Sunteți pe pagina 1din 67

FISCALITATE 2008

Raspunsuri formulate de Mariana Man


Se poate gresi foarte usor, fie din citirea neatenta a ceea ce se cere, fie din calcule, fie din
interpretarea legii, fie din scaparea unor aspecte legale .
Pentru observatii: manmrn@yahoo.com
Va multumesc pentru intelegere!

1. Grupati veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte :


a) impozit pe profit;
b) taxa pe valoarea adãugatã;
c) accize;
d) taxe vamale;
e) impozit pe dividende de la societãtile comerciale;
f) impozit pe venit;
g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
Raspuns:
Impozite directe: a, e, f, g
Impozite indirecte: b, c,d

2. Se cunosc urmãtoarele date din Legile bugetului de stat al României pe anii 2006 si 2007:

Indicator 2006 2007


1. Venituri curente, din care : 42761.5 55496.3
a) Venituri fiscale 40486.6 52185.9
b) Contributii de asigurari 271.0 352.0
c) Venituri nefiscale 2003.9 2958.4
2. Venituri din capital 56.1 74.3
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor 5.0 4.9
acordate

Sursa: Legea bugetului de stat pe 2007 nr. 486/2006, publicatã în Monitorul Oficial nr. 1043/2006 si Legea
bugetului de stat pe 2008 nr. 388/2007,publicatã în Monitorul Oficial nr. 902/2007.

Se cunosc ,de asemenea, urmatoarele valori ale produsului intern brut ( PIB) :
Indicator 2006 2007
PIB 344535.5 404708.8
Sursa : Institutul National de Statistica- Buletin statistic lunar nr. 1/2008

Pe baza datelor de mai sus, determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2 ani.
Raspuns:
Rata fiscalitatii este un raport intre veniturile fiscale si la numitor se afla PIB
Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75%
Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89%

3. Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.


Raspuns:
CF art.3- Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:
a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de
proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain;
b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari
arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor,
respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina
influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;
c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de
marimea acestora;
d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel
incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in
raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore.

4. Clasificati impozitele dupa fond si dupa forma. Dezvoltati pe scurt categoriile identificate.
Raspuns:
1.IMPOZITE DIRECTE
2. IMPOZITE INDIRECTE.
 Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in functie de
veniturile si/sau averea acestora si pe baza cotelor de impozit prevazute de lege. Ele se incaseaza direct
de la contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Impozitele directe sunt ale celor ce realizează
venitul, el este si cel care plateşte taxa.
 Impozitele indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului impozitului, ci se aseaza
asupra vanzarii bunurilor (de consum, de lux, etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole,
etc.). Daca impozitele directe vizeaza venitul si/sau averea, impozitele indirecte vizeaza cheltuirea
acestora. Impozitele indirecte:TVA, taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe vamale si
taxe de inregistrare si de timbru. Impozitele indirecte = plătitorul le colectează de la consumator,
plătitorul e diferitde pers. care suportă impozitul

5. De cate feluri sunt impozitele directe?


Raspuns:
1.Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte
materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia
personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs, deoarece
se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se tine cont de situatia
subiectului impozabil.
2.Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil, motiv
pt.care se mai numesc si impozite subiective.
Impozitele directe pot fi : imp. pe profit, imp. pe salarii, imp. pe dividende, imp. pe venit micro., imp. pe
venit realizat de nerezidenţi,...

6. Prin ce se caracterizeaza impozitele reale?


Raspuns:
Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale (de
exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia personala a subiectului
impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs brut, deoarece se aseaza asupra
produsului sau venitului brut al obiectului impozabil(ceea ce deţine persoana: suprafată, nr.animale, nr.
utilaje...),

7. Ce semnifica impozitele personale?


Raspuns:
Impozitele personale tin cont de situatia personala a subiectului impozabil(contribuabilului), motiv
pt.care se mai numesc si impozite subiective; sunt pe venit, pe avere.

8. Clasificati impozitele dupa obiectul impunerii.


Raspuns:
1. Impozite pe venit la pers. fizice
2. Impozite pe avere
3. Impozite pe profit la pers. juridice
4. Impozite pe consum(TVA, accize)
9. Ce se intelege prin caracterul obligatoriu al impozitului?
Raspuns:
Prin caracterul obligatoriu al impozitului se intelege faptul ca acesta este stabilit prin lege, fiind o sursa de
venit pentru satisfacerea nevoilor publice.

10. Ionescu Ion este un contribuabil persoana fizica, platind impozit pe venitul din salarii. Nemultumit de
calitatea serviciilor publice oferite de stat, el solicita rambursarea impozitului platit in anul 2007, considerand ca
suma platita nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat. Este aceasta solicitare intemeiata?
Argumentati.
Raspuns:
Solicitarea lui Ionescu Ion nu este intemeiata, neavand temei legal .
In cazul impozitelor, statul nu este dator sa presteze un echivalent direct si imediat platitorului. Nu exista
un echivalent intre volumul impozitelor platite de o persoana catre stat si calitatea serviciilor oferite.
Aceasta caracteristica deosebeste impozitul de taxa.
.

11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei reprezentand impozitul pe
veniturile din salarii pentru salariata sa, Andreescu Andreea.
Identificati subiectul si obiectul impozitului pe veniturile din salarii in acest caz.
Raspuns:
Subiectul impozitului este persoana juridica obligata prin lege la plata impozitului, SC X SRL.
Obiectul impunerii sau materia impozabila este venitul din salarii realizat de salariata A.A.

12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa, nu arbitrara, iar termenele, modalitatea
si locul de plata sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor. Acesta este
enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith? principiul certitudinii impunerii
Raspuns:

- principiul certitudinii impunerii, vizeaza legalitatea impunerii si presupune ca marimea impozitelor datorate
de fiecare persoana sa fie certa si nu arbitrara, iar termenele, modalitatile de percepere a impozitelor, sumele de
plata trebuie sa fie clare si cunoscute de fiecare platitor;

13. Ce reprezinta stopajul la sursa? Exemplificati.


Raspuns:
Incasarea impozitelor prin stopaj la sursa consta in calcularea, retinerea si virarea la bugetul public in numele
contribuabililor de catre platitorul de venit.
Stopajul la sursa se practica in cazul urmatoarelor venituri: pe veniturile salariale, pe dividende, venituri din
drepturi de proprietate intelectuala, venituri din vinzarea bunurilor in consignatia, venituri realizate in baza
contractului de mandat, agent sau comision, venituri realizate in baza unor contracte de conventii civile, venitul
obtinut de persoaba fizica din asociere cu o persoana juridica.

14. Se dau urmatoarele cote progresive simple :

Transa de venit (lei) Cota (%) cotele progresive compuse


Pana la 1500 lei 10% 10%
1501-2500 lei 15% 225+15% pentru ceea ce depaseste 1501
2501-4000 lei 25% 625+25% pentru ceea ce depaseste 2501
Peste 4000 lei 30% 1200+30% pentru ceea ce depaseste 4001

Pe baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul cotelor progresive compuse.
Raspuns:
col 3 tabel

15.Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se calculeaza, in
situatia in care imobilul a fost instrainat intr-o perioada mai mica de 3 ani de la dobandire, pe baza urmatoarelor
cote:
Transa de venit (lei) Cota (%)
Pana la 200.000 lei 3%
Peste 200.000 lei 6.000 lei + 2% pentru ceea ce depaseste 200.000
lei

Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.


Raspuns: Impunerea în cote progresive compuse (pe tranşe)- este folosită mai mult pentru impunerea
veniturilor obţinute de persoanele fizice şi uneori şi la unele impozite pe avere.

16. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra profitului impozabil. Ce fel de tip de
cota de impunere este aceasta?
Raspuns: - Este cota unica de impozit .

17. Contribuabilul X realizeaza 2 venituri impozabile, unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500 u.m., care se
impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere:

Transa de venit (u.m.) Cota (%)


Pana la 1.500 u.m. 10%
1.501-2.500 u.m. 150 u.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1.500
u.m.
2.501-4.000 u.m. 300 u.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.500
u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.000
u.m.

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.


Raspuns:
I. 1000 *10%= 100 u.m.
II. 300+ 25%*1000= 300+250=550 u.m.
Total impozit platit de contribuabil = 100+550=650 u.m.

18. Contribuabilul Y realizeaza 2 venituri impozabile, unul de 1.000 u.m. si unul de 3.500 u.m., care se
impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere:

Transa de venit (u.m.) Cota (%)


Pana la 1.500 u.m. 10%
1.501-2.500 u.m. 150 u.m. + 15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501-4.000 u.m. 300 u.m. + 25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m. + 30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.
Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.
Raspuns:
Venitul global =1000+3500=4500
Impozit pe venitul global de 4500 : 675+(30%*500)=675+150=825

19. O societate comercialã supusã impozitului pe profit realizeazã în primul semestru al anului 2008 venituri
totale în sumã de 50.000 lei, din care 40.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma
totalã a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 lei, din care 28.000 lei sunt
aferenti activitatii de bar de noapte.
Determinati cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului I. Stiind cã agentul economic a constituit si
plãtit la sfârsitul primului trimestru al anului 2008 impozit pe profit în sumã de 4.000 lei, determinati cât este
cuantumul impozitului pe profit de platã aferent trimestrului II 2008.
Raspuns:
Sem.I – 2008: ven.totale: 50.000 Lei
din care bar de noapte: 40.000 Lei
ch.deductibile: 35.000 lei
din care bar de noapte: 28.000 Lei
imp. profit = ?
regula: 16%, dar nu mai putin de 5% din ven.realizate din bar
Profit impozabil bar de noapte: 40.000 – 28.000 = 12.000 => imp.profit: 12.000 x 16% = 1.920.
5% x 40.000 = 2.000 > 1.920 => impozit profit datorat din act.barului: 2.000
2000>1920- pentru activitatea de bar de noapte se aplica 5% pe venit = 2000 lei impozit
Profit impozabil aferent celorlalte act: 10.000 – 7.000 = 3.000 => imp.profit=3.000 x 16% = 480 lei impozit
pe profit aferent celorlalte activitati economice.
Impozit profit total: 2.000+480=2.480
Trim. I - a constituit si platit impozit pe profit: 4.000
Nu are de plata, are impozit pe profit platit in plus de 1520 lei ( 4.000Tr.I -2.480 Tr.I +Tr.II).

20. O organizatie non-profit realizeazã urmãtoarele venituri în anul 2008:


– venituri din cotizatiile membrilor = 5.000 lei;
– venituri din donatii si sponsorizãri = 15.000 lei;
– venituri din finantãri nerambursabile de la Uniunea Europeanã = 30.000 lei;
– venituri din activitãti comerciale = 10.000 lei.
Corespunzãtor acestor venituri, ea realizeazã urmãtoarele cheltuieli:
– cheltuieli aferente activitãtii non-profit = 48.000 lei;
– cheltuieli aferente activitãtii comerciale = 7.000 lei.
Determinati impozitul pe profit datorat de aceastã organizatie non-profit pentru activitãtile desfãsurate în cursul
anului 2008, în cazul în care cursul de schimb este de 3.65 lei/euro.

Raspuns:
Regula: sunt scutite de la plata imp.pe profit pt.act.ec.in limita a 15.000 EUR anual, dar nu mai mult de 10% din
ven.neimpozabile.

Ven.neimpozabile: 5.000+15.000+30.000=50.000
Ven.din act.ec.:10.000

Ch.af.act.non-profit: 48.000
Ch.af.act.ec.:7.000

Venituri din active.ec. scutite: 10% din ven.neimp = 50.000 .x10%=5.000 este mai putin decat 15.000 EUR x
3.65 = 54.750 => ven.neimp.din act.ec. = 5.000

-Ven.impozabile: 10.000 venituri din active. Ec -5.000 ven.din active.ec. scutite = 5.000
Cheltuieli .af.ven.impozabile (cheie): 7.000 x 5.000/10.000 = 3.500
. 10.000 venituri ec.totale ..........7000 chelt.
5000.ven. ec.nescutite ............ X
Profit impozabil: 5.000-3.500=1.500 => imp.profit: 1.500x16%=240

21. Se dau urmãtoarele tipuri de cheltuieli:


– cheltuieli pentru formarea si perfectionarea profesionalã a personalului angajat;
– cheltuieli de protocol;
– cheltuieli cu provizioane;
– cheltuieli cu impozitul pe profit;
– cheltuieli cu amenzile datorate autoritãtilor române;
– cheltuieli de reclamã si publicitate efectuate în scopul popularizãrii firmei;
– cheltuieli cu achizitionarea ambalajelor;
– cheltuieli reprezentând tichetele de masã acordate de angajatori;
– cheltuieli cu mãrfurile vândute;
– cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.
Clasificati, din punct de vedere al impozitului pe profit, aceste cheltuieli în categoriile:
a) cheltuieli deductibile;
b) cheltuieli cu deductibilitate limitatã;
c) cheltuieli nedeductibile.
Raspuns:
a) chelt.deductibile:
- ch.formare si perfectionarea profesionala a personalului angajat
- ch.de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei
- ch.cu achizitionarea ambalajelor
- ch.cu marfurile vandute

b) chelt.cu deductibilitate limitata


- ch.protocol
- ch.provizioane
- ch.reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori

c) chelt.nedeductibile
- ch.cu impozitul pe profit
- ch.cu amenzile datorate autoritatilor romane
- ch.aferente veniturilor neimpozabile

22. O societate comercialã realizeazã urmãtoarele venituri si cheltuieli aferente trimestrului I 2008:
– venituri din vânzarea mãrfurilor: 50.000 lei;
– venituri din prestãri servicii: 20.000 lei;
– venituri din dividende primite de la o societate comercialã românã = 1.000 lei;
– cheltuieli cu mãrfurile vândute: 30.000 lei;
– cheltuieli cu serviciile de la terti ( serviciile sunt necesare si exista contracte incheiate): 10.000 lei;
– cheltuieli de protocol: 1.000 lei;
– cheltuieli salariale: 2.000 lei;
– cheltuieli cu amenzile datorate autoritãtilor române: 3.000 lei;
– cheltuieli cu tichetele de masã: 800 lei, din care 200 lei peste limita legalã.
Determinati impozitul pe profit datorat de societatea comercialã.
Raspuns:

Cont Suma Cont Suma


707 50.000 607 30.000
704 20.000 628 10.000
761(divid) 1.000 623 1.000
641 2.000
Amenzi 3.000
Tichete masa in lim.leg. 600
Tichete masa peste lim.leg. 200
Total ven. 71.000 Total ch. 46.800

Impozit profit = ?

Profit contabil brut = 71.000-46.800=24.200


profit pt calc protocol deductibil :24200+1000( ch. Prot.)- 1000(Ven.din divid.neimp.)=24200
calc protocol deductibil : 24200x2% = 484
calc protocol nedeductibil : 1000-484 = 516
Profit impozabil = Profit contabil brut+ chelt. nedeductibile-Venituri neimpozabile = 24200 +516( protocol ned.)
+3000(amenzi ned,)+200( tichete ned.)- 1000( ven. Neimp.)=26916
26916*16%=4306,56.
Imp. Profit = 4307
23. O societate comercialã realizeazã în anul 2008 venituri totale impozabile în valoare de 10.000 lei si
cheltuieli deductibile totale în valoare de 8.000 lei. Separat de aceste cheltuieli, societatea înregistreazã
cheltuieli cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bãnci în sumã de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu
este de 125.000 lei la începutul anului si de 150.000 lei la sfârsitul anului. Valoarea împrumuturilor pe termen
lung este de 400.000 lei la începutul anului si de 300.000 lei la sfârsitul anului.
Determinati valoarea impozitului pe profit de platã aferent anului 2008.
Raspuns:
Ven.impozabile: 10.000
Ch.ded. 8.000
Separat:ch.dobanzi: 1.200
(Cap.propriu: inc.an: 125.000
Sf.an: 150.000
Val.imprum.term.lung: inc.an: 400.000
sf.an: 300.000
grad de indatorare = cap. imprumutat inceput an + cap. imprumutat sfarsit an
Cap.propriu inceput an + Cap.propriu sfarsit an

grad de indatorare = (400000 + 300000)/( 125.000+150.000) = 2,54% <3%)


Nu se calculeaza deductibilitatea cheltuielilor cu dobinda in functie de gradul de indatorare deoarece sunt
dobanzi datorate unei banci si sunt deductibile integral

Ch. ded = 8000+1200 = 9200


Ven.impozabile: 10.000 => Profit brut = 10000-9200=800 => imp=800x16%=128

24. O societate comercialã a realizat cumulat de la începutul anului, pe primele sase luni ale anului 2008, venituri
totale impozabile în valoare de 40.000 lei, din care cifra de afaceri reprezintã 38.000 lei, si cheltuieli totale în
valoare de 30.000 lei, din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, în luna mai
societatea a acordat o sponsorizare în valoare de 250 lei.
Determinati care este suma impozitului pe profit pe care societatea trebuie s-o plãteascã la 25 iulie 2008, stiind
cã impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost plãtit la termenul legal.
Raspuns:
Ven.total impozabil: 40.000
CA: 38.000
Ch.totale: 30.000, din care ch.imp.profit: 600
Separat: ch.sponsorizare: 250

Profit impozabil = 40.000-30.000+600=10.600 => imp.profit datorat: 10.600x16%=1.696.


3 ‰ din CA: 38.000 x 3‰=114 = sponsorizare permisa legal
20% din imp.profit datorat: 1.696 x 20% = 339
Imp.profit datorat pe sem. I =1.696-114=1.582
In trim. I s-a achitat suma de 600 => imp. de plata la 25 iulie: 1.582-600=982
- 982 lei imp. pe profit de plata la 25.07.2008

25. La sfarsitul anului 2007 o societate comerciala pe actiuni inregistreaza un profit net de 200.000 lei.
Actionarii societatii sunt : o persoana fizica romana care detine 30% din capitalul social si o persoana juridica
romana care detine din anul 2001 70% din capitalul social.
In conditiile in care societatea practica o rata de distribuire a dividendelor de 50% , determinati :
a) valoarea totala si pe beneficiari a dividendului brut;
b) impozitul pe dividende;
c) valoarea dividendului net pe beneficiari;
d) pana la ce data trebuie platit impozitul pe dividende.
Raspuns:
a.Valoarea totala a dividendului brut = 200.000.000 x 50% = 100.000.000 lei
Din care; - persoana fizica 30%- 30000 lei brut
- persoana juridica 70%- 70000 lei brut
b. Impozit pe dividende pentru pers. fizica : 30000*16%=4800
Imp. dividende pentru pers. juridica – scutit pentru ca la data plati detine mai mult de 15 % din
capitalul social de o perioada mai mare de 2 ani
c.Val. dividendului net pe beneficiari: p.f = 30000-4800= 25200
P.J = 70000 lei .
d.Data pana la care trebuie .platit imp.pe divid- 25 a lunii urmatoare celei in care se face plata
dividendului in anul 2008

26. La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a
inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:
Capital social subscris si varsat 1.000 lei
Venituri totale si impozabile 70.000 lei
Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 lei
Societatea se afla in primul an de activitate.
Sa se constituie rezerva legala conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislatia in vigoare, in
conditiile in care AGA a hotarat constituirea integrala a rezervei legale.
Raspuns:
Profit brut = 70.000-60.000 = 10.000
max5% din profitul brut=1000x5%=500
Limita maxima a rezervei legale este de 20% din capitalul social, deci1000x20%=200 .
Prin urmare, rezerva legala se poate constitui integral =200 lei in anul N.

