Sunteți pe pagina 1din 2

Plan de conturi cf.

OMFP 1802/2014

Clasa 1 - Conturi de capitaluri, provizioane, mprumuturi i datorii


asimilate
10. Capital i rezerve
101. Capital
1011. Capital subscris nevrsat (P)
1012. Capital subscris vrsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public (P)
1017. Patrimoniul privat (P)
1018. Patrimoniul institutelor naionale de cercetare-dezvoltare(P)
103. Alte elemente de capitaluri proprii
1031.Beneficii acordate angajailor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii P
1033.Diferene de curs valutar n relaie cu investiia net ntr-o entitate strin
(A/P)
1038. Diferene din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile n
vederea vnzrii i alte elemente de capitaluri proprii (A/P)
104. Prime de capital
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligaiunilor n aciuni (P)
105. Rezerve din reevaluare (P)
106. Rezerve
1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1068. Alte rezerve (P)
107. Diferene de curs valutar din conversie (A/P)
108. Interese care nu controleaz
1081. Interese care nu controleaz - rezultatul exerciiului financiar (A/P)
1082. Interese care nu controleaz - alte capitaluri proprii (A/P)
109. Aciuni proprii
1091. Aciuni proprii deinute pe termen scurt (A)
1092. Aciuni proprii deinute pe termen lung (A)
1095. Aciuni proprii reprezentnd titluri deinute de societatea absorbit la
societatea absorbant (A)
11. Rezultatul reportat
117. Rezultatul reportat
1171. Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat sau pierderea
neacoperit (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a IAS, mai
puin IAS 29 (A/P)
1173. Rezultatul reportat provenit din modificrile politicilor contabile (A/P)
1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1175. Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din
reevaluare (P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementrilor
contabile conforme cu directivele europene (A/P)
12.Rezultatul exerciiului financiar
121. Profit sau pierdere (A/P)
129. Repartizarea profitului (A)
14. Ctiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii
141. Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii
1411. Ctiguri legate de vnzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
1412. Ctiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
149. Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit
sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii
1491. Pierderi rezultate din vnzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
1495. Pierderi rezultate din reorganizri, care sunt determinate de anularea
titlurilor deinute (A)
1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
15. Provizioane
151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garanii acordate clienilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare
legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii i obligaii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1517. Provizioane pentru terminarea contractului de munc (P)
1518. Alte provizioane (P)
16. mprumuturi i datorii asimilate
161. mprumuturi din emisiuni de obligaiuni
1614. mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni garantate de stat (P)
1615. mprumuturi externe din emisiuni de obligaiuni garantate de bnci (P)
1617. mprumuturi interne din emisiuni de obligaiuni garantate de stat (P)
1618. Alte mprumuturi din emisiuni de obligaiuni (P)
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scaden (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de bnci (P)

