Sunteți pe pagina 1din 1

Bilanul contabil (forma list) Elemente A. Active imobilizate I. Imobilizri necorporale II. Imobilizri corporale III.

Imobilizri financiare B. Active circulante I. Stocuri II. Creane III. Investiii financiare pe termen scurt IV. Casa i conturile la bnci C. Cheltuieli n avans D. Datorii pe termen scurt E. Active circulante nete/Datorii curente nete F. Total active minus datorii pe termen scurt G. Datorii pe termen lung H. Provizioane I. Venituri n avans J. Capital i rezerve I. Capital social II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve V. Rezultatul reportat VI. Rezultatul exerciiului VII. Repartizarea profitului Formula de calcul: E=B+CDI F=A+B+CD-I Sume