Sunteți pe pagina 1din 71

STHATIFICAHEA("ENETICA A TOPONIMIEI HOMNETI I PHOBLEMA CON'rINUITTIJ HOMANILOH(I) DE DHAGO MOI,nOVANU O. Deja B. P.

Hasdeu i exprima convingerea c "istoria numirilor proprie, desbtute strat dup strat, ar fi istoria cea mai complet a VICI situdinilor succesive ale unui teritoriu i ale succesivelor rela.iuni politice. religioase,culturale, de orice alt natur, ale unui popor" 1.Stratificarea numelor de locuri are o importan att de mare pentru toponimie, nct pn nu de mult a fost considerat drept obiectivul unic al acesteia. Dup Ch. Rostaing, "scopul toponimiei este determinarea cu precizie a stratului de populatie cruia ii aparin toponimele i, n consecin, a aportului respectiv al fiecruia dintre popoarelecare ne-au ocupat tara" ,2.Din I94\J,ns, Petar Skok limiteaz acest obiectiv al "s!:ratigrafieitoponomast.ice"la toponimia diacronic,celeisincronicerevenindu-isarcina "sistematizriitoponornastice"3. in ultimele dou decenii, pe lng stral.ilicarea dup origini a numelor de locuri, pe care o vom numi qetietic,s-au fcuLi ncercri de cronologizarea suceesiunii tipurilor dcnorninative n cadrul unui sistem lingvistic: unic, respectiv de stratificare lipo{ogic, ndeosebi eu aplicaie la domeniul slavi mai puin la cel romnesc'. f. 1 B. Pt-triceicu Hasdeu, Cnocnle den blrini, ITI,Bucureti, 1881, p.8W ,11\eest obiectiv 3 fosl. urmritde Jost,Bnlnri y .Iovani, ncartea Origcnes hisiorico s deCaialuiui, 189B, despre careAnt.o nioGriera spunea erl"alctuiete o istorie magnific a culturiitataIa ne fcut cu ajutorulnumelor deIocur!" (Les etudes detopontnie dansle domai necala/an, In vol.Troisi an e Conqri International de Topotujmie el d'Aritlrropon !lI11 I!,II, Louva in, l!l51,p. 80).Hasdeu nsui 'incercase aaceva nIstoria critic a romnilor, al e:lrei plana fost'msplra t deilnticMtfileslaoe ale1 ulJ osefSafarik- dupcum a observa t P. P. Pana it.eseu tHolnl Ltti Bogdan Pctri= ccicu Hasdeu n slaoist ico. romneasc, In HSl, VI,1962, p. 24;;-214)" 2 Charles Roslaing, Les noms tit: lieu x, Paris i 948, p. 5. el. i Vasile Ion it : "Prohlema stratif.iel'ii (sLcpoa te ceamaiimportant latura studiului loponimiei unu.i .nut." (Nume dt IOCl1l'i din Bana t, Timioara, 1982, p. :38). 3 PicrrcSkok, La linguisfique deFerd/nanil deSallswre etla lopongmic, InvoL1'l'oisfem Congres, Il,p. 130. &Stanislaw Hospond, TO!!Ollumie slane comrne sein/ce mzxiiiaire, Invol.Vl1nfenwliollalei' Kongass {iirNa11len{ol'sclmng, JIl, Munchen. I!lfl ; idem, !([aSll[i/;'ocja struklllralno-gramaliczna slowianskich nuzw geof)ra{iczl/ych,Wroelaw, 1957;idem,lJieslawisclw Siedlull[lsgeschichte fm Lichleda ()rlsllallleniupe/l, In Pl'ocecdings of" IlieIhil'lecnlb internatioIlal (;01lg]'(;S8 ofOnomastic Scil!Jlccs, II.,Varovia-Cracovia, 1982; IvanLutle!'!:r,. r:hl'oIlo!ogiwluoluc o/,.mff'i:us in Ilie Czech p!acc-llwm:s, InvoI. Proceedinf)s oj'the ninlb international Congres" o{O!1omas!ic S'cienees, Louvaln, 19ti9 ; El'llst .Eichlcr, ZUI" Slrllklul' uneI Chl'Ollologie slawischer Nomwl!!pw, In Onomastica Sla1)ogermanica, III, 19G7. 5 TlI.CapidalJ, Lesnollls gCO[!/'{lphiqlWS !lI;!ionmanie el le Dic!ioflnairc 'T0poHymiqllt ROI1l11ain, 111 "Langllc el Lit.terature", IV., 1\1-18.; Git. Boloean, SI ratificarea nlrqionimic, 1nLH. XXIV, 1976, p. 58:3--585 (articol cOlllentat tice6lreJ,Piitrll, Despre slmlificarca Il!oponimir. in eL,XXII,HJ77 ..p. 209212 iVasile lonip,op" cii.,p. 39iUl'lu.),

374

MOLDOVANU

In literatu l'a noastr de specialitate, abordarea prollemelor de stratificare genetic a toponimiei a fost determinat de la nceput de necesitile ilustrrii tezei continuitii. S-a spus c "nu exist o toponimie mai mpestriat ca a noastr" 5; 01',se punea ntrebarea dac n acest mozaic numele de locuri create sau transmise de romni snt cele mai vechi, atestnd prin aceasta perrnanenapopula.ieiromneti n actualulsu teritoriu. 1. [Teoria repurtiiiei zotiula toponimelor romneti i sfrine} - Primele ncercri de separare genetic a toponimelor denot o viziune strict spaial a istoriei: fiecare popor a lsat urme exclusiv ntr-o anumit zon geografic, astfel nct valurile migraiilorse reflect direct n succesiunea ariilor. Creatorul acestei teorii a fost Hasdeu, care a preluat ideea mai veche a retragerii n muni a romnilor n evul mediu. Dup el, "munii [... ] au fost pururea verguri de orice impoporare slavic", evident ns la cmpie". Delimitarea ar reflecta "legea istoric" a migraiei popoarelor,pe care Hasdeu o stabilete n termenii urmtori: ,,0 ginte muntean [cum erau romniivechi, n.n. ] se mut tot dauna din deal n deal; o ginte cmpcan [cum erau slavii, n.n. J - din es in es; escep.iunilcsnt prea puine, dac snt"". Ideea caracterului inexorabilal factorului geografic in destinul popoarelor, de factur romantic, este desmintit ns la fiecare pas de istoria nsi, n care evoluia nu este altceva dect o suit de acornodr i la noi medii, care creeaz necesit..i noi. Conceptia lui Hasdeu este mprtit de ctre A.D. Xenopol, dupa care "aproape toat terminologia geografic a muntelui poart un caracter pronunat romnesc"; numele vechi ale marilor riuri nu s-au putut pstra dect tot in zona izvoarelor acestora10.Vom reg[lsiideea la istoriei ca Dimitrie Onciul-"i N. Iorga12,la geografi ea S. Mehedini= sau V. Tulescu-v'la 6 1._A.Candrea, Introducere nstudiul toponim iei,el!privire special asupratopouimiei Olteniei i Bnainlai, curslitografiat. Bucureti. 1927 -1928,p. :39. 7 Bogdan Petriccicu Hasdeu, Istoria critic a romnilor dinambele Dacie nsecolul XIV, , Bucureti, 1878, p. 270,272-273. 8 Ibidem, p. 260. Pela 1901, Iosif Popovici vorbea de"axioma izvor1t dinviaapatrlarhala popoarelor, c romnii au locuit dealurile i codrii, iarslavii n veclntatea loreranstpnii Iivez ilor i mla t.inelor, cum ne arat istoria"(Scrierilingvistice, Timioara, 1979 .. p. 200-201). 9 A. o. Xenopol, istoria romanilor dinDaciaTraian', II, Bucureti, f. a., p. 36; el . Idem, Teoria lui Roslcr. Studii asupra struiniet romnilor InDacia Tratan, Iai,1881, p. 209 ; Idem, Hisioirc desRoumains dela Dacie Tra jauedepuis lesoriqines jusqu' l'union desPrinci puu-: lesCI! 7859, 1.Paris,1896, p. 120. 10ldem,Istoria romnilor, II, p. 43. 11Dimitrie Onclul, Scrieri istorice, T,Bucureti, 1\168, p. 264-26): "Pstrarea nomenclaturiiromneti predominant esteo dovad el ocvent c acel.i mun.I au gzduit neincetat un popor carele.. a Intiprtt naionalitatea" (articol din1887). 12N. Iorga, Istoria poporului romnesc, 1, Bucureti, 1922, p. 158; idem,Il isioire des Roumains, II, Bucureti, 19:37, p. :-111 ("uimic nu dovedete prezena slavilor Inregiunea dealurilori In vMJe munilor, undeei Il-au lsatuimic ea nomenclatur") ; ef. III, p. 60-61 (unde citeaz opinia lui A. Schmidt). 13S. :Ylehedilli i V.Mihilescll, Irdrodllcere ngeograf'ie pentru clasa 1 seclwdat6, BueclreLi. 1937, p. 84("sus la munte, strinii nu s-auaezat niciodat") ; S. Mehedini, Opere compiele, 12, Bucureti, 1943, p. 212. 14Victor TufesclI, Nume populare pentruregiuni geografia din Romnia, In SCGG. XXIV, 1977, p. 172 : "Pevi,ceices-auaflatIn treactori au slluit un rstimp au putut da nume apelor (cum au fcutslavii oricmuanii) ; darpe nlimile mun.i1ol' an umblat numai oamenii pmlntulni cuturmele lor,pstrlnd neatins fondul strvechi al denumirilor geografiee".

s'rRATIFJCAJREA GEN:ETlCA. A TOPONIMIEI

375

etnografi ca Gustav.Weigandr idan-" -, ca' Rornulus Vuia>, , '.'la lingvis,l,i " '1'11C ,api Ernst Gamillscheg=.Ca I Xenopol, 1.- A, Candrea credeac!p-um 1 :,: ale unor ruri ca Oltul, Siretul, Lotrul s-au pstrat tocmai j)entnl c. e v echi t un t.ins t -", 111 t;unp ' .,a acest "au un curs foarre .InSf In regiunea munoasa, Ce Dmb' 't" ea , Ialom"ita au cursuri montan,e nensemnate,19 n acelai sens se diri]"o:.a I tila 1 .S - un afIuenr tIC ' . are nume ungures'c ,caza serva, .ui k. 1) op, aceea ea a rasnei ';-.obzona de munte, Moria Paiak, pe Cndafluenii si superiori al nun prua n net.i: Valea Plopoii, Valea VZduului, Valea Urlflurulul2o, n TranlP:lron:ati r= G' " '1e popuIaiunn tiunii rornanetr, 'L' susinea u, mg1 ea, "aezan ea i ale to SIvama .,: [sic! J se n va,luri, ca nite I ntind d F trepte " ,ce urc ' de I la es sP, 're nlthPnlm, , lll, undiei e n:a,a OI'et' measlu mert'eul, 'tse:nn = 111 esun: a ,cea mal de jos.treapt a scarn, pa G' runsl'e ernen ee s- rel,ne I apoi 21})" t auC t 1 '1 - an irnpins -, pe naintas.i," .. 1111 ceas a, T: d mg ea lcer,c a 1 \a,)ldasca , "nr;:a {1,marilorillltiI\1i:' "eod:epunzllIl d"norrrieiartll IZtO ae: 'n neo .!lllsIdlea u M, Bartoli}'care 1;1Ica zone et _c?nScr:al,m, O,lIllCt naxIID l' eeatea ,llurneledtloctlri .5 av se ,ave C(lHlS :a(a, In "erIDfPldI I VaeI,' n) ;IIDt, pe a"mt"ut_e S,lut foarte .putine oromIll,e lgur ar 1. :J,ar ."OZl eS.e lmlarla I de ctre. Em'! Petrovle12." dupa care rOIllanll ar fr reZIstat neslavlzaIla munte, de U"'d" ., 1 fi cobort n Cmpieabia prin secoleleal XII-lea '- al X III-lea (cel n, s-r Moldova i ara tHomneasc)24, ideeaf lui G, Giu.ulea, 1, d Relund B' t> , Ilu,lDn le an ctre ,c, c _s,:arpu ,ea lconstat lllt' ,IHr:o:lDdad:-lll cnoluell. d dubl "iradiere oJm,nlllc,a : a nuu;"c J:tcem, mspre, mlne 1, I a eelor strine> venlIHr (lllSpre es", 0lr)roaAnel' upa , 'IC' nsureanu, reglUl1I muntoase . ' t" '-' - 1 't' "t ' "c.onserva oare , se caracterIzeaza prIn "numaru rela.IV seazu al toponim 1 ' d origine slav" 26,Formularea lui Vasile Ioni este lipsit de oriee re 01. "Muntele a fost elementul geografie fizic de care nu a ndrznit s se ezen,..e, ' i unde nici nu a putut s rmn [sic!] vreunul dintre cuc.eritoriit apro,pl: . paUlll1 - 't uIUI ' romanesc . "2 empOI ali al 7. 1. Homulus Vuia, SitzdU deetnografie i folclor, T,Bucureti, 1975. P,,2G5,l 15GustavWelgand, Orlsnamen imOmpoly llndJlrnljos-Gebiet, in BA,1 192-," _ 17 TII, Capidan, Lesnoms geographiques deROllmanie, p, 158("numele 'slav " a, p, 3a: plnla o anumit altitudine"). aJuug numai <." 18ErnstGamms'heg, Despre orgi,nea, romnilor, In ,,evista Fund!\iilol". 1910 p.26, : absenta oromtUlcl lave .,se eXIl] lca pnnImprejurarea caaeeste virfuri auI'ma\ ,nr.8. tn raza romanice, Intimpeeluncile roditoare dinviau fostOCUpato el s cueentoril otdeuna slu vi", populaiei e JO 1.- A, Candrea, op,cii" p. 32-:5::l, 20Sever Pop,Ruueilposlhmne delinguisliqlle el dedialeclologie, In.,Aeta Pl '1 1ogIea', ' , IV,19(\(;, p. 191. Il o ,21Ge)rge Giuglea, Cl1uinte romtlneli i roma.nice, Buereti,1\l8:: , p. 328,cf ". ("scarIle etnIce eOl'espund, grosso tnodo, cu celetopIce"). VeZI, In acela1 sens,i 1 . p. 326 l?Calilt's hislol'iques dans voivodal de TraI/sylvanie, In "Transylvan.ie", 1\l:\8, p. '64'. Lnpa 22 G, Gittglea, op,le cii . p, 350-:351, 23EmilPetrovici, Studiide dialeclologie i toponimie, Bucnreti, 1970,p, 245 ' , Idem, Toponimie ungllrwsc nTransilvania m,edieval, in"Transilvania", LXXIV 1943"20; 24IdClll, Daco-slava, InDn, X2 194:>, p, 2G5 ; idetn, InvoI. Dezbaterile din'Bed' '; p," 12,9: dela 25noiembrie 1!J.58 asupra formrii limbii i popomilli rOllun, Bucureti, 1959 (lza 1(Jglta p, G3. In Continuitatea daco-roman slavii, dinsecolul "Transilvania", LXX 1II, 1942 , dea c "reromanizurea Daciei" ar fi i llceput prin al VIII-lea, ' p,. J_7,graf1at) 'J, el Cl'e25 IlieDan, Toponimie i conlirillilaie in Mo/cloua denord,Iai,1980, p. 44_, Vasile Ionil, OfJ. cit., p. 43. ' 4" 'J.(' ,f. i 26 Al. Cristnreanu, InfeI'uentie, in Actele celui de-al XII-lea congres interna/iollal d (. ticifilologie romanic, 1,Bucureti, 1970, p. 1126, e lngvis7 Vasil e Ionll, op,cit.,p, 120,

DRAGO .MOLDOVANU 1.1. Ideea reparti.iei zonale a Ioponimelor romneti i slave nu a putut fi :Jl'glllluentat, ci i-a meninut pn astzi caracterul ipotetic. Ceva mai mult, ('<1 a fost infirmat chiar el e ctre susintorii si. Xenopol nsui arta c "i munii, pn in piscurile lor cele mai nalte, snt presurate [sic! J eu numiri slavone" 28,iar hidronimia slav este prezent att la cmpie ei! i la munte. Dimitrie Onciul observa i el c "nomenclatura t.opegrafic de origine slav este rspndit. peste intreaga Dacie" :\0."Cereetind harta", afirm Constantin C. Giurescu, .,gsim pn n vile cele mai ascunse i pn pe virfurile eele mai nalte urmele aezrii slavilor, ale conlocuiriilor eu populaia dacorom an 1 ...], Caracteristic efaptul c ele se inlreies [s.a.J eu denumirile romneti" 31 idee susinut i de Sextil Pueariu=, Hegillnea numit deslavi Vlaca,observa Giurescu,nu era la munte, ei la es; de aceea, el.slls'inee "mai ales la es [s.a.] au gsit slavii pe dacorornani",aprai nu demlrrri, ei de p durev''. Dac norneuclat.uramaghiar se oprete uneori Ii pragul muntelui, alteori ea domin zona montan :n Carpatii estici, eoustata.S. Pucariu, oronimelestrine "dovedesellll amestec mare de unguri eu rrinrrrii" S.i. Dup ee face af'irma.ia c "multe elinrurile eu nume slav la munt.eiau nume romnesc",Emil Petrovici adaug: ,.numele slave de ruri i de praie arat c slavii n-au rmas numai n depresiunile mai largi, ei au ptruns adnc n vile mai miei ale munilor" :35. O cercetare de ansamblu ntreprins de G. Ivuescu confirm ideea exl.ensiei n spaiul montan a toporiimelor de origine slav=, Dar nu numai hidronime- cum susinea Emil Petrovici -ci i oronime snt (ntr-o mai mic proporie ns) slave, ele pild n Semenic Lecoa ser. 161wa"mlatin, smirc"] i J eroonn ieraoen<bg.zeral', ser. 2("1'011 ,,('.0('.01''', cf. Loponimelehg. Zer/JeIl,Zerueni, gr. ZSPCl'..V&)37, n 2iA. J). Xenopol, Istoria romnilor, 11,p. 56.Esteadevrat .. 1ns, c preapuinedin exemplele datedeXenopol pentru a prohae,lnumele sJave se!ntilJlse "destul de des"rezist uni cr1Hcima i atente:DOJ1lo[Jled, Sviniac!'ll i Grava; Inrest,estevorbade oronime persona le (])oll!lln/ll .ci ef,lpt , GirdoIJlmllllc, Bwjislmml), depolarizri dela numele apelor saualesatelor (lJe/covf, CopriDlll, Rlleooi!mwl), detoponime romneti dela apelaLive deorigine slav (Ncdcia, z.llo(f[Ja) ; cI.JJisloil'c desRowllains, r, p. 125. :l. Ibidem, p. 62. '",Dimitrie .Onciul, l?omnii in DaCia Traianu pinlantemeierea PrinciJlalelor (Chestiunea l'omdn), BucllJ'cti, 1902, p. 20. 31Con;.;tantin C. (;iurcscu, lsiortaromdlli!or1, 1, Bucureti, 1n42.]1.255. "AmesteGul intim" al tOj}onimelm deorigini diferite seconstat nn numai la noi,tI,,!, i n ntreaga Europi'i, infirmnd ideeazonelor toponimiee "pure". 32ScxtiIPucariu, Limba romnII, l, Bucureti, 1010. p. 30:.3. Pentrucritica tezei Telragerii In muni a romnilor, vezi p.58- 5U. n Constantin C. GiuresclI, op.cii.,p. 2(i(). 34Sextil Pueariu, Blimo!o.qii, in D1\,IIJ, 1!J2:1. p. 675 (Ceah/ul, Ranlul, lnwl, Gil1maZui, LOpOlll). Qriginea maghiar a unoradintr." acestea estensl diseutalJiW. 35EmiiPetrovici. COl/tinuitalea claco-roll1an, p. 8t>9; idcm . .DQufzik filologice alecont! mzilii!ii,n,,'fransilvania", LXXIV, 1943,p. 9. :<6 Q,Iviinescu, Fa !opoflYlHie dela zone carpafiql1c, Iai,1978, p. 19. 37Pcntruadjeetiv. veziBMgal'ski elil1lologicen rd5nik, I, son" , 1071,p. f,36(Inalte dicionare: zeralJcn) ; pentru toponime, veziJordan ZaiulOv, nie lJesiedlull{) cler 1Jalkanhalbinsel du1'clI diebu1llUl'ischen Slavcl/, r, Sofia, 19G7, p. 1:r".Absen.a aeeentului .median a permis sincopa (eai n toponimele lJlIJg:lrcli eitate), iar suf.adject.ival slava fostacomodat prinapropiere de rtHll ..-arl,clu]J:l cUt:111n oronmele JCPl'irlli .(l/ .MaTl: i .TeorimI I]\Ilie delingi.! Gornovi.a, rmase !JecXIJ!.icale n prezenLarea llli G. GiugJ"a (Pe urIIle dccuuinl oltenesc. in "lVIitropolk, Olleniei", XVII .19tl5, p. !J57), ela fostaeolllodat prinapropiere de-n,:*Jeroven ;>, *.JcrlJin;> (cumeta-

STH.ATIFTCAHEA GFcN}Tl'CA A TOPONIMIE] H.OMANl';TI

377

ureanu Bilele ser. bila "jugum mont.is", bila "rnontes continlli")''',lll Parng Zebru hg. zber "stnc nalt, pisc") i Seonardahg. skourada "tigaie")39,n Muntii Latoritci TrI1QvlII :v. bg, inlIlovl .,mriicinos"),n Munii Lotrului Riqla hg. *riiglja<rglllJl"a nepa, a mpunge"; sensul este "cea care i'neap", subnt,elegndq-se .,munte", de genul feminin n slav; aceeai baz, modificatprin anaptix, explic foarte bine i euvintul rglie, eu "etimologianecunoscut" n DLH), in Lcaota AIgll(cf. rus. jaglyj "iuLe, harnic; mnos")40 i Tncdiiu!(C::.v. hg. "tinkuuii<Jinllkli "suhire, svelt", cf, TUIlCC/ n Harghita, TonehiiGrlun Obcina Maree. ucr. tonka, lonk!!j"idem"), n Fgra Mtzoauul v. hg. *mIzgaml"c.u mzg, noroios"<mfzgll)H, n Perani Veneia, hidronim cu baz oronirnicv. bg. *IICI11Cj(J "apa cununii", t ez,poate subinfluNla luijavrd)JWl'fn. Nmneie cocorului estebinereprezentat Inoronimia slav{l (ef.i ucr..Iuraniea, desemnnd un munte delngii Crlibaha). Esteposibil casensul adject.ivnlui s fi fostacela de ,,:nn+" care3 fcuteaieraos Insemne in ser.si "bOlI sur" "ealsur: (eLmuntele SUrl11 din.h'giira, penedrept suspectat eaoronim personal dect.re Emil Pdr }Viei, Studii, p. 278 279). Oalt posibilitate, carear trehui verificat pe teren,esteaeeea ea lnbaza oroniJllu!ui sfieirvanj"piat1"l demoar", un derivat sef'. dinif'ilny "J11oanl" la uncazoblic, cu melate.%a IW> Vll (veziP. Skok, Izsrpskohrvalske !op0!lol!1asiike. III, In",.JuinoslovCllSki fiIolo(;", V), 1026 .1 \127, p. ()4 110ta 8), In cazul Jcraollllli, enredesemneaz:l un afluenl al BrJaelnlui (atestat eaatarela14t4, d. DHlT, A, 1,p, ;)2, iar lntnlducel'ca trzie a unuidocument din1560 cufouelism ner"JUTav!, eLDII, A,XVl_JI, p. lfdJ) i \1n dealla'izvoarele acesLn3, ipecare G.\Ve.igand l coreleaz{t cu bg.terau(Ursprllflg, p, 88), estemaiprobabil cavem il faeeennn omonim est-slav (Giorge Pascu, Toponimie romrincilsc, in "Hevista ('Tilk,]", XIII,1939, 13, 15ti 157l explic dintr-un rus.zuoucc'/ZUTf1IJCC "r,'ichi\ele"), deipentru sudullVloldovei s-ar putea admiteexistena unorloponime sud-sJave, Alternana Slnic/So{on! dinzona Trotuului s-ar pulearcg:lsi aici,ca ,5i innumele unui locla sudde B1geli (jud.Vaslui), Herrzalla/ Brezifw, careamintete de alul d.isp:lruL Brezcni (atestat la lf;50i nOf),el'.Cata/o!Jlll documentelor 1I1oldov(:nesti din"11'1111)(1 lslol'ictl Cenlrald a Sta/ului, Bucureti, II, .1 959, p. 40\), V,.1 975, p. 149), numitalternativBrczcni/13erczenf.n traduce!'j saufalsuri din a douajllmltaLe'a secolului al XVIII-lea (deex, DHH, A, XIX,p. 15:3, XXI,p. :1[i5, XXlI,p. 117), Cttimp primele documente originale, estegren despus !Iad\ estevorba de()alternan veche nucumva ea sa erealmaitirziu in !mprejur'lri earedimn pentru lloiobscure. 38CI.Pela!'Skok, EliwQlogijsfci rjei'nik liroatskogG fii srpskoga jeziko; 1, Zagreb, 1971, p. 162. nfiarea lJmntclui (dou culmi legate printr-o a foarle pronunat) nefaces'i optm pentruetimonul sef"peniru c bg,MII) :neun senspreagelll'ra! ("culme tir mUllte"). iar rom. /Jiili "IJlltean" nusatisface suhaspcetullnelesuJuL Deremarcat c,l npelativdl ;tr., care desemna a!!:] unuiansamblu hinar, a trecutla p!.n rornilnete, denumlnd virfurile sale. "9,Muntele arcvlrfltl plati rotunjitea o tigaIe; pentru alteoroni1ne siave dela aceast baz,veziVI. ,C; milauer, Jlandbuch del' slawischcn TUPOIlOllwslik, Praga,1970, p. 11\2. Termenu 1 slava ptruns In romfUl doarcu sensul derivat. aeela de .,plflcinl" sau "dUli.i" nepotrivit lns{ in oJ'onirnie, undedeno1ninaia pleae in Hlod obinllitde hl <:lscnl;lnarea C-:J qbiectedeuz easnic(cazan, cor!'!, cc/ldo1'C, albie,cils/uriI. leafetc,)i nu cu produse alimentare. Aspednl cHmeteristic facemaipuinprobabiW ipoteza uneierea!.ii de la un ILpers.Scoof1rd. 1"Cf.MaxVaSHlCl', Blimo/ugU'"skij stOf}aT' l'Ilsskogo jaz!Jka. IV,Moscova, J97:3, p, 544. Termenul, prezent In limbiJ" sl>1Ve de est iJllcelebaltice, nu pare8:1 le fi ]O,teUllosent ! celor slaverIc sud,Chestiunea limitei sud-vestice a zonei deinfluen slav,) nlsriteaml este ins:l departe dea fi rezolva.t, iarsemnifka\ia eo!'cspnnCe perfedcaracteristicii eseniale a muntelui, care"avind maiITlu]j,'i Inelinaiune spre sudisud-vest, nverzete timpuriu 1. ,J Acest nmnte estefoarterodnie i eiiutat de piistorii de oi"(IoanHlill\escu, JJragosltwele, ClmpuJnllg Musce], 19:17, p. 20G). COIlcordan\a seruanlieii iaspedul "djedival evidenLJimiLeazl' multansele uneiexplicaii printr-un n. pers.,chiardaeri N. A. Constan(Jnescu lnregistreaz un antroponim. Aigu (IJic!iolwr ollomastic romnesc, BUCllreLi, 1963, p, 41 li). 4; EmilPetrovic:iinclude oronimuI printre cele earc"pot. fi uorrecunoscute ca nume depersoan{l" (Studii, p.2(5),Noinu cunoatem unastfelde n, pers.i, tinInd St;ama desenstLl 'lcl,icetivulni, ne lndoi!1) (';1 31' puteaexjsta.

378

------

DRAGO MOLDOVANU

d. v. ser. uenici "culmen montis", v. hg. venfcl, bg. uenec "cunun")U, n Vrancea Zboin a i Macradiul (explicate de lorgu Iordan din v: bg. tzbojtia "excreseen"3 i mokrdiu"umed" 44),v. hg. *Zabela(gura) "muntele graniei" (el. v. bg., v. ser. zabell"pdure ngrdit", alb. zabel"pdure de grani", hg. zbel "branite")45, Ne!zarTla'Marei Mic uu. neharnyj "diform, ).('ffIJfjf!I 43Atcstrlle slavele dmdupIvanDuridanov, DieHdrotumie lsGescliichisquclle, Koln- Viena, 1975, p.187. Pleelnd delapronunia actual. vtneiia, "\XJ.,"l". Schelner (Die Ortsnatnen. immittl erenT'eile dessiidlichen Siebenbiuqens, In"Balkan-Archiv", III, 1927, p. 153) i Emll Pctrovlci (Recenzie, InDR,X,19,j:l, p. 529 nota2)Ilconsiderau untoponim romnesc, dela adjecttvul crnejr, darformele vechi I/enetia, Incepind dela 1235 (Coriolan Sucln , Dictionar istoric allocalitiilor dinTransilnania, II, Bucureti, 1%8,p.243), nearat cnumele a fostmodificat ulterior prinatracieparonirnlc. PentruLip. cf'.Cununa (PiriulCununii) i Curninschi la Brodlna de SU$, jud. Suceava, dela ornnlmul Cununa. Altetoponime slave de la bazacitatsintmenionate de VI.Smilauer, Hurulbttch, p. 189---190. Corespondentul ssesc al venettei esteKronstadt-v; dinapropiere (= Braovul), numitIn documentele vechi Corona, al crui nume nua pututfi expltcat convingtor dininteriorul limbii germane, undeKrone nuarei Intelesul de "corona rnontls" (deaceea Gustav Kisch s-agindit la un germ. med. desuskrarie "boab deienupr", apropiat de Krone prinetimologie popular, carear fi fostnnfeldecalcdupBrao, explicat din*Bradi-ll!-eLSiebcnbiirgen imLichle derSpraclze, Leipzig, 1929, p. 99); paredecimaiprobabil <:il. tO[lonimu1 german preiapractic un v. rom. *Coruna. Oronimul erafoarte multfolosit dc ctreromnii din evulmediu, Islnd numeroase urme Intoponimia balcanic: J(onom, l(orOHa, l{o!'olla!je (muni i dealurlln Serbia, cCSilviu Dragomir, Vlahil dinnordLZI Peninsulei Balcanice n evul media, Bucureti, 1959, p. 54, 58.65); Cl/rana, numele malmultor dealuri !;ii localiti dinregiunile Ioentte dearomni i mcglenoromni (eLTh. Capidan, TQPonYll7ie macedo-rol/ll7aine, in "Langue et LiUerature". III, 1946, p. 66); Rorana, mare aflllent sting al rului RupadinSerbia, alecrui atestri d.in veacul al XIII-lea auforma Corona, pentru cares-auoferit explicai! neverosimile (ser.kora "waj" + suf. te.-{lJ!l1 - dei turcii era upeatunci nc InAsia-, obaz iliric comparabil cuCOl'illiWn, un celtic ](arnu,un alb.kronje "izvor" - vezidiscuia la ErnstDickenmann. SlnaiclI zw'EI ydronYll1ie desSavesystellls. InAECO, VII,-1941, p.216-217, carenu aren vedere i termenul romnesc). Nici Petar Skok nucontrihuie prea mult la elueidarea etilllCl!ogiei : dupcemenioneaz opinia luiBaric'., careIncerca s apropie ]{orrwa deml prelatin karl'"piatr", el crede cpoate reface o baz traco-iliril. *lcron"izvor" (dincare ar descinde ialb.knra,articulat kroi; cI. Etimologijski rjeenik, II, p. 152);cheiaetil1lologiei o d[t!nsii un alt Koralla, dinbazinul Vardarului, discutat de noiin continuare (p.437), cruia meglcnii li spunComna i Cnnma, i carepermite reracerea unuivechi rom.*Corna,cu redattn s]aVlt prina. Niciarticolul kOl'()!la dindicionarul luiPetarSkok (p.157) nUreuete S[t coreleze toponimelc l(r)rolla (vale), Velilw [{orolla i ]{ofUltski do(ape) cu sensurile apelativelor slave(ser.kOrww "coroan; arpe", lJ.g. kor6na / konina "coroan; o partea r{lzboiului det_esut") i nieioronimul [(ul/ora cualb.kunol'll "cununIe" (undeapelativul explic doarmobHul melatezei, atrac ir' paronimic). 43IorguIordan, op.cit.,p. 40. H IOl'gu Iordan, op.cil_, p. 1:34. Pentrua elimina dificultatea de ordinfonetic, credem c. punetul deplecare al ol'ouimului trebuie s suporte 1) uoar corecie: v. uer.*Afokradivi1> ,.Mokl'lldill (datorit prollunrii, obinuit,} Inner.,a lai-lJ infinali! absolut ea-u (prinasimilare,articulat) Ll1acradill, dupcareau urmato serie de evoluii secundare, dinnecesitatea dea evitahiatlll, careS'-all constituit Invariante cu c.ircula.ie paralel 1.11 zon{t : ,Uaeradii111 (a. 1R:30 i 183t\, eLAurel V.Sava,Docllmente pll/nene, II, Chiinu, H131, Il.. 114, i 138), 1ifacrarleilll (a. 1755. ibidem, p. 18), 'Nlacradelll (a. 1827, ibidem, p. \)9- i aduai").Suf.-iEdi alterneaz in limhile sIavc cu -jad!; mokredi/mokradl "mltinos, bIHlos" (veziFraneiszek Slawski, ZarlJs IIlowolwilrsllli1t praslowianskiego, InvoI.SlowIIik praslowiariski, !, Wroe!aw -- Varovia - C1'acovla- Gdansk, 1974, p.(4), .iar -iufl eraunsufix desUbstantivare, indicind p(}sesorul prinexcelen al uneicaliti("Bhnoslll"). 45Numele acestui munte nu s-a pstrat,dar el trebuie presupus ca centrupolarizalor pentru cele dou hidronlme Zbala, c1esell1l11nd unaflllent al Plltllci InVrancea ial Hlullli Negru tn Ardeal, ale cror izvoare descind dinaceeai cumpn,l muntoas (zona virfurilor Lilcui-Arioaia - Bunlul). Aceast Imprejurare, precum i t:araderul neverosimil al etimologiilor date hidrollimelol' dectre OttoLiebhart (lheOrlsnamcn des Seklergebiells inSiebenbiirgen, In"BalkanArchiv", III, 1927,p. 80),dinmaglt. zabola "friu, zbal{t", Gllstav Weigand (Ursprung dersiid-

STRATIF.LCAJREA GENF.'l'1CA A TOPONIMIEI ROMANE TI

---

379

urt; hd")i5,Hitboca( < ucr, horbka,augmcntativ al lui liorb"cocoa,gheb ; dimb") 47, Lcutul uer. =lukooec"bombat", ef. lllk"ceap", Lnkooicja "bulb, cpin") 48, n Stinioara Cozia UCI'. *Iwz('i)lja"al apului")", kurpaihischcri Flussnamen in Runinien, In JAHHESB. XXVIXXIX, 1921, p. 83),reluaI deGusta v Kisch (Siebenbiiroen, p.1.8) i Iorgu Iordan (op. eii.,p. 58), dinuel'. zobalakatt "liflecri, a sporovi", Al.P.Arbore (Toponimie puinean. In"Mikovia", I, 1930, p. :8),dintr-un sl.sbilea "a murmura, a facezgomot" (?),t.Pasca (Recenzie, InDR,VII,1n,111\J:3:3, p. 410),din s1. +za-bala "mocirl" (?), ne determin s considerm primar oronlmul, substituit ulteriorprin numele vtrfurilor zonei muntoase (fenomen destul de frecvent). Sensul iniial al apelativului v. bg.V3 fj fostacelade"limit{l" pentru cel deriv dinverbul zabel ja "a deveni alb,a face alb" (limitele depdure semarcau prindesfacerea coajei copacilor), ci. Blgarski ctimoloqicti renik, 1,p. 568-569; or,ale!eraIntr-adevr grania dintredou".ri", cea"lIngureasc" i cea"a cumunilor". Pentru evoluia Ionetic, cr. oieonimele Bula-c Blo (l-<:mil Petrovici, Studii, p. 189 : idem, "Mo!1o{tongarea" ea>a dup labiole ineletnenlclc stane aledacoronutnei, !n HSI, VIII,1963, p, 90-(2). 46Pentruapelativ, eL R.D. Hrlncenko. Slooar' ukrainskoqo jazyka2, Berlin, 1!l25 , S.V., echivalat cufUS. bezobrazrujj, Aceti muni, aacumseobserv cuuurin dinharta1 : 25.000 (unde stntnumii Nehtrna, snt. ansambluri stncoase contorslonate, cu virfuri ascuite i pante extrem deabrupte. Gh.Bolocan (Modele dcrioatine in toponimie, In LH,XXIV,1975, p. 19f}) pleac de la alt sensal apela l.ivului ucr.,"murdar,noroios", considerind primar htdronlmu l (caredesemneaz unpirIu ceizvorte dinaceti muni) ; darpirlul. aflatIntr-o zon sttncoas, nu arc caraeleristica presupus, iar polarizriIe de tip popular sefacde obieei dela oronim la hidronlm i nu il1vers. Unalt munte Nelta.rna se aflIn zonacomunei Mlnzleti, jud. Buzu (vezi IonDonat icolectivul, Indicele llumelor delocuri la DlE, B,vol.1,Bucureti, 1\)56 p. !l2). Uncorespnndent romnesc ar puteafi oronimul Pocilura dinParing. (7 Untoponim lIirboca, denumind !1l1 deal, unsat i plraie dincomuna Vadul Soretilor . jud.Buzu, esteexplicat de Emil Petrovlci din!lcr.I1liboka "adnc", in timpce IIrbolJet din jud. Suceava estederivat dela uel'. horI! "deal" (TopOllimice stane deestpe leri/oriul Republicii Populare Romne. 1.1'oponimia prezentnd hpronenil din!l,InRSI, IV,1n60, p. 48). Dimpotriv, Gustav \Veigand corela primul nume eli uel'.flOrI!, dar frs Incerce s-iexplice termina.ia (Urspnzll[/, p. 82).Unuer.hliboka, lIluboka a dat In rom.,in mod obilluit, lJliboCI1, JIu/boca, JIolboca, aaIneltestegreu decrezut ntr-o atracie paronimic a apc1ativu]ui hrb. Muntele din VJ'allcea este1113i mien mportcuvecinii s,li,Mua i Giurgiu, darare panLe abrup,le i profil earaderistic de "cocoa". Aceast lnf!.iare ne-asugerat apropierea de uer.llOl'.b#ka (un diminutiv horbok nu ar puteamotiva finala -a),definit insufieient de etre HrincC!'ko (..deal, lniilime"), dar31 crui sens sepoate stabili inlnd seama defuncia sufixullli (cf.!,.rybaka "spad mare ilat<1", kOlljaka "calmare, greoi, masiv") ca"dlI mare, masiv; cocoa mare'" iarevoluia 10Ilcte estemaiuorde acceptat:*lIorbka> (prinasimilare) *Ilorb6ca> (prinapropiere de !J1rb) Hir[}()ca (dup Sextil Pucariu, .,cazurile dndvocala accentuat influeneaz& peceaneaccentuat [... 1nu sintmaidesededl cele Incarevocala accentuat e ceaillfluenatX', cf.Umba romn. 11.I!o"lirea, Bucureti, 1!l59, p. 101). Cii sensul primarnua fostcel hidronirnie o dovedete faptulc din acestmunteizvorsc treipraienumite Ilirboca, dOtI dintreelecurglnd spreest (Hirboca ,\1 arci 111 ie)iar u11ul sprevest. 48Virful muntelui are efectiv aceast lnf,'iiarc. Evoluia toponimll]u! slavpresupune pronunarea bi13bial,l a lui -u .. i folosirea obinuit a unnicazoblic,lOC3tivul :* Lll!cOWCll> *Luculu> (prinasimilare sau atl'acie paronimic) l.clliu. Dela apelativul lac nu se poate porni(dei cuvintul nostru'1p,ll.rlllls i :Inner.)pentruc nu exist lacuriIn zonaapropiat a acestui munte. 4. E. Petroviei, A.djecliuc posesive slove n-j- ca!oponimice peleri/oril.ll R.P.R.,In SeL. IV,1953, p, 72-7:LAuLorul reeulloate ca ()"dificultate" a etirnologiei salefaptulc grupul -Ij- nu a evoluat la --(ea111 Cozia). Dinacestmotiv, 1.PMl'll ncearc 8:1 explice toponimele dintr"ul1 n.pers. Goza cusuf.-l-(Onomastic romneasc, Bucureti, 1n80, p. (9).Dardurifi.carea lui-lf nu esteun 3ccident izolat, ciafecteaz i toponime bulgreti. (Rozlo) explieate tot dela apelativ de dtre .Iordan Zai mov(Bl,qarski !Jeo[Jrafski imeni1 s -j", Sofia,1\)73, p, 114-- tot aid iHozlja) : acest fenomen este,de altfel, destul dersplndit la derivatele tn-j-,att peteren l'OlIInesc ct i pe terensla v, Cev3 1I13 mult,U.ll n. pers.*Cozla nu esteatestatnicimi'tcar o singurii dat: aceasla este,defapt,"dificultatea" etimologiei lui 1.P;it.ru, careseelimin dela sineIncazul topou'.lllelor rare,darpeste carenusepoatetreceInsitu3ia n caretoponimul are

380

DHAGO MOLDOVANU

Il

Ostra uer. asiry) "ascuit") 1,0, Peieuna (-<uer. pcslaI1.11.j "nisipos")51, n ObcineleBucovinei'Peciie,lng Pojorlta : ucr. pe{: y.i;e"loc ars de soare", "Joc eu rmiele unei loeuin:e")52 i Vejul (A1arei IHie),lng MoldovaSulita uel'. oda "turn; vrf de munte")"l - ambele aparinnd stratuo anumit Irecvenl. (eumare Cozla In Ardeal -- el. G. Kiseh, op . cil., p. 12,1 -. In Banat, Ung:) Berzusca , i InMoldova) In timpceantroponlmul estecu totulnecunosc-ut. Dovada cea maibuna just.e cl interpretrii lui EmilPel.rovtcl o constituie insii at.csta reaformei Cozi ia a orontmulul nostru intr-un document slavdela finele veacului al XVI-l(,l (datat.1458). efo DRll, A, II,p. 418 ilocalizarea fiicut deeditori la p. i75. Situaia esteoarecum paradoxal, pentru cne-am fiateptat caoronimul siiaibIorma maiveehe, "Cozlin, iarnupeceacvoluat (care nu s-a mentiuu t ptnInvremea noastr-). Oalt;'i Coti:neajut8<\ nelegem elim staulucrurile. La 1121 amhn sn dor-u! Ghillebert de L:111110ylI tntllucte pe Alexn nrlru celBunIntr-nil sat domnesc "Cozial", dupeetrecuse prin"rn:ui pustief].i''. Acest sat a fostconsiderat de e:ltre Constantin C. Giureseu ea fiind:lcelasi cu Cozia dinbra nistea Boholinului, uient.iona t ea atarela 14{),t (DHII, A, II, p. 54). F'und;lI sudevedere a fostcombtut deMaria U;,lhan, carecrede cdeosebirea Iormal dintre nume estepreamare pentru Hpermite identificarea. Constantin C. Gill. resenrevine. completludu-si aruurncnta pa .istoric;] i artlndc, dimpotriv, asemnarea este "surprillzMoare" pentrucinecunoate deIorm1rile nomenctaturii topice romneti In scrierile cltorilor i,adugm noi, Invechile hrt)aleMoldovei (vezi discuia la Constantin C.Gluroscu , Probleme conironcrsate n intorinqraia romn, Bncurct i. IU7i,p. 1;;2---15:). Intr-oAddenda el corrijcnda (AIIA, XV,1978, p. b27 ;'>28), lehm S. GOl'ove.i propune cu destul lemei ,identificarea localit<\jj eozial eliCozia din.inlltlll Cerniiul,i (atestat:1 eaatarela 1488, ef.DHH, A, III, p. (2), carese aflaefeetiv In drumul eJiitol'nlui fl'aneez ; coree[:ia sa schimb:'i datcle geografice, IlU Insii i pecele lingvisl.iee ah'problemei. L;rmrind ndeaproape modul dereflectare a loponimiei l\Ioldovei n memol'iaJisUea i t:artografia european:! veche.ne convingem, Intr-adevr, e:1 defoJ'fnrile eraucurente, darexplicahile totui, ntr-un felsaualluL Adugarea lui -1finalnupoatej'jins:! motivat, aalnc1t trebuie s'lpresupunem cforma auziUi de Ghillebert a fost*Cozlia. lntr-adev:1J', mel.ateza fra c.el maiobinuit procedeu de evitare a nexurilor consonantice romneti d e:1tre strini. Coroborind acestcazeuprilJlul, conchidem e,lprin secolele al XV-ha -- al XV 1-1ca formele Co.zi(i)a i Cozlia a!ternan, iar aeeastii alternant s-a trana!: maiUrzi!!, Insensul gcncra!iirH unei forme saua alleia. Credem e,l ceade il doua semen\inea Iiedatorit vorbitorilor deJimb:1 slav,'i eare vormaif.iexistat n Moldova acelor timpuri maiales prinzonele rnontane alerii,fiedaloriti faptului caeeti vorhitori fnscscri. l'omi\nizali maitirziu asUel Indtpstra seranumite deprinderi ar!.ieula toriislav(. Neverosimil este apelativul caz/il "dilm" menionat de PO!'lH',!c (dela carea fostpreluat dePetreV.Hutaru i G('o)'ge A. Opl'eSCll III Lc;riconullo!' toponimie, Bucureti, 191:1, s.v.), pc caresehazeaz11 etimologia luJorgu Iordan (op.cit., p. ;l,).Acest aa-zis apelativ este, defapt, llllcuvint refeut dectreVasile Bogl'ca plecind dela un extras (lin Dc.w:riplio Tarlarlac a lui Broniovius ("kozles seulll.ll1uli. vulgo mOrJilii"), In careeruditul clujean vedea originea toponImelol' Cozla (Pilgini ,:slol'ieo-filolo!liCC, Cluj,1971, p. HHi ;m2). In real itate., kozles estelatinzarea gre.ii.l a plllrainlui kijz!,J1' al cuvlntulu.i Eli'lrilsc k(izii "lUovil;\ depiatr" (cI.W.Hadloj'f, Vcr.mch fine.> Wiirferbllcflcs derTiirk-Diahcte, II,Petersburg, 1899, col. 1:1(0), operat deBroniovlus,earenu {;\Ce" deets<\ citeze termenul folosit de popuJa.ia "Tartal'iei" lmprelll1:1 eu echivalentul supolonez. Cum vommaiaveaocazia s ar:lblrn, POl'ueic era un geograf informat, carea inclus in glosa rujs{lu i des Lui ICrlllCJl livreti, a ciror existen fusese presupus de altiisau"inluiL" de ellnsui, darpe earecercetrile eleterenulterioare Jl-al! reuit. 5'1-1 l'cdes .. copcrc. [,1) Gustav \Ve.igand, Ursprung, p. 8,1;IOl'gu Iordan, 0[1. cii .. , p. 1()() ; ;J.B. Hlldnyc.kyj, GeoYl'Ophical .iallu:s 01' lJoikolJia (JHidd!e C(Jrpa/h!a!18)", n "Onornastiea" (Winnipeg), XXIlI-XXIV. J062, p. (l";VI. Smilauer, op.('il.,p. 1:l5. 51EmilPetroviei, Studii,p. HiO. r,"CLlIrncenko, OJl. cii.,s.v.; P. S. Lyscnko, Slor!Jlyk {Jo/dkUh /lol)oriil, Kiev, 1\}74 , p.158 (informaie comunieat.:'\ de IoanLoI11ue). Vezi si toponimu] un. PeCu.Ma <:itat de J. B. Hudnyi'ky.i, op.fii.p. 111 i rom.Pccilc In It. S.S.MoldoveneaseLi, ciLat deA.Erell1ia, Nume dl:[oca/itrlli, Chiinu, 1\}70, p. 12bl](10. 5<1 F\efIexeJe topouimiee slavealeacestei bazele prezint selectiv V!.SmUauer. op.cii.' p. 190.