www.contzilla.ro

1626. Credite de la trezoreria statului (P)


1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
166. Datorii care privesc imobilizrile financiare
1661. Datorii fa de entitile afiliate (P)
1663. Datorii fa de entitile asociate i entitile controlate n comun (P)
167. Alte mprumuturi i datorii asimilate (P)
168. Dobnzi aferente mprumuturilor i datoriilor asimilate
1681. Dobnzi aferente mprumuturilor din emisiuni de obligaiuni (P)
1682. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile afiliate (P)
1686. Dobnzi aferente datoriilor fa de entitile asociate i entitile controlate
n comun (P)
1687. Dobnzi aferente altor mprumuturi i datorii asimilate (P)
169. Prime privind rambursarea obligaiunilor i a altor datorii
1691. Prime privind rambursarea obligaiunilor (A)
1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)
Clasa 2 - Conturi de imobilizri
20. IMOBILIZRI NECORPORALE
201. Cheltuieli de constituire (A)
203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
205.Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare(A)
206. Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale (A)
207. Fond comercial
2071. Fond comercial pozitiv (A)
2075. Fond comercial negativ (P)
208. Alte imobilizri necorporale (A)
21. Imobilizri corporale
211. Terenuri i amenajri de terenuri (A)
2111. Terenuri
2112. Amenajri de terenuri
212. Construcii (A)
213. Instalaii tehnice i mijloace de transport
2131. Echipamente tehnologice (maini, utilaje i instalaii de lucru) (A)
2132. Aparate i instalaii de msurare, control i reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
214. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i
materiale i alte active corporale (A)
215. Investiii imobiliare (A)
216. Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale (A)
217. Active biologice productive (A)
22. Imobilizri corporale n curs de aprovizionare
223. Instalaii tehnice i mijloace de transport n curs de aprovizionare (A)
224. Mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane i
materiale i alte active corporale n curs de aprovizionare (A)
227. Active biologice productive n curs de aprovizionare (A)
23. Imobilizri n curs
231. Imobilizri corporale n curs de execuie (A)
235. Investiii imobiliare n curs de execuie (A)
26. Imobilizri financiare
261. Aciuni deinute la entitile afiliate (A)
262. Aciuni deinute la entiti asociate (A)
263. Aciuni deinute la entiti controlate n comun (A)
264. Titluri puse n echivalen (A)
265. Alte titluri imobilizate (A)
266. Certificate verzi amnate (A)
267. Creane imobilizate
2671. Sume de ncasat de la entitile afiliate (A)
2672. Dobnda aferent sumelor de ncasat de la entitile afiliate (A)
2673. Creane fa de entitile asociate i entitile controlate n comun(A)
2674. Dobnda aferent creanelor fa de entitile asociate i entitile
controlate n comun (A)
2675. mprumuturi acordate pe termen lung (A)
2676. Dobnda aferent mprumuturilor acordate pe termen lung (A)
2677. Obligaiuni achiziionate cu ocazia emisiunilor efectuate de teri(A)
2678. Alte creane imobilizate (A)
2679. Dobnzi aferente altor creane imobilizate (A)
269. Vrsminte de efectuat pentru imobilizri financiare
2691. Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la
entitile afiliate(P)
2692. Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la entiti asociate (P)
2693. Vrsminte de efectuat privind aciunile deinute la entiti controlate n
comun (P)
2695. Vrsminte de efectuat pentru alte imobilizri financiare (P)
28. Amortizri privind imobilizrile
280. Amortizri privind imobilizrile necorporale
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale,
drepturilor i activelor similare (P)
2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare i evaluare a resurselor
minerale (P)
2807. Amortizarea fondului comercial (P)
2808. Amortizarea altor imobilizri necorporale (P)
281. Amortizri privind imobilizrile corporale
2811. Amortizarea amenajrilor de terenuri (P)
2812. Amortizarea construciilor (P)

2813. Amortizarea instalaiilor i mijloacelor de transport (P)


2814. Amortizarea altor imobilizri corporale (P)
2815. Amortizarea investiiilor imobiliare (P)
2816. Amortizarea activelor corporale de explorare i evaluare a resurselor
minerale (P)
2817. Amortizarea activelor biologice productive (P)
29. Ajustri pentru deprecierea sau pierderea de valoare a
imobilizrilor
290. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale
2903. Ajustri pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2905.Ajustri pentru deprecierea concesiunilor,brevetelor,licenelor,mrcilor
comerciale,drepturilor i activelor similare (P)
2906. Ajustri pentru deprecierea activelor necorporale de explorare i evaluare a
resurselor minerale (P)
2908. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale (P)
291. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale
2911.Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor de terenuri (P)
2912. Ajustri pentru deprecierea construciilor (P)
2913. Ajustri pentru deprecierea instalaiilor i mijloacelor de transport (P)
2914. Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri corporale (P)
2915. Ajustri pentru deprecierea investiiilor imobiliare (P)
2916. Ajustri pentru deprecierea activelor corporale de explorare i evaluare a
resurselor minerale (P)
2917. Ajustri pentru deprecierea activelor biologice productive (P)
293. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execuie
2931. Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale n curs de execuie (P)
2935. Ajustri pentru deprecierea investiiilor imobiliare n curs de execuie (P)
296. Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare
2961. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entitile afiliate
(P)
2962. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entiti asociate
i entiti controlate n comun (P)
2963. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964. Ajustri pentru pierderea de valoare a sumelor de ncasat de la entitile
afiliate (P)
2965. Ajustri pentru pierderea de valoare a creanelor fa de entitile asociate
i entitile controlate n comun (P)
2966. Ajustri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor acordate pe termen
lung (P)
2968. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor creane imobilizate (P)
Clasa 3 - Conturi de stocuri i producie n curs de execuie
30. Stocuri de materii prime i materiale
301. Materii prime (A)
302. Materiale consumabile
3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3023. Materiale pentru ambalat (A)
3024. Piese de schimb (A)
3025. Semine i materiale de plantat (A)
3026. Furaje (A)
3028. Alte materiale consumabile (A)
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
308. Diferene de pre la materii prime i materiale (A/P)
32. Stocuri n curs de aprovizionare
321. Materii prime n curs de aprovizionare (A)
322. Materiale consumabile n curs de aprovizionare (A)
323. Materiale de natura obiectelor de inventar n curs de aprovizionare (A)
326. Active biologice de natura stocurilor n curs de aprovizionare (A)
327. Mrfuri n curs de aprovizionare (A)
328. Ambalaje n curs de aprovizionare (A)
33. Producie n curs de execuie
331. Produse n curs de execuie (A)
332. Servicii n curs de execuie (A)
34. PRODUSE
341. Semifabricate (A)
345. Produse finite (A)
346. Produse reziduale (A)
347. Produse agricole (A)
348. Diferene de pre la produse (A/P)
35. STOCURI AFLATE LA TERI
351. Materii i materiale aflate la teri (A)
354. Produse aflate la teri (A)
356. Active biologice de natura stocurilor aflate la teri (A)
357. Mrfuri aflate la teri (A)
358. Ambalaje aflate la teri (A)
36. Active biologice de natura stocurilor
361. Active biologice de natura stocurilor (A)
368. Diferene de pre la active biologice de natura stocurilor (A/P)
37. MRFURI
371. Mrfuri (A)
378. Diferene de pre la mrfuri (A/P)
38. Ambalaje
381. Ambalaje (A)
388. Diferene de pre la ambalaje (A/P)
39. Ajustri pentru deprecierea stocurilor i produciei n curs de
execuie

