Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

Cuprins
CAPITOLUL 1............................................................................................................................................................................1
DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE..................................................................................1
1.1 Documentarea preliminara...............................................................................................................................................2
Caracteristici tipologice ale societatii................................................................................................................................2
1.1.2 Situatia economico- financiara..................................................................................................................3
1.1.3. Sistemul de management si componentele sale...............................................................................4
Identificarea si interpretarea simptomelor semnificative............................................................................................10
1.2.1. Analiza viabilitatii economice..................................................................................................................10
1.2.2. Analiza viabilitatii manageriale.........................................................................................................................15
1.3.Puncte forte economice si manageriale.........................................................................................................................24
1.5. Recomandari strategico-tactice privind amplificarea potentialului de viabilitate economica si
manageriala a societatii comerciale................................................................................................................................27
CAPITOLUL 2..........................................................................................................................................................................28
STRATEGIA SOCIETATII DIRECTIA APELOR SIRET SA..................................................................................................28
2.1. Formularea misiunii societatii......................................................................................................................................28
Stabilirea obiectivelor strategice..........................................................................................................................................29
Conturarea principalelor optiuni strategice.........................................................................................................................29
2.4 Dimensionarea resurselor alocate..................................................................................................................................30
CAPITOLUL 3..........................................................................................................................................................................33
REPROIECTAREA MANAGERIALA A DIRECTIEI APELOR SIRET SA..............................................................................33
3.1. Reproiectarea subsistemului metodologic al managementului societatii.....................................................................33
3.1.1. Stabilirea obiectivelor societatii............................................................................................................................33
3.1.2. Elaborarea celorlalte componente ale managementului prin obiective................................................................35
3.2. Reproiectarea sistemului decizional.............................................................................................................................35
3.2.1. Structurarea autoritatii decizionale pe niveluri ierarhice.......................................................................................36
3.2.2. Modificari in tipologia deciziilor adoptate............................................................................................................37
3.2.3. Imbunatatirea calitatii deciziilor............................................................................................................................38
3.2.4. Apelarea unor metode si tehnici decizionale specifice..........................................................................................38
3.3. Remodelarea sistemului informational.........................................................................................................................39
3.4. Remodelarea subsistemului organizatoric....................................................................................................................39
3.4.1.Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structural -organizatorice
ale societatii.....................................................................................................................................................................39
3.4.2.Infiintarea /comasarea si desfiintarea unor compartimente....................................................................................40
3.4.3. Redimensionarea anumitor compartimente...........................................................................................................41
3.4.4. Infiintarea si desfiintarea anumitor manageriale...................................................................................................42
3.4.5. Elaborarea documentelor de formalizare a subsistemului organizatoric...............................................................42

S-ar putea să vă placă și