STRATIFICNREA GEN,ETnCA A TOPONIMIEI ROMAmTT

381

lui est-slav anterior infiltraiilor huule -, n Munii Apuseni VirFul Ttrtaoii ( < bg. irtaflyj "ncovoiat,cocoaL")"\Camtiiia de lng Roia hg. +kamefiica "pietros"< kameni "piatr"), Piatra Craivii bg. krajeua "a hot.arului")55, Ciumerna bg. *cemCftlla<cemer"spnz")"6, Ttrcauul ling Groi hg, *ti'irkavil "defriat"<trkam "a rade, a cura"] .a.m.d. Pe de alt parte, faptul c afluenii unor riuri eu nume slave sau maghiare au, la munte, nume romneti este lipsit de semnificaia istoric ce i se d: fenomenulse remarc.cu uurin i n zonelede deal sau de cmpie, indiferent de rul pe care I.. am avea n vedere, i nu pledeaz ctui de puin pentru anterioritatea populaiei romneti. Impresia c rlurile cu nume slave ar avea nume romneti la munte izvorte din confundarea noiunii de "curs superior" cu cea de "afluent". In sfrit, este greu do crezut c numele marilor ruri s-au pstrat n zona montan: pentru a admite aceasta, ar trebui s dovedim mai nti c aici s-au meninut i hidronime minore, iar n al doilea rind c nici un mare riu lipsit de curs Intramontan nu i-a meninut numele vechi. Cum aceste dovezi nu se pol aduce (cea mai frapant "ahatere" fiind .I1rgeul), urmeaz c nu dimensiunea cursului intra montan, ei importana de ansamblu a apei, caracterul su "major" a impus conservarea denumicii. Concluzia care se desprinde dia studiul etimologic al numenclaturii este aceea eli ,.toponima de origine slav o nflnirn pretutindeni, indiferent de aezarea geografica proviuciilorromneti i de natura fizic[tfi locurilor respective"57. Ideea continuitii romnilor n zonele montana este negat in manier categoric de ctre arheologi, iar istoricii medieviti inirrn i ei ipoteza cohorlrii de la munte la cimpie'". Studiind fenomenele de roire a satelor i de colonizare enezial i voievodal n Transilvania secolelor al XIV-lea ---al X V-lea, t, Pascu conchide: "Nu se poate constata o direcie unic de roire, dinspre munte spre es sau dinspre es spre munte, dinspre deal spre cmpie sau invers. Se constat o frecven aproape egal in amndou direciile"59. f 1.2. Dar dac zonele de munte nu au o toponimie exclusiv; romneasc, nu este oare posibil ea cea existent s. fie mai veche aici dect aiurea? H Atestatde Sllvestru Moldovan. Zarondttl i Muntii Apuseni oi Transiioanici, Sibiu, 18!l8, p. 1f>1 ; are o tnlt.im de 1 :314 ru,CuvJntul bg.la Najden Gerov, Rl!cnik na blgarskyj jazyk,V, Plovdiv, 1(J()4, Il. :3G4 5 EmilI'elrovici (Lapopulation dela Tra/1sylvonie au Xlcsiecle, !n "Hevlle deTransylyauie", X, Hl4A. p, 7(J) se gndete la un *kmljevo "a craiului", la fel ea i Gustav\Vcigand (Orlsnamen imOmpo/y - Ullel Lll'imyos-Gebiel, p. 4),sau G.Kisch (op. cU., Il-"195). 01',toponilHul arc ()justificare Istoriei1 preclsfl, pcnlfll e aicififostvreme illdeJllllgal grania dill.trc unguri i El'deuelu al IniGelou i al urmailor si(eLtefan Pasc.!!, Voieuodoful l'ramilvllniei2, 1, Bucureti, 10n, p. 20). 5(; Emil PeIl'Oviei, Lapopalalian, p. 80; idem, Studii, p. 150. 7 Xorgu lordatl, op.cit.,p. ti. .s IonNcsto!', Aulochlones eiSlave:; cnRouTnonie, n voL LesEi/ave:; clicmOlide mcdilerranb:n,V1 Xl' siecles Sofia, 1973, jJ. 4!) 4 Zaharia! Les,'/!.Jllf'eCS arch.i()loqiqu{s rlela ronlinu.ili dao)romaine. in "Apulmn", XI], 1 p. 284;Octavian TorojJlI. 1\omallUalw Inie i .':driiro!nnii in J)acial'raialz sad-cG.rpalic: (secolele III" ){l), Cn:tiova, 1)76 .. p. J nota 980;P. p" PanaUescu, Introducere ill.istoria culturii rornne!i, tn7H, p. 118: Gh. LcPl'o/JIeme dela coniinuile Slll' leiUl'iloire dela Dacie, In,X.!I, I\Ing, Il :l50 uneiretrageri delung2i duratii a popuhrpei in .llun:i ni separelHl'in1;:L:t';), ;)9 tefa,n. :Paseu., I-Jabitalul transiloan, in 1L,ucrblri Uln:ificc. Istoric :,dJintc socIale lleda.goglc" (Oradea), lH72, p. 17.

DRAGO MOLIDOV ANU Conservatisrnuletnografic i lingvistic al acestor zone, "adevrate muzee", a fost remarcat de muli cercettori, Robert Loriot ne ncredineaz c "regiunile muntoase precum Alpii, Pirineii,Carpa,ii, care n toate epocile preistoriei au servit drept refugiu populaiilor nvinse, conin, dup cum se tie, numeroase relicve Lopo nirnice de o mare vechime. Dimpotriv, teritoriile de cmpie, mturate de invazii multiple, au suferit, datorit ultimilor cuceritori, o nivelare lingvistic relativ recent" eo. Dup G. Giuglea, "n creierul munilor" notri exist o serie de "numiri capital>" 1, adevrate relicve de nomenclatur veche, cu o semnificaiesimilari" cea a martorilor de eroziune din geografie. "In toate .rile romanice, susine pe drept cuvnt G. GiugIea, acestea formeaz dovezile cele mai puternice pentru vechimea locuitorilor de acolo"62,De aceea el a cutat insistent s descopere "fosile sau quasi-Iosile"toponimiee, adic nume care pstreaz elemente ale unui stadiu lingvistic revolut, dinaintea crmtactului eu slavii. Aa ar fi oronimele Buscaiul (Munii Apuseni), care ar menine un v. germ. *bosk"pdure" cu suf. lat. -ainm, Varingul lat. vulg. *ualanca< Latianca < lobitia "cdere de pmnt", "avalan" eu suf. preromanic-anca) i Paringulj( < gr. cp&:payy() "rp adnc", prin filierlaL)6, Citulrelul gr. vulg. ":x:vopa "viper", tot prin lat. )"5,iar dintre Iocalitile montane Buninqoiea,cu "nume preslav" pentru c include suf. lat. -i!70, -iqinem, a crui funciune a ncetat nc din perioada daco-roman (de atunci s-au meninut n rom. doar uninqine: <fllliginem i peciruine-c petuitiemy"i Abriulul, care ,.nu poate fi originar din nici o limb vorbit n Dacia de la colonizareincoace'?" 10Robert Loriot, Leselement" prerotnans dans leNord dela Frante, in Troistime Congres, 1, p, 57. 61George Giuglea, Ctminie romneti, p. 328. El eraconvins c "lanoicaracterele toponhnice vechi, preromane sauromane, nutrebuie sfiecercetate dect nsatele demunte" (Traces del'epoque daco-romaine : Abrud, Hrnd, In.Languc el Litteraturc", III, 1946, p. 206). 62Idem,Cuvinte romneti, p. 301. 63Ibidem, p. 302; acceptat de t. Paca,Contributii loponomasticc, in DR,XI, 1948, p. 95. 64G.Giuglea, Cuvinte romneti, p. 309-312 ; idem, Ura/te Schichien unEnitnicklunqssiuen in derStruktur derdakorum nischen Spraclie, Sibiu, 1944, p. 104 i nota 79.Etimologla luiG.Giuglea a fostacceptat imediat dectreC.Dienlescu, Elementele vechi greceti dinlimba romn, in DR,IV,1924-1926, p. 4fJ5 ; Gllstav Kisch, Siebenbl1rgen, p. 81; IonCOllea, Douif nume lopice de origine strveche In muntii Olteniei: Farangos, Barrancos, Paring, Var/ng, !n BSG, LI,1932, p, 88- 97.G.Ivlnescll, op.cit.,p. 5,atrageatenia asupra faptului c ea ma1 fusese dalde ctreN.Densllianu. Totla un cuvInt grecesc, <fi,xD.r;.yyrx, segndea i Lamhrjor (IoanNdejde, Dinlucrrile inedite alel'posatului Lambrfor, In "Contemporannl", VI2, 1886, p.;394). 65George Giuglea, Cuvinte romdneti, p. ;313. 66ibidem, p. 116-31.7. Tema ar pnteafi, dupel,lat. voraginem "prpastie, rlp",dar Indiferent de tem"rmlne sufixul ca probde nenlturat pentruconcluzia noastr" (ibidem, p. 317nota1). 67Ibidem. p, 317; acelaIpunct de vederela Ernst Gamillscheg, op. cit, p. 266. G, Giuglea Incercase s explice oiconimul dela un *Ad Brudum, In caresubstantivul ar flnn n. pers.dacic (Bordlls, Bllrdus, Brudus "brbosul"), refcut plecnd de Ia numele petelui "cu barb", bruda : "Apelativnl *Brudus nutrebuie ssurprind n araacestor dacibrboi, cumSII vdatiiapecolumufllul Traian" (Traces, p. 205). Defapt,surprinztoare ar fitocmai exlsten1:a acestui nume propriu, iaceasta tocmai dinmotivul invocat caargument deautorr Citprivete etimologL'l lui brud, ca continu s rmln neelucidat (vezi, malnou,Vasile Arvinte. Contributiietimologice: brudiu, lJfud, In "Dacoromania". V. 1979-1980, p. 77).

11

S'I'RATIFJCAREA GENE'rTCA A TOPONIM1$J ROMANETI

Pentru numele de muni s-au propus i explicaii de la antroponimew sau apelatrve=, dar singurele pe deplin convingtoarermn cele pentru Cindrel (pentru c n, fam. Cindrea a fost atestat ntr-un sat din mprejurimi) i pentru Buscal, de la un IL pers. Buicat, pe care-I nttlnirn n evul mediu att n Tara Romneasc, ct i n Moldova(la 1487,cf. DHH, A, II J, p. 3'2) i Serbia (nume de vlah la J220), iar evoluia grupului -c- Ia -8Cera obinuit (cf. Bucien i n Moldova, devenit Buscten i i apoi Boscoien i). Altfel stau lucrurile pentru Varing i Paring, nume care n-au putul fi inc descifrate. Astfel, Constantin C. Giurescu se las sedus de asemnarea oronimului cu p rincul, numele popular al unei spec.iide mei (atestat de DLR i n forma paring), i presupune c "n perioada ntunecat de dup prsirea Daciei, a migrai ei popoarelor",aici ar Iipracticat daca-romanii"nentrerupt"agricllltura. Aceast activitate ar it confirmat i de alte toponime, precum Mlaia din apropiere,care constituie mpreun ,,0 mrturie a acelei epoci ndeprtate, una din cele mai gritoare, atestnd [... ] continuitatea populaiei daca-romane n .inutul carpato-duurean". Este drept c n unele zone perimontane s-a cultivat princul (cum ci dovedete, de pild, toponimul La Parencitede la Srbi, n Hihor}?", dar acest lucru ar fi fost imposibil pe Paring, unde singura indeletnicire uman "tolerat" de natur rmne punatul alpin; Mlaia este, de fapt, Maleia, un pru care izvorte de sub Paringul Mic, al crui nume nu are nici o legtur cu mlaiul. Semnifiativ este cuvntul ardelenesc piiritiqoar e "parte a unui munte lipsit de vegetaie", pe care DLR l deriv de la Paritu, i care reflect o caracteristic evident a masivului. Am putea admite c s-ar fi putut cultiva aici princul numai dac am avea in vedere extensia oronimului asupra ntregii zone muntoase care include Parngul, dar aceast accepiune nu are lin caracter popular, ci este o creaie recent a geografilor. Puin convingtoare este i asociaia fcut de G. Pascu, Iorgu Iordan i J. Hubschmidcu prfngli"prjin"".cobili" (eu variantele parfng i pring, cf. DLH): sensul de "creast nalt, alctuit din sUrei mari i pietre tari" pare a fi o creaie a lui Porucic, neconfirmat de niei surs lexicografic, iar asociaia "coromsI"- "creast de munte", dei productiv aiurea, nu o putem documenta i n toponimianoastr. n sfirsit, Partnoul nu putea fi un reflexdirect al magh. porong"prjin; barier", cum presupunea G. Pascu, pentru c apelativul ar fi trebuit s dea n romnete mai degrab *podng (cf.dorong>doring,galamb >golimb),iar infiltrarea n zona respectiv a unui oronm maghiar major este greu de neles. 68t. Puca. Contribajii loponomastice, p. 100 (Gindre/a) ; Emil Petrovici, Studii. p. 271l (Parng, Cindrel); I. Ptru,op.cit . p. 1:37 (Cindrd). 140-144(Parng Varng, Buscatlll) ; N, A. Constantinescu, op.cit.,p. 224(Busca/a). 6 Giorge Pasc\!,Toponimie romneasc, p. I6a (l'drng:=c, pTing magh.porong) ; IorgaIordan, Toponimice, in BIFR,III. 19:Jt'. p. 171-172(Parng < plla/antla, cu corespondentele romanice uiecuvIntului latin; obiecie de ordinfonetic la etimologia lui G. Giugle.'l : gr.'ll<Xpo:yyo.; nuar fipututajunge la PaTing, pentru c grupul -an-llUera accentuat; aceast obiecie cade Ins Inipoteza ctermenul grec arfipututveniprin intermediul latinei,pentruc s-a!' fi produs schimbarea accenturii, cLPascu, op.cit.,p. 1<i3) ; idcm, Toponim/a romneasc, p. 41; J. Hubschmid, Auffllige [;bertragen vonGegellstnden I1nd ]{orperleilen auf GelndefOTmm, 111 RIO,XH,1960, p. 85-91(Paring < pring "col'omsI") ; Constantin C.Giurescu, Intelesul topicului "Parng". Dale despre agricll/lura romneasc dinCarpati n evul mediu. invoI. Oma.iu Rosetti la 70 de ({[li, Bucureti, 1965, p. 304-306(Parng < parinc "meI). lui Alexandru 70Traian Mager, inulul lIlmagiullli. :Monografie. Cadrul istoric. Arad,1938, p. 165.

1.1

STRATIFICAREA GENETIC A TOPOWIMJEJ ROMNETI

385

"Jmctrie"V.Un v. sI. "Variil'UIikll, cu suf. -UZ'i (care forma derivate deverbale cu neles de ncmina instrument.i) i-ilaI (eu funcie pseudo-diminutivaljv" avnd sensul de "cldare mare", putea deveni n romnete *Varilwic, apoi vrtn, pentru c accentuarea prnparoxiton favoriza sincopareaelementului vocatie al sufixului secundar; pentru ..{n.:>-l1-, vezi intra, p.406: "ci!n(i{:iS'i> Ciny.. Dup Ion Conea, semnificaiaprimar a Perin qului va fi fost tot aceea de "groap", deoarecemuntele.arat ea "ciuruit de oircuri" ; "E plin Parngul de cldri, guri. znoage, gropi, iezere"; posibilitatea ca un munte s Lie denumit plecnd de la o form de relief negativ este confirmat de oronimele Gropu, Groapa, Gropile,Guri din aceeai zon, aa 'Incit "numele de .Parng nu e singur, ci st prins ntr-o hor de sinonime"78.Un geolog vorbete i el de "znoagelei hurile Ir fund ale Paringului" 71). n acest caz, ne putem gindi la UIlsinonim al'l/arllgullli, derivat de la verbul v. bg. poriii "u fierbe", numai c de data aceasta, n afar de bg. parilnja"salii de abur a unei bi", nu mai gsim i alte derivate, care s.desemnezeobiecte de uz casnic. De aceea, fr a abandona cu totul ipoteza creaiei sinonimice, ni se pare mai verosimil o raportare la hg. parog"al treilea corn mijlociui mai mic al Iurcii" RO:> *P6rong> Prlllg. Pentru a putea nelege despre ce este vorba, t.rimit.em la schita unei furci de lemn de tip arhaic fcut deT. Pamfile81, eu patru ramificaii, dintre care a treia nu se desprinde din coada de lemn ca celelalte, ei din al treilea corn, aa nct este mai scurt, pentru c v rfurile snt tiate aproximativ egal. Urmrind versantul nordic ial cresteiintre Paringo1 Mic i Parngul Mare, observm trei ramificaii mai lungi: Mija, Sliveiul i COIJtinuarea crestei principale (care ns i schimb direcia); din ultirna, chiar in dreptul Pariugului Mare, se mai desprinde o culme scurt, paralel eu Sliveiul finil la Zn:)aga Stn;i. Imagin::a acestei furci pl:imitive !ria s-i apara limpede CelUI care urca pe creasta, deoareceramuri!e ano malImc ascendent.: 2397 m Mija, 2420111Sliveiul,2;'iJ8m Paringul Mare. n accast situaie, ni se pare Iiresc a ne ntrebm: oare Mija i Slioeiulvor fi fiind oronime romneti personale (cum teoretic este posibil), sau (,;ronimeslave (postverbal de la mizati,,8.sclipi, a luei" i "sliuyj < sleja "a se mpreuna, a se uni"), mai ales c Sliveiulse rnpreun eu creasta prineip;:di'i n dreptul vrfului GemnOl'fli '1 Dac numele Gemnareas--adat pentru dl acolo se an!'! dou virfuri "ge.mene'; 82,nu este oare eu putin ea i oronmulslav s.fl fi fost e.real pleCIndde la acelai element caracteristic, s fi desemnat virful mpreun t:u ramifieapa sa )i Paringul), dup care, concurat de numele romnesc, s-i fi restrns accepia doar la culmea secundar? Tinirid cont de contextul geografie,noi credem c aa s-au petrecut lucrurile. 76nlgarski elimoiogiccn feinik, 1,p. 122 ; Reclllk srpsko!!i'vaiskog i "arodI/Of! jezika, 11. Belgrad, 1!lG2, s.v.CI'. i poL dial.warznik "oaJ{( maimare", uer. pamicja ... alba prului", cital:e de T. A. Mal'usenko, Iz nabljlld.enij /ludIlkroills];imi nazuanijami rcljefo/!, in ,.Studia sluvica", XVIII,1\172, p. 20;) i21 G dela aceeai baz{t. 77Penlru acestea. vezi Franciszek Shnvski, op.cii.,p. :111 i \13 78IonCOllca, DOI/Ii llllll/l? topice deorigine sfrlJci:fte, p. ()().n. 7"Victor Corvin Papiu, Geologie i dmme!ie, Bucureti, 196,1, p. 1i3, uoT.Pallcev, Doplnenie la Najden Gerov, op.<:il., VI,Plovdiv, 1908. s.v. "1Tudor Parnrue, AqriCllltllrala romni. Studiu etnografic CHim adaus despre msurloarea pc'ilflinl111ui i glosat, Bucureti, H)1:$, p. 1:.\1), figura 65. 82VeziNic.P('pescu, Paring. <';iurean, Bucureti, lU6i)p. 48, 25-- Lingvi.s Ueii 210

386

----"'-----'-'-

DRAGO MOLDOVANU .."-"---"---'

14

Pentru Bnninqine, Gustav Weigand a oreit o etimologiecu mult mai convingtoare, de la bg. bunika "mselari (nebunri}", Ininicin .Jocul unde crete mselaria", cu evoluia : *Bunicin.ea> *Bllnincinca< *Blwinginea83G. Giuglea nu a ntrevzut posibiliLaLea ca aa-zisul sufix s rezulte din propagarea lui -11ntr-un context foneticasemntor, aa cum se ntmpl, de pild, n numele munteluiPrnf!il1oS11l din Carpa.ii Apusen i'". Singura diicultat.e, uesesizat de ctre \Veigand,e aceea c.apelativul hg. est.eun mprumut din ser. buniku-c=bin-ika,c. bg. blenil:a,realizat deci dup vocalizarea lui .: n srb"4bis. Etimonul se poate accepta, deci, numai dac cercetrile istorice vor confirma presupunerea c n zona respectiv au avut loc colouizri srbeti (sau bulgreti trzii). Nici Abrudul nu poate fi vechi, pentru c etimologiile propuse n-au reuit s depeasc dificultile fonetice legale de trecerea de la presupusele forme vechi la cele atestate n vremea noastr, Ipoteza continuitii numelui. antic al oraului Roia, AIburnLIS, susinut de Massmann (care relcea un intermediar *Albrud),n-a putut fi reinut nici de ctre Hasdeu= ; cu toate acestea, ea reapare intr-un articol semnat de lVI. Homorodean,care-o susine ntemeiat pe asemnarea dintre Abrtuli Ir. Aubord<: Alhurtuis, de care pare s-I despart o simpl meLal:ez86. Dar dac n francez grupul latincsc al- a evoluat nmod normalla a!l-,n romn el s-a men.inut, iar dac acolo substituna lui -Il- prin -d- se justific prin atracia paronimic a apelal.ivuluibord, la noi ea nu ar fi putut avea nici o motivare. B. P. Hasdeu (loc.cit.) se gndea la meninerea Ul1l\Jc? *Abrudeva(*Abrudauai, care i se prea a fi identic cu un 'Apo,i:x din '(r"acia; VasilePrvan, Ernst Gamillscheg,CieeronePoghirc vedeau aici continuarea unui dacie Abruitus Abrutium,plecnd de la atestarea unei localiti "AP\)TOC;; n Moesia inferioarv , Ovid Densusianu neerea s-I explieede la un compusiranie ab "strlucitor" i lInid, rod ,,(pat de) ru" 88; J. Melieh,urmat de N. Drgal1u,Gustav Kisch i Gottfried Sehramm,recollStituie un dacic *obrudom"aur curat", eorespunztor gr. P\)OV, lat. obridium89 ; bazat pe informaiiledintr-un articol al lui E. Benveniste,E.Lozovan este de prere c tema dacc va fi fost *obrllssa= gr.ap\):x "cupelaie" sa GnstavWeigand, Orlsnamcn, p. 18. 84Amintit de Silvestru Moldovan, Zarandul, p. 181. Pentrualte cazuri depropagare a lui -n-,veziSexUl Pucariu, Limba I'omn, II, p. 138--139. S4bis CI'. BlgaI'ski elimologieen rd!nik, l, p. 90. e. I-lE:\!, I, 92 --93.Etimologia s-abucurat totuide creditdin partea nesjJccialitilor (vezi, de pild,Silvestru Moldov:m, Zarandul, p. (5). B6 :\1.HO!llorodean, Raporluri lopullomastice (ranco-l"oIlunc [sic1], ln SUBB (Philologia) XVII,1972, nI'.2. p. 2:). (i7 Vasile Prvan.Getica. O proloislorie a Daciei,Bucureti, :1982, p. 160,162,169 ; Ernst GamilJseheg, op. cii.,p. 265-266: Cieerone Poghire, Sur leselemcnls du substrat du TOl/ma in, n "DaCOl'Olllania", 1. 197:3, p. 190; ide!ll, n Istorialimbii l'Oml'lne, Il, Bucurest i, 196H, p. 354. . "" Ovid Densusianu, NOIl1s de!iCl1X rownains d'originc iwnienne, n voI.J)OIll1ll1 natalielum SclirijnclI. Nijmegcn -- Ulrccht, 1929, p. 428-429.Intr-un toponim scitie, -u- neaccenluat s-arIi sineopat, ajungndu-se astfeltot la -br-. 89N. Dr:'igauu, Din vechca lloaslr toponimie, n DH, 1, 1920--1921, p. .1:31-134 ; Gllstav Kisch, Siebcnbiirgen, p. 50; GotLfriecl Schramm, El'Oberer und Eingcscsscnc. Gcograplliscbe LelwIlamcn als Zeugerl da Geschicbte Siidosle/lfOpaS im asieI!JahrLausend. Il. ehI'., Stuttgart,1981,p. 187.

$--

ST'RA TIFICAREA GENJ"JTIC A TOPONIMIEI

3S7

i poate, rnetaforic, "piatr de prob" !lO. Toate aceste etimologii se lovesc de imposibilitatea de a justifica intr-un mod ct de Ct plauzibil meninerea grupului eonsonantic-bI'-Intervocalic,tiut fiind faptul c evoluia lu i Ia -ur este un fenomenanteromnescgeneral. Intr-adevr, nici teza conservatismuluj toponimelor n raport eu apelativele, nici supozria separrii prin "etimologie popular" a numeluin a + brud (N. Drganu), nici ipoteza meninerii n zon a unei populaii dacice nerornanizate(G. Schramm ) nu pot salva nite etimologii care nu fndeplinesccondiia esenial a posibilitii lingvistice. Dup N. Drganu, evoluia unui antic *Allrwl sau a unui romnesc *Auru- ClIsufixul magh. -d la rom. Abrud, magh. Obrudar fi posibil printr-o filiera slav (*A.lJrud), dup care grupul -1iI'ar fi devenit -br- i n romn i n maghiar91.In realitate, transformarea lui li n b se produce sporadic.doar n poziie ini.ial sau n grupele 1'11, ln din romn2, iar dift.ongul au-ar fi trebuit s dea 'in slav a-, ca n aurutn > al' i poucum > paks,cf', toponimele bg. Iiorai::*AraraC)"\ Ararci, Ararsko,Ararusov, avind baza romanic Aurar-. Respingnd etimologia lui G. Weigand, dintr-un n. pers. slav Obr ad (care n-ar fi putut deveni nici Ahriu!n romn i nici Obrudin maghiar):". N. Drganu se oprete n cele din urm la trei posihiliti : de la un n. pers. neatestat : dintr-un compus slav obi:"n jurul" + riul "rou"; dintr-un compus obil + hrudii "murdrie" 97.Dar nici una nu est",plauzibil, fie pentru c lipsete atestarea, fie din motive semantice. Noi credemc Abrudul(atestat la 1271ca terra Obrulli i Abruthveste un toponim romnesc.compus cu vechea prepoziie a "la"' i fhId (repreprezentind o variant ardeleneasc ti lui brod "vad" n funcie topohimic, c. i brudin.pentru br6din). Inchiderea lui -6- la -t- pare a fi UIlIenornes exclusiv romnesc (pentru c Il-am ntlnit varianta n nici unul din inventarele lexicograficeslave accesibile IlOU{I)99, rspndit indeosebi n Transil90E.Lozovan,jibrudeilamelalurgiedel'ol' en Dacie, InHfO, XIII, l\lGl.IP, 277--284. "1Nicolae Drgann. Romnii in veacurile lX--Xl\!pc baza toponimie; i 'a ononiasticei, Bucureti, 1\l,38, p. ,188. 92 Alexandru Philippide, Ori.qinca romni/o]', II, Iai,1927.. p. 192. 93Peta)" Skok, La dipJllolIgue latineau damles[al/glles balkaniqw:s, n vol.]vUlanges delinguistiquc el deliIteratll(e romanes offerls ii ll,faria RO(JlleS, IV,Paris,1952. In alte zone deeltcca"traeo-Jatin", diftongul -{lUa pututdeveni (in srbocroat) i -()/J(aarata > O1)]'ala), -au-(clauslrum> kla/Jstro), -O/JO(laurus>Zovor). Vezi i P. Skok,BeilrlJc ZUI' lflrakisr:hilllJl'iscllCll OrlsIwmenkl1I/de, n ZONFVlll>19:11. p. 42; idem, Lesor(qincs de RagHse. l.:tllde de topollymie el de lingllisliqae his!oriqllcs, in "Slavia'". X, 1931,. p. 4G2 nota 2, 495. 94.Iordan ZailllOV, Grrkki i roman skiclemenli v pirdopskata toponimija. In vol.Izsled/Jonija 1J restna alcari. D. DceclJ, Sofia, 19;)8, p. 174. !laB. Simenov, () }wraklcJ'{! meslnyll llflZlJallij l'omunskof/o prois!wz(limija v Nli Bo/garii, in voI.Adesdu Xl' Congres Iniernational desSeimees onomasliql!Cs, II, Sofia,1975. p: 281. 9G Gustav Wcigand, Orlsnamcn, p. 17; N. Dr:'gaulI. Recenzie, !n DR, IV,1924--1 \l26, p. 11:38. 97Nicolae Drganu, Romnii, p. 488--489. "Probabil slav"Il consider i 1. 1. Hussu, Numele rIelocaliti in tb/ifele cerale dinDacia, 1neL, n, 1957, p. 244 nota2; dimpotriv, Kniezsa Istvn Ilcrede maghiar, darnureuete sgseasc{l termenul earej-arstalallaz (E;rdely /Jiwwei,Cluj, 1942.p. 23). g Corio]al1 Suciu, op. cit., I, p. 23. 99Vezi inspecial IvauBoiukliev, Leksemi olkoren brodvslarob/garski ezik, tn "Izvestijli UaJnstituta za lJJgal"ski ezUt", XI, 1964,1). 77-82 i S/ownik praslowiarski, 1, s.v. bradb, brodbllb, bl'od"n'b.

388

DRAGO MOLDOV ANU

16

vania-'", unde se constat (mai ales la mn.i)i nt.ilizareaf'rccveuta prepoziiei respective; ea s-a aglutinat la multe substantive dnd natere unor adverbe locale (acas, afund, attuuiie, ales "la pnd" eu le <:.magh. les-- .a.)lil i a fost folosit i la crearea altor nume "mixte", precum Llvrig(cu n. pers. ss. Fr eck, Frick : la 13t)t1:Alfrica), Anig/mig(cu ss. nig "Schmiegen", provenit i el dintr-un v. magh. Sum-tu -um, actual Somogyom;la 1317: SlllIWgUT1 ; la D25: Sllrnyy),Aiiuii (cu magh. Czinios; la 1357: Acynilws) etcJ02. Esteun tip de construc.ie mult folosit n latina dunreauws,meninut ndeosebi n toponimia aromneasc (AgLll'r'i ,,Ia Gur", Arul1Cll"la RUl1c", Asttn "la Stn", Aioac "la Toac" i chiar Auadu "la Vad")14, dei nu lipsete cu totul nici din cea dacorornniAbradn Dolj, ACUT'li n Vleea)10&. Extensia de la numele v adului (Bl'od)la cel al prului este obinuit n toponimia slavI06i se putea produce Ioarte hine i pe teren romanesc. Corespondentul structural i semantic slav este Dobl'udlll din vecintate, denumind un mic afluent al Ampoiuluide lng satul Trmpcaiele,pe care N. Drganu ncerca i--fr succes ---s-l explice printr-un compus slav dobro+ rud ,;foarte rou", redus mai apoi prin haplologie; el excludea posibilitatea ca do s fie prepoziie("Ia") datorit convingeriisale greite c n astfel de compuse numele trebuie s. men.in neaprat forma de gellit\t107 Un alt oronim eu o ,Jqcrnevident latineasc" ar fi, dup N. Drganu, Pquiorul, desem nind un deal din Transilvania pe care ar fi fost odinioar un castel roman; dup prerea lingvistulniclujean, "numirea [... } trebuie derivat frli ndoial dintr-un lat. p ouleus",diminutiv de la pagLls "sal" eu suf. -ior, sau direct dintr-un *piiguleijllls "stior". El sesiza i posibilitatea ca 0ronimu] s fie un reflex al magh, pogony "pdure tnr crescut dup tiere, dumhrav", dar nu insista asupra ei, pentru c sufixul nu se putea ataa decit unui termen romanesc, iar un mI)I'umutdin magh. Jlogon.1J nu-i era cunoscut. Apoi, dup N. Drganu, originea latinease ar fi susinut lonVeziDA s:v_si A!exht Viciu, Colinde din Ardeal.Datinide Crcilll1 i credine populare, Bncureti, .1914. pl D8 : bmd,.pod", brudar .,podar". lOlHEM, 1. coL41; DA,s.v. 102 el'. Gustav 1(;s<:11 , SiebenbiiJgcn, p. 7\J. 175;Sever Pop,op.cit.,p. -11" ; idem, Dil! TOp0l111J:l1ie SiEbenbiimfhS, extrasdin "Siebenbiirgen", l!lc1iJ. p. :l'l\l.Atestrile le dmdllp{\ Col'iolan Snciu, 01" cii.,T,p. 48,4!),ll. p. j 74.Wallhcr Scheiner (IV. cit.,in "BalkarhArchiv", II, 1!J2G .. p. explic Avl'igal din c!>rcgebrcd"treaz"(adverb), ceeace nu pare posibil, in atcstiil'ilor (EliTei, la 1 j:brc{/ la 141:l) , pentru c numai f- iniial deschis ar fi dat G-n.roman, iar-li-ar fi trebuit s sepstreze; deaceea forma maghiar, careapare sporadic, eslI' !IlHi degl'8h:1 rezultatul unei etimologii populare. Pentru A.pald. derivat de Gustav l(isch i Sever Popdina -1sis"Pv}l" este]ns1. preferahilii ctirnologia lui.N. I)rganu ,(.NoIlrdnii] p. 478notail) dintr-un II.pers.germ . .ApfJold. 103 el. Th. Capiclan, Les 110l!lS {jco(!raphiqw?s, p. 154--155; IL Mihiicscu, La !anguc latine dansle slld-csl deI'EI/topi:, Bueure;;t1 -- Paris,IU78. 14. HICapidan, ToponYlllie macl!do-l'owf!ainc, p. H; Pericle ..apalila(', Dinioponimia (t"omn<l. NWllir delocolitji furmale cuprcpozi/ia II(= la!.. aII), n "Arhiva", 192,l, p. 1('Jiurm. l(lt. Th. Capidan, Le,,,' noni5 gtographiqaes, p, 154. 10'; Vezi exemple la ErnstDickcmnann, op.cii.,n AECO, V,19:19. p, 67. 107 :'\L Drganll, Romnii. p. 4g9.Pentrufrecven.a cxcepional:l a compuselor prepoztionaJe nt()lJonimia bulgarii, veziL Dnridanov, Prc!,iksa!rw-imcIlllija[ lip1} blgarski i neg()lJolo znacellie za toponjmihuda slmli{j/'Ojija, n ,.Onomastica" (WroeIaw), VI, l!lflO, p. 121---15l i, nspecial, p. 124(cuprepozi!la do), incluzind exemple ca:re arabict'lexluIlCa numelui nu este obligatorie (DorITl/m, Domiiloocc), Ulai alesatuncicndnumele topieestestrin(cum al'II fost cazul uneiadaptiirl rom.Brud). lVlcn\ion{un i toponimele 11Deal,A liloal'C/ Conachi, atestale de lIarl:1 rusdin 1835 in j. Tecuci, n careprepoziin nu a reuit inss se aglutineze.

17

STRATIFICAREA GENETTCA A TOPONIMIEI ROMNETI

de numele satului Pqaia din fostul jude Slaj, "care nu poate fi explicat dect din un lat. *pagiilia"108. Prima etimologiea lui N. Drganu a fost retinut de ctre Gustav Kiseh109, cea de a doua de Aurelian Sacerdotoann> i' Ioan arbal1JDimpotriv, C. Diculescu includea ambele topo;lime n scria ,.elementelorvechi greceti din limba romn", derivndu-I pe primul! din gr. 7tr7:Y0C, ,.vrf de munte", iar pe al doileadintr-un *T.'O(,ycXAO\l "mgur" 11&. Supoziiile lui N. Drganu nu au fost acceptate de Ovid Densusianu, care reine ea plauzibil explicarea prin maghiar a .Pr1guioralll i arat cii etimunul stabilit de acesta pentru numele de sat este neverosimil: n latin! -alia forma derivate colective (ea minuialia > mruntaie, aa nct 11 Il *pa-" qalia ,.mai multe sate la un loc" niciin latinete "nu e uor de admis", iar pe de alt parte "nu putem s ne nchipuim c ntr-un punct aa de extrem [sic!] ar fi putut exista un grup de mai multe palJi"l1a.EI se pronun categorie i impotriva etimologieilui C. Diculescu: "Istoricete, nu vedem cum TI:cX.y0c, greeesear fi putut s ajung ea denumire de localitate tocmai n regiunea Slajului", obiectindu-i ignorarea unor cerine ale metodei t.iin.ifice : "asemenea apropieri fcute fr nici ohas tiinific IlUpot s aib nici o valoare ct timp nu avem alte dovezi, alte realit.i istorice, alte confirmri Jilologieecare s se raporteze, grupindu-se in jurul uneiidentificri" 114. nsui N. Drganu revine asupra etimologiei sale, descoperind existena n Transilvania a apclativului romnesc(de origine maghiar) phui "ndure, inut muntos, pduros", care "slbete mulLposihilitatca derivrii lui Pquior din latinete, fr ins a o nltura cu Lotul'"; totodat el nu era de acord eu prerea lui C. Diculescu, argumentnd c "nu se poate trece eu vederea peste p luuu"115. Un alt punct de vedere a fost exprimat de Iorgu Iordan, dup care Piiquioru! nu este decit o variant a lui piinii "virf, pisc" 116. Pcui nu este ns cunoscut.decit n zona Dunrii, i aici doar cu sensul de "mie insul aluvionar" (DLH). avnd capetele (SIU unul din ele) de form ascnit ; de aceea nu avem un motiv intemeiat petru a asocia Pquiorul eu acest cuvnt. Ceva mai mult, Pguiorul nu are yrful ascuit (N. DrganII vorbete de "vrful plan al muntelui+ v- detalju pe care ni-l confirmDumitru Looni). Deaceea noi optm tot pentru explicaia de la lUI apelativ de origine maghiar, *pgu! ,.pdure tnr", devenit mai apoi p h.ui sub influena graiurilor ucrainene carpatice!". Cil 'privete Pqaia, ea trehllieincadrat - aa cum proeedeaz Emilian N. Bureea ._-n seria derivatelor personalecu suf. -aia, alturi de Bultaia, N egraia (n Bihor, ln.g. 108 N. Drganll. Toponimie i istorie, n AIIN,II, :l924. p. 259--260. 109 GlIstav Kisch, Siebenbiirgen, p. 41-42. no AUl'eJian Sacerdo\.eanu, Consideraii asupl'a istoriei romnilor in evul mediu, Bucureti, 1936,p. 225. 111 Ioan arba, Permanente autohtone n denomina!ia billOrcan, n "Biharea", III, 1975. p. 15. 112 C. Dieulescn, ll'lementele vechi greceti, p. 496-497. 113 OvidDensusianu, Probleme de toponimie i onomastic, curslitografiat, Bucureti, 1928 1929, p. 125--127. 114 Ibidem, p. 129i 128. 115 N.Drganu, Etimologii. Elemente ullyureti, InDI-!, IV,1924-1926, p. 764i nota 1. 116 IorguIordan. Toponimia romlneasc, p. 456. 117 n acestfelexplic Tal11flS Lajos trecerea luig la fi (Elymologisch-historiscfles WtiTierbuch deT ungarischen .Elcmcnle imRumniscl!en, Budapesta. 1967, p. 5(7).

