Sunteți pe pagina 1din 18

Marfuri la pret de vanzare cu amanuntul-monografie

Societatea X este a unui mic intreprinzator care cumpara si revinde marfa si


utilizeaza pretul de vanzare cu amanuntul pentru evidentierea acestora.
In luna iulie achizitioneaza marfuri la un pret de achizitie de 1.000 lei plus
TVA .
La revanzarea aceasta se adauga un adaos comercial de 25%.
Ulterior, se vand marfuri in valoare de 868 lei , suma care include si TVA.
Societatea este inregistrata ca platitor de TVA.
1. Achizitionarea marfurilor :
%

401 Furnizori

371 Marfuri

1.240 lei
1.000 lei

4426 Tva deductibila

240 lei

2. Inregistrarea diferentelor de pret la marfuri


Mai intai se calculeaza pretul de vanzare cu amanuntul astfel:
Adaosul comercial = 25% * pretul de achizitie = 25% * 1.000 lei = 250 lei
Tva neexigibila = (1.000 lei + 250 lei )*24 % = 300 lei
Pretul de vanzare cu amanuntul = cost de achizitie + adaos commercial+ tva
neexigibila = 1.000 lei + 250 lei + 300 lei = 1.550 lei
In momentul de fata, in contul 371, marfurile sunt inregistrate la costul de
achizitie de 1.000 lei.
Pentru a se ajunge la pretul de vanzare de 1.550 lei se fac urmatoarele
inregistrari contabile :
371 Marfuri

%
378 Diferente de pret la marfuri

550 lei
250 lei

4428 Tva neexigibila

300 lei

3. Vanzarea marfurilor :
5311 Casa in lei
868 lei

%
707 Venituri din vanzarea marfurilor

700 lei
4427 TVA colectata
168 lei
Pret de vanzare = 868 lei => Tva = 868 lei* 24/124 = 168 lei = > baza =
868 lei -168 lei =700 lei
4. Descarcarea gestiunii
La descarcarea gestiunii trebuie sa tinem cont atat de contul 371 cat si de
contul 378.
Astfel, pretul de vanzare fara Tva = 700 lei, conform calculelor de mai sus,
pret care se compune din cost de achizitie si adaos comercial.
Adaosul comercial = 700 lei *25 /125 = 140 lei
Baza = 700 lei 140 lei = 560 lei
%
Marfuri

=
868 lei

607 Cheltuieli privind marfurile


560 lei
378 Diferente de pret la marfuri
140 lei
4428 Tva neexigibila
168 lei
Conturile se prezinta astfel:
371 Marfuri

371

Debit: 1.000 lei


Debit : 550 lei
Credit : 868 lei
Sold final (debitor) : 682 lei

378 Diferente de pret aferente marfurilor


Credit :250 lei
Debit: 140 lei
Sold final(creditor) : 110 lei

4428 TVA neexigibila


Credit 300 lei
Debit : 168 lei
Sold final (creditor) = 132 lei

Supunem atentiei dvs. cazul unei societati comerciale care desfasoara comert en gros.
Intrarile de marfuri se fac la pretul furnizorului, iar descarcarea de gestiune se face ca diferenta
intre rulajul contului 707 si cel al lui 607.

La un moment dat, societatea isi deschide un punct de lucru cu vanzare cu amanuntul al


marfurilor pe care le are in depozitul en gros.

Vom vedea astfel care sunt documentele pe care trebuie sa le intocmeasca la transferul
marfurilor din depozit la punctul de lucru si la ce pret intra marfurile in gestiunea de vanzare cu
amanuntul.

Solutia consultantului:

In cazul vanzarilor cu amanuntul, trebuie sa aveti casa de marcat. Bonul emis de aparatele
de marcat electronice fiscale trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii obligatorii:

- denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent;


- adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;
- logotipul si seria fiscala ale aparatului;
- numarul de ordine;
- data si ora emiterii;
- denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat;
- pretul sau tariful unitar;
- cantitatea;
- valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv TVA, cu indicarea cotei de taxa;
- valoarea totala a bonului, inclusiv TVA;

- valoarea totala a TVA pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota;


- valoarea totala a operatiunilor scutite de TVA, precum si valoarea altor taxe care nu se
cuprind in baza de impozitare a TVA, daca este cazul.