27. La data de 31 decembrie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit (16%) a
inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari:
Capital social subscris si varsat 1.000 lei
Venituri totale si impozabile 70.000 lei
Cheltuieli totale si deductibile fiscal 60.000 lei
Societatea se afla in primul an de activitate.
Sa se calculeze impozitul pe profit anual, in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei legale in suma
maxima admisa la deductibilitate fiscala.
Raspuns:
Profit brut = 70.000-60.000 = 10.000
max5% din profitul brut=1000x5%=500
Limita maxima a rezervei legale este de 20% din capitalul social, deci1000x20%=200 .
Prin urmare, rezerva legala se va constitui integral in suma de 200 lei in anul N.
Profit impozabil=10.000-200 = 9.800 => impozit pe profit=9.800 x 16% = 1.568

28. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor,
cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat, la data de 31 decembrie a exercitiului N, urmatorii indicatori
economico-financiari:
Venituri totale si impozabile 10.000 lei
Cheltuieli totale si deductibile fiscal 6.000 lei
Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.
Raspuns:
Impozit pe profit datorat = suma maxima rezultata dintre imp.profit 16%, si 5% din venituri)
Profit impozabil = 10.000-6.000 = 4.000 => impozit profit = 4.000 x 16%=640 lei
5% din veniturile realizate: 10.000 x 5% = 500
=>Impozitul pe profit datorat=640

29. O societate care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor,
cazinourilor sau pariurilor sportive a inregistrat, la data de 31 decembrie a exercitiului N, urmatorii indicatori
economico-financiari:
Venituri totale si impozabile 10.000 lei
Cheltuieli totale si deductibile fiscal 7.500 lei
Sa se calculeze impozitul pe profit aferent exercitiului N.
Raspuns:
Impozit pe profit datorat = suma maxima rezultata calculand imp. pe profit cu 16% si imp. pe venit 5%
Profit impozabil = 10.000-7.500 = 2.500 => impozit profit =
= 2.500 x 16%=400 lei
5% din veniturile realizate: 10.000 x 5% = 500
Impozitul pe profit datorat=500

30. La data de 31 martie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit ( 16%) a
inregistrat urmatorii indicatori economico financiari :
Venituri totale 14.000 lei, din care dividende primite de la o persoana juridica romana 2.000 lei; cheltuieli totale
10.000 lei, din care majorari si penalitati intarziere pentru neplata la termen a TVA 100 lei. Sa se calculeze
impozitul pe profit datorat aferent trimestrului I.
Raspuns:
Profit impozabil = ven.tot.-ch.tot.-ven.neimp.+ch.neded.=14.000 – 10.000 – 2.000 + 100 = 2.100 lei =>
impozit pe profit = 2.100 x 16% = 336

31. La o societate comerciala s-au inregistrat urmatorii indicatori economico-financiari :


Total venituri impozabile 10.000 lei
Total cheltuieli 7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol 200 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit 340 lei
Sa se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, stiind ca societatea este platitoare de impozit
pe profit si neplatitoare de TVA.
Raspuns:
Baza de calcul pt.ch.de prot.=10.000-7.000+200+340= 3.540
- ch.prot.deductibile = 3.540 x 2% = 71

32. La data de 30 iunie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA
19% a inregistrat urmatorii indicatoriu economico-financiari:
Total ven.impozabile……………………………………………10.000 lei
Total chelt…………………………………………………………7.000 lei
Din care:
- ch.de protocol (bauturi alcoolice si produse din tutun, suma exclusiv TVA) ..200 lei
- chelt.cu impozitul pe profit trim.I…………………………340 lei

Sa se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim.II, stiind ca
totalul cheltuielilor include si TVA nedeductibila aferenta produselor de protocol..
Raspuns:
Baza calcul protocol ded: 10000-7000+200+340=3540 => prot. ded. 3540x2%=70,8
Chelt prot. neded. =200-70,8=129,2
TVA neded. aferent ch.protocol =200 x 19% = 38 lei (635=4426 ch.ned., bauturi si tigari CF art.145.5.b)
Profit impozabil = 10.000-7.000+129,2+38+340= 3.507,2
Impozit pe profit datorat sem. I = 3.507,2 x 16% = 561 lei,
Imp. profit. Tr. II : 561-340=221

33. La 30 iunie o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% prezinta urmatoarea situatie financiara:

Ven.totale impozabile………………………………………………....700.000 lei


Chelt.totale……………………………………………………………..600.000 lei
Din care:
• chetuieli de protocol……………………………………………12.000 lei
• chelt.cu impozitul pe profit
aferent trim.I…………………………………………………….10.000 lei
• chelt.reprezentand majorari
de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA .2.000 lei
Sa se determine limita maxima de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisa la 30 iunie.
Raspuns:

Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000-600.000+12.000+ 10.000= 122.000


Llimita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol = 122.000 x 2% = 2.440

34. La data de 30 iunie a exercitiului N, o societate comerciala platitoare de impozit pe profit 16% si de TVA
19% prezinta urmatoarea situatie financiara:
Total ven.impozabile……………………………………………700.000 lei
Total chelt…………………………………………..……………600.000 lei
Din care:
• chetuieli de protocol……………………………………………12.000 lei
• chelt.cu impozitul pe profit
aferent trim.I…………………………………………………….10.000 lei
• chelt.reprezentand majorari de intarziere si penalizari pentru neplata la termen a TVA .2.000 lei
Sa se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim.II, stiind ca
totalul cheltuielilor include si cheltuielile cu TVA colectata aferenta cheltuielilor de protocol nedeductibile.
Raspuns:
Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000-600.000+12.000+10.000= 122.000
Limita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol = 122.000 x 2% = 2.440
Ch.prot.neded.=12.000-2.440= 9560
TVA af.ch.prot.neded=9.560 x 19% 1816.4 (635.=4426)
Profit impozabil = 700.000 – 600.000+9.560+1.816,4+ 10.000+ 2.000 = 123.376,4
Imp.profit cumulat =123.376,4 x 16%= 19.740,
Imp.profit afferent tr. II: 19.740-10.000 = 9.740

35. O societate comerciala a obtinut cumulat, de la inceputul anului pana la data de 31 decembrie 2007, un profit
impozabil de 750.000 lei. In cursul anului s-a platit impozit pe profit astfel:
• Impozit pe profit trim.I………………………………..36.000 lei
• Impozit pe profit trim.II……………………………….40.000 lei
• Impozit pe profit trim.III……………………………....12.000 lei
Sa se determnine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat pana la data de 25 ianuarie, aferent
trim.IV, urmand ca plata finala a impozitului pe profit pentru anul fiscal sa se faca la data stabilita ca termen
limita pentru depunerea situatiilor financiare anuale ale contribuabilului, si care va fi diferenta de plata pentru
acel an.
Raspuns:

La data de 25 ianuarie, societatea va plati impozitul pe profit la nivelul trim.III, adica 12.000 lei.
Impozit pe profit datorat pt. anul 2007 = 750.000 x 16% = 120.000
Impozit achitat in cursul anului = 36.000 + 40.000 + 12.000 + 12.000 = 100.000
Dif.de achitat pin la data de 15.04.2008 = 120.000-100.000=20.000

36. La 31 martie anul 2008 la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:


- lei -
1 ianuarie 2008 31 martie 2008
Capital propriu 100.000 120.000
Capital imprumutat 110.000 90.000
Chelt.cu dobanzile
aferente unui imprumut
de la o banca romaneasca
autorizata de BNR 0 40.000
Venituri din dobanzi 0 22.000
Celelalte venituri impozabile 0 150.000
Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2008.
Raspuns
Pt. ca sunt dobanzi platite la bancă sunt deductibile integral şi nu se mai calculează gradul de
indatorare( art.23 al.7 din CF) => chelt.cu dobanzile sunt integral deductibile = 40.000

37. La 31 martie 2008, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:


- lei -
1 ianuarie 2008 31 martie 2008
Capital propriu 100.000 120.000
Capital imprumutat 110.000 150.000
Chelt.cu dobanzile aferenteunui imprumut de la un
actionar persoana fizica 0 60.000
Venituri din dobanzi 0 22.000
Celelalte venituri impozabile 0 170.000

Sa se calculeze nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la data de 31 martie 2008. Rata dobanzii la care
s-a contractat imprumutul de la actionar este inferioara ratei dobanzii de referinta stabilite de BNR..
Raspuns:

Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000


Cap.imprumutat mediu = (110.000+150.000)/2= 130.000
Grad de indatorare = Cap.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = 130.000/110.000=1,18 <3
=> chelt.cu dobanzile sunt integral deductibile pentru ca sunt sub nivelul dobanzii de referinta a BNR=
60.000

38. La 31 martie 2008, la o societate comerciala avem urmatoarea situatie:


- lei -
1 ianuarie 2008 31 martie 2008
Chelt.cu dobanzile 0 70.000
Venituri din dobanzi 0 30.000
Celelalte venituri impozabile 0 220.000
Sa se determine nivelul deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile la 31 martie 2008, in cazul in care gradul de
indatorare al capitalului este pozitiv, dar mai mic ca trei si in cazul in care gradul de indatorare al capitalului este
pozitiv, dar mai mare ca 3. Daca pentru imprumutul contractat s-ar fi platit dobanzi calculate cu rata de referinta
BNR, volumul acestora pentru trimestrul I ar fi fost de 50.000 lei.
Raspuns:

a) grad de indatorare < 3, dob. BNR=50000, dob.act=70000 => chelt.cu dobanda sunt deductibile la
nivelul BNR: 50.000
20000 sunt nedeductibile si se reporteaza pt urmatorii ani si intra acolo la deductibilitate
b) grad de indatorare > 3 => chelt.cu dobanda de 70000 sunt nedeductibile si nu se reporteaza pt
urmatorii ani

39. O societate achizitioneaza, pe data de 15 decembrie 2007, un utilaj. Valoarea contabila de intrare 56.000
lei, durata normala de utilizare 5 ani.
In conditiile aplicarii pentru calculul amortizarii fiscale a metodei de amortizare accelerata, care este marimea
amortizarii fiscale in anul 2009? La calculul amortizarii accelerate se va utiliza cota maxima de amortizare
admisa.
Raspuns:
Amortizarea se calculeaza incepand cu 01.01.2008.
In primul an de functionare, 01.01.2008-31.12.2008, amortizarea este in suma de 56.000 lei x 50% = 28.000
lei
Diferenta de56000-28000=28.000 se amortizeaza liniar pe perioada ramasa de 4 ani: amort.
anuala=28.000/4=7.000. Amortizare aferenta perioadei 01.01.2009-31.12.2009 = 7.000

40. La data de 1 martie 2007, o societate achizitioneaza o cladire pentru extinderea activitatii. Valoarea
contabila de intrare 2.000.000 lei, durata normala de utilizare 40 ani.
Sa se calculeze amortizarea fiscala pentru anul 2007.
Raspuns:
In cazul constructiilor se utilizeaza doar metoda liniara.
Amorizare anuala = 2.000.000 lei/40 ani=50.000 lei pe an.
In anul calendaristic de achizitie: amortizare = 50.000 lei x 9/12=37.500

41. Un contribuabil achizitioneaza, in data de 3 octombrie 2007, un brevet de inventie pe care il utilizeaza
incepand cu data de 10 octombrie 2007. Valoarea de facturare a brevetului de inventie este de 145.775 lei, din
care TVA 23.275 lei. Durata normala de utilizare este de 3 ani, iar contribuabilul aplica regimul de amortizare
liniara.
Sa se determine amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2007.
Raspuns:
Val.de achizitie = 145.775-23.275=122.500
DNF = 3 ani
Norma de amortizare liniara= 100/DNF= 100/3=33.33%
Amortizare anuala= VI*Norma de amortizare= 122.500*33.33%=40.833,33 lei
Amortizare lunara= Amortizare anuala/12 luni= 40.833,33/12= 3.402,77 lei
=> amortizarea fiscala aferenta lunii noiembrie 2007 este de 3.402,77 lei

42. Se inregsitreaza o lipsa de materiale auxiliare din gestiune in valoare de 1.000 lei. AGA hotaraste
descarcarea gestiunii fara a emite decizie de imputare.Materialele nu au fost asigurate.
Care este tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA si al impozitului pe profit pentru aceasta situatie?
Raspuns:
Atat cheltuiala cu mat.auxiliare scoase din gestiune,lipsa neimputabila si TVA aferenta sunt
nedeductibile la calculul impozitului pe profit.
Sunt asimilate livrarilor lipsurile de gestiune neimputabile si se colecteza TVA in suma de 190 lei prin
autofacturare ( art.128.4.d din CF). Autofactura se emite numai in scopuri de TVA ( 635=4427)

43. O societate comerciala platitoare de impozit pe profit a incheiat in cursul trim I un contract de leasing
operational, in calitate de utilizator de leasing, pentru un utilaj si a inregistrat urmatoarele cheltuieli pe
cumulat:
Chelt.privind marfurile……………………………………..100.000 lei
Chelt.cu salariile…………………………………………….20.000 lei
Chelt.cu amortizarea bunului luat in leasing………….…..1.000. lei
Chelt.cu serviciile bancare……………………………………500 lei
Una din aceste cheltuieli nu a fost inregistrata corspunzator operatiunii economice realizate de societate.

Sa se indice grupa de cheltuieli incorect inregistrata si cine trebuia sa le inregistreze, precum si regimul fiscal
al acesteia la calculul profitului impozabil.
Raspuns:
“Chelt.cu amort.bunului luat in leasing” este incorect inregistrata . Aceasta cheltuiala trebuia
inregistrata si este deductibila la locator. Locatarul, in cazul leasingului operational, inregistreaza si
deduce doar chiria, deci 1000 lei sunt nedeductibili fiscal.

44. In cursul anului 2008, dupa aprobarea bilantului contabil aferent anului 2007, la o societate comerciala
avem urmatoarea situatie:
Profit net de repartizat sub forma de dividende…………………….300.000 lei
Capital social subscris si varsat……………………………………….30.000 lei
Din care: Asociat A/PJ…………………………………………………25.000 lei
Asociat B/PF…………………………………………………..5.000 lei
Asociatul A detine partile sociale incepand cu anul 2000.
Sa se det.suma divid.care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid.retinut de societatea
comerciala.
Raspuns:
Participare asociat PJ=25.000/30.000 =83,33%
Participare asociat PF=5.000/30.000=16.67%
PJ: Divid.brut A=300.000x83.33%=249.990
Impozit pe divid.datorat=nu are
Dividend net de incasat=249.990
PF: Divid.brut B=300.000x16.67%=50.010
Impozit pe divid.datorat=50.010 x 16%=8.002
Dividend net de incasat=50.010-8.002=42.008

45. In cursul anului 2008, dupa aprobarea bilantului contabil afferent anului 2007, la o societate comerciala
avem urmatoarea situatie:
Profit net de repartizat sub forma de dividende…………………….200.000 lei
Capital social subscris si varsat……………………………………….40.000 lei
Din care: Asociat A/PF romana………………………………….……25.000 lei
Asociat B/PF romana………………………………….……15.000 lei

Sa se det.suma divid. care trebuie incasate de fiecare asociat si a impozitului pe divid. Retinut de societatea
comerciala.

Raspuns:
Participare asociat A=25.000/40.000 =62,5%
Participare asociat B=5.000/30.000=37,5%

A: Divid.brut A=200.000x62,5%=125.000
Impozit pe divid.datorat=125.000 x 16%=20.000
Dividend net de incasat=125.000-20.00=105.000
B: Divid.brut B=200.000x37,5%=75.000
Impozit pe divid.datorat=75.000 x 16%=12.000
Dividend net de incasat=75.000-12.000=63.000

46. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice romane.

Descrieti categoriile de persoane juridice romane care datoreaza impozit pe profit, precum si sfera de
cuprindere a impozitului pe profit datorat de aceste persoane juridice.
Raspuns:
Cod fiscal Art. 13 lit.a:
1. Fac parte din categoria PJ române care datoreaza impozit pe profit: companiile naţionale, societăţile
naţionale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societăţile comerciale, indiferent de forma juridică
de organizare şi de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital străin sau cu capital
integral străin, societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizaţiile
cooperatiste, instituţiile financiare şi instituţiile de credit, fundaţiile, asociaţiile, organizaţiile, precum şi
orice altă entitate care are statutul legal de persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române.
“Art. 14. - Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:
a) in cazul persoanelor juridice romane, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din
Romania, cat si din strainatate; “
Daca in strainatate impozitul pe profit <16% si l-a platit acolo, i se acorda un credit fiscal urmand ca aici
sa plateasca diferenta pana la 16%.

47. In categoria contribuabililor impozitului pe profit intra si persoanele juridice straine.


Descrieti activitatile si profitul impozabil pentru care aceste societati datoreaza impozit pe profit.
Raspuns:
“ Art. 14. - Impozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:
b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent
in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent;
c) in cazul persoanelor juridice straine si al persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in
Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii
atribuibile fiecarei persoane;
d) in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati
imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana
juridica romana, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;

48. In ce conditii asociatiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate?
Raspuns:
Conform CF art.15.h - Sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate asociatiile de
proprietari constituite potrivit L 114/1996 -Legea locuintei - pentru veniturile obtinute din activitati
economice si care sunt sau urmeaza a fi utilizate pentru imbunatatirea utilitatilor si a eficientei cladirii,
pentru intretinerea si repararea proprietatii comune.

49. Organizatiile non-profit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului
pe profit , in anumite conditii, pentru veniturile realizate din activitati economice. Care sunt aceste conditii?
Raspuns:CF art. 15 alin.3
Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata
impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in
lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata
impozitului pe profit.

50. Sa se prezinte formula generala de calcul al impozitului pe profit.


Raspuns:
Impozit pe profit =( Total venituri-total chelt+chelt. Nedeductibile-Venituri neimpozabile+alte elemente
asimilate veniturilor impozabile –alte elemente asimilate chelt deductibile)x16%

Art.19 Cod Fiscal: Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi
cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi
la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau în calcul şi alte elemente
similare veniturilor şi cheltuielilor potrivit normelor de aplicare.

51. Sã se determine impozitul pe profit datorat de o organizatie non-profit pentru anul 2008, dacã se cunosc
urmãtoarele date despre venituri si cheltuieli:
– venituri din serbãri, conferinte, tombole 24.000 lei;
– venituri din cotizatii 3.000 lei;
– donatii în bani si bunuri primite prin sponsorizare 9.000 lei;
– venituri obtinute din reclamã si publicitate 25.000 lei;
– venituri din activitãti economice 7.000 lei;
– cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt în sumã de 5.000 lei, din care cheltuielile efectuate pentru
realizarea de venituri din activitati economice sunt în sumã de 2000 lei.
Cursul de schimb mediu anual este 1 euro = 3,3 lei.
Raspuns:
Venituri neimpozabile:
- ven.din serbari,…: 24.000
- ven.din cotizatii: 3.000
- donatii: 9.000
- ven.din reclama,publ.: 25.000
Total ven.neimpozabil: 61.000

Ven.neimpozabil pana la limita a 15.000 EUR, dar nu mai mult de 10% din ven. neimp.:
- ven.din act.ec.: 7.000
- 10% din ven.neimp.= 61.000 x 10%=6.100
- 15.000 EUR x 3.3=49.500
- venituri neimpozabile=6.100
- venituri impozabile = 7.000-6.100=900
- Chelt.aferente ven.impozabile = 900*2000(total chelt.af. activ.ec):7000(total ven.ec)=257
Profit impozabil=ven-ch=900-257=643
Impozit pe profit=643x16%=103

52. Ce conditii cumulative trebuie sã îndeplineascã imobilizarea corporalã pentru a reprezenta un mijloc fix
amortizabil din punctul de vedere al Codului fiscal?
Raspuns:- CF art. 24. alin.2
(2) Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele
conditii:
a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat
tertilor sau in scopuri administrative;
b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului;
c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

53. Prezentati regulile generale pe baza cãrora se poate stabili regimul de amortizare (linear, degresiv sau
accelerat) în cazul mijloacelor fixe.
Raspuns:CF art. 24 alin. 6
(6) Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:
a) in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;
b) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si pentru
computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare
liniara, degresiva sau accelerata;
c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare
liniara sau degresiva.

54. Cum se calculeazã amortizarea fiscalã prin fiecare din cele trei metode de amortizare (linearã, degresivã si
acceleratã)?
Raspuns: CF art. 24 alin 7 si 8
(a) In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare
liniara la valoarea de intrare a mijlocului fix amortizabil.
Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a
mijlocului fix.
(b) In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de
amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:
- 1,5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;
- 2,0 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 5 si 10 ani;
- 2,5 daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
(9) In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a mijlocului
fix;
b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de
amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

55. Începând cu anul 2007, ce conditii trebuie îndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoanã juridicã
românã, societate-mamã, de la o filialã a sa situatã într-un stat membru sã fie neimpozabile?
Raspuns:
Art. 201. - (1) Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile si:
a) dividendele primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa situata intr-un
stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ urmatoarele conditii:
1. plateste impozit pe profit, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari;
2. detine minimum 15% din capitalul social al persoanei juridice dintr-un stat membru de la care
pimeste dividendele, respectiv minimum 10%, incepand cu 1 ianuarie 2009;
3. la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 2, pe o
perioada neintrerupta de cel putin 2 ani.
56. Dati trei exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de nivelul lor.
Raspuns:153
-chelt. cu salariile personalului angajat
- cheltuieli cu amortizarea fiscala
-cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in
baza unui contract scris;

57. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordatã salariatilor în
România si/sau în strãinãtate?
Raspuns:CF art. 21 .3 b
Suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in
strainatate, in limita a de 2.5 x nivelul legal stabilit pentru institutiile publice.

58. Care este, din punct de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea?
Raspuns:
Cheltuielile cu sponsorizarea acordate potrivit legii sunt considerate cheltuieli nedeductibile la calculul
profitului impozabil. Contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit
prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor
nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse
private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli
indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
1. este in limita a 30/00 din cifra de afaceri;
2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.
In limitele respective se incadreaza si cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, in
scopul constructiei de localuri, al dotarilor, achizitiilor de tehnologie a informatiei si de documente
specifice, finantarii programelor de formare continua a bibliotecarilor, schimburilor de specialisti, a
burselor de specializare, a participarii la congrese internationale.

59. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garantii de bunã executie acordate clientilor?
Raspuns:
Contribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor si provizioanelor, numai in conformitate cu prezentul
articol, astfel:
b) provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor; - sunt deductibile

60. Ce dobânzi si diferente de curs valutar nu intrã sub incidenta gradului de îndatorare în ceea ce priveste
deductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit?
Raspuns:CF art.23.4
Dobanzile si pierderile din diferente de curs valutar, in legatura cu imprumuturile obtinute direct sau
indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, si cele care sunt garantate de stat,
cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare
nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute in baza
obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata nu intra sub incidenta prevederilor
prezentului articol - nu intrã sub incidenta gradului de îndatorare în ceea ce priveste deductibilitatea din
punct de vedere al impozitului pe profit.

61. Cum se determinã gradul de îndatorare în vederea stabilirii dacã cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile sau
nu?
Raspuns:
Gradul de indatorare a capitalului se determina ca raport intre capitalul imprumutat cu termen de
rambursare peste un an si capitalul propriu, ca valorilor existente la inceputul anului si sfarsitul perioadei
pentru care se determina impozitul pe profit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si
imprumuturilor cu termen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale
62. Un agent economic obtine în anul 2007 un profit impozabil dintr-un bar de noapte în valoare de 1.000 lei.
Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9.000 lei. Sã se determine impozitul pe profit datorat.
Raspuns:
Impozit pe profit = 1000*16%=160 lei
Impozit pe venit 9000 lei *5% = 450 lei
Impozit pr profit datorat : max ( 16%; 5% din venituri) = 450 lei

63. Sa se calculeze amortizarea anualã a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare
degresivã prevãzut la art. 24 alin. (8) din Codul fiscal. Se cunosc urmãtoarele date:
– valoarea de intrare: 35.000 lei;
– durata normalã de functionare conform catalogului: 10 ani;
– cota anualã de amortizare linearã: 100/10 = 10%;
– cota anualã de amortizare degresivã: 10% x 2 = 20%.
Raspuns:exemplul este in norme HG 44/2004 la art. 24.8
anul Valoare la începutul amortizare Valoare rămasă de
anului amortizat
1 35000 35000 x 20% = 7000 28000
2 28000 28000 x 20% = 5600 22400
3 22400 22400 x 20% = 4480 17920
4 17920 17920 x 20% = 3584 14336
5 14336 14336 x 20% = 2867,2 11468,8
6 11468,8 11468,8/5 = 2293,76
7 2293,76
8 2293,76
9 2293,76
10 2293,76

64. Care este regimul fiscal al pierderilor în cazul impozitului pe profit?


Raspuns:CF art. 26
- Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile
obţinute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea înregistrării
acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul
înregistrării acestora.
- Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa prin divizare sau fuziune nu se
recuperează de către contribuabilii nou-înfiinţaţi sau de către cei care preiau patrimoniul societăţii
absorbite, după caz.
- În cazul persoanelor juridice străine, pierderea se recuperază luându-se în considerare numai veniturile
şi cheltuielile atribuibile sediului permanent în România.
- Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră
sub incidenţa regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a
profitului. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi
limita celor 5 ani. (Nu poate fi recuperata pirderea inregistrata de o microintreprindere unde nu se
determina pierderea fiscala.)