Editia de buzunar

391. Ajustri pentru deprecierea materiilor prime (P)


392. Ajustri pentru deprecierea materialelor
3921. Ajustri pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922.Ajustri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar(P)
393. Ajustri pentru deprecierea produciei n curs de execuie (P)
394. Ajustri pentru deprecierea produselor
3941. Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor (P)
3945. Ajustri pentru deprecierea produselor finite (P)
3946. Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale (P)
3947. Ajustri pentru deprecierea produselor agricole (P)
395. Ajustri pentru deprecierea stocurilor aflate la teri
3951. Ajustri pentru deprecierea materiilor i materialelor aflate la teri (P) 3952.
Ajustri pentru deprecierea semifabricatelor aflate lateri (P)
3953. Ajustri pentru deprecierea produselor finite aflate la teri (P)
3954. Ajustri pentru deprecierea produselor reziduale aflate la teri (P)
3955. Ajustri pentru deprecierea produselor agricole aflate la teri (P)
3956. Ajustri pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la
teri (P)
3957. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri (P)
3958. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri (P)
396. Ajustri pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P)
397. Ajustri pentru deprecierea mrfurilor (P)
398. Ajustri pentru deprecierea ambalajelor (P)
Clasa 4 - Conturi de teri
40. Furnizori i conturi asimilate
401. Furnizori (P)
403. Efecte de pltit (P)
404. Furnizori de imobilizri (P)
405. Efecte de pltit pentru imobilizri (P)
408. Furnizori - facturi nesosite (P)
409. Furnizori - debitori
4091.Furnizori -debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor(A)
4092. Furnizori - debitori pentru prestri de servicii (A)
4093. Avansuri acordate pentru imobilizri corporale (A)
4094. Avansuri acordate pentru imobilizri necorporale (A)
41. Clieni i conturi asimilate
411. Clieni
4111. Clieni (A)
4118. Clieni inceri sau n litigiu (A)
413. Efecte de primit de la clieni (A)
418. Clieni - facturi de ntocmit (A)
419. Clieni - creditori (P)
42. Personal i conturi asimilate
421. Personal - salarii datorate (P)
423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)
424. Prime reprezentnd participarea personalului la profit (P)
425. Avansuri acordate personalului (A)
426. Drepturi de personal neridicate (P)
427. Reineri din salarii datorate terilor (P)
428. Alte datorii i creane n legtur cu personalul
4281. Alte datorii n legtur cu personalul (P)
4282. Alte creane n legtur cu personalul (A)
43. Asigurri sociale, protecia social i conturi asimilate
431. Asigurri sociale
4311. Contribuia unitii la asigurrile sociale (P)
4312. Contribuia personalului la asigurrile sociale (P)
4313. Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate (P)
4314. Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate (P)
437. Ajutor de omaj
4371. Contribuia unitii la fondul de omaj (P)
4372. Contribuia personalului la fondul de omaj (P)
438. Alte datorii i creane sociale
4381. Alte datorii sociale (P)
4382. Alte creane sociale (A)
44. Bugetul statului, fonduri speciale i conturi asimilate
441. Impozitul pe profit/venit
4411. Impozitul pe profit (P)
4418. Impozitul pe venit (P)
442. Taxa pe valoarea adugat
4423. TVA de plat (P)
4424. TVA de recuperat (A)
4426. TVA deductibil (A)
4427. TVA colectat (P)
4428. TVA neexigibil (A/P)
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
445. Subvenii
4451. Subvenii guvernamentale (A)
4452. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subvenii (A)
446. Alte impozite, taxe i vrsminte asimilate (P)
447. Fonduri speciale - taxe i vrsminte asimilate (P)
448. Alte datorii i creane cu bugetul statului
4481. Alte datorii fa de bugetul statului (P)
4482. Alte creane privind bugetul statului (A)
45. Grup i acionari/asociai
451. Decontri ntre entitile afiliate
1

