Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
PLAN ORIENTATIV
INTRODUCERE
CAPITOLUL I: NOŢIUNI INTRODUCTIVE ÎN DOMENIUL
DEVIANŢEI SOCIALE

1. Noţiunea şi clasificarea devianţei sociale


Unitatea şi diversitatea fenomenului
Devianţele şi integrarea socială
2. Formele specifice de devianţă socială

3. Concepte, teorii şi tehnici sociologice de cercetare a


aspectelor juridice ale vieţii sociale
controlul social
poziţia, rol social, status-ul
conceptul de necongruenţă al statutului
consecinţele sociale ale mobilităţii
dezorganizare, anomie şi marginalitate socială
stigmatizare
anomia în calitate de cauză a delictului
teorii sociologice despre devianţă
metode şi tehnici sociologice de cercetarea a devianţei
sociale
observaţia
experimentul
metoda tipologică
metoda comparativă
metode de predicţie
ancheta
interviul
Analiza secundară (studiul documentelor)

CAPITOLUL II: ANALIZA DIMENSIUNILOR DEVIANŢEI SOCIALE


ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE ÎN ROMÂNIA

1. Factorii devianţei sociale

Delicvenţă şi statistici referitoare la delicte


Apariţia crimei organizate
2.Analiza principalelor acte deviante în teapa de tranziţie
CORUPŢIA

3.OMUCIDEREA
Omuciderea şi alte delicte violente
Delicvenţa violentă
Rate ale delicvenţei masculine şi feminine
Victimele delicvenţei
Delicte împotriva femeilor
Violenţa domestică
Hărţuirea sexuală
Violul

4.Violenţa în familie
Delictele infractorilor cu „gulere albe şi a celor bogaţi şi puternici
Delictele celor bogaţi şi puternici

5. Analiza unor forme specifice de devianţă şi delicvenţă


juvenile
Analiza sociologică a delicvenţei juvenile
Evoluţia şi tendinţele fenomenului infracţional în rândul minorilor
în perioada de tranziţie din România
minciuna

CAPITOLUL III: SOCIALIZAREA - MIJLOC DE PREVENIRE A


DEVIANŢEI ÎN ETAPA DE TRANZIŢIE

1.Conceptul şi definirea socializării


2. Instituţii, modalităţi şi factori de socializare
Familia.
Şcoala
Mass-media în societatea actuală
Biserica
Alţi factori
Societatea civilă şi tranziţia în România
Societatea civilă în context social-politic românesc
Sindicatele – reprezentante ale societăţii civile şi parteneri ai
dialogului social şi economic
Organizaţiile neguvernamentale. Asociaţiile şi fundaţiile
Partidele politice
Poliţia

CAPITOLUL IV: RESOCIALIZARA - MIJLOC DE INTEGRARE


SOCIALĂ A DELICVENŢILOR ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE DIN
ROMÂNIA

NORME ŞI SANCŢIUNI
Sancţiunile pozitive şi sancţiunile negative
Sensul sau nonsensul reacţiei sociale
Închisorile şi pedeapsa – schimbări ale modalităţilor de
pedepsire
Alternativele detenţiei

S-ar putea să vă placă și