65. Contrbuabilii au obligaţia de a plăti impozitul pe profit la anumite termene şi a depune declaraţii de impozit
pe profit. Se cere să se menţioneze pentru anul 2007 termenele la care se face plata, ca regulă şi pe categorii de
contribuabili, precum şi ce fel de declaraţii de impozit pe profit se depun şi la ce date?
Raspuns:CF art. 34
- Societăţi comerciale bancare (persoane juridice române), şi sucursalele din România ale băncilor (persoane
juridice străine), au obligaţia de a plăti impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial
(scadenţa este data de 25, inclusive, a primei luni a trimestrului următor). Termenul până la care se efectuează
plata impozitului anual (impozitul annual – plăţile anticipate) este termenul de depunere a declaraţiei
privind impozitul pe profit .
- Celelalte societăţi comerciale au obligaţia de a declara (declaraţia 100) şi plăti impozitul pe profit
trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 15 aprilie inclusiv a
anului următor.
- Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 15
februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.
- Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi
viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 15 februarie inclusiv
a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

66. Cine sunt consideraţi contribuabili în cazul impozitului pe profit?


Raspuns:CF art. 13
Sunt contribuabili în cazul impozitului pe profit:
a) persoanele juridice române;
b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în
România;
c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România
într-o asociere fără personalitate juridică;
d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare
situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică
română;
e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în
România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de
persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

67.Care este cota de impunere a profitului în anul fiscal 2008?


Raspuns:
Cota unica -16%

68.Care este regimul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe profit în cazul rezervei legale?
Raspuns:CF art.22
Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de
determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile
aferente acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social
subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare. În cazul în
care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă,
reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil. Prin excepţie,
rezerva constituită de persoanele juridice care furnizează utilităţi societăţilor comerciale care se
restructurează, se reorganizează sau se privatizează poate fi folosită pentru acoperirea pierderilor de
valoare a pachetului de acţiuni obţinut în urma procedurii de conversie a creanţelor, iar sumele destinate
reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

69. Cum se determină impozitul pe dividende datorat de un acţionar persoană juridică, dacă plata dividendelor se
face în anul fiscal 2007?
Raspuns:
- Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut
plătit către o persoană juridică română.
- Nu se datorează impozit în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane
juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul
2009, din titlurile de participare ale acesteia la data plăţii dividendelor, pe o perioadă de min.2 ani
împliniţi până la data plăţii acestora.

70. Societatea ALFA SRL, societate de expertiza contabila, platitoare de impozit pe profit, achita in anul 2008 o
cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei. Determinati suma deductibila la calculul
impozitului pe profit aferenta acestei cheltuieli, stiind ca pentru cursul de schimb se foloseste valoarea 1 euro=
3.6 lei.
Raspuns:CF art. 21. 4 lit. s
Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile
profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei a
4.000 euro anual.
4000 euro*3.6 lei=14.400 lei suma deductibila la calculul impozitului pe profit
16.000 lei-14.400 lei= 1.600 lei suma nedeductibila.

71. Societatea ALFA SRL, societate de expertiza contabila, platitoare de impozit pe profit, achita in anul 2008 o
cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei. De asemenea, ea se inscrie in Asociatia
Internationala de Fiscalitate, o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal, pentru care
achita o cotizatie in anul 2008 de 18.000 lei.
Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor cheltuieli, stiind ca pentru cursul
de schimb se foloseste valoarea 1 euro= 3.6 lei.
Raspuns:
Sunt nedeductibile cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile neguvernamentale sau asociatiile
profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care depasesc echivalentul in lei
a 4.000 euro anual.
4000 euro*3.6 lei=14.400 lei suma deductibila la calculul impozitului pe profit
- inscrierea in Asociatia Internationala de Fiscalitate, avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal daca nu
are legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili este nededeductibila integral
- daca are legatura cu activitatea desfasurata cheltuiala este deductibila la nivelul de 14400.

72. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei si cheltuieli totale de 175.000 lei.
In cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o suma de 20.000 lei reprezentand asigurari de pensii facultative suportate
de angajator pentru cei 10 angajati ai sai in anul 2008, respectiv 2.000 lei pe angajat.
Determinati suma deductibila a cheltuielilor cu asigurarile de pensii facultative, stiind ca pentru cursul de schimb
se foloseste valoarea de 1 euro= 3.6 lei.
Raspuns:CF art. 21.3.g

Sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in
limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro(400 euro din 2009) intr-un an fiscal pentru
fiecare participant;
Suma deductibila = 200 euro*3.6 lei*10 salariati=7.200 lei
Suma nedeductibila :20000-7200=12800

73. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei, reprezentand cifra de afaceri, si
cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli sunt incluse si urmatoarele:
- suma de 3.300 lei reprezentand tichete de cresa acordate salariatilor;
-suma de 10.000 lei reprezentand o bursa privata acordata unui student;
- suma de 75.000 lei reprezentand cheltuieli cu salariile personalului;
- suma de 5.000 lei reprezentand impozit pe profit declarat si platit aferent anului 2008, restul fiind cheltuieli
deductibile.
Determinati impozitul pe profit aferent anului 2008, precum si diferenta de impozit de plata sau de recuperat.
Raspuns:
Cheltuieli sociale deductibile 2%*75.000 lei= 1.500 lei => 3.300-1.500 = 1.800 lei cheltuiala nedeductibila
cu tichetele de cresa;
Chelt. cu bursa privata :3/1000 din CA= 250.000 lei *3/1000= 750 lei
- 20% din imp. profit. datorat = 20%*5.000 lei=1.000 lei =.> ch.cu bursa privata care
poate fi scazuta din i.profit datorat= 750
Profit contabil = 250.000-175.000= 75.000 lei
Profit impozabil = 75.000 +1.800( ned. Tichete cresa)+10000( ned.integral bursa privata) +5.000( I.P)=
91800 lei
Impozit pe profit = 91.800*16%=14.668 lei
Impozit pe profit de plata = 14.668 – 5.000( i.p. datorat perioada precedenta ) – 750( bursa privata ded.) =
8938 lei

74. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrare de 25.000 lei, amortizat in suma de 20.000
lei. La data de 15 mai 2008, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor
componente suma de 7.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu
valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.

Raspuns:

%=212 25000
281 20000
658 5000

4111=% 8330
7583 7000
4427 1330

Cheltuielile sunt deductibile integral pentru ca s-a realizat un venit corespunzator din vanzare m.f. .
Oricum ar fi deductibila integral ,conform pct. 71.6 din Norme. La art. 24 CF si Decizia MFP 2/2004.

75. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.000 lei, amortizat in suma de 20.000
lei. La data de 15 mai 2008, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor
componente suma de 2.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu
valoarea ramasa neamortizata a mijlocului fix.
Raspuns:
Cheltuielile cu valoarea ramasa neamortizata sunt integral deductibile conform pct. 71.6 din Norme.la CF

76. O societate comerciala a inregistrat in cursul anului 2008 o suma de 2.500 lei reprezentand cheltuieli cu
repararea unui autovehicul, neavand insa contract incheiat pentru aceasta prestare de servicii. La un control
asupra impozitului pe profit aceasta suma s-a considerat ca fiind nedeductibila intrucat reprezinta o prestare de
servicii de care contribuabilul a beneficiat fara a detine contract de presatri servicii, desi s-a constatat ca acest
serviciu a fost necesar si existau toate documentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv
prestat. Decizia luata in urma controlului este corecta? Explicati.
Raspuns:
Decizia luata in urma controlului nu e corecta deoarece cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii
aferente autoturismelor, pentru a fi deductibile fiscal trebuie justificate cu documente legale. Daca in
speta existau toate ducumentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat si s-a
constatat ca acest serviciu a fost necesar, consideram ca suma de 2.500 lei trebuia considerata cheltuiala
deductibila la calculul profitului impozabil. Nu are importanta faptul ca nu exista contract.

77. SC ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2008 plati de redevenţe catre o persoana
juridica nerezidenta. Conform contractului incheiat intre parti suma de plata era de 10.000 lei. Beneficiarul
redeventei nu a acceptat retinerea din aceasta suma a impozitului pe veniturile nerezidentilor , a carui cota este
de 10%, astfel ca SC ALFA SRL a calculat ea impozitul, considerand suma de 10.000 lei ca fiind suma neta de
impozit, si l-a inregistrat in cheltuielile sale.
Determinati suma impozitului calculat de SC ALFA SRL pentru redeventele platite nerezidentului si comentati
deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit.
Raspuns:
-impozit pt venituri realizate de nerezidenti : 10000x10% = 1000 =>impozitul este cu retinere la sursa
-daca impozitul nu a fost retinut =>cheltuiala nedeductibila pt. SC ALFA SRL

78. SC ALFA SRL , platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2007(corect) urmatoarele plati de impozit
pe profit:
- aferent trimestrului I : 2.000 lei;
- aferent trim. II : 2.500 lei;
- aferent trim. III : 900 lei.
Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent trimestrului IV stiind ca SC ALFA SRL nu
finalizeaza pana la data de 15 februarie 2008 inchiderea exercitiului financiar 2007.
Raspuns:
Pentru trimestrul IV SC ALFA SRL va plati impozit pe profit la nivelul tr.III de 900 lei pina la data de
25 ian. an urmator si va depune declaratia 100 cu impozit pe profit la niv.tr.III, urmănd ca regularizarea
platilor şi plata să se efectueze pana la data de 15 aprilie 2008, data pana la care va depune si Declaratia
privind impoztul pe profit 101.

79. Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit? (101)
Raspuns:CF art.35
- Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15
februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
- Contribuabilii societati comerciale ,prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza pana la data de 15
februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc
impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.
- Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) care plătesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu
impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fiscal, urmând ca plata finală a
impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei privind
impozitul pe profit in 15 aprilie 2008
- Persoanele juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna, prin exceptie
de la prevederile art. 35 alin. (1), declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la
data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.

80. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizează următoarea situaţie a


veniturilor desprinsă din balanţa lunii martie 2008

Valoare cumulată de la
Tip venit
începutul anului (lei)
Venituri din vânzarea mărfurilor 10.000
Venituri din producţia de imobilizări corporale 2.000
Venituri din cedarea activelor fixe 7.000
Venituri din provizioane 500
Venituri din dobânzi 50
Venituri din diferenţe de curs valutar 70
Venituri din despăgubiri acordate de societăţile de asigurare pentru 200
pagubele la activele corporale proprii

În luna februarie societatea comercială achiziţionează şi pune în funcţiune o casă de marcat în valoare de
500 lei.
Determinaţi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trim. I 2008

Răspuns:
Veniturile supuse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor = Venituri din vânzarea
mărfurilor + Venituri din cedarea activelor fixe + Venituri din dobânzi + Venituri din diferenţe de curs
valutar = 10.000 + 7.000 + 50 + 70 = 17.120 lei
Din veniturile supuse impozitului pe venit putem scădea valoarea casei de marcat.
Impozit pe venit = 2.5%* (17.120 – 500) = 2.5%*16.620 = 415.5 lei

81.Trei societăţi comerciale prezintă următoarea situaţie la 31.12.2006:


Indicator Societatea A Societatea B Societatea C
Obiectul de activitate Comerţ cu articole de Jocuri de noroc Prestări servicii coafură
îmbrăcăminte
Tip capitalul social Integral Privat Integral privat Integral privat
Venituri (lei) 250.000 300.000 480.000
Număr salariaţi 10 4 5
Ştiind că la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3,3817 lei/euro care din societăţile de mai sus se
pot încadra pentru anul 2007 la categoria plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, având în vedere
că nici una dintre ele nu a mai fost încadrată în această categorie?
Răspuns:CF art.104.5 si 103.b si c
Nici una dintre societăţile de mai sus nu se poate încadra în categoria microîntreprinderilor în
2007, deoarece:
- societatea A are 10 salariaţi, condiţia impusă de lege limitând numărul de salariaţi la 9 (Cod Fiscal,
art. 103, lit. b);
- societatea B activează în domeniul jocurilor de noroc, domeniu în care nu se pot înfiinţa
microîntreprinderi(Cod Fiscal, art. 104, alin 5, lit. c);
- societatea C a realizat venituri peste 100.000 euro/an, condiţia impusă de lege limitând valoarea
veniturilor la 100.000 euro pe an (Cod Fiscal, art. 103, lit. c).

82. O societate platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor a inregistrat in trimestrul I 2008 venituri
impozabile in valoare de 200.000 lei si cheltuieli totale de 150.000 lei. Sa se calculeze impozitul pe venit.
Răspuns:5.000 lei
(200.000 lei x 2.5% = 5.000 lei)

83. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008


venituri totale impozabile în valoare de 18.000 În cursul lunii februarie achiziţionează şi pune în funcţiune o
casă de marcat fiscală în valoare de 1.500 lei.
Să se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2008.
Răspuns
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit :18.000 lei – 1.500 lei = 16.500 lei
Determinarea impozitului pe venit :16.500 lei x 2.5% = 412.5 lei

84. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 următoarele
venituri:
Venituri din vânzarea produselor finite ................................................... 12.000 lei
Venituri din dobânzi ..................................................................................... 200 lei
Venituri din variaţia stocurilor ....................................................................1.000 lei
Venituri din producţia de impobilizări corporale şi necorporale ............... 700 lei

Să se determine impozitul pe venit.


Răspuns:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit : 12.000 lei + 200 lei = 12.200 lei
Determinarea impozitului pe venit: 12.200 lei x 2.5% = 305 lei

85. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor achiziţionează şi pune în funcţiune în


cursul lunii februarie o casă de marcat fiscală în valoare de 1.400 lei. Balanţa la 31 martie 2008 înregistrează
următoarele venituri:
Venituri din comercializarea mărfurilor ................................................... 10.000 lei
Venituri din dobânzi ..................................................................................... 100 lei
Venituri din provizioane................................................................................ 200 lei

Să se determine impozitul pe venit.


Răspuns:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit : 10.000 lei + 100 lei – 1.400 lei = 8.700 lei
Determinarea impozitului pe venit: 8.700 lei x 2.5% = 217.5lei

86. În cazul căror persoane juridice, legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor?
Răspuns: art.103
Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice române
care îndeplinesc cumulative următoarele condiţii la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
a) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 50% din
veniturile totale;
b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul, autorităţile locale şi
instituţiile publice.

Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia
persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;
d) au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi.

87. Cre este cota de impunere pentru anul fiscal 2008 in cazul platitorilor de impozit pe veniturile
microintreprinderilor?
Răspuns:
Venituri impozabile *2.5%

88. Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe veniturile microintreprinderilor?


Răspuns:CF art.108
Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă,
din care se scad:
a) veniturile din variaţia stocurilor;
b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse
pentru finanţarea investiţiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost
cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;
f) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, pentru pagubele produse la activele
corporale proprii.
În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se
deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse
în funcţiune, potrivit legii.

89. Care este cursul de schimb care trebuie folosit pentru a transforma veniturile din lei in euro in scopul
verificarii, pe parcursul anului, a conditiei de a avea venituri anuale sub 100.000 euro care trebuie indeplinita de
platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor?
Răspuns: CF art.107^1 si Norme 10^1
Cursul de schimb LEU/EUR pentru determinarea echivalentului în euro a veniturilor realizate de
microîntrepr. este cel comunicat de BNR pentru ultima zi a fiecărei luni a perioadei căreia îi este aferent
venitul respectiv.

90. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand


venituri din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare
in anul 2008:
lei, valori lunare
Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie
Venituri 75.000 59.000 85.000 65.000 75.000 56.000
Cheltuieli 50.000 45.000 35.000 50.000 45.000 25.000

Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost :


lei/euro, in ultima zi a lunii
Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie
Curs de 3.7246 3.6548 3.7202 3.6531 3.6755 3.6505
schimb
Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.6102 lei/euro, precizati
daca societatea isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in primul
semestru al anului 2008.
Răspuns:
ian: 75000:3,7246=20136,39
feb: 59000:3,6548=16143.15 cumulat =36279.54 euro
mart: 85000:3,7202=22848.23 cumulat = 59127.77 euro
apr: 65000:3,6531=17793.10 cumulat= 76920.87 euro
mai:75000 :3,6755=20405.3 cumulat= 97326.17 euro
iun:56000:3,6505=15340.36 cumulat= 112666.53 euro
In luna iunie din trimestrul II societatea a depasit lim. de 100000 euro la venituri, ca urmare devine
platitor de impozit pe profit in tr. II. Nu mai poate sa-si mentina statulul de micrantreprindere. Se
schimba sistemul de impozitare in cursul anului.
Impozitul pe profit datorat de contribuabil, începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita , reprezintă
diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârşitul perioadei de
raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

91. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand


venituri din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare
in anul 2008:
lei, valori lunare
Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie
Venituri 75.000 59.000 85.000 65.000 75.000 56.000
Cheltuieli 50.000 45.000 35.000 50.000 45.000 25.000

Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost :


lei/euro, in ultima zi a lunii
Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie
Curs de 3.7246 3.6548 3.7202 3.6531 3.6755 3.6505
schimb

Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.6102 lei/euro, precizati
suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe
profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)
Răspuns:
ian: 75000:3,7246=20136,39
feb: 59000:3,6548=16143,15
mart: 85000:3,7202=22848,23
apr:65000:3,6531=17793,11
mai:75000:3,6755=20405,39
iun:56000:3,6505=15340,36
----------------------------------
total : 112666,63euro => societatea nu isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile
microintreprinderilor incepand cu trimestrul II al anului 2008.

- pt trim I va plati la nivel de microintreprindere :


Imp=(75000+59000+85000)x2,5%=219000x2,5%=5475

-pt trim II va plati impozit pe profit :


Venituri :75000+59000+85000+65000+75000+56000=415000
Chelt : 50000+45000+35000+50000+45000+25000=250000
Profit contabil :415000-250000=165000
imp. profit pe semestrul I :165000x16%=26400
imp. profit datorat pt trimII : 26400-5475=20925
92. O societate comerciala care are ca obiect principal de activitate “activitati de consultanta pentru afaceri si
management” poate fi platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor?
Răspuns:
Da, daca ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de sub
50% exclusiv

93. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand


venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale
veniturilor in anul 2008 :
lei, valori cumulate de la inceputul anului
Luna ian feb martie aprilie mai iunie
Venituri din 15.000 35.000 50.000 77.000 107.000 115.000
prestari servicii
Venituri din 5.000 10.000 11.000 15.000 20.000 25.000
consultanta

Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008
( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)
Răspuns:
In toate lunile, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile
totale. Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Total venituri trim. I = 50000+11000= 61000
Impozit pe venit tr.I = 2.5%*61000 =1525 lei
Total venituri sem. I = 140000 Impozit sem.I = 140000*2,5= 3500
Impozit pe venit tr.II= 3500( semI)-1525(tr.I)=1975

94. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand


venituri din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale
veniturilor in anul 2008 :
lei, valori cumulate de la inceputul anului
Luna ian feb martie aprilie mai iunie
Venituri din 15.000 35.000 50.000 77.000 107.000 115.000
prestari servicii
Venituri din 5.000 10.000 11.000 35.000 110.000 135.000
consultanta
Cheltuieli 10.000 15.000 33.000 45.000 55.000 85.000
deductibile

Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008
( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)
Răspuns: ATENTIE!!!! Valorile sunt cumulate !!!!!!!!!!!
In trim.I, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale.
Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Total venituri trim. I = 61000 lei
Impozit = 2.5%*61000 =1525 lei

Total venituri prestari servicii sem.I 115.000 lei


Total venituri consultanta sem.I= 135000 lei => ca in trim II veniturile din consultanta depasesc in
proportie mai mare de 50% veniturile din prestari servicii.

Total venituri cumulate trim I+II = 115000+135000= 250000 lei


Total cheltuieli deductibile trim.I+II = 85000 lei
Profit impozabil Tr.I + tr.II= 250000-75000=175000
I/P aferent. Sem.I( TR.I+tr.II) =175000*16%=28000
Impozit pe profit de plata tr.II: 28000-1525(imp. pe venit achitat tr.I)= 26475 lei
95. O societate comerciala se infiinteaza in anul 2007 ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Exercitiul financiar al anului 2007 inregistreaza o pierdere de 2.000 lei. In 2008 trece la regimul de platitoare de
impozit pe profit.
Poate societatea sa-si recupereze, in scopul calcularii impozitului pe profit pe anul 2008, pierderea inregistrata in
anul 2007?
Răspuns
NU poate fi recuperata pierderea din perioada cand societatea a fost microantreprindere.
Cod Fiscal art.26 alin 4. : Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior ( inainte de a fi
micro.) au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la
sistemul de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă
între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani.
Cod Fiscal art.26 alin. (1) : Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din
profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea
înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din
anul înregistrării acestora.

