Sunteți pe pagina 1din 69

CECCAR filiala Brila

Lector: Dr.ec. Vasilica Vlcu

Intrebri i studii de caz pentru experi contabili,

I U N I E 2011 Disciplina: FISCALITATE


- Pregtire examen de acces1. Grupati veniturile de mai jos in impozite directe si impozite indirecte : a) impozit pe profit; b) taxa pe valoarea adaugata; c) accize; d) taxe vamale; e) impozit pe dividende de la societatile comerciale; f) impozit pe venit;

Raspuns:
Impozite directe: a, e, f, Impozite indirecte: b, c,d 2. Se cunosc urmatoarele date din Legile bugetului de stat al Romniei pe anii 2006 si 2007: - milioane lei Indicator 1. Venituri curente, din care : a) Venituri fiscale b) Contributii de asigurari c) Venituri nefiscale 2. Venituri din capital 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate 2006 42.761.5 40.486.6 271.0 2.003.9 56.1 5.0 2007 55.496.3 52.185.9 352.0 2.958.4 74.3 4,9

Sursa: Legea bugetului de stat pe 2007 nr. 486/2006, publicat n Monitorul Oficial nr. 1043/2006 si Legea bugetului de stat pe 2008 nr. 388/2007,publicat n Monitorul Oficial nr. 902/2007. Se cunosc ,de asemenea, urmatoarele valori ale produsului intern brut ( PIB) : - milioane lei Indicator 2006 2007 PIB 344.535.5 404.708.8 Sursa : Institutul National de Statistica- Buletin statistic lunar nr. 1/2008 Pe baza datelor de mai sus, determinai rata fiscalitii n fiecare dintre cei 2 ani.

Raspuns:
Rata fiscalitii este un raport ntre veniturile fiscale i PIB Rf 2006 = 40.486.6/344.535.5*100= 11.75% Rf 2007 = 52.185.9/404.708.8*100= 12.89% 3. Enumerai i explicai care sunt principiile fiscalitii n viziunea legiuitorului romn.

Raspuns:
C.F. art.3- Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaz pe urmtoarele principii: a) neutralitatea msurilor fiscale n raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain; 1

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale; c) echitatea fiscal la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora; d) eficiena impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore. 4. Clasificati impozitele dupa fond si forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate.

Raspuns: Dupa acest criteriu, impozitele de clasifica, astfel:


1.IMPOZITE DIRECTE 2. IMPOZITE INDIRECTE. Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in functie de veniturile si/sau averea acestora si pe baza cotelor de impozit prevazute de lege. Ele se incaseaza direct de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Impozitele directe sunt ale celor ce realizeaz venitul. Impozitele indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului impozitului, ci se aseaza asupra vanzarii bunurilor (de consum, de lux etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole etc.). Daca impozitele directe vizeaza venitul si/sau averea, impozitele indirecte vizeaza cheltuirea acestora. Impozitele indirecte: TVA, taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale si taxe de inregistrare si de timbru. n cazul acestor impozite indirecte, pltitorul este cel care le colecteaz de la consumator. 5. De cate feluri sunt impozitele directe?

Raspuns: n cazul lor distingem:


Impozitele reale, care se caracterizeaza prin faptul ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (spre exemplu: teren, cladire, fabrica, magazin etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia subiectului impozabil. Impozitele personale, unde se tine cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv pentru care se mai numesc si impozite subiective. Exemple de impozitele directe : impozitul pe profit, impozitul pe venitul din salarii, impozitul pe dividende 6. Prin ce se caracterizeaza impozitele reale?

Raspuns:
Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de exemplu: terenuri, cladiri, fabrici, magazine etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil ( n speta ceea ce deine persoana: suprafat, nr. Utilaje...). 7. Ce semnifica impozitele personale?

Raspuns:
Impozitele personale tin cont de situatia personala a subiectului impozabil (contribuabilului), motiv pentru care se mai numesc si impozite subiective. 8. Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii.

Raspuns:
1. Impozite pe venit 2. Impozite pe avere 3. Impozite pe consum sau cheltuieli ( TVA, accize) 2

9. Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?

Raspuns:
Prin caracterul obligatoriu al impozitului se intelege faptul ca acesta este stabilit prin lege, fiind o sursa de venit in scopul satisfacerii nevoilor publice. 10. Ion Ionescu este un contribuabil persoana fizica, platind impozit pe venitul din salarii. Nemultumit de calitatea serviciilor publice oferite de stat, el solicita rambursarea impozitului platit in anul 2010, considerand ca suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceasta solicitare intemeiata? Argumentati.

Raspuns:
Solicitarea lui Ion Ionescu nu este intemeiata, fiind lipsita de un temei de drept . In cazul impozitelor, statul nu este dator sa presteze un echivalent direct si imediat platitorului. Nu exista un echivalent intre volumul impozitelor platite de o persoana catre stat si calitatea serviciilor oferite. Aceasta este caracteristica prin care impozitul se deosebeste de taxa. 11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2011 suma de 120 lei reprezentand impozitul pe veniturile din salarii pentru salariata sa, Andreescu Andreea. Identificati subiectul si obiectul impozitului pe veniturile din salarii in acest caz.

Raspuns:
Subiectul impozitului este persoana juridica obligata prin lege la plata impozitului, SC X SRL. Obiectul impunerii sau materia impozabila este venitul din salarii realizat de salariata A.A. 12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa, nu arbitrara, iar termenele, modalitatea si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor. Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith? Raspuns: Principiul certitudinii impunerii, care vizeaza legalitatea impunerii si presupune ca marimea impozitelor datorate de fiecare persoana sa fie certa si nu arbitrara, iar termenele, modalitatile de percepere a impozitelor, sumelor de plata trebuie sa fie clare si cunoscute de fiecare platitor; 13. Ce reprezinta stopajul la sursa? Exemplificati.

Raspuns:
Incasarea impozitelor prin stopaj la sursa consta in calcularea, retinerea si virarea la bugetul public in numele contribuabililor de catre platitorul de venit. Stopajul la sursa se practica in cazul urmatoarelor venituri: venituri din salarii, venituri din dividende, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din vinzarea bunurilor in consignatie, venituri realizate in baza contractului de mandat, agent sau comision, venituri realizate in baza unor contracte de conventii civile, venitul obtinut de persoana fizica din asociere cu o persoana juridica. 14. Se dau urmatoarele cote progresive simple : Transa de venit (lei) 1 Pana la 1500 lei 1501-2500 lei 2501-4000 lei Peste 4000 lei Cota (%) 2 10% 15% 25% 30% cotele progresive compuse 3 10% 150+15% pentru ceea ce depaseste 1500 300+25% pentru ceea ce depaseste 2500 675+30% pentru ceea ce depaseste 4000

Pe baza cotelor progresive simple de mai sus, construiti tabelul cotelor progresive compuse.

Raspuns:
vezi col 3 din tabelul anterior

15.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se calculeaza, in situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o perioada mai mica de 3 ani de la dobandire, pe baza urmatoarelor cote: Transa de venit (lei) Pana la 200.000 lei Peste 200.000 lei Cota (%) 3% 6.000 lei + 2% pentru ceea ce depaseste 200.000 lei

Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea. Raspuns: Impunerea n cote progresive compuse (pe trane), utilizata cu precadere pentru impunerea veniturilor obinute de catre persoanele fizice i uneori i in cazul impozitelor pe avere. 16. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil. Ce fel de tip de cota de impunere este aceasta? Raspuns: - cota unica de impozit . 17. Contribuabilul X realizeaza 2 venituri impozabile, unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500 u.m., care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere: Transa de venit (u.m.) Pana la 1.500 u.m. 1.501-2.500 u.m. 2.501-4.000 u.m. Peste 4.000 u.m. Cota (%) 10% 150 u.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m. 300 u.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m. 675 u.m. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.

Raspuns:
I. 1.000 *10%= 100 u.m. II. 300+ 25%*1.000= 300+250=550 u.m. Total impozit platit de contribuabil = 100+550=650 u.m. 18. Contribuabilul Y realizeaza 2 venituri impozabile, unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500 u.m., care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere: Transa de venit (u.m.) Pana la 1.500 u.m. 1.501-2.500 u.m. 2.501-4.000 u.m. Peste 4.000 u.m. Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y. Cota (%) 10% 150 u.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m. 300 u.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m. 675 u.m. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

Raspuns:
Venitul global =1.000 u.m.+3.500 u.m.=4.500 u.m. Impozit pe venitul global de 4.500 u.m. : 675+(30%*500)=675+150=825 u.m. 19. O societate comerciala supusa impozitului pe profit realizeaza n primul semestru al anului 2011 venituri totale n suma de 50.000 lei, din care 40.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma totala a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 lei, din care 28.000 lei sunt aferenti activitatii de bar de noapte. Determinati cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I. Stiind ca agentul economic a constituit si platit la sfarsitul primului trimestru al anului 2011 impozit pe profit n suma de 4.000 lei, determinati cat este cuantumul impozitului pe profit de plata aferent trimestrului II 2011. 4

Raspuns: C.F. art 18 alin (1), pct. 11 din N.M.C.F.


Sem.I 2011: ven.totale:50.000 lei, din care: bar de noapte: 40.000 lei ch.deductibile: 35.000 lei, din care bar de noapte: 28.000 lei impozit pe profit = ? Regula aplicabila conform cadrului legal invocat: 16%, dar nu mai putin de 5% din veniturile realizate din activitatea barului de noapte Profit impozabil bar de noapte: 40.000 28.000 = 12.000 => imp.profit: 12.000 x 16% = 1.920 lei. 5% x 40.000 = 2.000 > 1.920 => impozit profit datorat din activitatea barului de noapte: 2.000 lei 2000>1920- pentru activitatea barului de noapte se aplica 5% pe venit = 2.000 lei impozit datorat Profit impozabil aferent celorlalte act: 10.000 7.000 = 3.000 => imp.profit=3.000 x 16% = 480 lei , impozit pe profit aferent celorlalte activitati economice. Impozit profit total: 2.000+480=2.480 lei Trim. I s-a constituit si platit impozit pe profit: 4.000 lei Nu are de plata, are impozit pe profit platit in plus de 1.520 lei ( 4.000 lei Tr.I -2.480 leiTr.I +Tr.II). 20. O organizatie non-profit realizeaza urmatoarele venituri n anul 2011: venituri din cotizatiile membrilor = 5.000 lei; V.NIMP. venituri din donatii si sponsorizri = 15.000 lei; V.NIMP. venituri din finantari nerambursabile de la Uniunea Europeana = 30.000 lei; V.NIMP. venituri din activitati comerciale = 10.000 lei. V.IMP. Corespunztor acestor venituri, ea realizeaz urmatoarele cheltuieli: cheltuieli aferente activitatii non-profit = 48.000 lei; cheltuieli aferente activitatii comerciale = 7.000 lei. Determinati impozitul pe profit datorat de aceasta organizatie non-profit pentru activitatile desfasurate pe parcursul anului 2011, cursul de schimb fiind de 4,1 lei/euro.

Raspuns:
Regula: sunt scutite de la plata impozitului pe profit veniturile din activitati economice in limita a 15.000 EUR anual, dar nu mai mult de 10% din veniturile neimpozabile,C.F. Art 15 alin.(2), alin. (3) pct.8 din N.M.C.F. Ven.neimpozabile: 5.000+15.000+30.000=50.000 lei Ven.din activ.ec.:10.000 lei Ch.af.activ.non-profit: 48.000 lei Ch.af.activ.ec.:7.000 lei Venituri din activ.ec. scutite: 10% din ven.neimp = 50.000 x10%=5.000 lei, inferioara a 15.000 EUR x 4,1 = 61.500 lei => ven.neimp.din activ.ec. = 5.000 lei Ven.impozabile: 10.000 venituri din activ.ec. -5.000 ven.din activ.ec. Scutite = 5.000 lei Cheltuieli .af.ven.impozabile (cheie): 7.000 x 5.000/10.000 = 3.500 lei 10.000 venituri ec.totale ..........7.000 chelt. 5.000.ven. ec.nescutite ............ X Profit impozabil: 5.000-3.500=1.500 => imp.profit: 1.500x16%=240 lei 21. Se dau urmatoarele tipuri de cheltuieli: cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat; cheltuieli de protocol; cheltuieli cu provizioane; cheltuieli cu impozitul pe profit; cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor romane; cheltuieli de reclama si publicitate efectuate n scopul popularizarii firmei; cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor; cheltuieli reprezentnd tichetele de masa acordate de angajatori; cheltuieli cu marfurile vandute; cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

Clasificati, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli n categoriile: a) cheltuieli deductibile; b) cheltuieli cu deductibilitate limitat; c) cheltuieli nedeductibile.

Raspuns:
a) chelt.deductibile, C.F. art.21 alin. (2): - ch. pt. formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat - ch.de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei - ch.cu achizitionarea ambalajelor - ch.cu marfurile vandute b) chelt.cu deductibilitate limitata, C.F. art. 21 alin. (3): - ch.protocol - ch.provizioane - ch.reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori c) chelt.nedeductibile, C.F. art. 21 alin.(4): - ch.cu impozitul pe profit - ch.cu amenzile datorate autoritatilor romane - ch.aferente veniturilor neimpozabile 22. O societate comerciala realizeaza urmatoarele venituri si cheltuieli aferente trimestrului I 2011: venituri din vanzarea marfurilor: 50.000 lei; venituri din prestari servicii: 20.000 lei; venituri din dividende primite de la o societate comerciala romana = 1.000 lei; cheltuieli cu marfurile vandute: 30.000 lei; cheltuieli cu serviciile de la terti ( serviciile sunt necesare si exista contracte incheiate): 10.000 lei; cheltuieli de protocol: 1.000 lei; cheltuieli salariale: 2.000 lei; cheltuieli cu amenzile datorate autoritatilor romane: 3.000 lei; cheltuieli cu tichetele de masa: 800 lei, din care 200 lei peste limita legala. Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comerciala.

Raspuns:
Suma (lei) VENITURI 50.000 20.000 1.000 CHELTUIELI 30.000 10.000 1.000 2.000 3.000 800 46.800 Suma (lei)

71.000

Impozit profit = ? Profit contabil brut = 71.000-46.800=24.200 lei Total ven. impozabile: 71.000- 1.000 = 70.000 lei Total chelt. fara chelt.prot.: 46.800- 1.000= 45.800 lei Diferenta: 70.000- 45.800 = 24.200 lei chelt. prot. deductibile fiscal: 24.200 X 2% = 484 lei. n acest caz 516 lei, chelt. neded.fiscal ( 1.000 484 ) Profit impozabil: 71.00046.800 1.000 +516+3.000+200 = 26.916 x 16% = 4.307 lei

23. O societate comerciala realizeaza n trim.I 2011 venituri totale impozabile n valoare de 10.000 lei si cheltuieli deductibile totale n valoare de 8.000 lei. Separat de aceste cheltuieli, societatea nregistreaza cheltuieli cu dobnzile aferente mprumuturilor de la banci n suma de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 lei la nceputul anului si de 150.000 lei la sfarsitul trim.I. Valoarea mprumuturilor pe termen lung este de 400.000 lei la nceputul anului si de 300.000 lei la sfarsitul anului. Determinati valoarea impozitului pe profit de plata aferent trimestrului I 2011.

Informatii in scopul cunoasterii :


Ven.impozabile: 10.000 lei Ch.ded. 8.000 lei Separat:ch.dobanzi: 1.200 lei Cap.propriu: inc.an: 125.000 lei sf.per.: 150.000 lei Val.imprum.term.lung: inc.an: 400.000 lei sf.per.: 300.000 lei grad de indatorare = cap. imprumutat inceput an + cap. imprumutat sfarsit perioada - formula de calculCap.propriu inceput an + Cap.propriu sfarsit perioada

Raspuns:
Nu se calculeaza deductibilitatea cheltuielilor cu dobanda in functie de gradul de indatorare deoarece sunt dobanzi datorate unei banci si sunt deductibile integral ( C.F, art.23.4, pct.62 din N.M.C.F.) Ch. Ded = 8.000+1.200 = 9200 lei Ven.impozabile: 10.000 => Profit brut = 10.000-9.200=800 lei => imp profit =800 lei x 16%=128 lei 24. O societate comercial a realizat cumulat de la nceputul anului, pe primele sase luni ale anului 2011, venituri totale impozabile n valoare de 40.000 lei, din care cifra de afaceri reprezinta 38.000 lei, si cheltuieli totale n valoare de 30.000 lei, din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, n luna mai societatea a acordat o sponsorizare n valoare de 250 lei. Determinati care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s-o plateasca pentru scadenta de 25 iulie 2011, stiind ca impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost platit la termenul legal.

Raspuns:
Ven.totale impozabile: 40.000 lei CA: 38.000 lei Ch.totale: 30.000 lei, din care ch.imp.profit: 600 lei Separat: ch.sponsorizare: 250 lei Profit impozabil = 40.000-30.000- 250+600+250=10.600 => imp.profit datorat: 10.600x16%=1.696 lei 3 din CA: 38.000 x 3=114 = sponsorizare permisa legal 20% din imp.profit datorat: 1.696 x 20% = 339 lei Imp.profit datorat pe sem. I =1.696-114=1.582 lei In trim. I s-a achitat suma de 600 lei=> imp. de plata la 25 iulie 2011: 1.582-600=982 lei. 25. La sfarsitul anului 2011 o societate comerciala pe actiuni inregistreaza un profit net in valoare de 200.000 lei. Actionarii societatii sunt : o persoana fizica romana care detine 30% din capitalul social si o persoana juridica romana care detine din anul 2001 70% din capitalul social. In conditiile in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de 50% , determinati : a) valoarea totala si pe beneficiari a dividendului brut; b) impozitul pe dividende; c) valoarea dividendului net pe beneficiari; d) pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende.

Raspuns:
a).Valoarea totala a dividendului brut repartizat din profitul net = 200.000 x 50% = 100.000 lei Din care: persoana fizica 30%30.000 lei brut persoana juridica 70%- 70. 000 lei brut b). Impozit pe dividende pentru pers. Fizica : 30.000*16%=4.800 lei 7

Imp. dividende pentru pers. Juridica nu se aplica pentru ca la data plati detine mai mult de 10 % din capitalul social de o perioada mai mare de 2 ani ( C.F. art.36 alin.(4), pct 100 din N.M.C.F.) c).Val. dividendului net pe beneficiari: P.F. = 30.000-4.800= 25.200 lei P.J = 70.000 lei . d).Data pana la care trebuie platit imp. pe divid.: 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul in care acestea nu se platesc pana la sf. anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plateste pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator (potrivit modif. C.F. Art. 67, prin OUG nr. 109 / 2009). 26. La data de 31 decembrie 2011, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Capital social subscris si varsat 1.000 lei Venituri totale si impozabile 70.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 lei Societatea se afla in primul an de activitate. Sa se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislatia in vigoare, in conditiile in care AGA a hotarat constituirea integrala a rezervei legale.

Raspuns:
Profit contabil= 70.000-60.000 = 10.000 lei maxim 5% din profitul contabil =10.000 x 5%= 500 lei - CF art.22 alin (1) lit.a). Limita maxima a rezervei legale este de 20% din capitalul social, respectiv: 1.000 x 20%=200 lei Prin urmare, rezerva legala care se poate constitui integral = 200 lei pt. anul respectiv. 27. La data de 31 decembrie 2011, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Capital social subscris si varsat 1.000 lei Venituri totale si impozabile 70.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 lei Societatea se afla in primul an de activitate. Sa se calculeze impozitul pe profit anual, in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei legale in suma maxima admisa la deductibilitate fiscala.

Raspuns:
Profit contabil = 70.000-60.000 = 10.000 lei maxim 5% din profitul contabil =10.000 x 5%=500 lei - CF art.22 alin (1) lit.a). Limita maxima a rezervei legale este de 20% din capitalul social, respectiv: 1.000 x 20%=200 lei Prin urmare, rezerva legala care se va constitui integral este in suma de 200 lei pt. anul respectiv. Profit impozabil=10.000-200 = 9.800 lei=> impozit pe profit=9.800 x 16% = 1.568 lei 28. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat, la data de 31 decembrie 2011, urmatorii indicatori economicofinanciari: Venituri totale si impozabile 10.000 lei Cheltuieli totale si deductibile fiscal 6.000 lei Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului anului 2011.

Raspuns:
Impozit pe profit datorat =(suma maxima rezultata dintre imp. profit 16% si 5% din venituri, CF art.18 alin (1). Profit impozabil = 10.000 - 6.000 = 4.000 => impozit profit = 4.000 x 16%=640 lei 5% din veniturile realizate: 10.000 x 5% = 500 lei =>Impozitul pe profit datorat = 640 lei 29. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat, la data de 31 decembrie 2011, urmatorii indicatori economicofinanciari: Venituri totale si impozabile 10.000 lei 8

Cheltuieli totale si deductibile fiscal Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului anului 2011.

7.500 lei

Raspuns:
Impozit pe profit datorat = suma maxima rezultata din calculul imp. pe profit cu 16% si imp.asupra venit 5%, CF art.18 alin (1). Profit impozabil = 10.000 - 7.500 = 2.500 lei => impozit profit = 2.500 x 16%=400 lei 5% asupra veniturilor realizate: 10.000 x 5% = 500 lei Impozitul pe profit datorat = 500 lei 30. La data de 31 martie 2011, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit ( 16%) a inregistrat urmatorii indicatori economico - financiari : Venituri totale 14.000 lei, din care dividende primite de la o persoana juridica romana 2.000 lei; cheltuieli totale 10.000 lei, din care majorari si penalitati intarziere pentru neplata la termen a TVA 100 lei. Sa se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trimestrului I.

Raspuns:
Profit impozabil = ven.tot.-ch.tot.-ven.neimp.+ch.neded. fiscal = 14.000 10.000 2.000 + 100 = 2.100 lei => impozit pe profit = 2.100 x 16% = 336 lei 31. La o societate comerciala s-au inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari : Total venituri impozabile 10.000 lei Total cheltuieli, 7.000 lei din care: - cheltuieli de protocol 200 lei - cheltuieli cu impozitul pe profit 340 lei Sa se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, stiind ca societatea este platitoare de impozit pe profit si neplatitoare de TVA.

Raspuns:
Baza de calcul pt.ch.de prot.= 10.000-7.000+ 200+340= 3.540 lei Ch.prot.deductibile = 3.540 lei x 2% = 71 lei ( CF art 21 alin. (3) lit.a). 32. La data de 30 iunie 2011, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 24% a inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari: Total ven.impozabile 10.000 lei Total chelt 7.000 lei din care: - ch.de protocol....................................................................... 200 lei - chelt.cu impozitul pe profit trim.I 340 lei Sa se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim.II.

Raspuns:
TVA neded. aferenta ch.protocol =129 x 24% = 31 lei Baza calcul protocol ded: 10.000-7.000+200+ 340 =3.540 => prot. ded. 3.540 X 2%=71 lei, chelt.ded.fiscal Chelt prot. neded. =200-71=129 lei Profit impozabil = 10.000-7.000+129+31+340= 3.500 lei Impozit pe profit datorat sem. I = 3.500 x 16% = 560 lei Imp. profit. Tr. II : 560-340=220 lei GRESIT 33. La 30 iunie, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% prezinta urmatoarea situatie financiara: Ven.totale impozabile....700.000 lei Chelt.totale.600.000 lei din care: chetuieli de protocol12.000 lei chelt.cu impozitul pe profit 9

aferent trim.I.10.000 lei chelt.reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA 2.000 lei Sa se determine limita maxima de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisa la 30 iunie.

Raspuns:
Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000 - 600.000 + 12.000 + 10.000= 122.000 lei Limita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol = 122.000 x 2% = 2.440 lei - CF art 21 alin. (3) lit.a). 34. La 30 iunie, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA 24% prezinta urmatoarea situatie financiara: Total ven.impozabile 700.000 lei Total chelt.. 600.000 lei Din care: chetuieli de protocol 12.000 lei chelt.cu impozitul pe profit aferent trim.I 10.000 lei chelt.reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA 2.000 lei Sa se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim.II.

Raspuns:
Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000 600.000 + 12.000 + 10.000= 122.000 lei Limita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol = 122.000 x 2% = 2.440 lei Ch.prot.neded.=12.000-2.440= 9560 lei TVA af.ch.prot.neded=9.560 x 24% = 2.294 lei Profit impozabil = 700.000 600.000+9.560+2.294+ 10.000+ 2.000 = 123.854 lei Imp.profit cumulat =123.854 x 16%= 19.817 lei Imp.profit aferent trim. II: 19.817-10.000 = 9.817 lei GRESIT 35. O societate comerciala a obtinut cumulat, de la inceputul anului pana la data de 31 decembrie 2011, un profit impozabil de 750.000 lei, conform calculelor finalizate in luna aprilie a anului urmator. In cursul anului s-a platit impozit pe profit astfel: Impozit pe profit trim.I..36.000 lei Impozit pe profit trim.II.40.000 lei Impozit pe profit trim.III....12.000 lei Sa se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pana la data de 25 ianuarie, aferent trim.IV, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca pana la data de 25 aprilie a anului urmator, precum si care va fi diferenta de plata pentru acel an.