De asemenea, in cazul vanzarilor cu amanuntul, evidenta marfii in gestiune se face la


pretul de vanzare cu amanuntul (pretul unitar ce trebuie regasit pe bonul fiscal), iar metoda de
evidentiere a stocurilor este global-valorica.

Stocul zilnic valoric al marfurilor se tine cu ajutorul Raportului de gestiune, care se


completeaza pe baza documentelor de intrare (cu valoarea la pret cu amanuntul din NIR-ul
intocmit la intrarea marfii la punctul de lucuru) si de iesire a marfurilor si de depunere a
numerarului din vinzare (raportul zilnic). Soldul final zilnic este egal cu soldul initial + intrari iesiri.

Soldurile valorice ale marfurilor aflate in gestiune se verifica pe baza raportului de


gestiune predat la contabilitate sau cu ocazia inventarierii, dupa caz.

Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute in cadrul comertului cu amanuntul se face


cu ajutorul unui coeficient, pe baza unei situatii de calcul, prevazut la art. 160 alin. (4) din
Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009, care se va inmulti cu caloarea
vanzarilor de marfa din perioada, fara TVA, rezultind adaosul comercial aferente iesirilor. Prin
diferenta dintre valoarea vanzarilor cu TVA si (valoarea adaosului calculat ca mai sus si valoarea
TVA neexigibila aferenta iesirilor) rezulta costul marfii vindute, la pret de furnizor, in cadrul unei
perioade.

Raportul zillnic (numit si raporul Z) emis de casa de marcat fiscala trebuie sa contina
urmatoarele date:

a) antetul bonului fiscal;


b) numarul de ordine al raportului Z, care va fi numai crescator si care se inregistreaza in
contorul Z;

c) data emiterii raportului Z, respectiv ora, ziua, luna si anul;


d) numarul avariilor care determina stergerea memoriei RAM si ora producerii acestora.
In cazul stergerii memoriei RAM, utilizatorul are obligatia de a reintroduce datele inscrise pe
rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii
memoriei RAM.

La aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare,


unde nu este posibila reintroducerea datelor continute in rola-jurnal, datele de sinteza la nivel de
zi trebuie recalculate automat din continutul jurnalului electronic;
e) numarul bonurilor fiscale emise in ziua raportata;
f) logotipul si seria fiscala ale aparatului;
g) valoarea totala zilnica a operatiunilor si totalul TVA;
h) valoarea totala zilnica a operatiunilor si TVA defalcata pe cote ale acesteia, cu
indicarea nivelului de cota;
i) valoarea totala zilnica a operatiunilor scutite de TVA;
j) valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a TVA.

Raportul Z este documentul pe baza caruia se inregistreaza veniturile din activitatea de


comert cu amanuntul direct catre populatie in evidenta contabila.

Suma totala de pe raportul Z se inregistreaza, in ziua respectiva, in registrul de casa, pe


incasari, iar in contabilitate va genera venitul din vinzarea marfurilor cu amanuntul si TVA
colectata.
In cazul in care este intrerup curentul sau casa de marcat este defecta, vinzarile se
inregistreaza intr-un raport special, care se achizitioneaza impreuna cu aparatul de marcat fiscal.
Acesta are acelasi rol ca si raportul Z.

Odata deschis punctul de lucru pentru vinzarea cu amanuntul, in contabilitate trebuie


desfasurate analitice pentru conturile 371, 607 si 707:

- un analitic (de exemplu, 3711, 6071 si 7071) pentru vinzarea en-gross;


- alt analitic (de exemplu, 3712, 6072 si 7072) pentru vinzarea cu amanuntul.

De asemenea, trebuie desfasurate analitice si pentru contul 4428:


- un analitic pentru evidenta TVA neexigibila aferenta facturilor cu TVA la incasare (de
exemplu 4428.01);
- alt analitic pentru evidenta TVA neexigibila aferenta marfii cu amanuntul (de exemplu
4428.02).

Nu ne specificati daca punctul de lucru pentru vinzarea cu amanuntul se afla in aceeasi


incinta cu depozitul en-gross sau in alt loc.

Daca punctul de lucru se afla in aceeasi incinta cu depozitul (marfa nu paraseste spatiul
respectiv), pentru transferul marfii din depozit la puntul de lucru se intocmeste "Bonul de
transfer" - cod 14-3-3A.