390 --------_._-----------_

DRAGO. MOLDOVANU __ _ .. _ _.- _----_ -_. __.-----------_ .. -.. _._-------_ .. _---

18

Ionetij-:", mai ales pentru motivul c n Bihor este cunoscut numele Pag (la Cristesti o familie veche se cheam astfel)119. Tot Nicolae Drganu a sustrnul;c diversele oronime Timpa de pe teritoriul romnesc i din afara lui continu toponime prerornane de la o baz *timpa. "Dac examinm locurile numite Timpa, spunea el, este evident c acest cuvnt anumit la nceput un 'munte prpstios' sau 'ripos', 'dina sau coasta stncoas a muntelui', 'povirni'". Printr-o evoluie semantic, Trnpele ar fi desemnat mai apoi o vale sau o trectoare, ca i gr. hiz, 1:8iL1t1J. innd seama de semnificaia apelativului, oronimele nu pot avea nici o legtur cu adj. timp "teit" din v, bg. tpil12O.Demonstraia lui N. Drganu, sprijinit pe cunoaterea afirmat. a nfirii locurilor i pe numeroase paralele lexicale cu limbile vechi i moderne, i-a convins pe C. Diculescu (care mai invoc un doric 1:UfLfl()(=1:Uf-toc; "mgur")l21, S. Pucariu ("Drgullu a artat c Timpelenoastre au o form ascuiii, deci c nu pot fi aduse n legtur eu ilttip din slav")12ll, 1. Coneam, Car10Tagliavini (care aduce noi probe pentru a demonstra diuziunea termenului n Iimbi.neindo-europene, situaie care ar face inacccptabil etirnolog ia din tlmp)124, iL Sacerdoeanuv=, C. Lacea (care recunoate o nrudire eu alb. timp, limbi "stinc")12", Ciccrone Poghirc-'", J. Hubschrnid (dup care ar fi un apelativ prerornanic, de la un i.-e. *iimp)128, G. Ivriescu(care l raporteaz la un i.-e. *dJulblws "tUllllllus")129. Dimpotriv, A. Philippide=", Gustav \-Veigand13l, Gustav Kisch1:l2, O. Liebhartt= explic oronimulea o substantivare a lui timp "fr[1vrf, teit, turtit", care preia semnificaia geografic a v. bg. lplF34. Iorgu Iordan ezit s se pronun,e: pe de o parte, el este impresionat de numeroaselecorespondente lexicale invocate, foarte apropiate ca form de oronimele noastre, ca i de asemnare dintre sensurile apelativelor i caracteristicile fizice ale munilor ("aseui;i, nu Leii"] stabilite de N. Drganu; pe de alt parte, 118 Emilian N.Bure.ea, voior! alesui xului -alaintoponimie, ;1 LR,XXXIV, 1985, p. 66 11 Traian Mager of!. cii.,p. 1:l3. Vezi i N.A.Constantinescu, op,cit.,p. 341(n.Iam Pagnin Ardeal). 120 N. Drganu. Dinvechea noaslr toponimie, p. 109 .. 117;idem, Elimolo,gii, inDR,IV, 1921-1fJ26, p. 7(j5 nota,undeinvodi n sprijin unfragment de text arom. : "alsa oel'iuls'pitrundpndipartc, diparte, iu se-ardzirna er! LIpri lmpile a muntilor" (povestire a Il! i Marcu Beza, scriitor cult.nArd%[1ie al'omncqsc deTache Papahagi, Bucureti, 1922, p. 225), carear atestasensul de"vlrf" datnGlosal'lll antologiei, p. 492. Acest sens nu estensconfirmat prinalte atestri,aa nctDentrebm dac cuvntul nu nseamn aici "stinci"la fel ca alb.timpi, eu carepares se Dl'udeasc. nI C.Dieulescu, op.cii,p_4\17. 12" SexUl Pucariu. Pe marginea crtilor, n DR, IV,192,1-19260 p. :l. 3\18;cI. ldcrn, Limba romn, I, p. 17fi ("arputcafi un nume anteroman"). 123 L Conea, Douel mlllle topice, p. \IL 124 Carlo Tagliavini, Pos/ille rumene. II. Timp, in"Stud.i Humeni" III, 1928, II. \)0-92. 125 Aurelian Saccrdoeallu, Consideratii, p. 220. 126 Constantin Lacea, Ce/alea depe Timpa de /iIlg Braoo i "c/unul" desub!ea, in AAH (LiL), s. III, t. XII XIII, 1\)42--19H, p. 91 92. 127 C.icerone PoghircL'hlldronllmie roumainc, n LB,XVII,1974, nI'.3, p. 36. 128 Johannes Hubschmid, Praeromanica, Berna,1949, p. \15. 129 G. Iv.nescu, op. cii.,p. 18. 130 Alexandru Philippide, Originea romnilor, r, Iai,1\)23, IL 460. 131 G. Weigand, Kriliken, In BA,IL l\l2(j, p. 264. 132 Gustav Kisch,Siebenbiirgen, p. 4:L 1;13 OUo Liebhart. op.cii.,p. 74. 134 CI.B. Conev, Islol'ija na bl[1arski ezik,II, Sofia 1934, p. 40.

19

STRATIFICAREA GENET.TICA A TOPONIMIEI

391

oronimele Timpul Mure i Timpul Mi: din Lovistea par s susin forma 1 explicaia lui A. Philippide-'". n favoarea ipotezei lui N. Drganu parc s mai pledeze, dup Iorgu Iordan, atestarea de ctre Porucic a cuvntului cu sensurile indicate de lingvistul clujean :"coast Ioarte ntins, stncoas i cu pant foarte repede (prpstioas)" i "deal sau munte care se ridie .hrusc i la mare nlime deasupra unui es" 13". O prim ohiecio care se ridic mpotriva explicaiei lui N. Drganu este, cum a sesizat Iorgu Iordan, alternana TImpa! 'I'lmpu, meninutii i de apelativele date de Porucic, iimplttmp, care dovedeLec, formal, este vorba de adjectivul romnesc acordat eu genul elltopicului (milgur, munte). Acest indiciu l face pe Iorgu Iordan s se ndoiasc de existena real a apelativelor cu semnificaiiledate de Porucic=". n al doilea rnd, nici unul dintre nelesurilerefcutc de N. Drganu pe haza nfirii locurilor nu se potrivesc cu aceasta. Ttmpa din Bucovina (n Obcina ::\-festedtniului) este un deal jos (1241 rn), acoperit cu pune, care, dup spusele informatorilor (verificate de noi la faa locului),"nu are vrf, deasupra e tin" (Botn), este "un loc gropilat la mijloc, lsat, aezat"(Fundul Moldovei).n plus, ea este mult prea departe de defileul de la Mestecni (de care o separ muni mai mari) pentru a primi accepia t.opouimicveche greceasc, in pofida impresiei lui N. Drganu, Cum reiese limpede din profilele fcute de Mircea Homorodean, Timpa din Hateg i Tlmpa de la Negreti (jueL Satu Mare) au tot o form teit1a8.Timpa de I1ng Braov "e un fragment din platforma de 1 000 m a Poienei Brasovului, cu care st n leiJ[tLur evident" 139: configuraia culmii, iar nu caracterul prpstios al ;oastelor a fost elementul avut in vedere de denominatori. Virful uneia dintre Ttmpele de la izvoarele Lotrului, numit Pleaa Timpei, este tot un loc plan, cum se poate observa dintr-o fotografie realizat de ctre Ion Conea14o Tinind seama de frecvena ororiimelor Timpa n Carpaii notri, nu putem adnite c ele ar 'putea menine denumiri prerornane,pentru c toponimeleantice tui se eonsiiuien serii pe teritorii restrnse,ci numai pe spaii geografice mai largi; cu clflin toponim este mai frecvent,cu att el este mai nou, reflectnd circulaia ,bazei lexicale ptn n timpurile noastre (sau aproape). Aadar, la originea t.oponimelo r menionate nu poate fi dect apelativul romanesc de origine slav, a crui circula.ie este confirmat prin anchete toponimice, cu nVelesulcorespunztor nfirii obiectelor geografice14l, Se vede c. N. Drganu a refcut 135 IorguIordan. Not.es deto poiujmie roumuine, In BL.Ve,1933. p. 40. 136 Idem,Toponimia romneasc, p. 13:.1-.131. CI. T. Pomeie,Lexicorlll/ lenmnilo r .cn/opiei din limba romn n Basarabia, extrasdin .. ArhivaBasarabiei", Chiinu, 1931, p. 23 i 80(reluat dePctreV.Rotaru i George A. OPI'CSCll, Lexicon toponimie. Bucureti. 1943, S.v.i deA.Erernia, Chestionar loponimie, Chiinu, 1967, p. 29). 137 Iorgu Iordan,Toponimia romllcasc, p. 1:14nota 1. 133 Mircea HOlIlorodean, "Techea Dalri! a Sarll1izegelusei in lumina toponimiei, Cluj-Napoca , 1980,p. !G4(i fig.37 a, 38). 139 1'\.Orghidan, ObserDaillTli morfologice n regiunea BraoDului, in ,:araBrsei". 1, 1929,p. 65. 140 IonConca, Dou nume loplee, plana1. figuraB. 141 Existena uneiscriiofouimiee lnso.it de prezena constant a acestei Clnlcteristici geol11orfologic;c seopun elimologiei daleele Pavel Bineler, delaunn. pers.TOInlw [ Timp(ejaj (Semnificaia veche a lermemllui.U1llute, pcbaza dalelor istorice (sec.XV l XV III), CII prilJire specialla MunliiCiIJinului, n LI=:, XXX, )\)8l p. 240).

392 ._----._------------_._._

DRAG(') MOLDOVANU .. ------_.".,.,----_._----.'-----'--. _-----._-

2()

sensurileplecnd de la cele ale aa-ziselor corespondente lexicale strine, iar nu de la cercetri de teren, cum a lsat s se neleag 142; i este la fel de dar c Pnrucic, i de aceast dat, a creat cuvinte influenat de surse livreti, si anume chiar de informaiilelui Drganu : este simptomatic faptul c aceste pelativc n-au mai fost nregistrate cu ocazia amplelor anchete directe i indirecte efectuate de' noi n Moldova. OronimuInostru nu are nici o legtur cu numele de muni Ttimb din Peninsula Balcanic, despre care Y. E. Boeglin crede c descind dintr-un prei.-e. *teppa143 Convins c moii snt urmaii alanilor, Ovid Densusianu ncerca s explice o serie de oronime din zona respectiv prin avestic i oset, El compara Zrattdul cu av. zaranja "sol de aur" 144, dei era contient c foreaz legile de evoluie Innctic ale Iirnhii romne, care cereau ea + 11s devin in. OI', dac pentru cuvintele latine i dacice el nu admitea nici o abatere de la "transformarea Ionetic normal, caracteristic limbii romneti" 145, pentru cele iranice, propuse de el nsui, se arta mai n(elegtor : "Impresia pe care o avem astzi e cii.elementelestreine care S-'<lU aezat n aceste regiuni au continuat mult vreme s triasc isolat, [... } au format () insul aparte. Peste trei, patru sute de ani, prin urmare tocmai prin secolul al IX- [leaJ i mai trziu chiar, prin secolul al X- [lca], aceste elemente au putut fi romnisate" 141\. O astfel de soluie interpretativ nu s-ar putea primi, ns, dect dac "abaterile" ar fi numeroase, iar pentru elucidarea lor etimologic alte rezolvri ne-ar apare ca imposibile.In realitate, explicaiile date de Dcnsusianu Il-au reuit s se impun, ndeosebi datorit unor obiecii ale lui N. Drganur". Acesta gsete ntr-un document maghiar de la 1237 un n, pers. Zaratul, de la care toponimul se poate dezvolta fr piedici de ordin fonetic148 Oronimul Drsieaqul, derivat de Ovid Densusiann de la un oset. 142 Singura atestare eear put.ea sprijini ipoteza luiN.Drganu estegloa dat de O. Vlntcler Tirn peidelngOcna Muresului, carear fi "undealmaiuguiat, maiascuit" (Microtoponimia din satele Cristeiultii de Mnr e,Mtct.olaca, Uioara deJosi UioaradeSus- jud. Alba, n vol.Probleme deonomastic, Cluj-Nap oca , 1980, p. 24G) .. Judecnd dupcaracterul de podi al zonei, nclinm s credem c meniunea descinde maidegrab dinIectur lleautorulu i decltdinInformaiile datedc subieci. 143 Y. E. Boeglin, Lemassi] Tupi inicaci le nomdu T'imok: (Serbie orientale), n val. Acies dupremier Congres international deset.udes balkuni qucs el Sud-est euroiecnnes, VI.Linjuistique, Sofia, 1968, p..74:3. Estevorba, defapt,dereflexe tirzii alelat.tutnba, prezente narornn, in greac i In bulgar, care nu dovedesc ctui depuinmenljnerea unuistrat toponimie arbaic. J44 OvidDensusianu, Noms de lieux,p. 426. 145 Idem, Probleme detoponimie si onomastic, p. 58_ 146 Ibidem,p.77. 147N.Drganu,RomIlii, p. 306-:307 i nota2, ,187. Vezi i Sextil Pucariu, Recenzie, !lUIt, III, 1922-192:1, p. 841("asemnri fortuite"). Totui, paralelismelc stabilite de ctre I>bnsusianu sint reluate de CIcel'one Poghirc, frcomentarii critice, n lrallo-daco-romanica, In SAO, VIII,1971. p. 25-26. . 148 Acestnume nu poateaveainsnicio legtur cu numele an!icZtXp(Xvo < oset. zrotld "btrn", citatde.V.Bogrea (DR,Il1,1922 -192:3, p. 10\J9) i deA. Rosetti (Melanges delinguislique el depllilologie, CopenhagaBucureti. 1\J47, p. 3G5 . ;06(;), pecareIorgu Iordan (Toponimia rOlJlrineasce!, p. 538) l invoc In sprijinul ctlmologici luiN. Drganu, pentrucun nume vechi ar fi trebuit s sesupun aceleiai legifonetice. Nucunoatem originea n. pers. relevat deN. Drganu i deaceea nuputem aveacertitudinea cel esteo formaie independent In raportcu numele delocalitate iar nu un toponim n funcie antroponimic absolut (pentru ce! i acesllllclIl eraposibil). Darchiar dac s-ardovedi crlll. pers. descinde din toponimul Zarancl rmn alteposibilIti de interpretare a toponimului, de pild de la un n. pers.Zaran< bg. zaral! "diminea" cu suf.nagh.-doNeconvingtoare sntcelelalte etimologii propUse. Astfel,

21

STRA TIFICNREA GENETrCA A TOPONIMIEI HOMANETI

39:>

elast "tuns, ras" + ieqa (pers. leg) "munte" 149,plecind de la descrierea lui S ilvestru Moldovan, care l prezint ea fiind pleuv, este explicat de N. Dr ganu din Geszleg(corespondentul su unguresc) <: magh. geszl "lemnul copaciului ntre coaj i inimi)"+ suf. -eg "lemnos, bos" 150. Cuvintul maghiar avea ns i sensurile de "inim de copac:"i "pdurke", mai potrivite pentru fi fi utilizate n acest cazl51.Pentru orcnimul Zaisul, Ovid Densusianu recurgea la av. zae.sa"infiortor" 152,cruia N. Drganui apunea magh. zajos "zgomotos, tumultuos" 10:);el este mai probabil un toponim personal, de la n. pers. Zajo + sul'. -es. Ornnimul Rizna este explicat de Ovid Densusianu de la av. Jrni "drept", "n sus", eu suf. -na .Joarte productiv n limbile iranice" 154. Dup N. Drganu, el "are nfiare slav", dar solu.iilesale (rysl "rs" + -na sau rizitui "zdrean")'55nu conving. Nu cunoastem aspectul muntelui, aa incit etimologiiJepe care le propunem, la rindul' nostru, urmeaz S[Ifie verificate pe teren. Ar putea fi vorba de o met.at.eza v. bg. zn'[!!o,zritui (bg. zerno, zi1nlO) "grun.e","ceva mie, de form rotund; bucat de ceva", "frm" 156, prin extensiune "grohoti", similar cu cea care se constat n R1jnOD, pe care G. Giuglea l explica din zr(/llou,lj "al morii" 157.A doua posibilitate ne este sugerat de apelativul rizn, care pe lng nelesul de "crua cu care se scoate piatra din baie" (nregistrat deja de Frincu i Candrea->", dar omis n DLH), sau "vagoneLuleli care se trunsport piatra, minereul etc. de la locul de extracie pn la gura unei mine" (DLH), l ar e i pe acela de "eon.inutul unui asemenea vagonct" (DLI), respectiva unei crue. Dac n zona muntelui s-a depozrtat rfzni1, atunci el P utea foarte hine s primeasc V.Bogrca sentreba dactnponlmnl nuarecumva vreolegtur cuma gh.szatndok ,.peregrin, cltor" (vezi Etirnoloqi ilesaledinDH,J, 1\J2()1921, p. 271 c272) ; nupoateavea,devreme eear-est apelativ a datnromnete srlnto, Gustav Ki.Sell (St ebcnbiuqcn irnLleMe dc/' Sprache, p. 51 segndea la forma fino-lIgricEi care provine magh. aran (1/) "aur". z'!an, mpl'llmutal la 52) rndul ei din limbile imnice (ci.din avest. zarall!J{] "aur"), eu suf. loeal -d ,locunde este aur"; darcuvntul fino-ugric ("sarQIW, defapt)a pierdut consoana iniial eltimpuriu, pentru c celemaivechi atestri dinv. magh. nu o maiaa (prima, dinsecolul al XI-le,a, estearanas "aureus", d . .tiIllagyar nuc/u turtcm!i-elylllo!Jgiai szlara, 1, Budapesta, 1\)67 p. 170). Ipoteza originii personale estentrit defaptulenumele a fostini.ial un oieonim" carea devenit 01'0uimeu multmaitirziu,printr-o extensie livresc (veziOdavianMndfu.,Aurel Ardelean, ElenaGnlmescu, 'Topol1mia geo.qra{'iciJ.-ml'lurie a locuiriislruecM i permanenle il leritol'iuillijudelliui .1rad, n "Ziridava", XI,1979, p. 229;autorii parconvini ctoponimul a desemnat iniial o ".ar" i car apartine "sllbstratullli preindo-cufopean" saumcar "indo-european" ,. dar eonvingerea lo!'nu selntemeinz pe nimic). 149 O.Dcnsusianu, Noms deliellx, p. 427; ldem, Probleme detoponimie,. p. 14-15. ]f,O N. Drganu, Romnii, p.,,307 nota2. ISI Cf..ilmagyar nyel/! turlimcli-el!Jlno/!!Jiai sz616.ra, I, p. 1 056. 152 O. Densusianu,Noms de lieux, p. 42'7 ; idem,Probleme de toponimie, p. 4()-44. 153 N. ])rganu, .Uecenzie, n ,Dl, VII, 1931-1H:J:3, p. :30:{; idern, ,ROlnll.ii, p. 307 llota2. 154 O. Densusianu, Noms de /imx,p. 427; idem,Probleme de toponimie, p. 45-47. 155 N. Drganu, Recenzie, n DR, VIl, 1931 -1933,p. 303. 156 Cl.,Blgarski ctiIrtologiC'en recnik, 1,p. 66U. 157 G. Giuglea, Cuvinte romneti, p. 117(aprobat de N. Drganu, Homnii, p. 569), Estediscutabil dac sensul vafi fostacela de"pjriul morii", pentrucapelativul slavsefolosea nhidronimie cuo semnificaie metaforie : "p.rlI caremacin malurile" (eLP. Skok, Iz srpsko .. hrvalske loponomaslike, III, ]). 94). 158 'reoli! Frncu i George Candrea, Romnii din Muntii Apuseni (Moii), Bneureti, 1888, p, 43.

394 ------

DRAGO. MOLDOV ANU _ .. __ .-----------."----------_.------"-----"------------

22

numeleacesteia. tot aa cum un deal de lng Abrud a cptat numele tiurp de la un apelativ sinonim eu rtzna (cf. DLH, s.v, iur! : "loc unde se depozit.eazminereulcare urmeaz s fie prelucrat sau deeurile; p. e x t. materialul depozitat n acest loc"). Faptul c la moi ur nseamn "gura unei peteri" l face pe Ovid Densusianu s cread c acest cuvnt descinde din av. siira "gaur" 16". N. Drganu vede aici o extensie semantic a rom. !irIGl - ceea ce este posihil (mai ales c exist i expresia "a avea o gur ct o ur"). Ultimele oronime presupusede origineiranic de ctre Ovid Densusianu snt Coomania (comparat cu sanscr. k6sa "boltitur", "ceea ce servete ea s nveleasc", av. kusra "boltiLur", "ceva gol" + suf. -mania, deosebit de productivjt= i Gaiur (din av, qairi, d. sanscr, giri "mupte", cu remarca: "doar existena lui li n forma Gaiut nu e aa clar i nu poate fi uor explicat") J63.Dac acestea ar fi vechi, atunci primular fi trebuit s se termine n -minta, iar cel de al doilea s. ajung la un Gir. De aceea noi preferm soluiile pe care ni le ofer limbile slave, n UCI'. exist verbul manfyly (rus. maniti "a nela, a amgi, a atrage", de la care se poate reface un adjectiv feminin *manta ,,'lneItoare,ademenitoare", i un adjectiv feminin kosa "nclinat, oblic", virtual substantiv "coast" (evolui; realizat de ser. kosa "pant de munte", "povirni", "euec:t",cehul, sorahul de sus hosa "oblicitate"); de la un *Kosamanta "coasLinscltoare" (adic "lipsit de fermitate, care se nruie") se putea ajunge ia forma romneasc, Adjectivul ucrainean <El natere la o serie de compuse nominale cu forma sa de neutru, koso, de pild kosoqir"costi, povirni", kosook u] "saiu" etc., dar nu cunoatem i un substantiv manta cu care s se poat combina; el ar putea fi totui cel care st la baza apelativului matitacka"un fel de loptic ngust, dat cu catran i eu nisip, cu care se ascute coasa", ele unde mantac!!lg"a ascui coasa cu mantacka" 164, a crui legtur semantic cu mantyly este greu de sesizat. Pentru Gaiur ne gndim la UIlcompus ucr. (sau rutenizat) "Gcjliora,similar cu rus. gajgora "pdurice" 165, care putea deveni *Gaioru i apoi Gaiur(u), la fel cum un *Ltsahora, cu o structur analogl6U, a devenit Lisaura (sat lng Suceava). Acomodarea finalei s-a fcut suh influena unui termen entopic de genul masculin sau neutru (munte, deal), ca i n ol\l:imul Ziragurul din aceeai zon167, a crui prim parte poate fi comparatt.tu ucr. dzjur "izvor" : *Dzjuragora "dealulizvomlui". (Dac etimologianoastr este coreet, atunci nseamn c oronimul af.ost preluat de romni nainte de secolul al XIII-lea, cnd are loc trecerea lui !J la h.) Numele muntelui Orul (cea 1 000 m) din raza comunei Bisoca, jud. Buzu, ar fi, dup C. Dieulescu, de origine veche greceasc, de la gr. opo 15'CI.IonHllSU Abl'udeanll, [Idolii, Bucureti, 1928p. 218. Ion O. Densusianu. Noms de liClU, p. ,1.28; idem,Probleme de toponimie, p. 51-52. 161 N. DI'ganu, Recenzie, n DH,vrf, 19:11-1933. p. :10:3. 12 O. Densusianu, Noms de Ueu:x:, p. -128; idem, Probleme de toponimie. p. 47-50. l63Idelll, Probleme detoponimie, p. 34-35. 164 CI.B. D.Hrincenko, op,cit.,S.V. 165 Atestat la N.1.Tolstoj, Slavjanskaja geogra/,iceskaja termiJlOlogfja. Semasio[ogiceskie eljudy, .Moscova, 1\)69, p. 5:3 nota:34. 166 Cf.formele dialectale actuale lisohtr, lisolwro, Ziso/lOr' menionate deT.A. Marusenko, op.cit.,p. 210. 167 Menionat de Frlncu- Candrea, op.cit.,p. 31.

23

GENiE'l'I!C A TOI'ONIMIEI ROMANE TI ----____ STRATIFICAREA o

395

"munte" 168.N.A. Ccnstautinescu-s"i I. Ptruvv cred c este vorba de UIlantroponim neatestat, *Orul,indus n n. fam. Oieseu i n numele satului Oreii. Dup prerea noastr, acest antroponim este Horul (de unde i n. fam. Hor scu,atestat n documentele muntenetj171, cu obinuita pierdere a lui H- iniial172 Pe de alt parte, innd seama de faptul c Orul este singurul munte propriu-zis ntr-o microzon de dealuri, IlUputem evita ipoteza unei creaii tuponirnice slave, FLora,acomo dat morfologic, similar cu Gotul, care denumetecel mai nalt munte din Vrancea, mai ales c ea este susinut de coprezena altor toponime slave, In timp ce existena n zon a n. pers. respective, teoretic posibil, nu poate fi prcbat. O baz antroponimic pare s aib oronimul 1\.lu de lng Cmpulung Muacel-?", sau Mlarea din jud. Buzu (pentru tipul formativ, ct, Gavril Sularea din Mogo, lngfl Abrud, un contemporan al lui Horea).'?",pe care C. Diculescu le corela eu gr. *!1.ct 1lWV <fJ.()';6c; "sfn" i !1.(X&pWVI'15. Dup A. D. Xenopol, Vr. Cocan de Ung Olt: (Lovitea) ar fi vechiul Coqaion dacie sau Caucalatidgotie17n Numele corect al muntelui este ns Ciocanul,n care recunoatem apelativul ciocan eu scris oronimicv". La rndul su, Constantin C. Giurescu se ntreba dac Coqaeon u] nu va Ii fost muntele Gugu din masivul Godeanu-?",dar acesta are toL () baz lexical romneasc, (Jug,cunoscu tin Banat cu sensul de "ridicLur de teren, deal, vrf" 179. Pe linia lui Nicolae Densusianu, Octavian Ru crede c oronimul Zone Murede l1ngGuguar fi 1] Ioailtnponimic,meninnd numele DianepBO ; este vorba, probabil, de interpretarea greit a pro.nuu.iei fal1a<geani! "deal", care pare s se fi meninut i la noi n anumite zone, nu numai n aromn>", Acelaicercettor vede n numele GrtuiulZului pstrarea numelui lui Deus pgn (Jupiter Opt.imusMaximus),iar nu cretin (cum consta168 Constantin Diculescu , op, cit" p. 4\l7. 16' N. A. Constantinescu, . 1)123. l 170 1. Plru.op.cii.,p. n.op, cii m CI.N.A.Constantinescu. op.cii.,p. 297. Pcntrucorespondentele sIa ve,veziV.Friii1,Nume defamilie, SllpraIlllme i topon.ime depe valeain.ferioar a Timavelor pro1JeIli!e din hipocol'islice, InAUT (Filologie). XXI,198:,p. 16. 172 Aceast posibilitate este sesizat i dectre1.Ptru:, loc.Cil.i carelnsnuseoprete asupra ei,pentru a-lputea explica peOrle(a) caderivat antroponimic romnesc. 173 K.A.Constantinescuop. cii .. p. 318. 174 Ion RusuAbrudeanu;' op. cii.,p. 265. 17. Constantin Dkulescu, op. cii.,p. 497-198. 176 A. D. Xenopol, op. cit., r, p. 109,114. 177 Pentru aeesla, efo Dumitru Loolli, Contriblltii ioponimico-etiInologice, 1nLR,XXIV 1975, p. 240-241. 178 Constantin C. Giurcscu, Formarea poporului rom.n, Craiova, 197:3, p. 48- 49(uceep'latdeVasilc Ioni, op.cii.,p. 207i de Octavian Mlndru, Aurel Ardelean, ElenaGrmescu. op. cii .. p. 231). 17 eL Dumitru Loonti, CU!!, Cue, Gug,Gllg i derivatele lor,in LR,XXVIII, '1979; Francisc Kirly. Note etimolo.qice In AUT (Filologie), XVII,1979, p. 179.Circulaia In Banat a apelativului, dovedit de Francisc KinUy, faceca explicarea oronimului de la un nume de persoan. (Emil Petrovici, Sludii, p. 276; IoanPtru.Nume depersoane i numede locul' i romneti, Bucureti, 1984, p. 32-:H) s fiepreapuinconvingtoare. Frtemeiestei elilllologia lui Gustav Kiseh, dela goga "motnie, sperietoare" (Siebenbiirgen, p. 217). lHO Octa viall Ru,Toponimie i istorie bn!ean, n SLLF, IV,J978, p. 2Gl. 181 CLOvid Densusianu. Grqilll din araiIaeglllui, Bucllreti, 1915, p. :1I8(probabil "deal") ; Bujor Vlllcu, ContiI!lzllll apelaliullilli "deal" i tipllrile dedealin terminologia geografic poplllar din mprejllrimile Orfiei, n "Sargetia" V, 1968, p. 627("pantfl uorinclirtat").

:396 -------

DRAGO M.OLDOVANU ._ ... .. ----------'-_._------------------"------'--------._.-

24 .. _----

tm n textele din secolul al XVI-lea), iar n numele popular al unui deal, Cetatealui Ierolie,un gr. Hieros Elio: (de prin secoleleal X-Iea-- al XI-Iea)18. Respingnd ambele interpretri, ne ntrebm dac cel de al doilea nume nu este cumva o romnizare a magh. irol, form dialectal a lui ggiirii "inel, cerc" "obiect de form rotund" (cum va fi fost acea cetate). Un oronim mult discutat, care continu s fie socotit preslav dei nu i s-a dat nc o etimologiecare s-oi confirme veeldmeaH3,este Bihorul, care pe lng muntele din Carpatii Apuseni (la 1611:Bilwr)184 mai desemna cetatea lui Menurnorout (la nceputul secolului al X-lea: ccsirurn Bylzor, la 1075 ciuiias Biehor,terra Bichari, la 1003 ByJwf,la 1113 Bjchar, la lHJ8 castrum IJychor, la 1202-]203 caslrum Byho1'.<\.)185 , situat, dup toate probahilit. ile, la vreo 10 km la nord de Oradea, apoi o localitate (Bihard) i un deal (Bilwrom)n Ungaria, un sat (Hydwry)n Cehoslovacia,o cetate n Serbia (Ia 1455: Bihori, azi numele unui !inUl: Bihor, Bior, Bijur) i tot aici un ctun (Bilzorif:e) i un sat n Dalmaia (Bihorine), poate i altelel8". Lsnd la o parte ipoteza Iant.ezist.a lui Ioan arba (de la un *bi = ? + + c(h)ar = kar- "stnc")I87i corelaia cu arorn. biflii ,.stnc", alb, big6rr "idem" fcut de Tache Papahagi188 (g nu putea trece la h nici in romn, nici n srb, nici n maghiar, iar atestrile pentru castrul lui Mcnumorout sint anterioare epociin care aceast transformare se produce n ceh i ucr.}, precum i ncercrile de a-l ataa la seria sl. 1101'a189 (care se lovesc de acelai impediment cronologici de atestarea toponimului i'n Serbia, unde gora s-a pstrat) sau de a-l lega de varianta veche rom. bihor "bivol", atestat la 165\1190 (care este probabil o cont.arnina rr- ntre bthol <: magh. bihul.i bohor "bour"), rmn n discuie patru ipoteze: a lui Gustav Kisch (din rom. nihor, eu trecerea lui lJ la li : "muntele vihorului", el'. oronimul VillOrlat) 1 91,a lui J. Melich-'"i Efemer !'Vlo6r1!)3 (de la un n, pers. de origine slav, prove-132 Octavian Ru., op.cit., p. 26fl---2il(i. Ncsl.vilita imaginaie a amatorilor, susinut de absena pregtirii de specialitate a redactorilor, au dusla proliferarea n ultima vreme a interpretrilor mitologizante ntipriturI, reviste intitulate "decultur" saIlchiar euprofil tiinific afirmal,undecoexist cu subproduse alelatinomanici, celtomanici i tracomaniei agresive . .'\Iu este ninten.ia noastr discutarea acestor .,opinii" sau.. punele devedere" carel1iei mcar nu intrin categoria ipotezelor, ci"in dedomenilll fantasticultli pur.A apropia, depilde!, nttH1cle unormUlTi dinCarpaii Apuseni (Gina,Vir{ul Sleal/Illui, Fr{lll Znei, Virful Aledeculll.) deceI al unor zeitiantice(Gaca i eele:l Gorgone: Slcno,Euridl = Latona = zna,kledusa), eum face IoanP. Bogdan (aravllveloT, n "Ziridava", rx, 1978, p. 557,559), esteo tentativcare ignorpractic alfabetul tiinei. 1B3 Vezi,dc pild,GoUfried Scl!ramm, op. cii.,p.'207--208. Prerf'q autorului, dup careforma cu-a- al'Ii maiveche decitceaeu-0-, nu sepoate admite dt.lc inem seama att de atestriJe numellli.localit.ii diuTransilvaria cti decorespondentele $ale. Estevorba, de fapt, de o simpl grafie maghiar, aprut intro vreme cindsefcea sim.it confuzia dintrea i o. 1&4 Gomboc7. Zoltn es.Melich .Janos, iVlagyar eliJmol6giai szMar, 1,Budapesta. 1914---1930, col.398 . 185 Cf.tefan Pascu, Voievodatlll Transilvartiei2 1,p. 148;Corialon Suciu, op.cit.,1, p. 78. 186 Vezi Nicolae Drganu, Romnii, p. 305--306. 187 Ioanar!)a, op.cii.,p. 12. 188 Tachc Papahagi, Dicionarul dialecllliui aromn, Bucureti, 19()i), p, 206. 189 Menionate de Nieolae Drganu, Romnii,p. 305. Toponim slavil considera i Emil Petrovici (Recenzie, nDR,X, 1943, p. 5:,!J), fnia face precizri privind el.imonul. 1.0Vasile Bogrea, Paginiistorico-filologice, p. :315 nota1. In Gustav Kisch, Siebenbiirgen, p. 33. 19'2 CI.Nicolae Drganu, Romnii, p. 305-:306. 193 EleIller Mo6r, lJieslawische Orlsnamen der l'ileissebcnc, In ZONF, VI,1930, p. 115.

25

STRATIFICAREA GENETICA A TOPONUvrlE)l ROMANETf

397

nil dintr-o tem bllh- sun beh-), a lui Nicolae Drganu (n. pers. Viiwr)194 i cea a lUIGeorgeGiuglea: sl. *vihor< rom. buhribur < lat. lnibalusv>, Dei Nicolae Drganu susine c bet.acismul se putea produce la fel de bine n slav ca i n romn sau n maghiar, n realitate lucrurile nu stau chiar aa. Cazurilede betacismdin sirb sint foarte pu.inci s-au produs numai prin adaptarea unor neologismedin greac sau din german; de cele mai multe ori sirhocroata nu Iace decit s menin forme deja hetacizate n latina dalmat.sau dunrean, dar respect cu strictee distinctia ntre li i Iln lexieul slav propriu-zis. Ct timp exista aici apelativul de mare circula.ieoihor, el nu putea deven n nici un cazbibor i acelai lucru se poate spune despre antroponimul corespunztor. Documentele unguresti atcst de Lirnpuriu n. pers. Bihor (la 108G : [aber dar etimologia acestuia nu s-a putu L nc stabili; OI',certitudineaunui toponimpersonal 11-0 anem dect atunci cin.d tim c baza llL!este susceptiliil de o utilizare independentii f1 toponimie. Ipoteza lui C. Giugleaeste deticitar faptul c negl,jeaz corelaia dintre fazele de evoluie ale rornnei slavei: dintr-un Iatinesc balcanic *buwalu s-a putul ajunge la un slav comun tuaW(de unde bg. bivol), dar un rom. *buhiirlla dat deja n bg. lnilierv",iar Iln "bunor este liIt.erioracestuia (*buuolu :>*lJlJwru! *huhru>*/niIJi!!'l1 ; c"bfwru).Noi credem c la baza lui Bihor (oronim i antroponim) este un sl. corn. *b!/llOr'f, care trebuie s-I fi dublat pe *vlllOr'i "ceva umflat, de Iorrn rotund.. bic", dezvoltat de la verbul buhoii "il se umfla" 19" cum alturi de duhaii a existat varianta tematic dylwii (de la care cu sufix s-a creat dcrivat.ulvechi slav *dylwl"i>, r orn. dihor). Aadar, lingvitilor maghiari ni se parc just: numai c, stabilind sensul derivatnlui slav, sntem de prere e putea fi vorba i de toponime descriptive, nu neapflraLpersonale. Pe urmele lui G. Giug!ea, dar fr a avea i preglirea lingvistid( a acestuia,l COllsL anlin-:VI.ircea ncearc o reanaliz{l a ntregii toponimii carpatice "in contextul general al toponimiei ind(lleuropene". Metoda sa const din a apropia de un radical indo-europeanoronin{eromneti (:are prezint UD convenabil de omofonic cu toponirne rEn Europa i Asia, culese.. din indexurile la marile aUase geograrice.' A::':1. de pild, el pcrsifjeaz\ dat de unii oronimului 13arIlol'u! din lVlun.ii Bistri.ei deriva un HllIUC de nI1HlLe de la si. brna 'mocirl' sau din s1. bmilsa 'teren mEtl.iuos'1 ... 1 ni separe cel pu:in pe apropie de fI'. Barflerwme, Dnrnhill,gerlIl. Barnbcrg,toate grupate suh radiealuI *blzer,*blwr ,.munte. vrf" Cercetarea dueurnentelor ne araU ns c. este vorba de un nUIDe de persoan[\: lai 1\88rvIihiii!fi Dodul eumpiir "Poiana ll11 Brlrnar i Brnoriul la Doma", iar martori i un Andronic 194 ".\Ticolae .Dri\galH1" HOIH/1'.n ii, p. ;:H'hL "".J!{ll'a. CU!Jin/e TOlndn:e!i, p, ::li)-"-:il'. 19-G bn,m!:Jo(cl. esMelkh ,Hinos. Of!. ciI.col.:l!J8. este acela de "Lucie'", impru197 CL rei;nih", I,p. Hei (Hcnsul mutat ea ataredinrOlIl3nei!Le). lli;;l, Pe,nlni acestig"din u.nn 'vezi ShHl]nik pl'aslolDiaski, L p, l:37 --4:Hi" 199 ConsLanLln .. -!'vlircea teHtnescll, TO{lof/?JlHie allcienne les Carpales /'ownains, n voI.X, Jnle1'1lcdionaler }{oflgress {iirNammfo]'sc!1IWtJ, 1. Viena, '1 \JG\J, p. 48B 490 (curelur i In d.Iverse HUlnere ale'revistei .. Terra ') Explicaia daU! delingvitiestemalpu.in naivii dect i 5C :parc autorului, devrellle ceexist destui. muni carej-au luatnumele deIa aceast. earaeterlstic (depild Giodul, Glodurile, Giodelul elc.n Bucov.ina).

0R .. 2l:,,_ _

_--.-.-

MOLDOVANU - DRAGO _ -.-._.. -- ---.- .. -.- ..----.. --.