96. Pana cand sunt obligati contribuabilii sa depuna optiunea de platitori de impozit pe veniturile
microintreprinderilor in situatia in care indeplinesc conditiile si nu au mai fost niciodata platitori de impozit pe
veniturile microintreprinderilor?
Răspuns:art. 104 alin.6si2
- Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui in care indeplinesc
conditiile de microintreprindere si opteaza pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
(O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe venitul
microîntreprinderilor, începând cu primul an fiscal, dacă condiţiile prevăzute la art. 103 lit. a) şi d) sunt
îndeplinite la data înregistrării la registrul comerţului şi condiţia prevăzută la art. 103 lit. b) este îndeplinită în
termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării la registrul comerţului.)

97. Precizati care sunt cheltuielile care pot fi scazute din baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe
veniturile microintreprinderilor.
Răspuns: art. 108 alin.2 CF
In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se
deduce din baza impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse
in functiune, potrivit legii.

98. Precizati 3 tipuri de venituri care nu intra in baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile
microintreprinderilor.
Răspuns: art. 108 alin.1 CF – se enumereaza 3 categ. din urmatoarele :
Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa,
din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse
pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au
fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele
corporale proprii.

99. Din veniturile enumerate mai jos selectati-le pe cele impozabile în anul 2008, în sensul impozitului pe venit:
a) veniturile din dividende; da
b) veniturile din pensii pentru invalizi de rãzboi; scutit art 42.d
c) indemnizatia pentru incapacitatea temporarã de muncã; da
d) sumele primite sub formã de sponsorizare;scutit 42.f
e) indemnizatia pentru cresterea copilului; scutit 42 a
f) indemnizatia lunarã a asociatului unic; da
g) indemnizatiile din activitãti desfãsurate ca urmare a unei functii de demnitate publicã; da
h) venituri din cedarea folosintei bunurilor; da
i) venituri din drepturi de proprietate intelectualã; da
j) venituri din jocuri de noroc. da
Raspuns:
Raspuns: a, c, f, g, h, i, j.

100. O salariatã a unei societãti comerciale obtine la locul de muncã de bazã, pe baza unui contract de munca cu
timp normal, urmatoarele venituri, în luna martie 2008:
– salariu de bazã = 1.000 lei;
– spor de vechime = 15%;
– 20 tichete de masã în valoare de 7.88 lei/tichet.
– un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei.
Salariata are în întretinere un copil minor si pe mama sa care nu obtine venituri si este proprietara unui teren
agricol în suprafatã de 5.000 m.p.
Determinati venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie si drepturile salariale incasate de
angajata, cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati sunt : CAS 9.5%, CASS 6.5%,
somaj 0.5%, iar luna martie 2008 a avut 21 de zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat integral ( deducerea se
rotunjeste in sus la 10 lei).
Raspuns:
- sal.de baza: 1000 lei
- spor de vechime 15%: 1000 x 15%=150 – Spor cu caracter permanent? da
- tichete masa: 20 x 7.88 = 157.6
- cadou 8 martie: 250.=> deductibil doar 150 =>nedeductibil
- are in intretinere 2 persoane=> deducere 450
Sal.brut=1000+150+(250-150)=1.250
Neimpozabil: din cadou: 150
Fd.somaj 0,5%: 1250 x 0,5% = 6
CAS: 1250 x 9.5%=119
CASS: 1250 x 6.5%=81
Venit net = 1250-206( contributii 6+119+81)=1.044
Venit impozabil = 1.044-400( deducere )=644
Iimpozit sal.=644 x 16%=103
Salariu net = 1044( venit net)-103( impozit venit )=941

drepturi salariale incasate : Salariu net 941 lei ; un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250
lei ; 20 tichete de masã în valoare de : 20x7,88=157,6

101. O persoanã fizicã obtine la locul de muncã de bazã un venit net lunar de 1.500 lei, si la un loc de muncã
unde are un contract individual de muncã cu timp partial obtine un venit net lunar de 950 lei. Persoana fizicã
lucreazã la locul de muncã de bazã în perioada ianuarie-septembrie 2008, iar la celãlalt loc de muncã, în perioada
februarie-iunie 2008.
Stiind cã persoana fizicã are în întretinere o persoanã si deducerea personalã lunarã aferentã este de 210,
determinati:
a) impozitul lunar pe veniturile din salarii plãtit de persoana fizicã;
b) impozitul total plãtit în cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii;
c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii.
Raspuns:
In problema se da venitul net, inseamna ca sunt scazute deja contributiile.

Loc de munca nr.1: venit net lunar: 1.500 (per.ian-sep.2008) 9 luni


Loc de munca nr. 2: venit net lunar: 950 (per.feb.-iun.2008) 5 luni

I.Loc de munca de baza: venit net impozabil lunar = 1500 -210( deducere)=1290
Impozit pe venit lunar : 1290*16%=206,4 lei

II.Loc de munca cu timp partial: venit net lunar impozabil=950


Impozit pe venit : 950*16%=152 lei
1.Impozitul lunar pe veniturile din salarii :
- primul loc de munca = 206,4 lei
- al doilea loc de munca = 152 lei
2.Impozit total platit in anul 2008 :
- 206,4*9+152*5= 1857,6+760 =2617,6 lei
3. Venit net anual impozabil:
1290*9+950*5= 11610+4750= 16360 lei
(Conform prevederilor Codului Fisacal, Titlul III privind impozitul pe venit, Impozitul se calculeaza
pe surse de venit, veniturile nu se globalizeaza ).

102 Pentru care din veniturile de mai jos obţinute în anul 2008 de o persoană fizică română cu domiciliul în
România este obligată să depună declaraţie de venit:
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
b) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
c) venituri din salarii;
d) venituri nete determinate pe bază de norme de venit.
Raspuns:
a) venit. din drept de proprietate intelectuala
b) venit din cedarea folosintei bunurilor
c)

103 O persoană fizică desfăşoară activităţi de servicii de sonorizare muzicală şi optează pentru impunerea în
sistem real. Ea estimează că în anul 2006 va realiza următoarele venituri:
- venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70000. lei
- venituri din dobânzi aferente disponibilităţilor din conturile la vedere: 500 lei
- venituri din sponsorizări: 3000 lei
În aceeaşi perioadă, ea estimează că va realiza următoarele cheltuieli:
- cheltuieli cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar: 20000. lei
- cheltuieli cu chiria spaţiului unde îşi are sediul: 12000. lei
- cheltuieli cu salariile: 18000 lei
- cheltuieli privind amenzile datorate autorităţilor române: 1500 lei
- cheltuieli de protocol: 1000 lei
La 01 iunie 2008 persoana fizică contractează un împrumut în sumă de 30000 lei, rambursabil integral peste
12 luni, de la o altă persoană fizică la o rată a dobânzii de 20% pe an. Rata dobânzii de referinţă stabilită de
BNR este de 15% pe an.
Determinaţi impozitul plătit sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe venit în cursul anului la
scadenţele legale.
Raspuns:
1. Determinarea venitului brut
Venitul brut = venituri din prestarea serviciilor + venituri din dobânzi = 70000+500=70500

2. Determinarea cheltuielilor deductibile


- cheltuielile cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar sunt integral deductibile =>Ch.
Ded. = 20000 lei
- cheltuielile cu chiria spaţiului sunt integral deductibile => Ch. Ded. = 12000lei
- cheltuielile cu salariile sunt integral deductibile => Ch. Ded. = 18000lei
- cheltuielile privind amenzile datorate autorităţilor române sunt integral nedeductibile => Ch. Neded. =
1500 lei
- cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile contractate de la alte persoane fizice sunt deductibile în limita
ratei dobânzii de referinţă a BNR.:
Valoarea dobânzii lunare = 30000 * 20% /12 = 500 lei
Valoarea dobânzii conform ratei de referinţă a BNR: 30000 * 15% /12 = 375 lei =>persoana fizică îşi va
putea deduce o cheltuială cu dobânda lunară de 375 lei.
Numărul de luni de plată a dobânzii = 7 x Ch. Ded. = 7*375 = 2625 lei dobanda
Ch Neded = 7 * (500 – 375) = 875 lei
- cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată diferenţei dintre venitul brut
şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, protocol şi cotizaţiile
plătite la asociaţiile profesionale:
Limita = 2% * (70500 – 20000 – 12000 - 18000 – 2625) = 2% * 17875 =357,5 lei chelt procol ded.
Total cheltuieli deductibile = 20000+12000+18000+2625+357,5 =52982,5 lei

3. Determinarea venitului net


Venit net = Venit brut – Cheltuieli deductibile = 70500 – 52982,5 =17517,5 lei

4. Determinarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe venit


Impozit pe venit estimat = 17517,5 * 16% = 2802,8 lei
La 15 martie 2008: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2802,8 / 4 = 700,7 lei
La 15 iunie 2008: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2802,8 / 4 = 700,7 lei
La 15 septembrie 2008: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2802,8 / 4 = 700,7 lei
La 15 decembrie 2008: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2802,8 / 4 = 700,7 lei

104. O persoană fizică realizează în cursul anului 2007 următoarele venituri din drepturi de autor:
Luna Tipul de venit Suma (lei)
Iunie 2008 Opere literare 2.000
Sept. 2008 Opere monumentale 5.000
Oct. 2008 Opere literare 1.000
Determinaţi venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectuală aferente anului 2008
şi impozitul sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe venit plătit în cursul anului, ştiind că
contribuabilul a fost pe parcursul întregului an angajat la o societate comercială cu contract individual de muncă
cu timp întreg.
Raspuns:
Cod Fiscal art.50 şi 52:
1.. Determinarea impozitului sub formă de plăţi anticipate aplicând o cotă de impunere de 10% la venitul
brut retinut si platiti la buget de catre platitorul de venit la data platii venitului;
În luna iunie 2007: Impozit = 2000 * 10% = 200 lei
În luna septembrie 2007: Impozit = 5.000 * 10% = 500 lei
În luna octombrie 2007: Impozit = 1.000 * 10% = 100 lei
2. Determinarea venitului anual impozabil prin Declaratia 200 pe surse de venit :
Op.literare: 2000-40%( chelt. forfetare)=2000-800=1200
Op.monumentala : 5000-50%=5000-2500=2500
Op. Literara: 1000-40%=1000-400=600
Total venit impozabil: 1200+2500+600=4300
Impozit anual stabilit prin decizia de impunere: 4300*16%=688
Plati anticipate: 200+500+100=800
Diferenta de restituit: 800-688=112 ( a platit in plus 212 lei )

105 Studiul de caz:


• Persoană angajată cu contract individual de muncă;
• Venitu lunar brut din salarii la funcţia de bază (de încadrare)................1.000 lei;
• Deducere personală (are o persoană în întreţinere) ....................................350 lei;
• Cota de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă : CAS 9,5%, CASS6,5% , Somaj0,5%
Să se calculeze impozitul pe venitul din salarii.
Raspuns:
CAS 9,5%: 1000x9,5%=95
CASS6,5% : 1000x6,5%=65
Somaj: 1000x0,5%=5
Venit net : 1000-95-65-5=835
Venit impozabil : 835-350( deducerea)=485
impozit : 485x16%=78
Salar net : 835-78=757

106 Studiul de caz:


• Persoană angajată cu contract individual de muncă;
• Venitu lunar brut din salarii la funcţia de bază (de încadrare)................1.000 lei;
• Deducere personală (are o persoană în întreţinere) ....................................350 lei;
• Cota de asigurări sociale pentru condiţii normale de muncă : CAS 9,5%, CASS6,5% , Somaj0,5%
• Cotizaţia sindicală ........................................................................................10 lei;
• Contribuţii la fondurile de pensii facultative ...............................................30 lei.
(contribuţia la nivelul anului nu depăşeşte echivalentul în lei a 200 euro)
Să se calculeze impozitul pe venitul din salarii.
Raspuns:
CAS 9,5%: 1000x9,5%=95
CASS6,5% : 1000x6,5%=65
Somaj: 1000x0,5%=5
Venit net : 1000-95-65-5=835
Venit impozabil : 835-350-10(cotizatii)-30( pensii facultative)=445
impozit : 445x16%=71
Salar net :835-10-30-71=724

107 Studiul de caz:


• Persoană ce desfăşoară activităţi în baza unui contract încheiat conform Codului Civil
• Venitul brut obţinut...................................................................................2.000 lei;
La închierea contractului persoana nu şi-a exercitat opţiunea de impozitare a venitului brut Să se determine
impozitul pe venit reţinut la sursă de plătitorul de venit.
Raspuns:art. 52 CF
Baza de impozitare :Venitul brut obţinut :2.000 lei
Impozitul pe venit reţinut de platitorul de venit ca plata anticipata : 10% x 2.000 lei=200 lei urmând sa se
regularizeze in anul urmator când va plati diferenta de impozit pâna la 16% in baza deciziei de impunere
emisa de organul fiscal dupa depunerea declaratiei anuale de venit D200..

108 O persoană fizică a obţinut în luna martie 2007, în baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de
proprietate intelectuală, venituri în valoare de 2.000 lei. Stabiliţi valoarea impozitului ce trebuie virat statului de
către plătitorul de venit în luna aprilie şi suma netă încasată de persoana fizică.
Raspuns:
Impozit = 10% x 2.000 = 200 lei.
Venit net = 2.000 – 200 = 1.800 lei.

109 Cine sunt consideraţi contribuabili în cazul impozitului pe venit?


Raspuns: CF art. 39
a) persoanele fizice rezidente;
b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu
permanent în România;
c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România;
d) persoanele fizice nerezidente care obţin alte venituri în România

110 Care este sfera de cuprindere în cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice
rezidente române, cu domiciliul în România?
Raspuns:art. 40 CF
Impozitul pe venit în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România se aplică asupra
veniturilor obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României
111 Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite de o persoană pentru a fi considerată în întreţinere din punctul de
vedere al deducerii personale ce se acordă salariaţiilor?
Raspuns:CF art. 56.3
Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau
ale
soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu
depăşesc 2.500.000 lei lunar.
Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere:
a) persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mp în zonele colinare
şi
de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane;
b) persoanele fizice care obţin venituri din cultivarea şi din valorificarea florilor, legumelor şi
zarzavaturilor
în sere, în solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi din valorificarea
arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor, precum şi din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole,
indiferent de suprafaţă.

112 Potrivit legislaţiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice care sunt categoriile de venituri
pentru care se depune anual Declaraţia specială privind veniturile realizate (Formularul 200)?
Raspuns:CF art. 83
Declaraţia se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi
independente (activităţi comerciale, profesiuni libere), drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea
folosinţei bunurilor, din activităţi agricole in sistem real şi din transferul titlurilor de valoare si parti
sociale si op. de vanzare cumparare de valuta.

113 Venituri la norma de venit - taximetrie


Raspuns:
Norma de venit (anuală) :75000 => 75000/12=6250/luna
Contribuţia la asig. de sănătate 6,5% (lunar) : ( 75000:12)x6,5%=406,25/luna =>406/luna
- in cazul impozitării cu normă pe venit , nu conteaza venitul efectiv realizat şi cheltuielile ci doar norma
anuală care se impoziteaza cu 16%.
Impozit pe venit anual satbilit confor normei de venit : 75000x16%= 12000
Impozit pe venit plati anticipate trimestrial : 12000:4=3000

114 Venituri din taximetrie- norma de venit


Nu au importanta veniturile si chelt. realizate.
Impozit pe venit anual stabilit conform normei de venit : 75000x16%= 12000
Impozit pe venit de plata trimestrial : 12000:4=3000
termenele la care se achita impozitul pe venit este : 15.03.2008, 15.06.2008, 15.09.2008, 15.12.2008

115 Ref. Reducerea normei de venit pe perioada concediului medical de 3 luni.


Norma se reduce proportional cu timpul nelucrat dovedit cu acte.
Corectarea normei pt perioada concediului medical : 75000:12=6250/luna
6250*3=18750( reducere din norma ) 75000-18750=56250 norma corectat
Impozit pe venit anual stabilit conform normei reduse cu perioada nelucrata : 56250x16%=9000

116
Raspuns: Determinati baza de calcul la chelt de protocol la venitul realizat de p.f in sistem real
Cod Fiscal art.48.6 Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile,
altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de
protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale.
- cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul
Cheltuielile de protocol deductibile : (135000-89000)x2%= 920 => cheltuielile de protocol nedeductibil :
10000-920=9080
117
Raspuns:
Cod Fiscal art.48.5.a : Cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse
private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata la fel ca si ptr.
Protocol.
Cheltuielile de sponsorizare deductibile : (135000-89000)x5%= 2300
Cheltuielile de sponsorizare nedeductibile : 10000-2300=7700

118
Raspuns:
Cod Fiscal art.48.6 Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele
decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile
plătite la asociaţiile profesionale.
- cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul
- cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul

cotizatia deductibila: (135000-89000)x2%= 920 => cotizatia nedeductibila : 2000-920=1080


cheltuielile de protocol deductibil : 920 => cheltuielile de protocol nedeductibil : 10000-920=9080
Venit impozabil : 135000-89000-920-920=44160
Impozit pe venit: 44160x16%=7065,6
Venit net : 44160-7065,6=37094,4

119 = cu problema de la 118 dar se calc. Chelt cu sponsorizarea de 5% la venitul brut


Raspuns:
- cotizatia deductibila: (135000-89000)x2%= 920 => cotizatia nedeductibila : 2000-920=1080
- cheltuielile de sponsorizare deductibile : (135000-89000)x5%= 2300 => cheltuielile de sponsorizare
nedeductibile : 10000-2300=7700
Venit impozabil : 135000-89000-920-2300=42780
Impozit pe venit : 42780x16%=6844,8
Venit net : 42780-6844,8=35935,2

120
Raspuns:
- cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii,
în limita unei cote de 5% din baza de calcul
Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de
sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la
asociaţiile profesionale.( art. 48.6CF)

Baza de calcul pt sponsorizare: 120000-(80000+5600)= 34400


cheltuielile cu burse private deductibile: 34400x5%=1720
=> cheltuielile cu burse private nedeductibile:4800-1720=3080
Venit anual impozabil: 120000-(80000+5600+1720)=32680
Impozit final : 32680x16%= 5228,8
Impozit de plata : 5228.8-1500(plati anticipate)=3728.8

121
Raspuns:
Baza de calcul : 120000-(80000+5600)= 34400
cheltuielile cu burse private deductibile: 34400x5%=1720
=> cheltuielile cu burse private nedeductibile:4800-1720=3080
Venit anual impozabil: 120000-(80000+5600+1720)=32680
impozit final : 32680x16%= 5228,8
diferenta de impozit : 5228.8-1500=3728,8

122 Conventie civila cu impozit final


Raspuns:
Baza de impozitare : Venitul brut obţinut : 1200x10=12000
Impozitul pe venit :16% x12.000 =1920 lei

123 – referitor impozitare avantaje


Raspuns:
CF art.55:
- Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce
desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege,
indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.
- Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1
iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu
ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice
ocazie din cele de mai sus, nu depăşeşte 150 lei
-daca societatea considera TVA aferent carnii nedeductibil, atunci:
Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10=2850
-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci:
Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10x1,19 =2869

124 Determinati deducerea personala


Raspuns: ORDIN nr. 1016/2005 privind deducerile – se acorda pentru venituri<3000 lei
-daca societatea considera TVA aferent carnii nedeductibil, atunci:
Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10=2850 < 3000 lei, beneficiaza de deducere pentru el si copil
-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci:
Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10x1,19=2869< 3000 lei

125
Raspuns:
-daca societatea considera TVA aferent carnii nedeductibil, atunci:
Venitul brut : 2500+2500x10% +10x10=2850
CAS :2850x9,5%=271
CASS : 2850x6,5%=185
Somaj : 2850x0,5%=14
Venit net : 2850-271-185-14=2380
deducere personala : deducerea personala : 350
Venit net impozabil : 2380-350=2030
impozit : 2030*16%=324.8
Salariu net :2380-324.8=2055.2

-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci


Venitul brut : 2500+2500x10% +10x10x1,19=2869
CAS :2869x9,5%=272,55 =>273
CASS : 2869x6,5%=186,48 => 186
Somaj : 2869x0,5%=14,34 => 14
Venit net : 2869-273-186-14=2396
deducere personala : deducerea personala : 350
Venit net impozabil : 2369-350=2019
impozit : 2019x16%=323
Salariu net :2396-323=2073

126 Inchiriere apartament la care chiriasul face modernizari


Raspuns:
CF art.62 Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în
natură şi se stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru
fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei.
Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din
fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie se calclleaza fara a lua in
calcul modernizarea.
 Venit estimat : 2500x12=30000/luna
 Venit impozabil estimat: 30000-25%(chelt.forfetare)=30000-7500=22500
 Impozit estimat anual: 22500x16%=3600
 impozit estimat platit : 3600:4=900 lei /trimestru

127 Determinarea venitului anual impozabil luand in considerare si valoarea modernizarii


Raspuns:
CF art.62 Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură şi se
stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal,
indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce
cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă
sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

 Venit realizat : 2500x12 +10000=40000


 Venit impozabil: 40000-25% (chelt. forfetare)= 30000
 Impozit anual : 30000x16%=4800

128 Aceeasi cu problema 127 dar se cere determinarea diferentei de impozit de plata
Raspuns:
 impozit estimat platit : 3600
 impozit anual :4800
 diferenta de plata : 4800-3600=1200

129
Raspuns:
( persoanele fizice care anul trecut au obtinut venituri din cedarea folosintei bunurilor si care la data de 31
decembrie 2007 aveau in derulare un numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere sunt
impozitate incepand cu 1 ianuarie 2008 potrivit regulilor aferente veniturilor obtinute din activitati independente,
si nu conform procedurilor aplicate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor.)
In problema se dau 5 contracte de inchiriere
Venitul si impozitul se determina pe fiecare sursa( contract)
Din venitul realizat la fiecare sursa se scad cheltuieli forfetare de 25%