Daca punctul de lucru este dispersat teritorial (in alt loc fata de depozit, in sensul ca sint
transportate), se intocmeste Aviz de insotire a marfii - cod 14-3-6A, pe care se va face mentiunea
"Fara factura - marfa pentru vinzare cu amanuntul"

Pe aceste document, pretul unitar este pretul cu care sint inregistrate marfurile in
depozitul en-gross (la pret de furnizor fara TVA).

Odata cu intrarea in punctul de lucru, indiferent de documentul care se intocmeste (bon


de transfer sau aviz), se va intocmi NIR - cod 14-3-1A -, pe care se va trece cantitatea din
documentul de intrare la punctul de lucru, cantitatea efectiv receptionata, pretul de intrare (care
este cel din depozitul en-gross), valoarea la pret de intrare, precum si pretul unitar de vinzare cu
amanuntul si valoarea la pret de vinzare cu amanuntul.

Pe baza acestui NIR se va face si inregistrarea marfii, la valoarea de vinzare cu


amanuntul, intrate la punctul de lucru.

Monografie:
1) intrare marfa in depoztul en-gross (vom inregitra TVA fara a tine cont de TVA la
incasare), pe baza facturii de la furnizor si a NIR-ului intocmit pentru depozit:
-1000 buc * 10 lei / buc = 10.000 lei
3711 = 401 10.000 lei
4426 = 401 2.400 lei

2) transfer marfa la punctul de lucru, ori pe baza Bonului de transfer, ori pe baza
Avizului:

- 800 buc * 10 lei = 8.000 lei


La punctul de lucru se intocmeste NIR, pe care se va trece si pretul de vinzare cu
amanuntul pentru marfa respectiva.
Presupunem un pret de vinzare cu amanuntul de 15 lei / bucata, rezultind o valoare cu
amanuntul 12.000 lei (800 buc * 15 lei).
Se inregistreaza iesirea marfii din depozit si intrarea in magazin:

3712 = %

12.000 lei

3711

8.000 lei

378

1.677 lei (se calculeaza prin diferenta dintre 12.000 lei si 2.323 lei)

4428.02

2.323 lei (se calculeaza astfel: 12.000 lei * 24 / 124).

3) In cursul lunii se inregistreaza vinzarea marfii (presupunem in valoare de 7.000 lei,


care este valoarea de vinzare cu amanuntul), pe baza raporturilor zilnice, rezultind valoarea totala
de vinzare, la finalul lunii:

5311 = %

7.000 lei

7072

5.645 lei

4427

1.355 lei (este 7.000 lei * 24 / 124).

4) la finalul lunii trebuie inregistrata descarcarea din gestiune a marfii vindute cu


amanuntul - pe baza unei situatii de calcul:

- primul pas este determinarea coeficientului k, astfel:

K = (SI la inceputul anului ct.378 + RC pe cumulat de la inceputul anului pina la finalul


perioadei ct.378) / (SI la inceputul anului ct.3712 fara TVA neexigibila + RD pe cumulat de la
inceputul anului pina la finalul perioadei ct.3712 fara TVA neexigibila) * 100.

K = (0 + 1.677 lei) / (0 + 9.677 lei) * 100 = 17.33%.

Acest coeficient se inmulteste cu valoarea vanzarilor fara TVA (RC 7072), pentru
determinarea adaosului comercial aferent vanzarilor:
K * RC 7072 = 17.33% * 5.645 lei = 978 lei.

Nota contabila la finalul lunii pentru descarcarea gestiunii si determinarea costului marfii
vindute cu amanuntul este urmatoarea:

% = 3712 7.000 lei (RC al contului 3712 este egal cu totalul vinzarii cu TVA din
rapoartele Z)
378

978 lei

442802
1.355 lei (RD al contului 442802 este egal cu TVA colectata - RC 4427 - din
vinzarea marfii cu amanuntul)
6072

4.667 lei (este 7.000 lei - 978 lei -1.355 lei).

