Sunteți pe pagina 1din 6

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI,

PROVIZIOANE, MPRUMUTURI I DATORII


AIMILATE
10. CAPITAL I REZERVE

101. Capital
1011. Capital subscris nevrsat (P)
1012. Capital subscris vrsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public (P)
1017. Patrimoniu privat (P)
1018. Patrimoniul institutelor naionale de
cercetare-dezvoltare (P)
103. Alte elemente de capitaluri proprii
1031. Beneficii acordate angajatilor sub forma
instrumentelor de capitaluri proprii (P)
1033. Diferente de curs valutar in relatie cu
investitia neta intr-o entitate straina (A/P)
1038. Diferente din modificarea valorii juste a
activelor financiare disponibile in vederea vnzarii
si alte elemente de capitaluri proprii (A/P)
104. Prime de capital
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligaiunilor n
aciuni (P)
105. Rezerve din reevaluare (P)
106. Rezerve
1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1068. Alte rezerve (P)
107. Diferene de curs valutar din conversie (A/P)
108. Interese care nu controleaz
1081. Interese care nu controleaz - rezultatul
exerciiului financiar (A/P)
1082. Interese care nu controleaz - alte capitaluri
proprii (A/P)
109. Aciuni proprii
1091. Aciuni proprii deinute pe termen scurt (A)
1092. Aciuni proprii deinute pe termen lung (A)
1095. Aciuni proprii reprezentnd titluri deinute
de societatea absorbit la societatea absorbant (A)
11. REZULTATUL REPORTAT

117. Rezultatul reportat


1171. Rezultatul reportat reprezentnd profitul
nerepartizat sau pierderea neacoperit (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea
pentru prima dat a IAS, mai puin IAS 299 (A/P)
1173. Rezultat reportat provenit din modificarea
politicilor contabile (A/P)

1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea


erorilor contabile (A/P)
1175. Rezultat reportat reprezentand surplusul
realizat din reserve din reevaluare (P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la
aplicarea reglementrilor contabile conforme cu
directivele europene (A/P)
12. REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR

121. Profit sau pierdere (A/P)


129. Repartizarea profitului (A)
14. CTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE
EMITEREA, RSCUMPRAREA, VNZAREA,
CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA
INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII

141. Ctiguri legate de vnzarea sau anularea


instrumentelor de capitaluri proprii (P)
1411. Cstiguri legate de vnzarea
instrumentelor de capitaluri proprii (P)
1412. Cstiguri legate de anularea instrumentelor
de capitaluri proprii (P)
149. Pierderi legate de emiterea, rscumprarea,
vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii (A)
1491. Pierderi rezultate din vnzarea
instrumentelor de capitaluri proprii (A)
1495. Pierderi rezultate din reorganizari, care
sunt determinate de anularea titlurilor detinute (A)
1498. Alte pierderi legate de instrumentele de
capitaluri proprii (A)
15. PROVIZIOANE

151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garanii acordate
clienilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizri
corporale i alte aciuni similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii i obligaii
similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1517. Provizioane pentru terminarea contractului
de munca (P)
1518. Alte provizioane (P)
16. MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE

161. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni


1614. mprumuturi externe din emisiuni de
obligaiuni garantate de stat (P)
1615. mprumuturi externe din emisiuni de
obligaiuni garantate de bnci (P)

1617. mprumuturi interne din emisiuni de


obligaiuni garantate de stat (P)
1618. Alte mprumuturi din emisiuni de
obligaiuni (P)
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung
nerambursate la scaden (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de bnci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
166. Datorii care privesc imobilizrile financiare
1661. Datorii fa de entitile afiliate (P)
1663. Datorii fa de entitile asociate i
entitile controlate n comun (P)
167. Alte mprumuturi i datorii asimilate (P)
168. Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor
asimilate
1681. Dobnzi aferente mprumuturilor din
emisiuni de obligaiuni (P)
1682. Dobnzi aferente creditelor bancare pe
termen lung (P)
1685. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile
afiliate (P)
1686. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile
asociate i entitile controlate n comun (P)
1687. Dobnzi aferente altor mprumuturi i
datorii asimilate (P)
169. Prime privind rambursarea obligaiunilor (A)
1691. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)
1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)
CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI
20. IMOBILIZRI NECORPORALE