Raspuns:
La data de 25 ianuarie, societatea va plati impozitul pe profit la nivelul trim.III, respectiv 12.000 lei. Impozit pe profit datorat pt. anul fiscal = 750.000 x 16% = 120.000 lei Impozit achitat in cursul anului = 36.000 + 40.000 + 12.000 + 12.000 = 100.000 lei Dif.de achitat pana la data de 25.04. a anului urmator = 120.000-100.000=20.000 lei. 36. La data de 31 martie 2011 la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: - lei 1 ianuarie 2011 31 martie 2011 Capital propriu 100.000 120.000 Capital imprumutat 110.000 90.000 Chelt.cu dobanzile aferente unui imprumut de la o banca romaneasca autorizata de BNR 0 40.000 Venituri din dobanzi 0 22.000 10

Celelalte venituri impozabile 0 150.000 Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2011.

Raspuns:
Intrucat sunt dobanzi platite catre o banc aut. de BNR sunt deductibile integral i nu se mai calculeaz gradul de indatorare ( art.23 alin (4) din CF) => chelt.cu dobanzile sunt integral deductibile = 40.000 lei 37. La data de 31 martie 2011, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: - lei 1 ianuarie 2011 31 martie 2011 Capital propriu 100.000 120.000 Capital imprumutat 110.000 150.000 Chelt.cu dobanzile aferente unui imprumut de la un actionar persoana fizica al soc.com. 0 60.000 Venituri din dobanzi 0 22.000 Celelalte venituri impozabile 0 170.000 Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2011. Rata dobanzii la care s-a contractat imprumutul de la actionar este inferioara ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR.

Raspuns: CF art.23 alin.5 si alin.6


Chelt. cu dobanzile sunt integral deductibile, motivat de faptul ca sunt sub nivelul dobanzii de referinta a BNR= 60.000 lei 38. La data de 31 martie 2011, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: - lei 1 ianuarie 2011 31 martie 2011 Chelt.cu dobanzile af.unui imp. de la un act. 0 70.000 Venituri din dobanzi 0 30.000 Celelalte venituri impozabile 0 220.000 Sa se determine nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la 31 martie 2011, in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este pozitiv, dar mai mic ca trei si in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este pozitiv, dar mai mare ca 3. Daca pentru imprumutul contractat s-ar fi platit dobanzi calculate cu rata de referinta BNR, volumul acestora pentru trimestrul I ar fi fost de 50.000 lei.

Raspuns:
a) grad de indatorare < 3, dob. BNR=50.000, dob.act=70.000 => chelt.cu dobanda sunt deductibile la nivelul BNR: 50.000 lei 20.000 este nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioada urmatoare. b) grad de indatorare > 3 => chelt.cu dobanda de 70.000 sunt nedeductibile si se reporteaza pt. urmatorii ani 39. O societate achizitioneaza, pe data de 15 decembrie 2010, un utilaj. Valoarea contabila de intrare 56.000 lei, durata normala de utilizare 5 ani. In conditiile aplicarii pentru calculul amortizarii fiscale a metodei de amortizare accelerata, care este marimea amortizarii fiscale in anul 2011? La calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare admisa.

Raspuns:
Amortizarea se calculeaza incepand cu 01.01.2011. In primul an de functionare, respectiv 01.01.2011-31.12.2011, amortizarea se calculeaza astfel: 56.000 lei x 50% = 28.000 lei. Asadar, amortizarea aferenta anului 2011 = 28.000 lei. 40. La data de 1 martie 2011, o societate achizitioneaza o cladire pentru extinderea activitatii. Valoarea contabila de intrare 2.000.000 lei, durata normala de utilizare 40 ani. Sa se calculeze amortizarea fiscala pentru anul 2011. 11

Raspuns:
In cazul constructiilor se utilizeaza numai metoda liniara. Amorizare anuala = 2.000.000 lei/40 ani=50.000 lei pe an. In anul calendaristic de achizitie: amortizare = 50.000 lei x 9/12=37.500 lei, calculata incepand cu 01.04.2011. 41. Un contribuabil achizitioneaza, in data de 3 octombrie 2011, un brevet de inventie pe care il utilizeaza incepand cu data de 10 octombrie 2011. Valoarea de facturare a brevetului de inventie este de 151.900 lei, din care TVA 29.400 lei. Durata normala de utilizare este de 3 ani, iar contribuabilul aplica regimul de amortizare liniara. Sa se determine amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2011.

Raspuns:
Val. de achizitie = 151.900-29.400=122.500 lei DNF = 3 ani Norma de amortizare liniara= 100/DNF= 100/3=33.33% Amortizare anuala= VI*Norma de amortizare= 122.500*33.33%=40.833,33 lei Amortizare lunara= Amortizare anuala/12 luni= 40.833,33/12= 3.402,77 lei => amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2011 este de 3.402,77 lei 42. Se inregistreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune in valoare de 1.000 lei. AGA hotaraste descarcarea gestiunii fara a emite decizie de imputare. Materialele nu au fost asigurate. Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA si al impozitului pe profit pentru aceasta situatie?

Raspuns:
Cheltuiala cu mat. auxiliare scoase din gestiune, respectiv lipsa neimputabila si TVA aferenta sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Sunt asimilate livrarilor lipsurile de gestiune neimputabile si se colecteza TVA in suma de 240 lei prin autofacturare ( art.128.4.d din CF). Autofactura se emite numai in scopuri de TVA ( 635=4427) 43. O societate comerciala platitoare de impozit pe profit a incheiat in cursul trim I un contract de leasing operational, in calitate de utilizator de leasing, pentru un utilaj si a inregistrat urmatoarele cheltuieli pe cumulat: Chelt.privind marfurile.. 100.000 lei Chelt.cu salariile. 20.000 lei Chelt.cu amortizarea bunului luat in leasing... 1.000. lei Chelt.cu serviciile bancare 500 lei Una din aceste cheltuieli nu a fost inregistrata corespunzator operatiunii economice realizate de societate. Sa se indice grupa de cheltuieli incorect inregistrata si cine trebuia sa le inregistreze, precum si regimul fiscal al acesteia la calculul profitului impozabil.

Raspuns:
Chelt.cu amort.bunului luat in leasing este incorect inregistrata. Aceasta cheltuiala trebuie inregistrata si este deductibila la locator. Locatarul, in cazul leasingului operational, inregistreaza si deduce numai chiria ( rata de leasing), deci suma de 1.000 lei este nedeductibila fiscal. 44. In cursul anului 2011, dupa aprobarea bilantului contabil aferent anului 2010, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: Profit net de repartizat sub forma de dividende 300.000 lei Capital social subscris si varsat 30.000 lei Din care: Asociat A/PJ romana 25.000 lei Asociat B/PF romana 5.000 lei Asociatul A detine partile sociale incepand cu anul 2000. Sa se det. suma divid.care trebuie incasate de catre fiecare asociat si a impozitului pe divid.retinut de societatea comerciala.

Raspuns:
Participare asociat PJR=25.000/30.000 =83,33% Participare asociat PFR=5.000/30.000=16.67% 12

PJR: Divid.brut A=300.000x83.33%=249.990 lei Impozit pe divid.datorat=nu se datoreaza, in conditiile legii Dividend net de incasat=249.990 lei PFR: Divid.brut B=300.000x16.67%=50.010 lei Impozit pe divid.datorat=50.010 x 16%=8.002 lei Dividend net de incasat=50.010-8.002=42.008 lei 45. In cursul anului 2011, dupa aprobarea bilantului contabil aferent anului 2010, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie: Profit net de repartizat sub forma de dividende. 200.000 lei Capital social subscris si varsat.40.000 lei Din care: Asociat A/PF romana.25.000 lei Asociat B/PF romana.15.000 lei Sa se det. suma divid. care trebuie incasate de catre fiecare asociat si a impozitului pe divid. retinut de societatea comerciala.

Raspuns:
Participare asociat A= 25.000/40.000 =62,5% Participare asociat B= 15.000/40.000 =37,5% A: B: Divid.brut A=200.000x62,5%=125.000 lei Impozit pe divid.datorat=125.000 x 16%=20.000 lei Dividend net de incasat=125.000-20.000=105.000 lei Divid.brut B=200.000x37,5%=75.000 lei Impozit pe divid.datorat=75.000 x 16%=12.000 lei Dividend net de incasat =75.000-12.000= 63.000 lei

46. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice romane. Descrieti categoriile de persoane juridice romane care datoreaza impozit pe profit, precum si sfera de cuprindere a impozitului pe profit datorat de aceste persoane juridice.

Raspuns:
CF art. 13 lit.a) NMCF pct.1: Fac parte din categoria PERSOANELOR JURIDICE romne care datoreaza impozit pe profit: companiile naionale, societile naionale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societile comerciale, indiferent de forma juridic de organizare i de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital strin sau cu capital integral strin, societile agricole i alte forme de asociere agricol cu personalitate juridic, organizaiile cooperatiste, instituiile financiare i instituiile de credit, fundaiile, asociaiile, organizaiile, precum i orice alt entitate care are statutul legal de persoan juridic constituit potrivit legislaiei romne. CF art. 14. - Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: a) in cazul persoanelor juridice romane, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate; 47. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice straine. Descrieti activitatile si profitul impozabil pentru care aceste societati datoreaza impozit pe profit.

Raspuns:
CF art. 14. - Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza: b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent; c) in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecarei persoane; d) in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri; 13

48. In ce conditii asociatiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate?

Raspuns:
Conform CF art.15 lit.h) - Sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice pentru veniturile obtinute din activitati economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii, pentru intretinerea si repararea proprietatii comune. 49. Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit , in anumite conditii, pentru veniturile realizate din activitati economice. Care sunt aceste conditii? Raspuns: CF art. 15 alin.3 Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit. 50. Sa se prezinte formula generala de calcul al impozitului pe profit.

Raspuns:
Impozit pe profit = PROFITUL IMPOZABIL ( total venituri-total chelt -venituri neimpozabile+ chelt. nedeductibile fiscal) x16% CF art 19 : Profitul impozabil se calculeaz ca diferen ntre veniturile realizate din orice surs i cheltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile i la care se adaug cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau n calcul i alte elemente similare veniturilor i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. 51. Sa se determine impozitul pe profit datorat de o organizatie non-profit pentru anul 2011, daca se cunosc urmatoarele date despre venituri si cheltuieli: venituri din serbari, conferinte, tombole 24.000 lei; venituri din cotizatii 3.000 lei; donatii n bani si bunuri primite prin sponsorizare 9.000 lei; venituri obtinute din reclama si publicitate 25.000 lei; venituri din activitati economice 7.000 lei; cheltuielile totale aferente anului 2011 sunt n suma de 5.000 lei, din care cheltuielile efectuate pentru realizarea de venituri din activitati economice sunt n suma de 2.000 lei. Cursul de schimb mediu anual este 1 euro = 4,2 lei.

Raspuns:
Venituri neimpozabile: - ven.din serbari: 24.000 lei - ven.din cotizatii: 3.000 lei - donatii: 9.000 lei - ven.din reclama, publ.: 25.000 lei Total ven. neimpozabile: 61.000 lei Ven. neimpozabile pana la limita a 15.000 EUR, dar nu mai mult de 10% din ven. neimp.: - ven.din act.ec. 7.000 lei - 10% din ven.neimp.= 61.000 x 10%= 6.100 lei - 15.000 EUR x 4,2=63.000 lei - venituri neimpozabile=6.100 lei - venituri impozabile = 7.000-6.100=900 lei - Chelt.aferente ven.impozabile = 900*2.000(total chelt.af. activ.ec):7000(total ven.ec)=257 lei Profit impozabil=ven-ch=900-257= 643 lei Impozit pe profit = 643x16%= 103 lei

14

52. Ce conditii cumulative trebuie sa ndeplineasc imobilizarea corporala pentru a reprezenta un mijloc fix amortizabil din punctul de vedere al Codului fiscal? Raspuns:- CF art. 24. alin.2) (2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative; b) are o valoare fiscala mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, la data intrarii in patrimoniul contribuabilului; c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an. 53. Prezentati regulile generale pe baza carora se poate stabili regimul de amortizare (linear, degresiv sau accelerat) n cazul mijloacelor fixe. Raspuns: CF art. 24 alin. 6) (6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli: a) in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara; b) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata; c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva. 54. Cum se calculeaza amortizarea fiscala prin fiecare din cele trei metode de amortizare (lineara, degresiva si accelerata)? Raspuns: CF art. 24 alin 7 ), 8) si 9) (7) In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix amortizabil. Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix. (8) In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: - 1,5 , daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani; - 2,0 , daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani; - 2,5 , daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani. (9) In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza: a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix; b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia. 55. ncepnd cu anul 2011, ce conditii trebuie ndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoana juridica romna, societate-mama de la o filiala a sa situata ntr-un stat membru al Uniunii Europene sa fie neimpozabile?

Raspuns:
CF art. 201 - (1) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si: a) dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii: 1. plateste impozit pe profit, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari; 2. detine minimum 10% din capitalul social al unei persoane juridice dintr-un stat membru; 3. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o perioada neintrerupta de cel putin 2 ani. 56. Dati trei exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de nivelul lor.

Raspuns:
15

- cheltuielile. cu salariile personalului angajat - cheltuielile cu amortizarea fiscala - cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris; 57. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor n Romnia si/sau n strainatate? Raspuns: CF art. 21 alin.(3 ) lit b) Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice. 58. Care este, din punct de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea?

Raspuns: CF art 21 alin (4) lit. p)


Cheltuielile cu sponsorizarea acordate potrivit legii sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil. Totusi, contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente , in limita minima precizata mai jos: 1. 30/00 din cifra de afaceri; 2. 20% din impozitul pe profit datorat. In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a burselor de specializare, a participarii la congrese internationale. 59. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor?

Raspuns:
Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul articol - CF art 22 alin. (1) lit. b) , astfel: b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor; Aceasta categorie de provizioane sunt deductibile din punct de vedere fiscal. 60. Ce dobnzi si diferente de curs valutar nu intra sub incidenta gradului de ndatorare n ceea ce priveste deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit? Raspuns: CF art. 23. alin (4) Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, mentionate in norme, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor prezentului articol. Asadar, trebuie retinut faptul ca acestea nu intra sub incidenta gradului de indatorare n ceea ce priveste deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit. 61. Cum se determina gradul de ndatorare n vederea stabilirii daca sunt deductibile sau nu cheltuielile cu dobnzile ?

Raspuns:
Gradul de indatorare se calculeaza ca raport intre media capitalului imprumutat si media capitalului
propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la inceputul anului si la sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul pe profit. 62. Un agent economic obtine n anul 2011 un profit impozabil, n valoare de 1.000 lei dintr-un bar de noapte. Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9.000 lei. Sa se determine impozitul pe profit datorat.

Raspuns:
16

Impozit pe profit = 1.000 x 16%=160 lei Impozit asupra veniturilor= 9.000 x 5% = 450 lei Impozit pe profit datorat : max ( 16%; 5% asupra veniturilor) = 450 lei 63. Sa se calculeze amortizarea anuala a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresiva prevazut la art. 24 alin. (8) din Codul fiscal. Se cunosc urmatoarele date: valoarea de intrare: 35.000 lei; durata normala de functionare conform catalogului: 10 ani; cota anuala de amortizare lineara: 100/10 = 10%; cota anuala de amortizare degresiva: 10% x 2 = 20%. Raspuns: exemplul este redat si in NMCF pct. 71 Anul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valoare la inc. anului 35.000 28.000 22.400 17.920 14.336 11.468,8 Amortizare 35.000 x 20% = 7.000 28.000 x 20% = 5.600 22.400 x 20% = 4.480 17.920 x 20% = 3.584 14.336 x 20% = 2.867,2 11.468,8 / 5 Valoare ramasa de amortizat 28.000 22.400 17.920 14.336 11.468,8

= 2.293,76 9.175,04 = 2.293,76 6.881,28 = 2.293,76 4.587,52 = 2.293,76 2.293,76 = 2.293,76 0

64. Care este regimul fiscal al pierderilor n cazul impozitului pe profit? Raspuns: CF art. 26 - Pierderea anual, stabilit prin declaraia de impozit pe profit, se recupereaz din profiturile impozabile obinute n urmtorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua n ordinea nregistrrii acestora, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale n vigoare din anul nregistrrii acestora. - Pierderea fiscal nregistrat de contribuabilii care i nceteaz existena prin divizare sau fuziune nu se recupereaz de ctre contribuabilii nou-nfiinai sau de ctre cei care preiau patrimoniul societii absorbite, dup caz. - n cazul persoanelor juridice strine, pierderea se recuperaz lundu-se n considerare numai veniturile i cheltuielile atribuibile sediului permanent n Romnia. - Contribuabilii care au fost pltitori de impozit pe venit i care anterior au realizat pierdere fiscal intr sub incidena regulilor de recuperare a pierderii, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. Aceast pierdere se recupereaz pe perioada cuprins ntre data nregistrrii pierderii fiscale i limita celor 5 ani, reglementat de prezentul titlu, respectiv 7 ani, dup caz. Prin excepie, pierderea fiscal anual realizat ncepnd cu anul 2009, stabilit prin declaraia de impozit pe profit, se recupereaz din profiturile impozabile obinute n urmtorii 7 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua n ordinea nregistrrii acestora, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale n vigoare din anul nregistrrii acestora. 65. Contribuabilii au obligaia de a plti impozitul pe profit la anumite termene i a depune declaraii de impozit pe profit. Se cere s se menioneze pentru anul 2011 termenele la care se face plata, ca regul i pe categorii de contribuabili, precum i ce fel de declaraii de impozit pe profit se depun i la ce date?

Raspuns: CF art. 34
17

- Contribuabilii: societi comerciale bancare, persoane juridice romne, i sucursalele din Romnia ale bncilor, persoane juridice strine, au obligaia de a plti impozit pe profit anual, cu pli anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflaie (scadena este data de 25 inclusiv a primei luni a trimestrului urmtor). Termenul pn la care se efectueaz plata impozitului anual (impozitul anual plile anticipate) este termenul de depunere a declaraiei privind impozitul pe profit (25 aprilie a anului urmator) . - Ceilalti contribuabili, cu excepia celor nominalizati anterior au obligaia de a declara i plti impozitul pe profit trimestrial, pn la data de 25 inclusiv a primei luni urmtoare trimestrului pentru care se calculeaz impozitul. Contribuabilii au obligaia s depun o declaraie anual de impozit pe profit pn la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmtor. In cazul in care acestia definitiveaza calculul IP pana la 25 febr. platesc si depun declaratia anuala pana la acel termen. - Organizaiile nonprofit au obligaia de a declara i plti impozitul pe profit anual, pn la data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor celui pentru care se calculeaz impozitul. - Contribuabilii care obin venituri majoritar din cultura cerealelor i a plantelor tehnice , pomicultur i viticultur au obligaia de a declara i plti impozitul pe profit anual, pn la data de 25 februarie inclusiv a anului urmtor celui pentru care se calculeaz impozitul. 66. Cine sunt considerai contribuabili n cazul impozitului pe profit? Raspuns: CF art. 13 Sunt contribuabili n cazul impozitului pe profit: a) persoanele juridice romne; b) persoanele juridice strine care desfoar activitate prin intermediul unui sediu permanent n Romnia; c) persoanele juridice strine i persoanele fizice nerezidente care desfoar activitate n Romnia ntr-o asociere fr personalitate juridic; d) persoanele juridice strine care realizeaz venituri din/sau n legtur cu proprieti imobiliare situate n Romnia sau din vnzarea/cesionarea titlurilor de participare deinute la o persoan juridic romn; e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romne, pentru veniturile realizate att n Romnia ct i n strintate din asocieri fr personalitate juridic; n acest caz, impozitul datorat de persoana fizic se calculeaz, se reine i se vars de ctre persoana juridic romn. f) persoanele juridice cu sediul social n Romnia, nfiinate potrivit legislaiei europene. 67. Care este cota de impunere a profitului n anul fiscal 2011?

Raspuns:
Cota unica -16% 68.Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit n cazul rezervei legale? Raspuns: CF art.22 alin.(1) lit.a) Rezerva legal este deductibil n limita unei cote de 5% aplicat asupra profitului contabil, nainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile i se adaug cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pn ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris i vrsat sau din patrimoniu, dup caz, potrivit legilor de organizare i funcionare. n cazul n care aceasta este utilizat pentru acoperirea pierderilor sau este distribuit sub orice form, reconstituirea ulterioar a rezervei nu mai este deductibil la calculul profitului impozabil. Prin excepie, rezerva constituit de persoanele juridice care furnizeaz utiliti societilor comerciale care se restructureaz, se reorganizeaz sau se privatizeaz poate fi folosit pentru acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de aciuni obinut n urma procedurii de conversie a creanelor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil. 69. Cum se determin impozitul pe dividende datorat de un acionar persoan juridic, dac plata dividendelor se face n anul fiscal 2011?

Raspuns: CF art.36 alin. (2) si (4).

18

- Impozitul pe dividende se stabilete prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/ pltit unei persoane juridice romne. Prevederile acestui articol nu se aplica n cazul dividendelor pltite de o persoan juridic romn unei alte persoane juridice romne, dac beneficiarul dividendelor deine, la data platii dividendelor, minimum 10%, din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioad de 2 ani mplinii pn la data plii acestora inclusiv. 70. Societatea ALFA SRL, societate de expertiza contabila, platitoare de impozit pe profit, achita in anul 2011 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei. Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestei cheltuieli, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 4,2 lei. Raspuns: CF art. 21 alin.( 4 ) lit. s) Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a 4.000 euro anual, altele decat cele prevazute la alin 2 lit. g, unde se incadreaza si cotizatia obligatorie in cauza. Asadar, suma de 16.000 lei, este deductibila la calculul IP. 71. Societatea ALFA SRL, societate de expertiza contabila, platitoare de impozit pe profit, achita in anul 2011 o cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei. De asemenea, ea se inscrie in Asociatia Internationala de Fiscalitate, o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal, pentru care achita o cotizatie in anul 2011 de 18.000 lei. Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor cheltuieli, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 4,2 lei.

Raspuns:
Suma de 16.000 lei, este deductibila fiscal, conform mentiunii inscrisa la problema precedenta. Inscrierea in Asociatia Internationala de Fiscalitate, avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal, nu are legatura cu activitatea desfasurata de contribuabil fiind astfel nededeductibila fiscal 72. O societate comerciala a realizat in anul 2011 venituri totale de 250.000 lei si cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o suma de 20.000 lei reprezentand asigurari de pensii facultative suportate de angajator pentru cei 10 angajati ai sai in anul 2011, respectiv 2.000 lei pe angajat. Determinati suma deductibila a cheltuielilor cu asigurarile de pensii facultative, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea de 1 euro= 4,2 lei. Raspuns: CF art. 21 alin.(3.) lit.j) Sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant; Suma deductibila = 400 euro x 4,2 lei x 10 salariati = 16.800 lei 73. O societate comerciala a realizat in anul 2011 venituri totale de 250.000 lei, reprezentand cifra de afaceri, si cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli sunt incluse si urmatoarele: - suma de 3.300 lei reprezentand tichete de cresa acordate salariatilor; - suma de 10.000 lei reprezentand o bursa privata acordata unui student; - suma de 75.000 lei reprezentand cheltuieli cu salariile personalului; - suma de 5.000 lei reprezentand impozit pe profit declarat si platit aferent anului 2011, restul fiind cheltuieli deductibile. Determinati impozitul pe profit aferent anului 2011, precum si diferenta de impozit de plata sau de recuperat.

Raspuns:
Cheltuieli sociale deductibile 2% x 75.000 lei= 1.500 lei => 3.300-1.500 = 1.800 lei, cheltuiala nedeductibila cu tichetele de cresa; Chelt. cu bursa privata : 3/1000 din CA= 250.000 lei x 3/1000= 750 lei - 20% din imp. profit. datorat = 20% x 5.000 lei=1.000 lei =.> ch.cu bursa privata care poate fi scazuta din imp. profit datorat= 750 lei Profit contabil = 250.000-175.000= 75.000 lei 19

Profit impozabil = 75.000 +1.800 ( ned. tichete cresa)+10.000( ned.integral bursa privata) +5.000( I.P)= 91.800 lei Impozit pe profit = 91.800 x 16%=14.688 lei Impozit pe profit de plata = 14.688 5.000 ( i.p. datorat perioada precedenta ) 750 ( bursa privata ded.) = 8.938 lei 74. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.000 lei, amortizat in suma de 20.000 lei. La data de 15 mai 2011, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 7.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.

Raspuns:
%=212 281 658 4111=% 7583 4427 25.000 20.000 5.000 8.680 7.000 1.680

Cheltuielile sunt deductibile integral deoarece s-a realizat un venit corespunzator prin valorificare. Chiar si in aceste conditii trebuie retinute dispozitiile referitoare la deductibilitatea acestora mentionate la pct. 716 titlul ll din NMCF. 75. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.000 lei, amortizat in suma de 20.000 lei. La data de 15 mai 2011, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente suma de 2.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.

Raspuns:
Cheltuielile cu valoarea ramasa neamortizata sunt integral deductibile conform pct. 716 din titlul ll NMCF 76. O societate comerciala a inregistrat in cursul anului 2011 o suma de 2.500 lei reprezentand cheltuieli cu repararea unui autovehicul, neavand insa contract incheiat pentru aceasta prestare de servicii. La un control asupra impozitului pe profit aceasta suma s-a considerat ca fiind nedeductibila intrucat reprezinta o prestare de servicii de care contribuabilul a beneficiat fara a detine contract de prestari servicii, desi s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar si existau toate documentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat. Decizia luata in urma controlului este corecta? Explicati.