"-'-'-"- 26

Btrnor=". Oronimelc Gorqan.ele,Gul'.lJo anele, Gorglillaul, Gorqn elu! etc. (dezvoltate din apelativul gorgaJl de origine cuman), mpreun cu Gorul (slav sau nume de persoan)i Girbooa (slav)snt derivate din i.-e. *r/{ler201, iar Almaul (maghiar), Omul (romnesc), Holmul, GUma,DUma (romneti, de la apelative de origine slav) din i.ve. *alm, ea i lat. altusw.Asemenea situaii, care ne ntmpin la toi: pasul, priveaz comunicarea geografului amintit de orice urm de interes tiinific. Deterrniuai xie lipsa de eficacitate a mijloacelor lingvistice de investigaie, al.igeografi, I. Conea,L. Badea i D. Oancea, i propun s foloseasc o "metodfl de dialectic geografic sui-generis",ale crei rezultate, estirnate ca fiind de o importan deosebit, le prezint att la congresulinternaional de tiine onomastice de la Florena, cit i la un simpozionnaional de toponimie de la Bucuretiw-, Ingeniozitatea metodei const din a intui, pe baza unei analize geografice complexe, zona montan in care probabilitatea unei corrtinuiti a populaiei romneti s fie maxim, urmnd ea ipoteza s fie confirmat de nomenclatura propriu-zis. Dup autori, Tara Haegului "trebuie considerat a fi rost teritoriul de cea mai siguri] continuitate dacoroman la nordul Dunrii. ntr-adevr c trebuie s spunem, dac n-a fost aici, apoi 11--:1 fost nicieri". De aici urmeaz c prezena toponimelor vechi este imperiosnecesarn IIa(:eg,"pentru c dac IlIls-ar g{l.sdeloc,ar nsemna s nu mai pricepem n ce a constat aceast continuitate". Aadar, dac continuitatea Il-ar fi fost n Haeg, ea Il-ar mai fi fost nicieri,pentru simplulmotiv c autorii II-ar mai putea-o pricepe. Acest remarcabil eirculus in demonsirando duce la rezultate pe msur. Autorii stabilesc obiectivele de maxim importan geografic, crora nu le-ar putea corespunde decit oronim ele cele mai vechi. Astfel, Picuiul "faee parte din categoria de munti care trebuie 'in mod obligatoriu' s aib un nume vechi [... ] Numele su poate fi relativ nou (termenul este nc viu n graiul din Tara Haegului), dar i - ceea ee este infinit mai probabil - de origine veche, preslav" 20. In aceeai situaie snt Arqeau a, Grutu, Genunea,cascada La Armsaru, Soriile, Crlige, Muntele Muierii, Reiezaiul, Siurul, '['arcu, Cununa Custurilori altele. Referindu-sela muntele Blile , autorii se ntreab: "Ce ne impiedic s legm acest nume de luptele care au avut Jocntre romani i daei, pe aceste nlimi, Ingflzidurile cetii, in lOG'!" 205. Despre Piatra Scorileise spune: "dac nimic i nimeni nu ne poate asigura c numele actual al muntelui Scorila este onomasticul unui cetean dac de-acum vreo 2000 de ani trecut n toponim,tot aa, nimic i nimeninu ne poate convingede COl1"'W T. V. Stefanellt, DOC1lmcnle dinIJechiul ocol al Cimpulunqului 1HoldolJenese, Bucureti, 1915, p. 1:3. N, A. Constantinescu (op,cit.,p. 2cl) expliease conetonmhnul, frsi! CUlloaSclt (sansi Invoce) acest document. 201 Constantin-Mircea tef:lneseu, op. cit.,p. 493-494. >"2 .Ibidem, p. 4fJ2-49:L 20;' L Conea, L. Badea, D. Oallcea, Toponymie ancienllc, Ihnoignanl dela COIltilWilc dacoroma/ne danslesCarpates AiCridionales de/'()ucs( del'Olt, In voI. V II Con(JTesso inlernaziollale di scienze oflomastiche. Altie [{(emorie, 1, .FlorenH, 1\)63 ; idCIl1, Concluzii istorice n lumina 111101' iopollune din Tara Ilaegliil/i, n voI.Lucrrile simpoziolllliili detoponimie, Bucureti, 1975. 204 Irlem,Toponymie, p. 354. 205 Ibidem, p. N8,

27

STRATIFICAiRJ;:A GI!:NJ':T'tlC A TOPONIMIET ROMANETI

399

t.rarml : c ipoteza ar fi fals" 2n6. Dar un Scorilo antic ar fi trebuit s sune astzi *SclIrir207, aa inct, vrnd-nevrnd, trebuie s ne gndim, mpreun cu N. A. Constantinescu i Ioan Ptru, la un antroponim cu baza slav Skor-w",pe care o relntlnimn Scoreiul din Fgra=>; celelalte oronirne, bazate pe apelativc care mai circul nc, nu ne ofer nici o dovad de vechime. Hcecnzndcomunicarea, L LHussu ohserva c astfel de 'probe.' "nu pot decit S[1contribuie la compromiterea tezei susinut cu mult pasiune de ctre cei trei autori" 210. Asemntoare cu aceasta (prin absena total a motivrilor lingvistice) este ncercarea de stratificare genetic a oronimici din jud. Arad ntreprins de Octavian Mndru, Aurel Ardelean i Elena Grmescu: stratul cel mai vechi cuprinde "toponime din substratul preindo-enropean i iudo-european" (Zorand, .1\1 ()l1W, Drocea,Siri, Bihor), urmeaz cel al "sub:sLratului toponimie traco-dacic" (Curcub t, Gugu,Gnu, Groi,1\1 dgur) i cel al "topicelor [sic 1]romneti vechi" (Runc, Blidaru, Olwb, Mua, Plea,Gorqan,Buriiq, Birniti, Burnos, Boian etc.) "formate n principal pn la jumtatea mileniului nostru" 211.Ct timp "suhstratul traco-dacic" se rezum la apelative n funcie t.oponimic,el trebuie subsumat l'r rezerve ultimei categorii; cellalt "suhstrat" este format aproape n ntregime din n. pers. n funcie toponimic : Zaratul, Motna v. bg. Inoma"puella", iar nu dintr-un tracic Moma, cum consider N. A. Constantinescuj-w,Drocea, Sir (i) II v.bg, sini "orhus") 213. Aa stind lucrurile, concluziaautorilor ("Stratificarea i originea t.opicelor [sic il demonstreaz n mod convingtor locuirea strveche i continu a teritoriului de populaia autohton (traco-dacic, roman, daco-roman, romneasc)la care s-au adugat n anumite perioade istorice i alte populaii")2Hdistoneaz n mod flagrant cu debilitatea mijloacelorde investigaie de care dispun. j 206 ibidem, p. :156. Totla Seorilo (Scorilis ) seglndele iMarius Bizere , pentru a explica toponime dela estdeMuntele Mir: : Piatra(Clcauiu ) 111 Scori/ii, Burdtl Scop'lii, Vaita luiScori/ (Toponimicc dace i romane nsud-estul Banalului, in voI.Lucrrile simpo'zionului de toponimie, p. J25):sauVasile Bologa, Decebalus preacinslitul, In "NoiTradi",VIII, 1981, nr. 79,p. :3. 207 ALGraur, ,'Vume delocuri, Bucureti, 1972p. 10H. Dei tiec -1inlervocalic trebuia s devin -1'-, totuiC.Cihodaru nu reuete s-i lnfrngtl tentaiile asociative, susinind c nu llllmaiScorilll, dari Brilu, Surdila i Burila"snto motenire dinfondul toponomastic indigen"a dirorrezistent''! ar n fost; facilitat de o romnizare tirziea dadlor(Otirea bizantin n cmpia mIm/can la sfritul secolului al V 1-11'(1 i loponomaslica. n AUI([storie), XVllI,197'2, nI'.1,p. 4).Estevorba nsde derivaLe antroponlmice cusufixul slav-ilo(preluat i deonomastim noastr), unele avindcabaz,'\ nume depersoane de origine slav,l : Brajo,ilur(j)0. 208 N.A.Constantinescu, op.cit.,p. ;)68 : IoanPlru,Studii delimba romn i slavis/ied, Cluj, 1971,p. 1.67. AceslIl. pers.se lntlnele i n toponitne bulgreti. Skoril (ol'onim, cusuf.-jz).Skorilski doi, Skorilsko llSOC. Skorilski rt(eusuf.-8k-): eL.Jordan Zail1lov, Hl"arski "eografski imcna,p. 158; K. P. 1< ovacev,Toponilllijala na Trojansko, Sofia, 116\J, p. 209. 209 AecsL orollim eraderivat dectre Gustav Kisch(SielJenburgm, p. nS)dinscoru! 210 LI. Hussll, l(eccnzie, n SCL, xn 1, 1!)H2, p: 410. 211 Octavian J\'ludru, AurelArdelean, Elena Gril.ll1cseu, op. cii., p, 229, 230-231, 2iHi ]lllssim. 212 N.A.Constantinescu, 01'. cii.,p. :326. 21il Dup1.PlrlJl, SiiT) esteun hipocoristic elela o baz Si- Clisuf.-1'-(Onomaslic Tomnl!asc, p. 21). Kune putem. oprila aceast posibilitate ct timp nu tim dac numele a fostprenume sausuprannme. 2}4 Octavian Mndru,!, Aurcl Ardelean, ElenaGrmescll, op.cii"p. 240.

29

STHATIFICARJi:A GENETr,cA A 1'OPONIMIEI ROMi"'NETl

nume slave de localiti, pe care le apreciaz ca fiind nesemnificative,ntruct vor fi fost date de clugrii slavi din mnstiri ( Tismana, CrIlSfW , Polooraqi, Gouot:a.T uiana, Bistria, Clococioo, Cozi a, Vtbila etc,)22".Concluzia sa este c "slavii nu s-au risipit n mod egal peste tot pmntul romanesc [... ], ei - in unele pri cel puin . masele slave au rmas compacte, acoperind regiuni unitare. care pot fi nc delimitate geograric"224;romanii, ns, au trit mai mult la munte, ca i strmoii lor daci22ii O inventariere ct de sumar a hidronirniei ne arat c numele slave strbat copioszonelemoncnestiale lui Ion Donat (Luncani, Peieana, Certui, Crasna, T'ismana, Bistria, Blalmita, nii, Sada, Couieaetc. etc.), parte din ele fiind doar preluate ca nume de mnstiri, iar nu create de clugr22. Discordanta a fost, desigur, observat i de ctre Ion Donat, care lotui, intr-un studiu aprut 20 de ani mai tirziu, persist n a o considera nerelevant: "ntre numele slave de aezri i hidronimia slavii nu exist pretutindeni concordan teritorial [... ] Pentru a nelege.iusi fenomenul,este necesar ca aceste dou categorii de nume s fie analizate separat" 227. Dar orict am separa categoriile to ponimice, nu vom putea aprecia stratul hidronimic slav ca fiind ulterior celui format de numele romneti de localiti, pentru c nu mai exista o bazii etnic slav (sau dac mai exista pe ici pe colo prin mnstiri, ea nu putea impune o hidronirnie strin unei pnpulatii compacte romneti); el este nendoielnic anterior, iar prezena sa ne arat limpede c "zona romneasc"s-a creat prin asimilareapopulaiei slave. Imaginea geogra!"ie a "vetrelor toponimice" succesive (ea s folosim termenii lui A. Sacerdo l:eallu)228 este In contradicieeu datele oferite de cercetarea de ansamblu a toponimiei noastre, care ne indic limpede structuri de tip "geologic": ntr-o map t.oponimicdaHl, numele de origini diferite Il11se delimiteaz n spaiu, ci numai n timpm. Cu all;e cuvinte, nu exist regiuni de pur toponimie t.uranic, slav, romneasc etc, care s ne indice faptul c populatiile respectivea IIcoexistat fc.a se amesteca unele cu altele, fr a se suprapune. Delimitrile spaiale devin posibile numai dUp[l, o operaie de .departajare cronologic a numelor din aceste ansarnble top/mimiec astzi ""terogene, fcut pe baza unor criterii de cronologizarerelativ. ,, "2B lhidcm, p. 5859. Autorul crede (p. GO) c aceste nume sntifoarte puinen realitate,pentru e:1 unele dintre elear avea la baz nume depersoan, iaraltele s-arfiformal pe teren romnesc. Dardin seria sasepotconsidera romneti doardou. Ohub: iObre] a, 224 Ibidem, p. 76.Ideea reapare i n lucrri de maitirziuale sale.de ex. Considerajii ist()rice asupra toponimiei romneli, I. In LE, XIII, 19iH, p. 621 i Probleme de onomaslic TOmneasc, in vo1. .fidele celui de-al XII-leacongres international, [, p. 1 117. De observat c eereelarea numelo!' de satel condusese i pc A. D.Xenopo! la ()concluzie asemntoare, [{lra referire speebl{l la Oltenia (Istoria romnilor, II, p. :lO:l). 225 Ion Donat,.f1ezrilc omeneti din Tara Romneasc n secolele XI"V XVI, In "Studii",IX, 1\J5G, p. 90. 2"6 Dacii hidl'Onimia slav a Olteniei ar fi o creaie a ciug:rilor, ar Ii deateptatca ea s existe numai acolo unele anfostmnstiri; nrealitate, eJ cuprinde lntrcag,l regiune carpaLic i snbcarpatie. 22"/ IonDonat, Consideratii i"loTie>?, 1,p. 613nota4. 2JH A.ureHan Saeerdoeanu! TOlJonin7..ia frii,docurneni in1pOl'lanl al pCJ'ln:'lnenci vieii istorice a popoTa/ui romn. nLucrril8impoiormlui detoponimie, p. 44. 220 Vezisi eonslaLarert hri _A, DJ.uzat : "topnnin1]e Sepre7.intil in straturi lingvistice supraprlse, dest,:d <te a:icm{.1ntoal'e cuseeUrnentele preistorice sueeesh,re alegeologlci" (Latopo,numic !"ranaisc, Paris,1946, p. 1:"). 2,(j - Lingvistic 2.10

402

DRAGO MOLDOVA NU

30

2, [Teoria "masei loponimice"]i propune s rspund tocmai acestui deziderat al stratificrii genetice utiliznd criteriul cantitativ, Acest criteriu nu ine seama de o eventual dieren.iere a numelor dup gradul de importan al obiectelor(socio)geograficedenumite, ci considernomenclaturaun ansamblu unitar incluznd "mase" diferite de nume avnd aceeai origine; cu ct masa este mai mare, eu att vechimea i stabilitatea elementului etnic corespunztor este mai mare, Primul care uzeaz la noi de acest;principiu analitic esteM, Gaster. Analiznd400 de nume din Iostul jude Vlcea,el gsea c 70 snt romneti. 12% slave i 18% de origineobscur. ConcluziaEaera aceea c; populaiune neromneasc copleitoare,sau mcar numeric egal eu cea romneasc,il-a ezistat i Il-a putut ezista ntr-acest jude" 230, El recunostea, totui, c rezultatul su nu poate viza i perioada veche a istoriei romnilor, "cea ntre secolele V -XII, mai toate numirile avnd un caracter limhistic i fonetic relativ modern" 231.Convins c nu toate numele de 10<:u1'i pot sta pe acelai plan sub aspectul vechimii, Gustav \Veigand i limita cercetarea la hidronimie, pe care o considera n bloc mai conservatoare dect restul nomenclaturii. Din hidronimele Vechiului I-iegat, doar 1(j ar fi romneti, cele mai multe (53%) fiind slavc : de aici concluzia c romnii ar fi venit din sudul Dunrii ntr-un teritoriu in care au gsit instalate populaii strine232, ntr-un alt studiu, consacrat numelor de localiti din zona Ampoi-Arie, Weigand constat din nou preponderena numelor strine (slave 15%, maghiare 48%) faii de cele romneti (38%)233. Opunindu-se punctului de vedere selectiv al lui Weigand, George Giuglea crede c, pentru stabilirea vechimii unei populaii, toponimia trebuie studiat exhaustiv, innd seama de "masa toponornastic",deoarece numai ansamblul conteaz n operaia de crnnologizare=s,O asemenea cercetare duce la concluzii exact opuse celei la care ajunsese Weigand : chiar dac "masa" include i toponime strine, "veehimea originar a toponimiei respective I= romneti, n.n,] rmne n picioare, impus de grosul numirilor" 235,n situaiile (frecvente n Transilvania) n care un nume de localitate strin este nconjurat de o "mas" toponimicromneasc,trebuie s admitem c grupul etnie romnesc este cel vechi, n timp ce oiconimul ni-i indic pe "noii aciuai" 236, Referiudu-seIa principiul metodologieal lui GeorgeGiuglea, Ion Donat l consider a fi "de cel mai mare pre,"n cercetrile de toponimie istoric2R7, iar aceast optic se reflect n mai toate studiile monografice realizate n ultimele decenii. 2,), n ce msur asemenea statistici, confec.ionat.e pe baza nomenclaturii actuale, pot fi relevante pentru epocile mai ndeprtate? Putem" oare, avea certitudinea c numele romneti, cele mai multe astzi, snt i cele mai vechi? Iat dou ntrebri pe care lingvisLul clujean nu i le-a pus, 2,30 M. Gaster, Nornencl aluralopic a judeului Vlcea, n BSG, VI, 1885, p. 138, 231 Ibidem. 232 Gustav Weigand, Ursprunq da siidkorpatiechcic Flussriatnen, p, 94. 233 Idcrn, Ortsnamcri imOmpolyundArunuos-Gcbiet, p. :31. 234 George Giuglea, Cuvinte romneti, p, :)00. 235 IbidCIH, p. :302. 236 Ibidem, p.327. 237 IonDonat,Despre toponimia slavd a Olteniei, p. 18.

31

S'I'RATTFICAJREA GENil!;'I'liC A TOPONIMIEr ROMNETI

403

prefernd s-i formulezeteoria sub form de postulat. S vedem, ns, dac acest postulat are coerena logic necesar i dac el reuele s rezolve satisfctor situaii concrete. Un mare aflucnt al Drinei se numete Koliuo,hidronirncu "haz romanic" (= romneasc); toli afluen.iisi au nume slave23s Dup teoria lui Giuglea, cei mai vechi locuitori ar fi fost sirbii, pentru c "masa toponomastic" este slav n imensa ei majoritate; romnii, care au impus un singur nume, ar fi cei "aciua,i"mai Este, ns, evident e situa.ia a fost, n realitate, alta: primii venii au dat numele cursului principal, dup care srbii I-au preluat i au cornpletat nomenclatura bazinului hidrografic cu o ntreag serie de hidronime minore. Cine ar analiza dup criteriul cantitativ toponimia din bazinul Prutului, ar ajunge la concluzia c romnii, slavii, curnanii i ttarii au trit naintea scil:llor, pentru c din zecile de mii de nume nu mai este nici unul scitic. Iar cine ar face o stratigrafie a Bucovinei dup aceeai metod, ar conchidec huulii i-au precedat pe romni, dei se tie cu preciziec acetia au colonizat zona ncepnd cu ult.imul sfert al veacului al XVIII-lea. Urmrind n cadastrul austr iac de la 1854-185G numele de locuri din hazinele superioare ale Moldoveii Moldoviei, am constatat di toponimia ucrainean era deja mai numeroas, dei cele mai importante obiective geograficei mentinuser numele romnesc Prin urmare, ntr-o zon eu populaie romneasc rarefiat, colonitiipot crea o toponimiemajoritar n numai jumtate de secol. Asemeneasituaii dovedesc Ir nici un dubiu c intre "masa toponimici!"i vechimea unei populaii nu e:risU presu.pusul raport de determinare, pentru simplu motiuc numelede locuricare alctuiesc"masa" au oirstediferite. Un singur nume romnesc (cum este Arqelul n corn. Moldoviaj poate fi ma i vechi dect intreaga "mas" de t.oponimehuule din jur, i invers, un singur nume strin, cum este Moldoua, poat.efi mai vechi dect toale tnponimele romneti care-Icircumscriu.Operatia de cronologizarenu poate evita separarea, dintr-un ansamblu toponimie unitar sub aspect etimologic,a numelor vechi de cele create n ultimele secole, nendoielnicmai numeroase. Asa se explic de ee ncercrile de stratificare genetic a toponimie! oastre bzate exclusiv pe criteriu1 cantitativ nu reuesc s-i demonstrez,econcluziile,iar acest fapt afecteaz serios ideea nsi a cont.inuitiinoastre, pe care autorii i-aIl propus s o susin. Studiind din punct de vedere etimologietoponimia 'din zona Sarrnizegetusei dacice, Mircea Hornorodeanconstat c ea "are un caracter preponderent rornneasc. in acest sens - continu discipolul lui George Giuglea -este suficient s menionm c numele de alt origine [... ] reprezint doar 1% din totalul de peste 1:300de nume de locuri culese din cele 15 localiti" 239, Plecnd de la aceast constatare, autorul consider c "structura n rnajoritate romneasc a toponimiei locale.Jlovedestenumrul mare si vechimea apreciabila populajei romneti n pll'rteal()ului" 240.Dup pn:rea noastr, materialul analizat llU susine, nst, aeeast concluzie. Mai nti, considerm c etimologiile romneti date unor topouime importante au fost forate. Astfel, numele satulu BeriLi (pronunat Berii) este explicat ca toponim 288 Dragomir VujiCk, Hidronimi (imena voda) lllijevom sli1m Drille, Sarajevo, 1982, p. 69, 239 Mireea HOlIlofoc!ean, Vechea vaira Sarmizcgell!sei, p. 59. 240 Ibidem, p. 61.

404

DRAGO MOLOVANU

32

romanesc, de la 11.pers. Bcra241, dar judecnd dup primele atestri (Byrni la 1332, Beryn Ia 1334),el este un nume slav, derivat. de la n. pers. Bern2U cu suf. -fi(*Beriljl) eu evoluienormalpe tercnullirnhii romne (el'.kopan] > copaie; localitatea este n afara zonei n care Il urmat de j se menine pal ttalizat). Numele satului Sr ca (oficial: Sereca,atestat la U32 ea Zurktul, la 1335ca Zarka; nu poate avea legtur eu rom. Sraca,cum crede autorulw-, ci reprezint mai degrab adaptarea romneasc a unui toponim slav, *S(v)raka "ardt" (el. ser. Sro(:ak)2H, din care descinde n mod independent i forma maghiar. Nu putem avea sigurana autorului c Gtdiieaeste rornnesc245 : el poate fi i slav. Pentru Orslie,autorul i opune explica.iei limpezi a lui Emil Petrovici (magh. *Varasd(i) :"> Or!,!ie>Orlioara), sprijinit pe o serie care nu admitem nici o posibilitate de explicare eu ajutorul limhii romne (IV dlitia < magh. *IV 6dasdU), Rctia < mag-Il.*Rkosd(i) ctc.), o ipotez absolut ncverosimil: de la Ora s-ar fi creat mai nti UIldiminutiv cu suf. -cioar (Ortioara,numele localitii apropiate), iar apoi s-ar fi ajuns la numele oraului printr..o "derivare regresiv " 24". NLIavem nici un motiv s credem c cele dou sate din apropiere, Ottioara de Jos (popular: Orlioara) i de Sus (popular: Or,'ilia),at.estate spre mijlocul secolul ui al XV-lea [r n.tundistinct, ei doar caWaraswyze.dup numeleapei, ar fi fost la fel de vechi ca i Oriia, atcstat la -, 224 ca Waras; el mpotriv, este mai plauzibil (atit sub aspect lingvistic, clt i istoric) s vedem n Ortienumele vechi, anterior secolului al XIII-lea (cnd suf. magh, local -li i nceteaz. funciuneaj>", iar n Orau adaptarea numelui oficial maghiar al localitii de ctre locuitorii din aezrile periurbane aprute mai tirziu. Un argument suplimentar este patrtonirnul or tean,citat de Sextil Puc.ariu248, tiut fiind c patrionimele conserv mai hine formele vechi ale numelor de localiti. n acest caz, Ortioara este un diminutiv oicoriimicnormal, care menine genul oiconirnuluiprimar, iar nu o acomodarea lui *Orlicioru eu genul apelativ ului ap, cum crede auloruI24D, pentru eri nu este vreun indiciu c ru! 24.Ibidem, p. [)9. 242 Menionat deIoan PLruL Nume depersoane inume de[ocu!'i romneti, p. 17 nola 21. 243 Mircea Homo!'odean, Vechea va/ra Sarmiugclllsei, 1J" 59.Explica.a lui Gustav Kisch rna<th. szarka "tarc") estedeparte dea ti satisUctoare, pentrucacestcuvint. ar fi dat nl'on.s;rc,dacn'uchiar!ared (vezi Siebenbiii'gen, p. 111\). 244 Vezi corespondentele toponimice sla ve alc.sI.*8 (v)arkala VL Smilauer, Hand!mch, p. 174. Esteprobabil cunele dintre acestea provi.n defaptd.in Sllpl'anUtne (cum s-ar puteas fiei cazul oieoninmlui ardelean), 245 Mircea HomOl'odean. Vechea valra SarmizegclHSti, p, 59. 26 Ibidem, p. 61 61, Singurul careo-amai gndit la rolU. oraa fost GustavKiseh (ZarEf!JlIlolo!]ie landeskitcblicher Orlsnamcn. InvoI.Bei!riige zarGeslschichtc du cu.JUrche il..U. in Siebenbiirgen, Sibiu, 1922, p, 275).lorgnIordan crede c,lnumele esteo combinah) a lnagtt. V il'()S Cit suf. rom.-1.$le (Toponimia [oTnneascl1;p. :\\J), darde aici. n.. arOr1ia, ti putul l;ezulta dccIt *Orile sau *Orile (pentru analogii, cI. E. PC'pl"Ovid, R()Ii/. Od, t)l'i, Ol'iia, Oran!, Oreni < magi!. vadas,in SUBB,Philologia, r. 195(;), 247 PentruOl'igillea maghian'i, veziPaullilmfalvy. Neuere ErscheiiH1!lgen der rumanischen Gcscflieblsschrcilmng, Viena Tesehen, 1886, p. 125;N.Drfigann, Recentle, n DR, III, 19'22---1923, p. lHO; N. Iorga. His!oire desRoumains, lI!. p. 49; Emil Petroviei, Recenzie, ln DR,X, p" 5,15 i maialesSiudii, p. J57.Fiind anterior seealului al XIII-lea, suf.-d(i)nu aparen men.illl1ile scrise aletoponimelor n -dia(-Ua), dar el trehuie presupus eu necesitate pentru a puteaexplica Inmanierii unitar ampla serie de nume eare al!o bazlexical (olloruastici\)maghiar. 248 SextU Pncariu, Pe marginea crlilor, ln DE,Vl. 19291930, p. 5:,5. 249 Mircea Hotllorodean, Vechea valra Sarmizegelzlsd, p. 5:l.

33

STRATIFICAJl.Ei\ GEN\E7l"l'CA iATOPONIMIEI ROMANE TI

05

s-ar Ii numit vreodat =Or tioora; cealalt Orli:;;lie (= Ortioara de Sus) are ea punct de plecare hidronimul (care, la rindul sIl, este o extensie de la oiconim, cf. numele maghiar deja citat). Pentru numele de ap Dobra, Mircea Homorodean nu exclude i o origine romneasc,de la un n. pers. Dobrev- idee greu de acceptat, pentru c abundena hidronimelorDobra att pe teritoriul nostru ct i pe ee! slav ne indic drept punct de plecare o nsuire il cursului de apl251.Tot slave (n spe : srbeti) snt Liuul'a, care desemneaz o pdure (i, adugm. noi, un deal) de Ilng Ortie i Lipooiiu! Lipod'ita, denumind prul care izvorte de aici, ambele induse n categoria "toponimelor de origine obscur sau nesigur" 252 : de la lipa"tei" s-a format un colectiv cu suf. cOmpus-ad-ija, ca in ser, Sllmdija < </lma"pdure" 233 i un derivat Lip-ou-ira "pdul teilor", dup care cele dou forme S-3Ucontaminat n rom nete : Lipod'i{a. Dac )lUIndc satului CsUi 11(la 1:r\2: Kezie, Koztou)ar fi avut vreo legtur cu rom. dislu "spnzurLoare", cum crede autorul=-, atunci eu siguran c documentele ar fi nregistrat forma ungureasc Akazi, care i st la baz ; rom. Cstu nu este dect adaptarea dcnumirii maghiare, in care recunoatem un kesz; yll "mnu" (scris kezlhew la 1:j95 )2riii, care este la rindni su, dup toate prchahilit.ile,o etimologie popular a germ. Kasten(dorf)2.o6, numele colonieisseti. n al doilearind, nu putem fi de acord eu ncercarea de eludate a importanei cronologiei a testrilor plecnd de la ideea "earacterului arbitrar al nregistrrii faptelor n documentele medievale"2'.7. Este drept c prima atestare.nu nseamn i apariia unei localiti, dar decalajele snt at.it de nct nu Ias nici o ndoial privind 'anterioritat.eaeu cel puin un secol [1oiconimelor strine (Hornos: 1206; Ortie : 1224; Beriu i Cstu: 1332) Iat de cele romneti vechi (Ludel.i i.Bucium : H3D; Costetii Putinei >HA1),ea s nu mai vorbim de celelalte, toate noi (Luncani : 1750;Mgul'evi i Grdite : 19(9). Atestarea tirzie a localitilor ne arat da r c "masa"/n urnelor romneti este un produs mai nou, care nu poate pune n cumpn vechimea real a colcniilorsseti sau maghiare din zon. Dei a fost inima Daciei, regiunea eereefat Illi se nEiieaz ca o Il1icrozon,le continui,tatc nentrerupt a popula!.ieiromanice, n pofida ponderii zdrobitoare a tOIJonLmiei noastre n raport eu cea striiin{i, Intr-un alt studiu, eonsacrat numelor de locuri din zona satelor Cinci i Valea Plotii (jud. Hunedoara), Mircea lIomorodean LraLeaz materialul ntr-o manier asemntoare: ,,n toLalitatea ei, toponimia celor d(ll1sate este alc.tuiUi din 205 nllme de loeuri, t:are reprezint un total de 37Gelemente topite (fiecare ell'HH';l1t fiind munrat ori de cte ori apa.rc). Analizndn-Ieca 250 Ibidem, 1).f>(). ;:J)1 ,rezi,n acestsens TrnstIJlekennlauu, O]). cit.,ln _/i"r:co, V ln39 .. p. 101, 2;;2 Mircea Homorodean, Fec1wa lJalrtJ a Sarmizege!lIsei, p. 78. 25:l Pentru acesta dinUrlWl, vezI P"t,,1' Skok, Izs!ollcllacke iopoliomasli}(c, in "Etnoioga", VII, 1!J:l4, p. 1l8. 2,,4 Min'.(,:! Hornofodean, Vechea va/Tii a Sarmizegelusei, p. 78. 2ti5 CI'. A.llwili;w' lIucl!} IUrleneli-elimol<giai sz(jlra, II, p. 472. 2f>6 Vezi discuia etimoJogielt la Guslav Kisch, Sicbcnbiirgcn, p. 7:l--74, care explic nume1e german dJntr-un germ. meci. de suskasl"stl,jal'''. 257 Mircea I-Iomol'odean, Vechea va/nI {!Sllrmizcgeillsd, p. 60.

DRAGO MOI.DOV ANU

34

provenien, am putut observa c, n marea lor majoritate (in proporie de 97,89%), aceste elementetopice snt de origineromneasc (au fost create de populaia romneasc)"2&8. "Restul" de 2,11;:,este ns toponimia de prim rang (hidronimele slave Valea Ploiii i Cem.a,n care trebuie inclus i numele satului Ctnci,pe care autorul, urmndu-Ica de obicei pe G. Giuglea,ncearc s-I explice dintr-un rom. *ciul1ci,derivat la rndul lui din *ciunc, form arhaic a lui ciung "eopac cu crengilerupte sau tiate"259, respingndetimologia lui Emil Pctrovici (magh. *csLllnokis, form veche a lui csolnakos"barcagiu")'?", dei ea d posibilitatea de a explica primele atestri ale numelui tClxolnukus la 13(jO,Chanokes,Choiiokos la 1446). Intrucit forma maghiar nu se poate explica din cea romneasc(i nici invers), iar cele dou forme nu dau impresia unor creaii independente,Emil Petrovici a cutat - i a reuit s gseasc, dup.prerea noastr - o a treia form, slav, din care celelalte descind n mod independent: sl. *CilnrlCi.<iI "loc cu brci" c!iinr'eu suf. colectiv -iSI),tradus de unguri, dar meninut de romni261 Tot la criteriul cantitativ apeleaz i Ilie Dan ntr-o monografie cu un titlu elocvent: Toponimie i continuitate n MoldolJO de nord. Autorul se arat att de convins de ideea deplinei reflectri a continuitii noastre n nomenclatura to pic, nct nici nu simte nevoia s o mai i demonstreze("Se Inelege c cel mai vechi i mai important strat aparine populaiei btinae", pentru c stratul slav se ntlnete "mai ales n vi i cmpii")262. Se ntmpl, totui, ca i n bazinul Solone.ului s fie toponimieslav, dar autorul nu gsete cu cale s o nregistreze,convins c astfel de nume "reprezint traduceri ale termenilor topici romneti" i, n consecin, "nu intereseaz toponimia romaneasc" 263.Dup aceast operaie de eliminare absolut arbitrar, concluz.ia nu este greu de prevzut; "stratul slav este slab reprezentat tu toponimia Vii Soloneului", n timp ee "stratul romnesc este cel mai vechi, cel mai i Inportant, are un caracter stabil [... ], avind Ia baz apelative de origine 258 M, Homororleun, Toponimie satelorCinci i ValeaPiosii!(judetul Hunedoara), Invol.Studii i materiale deonomastic, Bucureti, 1Hul), p. (-)0. 2,,,George Ginglea, Nume toiice din bazinul Arnpoiului: Ampoi, Mures,CiUIIC(il), Vultort ctc.,in .Apulurn", VI,1965, p. 4:35 (unde l compar cuil, cionco i conchide : "Conservatlunea dunela noii n Italiacuneinambele priduc]] de-adreptulla punctul deorigine i la epoca ruspectlv de3CUUl douUlii de ani.Prezint aceeai valoare ca o inscripie latin spatInpiHtr in aceavreme i pstrat pinii azin graiviui n topvnirnie''} ; N. Orghidan, G.Ginglea, M.Homorodean, Probleme detoponimie, 'nCL, X, 1955p.:J38-<l39 (unde seapreclazc formadin documente reprezint un numeoficial, suprapus artificial peste numele romnesc). 260 EmilPctJ'ovici. Studii, p. 18,1. Aceast explica.ie a fostdati). de la 1905de Iosif Popovlci (op, cit"p. 151), CHre aprecia forma romneasc drepto etimologie populari!, 201 E, PetrovJci, Vestiqes des parlusslaves remplas parleJ'Ollinuin, I, In".Baleania", VI. 194:3, p. 51:3-515. Pentrllevolutia fonetic, eL !!lunI. ein< *NIwi, fai!de bilH. ciun< ser. clIn. Lil)sihi deinteres esteetimologi:l luiGustav I\.isch < magh, {(ine", "e!)U!oar" (Siebenbul'gcn, p, 216). "6 IlieDrm,Toponimie i eonlirw.itale n Moldova denord,p. 41i 42. MIibidem, p. 160. Auiorul confund aieitoponimia romneasc (rcspectiv, tota.litaLea numelor deJocuri dinHornnia. indiferent de originea lor)cutoponimi(l de origine romneasc (Incareseille!ud doarnumele form.atc pe lcrellullimhii romne), CI.E. Janitsek : "Toate topolilimele folosite de poporul romn indiferent de originea, de aspeelul lOl' lingvistic sau de rspndirea JOI' teritorial -- eonstituie o parteintegrant dinvocabularul limbii romne. deei elesint,toate, nUUle topiee rOInllne!.i" (l'roblemaclusfficrii toponime{o{ l'omne/idup origin!, tn SUBB (Philologia), XIXi19i4, ,se. 1, p. 114---115).

35

STHATIFICA:RIO:A GENF,TVcA A 'l'OPONI]\IrrBr ROMA.NETf

407

latin (dar i de alte origini), curente i astzi n graiul vorbit. Aceste nume topice [... ] fac dovada continuitii nentrerupte a romnilor, care au numit din cele mai vechi timpuri locurile pe carele stpneau" 2G.Examinnd materialul cules de Ilie Dan i informaiile de ordin istorie pe care ni le ofer, constatm c nici unul dintre toponim ele romneti (inclusiv numele de sate) nu prezint indicii dup care s le considermmai vechi de secolulal XIV-lea; n imensa lor majoritate, ele snt toponime minore,i nsuiIlie Dan recunoate, dar cu alt prilej, CD "pentru istorie toponimia minor sau microtoponimia are importan mult mai mic dect t.oponimia major" 265.tn al doilea rnd, faptul c ele au la baz apelative curente este i el o dovad a caracterului lor recent, cum tot Ilie Dan o spune n alt parte266In sfrit, n ipoteza c populaia romneasca fost mai veche, nu ne putem explica de ce hidronomia important (numelevii, n primul rnd, Solonei,dar i al af luentilor si mai de seam, Cadea, Racona,Blituieiul este slav: este evident c primele rdenumiri date de () populatie care se stabilete lng un curs de ap snt cele ale cursului nsui i ale principalilorsi aflueni2U7 "Dup cum contactul cu slavii, eu toat masivitatea manifestrii lui, nu a ptruns [sic I] in profunzimeasistemuluilimbii romane, nici toponimia -ne ncredineaz Vasile Ioni - nu a fost modificat, eu toat influena puternic de care a suferit. Ea a rmas romneasc,lucru de care ne putem da seama atunci cind o analizm n ansamblul ei, la nivelul ntregii mase ioponomasiice,nu pe arii mai mult sau mai puin ntinse, i nu oprindu-ne la toponimia aezrflor de pe vi i nici doar la numele acestora [s.a.r 268. Am artat ns c ntre manifestarea lexical a unei influene strine i manifestarea sa toponimic nu se poate stabili nici un fel de paralelism, dup cum ne-o dovedescatitea situaii de discordan cert269;de aceea, invocarea gradului de penetraie a influenei slave in ansamblul limbii noastre nu poate fi considerat un argument. Exemplificrile lui Vasile Ioni, eli toponifl}asatelor Ytrciorooa i odeadin Banat, nu ni se par nici ele edificatoare"r. O bun parte din nume rezultevident dintr-o diferenieresau o polarizcu;,e (Vratica->r Dosul Vraticii, Faa Vraiicii, LznoruVraiicii etc.), aa lncit 'are un caracter relativ recent fa de centri.idenorninativiiniiali. Ca probe de vechime nu pot fi invocate nici toponimele personale (Gaiu l.u Zuluan, Ii1mtt!ill Ciumronilor, Prunii Almjonilor, Vada lu 13 111a1l , Valca Tli.m(ionilor etc. etc.) i nici numele unor obiective geograficecu totul neinsemnate (Dupil Moar, Dup Vn, Ftaitno In Buuian, Grituiele, Tazu,]ZVOrL! de la Buri, Mijlocu, 3Ge1 IlieDan,op.cil ., p. 160, 265 Idern,Contributii la istorialimbiiromne, Iai,IUS:l, p.l \J2; vezii. Toponimie :;i contimlilale, p. :10, 286 Idem,Toponimie i canli/llli/ale, p. 51: ,,() elirno!ogie dar nseamn il vlrst mal mic a numelui topie, n timpeeoriginea obscur trdeazi o mare vecitime", 267 Blndet!!l, rmas fretimologie in mOllografia autorului, llUpoateaveaBiei o legtun!eu rom, blnd saul3Indu, ciesteun derivat dela uer.Mydll!!) "neltor" eu suf.-ee(care indic posesorul uneicaliti, cI.mudrec < mudr!Jj): *BI!Jdnec, apropiat apoide rom,blind. SinonimllI siiuestehidronimul Sllldnia < uel'. zludnyj "neeJMor" (ateslaL la Zeuo .Kuzcla nnd Jaroslau Hudny6kyj, Ukraillisch-dwlschcs Worterbllch, Leipzig, 194:1, s,v.). .;; Vasileloni,op.cil., p. 226--227. 28.Drago Moldovanu, Elimo.logia llidronimllllli Moldova, inALI!"XXV III, 1()8"1,-[ \182 , A, 1>. 42. 270 eL Vasile loni,op.cii.,p. 2fl--29.

'1.08

DRAGO MOLDOV ANU

36

Stinca, Un.qheie, Var/uZitie), Zioane .a. m.d.): orict de impresionant ar fi "masa" acestor denumiri, ea nu poate concura ea vechime nici pe departe numele satelor (odea: 1343; Vrciorova: 1433). Astfel de nume nu pot dovedi c toponimia dintr-o regiune "a rmas romneasc", ei numai c a deuen it romneasc. 2.2. Dup cum s-a putut observa din discuia precedent, teoria masei toponimiee ignor in mod deliberat diferena dintre toponimia minor i cea major, tocmai pentru c, n imensa lor majoritate, toponimele romneti se includ n prima categorie. Teoria n cauz.s-a elaborat pentru a contracara aceast situaie de fapt i are ea rezultat inversarea perspectivei temporale pe care o deschide distincia respectiv, Tendina de nivelare a toponimelor sub aspectul importantei se observ Ia mai muli cercettori, i in primul rnd la cei care ncearc s realizeze stratigrafii toponimiee zonale. "Privite prin prisma masei lor, susine Mircea Hornoro dean, toponimeleminore au o importan cel puin egalii [s.u.] cu cea a topouimelor majore" 271. Statistica aproximativ a lui Emil Petrovici, dup care 80% din toponimelede pe teritoriul rii noastre sint romneti, "dovedete cu prisosin [sic! 1 continuitatea poporului romn pe teritoriul su de formare de la nord de Dunre" 272, Or, pn in prezent nu s-au gsit exemple sigure de toponime minore strvechi, nici la romnii sud-dunreni i nici la cei nordicis=.Numele satelor aromneti Fi minirc! i Cernei, pe care Pericle Papahagi le considera cont.inuatoarcale lat. *Flammulfnsisi *Tsiernensis?",snt, de fapt, patrionimice Flamlmr, Cerna)eu suf. -ei (-ai), existent i n dacoromnca sinonim al lui -eni (-ani)275. Constatind c n mai multe inscripii latineti numele mpratului Traian este scris Troumus, Constantin C. Petolescu este de prere c. apelativul romnesc:traian, folosit ca toponim pentru a desemna urmele va lm-ilorromane, nu a fost mprumutat din slav -cum se eredea-- ci descinde direct din forma latin popularv". El conchideefi Troianele"reprezint dovezi ale continuittii populaiei daco-romane n secolele de dup Aurelian; n perioadeletulburi din epoca migraiilor, o serie de toponime an fost uitate, dar numele rurilor importante sau Troianeleromanilor au persistat i s-au perpetuat n amintirea localnicilor dacoromni" 2'7. Dar nc '271 MirceIl Homorodcan, Fcclll'i1 {Ia/ni a Sarmizegdusel, p. 2:3. 272 Ibidem, p. 25. CLEmilFetrovici, Studii, p. 24\J. 273'1eu\lm[lrale sntinccrcrl!e amatorllor dea detecta astfel de toponime, dar ele fac [[iri! excepie pasul caredesparte suhlirrml deridicol. "Vom recunoate, afirmi! deex.Ioanarba, lntrenUllJele topiee dinJlOtarnl locaUt.ilor, adesea, chiararhdipuri .Iatine, maiumltsaumai puinlncHrHte", ellmar n clrisfie < lat. aris/a"spic de gru",l10rescll < lnt. liOrrwin "stup", J!ndn tii"< Jaf., mandra "staul", Orni! <:lat. OJ'1I/l8 "frasin", A/lai< lat. alte"sus" ("dovad &latil1!{iii e i pozi.ia necentului"), CuriiilrJ'O < lat. eunuc"a cura" (op.cit" p. 18-19) . ,4 Pcriele Pllpahagi, Din IOJlonilllia aro1l1rill, n "DulIi'ircH", II, .1 \125. p. fi5; id.ern, Cirnei, ibidem, r, 1\J24,p. 204-205. 275 () dovad npluseslccprimul sat senumete i Flambllrari, n care -arinuarefunc.l:t dea creanume deagent, CU!l1 credea Th.Capidan (TopoIlymie 1I7acer!o-l'oU1I7aine, p. 75), ci aceea de formant patrionimic : "cei(veni.i) delngmuntele Flambul'". Al{]olJea 1111l11e a fost explicat ca derivatIn-eS dela 51. crni"negru", ascllJ:lntor C11 )I()krd sauTopld(Th.Capidan, ibidem, p. 118);dar n acestcaznumele satului ar fi trebuits aibform de sg., eventual articulat (can numele locaJitii.i1ol" aTom. CiTe, i CiTeu). 276.Constantin C. Pet()leict1, VariaDaco-Romana, n ,,'l'ltrHco-Dadca", IV, 1\J8i3, p. 14,)-145.Aceeai opinie la Constantin C. Giurescu, Formarea popomilli romn, p. 111 -112. 277 CO!1stanUn C.Petoles(u, op.tii., p. J45.Accsl punctde vedere maifusese susinut i de dUre1011 Donat,Reexamint!r toponimice n legJur CIl conlirmitalea : TROIANUL, n "Luceafrul", 1978, nr. 12.