201. Cheltuieli de constituire (A)


203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
205. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale,
drepturi i active similare (A)
206. Active necorporale de exploatare i evaluare a
resurselor minerale (A)
207. Fond comercial
2071. Fond comercial pozitiv (A)
2075. Fond comercial negative (P)
208. Alte imobilizri necorporale (A)
21. IMOBILIZRI CORPORALE

211. Terenuri i amenajri de terenuri


2111. Terenuri (A)

2112. Amenajri de terenuri (A)


212. Construcii (A)
213. Instalaii tehnice, mijloace de transport.
2131. Echipamente tehnologice (maini, utilaje i
instalaii de lucru) (A)
2132. Aparate i instalaii de msurare, control i
reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
214. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de
protecie a valorilor umane i materiale i alte
active corporale (A)
215. Investitii imobiliare (A)
216. Active corporale de explorare si evaluare a
resurselor minerale (A)
217. Active biologice productive (A)
22. IMOBILIZRI CORPORALE N CURS DE
APROVIZIONARE

223. Instalaii tehnice, mijloace de transport, n curs


de aprovizionare (A)
224. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de
protecie a valorilor umane i materiale i alte
active corporale n curs de aprovizionare (A)
227. Active biologice productive in curs de
aprovizionare (A)
23. IMOBILIZRI N CURS

231. Imobilizri corporale n curs de execuie (A)


235. Investitii imobiliare n curs de execuie (A)
26. IMOBILIZRI FINANCIARE

261. Aciuni deinute la entitile afiliate (A)


262. Aciuni deinute la entiti asociate (A)
263. Aciuni deinute la entiti controlate n comun
(A)
264. Titluri puse n echivalen (A)
265. Alte titluri imobilizate (A)
266. Certificate verzi amnate. (A)
267. Creane imobilizate
2671. Sume de ncasat de la entitile afiliate (A)
2672. Dobnda aferent sumelor de ncasat de la
entitile afiliate (A)
2673. Creane fa de entitile asociate i
entitile controlate n comun (A)
2674. Dobnda aferent creanelor fa de entitile
asociate i entitile controlate n comun (A)
2675. mprumuturi acordate pe termen lung (A)
2676. Dobnda aferent mprumuturilor acordate
pe termen lung (A)
2677. Obligaiuni achiziionate cu ocazia
emisiunilor efectuate de teri (A).
2678. Alte creane imobilizate (A)

2679. Dobnzi aferente altor creane imobilizate (A)


269. Vrsminte de efectuat pentru imobilizri
financiare
2691. Vrsminte de efectuat privind aciunile
deinute la entitile afiliate (P)
2692. Vrsminte de efectuat privind aciunile
deinute la entitile asociate (P)
2693. Vrsminte de efectuat privind aciunile
deinute la entitile controlate n comun (P)
2695. Vrsminte de efectuat pentru alte
imobilizri financiare (P)
28. AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE

280. Amortizri privind imobilizrile necorporale


2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i
activelor similare (P)
2086. Amortizarea activelor necorporale de
exploatare i evaluare a resurselor minerale (P)
2807. Amortizarea fondului commercial (P)
2808. Amortizarea altor imobilizri necorporale (P)

2912. Ajustri pentru deprecierea construciilor (P)


2913. Ajustri pentru deprecierea instalaiilor,
mijloacelor de transport (P)
2914. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri
corporale (P)
2915. Ajustari pentru deprecierea investitiilor
imobiliare (P)
2916. Ajustari pentru deprecierea activelor
corporale de explorare si evaluare a resurselor
minerale (P)
2917. Ajustari pentru deprecierea activelor
biologice productive (P)
293. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n
curs de execuie
2931. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
corporale n curs de execuie (P)
2935. Ajustri pentru deprecierea investiiior
imobiliare n curs de execuie (P)

