Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE

COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”


SUCEAVA
Str. prof. Leca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel./ fax: 0230-520462; e-mail: economic.suceava@yahoo.com;
http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253

TEST INIȚIAL – ECONOMIA ÎNTREPRINDERII CLASA a IX a

Subiectul 1 Încercuiți varianta corectă:


1. Vârsta minimă necesară pentru a iniția o afacere este:
a. 14ani;
b. 18 ani;
c. 16 ani;
d. 20 ani;
2. Nu face parte din resursele materiale:
a. clădiri;
b. utilaje;
c. credite bancare;
d. materii prime;
3. Actele realizate în vederea deschiderii unei firme se depun în primul rând la:
a. Oficiul de Registrul Comerțului;
b. Primăria Suceava;
c. Consiliul Județean;
d. Camera de Comerț și Industrie;
4. Factorii demografici se referă la:
a. tradiţii şi obiceiuri
b. numărul populaţiei
c. natura solului şi subsolului
d. ponderea populaţiei active

Subiectul 2 Notați cu A (adevărat) sau F (fals) următoarele enunțuri:

1. Elevii clasei a 9 a sunt persoane juridice.


2. Întreprinderile industriale au ca şi obiect de activitate cumpărarea, depozitarea şi vânzarea
mărfurilor.
3. Întreprinzătorul este o persoană sau un grup de persoane care organizează şi conduc o
întreprindere în scopul obținerii de profit.
4.Întreprinderile pot aparține atât mediului public, cât și mediului privat.

Subiectul 3 În partea stângă sunt prezentate criteriile de clasificare a nevoilor, iar în dreapta,
complexe de utilizare. Notați numărul corespunzător complexelor de utilizare în dreptul
criteriului de clasificare a nevoilor, căruia îi corespunde:

1nevoia de recreere a) recreerea activă


2. nevoi estetice b) produse pentru gospodăria personală
3. nevoia de hrană c) obiecte pentru locuințe
4.nevoia de asigurare a sănătății d) dezvoltarea fizică a personalității
5. nevoia de cunoaștere e) dezvoltarea de aptitudini;
6. nevoia de apărare a organismului f) construcții și reparații;
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAŢIONALE
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR”
SUCEAVA
Str. prof. Leca Morariu, nr. 17 A, cod 720174
tel./ fax: 0230-520462; e-mail: economic.suceava@yahoo.com;
http://www.cedcsv.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 34253

Barem corectare
Test inițial economia întreprinderii clasa a 9a

Subiectul 1

1. b
2. c
3. a
4. b
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 punct. Pentru răspuns incorect se acordă 0 puncte.

Subiectul 2

1. F 2A 3A 4A
Pentru fiecare răspuns corect se acordă 1 punct. Pentru răspuns incorect se acordă 0 puncte.

Subiectul 3

1 - a; 2 - c; 3 - b; 4 - d; 5 - e; 6 - f.

Pentru fiecare răspuns corect se acordă 0,5 punct. Pentru răspuns incorect se acordă 0 puncte.