409 din 1941 G. Giugleaartase c rom. ttoum "val" nu are nici o legtur et.imologiccu Traianus, ei este un reflex al hazei lexicale romanice *tl'lju, i c doar trziu valurileromane de la noi au fost numite cu acest termen27S Supoziia lui Simion Mchedini, dup care hidronimele majore strvechi trebuie s fie "ns()ih, fiecare, de cite un mnunchi de s lte toponimc de aceeai origine"279, nu se confirm. Astfel, trei hidronime Ibrti (desemnn d dou piriae din jn d, Gorj i unul de lng Ortie) snt apropiate de Vasile Fril de Ib r ( 'Ef3poc;) din Balcani i explicate printr-un dacie *Jbl'1l280, Contient de dificultatea Ionctic a meninerii grupului -bl'- in romnete, autorul ncearc s o evite a dmitnd posibilitatea ea acest grup s se fi pstrat n elementele traco-dacice ale latinei, ca n toponimele Abrtul<A brutus sau Tib t;Cebt us. El citeaz opinia lui Vladimir Georgiev, dup care forma ultimului hidronim (alluent drept al Dunrii) denot o evoluie de tip aromanese a lui ke- la (e-, an terioar metatezei slave (* Tibru>hg. 'ibr, cf'. v. sl. dobri1:>hg. dobr). Am vzut ins c numele Ahrudului nu este vechi, iar evnluia formal a anticului Cebt us nu se poate atribui .J'ilierei"aromuet.iss-. Este de crezni eil la venirea slavilor n zon transformarea africatci i.'la nu avusese Inc loc n arornri, pentru c fenomenuleste de Lipanalogie i S-3 petrecut, <lupiitoate prohahilit.ile,spre sfritul romne] comune. Aadar - slav initial nu putea rezulta.dect din c st.rrornnesc, printr-o evoluie confirmat i de alte toponirae (hg. Cerecel rom. Ceriel, bg. Vacicel< rom. Fceie! (==PlJce!),hg. Cikura .. rom. Ciwr)2H2, iar grupul -br- fie c nu 2-7S G,Giuglea, fll r!u;{{n'OllUln f{eutovInain, in ,LaJlgnc et Litt(!ratllre",r, .1 (J41, (l-2iS seinvodi sp. .si !rocha, rdo)'onJ. (roi"ei'\rare" itoponinlizat). S:-l a relnabl ClI unSP()J: doeurnenta.r-e rOlntll'HHSCi i rornanic. (se:nsuriregionalt\ tC}JoninH' djnltalh de nord) deJtUreea JJornorodel:n (lJesjJ1'(! lo.pont[!/ir:111 Troi:utt 1nSllldii deononlasticcl. j rI. Cluj-Nap-nea, 1HS2, p. 9'7 lOf)). ' 7!!Sjnleon .I\fehcdhlp, Opere alescJBHcllre,U. 19Gi) p. Hl. 2;>;0 V. I"rLlih1! ()riyinc(1 toponilnuhri ronu1ncsc Unu,n I"Ii., 247 --251; ideDl, I)i(.lIerkunj'f de,,,' nunnisc!u:n I3JruJn .. Y1": COFI(Ji'(!'\ Lp. :120. Ipoteza sa esteacceptat de: Ccerone les(limcnls dusubstrat p. 198),i. A1'l10n Vrach} (I.il/iba (/aco-yeilor, 'l'":irnloara p. 176). Obs{-';rvlln alei nICI unuldintre tnponimele dtate de V. Fnl\iI,\ nu esle salulIhrildin COlT!. Bland.i:jnu, jud.Albaesle atestatabian! DSG, iarhitlronimcJe ()lteJIe;1.i nu apar In d(}cumentele ptlhlkate pn{t acum (dup;.:l eu.n()tinta nousjxi'i). ""1Explicaia iin,,,,islulIJl bulgar nu a foslacuepLaL'i cieetitreEmill'elrovici. pentru 1110Uvul efi"cgreu de caIH'nl<1ju,Dtln"irH ;t e fi vorhit intreeutaroruilna" (Toponilnia ca.rpalo-ba/canic :i cordinuitatea d((('o-rolnOnt1. nJ)czbalerilc, p. 9),(:ereetrile luiGusta\' \Veigand au rdevatabsenta toponhneJor hfotll:1nc'ti n Bulgttrll (l?ull1nen llnd..tll'Onnln.en in Bl.llg(lricn n JAllHESBEH. XIII, 1(;08, p. ia]'celeelIcaracter istorie si onomastic ale lui Silviu L)ragotnir conduc: i ('.le la concluzia ,.arorn:lnH n:ruatinsuiciodal:l'; zona nordic:1 a Peninsule.i 1:::aleanlce : "OInlcare a elerne:ntnlui arcInfln sprenord(...j nu o pulenl identifica nkj nlumina documentelor, nicia topoll.imiei" (F/altii, p. ti7i 177). 2',8 Exeruplcle le diiB. Simeol1ov (Noms delieu:r rOnIa!lS en -el'.d, -j(jcL n LB, Xln, 1\J68, nr. 1, p. 8:3_85) ('are, necll!1osdnd sistemul derivalelor romneti de la culedive n -el, le eonsirfer crea:ij aJeunei \,JiopuJaji rurnanizatc sauchar sellliroinanzate'. H.eetiIiearea {} fa(e VirgilNestol'cseu (Despre orif}inw 1JIwr !oponime bulf}rt'li in -eell! (-ieen, nLH,XXIV, 197f" }).2Gl - 2!>2), earediscut doarpe Romicel, identificat llrom.COl'nel (inumele unei loealiHl.i dinTaraHorn,lnenscii, atestat'lla 14\/2) ipeCererei, careesterom. Ccr!el, flim. dela cerei, ,,10c. eu eeri", pe carediac.!I1 slavil i serie IVWMV/\1$ ntr-tIn document: de la 1510. ']'oponimu] Facial,rtil1Jas plml acum neexplic.at, pe careB. Simeonov Jl!eearc zadarnic s-!coreleze euun apelativ "romanic" /Jaca, neflposibilitatea s clel.erminiiul vechi mea. fenomenului (rom.c>bg. c): elnnpoate Iialteeva dec.t rom Fgctel, pereeput caFceie! (eLtoponimu] munlcnese Fdqe!el, sel'is de(llaeul slav*'h'{HJ,EA ntr-un document dela 1475, eLDEHS, p. 7"),primit (l, bnlgar

4JO

MOLDOVANU

cvoluase nc la -ur-, fie ajunsese la o faz intermediar, care a permis refacerea lui n slav282bis. Prin urmare, dificultatea fonetic IlUpoate fi nlturat, astfelnct e de preferat explicaia dat de ctre L Ptru hidronimelornoastre, de la un Il. pers. *Ibruv, Dei recunoate c "munlii romneti nu ofer n mod sigur toponime de origine anticii", G. Ivnescu susine, pe de alt parte, c "mai ales n regiunea Carpailor s-au putut pstra to ponirne dacice, cci mai ales n aceast regiune au trit romanii" n epoca invaziilorv". Ultima afirmaie se ntemeiaz exclusivpe etimologia hidronimului Nruja (lin Vrancea, dat de d-sa, care nu poate fi aceeai cu a hidronuimului Nereju magh, n uires "mestecni"), cum crede Iorgu Iordan85, ci trebuie corelat eu a hidronimelor baltice Naruia (cu suf. leton -uz-), Naruse, Narasa etc., comparate de lingviti cu lit, neriu, nirti, v. sl. nreii, slovenulpotulreii,v. rus. potiirali, uel'.neri"a scufunda", "a afunda" 286. Ar fi vorba de o baz dacic sau poate chiar preindo-european *11 ar, =ner, dezvoltat cu acelai sufix ca n leton. Dei unii savani au vorbit i de o baz inrio-iranicnr "ap" (contestat de altii), G. Ivnescu nu crede c hidronimul nostru ar descinde de aici, pentru motivul c nu putem afla n aceste limbi un sufix -tiia. Conco rdan.a exclusiv cu toponimelebaltice nu se poate explica, deci, decit prin substratul dacie. Este posibil, dup autor, ea i N ereju s aib aceeai origine (de la aceeai baz, cu alt sufix dacic, -ei), pentru c et.imologiadin maghiar nu explic, pe ae o parte, sonorizarea lui -5-final, iar pe de alta meninereanepalatulizat a lui n +.i initial. Plecnd de la aceast ipotez, .el-sa face dou generalizride mare importan ctnogenetic i lingvistic: "S-ar prea deci: 10'C Vrancea este o regiune de continuitate a populaiei din epoca dacic pn n cea romneasc [... ] 2 C limba dacic, prezentnd unele asemnri lexicale cu ilirica i halto-slava, s-ar integra in n perioada slavei comune. cndeanuaveaCOUSOSlla fIn .<;istemul su fonernat.ie. aa tnclt era echivalat n mprumuturi fieprinp, fieprinv(eLgr.fj),<za(P1Jv[a-sl. f('\dC&HMH'E:, ap.A.MeiHet, Le slan commun, Paris,1929, p. :18-,l!l), n aceeai categorie intrtoponimuJ 1linncel de pr valea Ibarnlui, pe careSilviu Dragomir Ilcrede singura dovadi\ a prezcll!:ei nordice a aromllilor (Vlalzii, p. 17'7). precum i Il serie <le vechi mprwuuluri lexicale: bg.carcalu.\'11 < rom.ceruluu(D. Scheludko, Lalcinisclu: umirumiinische E'lemente iw. B1l1garischen, n.,fhlkan-Arehiv", III,1927, p, 284) saU SCl' c[ira < rom. Fecioar (PctarSlwk, Nelw Bcitriige Zllr J(unde desromaniullenElemenls in dei'subokroalischcn Spracl!e, n ZRPh,XXXVIII, 1914--1915, p. 545). :?-82bis Probabil el!. aredreptate L iadbei cndsusine e "HuIHa:i existenta vucaJe.i naz-3.liwtear putea explica meninerea gruj)lllui intervoealk -br-lnCebru pnInepoca illvazi.ilor slave in sudul Dunrii, e{(ci populaia romanic schimbase grnpuJ -brIn-llr-" (La Und'Orient el rOl/maill Wmm11l1. In,.Hevue desetlldes imlocuropc;ennes", III, 1\)4;3, p. 224), . 28" IoanPiltru!, Onomastic romneasc, p. 7!}, N. j)NS. IlJl'o existin bulgar:1, undea fostexplicat (greit, dupautor)ca o seurtare dela lbral!im. Ibmestensll bine reprezentat in onomastica rot'nnilor s'ld-dun:'ireni (el'.IoanCaragiani, Studii istorice asupra. romnilol' din Peninsula Balcanic. Bucureti, I, 19:1n. p.103nota1,264nota2, Il, 19,.11, p, 245). 284 G.Ivnescu, Lalopoi/ymic dela zone carpalique. p. 4i 18. 2% Iorgu Iordan, Toponimia romneasc, 11. 80i nobl5. Lipsite de interes sint c01ela!te etimologii propuse: a lui G. 'Weiganci: dinbg. pentru.JVilruja"a impodobi" Idinuer. nud "potc neseopit." pentru Nereja [sic1J(Urspl'llng. p. 83), a Margaretei tefnescu: Nereja [sic!I ;'::: bg.nerezu "verrat" (Elementele /'uscli-rull'.lle dinlimba l'Omilncascli i vechimea lor.Iai,"1925, p, 5),a luiALP. Arbore: lV/'uja <:v. sI.narusii ,.rucat" (op. cit.,p. 28), a luiA.D.Xenopol : NT/zja ,=,rom. Ncra(= Neagra) suf.-a(istoria rOIllnilor, II, p. 5'7 nota2(;). 286 G. Ivnesctl, UnMdronimic romnesc deorigine dacic ,N1'llja, InALrL' (Filologie), III, 1;965, p. 267 -271 .

39

STRATULC<"W.EA GENI':TI'C A TOPONIIVfIEI ROMANETI

411

aria balto-adriaticdesprecare vorbete Krahe,fr a participa la aria cu toponimie 'european veche": 287. Urrnndu-l pe G. Ivnescu, Octavian Ru crede c hidronimul bnean N era (popular: N'er,qi1n, N'rgn) este "de o strveche origine autohton [sic! r. ntruct "cu siguran aceeai explicaie este valabil" i pentru aeesta28R El combate etimologia dat de savanii maghiari de la baza nyr "mesteacn", pentru c acest copac nu-i prea rspindit Tn zon, iar "hidronimelecare indic flora snt de obiceipraie putin importante" m. Att formele populare paralele ct i atestrile vechi ale hidronimului (Norod, Nnrodiu, Naraq, N taraqb,N yragh) l determin pe O. Ru s invoce i oset, Harg "ngust, strmt" < +norak "fie, grumaz", care va fi fost adus de iazigi prin secolul al IV-lea i se va fi suprapus peste autohtonul *Ner-; ungurii ar fi preluat numele de la iazigi [sic! j, dei n-ar fi exclus ca autohtonii s le fi avut pe amndou, iar unul din ele (de fapt, tocmai forma popular l) s-I fi transmis apoi ullgurilor290 Dup cum se vede, ceea ce pentru Nruja era simplu i dar, se complicmult 'in cazul N erei, pentru motivul c formele se opun cu nverunare ipotezei autorului, obligndn-lla adevrate tururi de for'. Urmrind modul cum snt adaptate in romnetetoponimelemaghiare n -s, constatm c niciodat nu se produce sonorizarea consoaneiw; de ex. numele satelor ardelene Mire (dou) i Nire (dou) .au ca prime atestri 'formele maghiare N y(i)rts292 Prin urmare, obiecia adus de G. Ivnescu etimologieilui Iorgu Iordan este ntemeiat. Nici dac s-ar pleca de la un magh. *flyrad,cum procedeazpe drept cuvint Kniezsa Istvn pentru Niraju din bazinul Mureului=", nu s-ar ajunge n mod firesc la N ereju (*Nyr{ul >* N yaragy> *N'ergiu>NirajLl), dei apropierea este, n acest caz, mai mare. Cuvntul osetic, dei explic foarte bine numele antic al unui bra al Dunrii, No:p&x:r.o'1294, nu ajut nici ca sens i nici ca form (> rom. *Nrac,'*Nreag) la elucidarea numelor Peavea de alt parte, nu este ntrutotul jusli obiecia c hidronirnele majoreNere. nu pot o baz Iitonimic (este suficienj' s amintim aici numele Tlrnaoe.Ct privete supozi.iac baza =nnr ar fi nsemnat "apl,", ea este infirmat de hidronimiabaltic, unde n exempleea tit. Nnr-upe finala nseamn ca. nsi "ap!:i".Dup K. Bga, Lem a din Noruza etc, este liL neris (gen_neries)"rasfoI'''(dezvoltat din verbul primar, "a se cufunda", din care provin i bg" uel'.nlrel, rus. !laM "vr") ; H.aymondSchmittlein nu era :!,j? (. Ivn.cseu, [}nhirb'J)ni!nic fQ!nnesc, p. 271.Irnpotriva explicaiei prin ruaghiar a hldronimului Nereju sepnJnunl i Gh.Moldoveanu, bazal: pe de o partepc ascrw'irwt'ca celo, dou nume, iarpedeaHa penLru ei!"egrei! deadrnh, d8C!lu imposibil; cao denumire maghlnr s fi putul. prinde ea delHI mire a uneiape,destui de mari, a dousate, to(Orl1>.1 aiei,in inima Vrancei" (Topon{.rnic iJrinCeGII., in "... t\l:eneu''', V,] 9fj8, nr. 8,.p. 14). 2"B Octavian of!.cii.,p_258--259. IdeeaestereluaUl i de Vasile hml.. o[J, cit., p. 205 2H}Octavhul H.ll, op.CU.p. 258. 290 lbideIn, p. 2!">9. 2"1 IoanPlttrususine c i in cazul nU.nlcIo!' delocaliti Clnj,Dej,Blajnu estevorba de()SUlJorizare roml}ueuse a unui Il,. pers. u-ii, eideunsufix originar -2: devenit 5U rdnmaghiar (Nwrlc-de persoane i I1l11ne delocuri 1'1J/lUlneli, p, 110). Acelai punctde vedere la Sever Pop, Recl1eil post/wme, p. 17'2. ""2 CorioJan Suciu, op,cit .. I, p_ ,100. 427. """Klliezsa btvan,ErdCly ulZl/wei, p.26_ 2."4 CLItalo Hrmea, Ptcsunli () proIJabili itanisminell'Oll.Oir/as!ie/J daco-gclica secondo la Geografia di To!omeu, In"DaclJromania" I, 9.7:>"p. 240_

4J2

lVIOLDOV ANU

40

ns de acord cu aceast explicaie, ntre al' ele i datorit convingerii sale greite c numele de animale nu apar n hidronimie=e.Corespondentelehidronimice din rile slave (rus. Nereiua,Nereika,maeed. Neridina) considerate ca apartinind stratului preslav=" --, ne conving ns c baza respectiv trebuie S[Ifie un termen ent.opic,i aceasta n marea majoritate a cazurilor. .Judecind dup seria apclativelor balto-slavc citate de iVI. Vasmcr=",este prohabil c sensul va fi fost acela de "adlllcitur",,,(ru) adncit", adic lipsit de albie major, strns de dealuri sau de Il1UII(.i, dup cum avem in vedere teme nominale sau verbale. i noi credem c Nruja, Nereju i N'etglin descind din aceast baz, orientindu-ne dup variantele hidrunimclor baltice: N eris, de pild, afluent al Niemenului,este atestat n formele: Nyeriz, Nieriz, Neri;,Nerqa, Nerqi, Neryne, Nare208 Ne ntrebm ns dac un piria de \J km cum este Neretina citat de Ivan Duridanov, sau chiar unul din 2D kmicum este Niiruja i-ar fi putul menine numele preroman n condiiile perturbaiilor demografice din lunga perioad a migrairlor. Poziia Vrancei, in apropierea unei trectori transcarpatice, nu este n msur sh confirme rnit.ul autohtonici locuitorilor si, ntemeiat exclusiv pe textul lui Dimitrie Cantemir acela interpretat arbitrar). "Acele trectori, observa cu dreptate Julius .Jung, nu alctuiau pe atunci o grani, ei mai hine o legt.ur"29".Per uiatn VaI'anclw, cum aflm chiar din primul documentcare-i at.est.numele, la 1431,s-au scurs permanent intr-un sens sau n altul seminiile clret.eale Luranicilori ungurilor. Ea a fost teatrul luptelor dintre cumuni i unguri, locul unde acetia din urm creeaz, pe Ia nceputul secolului al XIII-lea, o marc, i unde i-a fixat sediu! episcopat.ulCumaniei. Iar mai nainte de aceasta, ea a fost lipsit de aezrile culturii Dridu, considerat de mult.i ca protorornueasc, dup cum ne-o arat limpede hrile arheologicpde ansamblu ale Moldovei. Aeeasl situatie nu este inllrmat. de concordanta de sufixe dintre hidronimele vrncenc i cele baltice, c forman!ij respectivi se ntlnesc i n limbile slave. Sufixul -df aVea () productivitate cert. n paleoslav, unde forma abstracte deverbale: nomilla adion care adesea suportau o eoneretizare seeundar, ee le Lransforrna Jn nomina ((!fenlis, fie n !lomina adi (de ex. "virtej" <uriai ,.. il se invrti", r:Jl!eil mal, capt" robiii, roboti ,,3. tivi, a tia" .a. Era un sufix' care s-a rneninut '::" <: productiv n bulgar i care provc,neadin i.-e. ntr-o fazii mai veche, 2!JSnaynlond Sell1nit:ttein, Rludc sur la natian(;)ile desAeslU. J. Topon urnitliltulnien.ncl' Hade,1\148,. p. 1)(3. F'entTli freevena cu toluI exeepi<.llutl a lHl111I()r dl!animal', n hidronimialm!tieil, vr.,zi lungalistdat'l de Aleksandras Vanagas .. Ballijskic{/idl'Onim!J apellja1i1Jl1O[/O proisflOzdenija, n X!' Conqff's International, Ii, p. Fl()8 5\19, iar pcntrnrspndirea acesle nomenclaturi n hidronimia european;}, veziGerhard HohIfs, EafopischeFlllssnamcn /Ind ihrc hislol'ischen Probleme, In 1'1In{alla!iona[er }{ml!1ress rar !VaIltenfo[Sc!mng, I, Munchen, .HHH, p. 14 17. """V.N.Toporov, O.N.Truhacev, Lin{jlJislit'eskij analiz gidroni1Jlo/J lJcrlmcgo Podllcprovja, Moseova, 1%2, p. J98; IvanDuritiaflOV. nit Jlydroliymie desVa/'dar{}slems alsGeschiclztsqtzclle, p. 81. 2!l7 ]\1.Vasmer. 0[.'. cit., III, p. 65. 2IJH Haymol1(] Schmitllein, OfJ. ciI.,p. !l5. 2,. Julills .Jung, Contrilm(iwlC la isioria treclorilol' TransillJCln iei , extras din "CollvorbiI' literare", XXVIII, 1895, p. ,15. 300 CI.Frandszck Slawski, op.cii.,IJ.69.

41

STRATIFtCA;J'tEA GEN',Fl1'!lC A 'tOPONIMIEI ROMANETI

413

el se prezenta chiar n forma -eqii, din care se pot cita mai puine excmple=". Deci, de la un verb TI/reti"a se cufunda" noi credem c se putea foarte bine forma un derivat *Nlrezi (*Naei) eu sensul de ,,(ru) adncit", iar cu forma mai veche a sufixului, un altul *Nfrcgu(*IV crlg), la care s-a adugat sufixul suhstantiva1 masculin -(inij302:*Niregn il (*Neregl1),conferindu-i o valoare augmeut.at.iv. Deplasarea stokavian a accent.uluia dus la sincoparea celui de al doilea -e-, iar primul a evoluat n mod firesc la t velar] li dup palatalizarea lui n. iniial. Datorit ascmnrli fonetice, maghiarii au apropiat toponimu! de derivatul propriu, nyard, fapt care explic satisfctor diferenele dintre pronunia romneasc i inregistrarea numelui n documente. Este probabil c asemnarea cu formele baltice se explic prin folosirea aceluiai sufix, i.-e.*-egio, cu ambele variante, de la aceeai temi) verbal, care, de altfel, a fost ut.ilizati cu alte sufixe, att n limbile baltice, ct i n cele slave. Unul dintre ele este sufixul slav -uta, care continu un mai vechi -uqja (de ex. .kaluzajkaluga <:kaltt "haUi")'JiJ3., Tema de la care s-a fcut derivarea a fost, de aceast dat, substant.ival, *ner- "adlncitur", care se potrivete perfect eu nfiarea cursului de ap, o vale foarte ngusl eu numeroase chei, Tema este mai veche decit cea din hidronimelebulgreti i ruseti, unde o intilnim deja sutixat : =neret-..Iudecu d dUP1cronologiasufixelor realizat de slaviti, N'ergn are numele cel mai vechi, dat probabil odat cu primul val de slavi; Niiruj i Nerejll snt mai I10i,dar mai vechi totui decit hidronimelc slave. Prin urmare, hidronimele discutate nu sint de dacic, iar similitudinile Jar formale cu cele baltice au pot fi invocate ca un nou exemplu de paralelism intre dac,i ci ca unul ntre baltic i slav. Cu aceasta se eliminl unicul sprijin mai ferm al ideii c zona noastr montan se caracterizeaz prin conservatorism toponimie. Dei mrturisete c nu a S3.detecteze nici mcar un singur exemplu de toponim minor pstrat din antichitate, ."din lipsa unor dovezi mai concludente, istorice indeosebi, lingvistice"OI'J4,Mircea Hornoro dean continu s cread c nu numai toponimia major, ei i cea mi10r poate avea stabilitate in conditii istorice orielnice -- cum ar fi acelea .tare vor fi existat n zonele vechilor',,!liriCromnct.i,"al cror caracter unitar dinuic cu siguranJ:dintr-uIl treelltndeprtat, pe alocuri ehiar din antichitate" ;;"'. Acest pund de vedere contradictoriu se ntemeiazi.i pe eitarea30;interpretrilor date de doi lingviti de GeorgeGiugleai Emil PeLrovici,unor hidronime din HaJ:eg,Ri de 1Hoore "Rul J'vIol'ilor" i Ru Brbat "Hiullui Brbat", care ar menine structuri morfologce latineti populare: pL moare<mulae "mor]" (*rivllde molae)307 i fuziunea genilivului cu datnd (*rivus barhaLo):lOB. :l01 Ibidem, p, 70, ;-W2 Ibide;11., p, l30(despre acestsufiX) . 30a Ibidem, p. 70. 30'! M.ircca HOf!lorodea n, Vechea I'alr a Sarrnizegel1.1sei, p, 51, ;l05 Ibideln, p. 22 306 Ibidem, . 3U7 (}.Criuglea, IvI. IIol1l01'odean, L Stan,Toponl1nia COIll11FlCi l?ludeJlloi'{ ('ToraIra/egului).n FD, V, 1963,]), 42, 30i; Irnn rietrovi(i, Stadii, p. 27G. Interpretarea este("lceeptrrUi ;'i d:_: c,fJtre Co:nsLanUn C. Giureseu, Forllw}'{a poporului 1'Omll, p. 1:39, IonelSlan,QIlC!f]!I!'S )!'O/Jii'lIU"s !opolUj1nie rOllmaine, in jlclell.' celui de-alXIr-lea Congres internaional delin[ll'isli(' "i Fil%!!l" TOmuniul, yol. 1, p, 1 128, N, Sloicescu, L Hurdube:in, ConUrllliialea daco-romanilor i'n islol'io!Jl'llfia

414

DRAGO MOLDOVANU

42

Afirmaia c "tarile" romnetis-ar menine ca atare din antichitate nu are un punct de sprijin ferm, istorie sau lingvistic.Este drept c i unii istoriei cred c "vile retrase ar putea prezenta o toponimieveche romneasc"3()9, se ndoiesc cii "snt regiuni muntoase cu totul i cu l.otulIipsite de onomasticromneasc strveche" aio i presupun c "din noianul de hidronim e i toponime minore romneti pe care le avem, numeroasetrebuie s fie de origine strveche" 311 ; dar recunosc totui c "dovada perernptoric pentru aceasta [... ] nu se poate aduce"3J2. Ri de Moare nu este o "numire arhaic", ei fixeaz doar nluralul dialectul moare pentru m0r1313, iar nefolosireaarticolului hotrt n c'el de-al doilea hidronim, Riul Brbai, nu este nici ea lin il ci reflect impactul sistemului toponimie maghiar (oficial) asupra celui romnesc (popular); construcia sintetic esl.esemnalat la nceput numai n documentelelatin0maghiare, n timp ce sintagma genihval este prezent 'incele rornueti->. (Se pot da i alte exemple de structuri genitivale romneti devenite apozit ive n nomenclatura oficial maghiar=-.') Ref'erindu-se la numele de ape romneti miei, C.M. tefnescu crede c o parte din ele au rmas neslavizate, iar discordana dintre caracteristicile Iizice ale cursurilor i semnificaia numelor n limbile slave ar fj un criteriu pentru a le putea distinge.Hidronimele Ustra (bazinul superior al Moldovei) i Rebra (jud. Bistria-Nsud) nu pot, prin natura lor, avea vreo legtur romni? istrin, Bucureti, 1981, p. 199. Intr-un studiu consacrat "vechimii morii deanIa romni", Constantin C Glurescu combate presupunerea d\ romnii ar Ii nlocuit trziul"jjaprin moar, in secolul al V1 Il-leasaual XIl-lea,sprijinit, pe de o parte,pe "terminologia esenial. a morii deap,[care] c deorigine Ial.in" iarpedealtapeoriginea toponimului ndiscuie, care' estetot latin,"aacumau artat-o filologii. dinCluj" (Probleme controocrsate, p. 1J5-137). Or,niciunuldintre termenii caredenumesc prialemorii nn descinde direct dintr-un termen latinese, fiind Folosit exclusiv (sauiniial) pentru aceasta, ei toireprezint extensii analogice aleunortermeni carean fostmotenii din latin eu alte serunif'lcafii : cai,ching, cpstru: etc.TIU provin dinlat, caballus, cinoula, captstrum etc.,ei dinrom.cai,chinq, cpstrii cualt lTeh's debaz,Prinurmare, extensia semantie{1 seputeafaceoriclnd, aaincitsingura dovad. devechime riimlne doar numele generic, moar. Confundarea ettrnologiei secundare euceaprimar esteaproape o regul in lucrrlle intoricilor i etnograilor notri, carencearc astfels oeter- minevechimea jntrebuinrii unorInstruments meteugresti. 309 C.Dalcovictu, n Dezbaterile, p. 64.Vezi i 1.Nestor, ibidem, p. H7 (carecrede c n, Unele regiuni toponimla veche sevafi pstratmaibinedectin altele), 310 C. Daicuvici u, loc.cii. :<11 IstoriaRomniei, 1, Bucureti, 1960, p. 787. 12 Ibidem. :113 Vezi DLHs.v.moar. NicIG. Ivl'ineseu nu admitea ongmea latina hidronimului In discuie, apreciind c acesta ar fi " o deformare a sintagmei romne RiuldeNlori n lIi de AioaTe, datorit uneitransmisiuni mccaniec", saupstrarea unuipluralmoare "earea trebuit s existe cndva In romlm" (Istoria limbii romne, Iai,1980, p. 72).Ol", diionarlll atest mentinerea acestli pluralpresupus ca disp:lrut. , 314 Deexemplu niu lai Bl'bai ntr-un document romnesc dela 1732 (N. Iorga, Sludii" i dowmcnfe cupri/Jire la isforiaromni/al', VI, Bucureti, 1\104, p. 491), Ia de Barbalw1Jzc dindocumentele latino-maghiare ncepnd cu anul1301, carea determinat forma JULi Barhat lntlnit lUai nti n conserip.ia ofi(:iaI de la J750(Cmiolan Sueiu, op. ciI.,II, p. 80- 81). Ilidronimul estecorelat de ctreN. Iorga cunumele luiBrbat, fratelelui Litovo(LesGarpalhes danslescombats enlre ROl1mains eillongrois, nBSH, IU,191G, p.232; dem, Jlisioirc des R()limalns, III, p. 152,1(>8, 2(5); indiferent de persoana celuin cauz, n. fam,estebine atestatn documentele transilvnene vechi. 315 Numele s:ltului\falwBradallii, de pild,estemenionat <:aVal!JG Bradla 1525. Balcabrad la 1805,Vlyabrd la 1850, Vlye-Brd la 1854, dar structura "apozitiv:l" oficiahl esteconcurat de unapopu13r care, dedataaceasta, a reuit S:l sejmpunii : Vallf; Braduluj la 1733, \Tale liradl1hlj la J750, Val!Ja Brodalllj, la 1760-1762 (Corjolan Slldu, op.cir, II, p. 226)

43

STHAT.IFICAiREA GENE'T'liCA A TOPON1MTEI HOMANETI

415

cu sl, ostrii "ascu1:it"sau cu rebr ,.moviHi" :m. Primul trebuie s fie dacie, dintr-un compus i.-e. *ucs"a curge" i *rdl'O "iute, rapid", care va fi denumit i alte cursuri de ap,preeum este Bistria sau Bisira, ulterior slavizate. ,,1":ste greu de presupus, argumenteaz autorul, ea populaia btina alMuri de care s-au aezat vechii slavi, s nu Ii numit n nici un fel aceste ruri sau praie" 317. Or, hidronimul Osira nu este un termen denorn inat.iv primar, ei rezult dintr-o polarizare, primul denumit fiind muntele de la obria sa. Acest fapt reiese limpede din documentul din 1475 care-i servetedrept primii al.estare: "un munte anume Ostra" SIS. Tinind seama de zona n care apare, Rebru trebuie explicat din ucr, ['eliro"coast, rp" cu suf. -.ia ("ripoasa"), creaie similar eu bg. Rebdr < *Rebrji,de genul masculin-w,care pierdut elementul palat.al iniial-impus de sufix. Nimic nu ne ndreptete, deci,s credem c aceste n ume nu au fost date de slavi de la nceput - i aceasta eu att mai mult n cazul Bistrei i Bistriiei, dat fiind frecvena i varietatea extraordinar a acestei baze n terminologia hidrograf'ic ucraineans=, Informat de procedeul lingvitilor de stabilire a elementelor lexicale de substrat prin compararealor eu lexicul baltic, istoricul C. Ciho daru l aplic la hidronimia minor din Moldova, D-sa atribuie, astfel, onomast.iciigetodace numele Laurei, "un afluent mrunt al Tutovei", apropiat de lit.jaura "podzol", "pmnt calcaros", i Smila, af'luent al Birladului, numit astzi Simila,cruia i-ar corespundelit, smilus"plcut, delicios" i care se apropieea form de numele Iocalit.ilorantice Smil.Il }a din sudul Dunrii (explicate de ctre D. Decev de la gr. a[J,1AO 321. Autorul i reia ideile intr-un alt studiu, unde mai adaug un mare numr de antroponimc care ar fi de origine geto-dacic,dovedind"continuilatea populaiei btinae romanizal.en regiunile nord-dunrene":122, a cror reanaliz iese din cadrul lucrrii de Iat, f(IUTa, care se ntlnete i n toponimia Bucovinei (vezi, de pild, oicouim ul Jaoora citat de .1. 13. Hudnye'kyj)323, nu este altceva decit genitrvul uel'. jnor "paltin", aadar ,,(Apa) Paltinului", eu obisnuita redare a lui -zzi(bilabial) prin -11-.Stnila este corelat de ctre Gh. Ghibnescu,ple.ejl1d de la forma moderna hictronimului, cu un sI. similij "negru"(?)324,iar' de ctre Gustav \Veigandcu un bg. smile "siminoc"320 - ceea ee nu s-ar rfutea admite dect dac aceasta ar fi uniea posibilitate, pentru c este vorba de () zon de influen slav{l (.';lic.Ne-am lIlai putea gndi la o baz al).troponimie: n. pers. Smiloeu suf. posesiv-ia (eL topograficulbg. Smilja, cu aceeai strue316 C. M. tefnescu, Bistrita,RDlnic, Rebra. n "Terra", V. 197:1, m. 6, p. ,16-47. 3l?Ibidem, p. 45. "''' DIn. A, XIV,XV - r, p. 104, Numele muntelui s-ap;lstrat pnasl{izi. 319 JordanZaimov, BMgarski geograf'ski imena, p. 15:L 320 VeziJ. O. Dzendzelivs'kyj, Sposle.rdennja Tlad ukrajins'kumy !1fll'or]n!Jmy nazoam!J hidI'Ol'eljc!,u, n "Onomastiea" (Wrudaw).XVII. 1972p. 116-119,122. Obieeianoastr viz'lzi inlerpretarea hidronimelor Rmna, I1ibl'u, pe carcC. 1\1, tefnescu erede cle poate exclude dinhidronimia ele origine slav:) iint.egra eelei antohtone (op. cii"p. 47). ."l C.CUlOdal'u. Sensul 111101' hidronimice, toponimice i onomastice gclodace, n AUI(Ist.), XIX,197:3, llr. 1, p. 31-:12. 322 Irlem, Continuitatea populatiei htinae romanizate inregiunile nord-dunrene i urmele ei n toponimie, InCI,VIII, '1977. il2:l .J.B. Rudnyckyj, Geof]mphical Names of Roikovia, p. 104. 324 Gh.GhibnesclI, Surdesi iZDoade, XV,Iai,1926, p. III. 325 GuslavWeigand, Urspnw.q, p. 77. Teoretic vorbind, etimologia sa este posibil: d. Dmbu cuSiminic la Vidra n Bihor (Traian MagCI', op.cit.,p. 176).

416 ___

DRAGO MOLDOVANU _

tur326), dar dimensiuneacursului (40 km) face prea puin plauzibil aceast ipotez. Avind n vedere caracteristica geografiea riului, aceea de torent cu malurile mult erodatc=", ne oprim la ucr. smila "vijelioas, nvalnic" (subneles : uod"ap"). Tot preslav va fi fiind. dup Octavian Ru, numele faunei (aflueut al Cernei bnene), "singura asemnare ce se poate stabili fiind cu baltul jauno 't.inr' i, dat fiind cunoscutele[sic! J afiniti dintre balta vechei limba dacilor, hidronimul poate reprezenta un adevrat relief lingvistic, care ilustreaz ati t caracterul de tineree al vii, elt i sacralitatea zonei"; aceast deducie ar fi confirmat de numele altui aluent al Cernei, Naiba, care ar refuza orice alt explicaien afar de v. pers. naiba "frumos"i irl, neeb"sfnt" (dintr-un v. ceit. neatestat)"n. In ce ne privete, noi preferm s vedem n fauna un derivat postverbal de la ser. juiti/jlJ1zu!i ,,3 duce (oile, vitele la pune)", ,.. a aduna (oile,vitele)", cu sensul de "cea care duce sau adun (holovani, agest)"; evolutia formal se explic prin pronunarea bilabial a lui -[1--, caracl.eristicgraiurilor din zon, care a dus la redarea lui prin -U-"2H. Naiba t.rebuie s aib j usl.il'ic aro ca i cea a unui hidronim ardelenesc omonim, Falea Naibii "valea dracului, prpstioas, greu de strbtut eu caru' :);)0. 2.:t Debilit.at.eaprincipiului carrtitat iv se vdete n mod particular din incercrile de a sprijini ctimologiileunor hidronime pe "masa" numelor: afIuenilor lor (sau ale altor obiective geograficevecine), ignorind decalajele temporale dintre ele. Pentru a susine ipoteza (intemeiat) a originii autohtone a hidronimului T'isa, Sever Por invoca numele rornn.et i ale afluen.ilor (Pttiul Boqon, Berbenescul,Bi!aillletc. Ir a realiza c ntre apariia primuluii a celorlalteeste LUl interval de mai bine de un mileniu. Asemntor este punctul de vedere al lui G. Giuglea, care susinea c Abrudul "se afl in mijlocul unei 'mase' topire de aceast natur, n care elementele romneti ating un procentaj impresionant i fora sa de continuitate se explic prin aceast.realitate" 3;12. OI',din aceast "mas" nici unul din nume nu este de origine dacic, pentru fi.susine presupusa etimologiea Abrudului. Tot astfel ilingvistulpolonez MikolajHudnickicontesta etimologiaVisiuleide la baza*lIeis (germanicsau celtic) pentru motivul cii n bazinul fluviului respectiv nu se ntlnesc decit hidronime slave de unde etirnologia nevcrosimil de la sI. com. *svejd3:J:'. Stabilind aria muuteneas6, a hidronimelorn -(l)ui, de origine pecenego-cnmani-i, 1. Conea i L Donat recurg la crit.eriul "masei" pentru a umpleacest spa.iucu toponime presupusea fi tot turcice, dar care se dovedesc 3u Citatd!]pr.JDrdan Zailn}v. F:(ilgar,)-!d rr;(wl'I,l's.!,'t irnen.a, p. l;)H--'l.GO. 827 Vezi 1. iL\rjoll;}. Reiie{ui Culinelo!' Bucureti, 1953, p. tOB i harta de la p. \)8 (lll. 32b' OctavIaJl ,H{tu{'" 2(L). :l:H '.rezi r:rnU p. t()---,l ,:1:1 < il;JD ]'\rajan PliLriL:;cJIHIJ 'I'')jJonilnia ;:onuultlor Zia/na:.n' CiUf/ud din raionulAlba,n ,,,ApuhHU", VI,1967, p. fiti3. CI.lbg.[)jcn)o!ou doI) eHat de IvanlJaridanov,Die llydrol'1ijfflie, p. loO. 3;nSe\.'cr Pop,l?ecu.efl p, 1!.;" ;J;n Ci-, (-illgler1, l'TOCeS duco .. rournain(;, p. 2fHj. W:2\1ik(lhtj I:tlldnieki, duIUJiH dela.Vi?Jtde elde. la derwJninaliol1 "Vendi'; n vo!.Premier Conyrcs Jn!emalional Topo!1!fmie il'Anfhropoli!!mie, p. 2(j,l--205. Ipoteza sa il stirnito "violenta opoziie" dinpart\"l particIpanilor ia congres (p. 2(9).

45

STRATIF'ICAREA GENETrcA A TOPONIMIEf ROMANETI ----------.-------

417

a fi de alte origini,cele mai multe avnd fie o baz personal (Gub{1I!cea, Hriigem,Doroei, Bacea,Burdea,'Bi1lac, Beritidei, Urui, Beria, Poqanul, Comaiiul, Tolabu, UZUl/,Borcea etc. etc.), fie una apelativic romneasc(Brcea, 7,l!al,Coraqeieie etc.)'lJi. Contextul toponimieeste avut n vedere i de ctre Gheorghe Bolocan .5Hadu Sp. Popescu, care nu accept explicaia prin maghiar daUl hidronirnului oltenesc Amaradia, pe de () parte pentru c prezenta ungurilor n Oltenia nainte de secolul al XI ll-Iea (cind sufixul maghiar -d nu se mai folosea) "este greu de acceptat", iar pe de alta pentru c "Valea Amaradiei reprezint o zon eu un pronunat caracter rornneasc", ntruct din 139 sate cu nume romneti snt 1223:<'. 01', dac avem n vedere raptul c nu s-au putut g[lsin limba romn nici un nume de persoan i nici un apelativ care s poat explica hidronimul, eu tOHLe ncercrile lui B.P. Hasdeu=" i ale autorilor, sntem obligai de raiuni de ordin lingvistic s acceptm solutia originii maghiarc=",eu att mai mult cu eiL nu prezint dificult.i reale, nici n privina lemei i nici a sufixului, Terna nu poate fi alta decit magh. Itamar "repede", aceeai din hidrornm ni ardelean Homorod83',' eu suf'ixele arhaice -d-i, ambelefolositen toponimia maghiar pn la inceputul veacului al XIH-Iea. Funciunea celui de-al doilea sufix il fost precizat de.ctre Emil Petrovici=", care a reuit prin aceasta s. elrmine ipotezele mai vechi privind existena unor sufixe -adia sau -ia. Faptul o -a nu a devenit -o-ne indic tot o perioad de pin la nceputul secolului al XIII-lea (cnd acest fenomen i t.erm inase aciunea n maghiar), iarcderea lui 11-iniialJ.1O este obinuit n graiurile ultencti. Pro hahil ntemeiat pe faptul c n maghiar hamal' este adverb, Ioan Ptru! consider c aceast tem ",nu se poate utiliza eu referire la cursul unei ape"; de aceea el-sa inceare ci nou et.irnol ogie a Humotului (vechi: llomur) din Bucovina, de la un n. pers. +Hcmcr-cIloma + suf.lntroponimic , " 3:>1 L Conea, 1. Donat, Conlribuiion il l'ciudc-dc la lejJonumie pf:lclt'illegllc-comane de la PlaJn,c I?ournaine du,Das-1Janube, n vol.Contribafions ononia,-.;tiqacs Bllcureti} 1or)t p. 154-. -160. CiLlflatuJ arnestec esle pus pe searna ne',;;.iguran,cI,generaie .careH'dornni in donleniul topuHonwslicci, unde"estefoartegreustldohinde'L certitudini" (p. 1GO). ideeadel.ermin{trli zonei de {)(".'fJ".ie lliralliC'lt pelJaza "l1wsei loponomastiee" li aparine lui 1. Donat, ef.Aezri U1JW17.( i.,p. B L Gheorgbe Holo'E1 I Hadl! Sp.Popescu, Tuponimia,n ..Ana!el.c Universitii din Craiova") 1, lG7C, :328-:i29, :mG Il :);)8-:-33Hj lOO{)1001 (urule 11cOIllpa.r eu gr. [J-:Xps'.Jc,') .,a curge" cert. anlfll" ,)JUlic aonai rIu"}, IL tddenda, VIII-:-f.:. Neverosin1jUi esteipoteza lui Conslantin Dieu]escu, dupca!"e hidmnimni ar menine o corn:Jinaie v. (gepidieCl) hamal" "piatnl; cioc,m" "!/Iad! "apii" (Dit'Gepiden. Leipzig, HJ22. p. 9fi-I'lrirnul la noi. carefi.Sllspnut aceasta <tfost1),Dan,1)in!.oponilHia TOlJlncasc, n "Convorbiri .liLerare", '189G, voi.II, p. :332-;;:;4. carea utilizatectcdrilcluil'esty Frigyes. Ulterior etimologia a fostaCL'eplaUi de 1'\.Driganu (num6nii, p. 274nota2). G. IVlt:n.J.scu IUnbii Toull}ne ..p. 74u). Pentrueare VPL.i Kniezsa Istvlltl, op.cii"p. in. NejllsUfIoatll semantic esteasocia.ia cu magh. honwni ,,(oncav" [{leul eleleC;usl.av \Velganel (Urspnw[J, p. 71),Ot.to Liebllart (op. c'it.,. p. :H)i Waltlllr Scheiner (op.cii.,1.p. ii,)), il"" Erni1 l'etrovici, Studii, p,154 i nota12,16G. -157, Flnala -a reprezint lin element (l'e[l <';0111 odare , ;,40 Prima atestare a hidronimului esteln forrna Hamaradia, la 15(;(; (:f. DIH,B, XVI, IU, p. 218). 27- Lingvistle 21D

411:\

DRAGO$ MOLDOVANU

16

-orws. Nu putem trece ns peste "coincidena" c toponimele romneti avnd aceast tem snt hidronrme=> : Hamaradia (afluent al Oltului n transilvania, 35km), Homorodul(afluent al Oltului n Transilvania, 56,7 km), Homorod(n bazinul mijlociu al Someului, 55 km), Amaradia (afluent al Jiului superior, 39 km), Amaradia(afluent al Jiului mijlociu,105krn),Hutnorul (afluent al Moldovei superioare, 26 km), Humorul (afluent al Bistriei la Ciocneti).Pe de alt parte, n ipoteza c am fi n prezena unor hldronime personale,ar trebui s existe ct de clt o corespondenntre frecvena n toponimie a unui nume de persoan (slav) i atestarea lui documentar ca atare. Or, antroponimulnu este atestat nici n onomasticanoastr i nici n cea slav (care se presupune c l-ar fi generat). Aceste considerente, la care se adaug i cel al dimensiunii respectabile a unor ape, ne fac s respingem ideea c numele lor ar fi hidronimepersonale slave sau romneti. Intre funcia adverbial a unui apelativ i cea a djecl.ivalnu exist o incompatibilitate n denominaia toponimic:0 ap repede este o "ap care curge repede", Ia noi i aiurea, sintagma adjectival rezult prin reducerea unei propoziii i menine subiacent deterrninatulverbal. Iosif Blan ncercase s derive hidronimul oltean de la un ser. amara "brdet" cu suf. colective -ad i -ija ; regsim ideea la L-A. Candrea, care, convins de caracterul slav comun al bazei *homor-"pdure de conifere", recurgela ea"pentrua explicatoponime dm toate provinciileromneti (Amaradia din Oltenia, Hotnorul din Bucovina, Homoroqul din Bihor, Harmadia din Banat - a. crei prun atestare este n forma llomoragya -- etc.):143. Apelativul omari.a} "molid; pdurice" exist ns numai n estul Serbiei, descinznd din molika "molid"(de origine "ilirotracit:")au, aa nct el nu poate fi invocat dect pentru toponime din Banat i, eu unele rezerve=', din Oltenia. Admitem c de la un colectiv *omarad,;molidi"s-ar fi putut forma un non colectiv, *Omaradija"regiune de mclidiuri", dar ei nu putea desemnal}nici un caz o ap curgtoare; judecind dup materialul prezentat de ctre Petar Skok, termenii n -ad-ija se aplicau fie colectivit.ilor umane (Srbija "srbime", prosiadija "prostime"), fie zonelor geografice, aadar n funcie corontmic(,l1madija = "regiunea pdurilor'T''", Un hidronim s-ar fi putut forma numai eu suf. -ja : *Omaradja"apa molidiului",numai c n acest caz d-+j> d (*Amal'aga),eum s-a intimplat n numele unei Ioc,aliti disprute din 341 IoanP\trl1,Nume depersoane, p. 10i 116. Pentrualte ipoteze "- nesatisfetoare subaspect formal i semantic -, veziIorgnIordan,Toponimia romneasc(l, p. 60i nota 1. '142 Estedreptc IoanPtrul!limiteaz analiza la numele afluentuluiMoldovel, dar noiIlU credem posibil ca els fieruptdintr-o scrIe hidronimic doarpentru motivul c nu este sufixal.Pentrunoi situaiaeste similar cu Bistra/Bistria, Sulw/Su,ita, Raco/Rcdia .a.m.d. 343 Iosif Bhw, Numiri delocaliti, Caranscbe, 18!)8, p. 19; L-A.Candrea, op.cit . p. 76-78. Ipoteza originii srbeti estesusinut maiapoide ctre1.Conea, Dactopicele cu suriXld -(a)diadin slld-7JCS[1l1 Irii noastre snt deorigine slavsau maghiar, in "Buletinul Institutului de Cercetri Geografke din R.P.R.",1950. 34 Cf.PetarSkok, Etimologijski ljei!nik, II, p. 555. 345 DnpEmilPetroviei, toponimia slava Olteniei are un earacter bulgresc (Studii., Il. 181);noiamzice preponderent bulgresc, pentmc o analiz amnun.it ar puteaselllnala ielemente sirb eti, aprute probabil caurmare a colonizrilor. Astfel, noicredem earedreptate L-A. Candrea s t;xplice prin sirbiihidronimelc OmoflZa (elrcfat;e unfeminin. dela *omoran). IlolJlorciul i Omoricea (dela un *omoric), eLop.cit.,p. 77. 346 PetarSkok, Elimolo.qljski rjeCl1ilc, 1,p. 8 i 712.

