Sunteți pe pagina 1din 17

MONOGRAFIE CONTABILA

La inceputul perioadei, SC ALFA SRL Sascut are urmatoarele solduri initiale:


simbol
cont
1012
3024
3028
345
401
411
4423
5121
5311
711

Sid
637
426
2901

18406
10900
4112
8325
2430
2561
9

total

Sid cont 3024 compus


din:
Sid cont 3028 compus
din:
Sid cont 345 compus
din:

Sic
200

2901
2561
9

4 filtre ulei, la pretul de 159,25 lei/buc


50kg var lavabil la pretul de 5 lei/kg si 10 saci de ciment la
17,60lei/sac+tva
5.000kg grau, la pretul de productie de 0,5802

Se achizitioneaza cu factura, materiale auxiliare necesare pentru activitatea de productie.

1.071,
%

401

00
900

3021

,00

4426

,00

171

La intrarea in magazie se face receptia materialelor auxiliare, intocmindu-se


Nota de Intrare-Receptie si Constatare Diferente (NIR) si Fisa de magazie

Se primeste factura cu combustibilul, reprezentnd alimentari in perioada 01-15 a lunii:

2.380,
%

401

00
2.000,

3022

00

4426

,00

380

Se achizitioneaza piese de schimb, pentru autovehiculul ce apartine firmei, si anume,


2 cauciucuri la pretul de 480 lei fiecare(pret fara
tva):

1.142,
%

401

40
960

3024

,00
182

4426

,40

La intrarea in magazie se face receptia cauciucurilor, intocmindu-se un NIR si fisa de


magazie

Se pun cauciucurile noi achizitionate, pe autovehicul, eliberndu-se din magazie, cu bon de


consum,
cele 2 cauciucuri:

960
6024

3024

,00

Pe baza foilor de parcurs se justifica cum a fost consumat combustibilul alimentat si se


intocmeste
bon de consum:

2.000,
6022

3022

00

Se achita prin virament bancar furnizorul de materiale auxiliare, cu ordin de plata:

1.071,
401

5121

00

Se achizitioneaza nutreturi combinate pentru porcii pe care-i creste societatea.


Se intocmeste NIR si fisa de magazie:
1.725,
%

401

50
1.450,

3026

00

4426

,50

275

Se achizitioneaza seminte .

Se intocmeste NIR si fisa de magazie:

856
%

401

,80
720

3025

,00
136

4426

,80

Se achizitioneaza ingrasaminte chimice, necesare pentru activitatea de prelucrare a


pamntului.
Se intocmeste NIR si fisa de magazie:

1.517,
%

401

25
1.275,

3028

00
242

4426

,25

Se folosesc ingrasamintele chimice si se elibereaza din magazie pe baza de bon de consum

1.275,
6028

3028

00

Se dau in consum semintele si se elibereaza din magazie pe baza de bon de consum

720
6025

3025

,00

Se vnd 5 tone de grau, la pretul de 0,70lei/kg+tva:

4.165,
411

00

701

00

4427

,00

3.500,
665

Se descarca din gestiune cele 5 tone de grau vandute, fiind in gestiune la pretul de 0,5802
lei/kg

2.901,
711

345

00

Se face curatenie intr-o hala de productie si se varuieste cu materialele consumabile de pe


stoc, si
anume: var lavabil si ciment, aflate pe stoc la inceputul perioadei

426
6028

3028

,00

Se achita cu numerar factura de


combustibil:

401

5311

2380

Se da in consum nutreturile combunate si se elibereaza din magazie pe baza de bon de


consum

1.450,
6026

3026

00

Se regularizeaza TVA-ul in luna, prin urmatoarea inregistrare:

1.387,
%

4426

95
665

4427

,00

4424

,95

722

722
4423

4424 ,95

Se repartizeaza la contul de rezultate cheltuielile realizate in luna:

6.831,
121

00

6022

00

6024

,00

2.000,
960
720
6025
6026
6028

,00
1.450,
00
1.701,
00

Se repartizeaza la contul de rezultate veniturile realizate in luna:

3.500,
701

121

00

APLICATIE:
Agentul economic ,,ALFA SRL prezinta la inceputul exercitiului urmatoarele solduri
initiale pe baza balantei de verificare la 31.XII N-1 si a Situatiilor financiare:
SiC 1012
200
SiD 3024
637
SiC 401
18.406
SiD 3028
426
SiC 4423
4.112
SiD 345
2.901
SiD 411
10.900
SiD 5121
8.325

Sid cont 3024 compus din: 4 filtre ulei, la pretul de 159,25 lei/buc
Sid cont 3028 compus din: 50kg var lavabil la pretul de 5 lei/kg si 10 saci de ciment la
17,60lei/sac+tva
Sid cont 345 compus din: 5.000kg grau, la pretul de productie de 0,5802
In cursul lunii ianuarie exercitiul N au loc urmatoarele evenimente si tranzactii
economice:
1. Se achizitioneaza cu factura, materiale auxiliare necesare pentru activitatea de

productie.Se face receptia intocmindu-se urmatoarele documente: Nota de receptie


si, fisa de magazine.
2. Se primeste factura cu combustibilul, reprezentnd alimentari in perioada 01-15 ale
lunii.
3. Se achizitioneaza piese de schimb, pentru autovehiculul ce apartine firmei, si
anume, 2 cauciucuri la pretul de 480 lei fiecare(pret fara tva). La intrarea in
magazie se face receptia cauciucurilor, intocmindu-se: Nota de receptie si fisa de
magazie.
4. Se pun cauciucurile noi achizitionate, pe autovehicul, eliberndu-se din magazie, cu
bon de consum ( cele 2 cauciucuri).
5. Pe baza foilor de parcurs se justifica cum a fost consumat combustibilul alimentat si
se intocmeste bon de consum.
6. Se achita prin virament bancar furnizorul de materiale auxiliare, cu ordin de plata nr
25/09.01
7. Se achizitioneaza nutreturi combinate pentru porcii pe care-i creste societatea.
Documente: Nota de receptie si fisa de magazie.
8. Se achizitioneaza seminte . Documente: Nota de receptie si fisa de magazine
9. Se achizitioneaza ingrasaminte chimice, necesare pentru activitatea agricola.
Documente: Nota de receptie si fisa de magazie.
10. Se folosesc ingrasamintele chimice si se elibereaza din magazie pe baza de bon de
consum.
11. Se dau in consum semintele si se elibereaza din magazie pe baza de bon de consum.
12. Se vnd 5 tone de grau, la pretul de 0,70lei/kg+tva.
13. Se descarca din gestiune cele 5 tone de grau vandute, fiind in gestiune la pretul de
0,5802 lei/kg.
14. Se renoveaza hala de productie si se varuieste folosind urmatoarele materialele
consumabile, aflate pe stoc la inceputul perioadei: var lavabil si ciment.
15. Se achita cu numerar factura de combustibil.
16. Se dau in consum nutreturile combinate si se elibereaza din magazie pe baza de bon
de consum.
17. Se regularizeaza TVA-ul in luna.
18. Se inchid conturile de cheltuieli realizate in luna. Document: Situatie calcul
19. Se repartizeaza la contul de rezultate veniturile realizate in luna
Efectuati :
a)Intocmirea Registrului-jurnal
b)Inregistrarea in conturi.

