Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Cap.I.Analiza diagnostic –Conţinut, concepte, obiective, importanţă...pag.4


I.1. Conţinut şi abordare conceptuală .....................................................pag.4
I.2. Obiectivele analizei diagnostic ........................................................pag.6
I.3. Importanţa analizei diagnostic .........................................................pag.8
I.4. Descrierea societăţii comerciale „Prospecţiuni” S.A.......................pag.10

Cap.II. Analiza bilanţului şi a contului de profit şi pierdere.................pag.16


II.1. Noţiuni introductive........................................................................pag.16
II.2. Analiza indicatorilor echilibrului financiar ...................................pag.18
II.3. Analiza indicatorilor echilibrului financiar –Studiu de caz............pag.23
II.4. Analiza contului de rezultate..........................................................pag.28
II.4.1. Soldurile intermediare de gestiune....................................pag.29
II.4.2. Soldurile intermediare de gestiune – Studiu de caz..........pag.31
II.4.3. Capacitatea de autofinanţare.............................................pag.32
II.4.4. Capacitatea de autofinanţare – Studiu de caz....................pag.35

Cap.III. Analiza rentabilităţii................................................................pag.37


III.1. Noţiuni introductive......................................................................pag.37
III.2. Rate de rentabilitate economică....................................................pag.39
III.3. Rate de rentabilitate economică – Studiu de caz..........................pag.43
III.4. Rate de rentabilitate financiară.....................................................pag.48
III.5. Rate de rentabilitate financiară – Studiu de caz...........................pag.53
III.6. Descompunerea ratelor de rentabilitate .......................................pag.55
III.7. Descompunerea ratelor de rentabilitate – Studiu de caz .............pag.58
III.8. Rentabilitatea medie ponderată a capitalurilor.............................pag.60

Cap. IV. Analiza riscului......................................................................pag.62


IV.1. Riscul economic...........................................................................pag.62
IV.2. Riscul economic – Studiu de caz..................................................pag.66
IV.3. Riscul financiar.............................................................................pag.69
IV.4. Riscul financiar – Studiu de caz...................................................pag.72
IV.5. Riscul de faliment.........................................................................pag.74
IV.6. Riscul de faliment – Studiu de caz...............................................pag.80

Cap. V. Orientări noi în analiza performanţelor....................................pag.84


V.1. Metoda de analiză S.W.O.T...........................................................pag.84
V.2. Metoda de analiză S.W.O.T – Studiu de caz..................................pag.87
V.3.Matricea „ameninţări,oportunităţi,puncte tari,puncte slabe”...........pag.91
V.4.Matricea „ameninţări,oportunităţi,puncte tari,puncte slabe” –
Studiu de caz ...................................................................................pag.94

Cap. VI. Concluzii şi propuneri.............................................................pag.96

Bibliografie ............................................................................................pag.99