17

STHATIFrC.NREA GEN::E'l'DCA A TOPONJ.M):El ROMANE'l'I

sud-vestul Olteniei, citat de Emil Pctrovici, Sagc/JtciJ, Saqjaoic, efosl. corn. *sadja/Ju347 Chiar dac nu explictoate toponimelen -adia, ipoteza originimaghiare este, n cazul de fa, singura satisfctoare sub aspect Ionet.rci semantic. Ct privete presupusa dificultate de ordin istoric, ea este mai mic dac avem n vedere ansamblul toponimelor maghiare din zon, fie avnd acest sufix compus, "pslrat mai cu persisten n regiunea olt.ean" i n Banatul aproptat-=, fie altele precum Giiottul=,Ele dovedescc stpnirea maghiar asupra unei pri a Olteniei era o realitate la inceputul veacului al XIII-lea i nu o simpl "veleitate de stpnire prin extinderea banatului de Severin", cum s-a apreciat ntr-un comentariu sceptic al diplomei ioani.ilor=, Din analiza modalitilor concrete de aplicare a principiului "masei toponirnice"reiese c el nu d o imagine veridic a stratificrii numelor de locuri, ci transfer pur i simplu n trecutul ndeprtat situaia actual. De aceea, "masa"toponimelorromneti nu poate dovedi continuitatea noastr nainte de secolele al X-lea al XII-lea (cum bine observase M. Gaster), dup elim nici "masa" toponirnelor franceze, de pild, nu probeaz continuitatea poporului francez n perioada veche a istoriei sale. Problema stratificrii n11 poate fi rezolvat prin procent.aje globale, ci printr-un efort de diferenierea toponimelordup criteriul valoric. :l. [Teoria importaneisociogeografi(:e] - ntre numele de loc i obie (soeio)geografic denumit se stabilesc dou tipuri de raporturi: unul r,eferen{it; constitutiv,care d natura semnului lingvistic, i altul calitativ, eare i fixeaz valoarea dup gradul de importan a obiectului fa de alte obicete (socio-) geografice nconjurtoare. Este evident c, pentru o colectivitate uman. peisajul geografiereprezint o realitate diferen.iatsub aspectul jmportanei sociogeografice a corn ponent.elnr,iar acest fapt se reflect nemijlocit asupra valorii numelor corespunztoare. Cu cit obiectuleste mai impo!lant CLl att numelesu are o oaloaremai mare, este mai stabil.l1timp i, pr,in urmare, are anse de a fi mai vechi.Toponimeleeu valoare maxim au fost inumite majore sau macrotoponime, iar cele eu valoare minim - minoresau 1icrolopollime351. 847 EmilPctrovici, Studii, p, 185.Subacestaspect, Cri/Jdia (Creuedia) I Cernia nu snt "evidmtslave" (O.Densuslanu, Recenzie. in GrS,I, 1923-1924,p. 351 nota 4 i L-A. Candrea, op,cit.,p. 100) dcctt printem,pentru cabsena palu laltzrtl lui-d-nedovedete e sufixul nua fostslav,cinumele au fostmaglrarizat.e. 348 IlEM,I, 338--339 (care citeaz hlrironlme!e Ciocadia i Arpadia dinhazinul Gllortului, pe ltng alteledeacelai feldinBana t.). 349 Pentruacesta, veziexpllcata convingtoare dat de !\r.Drganu (Rouinii, p. 275 nota), dela un n. pers.de origine gerI]]. Giroli, pe care-I .InWnim Inmultetoponlrne ungurct.I vechl. Veehlmoa acestui hldroulm estecontlrrnat d( redarca prin(ja magh. oy,carcseconstat numai in vechile Imprumuturi romneti dinungurete (cI.IonPtru,Velatel, labialele i denlalele palatalizate, 111 DR,X, 194:,p. 307-:508). Aceste hidronjmc, luatempreun. infirm impresia c "nuexist toponimie de origine maghiar [...) la sudde Carpail Meridionali (statul ungar n-acucerit niciodal aceste pri[...] alerilRomneti)" (G.Ivnescll, Latoponymie,p. 20). 350 B. Cimpina i t. Pascu, lu IstoriaRominiei, II, Bucureti, 1962, p. 144.Firete, stplnirea maghiar n-aInsemnat i o colonizare efectiv HOlteniei nordice: in cOlldi.iile exist cneiuneipopulaii romneti mairare,pentruimpunerea unorUl!!ne crausuficiente citeva aezrintrite. lh'il Primul carefolosete termenii micro imacroioponmic estePelarSkok(Lalingai stiqlledeFerdinalld de SUI1SS11Te, p. 127').

420

DRAGO MOLDOVANV ----------------------

48

Hezislena n timp atoponimclor majore se explic prin aceea ea sun. eunoseule de un mare numr de oameni,avantaj care le asigur persietenachiar n condiiile unor micri demograficeimportante. (Desigur, avem n vedere cunoaterea Loponirnelor la nivel popular, organica, - aa cum este cunoaterea numelui unui riu de ctre riverani -- iar nu pe cea la. nivelulnormei,arii[icialii, din auzite sau din citite --, pe care o constatm n ultimele secole ca urmare a difuzrii cunotinelor.eu mijloace moderne ele mass media.) Aa se explic de ee ntre numele din aceast categorioilimbafolosilde vorhit.ori se-creeaz decalajc temporale mai mult sau mai puin importante (de secolesau chiar de milenii)care nu exist n cazul toponimelorminore.Primele snt, de obicei, lexeme Ir semnificaiepentru vorbitori, "moarte, netra duct.ihile", pe cnd celelalte sint cuvinte. "vii, t.raductibile">102, care mai circul fie n zona respectiv,fie n alte graiuri ale limhii, Formal,toponimel" majore ni se [Jn'?,intastzi ca elemente simple, n l.imp ee toponimele minore pot fi constituite i din peritrazc, sintagme saLI compusenc analizahile; tipologie, primelesnt preponderent descripl.ive (ndeosebihidronimele,pentru c dimensiunile mari cursurilor de ap pot fi cu greu asociatecu nume de persoan), pe cind celelaltesint preponderentpersonale. Intruoit ponderea t.oponimieimajore n ansamblul unei limbi este cu mult mai mic dect cea a .topnnimieiminore, perspectiva diacrnnic deschis t.eoriaimportanei sociogeografice este exact opus celei suhsecveuteteoriei to ponimico": cu ct masa numeloravnd aceeai. origine este mai mic, cu atit c(mponenlele ei sin! mai vechi (i invers). Punctul de plecare al acestei teorii l constituie rezultatele studiilor etimologiceasupra hidronimiei europene. Helerin du-se la partea austriac a hazinului Dunrii, \,V.Stcinhauser constat c numelecele mai vechi, celtice, le au confluenii si, afluentii mai importani au nume slave, iar rurile mai mici au nume noi, germane""". In Italiav..numelecelor mai mari cursuri de ap, ale vilor snt in mare parte etrusce" 354. Marea majoritate a hirlronimelor din zona Alpilorde Coasts-au format n .Jimba dialectal",n timp ee."Ilumele rurilorcelnr mai importante s-au fixat din timpuri imemoriale,unele avnd rdcini celtice sau prccelt.ice" :J5S. Dup Marcel Baudot, stratul cel mai conservator al toponimiei Norrnandiei l constituie hidronirnia, i ,,n particular lHlmeJe rurilor celor mai importante prin lungimea cursului i debitul lor", care "par s{ttrimit Ia epocile preistorice i S[lse exprime adesea pl'in termeni mpruInuLa.i din limhi preindo-europene" 356, cftun riuesterilai seurt. sustine lingvistul eu att mai nutin su hi poate mentine Iorrn.upr(mitiv; aceeai situa.ie pentru nm;ele topogrlLiee(licux-dits), are se rennoiesefn:cvcnt :5idin eare majoritatea nu dateaz[t dinaintea secolului al XVI-lea sau al X VIl-lea" ;\i'7. In Frana, A. Dauzat, "toate for:>52 Ibidem, p. I:H. :5g\V.Steinh:ulserFlllssnainen undlloJkstan? indel'clcui.'ic1ten '()SlllUU'k,--n voI.Prernier Congres. p. lil1--1i\7. 3id. Carlo BatUstL .-Pe]' lCi Racco!f(j !oponornasfica re[lionalc) Florenta 1. J27,p,2. :.155 COl11ille Blol1chard. l.esIwms df!s caur" d'eaudesillpesColUennes, n voI.Troisii:mc CongJ'Cs, II. p. :)35. 'l56 _Marcel Baudot, Slral(qraphie hudrolIUllliquc de la Normand!e, n voI. Prottedinys of ilieJUnll1 In/ernational Conrfress ofOnomastic Sciences, Louvain, 196\), p. 147. 3i"Idcrn,.inernenls dereconsf.illlloncZeshlldl"oilymes disparus, n voI. VI Internationala Kongress [iir NamenfoTscfnw{j, Il, Mtinehcn, 1()61 , p. 121.Considerm nefondaUi supozi.ialui

49

STRATU'ICAREA GENE,TIICA A TOPONIMIEI ROMANETI

21

maiile, ncepndcu epoca latin, desemneazcursuri de ap din ee n ce ma i mici. Cele mai importante i primiser denumirile mai dinainte. Dimpotriv, praiele snt susceptibiles-i schimbe mai uor numele, pentru c ele nli snt cunoscutedecit de grupuri miei de oameni,opunind astfel o rezisten mai mic la inovatii decit ansamblulpopulatiilorriverane i depinzindde un riu mare" 358 Nu numai numele marilor fluvii europene (Arar, Liqer, Sequona, Moioas etc.), sau ale lanurilor de murii (Alpi, Pirinei, Apenini, Dinera etc.), ci i cel al marilor insule (Melita, Corcur,CI/tiClUI! etc.) snt, dup Petar Skok, de origine preindo-european: la polul opus se situeaz cursuri mici de ap, ale cror nume, ca i ale topograticelor,snt luate din "dialectul"respectiv359 Vladimir Georgiev constat c nomenclatura marilor ruri de pe leritoriul Bulgariei este cea mai conservatoare, de unde i importana sa deosebit pentru istoria popoarelor vechi360 n tilna romneasc, distincia valoric a toponimelor este folosit. de timpuriu, n manier intuitiv, pentru a apra teza continuit.ii romnilor n Dacia. "Ct se atinge de idrografie- susinea H. P. Hasdeu -- afar de Dimbooiia i !alomita, unde ali domnit n realitate slavii n curs de mai muli secoli,nu s-a slavisat n Dacia nici un [luuiu, nici o api!mare, ei numai ruri de a doua min , numai riuleie i praie [s.a.r 361. n cercetarea istoriei! a to ponimiei romneti, A. D. Xenopol pleca III primul rind de la numele de ape, pentru c apele "strhat o ntindere mai mare de 101i indic deci aezri mai nsemnate.tdoipoporaio,care cuprindeau aproape tot lungul eurgerii lor" ; numele "slavone" au nvins acolo unde "cea mai mare intindere a cursului rurilor" a fost de la nceput ocupat de slavi""". "Cnd un poporocupo ar", observ Ioart.e j ust XenopoJ,.el "i( posesiune de ara lui mai nti ntr-un chip generic,nainte de a o ocupa eu de amruntul, de a () mpri n p{trticele, de a stabili n ea proprietatea individual, care este de obicei.cuntimpuran eu ntemeiereaoraelor i a satelor" :i'3:' ; "ar fi deci n firea lucrurilor continu istoricul nostru - c, dac ungurii i nemtii ar fi fost cei dMji locuitori ai Daciei, s se gsasc mcar numele celor mai nsemuai muni i celor ma i mari ape de. ungureascsau german[LLe gsim dinpotriv romneti sau dace" 804. Dei analizelesale etimologicesnl.mai mult dect disell[-abile.:36G, Il. IIardenbcrg (SurI'anliquill' des licu.x-dils neerl aruiui s,in voI.Troisi()rne Congres, II, p. 1561;,7), dup 'care absena totaldindocmllcnte i h?iri a micl'ol.oj)ollimelor nainte de seeolul al XIl-Iea nu dovedi eiiformarea loreste tardiva. eis-arexplica printr-o dorintJi desekeLivitate a l]nlurilor, elI.Bnllleull, desdialceles ma!lOl) , clwmpenois el[o{fain I'nArdennes, l1aris, .1 91:'; p. nola1 : :,Nu trehuie nelnaiiluzion:')xn asupra veehhnii topogranceJor (lieux oits).Topograficele i schjmh w.ior numele". ;j5H Albc:tl Dnlz:at. Les!'-lOllls deI[eux. Origine el fvolulion5, Paris,1H7, p. 20:L '1,,9 PierreSkok, Desloisloponomasfiqucs, n vo1. (Juu!l'i<)ne COr/g1'l)s Jnternational de Sciences Onomastiqlus, Uppsa18, 1%4,p. 4\);',. Aeeasta ar li o ,.kge tOjJotlomastidi", dar nu n sensul strictal termenului, ci lnaidcgrabii Incelde,,ipotez delucru" nccrceblriie toponimice (ibidem, p. 4.9," nota 1). )()OVladirnir Genrgiev1 I)feeUTopiiisc!1cJ.11akroh!!dTorilJn-1ie llnd dieFrafle nach deT lJrheimai derlndowropiier, n vol.l'rocecdings ofIlieeighllnltrlllllionai Cungress ofOnomastic Scienccs, ITa;p, \JfHi, p. 188. :!1l1 B. P. Hasdeu, Isloria criticiI, T.jJ.281. 3,,2 A. D. XenojJo], !s/()ria romnilor. Il, p. 56. "63 Idem,Teoria lui nasler,p. 210. 364 Ibidem, p. 21i. 3U5 B.P.Hasdeu observa cuprivire la XC110po] : "Domnia sanue nieiofrm de linguist, i chiarfugedelingllistic, iarclndellte.az a seapropia de ea,comite erorinemaipomenite"

422

DRAGO MOLDOVANU

50

este cu totul remarcabilncercarea lui Xenopoldea stabili un sistem unitar de corelaii ntre valorile toponimelor i straturile lingvistice: "ndeobte se poate observa o regul destul de statornic n mprirea numirilorgeografice; anume munii cei nali i rurile cele mari poart mai toate nume romneti; piscurile secundare precum i apele de a doua mn snt de asemenean mare parte romneti. Munii i apele nu poart numiri unguresti dect n apropierea cmpului sau, din cauze particulare, n inuturi locuite de secui. Oraele poart n cea mai mare parte nume streine; satele snt aproape pe jumtate cu nume romneti, pe jumtatea cu nume streine. Cit despre numeleslavone, ele snt amestecate mai de aproape cu acele romneti. Cteva piscuri nalte, multe mai miei i numeroaseruri de a doua mn poart numiri slavone" 366. i in alt parte, o concluziecare s-a impus: "Elementeleprincipaleale oricrei regiuni geografice,munii i rurile sale [mari},poart nume ce in prin ohrsia lor de poporul romnesc,Osatura [toponimica] rei este romneasc":167. Corrtinundu-lpe Xenopol, N. Iorga deosebetei ei "numele de mun i i ape, de-o parte, i cele de localiti, de alta". Apelecele mai mari (Dunrea, Prutul, Sireiul, Someul,i11. ure111) "i-au pstrat vechile lor nume", n timp ce afluenii principali (jVloldolJo, Bistria, Pnitia, Prahooo sau rurile mai mici (Cana) au nume slave ; oronimia are () configuraie compozit, pe cnd numele de localiti snt in mai mare parte "slavone"31;8. Geograful Ion . Conea, a crui pregtire lingvistic era cu totul deicitar, avea impresia c "ntlmirile topicc privitoare la morfologia unitilor mari din munii notri, ca i a multora dintre vrfurile nalte, snt n bun msur strine, pe cit vreme - lucru foarte interesant - nomenclatura mrunt a muntelui miun de numiri romneti" 3G!l. ntr-un studiu privind numele de locuri din Tinutul Secuilor, un alt geograf, Sabin Opreanu, susine eu destul temei c toponimele minore (cum sint cele maghiare din aceast zon) "DUsnt ns o dovad indiscutabil de ntietate. Snt ns o dovad de preponderennumeric a elementului care le-a dat"; ntr-o map toponimic, "numirile apelor mari se pstreaz cu tenacitate", apoi cele de muni care "snt ntotdeauna o dovad foarte puternic de vechimea i pn la un anumit grad ntietatea elementului etnic care le-a botezat" 370. Teoria importanei sociogeografice a toponimelor numr printre adepii si i civa lingviti romni de seam. Raportul invers proporional dintre cantitatea numelor de aceeai origine i vechimea lor este intuit foarte bine de Th. Capidan : ,,[... ] In domeniul numelor locale trebuie fcut deosebire intre formele romneti care s-ar fi putut nate n trecutul apropiat i ntre (Daredeseam, ln AAH (Adm.), VII,1884-1885, p. 182). Aprecieri la felde severeprivind valoarea priilingvistice 2 studiilor lutA.D.Xenopol au fcutOvld Densuslanu (Lsloria limbii romne, 1,Bucureti, 19G1, p. 1(1)iAlexandru Philippide (op.cii.,1,p. n:l). 311(1 A.D. Xenopol, Teoria lai Rosler, p. 212. 367 Ibidem, p. 209. 3118 N. Iorga, istoriapoporului romnesc, 1,p. 156-158. 369 IonConea, Intretoponimie i geografie, InBSG, XLVII, 1029, p. :.1l. 370 Sahin Opreanu, Conlrilniiuni la toponttnia din inutul Scuilor, in "Lucrrile Institutuluide Geografie dinCluj", II, 1926, p. 1-2. n alt parte,autorul aratc "scuii li-au botezat nicio apmaidesearn:l n inutulzis al lor,dimpotriv, vedem ccealllaiimportant, Feiertucul., a fostbotezat de romni" (p. 25); estevechiul rom,Alba (inregistrat ca atarela 1868 de Orban Balasz), tradus prin Eeher i Ni c "Mieii", reluat in forma: rujik:, Rlnl respectiv .areaa km.

51

STRA TIFTICAREA GENETICA A TOPONLMIEJ RC(MANETI

423

acelea care poart pecetea antichitii. Numai cele din urm prezint o valoare pentru deduciilenoastre istorice. Ele sint [oatle rare [s.n.r m. i dup Iorgu Iordan valoarea toponimelor pentru studiile etnologiceeste diferit. El crede c "se poate stabili o adevrat ierarhie, dup natura material a locului denumit. Cele mai vechi,ca fiind mai rezistente, sint numele rnasivelormuntoase i ale apelor mari, cunoscute [... ] de toate popoarele prin teritoriile crora i ntind ramificatiile.Tot aa trebuie considerate ca avnd o vechime i, deci, o importan mai mare, n comparaie, de pild, cu ale aezrilor umane, numele cmpiilor i, n general, acelea ale accidentelor solului"372. Delimitarea valoric a toponimelor romneti este utilizat i de Emil Petrovici n multe din studiile sale. Combtnd teoria succesiuniide straturi toponimice slave n Moldova (cel mai vechi - bulgar, cel mai nou -- ucrainean), susinut de Iorgu Iordan, el recurgea la acest criteriu pentru a respinge etimologia din bulgar a hidronimului Cernul: teoretic posibil, ea este greu de admis pentru c "numele unor cursuri de ap atit de mici nu se conserv de obicei mult timp" 373. Argumentul, pe deplin convingtor, este extins apoi la ntreaga toponimie slav a provinciei: "n cazul c s-ar fi pstrat toponimiceslave vechi de tip slav meridional n Moldova,acestea ar trebui s constituietoponimiamajor a provinciei;numelede ruri i numele oraelor toponimicelecare snt cele mai vechi n orice regiune ---ar trebui s prezinte particulariti slave de sud. Dar hidronimicelede origine slav r...] nu prezint trsturi foneticeslave de sud, ci unele dintre ele au un aspect net slav de est" 374. Emil Petrovici era convins c originearomneasca toponimici minorenu poate constitui un argument pentru continuitatea romnilor; singura dovad concludent ar fi furnizat de numele marilor cursuri Q,e ap, care snt "cele mai vechi toponimiceale unei regiuni" n,o 01',hidronimia noastr major nu reflect evoluia formelorantice pe terenul limbii romne (cum au crezut unii istorici i lingviti), ci prezint caracteristici fon1tice ale filierei sIave, spre deosebire de hidronimia minor, care includej.foarte multe nume romneti"37". De aici concluziac "nici la nord i nici ,lasud de Dunre nu exist () toponimieveche romneasc"377. Dei mai puine I decit cele romneti, toponimelemaghiare din Moldova -- ntre care i hidronlma i-- desemneaz obiective (soeio)geografice importante , ceea ce nseamn c, aici, ungurii "s-au fixat naintea romnilor":m. Dup cum se poate observa, aplicarea stricto sensu a teoriei de care ne ocupm pare s contravin tezei continuitii poporului romn nu numai pe teritoriul su actual, dar i n sudul Dunrii, unde aproape ntreaga toponimie 371 TlI. Capldan, Romanitatea balcanic. Discurs de receptie la Academia Romn, Bucureti, 1935, p. 56. Cf. idern, Topon jmie niacedo-rotnnaine, p. 15:" Intrenumele delocuri, importante sintcelecareprezint o trudi.le autohton, In sensul c elereprezint continuarea pnastzia unor nume maivechi. Daracestea sntrarechiar i la popoarele care au o tradiie istoric, i cuatt mairarela populaiile lipsite deaceasttradiie,cumeste cazulma cedoromnilor". 372 IorguIordan,Toponimia ronuineasc, p, 3. 378 EmilPetrovici, Toponim/ce slauc deest,I, p. 58. a74 Ibidem, p. 59. 375 Telem, Studii, p. 243i Dezbaterile, [J.14. 3/6 Idern, n Dezbaterile, p. 8. 377 Ibidem, p, 11. 378 Ibidem, p. 2-1.

424

DRAGO MOLDOVANU

52

romneasc are un caracter minor37D De aceea, teoria a fost contestat n ultimul timp de ctre lingvitii notri, care au preferat s uzeze de "cheia" deseoperiLde CreorgeGiuglea, eu att mai mult. eu cit ea putea "dovedi" continuitatea noastr oriunde exist actualmente romni i aceasta fr efor'turianalitice deosebite.n plan teoretic, opozi.ia s-a manifestat prin ncercri de minimalizarea importanei istorice il toponirnieimajore i de supraestimare n acest sens a valorii microtnponimiei. :1.1. Astfel, O.'Vineler i M. Oros critic metoda selectiv de sLudierea nomenclaturii topice, care "neglijeaz faptul c toponimele reprezint UII sistem" (sistemul ar fi "toponimia unei regiuni n totalitatea ei")380. Microi macrotoponimele formeaz un "tot unitar" i, tn consecin, "nu este posibila" deosebirealor, pentru c ea "rlu exist n realitatea obiectiv" 331, Este drept c t.oponimiaunei zone reprezint un ansamblu parial sirncturai, ns ea este departe de a alctui un "tot unitar", cum considerautorii. Sistemul toponimie nu nseamn simpla contiguitatea denumirilor,dup cum nici sistemul lexical nu se reduce la coprezen a unor cuvinte n fraz. Dar nsei structurile existente nu reprezint o realitate pancronic, ci se realizeazprogresiv de-a lungultimpului datorit unor procesestructurale continui (diferenierea i polarizarea). Perspectiva sincronic, urmrind modalitile de organizare, de integrate n ansamble a numelor, nu se poate substitui celei diacronice, pentru c din intregul de asLzidoar "osatura" este veche" Desi recunoate c toponimele majore snt "cele mai vechi", Mircea Homoro dean neag posibilitatea stabilirii unei "limite precise" ntre cele dou categorii, cit vreme "nu rare sint cazurile cind unul i acelai toponim Iace parte, n acelai timp, din toponimia major i din era minor" (de ex. Bucureti, Iai, Galati, ca nume de orae .i de saLe)382. Limita. este variabil attIn spaiu ("unul i acelai nume poate fi socotit, ntr-un Iel, ea toponim minor dac II raportm la toponimia unui jude.sau a sau ea toponim major dac l raportm ia toponimia unei aezri"),cit timp, pentru c toponimelermajore i pol.pierde valoarea, iar cele minore i-o spori (de ex. numele vechi a! Bisiriiei ardelene era Repedel.e, care apoi a desemnat doar un afluent al cursului superior, "dup cum a artat 'G. l{isch")388. Concluzia sa este c "aUt ea structur, ct i ca valoare nu exist difcrerrieri tranante intre toponimia considerat major i cea minor" "Ri_ O. Vin.eler i M. Oros ne ncredinteaz. i ei c "de foarte multe [sic! microt.oponimelc pot deveni macrotoponirnei invers" (de ex. hidronim nl din Moldova ,;a devenit cunoscut n toat. Lara" datorit hidrocentralei construite aici)"85. Ei nu admit c toponim ele minore au un "caraeter sehirnbtor", pentru c l]lUltedin ele "rmn neschimbatesecolede-a rn dul" i cOllsider[t ei "miirimea i irnportan.a diferitelor obiective geografice snt destul de relaLive" (unui bucuretean, de pild, ,.Frleaculnu-i sugereaz nimic")'''''. 379 Ibidem, p. H-10; idem, Studii, p. 212. ::I:iO O. Vint-eler j.1\1. Oros, Observajii privind delirnifarca rnieTol%n[n!i(;i deJl7(!croloponimic, n eL, XIV,1\)6\1, p. 109. ']::1 Ibidem, p. 110. _Vlireea I-Iomuroclean, Vechea vair. a Sarmizc{Jelusl'i, p. 20-21ibidem, p. 22-23, aS4 Ibidem, p, 23, ?,.f, Vin\elel' - Oros, op. cii.,p. 110. 3B6 Ibidem, p. 111.

53

STRA.TIFIC.>\JREA GEN:ET]C A TOPONIMIEI ROMNETI

427

Cit timp Bucureti(oraul)i Bucureti(satul) denumesc obiecte sociogeograficediferite, nu poate fi vorba, ns, de "acelaitoponim", ei de omonime : semnul toponimie l1Jj1.1 este doar un ansamblu sonor, ei include un raport referenial,care este condiia nsi a Iuncionriisale. Prin urmare, este imposibil de admis c "unui .:;i acelai" nume ar putea aparine simultan toponimiei majore i celei minore. Variabilitatea n spaiu a limitei dintre cele dou.eategorii nu este o stare de fapt, ci o impresie rezultat din amestecul perspectivelor de apreciere. Ca i fondul lexical principal , care se stabiletenu plecnd de la graiuri, ci de la ansamblul limhii romne, toponimia major ntooriuzisii (sau a/isulul)se delimiteaz prin raportarea la intregul Le;'iLori;J rmnesc (pentru perioada modern), sau la provinciileistorice romneti (pentru perioada anterioar uniriij=", Dup nun fiecare grai ofer un fond principal de cuvinte suplimentar, necunoscutaltor graiuri, Lot astfel fiecare microzon geografic are i un fond propriu ele toponime majore (zonelesaIl reloiive, ignorate n spaiul geografienconjurtor. t, u natura unui toponim variaz, ci nivelul nostru de apreciere; OI',am vorbi de o variabilitate obiectiv numai dac toponimul i-ar schimba natura n condiiile mentinerii perspectivei analitice. Fr. indoial c,in diacronie,se poate constata o variabilitate a valorii toponimelo r, indeosebia numelor de localiti, care depind de curba creterii sau descret.erii prestigiuluiaez.rilor respective. Tucazul hidronim elor, ns, schimburile(extensiisau restric.iiale desemnat.ului] se produc cu mult mai rar, aa nct ele se pot consideraneglijabile.Cu totul neverosimileste ipotezalui G.Kisch, dup care Bistrita (afluent.ulieului]s-ar fi numit nainte Repede: mai nt.ii, restrictia se face de ia numele apei la cel al cursului su superior (sau interior),iar nu la cel al unui afluent ; n al doilearind, rspudireu excepional.a hi dronimelor Iormate de la tema byslryj in Carpai3B8 face nesernnificativ coprezcn].adenumirilor Bislrila Repedea,care reflect fiecare () caracteristicfrecvent.a apelor de munte. CiL privete Bistrita din MoJldova, ea nu a devenit, ei a fost dintotdeauna un hidronim major, binecmthscut n ntreaga provincie istoric. Oricum, schimbrilecare afecteaz valoarea unui toponim de-a lungul timpului, o realitate diacronic,'nu se pot invoca pentru a nega o delimitare sincronic, ce de fapt, ca baz. de apreciere a Cercetnd documentele, ne convingem, ntr-adevr, c multe toponirne minore au o remarcabil rezistent I'n timp; dar aceast calitate se manifest numai n condiii istorice favorabile. Cnd are loc o suprapunere de straturi lingvistice, rmn din ele foarte puine=", iar cind populaia se deplaseaz, nu mai rmn decit toponimelemajore absolute. Hezistcn(.a unor toponimeminore romneti n perioa8;';7 Anchetele noastre din 1\.lo1do\'Ll relev:l faptulC{l toponilnia Inajor propriu-zis (la niveJul provinciei istorice) coste hineC1UlcscnUi de. 'vorbitori indiferenl geuncle snt(hid-ronitnele eele maiimportante, numele prlnelpalelor orae alclnllniJor mainali). l\Itl.rian Jurkov\I'ski gsete nun1at n nord ieI[)O de hldrollirrle fOrlTI3le dela aeeasHi tem(A as de!' l1ydronyr.nie dfrpolntsclu_'fl j{arpaLen, n voI. -"Y internationaleI' 1{ongress, lI, p. 492). ",," PenLru meninerea de toponime majore zonale !"om,1neti dupsuprapunerea unui strattoponimie ucrainean, veziIoanLobillc, Interactiuni romno-lw.lule n loponimia viiriallli 11loldoui/a (judetul SllCCealJa), n vol.LLltrriie simpozi0l11llui detoponimie. p. 165i passim; E. Janilsek i t. Viovan, Sita/alvechi rom.nesc al toponimie! dinRonade Sus (jud. IIJarall1urc), ineL, XIV, 1\Hl9, p. 101-103 i passim.

426

DRAGO MOLDOVANU

:54

da de stabilitate creat prin apariia statelor feudale nu se confirmn perioada marilor invazii care au devastat spaiul nord-dunrean. De la punerea pe acelai plan a toponimieima.jore i a celei minore i pn la inversarea raportului valoric dintre ele nu este dect un pas, pe care il i face Vasile Ioni: "In timp ce microtoponimiase afl. mai aproape de limba vorbit i nu este supus transormrilor determinate de msurile arbitrare ale administraiilor, gsindu-se undeva, la periferiei conservlndu-se mai bine, toponimia major, mai ales numele aezrilor,a suferit, din diferite cauze, de-a lungul vremii, schimbri numeroase"39". Atitudinea sa este determinat de situaia din Banat, unde exist "o nepotrivire frapant ntre caracterul i originea numelor (oficiale)de aezri i toponirnia minor (popular) din hotarele lor" 391. Discordana a fost sesizat i de ali cercettori, cu referire la Transilvania, care au interpretat-o plecnd de la o sugestie a lui \V. Meyer-Lubke, n sensul anterioriti populaiei care a creat contextul microtoponimie392 n sfrit, Vasile Ioni este convins c nu numai rurile mari, dar i micile cursuri de ap pot avea nume foarte vechi=', Punctul de vedere al lui Vasile Ioni se bazeaz pe o dubl eroare: reducerea toponim iei majore la categoria numelor de localiti i nglobarea numelor de localitl "naturale" n seria celor impusc de autoriti. ar, dac oiconimelesnt susceptibile de a fi malformate de-a lungul timpului, aceast vulnerabilitatese constat.mai rar la alte categorii,cum este cea a hidronimelor majore; iar dac unele nume de aezri snt creaii artificiale, nu nseamn c toate ar fi n aceeai situaie. Dimpotriv, n marea lor majoritate numele de localiti snt mai vechi dect toponimeleminore din zona lor39 - i aceasta nu numai n Moldovai in Muntenia, unde denorninaiaa avut n evul mediu, cu puine excepii, un caracter "natural", dar i n Transilvania. Un criteriu de determinare a naturii unui nume de localitate strin poate fi acela al existenei In zon a altor toponime importante de aceeai origine: dac el este efectiv izolat fa de toponimia zonei, atunci fie c a fost dat de locuitorii strini din vecintate, fie c a fost implantat de ctre oficialiti; iar dac el nu este unic, atunci este cu siguran "natural". Necesitateainversriiraportului dintre cele dou categorii este susinut n termeni categoriei i de ctre Gh. Bnlocan i Hadu Sp. Popescu=".Dup autori, termenii entopici "particip la crearea unui microsistemcu caractere locale, care se stabilete n decurs ele secole i care poate fi schimbat numai dac populaia care. le-a creat este nlocuit cu alt populaie". Vechimea acestui microsistem ar fi dat, pe de o parte de utilizarea "unui fond lexical cu circulaie mare n limba romn", iar pe de alta de atestarea timpurie a unor toponirne "compuse",de tipul Coada Seciuluin veacul al XVI-lea, care presupune existena mai dinainte a unui toponim Seciul: "atestarea cuvinano Vasile Ionit , op ; cit.;p. 2:3. 391 Ibidem, p. 24: :192 IosifPopovici,op. cit.,p. 151; George Giuglca, Cuvinte romnestt, p. 327; E. Petrovicl, Toponimie unqureasc, p. 11:l,115;sr. Pascu, Cuoinl inainte la voI. Studiide onomastic,Cluj-Napoca, 1976, p. ITI; V.Frt.ll, Vechimea uuortoponime dincentrul Transilvaniei, in LH,XIX,'1 \)70, p. 238; Had u Sp. Popescu, Mrturi,io ponimice privind istoria Transilvaniei, i] LE, XXII,HJ7:l, p. 'llO-:l1l. 393 Vasile Ionl, op.ctt., p. :l7nota57. 394 CI.Petar Skok, Desloistoponomasurqnee, p. 1\)5. 305 Gheorghe Bolocan i HaduSp.Popescu, op,cit.,p. :no.

55

STRATIFICAREA G!':N1E'l'llC A TOPONIMIKI ROMANETI

427

telor care particip la astfel de denumiri poate f mpins cu cteva secole n urm". Referindu-se la asemenea toponime, autorii susin c, "tratate n ansamblu, importana lor depetecu mult pe aceea a aa-ziselor toponime majore, acele unicate de care s-au folosit n trecut muli cercettori pentru a construi teorii pe care istoria tiinei noastre le trece acum printre eecuri". Nu tim la ee teorii se refer autorii, dar a susine c nume precum Coada Seciulu!ar fi mai vechi dect, s zicem, un hidronim major ca 1alomiia nu ni se pare a fi o temelie sigur pe care s-ar putea nla succesele "tiinei noastre", chiar dac i-arn mai acorda toponimului Seciulvreo dou-trei secole de existen solitar. ntre constituirea unui micro sistem lexical i cea a unui microsistem toponimie nu poate exista un raport de determinare temporal, pentru c vechimeatermenilor entopici nu se confund cu cea a Loponimelor corespunztoare. Cnd locuitorii unui sat i prseau vatra veche -- fenomen frecvent n evul mediu - atunci ei puteau crea n alt parte n scurt timp un nou microsistemtoponimie apelnd la lexicul entopic binecunoscut. Nici crearea structurilor toponimiee nu dureaz "secole"ct timp principiilestruct.urrii sint cunoscute: dac o poian va fi numit, de pild, Seciul,o serie de obiective geografice apropiate i vor mprumuta numele (Muntele Seciului, Piriul Seeiului etc.). Este evident c termenul vechi din aceste sintagme este Seciul, dar a crede c ntre el i numeleprului exist un mare decalaj temporal nseamn a admite c n tot acest timp prul nu a avut nume. Prin urmare, dac constituireade cimpuri lexicalesau de structuri toponimiceabstracte sin! procese de durat, manifestarea acestora ntr-o nomenclatur ccncrei se face mai mult saa mai puin spontan. 1.2. Supozria c i rurile mai mici pot avea nume vechi, pe care o aflm deja la A. D. Xenopol=",reapare n t.oponnmastica european contemporan ca o reacie mpotriva aplicrii prea stricte a principiului importanei n cercetrile de tip stratigrafic. Citnd opinia prof. Scherer, G. Devoto apreciaz c acest principiu ar fi contrazis de existena, pe de o parte,. a unor "nume de fluvii, n general minore",de origine preindo-european, pr pe de alta a numelor iudo-europenedate unor fluvii dintre cele mai mari (Dunrea, Rinul etc.) ; nu rurile miei, ei dimpotriv, marile fluvii snt cele care i schimb numele mai des"'". Dup .Iordan Zaimov, zona Peninsulei Balcanice ar contrazice situaia constatat n hidronimia Europei centrale, un.de nomenclatura antic a marilor fluvii se pstreaz cel mai bine; aici, din contr, au disprut "Iu'C'po::; (nlocuit de Dunaov; "Epoc; (inlocuit cu Marica), "Awc; (nlocuit de Vardar)398. Yves Edouard Boeglin susine c metoda clasificrii rurilor dup mrime este "inutilizabil"n hidronimiasrb, pentru c un hidronim major antic se poate pstra si ca nume al unui afluent din cursul superior al unui ru, "al unui piria fr nici o importan sau chiar al unui izvor"?". 96 A.D.Xenopol, Teoria lui Rbsler, p. 190: "Nunumaicursurile de ap de oarecare nsemntate au pstratvechiul lornume [preslav] ; darchiarcteva dincelecutotu} mici. att n volum ct i n lungime, niteprieacror maluri era u locuite dela izvor pnla guralor de aceeai poporale''. 39,Giacomo Devoto,Medilaanei, Paleoeuropei, Iruloeuropei uei rilessitoponomasttci, n VlI COllgresso internazonale di scienzc Ollomaslit:he, I, p. 400. 308 JordanZalrnov, Slraligrapllie elhniquc dansI'h?Jdl'onymi! des Balkans, n vot.X. InternationaleI' Hongress, II, p. 506. 399 ves Edouarcl Boeglin, LesnOInS de[iaieres dela Serbie eldeMOlllellegro, ln voI.Proceedi/Jgs offileeigld International Congres", p, 48- 49.

tu ce ne privete, considermc obieciileaduse principiului valoric nu snt convingtoare. Este drept c limitele informaiei noastre asupra limbilor vechi reduc considerabil miiloacele lingvisticii de a controla etimologiile, astfel nct totul capt aparena posibilului; dar pentru Il acecepta ideea c i cursurile mici de ap pot avea nume de origine preindo-euro pean, ar mai trebui s admitem probabilitatea unei contlnuitti de populaie pe spaii geograficefoarte redusa, din paleolit.ici pn astzi - ceea ee, din punct de vedere istoric, esLeeu totul neverosimil.Cu cit () ipotezioponimic mpinge eiimoloqia in epoci mai ituieprtute,ClIallt indiceleei de posibilitatelinquistic estemai mare, in timp ce indicelede probabilitateistoricse micoreaz, Hcconstruc.iileLoponirnice preiudo-europenereuesc.cu greu s se sustrag tentapilor de a asocia ornofonele ; de aceea ele li se par unor lingviti iudo-europenit.i "complet lipsit.e de baz" 40".Avertismentul luiPeLar Skok vizeaz n mod expres tentative de acest gen: ,,n chestiunile de toponimie mediteranean, ea i n oricare altele, trebuie s ne pzim de omonirnelefort.uite" ... "Apropierea prea mecanic, pe baza doar a constattii irient.itt.ii pretinselor elemente Iormative sau rdcinilor, Ir cercetarea tuturor partieularitilor privind to porrimuln chestiune i fr a ne de transmiterea lui de ctre autori i nici de familia pe care ar putea-o avea, o astfel de apropiere nu-i de natur s explice omof'ouiai nici s documentezeconcordana" 401. Dup prerea noastr, ideea meninerii tn toponimiaminor (sau relatio minor) Il elementelor lexicalepr eitulo-eutopen.e se poateadmitenumai dac estesusinut de constatareacircul atiei unor baze lexicale de origine slrneche : dar n acest caz nu mai esteoorbade un conseroatism toponimie,ci doar de unul lexical.Este probab-Ic ceea ce a dus la impresiaarhaicitii sporite a numelorde ape miei n raport cu Iluviile a fost tocmai confundarea perspectivei toponimice cu cea lexical. Pe de alt parte, nu se poate ignora mprejurarea c i pentru numele marilor fluvii, cum este Dun.rea, s-au propus eLimoIogii preindo-europene, care nu snt lipsite de argumenie402. Dispariia hidronimnlni Lsiros nu este relevant ct timp concurentul su antic, Dtuiunius, a s se menin (sinonimias-a transat nc din antichitate n favoarea celui de al doileanume}. Ebtos IlUa disprut cu Lotul,ei s-a limitat doar la desemnareacursului superior al Moricei, care, i ea, continu un nume vechi :M''lpt0oC;,Mopc(oc; (n secolul al XIII-lea: fris6)10:;.Daea vechiul Axio8 s-a pierdut, cauza este 400 V1.Georg,iev', l nlerncutie, in "Onotnastiea" (Paris), II, 1948 UL"1, p. 23. 40I PelarSkok, DeS lois{opononw"tiqucs, p. ,)01 i 501. iV.BertoleU "trage atentiaasupra nec.esit}ijj de<l evita "ornonirniile forLuite, faetorrn('J'en turbulent lnru:estgen de stndii" ; "SilIl[Jl eleapropieri aproxirnativc, spnnc ,d,nu sintele nicio uUntate [...] t:{h:i, n general .. [..,J ceea cese(:tig11n exlensie sepierde inprofunzirne ;Isoliditate". n continun.re : 'jcsle nendoielnie faptul c<1 incerca Slapropii tipuri preistorice dup o care .. nu estenid r.ontigllilateageografie:!, nicitransparena semanti.c:, nicieOllcordana morfologie:' ns0amn:l a tatona n goln cutare dezdrcn.e delim.bi inutile". iconcluzia sa : "insist o daLm,limult asupra caracterului inevitabil problematic al oricllrei eercet5ri deacestgen" (ccde toponimie preindoenropean), care,.nupoatea.iunge aproape niciodaUi la o certItudine absolut" (Prob!emes de substrat. Essaidemel1wdolo{]ie dansle domaine preldslorique dela lopolliJmie el du vocablllaire, in BSLP, XXXU11, 1931, p. 94, 116,172,175). 402 VeziG. Ivneseu, Griuine pre-indo-wropicl1nc desnOlllS du Darmbe, n val. Conlribllfions oI/omastiqucs, p. 132i p<zssim. 403 CI.Vladimir Georgiev, lJ/{]arska elimolo{]tja i orwmaslika, Sofia, 1\)60, p. 2(\-27.

