Sunteți pe pagina 1din 4

SSM - MODEL GENERAL: TEMATICA DE INSTRUIRE

PERIODICA

Model general* TEMATICA INSTRUIRE PERIODICA

PREVEDERI LEGALE SI CONTINUT

1. Generale

- Legea nr. 319/2006, a securitatii si sanatatii in munca

- H.G. nr. 1.425/2006 privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.

319/2006

2. Comune (exemple)

• H.G. nr. 300/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru santiere temporare sau

mobile;

• H.G. nr. 493 /2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea

lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

• H.G. nr. 971/2006 privind cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la

locul de munca;

• H.G. nr. 1.028/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate in munca referitoare la

utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

• H.G. nr. 1.051/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala

a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare;

• H.G. nr. 1.091/2006 privind cerinte minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

• H.G. nr. 1.092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti

biologici in munca;

• H.G. nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia

lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni in munca;

• H.G. nr. 1.036/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de câmpuri electromagnetice;

• H.G. nr. 1.875/2005 privind protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate

expunerii la azbest;

• H.G. nr. 1.876/2005 privind cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea

lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

• Alte H.G.-uri, in functie de complexitatea activitatii desfasurate si a mijloacelor de productie

utilizate;

• Codul rutier si regulamentul de aplicare a acestuia;

• Obligatiile comune in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ale lucratorilor din cadrul

SC…………..;

• Instructiuni proprii privind instruirea introductiv-generala, la locul de munca si periodica;

• Instructiuni proprii privind primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.

3. Specifice (in functie de locul de munca/postul de lucru pentru care se stabileste tematica de

instruire, conditiile specifice) – exemple:

•instructiuni proprii pentru utilizarea videoterminalelor;

• intructiuni proprii pentru manipularea, transportul prin purtare si mijloace nemecanizate si

depozitarea materialelor;

• instructiuni proprii pentru transporturi rutiere;

• instructiuni proprii pentru personalul care intretine curatenia;

• instructiuni proprii pentru instalatii electrice;

• instructiuni proprii pentru activitatea de birou;

• instructiuni proprii pentru vânzarea cu amanuntul a produselor electronice;

• instructiuni proprii pentru desfasurarea activitatii de zidar;

• instructiuni proprii pentru activitatea de vulcanizare auto;

• instructiuni proprii pentru activitatea de sudura;

• instructiuni proprii pentru sectorul auto;

• instructiuni proprii pentru demontarea schelelor;


• instructiuni proprii pentru activitatea de mozaicar.

TEMATICA GENERALA**

- articole punctuale si la obiect din Legea nr. 319/2006;

- articole punctuale si la obiect din H.G. nr. 1.425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr. 319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

TEMATICA COMUNA**

- articole din:

• Codul rutier si regulamentul de aplicare a acestuia;

• Obligatiile comune in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ale lucratorilor din cadrul

SC…………..;

- instructiuni proprii privind instruirea introductiv-generala, la locul de munca si periodica;

- Instructiuni proprii privind primul ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

- H.G.-uri.

TEMATICA SPECIFICA** (exemplu)

a) pentru personalul TESA (exemple)

- articole din:

- instructiuni proprii pentru utilizarea videoterminalelor;

- instructiuni proprii pentru activitatea de birou;

- instructiuni proprii pentru utilizarea copiatorului;

- instructiuni proprii pentru utilizarea ascensorului (acolo unde este

cazul);
b) pentru personalul care intretine curatenia (exemple)

- articole din:

- instructiuni proprii pentru personalul care intretine curatenia;

- intructiuni proprii pentru manipularea, transportul prin purtare si

mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor;

- instructiuni proprii pentru instalatii electrice.

Intocmit,

Data

Nota

*continutul tematicii de instruire periodica nu este exhaustiv.

**continutul cantitativ (numar articole) al tematicii generale, comune si specifice se afla in strânsa

legatura cu durata instruirii, intervalul dintre doua instruiri si periodicitatea ei.