Sunteți pe pagina 1din 2

Intrebare: O societate comerciala are ca obiect de activitate inchiriere de utilaje de tip

buldoexcavator, cilindru compactor, autobasculante, cu personal de deservire aferent si


cu combustibil. La unele contracte combustibilul este asigurat de beneficiar. Va rog sa
ma ajutati cu o monografie contabila pentru acest tip de activitate; care sunt
documentele pentru justificarea consumului de combustibil atat in contabilitatea
primara cat si cea financiara; ce documente trebuie sa insoteasca factura de prestari
servicii emisa; ce documente trebuie sa intocmeasca soferii; daca trebuie sa utilizam
clasa 9 de conturi; cum calculam consumul de combustibil pentru utilaje?

Raspuns: Incepand cu 01 ianuarie 2009, documentele financiare utilizate in activitatea


financiar-contabila sunt reglementate de OMFP 3512/2008.

Din punctul de vedere al justificarii consumului de combustibil, achizitionat cu facturi


sau bonuri fiscale care indeplinitesc conditiile de la pct. 46 din Normele metodologice
privind aplicarea art. 146 din Codul fiscal si receptionat cu NIR, se foloseste Bonul de
consum. In fisa tehnica a fiecarui utilaj este mentionat consumul specific la zile/ore lucrate
sau km parcursi. Acest consum specific pe utilaj, se poate determina si de catre un inginer,
daca nu il regasiti in fisa tehnica. Va recomand ca pe bonul de consum sa specificati ce utilaj a
consumat si detalii despre beneficiar/contract.

1) Achizitie combustibil:
In baza documentului de achizitie si al NIR:
% = 401 Furnizori
3022 Combustibili
4426 TVA deductibil

Plata furnizor:

401 Furnizori = 5311 Casa in lei / 5121 Conturi la banci in lei

2) Inregistrare Bon de consum:

6022 Cheltuieli privind combustibilii = 3022 Combustibili

Inchirierea/prestarea de servicii se face in baza unui contract iar contravaloarea serviciilor se


va achita de catre beneficiar, in baza facturilor emise de prestator si a documetelor ce atesta
prestarea serviciilor, confirmate de catre beneficiar. Acest document poate fi foaia de parcurs
care justifica atat confirmarea lucrarilor pe care le efectuati si pe care le facturati clientilor (sa
completati pe verso miscarile din foaie : km, ore, dislocare cu confirmarea clientului-
semnatura, stampila) , dar si pentru decontarea/ descarcatea combustibilului pe care o treceti
pe foaie la rubrica respectiva . Foaia sa fie numerotata , stampilata , semnata si completata
corespunzator de persoana desemnata.

3)Inregistrare factura emisa:

4111 Clienti = %
706 Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
4427 TVA colectat

4)Incasare client :
5311 Casa in lei / 5121 Conturi la banci in lei = 4111 Clienti

CLASA 9 CONTURI DE GESTIUNE este utilizata pentru organizarea contabilitatii de


gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala si se utilizeaza in productie, deci
nu aveti de ce utilize aceasta clasa de conturi.