Sunteți pe pagina 1din 2

BALANŢA DE VERIFICARE

Balanţa de verificare este un instrument ce sintetizează informaţiile reflectate în conturi la


un moment dat.
Cu ajutorul balanţei de verificare se verifică coreleţiile dintre egalităţile generate de dubla
înregistrare a operaţiilor patrimoniale în contabilitate:
- corelații dintre registrul jurnal și balanța de verificare respectiv concordanţa dintre totalul
înregistrărilor din registrul jurnal şi totalul rulajelor debitoare şi totalul rulajelor creditoare din
balanţa de verificare,
- corelații dintre Cartea Mare și balanța de verificare respectiv concordanţa dintre totalul
soldurilor finale debitoare şi creditoare din cartea mare şi totalul soldurilor finale debitoare şi
creditoare din balanţa de verificare.
Balanţa de verificare se întocmeşte atât pentru conturile sintetice cât şi pentru cele
analitice. Pentru conturile analitice se poate întocmi numai situaţia soldurilor.

Clasificare
1.În funcţie de tipul de conturi pentru care se întocmeşte:
a) balanţe de verificare ale conturilor sintetice;
b) balanţe de verificare ale conturilor analitice;

2. În funcţie de informaţiile pe care le conţin:


a) balanţe de verificare cu o singură egalitate - prezintă două coloane perechi:total sume debitoare
şi total sume creditoare;
Egalitatea este de forma: ∑TSD = ∑TSC

Balanţa de verificare cu o serie de egalităţi – model


Balanţa de verificare
la data de……………………
Simbolul Denumirea conturilor Total sume
conturilor Debitoare Creditoare

TOTAL ∑TSD ∑TSC


În locul celor două perechi de coloane TSC şi TSC pot fi trecute SFD şi SFC.

b) balanţe de verificare cu două serii de egalităţi - prezintă 4 coloane de sume perechi:


- TSD şi TSC
- SFD şi SFC.
Cele două egalităţi sunt: ∑TSD = ∑TSC şi ∑SFD = ∑SFC

c) balanţe de verificare cu trei serii de egalităţi - prezintă 6 coloane de sume perechi:


- SID şi SIC
- RD şi RC
- SFD şi SFC.
Cele trei egalităţi sunt: ∑SID= ∑SIC, ∑RD = ∑RC şi ∑SFD = ∑SFC

c) balanţe de verificare cu patru serii de egalităţi - prezintă 8 coloane de sume perechi:

1
- TSPD şi TSPC sau SID şi SIC
- RD şi RC
- TSD şi TSC
- SFD şi SFC.
Cele patru egalităţi sunt: ∑SID= ∑SIC sau ∑TSPD= ∑TSPC, ∑RD = ∑RC, ∑TSD = ∑TSC şi
∑SFD = ∑SFC

TSPD –total sume precedente debitoare , TSPC – total sume precedenre creditoare

Balanţa de verificare cu patru serii de egalităţi - model


Balanţa de verificare
la data de……………………
Simbolul Denumirea Solduri iniţiale Rulaje Total sume Solduri finale
conturilor conturilor D C D C D C D C

3. În funcţie de modul de prezentare grafic:


a) forma tabelară;
b) forma matriceală sau balanţa de verificare şah.

Tipuri de erori ce pot fi indetificate cu ajutorul balanţei de verificare


a) erori de înregistrare în conturi determinate de:
1. nerespectarea principiului dublei înregistrări;
2. nerespectarea egalităţii sumelor debitoare şi creditoare în cadrul formulelor contabile
compuse;
3. calcul eronat privind elementele structurale ale conturilor etc.
b) erori de întocmirea balanţei de verificare determinate de:
1. preluarea greşită a informaţiilor din conturi;
2. calcule eronate ale coloanelor din balanţă.
Totuşi, nu pot fi descoperite omisiuni privind înregistrarea operaţiilor/tranzacțíilor sau
folosirea unor conturi greşite decât cele privind operaţia/tranzacția respectivă. Balanţa de
verificare confirmă doar faptul că sumele debitoare şi creditoare din conturi sunt în echilibru.