Sunteți pe pagina 1din 3

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

CAPITOLUL I : PREZENTAREA SOCIETÃTII ...........................................5

1. Identificarea firmei : obiect de activitate, statut, misiune si obiective............5


2. Structura organizatoricã ..................................................................................7
3. Valoarea domeniului de activitate pozitia concurentialã a firmei ...............8
4. Previziuni de marketing, evaluarea potentialului de vânzãri ..........................9
5. Piata întreprinderii ........................................................................................10

CAPITOLUL II : PREZENTAREA DEPARTAMENTULUI DE RESURSE


UMANE ..........................................................................................12

1. Managementul resurselor umane ..................................................................12


2. Atributiile departamentului de resurse umane .........................................16

CAPITOLUL III : PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE .....................17

1. Evaluarea necesarului de resurse umane ......................................................17


2. Analiza mediului intern ................................................................................18
3. Metode de previziune si aplicarea lor ...........................................................18

CAPITOLUL IV : ANALIZA sI PROIECTAREA FUNCSIEI ......................32

1. Fişa postului .....................................................................32


2. Conditii minime de studii si vechime ..........................................................34
3. Fisa de analizã a complexitãtii muncii la personalul TESA .........................36
incadrarea locurilor de muncã pe retele de salarizare ......................................37
4. Clasificarea personalului TESA din cadrul societãtii ...................................39

CAPITOLUL V : RECRUTAREA sI SELECSIA PERSONALULUI ...........41

1. Recrutarea ........................................................................................41
2. Selectia ................................................................................................43

CAPITOLUL VI : MOTIVAREA RESURSELOR UMANE ..........................46


CAPITOLUL VII : COMUNICARE SI PARTICIPARE ................................48

1. Rapoarte periodice între diferite structuri organizatorice din firma


PETROTUB S.A.
Roman ............................................................................................48
2. Sedinte în cadrul firmei PETROTUB S.A. Roman ......................................48
3. Audiente la organele ierarhice superioare ....................................................48
4. Afise / mijloace audio de comunicare ..........................................................49
5. Conflicte în cadrul firmei ..............................................................................49

CAPITOLUL VIII : ORIENTAREA SI PREGÃTIREA PERSONALULUI ..51

1. Instruirea la locul de muncã ...................................................................51


2. Instruire periodicã sau temporarã .................................................................52
3. Programe de specializare pentru personalul superior ...................................52
4. Costul pregãtirii personalului .......................................................................53

CAPITOLUL IX : DEZVOLTAREA PROFESIONALÃ A PERSONALULUI


SI CARIERA ............................................................................................54

CAPITOLUL X : EVALUAREA PERFORMANsELOR PERSONALULUI


FIRMEI ..............................................................................................................55

CAPITOLUL XI : SALARIZAREA PERSONALULUI .................................56

1. Grila de salarizare ............................................................................56


2. Principii de stabilire a salariilor ...........................................................56
3. Sporuri ..................................................................................................57
4. Adaosuri la salariul de bazã ..........................................................................57
5. Forme de organizare a muncii ......................................................................58
6.Recompensarea fostilor salariati ...................................................................59

CAPITOLUL XII : DREPTURILE SI OBLIGAsIILE PERSONALULUI.


DISCIPLINA MUNCII ....................................................................................60

1. Drepturile salariatilor ....................................................................................60


2. Obligatiile salariatilor ...................................................................................61
3. Alte reguli de disciplina muncii ....................................................................63
CAPITOLUL XIII : PROTECŢIA ŞI SECURITATEA MUNCII ...................65

1. Conditii de muncã ..................................................................................65


2. Timpul de muncă şi de odihnă ..........................................................68

CAPITOLUL XIV : RELAŢIILE CU SINDICATELE ...................................70

1. Drepturile sindicatelor ca reprezentante ale salariaţilor ...............................70


2. Relaţiile dintre patronul societăţii şi salariaţi ...............................................71

CAPITOLUL XV : BILANs SOCIAL AL RESURSELOR UMANE ............72

1. Nivelul salarizãrii si motivatia resurselor umane .........................................72


2. Siguranta locului de muncã ..........................................................................73
3. Relatii profesionale : sindicate si conflicte de muncã ..................................74
4. Protectia socialã a resurselor umane ............................................................75
5. Conditii de desfãsurare a activitãtii în cadrul întreprinderii .........................76
6. Sisteme de testare, angajare, formare, evaluare pentru anul 2000 ................77

CAPITOLUL XVI : CONCLUZII SI PROPUNERI ........................................78

1. Concluzii privind activitatea economicã a firmei .........................................78


2. Cauzele declinului economic ........................................................................78
Matricea SWOT ................................................................................................79

ANEXE