Sunteți pe pagina 1din 5

REFERAT

PROCESUL DE PRODUCTIE SI ANALIZA SWOT A UNEI FIRME

......................... 31.10.2011

I. PROCESUL DE PRODUCTIE
1. Factorii de productie reprezinta resursele meteriale si umane care participa la producerea de noi bunuri economice In economia de piata, factorii de productie se afla in proprietatea agentilor economici care isi asuma responsabilitatea utilizarii lor in activitati impuse de piata, cu respectarea reglementarilor existente. Factori de productie clasici Munca este activitatea constienta, specific umana desfacurata in scopul obtinerii de bunuri economice, in vederea satisfacerii trebuintelor Pamintul (natura) factorul de productie natural, este cadrul de desfasurare a tuturor activitatilor umane, principalul mijloc de productie in agricultura, depozitul originar al resurselor de materii prime si energetic. Capitalul reprezinta totalitatea bunurilor produse prin munca si utilizarea pentru obtinerea altor bunuri material si servicii destinate vinzarii. Dpa modul in care se consuma si se inlocuieste, capitalul se imparte in capital fix si capital circulant : capitalul fix este format din bunuri material de folosinta indelungata , care sunt utilizate in mai multe cicluri de productie , se depreciaza treptat si sunt inlocuite dupa o anumita perioada de timp. : capitalul circular este concretizat in resurse materiale, care se consuma in intregime intr-un singur ciclu de productie si se inlocuieste dupa fiecare nou ciclu. In cadrul acestuia, simt cuprinse: materiile prime, materialele de baza si auxiliare, semifabricatele, energia si combustibilul consumat in activitatile productive, resurse banesti etc. Neofactori Inventia este o creatie stiintifica sau tehnica concretizata in producerea de noi bunuri economice care prin insusirile lor constructive si economice se deosebesc essential de cele existente si care nu au mai fost breventate sau facute publice in tara sau strainatate Progresul este saltul calitativ intr-un anumit domeniu de activitate si pot fi: -stintifice ansamblu descoperirilor epocale si al marilor realizari teoretice -ethnic-consecinta utilizarii si valorificarii rezultatelor cercetarii stiintifice Informatia este o suma da cunostinte veridice, ordonate si folosite. Ea devine un element de cea mai mare importanta atat pentru desfasurarea si caracterizarea muncii, cit si pentru potentarea celorlalti factori de productie Managementul acticitatii reprezinta modul de organizare si conducerea unei inteprinderi, firme . 2. Procesul de producte reprezinta totalitatea activitatilor care au scop transformare organizata si realizatade om a materialelor prime si semifabricatelor in produse finite, prin utilizarea si combinarea factorilor de produse. Procesul de munca reprezinta activitatea prin care omul transforma obiectele munci, cu ajutorul mijloacelor de munca , in bunuri materiale. Procesul tehnologic reprezinta totalitatea operatiunilor de prelucrare prin care obiectelor munciisunt transformate din material prime in produs finit

Procesul natural este acela in decursul caruia se produce modificari fizice, chimice, biologice etc. Dupa procentul de participare la transformarea obiectului muncii in produse finite: a. procesul de baza ,care realizeaza transformarea materiei prime in produse finite, si care pot fi: - pregatitoare, care pregatesc material prima in vederea prelucrarii ex.curatarea tablei -prelucratoare, care preiau obiectele muncii de la procesele pregaatitoare si la transforma conform proceselor tehnice. -montaj-finisare, care executa ultimele operatii si asigura anuite calitati produsului finit -control, prin care se verifica calitatea produselor b. process auxiliar care permit buna desfacurare a proceselor de baza c. process de deservire,care asigura conditiile normale de lucru de baza si auxiliare fara sa intervina direct in faricare Dupa gradul de dotare tehnica: a.proces manual, la care se utilizeaza forta muncitorului sau a animalelor b.proces mecanizat, la care forta omului este inlocuita de cea a masinilor,dirijata in fiecare moment de acesta. c.procese automatizate,la care masina executa operatiile si mentine automat parametric stability de om . d.proces robotizat, la care activitatile sunt realizate cu ajutorul robotilor e.proces informatizat, la care parametrii masinii sunt stabiliti de calculator, care in functie de conditiile exterioare allege Solutia optima .

