Sunteți pe pagina 1din 2

Prețurile en-gros (cu ridicata)

Preţul este expresia monetară a valorii unei tranzacţii între unitatea comercială şi o persoană
terţă.

Mărfurile sunt bunuri cumpărate în scopul vânzării sau bunuri obținute din producție
proprie destinate vânzării. În funcție de sfera de organizare comercială, mărfurile pot
fi: mărfuri în comerțul cu ridicata (en gros), mărfuri în comerțul cu amănuntul (en
detail), mărfuri în comerțul de alimentație publică, mărfuri în alte sectoare economice.
Principalele unități comerciale sunt: depozitele cu ridicata (angrosiștii) și magazinele
cu amănuntul (detailiștii).

Alcătuirea prețurilor:

- Se pornește de la prețul de cumpărare la care se însumează adaosul comercial și TVA.

Schemă grafică Prețul în comerțul cu ridicata

TVA deductibilă= Preț de Adaos TVA colectată =


PC x cota standard cumpărare comercial PV x cota standard de
de TVA (Pc) (Ad) TVA

Preț de vânzare cu ridicata (Pv)

De reținut: Pv = Pc + Ad
Structura prețului cu ridicata (Aplicație rezolvată)

Enunț: Agentul economic angrosist X se aprovizionează cu diverse mărfuri de la furnizări în


valoare totală de 80.000 lei plus TVA deductibilă 19%. Adaosul comercial aplicat este de
10%. Mărfurile sunt revândute unui magazin, la preț de vânzare plus TVA colectată 19%.

Se cere: Stabiliți structura prețului cu ridicata.

Rezolvare:

TVA deductibilă = Pc x cota =80.000 x 19% = 15.200 lei

Ad = Pc x cota = 80.000 x 10 % = 8.000 lei

Pv = Pc + Ad = 80.000 + 8.000 = 88.000 lei

TVA colectată = 88.000 x 19 % = 16.720 lei


Pentru a înțelege mai bine:

Angrosistul

Factură aprovizionare: Factură vânzare:

Preț de cumpărare…… 80.000 Preț de vânzare………. 88.000


lei lei
TVA deductibilă 19 % …15.200 Adaosul comercial TVA deductibilă 19 % …16.720
lei lei
Total factură ……………95.000 Total factură ……………
lei 104.720 lei

Bibliografie
Popan M. – Contabilitate generală, editura Oscar Print- manual pentru clasa a X a, București, 2017
Plan general de conturi, actualizat 2020