Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. …. 1


1.1. ELEMENTE DE INDENTIFICARE ………………………………………………….……. 1
1.2. MOD DE CONSTITUIRE …………………………………………………………….……. 1
1.3. OBIECT DE ACTIVITATE. REALIZĂRI. EVOLUŢIA ACTIVITĂŢII …………............ 2
1.4. PREZENTAREA GENERALă A CAPACITĂŢILOR DE PRODUCŢIE ……………....... 5
1.5. PIAŢA PRODUSELOR ŞI A SERVICIILOR …………………………………………....... 5

2. INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN ANALIZA FINACIARĂ ……………………………. 7


2.1. BILANŢUL CONTABIL …….. …………………………………………………........…… 7
2.2. BILANŢUL FINANCIAR ….. …………………………………………………........…….. 7
2.3. BILANŢUL FUNCŢIONAL .. …………………………………………………........…….. 8

3. ANALIZA STRUCTURII FINANCIARE A PATRIMONIULUI ………………………. 9


3.1. ANALIZA STRUCTURII PASIVULUI …………………………………………........…… 9
3.1.1. Analiza structurii resurselor financiare pe termen de exigibilitate ………………... 9
3.1.2. Analiza structurii resurselor financiare pe surse de provenienţă ………………….. 10
3.2. ANALIZA STRUCTURII ACTIVULUI …………………………………………………… 15
3.2.1. Analiza ratei activelor imobilizate ……………………………….……………….. 15
3.2.2. Analiza ratei activelor circulante ..……………………………….………………... 15

4. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR ………………………………………………. 20


4.1. FONDUL DE RULMENT …………………………………………............................……. 20
4.1.1. Fondul de rulment net ……………………………………………………………... 20
4.1.2. Fondul de rulment propriu .……………………………………………………….. 22
4.1.3. Fondul de rulment net ……………………………………………………………... 22
4.1.4. Rata finanţării activelor circulante prin fondul de rulment ……………………….. 22
4.1.5. Rata finanţării stocurilor prin fondul de rulment …………………...……………. 23
4.2. NECESARUL DE FOND DE RULMENT …………………………………………...…… 23
4.3. TREZORERIA …………...…………………………………………............................……. 25
4.4. LICHIDITATEA ………...…………………………………………............................……. 25
4.5. SOLIVABILITATEA .…...…………………………………………............................……. 27

5. DIAGNOSTICUL GESTIONĂRII FINANCIARE ………………………………………. 28


5.1. GESTIUNEA STOCURILOR ……………………………………....................................... 28
5.1.1. Structura stocurilor ……………………………………………………………...... 28
5.1.2. Rotaţia stocurilor ………………………………………………………………….. 28
5.2. GESTIUNEA CLIENŢILOR ……………………………………......................................... 32
5.3. GESTIUNEA FURNIZORILOR …………………………………........................................ 32
5.4. GESTIUNEA CAPITALURILOR PROPRII ……………………......................................... 33
6. DIAGNOSTICUL RANDAMENTULUI FINANCIAR ………………………………….. 35
6.1. RATA RENTABILITĂŢII COMERCIALE ………………………..............................…… 35
6.2. RATA RENTABILITĂŢII FINANCIARE ………………………...............................…… 36
6.3. RATA RENTABILITĂŢII ECONOMICE ………………………................................…… 38
6.1. RATA RENTABILITĂŢII RESURSELOR CONSUMATE ……................................……. 39

7. RISCUL DE FALIMENT ………………………………………………………………….. 40


7.1. MODELUL CONAN-HOLDER ………….……………………….............................……. 41
7.2. MODELUL ALTMAN …………...……….………………………..............................……. 42

8. EVALUAREA ÎNTREPRINDERII ………………………………………………………. 44


8.1. VALORI OBŢINUTE PRIN ACTUALIZARE………….………………………............. 46
8.1.1. Metoda actualizării profitului …………………………………………………............ 49
8.1.2. Metoda actualizării cash-flow-ului ……………………............................................... 50
8.2. VALORI OBŢINUTE PRIN CAPITALIZARE………….………………………............. 54
8.2.1. Valoarea de randament ……………………………………………………………...... 54
8.2.2. Valoarea de rentabilitate …………………………………………………………........ 55

BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………………………………. 57

ANEXE

S-ar putea să vă placă și