Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

I. DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE


I.1 DOCUMENTAREA PRELIMINARA
I.1.1 CARACTERISTICI TIPOLOGICE ALE FIRMEI
I.1.2 SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA
I.1.3 SISTEMUL DE MANAGEMENT SI COMPONENTELE SALE
I.1.3.1 SUBSISTEMUL METODOLOGIC
I.1.3.2 SUBSISTEMUL DECIZIONAL
I.1.3.3 SUBSISTEMUL INFORMATIONAL
I.1.3.4 SUBSISTEMUL ORGANIZATORIC
I.1.3.4.1 COMPARTIMENTE FUNCTIONALE
I.1.3.4.2 COMPARTIMENTE DE PRODUCTIE
I.2 IDENTIFICAREA SI INTERPRETAREA SIMPTOMELOR SEMNIFICATIVE
I.2.1 ANALIZA VIABILITATII ECONOMICE
I.2.1.1 ANALIZA POTENTIALULUI INTERN
I.2.1.2 ANALIZA CHELTUIELILOR
I.2.1.3 ANALIZA RENTABILITATII
I.2.1.4 ANALIZA PATRIMONIALA
I.2.2 ANALIZA VIABLITATII MANAGERIALE
I.2.2.1 ANALIZA SUBSISTEMULUI METODOLOGIC
I.2.2.2 ANALIZA SUBSISTEMULUI DECIZIONAL
I.2.2.3 ANALIZA SUBSISTEMULUI INFORMATIONAL
I.2.2.4 ANALIZA SUBSISTEMULUI ORGANIZATORIC
I.3 PUNCTE FORTE ECONOMICE SI MANAGERIALE LA S.C. TETRIS S.A.
I.4 PUNCTE SLABE ECONOMICE SI MANAGERIALE
I.5 RECOMANDARI STRATEGICO-TACTICE PRIVIND AMPLIFICAREA
POTENTIALULUI DE VIABILITATE ECONOMICA SI MANAGERIALA A
SOCIETATII COMERCIALE

II. STRATEGIA S.C. TETRIS S.A.


II.1 MISIUNEA FIRMEI
II.2 OBIECTIVE STRATEGICE
II.3 OPTIUNI STRATEGICE
II.4 DIMENSIONAREA RESURSELOR ALOCATE
II.5 PRECIZAREA TERMENELOR
II.6 STABILIREA AVANTAJULUI COMPETITIV
II.7 ELABORAREA STRATEGIEI GLOBALE
II.8 IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
III. REPROIECTAREA MANAGERIALA A S.C. TETRIS S.A.
III.1 REPROIECTAREA SUBSISTEMULUI METODOLOGIC
III.1.1 SISTEME SI METODE GENERALE DE MANAGEMENT
III.1.1.1 MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE
III.1.1.2 MANAGEMENTUL PRIN PROIECTE
III.1.2 METODE SI TEHNICI SPECIFICE DE MANAGEMENT
III.1.2.1 METODA DIAGNOSTICARII
III.1.2.2 SEDINTA
III.1.2.3 DELEGAREA
III.1.2.4 TABLOUL DE BORD
III.1.2.5 METODE DE STIMULARE A CREATIVITATII
PERSONALULUI
III.1.2.5.1 BRAINSTORMING
III.1.2.5.2 SINECTICA
III.1.2.5.3 MATRICEA DESCOPERIRILOR
III.1.2.5.4 METODA DELBECQ
III.1.2.5.5 METODA DELPHI

Evaluare