Sunteți pe pagina 1din 2

M2 ECONOMIA ÎNTREPRINDERII

PROGRAMĂ ȘCOLARĂ

CAPITOLUL I. FENOMENE SI PROCESE ECONOMICE:


1.1. Descrierea fenomenelor, proceselor și operațiilor economice
1.2. Influenţa evenimentelor contemporane în economia de piață
CAPITOLUL II. TIPURI DE UNITATI ECONOMICE:
2.1. Delimitări terminologice: întreprindere, societate, firmă, unitate economică;
2.2. Caracteristicile şi definirea unităţii economice în economia de piaţă
2.3. Mediul întreprinderii
2.4. Tipologiile unităţii economice:
- forma de proprietate;
- forma juridica;
- modul de asociere;
- obiectul de activitate;
- structura operativă.

CAPITOLUL III. ORGANIZAREA STRUCTURALĂ:


3.1. Conceptul de structură organizatorică a întreprinderii;
3.2. Tipuri de structuri organizatorice;
3.3. Elemente de bază (postul, fişa de post, funcţia, ponderea ierarhică, compartimentul,
nivelurile ierarhice, relațiile organizatorice);

CAPITOLUL IV. ORGANIZAREA PROCESUALĂ:


4.1. Elemente componente:
4.2. Efecte (funcțiunea, activitatea, sarcini, atribuții)
4.3. Procese economice (aprovizionare, depozitare, producție, comercializare) rentabilitatea
și eficiența proceselor economice;

CAPITOLUL V. SPAŢIILE LA NIVELUL UNITĂȚII ECONOMICE:


5.1. Spaţiile la nivel de depozit:
- Spațiul privind recepția mărfurilor, a materiilor prime;
5.2. Spațiul privind depozitarea, păstrarea, condiționarea ambalajelor și a stocurilor de marfă;
5.3. Spațiul de contact cu: clienții, raioane, culoare de circulație, spații de prezentare, spații de
așteptare;
5.4. Fluxurile de circulație într-o unitate economică: informaţional, marfurilor, personalului,
clienţi;

1
CAPITOLUL VI. TIPURI DE RESURSE:
6.1.Resurse umane;
6.2. Resurse materiale;
6.3. Resurse informaționale;
6.4. Resurse financiare;
6.5. Resurse de timp.

CAPITOLUL VII. RESURSE UMANE LA NIVELUL UNITATII ECONOMICE:


7.1.Productivitatea muncii
7.2. Motivatia muncii
7.3. Managementul timpului
7.4. Managamentul proiectului