Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro

Cuprins

Capitolul 1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. ROLAST


S.A.
1.1. Actul de constituire şi forma juridică
1.2. Obiectul de activitate
1.3. Capitalul social

Capitolul 2. Decizia si procesul decizional la nivelul


intreprinderii.
2.1. Decizia în management
2.2. Tipologia deciziilor
2.3.Etapele procesului decizional

Capitolul 3. ANALIZA DIAGNOSTIC a S.C. ROLAST S.A

3.1. Diagnosticul activităţii comerciale


3.2. Activitatea de marketing

Capitolul 4. Analiza SISTEMULUI DECIZIONAL AL


S.C.ROLAST S.A.

4.1. Fişa decidenţilor din Consiliul de Administraţie


4.2. Atribuţiile cadrelor de conducere pe niveluri ierarhice
4.3. Gruparea deciziilor elaborate Ia diferite niveluri ierarhice şi
încadrarea lor pe funcţii ale managementului şi funcţiuni ale firmei
Capitolul 5. Strategia sistemului decizional al S.C. ROLAST
S.A.

5.1. Analiza corespondenţei între componenţa organismelor de


conducere participativă, din punct de vedere al naturii şi nivelului de
pregătire şi categoriile de decizii elaborate

Bibliografie

Evaluare