c)Intocmire Balantei de verificare

4
17.01
Nr. Data.
Op. Ex.N
.
5
17.01
1.
6

10.01
18.01

2.
7

15.01
18.01

3
8

15.01
18.01

18.01

10

22.01

11

22.01

12

23.01

13

23.01

14

23.01

15

26.01

16

26.01

17

30.01

18

30.01

Registrul Jurnal pe luna ianuarie N


Bon de consum
Se echipeaza
6024
3024
Document
Explicatie
Conturi
11/07.01
autovehicolul
corespondent
03-BC-RNM
e
Bon de consum
Consum de
6022
3022
D
C
12/17.01
combustibili
Nota
de receptie
Se achita
%
401
OP 197/18.01
Se
401
5121
221/06.01
achizitioneaza
3021
furnizorul de
mat consumabile 4426
mat
Factura nr
Alimentare
%
401
consumabile
SN1254/06.01
cucombustibil
3022
Nota de receptie
Se achizition
%
401
4426
223/18.01
nutreturi
3026
Nota receptie
Se achizitionea- 4426
%
401
Nota de receptie
Se
%
401
222/15.01
za piese de
3024
223/18.01
achizitioneaza
3025
schimb
4426
seminte
4426
Nota de recxeptie Se achizit
%
401
223/18.01
Ingrasaminte
3028
chimice
4426
Bon de consum
Se dau in
6028
3028
13/22.01
consum
ingrasamintele
Bon de consum
Se dau in
6025
3025
13/22.01
consum
semintele
Factura fiscala
Se vand 5t de
411
%
nr18754/23.01
grau
701
4427
Se descarca
711
345
gestiunea
Bon de transfer ? Consum pt
6028
3028
renovare hala
Chitanta ?
Se achita factura 401
5311
de combustibil
Bon de consum
Se dau in
6026
3026
14/26.01
consum
nutreturi
Situatie calcul?
Regularizare tva %
4426
4427
4424
4423
4424
Situatie calcul?
repartizare
121
%
cheltuieli
6022
6024

960,00
960,00
Sume
2000,00
D
1071,00
900,00
171,00
2000,00
380,00
1450,00
275,50
960,00
720,00
182,40
136,80

2000,00
C
1071,00
1071,00
2380,00
1725,50
1142,40
856,80
1517,25

1275,00
242,25
1275,00

1275,00

720,00

720,00

4165,00
2901,00

3500,00
665,00
2901,00

426,00

426,00

2380,00

2380,00

1450,00

1450,00
1387,95

665,00
722,95
722,95
6831,00

722,95
2000,00
960,00

19

30.01 Situatie calcul ?

Repartizare
venituri
Total

701

6025
6026
6028
121

3500,00

720,00
1450,00
1701,00
3500,00

38482,85

38482,85

Cartea - Mare

3021

Sid

1012

C
200
,00

Sic

900
,00

900
Rd ,00

900

Tsd ,00

Rc
Ts
c

Rd

Rc
200

Tsd

,00

TSc
200

Sfd 900

,00

Sfc

3022
0

Sid

2.000
,00

401

2.000,
00

1.071,00
2.380,00

Rd
2.000
Tsd ,00

Rc

Rd

3.451,00

Tsc

Tsd

3.451,00

2.000,
00

18406
1.071
,00
2.380
,00
1.142
,40
1.725
,50
856
,80
1.517
,25
8.692
,95
27.098,
95