Baza legala:
- art. 1, art. 2, art. 4 din OUG 28/1999
privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- Republicata, cu modificarile si cmpletarile ulterioare;
- art. 64 din Normele metodologice din 2003 de aplicare a OUG 28/1999;
- art. 160 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009;
- punctul 35 din NORMELE METODOLOGICE din 27 noiembrie 2008 de intocmire si
utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin OMFP 3512/2008 privind
documentele financiar-contabile;
- NORMELE SPECIFICE DE INTOCMIRE SI UTILIZARE A DOCUMENTELOR
FINANCIAR-CONTABILE, NOMENCLATORUL documentelor financiar-contabile - aprobate
prin OMFP 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

Monografie vanzare cu amanuntul. Operatiuni


cu preturi de vanzare diferite
Vom analiza mai jos cazul unei societati platitoare de TVA si impozit pe profit
care are ca obiect de activitate comertul cu amanuntul. Societatea desfasoara activitate
pe baza de comenzi, neavand niciodata stoc.
In primul rand, mentionam ca apar situatii cand, acelasi produs achizitionat de la
un furnizor X, va avea preturi de vanzare diferite pentru clienti, in cea mai mare parte
persoane fizice, pe baza comenzii facute de acesta si in urma negocierii.
In al doilea rand, apar situatii cand se doresteacordarea de discount clientilor,
persoane fizice, in cazul in care, de exemplu, se cumpara mai multe produse.

Vom stabili astfel daca astfel de operatiuni sunt legale, oferind si o monografie
pentru vanzarea cu amanuntul pe baza de comenzi.
A. Operatiunile descrise la punctele 1. si 2 sunt legale deoarece pretul este
negociat de parti.

B. Nu se va utiliza monografia pentru metoda global valorica (utilizarea


conturilor 378 si 4428) drept urmare receptia fiecarei comenzi nu se va face la
pretul de vanzare ci la cost.

Intrucat vanzarile sunt pe baza de comnezi unice descarcarea din gestiune se


face la cost de achizitie prin metoda identificarii specifice prevazuta de OMFP
3055/2009 la punctul 159.
Monografia contabila este urmatoarea:
- Achizitie marfa: 371=401 (la cost de achizitie)
- Vanzare marfa: 411=707 (la pret de vanzare); 607=371 (la cost de achizitie);

Baza legala: OMFP 3055/2009


"159 - (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile si al acelor
bunuri sau servicii produse si destinate unor comenzi distincte trebuie
determinat prin identificarea specifica a costurilor individuale.
(3) Identificarea specifica a costului presupune atribuirea costurilor specifice
elementelor identificabile ale stocurilor.
Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul
unei comenzi distincte, indiferent daca au fost cumparate sau produse.
(4) Identificarea specifica nu poate fi folosita in cazurile n care stocurile cuprind
un numar mare de elemente, care sunt de regula fungibile. "

Vanzare marfa cu amanuntul. Ce documente


intocmim la transferul marfurilor?
Vom analiza astazi cazul unei societati comerciale care desfasoara comert en gros.
Intrarile de marfuri se fac la pretul furnizorului, iar descarcarea de gestiune se face ca diferenta
intre rulajul contului 707 si cel al lui 607.

La un moment dat, societatea isi deschide un punct de lucru cu vanzare cu amanuntul al


marfurilor pe care le are in depozitul en gros.

Vom vedea astfel care sunt documentele pe care trebuie sa le intocmeasca la transferul
marfurilor din depozit la punctul de lucru si la ce pret intra marfurile in gestiunea de vanzare cu
amanuntul.

Solutia consultantului:

In cazul vanzarilor cu amanuntul, trebuie sa aveti casa de marcat. Bonul emis de aparatele
de marcat electronice fiscale trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii obligatorii:

- denumirea si codul fiscal ale agentului economic emitent;


- adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal;
- logotipul si seria fiscala ale aparatului;
- numarul de ordine;
- data si ora emiterii;
- denumirea fiecarui bun livrat sau serviciu prestat;

- pretul sau tariful unitar;


- cantitatea;
- valoarea pe fiecare operatiune, inclusiv TVA, cu indicarea cotei de taxa;
- valoarea totala a bonului, inclusiv TVA;
- valoarea totala a TVA pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota;
- valoarea totala a operatiunilor scutite de TVA, precum si valoarea altor taxe care nu se
cuprind in baza de impozitare a TVA, daca este cazul.

De asemenea, in cazul vanzarilor cu amanuntul, evidenta marfii in gestiune se face la


pretul de vanzare cu amanuntul (pretul unitar ce trebuie regasit pe bonul fiscal), iar metoda de
evidentiere a stocurilor este global-valorica.

Stocul zilnic valoric al marfurilor se tine cu ajutorul Raportului de gestiune, care se


completeaza pe baza documentelor de intrare (cu valoarea la pret cu amanuntul din NIR-ul
intocmit la intrarea marfii la punctul de lucuru) si de iesire a marfurilor si de depunere a
numerarului din vinzare (raportul zilnic). Soldul final zilnic este egal cu soldul initial + intrari iesiri.