57

STRATTFfCAEEA GENET1'cA A"TCJPONf1VfLEI J{OIVIANETI

29

tot suhstituirea lui printr-un nume antic, iliric sau paeonic, Rx.p3&.pwc:;, avind probabil aceeai semnilica.ie("riul care se aplica, la fel ca Dununius, cursului mijlociu al riului, n timp ce hidronimul grec desemna, ea i Lsiros, cursul inf'erior+".Prin urmare, nici unul dintre exemplelelui .Iordan Zairnov nu dovedete c In Balcani nu ar fi rezistat hidrorrimclemajore antice, la fel ca n restul : s-au pierde doar nume date de greci, nu i cele dal.e de autohtone. Cu totul llefondaUieste ipoteza lui Y. E. Boeg1inprivind pstrarea hidronirnelor vechi ca nume de rulcte i priiae. Astfel,dup el, numele antic al 11,1 oravei, s-ar fi mentinut in toponimul I\I1 rdze!al iiu numele unui plrlia, 1Jarevska4fj" ; Of,primul nu este dect Il. pers. rom. Mrgelal":",iar 2J doilea, evident,tot un toponim persona!(veziinra, p. ,1:31). Hidronimul Siitiica cu limnonimulSilI/o)este privit ca o posibiladaptare a unui nume dintre aspectului rului (mare i domol)i semnificaianumelui (ser. silnica "flcac,bagaLeliJ") 'U)7 ; Oi',etimologia trebuie sii aib in vedere nu sensul actual al apclativului slav, ei pe cel vechi al bazei sit-o rogoz",hine reprezentat in toponimies!av!4<". ntrvun alL Y. E. BoegLin St transform ipoteza n criteriu analitic diacronic ; fiecare dati] ('hieln {ista praielor )Cal'lucuilor unui riu se va releva un UIlTnC Il!'neslav, putem presupune cii el evoc, mai mult sau mai putin, numele al rului" 10".Surprinztor, nici unul din exemplele dale (p. no nu depete stadiu! supoziici purev iusotiudu-sect de ct eu vreun oarecare: de ee, de Dld,numele vecht al rului Porecka trebuia s ti fost 'funda sau (? 1) , . aa cum se cheam doi dintre aflncn.iisi secundari? Transferul nume de Ia un curs de ap la altul iese din sfera structurale e UD oscute in hidrnnimie, neputnd fi. int erpretatca o extensie sau o restricie 8 dcscmuatului (acestIenornetiseinUJnete Insii frecvent 'I'ncazul numelor (L , IJrmr.:ud de din ultima vreme, isntem oeali de nee.rc.rHe tot rn,.J.i1nsist(:nte de a expliea nri'n substratul pleslav n seticlnl rniuore (l'in i dil; Serbia, fr :f e:J)uiza 'n prealahil oferite rIt:rornan i chiar de limbile s12\'e.;\(\estesupoziii de oriCE lJaz{t docmnentar, nu numrisuh raportul atesUirilof i'.\oric('. sub acela ,al de ordin etnbgrafic,mai c slavii s-au suprapus n mod panic. sau iIiriei], de la care prclual apoi denumirile detalii topografice, reuind s le pstreze Peninsula a rost literalmente ..mLuraLi.'i" de invaiii pin asLElzi. suc.cesive, i i tenninnd eu turcii, care, dac ll-au reuit S-'{) HS[1 necontenit n cele paLr'u goleasc tolal de vintllri. De aceea de neconcer:mt ca SI se fi mentinut "oaze" de 'lO'! eL jvanI)nrklanOV1 Iiie p. ;34--:31'5; Vladbllir GeorgievJ.ilbonisch, )'}[UU:'iUI-jYJ' !JSl,CiI nndRurndni;)L'h, ln II, Jj60,p, }, . I:;:. Les ./torn:; derivir)rc,s. p. 50 ..Asoehr.iD. Jl'argus ]\1-al'cush'o c:)le respins de dtre Gotll'l'ied ci!"p. :!v'}. 4:hi eL .1':Inil.Petrovlci, p,' lt:-), 407 '\'. 1; .. I30egEu, Lcsnorns dprinllres, p. 55. 40:; Vladirnir Smi!ali cr, Ilandlmcli, p. JGl. 4il9Yves :Edouard HtJeglin, De{'irnportance eah!JdrOllymie balkaniquc de /'e/ude dubf1CiSin sup',I'ienr deea/ainc,ril}!I'res 1uLB,V III, 1964, p. 62.

430

MOLDOVANU

5&

continuitate n perimetre de civa km", cum rezult din explicatiile propuse pentru o ntreag serie de microtoponime. Astfel, dup M.Pavlovic':, numele Iocalitilor Zobari i Zab(jak din Serbia nu se pot deriva de la ser. taha "broasc", ci trebuie apropiate de un celt.ic *gab-/*rJeb-, iar oronimul Komar nu poate fi acelai eu omofonulsu srb, care este un nume de insect, ei este tot de origineceltic (cf, Ir, Colmar <: lat. collis "deal" + gaJ. mar "mare") ; n sfrit, oronimuI Radan nu poate fi decit o meLatezslav a unei baze *ard- (aceeaidin Ir, Ardennes, Ardlxhe < *rlel,cf.. argile)HO. Oiconirnelese pot ns foarte bine explica de la Il. pers. (rom.) Leaba,Jobu! cu suf. -ari (primul), mai ales dac avem n vedere c la formarea acestui sat au participat i romni411, i c Il sufix slav (al doilea). Komarpoate presupune, dup prerea noastr, un rom. culmar(DA),culm(o[are "culme de munte"412. Ct privete ultimul oronirn,nimic nu se opune pentru a-I considera personal (slav sau romnesc), iar nu o mctatez de felul celei ntlnite n toponimia balcanic major. K. Popov crede c poate gsi n toponimia din bazinul superior al rului Mesta urme ale limbii tracilor (bessilor)romanizati pstrate de bulgarii care s-au suprapus peste ein3. Dar nici oronimul Fnus (comparat eu lat. [anum, gr. <PCXV()(; "fclie")i nici numelecmpuluiFerunu:a (derivat din lat. "Ferum-tca, lat. [errumnu pot fi att de vechj4H, pentru c : ar fi dat P: n bulgar. Numele 410 M.Pavlovlc, Lespseudoslanismes, InAdesda X]"Coruires International desSciences onotnastiques, II, p. 11(>' 411 Vezi Drago Moldovanu, Sufi:rul-llRl (p],111i -;1 R) ntoponimia romneasc - Origine, funcionalitate, dinamic -, InALIL, XX VIII, ]\)79-1980, p. 0:1. 412 Termen general nVrancea, cum rezult dinanchetele Gahl"ielei Macovel. VI.Smilauer amestec ntrederivatele de la temakomar "pnar"t oponlrne personale (I(omarevo, Komaroo etc.)i descriptive dela o alt tem,komarnik (op,ctt.,p. ()2). Pentru1'0111. -u-> ser,-0-.el. numele sutllluiVa/o/jeviCi < otnl'( vtui "iepure"), 11.ram. Koral.e ja probabil <:Carul, (Cur lai '1),Longova Rupa<:I1ipa LI/ngd (iar nu RipaLungului, CU!tl crede S. DragoIl1ir), KOl'ollatje < Curunal (toatedupilSilviu Dragol11J', Vlabii din nordul Peninsulei Balcanice, p. 55, 5ti,59,158),HOI'ma/a, Horma/ura < Clllmata, curmtura (PelaJ' Skok,NeueReifriige ZUI" }(unde desromaniscflen Elements in da s('I'bokroati,cf1en SpracJlC. p. 552),Iwnaslra < cl1lasIrfl,kortelka < sCl1rfeic, /cornell < a curma (Dorin GIl1ulescu. Inflllcnje J'omne,ii in limbile sll11Je desud.1.Sirbocl'Oala, Bucureti, 198:l. p. 22, :36. 37,38).Pentruutilizarea ellLopiclllui in fUl1c.ie toponimie ahsolut, efoi oronilllele ser.Rulma i l{illme, ('arcDUprezint ins vocalizareu lui-1-(la Dorin GmuJescu. op,cil . p. 178,179). 413 K. Popov, S/arillllYc llleslnufe n(fzvanija razlogskoyo 1'aj01la,111 Adesdu Xl' Congres International desScicnces ollomasfiques, IL p, 67. 414 Ibidem, p. 169i172, Primul parea firom. Fnos "cufn"(pentrurolIl. -os> bg,-ilS ef.oronlmtll Petras, ]a nordde Dupniea, < ]'OIll. Petros, cumI-aexplicat Gllstav IVeigand, ap_ 'Silviu Dragomir VlaMi dinnordl11 Peninsulei Halcanice, p. 14; pentrurom,1+ nazal>si. a+- l1azal, cI.toponimul bg.Manzlll < .A1IlZul, la 1. Moise, Neskol'ko bolgul'skili {oponimiCeskillnaZlJardj Tlllnynskogo [Jl'oisJ/Oidenija, in Actes du X[' Congl'f'S 1nterllo!ioT!al desScicnas onomasliqucs, II, p. 59,ser,blanda < blml, kaJldovam <:Il cnta, kanjo<:ciine, panje<:pline. branzal' < bl'lnwr,brandusa <:brindusa, toponimeJe !(ampul < Cimpul, Sfanie <:Sfne.la Dorin G:)ll1ulescu,op. cit"p. 37, 65,68,82, Ul,169, 198), iaral doilea .rom. Fr11li, ll. pers. saupoate ."butal miede loc" ; pelllrn rom.mi> sI,ni, eLhg.arallija, 11l1ranija, sef.oFanija < armic (Dorin Gtnulesell, op.cit.,p. 20); pentru rom,> sl.e, ef.hg.pc/ura < ptur (D. Scheludko, 0p.tit" p. 287), PLlpeza < Pupelza, J{eremizfjte <:C((l'mizi (li. ':'v1ihescu, Rcenzie, in RESE, 1, H163, p, 201), SpeturIl <:Sprtura, [{raku Reu< Cracal Ru(Dorina GmulesclI, op.ciI., p. 219), ser.Leptcria < L(lplria (MiI. Pavlovic ,Um isopllOflC sabeconi{ionnee par le substrat }Jl'OfOfOUl1lain, InOmagiu Rosetli, p. (j78), Babalovo < Bl'bal (Petar 8kok, NClle Beilriige ZllI' Runde desromanischen Blemellt, p. 551), "'legura < M.gura, ]{r;tmiSlc < Ctl1lzile (Silviu Dragolllir, Vlahii dinnordul Pcninmlci Ba/callice, p. 56,(8),1Herlll, MUllliCi, JIIerulja < J"rf flml (iarnudinarotn. saumegl, lIluul.. cum credea Silviu Dragomir, op.cii.,p.15, 100,178);pentru

59

S'rRATl1<'ICA:REA GEN:ETJICA A TOPONIMIET ROMANETI

131

riuleului Palalik trebuie apropiat de reflexele balcanice mai noi ale ngr. 7taAct'n (bg., rom. palat, iar nu de lat. polatum, gr. 7to:f,A&.oV, oronimul Albutin exclusiv de P. pers. rom. Albotin(Albuiin),nu i de lat. olbusv,Toponimu1N !UJl1S pare s fie o formaie negativ de la bg. busa"a distruge, a drma, a nrui, a strica" (dialect.al r'!", fr legtur eu lat. n ebula, gr. VECPOC;, care nu snt compatibile cu terminaia _1l.H7. Fr rezultat pozitiv rmn i efort.uri!elui .Iordan Zairnov de a gasr 'in Bulgaria toponim e minore de orizirie tracic : hidronimele Alda, Aldica se explic mai uor din n. pers. rom. Aldea(eu -ea >bg. -a, ea n rom. dreapt> bg. drapino, hg. Aldo, dect prin tracicul ald-v; Maree, Mures, Mareska reka, Maresnica, Mnrisnica de la n. pers. rom. Atare, -e.(-i.)cu sufixele bg. -ee,-ji, -ka, -nica, dect de la tema tracic *mar- (din Marisos)4l9; Morale de la amreal (cf, mgl. mar "amar") dect de la aceeai tem cu sufixul tracic _a1420; ilmela de la arin i "arini tineri" eu suf, -ja dect de la un tracic "'Apv'fJ i Amici (de lng Vetren), al crui plural nu poate fi lmurit de autor, de la hamicis, eu rom. C>bg. ci (cf, supra, p. 409). n sfrit, Breqaliitepare a Ii mai degrab un colectivmgl. *Breqliie< bre(a}gal, art.iculat, "sui, deal" '22 rom.i ; sl. II,cf', bg. Turla,Turlota < Tiria,ia r nu dinturl,cumcrede N.P. Knvae ov (op. cit.,p. 224), malalescdesemneaz muni cupune, precum i t opoulmcle dinseriaRupkite, llllpCa, Rllpci, 1Il/pile, Rupinafa, cn.re au la baz:l nu lIn hg. l'opa"groap" < i,c. *roll. cum crede K. Popov {ojJ. cii.,p. 172). i nicinu Jtlenin toponIl1le antice, eumconsider Gottfried Sehramm (of!. cit.,p. :l:S,CU referire la.Rupa,Rupci, Rllpska gora, Ropka), ci reiau un rom. lUpa, Rpi (le)/R.plEi (le), lIpli (le), dovadi scr. LongolJa Rupa,dejacitat, apoi ser. lllnza < brnz, n. pers. Pur/ula < Piriu!(atestat de N.A. Constantinescu. op.cit .p. 272) iar nu dinfur/Ill. cumcredeSilviu Dragolllir, n. pers.Burzalli < Bran, nu din Brzan,cum Il explict\ acelaj istorie (pent.m !'om. -$> ser.-z-,el. n. pers.ser.BurazuoviCi < Bu/'asera). Funlllra < Fin/ira(toatela Silviu Dragomir, trlaMidin nordl11 Peninsulei Balcanice, p. 39, 50,tiO, 158). tuea< rit, oronmul !Uupa < Cirpa"piatr, st.lnc" (la DorinGmlllesclI, op. cii.,p. 47 i 177,earenspunein relaie oronirnul cu ncologismlll dinfI'.crup .lJecul1ose!nd apelativul rom., peeare IlsCl1lIwJeaz InBanat nfunc.ie toponimiC Vasile 10ni, op.cili 4161(. Popov, op. cit.,p. 171. ; p.230). 416 Blgarski elilno!ogil'cn recnik, J,p. 95.Nemaiputem gindi la unrom.nf1bp: postverhaldela a nbusi, eusensul luinboi "revrsare deape"< a nboi. Untoponim Bu.esteexplicat de JordanZaimov de la bulz-jr "al bufnitei" (Blgarski gcograrski imena. p. SO), dar in cazul nost.ru nu s-arputeamotiva folosirea prefixului ne-o 417 K. Popov, op.cii.,p. 17.1. Despre acest"sllflx'el crede e s-aadugat'prin analogie elinume d( sat.e precum Dragl1s, Negusevo ... 418 JordanZaimov, Quelques particlllarites desnoms tlzraces en Bulgarie, n LB, VI, 1963, p. 81--82. 41" ibidem, p. 8:-1. Cf.i nllmele dll1pului lvlarl1,ica delngrulRila,caresemllnea mai inainte Afarosnlca i .!vlare.IJniea (-iane Biljarsld, JdenUricat!o!l deceriaines noms dela charle dc Rilad'Ivan.Uif1la!1, In "Studia Balcanica", r, 1970, p. 121), ele la Il.pers.J'lare/Marl1. Dorin GtnuJeseu (op.cit.,p. 184) crede chidronimul Alal'ec esterom.m(ll'c/, daracestndjectiv este ncpotrivit In hidronimie ; dupprerea uoastn\, esteposibil C8 Inacestcaz(ea i in altelcdin seria dtatiL ncarc seinclude iil1aI'eTJska) sfievorba deosintagm RiulMare, redus Indet.erwinant ca natlteaalteadaptlrislHve i prevzut:l CII un sufix slav,pentruc sufixarea esle UlllI] dincele maltipice procedee slave deadaptare a toponimelor str:Une. 426 .1 ordanZainlOv, Quclqllcs particulariLes, p. 83. 421 lbidem. p. 82.Pentrudider(,l lui lz-n mprumuturile bulgreti din romn,cf. olar< hOlar, rana< hraniieitatede M. Mladenov (Influental'omneasc<l asupragraiillui bulgar dillNOlJO Selo. raionul Vidin, R..P. Bulgaria, In HS1, xry,1967, p. 8S). 422 eL Th.Capidan, AfcglerwTomnii, III, Bucureti, La.p. 41. Toponimul este lo('.allzat Intr-ozonrelativapropIat celeiocupate actualmente de ctremeglcIloromilni. Apelativul paresfi fostmairspndit odinoar la romnii sud-dul1;lrclli, devreme cel gsim topollimizat. in Serbia : BJ'glll(, Brglllia (np.Silviu Dragomir, VlaMi i moI'lacii. Studiu dinistoria romnismlillli balcanic, Cluj,1924, p. 105).

(deci: .Joc cu multe suiuri sau dealuri", costos"), dect descendcnt.ul unui tracic *BargaI42:1 Ponderea cea mai msre o a Il ctimologirletracice (rnoesice, paeunice) i iliricc n monografia lui Ivan Duridanov hidronimia bazinul Vardarului,Nu numai rurile mari, dar i )1torentii cu CII;-S temporar au, dup lingvistul bulgar, nume in ce apele in care acestea se vars au, de cele mai multe ori, nume slave, ctimologiilesale ar fi certe, . ar trebui si] credem c Il-au pe viile marilor riuri, ci numai iei i colo n. creieru]munilor. do o mare erudiie n domeniul cnmparatist.icii iudo-europene, cercetareasa vulnerabilprin faptul c refuz explicaiile mai simple care se hidronimelor minore, cedlud n Iata tentaiei de a le IH'.;Idw n ale hirironimieieuropene vechi ori de cte ori primelese apropieformal de celelalte. monografialingvist.ului bulgar este invocat de n inul incercrilor proprii de a descoperit.opunirneminore de origiue' considerm necesar sil-i consacrm oanalil O prim serie de hidronime sau considerate de ctre Ivan Duridauovse pot dup prerea noastr, ca formaii(le labne c denumirea mai vechea prului Pyster sau V < i.-e. *uesiiii <*l}l;$"umed", pentru eri el se afEc un satei:irui nume nu poate a vea dect hidronimic a rus Ve$ia, Vi;SCi2G. Acelai oiconim este pus in legtur de c:.t.ri: .Iorrlan Zairnov cu Y. Lg. lJISl-t-suL -je "al satului" 42",dar Duridauov Intrevede i exclude aceast posibilitate, argumentind c, n acest caz. ar fi trebuit s rezulte o Iorrn '*Vese (seo). Orice difcultatcdispare, ns, la n. pers. \!e,so427, cu acelai sufix C,ailui VC.50"), ef. de Ia n. pers. Botuiv, Prin Ul'UHJI:e, .acest nu are un nume antic, n l'il pofida izbitoare! asemnari i hidronirne!ecitate. Dupa numele unui 1 se mai zice Bistr'icai Golema al Breg,lnicci, s-a chemat Zletovska rek, Zletonsiica, Denumirea localit.ii s-ar puteacxpica de la un n. pers. afirma han Duridanov, numai c in acest caz ar fi fost de a') nu dc>rivaLn-ino, iar nu in -OIJi) ; de aeee::!., 42:3 Jorda!l ZaluJo\',. p. 82,l\sc:n-Jf:inarea C:l ::,lHuellL al Ibrulu, n antichitate ca1'f' denu!ne1. :Znq:ial rhtJ iar:Jcurn eraeul 3{tU d-rept estedecilriHrnpUrt.oare. J)espr{: I)crkcnlrXl, Za.rYlov irl':nll (;!'l se poatee;v1ic,a i de la n. n 7.on{! .Dcr!(co Vezi, depl1chtp. :r7nnt:.57' ,,f)JrnununrdrIuri/(: i f1uviUe, ti chiar cursurile deapL lnal. -I;h-,ntturile (:,clli,Sel'Vato:u'e, cutae:,le ce-.l lnailuare par Le a - , pol si,. aibe' nume vechi. eun,a dovedit convingi\tol" 1. Duridanov ntr-unstudiurnollogl'a:flc des:Dce hidroniJnb tll!uifsic! Vat'xial';;. IHrnpoLrivtL 1. 1. I111SSU (I.irnba ira('()-docilo[t, Rueure'L.i,U)G7 p.1TinoLn2) H; :foarte scepLien j'econst.rllciHor lingvililor b1I1gar1, c,:areclt parde !(,-Gre'fte din dc\'cdere (fonetic), pe alHslut de a};sqrde din punct ycclere sernanUc i - darasCrneneD afirnla:H elt',pl'cci:::llive llUpot i-rle 10e111 .\riejdej-n!)n.;it:ratii, 'UG Ivanl)uridanov, 1)ic p, .tUL LJ2G ..Iordan ZaiJuov, irncn.:l, p. 82. 4"7 I\lenionat de Stefan llcev, na !ir:ni!c i [amilni mcna u MlgGrile, Sofia, 19i9, p. lOG, iL Jon.1an ZfliI110\') Bl[Jars};:i g('()fJral;/,'i irnena, p. '77.

61

STRATIFICAREA GEN.ETTICAcA

ROMANETI

433

elrefce Oform-slav *7'zel-ava, adaptat; dup' un presupus-hidronimtracic *ZleJlt-us, de lal'd[H:na i>e. *g'Itlend{ It)- "astl'luci" (pentru eate citeaz () amplvserieedccuvinte din diverse limbi iIlc1oeur()pene)42". Adjectivele n -O/JO de 'la autroporrimecu tema n -f- snt t.otui posibile, dovad numele satului din Epir, Leiooo, pe-care .Iordan ZaimovIlconsider pe bun dreptate personal i itcornparvcu hg. Leiouica, ceh. Lefoll!l'J30.Cn afluent aICrnei, de 30 krn.vesteHekasau 'Raect: r eka, de la numele sataluiRaec pe Ung care curge. Lingvistul bulgar i d seama cii oiconim al este lesne de explicat dj'll *Rqjcuec < n. pers. Rajo (hipocor-istic de la : tem personal '"Rad-), dar consider c, sub aspect semantic, este m l potrivit o alt interprelare.,de la +Raoici preslavul +Rau-a<*HoLIO <i.-e. *reU-(urmeaz o serie ntins de cuvinte cu semnificaie hidronimic din diverse Iimbi)4:l1. Plecind de la forme, este limpede ns c cel denumit .mai intii a-fost satul, iar etirrtologia numelui su este cit se poate de evident dac inem seama de alt hidronim, Radobll sau Radobilskareka, menionat ca sinonim eu primul (sau, dup Duridanov, ea nume al unui af'luent), care pstreaz baza antropouimie din care is-a dezvoltat lripocoristicul han Duridanov susine c numele unui obscur afluent al Bregalnicei, Dramia (G km), care curge pe Jing satul Dramce, ar fi preslav, descinzud dintr-o haz i.7e. *drem- "a alerga" (:>*J)rawlcl,cu trecerea Iui t: la t: ca n olfci>olli:f"al ta t1 Ui")432; cum s ufixul -ce este, frecvent n derivate antroponimice,nu ne ndoim c arc drept.at.e,Iordan Zaimov s explice acest Jlume de la un 11.pers. Drami'ocu suf. posesive-je, -,jaI3".ZrZ!l,aIlllcnt de 10 km al rului Stroka, pe malul cruia se afl satul Lrze, "este un nume dificil, sigur neslav", dupll autor: dei.sint atestate din secolul al XIII-lea n Dubrovnik n. pers. Zrizl i Il. fam. Zrlzol!I,. el consider c. hidl'onimul descinde n mod independent dintr-un i.-e. *g'er_g'_4"'1. Exemplul ne edifie.n,privina nestpnitei pasiuni a lingvistulni bulgar pentru reconstrue,iide baze arhaice, care l face s treac peste limitele impusede documentaia istori i de regulile obinuite de formare a hidronimelor minore: Il. pers. Zr7zl'>Zrlzi-je(selo), Zrlzl-,ja(reka). :' Pe Ung salul Alglmja treee piriaul de 5 km Algl[ll.Wca, afluent al pcinjei. Ivan Duridanov crede c AlyUlljaeste, de fapt, vpehiul nume al apei, pe care l deriv diItr-un daco-mesie '"Alg-on <::i.-e; *Olg-Ol1 <:i.-e. *ol-g"a fi nrunolos,a se mpui" i-I compar cu hidronimeIe lit. Aiga, Alg-uvu, Alg-llPYS i cu toponimul Algae din Etruria-135 Tinind seama de fap1ul. c hrj:ileetnograficede la finele secoluluitreeul, cum esLe cea a luiI. NeniescIl, nregistreaz n aceast zon prezenH romanilor rplli,. credem c toponimul se poaL!'considera o formaie rromaneasc slavizat : al este articolul 43"IvanDuridanov, DielIydro!!ymie, p. 184-185. 4<10 .J ordan Zaimov, Anciens aoms ba/gares dano la parUe saddela Peninsule Balkaniqllc, n voI.Acles dupremier Congres fnlernalional dese!udes balkaniques, VI, p. 403.N.pers.este Le/o. 431 IvauDuridauov, lJie Hydronymie, p. 260-261. 42 Ibidem, p. 169., 4113 ,rordan Zaimov, Blgarski gcografski iriwn({,p, 104. 434 Ivan])uridauov, Diellpdrorlymie, p. 21:l. Aceste ILpers ..Lnfost,se pare,folosite i dectrevlahi, dovad articularea lorn topOIlimele srbeti Zrzule iZrzulsk (citate de S-ilvill Dragomir. Vlahii i morlacU, p. 104,105). 435 IvanDuridauov, lJie /-[ ydronymie, p. 131. 28- Lingvistic 210

DRAGO lVfOLDOVANU

62

posesiv, iar Gunja, Guna (Guno, Gunjo)486 n. pers. (ef. hidronimul Algrec481 "al Grecului", cu elipsa termenului entopic,avnd (j structur identic). Autorul crede c numele unui afluent de 17 krn al rului Treska, Oa (relw) sau Crna voda, trebuie raportat la seria format din hidronimele lit, Akis, Akys, Akij, Akele,let: Ace, v, prus. Akicz,rus. OCesa, Acesa,la vechiul ora rnacedonean 'Ax<::acxI, Ia dacicul Aci-dana, care toate ar descinde din *Akis, al crusens. este reconstituit prin COmpararea cu lit, ak "gaur n ghea.", akis "izvorul fntnii", let. aka "fntn spat", ser. <iko "loc adnc n ap, CU izvor din pmnt" etc .438 Greutatea etimologieieste dat de marea asemnare a formelor, dar nu avem nici un indiciu c.ea este dublat de o asemnare a nelesului: ct timp, de pild, nu tim ce sens avea Acidava,invocarea acestui nume pentru a dovedi antichitatea hidronimului O(;anu poate avea o vloare probant. Pe de alt parte, nimic nu se opune considerrii hidronimului ca derivat personal,cu suf. -ja, de la o baz o(;-<Olc-, ef Olcev, Oceo etc. sau Oke439, fie ca descriptiv de la bg. ok "ochi (de ap), izvor" (cf bg. Okoto, ser. Ofic, v slov. Oei/( etc. citate de VI. Smllauerj-w.Slav trebuie s fie i hidronirnul Oka, desemnndun afluent de 6 km al prului Zletovska, pe care Ivan Duridanov l crede preslav din *Akasm, neglijnd relaia cu termenul geografic slav. Nici numele satului Otlja, de lng prul de 15km Heka (sau Otljanska reka, Vukovec, Korobinska) nu reprezint vechiul nume ::-1 apei, cum afirm Ivan Duridanov, care-Lexplic dintr-un v. bg. *Oliila<preslavul *Aiulas<i.-e. *Adult<ad(u)- "curentul apei" 442, ei este mai degrab un derivat n -ja de la n. pers. * (H )otlo< (II )oio (ci. Draqlo, Radlo etc.), cum propune Jordan Zaimov443 . Tot dimensiunea cursului de ap (5 km) este impedimentul principal mpotriva considerriihidronimuluiOrtica(af1Ulnt al Lepenecului) ca latinesc slaviza.t,h)orlu(s)444,iar nuca derivat de la lJ.1l Il. pers. Orto,Ort-ov445, a derivrii hidronimului Indica (afluent al Vardarului de 11,5 km) de la un antic *Ind-. (-us) <i.-e. *ind-<*oid- "pulernic, repede; pictur" (ef. balt. Indus, germ. Indo, fI'. Ain)446, i nu dl' la un Indo, Ind-ov447 Lng rul Lepenee (72.,2km, afluent al Vardarului), In apropiere de Kosovo, se afl un loc zis Obica, al crui nume nu se poate deriva .din si. oba,obe "amndoi", ci repre436 Primul esteunnume deviahnhrisovul sirbesc dela 1281 (Silvin Dragornir, Vlalzii din nordul Peninsulei Balcanice, p. 155), celelalte sint menionate de StefanIlcev, op. cii., p. 145.GUna esteapelativ Inaromn, nsemnnd "blan" ..- deunde n. fam. Gunari i toponimele Gunari (IoanCaragiani, Stlldii ito1"ice asupra romnilor din Peninsula Balcanic, II, Bucureti, 1941, p. 41,226,2(8). ,137 Th. Capjdan, Topon!Jmie macedo-rollmaine, p. 46. 433 IvanDuridanov, DieH!Jdton!Jmie, p. 73. 439 Cf.Stefan Ilcev, op.cii.,p. 378 i Jordan Zai mov, Bl.llarski geo.Qraf'ski imena, p. 136. 440 VI.Smilancr, op.cit.,p. 131. Heferindu-se la rom.Ocea, pe care-I compar eu acest neareka, Jordan Zaimov ezit ielintrecele dou posibiliti (Blgarski .Ileograf'ski imena, p. 139). 441 lvanDnridanov, DieH!Jdronumie, p. 188. 442 Ibidem, p. 138-13\). 4,13 cTordan Zaimov, Blgarski geografski imcna, p. 1::18. 444 IvanDnridanov, DieHydronumie, p. 83. 445 Atestatc la Stefan Ilcev, op.cit.,p. 369. 446 IvanDuridanov, DieHudron!Jlllie, p. 273,-274. 447 Atestalla StefanIlccv,op.cit.,p. 222.Pentru. derivatele n -ieade la IL pers., vezi hidronimele TUTanical< Il.pers,*Turanii. Bibarica < n.pers. Buba/' "pescar" Srbinica < n. pers.Srbin,Pardovica < n. pers.Pal'do (dupIvanDnridallov, Dielludrollumie, p. H8, 227 -228, 265.274).

63

STRA'T1F1!CA!REA GENETIcA A T()PON.IMlF.I ROMANETI

435

zint, dup Ivan Duridanov,forma vechea hidronimului, un (daco-)mesic"Abo. sau *Abus<i.-e. *ab- "ap,. ru", cf. gal. A.bona,lit. Abela, let. Abaoa. pol. (de origine baltic) ObawaH8 Noi credem c acest topografic nu are nici 'O legtur genetic cu hidronimul, ci este un derivat cu suf. -ica de la n. pers. Hoba, Hob-co,Hob-oo,citate de ctre Stefan Ilcev449,cu pierderea lui Hiniial. Este semnificativfaptul c multe ape de dimensiunemic nici mcar nuiau nume (fenomen consemnat cu grij de ctre autor); OI',acest lucru indic tocmai o populare relativ trzie i insuficienta zonei n cauz. Complet lipsit de simul realitii este etimologia hidronimelor Germanska reka (5 km, afluent al prului Kozij doI)i +Germatui (dk,fapt, Mala reka, 20 km, afluent al riului Pinja, al crui nume este refcut de autor plecnd de la numele unui sat riveran, German), de la un tracic "Germanos< i.-e. *gtzhermo"cald, fierbinte", care s-ar regsi n toponimele t.racice I'o:pfLC<.Vt.C<., rC:pfL<X'tJ, r&PfL(.'(.vo450. Ambelecursuri de ap izvorsc din muntele German,de o parte i de alta a sa, ceea ce nseamn c numele lor snt polarizri de la oronim; OI',dac nu cumva muntele va fi fiind un vulcan, ca s i se poate zice c-i "fierbinte", este firesc s-i explicm numele de la n. pers. German,-a, nregistrat de Stefan Ilcev" '. Aceeai baz iudo-european, preslav, o are, dup autor, numele satului Germol(Germo }, situat pe prul Brza voda, afluent de 15 km al rului Bistrica (Tetovska), reprezentnd, dup prerea sa, numele vechi al acestui pru, care ar descinde dintr-un *Germ-ol-us452 Fiind vorba tot de o zon de penetraie arornneasc, noi vedem n finala toponimului articolul -lIZ(redat prin -ol, -o n bulgrete)453, care ne indic un supranume, probabil G'ernw(l) "viermele". O a doua serie de toponime presupuse antice se poate interpreta mai convingtor, dup prerea noastr, dac se coreleaz cu apelative folosite de populaiile neslave din zon. Un afIuent al rului Kriva Lakavica, de 12 km, Drin sau Derin dere, are nume iliric *Drinus) dup Ivan Duridanov, fiind asemntor ca form cu Druia (afluentul Savei, vechi: tlpE:r\lO), alb. Drin (vechi: Drin LIS);forma Derin ar fi o turcizare, prin apropierejdc te. derin "adnc" 45. Aceast "turcizare" nu poate explica ns eoineidna semnificaiei hidrcnimului turcesc (Derin dere = Valea Adnc) curcel slav care l dubleaz (Dlabokareka, Diilbokareka, Dubokareka, Dlabokdol = Hul Adnc, Valea Adnc); este vorba, deci, de un calc a crui direcienJl () putem stabili, iar nu de o atraq:ie paronimic. 'l,'inl1d seama de faptul c n aceeai regiune se mai afl hidronime turceti slavizate (i invers), este mai simplu de presupus c Dri11 este o acomodarebulgreasea hidronimuluiturcesc. Dup prerea 118 IvanDuridanov, DieHydronymie, p. 76. 14.Stefan I1cev, op.cii.,p. 521. 450 IvanDuridanov, DieHydronymie, p. 127--128,129-1:30. 451 Stefan Ilcev. op.cit.,p. 131.Preslav eonsidedi acestoronim i GoUfried Schramrn, op.cii.,p. 245. 4521van Dnridanov, Diellydronymie, p. 51. 453 CLbg.Kapola, Hapolskija VI'h < rom.Capul (.Jordan Zairnov, Grckii romanski elemenli lipil'dapskata toponimija, p. 173), Clwgol < rom.ChlJ1gul, Pisko < 1'0111. Piscul(Ion Moise, Toponimice bulgreti deorigine roml!n, invoI. Studii i comunicri, Piteti, 1972, p. 247), sef.g erlJolollOc (hidronim) < 1'0111. erbul (PetarSok, Neue Bei/l'ge ZLlr 1{unde desl'omanischen iBlemenls, p. 553), Mulalolla, klutolallci (sale) < rom.1lfulul, Zidol < rom. Zidul (Silviu Dragornir, Vlaltii dinnordul Peninsulei Balcanice, p. 5,1 i 56)_ 454 IvanDLlridanov, Diellydronymie, p. 190.289.Ipoteza sa este acceptat de ctre Gottfried Schramm, op. cit.,p. 237.

436 autorulu'i, numele satului Neboiani; situat pe-Bela reka (15 km, conflueut=al rului Masalnica),ar fi un patrionim format de la numele preslavul pruhli; <i,-e. *nelih",*ertebh"umed; ap", coradical cu hidronimelcv. prus. Noile; let, Noba, Ntibeupe, sp. IV eua, gerHLNibelete. ele. Hezolvat chestiunea bazei, pentru evoluie se prezint urmtoarele variante: 1. *NeblJl-lI> v.bg: *Nebuli> maced. dial, *Nebol'>*Neboljane :;>*Nebol'i:me>(eu l'> isub ifluen.rornneasc, cf. bg.po(jilna :;>rom. poind)Neb(!jalle; 2 *Nebhls> v. hg. *Nebol-li>*Nebol'ol1e> (tol cu evoluie rorn.) Nebojanc; :. "'!Va,"(;lIS, *Neb-aja>v.bg. *Neb((sau *Neboja::>IVebojane455 Faptul c autorul nsui admite un intermediar 'romnesc n presupusa evoluie a temei hidro nimice ne face s cutm n limba noastr i baza, care poal.e fi 'nb6i"ap revrsat din matca unui riu" : niiboiani ar nsemna deci peste care se revars rul" (pentru TOn1. -- > bg. -e, vezi supra, Ilota4H). Origineaapelat.ivului nostru nu a fost nc stabilit :DLH lcornpar CIIser. tuiboj, dar la aceasta se opune i sensul ("htLul'. ; zid din pmnt btut") i aria ntins a corespondentuluisIl (care include Moldova i Muntenia). UIl nab(i exist i-inbulgrete ("loc umflat, Lumel'iat pe picior", .J nrc de fier"), dar decalajul semantic este prea mare pentru a presupune o relaie direct. Noi credem eri ni/boi este un reflex independental unui v sI. (v. hg.)*na{;(d,derivat regresiv dirr-v.hg. biti "a izbi, a bate", eu un sens care a trebuit s existe n slava veche, dar care nu s-a mentinut n limbile slavemoderne :,.puhoi care izbete, dis:' truge (ieind din matc) ". Formal posibil este i derivarea de la un n. pers. Nebol-,cf. Nebolieu InenjonaLde Stefan Ile.!'v, cu suf. persona! -(i)ani i evolul:ia romneasc a lui -U-4G(i. CUaflueut de 31 km al Vardarului, numit de turei Kod,:'ader!', dc slavi Lesnica (*Lesnica), poart i denumirea unui sat riveran, Kllpa (care pe la HIOO avea vreo (iOO de locuitori, meglenoromanij,care, dup Ivan Duridanov, nu se poate explica de la hg lwpa "mulime, grmad", ci presupune, ca i hidronimul croat Kupa (afluent al Savei), r,umil n antichitaLe Colapis, o form veche *lGpa457 Dup T11.Capidan, la originea numelui de sat romnesc st sI. kup(/ "deal" 458, dar aceasta nu se poate adrnite, pentru c[i sensul avut n vedere se ntilnete numai n sorab459. Dup prerea n6astr, caracteruln bun parte romanescal toponimiei zonei, reflectat i '1n11 umele uudr aflueni ai rului respectiv (Urma Lupu,\/alea Raei, Izuo1',Vale fii Leca, Kalafsi - ultiinul, "neclar" pentru 1van Duridanov, este o grecizare a mgl. colaIi"colaci", desernnndprohabil un pru eu cotituri, sau eotiturile cursului principal n punctul de confluen!.,cL Plriul COlciClllui, afluent al Moldovei superi9are),ne indic drept etimon mg!.Cllp "bani",,,vaspentru muls" 460. In aceeai regiune, odinioar illlens populat de meglenoroml1i, curge priul Ljllmnica (22 km, afluent al Vardarlllui, numit i Lomnica, Sehovska reka, . 4,,5 lvanDuridanov, ])icIlydl'Ollumie, p. 179'--1.80. 456 Stefan Ilcev,op. cii.,p. :355. Pentrutrecerea lui1 + j la i in elementele slave ale {}ialeelclor sud-dunrene, cf.Alexandru Philippide,Ol'iginea romnilor, II, p, 111. 457 IvaI! Duridanov, Dic lIydl'onUlnie, p. 279. In gruparea toponimelor slaveclIaceast tem., V1.Smilauer are In vedere tocmaisensurile "grmad", "lIud ime,adunare" ,.stogt' {op.cii.,p. 104=105). 556 Th. Capiclall, Toponymie moc<!do-l'oumainc, p. 65. 45flCf. Bemeker, op. ciI.,p. 646, 4UO eL Th. Capidall,Meglenofomnii, III, p. 87.Estedeei lintermen geografic metaforic.

