Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS
INTRODUCERE…………………………………………………………….……..……3

Cap. I. POTENŢIALUL TURISTIC AL ROMÂNIEI ….……………..……..………5


1.1. Definire (potenţial, componente)………………..….…………………….…..…….5
1.1.1. Potenţialul turistic natural al României………..……………………….……..…..7
1.1.2. Potenţialul turistic antropic……………………..……………...……….………..20
1.2. Baza materială a turismului……………………..………...………….………….30
1.3. Infrastructura turistică………………………………………………….………..31

Cap. II. STRATEGIA DE DEZVOLTARE TURISTICĂ………………….......…...35


2.1. Planificarea strategică……..…………..………………………………………….35
2.2. Tipuri de strategii………….…………..………...………………………………..39
2.3. Strategia produsului turistic………….………...………………………………..42
2.3.1. Caracteristicile produsului turistic……………………………………………….44
2.3.2. Tipuri de produse turistice……………………………………………………….45
2.4. Distribuţia produsului turistic…………….
…………………………………….47
2.5. Promovarea produsului turistic…………..…………………………….……….51

Cap. III PREZENTAREA STAŢIUNII VATRA DORNEI……….…..…….…….54


3.1. Prezentare generală………………………………………………....…………….54
3.2. Potenţialul turistic al Depresiunii Dornelor…………....………..….…………...60
3.3. Infrastructura turistică din Depresiunea Dornelor……………...……………...75
3.4. Baza materială turistică din Depresiunea Dornelor….…………..……….…….81
3.5. Forme de turism practicate……………………………..…….………….………89

Cap. IV. DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ŞI PERFECŢIONARE


A ACTIVITĂŢII TURISTICE………………………..………………………………96
4.1. Premise…………………………………..……….……….………………………..96
4.2. Direcţii strategice de dezvoltare……………………….………………………….97
4.3. Direcţii de perfecţionare a activităţii turistice…………..…………………...…101
4.3.1. Protecţia mediului natural………………………………………………...……...101
4.3.2. Promovarea ofertei…………………………………………………..………...…104
4.4. Turismul rural şi agroturismul în Depresiunea Dornelor……….……..……...105
4.4.1. Evoluţia turismului rural………………………………………….……….…..…110
4.4.2 Structura produsului agroturistic…………………….……………....…….……..113
4.5. Efectele sociale ale dezvoltării activităţii agroturistice în
zona Dornelor………………………………….………………………………………121

CONCLUZII…………………………………………………………………………..126
BIBLIOGRAFIE……………………………………………..………………………..128

S-ar putea să vă placă și