Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS
CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND S.C. U.C.M.-S.A. 4
REŞIŢA
1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. U.C.M.-S.A. REŞIŢA 4
1.2. PROFIL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII COMERCIALE “U.C.M.-S.A. REŞIŢA” 5
1.3. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SOCIETĂŢII 6
1.4. EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI 8
CAPITOLUL 2. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA STOCURILOR ŞI A 10
PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
2.1. DEFINIRE ŞI ELEMENTE CONSTITUTIVE 10
2.2. OBIECTIVELE ŞI FACTORII CONTABILITĂŢII STOCURILOR ŞI A 11
PRODUCŢIEI ÎN CURS
CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR ŞI 11
PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
3.1. CLASIFICAREA ŞI CODIFICAREA STOCURILOR 12
3.2. REGULI DE EVALUARE A STOCURILOR 13
3.2.1. EVALUAREA STOCURILOR LA INTRAREA ÎN PATRIMONIU 13
3.2.2. METODE DE EVALUARE A STOCURILOR 14
3.2.3. EVALUAREA STOCURILOR CU OCAZIA INVENTARIERII 17
3.2.4. EVALUAREA STOCURILOR LA ÎNCHIDEREA EXERCIŢIULUI PRIN BILANŢ 18
CONTABIL
3.3. ORGANIZAREA DOCUMENTAŢIEI PRIMARE ŞI A EVIDENŢEI OPERATIVE 19
3.4. METODE DE ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ANALITICE A STOCURILOR 21
3.5. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SINTETICE A STOCURILOR ŞI 23
PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXERCUŢIE
CAPITOLUL 4. CONTABILITATEA MATERIILOR ŞI 27
MATERIALELOR
4.1. CONŢINUTUL ŞI FUNCŢIA CONTURILOR 27
4.2. CONTABILITATEA MATERIALELOR RESPINSE LA RECEPŢIE 35
4.3. CONTABILITATEA MATERIALELOR AFLATE LA TERŢI 36
4.4. CONTABILITATEA MATERIALELOR VÂNDUTE 38
CAPITOLUL 5. CONTABILITATEA OBIECTELOR DE INVENTAR 39
5.1. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII OBIECTELOR DE INVENTAR 39
5.1.1. OBIECTIVELE ŞI FACTORII ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII OBIECTELOR DE 39
INVENTAR
5.1.2. ORGANIZAREA EVIDENŢEI OPERATIVE ŞI CONTABILITĂŢII ANALITICE A 39
OBIECTELOR DE INVENTAR
5.1.3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SINTETICE A OBIECTELOR DE INVENTAR 39
5.2. CONTABILITATEA GESTIUNII OBIECTELOR DE INVENTAR 41
5.2.1. CONTABILITATEA PRINCIPALELOR OPERAŢII PRIVIND OBIECTELE DE 41
INVENTAR DE UZ GENERAL
5.2.2. CONTABILITATEA ECHIPAMENTULUI DE PROTECŢIE ŞI A 43
ECHIPAMENTULUI DE LUCRU
CAPITOLUL 6. CONTABILITATEA PRODUSELOR 45
6.1 ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII PRODUSELOR 45
6.2 CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE 46
6.3 CONTABILITATEA SEMIFABRICATELOR ŞI PRODUSELOR REZIDUALE 47
CAPITOLUL 7. CONTABILITATEA PRODUCŢIEI ÎN CURS DE 55
EXECUŢIE
CAPITOLUL 8. CONTABILITATEA AMBALAJELOR 58
8.1. NOŢIUNEA ŞI CLASIFICAREA AMBALAJELOR 58
8.2. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII AMBALAJELOR 58
8.3. ÎNREGISTRAREA PRINCIPALELOR OPERAŢII PRIVIND AMBALAJELE 60
CAPITOLUL 9. CONCLUZII ŞI PROPUNERI PRIVIND 61
ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR ŞI A
PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE
ANEXE 63
BIBLIOGRAFIE 65