Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Introducere 5
Cap 1. Distribuţia fizică 7
1.1 Conceptul de distribuţie fizică 7
1.2 Rolul şi importanţa distribuţiei 9
1.3 Canale de distribuţie 11
1.3.1 Dimensiunile canalului de distribuţie 13
1.3.2 Tipuri de canale de distribuţie 14
1.3.3 Organizarea şi comportamentul canalelor de distribuţie 20
1.4 Logistica mărfurilor 21
1.4.1 Conţinutul şi structura sistemului logistic 21
1.4.2 Coordonarea funcţiilor logistice 27

Cap 2. Îngheţata-istoric şi caracteristici 31


2.1 Istoria îngheţatei 31
2.2 Schimbări structurale în producerea îngheţatei 34
2.3 Păstrarea îngheţatei 45
2.4 Ambalarea îngheţatei 46
2.5 Depozitarea îngheţatei 47

Cap3. Piaţa îngheţatei 50


3.1 Piaţa în ansamblul ei 50
3.2 Piaţa îngheţatei 55
3.2.1 Distribuţia pe piaţa internă 56
3.3 Concurenţa pe piaţa ingheţatei 58
3.3.1 Comportamentul anticoncurenţial 59
3.3.2 Formele concurenţei 60
Cap 4.KUBO ICE REAM COMPANY SRL-important producător şi
distribuitor de îngheţată 61
4.1 Scurtă prezentare 61
4.2 Structura ofertei 67
4.3 Cererea manifestată pe piaţă 72
4.4 Aprovizionarea cu materii prime 77
4.4.1 Sursele de cumpărare 80
4.5 Clienţii societăţii 81
4.6 Concurenţii fimei Kubo 83
4.7 Analiza Swot 86
4.8 Participarea S.C. KUBO ICE CREAM COMPANY S.R.L. la
târguri şi expoziţii 88
4.9 Concluzii 91
4.10 Perspective şi propuneri 93