130
Raspuns:
CF art. 65 Veniturile din dobânzi realizate începând cu data de 1 ianuarie 2007 la depozitele la
vedere/conturile curente sunt neimpozabile.
- Sunt neimpozabile următoarele venituri din dobânzi:
a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente;
b) venituri din dobânzi aferente titlurilor de stat şi obligaţiunilor municipale;
c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind
economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ .
- Veniturile sub formă de dobânzi pentru: depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire
dobândite, contractele civile încheiate, începând cu data de 1 ianuarie 2007, se impun cu o cotă de 16% din
suma acestora
=> se impoziteaza doar 2000 : 2000 x 16%=320

131 Venituri din dividende la p.f.


Raspuns:
impozit pe dividende : 1000x16%=160 la SC Alfa
2000*16%=320 la SC Beta
Total 480 lei

132 Ref. obligatia platii imp.pe ven.din dobinzi


Raspuns:CF art. 67.2
În situaţia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate în baza contractelor
civile, impozitul se calculează, se reţine şi se virează de către plătitorii de astfel de venituri în momentul
plăţii dobânzii. Impozitul astfel reţinut reprezintă impozit final pe venit pentru care contribuabilii nu sunt
obligaţi să depună declaraţie de venit la organul fiscal competent. 133. O persoana fizica detine ca locuinta
de domiciliu un apartament in mediul urban intr-un bloc cu 4 etaje si 15 apartamente, construit in anul 1940, cu o
suprafata desfasurata de 95 mp. Valoarea impozabila a cladirii este de 669 lei/mp, iar coeficientul de corectie
pozitiva determinat pe baza rangului localitatii si zonei din cadrul localitatii este de 2.40.
Determinati impozitul pe cladire care trebuie platit de persoana fizica in contul anului 2008.
Raspuns:
-CF art 251,252 CF
-Valoarea impozabila a cladirii : 95 mp*669=63.555
-Reducere 0.1 a coef. de corectie ( apartament in bloc cu 4 etaje si 15 ap.) : 2.4-0.1=2.30
-Calculam valoarea impozabila a cladirii dupa aplicarea coef. de corectie :63555*2.30=146.176,5
- Constructie mai veche de 50 ani >> reducere 20% => 146176.5*0.8=116.941,20
- Impozitul pe cladire= valoarea impozabila *cota de impozit :116941.2*0.1%=116.94 =117

134. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu o casa in Bucuresti cu o valoare impozabila de 669 lei/mp
si cu o suprafata utila de 80 mp , construita in anul 2005. La 15 aprilie 2008 persoana fizica mai achizitioneaza
tot in Bucuresti un apartament intr-un bloc cu 2 etaje si 5 apartamente, cu o suprafata desfasurata de 50 mp, cu o
valoare impozabila de 669 lei/mp, construit in anul 2006. Incepand cu 1 iulie 2008 persoana fizica da spre
inchiriere noul apartament, pentru care incheie un contract de inchiriere pe 3 ani. Coeficientul de corectie este
2.60.
Determinati impozitul pe cladiri care trebuie platit de persoana fizica separat pentru casa si pentru apartament,
pentru anul 2008.
Raspuns:art.251,252
Pentru casa:
Valoarea impozabila:80*669=53520
Valoarea impozabila corectata :53520 *2.6=139152
Impozit :139152*0.1%=139

Pentru apartament:
Valoarea impozabila :50mp*669*2.6=86970
Impozit anual:86970*0.1%=86.97 =87
Se majoreaza cu 15% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu care nu se
inchiriaza.Cladirea nu se inciriaza 2 luni => impozit pe 2luni= 87 :12*2=15 +15%=15+2=17
Impozit aferent 6 luni=> 87 :12*6= 43.5=44
Impozit pe apartament= 17+44=61

Total impozit de plata pentru cele 2 cladiri=139+61=200

135. O societate comerciala are inregistrata in contabilitate o cladire cu o valoare de inventar de 800.000 lei,
amortizata integral. Cota de impozit stabilita prin hotarare a consiliului local este de 0.5%.
Determinati impozitul pe cladire care trebuie platit de respectiva societate comerciala.
Raspuns:
Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50%
inclusiv
- În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se
reduce cu 15% .
- În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota
impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi
10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până
la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate
Reducere valoare impozabila cu 15%: 800000 -15%=800000-120000=680.000
Impozit = 680.000*0.5%(cota stab. HCl)=3.400 lei

136. O institutie de invatamant preuniversitar detine un teren in intravilan destinat constructiilor in suprafata de
500 mp, din care 100 mp sunt ocupati de o cladire. Valoarea impozabila a terenului este de 6148 lei/ ha.
Determinati impozitul pe teren datorat bugetului local.
Raspuns:
Conform prevederilor Codului Fiscal art.257, impozitul pe teren nu se datoreaza pentru orice teren al unei
institutii de invatamant preuniversitar si universitar, autorizata provizoriu sau acreditata.
Rezulta ca institutia de invatamant preuniversitar nu datoreaza impozit pe teren bugetului local.

137. Care sunt bonificatiile care pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren?
Raspuns:
CF art. 260 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an fiscal de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de pana la
10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine
Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

138. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2.400 cmc. Valoarea impozitului asupra
mijloacelor de transport este de 9 lei/ 200 cmc.
Stiind ca persoana fizica a achizitionat automobilul pe data de 18 februarie 2008, determinati cuantumul
impozitului asupra mijloacelor de transport de plata catre bugetul local pentru anul 2008.
Raspuns:
2400 cmc/200 cmc=12 fractiuni
12*9 lei=108 lei /an
Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 a lunii urmatoare dobandirii autoturismului, respectiv
1 martie 2008 => 10 luni
108:12*10=90 lei

139. O persoană fizică deţine în proprietate, într-un oraş, în anul fiscal 2008, un apartament, situat într-un imobil
cu două etaje, fiecare etaj cu două apartamente, construit în anul 1990, cu pereţii din beton armat, cu instalaţii de
apă, canalizare, electrice şi de încălzire, în suprafaţă construita desfăşurată de 57 m2. Localitatea unde se află
imobilul a fost încadrată la rangul II, zona D, cu un coeficient de corecţie de 2,10.
Stabiliţi impozitul pe clădire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2008, ştiind că valoarea
impozabilă unitară a fost stabilită de consiliul local la 669 lei/m2, iar plata impozitului se face integral până la
data de 31 martie 2008 (prin hotărârea consiliului local, pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri se acordă
bonificaţia maximă prevăzută în Codul fiscal , de 10%).
Raspuns:
Impozit anual = 57 x 669 x 2,1 x 0,1% = 80 lei
Bonificaţie = 80 x 10% = 8 lei
Impozit de plată = 80 – 8 = 72 lei.

140. În anul fiscal 2008 o persoană fizică deţine în proprietate un autoturism înmatriculat în România, cu o
capacitate cilindrică de 1895cm3.
Calculaţi impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar ştiind că valoarea impozitului unitar este
stabilită de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau fracţiune de capacitate, iar plata impozitului se face integral până
pe 31 martie 2008 (prin hotărârea consiliului local, pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri se acordă
bonificaţia maximă prevăzută în Codul fiscal, de 10%).
Raspuns:
Nr fractiuni de 200 cm3 = 1895/200 = 10
Impozit anual = 10 x 15 = 150 lei
Bonificaţie = 150 x 10% = 15 lei
Impozit de plată = 150 – 15 = 135 lei
141. Cine datoreaza impozitul pe cladiri, respectiv taxa pe cladiri?
Raspuns:
CF art.249 Impozitul pe clădiri este datorat de proprietarii clădirilor situate in Romania, cu exceptia
situatiilor prevazute de Codul Fiscal.
- Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se stabileste
taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

142. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul în care proprietarul este o persoană fizică ce deţine în
proprietate doar o clădire?
Raspuns:
-CF art 251 În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de
0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.
- Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite
desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în
lei/mp.
- Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor
tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând
suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.
- Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată
clădirea, prin înmulţirea valorii impozabile cu coeficientul de corecţie corespunzător
- În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de
corecţie se reduce cu 0,10.
- Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (6), se reduce în funcţie
de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă;
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă.
(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea
impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), se majorează cu câte 5%
pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
(81) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare
sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca
fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.
(9) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci
suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un
coeficient de transformare de 1,20.

143. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul unei persoane juridice?


Raspuns: CF art.253
În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra
valorii de inventar a clădirii.
(2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50%
inclusiv
- În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se
reduce cu 15% .
- În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota
impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi
10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până
la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit
legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).
144. Care este scadenţa de plată a impozitului pe clădiri?
Raspuns:
31 martie şi 30 septembrie

145. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxa pe teren?


Raspuns:
CF art.256 Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un
impozit anual, exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.Contribuabilii impozitului pe
teren sunt proprietarii acestora.
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale ,
concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta
sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,
dupa caz, in conditii similare impozitului pe tere.
Taxa pe teren este datorată de persoanele care au concesionate, închiriate, primite sau luate în folosinţă
terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale.

146. Cum se fundamentează impozitul pe teren, pentru un teren situat în intravilan, la altă categorie de folosinţă
decât teren pentru construcţii?
Raspuns:
CF art.258 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu impozitul unitar, iar acest rezultat se înmulţeşte cu un coeficient de
corecţie.

147. Care sunt contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport?


Raspuns:
CF art.261 Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în
România datorează o taxă anuală pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul
capitol se prevede altfel
În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată
a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar

148. Cum se stabileşte cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport în cazul autovehiculelor?
Raspuns:
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin
înmulţirea numărului de unităţi de 200 de cm3 sau fracţiuni din acestea (determinate prin împărţirea
capacităţii cilindice la 200, iar rezultatul rotunjit la întreg prin adăugare) cu impozitul unitar.

149. O persoana fizica detine ca prima locuinta , in afara celei de domiciliu, o proprietate in mediul urban, avand
o suprafata utila de 60 mp, iar valoarea impozabila unitara de 669 lei/mp. La subsol, cladirea are o pivnita
nelocuibila, proprietatea contribuabilului, cu o suprafata utila de 8 mp. Cladirea a fost construita in anul 1950,
fiind achizitionata de contribuabil la data de 25 ianuarie 2008. Coeficientul de corectie pozitiva a valorii
impozabile este de 2.6, iar apartamentul este situat intr-o cladire cu 3 niveluri si 9 apartamente.
Determinati impozitul pe cladiri de plata in 2008 pentru aceasta proprietate a contribuabilului.
Raspuns:
Stabilire suprafata impozabila: 60+8= 68 mp
Impozit cladire:68*669*0,1%*2,6=118,28 =118
Majorat cu 15%- este o cladire in afara celei de locuit:118+15%=118+17,7=136
Reducere cu 20%- vechime mai mare de 50 ani: 136-20%(136)=136-27=109 lei/an
Impozit aferent 11 luni( achizitionata in 25 ian): 109:12*11=99,91=100 lei

150. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o clădire cu o suprafata construita
desfasurata de 200 mp, avand o valoare contabila ( de inventar) de 75.000 lei recuperata integral pe calea
amortizarii. Cota de impozit pe cladiri stabilita de consiliul local a fost de 1%.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica.
Raspuns:
Reducere valoare impozabila cu 15% => 75.000-11250=63.750 <= val. impozabila
Impozit = 63.750*1%=637.5 lei>> 638 lei impozit pe cladire anual

151. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita
desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2002 la o valoare de 150.000 lei. Cota de
impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru
cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.
Raspuns:
150.000*1%*10%(majorare)=15.000 lei

152. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita
desfasurata de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2007 la o valoare de 150.000 lei. Cota de
impozit pe cladiri stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru
cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.
Raspuns:
150.000*1%=1.500 lei

153. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2007 un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1820
cmc.
Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2008 in conditiile in care impozitul unitar este de
60 lei/ 200 cmc.
Raspuns:
1820/200= 9.1 => 10 fractiuni
10*60=600 lei

154. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2620 cmc, achizitionat la data de 20 mai
2008. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2008.
Raspuns:
2620/200= 13.1 => 14 fractiuni
14*60 =840 lei/an
Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2008=> 7 luni : 840/12=70 lei/luna
70*7=490 lei de plata in 2008,

155. O persoana fizica detine incepand cu 10 aprilie 2008 un teren arabil de 10 hectare in extravilan in zona A.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 36 lei/ ha.
Raspuns:
10 ha*36=360 lei/an => 360/12=30 lei/luna
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2008 => 8 luni
8*30=240 lei impozit de plata pentru anul 2008, termen de plata 30 septembrie

156. O persoana fizica detine incepand cu 10 iunie 2008 un teren arabil in intravilan de 10 hectare.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 20 lei/ha, iar coeficientul de corectie este de 3.00.
Raspuns:
10 ha*20*3=600 lei/an
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2008 => 6 luni
600:12*6=300 lei de plata pentru anul 2008

157. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1897 cmc, achizitionat la data de 20 mai
2007. La 15 iunie 2008 persoana fizica vinde autoturismul. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:
1897/200=9.49 fractiuni=10 fractiuni
10*60=600 lei impozit anual
600/12=50 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 iunie 2007 => 7 luni : 7*50=350 lei pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la de la 1 iulie 2008 => 6 luni : 6*50=300 lei pt anul
2008

158. O persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de 1.000 lei. Imobilul este singura
proprietate a contribuabilului, fiind si locuinta de domiciliu. Stiind ca imobilul a fost achizitionat la data de 15
februarie 2007 si a fost vandut la data de 12 noiembrie 2008, determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:
1000/12= 83.33 lei => 83 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 martie pana la 31 decembrie =>10 luni
83*10=830 lei impozit de plata pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la 1 decembrie 2008 => 11 luni
83*11=913 lei impozit de plata pentru anul 2008

159. O societate comercială înregistrată în scop de TVA realizează în luna mai 2007 următoarele operaţiuni:
- achiziţionează 1.000 kg deşeuri metale neferoase la preţul de 1,5 lei/kg fără TVA;
- achiziţionează 2.000 kg fructe la preţ de 2,0 lei/kg fără TVA;
- livrează 1500 kg fructe la preţul de 2,5 lei/kg fără TVA.
Determinaţi TVA de plată sau de recuperat aferent lunii mai 2007. Toate achiziţiile/livrările se fac pe plan
intern de la/către persoane înregistrate în scop de TVA.
Răspuns:
Achizitie:1000*1,5=1500 TVA: 1500*19%=285 4426=4427 /285 lei ( taxare inversa, art.160)
Achizitie 2000*2=4000 TVA=4000*19%=760
Livrare:1500*2,5= 3750 TVA 4427:3750*19%= 712,5

Total TVA deductibil = 285+760=1045


Total TVA colectat: 285+712,5= 997,5
TVA de rambursat:1045-997,5=47,5

160. O persoană juridică înregistrată în scop de TVA ce activează în domeniul producţiei de mobilier realizează
în luna iunie 2007 următoarele operaţiuni:
- achiziţii de masă lemnoasă pe picior utilizată ca materie primă 850.000 preţ fără TVA;
- achiziţii de materiale consumabile în valoare de 250.000, preţ fără TVA;
- înregistrează facturi pentru cazarea personalului trimis în delegaţie în valoare de 25.000, fără TVA;
- achiziţionează produse alcoolice şi din tutun destinate activităţii de protocol în valoare de 15.000 fără TVA;
- livrează produse finite (mobilier) în valoare de 1.450.000 lei, preţ cu TVA.
Determinaţi TVA aferent lunii iunie 2007. Ştiind că la sfârşitul lunii mai 2007 societatea raportase TVA de
recuperat în valoare de 2.500 lei, determinaţi care este valoarea TVA pe care societatea o datorează către bugetul
statului la sfârşitul lunii iunie. Toate operaţiunile se desfăşoară pe plan intern, furnizorii şi clienţii fiind persoane
înregistrate în scop de TVA.
Răspuns:
Achizitie masa lemnoasa: 850000 *19%= 161500 4426=4427 /161500 lei
Achizitii:250000*19%= 47500 4426 :47500
Facturi prest.serv. hoteliere. : 25000*9%= 2250 4426 : 4750
Prod. Protocol- TVA nedeductibil :15000*19%=2850 4426 : 2850 635=4426 2850 lei
Livrari prod.finite : 1.450.000*19/119%= 231.512,61 lei 4427 ; 275.000 lei
Total TVA deductibil : 161500+47500+2250+2850=214100
TVA de dedus : 214100-2850=211250
TVA colectat : 161500+231512,61=393012,61 lei
Tva de plata in luna : 393012,61-211250= 181762,61 luna iunie
TVA de rambursat din per.precedenta : 2500
TVA de plata conform decont : 181762,61-2500=179.262,61 lei

161. În luna iulie 2007 o persoană juridică plătitoare de TVA realizează operaţiunile:
- livrări de bunuri pe piaţa internă în valoare de 220.000 fără TVA, TVA 19%;
- prestări de servicii pe piaţa internă scutite cu drept de deducere în valoare de 110.000 lei;
- prestări de servicii pe piaţa internă scutite fără drept de deducere în valoare de 180.000 lei;
- achiziţii de mărfuri în valoare de 100.000 fără TVA, TVA 19%, destinate în întregime operaţiunilor cu
drept de deducere;
- achiziţii de materiale consumabile şi servicii în valoare de 190.000 lei fără TVA, TVA 19%, din care 70%
sunt destinate activităţilor cu drept de deducere şi 30% activităţilor fără drept de deducere.
Determinaţi TVA de plată în luna iulie 2007
Răspuns:
Livrari de bunuri : 220.000 *19%=41800 4427:41800 lei
Prest.serv. scutite cu dr. de deducere :110000 lei fara TVA
Prest. serv. scutite fara dr. de deducere : 180.000 lei
Achizitii mf. :100000*19%=19000 4426 :19000 deductibil integral
Achizitii :190000*19%= 36000 lei 4426 :36000 din care 30% nu se deduce si 70% se deduce
635=4426 10800(36000*30%)
TVA colectat : 41.800
TVA deductibil : 19.000+36000=55000
TVA de dedus : 55000-10800=44200
Nu se calculeaza pro-rata pentru ca se cunoaste destinatia produselor achizitionate
TVA de recuperat : 44200-41800=2400

162. În luna august 2007 o societate plătitoare de TVA realizează următoarele operaţiuni:
- exporturi (în afara Comunităţii) în valoare de 400.000 lei;
- livrări de bunuri pe piaţa internă în valoare de 250.000 lei fără TVA, TVA 19%;
- prestări de servicii pe piaţa internă scutite fără drept de deducere în valoare de 200.000 lei;
- achiziţii de materii prime şi materiale consumabile de pe piaţa internă în valoare de 600.000 lei fără TVA,
TVA 19%, destinate realizării activităţilor firmei;
- beneficiază de prestări servicii de la terţi în valoare de 560.000 lei, preţ cu TVA, TVA 19%
Determinaţi TVA de plată către bugetul statului în luna august 2007.
Răspuns:
Export: 400000 scutit cu drept de ded.
Livrari : 250000 * 19%=47500 4427 :47500
Prest.serv. :200000 scutite fara drept de ded.
Achizitii :600000*19%=114000 4426 :114000
Beneficiar prest. Serv. :560000*19:119=89411,76 4426 : 89411,76
Nu se cunoaste destinatia achizitiilor si se calculeaza pro rata:
(400000+250000) :(400000+250000+200000) *100=650000 :850000=76,47%
TVA colectat : 47500
TVA deductibil : 114000+89411,76=203411,76
TVA de dedus= 203411,76*76,47%=155548,97
TVA de rambursat : 155548,97-47500=108.048,97

163. Agentul economic X achiziţionează de la producătorul Y o cantitate de 1.000 perechi de pantofi la preţul de
producţie de 250 lei / pereche, preţ fără TVA. Producătorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru
această comandă. Agentul economic X aplică un adaos comercial de 30% la preţul de achiziţie al pantofilor după
care vinde 800 de perechi agentului economic W şi 200 de perechi agentului economic Z. Întrucât agentul
economic W este un vechi client, X decide să-i acorde un discount de 5% la vânzarea celor 800 perechi de
pantofi. Ştiind că toţi agenţii economici participanţi la circuit sunt înregistraţi în scop de TVA România, iar toate
operaţiunile au loc în România, determinaţi TVA de plată sau de recuperat pentru agentul economic X.
Răspuns
Achizitie:1000*250=250000 lei 4426:47500 (25000*19%)
Discount 10%- reduce baza de impozitare cu 25000 4426: -4750 (25000*19%)
Vinzare:800+200=1000 pantofi PU 250+30%( adaos)=250+75=325
Valoare vanzare : 1000*325=325000 4427 :61750 (325000*19%)
Acordare discount la 800 perechi : 800*325=260000 reduce baza de impozitare cu 5%
260000*5%=13000 13000*19%=2470 4427 : -2470
TVA deductibil : 47500-4750=42750
TVA colectat : 61750-2470=59280
TVA de plata : 59280-42750=16530

164 O societate comercială achiziţionează un mijloc fix pentru care plăteşte un avans de 30% din valoare în luna
iulie 2007, urmând ca restul de 70% să fie achitat în luna septembrie, atunci când mijlocul fix îi este livrat.
Factura este făcută pentru întraga valoare în luna iulie 2007. Dacă valoarea mijlocului fix este de 500.000 lei,
preţ fără TVA, determinaţi TVA-ul deductibil aferent lunii iulie 2007.
Răspuns:
TVA devine exigibilă la data facturii astfel că societatea îşi înregistrează în luna iulie 2007 un TVA
deductibil de 500.000 * 19% = 95.000 lei

165. O societate comercială achiziţionează în luna martie mărfuri în valoare de 40.000 lei fără TVA pe care le
achită în proporţie de 60% în luna martie şi 40% în luna aprilie. Tot în luna martie ea facturează către clienţi
mărfuri în valoare de 50.000 lei preţ fără TVA. Pentru care va primi contravaloarea integral în luna aprilie.
Determinaţi TVA de plată sau de recuperat aferent lunii aprilie, ştiind că toate operaţiunile au loc în România,
între persoane înregistrate în scop de TVA în România.
Răspuns:
TVA devine exigibilă la data livrării sau data facturării. Astfel, TVA-ul aferent achiziţiilor este exigibil în
luna martie, iar TVA-ul aferent livrărilor este exigibil tot în luna martie => pentru luna aprilie societatea
nu are de plătit sau de recuperat, întrucât ea nu a desfăşurat operaţiuni impozabile cu exigibilitate în luna
aprilie.
In luna aprilie va depune decontul de TVA aferent lunii martie

166. În cadrul unei societăţi comerciale înregistrate în scop de TVA în România au loc următoarele operaţiuni în
luna iunie 2007:
- emiterea de facturi în valoare de 30.000 lei fără TVA, cota 19% pentru livrarea de bunuri în România;
- emiterea de facturi în valoare de 10.000 lei fără TVA, cota 19% pentru prestarea de servicii având locul în
România;
- achiziţia din România, de la furnizorii interni, de bunuri în valoare de 25.000 lei, cota TVA 19%;
- primirea facturii de 1.500 lei fără TVA privind rata 15 de plată aferentă achiziţionării unui utilaj cu plata în
rate de pe piaţa internă (contractul a fost încheiat în 2006);
- primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un automobil contractat în luna
februarie 2007 prin leasing extern din Franţa, în valoare de 280 euro, inclusiv TVA francez în cotă de
19,6%. Conform contractului, data de plată este de 15 a fiecărei luni.
Cursul de schimb este 3,3 lei/euro
Determinaţi:
a) TVA deductibil;
b) TVA colectat;
c) TVA de plată sau de recuperat.
Răspuns:
Livrare b.Ro.: 30000 4427: 5700 ( 30000*19%)
Prest.serv.Ro.:10000 lei 4427: 1900( 10000*19%)
Achiz Ro.:25000 lei 4426: 4750 ( 25000*19%)
Rata leasing Ro.: 1500 4426: 285 (1500*19%)
Rata leasing extern: 280 euro*3,3=924, TVA platit in Fr.nu se inregistreaza in conturi de TVA in Ro.
TVA colectat: 5700+1900= 7600
TVA deductibil: 4750+285=5035
TVA de plata ; 7600-5035=2565
167. Selectaţi dintre operaţiunile prezentate mai jos acele operaţiuni pentru care se aplică cota redusă de TVA de
9%:
- prestări de servicii medicale;
- livrări de produse ortopedice;
- livrările de organe, de sânge şi de lapte de provenienţă umană;
- livrarea de manuale şcolare;
- activitatea de învăţământ;
- dreptul de intrare la muzee;
- cazarea în cadrul sectorului hotelier;
Răspuns:
Operaţiunile pentru care se aplică cota redusă de 9% sunt: CF art.140 alin2
- livrări de produse ortopedice;
- livrarea de manuale şcolare;
- dreptul de intrare la muzee;
- cazarea în cadrul sectorului hotelier.