Raspuns:
Decizia luata in urma controlului nu este una corecta deoarece cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente autoturismelor, pentru a fi deductibile fiscal trebuie justificate cu documente legale. Daca in speta existau toate ducumentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat si s-a constatat ca acesta a fost necesar, se poate spune ca suma de 2.500 lei , se justifica a fi considerata cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil. Nu are relevanta faptul ca nu exista un contract de prestari de servicii. 77. SC ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2011 plati de redevene catre o persoana juridica nerezidenta. Conform contractului incheiat intre parti suma de plata era de 10.000 lei. Beneficiarul redeventei nu a acceptat retinerea din aceasta suma a impozitului pe veniturile nerezidentilor , a carui cota este de 10%, astfel ca SC ALFA SRL a calculat ea impozitul, considerand suma de 10.000 lei ca fiind suma neta de impozit, si l-a inregistrat in cheltuielile sale. Determinati suma impozitului calculat de SC ALFA SRL pentru redeventele platite nerezidentului si comentati deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit.

Raspuns:
20

-impozit pt venituri realizate de nerezidenti : 10.000 x 10% = 1.000 lei =>impozitul este cu retinere la sursa -daca impozitul nu a fost retinut =>cheltuiala nedeductibila pt. SC ALFA SRL 78. SC ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2011 urmatoarele plati de impozit pe profit: - aferent trim. I : 2. 000 lei; - aferent trim. II : 2. 500 lei; - aferent trim. III : 900 lei. Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent trimestrului IV la 25 ianuarie 2012 stiind ca SC ALFA SRL nu finalizeaza pana la data de 25 februarie 2012 inchiderea exercitiului financiar 2011.

Raspuns:
Pentru trimestrul IV SC ALFA SRL va plati impozit pe profit la nivelul tr.III, respectiv 900 lei pana la data de 25 ian. a anului urmator si va depune declaratia cod 100 cu impozit pe profit la niv.tr.III, urmnd ca regularizarea platilor i plata s se efectueze pana la data de 25 aprilie 2012, data pana la care va depune si declaratia privind impozitul pe profit cod 101. 79. Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit pt. exercitiul financiar 2011? (101) Raspuns : CF art. 34 si 35 - Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul. Idem si in cazul contribuabililor care obtin venituri majoritar din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura. - Contribuabilii prevazuti la art.34 alin. (1) lit.b), care definitiveaza pana la data de 25 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator. n schimb, contribuabilii prevzui la art 34 alin. (1) lit. b) care platesc pentru ultimul trimestru o sum egal cu impozitul calculat i evideniat pentru trimestrul III al aceluiai an fiscal, urmeaza ca plata final a impozitului pe profit pentru anul fiscal s o realizeze pn la termenul de depunere a declaraiei privind impozitul pe profit, respectiv pana la data de 25 aprilie inclusiv a anului urmator. Pana la aceeasi data au obligatia de a depune declaratia si contribuabilii prevazuti la art.34 alin. 1 lit. a). - Persoanele juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna, prin exceptie de la prevederile art. 35 alin. (1), declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului. 80. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor realizeaz urmtoarea situaie a veniturilor, desprins din balana lunii martie 2011: Tip venit Valoare cumulat de la nceputul anului (lei) Venituri din vnzarea mrfurilor 10.000 Venituri din producia de imobilizri corporale 2.000 Venituri din cedarea activelor fixe 7.000 Venituri din provizioane 500 Venituri din dobnzi 50 Venituri din diferene de curs valutar 70 Venituri din despgubiri acordate de soc. de asig. pentru pagubele la activele corporale proprii 200 n luna februarie societatea comercial achiziioneaz i pune n funciune o cas de marcat n valoare de 500 lei. Determinai impozitul pe veniturile microntreprinderilor datorat pentru trim. I 2011.

Raspuns:
Veniturile supuse impozitului pe veniturile microntreprinderilor = Venituri din vnzarea mrfurilor + Venituri din cedarea activelor fixe + Venituri din dobnzi + Venituri din diferene de curs valutar = 10.000 + 7.000 + 50 + 70 = 17.120 lei Din veniturile supuse impozitului pe venit este posibila scderea valoarii casei de marcat. 21

Impozit pe venit = 3% x (17.120 500) = 3% x 16.620 = 499 lei 81.Trei societi comerciale prezint urmtoarea situaie la 31.12.2011: Indicator/ Societatea A Societatea B Societatea C Obiectul de activitate/Comer cu articole de Jocuri de noroc Prestri servicii coafur mbrcminte Tip capitalul social/Integral Privat Integral privat Integral privat Venituri (lei)/250.000 300.000 480.000 Numr salariai/10 4 5 Considerand c la 31 decembrie 2011 cursul leu/euro este de 4,2 lei/euro, care dintre societile de mai sus se pot ncadra pentru anul 2012 la categoria pltitor de impozit pe veniturile microntreprinderilor, avnd n vedere c niciuna dintre ele nu a mai fost ncadrat n aceast categorie? Raspuns: CF art.112 indice 1 si art 112 indice 2, astfel: Nici una dintre societile de mai sus nu se poate ncadra n categoria microntreprinderilor n 2012, deoarece: b. societatea A are 10 salariai, condiia impus de lege limitnd numrul de salariai la 9 (Cod Fiscal, art. 112 indice 1 , lit. b); c. societatea B activeaz n domeniul jocurilor de noroc, domeniu n care nu se pot nfiina microntreprinderi (Cod Fiscal, art. 112 indice 2, alin 6, lit. c); d. societatea C a realizat venituri peste 100.000 euro/an, condiia impus de lege limitnd valoarea veniturilor la 100.000 euro pe an (Cod Fiscal, art. 112 indice 1, lit. c). 82. O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trimestrul I 2011 venituri impozabile in valoare de 200.000 lei si cheltuieli totale de 150.000 lei. Sa se calculeze impozitul pe venit. Raspuns: 6.000 lei (200.000 lei x 3% = 6.000 lei) 83. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat n trim I 2011 venituri totale impozabile n valoare de 18.000 lei. n cursul lunii februarie achiziioneaz i pune n funciune o cas de marcat fiscal n valoare de 1.500 lei. S se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2011.

Raspuns:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit :18.000 lei 1.500 lei = 16.500 lei Determinarea impozitului pe venit :16.500 lei x 3% = 495 lei 84. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor a nregistrat n trim I 2011 urmtoarele venituri: Venituri din vnzarea produselor finite ................................................... 12.000 lei Venituri din dobnzi ..................................................................................... 200 lei Venituri din variaia stocurilor ................................................................... . 1.000 lei Venituri din producia de impobilizri corporale i necorporale ............... 700 lei S se determine impozitul pe venit.

Raspuns:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit : 12.000 lei + 200 lei = 12.200 lei Determinarea impozitului pe venit: 12.200 lei x 3% = 366 lei 85. O societate pltitoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor achiziioneaz i pune n funciune n cursul lunii februarie 2011 o cas de marcat fiscal n valoare de 1.400 lei. Balana la 31 martie 2011 nregistreaz urmtoarele venituri: Venituri din comercializarea mrfurilor ................................................... 10.000 lei Venituri din dobnzi ..................................................................................... 100 lei Venituri din provizioane................................................................................ 200 lei 22

S se determine impozitul pe venit.

Raspuns:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit : 10.000 lei + 100 lei 1.400 lei = 8.700 lei Determinarea impozitului pe venit: 8.700 lei x 3% = 261 lei 86. n cazul cror persoane juridice legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe veniturile microntreprinderilor? Raspuns: CF art.112 indice 1: Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microntreprinderilor persoanele juridice romne care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) realizeaz venituri, altele dect cele prevazute la art 112 indice 2 alin.6 b) are de la 1 pn la 9 salariai inclusiv; c) a realizat venituri care nu au depit echivalentul n lei a 100.000 euro; d) capitalul social al acesteia este deinut de persoane, altele dect statul si autoritile locale. Art. 112 indice 2 alin 6: Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice romne care: a) desfoar activiti n domeniul bancar; b) desfoar activiti n domeniile asigurrilor i reasigurrilor, al pieei de capital, cu excepia persoanelor juridice care desfoar activiti de intermediere n aceste domenii; c) desfoar activiti n domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului; d) au capitalul social deinut de un acionar sau asociat persoan juridic cu peste 250 de angajai. 87. Care este cota de impunere pentru anul fiscal 2011 in cazul platitorilor de impozit pe veniturile microintreprinderilor? Raspuns: CF art. 112 indice 5 Cota de impozitare este de 3% 88. Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe venitul microintreprinderilor? Raspuns: CF art.112 indice 7: Baza impozabil a impozitului pe veniturile microntreprinderilor o constituie veniturile din orice surs, din care se scad: a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse ; b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie; c) veniturile din producia de imobilizri corporale i necorporale; d) veniturile din subventii de exploatare; e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare; f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si /sau penalitati de intarziere, care au fost chelt. nedeductibile la calculul profitului impozabil; g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pt. pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. n cazul n care o microntreprindere achiziioneaz case de marcat, valoarea de achiziie a acestora se deduce din baza impozabil, n conformitate cu documentul justificativ, n trimestrul n care au fost puse n funciune, potrivit legii. 89. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2011: lei, valori lunare Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie Venituri 75000 59.000 85.000 65.000 75.000 56.000 Cheltuieli 50.000 45.000 35.000 50.000 45.000 25000 Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost : 23

- ianuarie = 4,2345 - februarie = 4,3256 - martie = 4,3167 - aprilie = 4,2915 - mai = 4,3056 - iunie = 4,2915 Considerand valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2010 de 4,3213 lei/ euro, precizati daca societatea isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in primul semestru al anului 2011.

Raspuns:
ian: 75.000:4,3213=17.355,89 feb: 59.000:4,3213=13.653,30 cumulat = 31.009,19 euro mart: 85.000:4,3213=19.670,01 cumulat = 50.679,2 euro apr: 65.000:4,3213=15.041,77 cumulat = 65.720,97 euro mai: 75.000 :4,3213=17.355,89 cumulat = 83.076,86 euro iun: 56.000:4,3213=12.959,06 cumulat = 96.035,92 euro Se observa ca societatea nu depaseste suma de 100.000 euro, potrivit legii, isi mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. 90. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2011: lei, valori lunare Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie Venituri 75.000 59.000 85.000 65.000 75.000 56.000 Cheltuieli 50.000 45.000 35.000 50.000 45.000 25.000 Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost : - ianuarie = 4,2345 - februarie = 4,3256 - martie = 4,3167 - aprilie = 4,2915 - mai = 4,3056 - iunie = 4,2915 Considerand valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2010 a fost de 4,3213 lei/euro, precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2011 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Raspuns:
ian: 75.000:4,3213=17.355,89 feb: 59.000:4,3213=13.653,30 cumulat = 31.009,19 euro mart: 85.000:4,3213=19.670,01 cumulat = 50.679,2 euro apr: 65.000:4,3213=15.041,77 cumulat = 65.720,97 euro mai: 75.000 :4,3213=17.355,89 cumulat = 83.076,86 euro iun: 56.000:4,3213=12.959,06 cumulat = 96.035,92 euro Societatea plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor, astfel: 415.000 ( 75.000 + 59.000+ 85.000 +65.000 +75.000 +56.000)* 3% = 12.450 lei 91. O societate comerciala care are ca obiect principal de activitate activitati de consultanta pentru afaceri si management poate fi platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor?

Raspuns:
NU, potrivit dispozitiilor art. 112 indice 2 alin 6 litc) CF.

24

92. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor in anul 2011 : Luna Venituri din prestari servicii Venituri din consultanta Cheltuieli deductibile ian 15000 5000 8000 feb 35000 10000 12000 martie 50000 11000 27000 lei, valori cumulate de la inceputul anului aprilie mai iunie 77000 107000 115000 15000 39000 20000 55000 25000 76000

Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2011 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Raspuns:
Societatea datoreaza impozit pe profit, determinat, astfel: Total venituri trim.I : 50.000+11.000=61.000 lei Total chelt.deductibile trim I =27.000 lei Profit impozabil= 61.000- 27.000= 34.000 lei Impozit pe profit:34.000 *16%= 5.440 lei. Total venituri sem.I : 115.000+25.000=140.000 lei Total chelt.deductibile sem. I =76.000 lei Profit impozabil= 140.000- 76.000= 64.000 lei Impozit pe profit:64.000 *16%= 10.240 lei -5.440 lei =4.800 lei de plata. 93. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul 2011 : lei, valori cumulate de la inceputul anului Luna ian feb martie aprilie mai iunie Venituri din prestari servicii 15000 35000 50000 77000 107000 115000 Venituri din consultanta 5000 10000 11000 35000 110000 135000 Cheltuieli deductibile 10000 15000 33000 45000 55000 85000 Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2011 ( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)

Raspuns: Potrivit legii societatea datoreaza impozit pe profit, astfel:


Total venituri trim.I : 50.000+11.000.=61.000. lei Total chelt.deductibile trim I =33.000 lei Profit impozabil= 61.000- 33.000= 28.000 lei Impozit pe profit:28.000 *16%= 4.480 lei. Total venituri sem.I : 115.000+135.000=250.000 lei Total chelt.deductibile sem. I =85.000 lei Profit impozabil= 250.000- 85.000= 165.000 lei Impozit pe profit:165.000 *16%= 26.400 lei -4.480 lei =21.920 lei de plata. 94. O societate comerciala se infiinteaza in anul 2011 ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. Exercitiul financiar al anului 2011 inregistreaza o pierdere de 2.000 lei. In 2012 trece la regimul de platitoare de impozit pe profit. Poate societatea sa-si recupereze, in scopul calcularii impozitului pe profit pe anul 2012, pierderea inregistrata in anul 2011?

Raspuns:
NU poate fi recuperata pierderea din perioada cand societatea a fost microntreprindere. CF art.26 alin ( 4 ): Contribuabilii care au fost pltitori de impozit pe venit i care anterior ( inainte de a fi micro.) au realizat pierdere fiscal intr sub incidena prevederilor alin. (1) sau alin (5) de la data la care au 25

revenit la sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Aceast pierdere se recupereaz pe perioada cuprins ntre data nregistrrii pierderii fiscale i limita celor 5 ani, respectiv 7 ani, dupa caz. CF art.26 alin. (1) : Pierderea anual, stabilit prin declaraia de impozit pe profit, se recupereaz din profiturile impozabile obinute n urmtorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua n ordinea nregistrrii acestora, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale n vigoare din anul nregistrrii acestora. 95. Precizati care sunt cheltuielile care pot fi scazute din baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Raspuns: CF art. 112 indice 7 alin.(2) In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii. 96. Precizati 3 tipuri de venituri care nu intra in baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile microintreprinderilor. Raspuns: art. 112 indice 7 alin.(1) CF se enumereaza 3 categ. din urmatoarele : a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse ; b) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie; c) veniturile din producia de imobilizri corporale i necorporale; d) veniturile din subventii de exploatare; e) veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare; f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si /sau penalitati de intarziere, care au fost chelt. nedeductibile la calculul profitului impozabil; g) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pt. pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii. 97. Din veniturile enumerate mai jos selectati-le pe cele impozabile n anul 2011, n sensul impozitului pe venit: a) veniturile din dividende; da b) veniturile din pensii pentru invalizi de rzboi; scutit art 42.d c) indemnizatia pentru incapacitatea temporar de munc; da d) sumele primite sub form de sponsorizare;scutit 42.f e) indemnizatia pentru cresterea copilului; scutit 42 a f) indemnizatia lunar a asociatului unic; da g) indemnizatiile din activitti desfsurate ca urmare a unei functii de demnitate public; da h) venituri din cedarea folosintei bunurilor; da i) venituri din drepturi de proprietate intelectual; da j) venituri din jocuri de noroc. da Raspuns: a, c, f, g, h, i, j. 98. O salariat a unei societti comerciale obtine la locul de munc de baz, pe baza unui contract de munca cu timp normal, urmatoarele venituri, n luna martie 2011: salariu de baz = 900 lei; spor de vechime = 15%; 20 tichete de mas n valoare de 8,72 lei/tichet. un cadou cu ocazia zilei de 8 martie n valoare de 250 lei. Salariata are n ntretinere un copil minor si pe mama sa care nu obtine venituri si este proprietara unui teren agricol n suprafat de 5.000 m.p. Determinati venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie si drepturile salariale incasate de angajata, cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati sunt : CAS 10,5%, CASS 5,5%, somaj 0,5%, iar luna martie 2011 a avut 23 de zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat integral ( deducerea se rotunjeste in sus la 10 lei).

Raspuns:
sal. de baza: 900 lei spor de vechime 15%: 900 x 15%=135 lei Spor cu caracter permanent? da 26

- tichete masa: 20 x 8,72= 174,4 lei - cadou 8 martie: 250.=> deductibil la nivelul de 150 lei =>nedeductibil - are in intretinere 2 persoane=> deducere, calculata astfel: 450 x [ 1- (1.135 - 1.000/2.000)] = 420 lei Sal.brut=900+135+(250-150)=1.135 lei Neimpozabil: din cadou: 150 Fd.somaj 0,5%: 1.135 x 0,5% = 6 lei CAS: 1.135 x 10.5%=119 lei CASS: 1.135 x 5.5%=62 lei Venit net = 1.135-187( contributii 6+119+62)=948 lei Venit impozabil = 948-420( deducere )=528 lei Impozit sal.=528 x 16%=84 lei Salariu net = 948 (venit net)-84( impozit venit )=864 lei -28 lei( imp. af. tichete masa= 174 x 16% )= 836 lei. drepturi salariale incasate : Salariu net 836 lei ; un cadou cu ocazia zilei de 8 martie n valoare de 250 lei ; 20 tichete de mas n valoare de : 20x8,72=174,4 lei. 99. O persoan fizic obtine la locul de munc de baz un venit net lunar de 1.500 lei, si la un loc de munc unde are un contract individual de munc cu timp partial obtine un venit net lunar de 950 lei. Persoana fizic lucreaz la locul de munc de baz n perioada ianuarie-septembrie 2010, iar la cellalt loc de munc, n perioada februarie-iunie 2010. Stiind c persoana fizic are n ntretinere o persoan si deducerea personal lunar aferent este de 210, determinati: a) impozitul lunar pe veniturile din salarii pltit de persoana fizic; b) valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din valori. Loc de munca nr.1: venit net lunar: 1.500 (per.ian-sep.2010) 9 luni- de baza Loc de munca nr. 2: venit net lunar: 950 (per.feb.-iun.2010) 5 luni 1.Loc de munca de baza: venit net impozabil lunar = 1.500 lei-210 lei ( deducere personala) Venit impozabil : 1.500-210= 1.290 lei Impozit pe venit : 1.290*16%= 206 lei/ luna Venit net : 1.290 206= 1.084 lei Venit aferent 9 luni 1.084*9= 9.756 lei 2.Loc de munca cu timp partial: venit net lunar impozabil=950 lei Venit impozabil si imp. af. : 950*16%=152 lei/ luna Venit net : 950-152=798 lei Venit aferent 5 luni : 798*5=3.990 lei Impozit lunar = 206+152=358 lei Impozit total platit in 2010= 9 x 206+ 5 x 152= 2.614 lei 100. Pentru care din veniturile de mai jos, obinute n anul 2011 de o persoan fizic romn cu domiciliul n Romnia, este aceasta obligat s depun declaraie de impunere: a) venituri din drepturi de proprietate intelectual; b) venituri din cedarea folosinei bunurilor; c) venituri din salarii; d) venituri nete determinate pe baz de norme de venit.

Raspuns:
a) venit. din drept de proprietate intelectuala b) venit din cedarea folosintei bunurilor 101. O persoan fizic desfoar activiti de servicii de sonorizare muzical i opteaz pentru impunerea n sistem real. Ea estimeaz c n anul 2011 va realiza urmtoarele venituri: - venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70.000. lei - venituri din dobnzi aferente disponibilitilor din conturile la vedere prin care deruleaza incasarile si platile aferente activ.ec.desf.: 500 lei - venituri din sponsorizri: 3.000 lei n aceeai perioad, persoana fizica estimeaz c va realiza urmtoarele cheltuieli: 27

- cheltuieli cu achiziionarea de materiale consumabile i obiecte de inventar: 20.000 lei - cheltuieli cu chiria spaiului unde i are sediul: 12.000 lei - cheltuieli cu salariile: 18.000 lei - cheltuieli privind amenzile datorate autoritilor romne: 1.500 lei - cheltuieli de protocol: 1.000 lei Persoana fizic estimeaza ca la 1 iunie 2011 va contracta un mprumut n sum de 30.000 lei, rambursabil integral peste 12 luni, de la o alt persoan fizic, la o rat a dobnzii de 20% pe an. Rata dobnzii de referin stabilit de BNR este de 15% pe an. Determinai impozitul pltit sub form de pli anticipate n contul impozitului pe venit n cursul anului la termenele de plata legale.

Raspuns:
1. Determinarea venitului brut Venitul brut = venituri din prestarea serviciilor + venituri din dobnzi = 70.000+500=70.500 lei 2. Determinarea cheltuielilor deductibile - cheltuielile cu achiziionarea de materiale consumabile i obiecte de inventar sunt integral deductibile =>Ch. Ded. = 20.000 lei - cheltuielile cu chiria spaiului sunt integral deductibile => Ch. Ded. = 12.000 lei - cheltuielile cu salariile sunt integral deductibile => Ch. Ded. = 18.000 lei - cheltuielile privind amenzile datorate autoritilor romne sunt integral nedeductibile => Ch. Neded. = 1.500 lei - cheltuielile cu dobnzile la mprumuturile contractate de la alte persoane fizice sunt deductibile n limita ratei dobnzii de referin a BNR.: Valoarea dobnzii lunare = 30.000 * 20% /12 = 500 lei Valoarea dobnzii conform ratei de referin a BNR: 30.000 * 15% /12 = 375 lei =>persoana fizic i va putea deduce o cheltuial cu dobnda lunar de 375 lei. Numrul de luni de plat a dobnzii = 7 x Ch. Ded. = 7*375 = 2.625 lei dobanda Ch Neded = 7 * (500 375) = 875 lei - cheltuielile de protocol sunt deductibile n limita unei cote de 2% aplicat diferenei dintre venitul brut i cheltuielile deductibile, altele dect cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pt. acordarea de burse private, protocol i cotizaiile pltite la asociaiile profesionale: Limita = 2% * (70.500 20.000 12.000 18.000 2.625) = 2% * 17.875 =357 lei, chelt procol ded. Total cheltuieli deductibile = 20.000+12.000+18.000+2.625+357 =52.982 lei 3. Determinarea venitului net Venit net = Venit brut Cheltuieli deductibile = 70.500 52.982 =17.518 lei 4. Determinarea plilor anticipate n contul impozitului pe venit Impozit pe venit estimat = 17.518 * 16% = 2.803 lei La 15 martie 2011: plata anticipata n contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 701 lei La 15 iunie 2011: plata anticipata n contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 701 lei La 15 septembrie 2011: plata anticipata n contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 701 lei La 15 decembrie 2011: plata anticipata n contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700 lei 102. O persoan fizic realizeaz n cursul anului 2011 urmtoarele venituri din drepturi de autor: Luna Tipul de venit Suma (lei) Iunie 2011 Opere literare 2.000 Sept. 2011 Opere monumentale 5.000 Oct. 2011 Opere literare 1.000 Determinai venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectual corespunzatoare anului 2011 i impozitul sub form de pli anticipate n contul impozitului pe venit pltit n cursul anului, tiind c pe parcursul ntregului an contribuabilul a fost angajat la o societate comercial cu contract individual de munc cu timp ntreg. Raspuns: Cod Fiscal art.50 i 52: 1. Determinarea impozitului sub form de pli anticipate aplicnd o cot de impunere de 10% la venitul brut, retinut si platit la bugetul de stat de catre platitorul de venit la data platii venitului. 28

n luna iunie 2011: Impozit = 2.000 * 10% = 200 lei n luna septembrie 2011: Impozit = 5.000 * 10% = 500 lei n luna octombrie 2011: Impozit = 1.000 * 10% = 100 lei 2. Determinarea venitului anual impozabil prin Declaratia 200 pe surse de venit : Op. literare: VB-20%( chelt. forfetare) Op. monumentale : VB-25%( chelt. forfetare), aceste deduceri nu se aplica in cazul dat, motivat de faptul ca persoana fizica a utilizat baza materiala a beneficiarului acestor drepturi de proprietate intelectuala, avand incheiat cu acesta contract individual de munca, Pct.57 NMCF. Venit anual impozabil: 2.000+5.000+1.000=8.000 lei Plati anticipate: 200+500+100=800 lei 103.Studiu de caz: Persoan angajat cu contract individual de munc, cu timp normal; Venitul lunar brut din salarii la funcia de baz (de ncadrare)................1.000 lei; Deducere personal (are o persoan n ntreinere) ....................................350 lei; Cote de asigurri sociale pentru condiii normale de munc : CAS 10,5%, CASS 5,5% , Somaj 0,5% S se calculeze impozitul pe venitul din salarii.

Raspuns:
CAS 10,5%: 1.000x10,5%=105 lei CASS 5,5% : 1.000x5,5%=55 lei Somaj: 1.000x0,5%=5 lei Venit net : 1.000-105-55-5=835 lei Venit impozabil : 835-350( deducerea)=485 lei Impozit : 485x16%=78 lei Salariu net : 835-78=757 lei 104. Studiu de caz: Persoan angajat cu contract individual de munc; Venitul lunar brut din salarii la funcia de baz (de ncadrare)................1.000 lei; Deducere personal (are o persoan n ntreinere) ....................................350 lei; Cote de asigurri sociale pentru condiii normale de munc : CAS 10,5%, CASS 5,5% , Somaj 0,5% Cotizaia sindical ........................................................................................10 lei; Contribuii la fondurile de pensii facultative ...............................................30 lei. (contribuia la nivelul anului nu depete echivalentul n lei a 400 euro) S se calculeze impozitul pe venitul din salarii.