Soldurile valorice ale marfurilor aflate in gestiune se verifica pe baza raportului de


gestiune predat la contabilitate sau cu ocazia inventarierii, dupa caz.

Descarcarea din gestiune a marfurilor vandute in cadrul comertului cu amanuntul se face


cu ajutorul unui coeficient, pe baza unei situatii de calcul, prevazut la art. 160 alin. (4) din
Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009, care se va inmulti cu caloarea
vanzarilor de marfa din perioada, fara TVA, rezultind adaosul comercial aferente iesirilor. Prin
diferenta dintre valoarea vanzarilor cu TVA si (valoarea adaosului calculat ca mai sus si valoarea
TVA neexigibila aferenta iesirilor) rezulta costul marfii vindute, la pret de furnizor, in cadrul unei
perioade.

Raportul zillnic (numit si raporul Z) emis de casa de marcat fiscala trebuie sa contina
urmatoarele date:

a) antetul bonului fiscal;


b) numarul de ordine al raportului Z, care va fi numai crescator si care se inregistreaza in
contorul Z;
c) data emiterii raportului Z, respectiv ora, ziua, luna si anul;
d) numarul avariilor care determina stergerea memoriei RAM si ora producerii acestora.
In cazul stergerii memoriei RAM, utilizatorul are obligatia de a reintroduce datele inscrise pe
rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima inchidere zilnica pana in momentul stergerii
memoriei RAM.

La aparatele de marcat electronice fiscale echipate cu dispozitiv simplu de imprimare,


unde nu este posibila reintroducerea datelor continute in rola-jurnal, datele de sinteza la nivel de
zi trebuie recalculate automat din continutul jurnalului electronic;
e) numarul bonurilor fiscale emise in ziua raportata;
f) logotipul si seria fiscala ale aparatului;
g) valoarea totala zilnica a operatiunilor si totalul TVA;
h) valoarea totala zilnica a operatiunilor si TVA defalcata pe cote ale acesteia, cu
indicarea nivelului de cota;
i) valoarea totala zilnica a operatiunilor scutite de TVA;
j) valoarea altor taxe care nu se cuprind in baza de impozitare a TVA.

Raportul Z este documentul pe baza caruia se inregistreaza veniturile din activitatea de


comert cu amanuntul direct catre populatie in evidenta contabila.

Suma totala de pe raportul Z se inregistreaza, in ziua respectiva, in registrul de casa, pe


incasari, iar in contabilitate va genera venitul din vinzarea marfurilor cu amanuntul si TVA
colectata.
In cazul in care este intrerup curentul sau casa de marcat este defecta, vinzarile se
inregistreaza intr-un raport special, care se achizitioneaza impreuna cu aparatul de marcat fiscal.

Acesta are acelasi rol ca si raportul Z.

Odata deschis punctul de lucru pentru vinzarea cu amanuntul, in contabilitate trebuie


desfasurate analitice pentru conturile 371, 607 si 707:
- un analitic (de exemplu, 3711, 6071 si 7071) pentru vinzarea en-gross;
- alt analitic (de exemplu, 3712, 6072 si 7072) pentru vinzarea cu amanuntul.

De asemenea, trebuie desfasurate analitice si pentru contul 4428:


- un analitic pentru evidenta TVA neexigibila aferenta facturilor cu TVA la incasare (de
exemplu 4428.01);
- alt analitic pentru evidenta TVA neexigibila aferenta marfii cu amanuntul (de exemplu
4428.02).

Nu ne specificati daca punctul de lucru pentru vinzarea cu amanuntul se afla in aceeasi


incinta cu depozitul en-gross sau in alt loc.

Daca punctul de lucru se afla in aceeasi incinta cu depozitul (marfa nu paraseste spatiul
respectiv), pentru transferul marfii din depozit la puntul de lucru se intocmeste "Bonul de
transfer" - cod 14-3-3A.

Daca punctul de lucru este dispersat teritorial (in alt loc fata de depozit, in sensul ca sint
transportate), se intocmeste Aviz de insotire a marfii - cod 14-3-6A, pe care se va face mentiunea
"Fara factura - marfa pentru vinzare cu amanuntul"

Pe aceste document, pretul unitar este pretul cu care sint inregistrate marfurile in
depozitul en-gross (la pret de furnizor fara TVA).