296. Ajustri pentru pierderea de valoare a


imobilizrilor financiare
2961. Ajustri pentru pierderea de valoare a
aciunilor deinute la entitile afiliate (P)
2962. Ajustri pentru pierderea de valoare a
281. Amortizri privind imobilizrile corporale
aciunilor deinute la entitile asociate i entit i
2811. Amortizarea amenajrilor de terenuri (P)
controlate n comun (P)
2812. Amortizarea construciilor (P)
2963. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor
2813. Amortizarea instalaiilor, mijloacelor de
titluri imobilizate (P)
transport (P)
2964. Ajustri pentru pierderea de valoare a
2814. Amortizarea altor imobilizri corporale (P)
sumelor de ncasat de la entitile afiliate (P)
2815. Amortizarea investitiilor imobiliare (P)
2965. Ajustri pentru pierderea de valoare a
2816. Amortizarea activelor corporale de
creanelor fa de entitile asociate i entit i
explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
controlate n comun (P)
2817. Amortizarea activelor biologice productive(P)
2966. Ajustri pentru pierderea de valoare a
mprumuturilor
acordate pe termen lung (P)
29. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU
2968. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor
PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZRILOR
creane imobilizate (P)
290. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
necorporale
CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI I
PRODUCIE N CURS DE EXECUIE
2903. Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de
dezvoltare (P)
30. STOCURI DE MATERII PRIME I MATERIALE
2905. Ajustri pentru deprecierea concesiunilor,
301.
Materii prime (A)
brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale,
302.
Materiale consumabile
drepturilor i activelor similare (P)
3021. Materiale auxiliare (A)
2906. Ajustri pentru deprecierea activelor
3022. Combustibili (A)
necorporale de exploatare i evaluare a resurselor
3023. Materiale pentru ambalat (A)
minerale (P)
3024. Piese de schimb (A)
2908. Ajustri pentru deprecierea altor
3025. Semine i materiale de plantat (A)
imobilizri necorporale (P)
3026. Furaje (A)
291. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
3028. Alte materiale consumabile (A)
corporale
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
2911. Ajustri pentru deprecierea terenurilor i
308. Diferene de pre la materii prime i materiale
amenajrilor de terenuri (P)
(A/P)

32. STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE

321. Materii prime n curs de aprovizionare (A)


322. Materiale consumabile n curs de
aprovizionare (A)
323. Materiale de natura obiectelor de inventar n
curs de aprovizionare (A)
326. Active biologice de natura stocurilor n curs
de aprovizionare (A)
327. Mrfuri n curs de aprovizionare (A)
328. Ambalaje n curs de aprovizionare (A)
33. PRODUCIE N CURS DE EXECUIE

331. Produse n curs de execuie (A)


332. Servicii n curs de execuie (A)
34. PRODUSE

341. Semifabricate (A)


345. Produse finite (A)
346. Produse reziduale (A)
347. Produse agricole (A)
348. Diferene de pre la produse (A/P)
35. STOCURI AFLATE LA TERI

351. Materii i materiale aflate la teri (A)


354. Produse aflate la teri (A)
356. Active biologice de natura stocurilor aflate la
teri (A)
357. Mrfuri aflate la teri (A)
358. Ambalaje aflate la teri (A)
36. ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR

361. Active biologice de natura stocurilor (A)


368. Diferene de pre la active biologice de natura
stocurilor (A/P)
37. MRFURI

371. Mrfuri (A)


378. Diferene de pre la mrfuri (A/P)
38. AMBALAJE

381. Ambalaje (A)


388. Diferene de pre la ambalaje (A/P)
39. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA
STOCURILOR I PRODUCIEI N CURS DE
EXECUIE

391. Ajustri pentru deprecierea materiilor prime (P)


392. Ajustri pentru deprecierea materialelor
3921. Ajustri pentru deprecierea materialelor
consumabile (P)
3922. Ajustri pentru deprecierea materialelor de
natura obiectelor de inventar (P)
393. Ajustri pentru deprecierea produciei n curs
de execuie (P)
394. Ajustri pentru deprecierea produselor