Raspuns:
CAS 10,5%: 1.000x10,5%=105 lei CASS 5,5% : 1.000x5,5%=55 lei Somaj: 1.000x0,5%=5 lei Venit net : 1.000-105-55-5=835 lei Venit impozabil : 835-350-10 (cotizatie)- 30 (contributie pensie facultativa)=445 lei Impozit : 445x16%=71 lei Salariu net :835-10-30-71=724 lei 105.Studiu de caz: Persoan care desfoar activiti n baza unui contract ncheiat conform Codului Civil Venitul brut obinut...................................................................................2.000 lei; La nchierea contractului persoana nu i-a exercitat opiunea de impozitare a venitului brut pentru impozitul final. S se determine impozitul pe venit reinut la surs de pltitorul de venit. Raspuns: art. 52 CF Baza de impozitare :Venitul brut obinut : 2.000 lei

29

Impozitul pe venit reinut de platitorul de venit ca plata anticipata : 10% x 2.000 lei=200 lei, urmnd sa se regularizeze in anul urmator cnd va plati diferenta de impozit pna la 16%, in baza deciziei de impunere emisa de organul fiscal, dupa depunerea declaratiei anuale de venit F. 200. 106. O persoan fizic a obinut, n luna martie 2011, n baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de proprietate intelectual, venituri n valoare de 2.000 lei. Stabilii valoarea impozitului ce trebuie virat statului de ctre pltitorul de venit n luna aprilie i suma net ncasat de persoana fizic.

Raspuns:
Impozit = 10% x 2.000 = 200 lei. Venit net = 2.000 200 = 1.800 lei. 107. Cine sunt considerai contribuabili n cazul impozitului pe venit? Raspuns: CF art. 39 a) persoanele fizice rezidente; b) persoanele fizice nerezidente care desfoar o activitate independent prin intermediul unui sediu permanent n Romnia; c) persoanele fizice nerezidente care desfoar activiti dependente n Romnia; d) persoanele fizice nerezidente care obin alte venituri n Romnia 108. Care este sfera de cuprindere n cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice rezidente romne, cu domiciliul n Romnia? Raspuns : art. 40 CF Impozitul pe venit n cazul persoanelor fizice rezidente romne, cu domiciliul n Romnia se aplic asupra veniturilor obinute din orice surs, att din Romnia, ct i din afara Romniei 109. Care sunt condiiile care trebuie ndeplinite de o persoan pentru a fi considerat n ntreinere din punctul de vedere al deducerii personale care se acord salariaiilor? Raspuns: CF art. 56. alin 3 si alin 7 Persoana n ntreinere poate fi soia/soul, copiii sau ali membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soului/soiei acestuia pn la gradul al doilea inclusiv, ale crei venituri, impozabile i neimpozabile, nu depesc 250 lei lunar. Nu sunt considerate persoane aflate n ntreinere: a) persoanele fizice care dein terenuri agricole i silvice n suprafa de peste 10.000 mp n zonele colinare i de es i de peste 20.000 m2 n zonele montane; b) persoanele fizice care obin venituri din cultivarea i din valorificarea florilor, legumelor i zarzavaturilor n sere, n solarii special destinate acestor scopuri i/sau n sistem irigat, din cultivarea i din valorificarea arbutilor, plantelor decorative i ciupercilor, precum i din exploatarea pepinierelor viticole i pomicole, indiferent de suprafa. 110. Potrivit legislaiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice, care sunt categoriile de venituri pentru care se depune anual Declaraia de impunere (Formularul 200)? Raspuns: CF art. 83 Declaraia se completeaz de ctre contribuabilii persoane fizice care obin venituri din: activiti independente (activiti comerciale, profesii libere), drepturi de proprietate intelectual, din cedarea folosinei bunurilor, din activiti agricole in sistem real i din transferul titlurilor de valoare si parti sociale si op. de vanzare-cumparare de valuta la termen si orice alte operatiuni de acest gen. 111. O persoana fizica obtine venituri din activitati agricole, fiind impusa pe baza normelor de venit. Pt. anul 2011 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. Veniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul 2011 au fost de 200.000 lei, iar chelt. au fost de 90.000 lei. Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2011 datorata de persoana fizica.

Raspuns:
Norma de venit (anual) :75.000 lei => 75.000/12=6.250 lei/luna

30

In cazul impozitrii cu norm pe venit, nu conteaza venitul efectiv realizat i cheltuielile, ci numai norma anual care se impoziteaza cu 16%. Impozit pe venit aferent anului 2011, stabilit conform normei de venit : 75.000 x 16%= 12.000 lei 112. O persoana fizica obtine venituri din activitati agricole, fiind impusa pe baza normelor de venit. Pt. anul 2011 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. Veniturile efectiv obtinute de persoana fizica in anul 2011au fost de 200.000 lei, iar chelt. au fost de 90.000 lei. Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2011 datorata de persoana fizica si precizati la ce termene trebuie achitat acesta si in ce sume. Raspuns: Art.82 alin 3CF Nu au importanta veniturile si chelt. efectiv realizate. Impozit pe venit aferent anului 2011, stabilit conform normei de venit : 75.000 x 16%= 12.000 lei Impozit pe venit de plata in doua rate egale: 12.000:2=6.000 lei Termenele la care se achita impozitul pe venit sunt: pana la 01.09.2011 inclusiv, respectiv 15.11.2011. 113. O persoana fizica obtine venituri din activitati agricole, fiind impusa pe baza normelor de venit. Pt. anul 2011 i s-a stabilit o norma anuala de venit de 75.000 lei. In cursul anului 2011 persoana s-a imbolnavit pentru o perioada de trei luni, avand pentru aceasta perioada certificat medical. Pe baza acestuia a solicitat reducerea normei de venit, iar administratia financiara a acceptat aceasta reducere. Determinati suma impozitului pe venit aferenta anului 2011 datorata de persoana fizica. Raspuns: Art.72 alin 3 CF Norma se reduce proportional cu timpul nelucrat dovedit cu documente justificative. Corectarea normei pt. perioada concediului medical : 75.000 lei:12=6.250 lei /luna 6.250*3=18.750 lei( reducere din norma ) 75.000-18.750=56.250 norma redusa proportional Impozit pe venit aferent anului 2011, stabilit conform normei reduse cu perioada nelucrata : 56.250 x16%=9.000 lei. 114. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si venitul net in sistem real. In anul 2011 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuielile cu marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli de protocol de 10.000 lei. Determinati limita de deductibilitate a cheltuielilor de protocol.

Raspuns:
Cod Fiscal art.48 alin.6 coroborat cu alin. 5 lit.b. Baza de calcul se determin ca diferen ntre venitul brut i cheltuielile deductibile, altele dect cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaiile pltite la asociaiile profesionale. - cheltuielile de protocol, n limita unei cote de 2% din baza de calcul redata anterior. Cheltuielile de protocol deductibile : (135.000-89.000)x2%= 920 lei. 115. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si venitul net in sistem real. In anul 2011a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuielile cu marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli de sponsorizare de 10.000 lei. Precizati regimul cheltuielilor cu sponsorizarea si modul in care acestea influenteaza impozitul pe venit de plata.

Raspuns:
Cod Fiscal art.48 alin.5 lit.a : Sunt chelt. deductibile limitat: cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum i pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, n limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform legii, redata la raspunsul anterior. Asadar, in situatia analizata, cheltuielile de sponsorizare care sunt deductibile limitat au nivelul de : (135.000-89.000)x5%= 2.300 lei 116. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si venitul net in sistem real. In anul 2011 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuielile cu marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli de protocol de 10.000 lei. Determinati venitul net.

Raspuns:
31

Cod Fiscal art.48 alin.6 Baza de calcul se determin ca diferen ntre venitul brut i cheltuielile deductibile, altele dect cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaiile pltite la asociaiile profesionale. - cotizaii pltite la asociaiile profesionale n limita a 2% din baza de calcul, redata in precedent - cheltuielile de protocol, n limita unei cote de 2% din baza de calcul, redata in precedent cotizatia deductibila: (135.000-89.000) x 2%= 920 lei, diferenta de 1.080 lei fiind neded. fiscal cheltuielile de protocol deductibile : 920 lei (135.000-89.000) x 2% => cheltuielile de protocol nedeductibile : 10.000-920=9.080 lei Venit impozabil : 135.000-89.000-920-920=44.160 lei Impozit pe venit: 44.160 x16%=7.066 lei Venit net : 44.160-7.066=37.094 lei 117. O persoana fizica obtine venituri dintr-o activitate comerciala, determinandu-si venitul net in sistem real. In anul 2011 a realizat venituri din vanzarea marfurilor de 135.000 lei, cheltuielile cu marfurile de 89.000 lei, cheltuieli cu cotizatia la Asociatia Comerciantilor Romani de 2.000 lei si cheltuieli de sponsorizare de 10.000 lei Determinati venitul net.

Raspuns:
- cotizatia deductibila:135.000-89.000 x 2%= 920 lei - cheltuielile de sponsorizare deductibile : (135.000-89.000) x 5%= 2.300 lei=> cheltuielile de sponsorizare nedeductibile : 10.000-2.300=7.700 lei Venit impozabil : 135.000-89.000-920-2.300=42.780 lei Impozit pe venit : 42.780x16%=6.845 lei Venit net : 42.780-6.845=35.935 lei. 118. O persoana fizica autorizata desf.o activ. com. pt. care venitul net se determina in sistem real. La sfarsitul anului 2011 ea inregistreaza urmatoarele valori in contabilitatea in partida simpla: venituri din vanzari de marfuri = 120.000 lei cheltuieli cu marfurile = 80.000 lei cheltuieli cu personalul = 5.600 lei cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4.800 lei cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.500 lei Determinati impozitul pe venit datorat pentru intregul an 2011. Nota Activitatea desfasurata de PFA este independenta.

Raspuns:
cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum i pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, n limita unei cote de 5% din baza de calcul. Baza de calcul se determin ca diferen ntre venitul brut i cheltuielile deductibile, altele dect cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaiile pltite la asociaiile profesionale.( art. 48 alin.6CF) Baza de calcul pt.acordare bursa privata: 120.000-(80.000+5.600)= 34.400 lei cheltuielile cu burse private deductibile: 34.400x5%=1.720 lei => cheltuielile cu burse private nedeductibile:4.800-1.720=3.080 lei Venit anual impozabil: 120.000-(80.000+5.600+1.720)=32.680 lei Impozit pe venit datorat : 32.680 x 16%= 5.229 lei 119. O persoana fizica autorizata desf.o activ. com. pt. care venitul net se determina in sistem real. La sfarsitul anului 2011 ea inregistreaza urmatoarele valori in contabilitatea in partida simpla: venituri din vanzari de marfuri = 120.000 lei cheltuieli cu marfurile = 80.000 lei cheltuieli cu personalul = 5.600 lei cheltuieli cu acordarea in bani a unei burse private = 4.800 lei cheltuieli cu impozitul pe venit platit anticipat = 1.500 lei Determinati diferenta de impozitul pe plata sau de recuparat pentru intregul an 2011. Nota Activitatea desfasurata de PFA este independenta. 32

Raspuns:
Baza de calcul : 120.000-(80.000+5.600)= 34.400 lei cheltuielile cu burse private deductibile: 34.400x5%=1.720 lei => cheltuielile cu burse private nedeductibile:4.800-1.720=3.080 lei Venit anual impozabil: 120.000-(80.000+5.600+1.720)=32.680 lei impozit pe venit datorat : 32.680 x16%= 5.229 lei diferenta de impozit de plata : 5.229-1.500=3.729 lei. 120. O pers. fizica desf. o activ. pe baza unei conventii incheiate conform Codului civil cu societatea X SRL. Persoana fizica a optat la incheierea conventiei pentru impozitarea venitului brut. Determinati impozitul pe venit retinut de societatea X SRL in 2011 daca venitul brut lunar realizat de persoana X este in suma de 1.200 lei, iar contractul s-a desfasurat pe perioada a 10 luni din anul 2011. Raspuns: CF art.78 Baza de impozitare : Venitul brut obinut : 1.200 x10=12.000 lei Impozitul pe venit :16% x12.000 =1920 lei 121. O persoana fizica este angajata la o soc.com. cu contract individual de munca cu timp normal.Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2011: salariu de baza = 2.500 lei indem.de conducere de 10 % din salariul de baza tichete cadou pt sarb. de Paste, in valoare de 150 lei, pers fizica are un copil minor un stimulent in natura reprezentat de 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei / kg. o indem.de deplasare pt. o deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei. Determinati venitul brut al persoanei fizice Raspuns: CF art.55 alin 1 si alin.4 lit a): - Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile n bani i/sau n natur obinute de o persoan fizic ce desfoar o activitate n baza unui contract individual de munc sau a unui statut special prevzut de lege, indiferent de perioada la care se refer, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acord, inclusiv indemnizaiile pentru incapacitate temporar de munc. - Cadourile oferite de angajatori n beneficiul copiilor minori ai angajailor, cu ocazia Patelui , zilei de 1 iunie, Crciunului i a srbtorilor similare ale altor culte religioase, precum i cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, n msura n care valoarea cadoului oferit fiecrei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depete 150 lei Venitul brut al pers.fizice : 2.500+2.500x10% +10x10=2.850 lei. 122. O persoana fizica este angajata la o soc.com. cu contract individual de munca cu timp normal.Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2011: salariu de baza = 2.500 lei indem.de conducere de 10 % din salariul de baza tichete cadou pt sarb. de Paste, in valoare de 150 lei, pers fizica are un copil minor un stimulent in natura reprezentat de 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei / kg. o indem.de deplasare pt. o deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei. Determinati deducerea personala care i se poate acorda angajatului in luna aprilie 2011, stiind ca are in intretinere un copil minor. Raspuns: ORDINUL MFP nr. 1016/2005 prevede privind deducerile se acorda pentru venituri<3000 lei Venitul brut al pers.fizice : 2.500+2.500x10% +10x10=2.850 < 3000 lei, beneficiaza de deducere pentru el si copil, care inreg. un cuantum de 26 lei, dupa cum rezulta din modul de calcul prezentat la problema urmatoare 123. O persoana fizica este angajata la o soc.com. cu contract individual de munca cu timp normal.Pe baza acestuia obtine urmatoarele venituri in luna aprilie 2011: salariu de baza = 2.500 lei indem.de conducere de 10 % din salariul de baza tichete cadou pt sarb. de Paste, in valoare de 150 lei, pers fizica are un copil minor 33

un stimulent in natura reprezentat de 10 kg carne evaluate la un pret fara TVA de 10 lei / kg. - o indem.de deplasare pt. o deplasare in interes de serviciu in afara localitatii in valoare de 100 lei. Determinati impozitul pe venit aferent venitului salarial obtinut de persoana fizica, in cazul in care consideram cotele de contributii individuale CAS -10,5%, CASS- 5,5% , Somaj- 0,5% aplicabile la venitul brut( valorile contributiilor si impozitul de rotunjesc la intreg).

Raspuns:
Venitul brut : 2.500+2.500x10% +10x10=2.850 lei CAS :2.850x10,5%= 299 lei CASS : 2.850x5,5%=157 lei Somaj : 2.850x0,5%=14 lei Venit net : 2.850-299-157-14=2.380 lei deducere personala : 350 pina la 1.000 lei, peste 1.000 lei= 350*[1-(2.850-1.000/2.000] =26 lei Venit net impozabil : 2.380-26=2.354 lei Impozit aferent : 2.354*16%= 377 lei 124. O pers. fizica incheie un contract de inchiriere a unui apartament la 1 ianuarie 2011 pentru care va obtine in anul 2011 un venit de 2.500 lei/ luna. La 31.12.2011 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10.000 lei, in favoarea sa. Determinati impozitul sub forma de plati anticipate care va fi achitat pentru venitul din cedarea folosintei bunurilor. Raspuns: CF art.62 si 82 alin 3 Venitul brut reprezint totalitatea sumelor n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur i se stabilete pe baza chiriei sau a arendei prevzute n contractul ncheiat ntre pri pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul ncasrii chiriei sau arendei. Plile anticipate se efectueaza n 4 rate egale, pn la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie i 15 decembrie si se calculeaza fara a fi luata in calcul modernizarea. Venit estimat : 2.500x12=30.000/an Venit impozabil estimat: 30.000-25%(chelt.forfetare cf.art. 62 alin 2)=30.000-7.500=22.500 lei Impozit estimat anual: 22.500x16%=3.600 lei Impozit sub forma de plati anticipate : 3 600 lei : 4=900 lei /trimestru 125. O pers. fizica incheie un contract de inchiriere a unui apartament la 1 ianuarie 2011 pentru care va obtine in anul 2011 un venit de 2.500 lei/ luna. La 31.12.2011 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10.000 lei, in favoarea sa. Determinati impozitul anual datorat eferent venitului din cedarea folosintei bunurilor. Raspuns: CF art.62 si pct.135 indice 1 din NMCF. Venitul brut reprezint totalitatea sumelor n bani i/sau echivalentul n lei al veniturilor n natur i se stabilete pe baza chiriei sau a arendei prevzute n contractul ncheiat ntre pri pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul ncasrii chiriei sau arendei. Venitul brut se majoreaz cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziiilor legale, n sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deintor legal, dac sunt efectuate de cealalt parte contractant. Venit realizat : 2.500x12 +10.000=40.000 lei Venit impozabil: 40.000-25% (chelt. forfetare cf. art. 62 alin 2)= 30.000 lei Impozit anual : 30.000x16%=4.800 lei 126. O pers. fizica incheie un contract de inchiriere a unui apartament la 1 ianuarie 2011 pentru care va obtine in anul 2011 un venit de 2.500 lei/ luna. La 31.12.2011 proprietarul constata ca persoana chiriasa a efectuat cheltuieli cu modernizarea apartamentului in valoare de 10.000 lei, in favoarea sa. Determinati diferenta de impozit de plata sau de recuparat aferenta anului 2011.

Raspuns:
impozit sub forma de plati anticipate : 3.600 lei impozit anual datorat :4.800 lei diferenta de impozit de plata : 4.800-3.600=1.200 lei 34

127. O pers. fizica are incheiate pentru anul 2011 cinci contracte de inchiriere a unor imobile, in urma carora obtine urmatoarele venituri: pt. primul contract, o chirie de 1.200 lei /luna pt. al doilea contract, o chirie de 1.700 lei /luna pt. al treilea contract, o chirie de 1.600 lei /luna pt. al patrulea contract, o chirie de 2.000 lei /luna pt. al cincilea contract, o chirie de 1.900 lei /luna Care este metoda de determinare a venitului net? Raspuns: CF art. 62 Venitul net se determina potrivit prevederilor Cap. IV din Codul fiscal, respectiv potrivit regulilor inscrise la Venituri din cedarea folosintei bunurilor. 128. O persoana fizica obtine in anul 2011 urmatoarele venituri brute din dobanzi: - 1.000 lei la un cont curent - 2.000 lei la un depozit pe 3 ani, constituit la 30.10.2008 - 500 lei la obligatiuni municipale Determinati impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice. Raspuns: CF art. 65 coroborat cu art.67 din CF - Sunt neimpozabile urmtoarele venituri din dobnzi art.65 alin 4: veniturile realizare din detinerea si tranzactionarea si / sau a titlurilor de stat i / sau a obligaiunilor emise de catre unitati administrativ teritoriale.; - Veniturile sub form de dobnzi realizate incepand cu 1 iulie 2010 pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobndite, contractele civile ncheiate, se impun cu o cota de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Idem se procedeaza si in cazul veniturilor sub forma de dobanzi pentru conturi curente. => se impoziteaza 3.000 ( 1.000 + 2.000) x 16%=480 lei 129. O pers. fizica obtine in anul 2011 urmatoarele venituri brute din dividende: a) 1.000 lei de la SC ALFA SA b) 2.000 lei de la SC BETA SA Determinati impozitul pe veniturile din investitii care i se va retine persoanei fizice?

Raspuns: Art. 67 CF
impozit pe dividende : 1.000x16%=160 lei la SC Alfa 2.000*16%=320 lei la SC Beta Total imp.dat. 480 lei 130. Cine are obligatia de virare la stat a impozitului pe veniturile din dobanzi obtinute de persoane fizice? Raspuns: CF art. 67 alin.1 indice 1 si alin. 2 Impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii lor, respectiv a dobanzilor. 131. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu o casa in Bucuresti cu o valoare impozabila de 806 lei/mp si cu o suprafata utila de 80 mp , construita in anul 2005. La 15 aprilie 2011 persoana fizica mai achizitioneaza tot in Bucuresti un apartament intr-un bloc cu 2 etaje si 5 apartamente, cu o suprafata desfasurata de 50 mp, cu o valoare impozabila de 806 lei/mp, construit in anul 2006. Incepand cu 1 iulie 2011, persoana fizica da spre inchiriere noul apartament, pentru care incheie un contract de inchiriere pe 3 ani. Coeficientul de corectie este 2,60. Determinati impozitul pe cladiri care trebuie platit de persoana fizica separat pentru casa si pentru apartament, pentru anul 2011. Raspuns: CFart.251, 252 Pentru casa: Valoarea impozabila:80*806=64.480 lei

35

Valoarea impozabila corectata :64.480 *2,6=167.648 lei Impozit pentru casa :167.648*0,1%=168 lei Pentru apartament: Valoarea impozabila :50mp*806*2,6=104.780 lei Impozit anual:104.780*0,1%=105 lei Se majoreaza cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu. Impozit aferent 8 luni=> 105 :12*8= 70 lei Impozit pentru apartament= 70+45 ( 70 * 65%) =115 lei. 132. O societate comerciala are inregistrata in contabilitate o cladire cu o valoare de inventar de 800.000 lei, amortizata integral. Cota de impozit stabilita prin hotarare a consiliului local este de 0.5%. Determinati impozitul pe cladire care trebuie platit de respectiva societate comerciala. Raspuns: Art. 253 CF Cota de impozit se stabilete prin hotrre a consiliului local i poate fi cuprins ntre 0,25% i 1,50% inclusiv - n cazul unei cldiri a crei valoare a fost recuperat integral pe calea amortizrii, valoarea impozabil se reduce cu 15% . - n cazul unei cldiri care nu a fost reevaluat n ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin, cota impozitului pe cldiri se stabilete de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureti ntre 5% i 10% i se aplic la valoarea de inventar a cldirii nregistrat n contabilitatea persoanelor juridice, pn la sfritul lunii n care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepie cldirile care au fost amortizate potrivit legii. Reducere valoare impozabila cu 15%: 800.000 -15%=800.000-120.000=680.000 lei Impozit pe cladire = 680.000*0.5% (cota stab. HCL)=3.400 lei 133. O institutie de invatamant preuniversitar detine un teren in intravilan destinat constructiilor in suprafata de 500 mp, din care 100 mp sunt ocupati de o cladire. Valoarea impozabila a terenului este de 7.408 lei/ ha. Determinati impozitul pe teren datorat bugetului local.

Raspuns:
Conform prevederilor Codului fiscal art.257, impozitul pe teren nu se datoreaza pentru orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata. Rezulta ca institutia de invatamant preuniversitar nu datoreaza impozit pe teren la bugetului local. 134. Care sunt bonificatiile care pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren, in conformitate cu Legea nr.571/ 2003 privind Codul fiscal- Impozite si taxe locale? Raspuns: CF art. 260. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. 135. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2.400 cmc. Valoarea impozitului asupra mijloacelor de transport este de 72 lei/ 200 cmc. Stiind ca persoana fizica a achizitionat automobilul pe data de 18 februarie 2011, determinati cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plata catre bugetul local pentru anul 2011. Raspuns: CF art. 263 si 264 2400 cmc/200 cmc=12 fractiuni 12*72 lei=864 lei /an Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 a lunii urmatoare dobandirii autoturismului, respectiv 1 martie 2011 => 10 luni, 864:12*10=720 lei 136. O persoan fizic deine n proprietate, ntr-un ora, n anul fiscal 2011, un apartament, situat ntr-un imobil cu dou etaje, fiecare etaj cu dou apartamente, construit n anul 1990, cu pereii din beton armat, cu instalaii de ap, canalizare, electrice i de nclzire, n suprafa construita desfurat de 57 m2. Localitatea unde se afl 36

imobilul a fost ncadrat la rangul II, zona D, cu un coeficient de corecie de 2,10. Stabilii impozitul pe cldire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2011, tiind c valoarea impozabil unitar a fost stabilit de consiliul local la 806 lei/m2, iar plata impozitului se face integral pn la data de 31 martie 2011 (prin hotrrea consiliului local, pentru plata anticipat a impozitului pe cldiri se acord bonificaia maxim prevzut n Codul fiscal , de 10%).

Raspuns:
Impozit anual = 57 x 806 x 2,1 x 0,1% = 96 lei Bonificaie = 96 x 10% =10 lei Impozit de plat = 96 10 = 86 lei. 137. n anul fiscal 2011 o persoan fizic deine n proprietate un autoturism nmatriculat n Romnia, cu o capacitate cilindric de 1895 cm3. Calculai impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar tiind c valoarea impozitului unitar este stabilit de consiliul local la 18 lei/200 cm3 sau fraciune de capacitate, iar plata impozitului se face integral pn pe 31 martie 2011 (prin hotrrea consiliului local, pentru plata anticipat a impozitului pe mijlocul de transport se acord bonificaia maxim prevzut n Codul fiscal, de 10%).