Plan de conturi cf. OMFP 1802/2014

4511. Decontri ntre entitile afiliate (A/P)


4518. Dobnzi aferente decontrilor ntre entitile afiliate (A/P)
453. Decontri cu entitile asociate i entitile controlate n comun
4531. Decontri cu entitile asociate i entitile controlate
4538. Dobnzi aferente decontrilor cu entitile asociate i entitile controlate n
comun (A/P)
455. Sume datorate acionarilor/asociailor
4551. Acionari/Asociai - conturi curente (P)
4558. Acionari/Asociai - dobnzi la conturi curente (P)
456. Decontri cu acionarii/asociaii privind capitalul (A/P)
457. Dividende de plat (P)
458. Decontri din operaiuni n participaie
4581. Decontri din operaiuni n participaie - pasiv (P)
4582. Decontri din operaiuni n participaie - activ (A)
46. Debitori i creditori diveri
461. Debitori diveri (A)
462. Creditori diveri (P)
47. Conturi de subvenii, regularizare i asimilate
471. Cheltuieli nregistrate n avans (A)
472. Venituri nregistrate n avans (P)
473. Decontri din operaiuni n curs de clarificare (A/P)
475. Subvenii pentru investiii
4751. Subvenii guvernamentale pentru investiii (P)
4752. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii pentru investiii
(P)
4753. Donaii pentru investiii (P)
4754. Plusuri de inventar de natura imobilizrilor (P)
4758. Alte sume primite cu caracter de subvenii pentru investiii (P)
478. Venituri n avans aferente activelor primite prin transfer de la clieni (P)
48. Decontri n cadrul unitii
481. Decontri ntre unitate i subuniti (A/P)
482. Decontri ntre subuniti (A/P)
49. Ajustri pentru deprecierea creanelor
491. Ajustri pentru deprecierea creanelor - clieni (P)
495. Ajustri pentru deprecierea creanelor - decontri n cadrul grupului i cu
acionarii/asociaii (P)
496. Ajustri pentru deprecierea creanelor - debitori diveri (P)
Clasa 5 - Conturi de trezorerie
50. Investiii pe termen scurt
501. Aciuni deinute la entitile afiliate (A)
505. Obligaiuni emise i rscumprate (A)
506. Obligaiuni (A)
507. Certificate verzi primite (A)
508. Alte investiii pe termen scurt i creane asimilate
5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobnzi la obligaiuni i titluri de plasament (A)
509. Vrsminte de efectuat pentru investiiile pe termen scurt
5091. Vrsminte de efectuat pentru aciunile deinute la entitile afiliate (P)
5092. Vrsminte de efectuat pentru alte investiii pe termen scurt (P)
51. Conturi la bnci
511. Valori de ncasat
5112. Cecuri de ncasat (A)
5113. Efecte de ncasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)
512. Conturi curente la bnci
5121. Conturi la bnci n lei (A)
5124. Conturi la bnci n valut (A)
5125. Sume n curs de decontare (A)
518. Dobnzi
5186. Dobnzi de pltit (P)
5187. Dobnzi de ncasat (A)
519. Credite bancare pe termen scurt
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de bnci (P)
5196. Credite de la Trezoreria Statului (P)
5197. Credite interne garantate de stat (P)
5198. Dobnzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
53. Casa
531. Casa
5311. Casa n lei (A)
5314. Casa n valut (A)
532. Alte valori
5321. Timbre fiscale i potale (A)
5322. Bilete de tratament i odihn (A)
5323. Tichete i bilete de cltorie (A)
5328. Alte valori (A)
54. Acreditive
541. Acreditive
5411. Acreditive n lei (A)
5414. Acreditive n valut (A)
542. Avansuri de trezorerie (A)
58. Viramente interne
581. Viramente interne (A/P)