3941. Ajustri pentru deprecierea


semifabricatelor (P)
3945. Ajustri pentru deprecierea produselor
finite (P)
3946.Ajustri pentru deprecierea produselor
rezidualeP
395. Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la
teri
3951. Ajustri pentru deprecierea materiilor i
materialelor aflate la teri (P)
3952. Ajustri pentru deprecierea
semifabricatelor aflate la teri (P)
3953. Ajustri pentru deprecierea produselor
finite aflate la teri (P)
3954. Ajustri pentru deprecierea produselor
reziduale aflate la teri (P)
3955. Ajustri pentru deprecierea produselor
agricole aflate la teri (P)
3956. Ajustri pentru deprecierea activelor
biologice de natura stocurilor aflate la teri (P)
3957. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor
aflate la teri (P)
3958. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor
aflate la teri (P)
396. Ajustri pentru deprecierea activelor biologice
de natura stocurilor (P)
397. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor (P)
398. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor (P)
CLASA 4 - CONTURI DE TERI
40. FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE

401. Furnizori (P)


403. Efecte de pltit (P)
404. Furnizori de imobilizri (P)
405. Efecte de pltit pentru imobilizri (P)
408. Furnizori - facturi nesosite (P)
409. Furnizori - debitori
4091. Furnizori - debitori pentru cumprri de
bunuri de natura stocurilor (A)
4092. Furnizori - debitori pentru prestri de
servicii (A)
4093. Avansuri acordate pentru imobilizari
corporale (A)
4094. Avansuri acordate pentru imobilizari
necorporale (A)
41. CLIENI I CONTURI ASIMILATE

411. Clieni
4111. Clieni (A)
4118. Clieni inceri sau n litigiu (A)
413. Efecte de primit de la clieni (A)
418. Clieni - facturi de ntocmit (A)

419. Clieni - creditori (P)


42. PERSONAL I CONTURI ASIMILATE

421. Personal - salarii datorate (P)


423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
424. Prime reprezentnd participarea personalului
la profit (P)
425. Avansuri acordate personalului (A)
426. Drepturi de personal neridicate (P)
427. Reineri din salarii datorate terilor (P)
428. Alte datorii i creane n legtur cu personalul
4281. Alte datorii n legtur cu personalul (P)
4282. Alte creane n legtur cu personalul (A)
43. ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL I
CONTURI ASIMILATE

431. Asigurri sociale


4311. Contribuia unitii la asigurrile sociale (P)
4312. Contribuia personalului la asigurrile
sociale (P)
4313. Contribuia angajatorului pentru asigurrile
sociale de sntate (P)
4314. Contribuia angajailor pentru asigurrile
sociale de sntate (P)

4481. Alte datorii fa de bugetul statului (P)


4482. Alte creane privind bugetul statului (A)
45. GRUP I ACIONARI/ASOCIAI

451. Decontri ntre entitile afiliate


4511. Decontri ntre entitile afiliate (A/P)
4518. Dobnzi aferente decontrilor ntre
entitile afiliate (A/P)
453. Decontri cu entitile asociate i entitile
controlate n comun.
4531. Decontri cu entitile asociate i entitile
controlate n comun (A/P)
4538. Dobnzi aferente decontrilor privind
interesele de participare (A/P)
455. Sume datorate acionarilor/asociailor
4551. Acionari/asociai - conturi curente (P)
4558. Acionari/asociai - dobnzi la conturi
curente (P)
456. Decontri cu acionarii/asociaii privind
capitalul (A/P)
457. Dividende de plat (P)
458. Decontri din operaiuni n participaie
4581. Decontri din operaii n participaie- pasiv(P)
4582. Decontri din operaii n participaie- activ (A)