Raspuns:
Nr fractiuni de 200 cm3 = 1895/200 = 10 Impozit anual = 10 x 18 = 180 lei Bonificaie = 180 x 10% = 18 lei Impozit de plat = 180 18 = 162 lei 138. Cine datoreaza impozitul pe cladiri, respectiv taxa pe cladiri? Raspuns: CF art.249 Impozitul pe cldiri este datorat de orice persoana care are in proprietate o cldire situata in Romania, cu exceptia situatiilor prevazute de Codul Fiscal. - Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. 139. Cum se calculeaz impozitul pe cldiri n cazul n care proprietarul este o persoan fizic ce deine n proprietate doar o cldire? Raspuns: CF art 251 n cazul persoanelor fizice, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabil a cldirii. (3) Valoarea impozabil a cldirii, exprimat n lei, se determin prin nmulirea suprafeei construite desfurate a acesteia, exprimate n metri ptrai, cu valoarea impozabil corespunztoare, exprimat n lei/mp. (4) Suprafaa construit desfurat a unei cldiri se determin prin nsumarea suprafeelor seciunilor tuturor nivelurilor cldirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptnd suprafeele podurilor care nu sunt utilizate ca locuin i suprafeele scrilor i teraselor neacoperite . (5) Valoarea impozabil a cldirii se ajusteaz n funcie de rangul localitii i zona n care este amplasat cldirea, prin nmulirea valorii impozabile cu coeficientul de corecie corespunztor (6) n cazul unui apartament amplasat ntr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri i 8 apartamente, coeficientul de corecie se reduce cu 0,10. (7) Valoarea impozabil a cldirii, determinat n urma aplicrii prevederilor alin. (1) - (6), se reduce n funcie de anul terminrii acesteia, dup cum urmeaz: a) cu 20%, pentru cldirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin; b) cu 10%, pentru cldirea care are o vechime cuprins ntre 30 de ani i 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referin.

37

(8) n cazul cldirii utilizate ca locuin, a crei suprafa construit depete 150 de metri ptrai, valoarea impozabil a acesteia, determinat n urma aplicrii prevederilor alin. (1) - (7), se majoreaz cu cte 5% pentru fiecare 50 metri ptrai sau fraciune din acetia. (8) n cazul cldirii la care au fost executate lucrri de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminrii se actualizeaz, astfel c acesta se consider ca fiind cel n care au fost terminate aceste ultime lucrri. (9) Dac dimensiunile exterioare ale unei cldiri nu pot fi efectiv msurate pe conturul exterior , atunci suprafaa construit desfurat a cldirii se determin prin nmulirea suprafeei utile a cldirii cu un coeficient de transformare de 1,20. 140. Cum se calculeaz impozitul pe cldiri n cazul unei persoane juridice? Raspuns: CF art.253 n cazul persoanelor juridice, impozitul pe cldiri se calculeaz prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cldirii. (2) Cota de impozit se stabilete prin hotrre a consiliului local i poate fi cuprins ntre 0,25% i 1,50% inclusiv - n cazul unei cldiri a crei valoare a fost recuperat integral pe calea amortizrii, valoarea impozabil se reduce cu 15% . - n cazul unei cldiri care nu a fost reevaluat n ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referin, cota impozitului pe cldiri se stabilete de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureti ntre 5% i 10% i se aplic la valoarea de inventar a cldirii nregistrat n contabilitatea persoanelor juridice, pn la sfritul lunii n care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepie cldirile care au fost amortizate potrivit legii, n cazul crora cota impozitului pe cldiri este cea prevzut la alin. (2). 141. Care este scadena de plat a impozitului pe cldiri? Raspuns: CF art. 255 31 martie i 30 septembrie inclusiv 142. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxei pe teren? Raspuns: CF art.256. Orice persoan care are n proprietate teren situat n Romnia datoreaz pentru acesta un impozit anual, exceptnd cazurile n care n prezentul titlu se prevede altfel. Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale , concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren. 143. Cum se fundamenteaz impozitul pe teren pentru un teren situat n intravilan, la alt categorie de folosin dect teren pentru construcii? Raspuns: CF art.258 alin ( 3). n cazul unui teren amplasat n intravilan, nregistrat n registrul agricol la alt categorie de folosin dect cea de terenuri cu construcii, impozitul pe teren se stabilete prin nmulirea suprafeei terenului, exprimat n hectare, cu impozitul unitar, iar acest rezultat se nmulete cu un coeficient de corecie corespunzator. 144. Care sunt contribuabilii n cazul impozitului asupra mijloacelor de transport? Raspuns: CF art.261. Orice persoan care are n proprietate un mijloc de transport care trebuie nmatriculat n Romnia datoreaz un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepia cazurilor n care n prezentul capitol se prevede altfel n cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe ntreaga durat a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaz de locatar

38

145. Cum se stabilete cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport n cazul autovehiculelor? Raspuns: CF art.263 Impozitul pe mijlocul de transport se calculeaz n funcie de capacitatea cilindric a acestuia, prin nmulirea fiecarei grupe de 200 de cm3 sau fraciune din aceasta (determinata prin mprirea capacitii cilindrice la 200, iar rezultatul rotunjit la ntreg prin adugare) cu impozitul unitar. 146. O persoana fizica detine ca prima locuinta , in afara celei de domiciliu, o proprietate in mediul urban, avand o suprafata utila de 60 mp, iar valoarea impozabila unitara de 806 lei/mp. La subsol, cladirea are o pivnita nelocuibila, proprietatea contribuabilului, cu o suprafata utila de 8 mp. Cladirea a fost construita in anul 1950, fiind achizitionata de contribuabil la data de 25 ianuarie 2011. Coeficientul de corectie pozitiva a valorii impozabile este de 2.6, iar apartamentul este situat intr-o cladire cu 3 niveluri si 9 apartamente. Determinati impozitul pe cladiri de plata in 2011 pentru aceasta proprietate a contribuabilului. Raspuns: ntrucat nu se cunoaste suprafata construita desfasurata, aceasta se determina, dupa cum urmeaza: Stabilire suprafata impozabila: 60+8= 68 mp Impozit cladire:60*806+8*403( 806* 50%) *2,6=134.118 Reducere cu 20%- vechime mai mare de 50 ani: 134.118- (20% din aceasta valoare): 134.11826.824=107.294 lei* 0,1%=107 lei, impozit aferent. Impozitul determinat anterior se majoreaza cu 65%- este o cladire in afara celei de locuit:107*65%=107+70=177 lei Impozit aferent 11 luni( achizitionata in 25 ian): 177:12*11=162 lei 147. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cldire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp, avand o valoare contabila ( de inventar) de 75.000 lei recuperata integral pe calea amortizarii. Cota de impozit pe cladiri stabilita de consiliul local a fost de 1%. Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica.

Raspuns:
Reducere valoare impozabila cu 15% => 75.000-11.250=63.750 <= val. impozabila Impozit = 63.750*1%=637.5 lei>> 637 lei impozit pe cladire anual 148. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2007 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate. Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2011.

Raspuns:
150.000*10%(majorare)=15.000 lei 149. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2008 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate. Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2011.

Raspuns:
150.000*1%=1.500 lei 150. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2010 un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1820 cmc. Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2011 in conditiile in care impozitul unitar este de 18 lei/ 200 cmc.

Raspuns:
1820/200= 9.1 => 10 fractiuni 10*18=180 lei

39

151. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2620 cmc, achizitionat la data de 20 mai 2011. Impozitul unitar este de 144 lei/200 cmc. Determinati impozitul de plata in 2011.

Raspuns:
2620/200= 13.1 => 14 fractiuni 14*144 =2.016 lei/an Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2011=> 7 luni : 2.016/12=168 lei/luna 168*7=1.176 lei de plata in 2011. 152. O persoana fizica detine incepand cu 10 aprilie 2011 un teren arabil de 10 hectare in extravilan in zona A. Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 43 lei/ ha, iar coeficientul de corectie este 5.

Raspuns:
10 ha*43=430 lei/an 430*5 = 2.150 lei. => 2.150/12=179 lei/luna Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2011 => 8 luni 8*179=1.432 lei, impozit de plata pentru anul 2011. 153. O persoana fizica detine incepand cu 10 iunie 2011 un teren arabil in intravilan de 10 hectare. Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 39 lei/ha, iar coeficientul de corectie este de 3.

Raspuns:
10 ha*39*3=1.170 lei/an Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2011 => 6 luni 1.170:12*6=585 lei, de plata pentru anul 2011. 154. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1897 cmc, achizitionat la data de 20 mai 2010. La 15 iunie 2011 persoana fizica vinde autoturismul. Impozitul unitar este de 18 lei/200 cmc. Determinati impozitul de plata datorat de noul proprietar in 2010 si 2011.

Raspuns:
1897/200=9.49 fractiuni=10 fractiuni 10*18=180 lei, impozit anual 180/12=15 lei/luna Pentru anul 2010, persoana datoreaza impozit de la 1 iunie 2010=> 7 luni : 7*15=105 lei. Pentru anul 2011, persoana datoreaza impozit pana la 30 iunie 2011=> 6 luni : 6*15=90 lei. 155. O persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de 1.000 lei. Imobilul este singura proprietate a contribuabilului, fiind si locuinta de domiciliu. Stiind ca imobilul a fost achizitionat la data de 15 februarie 2008 si a fost vandut la data de 12 noiembrie 2010, determinati impozitul de plata in 2010 si in 2011.

Raspuns:
1000/12= 83.33 lei => 83 lei/luna Pentru anul 2010, persoana datoreaza impozit pentru 11 luni =>83*11 luni= 913 lei. Pentru anul 2011 nu mai exista obiectul impozabil si pe cale de consecinta nici impozitul de plata 156. In conformitate cu prevederile Codului fiscal-Impozite si taxe locale, exista categorii de cladiri scutite de la plata impozitului pe cladiri? Daca da, care sunt principalele categorii de cladiri (precizati minim cinci categorii)? Raspuns: CF, art.250, potrivit caruia sunt scutite unele categorii de cladiri, dintre care am selectat: cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a aricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pt.activitati economice, altele decat cele desfasurate in relatie cu persoane juridice de drept public; cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni; cladirile funerare din cimitire si crematorii; cladirile utilizate pentru activitati social-umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit hotararii consiliului local. 40

157. In conformitate cu prevederile Codului fiscal-Impozite si taxe locale, detinerea de catre o persoana fizica a mai mult de doua cladiri in proprietate o obliga pe aceasta la plata unui impozit diferit fata de situatia in care detine o singura cladire? Daca da, care este majorarea de impozit si in ce conditii? Raspuns: CF, art.252, conform caruia: Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza: cu 65% pt. prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; cu 150% pt. a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; cu 300% pt.a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu. Nu intra sub incidenta articolului in cauza persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala. Impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar. 158. In conformitate cu prevederile Codului fiscal-Impozite si taxe locale, exista categorii de mijloace de transport scutite de la plata impozitului? Daca da, care sunt principalele categorii de mijloace de transport? Raspuns: CF, art.262, conform caruia: Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru: autoturismele, motocicletele cu atas si mototricicletele care apartin persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora; navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pt.transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei; mijloacele de transport ale institutiilor publice; mijloacelor de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pt.servicii de transpot public de pasageri, in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public; vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare. 159. O societate comercial nregistrat n scop de TVA realizeaz n luna mai urmtoarele operaiuni: - achiziioneaz 1.000 kg deeuri metale neferoase la preul de 1,5 lei/kg fr TVA; - achiziioneaz 2.000 kg fructe la pre de 2,0 lei/kg fr TVA; - livreaz 1500 kg fructe la preul de 2,5 lei/kg fr TVA. Determinai TVA de plat sau de recuperat aferent lunii mai . Toate achiziiile/livrrile se fac pe plan intern de la/ctre persoane nregistrate n scop de TVA.

Raspuns:
Achizitie: 1.000*1,5=1.500 TVA: 1.500*24%=360 lei 4426=4427 /360 lei ( taxare inversa, CFart.160) Achizitie: 2.000*2=4.000 TVA=4.000*24%=960 lei Livrare: 1.500*2,5= 3.750 TVA 4427:3750*24%= 900 lei Total TVA deductibila: 360+960= 1.320 lei Total TVA colectata: 360+900= 1.260 lei TVA de rambursat: 1.320-1.260= 60 lei 160. O persoan juridic nregistrat n scop de TVA care activeaz n domeniul produciei de mobilier realizeaz n luna septembrie urmtoarele operaiuni: - achiziii de mas lemnoas pe picior utilizat ca materie prim 850.000 pre fr TVA; - achiziii de materiale consumabile n valoare de 250.000, pre fr TVA; - nregistreaz facturi pentru cazarea personalului trimis n delegaie n valoare de 25.000, fr TVA; - achiziioneaz produse alcoolice i din tutun destinate activitii de protocol n valoare de 15.000 fr TVA; - livreaz produse finite (mobilier) n valoare de 1.450.000 lei, pre cu TVA. Determinai TVA aferenta lunii septembrie. tiind c la sfritul lunii august societatea raportase TVA de recuperat n valoare de 2.500 lei, determinai care este valoarea TVA pe care societatea o datoreaz ctre bugetul statului la sfritul lunii septembrie.Toate operaiunile se desfoar in Romania, furnizorii i clienii fiind

41

persoane nregistrate n scop de TVA in Romania.

Raspuns:
Achizitie masa lemnoasa: 850.000 *24%= 204.000 lei Achizitii:250.000*24%= 60.000 lei Facturi prest.serv. hoteliere. : 25.000*9%= 2.250 lei Prod. Prot.-TVA nedeductibila :15.000*24%=3.600 lei Livrari prod.finite : 1.450.000*24/124%= 280.645 lei Total TVA deductibila : 204.000+60.000+2.250+3.600=269.850 lei TVA de dedus : 269.850-3.600=266.250 lei TVA colectata : 204.000+280.645 = 484.645 lei Tva de plata in luna : 484.645-266.250= 218.395 lei , pt. septembrie TVA de rambursat din luna precedenta : 2.500 lei TVA de plata conform decont : 218.395-2.500=215.895 lei. 4426=4427 /204.000 lei 4426 :60.000 lei 4426 : 2.250 lei 4426 : 3.600 lei 4427: 280.645 lei

161. n luna iulie o persoan juridic pltitoare de TVA realizeaz operaiunile: - livrri de bunuri pe piaa intern n valoare de 220.000 lei fr TVA, TVA 24%; - prestri de servicii pe piaa intern scutite cu drept de deducere n valoare de 110.000 lei; - prestri de servicii pe piaa intern scutite fr drept de deducere n valoare de 180.000 lei; - achiziii de mrfuri n valoare de 100.000 lei fr TVA, TVA24%, destinate n ntregime operaiunilor cu drept de deducere; - achiziii de materiale consumabile i servicii n valoare de 190.000 lei fr TVA, TVA 24%, din care 70% sunt destinate activitilor cu drept de deducere i 30% activitilor fr drept de deducere. Determinai TVA de plat n luna iulie.

Raspuns:
Livrari de bunuri : 220.000 *24%=52.800 lei 4427:52.800 lei Prest.serv. scutite cu dr. de deducere :110.000 lei Prest. serv. scutite fara dr. de deducere : 180.000 lei Achizitii mf. :100.000*24%=24.000 lei 4426 :24.000 deductibil integral Achizitii :190.000*24%= 45.600 lei 4426 :45.600, din care: 30% nu se deduce si 70% se deduce 13.680 (45.600*30%) TVA colectata : 52.800 lei TVA deductibila : 24.000+45.600=69.600 lei TVA de dedus : 69.600-13.680=55.920 lei Nu se calculeaza pro-rata pentru ca se cunoaste destinatia produselor achizitionate. TVA de recuperat : 55.920-52.800=3.120 lei. Prin urmare, in luna iulie nu se inreg. TVA de plata. 162. n luna august o societate pltitoare de TVA realizeaz urmtoarele operaiuni: - exporturi (n afara Comunitii) n valoare de 400.000 lei; - livrri de bunuri pe piaa intern catre persoane fizice, n valoare de 250.000 lei fr TVA, TVA 24%; - prestri de servicii pe piaa intern scutite fr drept de deducere, n valoare de 200.000 lei; - achiziii de materii prime i materiale consumabile de pe piaa intern, n valoare de 600.000 lei fr TVA, TVA 24%, destinate realizrii activitilor firmei; - beneficiaz de prestri servicii de la teri n valoare de 560.000 lei, pre cu TVA, TVA 24%. Si acestea sunt destinate realizarii tuturor activitatilor societatii. Determinai TVA de plat ctre bugetul statului n luna august- Pro-rata se rotunjeste la intregul imediat urmator.

Raspuns:
Export: 400.000 lei, scutit cu drept de ded. Livrari : 250.000 * 24%=60.000 lei 4427 :60.000 lei Prest.serv. :200. 000 lei scutite fara drept de ded. Achizitii :600.000*24%=144.000 lei 4426 : 144.000 lei Beneficiar prest. Serv. :560.000*24:124=108.387 lei 4426 : 108.387 lei Nu se cunoaste destinatia achizitiilor si se calculeaza pro rata: (400.000+250.000) :(400.000+250.000+200.000) *100=650.000 :850.000=76,47%, adica 77% prin rotunjire TVA colectata : 60.000 lei TVA deductibil a: 144.000+108.387=252.387 lei 42

TVA de dedus= 252.387*77%=194.338 lei TVA de rambursat : 194.338-60.000 =134.338 lei. Prin urmare, in luna august nu se inreg. TVA de plata. 163. Agentul economic X achiziioneaz de la productorul Y o cantitate de 1.000 perechi de pantofi la preul de producie de 250 lei / pereche, pre fr TVA. Productorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru aceast comand. Agentul economic X aplic un adaos comercial de 30% la preul de achiziie al pantofilor dup care vinde 800 de perechi agentului economic W i 200 de perechi agentului economic Z. ntruct agentul economic W este un vechi client, X decide s-i acorde un discount de 5% la vnzarea celor 800 perechi de pantofi. tiind c toi agenii economici participani la circuit sunt nregistrai n scop de TVA Romnia, iar toate operaiunile au loc n Romnia, determinai TVA de plat sau de recuperat pentru agentul economic X.

Raspuns:
Achizitie:1.000*250=250.000 lei 4426: 60.000 (250.000*24%) Discount: 25.000 lei, TVA af. de 6.000 lei Vanzare: 800+200=1.000 pantofi PA 250 25 +30% ( adaos comercial)=225+67,5=292,5 lei Valoare vanzare W : 800*292,5=234.000 4427 :56.160 lei (234.000*24%) Discount: 11.700 lei, TVA af. de 2.808 lei Valoare vanzareZ : 200*292,5=58.500 lei 4427 :14.040 lei (58.500*24%) TVA deductibila : 60.000 lei 6.000 = 54.000 lei TVA colectata : 53.352 lei + 14.040 = 67.392 lei TVA de plata : 67.392-54.000=13.392 lei 164 O societate comercial achiziioneaz un mijloc fix pentru care pltete un avans de 30% din valoare n luna iulie, urmnd ca restul de 70% s fie achitat n luna septembrie, atunci cnd mijlocul fix i este livrat. Factura este fcut pentru ntreaga valoare n luna iulie. Dac valoarea mijlocului fix este de 500.000 lei, pre fr TVA, determinai TVA deductibila aferenta lunii iulie.

Raspuns:
TVA devine exigibil la data facturii , astfel c societatea i nregistreaz n luna iulie TVA deductibila de 500.000 * 24% = 120.000 lei 165. O societate comercial achiziioneaz n luna martie mrfuri n valoare de 40.000 lei fr TVA pe care le achit n proporie de 60% n luna martie i 40% n luna aprilie. Factura de achizitie este emisa in luna martie. Tot n luna martie societatea factureaz ctre clieni mrfuri n valoare de 50.000 lei pre fr TVA, pentru care va primi contravaloarea integral n luna aprilie. Determinai TVA de plat sau de recuperat aferenta lunii aprilie, tiind c toate operaiunile au loc n Romnia, ntre persoane nregistrate n scop de TVA n Romnia.

Raspuns:
TVA devine exigibil la data livrrii sau data facturrii. Astfel, TVA aferenta achiziiilor este exigibila n luna martie, iar TVA aferenta livrrilor este exigibila tot n luna martie => pentru luna aprilie societatea nu are TVA de pltit sau de recuperat, ntruct aceasta nu a desfurat operaiuni impozabile cu exigibilitate n luna aprilie. 166. Soc. Com .ALFA SA, cu sediul in Bucuresti si inreg in scop de TVA in Romania, livreaza marfuri catre SC BETA SRL, cu sediul in Sibiu si inreg. in scop de TVA in Romania. Marfurile sunt livrate in data de 10 februarie 2011 , fiind transportate de la Buc.la Sibiu. SC ALFA SA factureaza operatiunea in data de 5 martie 2011. Precizati data la care TVA este exigibila.

Raspuns:
TVA este exigibila la data de 5 martie 2011. 167. Selectai dintre operaiunile prezentate mai jos acele operaiuni pentru care se aplic cota redus de TVA de 9%: - prestri de servicii medicale; - livrri de produse ortopedice; - livrrile de organe, de snge i de lapte de provenien uman; - livrarea de manuale colare; - activitatea de nvmnt; 43

- dreptul de intrare la muzee; - cazarea n cadrul sectorului hotelier; - livrari de locuinte sociale.

Raspuns:
Operaiunile pentru care se aplic cota redus de 9% sunt: CF art.140 alin2 - livrri de produse ortopedice; - livrarea de manuale colare; - dreptul de intrare la muzee; - cazarea n cadrul sectorului hotelier. 168. O societate comercial A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticl la un pre de producie de 8 lei/sticl. Societatea A vinde ctre societatea B cele 2.000 de sticle n luna aprilie. Valoarea accizei specifice pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl. produs, iar cursul de schimb este de 4,2688 lei/euro. Determinai valoarea accizei i a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie s le declare societatea B la administraia financiar, dac B nu mai realizeaz nicio alt operaiune n luna aprilie.

Raspuns:
Societatea B este comerciant, nu productor, ca urmare aceasta nu are obligaii declarative n ceea ce privete accizele. Pentru determinarea TVA de declarat trebuie s determinm preul fr TVA la care B va cumpra de la A. => pre cumparare = Pre de producie + Acciza Pre de achiziie fr TVA = (2.000 * 8) + (34,05 * 4,2688 * 2.000 * 0,75 / 100) = 16.000 + 2.180 = 18.180 lei TVA deductibila = 18.180 * 24% = 4.363 lei Deci societatea B trebuie s declare o TVA de recuperat de 4.363 lei 169. La inventarierea de la sfritul exerciiului financiar se constat lipsa unui mijloc fix n valoare de 20.000 lei, care a fost amortizat contabil n proporie de 30%, lipsa nefiind imputabil. Explicai tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA si precizati suma de TVA generata, daca este cazul . Raspuns: CF art.128 Bunul constatat lips n gestiune i neimputabil este o livrare ctre sine pentru care societatea comercial trebuie s colecteze i sa plateasca TVA, adica 3.360 lei, calculata astfel: 20.000 6.000 ( 20.000*30% ) = 14.000 lei * 24 %= 3.360 lei. 170. Un furnizor acord clientului su n momentul facturrii mrfurilor o reducere comercial. S se determine TVA aferent mrfurilor vndute de ctre furnizor, cunoscnd urmtoarele: Pre de vnzare ..........................................................2.000 lei Rabat 10% acordat mrfurilor vndute. Raspuns: CF art.137 Pre de vnzare: 2.000 lei Rabat 10% : 2.000 lei x 10%=200 lei Baza de impozitare TVA. : 2.000 lei 200 lei = 1.800 lei TVA 24% : 1.800 lei x 24%=432 lei 171. Un furnizor acord clientului su n momentul facturrii mrfurilor reduceri comerciale. S se calculeze TVA aferent mrfurilor vndute de ctre furnizor, cunoscnd urmtoarele: Pre de vnzare ..........................................................2.000 lei Rabat 10% i remiz 5% acordate mrfurilor vndute. Raspuns: CF art.137 Pre de vnzare: 2.000 lei Rabat 10% (2.000 lei x 10%) : 200 lei Baza TVA diminuata cu valoare rabat = 1.800 lei (2.000 lei 200 lei ) Remiz 5% (1.800 lei x 5%) = 90 lei Baza de impozitare TVA : 1.710 lei (1.800 lei 90 lei ) TVA 24% (1.710 lei x 24%)= 410 lei

44

172. Se import din SUA produse finite spre a fi comercializate. S se calculeze TVA datorat n vam, n condiiile n care se cunosc urmtoarele date: Valoarea n vam a mrfurilor ...................................... 40.000 lei; Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%. Importatorul nu beneficiaz de certificat de amnare la plata TVA n vam. Raspuns: CF art.139 Valoarea n vam a mrfurilor .......................................................... 40.000 lei Tax vamal10% (40.000 lei x 10%) ................................................. 4.000 lei Comision vamal 0,5% (40.000 lei x 0,5%) ............................................ 200 lei Total baz de impozitare TVA........................................................... 44.200 lei TVA 24% (44.200 lei x 24%)............................................................... 10.608 lei 173. Soc. FRANCO, cu sediul in Germania si inreg. in scop de TVA in Germania, isi trimite doi angajati in Romania pentru a incheia un contract cu soc. SC ALFA SRL, cu sediul in Romania si inreg. in scop de TVA in Romania. Conform intelegerii, cheltuielile de cazare ale angajatilor societatii FRANCO vor fi facturate de catre hotelul din Romania catre SC ALFA SRL, care le va refactura catre FRANCO. Precizati regimul de TVA aplicabil facturilor emise de SC ALFA SRL soc. FRANCO, precum si suma de TVA colectata, daca este cazul, stiind ca valoarea cazarii fara TVA este de 4.000 lei.