168. O societate comercială A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticlă la un preţ de
producţie de 8 lei/sticlă. Societatea A vinde către societatea B cele 2.000 de sticle în luna aprilie 2007. Valoarea
accizei specifice pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl. produs, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro
Determinaţi valoarea accizei şi a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie să le declare societatea B la
administraţia financiară, dacă B nu mai realizează nici o altă operaţiune în luna aprilie 2007
Răspuns:
Societatea B este comerciant, nu producător, ca urmare ea nu are obligaţii declarative în ceea ce priveşte
accizele.
Pentru determinarea TVA-ului de declarat trebuie să determinăm preţul fără TVA la care B va cumpăra
de
la A. => preţ cumparare = Preţ de producţie + Acciza
Preţ de achiziţie fără TVA = (2.000 * 8) + (34,05 * 3,3 * 2.000 * 0,75 / 100) = 16.000 + 1685,48 = 17.685,48
lei
TVA deductibil = 17.685,48 * 19% = 3.360 lei
Deci societatea B trebuie să declare un TVA de recuperat de 3.360 lei

169. La inventarierea de la sfârşitul exerciţiului financiar 2007 se constată lipsa unui mijloc fix în valoare de
20.000 lei care a fost amortizat în proporţie de 30%. Explicaţi tratamentul fiscal din punct de vedere al TVA
dacă lipsa nu este imputabilă.
Răspuns: CF art.128
Bunul constatat lipsă în gestiune şi neimputabil este o livrare către sine pentru care societatea comercială
trebuie să colecteze şi sa plateasca TVA. Pentru a face ajustarea TVA trebuie sa stim data achizitiei.
Pentru bunurile de capital achizitionate dupa data aderarii perioada de ajustare este de 5 ani (art.149 CF)

170. Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor o reducere comercială. Să se determine
TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor, cunoscând următoarele:
Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei
Rabat 10% acordat mărfurilor vândute.
Răspuns: CF art.137
Preţ de vânzare: .2.000 lei
Rabat 10% : 2.000 lei x 10%=200 lei
Baza de impozitare TVA.: 2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei
TVA 19% : 1.800 lei x 19%=342 lei

171. Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor reduceri comerciale. Să se calculeze
TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor, cunoscând următoarele:
Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei
Rabat 10% şi remiză 5% acordate mărfurilor vândute.
Răspuns: CF art.137
Preţ de vânzare:..2.000 lei
Rabat 10% (2.000 lei x 10%) : 200 lei
Baza TVA diminuata cu cota de rabat = 1800 (2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei)
Remiză 5% (1.800 lei x 5%) : 90 lei
Baza de impozitare TVA : 1.710 lei (1.800 lei – 90 lei = 1.710 lei)
TVA 19% (1.710 lei x 19%)=325 lei

172. Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate. Să se calculeze TVA datorată în vamă, în
condiţiile în care se cunosc următoarele date:
Valoarea în vamă a mărfurilor ...................................... 40.000 lei;
Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%.
Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă.
Răspuns: CF art.139
Valoarea în vamă a mărfurilor ..........................................................40.000 lei
Taxă vamală10% (40.000 lei x 10%) .................................................4.000 lei
Comision vamal 0,5% (40.000 lei x 0,5%) ............................................200 lei
Total bază de impozitare TVA...........................................................44.200 lei
TVA 19% (44.200 lei x 19%)...............................................................8.398 lei

173. Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate. Să se calculeze TVA datorată în vamă, în
condiţiile în care se cunosc următoarele date:
Valoarea în vamă a mărfurilor ...................................... 100.000 lei;
Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%, acciza 30%
Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă.
Răspuns: CF art.139
Valoarea în vamă a mărfurilor ..........................................................100.000 lei
Taxă vamală10% (100.000 lei x 10%) ................................................10.000 lei
Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%) ............................................500 lei
Total ...................................................................................................110.500 lei
Acciza 30% (110.500 lei x 30%)..........................................................33.150 lei
Total bază de impozitare TVA...........................................................143..650 lei
TVA 19% (143.650 lei x 19%)..............................................................27.294 lei

174. O societate comercială realizează din producţia internă artcole de cristal. Să se calculeze TVA, cunoscând
următoarele date: preţ de livrare, mai puţin accizele, al produselor 20.000 lei, acciza 55%.
Răspuns: CF art.137
Preţ de livrare al produselor ................................................................20.000 lei
Acciza aplicabilă 55% (20.000 lei x 55%)...........................................11.000 lei
Total bază de impozitare TVA.............................................................31.000 lei
TVA 19% (31.000 lei x 19%).................................................................5.890 lei

175. Să se determine pro-rata cunoscându-se următoarele date:


• Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
• Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei.
Răspuns: CF art.147
Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere................115.000 lei
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere............. 57.500 lei.
Pro-rata : 115000/(115000+57500)x100%=66,67%

176. Să se determine TVA de dedus aplicând pro-rata, cunoscând următoarele date:


• Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
• Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei;
• Bunuri şi servicii achiziţionate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi de
operaţiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei.
Răspuns: CF art.147
I. Determinarea pro-rata
Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere................115.000 lei
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere............. 57.500 lei.
Pro-rata : 115000/(115000+57500)x100%=66,67%
II. Determinarea TVA de dedus :190 lei x 67% = 126,67 =>127 lei
TVA nedeductibilă :190 lei x 33% = 63 lei

177. Să se determine TVA de plată, cunoscând următoarele date:


• Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
• Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei;
• Bunuri şi servicii achiziţionate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi de
operaţiuni care nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei;
• Bunuri şi servicii achiziţionate destinate exclusiv realizării de operaţiuni care dau drept de deducere
119.000 lei, din care TVA 19.000 lei;
Răspuns: CF art 147 (6) - (11) şi art. 1471
I. Determinarea pro-rata
Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere................115.000 lei
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere............. 57.500 lei.
Pro-rata : 115000/(115000+57500)x100%=66,67%
-Achizitii la care se aplica pro rata: 1190 lei 4426: 190
TVA de dedus cu pro rata ; 190*67%=127
TVA nedeductibil: 190-127=63 635=4426 / 63lei
- Achizitii la care TVA se deduce integral: 119.000 lei 4426:19000
TVA colectată.: 115.000 lei x 19%= 21.850 lei 4427:21850
TVA deductibilă total .: 19.000 lei + 127 lei= 19.127 lei
TVA de plată : 21.850 lei – 19.127 lei = 2.723 lei

178. La data de 31 martie 2007 din evidenţele contabile s-au centralizat următoarele date:
TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................3.230 lei
TVA colectată ................................................................................................7.460 lei
TVA deductibiliă .............................................................................................2.850 lei
Societatea obţine numai venituri din operaţiuni care dau drept de deducere. Să se calculeze TVA care rezultă din
regularizarea datelor la sfârşitul lunii.
Răspuns: CF art 1471
TVA colectată : ...............................................................................................7.460 lei
TVA deductibiliă .............................................................................................2.850 lei
TVA de plată în luna martie : 7460-2850= 4.610 lei
TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................3.230 lei
TVA de plată la 31 martie : 4.610 lei – 3.230 lei=.1.380 lei

179. Ce tipuri de operaţiuni intră în sfera de aplicare a TVA?


Răspuns:
În sfera de aplicare a Tva în România intră: livrările de bunuri (la intern, intracomunitare, exportul), achiziţiile
intracomunitare, prestările de servicii şi importul.

180. Care sunt cotele de TVA în România?


Răspuns:
Cotele de TVA sunt 19% şi 9%. Mai pot exista operaţiuni scutite cu sau fără drept de deducere, precum şi
operaţiuni neimpozabile în România.

181. Când devine exigibilă taxa pe valoarea adăugată în cazul achiziţiilor intracomunitare?
Răspuns:
În cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine la data la care este emisă
factura către persoana care efectuează achiziţia, pentru întreaga contravaloare a livrării de bunuri, dar
nu mai târziu de a cincisprezecea zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator (data la
care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare, în statul membru în care se face
achiziţia – de regulă data la care se face livrarea bunurilor).

182
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu
transport : Ro------à Hu

SC ALFA din RO => realizeaza Livrare intracomunitara pentru ca bunurile sunt transportate din Ro in
Hu => , neimpozabil in Ro, scutit cu drept de deducere
Conditii de scutire:- Beta comunica cod de TVA din HU
- bunurile sunt transportate din Ro in Hu
-
183
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu cu sediu permanent in Oradea
Raspuns: NU este LIC- se factureaza cu TVA deoarece bunurile nu sunt transportate din Ro in HU ci sunt
transportate la sediul Beta din Oradea. .
Operatiunea ar fi scutita cu drept de deducerea daca bunurile ar fi trnsportate din Ro in Hu si SC Beta
comunica cod de Hu.

184
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu
transport : Ro------à Franta
Nu este corecta factura. Trebuia facuta factura fara TVA deoarece sunt indeplinite conditiile de scutire:
1. bunurile sunt transportate din Ro in Fr.
2. beneficiarul a comunicat cod de TVA din alt SM ( Hu), cu toate ca bunurile au fost transportae in
Franta
In aceasta situatie are loc o LIC in Ro si o AIC in Franta unde SC Beta din HU va trebui ulterior sa se
inregistreze si sa declare AIC in Franta .
In cazul LIC locul livrarii este locul unde incepe transportul si locul AIC este locul unde se termina
transportul. Intre SM diferite

185
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia
transport : Portugalia------à RO
Conditiile sunt indeplinite pentru ca SC Gama din Portugalia sa factureze scutit cu drept de deducere
catre SC Alfa din Ro daca :
a. Alfa comunica cod de TVA din RO unde are loc AIC
b. Bunurile sunt transportate din Portugalia in Ro.

186
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia
transport : Portugalia------à RO
SC Alfa SRL face o AIC in Ro. Primeste factura fara TVA de la SC Gama din Portugalia unde are loc
LIC.
In Ro SC Alfa aplica taxarea inversa 4426=4427, cu 4426 deductibil integral pentru ca bunurile sunt
destinate realizarii de operatiuni taxabile; inregistreaza TVA in Decontul de TVA la rindurile
corespunzatoare AIC ( 4 si 14) si depune Declaratia recapitulativa 390.

187
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia
transport : Portugalia------à RO
In Ro SC ALFA face AIC la care aplica taxarea inversa si o declara in Decont 300 si Declaratia
recapitulativa 390. ( Bunurile sunt transportate din Port. in Ro)
188
X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania
transport : RO------à Germania
Operatiunea de livrare din Ro de la SC X, in Germania la SC Z reprezinta LIC, neimpozabila in Ro si
factura se va emite fara TVA, scutit cu drept de deducere, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
- bunurile sunt transportate din Ro in Germ.
- Sc Z a comunicat codul de TVA din Germ.
Daca SC Z nu comunica cod de TVA din Germania dar stim ca exista transport, SC X va emite factura cu
TVA din Ro de 19%, TVA inscris pe factura 1900 ( 10000*19%)

189
Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in RO (aplica reg.special de scutire, CA< 35000 euro,Grupul G4)
Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania
transport : RO------à Germania
SC Alfa SRL- va emite factura fara TVA deoarece nu este inregistrata in scopuri de TVA.
- are cod fiscal fara Ro ( nu este inreg. in scopuri de TVA)

190
Beta SRL Buc.cu cod de TVA vinde televizore catre SC Gama din Franta care este inregistrata si in Ro.
Televizoarele in val. de 200.000 lei sunt transportate din Bucuresti la un depozit al SC Gama din Iasi.
NU are loc o LIC pentru ca bunurile nu sunt transportate in alt SM. Se va face factura cu TVA de 19 %
pentru ca are loc o livrare pe teritoriul Ro. Bunurile sunt puse la dispozitia beneficiarului in Ro. Locul
livrarii este in Ro. Suma TVA inscrisa pe factura 38.000 lei ( 200000*19%)

191
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
BBB: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Franta
transport : RO------à Germania
In Ro are loc o LIC de la sediul SC Alfa din Ro catre BBB care a comunicat cod de TVA din Franta dar
bunurile sunt transportate in Germania.
SC Alfa emite factura fara TVA, scutit cu drept de deducere .
Daca bunurile nu ar fi transportate sau daca BBB nu ar fi comunicat cod de TVA din alt SM atunci
operatiunea ar fi cu TVA si suma TVA inscrisa pe factura ar fi de 38.000 lei ( 200000*19%)

192
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Ro
Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in HU=>Grupul G4
transport : RO------à HU
SC Gama face o livrare din Ro in Hu cu TVA pentru ca beneficiarul din HU nu comunica cod de TVA
( nu sunt indeplinite conditiile de scutire). Suma TVA inscrisa pe factura 2850lei (15000
+15000x19%=15000+2850TVA)

193
X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Marea Britanie
transport : Marea Britanie------à RO
SC X SRL din Ro trebuie sa comunice SC Z din Marea Britanie codul de inreg. in scopuri de TVA in Ro.
In GB are loc LIC iar in Ro are loc AIC.

194
X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania
transport : Germania----à RO

SC Z din Germania face factura fara TVA, este LIC in Germania, scutita cu drept de deducere pentru ca
sunt indeplinite cond de scutire : - X comunica cod de Ro
- bunurile sunt transportate din Germ. In Ro.
In Ro are loc AIC , SC X inregistreaza 4426=4427 suma de 6840 lei ( 10000 euro *3,6*19%= 6840)

195.
SC X SRL din RO achizitioneaza piese de la SC XYZ din HU care este inreg. si in Ro
Transportul bunurilor de la Satu Mare ( depozitul SC XYZ din HU) la SC X din Ploiesti.
Are loc o livrare pe teritoriul Ro, cu TVA Ro de 19 %, pentru ca bunurile sunt transportate de la Satu
Mare la Ploiesti
Suma TVA inscrisa pe factura emisa de SC XYZ din Hu este de 3420 lei ( 5000 euro *3,6* 19%)

196
Beta : pers neimpozabila=intreprindere mica in RO, neinreg. in scop de TVA in RO=>Grupul G4 ,
achizitioneaza mobilier de 25000 euro
Alfa: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Franta
transport : Franta----à RO

Beta
- intreprindere mica in RO, neinreg. in scop de TVA in RO depaseste plafonul pentr achizitii de
10000euro/an =>trebuie sa se inreg. in scop de TVA in RO pentru AIC conform art. 153^1 din CF .
- comunica codul de TVA RO la SC Alfa din Franta care va emite factura fara TVA fiind indeplinite
conditiile de scutire de TVA la livrare( comunicare cod beneficiar si transport).
In Ro SC Beta depune Decont special 301 si plateste TVA de 19 % in suma de 17100 lei
( 25000*3.6*19%= 17100).
SC Beta nu poate aplica taxarea inversa pentru ca este inregistrata in scopuri de TVA numai pentru AIC.
Depune si Declaratia recapit. 390

197
Gama : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO, 3 imprimante la expozitie
transport : RO----à Franta----à RO

LA SC Gama are loc un nontransfer fara tranzactie –(LIC neasimilata ) .Bunurile trebuie evidentiate in
registrul nontransferurilor in momentul expeditiei si la intorcere . Nu sunt obligatii declarative din p.d.v
al TVA in Decont si Decl. 390.
Daca bunurile nu se intorc non transferul devine transfer( LIC asimilata ).

198
Alfa: se infiinteaza la data de 19.06.2008, intreprindere mica => pers. neimpozabila =>nu plateste TVA
- la 31.12.2008 CA=72000:3,3817 21291,06euro
35000*3.3817=118359 lei / 12 luni
- pe 7 luni : 118359:12*7=69043 lei ( 20416 euro)
20416 euro<21291 euro (69.043lei <72000 lei) care reprezinta CA realizata , rezulta ca a depasit plafonul
si trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in termen de 10 zile de la data depasirii. Devine platitor de
TVA cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat in scopuri de TVA .

199
Alfa: 19.06.2008, intreprindere mica => pers. neimpozabila =>nu plateste TVA
31.12.2008 CA=60000:3,3817=17742,56euro => 18000euro pt 7 luni
12luni------X
7luni........18000
X=12x18000/7= 30857,14 =>30857 <35000euro => poate pastra regimul de intreprindere mica

200

Structura de comisionar – Comisionarul, ca persoana impozabila care actioneaza in nume propriu dar in
contul altei persoane, este considerat din punct de vedere al TVA cumparator-revanzator al bunurilor sau
prestarilor de servicii . Intermediarul care actioneaza in calitate de intermediar se considera ca el insisi a
livrat bunurile sau a prestat serviciile ( art. 128.2 si 129.2 din CF).

201
In cazul unei livrari catre sine cf. art. 128 alin.4 din CF, documentul pe baza caruia se colecteaza TVA
este Autofactura
CF art. 1551 : Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei, trebuie să
autofactureze, până cel mai târziu în a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care ia naştere faptul
generator al taxei,

202
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , servicii transport
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Polonia
transport : Bucuresti------à Timisoara

Transportul de la Bucuresti la Timisoara are loc pe teritoriul Ro.


Beneficiarul a comunicat codul sau de TVA din Polonia dar bunurile nu sunt transportate in alt SM.
Nu sunt indeplinite conditiile de scutire( cod beneficiar SM si transport in alt SM)
Ca urmare SC Alfa va emite factura cu TVA 19%. 10000*19%=1900 lei TVA inregistrat pe factura.

203
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , transport intracomunitar
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in PL
transport : Bucuresti------à Berlin
SC Alfa face transport intracomunitar cu locul de plecare din Ro si locul de sosire in Berlin ( altSM)
.Operatiunea este scutita de TVA in Ro pentru ca beneficiarul a comunicat un cod valabil de TVA din alt
SM ( Polonia) diferit de al prestatorului.
Pe factura SC Alfa va face mentiunea “ scutit cu drept de deucere”

204
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , transport intracomunitar
Teta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
transport : Bucuresti------à Berlin
Este TIC cu locul de plecare in Ro si locul de sosire in Germania.
Operatiunea nu este scutita in Ro pentru ca beneficiarul nu comunica prestatorului un cod valabil de
TVA din alt SM diferit de cel al prestatorului.
SC Teta din Polonia a comunicat cod Ro ca urmare va primi de la SC Alfa SRL factura cu TVA in
valoare de 1900 lei (10000*19%)

205
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , consultanta contabila
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in PL, nu are sediu fix sau permanent in RO
Este serviciu intangibil prestat de SC Alfa SRL din Ro catre o persoana impozabila din Polonia
(art.133.2.g). SC Gama , persoana impozabila, nu trebuie sa comunice codul sau de TVA din SM.
SC Alfa face factura fara TVA, pe factura va face mentiunea scutit cu drept de deducere.

206
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , consultanta contabila
Gama: pers neimpozabila=intreprinderi mici, nu are sediu fix sau permanent in PL

SC Alfa SRL presteaza servicii intangibile ( art.133.2.g) catre o persoana impozabila din Polonia. Serviciul
va fi facturat fara TVA chiar daca beneficiarul, persoana impozabila din Polonia nu este inregistrata in
scopuri de TVA in Polonia. Pe factura emisa de SC Alfa SRL se face mentiunea “ scutit cu drept de
deducere” neimpozabil in Ro.

