Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

1. LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ŞI CARACTERISTICILE


DEMOGRAFICE.
VARIABILE DE SEGMENTARE ÎN MARKETINGUL TURISTIC.
IMPORTANŢA ZONEI (ISTORIC) ………………………………. 4
1.1. Localizarea geografică a Ţării Făgăraşului..…………………. 4
1.2. Căile de acces în zonă ………………………………………. 6
1.2.1. Căi de acces feroviare………………………………… 6
1.2.2. Căi de acces rutiere…………………………………… 7
1.2.3. Căi de acces pe poteci de munte………………………. 8
1.3. Resursele naturale ale zonei ………………………………….9
1.3.1. Relieful.……………………………………………….. 9
1.3.2. Clima.…………………………………………………. 12
1.3.3. Reţeaua hidrografică ………………………………….15
1.3.4. Vegetaţia şi fauna ……………………………………. 17
1.4. Resursele istorice, culturale şi etnografice ale Ţării Făgăraşului 20
1.5. Baza tehnico-materială generală.…………………………….. 27
1.5.1. Reţeaua feroviară..…………………………………….. 27
1.5.2. Reţeaua rutieră..……………………………………….. 27
1.5.3. Reţeaua de transport persoane………………………… 27
1.5.4. Reţeaua de distribuţie a energiei electrice.……………. 27
1.5.5. Reţeaua de distribuţie a gazului metan..………………. 28
1.5.6. Reţeaua de distribuţie a apei potabile ………………… 28
1.5.7. Reţeaua de telefonie..…………………………………. 28

2. BAZA TEHNICO- MATERIALĂ SPECIFIC TURISTICĂ….……. 29


2.1. Baza tehnico- materială generală ……………………………..29
2.2. Tipologia unităţilor de prestare a serviciilor…………… 34
2.2.1. Cazarea turistică……………………………………….. 34
2.2.2. Alimentaţia publică pentru turism ……………………..37
2.3. Baza tehnico- materială specific turistică ……………………..39
2.3.1. Reţeaua de unităţi de cazare …………………………..39
2.3.2. Alte servicii ………………………………………….. 45
2.3.3. Agrementul pe teritoriul Ţării Făgăraşului ……………. 47

3. CIRCULAŢIA TURISTICĂ ………………………………………. 64


3.1. Numărul de 4 înnoptări la unităţile turistice din Ţara Făgăraşului65
3.2. Analiza coeficientului de utilizare a capacităţii de cazare……. 67
3.3. Prognoze ale circulaţiei turistice..……………………………. 71
3.4. Sezonalitatea circulaţiei turistice..……………………………. 74

4. PROPUNERI ŞI CONCLUZII PRIVIND DIMINUAREA SATURĂRII


OFERTEI TURISTI………………………………………………… 87

S-ar putea să vă placă și