Raspuns: NMCF titlul VI pct.19


Refacturarea se va face aplicandu- se acelasi regim ca si cel aplicat de prestatorul de servicii. Astfel, serviciile de cazare au loc in Romania si vor fi refacturate, prin aplicarea cotei reduse de 9%, adica 4.000 x 9%= 360 lei. 174. Precizati conditiile in care la livrarea unui apartament dintr- un bloc catre o persoana fizica se poate colecta TVA cu cota de 5%.

Raspuns: CF art.140 alin 2


Cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea lucuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. In plus, persoana fizica trebuie sa nu fi detinut si sa nu detina in proprietate nicio locuinta pe care a achizitionat-o cu aceasta cota. 175. O societate inchiriaza una dintre cladirile pe care le detine unei alte soc. Intrucat nu a optat pentru taxare, inchirierea se face aplicand regimul de TVA scutit fara drept de deducere. Societatea doreste sa refactureze si utilitatile aferente ( curent, gaze, apa ) si doreste sa aplice si acestora regimul de scutit fara drept de deducere, considerandu-le cheltuieli accesorii care trebuie sa urmeze acelasi regim ca si operatiunea de baza. Este corect? Argumentati ?

Raspuns:
Nu este corect, din cauza faptului ca potrivit art 141 alin. 2 lit e din Codul fiscal sunt scutite de taxa fara drept de deducere, arendarea, concesionarea, inchirierea si leasingul de bunuri imobile. Asadar, numai operatiunile de inchiriere intra sub incidenta scutirii in conditiile amintite, nu si celelalte operatiuni. 176. O societate platitoare de TVA este inregistrata la inceputul anului 2011 ca avand perioada fiscala pentru declararea si plata TVA trimestrul. In luna august 2011 ea realizeaza o achizitie intracomunitara de bunuri. Este prima achizitie intracomunitara de bunuri pe care o realizeaza. Explicati ce perioada fiscala trebuie sa foloseasca societatea in 2011.

Raspuns: CF art 156 indice1 alin 6 indice 1


Perioada fiscala este trimestrul calendaristic pana cand devine luna calendaristica, respectiv incepand cu septembrie 2011. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pt. care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de taxa. 177. S se determine TVA de plat, cunoscnd urmtoarele date: Venituri obinute din operaiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei; Venituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere 57.500 lei; Bunuri i servicii achiziionate att pentru realizarea de operaiuni care dau drept de deducere, ct i de operaiuni care nu dau drept de deducere 1.240 lei, din care TVA 240 lei; 45

Bunuri i servicii achiziionate, destinate exclusiv realizrii de operaiuni care dau drept de deducere 124.000 lei, din care TVA 24.000 lei; Raspuns: CF art 147 (6) - (11) i art. 1471 Determinare pro-rata Venituri obinute din operaiuni care dau drept de deducere................ 115.000 lei Venituri obinute din operaiuni scutite fr drept de deducere............. 57.500 lei. Pro-rata : 115.000/(115.000+57.500)x100%=66,67%, adica 67%, prin rotunjire. -Achizitii la care se aplica pro rata: 1.240 lei 4426: 240 lei TVA de dedus cu pro rata ; 240*67%=161 lei TVA nedeductibila: 240-161=79 lei - Achizitii la care TVA se deduce integral: 124.000 lei 4426:24.000 lei TVA colectat.: 115.000 lei x 24%= 27.600 lei 4427:27.600 lei TVA deductibil total : 24.000 lei + 161 lei= 24.161 lei TVA de plat : 27.600 lei 24.161 lei = 3.439 lei 178. La data de 31 martie din evidenele contabile s-au centralizat urmtoarele date: TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................3.230 lei TVA colectat ............................................................................................... .7.460 lei TVA deductibili .............................................................................................2.850 lei Societatea obine numai venituri din operaiuni care dau drept de deducere. S se calculeze TVA care rezult din regularizarea datelor la sfritul lunii. Raspuns: CF art 1471 TVA colectat : ............................................................................................... 7.460 lei TVA deductibili ............................................................................................. 2.850 lei TVA de plat n luna martie : 7460-2850= 4.610 lei TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente.................... 3.230 lei TVA de plat la 31 martie : 4.610 lei 3.230 lei= 1.380 lei 179. Ce tipuri de operaiuni intr n sfera de aplicare a TVA?

Raspuns:
n sfera de aplicare a Tva n Romnia intr: livrrile de bunuri (la intern, intracomunitare, exportul), achiziiile intracomunitare, prestrile de servicii i importul. 180. Care sunt cotele de TVA n Romnia?

Raspuns:
Cotele de TVA sunt 24% i 9%. Mai sunt prevazute si operaiuni scutite cu sau fr drept de deducere, precum i operaiuni neimpozabile n Romnia. In plus, este reglementata si cota de 5% pentru livrarile de locuinte in scop social. 181. Cnd devine exigibil taxa pe valoarea adugat n cazul achiziiilor intracomunitare?

Raspuns: CF art. 135


n cazul unei achiziii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data la care este emis factura ctre persoana care efectueaz achiziia, pentru ntreaga contravaloare a livrrii de bunuri, dar nu mai trziu de a cincisprezecea zi a lunii urmtoare celei n care a intervenit faptul generator (data la care ar interveni faptul generator pentru livrri de bunuri similare, n statul membru n care se face achiziia de regul, data la care se face livrarea bunurilor). Prin exceptie, exigibilitatea intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui stat membru sau, dupa caz, la data emiterii autofacturii, daca factura sau autofactura este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator. INFORMATII TEORETICE

46

Achizitia intracomunitara de bunuri sau prestarea de servicii intracomunitara, se considera acea achizitie de bunuri sau servicii prestate, catre un alt stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor. Livrarea intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri prin care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de catre persoana care efectueaza livrarea. Nontransferul reprezinta expedierea sau transportul unui bun din Romania in alt stat membru, de persoana impozabila sau de alta persoana in contul sau. 182. Alfa : pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO Beta: pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu transport : Ro------ Hu Ce operatiune realizeaza SC Alfa SRL si care sunt conditiile pentru care SC Alfa SRL sa poata considera operatiunea scutita cu drept de deducere?

Raspuns:
SC ALFA din RO => realizeaza Livrare intracomunitara pentru ca bunurile sunt transportate din Ro in Hu => op. neimpozabila in Ro, scutita cu drept de deducere. Conditii de scutire: - Beta sa comunice potrivit legii cod de TVA din HU - bunurile sunt transportate din Ro in Hu 183. Alfa : pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO Beta: pers .impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu, cu sucursala in Oradea Explicati ce fel de operatiune realizeaza Alfa si care este regimul de Tva aplicabil. Raspuns: NU este Livrare intracomunitara- se factureaza cu TVA , motivat de faptul ca bunurile nu sunt transportate din Ro in HU, ci sunt transportate din Buzau la sediul Beta din Oradea. Operatiunea ar fi scutita cu drept de deducerea daca bunurile ar fi transportate din Ro in Hu si SC Beta comunica cod din Hu. 184. Alfa : pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO Beta: pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu transport : Ro------ Franta, societatea ALFA factureaz operaiunea cu TVA 24%, argumentand ca nu poate aplica scutirea de tva pt. livrarile intracomunitare intrucat BETA nu ii furnizeaza un cod valabil de TVA emis de autoritatile din Franta, locul unde ajung bunurile. Este corect? Argumentai.

Raspuns:
Nu este corecta factura. Trebuia intocmita factura fara TVA , motivat de faptul ca sunt indeplinite conditiile de scutire: 1. bunurile sunt transportate din Ro in Fr. 2. beneficiarul a comunicat cod de TVA din alt SM ( Hu), cu toate ca bunurile au fost transportate in Franta. In aceasta situatie are loc o LIC in Ro si o AIC in Franta, unde SC Beta din HU va trebui ulterior sa se inregistreze si sa declare AIC in Franta . In cazul LIC locul livrarii este locul unde incepe transportul si locul AIC este locul unde se termina transportul, intre SM diferite 185. Alfa : pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO Gama: pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia transport : Portugalia------ RO Care sunt conditiile in care SC Gama SRL poate aplica scutire la factura emisa catre SC Alfa SRL?

Raspuns:
Conditiile sunt indeplinite, astfel incat SC Gama din Portugalia sa factureze operatiunea ca fiind scutita cu drept de deducere catre SC Alfa din Ro daca : 47

a. Alfa comunica cod de TVA din RO unde are loc AIC b. Bunurile sunt transportate din Portugalia in Ro. 186. Alfa : pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO Gama: pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia transport : Portugalia------ RO Ce operatiune realizeaza SC Alfa SRL i cum va inregistra TVA aferenta acestei operatiuni, stiind ca fructele achizitionate vor fi utilizate pentru operatiuni care dau dreptul de deducere a TVA?

Raspuns:
SC Alfa SRL realizeza o AIC in Ro. Primeste factura fara TVA de la SC Gama din Portugalia, unde are loc LIC. Operatiunea se reflecta in Declaratia recapitulativa, potrivit legii. 187. Alfa : pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO Betaco: pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in Italia prestari de serv. consultanta : RO catre Italia Determinati regimul de TVA aplicabil acestei operatiuni, precum si dac SC Alfa SRL trebuie sa declare acest serviciu in declaratia recapitulativa.

Raspuns:
In Ro SC ALFA efectueaza o PSIC, care se declara in declaratia recapitulativa. 188. X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania transport : RO------ Germania Explicati regimul de TVA aplicabil la intocmirea facturii de catre SC X SRL, aratand si ce conditii trebuie indeplinite pentru a aplica acest regim.

Raspuns:
Operatiunea de livrare din Ro de la SC X, in Germania la SC Z reprezinta LIC, neimpozabila in Ro si factura se va emite fara TVA, scutit cu drept de deducere, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: - bunurile sunt transportate din Ro in Germ. - Sc Z a comunicat codul de TVA din Germ. Daca SC Z nu comunica cod de TVA din Germania dar stim ca exista transport, SC X va emite factura cu TVA din Ro de 24%, TVA inscris pe factura 2.400 lei ( 10.000*24%) 189. Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in RO (aplica reg.special de scutire, CA< 35000 euro Z pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania transport : RO------ Germania Care este suma TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC Alfa SRL? Argumentati.

Raspuns:
SC Alfa SRL- va emite factura fara TVA , motivat de faptul ca nu este inregistrata in scopuri de TVA.mentiune: regim special de scutire 190. Beta SRL Buc. avand cod de TVA vinde televizoare catre Gama din Franta care este inregistrata in scop de TVA si in Ro. Televizoarele in val. de 200.000 lei sunt transportate din Bucuresti la un depozit al Gama din Iasi. Care este suma TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC Beta SRL? Argumentati.

Raspuns:

48

NU are loc o LIC pentru ca bunurile nu sunt transportate in alt SM. Se va intocmi factura cu TVA de 24 %, avand in vedere ca are loc o livrare pe teritoriul Ro. Bunurile sunt puse la dispozitia beneficiarului in Ro. Locul livrarii este in Ro. Suma TVA inscrisa in factura 48.000 lei ( 200.000*24%) 191. Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO BBB: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Franta transport : RO------ Germania Care este suma TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC Alfa SRL si ce conditii trebuie indeplinite pentru a trece aceasta suma/mentiune.

Raspuns:
In Ro are loc o LIC de la sediul SC Alfa din Ro catre BBB care a comunicat cod de TVA din Franta, dar bunurile sunt transportate in Germania. SC Alfa emite factura fara TVA, scutit cu drept de deducere . Daca bunurile nu ar fi transportate sau daca BBB nu ar fi comunicat cod de TVA din alt SM atunci operatiunea ar fi cu TVA si suma TVA inscrisa pe factura ar fi de 48.000 lei ( 200.000*24%) 192. Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Ro Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in HU transport : RO------ HU Care este suma TVA sau mentiunea pe care o trece pe factura SC Gama SRL? Argumentati.

Raspuns:
SC Gama realizeaza o livrare din Ro in Hu cu TVA pentru ca beneficiarul din HU nu comunica cod de TVA ( nu sunt indeplinite conditiile de scutire). Suma de TVA inscrisa in factura este de 3.600 lei (15.000 x24%) 193. X : pers care aplica regim de scutire in Romania Control ulterior care descopera depasirea plaf. de scutire si stab. consecintele aferente. Dupa control X SRL emite catre beneficiarul in cauza o factura cu dif. de TVA stab. in sarcina sa, pe care acesta nu o accepta pe motiv de deducere, este corect argumentul beneficiarului?

Raspuns:
Potrivit art. 146, 155, 159 din CF, persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal, unde se constata erori in calculul taxei, pot emite facturi de corectie catre beneficiari. Pe facturile emise se va face mentiunea ca sunt emise dupa control si se inscriu in decont separat. Beneficiarii au drept de deducere potrivit legii. 194. X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO Gama LTD: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania depozitare : Bucuresti marfa apartanand firmei din Germania Determinati regimul de TVA aplicabil acestei operatiuni, precum si dac SC X SRL trebuie sa declare acest serviciu in declaratia recapitulativa.

Raspuns:
Conform dispozitiilor legale incidente serviciile prestate de prestatori stabiliti in Romania catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti pe teritoriul Comunitatii se numesc prestari de servicii intracomunitare si se declara in declaratia recapitulativa. Asadar, in cazul dat este o prestare de servicii intracomunitara si trebuie declarata conform legii. 195. SC X SRL din RO efectueaza serv de reparatii telefoane pentru ZIGMACO o soc din HU neinreg. In scop de TVA, fiind intreprindere mica. Astfel, soc. din HU nu comunica soc. din Romania un cod de TVA, desi aceasta l-a solicitat. 49

Determinati regimul de TVA aplicabil acestei operatiuni, precum si dac SC X SRL trebuie sa declare acest serviciu in declaratia recapitulativa.

Raspuns:
Pentru SC X SRL este o operatiune impozabila in Romania, cu aplicarea cotei standard, lipseste un cod de TVA valabil. Nu se inregistreaza in aceste conditii obligatia de declarare in declaratia recapitulativa. 196. Beta : pers neimpozabila=intreprindere mica in RO, neinreg. in scop de TVA in RO achizitioneaza mobilier de 25.000 euro de la Alfa din Franta Alfa: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Franta transport : Franta---- RO Descrieti obligatiile societatii Beta SRL din punct de vedere al TVA pentru aceasta tranzactie. Cursul de schimb este de 1 euro = 4,3 lei.

Raspuns:
Beta, intreprindere mica in RO, neinreg. in scop de TVA in RO, care depaseste plafonul pentru achizitii de 10.000 euro/an =>trebuie sa se inreg. in scop de TVA in RO pentru AIC conform art. 153^1 din CF . 197. Gama : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO, transporta3 imprimante la expozitie transport : RO---- Franta---- RO Ce obligatii are SC Gama SRL din punct de vedere al TVA pentru aceasta tranzactie?

Raspuns:
LA SC Gama are loc un nontransfer fara tranzactie (LIC neasimilata ). Bunurile trebuie evidentiate in registrul nontransferurilor in momentul expeditiei si la intorcere . Nu sunt obligatii declarative din p.d.v al TVA in Decont si Declaratia recapitulativa. In plus, daca bunurile nu se intorc inapoi nontransferul devine transfer ( LIC asimilata ). 198. Alfa: se infiinteaza la data de 19.06.2011, intreprindere mica => pers. Neimpozabila => nu plateste TVA. La data de 31.12.2011 constata ca CA a ajuns la nivelul de 72.000 lei. Daca nivelul cursului de schimb 1 euro este de 4,3217 lei mai poate pastra societatea regimul de intrepr. mica neplatitoare de T.V.A? Argumentati raspunsul.

Raspuns:
la 31.12.2011 CA=72.000 lei : 4,3217 16.660,11 euro 35.000*4,3217=151.259 lei / 12 luni pe 7 luni : 151.259:12*7=88.234 lei ( 20.416,50 euro) 20.416,50 euro>16.660,11 euro (88.234 lei >72.000 lei) , care reprezinta CA realizata , rezulta ca nu s-a depasit plafonul si nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA. Deci, se poate pastra regimul de intreprindere mica neplatitoare de T.V.A. 199. Alfa: 19.06.2011, intreprindere mica => pers. neimpozabila =>nu plateste TVA. La data de 31.12.2011 constata ca CA a ajuns la nivelul de 160.000 lei. Daca nivelul cursului de schimb 1 euro este de 4,2817 lei mai poate pastra societatea regimul de intrepr. mica neplatitoare de T.V.A? Argumentati raspunsul.

Raspuns:
31.12.2011 CA=160.000 lei:4,2817=37.368,33euro => 64.059,99 euro pt 12 luni 12 luni------X 7 luni........37.368,33 euro X=12x37.368,33/7= 64.059,99 =>64.060 >35.000euro => nu poate pastra regimul de intreprindere mica 200. Explicati ce reprezinta structura de comisionar din punct de vedere al TVA.

Raspuns:
Structura de comisionar Comisionarul, ca persoana impozabila care actioneaza in nume propriu, dar in contul altei persoane, este considerat din punct de vedere al TVA cumparator-revanzator al bunurilor sau

50

prestarilor de servicii . Intermediarul care actioneaza in calitate de intermediar se considera ca el insusi a livrat bunurile sau a prestat serviciile ( art. 128.2 si 129.2 din CF). 201. Care este documentul in baza caruia se colecteaza TVA in cazul unei livrari catre sine?

Raspuns:
In cazul unei livrari catre sine cf. art. 128 alin.4 din CF, documentul pe baza caruia se colecteaza TVA este Autofactura. CF art. 1551 : Persoana impozabil sau persoana juridic neimpozabil, obligat la plata taxei trebuie s autofactureze operatiunile respective, pn cel mai trziu n a 15-a zi a lunii urmtoare celei n care ia natere faptul generator al taxei. 202. Alfa : pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , servicii transport Gama: pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in Polonia transport : Bucuresti------ Timisoara Precizati regimul de TVA aplicabil si obligatiile declarative ale Alfa SRL referitoare la aceasta operatiune.

Raspuns:
Transportul de la Bucuresti la Timisoara are loc pe teritoriul Ro. Beneficiarul a comunicat codul sau de TVA din Polonia, dar bunurile nu sunt transportate in alt SM. Nu sunt indeplinite conditiile de scutire ( cod beneficiar SM si transport in alt SM) Ca urmare, SC Alfa va emite factura cu TVA 24%, respectiv 10.000*24%=2.400 lei , TVA inregistrata in factura. Se declara prin decont, nu are si alte obligatii declarative. 203. Alfa : pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO Gama: pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in PL transport : Bucuresti------ Berlin Precizati locul acestei operatiuni din punct de vedere al TVA, stiind ca nici Gama, nici Alfa nu au alte sedii fixe in alte state decat cele unde au sediul activitatii economice. Argumentati.

Raspuns:
SC Alfa efectueaza transport intracomunitar cu locul de plecare din Ro si locul de sosire in Berlin ( alt SM). Operatiunea este scutita de TVA in Ro , daca beneficiarul comunica un cod valabil de TVA din Polonia, diferit de cel al prestatorului. Pe factura SC Alfa va inscrie mentiunea scutit cu drept de deducere. 204. Alfa : pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO Teta: pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO transport : Bucuresti------ Berlin Precizati regimul de TVA aplicabil si obligatiile declarative ale SC Alfa SRL referitoare la aceasta operatiune.

Raspuns:
Operatiunea nu este scutita in Ro, pe considerentul ca beneficiarul nu comunica prestatorului un cod valabil de TVA din alt SM diferit de cel al prestatorului. SC Teta din Ro, va primi de la SC Alfa SRL factura cu TVA, in valoare de 2.400 lei (10.000*24%) Nu are obligatii declarative, ci depune numai decont. 205. Alfa : pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , presteaza servicii de consultanta contabila Gama: pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in PL, nu are sediu fix in RO Precizati regimul de TVA aplicabil si obligatiile declarative ale SC Alfa SRL referitoare la aceasta operatiune. Argumentati.

Raspuns:

51

Operatiunea efectuata de SC ALFA reprezinta o prestare de servicii intracomunitara, sub rezerva indeplinirii conditiilor legale. Se inscrie in declaratia recapitulativa. 206. Alfa : pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , presteaza servicii de consultanta contabila Gama: pers. neimpozabila=intreprindere mica, nu are sediu fix in Ro, nu comunica cod de TVA Precizati regimul de TVA aplicabil si obligatiile declarative ale SC Alfa SRL referitoare la aceasta operatiune. Argumentati.

Raspuns:
SC Alfa SRL efectueaza o prestare de servicii impozabila in Romania. Operatiunea se reflecta in decontul de TVA 207. Alfa : pers. neinreg. in scop de TVA in RO => op. scutita fara drept de deducere. In anul 2010 s-a inreg. in scop de TVA. Gama: pers. impozabila, stabilita PL, inreg. in scop de TVA in PL, nu are sediu fix in RO, consultanta contabila, aprilie 2011. Precizati ce suma de TVA sau ce mentiune va trece Gama pe factura, precum si care sunt obligatiile din punct de vedere al TVA ale societatii Alfa. Cursul de schimb este de 1 euro = 4,3 lei.

Raspuns:
SC Gama efec. o operatiune scutita de taxa SC Alfa SRL inregistreaza obligatii speciale cu privire la taxa. 208. Alfa: pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO, inchiriaza cladire Beta: pers. impozabila, inreg. in scop de TVA in RO. Urmare a unui control efectuat a rezultat ca aceasta nu avea dreptul de deducere a taxei. Este corect?

Raspuns:
Inspectorii nu au procedat in mod corect, motivat de faptul ca depunerea cu intarziere a notificarii nu anuleaza dreptul de deducere la beneficiar daca pe notificare s-a mentionat data de la care se opteaza pentru plata TVA la inchirieri. 209. Care sunt termenele de depunere a declaratiei recapitulative de TVA?

Raspuns :
Declaraia se depune de catre persoanele nregistrate n scopuri de TVA, n condiiile art. 156.4 din Codul Fiscal, care au efectuat n luna de raportare livrri intracomunitare, achiziii intracomunitare, livrri n cadrul unei operaiuni triunghiulare. Declaraia recapitulativ se depune lunar pn la data de 15 inclusiv a lunii urmtoare unei luni calendaristice, la organul fiscal competent. Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA, depun declaraia recapitulativ numai pentru perioadele n care ia natere exigibilitatea taxei pentru operatiunile mentionate. 210. Achizitie combustibil in HU de catre directorul general al unei societati din Romania- se declara aceasta operatiune in declaratia recapitulativa?

Raspuns : Nu, pe motiv ca nu este o AIC . In Hu a avut loc o livrare locala cu TVA, pentru care directorul a primit
un bon sau o factura cu TVA, care in Ro se inregistreaza pe cheltuieli. 211. Pers fizica, RO, achizitie de mijloace de transport din Germania pe care le revinde. Trebuie aceasta pesoana sa se inregistreze in scopuri de T.V.A? Argumentati.

