Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

Cuprins

CAP.1. LOCUL ŞI ROLUL DIAGNOSTICULUI STRATEGIC............................................3


ÎN CADRUL ANALIZEI-DIAGNOSTIC A FIRMEI.............................................................3
1.1. Particularităţi ale analizei diagnostic.......................................................................................3
1.2. Obiective a căror realizare presupune efectuarea de analize-diagnostic..............................4
1.3. Clasificarea tipurilor de analiza-diagnostic............................................................................5
1.4. Analiza-diagnostic strategică....................................................................................................7
1.5. Analiza SWOT...........................................................................................................................8
1.6. Strategii concurenţiale generice.............................................................................................11
CAP.2. ANALIZA MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI ŞI...................................................19
A CONTEXTULUI CONCURENŢIAL..................................................................................19
2.1. Analiza mediului extern..........................................................................................................19
2.1.1. Macromediul întreprinderii.................................................................................................................19
2.1.2. Micromediul întreprinderii..................................................................................................................21
CAP.3. ANALIZA ŞI DIAGNOSTICUL POZIŢIEI DE.......................................................26
PIAŢĂ A FIRMEI...................................................................................................................26
3.1. Analiza cotei de piaţă absolute şi relative..............................................................................26
3.2. Analiza structurii concurentei................................................................................................28
3.3. Analiza contextului concurenţial............................................................................................29
3.4. Modele de analiza strategică a mediului concurenţial..........................................................32
3.4.1. Modelul Boston Consulting Group (BCG)..........................................................................................33
3.4.2. Matricea McKinsey.............................................................................................................................36
CAP.4. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AURORA S.A. BRAŞOV ŞI A
PRINCIPALILOR PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ.....................................................38
4.1. Scurtă prezentare....................................................................................................................38
4.2. Elemente de piaţă....................................................................................................................40
4.2.1. Produsele oferite de SC Aurora SA.....................................................................................................40
4.2.2. Clienţii şi furnizorii.............................................................................................................................42
CAP. 5. ANALIZA ALTERNATIVELOR STRATEGICE AFLATE LA DISPOZIŢIA
MANAGERULUI ŞI RISCUL AFACERII - STUDIU DE CAZ LA S.C. AURORA S.A.
BRAŞOV..................................................................................................................................45
5.1. Analiza mediului concurenţial................................................................................................45
5.1.1. Piaţa mondială a berii..........................................................................................................................45
5.1.2. Piaţa berii din România.......................................................................................................................49

3
5.1.3. Concurenţii S.C. Aurora S.A...............................................................................................................54
5.1.4. Mărcile de bere prezente pe piaţa românească....................................................................................57
5.1.5. Promovarea mărcilor...........................................................................................................................59
5.1.6. Analiza cotei de piaţă a S.C. Aurora S.A............................................................................................63
5.2. Segmentarea strategică a activităţii analizate. Determinarea D.A.S...................................68
5.3. Poziţionarea concurenţială a D.A.S. pe baza modelelor de gestiune a portofoliului
activităţii.........................................................................................................................................71
5.4. Analiza principalilor indicatori economico-financiari ai S.C. Aurora S.A.........................73
5.4.1. Analiza echilibrului financiar..............................................................................................................74
5.4.2. Ratele structurii financiare..................................................................................................................75
5.4.3. Rate privind structura patrimoniului...................................................................................................78
5.4.4. Construcţia în trepte a indicatorilor de gestiune..................................................................................80
5.4.5. Capacitatea de autofinanţare................................................................................................................81
5.4.6. Rate de rentabilitate.............................................................................................................................82
5.4.7. Indicatori de gestiune..........................................................................................................................84
5.4.8. Concluzii ale diagnosticului economico-financiar..............................................................................85
5.5. Analiza veniturilor şi a cheltuielilor.......................................................................................86
5.6. Riscul........................................................................................................................................90
5.6.1. Analiza riscului economic (de exploatare)..........................................................................................91
5.6.2. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor............................................................................97
5.7. Relaţiile întreprinderii cu mediul...........................................................................................99
5.7.1. Analiza SWOT....................................................................................................................................99
5.7.2. Forţele lui Porter................................................................................................................................102
5.8. Strategia pe pieţe a SC Aurora.............................................................................................104
CAP.6. APLICAŢIE INFORMATICĂ..................................................................................112

S-ar putea să vă placă și