Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
Rolul şi responsabilitatea administraţiie publice locale în protecţia mediului

Secţiunea I - Conceptul de „dreptul mediului” şi principiile generale ale acestuia


1. Conceptul de „dreptul mediului” în legislaţia românească şi
internaţională
2. Principiile de la Rio de Janeiro din Declaraţia de la Rio privind mediul
şi dezvoltarea durabilă
3. Principiile şi normele specifice dreptului internaţional al mediului
1. Suveranitatea statelor şi protecţia mediului
2. Principiul cooperării internaţionale în soluţionarea
problemelor conservării mediului
3. Obligaţia statelor de a conserva şi de proteja mediul
şi resursele sale naturale
4. Obligaţia de supraveghere a stării mediului
5. Îndatorirea de asistenţă ecologică
6. Dreptul la un mediu sănătos ca principiu general al
dreptului comunitar
4. Principii care se regăsesc în legislaţia internaţională şi în cea
românească în domeniul mediului
1. Principul „poluatorul plăteşte”
2. Principiul prevenirii degradării mediului
3. Principiul precauţiei
4. Principiul dezvoltării durabile
5. Principiul corectării cu prioritate la sursă a poluării
mediului

Secţiunea II - Instituţii centrale cu atribuţii în protejarea mediului

2.1 Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor


2.2 Organisme interministeriale având răspunderi în domeniu
2.4 Autorităţile locale şi rolul lor juridic în înfăptuirea politicii ecologice

Secţiunea III – Studiul de caz – Rolul primarului pentru a asigura protecţia


mediului in caz de inundaţii

Evaluare