Raspuns :

52

Persoana fizica care achizitioneaza in scopul revanzarii autoturisme si desfasoara activitati avand caracter de continuitate devine persoana impozabila, din momentul in care depaseste plafoanele de scutire prevazute de lege, dupa caz, in functie de datele concrete ale situatiei. 212. Societatea comercial ALFA SRL, pltitoare de TVA, realizeaz urmtoarele operaii n luna martie: Achiziioneaz stocuri n valoare de 240.000 lei, pre fr TVA, destinate desfurrii activitii i nevoilor firmei; Livrri de bunuri n interiorul Romniei, n valoare de 300.000 lei, pre fr TVA; Achiziie intracomunitar, valoarea n lei 120.000 lei; Servicii achiziionate n valoare total de 96.720 lei, inclusiv TVA. Determinai TVA de plat sau de recuperat aferent lunii martie ctre bugetul de stat, fiind cunoscute i urmtoarele informaii: TVA neexigibil 23.000 lei i prorata TVA 80% calculat. Raspuns : 240.000 lei x 24%= 57.600 lei, TVA deductibil 300.000 lei x 24%= 72.000 lei, TVA colectat 96.720 lei x 24/124 = 18.720 lei, TVA deductibil Total Tva Deductibil= 57.600 + 18.720 = 76.320 23.000, TVA neexigibil = 53.320 lei x 80%, nivelul proratei = 42.656 lei, Tva de dedus. TVA DE PLAT: 72.000, tva colectat 42.656, tva de dedus = 29.344 lei. 213. Societatea comercial ALFA SRL, pltitoare de TVA, realizeaz urmtoarele operaii n luna iunie: Achiziioneaz mrfuri n valoare de 260.400 lei, pre inclusiv TVA, cot 24%, destinate desfurrii activitii i nevoilor firmei; Export n India, valoarea n lei 340.000 lei; Livrri de manuale i cri colare n interiorul Romniei, n valoare de158.050 lei, inclusiv TVA, cot 9%; Achiziie intracomunitar, valoarea n lei 200.000 lei; Servicii de consultan achiziionate, n valoare total de 230.000 lei, fr TVA, cot 24%; Livrri de bunuri ctre o persoan neimpozabil TVA, n valoare de 18.000 lei, fr TVA, cot 24%. Determinai TVA de plat sau de recuperat aferent lunii iunie ctre bugetul de stat, tiind c prorata TVA este 65%. Raspuns : 260.400 lei x24/124 = 50.400 lei, tva deductibil 158.050 lei x 9/109 = 13.050 lei, tva colectat 230.000 lei x 24% = 55.200 lei, tva deductibl 18.000 lei x 24 % = 4.320 lei, tva colectat Total tva deductibil = 50.400 + 55.200 = 105.600 lei x 65%, nivelul proratei = 68.640 lei, tva de dedus Total tva colectat = 13.050 + 4.320 = 17.370 lei TVA DE RAMBURSAT: 68.640 17.370 = 51.270 lei 214. Ce tipuri de persoane sunt obligate la inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari si ce conditii trebuie sa indeplineasca? Raspuns :CF art 158 indice 2 alin.1 In registrul sus-mentionat sunt obligate sa se inregistreze toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare. 215. Care sunt conditiile de ajustare a bazei de impozitare in ceea ce priveste TVA? Raspuns : CF art 138 Baza de impozitare se ajusteaz n urmtoarele situaii: dac a fost emis o factur i, ulterior, operaiunea este anulat total sau parial, nainte de livrarea bunurilor sau de prestarea serviciilor; n cazul refuzurilor totale sau pariale privind cantitatea, calitatea ori preurile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate, precum i n cazul anulrii totale ori pariale a contractului pt. livrarea sau prestarea

53

n cauz ca urmare a unui acord scris ntre pri sau ca urmare a unei hotrri judectoreti definitive i irevocabile sau n urma unui arbitraj; n cazul n care rabaturile, remizele, risturnele i celelalte reduceri de pre sunt acordate dup livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor; n cazul n care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate ncasa din cauza falimentului beneficiarului, constatat prin hotrre rmas definitiv i irevocabil cf. Legii nr. 85/2006; n cazul n care cumprtorii returneaz ambalajele n care s-a expediat marfa, pentru ambalajele care circul prin facturare. 216. In conformitate cu prevederile legale din Codul fiscal privind deductibilitatea TVA, exista obligatia de ajustare a taxei deductibile in cazul bunurilor de capital? Daca da, care este perioada in care trebuie sa se realizeze aceasta ajustare? Raspuns : CF, art. 149, alin 2, lit a) i b) Taxa deductibil aferent bunurilor de capital, se ajusteaz, n condiiile legii, astfel: a) pe o perioad de 5 ani, pentru bunurile de capital achiziionate sau fabricate, altele dect cele prevzute la lit. b); b) pe o perioad de 20 de ani, pentru construcia sau achiziia unui bun imobil, precum i pentru transformarea sau modernizarea unui bun imobil, dac valoarea fiecrei transformri sau modernizri este de cel puin 20% din valoarea total a bunului astfel transformat sau modernizat. 217. Ce reprezinta pro-rata TVA, cand se aplica si cum este calculata?

Raspuns : CF art 147


Pro-rata este un indicator, care se calculeaz ca raport i este utilizat pentru a determina TVA de dedus, n anumite cazuri date, dup cum vom observa n continuare. Achiziiile pentru care nu se cunoate destinaia, respectiv dac vor fi utilizate pentru realizarea de operaiuni care dau drept de deducere sau pentru operaiuni care nu dau drept de deducere, ori pentru care nu se poate determina proporia n care sunt sau vor fi utilizate pentru operaiuni care dau drept de deducere i operaiuni care nu dau drept de deducere se evideniaz ntr-o coloan distinct din jurnalul pentru cumprri, iar taxa deductibil aferent acestor achiziii se deduce pe baz de pro-rata. Pro-rata se determin ca raport ntre: suma total, fr tax, dar cuprinznd subveniile legate direct de pre, a operaiunilor constnd n livrri de bunuri i prestri de servicii care permit exercitarea dreptului de deducere, la numrtor; i suma total, fr tax, a operaiunilor prevzute la numrtor i a operaiunilor constnd n livrri de bunuri i prestri de servicii care nu permit exercitarea dreptului de deducere, la numitor. 218. Un agent economic import din America de Sud 10.000 sticle alcool etilic concentraie 50%, de 0,5 l/sticl la pre extern de 100 euro/sticl, acestea nefiind plasate n regim suspensiv. Acciza specific pentru alcool etilic este de 750 euro/hl alcool pur. Cursul de schimb este 4,2655 lei/euro. Determinai valoarea accizei care trebuie pltit n vam.

Raspuns:
Acciza = 750 * 4,2655 * [(10.000 * 0,5) / 100] * 50% = 79.978 lei 219. O societate comercial produce n luna mai 2.000 pachete igri cu 10 igri n pachet. Acciza pentru igri este de 64 euro/1000 igri, iar cursul de schimb este de 4.2655 lei/euro. Ct este acciza datorat la bugetul de stat pentru producia realizat, dac igrile sunt eliberate n consum n luna mai ?

Raspuns:
Acciza = 64 * 4,2655 * (2.000 * 10)/1.000 = 5.460 lei 220. Precizai produsele pentru care se aplic accize armonizate. Raspuns: CF art.206 indice 2 Accizele armonizate, denumite in continuare accize, sunt taxe speciale percepute direct sau indirect asupra consumului urmatoarelor produse: - alcool si bauturi alcoolice; - tutun prelucrat; 54

- produse energetice si electricitate. 221. Ce inseamna regim suspensiv de accize? Raspuns: CF art.206 indice 3 pct.11 Regimul suspensiv de accize inseamna un regim fiscal aplicat producerii, transformarii, detinerii sau deplasarii de produse accizabile care nu fac obiectul unei proceduri ori al unui regim vamal suspensiv, accizele fiind suspendate. 222. Precizati exigibilitatea accizei. Raspuns: CF art 206 indice 6 Acciza devine exigibila in momentul eliberarii pentru consum si in statul membru in care se face eliberarea pentru consum. 223. Precizati produsele pentru care se aplica acciza, dar nu intra in categoria accizelor armonizate.

Raspuns: CF art 207


Sunt supuse accizelor si urmatoarele produse: cafea verde cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila 224. n luna martie un agent economic productor de bere a nregistrat o producie de 10.000 hl, cu o concentraie alcoolic de 4,5% i un numr de 6 grade Plato. Stabilii acciza datorat de productor tiind c acciza unitar este 0,43 euro/ 1 hl grad Plato, iar cursul de schimb este de 1euro = 4,2655 lei.

Raspuns:
- pt. bere prezinta importanta concentratia in grade Plato - NU conteaza concentratia alcoolica - calculul accizei: A = 6 x 0,43 x 10.000 x 4,2655 = 110.050 lei 225. Precizati termenul la care trebuie depusa declaratia de accize? Raspuns: CF art.206 indice 52 alin. 3 Declaratia de accize se depune la autoritatea competenta, de catre platitorii de accize, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera declaratia. 226. Import de cafea boabe din Brazilia, potrivit informatiilor redate prin raspuns, unde se solicita determinarea accizei, utilizand un curs euro de 4,2655 lei.

Raspuns:
Valoarea n vam a produselor 4.000 kg. x 2euro/kg. X 4,2655 = 34.124 lei Tax vamal 10% : 34.124 lei x 10% = 3.412 lei Comision vamal 0,5% : 34.124 lei x 0,5% = 171 lei Acciza se calculeaza pe tona, astfel: (225 euro/tona x 4.000/1.000) x 4,2655= 3.839 lei 227. Un antrepozit fiscal livreaza spre consum 80.000 de pachete de tigarete a 20 tigarete pe pachet, pret extern de 0,8 lei pe pachet, iar pretul de vanzare cu amanuntul maxim declarat este de 7 lei pe pachet. Acciza pt. tigarete este de 48,50 euro la 1.000 tigarete+ 22%, 1 euro = 4,2655 lei. Acciza minima pt tigarete = 287,46 lei pentru 1.000 tigarete. Determinati acciza care trebuie virata la bugetul de stat.

Raspuns :
nr tigarete : 80.000 x 20 = 1.600.000 tigarete acciza minima : 1.600.000/1000 x 287,46 lei = 459.936 lei acciza specifica : (48.5 x 1.600.000/1000) x 4,2655 = 331.003 lei acciza ad valorem : 22% x 7 lei/pachet x 80.000 pachete = 123.200 lei acciza calculata : acciza specifica + acciza ad valorem = 331.003+123.200 = 454.203 lei acciza calculata (454.203) < acciza minima stabilita(459.936) => se pltete acciza minim stabilita. 55

Acciza de plata : 459.936 lei 228. Ce reprezinta produsele accizabile in intelesul Codului fiscal? Raspuns : CF art.206 indice 3 pct.1. Produsele accizabile sunt produsele prevazute la art. 206 indice 2 ( redate prin raspunsul de la intrebarea nr. 220), supuse reglementarilor privind accizele potrivit prezentului capitol. 229 . Ce este un antrepozit fiscal in domeniul accizelor? Raspuns : CF art.206 indice 3 pct.4. Un antrepozit fiscal este locul in care produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de accize de catre un antrepozitar autorizat in cadrul activitatii sale, in conditiile prevazute de prezentul capitol si de normele metodologice. 230. Cand se poate considera ca deplasarea intracomunitara a produselor accizabile este considerata ca avand loc in regim suspensiv? Raspuns : Se considera astfel cand produsele sunt deplasate via o tara terta sau un teritoriu tert. 231 . Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor i taxelor datorate de contribuabili, alii dect marii contribuabili?

Raspuns:
Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat, competena revine acelui organ fiscal, n a crui raz teritorial se afl domiciliul fiscal al contribuabilului sau al pltitorului de venit, n cazul impozitelor i contribuiilor realizate prin stopaj la surs, n condiiile legii. Competena de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmis altui organ fiscal cu acordul contribuabilului i a primului organ fiscal. ( O.G. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal art. 33, alin 1 si art 38 ) 232. n ce condiii un alt organ fiscal dect cel competent teritorial, potrivit legii, i anume cel n raza cruia contribuabilul i are domiciliul fiscal, poate prelua competena pentru administrarea impozitelor i taxelor datorate de respectivul contribuabil?

Raspuns:
Competena de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmis altui organ fiscal cu acordul contribuabilului i a primului organ fiscal. ( O.G. 92/2003 CPF art. 38 ). 233. Societatea X SRL a depus la data de 25 aprilie 2010 decontul de tax pe valoarea adugat aferenta trimestrului I 2010, solicitnd totodat i rambursarea sumei negative nscrise n decontul respectiv, de10.000 lei. Pentru soluionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectueaz o inspecie fiscal pe parcursul creia decide i verificarea impozitului pe venitul din salariu. Inspecia fiscal se finalizeaz n data de 10 iunie 2010 i are ca rezultat stabilirea unei diferene suplimentare la impozitul pe salariu fa de cel datorat i declarat la 25 ianuarie, de 5.000 lei. Organul fiscal competent emite nota de compensare a TVA de rambursat cu diferena datorat la impozitul pe salariu n data de 20 iunie 2010. S se calculeze cuantumul majorrilor de ntrziere datorat de contribuabil pentru diferena suplimentar de impozit pe salariu, tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de ntrziere de 0,1% pe zi. Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 120, alin 1 i art. 122. Dobanzile (Majorrile de ntrziere) se calculeaz pentru fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i pn la data stingerii sumei datorate inclusiv. Pentru compensrile efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului, compensarea opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile. Perioada pe care se calculeaz majorrile de ntrziere: 26 ianuarie 25 aprilie 2010 = 90 zile Majorri de ntrziere ( dobanzile) = 5.000 x 9o zile x 0,1% = 450 lei. 234 . Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoan fizic? 56

Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 31


n cazul creanelor fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice, prin Agenia Naional de Administrare Fiscal, prin domiciliul fiscal se nelege: a) pentru persoanele fizice, adresa unde i au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, n cazul n care aceasta este diferit de domiciliu; b) pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere, sediul activitii sau locul unde se desfoar efectiv activitatea principal; 235 . Dl. A, medic, cu domiciliul n Bucureti, sectorul 1, are un cabinet individual pentru acordarea de consultaii medicale n Bucureti, sectorul 3, avnd program n 4 zile din sptmn. Dl. A mai deine un cabinet de consultaii medicale i n oraul Buftea, judeul Ilfov, la acesta din urm avnd program doar o zi pe sptmn. Care este domiciliul fiscal al domnului A? Explicai. Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 31 n cazul creanelor fiscale administrate de Ministerul Finantelor Publice, prin Agenia Naional de Administrare Fiscal, prin domiciliul fiscal se nelege: pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere, sediul activitii sau locul unde se desfoar efectiv activitatea principal ( unde desfasoara activitati, in mod preponderent) Bucureti, Sectorul 3 236 .Societatea X SRL calculeaz impozitul pe profit aferent trimestrului I 2009 n sum de 20.000 lei. Societatea vireaz la termenul legal 25 aprilie 2009 impozitul datorat. De asemenea, la termenul din 25 aprilie 2009, societatea depune Declaraia 100 la organul fiscal competent, ns omite s nscrie n aceast declaraie impozitul pe profit calculat, n cuantum de 20.000 lei. Care sunt efectele juridice ale plii impozitului pe profit asupra obligaiei de declarare a acestuia? Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 81 Obligaia de a depune declaraia fiscal se menine i n cazul n care a fost efectuat plata obligaiei fiscale. Astfel, chiar dac plata s-a efectuat, nu nseamn c nu mai exist obligaia de declarare a impozitului in cauza. 237. Codul de procedur fiscal prevede obligaia contribuabilului de a aduce la cunotina organului fiscal orice modificare ulterioar a datelor din declaraia de nregistrare fiscal prin depunerea declaraiei de meniuni. n ce termen trebuie depus declaraia de meniuni? Raspuns: Codul de procedur fiscal art.77 n termen de 30 de zile de la data producerii modificrii. 238. Societatea X SRL datoreaz impozit pe profit astfel: a) Creane principale reprezentnd impozit pe profit, conform declaraiei fiscale: - Trimestrul I 2010: 1.000 lei, scadente la 25 aprilie 2010; - Trimestrul II 2010: 1.500 lei, scadente la 25 iulie 2010; - Trimestrul III 2010: 2.000 lei, scadente la 25 octombrie 2010; - Trimestrul IV 2010: 2.000 lei, scadente la 25 ianuarie 2011. b) Creane rezultate din inspecia fiscal, cu termen de plat, conform deciziei de impunere comunicat n data de 20 ianuarie 2011: - Diferen trimestrul I 2010: 400 lei; - Creante fiscale accesorii aferente diferenei de 400 lei, calculate pn la 15 ianuarie 2011 (data finalizrii controlului): 100 lei; - Diferen trimestrul III 2010: 500 lei; - Creante fiscale accesorii aferente diferenei de 500 lei, calculate pn la 15 ianuarie 2011 (data finalizrii controlului): 60 lei; Total: - Principal: 900 lei; - Creante fiscale accesorii: 160 lei. c) Creane fiscale accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scaden a impozitului pe profit: - Comunicat la data de 10 iulie 2010: 200 lei; 57

- Comunicat la data de 10 ianuarie 2011: 300 lei. Societatea efectueaz pentru obligatiile la bugetul de stat o plat de 7.100 lei, la data de 10 martie 2011. S se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaiilor n evidena sa fiscal prin aplicarea regulii privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedur fiscal, contribuabilul neavand alte obligatii de plata la bugetul de stat decat impozitul pe profit. Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 115 In cazul prezentat stingerea oblig. se efectueaza in ordinea vechimii obligatiilor date. - Vechimea obligaiilor fiscale de plat se stabilete astfel: - n funcie de scaden, pentru obligaiile fiscale principale; - in functie de data comunicarii, pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru cele accesorii Se inregistreaza urmatoarea situatie: 1.000, 200, 1.500, 2.000, 300, 900, 160, 1040 din creantele cu termen scadent 25 ian.2011. 239. Cum se stabilete vechimea obligaiilor de plat accesorii n scopul aplicrii regulii de stingere a datoriilor? Raspuns: CPF-OG 92/2003 art. 115 - in functie de data comunicarii. 240 . Care este termenul legal n care organul fiscal trebuie s soluioneze o cerere a unui contribuabil n cazul n care pentru aceasta sunt necesare informaii suplimentare? Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 70 Ca regul general, cererile depuse de ctre contribuabil potrivit Codului de procedur fiscala se soluioneaz de ctre organul fiscal n termen de 45 de zile de la nregistrare. n situaiile n care, pentru soluionarea cererii, sunt necesare informaii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungete cu perioada cuprins ntre data solicitrii i data primirii informaiilor solicitate. 241 . Societatea X SRL a stabilit i a declarat la data de 25 ianuarie 2011 un impozit pe venitul din salarii aferent lunii decembrie 2010 n sum de 12.000 lei. Ulterior, societatea constat c a calculat greit impozitul, suma corect a acestuia fiind de 10.000 lei. Ca urmare, societatea i exercit dreptul de a corecta declaraia i depune n data de 25 aprilie 2011declaraia rectificativ, dat la care efectueaz i plata sumei de 10.000 de lei n contul impozitului datorat. S se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de ntrziere datorat ca urmare a neplii la scaden a impozitului pe venitul din salarii aferent lunii decembrie 2010, tiut fiind c legea prevede un nivel al majorrilor de ntrziere ( dobanzilor) de 0,1% pe zi. Raspuns: Cod de procedura fiscala, republicat in iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 120 si 120 indice 1 Dobanzile se calculeaz pentru fiecare zi de ntrziere, ncepnd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden i pn la data stingerii sumei datorate inclusiv. (2) Pentru diferenele suplimentare de creane fiscale rezultate din corectarea declaraiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobanzile se datoreaz ncepnd cu ziua imediat urmtoare scadenei creanei fiscale pentru care s-a stabilit diferena i pn la data stingerii acesteia inclusiv. (3) n situaia n care diferenele rezultate din corectarea declaraiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative n raport cu sumele stabilite iniial, se datoreaz dobanzi pentru suma datorat dup corectare ori modificare, ncepnd cu ziua imediat urmtoare scadenei i pn la data stingerii acesteia inclusiv. Cu privire la penalitati de intarziere retinem ca nivelul se stabileste astfel: daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pt.obligatiile fiscale principale stinse; daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 5% din obligatiile fiscale principale stinse; dupa implinirea termenului de 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse. Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor. 58

Perioada pe care se calculeaz dobanzi: 26 ianuarie 25 aprilie 2011 = 90 zile Suma la care se datoreaz dobanzile: 10.000 ( art.120 .3) Dobanzile = 10.000 x 90 zile x 0,1% = 900 lei. Penalitatile de intarziere = 10.000 x15% = 1.500 lei. 242. Care este termenul n care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de plat a impozitelor i taxelor?

Raspuns:
Un an de la data plii, sub sanctiunea decaderii. 243. Care este termenul n care actul administrativ fiscal este considerat comunicat n cazul comunicrii lui prin publicitate? Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 44 alin 3. - Comunicarea prin publicitate se face prin afiarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent i pe pagina de internet a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, a unui anun n care se menioneaz c a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. - n cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevzute la art. 35, afiarea se face, concomitent, la sediul acestora i pe pagina de internet a autoritii administraiei publice locale respective. n lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului judeean. - n toate cazurile, actul administrativ fiscal se consider comunicat n termen de 15 zile de la data afirii anunului. 244. Camera profesionala C, persoan juridic de utilitate public, are organizate in structura sa desmembraminte (sedii secundare) fr personalitate juridic, denumite filiale. O parte din aceste desmembrminte (sedii secundare), neavnd mai mult de 5 salariai, nu ndeplinesc condiia cerut de lege de a fi nregistrate ca puncte de lucru pltitoare de impozit pe venitul din salarii i, pe cale de consecin, de a li se atribui cod de identificare propriu. Aceste desmembrminte trebuie ns declarate la organul fiscal, fr a primi cod de identificare propriu. In ce termen se declar i care este organul fiscal competent pentru declararea sediilor secundare care au mai puin de 5 salariai? Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 74 - Declararea se face n termen de 30 de zile de la nfiinarea sediilor secundare (Cod procedur fiscal) prin depunerea declaraiei privind sediile secundare atat la organul fiscal pe teritoriul caruia functioneaza sediul principal , cat si la organul fiscal pe teritoriul caruia functioneaza sediul secundar. 245. Pn la ce dat poate organul fiscal s efectueze inspecia fiscal i eventual s modifice prin decizie de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2005? Explicai Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 23, art. 91 i art. 98 Termenul de prescripie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaii fiscale este de 5 ani si ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a nscut creana fiscal potrivit art. 23, dac legea nu dispune altfel. Dac legea nu prevede altfel, dreptul de crean fiscal i obligaia fiscal corelativ se nasc n momentul n care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le genereaz. - Baza de impunere s-a constituit n trim. I 2005, termenul de prescripie ncepe s curg de la 01 ianuarie 2006, deci inspecia se poate efectua pn la 31 decembrie 2010. - Inspecia fiscal se efectueaz n cadrul termenului de prescripie a dreptului de a stabili obligaii fiscale. 246. Societatea X SRL face obiectul unei inspecii fiscale generale care ncepe pe data de 10 aprilie 2007 i se finalizeaz la data de 30 iunie 2007, dat la care are loc discuia final cu contribuabilul asupra constatrilor incluse n Raportul de inspecie fiscal. n cursul discuiilor, reprezentantul legal al societii invoc prescripia dreptului organului fiscal de a stabili diferena de 50.000 lei aferent impozitului pe profit pentru trimestrul I 2002, declarat de societate la data de 25 aprilie 2002. Invocarea are ca motivare n drept prevederile legale aplicabile conform crora prescripia se mplinete n termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraiei pentru perioada respectiv. 59

Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru diferena de 50.000 lei? Explicai. Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 91 DA. Va emite decizia de impunere, ntruct, conform prevederilor legale Dreptul organului fiscal de a stabili obligaii fiscale se prescrie n termen de 5 ani, cu excepia cazului n care legea dispune altfel. Termenul de prescripie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaii fiscale ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a nscut creana fiscal, in cazul analizat termenul de prescriptie incepe sa curga de la data de 1 ian. 2003. 247. Societatea X SRL depune la data de 25 aprilie 2010 Declaraia 100, n care declar un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeai dat societatea depune i decontul cu sum negativ de tax pe valoarea adugat n sum de 50.000 lei, solicitnd i rambursarea. La data de 30 aprilie 2010, societatea nregistreaz la organul fiscal cererea de compensare a celor dou obligaii reciproce. Organul fiscal, analiznd cererea de rambursare a taxei pe valoarea adugat, constat c soluionarea necesit efectuarea n prealabil a inspeciei fiscale. Ca urmare, se stabilete, prin decizie emis la data de 10 iunie 2010, c taxa pe valoarea adugat la care este ndreptit contribuabilul este de 20.000 lei. La data de 15 iunie 2010 se emite i nota de compensare. Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunztoare acestor aciuni ale organului fiscal, le accept i efectueaz plata diferenei de 10.000 lei n data de 24 iunie 2010. S se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de ntrziere datorate de societate n urma soluionrii celor dou cereri depuse la organul fiscal, tiut fiind c legea prevede un nivel al dobanzii de ntrziere de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere si un nivel al penalitatii de intarziere de 5% din obligatiile fiscale principale stinse, daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, sau de 15% , daca se depasesc 60 de zile. Daca stingerea se efectueaza in primele 30 de zile, nu se datoreaza si calculeaza penalitati. Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 120 si art. 120 indice 1 - pentru compensrile la cerere, operatiunea de compensare opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile. Pentru suma de 30.000 lei => dobanzi pana la depunerea cererii :26.04 30.04 2010= 5 zile Pentru suma de 10.000 lei neadmis la compensare => dobanzile se calculeaz pe perioada 01.05 24.06.2010= 55 zile ( 01.05, data urmatoare cererii pana la 24.06, data platii) Dobanzile = 30.000 x 5 zile x 0,05% + 10.000 x 55 zile x 0,05% = 75 + 275= 350 lei Penalitati de intarziere= 10.000 x 5%= 500 lei. 248. Societatea X SRL depune la data de 25 aprilie 2010 Declaratia 100 n care declar un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeai dat, societatea depune i decontul cu sum negativ de tax pe valoarea adugat n sum de 50.000 lei, solicitnd i rambursarea. La data de 25 aprilie 2010, societatea nregistreaz la organul fiscal cererea de compensare a celor dou obligaii reciproce. Organul fiscal, analiznd cererea de rambursare a taxei pe valoarea adugat, constat c soluionarea necesit efectuarea n prealabil a inspeciei fiscale. Ca urmare, se stabilete, prin decizie emis la data de 10 iunie 2010, c taxa pe valoarea adugat la care este ndreptit contribuabilul este de 40.000 lei. La data de 15 iunie 2010 se emite i nota de compensare. Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunztoare acestor aciuni ale organului fiscal, le accept. S se calculeze cuantumul legal al dobanzilor (majorarilor de ntrziere) datorate de societate n urma soluionrii celor dou cereri depuse la organul fiscal, tiut fiind c legea prevede un nivel al dobanzii de ntrziere de 0,05% pentru fiecare zi de intarziere si un nivel al penalitatii de intarziere de 5% din obligatiile fiscale principale stinse, daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, sau de 15% , daca se depasesc 60 de zile. Daca stingerea se efectueaza in primele 30 de zile, nu se datoreaza si calculeaza penalitati.

Raspuns:
Nu se vor calcula dobanzi (majorri de ntrziere). Cererea de compensare a fost depusa la data scadentei odata cu cererea de rambursare si suma de rambursat acopera obligatia de plata Cod de procedura fiscala, republicat in iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare art. 120 si 116 alin 4. potrivit caruia operatiunea de compensare opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile.