437. Ajutor de omaj


46. DEBITORI I CREDITORI DIVERI
4371. Contribuia unitii la fondul de omaj (P)
461. Debitori diveri (A)
4372.Contribuia personalului la fondul de omaj(P)
462. Creditori diveri (P)
438. Alte datorii i creane sociale
47. CONTURI DE SUBVENII, REGULARIZARE I
4381. Alte datorii sociale (P)
ASIMILATE
4382. Alte creane sociale (A)
471. Cheltuieli nregistrate n avans (A)
44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE I
472. Venituri nregistrate n avans (P)
CONTURI ASIMILATE
473. Decontri din operaii n curs de clarificare
(A/P)
441. Impozitul pe profit/venit
475. Subvenii pentru investiii
4411. Impozitul pe profit (P)
4751. Subvenii guvernamentale pentru investiii (P)
4418. Impozitul pe venit (P)
4752. mprumuturi nerambursabile cu caracter de
442. Taxa pe valoarea adugat
subvenii pentru investiii (P)
4423. TVA de plat (P)
4753. Donaii pentru investiii (P)
4424. TVA de recuperat (A)
4754. Plusuri de inventar de natura imobilizrilor(P)
4426. TVA deductibil (A)
4758. Alte sume primite cu caracter de subvenii
4427. TVA colectat (P)
pentru investiii (P)
4428. TVA neexigibil (A/P)
478. Venituri n avans aferente activelor primite
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
prin transfer de la clieni (P)
445. Subvenii
48. DECONTRI N CADRUL UNITII
4451. Subvenii guvernamentale (A)
4452. mprumuturi nerambursabile cu caracter de
481. Decontri ntre unitate i subuniti (A/P)
subvenii (A)
482. Decontri ntre subuniti (A/P)
4458. Alte sume primite cu caracter de subvenii (A)
49. AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA

CREANELOR
446. Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (P)
447.Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate(P) 491.Ajustri pentru deprecierea creanelor-clieni (P)
448. Alte datorii i creane cu bugetul statului

495. Ajustri pentru deprecierea creanelor-decontri


n cadrul grupului i cu acionarii/ asociaii (P)
496. Ajustri pentru deprecierea creanelor debitori diveri (P)
CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
50. INVESTIII PE TERMEN SCURT

501. Aciuni deinute la entitile afiliate (A)


505. Obligaiuni emise i rscumprate (A)
506. Obligaiuni (A)
507. Certificate verzi primite (A)
508. Alte investiii pe termen scurt i creane
asimilate
5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobnzi la obligaiuni i titluri de
plasament (A)
509. Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe
termen scurt
5091. Vrsminte de efectuat pentru aciunile
deinute la entitile afiliate (P)
5092. Vrsminte de efectuat pentru alte investiii
pe termen scurt (P)
51. CONTURI LA BNCI

511. Valori de ncasat


5112. Cecuri de ncasat (A)
5113. Efecte de ncasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)
512. Conturi curente la bnci
5121. Conturi la bnci n lei (A)
5124. Conturi la bnci n valut (A)
5125. Sume n curs de decontare (A)
518. Dobnzi
5186. Dobnzi de pltit (P)
5187. Dobnzi de ncasat (A)
519. Credite bancare pe termen scurt
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scurt
nerambursate la scaden (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de bnci (P)
5196. Credite de la Trezoreria Statului (P)
5197. Credite interne garantate de stat (P)
5198. Dobnzi aferente creditelor bancare pe
termen scurt (P)
53. CASA

531. Casa
5311. Casa n lei (A)
5314. Casa n valut (A)

532. Alte valori


5321. Timbre fiscale i potale (A)
5322. Bilete de tratament i odihn (A)
5323. Tichete i bilete de cltorie (A)
5328. Alte valori (A)
54. ACREDITIVE

541. Acreditive
5411. Acreditive n lei (A)
5412. Acreditive n valut (A)
542. Avansuri de trezorerie (A)
58. VIRAMENTE INTERNE

581. Viramente interne (A/P)


59. AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A
CONTURILOR DE TREZORERIE

591. Ajustri pentru pierderea de valoare a


aciunilor deinute la entitile afiliate (P)
595. Ajustri pentru pierderea de valoare a
obligaiunilor emise i rscumprate (P)
596. Ajustri pentru pierderea de valoare a
obligaiunilor (P)
598. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor
investiii pe termen scurt i creane asimilate (P)
CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

601. Cheltuieli cu materiile prime


602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilii
6023. Cheltuieli privind materialele pentru
ambalat
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6025. Cheltuieli privind seminele i materialele
de plantat
6026. Cheltuieli privind furajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale
consumabile
603. Cheltuieli privind materialele de natura
obiectelor de inventar
604. Cheltuieli privind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia i apa
606. Cheltuieli privind activele biologice de natura
stocurilor
607. Cheltuieli privind mrfurile
608. Cheltuieli privind ambalajele
609. Reduceri comerciale primite
61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE
TERI

611. Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile

612. Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune


i chiriile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare
614. Cheltuieli cu studiile i cercetrile
62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE
DE TERI

621. Cheltuieli cu colaboratorii


622. Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
623. Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
625. Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri
626. Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I
VRSMINTE ASIMILATE

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte


asimilate
64. CHELTUIELI CU PERSONALUL

641. Cheltuieli cu salariile personalului


642. Cheltuieli cu avantajele n natur i tichetele
acordate salariailor
6421. Cheltuieli cu avantaje n natur acordate
salariailor
6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salaria ilor
643. Cheltuieli cu primele reprezentnd
participarea personalului la profit
644. Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de
capitaluri proprii
645. Cheltuieli privind asigurrile i protecia
social
6451. Contribuia unitii la asigurrile sociale
6452. Contribuia unitii pentru ajutorul de
omaj
6453. Contribuia angajatorului pentru asigurrile
sociale de sntate
6455. Cheltuieli privind contribuiaunitii la
asigurrile de via.
6456. Contribuia unitii la schemele de pensii
facultative
6457. Contribuia unitii la primele de asigurare
voluntar de sntate
6458. Alte cheltuieli privind asigurrile i
protecia social
65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

652. Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor


654. Pierderi din creane i debitori diveri
655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor
corporale

658. Alte cheltuieli de exploatare


6581. Despgubiri, amenzi i penaliti
6582. Donaii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate i alte
operaii de capital
6586. Cheltuieli reprezentnd transferuri i
contribuii datorate n baza unor acte normative
speciale
6587. Cheltuieli privind calamnitile i alte
evenimente similare
6588. Alte cheltuieli de exploatare
66. CHELTUIELI FINANCIARE

663. Pierderi din creane legate de participaii


664. Cheltuieli privind investiiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizrile financiare
cedate
6642. Pierderi din investiiile pe termen scurt
cedate
665. Cheltuieli din diferene de curs valutar
6651. Diferene nefavorabile de curs valutar
legate de elementele monetare exprimate n valut
6652. Diferene nefavorabile de curs valutar din
evaluarea elementelor monetare care fac parte din
investiia net ntr- o entitate strin
666. Cheltuieli privind dobnzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate
668. Alte cheltuieli financiare
68. CHELTUIELI CU AMORTIZRILE,
PROVIZIOANELE I AJUSTRILE PENTRU
DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

681. Cheltuieli de exploatare privind amortizrile,


provizioanele i ajustrile pentru depreciere
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea
imobilizrilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile
pentru deprecierea imobilizrilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile
pentru deprecierea activelor circulante
6817. Cheltuieli pentru deprecierea fondului
comercial
686. Cheltuieli financiare privind amortizrile,
provizioanele i ajustrile pentru pierdere de valoare
6861.Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
6863. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru
pierderea de valoare a imobilizrilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustrile
pentru pierderea de valoare a activelor circulante

6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea


primelor de rambursare a obligaiunilor i a altor
datorii

69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE


IMPOZITE

691. Cheltuieli cu impozitul pe profit


698. Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte
impozite care nu apar n elementele de mai sus
CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
70. CIFRA DE AFACERI NET

701. Venituri din vnzarea produselor finite,


produselor agricole i activelor biologice de natura
stocurilor
7015. Venituri din vnzarea produselor finite
7017. Venituri din vnzarea produselor agricole
7018. Venituri din vnzarea activelor biologice de
natura stocurilor
702. Venituri din vnzarea semifabricatelor
703. Venituri din vnzarea produselor reziduale
704. Venituri din servicii prestate
705. Venituri din studii i cercetri
706. Venituri din redevene, locaii de gestiune i
chirii
707. Venituri din vnzarea mrfurilor
708. Venituri din activiti diverse
709. Reduceri comerciale acordate
71. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCIEI
N CURS DE EXECUIE