207
Alfa : pers neimpozabila, neinreg. in scop de TVA in RO => op. scutite fara drept de deducere
Gama: pers impozabila, stabilita PL, inreg. in scop de TVA in PL, nu are sediu fix sau permanent in RO,
consultanta contabila.
SC Alfa SRL beneficiaza de servicii intangibile prestate de SC Gama din Polonia care este pers.impoz.
inregistrata in scopuri de TVA in Polonia. Locul prestarii in cazul serviciilor intangibile este in Ro. unde
beneficiarul SC Alfa este stabilit. SC Alfa primeste factura fara TVA de la prestatorul din Polonia dar va
fi obligata la plata TVA in Ro. SC Alfa SRL depune Decont special 301 si plateste TVA in Ro in suma de
820.8 lei( 1200euro*3.6*19%=820.8 lei)

208
Alfa: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO, inchiriaza cladire
Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Inspectorii nu au procedat corect pentru ca Normele de aplicare a Codului Fiscal, art. 160, prevad ca
depunerea cu intarziere a notificarii nu anuleaza dreptul de deducere la beneficiar daca pe notificare a
mentionat data de la care opteaza pentru plata TVA la inchirieri.

209. Termenele de depunere a declaratiei recapitulative de TVA


Răspuns :
Declaraţia se depune de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, în condiţiile art. 156.4 din Codul
Fiscal, care au efectuat în trimestrul de raportare livrări, achiziţii în ţările membre ale Uniunii Europene,
sau livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare
Declaraţia recapitulativă se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii
trimestrului, la organul fiscal competent. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, depun
declaraţia recapitulativă numai în trimestrul de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru
livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, precum şi pentru livrările şi achiziţiile de bunuri în cadrul
unei operaţiuni triunghiulare efectuate.

210. Achizitie combustibil in HU- se declara ?


Răspuns :
Nu.pentru ca nu este AIC . In Hu a avut loc o livrare locala cu TVA HU pentru care directorul a primit
un bon sau o factura cu TVA HU care in Ro se inregistreaza pe cheltuieli.

211.
pers fizica, RO, achizitie mijloace de transport din Germania si le revinde.
Persoana fizica care achizitioneaza in scopul revanzarii autoturisme si desfasoara activitati cu caracter de
continuitate devine persoana impozabila. Dupa depasirea plafonului de 35000 euro, persoana fizica
( persoana impozabila) este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA .

212 Un agent economic importă din America de Sud 10.000 sticle alcool etilic concentraţie 50%, de 0,5 l/sticlă
la preţ extern de 100 euro/sticlă, nefiind plasate în regim suspensiv. Acciza specifică pentru alcool etilic este de
750 euro/hl alcool pur. Cursul de schimb este 3,3 lei/euro.
Determinaţi valoarea accizei care trebuie plătită în vamă
Răspuns:
Acciza = 750 * 3,3 * [(10.000 * 0,5) / 100] * 50% = 61.875 lei

213 O societate comercială produce în luna mai 2008 2.000 pachete ţigări cu 10 ţigări în pachet. Acciza pentru
ţigări este de 50 euro/1000 ţigări, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro. Cât este acciza datorată la bugetul de
stat pentru producţia realizată, dacă ţigările sunt eliberate în consum în luna mai 2008?
Răspuns:
Acciza = 50 * 3,3 * (2.000 * 10)/1.000 = 3300 lei

214 Precizaţi produsele pentru care se aplică accize armonizate.


Răspuns: CF art.162
Accizele armonizate( se aplica de catre toate tarile UE) sunt taxe speciale de consum care se datorează
bugetului de stat pentru următoarele produse provenite din producţia internă sau din import pentru:
- bere;
- vinuri;
- băuturi fermentate, altele decât berea şi vinurile;
- produse intermediare;
- alcool etilic;
- tutun prelucrat;
- produse energetice;
- energie electrică.

215. Un agent economic importă în 2007 din Rusia 40 bucăţi articole din cristal al un preţ de producător de 50
euro/bucată. Cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa
vamală este de 20%, comisionul vamal de 0,5%, iar acciza de 30%. Determinaţi valoarea accizei ce trebuie
plătită
în vamă, dacă cursul de schimb este 3,3 lei/euro
Răspuns:
Valoarea în vamă = (40 * 50 + 500) * 3,3 = 8.250 lei
Taxa vamală = 20% * 8.250 = 1.650 lei
Comisionul vamal = 0,5% * 8.250 = 41,25 lei
acciza=30%x(Valoarea în vamă + Taxa vamală + Comisionul vamal)
Acciza = 30% * (8.250 + 1.650 + 41,25) = 2982 lei

216 O societate realizează din roducţia internă bijuterii din aur, cu excepţia verghetelor. Preţul de livrare, mai
puţin accizele, al produselor este de 8.000 lei. Acciza care se aplică conform Codului Fiscal este de 15%.
Să se determine valoarea de facturare fără TVA a produselor, inclusiv acciza.
Răspuns: CF art.208
Baza de impozitare : Preţul de livrare, mai puţin accizele.................................8.000 lei
Acciza aplicabilă (15% x 8.000 lei).....................................................................1200 lei
Valoarea de facturare fără TVA, inclusiv acciza ..............................................9.200 lei

217 Se importă din Canada produse de parfumerie pentru a fi comercializate.


Să se calculeze valoarea accizei în condiţiile în care se cunosc umrătoarele date: Valoarea în vamă 180.000 lei,
taxă vamală 10%, comision vamal 0,5%, acciza 35%.
Răspuns: CF art.208
Valoarea în vamă a produselor ..........................................................180.000 lei
Taxă vamală10% (180.000 lei x 10%) ................................................18.000 lei
Comision vamal 0,5% (180.000 lei x 0,5%) ............................................900 lei
Total ...................................................................................................198.900 lei
Acciza 35% (198.900 lei x 35%)..........................................................69.615 lei

218 În luna martie 2008 un agent economic producător de bere a înregistrat o producţie de 10.000 hl, cu o
concentraţie alcoolică de 4,5% şi un număr de 6 grade Plato. Stabiliţi acciza datorată de producător ştiind că
acciza unitară este 0,748 euro/ 1 hl grad Plato, iar cursul de schimb din prima zi lucrătoare a lunii octombrie
2006 este 1euro = 3,4 lei.
Raspuns:
- pt bere conteaza concentratia in grade Plato(=concentratia in zahar gram/100 gram solutie)
- NU conteaza concentratia alcoolica
- pt calculul accizelor se ia in calcul cursul din 01.oct. N-1 si cu el se merge tot anul
A = 6 x 0,748 x 10.000 x 3,4 = 152.592 lei

219 Care este sfera de aplicare a accizelor armonizate în România?


Raspuns:
Sfera de aplicare a accizelor armonizate este următoarea::
a) berea;
b) vinurile;
c) băuturile fermentate, altele decât berea şi vinurile;
d) produsele intermediare;
e) alcoolul etilic;
f) tutunul prelucrat;
g) produsele energetice;
h) energia electrică.
Provenite din productia interna, achizitii intracomunitare si din import

220. Import de cafea boabe din Brazilia – acciza


Raspuns:
Valoarea în vamă a produselor 4000x2x3,4=27200 lei
Taxă vamală10% : 27200 lei x 10%2720 lei
Comision vamal 0,5% : 27200 lei x 0,5%=136 lei
Valoare in vama nu are importanta pentru ca acciza se calculeaza pe tona.
Acciza : (900x4000/1000)x3,4= 12240 lei

221
Raspuns : CF art 177

nr tigarete : 80000 x 20 = 1.600.000 tigari


acciza minima : 110419x 1.600.000/1000 = 176.670.400 lei
acciza minima stabilita : 176670400x 91% = 160.770.064 lei
acciza specifica : (16,28 x 1.600.000/1000) x 3,3 = 85.958,4 lei
acciza ad valorem : 29% x 7lei/pachet x 80000tigarete = 162.400 lei
acciza calculata : acciza specifica + acciza ad valorem = 85958,4+162400 = 248.358,4
acciza calculata(248358,4) > acciza minima stabilita(160.770.064) => se plăteşte acciza minimă stabilita.
Acciza de plata : 160.770.064 lei

222
- Produsele accizabile reprezinta produse pentru care se datoreaza accize. Accizele reprezintă taxe
speciale de consum care se datorează bugetului de stat aplicate în special produselor cu acciza armonizata
( valabile pentru toate tarile UE)si unor produse considerate de lux( cu acciza nearmonizata specifice tarii
noastre). Scopul accizelor este de ordin fiscal, fiind folosite în special ca pârghii pentru controlarea
consumului lor.

223 Documentul care insoteste miscarea produselor accizabile in regim suspensiv


Raspuns : CF art. 195
Mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv este însoţită de documentul administrativ de însoţire.
224 Ce document insoteste miscarea intracomunitara a prod.acizabile cu acciza platita
Raspuns : CF art. 195
Pe parcursul circulaţiei intracomunitare a produselor, pentru care acciza a fost plătită în statul membru
de expediţie,este documentul de însoţire simplificat ,sau un alt document comercial care să conţină
aceleaşi informaţii conţinute în documentul de însoţire simplificat.

225 Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor şi taxelor datorate de
contribuabili, alţii decât marii contribuabili?
Răspuns:
Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general
consolidat, competenţa revine acelui organ fiscal, , în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al
contribuabilului sau al plătitorului de venit, în cazul impozitelor şi contribuţiilor realizate prin stopaj la
sursă, în condiţiile legii. ”
Competenţa de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisă altui organ fiscal cu
acordul contribuabilului şi a primului organ fiscal.
( O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală art. 33, alin 1)

226 În ce condiţii un alt organ fiscal decât cel competent teritorial, potrivit legii, şi anume cel în raza căruia
contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, poate prelua competenţa pentru administrarea impozitelor şi taxelor
datorate de respectivul contribuabil.
Răspuns:
Competenţa de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisă altui organ fiscal cu
acordul contribuabilului şi a primului organ fiscal. ( O.G. 92/2003 CPF art. 33, alin 1)

227 Societatea „X” SRL a depus la data de 25 Aprilie 2008 decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent
trimestrului I 2008, solicitând totodată şi rambursarea sumei negative înscrisă în decontul respectiv, de 10.000 lei
Pentru soluţionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectuează o inspecţie fiscală pe parcursul căreia decide
şi
verificarea impozitului pe salariu
Inspecţia fiscală se finalizează în data de 10 iunie 2008 şi are ca rezultat stabilirea unei diferenţe suplimentare la
impozitul pe salariu faţă de cel datorat şi declarat la 25 ianuarie, de 5.000 lei. Organul fiscal competent emite
nota
de compensare a TVA de rambursat cu diferenţa datorată la impozitul pe salariu în data de 20 iunie 2008.
Să se calculeze cuantumul majorărilor de întârziere datorat de contribuabil pentru diferenţa suplemntară de
impozit pe salariu, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 120, alin 1 şi art. 122
Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. „
Ppentru compensările efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite
debitorului, data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire.
Perioada pe care se calculează majorările de întârziere: 26 Ianuarie – 25 Aprilie 2008 = 91 zile
Majorări de întârziere = 5.000 x 91 zile x 0,1% = 455 lei

228 Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoană fizică?


Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 33
În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege:
a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în
cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;
b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii
libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;

229 Dl. „A”, medic, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1, are un cabinet individual pentru acordarea de
consultaţii medicale în Bucureşti, sectorul 3, având program în 4 zile din săptămână. Dl. „A” mai deţine un
cabinet de consultaţii medicale şi în oraşul Buftea, judeşul Ilfov, la acesta din urmă având program doar o zi pe
săptămână.
Care este domiciliul fiscal al domnului „A”? Explicaţi.
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 33
În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege: pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi
economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară
efectiv activitatea principală ( unde stă mai mult)
 Bucureşti, Sectorul 3

230 Societatea „X” SRL calculează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I 2007 în
sumă de 20.000 lei. Societatea virează la termenul legal – 25 Aprilie 2007 – impozitul datorat. De asemenea, la
termenul din 25 Aprilie 2007 societatea depune Declaraţia 100 la organul fiscal competent, însă omite să înscrie
în
această declaraţie impozitul pe microîntreprinderi calculat, în sumă de 20.000 lei.
Care sunt efectele juridice ale plăţii impozitului pe venitul microîntreprinderilor asupra obligaţiei de declarare a
acestuia?
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 81
Obligaţia de a depune declaraţia fiscală se menţine şi în cazul în care a fost efectuată plata obligaţiei
fiscale. Astfel, chiar dacă plata a fost efectuată, nu înseamnă că nu mai există obligaţia de declarare

231 Codul de procedură fiscală prevede obligaţia contribuabilului de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice
modificare ulterioară a datelor din declaraţia de înregistrare fiscală prin depunerea declaraţiei de menţiuni.
În ce termen trebuie depusă declaraţia de menţiuni?
Răspuns: Codul de procedură fiscală art.75
În termen de 30 de zile de la data producerii modificării-

232 Societatea „X” SRL datorează impozit pe profit astfel:


a) Creanţe principale reprezentând impozit pe profit, conform declaraţiei fiscale:
- Trimestrul I 2007: 1.000, scadente la 25 aprilie 2007;
- Trimestrul II 2007: 1.500, scadente la 25 iulie 2007;
- Trimestrul III 2007: 200, scadente la 25 octombrie 2007;
- Trimestrul IV 2007: 1.700, scadente la 25 ianuarie 2008.
b) Creanţe rezultate din inspecţia fiscală, cu termen de plată, conform deciziei de impunere comunicată în data
de 20 ianuarie 2008:
- Diferenţă trimestrul I 207: 400;
- Accesoriu aferent diferenţei de 400 calculat până la 15 ianuarie 2008 (data finalizării controlului): 100;
- Diferenţă trimestrul III 2007: 500;
- Accesoriu aferent diferenţei de 800 calculat până la 15 ianuarie 2008 (data finalizării controlului): 60;
Total: - Principal: 900;
- Accesoriu: 160.
c) Creanţe accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenţă a impozitului pe profit:
- Comunicată la data de 10 iulie 2007: 200;
- Comunicată la data de 10 ianuarie 2008: 300.
Societatea efectuează pentru impozitul pe profit o plată de 3.500, la data de 10 martie 2008.

Să se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaţiilor în evidenţa sa fiscală prin aplicarea regulii
privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedură fiscală.
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 115
In cazul prezentat stingerea oblig. Se face in ordinea scadentei incepind cu cele mai vechi.
- Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel:
- în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;
- in functie de data comunicarii pentru obligatii principale si accesorii
Data (vechimea obligaţiei) Suma datorată Suma acoperită prin plata Rămas de plată
25 04. 2007 i.profit pr.: 1.000 1.000
10.07.2007 accesorii comunicate 200 200
25.07.2007 i Profit 1500 1500
25.10.2007 i profit pr. 200 200
10.01.2008 accesorii comunicate 300 300
20.01.2008 diferenta imp.pr. 900 300 600
20.01.2008 accesorii 160 160
25.01.2008 i profit pr. 200 200
TOTAL 4460 3.500 960

233 Cum se stabileşte vechimea obligaţiilor de plată accesorii în scopul aplicării regulii de stingere a datoriilor?
CPF OG 92/2003 – art. 115
- in functie de scadenta pentru obligatiile princilale
- in functie de data comunicarii pentru obligatii principle si accesorii stabilite de organele competente
- in functie de data depunerii la organul fiscal a declaratiei rectificative de catre contribuabil

234 Care este termenul legal în care organul fiscal trebuie să soluţioneze o cerere a unui contribuabil în cazul în
care pentru aceasta sunt necesare informaţii suplimentare?
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 70
Ca regulă generală, cererile depuse de către contribuabil potrivit Codului de procedură se soluţionează de
către
organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.
În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru
luarea
deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii
informaţiilor
solicitate.

235 Societatea „X” SRL a stabilit şi declarat la data de 25 Ianuarie 2008 un impozit pe veniturile
microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 2007 în sumă de 12.000 lei. Ulterior, societatea constată că a
calculat
greşit impozitul, suma corectă a acestuia fiind de 10.000 lei. Ca urmare, societatea îşi exercită dreptul de a
corecta
declaraţia şi depune în data de 25 Aprilie 2008 declaraţia rectificativă, dată la care efectuează şi plata sumei de
10.000 de lei în contul impozitului datotorat.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorat ca urmare a neplăţii la scadenţă a impozitului
pe venitul microântreprinderilor aferent trimestrului IV 2007, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor
de întârziere de 0,1% pe zi.
Răspuns: Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120
Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
(2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat
următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia
inclusiv.
(3) În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de
impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de întârziere pentru
suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la
data stingerii acesteia inclusiv.

Perioada pe care se calculează majorările de întârziere: 26 Ianuarie – 25 Aprilie 2008 = 91 zile


Suma la care se datorează majorările: 10.000( art.120 lit.c)
Majorări de întârziere = 10.000 x 91 zile x 0,1% = 910 lei

236 Care este termenul în care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de plată
a
impozitelor şi taxelor?
Răspuns:
Un an de la data plăţii

237 Care este termenul în care actul administrativ fiscal este considerat comunicat în cazul comunicării lui prin
publicitate?
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 44
- Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe
pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a
fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.
- În cazul actelor administrative emise de organele fiscale prevăzute la art. 35, afişarea se face,
concomitent, la sediul acestora şi pe pagina de internet a autorităţii administraţiei publice locale
respective. În lipsa paginii de internet proprii, publicitatea se face pe pagina de internet a consiliului
judeţean.
- În toate cazurile, actul administrativ fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării
anunţului.

238 Camera profesionala „C”, persdoană juridică de utilitate publică are organiyate in structura sa
desmembraminte (sedii secundare) fără personalitate juridică, denumite „filiale”. Parte din aceste
desmembrăminte (sedii secundare), neavând mai mult de 5 salariaţi nu îndeplinesc condiţia cerută de lege pentru
a fi înregistrate ca puncte de lucru plătitoare de impozit pe venitul din salarii şi, pe cale de consecinţă, de a li se
atribui cod de identificare propriu. Aceste desmembrăminte trebuie însă declarate la organul fiscal, fără a primi
cod de identificare propriu.
Cum se declară şi care este organul fiscal competent pentru îndeplinirea obligaţiei de înregistrare în cazul
sediilor
secundare care au mai puţin de 5 salariaţi
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 34 şi art. 74 şi OMFP 1329/2004 si OMFP 262/2007
- Declararea se face în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sediilor secundare (Cod procedură fiscală)
prin
depunerea declaraţiei privind sediile secundare atat la organul fiscal pe teritoriul caruia functioneaza
sediul principal cat si la organul fiscal pe teritoriul caruika functioneaza sediul secundar.
(Sediile secundare care au mai mult de 5 salariati primesc cod fiscal separat, pentru plata impozitului pe
salarii la organul fiscal pe teritoriul caruia functioneaza sediul secundar. Acest cod fiscal va fi utilizat
numai pentru declararea si plata impozitului pe salarii – Declaratia 060 . ( nu apare pe facturi sau alte
documente) )

239 Până la ce dată poate organul fiscal poate să efectueze inspecţia fiscală şi, eventual, să modifice prin decizie
de impunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2004? Explicaţi
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 23, art. 91 şi art. 98
Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale este de 5 ani si începe să
curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23,
dacă legea nu dispune altfel.
Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul
în care, potrivit legii, se constituie baza de imp unere care le generează.

- Baza de impunere s-a constituit în trim I 2004, termenul de prescripţie începe să curgă de la 01 ianuarie
2005, deci inspecţia se poate efectua până la 31 decembrie 2009.
- Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale

240 Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale generale care începe pe data de 10 Aprilie 2007 şi se
finalizează la data de 30 iunie 2007, dată la care are loc discuţia finală cu contribuabilul asupra constatărilor
incluse în Raportul de inspecţie fiscală. În cursul discuţiilor, reprezentantul legal al societăţii invocă prescripţia
dreptului organului fiscal de a stabili diferenţa de 50.000 lei aferentă impozitului pe profit pentru trimestrul I
2002, declarat de societate la data de 25 Aprilie 2002. Invocarea are ca motivare în drept prevederile legale
aplicabile conform cărora prescripţia se împlineşte „în termen de 5 ani de la data la care a expirat termenul de
depunere a declaraţiei pentru perioada respectivă”.
Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru diferenţa de 5.000 lei? Explicaţi.
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 91
DA. Va emite decizia de impunere, întrucât, conform prevederilor legale „Dreptul organului fiscal de a
stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.
Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data
de 1
ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală”, in cazul nostru termenul de prescriptie
curge de la data de 1 ian. 2003.

241 Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaraţia privind obligaţiile la bugetul de stat în care
declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeaşi dată societatea depune şi decontul cu sumă negativă
de taxă pe valoarea adăugată în sumă de 50.000 lei, solicitând şi rambursarea.
La data de 30 Aprilie 2008 societatea înregistrează la organul fiscal cererea de compensare a celor două obligaţii
reciproce. Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, constată că soluţionarea
necesită efectuarea în prealabil a inspecţiei fiscale. Ca urmare, se stabileşte prin decizie emisă la data de 10 iunie
2008, că taxa pe valoarea adăugată la care este îndreptăţit contribuabilul este de 20.000 lei. La data de 15 iunie
2008 se emite şi nota de compensare. Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzătoare
acestor acţiuni ale organului fiscal, le acceptă şi efectuează plata diferenţei de 10.000 lei în data de 24 iunie
2008.

Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de societate, în urma soluţionării celor două
cereri depuse la organul fiscal, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 120, si art. 122
- Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. (2) Pentru diferenţele suplimentare de
creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de
întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit
diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”
- pentru compensările la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de
compensare.