60

249. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. La ce se refer informaia coninut n vestorul fiscal al unui contribuabil? Raspuns: CPF art. 78 Vectorul fiscal cuprinde categoriile de obligaii fiscale de declarare, potrivit legii. 250 .Societatea X SRL depune la data de 25 aprilie 2011 decontul cu sum negativ de tax pe valoarea adugat n sum de 40.000 lei, fr a solicita i rambursarea acestei sume. La aceeai dat, societatea mai depune i Declaraia 100 , n care declar un impozit pe profit datorat de 30.000 lei, dar pe care nu il achit. Poate organul fiscal s efectueze, din oficiu, compensarea celor dou creane reciproce? Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 116 alin 4. NU. Daca legea nu prevede altfel, compensarea opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile. 251. Care este termenul general de solutionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit Codului de procedura fiscala? Raspuns : Codul de procedur fiscal art. 70 Cererile depuse de ctre contribuabil potrivit prezentului cod se soluioneaz de ctre organul fiscal n termen de 45 de zile de la nregistrare. 252. Societatea X SA are datorii restante la bugetul de stat, pentru care organele fiscale au pornit executarea silit prin poprire, att asupra disponibilitilor bneti din conturile bancare, ct i asupra sumelor pe care alte societi le datoreaz societii X. Societatea se confrunt cu dificulti financiare i, pe fondul lipsei de disponibiliti n conturile bancare, ea este n imposibilitate de a achita salariile. Pentru depirea situaiei, societatea solicit aplicarea prevederilor din Codul de procedur fiscal care specifica urmtoarele: (12) n msura n care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizrii bncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum i cele viitoare provenite din ncasrile zilnice n conturile n lei i n valut sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizrii, respectiv de la data i ora primirii adresei de nfiinare a popririi asupra disponibilitilor bneti, bncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plat primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, i nu vor accepta alte pli din conturile acestora pn la achitarea integral a obligaiilor fiscale nscrise n adresa de nfiinare a popririi, cu excepia sumelor necesare plii drepturilor salariale. Poate organul fiscal s dea curs solicitrii societii debitoare cu privire la eliberarea de ctre terul poprit n favoarea sa a sumelor necesare plii drepturilor salariale? Explicai. Raspuns: CPF art. 149 Da. Terul poprit poate elibera sume n favoarea debitorului, numai pentru plata drepturilor salariale . 253. Este permis, conform Codului de procedur fiscal, ca plata datoriei fiscale s fie efectuat de alt persoan dect debitorul? Raspuns: CPF art. 114, alin 2 indice 6 DA. In situatia in care plata se efectueaza de catre o alta persoana decat debitorul, dispozitiile art.1093 din Codul civil se aplica in mod corespunzator. 254. Care este, potrivit Codului de procedur fiscal, momentul de la care ncepe s curg termenul de prescripie a dreptului organului fiscal de a stabili impozite i taxe i ct este acest termen? Raspuns: CPF art. 91 Dreptul organului fiscal de a stabili obligaii fiscale se prescrie n termen de 5 ani, cu excepia cazului n care legea dispune altfel. Termenul de prescripie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaii fiscale ncepe s curg de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care s-a nscut creana fiscal. 255. Care este primul act de executare silit n cazul creanelor fiscale? Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 145 Somaia

61

(1) Executarea silit ncepe prin comunicarea somaiei. Dac n termen de 15 zile de la comunicarea somaiei nu se stinge debitul, se continu msurile de executare silit. Somaia este nsoit de un exemplar al titlului executoriu. (2) Somaia cuprinde, pe lng elementele prevzute la art. 43 alin. (2), urmtoarele: numrul dosarului de executare; suma pentru care se ncepe executarea silit; termenul n care cel somat urmeaz s plteasc suma prevzut n titlul executoriu, precum i indicarea consecinelor nerespectrii acesteia. 256. Care este termenul de depunere a unei contestaii mpotriva unui act de executare silit al organului fiscal? Raspuns: Cod de procedur fiscal art. 173 Contestaia se poate face n termen de 15 zile, sub sanciunea decderii, de la data cnd : a) contestatorul a luat cunotin de executarea ori de actul de executare pe care le contest, din comunicarea somaiei sau din alt ntiinare primit ori, n lipsa acestora, cu ocazia efecturii executrii silite sau n alt mod; b) contestatorul a luat cunotin, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a ndeplini un act de executare; c) cel interesat a luat cunotin, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contest. Contestaia prin care o ter persoan pretinde c are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmrit poate fi introdus cel mai trziu n termen de 15 zile dup efectuarea executrii. 257. Din momentul indisponibilizrii sumelor existente, precum si a celor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta, bncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plat primite i nu vor accepta alte pli din conturile debitorilor, pn la achitarea integral a obligaiilor fiscale nscrise n adresa de nfiinare a popririi. Care sunt sumele exceptate de la aceste dispoziii? Raspuns: CPF art. 149 Sumele necesare plii drepturilor salariale. 258. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 05 Martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; - 15 iunie: 1.000 lei; - 15 septembrie: 1.000 lei; - 15 decembrie: 1.000 lei; Contribuabilul nu pltete ratele. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achit acest din urm debit n data de 27 Octombrie 2011. S se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de ntrziere datorate de contribuabil. Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 120, alin 6, art.120 indice 1 - Pentru obligaiile fiscale neachitate la termenul de plat, reprezentnd impozitul pe venit, se datoreaz dobanzi dup cum urmeaz: a) pentru anul fiscal de impunere dobanzile pentru plile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de pli anticipate se calculeaz pn la data plii debitului sau, dup caz, pn la data de 31 decembrie; b)dobanzile pentru sumele neachitate n anul de impunere, potrivit lit. a), se calculeaz ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor pn la data stingerii acestora inclusiv; Privind nivelul penalitatilor de intarziere se vor retine informatiile din precedent. 1.- se calculeaza dobanzile pentru neefectuarea platilor anticipate pana la data de 31.12.2010 2.- se calculeaza dobanzile aferente sumei datorate din decizia de impunere pna la data de 27.10.2011 cand efectueaza plata. 1.- dobanzile calculate pentru anul 2010: Pentru plata anticipat 1(16.03-31.12.2010): 1.000 x 291 zile x 0,04% = 116 lei Pentru plata anticipat 2(16.06-31.12.2010): 1.000 x 199 zile x 0,04% = 80 lei Pentru plata anticipat 3(16.09-31.12.2010): 1.000 x 107 zile x 0,04% = 43 lei Pentru plata anticipat 4(16.12-31.12.2010): 1.000 x 16 zile x 0,04% = 6 lei 2.- dobanzile calculate pentru anul 2011: 4.000 x 300 x 0,04% = 480 lei Total dobanzi datorate: 116+80+43+6+480=725 lei. 3. Penalitati de intarziere: 4.000 x 15% = 600 lei 62

259. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 05 Martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; - 15 iunie: 1.000 lei; - 15 septembrie: 1.000 lei; - 15 decembrie: 1.000 lei; Contribuabilul nu pltete ratele. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un impozit anual de 2.000 lei. Contribuabilul achit debitul n data de 27 Octombrie 2011. S se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de ntrziere datorate de contribuabil. Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 120, alin 6, art.120 indice 1 1. dobanzile se calculeaza pna la data de 31.12.2010 pt .platile anticipate neefectuate de 4.000 lei si in anul urmator inc. cu 01.01-pana cand se plateste, se stabilesc dobanzi la suma rezultata in urma impunerii, respectiv la 2.000 lei - Dobanzi calculate pentru anul 2010: Pentru plata anticipat 1(16.03-31.12.2010): 1.000 x 291 zile x 0,04% = 116 lei Pentru plata anticipat 2(16.06-31.12.2010): 1.000 x 199 zile x 0,04% = 80 lei Pentru plata anticipat 3(16.09-31.12.2010): 1.000 x 107 zile x 0,04% = 43 lei Pentru plata anticipat 4(16.12-31.12.2010): 1.000 x 16 zile x 0,04% = 6 lei - Dobanzi calculate pentru anul 2011: 2.000 x 300 x 0,04% = 240 lei. Total dobanzi calculate: 116+80+43+6+240=485 lei 2. Penalitati de intarziere: 3.000 x 15% = 450 lei : 1.000 x 15% = 150 lei Total penalitati de intarziere: 450 + 150 = 600 lei. 260. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 05 Martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; - 15 iunie: 1.000 lei; - 15 septembrie: 1.000 lei; - 15 decembrie: 1.000 lei; Contribuabilul pltete doar primele trei rate. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un impozit anual de 3.000 lei. S se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de ntrziere datorate de contribuabil. Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 120, alin 6, art. 120 indice 1 Pentru obligaiile fiscale neachitate la termenul de plat, reprezentnd impozitul pe venit, se datoreaz dobanzi dup cum urmeaz: a) pentru anul fiscal de impunere, dobanzile pentru plile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de pli anticipate se calculeaz pn la data plii debitului sau, dup caz, pn la data de 31 decembrie; b) dobanzile pentru sumele neachitate n anul de impunere, potrivit lit. a), se calculeaz ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor pn la data stingerii acestora inclusiv; c) n cazul n care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anual este mai mic dect cel stabilit prin deciziile de pli anticipate, dobanzile se recalculeaz, ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor celui de impunere, la soldul neachitat n raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anual, urmnd a se face regularizarea dobanzilor n mod corespunztor. Privind nivelul penalitatilor de intarziere se retin informatiile din precedent. Dobanzile pentru anul 2010, impozit datorat cu titlul de plata anticipata aferenta tr.IV neachitata: 1.000 x 16 zile x 0,04% = 6 lei Dobanzi calculate n anul 2011: 0 lei Total dobanzi =6 lei , pentru anul 2011 nu se mai calculeaza dobanzi, pe considerentul ca platile anticipate sunt la nivelul sumei rezultate din decizia de impunere. De asemenea, nu se calculeaza si se datoreaza penalitati de intarziere, intarziere sub 30 de zile. 63

261. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 05 Martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; - 15 iunie: 1.000 lei; - 15 septembrie: 1.000 lei; - 15 decembrie: 1.000 lei; Contribuabilul pltete doar primele trei rate. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achit n data de 27 Octombrie 2011, respectiv n termenul celor 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere anual, stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenelor rmase de achitat fa de plile anticipate, ntreaga datorie de 2.000 lei. S se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de ntrziere datorate de contribuabil. Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 120, alin 6, art. 120 indice 1 Dobanzi calculate pentru anul 2010: Pentru plata anticipat tr.IV neachitata : 1.000 x 16 zile x 0,04% = 6 lei Dobanzi calculate n anul 2011 pentru diferenta neachitata ( 5.000 din decizie-3.000 plati efectuate) : 2.000 x 300 x 0,04% = 240 lei Total dobanzi: 6+240=246 lei. Penalitati de intarziere: 2.000 x 15% = 300 lei. 262. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 05 Martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; - 15 iunie: 1.000 lei; - 15 septembrie: 1.000 lei; - 15 decembrie: 1.000 lei; Contribuabilul pltete doar primele dou rate. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere n care stabilete un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achit datoria n data de 27 Octombrie 2011. S se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de ntrziere datorate de contribuabil. Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 120, alin 6, art. 120 indice 1 Dobanzi calculate pentru anul 2010: Pentru plata anticipat tr.III neachitata: 1.000 x 107 zile x 0,04% = 43 lei Pentru plata anticipat tr.IV. neachitata: 1.000 x 16 zile x 0,04% = 6 lei Dobanzi calculate n anul 2011 pentru diferenta neachitata (4.000 din decizie 2.000 plati antic.efectuate): 2.000 x 300 x 0,04% = 240 lei. Total dobanzi: 43+ 6+ 240 = 289 lei. Penalitati de intarziere: 1.000 x 15% = 150 lei : 1.000 x 15% = 150 lei. Total penalitati de intarziere: 150 + 150 = 300 lei. 263. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 05 Martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; - 15 iunie: 1.000 lei; - 15 septembrie: 1.000 lei; - 15 decembrie: 1.000 lei; Contribuabilul pltete doar primele trei rate. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achit n data de 31 Decembrie 2011, depind astfel cu 100 de zile cele 60 de zile de la data comunicrii deciziei de impunere anual stabilite de Codul fiscal pentru achitarea diferenelor rmase de achitat fa de plile anticipate, ntreaga datorie de 2.000 64

lei. S se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de ntrziere datorate de contribuabil. Raspuns: CPF art.120 alin 6, art.120 indice 1 Dobanzile calculate pentru anul 2010 aferente platii anticipate neachitata TR.IV.: 1.000 x 16 zile x 0,04% = 6 lei . Pentru diferenta de plata conform deciziei de impunere ( 5.000 - 3.000 plati antic.= 2.000) dobanzile se calculeaza astfel :2.000 x 365 x 0,04% = 292 lei Total dobanzi :6+292=298 lei Penalitati de intarziere: 2.000 x 15% = 300 lei. 264. Contribuabilul X, persoan fizic independent, a primit n data de 05 Martie 2010 decizia de pli anticipate pentru anul fiscal 2010, n care organul fiscal a stabilit urmtoarele sume de plat: - 15 martie: 1.000 lei; - 15 iunie: 1.000 lei; - 15 septembrie: 1.000 lei; - 15 decembrie: 1.000 lei; Contribuabilul pltete doar primele trei rate. Dup depunerea declaraiei de venit pe anul 2010, respectiv la data de 15 mai 2011, organul fiscal emite decizia de impunere, n care stabilete un impozit anual de 0 lei i un drept la restituire de 2.000 lei.Corect este 3.000 lei. S se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de ntrziere datorate de contribuabil. Raspuns: CPF art.120 alin 6, art.120 indice 1 Dobanzi calculate n anul 2010: Pentru plata anticipat tr.IV: 1.000 x 16 zile x 0,04% = 6 lei Dobanzi calculate n anul 2011: 0 lei Total dobanzi = 6 lei De asemenea, nu se calculeaza si se datoreaza penalitati de intarziere, intarziere sub 30 de zile. 265. Societatea X SRL a fcut obiectul unei inspecii fiscale n urma creia au fost stabilite sume suplimentare de plat ntr-un cuantum de 50.000 lei. Societatea nu este de acord i contest la organul fiscal competent suma de 30.000 lei. Totodat, societatea se adreseaz i instanei competente de contencios administrativ, solicitnd suspendarea executrii deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferenele de plat. Care este suma cauiunii pe care societatea trebuie s o plteasc pentru soluionarea cererii de suspendare a executrii deciziei? Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 215 - Introducerea contestaiei pe calea administrativ de atac nu suspend executarea actului administrativ fiscal. - Dispoziiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea executrii actului administrativ fiscal, in temeiul Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificarile ulterioare. Instana competent poate suspenda executarea, dac se depune o cauiune de pn la 20% din cuantumul sumei contestate, iar n cazul cererilor al cror obiect nu este evaluabil n bani, o cauiune de pn la 2.000 lei. Cauiunea = 20% din suma contestat = 20% x 30.000 = 6.000 lei 266. n ce condiii este posibil suspendarea executrii unui act administrativ fiscal? Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 215 n situaia n care s-a solicitat suspendarea executrii actului administrativ fiscal, n temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare. Instana competent poate suspenda executarea, dac se depune o cauiune de pn la 20% din cuantumul sumei contestate, iar n cazul cererilor al cror obiect nu este evaluabil n bani, o cauiune de pn la 2.000 lei. 267. Care sunt elementele principale pe care trebuie s le cuprind o contestaie formulat mpotriva unui act administrativ fiscal? Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 206 a) datele de identificare a contestatorului; 65

b) obiectul contestaiei; c) motivele de fapt i de drept; d) dovezile pe care se ntemeiaz; e) semntura contestatorului sau a mputernicitului acestuia, precum i tampila n cazul persoanelor juridice. Dovada calitii de mputernicit al contestatorului, persoan fizic sau juridic se face potrivit legii. 268. Societatea X SRL, persoan juridic nerezident trebuie s execute, n baza unui contract ncheiat cu o persoan juridic romn, dou poriuni ale unei autostrzi. Prima poriune, care constituie potrivit Codului fiscal un sediu permanent, strbate trei judee, astfel: ncepe n judeul A, municipiul Z, trece prin judeul B i se sfrete n judeul C, municipiul Z. Cea de- a doua poriune, care constituie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal, se afl n ntregime pe raza municipiului V din judeul D. Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligaiilor fiscale datorate de societatea X n Romnia? Explicai. Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 33 n cazul contribuabililor nerezideni care desfoar activiti pe teritoriul Romniei prin unul sau mai multe sedii permanente, competena revine organului fiscal pe a crui raz teritorial se afl situat fiecare sediu permanent. n cazul n care activitatea unui sediu permanent se desfoar pe raza teritorial a mai multor organe fiscale, competena revine acelui organ fiscal n a crui raz teritorial ncepe activitatea acelui sediu permanent. Pentru sediul permanent 1: municipiul Z, judeul A Pentru sediul permenent 2: municipiul V, judeul D 269. Societatea X SRL este supus executrii silite pentru obligaiile fiscale neachitate. n acest scop, innd cont de cuantumul sumelor datorate, organul de executare aplic msura executrii silite mobiliare, sechestrnd prin proces- verbal cele cinci mijloace de transport aflate n folosina societii, ntre care dou sunt deinute de societate n baza unor contracte de nchiriere ncheiate cu asociatul unic. Este corect aplicarea msurii de executare silit? Explicai. Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 142. - Executarea silit se poate ntinde asupra veniturilor i bunurilor proprietate a debitorului, urmribile potrivit legii, iar valorificarea acestora se efectueaz numai n msura necesar pentru realizarea creanelor fiscale i a cheltuielilor de executare. - Executarea silit a bunurilor proprietate a debitorului, urmribile potrivit legii, se efectueaz, de regul, n limita a 150% din valoarea creanelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare. - Sunt supuse sechestrrii i valorificrii bunurile urmribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta i/sau identificate de ctre organul de executare, n urmtoarea ordine: a) bunurile mobile i imobile care nu sunt direct folosite n activitatea ce constituie principala surs de venit; b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfurarea activitii care constituie principala surs de venit; c) bunurile mobile i imobile ce se afl temporar n deinerea altor persoane n baza contractelor de arend, de mprumut, de nchiriere, de concesiune, de leasing i altele; d) ansamblu de bunuri n condiiile prevederilor art. 158; e) maini-unelte, utilaje, materii prime i materiale i alte bunuri mobile, precum i bunuri imobile ce servesc activitii care constituie principala surs de venit; f) produse finite. NU. Sunt supuse executrii silite orice bunuri mobile ale debitorului. Cele dou maini ale asociatului nu aparin societii debitoare, deci nu pot fi sechestrate, potrivit legii. 270. Societatea X SA face obiectul unei inspecii fiscale n urma creia au fost stabilite obligaii suplimentare de plat reprezentnd impozit pe profit aferent trimestrului I 2010 n cuantum de 10.000 lei. Decizia de impunere prin care organul fiscal stabilete suma astfel datorat este comunicat societii n data de 10 iunie 2010. Societatea achit debitul la termenul de plat prevzut de Codul de procedur fiscal i menionat n decizie, respectiv 5 iulie 2010. S se calculeze cuantumul legal al dobanzilor si penalitatilor de ntrziere datorate de contribuabil. 66

Raspuns: CPF art. 120 si 120 indice 1.


Dobanzi pt perioada : 26.04-05.07.2010 => 71 zile Dobanzi = 10.000 x 71 x 0,04% =284 lei Penalitati de intarziere: 10.000 x 15% = 1.500 lei. 271. Societatea X SRL face obiectul unei inspecii fiscale n urma creia au fost stabilite obligaii suplimentare de plat. Societatea formuleaz i depune o contestaie mpotriva deciziei de stabilire a obligaiilor suplimentare de plat, dar pe care o retrage dup dou zile. Ulterior, societatea apreciaz c exist premise pentru soluionarea favorabil a contestaiei i dorete s depun contestaia reformulat. Mai are societatea dreptul de a mai depune contestaia dup ce aceasta a fost retras? Raspuns :CPF art. 207, art.208 Da. - Contestaia se va depune n termen de 30 de zile de la data comunicrii actului administrativ fiscal, sub sanciunea decderii. - Contestaia poate fi retras de contestator pn la soluionarea acesteia. Organul de soluionare competent va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunarea la contestaie. Prin retragerea contestaiei nu se pierde dreptul de a se nainta o nou contestaie n interiorul termenului general de depunere a acesteia. 272. Codul de procedur fiscal prevede un termen special pentru depunerea contestaiei. Care este acest termen i n ce situaii se aplic? Raspuns: Codul de procedur fiscal art. 207 - Contestaia se va depune n termen de 30 de zile de la data comunicrii actului administrativ fiscal, sub sanciunea decderii. - n cazul n care competena de soluionare nu aparine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat, contestaia va fi naintat de ctre acesta, n termen de 5 zile de la nregistrare, organului de soluionare competent. - n cazul n care contestaia este depus la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi naintat, n termen de 5 zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat. - Dac actul administrativ fiscal nu conine elementele : posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaiei i organul fiscal la care se depune contestaia, contestaia poate fi depus, n termen de 3 luni de la data comunicrii actului administrativ fiscal, organului de soluionare competent. Termenul special: 3 luni de la data comunicrii actului administrativ fiscal, dac actul administrativ fiscal nu conine elementele obligatorii: posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaiei i organul fiscal la care se depune contestaia. 273 .Codul de procedur fiscal reglementeaz dreptul contribuabililor la o dobnd pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, dac restituirea sau rambursarea nu se face n termenul legal pentru soluionarea cererilor contribuabililor, termen stabilit de acelai act normativ. Care este nivelul acestei dobnzi? Raspuns. Codul de procedur fiscal art. 124 - Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobnd din ziua urmtoare expirrii termenului prevzut la art. 117 alin. (2) sau la art. 70, dup caz. Acordarea dobnzilor se face la cererea contribuabililor. - Dobnda datorat este la nivelul celei prevzute de prezentul cod i se suport din acelai buget din care se restituie ori se ramburseaz, dup caz, sumele solicitate de pltitori. Dobnda datorat este la nivelul celei mentionate anterior, respectiv de 0,04% pentru fiecare zi de ntrziere. 274. Cum se stabilete vechimea creanelor fiscale principale rezultate din declaraiile rectificative n scopul aplicrii regulilor cu privire la ordinea de stingere? Raspuns: CPF art. 115 Vechimea obligaiilor fiscale de plat se stabilete astfel:

67

c) n funcie de data depunerii la organul fiscal a declaraiilor fiscale rectificative, pentru diferenele de obligaii fiscale principale stabilite de contribuabil. 275. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire, care ns a fost napoiat de pot cu meniunea negsit la domiciliu. Ca urmare, organul fiscal decide comunicarea deciziei prin publicitate. n ce const comunicarea prin publicitate? Raspuns: CPF art. 44 Comunicarea prin publicitate se face prin afiarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent i pe pagina de internet a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, a unui anun n care se menioneaz c a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. 276. Care este codul de identificare fiscala pentru persoanele fizice? Raspuns : Codul de procedur fiscal art.72 Orice persoan sau entitate care este subiect ntr-un raport juridic fiscal se nregistreaz fiscal primind un cod de identificare fiscal. Codul de identificare fiscal va fi: b) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale; c) pentru persoanele fizice care nu dein cod numeric personal, numrul de identificare fiscal atribuit de organul fiscal competent din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal; e) pentru persoanele fizice care desfoar activiti economice n mod independent sau exercit profesii libere, codul de nregistrare fiscal atribuit de organul fiscal competent din subordinea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. 277. Este obligatorie declararea in Romania a sediilor secundare din strainatate ale unui contribuabil cu domiciliul fiscal in Romania? Si, daca da, in ce termen? Raspuns : Codul de procedur fiscal art.74 alin 2. DA. Contribuabilii cu domiciliul fiscal n Romnia au obligaia de a declara n termen de 30 de zile nfiinarea de filiale i sedii secundare n strintate. 278. Conform prevederilor legale, nedepunerea declaraiei fiscale d dreptul organului fiscal s procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat. Din ce moment are organul fiscal dreptul de stabilire din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor sume datorate bugetului general consolidat in aceasta situatie? Raspuns : CPF art.83 - Stabilirea din oficiu a obligaiilor fiscale nu se poate face nainte de mplinirea unui termen de 15 zile de la ntiinarea contribuabilului privind depirea termenului legal de depunere a declaraiei fiscale. - n cazul contribuabililor care au obligaia declarrii bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a obligaiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere (vor avea n vedere preul de pia al tranzaciei sau bunului impozabil, astfel cum este definit de Codul fiscal). - Stabilirea din oficiu a obligatiilor fiscale nu se face n cazul contribuabililor inactivi , att timp ct se gsesc n aceast situaie. 279. In ce termen de la comunicarea somatiei trebuie stins debitul pentru ca procedurile de executare silita sa nu continue? Raspuns : CPF art.145 Debitul trebuie stins n termen de 15 zile de la comunicarea somaiei, in caz contrar se continu msurile de executare silit. 280. Impotriva societatii ALFA SRL s-a emis o decizie de impunere reprezentand diferente de impozit pe profit aferent anului 2010 in suma de 2.123.000 lei. Care este organul competent la care societatea poate introduce contestatie impotriva deciziei de impunere? Raspuns : CPF art. 206 alin.3, art.207, art. 209. Contestatia se depune la organul fiscal, respectiv vamal, al carui act administrativ este atacat si nu este supusa taxelor de timbru. Contestatia se depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului

68

administrativ fiscal, sub sanctiunea decaderii. Organul competent cu solutionarea este cel definit la art.209 din CPF.

NU N ULTIMUL RND V DORESC SUCCES !

69

S-ar putea să vă placă și