711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse


712. Venituri aferente costurilor serviciilor n curs
de execuie
72. VENITURI DIN PRODUCIA DE IMOBILIZRI

721.Venituri din producia de imobilizri necorporale


722. Venituri din producia de imobilizri corporale
725. Venituri din producia de investiii imobiliare
74. VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATARE

741. Venituri din subvenii de exploatare


7411. Venituri din subvenii de exploatare
aferente cifrei de afaceri
7412. Venituri din subvenii de exploatare pentru
materii prime i materiale consumabile
7413. Venituri din subvenii de exploatare pentru
alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subvenii de exploatare pentru
plata personalului

7415. Venituri din subvenii de exploatare pentru


asigurri i protecie social
7416. Venituri din subvenii de exploatare pentru
alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subvenii de exploatare n caz
de calamniti i alte evenimente similare
7418. Venituri din subvenii de exploatare pentru
dobnda datorat
7419. Venituri din subvenii de exploatare
aferente altor venituri
75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

754. Venituri din creane reactivate i debitori


diveri
755. Venituri din reevaluarea imobilizrilor
corporale
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despgubiri, amenzi i
penaliti
7582. Venituri din donaii primite
7583. Venituri din vnzarea activelor i alte
operaii de capital
7584. Venituri din subvenii pentru investiii
7588. Alte venituri din exploatare
76. VENITURI FINANCIARE

761. Venituri din imobilizri financiare


7611. Venituri din aciuni deinute la entitile
afiliate
7612. Venituri din aciuni deinute la entiti
asociate
7613. Venituri din aciuni deinute la entiti
controlate n comun
7615. Venituri din alte imobilizri financiare
762. Venituri din investiii financiare pe termen
scurt
764. Venituri din investiii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizri financiare cedate
7642. Ctiguri din investiii pe termen scurt
cedate
765. Venituri din diferene de curs valutar
7651. Diferene favorabile de curs valutar legate
de elementele monetare exprimate n valut
7652. Diferene favorabile de curs valutar din
evaluarea elementelor monetare care fac parte din
investiia net ntr- o entitate strin
766. Venituri din dobnzi
767. Venituri din sconturi obinute
768. Alte venituri financiare
78. VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI
PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE
VALOARE

781. Venituri din provizioane i ajustri pentru


depreciere privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustri pentru deprecierea
imobilizrilor
7814. Venituri din ajustri pentru deprecierea
activelor circulante
7815. Venituri din fondul comercial negativ
786. Venituri financiare din ajustri pentru pierdere
de valoare
7863. Venituri financiare din ajustri pentru
pierderea de valoare a imobilizrilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustri pentru
pierderea de valoare a activelor circulante
CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
80. CONTURI IN AFARA BILANTULUI

801. Angajamente acordate


8011. Giruri si garantii acordate
8018. Alte angajamente acordate

802. Angajamente primate


8021. Giruri si garantii primate
8028. Alte angajamente primate

8039. Alte valori in afara bilantului

CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE

803. Alte conturi in afara bilantului


8031. Imobilizari corporale luate cu chirie
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau
reparare
8033. Valori materiale primite in pastrare sau
custodie
8034. Debitori scosi din activ, urmariti in
continuare
8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar
date in folosinta
8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte
datorii assimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
8038. Bunuri primite in administrare, concesiune
si cu chirie

805. Dobnzi aferente contractelor de leasing si


altor contracte asimilate, neajunse la scadenta
8051. Dobnzi de platit
8052. Dobnzi de incasat
806. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
807. Active contingente
808. Datorii contingente
809. Creante preluate prin cesionare
89. BILANT
891. Bilant de deschidere
892. Bilant de inchidere

90. DECONTARI INTERNE


901. Decontari interne privind cheltuielile
902. Decontari interne privind productia obtinuta
903. Decontari interne privind diferentele de pret
92. CONTURI DE CALCULATIE
921. Cheltuielile activitatii de baza
922. Cheltuielile activitatilor auxiliare
923. Cheltuieli indirecte de productie
924. Cheltuieli generale de administratie
925. Cheltuieli de desfacere
93. COSTUL PRODUCTIEI
931. Costul productiei obtinute
933. Costul productiei in curs de executie