Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEORETIC NOVACI

Modulul: Contabilitate generala

Clasa a X-a B

FIŞĂ DOCUMENTARE
ANALIZA PREŢURILOR MĂRFURILOR ÎNREGISTRAREA ÎN
CONTABILITATE A MĂRFURILOR
Categorii de prețuri și mecanismul de formare al acestora
Categoria de preț Caracterizare

Prețul cu ridicata Valoarea mărfurilor intrate în gestiune la cost de


achiziție +adaus comercial + tva colectată
Prețul cu amănuntul Valoarea mărfurilor intrate în gestiune la cost de
achiziție +adaus comercial + tva neexigibilă
Reduceri de preț

Categorie Structură Caracterizare

Rabat sau Reprezintă reduceri de prețuri de natură comercială, aplicate


bonificație asupra prețului de vânzare, acordate de furnizor pentru anumite
defecte de calitate sau de neconformitate a sortimentelor de
mărfuri livrate, față de prevederile contractuale.
Remiză Reprezintă reduceri de prețuri de natură comercială, aplicate
asupra prețului de vânzare, în sumă fixă sau cotă procentuală,
avându-se în vedere volumul mare de vânzari.
Reduceri
comerciale Risturn Reprezintă reduceri de prețuri de natură comercială,
calculate asupra ansamblului de operații comerciale efectuate
cu același client, într-o perioadă determinată de timp.
Reduceri Scontul de Se acordă de regulă sub forma unei cote procentuale,
financiare decontare aplicată asupra unei creanțe plătite înainte de termenul de
scadență.

Conturi utilizate în contabilitatea mărfurilor

Contul Caracterizare

371 ''Mărfuri'' Ține evidenţa existenţei şi mişcării stocurilor de


mărfuri.Este un cont de activ.
378 ''Diferenţe de preţ la mărfuri'' Ține evidenţa adaosului comercial
(marja comerciantului) aferent mărfurilor din
unităţile comerciale.Este un cont rectificativ al
valorii mărfurilor
4428 ''Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă'' Evidenţiază, potrivit legii, taxa pe valoarea
adăugată neexigibilă.

Exemplu de calcul al reducerilor comerciale


Se presupune următorul detaliu de factură:
• • Mărfuri 1 000 lei
• Rabat (5 % × 1 000 lei) 50 lei
950 lei
•Remiza (10 % × 950 lei) 95 lei
NETA COMERCIALĂ 855 lei
• Scont de decontare (2 % × 855 lei) 17, 10 lei
NETA FINANCIARĂ 837, 90 lei
• TVA (20 % × 837, 90 lei) 167, 58 lei
NETA DE PLATĂ- 1005,48 lei

S-ar putea să vă placă și