C
Sic

Rc
TSc

23.647,
Sfd

D
Sid

95

3024
637

Sfc

4423

,00

C
4112,00 Sic

960
,00

960
,00

960
Rd ,00

722,95

960
,00

1.597
Tsd ,00

Rc

Rd

722,95

Tsc

Tsd

722,95

960
,00

0 Rc
4.112
,00
TSc

637
Sfd

,00

3.389
,05

Sfc

3025
0

Sid

720
,00

720

C
0 Sic
722

722,95

,95

720
,00

720
Tsd ,00

4424

720
,00

Rd ,00

Sfd

722
Rc

Rd

722,95

,95

Tsc

Tsd

722,95

,95

720
,00

Rc
722
TSc

Sfc

3026
0

Sid

4426

C
0 Sic
171
,00

1.450
,00

1.450,

380

00

,00
182
,40
275
1.387,95

,50
136
,80
242
,25

1.450
Rd ,00

1.450,
00

1.450
Tsd ,00

Sfd

1.387
Rc

Rd

1.387,95

,95

1.450,
00

Rc
1.387

Tsc

Tsd

1.387,95

,95

TSc

Sfc

D
Sid

3028
426

4427

,00

0 Sic
1.275

,00

426
,00
1.275,
00

1.275
Rd ,00
1.701

Sfd

,00

1.701,
00

Tsd ,00

665
665,00

665
Rc

Rd

665,00

,00

Tsc

Tsd

665,00

,00

1.701,
00

665
TSc

345
2901

Sid

D
Sid

6022
0

2.901,

2.000

00

2.901,
0 00
2.901
2.901,
Tsd ,00
00
Rd

Sfd

Rc

2.000,00

,00

2.000
Rc

Rd

2.000,00

,00

Tsc

Tsd

2.000,00

,00

Rc
2.000
TSc

D
Sid

411
10.900,

00

6024

Sid

4.165

960

,00

4.165
Rd ,00
15.065,
Tsd 00

960,00

,00

960
Rc

Rd

960,00

,00

Tsc

Tsd

960,00

,00

Rc
960

TSc

15.065,
Sfd

00

D
Sid

5121
8.325

,00

6025

Sid

0
720
720,00

,00

720,00

,00

1.071,
00
1.071,
Rd

00
8.325

Tsd ,00

,00

Rd

1.071,
00

7.254
Sfd

720
Rc

Rc
720

Tsc

Tsd

720,00

,00

TSc

5311
2430

Sid

701

C
Sic

2.380,
00
3.500
3.500,00

,00

2.380,
Rd

00
2.430

Tsd ,00

3.500
Rc

Rd

3.500,00

,00

Tsc

Tsd

3.500,00

,00

2.380,
00

Rc
3.500
Tsc

5
Sfd 0,00

6026
0

Sid

1.450
,00

Rd ,00

Sid

3.500
6.831,00

00

,00

3.
Rc

Rd

6.831

500

1.450,
00

Tsd

6.831

Sfd

3.331
pierdere

711

2.901
426

Rc
3.

TSc

6028
0

426

C
Sic

1.450,

1.450
Tsd ,00

121

1.450,
00

1.450

500

Tsc

C
2901 Sic

,00

Rd 426
Tsd 426

Sfd -

,00

426
426

Rc
Ts
c

Rd

2.901

Rc
2.

Tsd

2.901

901

TSc

Sfc

SC ALFA SRL SASCUT


Balanta de verificare la sfarsitul
perioadei

simbol
cont

Sid

1012

Sic
200
,00

121
3021
3022
63
3024

7,00

3025
3026
3028
345

42
6,00
2.90
1,00
18.406,
00

401
411
4423

10.900
,00
4.112

Rd

Rc

Tsd

6.83
1,00
90
0,00
2.00
0,00
96
0,00
72
0,00
1.45
0,00
1.27
5,00

3.50
0,00

6.831
,00
900
,00
2.000
,00
1.597
,00
720
,00
1.450
,00
1.701
,00
2.901
,00
3.451
,00
15.065,
00
722

3.45
1,00
4.16
5,00
72

2.00
0,00
96
0,00
72
0,00
1.45
0,00
1.70
1,00
2.90
1,00
8.69
2,95
-

Tsc
200
,00
3.500
,00
2.000
,00
960
,00
720
,00
1.450
,00
1.701
,00
2.901
,00
27.098,
95
4.112

Sfd
3.331
,00
900
,00
637
,00

Sfc
200
,00
-

15.065,
00

23.647,
95
3.389

,00
4424
4426
4427
5121
5311

8.32
5,00
2.43
0,00

6024
6025
6026
6028
701
25.619
,00

72

72

2,95
1.38
7,95
66
5,00

2,95
1.38
7,95
66
5,00
1.07
1,00
2.38
0,00
2.00
0,00
96
0,00
72
0,00
1.45
0,00
1.70
1,00
3.50
0,00

6022

711

2,95

2.901
,00
25.619,
00

2.00
0,00
96
0,00
72
0,00
1.45
0,00
1.70
1,00
3.50
0,00
2.90
1,00
38.48
2,85

38.48
2,85

,95
722
,95
1.387
,95
665
,00
8.325
,00
2.430
,00
2.000
,00
960
,00
720
,00
1.450
,00
1.701
,00
3.500
,00
2.901
,00
64.101,
85

,00
722
,95
1.387
,95
665
,00
1.071
,00
2.380
,00
2.000
,00
960
,00
720
,00
1.450
,00
1.701
,00
3.500
,00
2.901
,00
64.101,
85

,05

7.254
,00
5
0,00

27.237,
00

27.237,
00