Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

CUPRINS

INTRODUCERE 1

CAPITOLUL I – Economia de piaţă .Caracterizare. Tipuri de


competiţie. Echilibru şi dezechilibru . 2
1.1.Modelul unei economii de piaţă 2
1.2.Tipuri de concurenţă pe piaţa produselor si serviciilor 3
1.3.Echilibru şi dezechilibru într-o economie de piaţă 8

CAPITOLUL II – Existenţa echilibrului şi a dezechilibrului economic 12


2.1. Existenţa echilibrului şi a punctelor de dezechilibru la nivelul 12
agenţilor economici
2.1.1. Echilibru şi dezechilibru la nivelul gospodăriilor 12
2.1.2. Echilibru şi dezechilibru la nivelul firmelor 26
2.1.3. Echilibru şi dezechilibru la nivelul sectorului public 31
2.2. Existenţa echilibrului şi a punctelor de dezechilibru la nivelul fiecărei
pieţe 35
2.2.1. Echilibru şi dezechilibru pe piaţa produselor şi serviciilor
într-o economie deschisă 35
2.2.2. Echilibru şi dezechilibru pe piaţa banilor 42
2.2.3. Echilibru şi dezechilibru pe piaţa produselor şi serviciilor
şi pe piaţa banilor 46
2.2.4. Echilibru şi dezechilibru pe piaţa financiară 48
2.2.5. Echilibru şi dezechilibru pe piaţa forţei de muncă 50

CAPITOLUL III – Identificarea echilibrului general în condiţii


de concurenţă 54
3.1. Identificarea echilibrului general pe piaţa cu concurenţă perfectă 54
3.1.1.Echilibrul pe termen scurt şi formarea preţurilor 54
3.1.1.1.Corelaţia cerere – ofertă 54
3.1.1.2.Condiţiile echilibrului şi formarea preţului 55
3.1.1.3.Mecanismul de autoreglare a economiei 57
3.1.2.Echilibrul pe termen lung 59
3.1.2.1.Influenţa modificării cererii şi ofertei asupra
preţului 59
3.1.2.2.Echilibrul static . Modalităţi de restabilire a echilibrului
pieţei 60
3.1.2.3.Echilibrul dinamic de piaţă : modelul Kaldor 66
3.1.2.4.Preţul de echilibrare pe termen lung 70
3.2. Identificarea echilibrului general pe piaţa cu concurenţă
imperfectă 73
3.2.1.Monopolul economic 73
3.2.1.1.Echilibrul monopolului pe termen scurt 78
3.2.1.2. Echilibrul monopolului pe termen lung 82
3.2.2.Monopsonul 83
3.2.3 Oligopolul 87
3.2.3.1.Duopolul 87
3.2.3.1.1.Duopolul simetric de dublă dependenţă
(duopolul Cournot) 89
3.2.3.1.2. Duopolul asimetric (Stackelberg) 91
3.2.3.1.3. Duopolul dublei dominaţii (Bowley) 92
3.2.3.1.4. Oligopolul perfect coordonat .Cartelul 93
3.2.3.1.5. Oligopoluri de conjectură 95
3.2.4. Aplicaţie practică : Identificarea punctelor de echilibru
pe piaţa cu concurenţă imperfectă 96

CONCLUZII 105

BIBLIOGRAFIE 107

Evaluare