65

STItATIFICNREA GEl'iE;TFCA A 'l"OPONJMIEI ROMANETI

-437

Ho), pe Iingun lant de dealuri numit Korctia.Acest oro.nimeste comparat eu hidronimul Korana din Panonia (atestat din secolulal XI fI-lea), care fusese explicat prin iIir, iar pe baza acestei ident.itiformale se reconstituie o baz i.ve.* (s)ker- "a ntoarce,a ndoi"461. Dar nici Koruna nu estela origine un hidronim, pentru c megleniinumesc acest loc Cortina i Curuna's=, aadar "eorona rnontis''. Tot o deformareslav a dimonului romnesc este i hidronimnl Ro,expIieat de autor de la rom. rOlu146J, pentru e5 numele a uteutic este Boul < Urei ,.Rul lui Urea""<l4. Pe coasta de est a muntelui Sudugrob se afl satul Trakanje, pe lng c.arecurgeun afluent de 12km al prului Kocanskareka, anume Trakanska reka. Ivan Duridanov crede c numele originar al ptriaului a fost * Trokana, dup care s-a format oiconimul,iar de la acesta un derivat hidronimic care a subplantat cu timpul hidronimulprimar. Numele este apropiat de hidronirnul rnaeedorrean Trakana sau Trakatija (Trakajnja) i considerat un urma.al tracicului *Trlllwl1a < i.-c. *Trokiill <::*!rek- "a trage, a alerga",ca,j !iL Trk-ttpis, Trokelis,Jet. Trak-u.pel'au oraul Tpo(XcXv din Ilord\ll Chers(;nesuluitauric-v: Procesul de substituite a hidronimului vechi printr-un derivat secundar de la numele satului are un caracter accidental. astfel nct este preerabil .o explieare independent a oicoriimuluide la arorn. troac"euvat (sic! J mare care servete de Iremnl.at pne i de dat hran la porci"4U (aadar trocani "cei ce stau ntr-o depresinne de forma unei troace"). Credem c derivarea s-a fcut pe teren slav de la un toponim rom. .'1'1'0([(:([, pe .care l puteau percepe ea TraJwatt grecii (eL Il. pers. arom. Troal, n gr. TpcXXOU;)4G?, i:t ihulgarii, datorit pro!lllllFiriiea o Priaul " aaeestuidiftong ' - la frero.i4C8 se afl in apropierea oraului Kocani, unde la s[ritul seeoluluitreeut existau vreo 2500 de frero!:i, .pe lingrtvreo 4(j()"aezai prin 111 llTl tii vedni ioeupa.i CUip5sf(J'ia i industriile ee :m de ea", sau formind sate'proprii prec:.um Orizari, Viniea ele 4<19. A 1van DUl'idallOV erede e nU!lwlesatului Kokre, situat p!f un aflucnt de 20 lon al Cruei, Lisicka reka (sau ]{okrel1ska ['eka, Kalen$ka reka), este celeare a .pstrat vechiul hidrOllim,un (Jr('slav*Kukra sau' *1{ ukros ,,(ru) Hlorloeheat, ncovoiat" < i.-e, *kellk-: *kuk-, tI'. celt. Kocher, nume de 4.)t[vanDlIl'idallov, nit; llydrOIl!Jmic, p. 277. 462 CI.'1'11. Capidan, JJleglcllol'onu)nii, III,p.?il;idem, Top0!liJmiB !lwcedorownl1nie, p. 6tJ (aleOrOllirlle romneti din2011:1: Toitati. ,'::;tu!'). n Ljllmniea se varsdowlpraieeu nume romneti: Valjamarii Barba (IvanDUl'idal1OV, DU! llyd/oi/umle,]J. 277). Forma slavii eu-aesteo acolllOdare a rom.-'10sau--, eLse!'. vdklesl rom.oach(\, (Dorin Gmulescu, 0,0.cii., p. &7). J'Cljlrlt f{orana din Serbia, vezisupranota,11. 46:l 1val1 Dl1ridrwov, DiI!H!Jdl'oll.!Jmie, ]J.277. 404 Th. Capi dan, Topul/!Jlllie macMO-l'OW1Wnic, p. 10,. 4""IV:ln DUl'idanov, 1)ieII!Jdrol1!Jmie, p. 181-182. 466 1. Caragiani, op.cii., 1,p. 17t. Aeeat{t atestare, rmas lleCUllOSclIt dicl.ionarelor dialeeLului aromn, darprovenit dintr-o surs de toatncrederea, ar puleaPIHH subselIlnul ndoielii etimologia s'lsease a cuvntului din r13coromn (undeesLe r{lspndit pe nLregu J teritoriu). CLi loponinml scr. Tl'okujcv Do.jJllS inJegtur cufroc de SUviu Dragomir (Vlahii dinnordul Peninsulei Balcanice, p. 60)i n. ram.IJg.]']'okanou, derivat de la rom.!)'ocar de Stefan Ili:ev (op.cit.,p. '194). 467 1.Caragialli, op.cil.,1, p. 175. 468 CI'. Th.Capidan, .Al'omn ii.Dialectul aromrn. Studiu linguislk, Bucureti, 19:i2, p. 272. 46" IoanNenil:eseu, Dela romnii din Tu/'cia eUl'opean<l. Sllldiuelnic isla/islic mwprtil. a1'1l1llilo/', Bucureti, 1895, p. 45, 50- 51.

DRAGO MOLDOVlANU ap!70.Existena sinonimelorne arat ns c prul, ca atitea alte cursuri de ap minore, i-a luat numele de la cel al satelor pe lng care curge (*Lisice, Kokre, Kalen), fr ca vreunul dintre acestea s aib timp s se impun fa de celelalte, eliminn du-le. Situaia se ntlnete frecvent n hidronimia Vardarului i pledeaz, indiscutabil, pentru caracterul ei relativ recent. De aceea noi credem c oiconimulse preteaz la o etimologieindependent, i anume de la alb. kokrra (pl. lui kokerr "boab; fruct") 471, aadar "fructe": *Kokrr-je selo "satul fructelor". Hidronimul Vesala, desemnind un afIuent de 5,5 km al riului Bistrica (Tetovska), care curge pe lng satul albanez Yesala, nu se poate explica prin slav, observ Ivan Duridanov, care reconstituie o form preslav *Vesala(*Vesalus)<i.-e. *les- "umed, ud", pe care o compar cu rus. Yessijc (de origine baltic), germ Wesel,lit. Veselei72 Evoluia lui-s- la s-ar datora unei etimologii populare, prin asocierea eu alb. vesllje"vestmnt" sauvesll"strugure". n realitate, hidronimul este o polarizare de la numele satului, care se clarificintegral prin alb. veshCl, -ia "fertil, roditor" m. O situaie asemntoare este cea a satului Seiole,aflat pe un afluent de 12 km. al-Vardarului, Poroj sau Stara reka, al crui nume reprezint pentru Ivan Duridanov un.Iiidronim preslav *Se(i)l-al- i-ul-] sau *Sait-al-(-ul-) <i.-e. *sei- : siii- "loc adnc in ru", comparabil cu hidronimele v. prus.Seyle, It. Sieias (lac), Siefuva, Sietuoos,cu numele antic al oraului dalmat. Z::E;o'JC(. i eu cel al satului grec Seiotncv, Faptul c apa se numete Poroi (care nu este neaprat un hidronirn bulgresc din poroj de origine albanez, cum susine autorul, ci poate fi i o acomodare fonetic slav a hidronimulni albanez Perroi), ne sugereaz tot un etimon albanez, sjetull "seobitura suhioarei ; bolt (la pivni etc.)" 175, reprezentnd probabil o extensie n sens geografi<:; In sfrit, o ultim serie de hidronim.ese pot explica.de la teme siave, fie atestatc n bulgar, fie care se pot refacepe baza atestrilor din alte limbi slave. Astfel, pentru N ereiina (aluent de J km al Lepenecului), Ivan Duridanov prefer s reconstituie o form "daco-mesic"<76 dect s incerce s afle una n bulgar, n concordan eu seria lexical din limbile slave de est (cum am fcut noi, supra, p. 412 -,--413), mai ales c i n bulgar este cuvntul nerei "vr". Un afluent de 20 km al rului Eleska se Ilumete N el'efska reka, dup numele salului 1'1 adi, situat pe malul su. Dup prerea noastr, oiconimulse poaLeexplica de la un v. bg. *Nerelij ,,(loc)adncit"; dimpotriv Ivan Duridanov crede c Neret(i) nu poate fi dect vechiul nume al prului *Ncret-us), dup care s-a chemat la fel (deei, fr obinuitul sufix posesIv) i satul, apoi pirul i-a schimbat numele dup cel al satului477 - ceea ce este puin verosimil nu numai ca etimologie,ci i ca proees. Nerall, numele unui alt sat, situat pe malul rului N eI'llllska (9 km, aflucnl al rului Kozij dol), ar fi i el o motenire a unui ,,(daco-) mesie sau tracic *N er-av-lls"UB, 47f1 Ivan Duridanov, DieHydronimie, p. 250-251. 471 Fjalor.1.Gjuhes shqipe, Tirana, 1954, p. 221. 472 IvanDuridanov, DieIIydronymie, p. 49- 50. 47a Fjalor.I, p. {j05. 474 IvanDllridanov, DieHydI'OIlYlllie.p. 51 52. 475 Fjaio/',I, 495i 503(squelulla). 476 IvanDllridanov, DieHydrongtni/!.,p. 81. 47.7. Ibidem, p. 237. 478 Ibidem, p. 128.

67

STRA TIF)CIAREA GENETICA A 'I'OPONllMIF"T ROMANEllI

439

prin acelai proces contorsionat, iar nu un v. hg. *Neravij- cum credem noi, n concordan cu seria ampl a a djectivelorbulgreti n -av-ij. De observat c interpretarea lui Ivan Duridanov nu este acceptat nici de ctre .Iurgen Udolph, care adun.toate hidronimelei eutcpicele slave (ntre care i pa-nor din limbile slave de sud) cunoscute, sub o baz *Ilor-j*ner,al crei sens ar fi cel de "groap n ap, hulbcan" 479. Noi nu credem c acest neles a fost stabilit corect, pentru c, pe deo parte, exist toponime formate de la baza respectiv.care nu snt hidronime (cum este cazul celor citate de ctre Duridanov) i termeni geografici care nu au osemnificaiehidronimic (ponor "surptur pe coasta unui deal, ca rezultat al unei alunecri de teren" < .sf, *po-norii"prpastie" etc.), iar pe de alt parte este mai greu de crezut c un curs de ap mai intins i-ar putea lua numele de la bulboana dintr-o poriune a sa; de aceea, noi am preferat s refacem o semnificaie mai general, "loc adncit" (cu sau fr ap). Tot aa, snt consideratepreslavede ctre lingvistulbulgar "hidronimele" foralJal (care, de fapt, desemneazexclusiv un munte, dar autorul, convins c numele nu se putea aplica iniial dect unui curs de ap, l extinde arbitrar asupra unui afluent de 9 km al Vardarului, fr nume), Mormui (care nici ea nu denumete o ap, ci un sat pe prul de 13 km Beloviska reka, af'luent al Vardarului ) i Morae (care se aplic n realitate unui deal de lng un pria fr nume, de 6 km, care se vars n Iberlajskaja reka), crora li se refac etimonuri arhaice n virtutea consonarreiIor cu hidronimelemajore Moraoa 480 , respingndu-se fr vreun argument serios apropierile de slovac. moraoa, rus., sloven, muraoa, bg. moraoahnuraua etc. "loc umed acoperit cu iarb, pajite". Dimpotriv, Jiirgen Udolph grupeaz asemenea toponime sub o baz slav *moralJ-481 Ivan Duridanov recunoate c Sira, numele unui atluent de 24 km al rului Blato, se poate explica prin slav, de la UIlv. bg. s yrii. "ud", dar nu exclude nici ipoteza unei origini preslave, care i ea "se poate imagina" 482. Astfel de etimologii se pot imagina, ns, p;ntru orice nume, dar nu se pot i admite dect dac ele seprezint ca' singurele posibiliti de interpretare; or, dimensiunearedus a eu; surilor de api este un impediment mai serios dect se crede n faa acestor ipoteze, mai ales c numele snt ales-tate pentru prima dat in surse moderne. De aeeea i pentru sinouimul Sirei, Beraoica,pe care lingvistul bulgar l deriv fr ezitare de la un hrigic "Berava <i.-e. *bher-"strlueitor" i-I compar cu hidronimele lit. Bere, Bim'le,Berlipi etc.483, noi preferm tot o etimologieslav: adj. *berauij< v. bg. blrati "a strnge, a aduna, a ngrmdi", deci "care ngrmdete (aluviuni,argestru)". Au10rulcrede c ,un afluent de 3 km al Vardarului, al erui nume l stabilete dup cel al satului riveran, Sfrimnica, ar menine, ca i Slnzma, tema hidronimulni tracie Sinimon (eu-il - >sl. - y-, n timp ee al doilea a fost apropiat prin etimologiepopular de bg. struja)484'aceeai etimologiei se d 479 JilrgenUdolph, Stlldien ZI!slavisclleIl Gewassernamen und Gewasserbezeiehnungen. Ein Beilrag zurFragenach derUrileimat derSlavcn, I-Ieidelberg, 197\l, p. ,374-:178. Amconsultat aseast lucrare dupce redactasem partea privind etimologia Nrujei, aa nct nu amluat 11.1 diseu.ie aColo explicaia ail'tol'ulul. careInprivina refacerii hazei slave eoinc,ide cu a noastr. 480 IvanDllrldanov. I)ie Hydronymie, p. 37 - 38, 55,266. 4S1 .Hlrgen Udolph. op. cit.,p. 219-224. 482 IvanDurldanov, DieHydronYlllie, p. 218 . t.. a ilJidelllp. 219. ta. ibidem, p. 4.6---47.

68 i altui "hidronim" Sirimnica,.desemnindde fapt lin sat situat pe un afluent fr nume al Var darului, de 11 km, foarte aproape de primuJ185,ulluiStrima (numeleunui sat albanez depe prul Reka, de 15 km,afluent al.rului Opajska, considerat form veche a hidronirn uluijw",n sfrit, ul111iS'irllllla (afluent de 7 km al. riului Krusevicka), al crui nume n-ar putea preveni din sl. com. *strllmy "ru, torent", pentru c urmaii acestuia nu snt atestai Jl limbile slav.ede sud, ci numai n cele de est i de vest+", Mentinereade patru. ori aaceluiai vnumcantic in bazinul unui ru. de 370 km (mai mie decit Ialomia noastr, care are 414 km) ar fi trebuit s-i dea de gndit lingvisului bulgar, pentru c este un caz fr. precedent'188: frecvenalinei denumiri n spaiii geograf'ice reduse este un indiciu sigur n] oruinii sale mai lloi48". Simptomatic este i Iaptulc, pentru el, motenirea.dectre bulgari a unor mierotoponime tracice este mai uor de admis decit refacerea unei baze lexicale bulgrelj n concordan cu lexicul mentinut de alte limbi slave -- punct: de vedere paradoxal, in flagrant contradiciecu orientarea mai nou. a slavis'ticii=" 'inn d seama de aceste observaii, considerm c numai Situma din Bulgaria descinde dintr-un hidronim untic (atestat, dealtfel), in timp ce toate t.oponimele menionate dectre .Ivan Duridanov trebuie explicateprin slav, cu at.t mai mult cu cit desemneaz.praie(sau Iocalit..i situate pe praie) fr nsemntate. Aadar, Situma din Serbia trebuie ncadrat n grupa hidroriimelor slave dezvoltate dela baza =strunuj,-ene, tratat monografiede ctre .Iurgen Urlolphw",n timp ee Slritna i Strimnica pot fi raportate la "siri.mi"repede", *slrimIll-ica"cu repeziuri" (cf. hg. siremitia,.,curgere nvalnic", ner. sl['el1;t:i(l "idem", rus.slrenjl1 "curgere" ete.)4"2,cunchiderealui -c- la -- datorat fie unei populaii aloglote, fie chiar uneia bulgre1i49:J. Iva n Duridanov consider -,--de astdat pe drept cllvnl.- .c oiconi,Inul Selina, care denumeteun sat de lngii rul de :17km Stara reka, (sau Paleu Pol.amo,Vostaranska reka, Voslarna, Brod reka), esLede fapt un hidronim, dar nu credem c este preslav, chiar dac numele este atestat n surse bizantine din secolul al XI-lea i poate fi,teoretie, derivat dintr-un i. -e. *si!(i)-, cI. !iL.sid-uv "loc adnc n ru, hulboan", limnonimul Iit. Sietas, hidronimele v. prus. Seyle,leI. Sit-iIl11491 Hidronimul ni s.epare mai uor de apropiat de bg. saeno "repede, tulbure" 495 :>Sef-ina.Un.alt nume "invederat neslav" fste cel al etullului Oeipo!jc sau m:cpolje, Ol'ipalja,situat llngr\ prul 4a& Ibidem, p_,'),'i-56, 486 ibidem. p, 1:38. 487 Ibidem, p. 265. 4B" Avem nvedere, firete, preeec!ellle demonstrate tiinific. 489 Vezi i cazul hidronimelor foma.lIeti lbru,discutate maisus,p. 40\)-,-410. 4""J)IlPll -Iordan Zaimov, de pild,toponimia slavdin Grecia pislreaz "arhfjisl11e carenu sepot explka uedt cuajutorul voeahlllol'ului i o!lomaslkH altorlimbi slave" (Anciel1s ]loms, p. :Hll). c 4\11. Jilrgen Udolph, op.cii"p. 272---275. Vezi i Vl.Smilaucl', ojJ, cii.,p. 172. 49 CI, NI,Vasmer, Elimologi<:eskij s/ooa/'" IU, p. 775. 4"" CI.Jordal1 Zamov, In/erventioll, in voI.Actes du premier Congres In/erna/ional des ellldes balkalliqucs, VI, p. 9i)(eu exempl e dititoponimia greadde origine slavii' TcrLp(u(:l(; *Cemvo, Bp[cr";0(3o') <" BrestOiJo). Il1clliderea .lllJ -e-accentuat .1a"i"se eonstali i in graiuTiie 1m.lglireti ; vezi,de pild,SlilJka Obr.Karava,silqva. pl,qaglasna i 1J /Jovora na se/aVrlrbica, Prcslavskll, In Blgal'ska dialeldologijl1, lV, Sofia, 1)t\8,p. 24i)---252. 494 IvanDnridanov, Diellydronumie,p.,2:1\)240. j1l5 Re<'nik lladreclk!, Ils/ardi i dialrkini dumi v iilcrafUrIlala ni oi XIX {XX /lek, Sofia, 1974, p. 452.

de 10 km, af'Iuent al Breg-rlnicej, O(;ipoljskaS?UOcepoljska reka (sinonim: SeJnick.ucka, de Iaciconimul Selnik),a crui form mai veche ar fi Oi.'iplll-ska rekn, Ultima, eare se abate de la obisnuita transcriere eu -o- dati>de celelalte izvoare-?'',isugoreazIui Ivan Duridariov un compus tracic *Aki-pol-a, din care prima parte este comparat eu lit. kas "gaur fcut in' ghea", let. aka. "izvor", acis "locuri adinci in ap", iar a doua eu lat. palus, lit. plio, jet. polo"mlatin" ; sensul.acestuindoielniccompus ar fi acela de "mlatin cu izvoare din pmint" .9'. Ct privete evoluia Iouetic, el crede c a Tost determinat de () etimologie'popular. prin apropierea de un sI. *OvlC Jlol'e (comparat eu .actualul ()ui:c pol.e,o regiune situat tot pe riul Bregalnica.vla nord-vest de SLip)498. Caracterul-accidental al circnit.uluitoponimie ne determin, i de aosast ..dat, s ndeprtm ipoteza autorului privind sensul hi.dronirnic originar al numelui de sat; si s.vedem n acestadin urm o creatie hulgreasc . oei (oi'c) ,,foarte" de [a o tem verbal pal- "ars, prlit" (:f. 0(;1I(1d, ()('cuaden, oceoadnica,ocioestno,oeqat en etc.)4'''', aadar *oei-palja ,.ars n ntregime". Despre Timok,un pru de 7 km, afIuent al riului Povitica, IvanDuridanov susine c ar fi izonim eu afluent.ul Dunrii, desoinzind dintr-un tracic * Titnakos <j. -e."lem- "intunecat" 5"0.Ling pru se afl i un munte 'I'iinok,al crui I1UHl.e, dupautor, ar fi o polarizare de la cel al prului. PellJr.u a-I explica, putem recurge ns. Ia baza slav comun *1 itn- "mlatin" 501 (de unde sl, his, yeehi ti]Ii!IIO"noroi"),cu sufixul arhaic -ok avind () valoare comparativ sau intensiv (eL bg. dlbk, ser. (lIib()!c "adinc" din dlbina, dubinl1"adneime")""2. Un afluent de 10 km al rului Blasnica,carc curge pe lng satul FOinou() (in veacul al I-lel : ](nllO).s-ar fi numit, dup !van Duridanov, *f(nina ili!'. *Tinfna (-liS) -c. *fen-, eL Loponimul CI'pat J(niJ1a,explicat in acelai fel eled,tre C;.Meyer50". Aceast baz ,tt' pule.a fi foarte bine i slavD(i nu neaprat hidronirnie):bg. linja "ml, lloroi", v. bg. f!Jnii "mprejmuire,gard", eu suf. -ina. 1 Pe lingrl satele Cradeniea i Siarauina curge un afluentde12;1 km. al Crnei, numit Grade&uiea,Gradecka reka, Gradeska reka, Stural!inska reka. Lingvistul bulgar crede c[1numele satului e.ste o turcizare (*Asl:ll'(Juillo) dnp un mai veehi *Sfravina,reprezentnd numele iniial al rului, fH care l core4""Ea aparcntr-olnerilre din 1. Sm:la geograt'ullli T. Kondev, dar se spl'Ijinitpe c1tcva alesblri alenurnehd satuluI i'nfornYt Otl,Oalja. 4",IVHn Durid:mov, DicJ[ydtonYll.lIc, p. 167-Hj8. 4ue; Ibidem. p, 1H8. 49\i Rdniknadl'cdki. p. :tW.Pent.ru reflexele top()nimiec laveale verhului paliU. vezi VI.Smilallcr. op.cii" p. l'l\l. o""lvanDnridanov, VieHudronumie, IL 1,\2, Convins de ingenioaselc asoeajH ale Iingvlstului hllJgar,Gottfried Sehramm crede (',} inacestcazIJU ar fivorba deun toponim. t)(ltil1a, eieletl'ansphinl"rea numelui unei apemaimari dintr-ull inutmaindeprtat (o[J. cit.,p. cl81 ---:382). In ee ne privete, noi l1n cUl1o,r,',lelTl nie!lin exemplu certcare,sprobeze potez'.l transplantlllui hidronime, ia!' afirmn.ia automltli, precum (',] acest lucru se Intmpl adesea la slavii balcunicI, inLenH;ial pealJaJizele lui ]v;m Durjdanov i alealtorlingviti bulgari, nu este in msurii s ne' l1rring<1 scepticismul. ',1Jtirgcn Udolph. op.ciI..p, 45:L 0<12 Vezi PelarSkok, ElimO!O.'1!jski rJd!lIik, 1,p. '1bO. Sul'. -okarei valoare dimirmlival. Estemaigreu Ilcel'ezllt eii;leest sufix ar plttca da natere unuiderivat antropoflimic, deibaza estehille reprezentat.?i in hlllg;lrcte ' Timo, Timen, Timon. TimolJ TilllO.'i, TiIll/'o (Stefan Ucev, op. cii" p. 140).' ' . "O" IvanDurid<llJov, Viel!!Jdroll!Jtnifc, p. 257-2;)8.

J)RAGO Ieaz eu v. prus. Sttomotuje, pol. Slrauia, Slrawka,panoniculantic Strauian ae, care toate ar deriva din i. -e. *sreu-"a curge" 504.Ct timp hidronimul este seeundar Ia de oiconirn,supozi.iac acesta din urm ar fi numele iniial al apei nu poate fi a rgumentat=".Toponimul are toate aparenele unui compus, a crui prim parte este bg. storc "veche", iar cea de a doua vina = Ilinlna (loza)"vi de vie" (cf.toponimeleser. Vinopolje, Vinagora, Viui orh, explicate de la acelai adjectiv de ctre Petar Skok506, cu elipsa determinant.ului, Un alt oiconimpresupus a fi numele vechi al cursului de ap este VejeesauVejice, care desemneaz un sat situat pe prul de 9 krn Yejid: reka sau VejkolJska reka, afluent al Bistricei Tetovska.Dup ce respinge eu succes ncercrile de a deriva numele de la un bg. lIIs!"sat", IvanDuridanov se oprete la o tem preslav *Vila ,,(ru) incovoiat, ,CU cotituri"507. Nu exist ns nici un impediment pentru a deriva numele satului din.bg.vej"colib acoperit cu crengi" (ct. toponimele Vejul n Meglen, Vejkaia,Vejnik etc.);;08, eu suL-ice (sela) "satul colibelor. Alte dou nume de saLe, Opae (situat pe rul de n km Opajska reka sau Lipkova reka, Lipovka, Lipova, Lipkovska reka) i Opila (care se afl pe piriaul de 8 km Odrenska reka, afluent al rului Kriva), i ofer prilejul dea regsi nc un radical iudo-european, *p-"ap, ru", meninut prin intermediul unui "daco-mesie sau tracic" *Apaja, respectiv *Aplla, comparate eu hidronimele pol. Opaui, germ. Oppau, sau cu anticele Apllas509Tot "relicte" tracice ar fi, dup autor, hidronirneleOpiia din Macedoniai Opaue 5()4, Ibid'(im; p. 247 --248. 05 Circuitul toponlmlc detipul*Reka ("Piriul") -+oiconlrnul Recan; ("Pnluani") -+hidronlmulReariska rele a ("Plriul Pruanilor"). rnen.ionat de ctrelvan Du!'idanov (Die.lI ydronymie, p. 63), areuncaracter exccpiolll1l, asUel Incit nupoate fi invocat n reconslrucii etimologice dee1t atunci cnd semnifica!.ia bazei oieonirnului nupoate fi.decil hidronimic (aJ. cumeste ea n exemplul dat).Reluind integral allalizele Jcute de IvanDuridanov, constatm c el i acord circuitului toponimie slatutul delege i,in consecin., for.eaz permanent interpretarea numelor delocaliti, dincare extrage o mare cantitate depseudohidronitne, dei elesepotexplica foartebineprintr-o caracteristic a locului de l1ng ap,l.De exemplu, ln structurile KiceOska relea < Kicevo < *kyCl "cocoa", apelativul poatedesemna i lIndeal,nu numai uu "riuncoVoiat" (p. 61-(;:3) ; inSlane!Jtica < S!llnsko < slau"sare" (p. 67 --(8)iInSlalinska relea <S {alina< slatina"srtur:l" (p. (9), ln Dreznii:ka< Dreznica < drjezga "pdure" (p. 94) i In Lesnicka < *Leslnica < li's"idem" (p. 12S) estemaiprobabil c satele s-aunumit diredde la locurile dinpreajma lor.Fnlo cprcetare a loponimiei minore ifro cunoatere a caracteristicilorgeografice alezonelor riverane nuputem reconstitui o reeahidronill1ie, maialesatunci clnd procesele structuralc presupuse nuantincaracter "natural". Astfel, autorul reface unhidrouim*Furka dinperechea Fllrkanska reka< Furka, numele satului (p. 275), numai c aicinu estevorba de,,'furca apelor", CUlll iimagineaz el,eidenumele unuilocunde se ntlnesc drumurile (Th.Capidan, Toponymie llwcedo-foumalne, p. 7{j). Cine nepoate ncredina coiconirnul Dlbocca < globokii rcflcctrl cara eterlsli.cile prului DuboCii!ka rekadeUng saL(p. 147), < "adnc" il1r linalelocului unde seaflsatul?Vezi, depild, satele romneti A.dincala (Botoani), situat ".lfi lnfundtura UIlui hirtop", Ilng pr1ul ValeaMare, Adncala (Doli, Prahova), situate pecoaste l1g riurile Amaraia iPrahova, HulVoca delng Iai,care seafl"no lnfundtur dcdealuri de-adreapta riului Bahluiul", Valea Adnc delngIai,carei-aluatllulllele nudela piria'1l1 car,e o strbate. ci de la pozija sa n adincitura format de dealurile Galata i Nuclllui(am folosit informaii dinl\1ol'ele Dictionar geografic al Romniei). ,,86 PetarSkok, Izs[olJcnaclce lopolwITIaslike, p. 53nota9.Cf,i Stare Dintce "viile vechi", oartler sl()vac m,enionat deOctavian NI!ndru., AUIel Ardelean iElena GI'mescu, op.cit .p. 2.;39. . 5,07. IvanDuridanov, DieHydrOl}ymie, p. 50. .. 50a DupBdlgarski et/mologiccn re(;nik, 1,p. 129. ' 509 IvanDuridanov, DieHydr()nymie,J.l .. 1:16 i 148-149.

71

STRATIFICA:REA GENE.TnCA 'l'OPONIMlE.I ROMANE TI

443

din Serbia510. i de aceast dat logica procesuluitoponimie ne oblig s vedem n numele satelor oiconimepure i s le raportm la un v.bg. opajaii "a adpa" (de unde, probabil, i dcrivatul opajec, rom. opaie), bg.opija .Jdem", unde o""'este un formant verbal cu funcie iterativ; sensul derivat.uluipost-verbal va fi fost acela de "adptoare". Ne oprim aici cu analiza acestui volum, asupra eruiane-am putut forma o opinie dei nu am epuizat intinsa serie de hidronime minore "arhaice" pe care ni le relev autorul='. Ivan Duridanov li aplic metoda de reconstrucie a bazelor toponimice preslave i n alte studii consacrate numelor de locuri minore din Bulgaria. Intr-o lucrare publicat in volumul dedicat academician ului Decev, el susine c Balsa, sat situat pe un pru fr nume, la 15km de Sofia, ar reprezenta numele vechi al prului, UIl trac io *Bal-tssa < i, -e. "bliel-"a strluci, alb", cu trecerea lui S:;>.ca in Nauissus > Nisaua ; el tie de existena formaiilor onomasticeromneti n -a, dar crede c procedeulnu se poate utiliza la denumirea cursurilor de ap i, ceva mai mult, el nu este uzual n bulgal:;512. Nimic nu ne poate dovedi, ns, c numele patului va fi fost acelai cu al prului; apoi, dac procedeul nu este bulgresc, nu nseamn c el n-ar putea explica toponime din Bulgaria (cum, de altfel, constat autorul nsui n analizele urmtoare) ; n sfrit, derivarea este frecvent i n hidronimia romneasc, dar nu de la o baz lexicalcu suf. -sa, cum crede Ivan Duridanov (care deriv Capa din cap, Comadin coametc.), ci de la una .autroponimicn -, BaLS, eu suf. -(j)a (cf. hidronimele rom. Mid ua, J)ragoa, Diimcua,toate n bazinul superior al Moldovei,de la n. pers. Miclu, Drago,Dmrlcu). Tot aici, Ivan Duridanov deriv numele satelor bulgreti Neol] (formal identic cu Goma NevUa din J ugoslavia, sloven. Neolje lng rul N eolijca,hidronirnelerus. N eolja, IV eoeljetc.) i Neosa,considerate hidronime, dintr-o tem tracic dezvoltat din i. -e. * (8)n iiu- "a curge" cu suf. -lia i, respectiv, dintr-un tracic *Nev.s.sa513 Noi credem c primul este derivat de la o tem slav nevl- (ci. v. hg. neulajem"linitit")5H eu sufl-ja, iar cel de al doilea a fost explicat cu mult mai bine de ctre .Jordan .Zaimov,pe baza informaiilor istorice, ea o form evoluat (atestat la 1(176)dintr-ull mai vechi Ni!gu.{ (Ia 1573Ngu.a, la 1622Negusa), cu trecerea lui fi (g) la IV caraeteristidl mediului lingvistic !.urcescH5 Numele unei vi mtiuo:lsedin zona Strumei, Alrakl1,este cousidcro.l; tot tracic de ctre lingvistlll hulgar, care-l deriv din 1.-c. *merk- "mlatin", de unde i rus. IYfereca, pol. 1Vlrocza, v. sorab. lWezll-mroka, eroat. J.l1l"Oki, trac. }.fargus516 Aceast baz este apreciat ns pe bun dreptate ea fiind slav comun de cLre Max Vasmer n [.lO Ibidem, p.. D6. 511 Astfel Ogufka saliMcle:l:evska l"cka, aflucnt de 8 km al pirluluiLesnica. ar provcn i l1inf.r-un antic*AUlIUlis, comparat culit.A.ugillis < dguti "acrete, a seface malmare". printr-o evoluie similar cu a hidronimuJui sI.Ogosta < lat. Augusta (DieH1!dronymie, p. 128-129). in realitate, o slavnuprovine dindiftongul au,eidina : riulsenumea Inlatina popuLar Agusla (cI.Vladimir Georgiev. Blgarska elimologija i Olwmaslika, p. 37),eL rom.agusl"august ; undiItong ar fi dat in bg.a (ve7. supra, p. :;87). 512 IvanDuridanov, f{m elimologijala nanjakoi stariul mesfni nazvanija, nvoI. Izgleduanija v cestna akacl. D. Decev, p. 1(\1 H,2. , fi(3 Ibidem, p. 153-- 155. 5(4FI'.Mlklosich;"Lli<XUwn pailleosio/Jwico-grllcco-llllirwm, Viena, 1862 --" 1865, p. 421. ii13 .Jordan Zalmov, B/garski geografski lmwa., p. 132. m IvanDUl"idaMv, !(dm elimologiilllll, p. 159_ .. 161.

DHAGO :MOLDOVAN U

72

discuia pe care o face n legtur cu TUS. mereca,ner. moroko"lac':, pe care le compar cu hidronirnulhg.A1oroc i CII o serie de apelative balt.icc"-". Analiza amnun.it pe care am consacrat-oncercrilor.unor lingviti dea descoperito ponim.eminore antice n sudul Dunrii ne-a condus spre constatarea c aceast eategorica oriomasticiivechi11U s-a putut menine in perioada invaziilor nici nBalcani, dup cum nu s-a mcntinut nici la no1..1 deeacontinuil(ii pc spatii !]cograliee mici, Il aezrilorrurale, esteo iluzie pe care studiul tnporiimieio uiirm i'n mod caieqoric. Topotiirniminor JIu poate fi innocat in 11icilin fel ca ar!]umenlpentru continuitatea 1111 ei populaii din uremuri slroechi,[ie.c o privim izolat,fie cii Uconsidermca"mas". Dar dac eforturile de reabilitare valoric a Lopouimiciminore llU reuesc s construiasc o argumentare convingtoare, niei n plail teoretic i nici sub aspectulexcmplificritor, eu toate aceste? problema esLedeparte de a se putea considera.rezo lvat, ct timp lncercrile de delimitare ;1 celor dou categorii n-au depit ind nivelulgeneralitilol'.Fixarea unei limite concrete pare oo peraie extrem de dificil, comparat cu incercarea de q.,stabili granita dintre zi i noaplem. LASTHA.TIFICATION Gl';;NlTJ QtJE DELATOPONYl\1!E HOTL\IA rNEETLEPHOBLtME DELACONTINUITI:: DESROUMAINS CI) RESUME L'autcur precise desle debutles fJbjeetifs fondamentnHx de la rccherche dlachroniqu e eonccrua nt lesnoms ele lien: etablir la succcsxinn des couchcs d'origine diff(rellte (c la straiiication gencliqlll) et la succcssion destypes(/('nominatifs au cadredun systemc Hnguistiqne unlque (C lasiruli icntion (!JPO[ogiqlle). Laprcmii,rc parUe de]',"Lude fait unexamen eritique des opirlioIls coneernanl la siratifiealioll gen(,Uque dela toponymic i'oumaine et <le !cursimplieatioIlsd'ordre historlque. ' COllform(,mellt ,'1 la {!tiorie (ielareparlilioh zonaif des !oJioll!Jmcs roulJlains e/{ff(1llgcrs (soulenucpar13. P. Hasdeu, A.D.XellopoJ, Dimitrie OneiuJ, N. Iorga, S.Mehedin!i, Vletor Tllfesen. }{OIllUJus Vuia,G. Wciganc!, Th. C,lpidl111, ErnstG3millscheg, !. - A. Candrca G. Giuglea, E, Petroviei el.d'alltn:s), le caradt\re l'OlIlllain elel'orollymie pOllrrait prouver le fait que la poplllatioll l'oullIaine auraitresist(, pClIdant dessit'eles dansla zonelT!ontagnellsc de la Dacie. isoJ('e despeuplades cnvalliss<tnLes, apti:sqlJoi clIeseraitdcseendllc dansla plained aHraH assimile. les SJaves, lesCournans, elc.L'auteur elemollLre 'Ineeettclh{:orie se LrollVc infirm{e, danssesaspect, toponymiqucs, parlesfailssnivallfs: a) la presellce deI'o]'onymie. slaveel.1100groise danslesCarpates, t'teMi; deJ'ol'(JIlymic !'oumaine,; b) l'inexislcnce, dansleszones n1ontagllclIscs, <le toponymes roumains aSSlll'{'rnent preslaves. L'anleur est (/'avis <Ilie la these de la continuif.('. desHonrnains dansles l11ontngnes, HOlJconfit'l1H:e parles reehereilcs archeologiques, historiqucs oujJ:Jf' I'analyse dela toponymie, doitHredefiniUvement ahandonnec. Une variante <le la th{,orie citee.SOli ten neparB.P. Hasdeu. IlieBrhllJescu eL s1irlout par IonDonat avance l'id6e quelesHoumains Huraienl Vl'C:U st,p;ue.s desSlaves dans la zone sous-carpalique deI'Olte ne,la oitlesIloms de viIlagcs ont unedomillanc:e roumaine neUe, Cdte hypothese setronve illfirtllt'e jJarla presenee dans la zone llOmmee del'hydronymie sE avequJa sans(fouteprec(,de, daJ1s Jetemps, la cr(",tio!l desnolllS de vilJages. Da!M:oi'ic fiela "nwsse loponUllliqllc" (:1 Jaquelle outadhe]', M.Gast!,r, r;., Giuglea. :VIircea 11 oltloJ;'!ld e:l'l1 , IlieDan,Vasile I()l1ii et ehuitres) ne lientpaseomple de la difrl'reneiation des n()m suivant le degred'impor!ance desobjd.s (soeio-) geographiques denOlumes (loponymes "majeurs" OII "niinenrs") ; cUc consldi;re'la ]JonJenclature COlJllIle un ensemble unilaire incluant des"masses" cJiffi;rentes el e !10!J1S ayant la merrte origine' plnsla "rnasse" estgrande, plus .I'anciehnde'ella stabilite de]'(']emenL clhniqne corl'espondant estc'Jusidenible .. En rel'usant cette the ode,)'auteur pronvc qn'i!n'y a pasUI1 rapporl dedetcrminatlonentre la "masst topOl1ymiqU4" 517 ,\'fax Vasmcl', op.cit.,lI, ()02()O:l. [>lB CI.V,A, NikollOV, VlJedcne v toponimikll, .JVJoscovH,1-91l5, 'p,47.

7:;

STRATIFICAREA GE.NE:1'LCA A 'l'OPONIMlEI ROMANE TI

145

el J'anclenuot.e dunpoputnt ion,vu quclesnorns delieuqnicornposenl cetIe.ma sse"outdes gesdiffennts. L'opcratlon visan! Hab/iI la ehrollo1ogie nopcutevlterla separnt lon(ill'interieur(j'UI1 cusemb!c Loponyrniquo unita irau point de vilect.ymuloglque) cntrelesnomsancien s et ceuxforges aux dcrnlers sieeles, plusnornbreux sans doute.Lest.enta l ivesde donner line etymol ogte pres la ve il destoponymcs mmeurs du territoire dela Houman ie sont, parIa suite, repoussccs puiul parpolnt puur eonc+ur queleprincipe deIa .. masse Loponv mique", foncle excluslvemcnl. surde telsLoponym., n'estpasel]mcsure d'offrir urie image verldtquc de la strattr rcationdesnoms deIleux ; il nel'aitfIne lransfher silllp1ement la sltua t.tnn actuell e danslepass e eIoigne .. Latroisiemc theorie examlHe estcePe det'importance socio-gio{Jraphiqae. Enlrelesnorns de Iieux et l'objel (socio-) geogmpbique denomrne onHab1il deuxtypes derappnrl.s : !'Ull ref'Creniiel, consliluU(, quidonne la na/ure dusiglle linguislique, et l'autreqw/filaU!,. qni fixesa va/eul' conformcment alic1egre d'imporLance del'objet (delaperspective delaeol!eclivite humainc) vis-;\-vis d'autresohjcLs (socio-) g<',ographiques environuants. Pius]'objd est iluportant, plussonnorn possede uneplusgrande v;deur, estplusslable dansletemps el,pal'cOllscqucnt, a des c!wllces d'Hreplusancicll. Vuqucle poids de la topollyltlic rllajcure clans l'cnsemble d'lInelungul' est lJeaucoup plusrl,duit quecelui de la lO]lonymie mineure,la perspective diaehronique ollverte par la lheorie del'imporlHllce socio-g(,ographiqllc estcornpl0tement opposce ;\ celle quis'ensliit de la tht"orie de la ,,!!lassc toponymiquc" : plusla masse deslloms ayantunefnf"ne origine est reduite, plus seseom posanl.s peu ventCtrc eonsiderE's aneiens (eL i.nversemcnl). renofJLant pOti r ceUe derniere perspective, l'auteur combat lese,sahde minimaliscr I'importance lJisLoriquc de la tOjJonymie majeui'c et desurestilller la yaleur dela mlcrotopoIlymic. Il procl'de ilune3nalyse del:aillee desHYll101ogies preslaves donnee', par cerlains lingllisles Hrangl\rs (.J.Zirnov. \'. E. BoegUu, lVl. Pavlovic, h. l'opovel surt:ouL 1.Durirlanov), qniessaient d'acrediter j'ideequ'au Suddu Dallubcde nOUlhreu:\ topollymes rninellrs auraienl etc garc]t,s ; 1'011 d(,montre quc, dansleUl' ensemhle, ces[oponYlllcs sontdescrbtionstardives. La,collclusion de ]'(,tllde est quela toponyrnic minemc antiqne n'a ClIgardi'c pendant lesinvasiol1s ni dansles Balkans ni au NordduDanube. L'idee dela continult( surdescspaccs geographiques ri'duits lI'estqu'ulle illuslon qu'une recherche topollymique rigollrcllse iuUrme defaon catr.gorique. Par consi'quent, Boitqu'oll considl'rc latopo!lYIllic mincure iso](,menl, soitqn'oll Iaconsidere culantqne.. masse", }'onne saurai!. illyoqucr celLe toponymic COml11C argument en faYetl!' de la continuite de la popula LiOll il desi'poques lUH'iennes. La seconde parUl' de optIc elmlec()necrncra la dUimilation de la [opoflyrnie majeure de la toponyrnie mincure, POUI' le domaine l'Oulllain, el l'anaJyse etymologique de la premier e cat(gorie avec1 'interprHation historique desresultaLs olJlenus .. I Istorie Literat:" i Folclor Cenfnzl de{,inguislic, lai, Sir. Co!lfRSClI, n'r." ,I