Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Cuprins

CAP.I Prezentarea generală a societăţii..........................................................4


1.1. Elemente de identificare......................................................................4
1.2. Obiectul de activitate...........................................................................4
1.3. Scurt istoric..........................................................................................5

CAP.II Diagnosticul comercial..................................................7


2.1. Evoluţia vânzărilor............................................................7
2.2. Produsele şi serviciile comercializate...........................................8
2.3. Poziţia ocupată pe piaţă..................................................................8
2.4. Relaţiile cu clienţii şi furnizorii...................................................8
2.5. Concurenţii societăţii....................................................................9
2.6. Promovarea produselor.....................................................................9
2.7. Concluzii privind diagnosticul comercial...........................................9

CAP.III. Diagnosticul soldurilor intermediare de gestiune......................10

CAP. IV. Diagnosticul financiar..................................................................13


4.1. Randamentul resurselor utilizate.................................................13
4.1.1. Ratele de profitabilitate........................................13
4.1.2. Ratele de rentabilitate.................................................15
4.2. Echilibrul financiar......................................................................20
4.2.1. Echilibrul pe termen lung...................................21
4.2.2. Echilibrul pe termen curent...........................................22
4.2.3. Echilibrul pe termen scurt.....................................23
4.3. Lichiditatea şi solvabilitatea........................................................24
4.3.1. Lichiditatea...........................................................24
4.3.2. Solvabilitatea................................................................27
4.4. Ratele de gestiune...............................................................29
4.4.1. Rata de gestiune a clienţilor...............................29
4.4.2. Rata de gestiune a stocurilor...................................31
4.4.3. Rata de gestiune a furnizorilor.............................32
4.5. Ratele de structură................................................................34
4.5.1. Ratele de structură ale activului............................34
4.5.2. Ratele de structură ale pasivului.....................................36
4.6. Concluzii privind diagnosticul financiar...........................................38

CAP.V. Estimarea situaţiilor financiare..................................................45


5.1. Situaţiapatrimoniului.....................................45
5.2. Estimarea contului de profit şi pierdere............................47
5.2.1. Estimări legate de activitatea de expoatare..........47
5.2.2. Estimări legate de activitatea financiară.............48
5.2.3. Estimarea activităţilor excepţionale....................49
5.3. Estimarea bilanţului contabil..................................51
5.4. Analiza situaţiilor financiare estimate..............................52
CAP.VI. Evaluarea societăţii comerciale........................................55
6.1. Metode patrimoniale de evaluare.............................................55
6.2. Metode financiare de evaluare.................................................56
BIBLIOGRAFIE....................................................................................58