Odata cu intrarea in punctul de lucru, indiferent de documentul care se intocmeste (bon


de transfer sau aviz), se va intocmi NIR - cod 14-3-1A -, pe care se va trece cantitatea din
documentul de intrare la punctul de lucru, cantitatea efectiv receptionata, pretul de intrare (care
este cel din depozitul en-gross), valoarea la pret de intrare, precum si pretul unitar de vinzare cu
amanuntul si valoarea la pret de vinzare cu amanuntul.

Pe baza acestui NIR se va face si inregistrarea marfii, la valoarea de vinzare cu


amanuntul, intrate la punctul de lucru.

Monografie:
1) intrare marfa in depoztul en-gross (vom inregitra TVA fara a tine cont de TVA la
incasare), pe baza facturii de la furnizor si a NIR-ului intocmit pentru depozit:
-1000 buc * 10 lei / buc = 10.000 lei
3711 = 401 10.000 lei
4426 = 401 2.400 lei

2) transfer marfa la punctul de lucru, ori pe baza Bonului de transfer, ori pe baza
Avizului:

- 800 buc * 10 lei = 8.000 lei


La punctul de lucru se intocmeste NIR, pe care se va trece si pretul de vinzare cu
amanuntul pentru marfa respectiva.
Presupunem un pret de vinzare cu amanuntul de 15 lei / bucata, rezultind o valoare cu
amanuntul 12.000 lei (800 buc * 15 lei).
Se inregistreaza iesirea marfii din depozit si intrarea in magazin:

3712 = % 12.000 lei


3711 8.000 lei

378 1.677 lei (se calculeaza prin diferenta dintre 12.000 lei si 2.323 lei)
4428.02 2.323 lei (se calculeaza astfel: 12.000 lei * 24 / 124).

3) In cursul lunii se inregistreaza vinzarea marfii (presupunem in valoare de 7.000 lei,


care este valoarea de vinzare cu amanuntul), pe baza raporturilor zilnice, rezultind valoarea totala
de vinzare, la finalul lunii:

5311 = % 7.000 lei


7072 5.645 lei
4427 1.355 lei (este 7.000 lei * 24 / 124).

4) la finalul lunii trebuie inregistrata descarcarea din gestiune a marfii vindute cu


amanuntul - pe baza unei situatii de calcul:

- primul pas este determinarea coeficientului k, astfel:

K = (SI la inceputul anului ct.378 + RC pe cumulat de la inceputul anului pina la finalul


perioadei ct.378) / (SI la inceputul anului ct.3712 fara TVA neexigibila + RD pe cumulat de la
inceputul anului pina la finalul perioadei ct.3712 fara TVA neexigibila) * 100.

K = (0 + 1.677 lei) / (0 + 9.677 lei) * 100 = 17.33%.

Acest coeficient se inmulteste cu valoarea vanzarilor fara TVA (RC 7072), pentru
determinarea adaosului comercial aferent vanzarilor:
K * RC 7072 = 17.33% * 5.645 lei = 978 lei.

Nota contabila la finalul lunii pentru descarcarea gestiunii si determinarea costului marfii
vindute cu amanuntul este urmatoarea:

% = 3712 7.000 lei (RC al contului 3712 este egal cu totalul vinzarii cu TVA din
rapoartele Z)
378 978 lei
442802 1.355 lei (RD al contului 442802 este egal cu TVA colectata - RC 4427 - din
vinzarea marfii cu amanuntul)
6072 4.667 lei (este 7.000 lei - 978 lei -1.355 lei).

Baza legala:
- art. 1, art. 2, art. 4 din OUG 28/1999
privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
- Republicata, cu modificarile si cmpletarile ulterioare;
- art. 64 din Normele metodologice din 2003 de aplicare a OUG 28/1999;
- art. 160 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 3055/2009;
- punctul 35 din NORMELE METODOLOGICE din 27 noiembrie 2008 de intocmire si
utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin OMFP 3512/2008 privind
documentele financiar-contabile;
- NORMELE SPECIFICE DE INTOCMIRE SI UTILIZARE A DOCUMENTELOR
FINANCIAR-CONTABILE, NOMENCLATORUL documentelor financiar-contabile - aprobate
prin OMFP 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.

S-ar putea să vă placă și