Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

INTRODUCERE ...................................…...........…...................................2

CAPITOLUL 1 - Metodologia de analiză şi control a întreprinderii


…………..................................................................................................…..4
1.1. Noţiuni introductive privind S.C. TRANS PROIECT S.A. ...............
…......................................................................................................4
1.2. Organizarea compartimentului financiar-contabil ............... ….........7
1.3. Tehnici privind analiza şi controlul financiar al întreprinderii. .........7

CAPITOLUL 2 - Analiza rezultatelor întreprinderii ........……...........16


2.1. Contul de profit şi pierderi .............................................................16
2.2. Soldurile intermediare de gestiune (S.I.G.) .................……............18
2.3. Capacitatea de autofinanţare (CAF) .................................................20
2.4. Studiu de caz ...........................................................…….................22

CAPITOLUL 3 - Diagnosticul financiar al riscului şi al rentabilităţii


întreprinderii .........................……........……………............................28

3.1. Analiza riscului ..............................................................................28


3.1.1. Analiza riscului economic .............................................……...28
3.1.2. Analiza riscului financiar .............................................….........29
3.1.3. Analiza riscului de faliment ......................................................32
3.2. Ratele de rentabilitate comercială ......................................................34
3.3. Ratele de rentabilitate economică .....................................................40
3.4. Ratele de rentabilitate financiară .......................................................42
3.5. Ratele structurii financiare..................................................................44
3.6. Ratele privind rotaţia capitalurilor ....................................................47
3.7. Studiu de caz. .................................................... …............................57

CAPITOLUL 4 - CONCLUZII ŞI PROPUNERI………………………67


BIBLIOGRAFIE …………………………………………........…...…73
ANEXE ………………………………………………….......……...…75