Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SIRIU

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

PORTOFOLIUL CEAC
2018-2019

1. Organigrama şcolii;
2. Decizia de constituire şi componenţa CEAC;
3. Decizia privind numirea responsabilului CEAC;
4. Regulamentul de organizare şi functionare a CEAC;
5. Subcomisiile CEAC;
6. Atribuţiile membrilor;
7. Planul operaţional al CEAC 2018-2019;
8. Calendarul activităţilor CEAC 2018-2019;
9. Legislaţia specifică:
 OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei cu modificarile si completarile, aprobate
prin Legea nr. 87/2006 si prin OUG nr. 75/2011;
 Standardele de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar – anexa
H.G. nr. 21/10.01.2007;
 Standardele de referintă şi indicatorii de performanţă – Anexa la H.G. nr. 1534/2008.
10.Ghidul CEAC, partea a II-a;
11.Dosarul cu instrumentele de evaluare şi monitorizare;
 Chestionarele aplicate cadrelor didactice, elevilor şi părintilor;
 Fişele de observare a lecţiilor;
 Fişele de monitorizare;
12. Dosarul cu rapoarte:
• RAEI 2017-2018;
• Rapoartele de monitorizare;
12.Planul de îmbunătăţire 2018-2019;
13.Strategia privind asigurarea calităţii;
14.Documentele Sistemului de Management al Calităţii;
15.Procesele verbale ale şedinţelor comisiei;
16.Dosarul cu statistici;
17.Documente diverse;
18.CV Europass – Responsabilul CEAC.