Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa.nr.

4
FISA SPECIMENELOR DE SEMNATURI

………………………………………… CONTURI
(titularul contului) ……………………………………
………………………………………… ……………………………………
………………………………………… ……………………………………
(adresa/telefon) …………………………………….
………………………………………
(C.U.I.)………………………………

Unitatea trezoreriei la care are


conturile…………………………. APROB,
Trezorier sef/sef serviciu/sef birou
Data:……………………..

Catre:
Trezoreria…………………………..

Va comunicam specimenele de semnaturi ale persoanelor autorizate sa dispuna de conturile


……………………………………………………………………………………………………….
impreuna cu amprenta stampilei, valabile la data de……………………………….
Certificam semnaturile persoanelor autorizate sa dipuna de contul /conturile.
Prezentul formular inlocuieste specimenele din formularul depus la data de ……………….

Conducatorul societatii
(Reprezentant legal) Contabil sef,
……………………………… ……………………………..
(numele si prenumele) L.S. (numele si prenumele)
…………………………..….. ……………………………
(semnatura) (semnatura)

AMPRENTA STAMPILEI
……………………………………
(titularul conturilor)

Nr. Numele si prenumele Functia Prima sau a doua Specimenul de


Crt. semnatura semnatura