II . ANALIZA SWOT

: prezentare teoretica: SWOT reprezinta acronimul

pentru cuvintele englezesti Strengthts (Forte, Puncte forte), Weaknesses (Slabiciuni, Puncte slabe), Opportunities (Oportunitati, Sanse) si Threats (Amenintari). Primele doua privesc firma si reflecta situatia acesteia, iar urmatoarele doua privesc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra activitatii firmei. Ofiterii de credite, pe baza planului de afacere prezentat de societate, vor efectua o analiza tip S.W.O.T. Aceasta analiza se bazeaza pe tehnica investigarii, respectiv a chestionarii, utilizandu-se intrebarile standard. Rezultatul analizei ne conduce la crearea unei imagini asupra afacerii pe care urmeaza sa o promoveze societatea si asupra riscului bancii in creditarea acelei afaceri. Etapele analizei S.W.O.T. sunt urmatoarele: 1. Enumerarea principalelor puncte tari si puncte slabe ale societatii; 2. Enumerarea oportunitatilor (posibilitatilor) si amenintarilor (pericolelor) prezente si viitoare; 3. Identificarea aspectelor critice; 4. Definirea factorilor de succes. Din analiza efectuata pe baza documentelor depuse, a planului de afaceri si a investigatiilor efectuate prin intrebarile puse, ofiterii de credite trebuie sa depisteze punctele tari, punctele slabe, posibilitatile, amenintarile in activitatea agentului economic si sa le prezinte in referatul de credite la pozitia riscul de creditare. Punctele tari ale societatii comerciale reprezinta baza succesului. Acestea pot fi: o conducere puternica, abila si eficienta, cu calitati morale deosebite si care pot sa domine piata produsului.

Punctele slabe reprezinta diverse lipsuri ale societatii referitoare la: tehnologie, inlocuirea personalului necalificat cu personal calificat etc. Posibilitatile se refera la anumiti factori externi conjuncturali, pe care societatea poate sa-i considere favorabili pentru activitatea ei, ca: reduceri de impozite, taxe, subventii. Amenintarile sunt evenimente care pot afecta sau nu pot afecta societatea. Ele nu trebuie ignorate, in vederea acoperirii unor riscuri. Dintre problemele majore pentru o societate se pot enumera: 1. amplasare gresita; 2. prea mult capital in active fixe; 3. rezerve reduse; 4. probleme de credit; 5. erori in gestionarea stocurilor; 6. extindere necontrolata; 7. capitalizare inadecvata; 8. experienta inadecvata; 9. probleme de personal; 10.birocratie. Rezultatele analizei S.W.O.T. se concretizeaza in: factori interni: puncte tari si puncte slabe; factori externi: posibilitati si amenintari. Toate informatiile obtinute despre societate, respectiv factorii interni precum si cei externi care influenteaza bunul mers al activitatii (afacerii) vor fi grupate pe componentele analizei: puncte tari, puncte slabe, posibilitati, amenintari. Factorii externi (posibilitatile si amenintarile) care influenteaza activitatea sunt : 1. Consideratiile politice si legale includ: - modul in care legislatia in vigoare poate afecta direct produsul societatii; - factori care afecteaza indirect produsul, ca: taxe la vanzarile produselor, subventii care sprijina activitatea. 2.Consideratiile economice pot fi: a) Cererea potentiala pentru produsul societatii. Factorii care influenteaza cererea sunt gusturile, moda, preturile, veniturile consumatorilor, cresterea demografica. b) Oferta potentiala este influentata de: necesarul de resurse; costurile implicate; clientii, furnizorii; concurenta si pozitia financiara; produsele realizate; calitatea produselor; piata produselor; canalele de desfacere; pozitia geografica a pietelor; elasticitatea cererii; natura produselor (de stricta necesitate sau de lux). 3. Alte consideratii economice: efecte ale tarifelor vamale; modificarea cursului valutar; fazele ciclului economic al produsului. 4. Consideratiile sociale includ: - acceptarea sau neacceptarea sociala a produselor societatii;

- relatiile existente cu diverse tari; - gusturi, moda. 5. Consideratii tehnologice: - utilizarea de tehnologii eficiente conducand la competitivitatea produsului; - modificarile tehnologice si tehnologia utilizata de concurenta. Analiza S.W.O.T. are avantajul ca se pot lua decizii asupra acordarii creditului, inca de la o prima analiza a documentatiei, a planului de afaceri si a interogarilor. Din datele de mai sus putem defini cauzele esecurilor in afacerile mici si evitarea acestora mentionandu-se:

A. Cauzele generale
1. ciclul afacerilor 2. inflatie 3. rata dobanzii 4. accesul la capital (cel mai greu de obtinut)

B. Cauzele speciale
1. lipsa de cunostinte 2. lipsa de experienta 3. lipsa de capital 4. reglementarile guvernamentale 5. probleme legate de cash-flow 6. investitii prea mari in active 7. relatii proaste cu clientii 8. supra-expansiunea 9. management prost

C. Evitarea pericolelor
1. cunoasterea afacerii in mod amanuntit; 2. plan de afaceri realist (in scris); 3. depistarea potentialelor probleme inainte de aparitia acestora si transformarea lor in crize financiare; 4. insusirea rapoartelor financiare; (intelesul lor + interpretare) 5. conducerea eficienta a personalului; 6. analiza situatiei de forta majora a managerului (daca se imbolnaveste).

Bibliografie : - internet www.referat.ro