Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

CAPITOLUL 1. FUNCTIUNEA DE PERSONAL – CONCEPTE DE BAZA

1.1 Locul si importanta functiunii de personal în cadrul


organizatiei…………………………………………………………………………… 1
1.2. Definitia si caracteristicile functiunii de personal…….………..….. 3
1.3. Activitati de personal. Descriere…………………………………… 6
1.4. Modalitati de analiza a activitatilor functiunii de personal….………15

CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALA A S.C. ROMPRIM S.A.

2.1. Istoric……………………………………………………………….. 24
2.2. Obiect de activitate…………………………………………………. 25
2.3. Organizare structurala…………………………………….………… 26
2.4. Produse si servicii…………………………………………………... 30
2.5. Piata de comercializare si concurenta…………………….………… 34
2.6. Evolutia economico – financiara…………………………………… 37

CAPITOLUL 3. DIAGNOSTICUL FUNCTIUNII DE PERSONAL LA


S.C. ROMPRIM S.A.

3.1. Compartimente specializate în desfasurarea functiunii de personal.


Atributii, încadrare cu personal, diagrama de relatii ………..….….. 43
3.2. Prezentarea activitatilor de personal……………………….…….….. 47
3.2.1. Previzionarea necesarului de personal……………...….…… 47
3.2.2. Formarea si perfectionarea personalului………….…..….…. 48
3.2.3. Selectia personalului………………………………..….…... 50
3.2.4. Încadrarea personalului……………………………………... 51
3.2.5. Evaluarea personalului……………………………………… 52
3.2.6. Motivarea personalului…………………………...……….... 53
3.2.7. Promovarea personalului…………………………….…..…. 56
3.2.8. Protectia personalului……………………………….…..….. 57
3.3. Evolutia indicatorilor specifici activitatilor de personal…………..…. 59
3.4. Aspecte critice. Recomandari de îmbunatatire………………….…... 65

CAPITOLUL 4. PREZENTAREA MASURILOR DE ÎMBUNATATIRE A


FUNCTIUNII DE PERSONAL LA S.C. ROMPRIM S.A.

4.1. Descrierea masurilor de îmbunatatire…………………………..….… 77


4.2. Implicatiile masurilor de îmbunatatire asupra managementului si evolutiei
S.C. ROMPRIM S.A………………………………..…….…..…….... 92
Concluzii
Bibliografie