Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Plan
Introducere
Capitol I. Creditarea bancară- sursă esenţială de profituri şi
riscuri pentru bancă
Importanţa procesului de creditare pentru bancă
Determinantele procesului de creditare bancară
Evaluarea riscurilor de creditare în cadrul procesului de acordare a
creditelor
Capitol II. Diagnosticul agenţilor economici ca metodă de
evitare a riscului de creditare
2.1 Metode tradiţionale de analiză a bonităţii agenţilor economici în
vederea determinării riscului de creditare
2.1.1 Diagnosticul lichidităţii pentru determinarea capacităţii de plată
2.1.2 Diagnosticul solvabilităţii pentru determinarea riscului de
creditare
2.1.3 Analiza rentabilităţii – expresie a capacităţii de achitare a
dobînzii
2.2 Metode moderne de diagnostic financiar a agenţilor economici
2.2.1 Metoda credit-scoringului
2.2.2 Metoda „Z” a lui Altman de determinare a
falimentării
2.3 Căi de optimizare a diagnosticului economico-financiar în vederea
determinării riscului de creditare
Capitol III. Metode contemporane de diagnostic financiar în
băncile Republicii Moldova
3.1 Prezentarea sistemului bancar şi a riscului bancar în Republica
Moldova
3.2 Aplicarea diagnosticului economico-financiar a întreprinderilor în
băncile moldoveneşti
Concluzie