www.contzilla.ro

59. Ajustri pentru pierderea de valoare a conturilor de


trezorerie
591.Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entitile afiliate
(P)
595. Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor emise si rscumprate
(P)
596. Ajustri pentru pierderea de valoare a obligaiunilor (P)
598. Ajustri pentru pierderea de valoare a altor investiii pe termen scurt i
creane asimilate (P)
Clasa 6 - Conturi de cheltuieli
60. Cheltuieli privind stocurile
601. Cheltuieli cu materiile prime
602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilii
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6025. Cheltuieli privind seminele i materialele de plantat
6026. Cheltuieli privind furajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604. Cheltuieli privind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia i apa
606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
607. Cheltuieli privind mrfurile
608. Cheltuieli privind ambalajele
609. Reduceri comerciale primite
61.Cheltuieli cu serviciile executate de teri
611. Cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile
612. Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare
614. Cheltuieli cu studiile i cercetrile
615. Cheltuieli cu pregtirea personalului
62. Cheltuieli cu alte servicii executate de teri
621. Cheltuieli cu colaboratorii
622. Cheltuieli privind comisioanele i onorariile
623. Cheltuieli de protocol, reclam i publicitate
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri i personal
625. Cheltuieli cu deplasri, detari i transferri
626. Cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de teri
63. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
64. Cheltuieli cu personalul
641. Cheltuieli cu salariile personalului
642. Cheltuieli cu avantajele n natur i tichetele acordate
salariailor
6421. Cheltuieli cu avantajele n natur acordate salariailor
6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariailor
643. Cheltuieli cu remunerarea n instrumente de capitaluri proprii
644. Cheltuieli cu primele reprezentnd participarea personalului la
profit
645. Cheltuieli privind asigurrile i protecia social
6451. Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile sociale
6452. Cheltuieli privind contribuia unitii pentru ajutorul de omaj
6453. Cheltuieli privind contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de
sntate
6455. Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile de via
6456. Cheltuieli privind contribuia unitii la fondurile de pensii facultative
6457. Cheltuieli privind contribuia unitii la primele de asigurare voluntar de
sntate
6458. Alte cheltuieli privind asigurrile i protecia social
65. Alte cheltuieli de exploatare
652. Cheltuieli cu protecia mediului nconjurtor
654. Pierderi din creane i debitori diveri
655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale
658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despgubiri, amenzi i penaliti
6582. Donaii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate i alte operaiuni de capital
6586. Cheltuieli reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza unor acte
normative speciale
6587. Cheltuieli privind calamitile i alte evenimente similare
6588. Alte cheltuieli de exploatare
66. Cheltuieli financiare
663. Pierderi din creane legate de participaii
664. Cheltuieli privind investiiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate
6642. Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate
665. Cheltuieli din diferene de curs valutar monetare exprimate n valut
6652. Diferene nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare
care fac parte din investiia net intr-o entitate strin
666. Cheltuieli privind dobnzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate
668. Alte cheltuieli financiare