Pentru suma de 30.000 lei => majorari pana la depunerea cererii :26.04 – 30.04 2007= 5 zile
Pentru suma de 10.000 lei neadmisă la compensare => majorările se calculează pe perioada 26.04 –
24.06.2007= 60 zile ( 26.04 data urmatoare scadentei, 24.06 data platii)
Majorări de întârziere = 30.000 x 5 zile x 0,1% + 10.000 x 60 zile x 0,1% = 150 + 600 = 750 lei

242 Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaraţia 100 în care declară un impozit pe profit
datorat de 30.000 lei. La aceeaşi dată societatea depune şi decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea
adăugată în sumă de 50.000 lei, solicitând şi rambursarea.
La data de 25 Aprilie 2008 societatea înregistrează la organul fiscal cererea de compensare a celor două obligaţii
reciproce.
Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, constată că soluţionarea necesită
efectuarea în prealabil a inspecţiei fiscale. Ca urmare, se stabileşte prin decizie emisă la data de 10 iunie 2008, că
taxa pe valoarea adăugată la care este îndreptăţit contribuabilul este de 40.000 lei. La data de 15 iunie 2007 se
emite şi nota de compensare.
Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzătoare acestor acţiuni ale organului fiscal, le
acceptă.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de societate, în urma soluţionării celor două
cereri depuse la organul fiscal, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Răspuns:
Nu se vor calcula majorări de întârziere. Cererea de compensare a fost depusa la data scadentei odata cu
cererea de rambursare si suma de rambursat acopera obligatia de plata
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, pentru compensările la cerere, data
stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare; „

243 Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. La ce se referă informaţia conţinută
în vestorul fiscal al unui contribuabil?
Răspuns: CPF art. 78
Vectorul fiscal cuprinde categoriile de obligaţii fiscale de declarare, potrivit legii.

244 Societatea „X” SRL depune la data de 25 Aprilie 2007 decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea
adăugată în sumă de 40.000 lei, fără a solicita şi rambursarea acestei sume. La aceeaşi dată, societatea mai
depune
şi declaraţia privind obligaţiile la bugetul de stat în care declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei, dar pe
care nu-l achită.
Poate organul fiscal să efectueze din oficiu compensarea celor două creanţe reciproce?
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 116
NU. Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată existenţa unor creanţe
reciproce, cu excepţia sumelor negative din deconturile de taxă pe valoarea adăugată fără opţiune de
rambursare.

245
Raspuns : Codul de procedură fiscală art. 70
Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în
termen de 45 de zile de la înregistrare.

246 Societatea „X” SA are datorii restante la bugetul de stat, pentru care organele fiscale au pornit executarea
silită prin poprire, atât asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare, cât şi asupra sumelor pe care alte
societăţi le datorează soicetăţii „X”. Societatea se confruntă cu dificultăţi financiare şi, pe fondul lipsei de
disponibilităţi în conturile bancare, este în imposibilitate de a achita salariile. Pentru depăşirea situaţiei,
societatea
solicită aplicarea prevederilor din Codul de procedură fiscală care prevăd următoarele: „ (12) În măsura în care
este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum
şi
cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate. Din momentul
indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor
băneşti, băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor
debitorilor, şi nu vor accepta alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale
înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, cu excepţia sumelor necesare plăţii drepturilor salariale. ”
Poate organul fiscal să dea curs solicitării societăţii debitoare cu privire la eliberarea de către terţul poprit în
favoarea sa a sumelor necesare plăţii drepturilor salariale? Explicaţi.
Răspuns: CPF art. 149
Da. Terţul poprit poate elibera sume în favoarea debitorului, numai pentru plata drepturilor salariale .

247 Este permis, conform Codului de procedură fiscală ca plata datoriei fiscale să fie efectuată de altă persoană
decât debitorul?
Răspuns: CPF art. 114, alin 2 şi Cod Civil, Art. 1093
DA plata obligatiilor fiscale poate fi facuta si de alta persoana, dispozitiile Coduluui Civil
aplicandu-se in mod corespunzator.
- Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori, distinct pe fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume
datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorări de întârziere.
- Obligatia poate fi achitata de orice persoana interesata, precum de un coobligat sau de un fidejusor.
- Obligatia poate fi achitata chiar de o persoana neinteresata; aceasta persoana trebuie insa sa lucreze in numele
si
pentru achitarea debitorului, sau de lucreaza in numele ei propriu, sa nu se subroge in drepturile creditorului

248 Care este, potrivit Codului de procedură fiscală, momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie
a
dreptului organului fiscal de a stabili impozite şi taxe şi cât este acest termen?
Răspuns: CPF art. 91
„Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului
în care legea dispune altfel.
- Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la
data de 1
ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală”.

249 Care este primul act de executare silită în cazul creanţelor fiscale?
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 145
Somaţia
Art. 145 (1) Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea
somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al
titlului executoriu.
(2) Somaţia cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 43 alin. (2), următoarele: numărul dosarului de
executare; suma pentru care se începe executarea silită; termenul în care cel somat urmează să plătească suma
prevăzută în titlul executoriu, precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia.

250 Care este termenul de depunere a unei contestaţii împotriva unui act de executare silită al organului fiscal?
Răspuns: de procedură fiscală art. 173
Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data când :
a) contestatorul a luat cunoştinţă de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din
comunicarea
somaţiei sau din altă înştiinţare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt
mod;
b) contestatorul a luat cunoştinţă, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de
executare;
c) cel interesat a luat cunoştinţă, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă.
Contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra
bunului
urmărit poate fi introdusă cel mai târziu în termen de 15 zile după efectuarea executării.

251 . Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra
disponibilităţilor băneşti, băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la
debitarea conturilor debitorilor, şi nu vor accepta alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a
obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi. Care sunt sumele exceptate de la aceste dispoziţii?
Răspuns CPF art. 149
Sumele necesare plăţii drepturilor salariale.

252 Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi
anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul nu plăteşte ratele. După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, la data de 15 mai 2008,
organul fiscal emite decizia de impunere în care stabileşte un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achită
acest din urmă debit în data de 27 Octombrie 2007.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede
un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 120, alin 6
- Pentru obligaţiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând impozitul pe venitul global, se datorează
majorări de întârziere după cum urmează:
a) pentru anul fiscal de impunere majorările de întârziere pentru plăţile anticipate stabilite de organul fiscal
prin decizii de plăţi anticipate se calculează până la data plăţii debitului sau, după caz, până la data de 31
decembrie;
b) majorările de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), se calculează
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii acestora, inclusiv;

1.- se calculeaza majorari pentru neefectuarea platilor anticipate pina la data de 31.12.2007
2.- se calculeaza majorarile aferente sumei datorate din decizia de impunere pâna la data de 27.10.2008
cind efectueaza plata.
1.- Majorări calculate pentru anul 2007:
Pentru plata anticipată 1(15.03-31.12.2007): 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei
Pentru plata anticipată 2(15.06-31.12.2007): 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei
Pentru plata anticipată 3(15.09-31.12.2007): 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei
Pentru plata anticipată 4(15.12-31.12.2007): 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
2.- Majorări calculate pentru anul 2008: 4.000 x 301 x 0,1% = 1.204 lei
Total majorari datorate: 291+199+107+16+1204=1817

253 Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2006 decizia de plăţi
anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul nu plăteşte ratele.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia
de impunere în care stabileşte un impozit anual de 2.000 lei. Contribuabilul achită acest din urmă debit în data de
27 Octombrie 2007.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede
un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 120, alin 6
1. majorarile se calculeaza pâna la data de 31.12.2007 pt .plati anticipate neefectuate de 4000 lei si in anul
urmator din 01.01-pana cand plateste, se stabilesc majorari la suma rezultata in urma impunerii adica la
2000 lei
- Majorări calculate pentru anul 2007:
Pentru plata anticipată 1(15.03-31.12.2007): 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei
Pentru plata anticipată 2(15.06-31.12.2007): 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei
Pentru plata anticipată 3(15.09-31.12.2007): 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei
Pentru plata anticipată 4(15.12-31.12.2007): 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
- Majorări calculate pentru anul 2008: 2.000 x 301 x 0,1% = 601 lei.
Total majorari calculate: 291+199+107+16+601=1214

254 Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi
anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2006, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia
de impunere în care stabileşte un impozit anual de 3.000 lei.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede
un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 120, alin 6
Pentru obligaţiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând impozitul pe venitul global, se datorează
majorări de întârziere după cum urmează:
a) pentru anul fiscal de impunere majorările de întârziere pentru plăţile anticipate stabilite de organul fiscal prin
decizii de plăţi anticipate se calculează până la data plăţii debitului sau, după caz, până la data de 31 decembrie;
b) majorările de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), se calculează începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii acestora, inclusiv;
c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuală este mai mic decât cel stabilit
prin deciziile de plăţi anticipate, majorările de întârziere se recalculează, începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de
impunere anuală, urmând a se face regularizarea majorărilor de întârziere în mod corespunzător.

Majorări calculate pentru anul 2007, impozit datorat ca plata anticipata aferenta tr.IV neachitata:
Pentru plata anticipată tr.IV.: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 0 lei
Total majorari =16 lei , pentru anul 2008 nu se mai calculeaza majorari pentru ca platile anticipate sunt la
nivelul sumei rezultate din decizia de impunere.

255 Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2006 decizia de plăţi
anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia
de impunere în care stabileşte un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achită în data de 27 Octombrie 2008,
respectiv în termenul de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală, stabilite de Codul fiscal
pentru achitarea diferenţelor rămase de achitat faţă de plăţile anticipate, întreaga datorie de 2.000 lei.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede
un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 120, alin 6
Majorări calculate pentru anul 2007:
Pentru plata anticipată tr.IV neachitata . : 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008 pentru diferenta neachitata din decizia de plati anticipate( 4000
din decizie-3000 plati efectuate) pana la data efectuarii platii : 1.000 x 300 x 0,1% = 300 lei
Total majorari: 16+300=316 lei

256 Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2006 decizia de plăţi
anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele două rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia
de impunere în care stabileşte un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achită în data de 27 Octombrie 2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede
un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 120, alin 6 lit
Majorări calculate pentru anul 2007:
Pentru plata anticipată tr.III neachitata: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei
Pentru plata anticipată tr.IV. neachitata: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008 pentru diferenta neachitata (4000 din decizie – plati
antic.efecetuate=2000): 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei.
Total majorari = 616 lei

257 Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2006 decizia de plăţi
anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia
de impunere în care stabileşte un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achită în data de 31 Decembrie 2008,
depăşind astfel cu 100 de zile termenul de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală, stabilite
de Codul fiscal pentru achitarea diferenţelor rămase de achitat faţă de plăţile anticipate, întreaga datorie de 2.000
lei.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede
un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Răspuns: art.120.6.b) majorările de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit.
a), se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii acestora, inclusiv
Majorări calculate pentru anul 2007 pentru plata anticipată neachitata TR.IV.: 1.000 x 16 zile x
0,1% = 16 lei si se calculeaza si in anul urmator pina la data stingerii in anul 2008: 1000*365zile *0.1%=
365 lei
Daca plateste intermenul de 60 zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală, nu datoreaza
majorari pentru diferenta de plata stabilita prin decizia de impunere anuala
Pentru diferenta de plata conform deciziei de impunere ( 5000-4000plati antic.=1000) de 1000 lei se
calculeaza majorari pentru 100 zile :1000 x 100 zile x 0,1% = 100.
Total majorari:16+365+100=481 lei

258 Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2006 decizia de plăţi
anticipate pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia
de impunere în care stabileşte un impozit anual de 0 lei şi un drept la restituire de 2.000 lei.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede
un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Răspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată tr.IV: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2007: 0 lei
Total majorari = 16 lei

259 Societatea „X” SRL a făcut obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia au fost stabilite sume suplimentare
de plată în cuantum de 50.000 lei. Societatea nu este de acord şi contestă la organul fiscal competent suma de
30.000 lei. Totodată, societatea se adresează şi instanţei competente de contencios administrativ, solicitând
suspendarea executării deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferenţele de plată.
Care este suma cauţiunii pe care societatea trebuie să o plătească pentru soluţionarea cererii de suspendare a
executării deciziei?
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 215
- Introducerea contestaţiei pe calea administrativă de atac nu suspendă executarea actului administrativ
fiscal.
- Dispoziţiile prezentului articol nu aduc atingere dreptului contribuabilului de a cere suspendarea
executării actului administrativ fiscal. Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o
cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este
evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei.
Cauţiunea = 20% din suma contestată = 20% x 30.000 = 6.000 lei

260 În ce condiţii este posibilă suspendarea executării unui act administrativ fiscal?
Răspuns: Codul de procedură fiscală art. 215
În situaţia în care s-a cerut suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii
contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda executarea,
dacă se depune o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror
obiect nu este
evaluabil în bani, o cauţiune de până la 2.000 lei.

261 Care sunt elementele principale pe care trebuie să le cuprindă o contestaţie formulată împotriva unui act
administrativ fiscal?
Răspuns. Codul de procedură fiscală art. 206
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor
juridice.
Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

262 Societatea „X” SRL, persoană juridică nerezidentă trebuie să execute, în baza unui contract încheiat cu o
persoană juridică română, două porţiuni ale unei autostrăzi. Prima porţiune, ce constituie potrivit Codului fiscal
un
sediu permanent, străbate trei judeţe astfel: începe în judeţul A, municipiul Z, trece prin judeţul B şi se sfârşeşte
în
judeţul C, municipiul Z. Cea de a doua porţiune, ce constiutie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal,
se află în întregime pe raza municipiului V din judeţul D.
Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de societatea „X” SA în
România. Explicaţi
Răspuns. Codul de procedură fiscală art. 33
În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai
multe sedii permanente, competenţa revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat fiecare
sediu permanent. În cazul în care activitatea unui sediu permanent se desfăşoară pe raza teritorială a mai
multor organe fiscale, competenţa revine acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială începe activitatea
acelui sediu permanent.

Pentru sediul permanent 1: municipiul Z, judeţul A


Pentru sediul permenent 2: municipiul V, judeţul D

263 Societatea „X” SRL este supusă executării silite pentru obligaţiile fiscale neachitate. În acest scop, ţinând
cont
de cuantumul sumelor datorate, organul de executare aplică măsura executării silite mobiliare, sechestrând prin
proces verbal cele cinci mijloace de transport aflate în folosinţa societăţii, între care două sunt deţinute de
societate în baza unor contracte de închiriere încheiate cu asociatul unic.
Este corectă aplicarea măsurii de executare silită? Explicaţi.
Răspuns. Codul de procedură fiscală art. 142, art.151
- Executarea silită se poate întinde asupra veniturilor şi bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit
legii, iar valorificarea acestora se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a
cheltuielilor de executare.
- Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în
limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare.
- Sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului, prezentate de acesta şi/sau
identificate de către organul de executare, în următoarea ordine:
a) bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit;
b) bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de
venit;
c) bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane în baza contractelor de arendă, de
împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele;
d) ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 158;
e) maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc
activităţii care constituie principala sursă de venit;
f) produse finite.

NU.
Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului. Cele două maşini ale asociatului nu
aparţin
societăţii debitoare, deci nu pot fi sechestrate.

264 Societatea „X” SA face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia sunt stabilite obligaţii suplimentare de
plată reprezentând impozit pe profit aferent trimestrului I 2008 în cuantum de 10.000 lei. Decizia de impunere
prin
care organul fiscal stabileşte suma astfel datorată este comunicată societăţii în data de 10 iunie 2008. Societatea
achită debitul la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală şi menţionat în decizie, respectiv 5
iulie
2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede
un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Răspuns. CPF art. 120
-Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
- Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea
unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei
creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv

majorari pt perioada : 26.04-05.07.2008 => 71 zile


Majorări = 10.000 x 71 x 0,1% = 710 lei

265 Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreiansunt stabilite obligaţii fiscale
suplimentare de plată. Societatea formulează şi depune o contestaţie împotriva deciziei de stabilire a obligaţiilor
suplimentare de plată, dar pe care o retrage după două zile. Ulterior, societatea apreciază că există premise
pentru
soluţionarea favorabilă a contestaţiei şi doreşte să depună contestaţia reformulată.
Are societatea dreptul de a mai depune contestaţia după ce aceasta a fost retrasă?
Răspuns. CPF art. 207, art.208
Da.
- Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub
sancţiunea decăderii.
- Contestaţia poate fi retrasă de contestator până la soluţionarea acesteia. Organul de soluţionare competent
va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunţarea la contestaţie.
(2) Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul
termenului general de depunere a acesteia.

266 Codul de procedură fiscală prevede un termen special pentru depunerea contestaţiei. Care este acest termen
şi
în ce situaţii se aplică?
Răspuns. Codul de procedură fiscală art. 207
- Contestaţia se va depune în termen de 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub
sancţiunea decăderii.
- În cazul în care competenţa de soluţionare nu aparţine organului emitent al actului administrativ fiscal atacat,
contestaţia va fi înaintată de către acesta, în termen de 5 zile de la înregistrare, organului de soluţionare
competent.
- În cazul în care contestaţia este depusă la un organ fiscal necompetent, aceasta va fi înaintată, în termen de 5
zile de la data primirii, organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.
- Dacă actul administrativ fiscal nu conţine elementele : posibilitatea de a fi contestat, termenul de
depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia, contestaţia poate fi depusă, în termen
de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, organului de soluţionare competent.

Termenul general: 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal;


Termenul special: 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, dacă actul administrativ fiscal nu
conţine elementele obligatorii: posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi organul
fiscal la care se depune contestaţia.
- !!! Pentru executarea silita termenul este de 15 zile ; impotriva deciziei de impunere termenul este de 30
zile

267 Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabililor la o dobândă pentru sumele de restituit
sau
de rambursat de la buget, dacă restituirea sau rambursarea nu se face în termenul legal pentru soluţionarea
cererilor contribuabililor, termen stabilit de acelaţi act normativ.
Care este nivelul acestei dobânzi?
Răspuns. Codul de procedură fiscală art. 70, art. 124
(- Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluţionează de către organul fiscal în termen
de 45 de zile de la înregistrare.
- Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua
următoare expirării termenului prevăzut la art. 117 alin. (2) sau la art. 70, după caz. Acordarea dobânzilor se
face la cererea contribuabililor.)
- Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere prevăzute de prezentul cod şi se suportă din
acelaşi buget din care se restituie ori se rambursează, după caz, sumele solicitate de plătitori.

Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere, respectiv de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

268 Cum se stabileşte vechimea creanţelor fiscale principale rezultate din declaraţiile rectificative în scopul
aplicării regulilor cu privire la ordinea de stingere?
Răspuns. CPF art. 115
(Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel:
a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;
b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele
competente, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii;
c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de
obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil.)

În funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative

269 Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, însă scrisoarea este înapoiată de poştă cu menţiunea „negăsit la domiciliu”. Ca urmare, organul fiscal
decide comunicarea deciziei prin publicitate.
În ce constă comunicarea prin publicitate?
Răspuns. CPF art. 44

Prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe
numele contribuabilului.

270 Care este cif pentru p.f.


Raspuns : Codul de procedură fiscală art.72
(Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de
identificare fiscală. Codul de identificare fiscală va fi:
a) pentru persoanele juridice, cu excepţia comercianţilor, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără
personalitate juridică, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală;
b) pentru comercianţi, inclusiv pentru sucursalele comercianţilor care au sediul principal al comerţului în
străinătate, codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale;

c) pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
d) pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de
organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
e) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii
libere, codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală.

271 termenul de declarare a sediilor secundare.


Raspuns : Codul de procedură fiscală art.74
- Contribuabilii au obligaţia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare.
- Contribuabilii cu domiciliul fiscal în România au obligaţia de a declara în termen de 30 de zile înfiinţarea
de filiale şi sedii secundare în străinătate

272 Conform prevederilor legale, nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze la
stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.
Din ce moment are organul fiscal dreptul de stabilire din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor
sume datorate bugetului general consolidat?
Raspuns : CPF art.83
- Stabilirea din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face înainte de împlinirea unui termen de 15 zile de la
înştiinţarea contribuabilului privind depăşirea termenului legal de depunere a declaraţiei fiscale.
- În cazul contribuabililor care au obligaţia declarării bunurilor sau veniturilor impozabile, stabilirea din oficiu a
obligaţiei fiscale se face prin estimarea bazei de impunere (vor avea în vedere preţul de piaţă al tranzacţiei sau
bunului impozabil, astfel cum este definit de Codul fiscal).
- Impunerea din oficiu nu se face în cazul contribuabililor inactivi sau al celor din evidenţa specială, atât
timp cât se găsesc în această situaţie.

273 In ce termen trebuie stins debitul comunicat prin somatie.


Raspuns : CPF art.145
- Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu
se stinge debitul, se continuă măsurile de executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului
executoriu.

274 Care este organul la care se depune contestatia


Raspuns : CPF art.32, art.33
(- Organele fiscale au competenţă generală privind administrarea creanţelor fiscale, exercitarea controlului şi
emiterea normelor de aplicare a prevederilor legale în materie fiscală.
- În cazul impozitului pe venit, prin hotărâre a Guvernului se poate stabili altă competenţă specială de
administrare.
- Impozitele, taxele şi alte sume care se datorează, potrivit legii, în vamă sunt administrate de către organele
vamale.
- Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat,
competenţa revine acelui organ fiscal, judeţean, local sau al municipiului Bucureşti, stabilit prin ordin al
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al
contribuabilului sau al plătitorului de venit, în cazul impozitelor şi contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă, în
condiţiile legii.
- În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe
sedii permanente, competenţa revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat fiecare sediu
permanent. În cazul în care activitatea unui sediu permanent se desfăşoară pe raza teritorială a mai multor organe
fiscale, competenţa revine acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială începe activitatea acelui sediu permanent.
- Pentru administrarea de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a
creanţelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenţa poate fi
stabilită în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute , prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală.)

Constestatia se depune la organul fiscal ( respectiv vamal) al carui act administrativ este atacat si nu este
supusa taxelor de timbru. Contestatia se depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului
administrativ fiscal sub sanctiunea decaderii. Organul competent va fi organul fiscal, judeţean, local sau
al municipiului Bucureşti, stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului.

Multumesc pentru sprijinul acordat, doamnei Buzo Carmen!