Sunteți pe pagina 1din 3

Inregistrari contabile la o moara de faina

Adrian Benta, valabil la 19-Nov-2012


Problema contabila: Societatea lucreaza o suprafata de aproximativ 600 ha in
arenda. Cultiva grau, floarea soarelui, rapita, orz, sorg. Dupa recoltat da arenda la oameni
in natura (grau) sau in bani. La 1 decembrie, societatea vrea sa dea drumul unei mori
pentru faina si tarate. Ce inregistrari contabile se fac in cazul in care macina graul societatii
si vinde faina si tartele catre diversi clienti persoane fizice sau juridice? Care sunt
inregistrarile contabile care se fac daca oamenii care primesc arenda in grau vin la moara
cu graul si vor sa ia faina si tarate? Trebuie oprit uium? Este necesara casa de marcat?
Solutie contabila:
Considerand ca productia societatii a fost inregistrata in contul 345 Produse finite analitic
grau, in urma macinarii graului la moara se vor obtine alte produse finite ale societatii, iar dvs trebuie
sa utilizati o contabilitate de productie pentru realizarea fainii si a taratelor.
In cazul realizarii productiei de faina, graul va avea caracter de materie prima pentru faina,
astfel se necesita evidentierea contabila a acestui tratament. Inregistrare contabila:
301 Materii prime = 345 Produse finite analitic grau.
Pentru realizarea fainii, sunt inregistrate si alte cateva costuri de productie, cum ar fi energia
electrica si apa, cheltuieli cu salariile personalului si asigurari sociale, o parte din amortizarea utilajelor
de macinat.
Inregistrari contabile:
a)consumul de grau:
601 Cheltuieli cu materii prime = 301 Materii prime
b) energie electrica si apa:
605 Cheltuieli cu energia si apa = 401 Furnizori
c) cheltuieli cu salarii si asigurari sociale:
641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate
645 Cheltuieli cu asigurari sociale = 431 Asigurari sociale
d) amortizare utilaje de macinat:
681 Cheltuieli cu amortizarile = 281 Amortizare mijloace fixe.
Evaluarea fainii si a taratelor realizate se va face la costul de productie. Inregistrare contabila:
345 Produse finite analitic faina/tarate = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de
produse.

Insa, va fi foarte dificil ca dvs. sa reusiti sa tineti contabilitatea costului de productie intr-un
mod corect evidentiat, cand aveti nu aveti un flux continuu de productie. Astfel, va recomandam sa
utilizati metoda costului standard, evidentiind in valoarea productiei o suma prestabilita, avand
obligatia ca pana la inchiderea perioadei, sa determinati costul real de productie.
Astfel, dvs veti efectua inregistrarea 345 = 711 la o valoare apropiata de realitate, iar la
inchiderea perioadei fiscal, veti inregistra diferentele fata de costul final de productie, pe seama
contului 348 in corespondenta cu 711. Va propunem aceasta solutie, avand in vedere pct. 160 alin. (1)
(3) din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea.
Vanzare catre clienti din Romania:
4111 Clienti = 701 Venituri din productia vanduta
4111 Clienti = 4427 TVA colectata.
Scaderea din gestiune:
711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse = 345 Produse finite analitic
faina/tarate.
Pentru serviciile de morarit efectuate catre diversi beneficiari, se va inregistra prestarea de
servicii prin articolul contabil:
4111 Clienti = 704 Venituri din servicii prestate
4111 Clienti = 4427 TVA colectata.
Sunt posibile 2 situatii:
1.Incasarea se realizeaza in bani, prin inregistrarea contabila:
5311 Casa in lei = 4111 Clienti, iar in aceasta situatie se necesita in mod obligatoriu
utilizarea casei de marcat fiscale, conform art. 1 din OG 28/1999 privind casele de marcat fiscale.
2.Plata serviciilor se face prin produse in natura, sub forma de uium, prin inregistrarea:
clasa 3 Stocuri = 4111 Clienti.
Pentru arenda platita in natura sub forma de faina si tarate, consideram ca sunt aceleasi
implicatii fiscale ca si pentru plata in grau.
Din punctul de vedere al arendarii, potrivit art. 62 din Codul fiscal, obligatia platii impozitului
este in seama persoanei fizice, insa impozitul se retine de platitorul de venit, si se achita pana pe data
de 25 a lunii urmatoare platii arendei. Contractul de arenda trebuie inregistrat la autoritatea fiscala.
Pentru dvs se va inregistra o cheltuiala cu arenda, la termenele de plata stabilite in contract:
612 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile = 401 Furnizori cu valoarea
arendei 401Furnizori = 446 Alte impozite si taxe analitic impozit arenda cu suma impozitului
446 Alte impozite si taxe analitic impozit arenda = 5311Casa/5121Conturi la banci cu
suma platii impozitului.

Cum dvs nu puteti platii impozitul in natura, consideram ca aplicabile de fapt acestei situatii
este inregistrarea de catre societatea dvs a unei cheltuieli cu impozitul, prin articolul contabil:
635 Cheltuieli cu alte impozite si taxe = 446 Alte impozite si taxe analitic impozit arenda,
cheltuiala nedeductibila la calculul impozitului pe profit, deoarece societatea suporta un impozit al
persoanei fizice, urmand ca sa reduceti cantitatea distribuita persoanelor fizice cu valoarea impozitului.
La evaluarea in bani a pretului arendei decontate in natura, legiuitorul a stabilit la art. 62^2
din Codul fiscal, ca preturile utilizate pe unitatea de produs, vor fi stabilite de catre consiliile judetene,
ca preturi medii, ale produselor acordate in natura.
Plata arenda in natura:
Plata in natura a arendei este o activitate supusa TVA deoarece se deduce TVA la efectuarea
costurilor cu realizarea productiei agricole, conform art. 128 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal .
Astfel, la predarea produselor agricole se va emite factura, conform art. 155 alin.(1) din Codul
fiscal, suma ce se va compensa cu valoarea arendei datorate catre proprietarii terenurilor.
Inregistrari contabile:
461 Debitori diversi = 701 Venituri din productia proprie cu valoarea bunurilor acordate ca
plata a arendei
461 Debitori diversi = 4427 TVA colectata cu valoarea TVA
Concomitent se efectueaza scaderea din gestiune a productiei acordate arendasilor, la costul
de productie, prin inregistrarea:
711 Costuri aferente productiei = 345 Produse finite.
Compensarea sumelor:
401 Furnizori proprietari terenuri = 461 Debitori diversi.
Consideram ca aceasta suma nu este supusa regimului de compensare prin ordine de
compensare deoarece persoana fizica nu emite facturi si nici nu este o incalcare a principiului
necompensarii conform prevederilor de la pct. 45 alin. (2) din OMFP 3055/2009 privind contabilitatea