68. Cheltuieli cu amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru


depreciere sau pierdere de valoare
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru
depreciere
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea imobilizrilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea activelor
circulante
6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea fondului
comercial
686. Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru
pierdere de valoare
6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
6863. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a
imobilizrilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor
circulante
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a
obligaiunilor i a altor datorii
69. Cheltuieli cu impozitul pe profit i alte impozite
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit i cu alte impozite care nu apar n elementele
de mai sus
Clasa 7 - Conturi de venituri
70. Cifra de afaceri net
701. Venituri din vnzarea produselor finite, produselor agricole i a activelor
biologice de natura stocurilor
7015. Venituri din vnzarea produselor finite
7017. Venituri din vnzarea produselor agricole
7018. Venituri din vnzarea activelor biologice de natura stocurilor
702. Venituri din vnzarea semifabricatelor
703. Venituri din vnzarea produselor reziduale
704. Venituri din servicii prestate
705. Venituri din studii i cercetri
706. Venituri din redevene, locaii de gestiune i chirii
707. Venituri din vnzarea mrfurilor
708. Venituri din activiti diverse
709. Reduceri comerciale acordate
71. Venituri aferente costului produciei n curs de execuie
711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712. Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execuie
72. Venituri din producia de imobilizri
721. Venituri din producia de imobilizri necorporale
722. Venituri din producia de imobilizri corporale
725. Venituri din producia de investiii imobiliare
74. Venituri din subvenii de exploatare
741. Venituri din subvenii de exploatare
7411. Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412. Venituri din subvenii de exploatare pentru materii prime i materiale
7413. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subvenii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subvenii de exploatare pentru asigurri i protecie social
7416. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subvenii de exploatare n caz de calamiti i alte evenimente
similare
7418. Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat
7419. Venituri din subvenii de exploatare aferente altor venituri
75. Alte venituri din exploatare
754. Venituri din creane reactivate i debitori diveri
755. Venituri din reevaluarea imobilizrilor corporale
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despgubiri, amenzi i penaliti
7582. Venituri din donaii primite
7583. Venituri din vnzarea activelor i alte operaiuni de capital
7584. Venituri din subvenii pentru investiii
7588. Alte venituri din exploatare
76. Venituri financiare
761. Venituri din imobilizri financiare
7611. Venituri din aciuni deinute la entitile afiliate
7612. Venituri din aciuni deinute la entiti asociate
7613. Venituri din aciuni deinute la entiti controlate n comun
7615. Venituri din alte imobilizri financiare
762. Venituri din investiii financiare pe termen scurt
764. Venituri din investiii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizri financiare cedate
7642. Ctiguri din investiii pe termen scurt cedate
765. Venituri din diferene de curs valutar
7651. Diferene favorabile de curs valutar legate de elementele monetare
exprimate n valut
7652. Diferene favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare
care fac parte din investiia net ntr-o entitate strin
766. Venituri din dobnzi
767. Venituri din sconturi obinute
768. Alte venituri financiare

Editia de buzunar

78. Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere sau pierdere de


valoare
781. Venituri din provizioane i ajustri pentru depreciere privind activitatea de
exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
7814. Venituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante
7815. Venituri din fondul comercial negativ
786. Venituri financiare din ajustri pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor
financiare
7864. Venituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor
circulante
Clasa 8 - conturi speciale
80. Conturi n afara bilanului
801. Angajamente acordate
8011. Giruri i garanii acordate
8018. Alte angajamente acordate
802. Angajamente primite
8021. Giruri i garanii primite
8028. Alte angajamente primite
803. Alte conturi n afara bilanului
8031. Imobilizri corporale luate cu chirie
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033. Valori materiale primite n pstrare sau custodie
8034. Debitori scoi din activ, urmrii n continuare
8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin
8036. Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scaden
8038. Bunuri primite n administrare, concesiune i cu chirie
8039. Alte valori n afara bilanului
805. Dobnzi aferente contractelor de leasing i altor contracte asimilate,
neajunse la scaden
8051. Dobnzi de pltit
8052. Dobnzi de ncasat
806. Certificate de emisii de gaze cu efect de ser
807. Active contingente
808. Datorii contingente
809. Creane preluate prin cesionare
89. Bilan
891. Bilan de deschidere
892. Bilan de nchidere
Clasa 9 - conturi de gestiune
90. Decontri interne
901. Decontri interne privind cheltuielile
902. Decontri interne privind producia obinut
903. Decontri interne privind diferenele de pre
92. Conturi de calculaie
921. Cheltuielile activitii de baz
922. Cheltuielile activitilor auxiliare
923. Cheltuieli indirecte de producie
924. Cheltuieli generale de administraie
925. Cheltuieli de desfacere
93.Costul produciei
931. Costul produciei obinute
933. Costul produciei n curs de execuie

S-ar putea să vă placă și