Sunteți pe pagina 1din 66

Aplicatii Fiscalitate

1. Grupaţi veniturile de mai jos în impozite directe si impozite indirecte:


a) impozit pe profit;
b) taxa pe valoarea adăugată;
c) accize;
d) taxe vamale;
e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale;
f) impozit pe venit;
g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor;
Răspuns:
Conform clasificaţiei veniturilor bugetului de stat (a se vedea Legea nr.388/2007 pentru aprobarea bugetului de
stat/2008 MOF 902/2007), putem clasifica veniturile de mai sus astfel:
Impozite directe
a) impozitul pe profit;
d) taxe vamale;
e) impozitul pe dividende de la societăţile comerciale;
f) impozit pe venit;
g) impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
Impozite indirecte
b) taxa pe valoarea adăugată;
c) accize;
Venituri nefiscale
h) taxe consulare;
i)taxe pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal.

2 Se cunosc următoarele date din legile bugetului de stat al României pe anii 2006 şi 2007:
Indicator 2006 2007
1.Venitri curente, din care: 42761.5 55496.3
a)Venituri fiscale 40486.6 52185.9
b)Contributii de asigurari 271.0 352.0
c)Venituri nefiscale 2003.9 2958.4
2.Venituri de capital 56.1 74.3
3.Incasari din ramburs. imprum.acord. 5.0 4.9
Sursa: Legea Bugetului de Stat pe 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial, Nr. 1043/2006 şi Legea
Bugetului de Stat pe 2008 nr. 388/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 902/2007

Se cunosc de asemenea urmatoarele valori ale produsului intern brut(PIB):


Indicator 2006 2007
PIB 344.535,5 404.708,8

Pe baza datelor de mai sus determinati rata fiscalitatii in fiecare dintre cei 2 ani.
Raspuns:
Rata fiscalitatii este un raport intre nivelul impozitelor la diferite nivele si la numitor se afla PIB, cifra de
afaceri(valoarea adaugata) sau veniturile individuale.
Rf 2006 = 40486.6/344535.5*100= 11.75%
Rf 2007 = 52185.9/404708.8*100= 12.89%

3.Enumerati si explicati care sunt principiile fiscalitatii in viziunea legiuitorului roman.


Raspuns-art.3 Cod fiscal.
-Neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori şi capitaluri, cu forma de proprietate,
asigurând condiţii egale investitorilor, capitalului român şi străin.

1
-Certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care să nu conducă la interpretări arbitrare, iar
termenele, modalitatea şi sumele de plată să fie precis stabilite pentru fiecare plătitor, respectiv aceştia să poată urmări
şi înţelege sarcina fiscală ce le revine, precum şi să poată determina influenţa deciziilor lor de management
financiar asupra sarcinii lor fiscale
-Echitatea fiscală la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferită a veniturilor, în funcţie de mărimea acestora
-Eficienţa impunerii prin asigurarea stabilităţii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel încât aceste
prevederi să nu conducă la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice şi juridice, în raport cu impozitarea în
vigoare la data adoptării de către acestea a unor decizii investiţionale majore.

4. Clasificaţi impozitele după fond şi formă. Dezvoltaţi pe scurt categoriile identificate.


După trăsăturile de fond şi formă impozitele se clasifică în impozite directe şi impozite indirecte.
Impozitele directe se stabilesc nominal în sarcina unei persoane, cuantumul lor fiind influenţat, în cele mai multe
cazuri, de nivelul veniturilor şi/sau averii, precum şi de cotele de impozitare. În categoria impozitelor directe de
cuprind impozitele reale (impozite percepute asupra unor obiecte –clădiri, terenuri etc.) şi impozitele personale (pe
venit şi pe avere).
Impozitele indirecte sunt impozite percepute pe cheltuieli (ele sunt impozite pe consum).
 Impozitele directe se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si/sau juridice, in functie de veniturile
si/sau averea acestora si pe baza cotelor de impozit prevazute de lege. Ele se incaseaza direct de la
contribuabili la anumite termene dinainte stabilite. Caracteristic acestor impozite este faptul ca, in intentia
legiuitorului, subiectul si suportatorul impozitului sunt una si aceeasi persoana, cu toate ca uneori acestea nu
coincid.
In functie de criteriile care stau la baza asezarii lor, impozitele directe se pot grupa in impozite reale si impozite
personale.
o Impozitele reale se caracterizeaza prin aceea ca se stabilesc in legatura cu anumite obiecte
materiale (de exemplu teren, cladiri, fabrici, magazine, etc.) facandu-se abstractie de situatia
personala a subiectului impozabil. Ele mai sunt denumite impozite obiective sau pe produs,
deoarece se aseaza asupra produsului sau venitului brut al obiectului impozabil, fara a se
tine cont de situatia subiectului impozabil.
o Impozitele personale tin cont, in primul rand, de situatia personala a subiectului impozabil,
motiv pt.care se mai numesc si impozite subiective.
 Impozitele indirecte nu se stabilesc direct si nominativ asupra subiectului impozitului, ci se aseaza asupra
vanzarii bunurilor (de consum, de lux, etc.) si serviciilor (de transport, hoteliere, spectacole, etc.). Daca
impozitele directe vizeaza venitul si/sau averea, impozitele indirecte vizeaza cheltuirea acestora. La
impozitele indirecte, chiar prin lege se atribuie calitatea de subiect (platitor) al impozitului unei alte persoane
fizice sau juridice decat suportatorul acestora, ceea ce incalca principiul echitatii. Dupa formele de
manifestare, impozitele indirecte pot fi grupate astfel: taxe de consumatie sau accize, monopoluri fiscale, taxe
vamale si taxe de inregistrare si de timbru.
5. De câte feluri sunt impozitele directe?
Impozitele directe sunt de 2 feluri: impozite reale şi impozite personale. VEZI PB 4
6. Prin ce se caracterizează imnpozitele reale?
VEZI PB 4 Impozitele reale sunt impozite percepute asupra unor obiecte –clădiri, terenuri etc. Ele nu ţin cont de
situaţia personală a subiectului impozitului, ci doar de obiectul impozabil.
7. Ce semnifică impozitele personale? VEZI PB 4
Impozitele persoanale sunt impozite instituite asupra veniturilor sau averii având legătură cu situaţia (venitul sau
averea) persoanei impozabile.

8. Clasificaţi impozitele după obiectul impunerii


După obiectul impunerii impozitele se împart în: impozite pe venit, impozite pe avere şi impozite pe cheltuieli.

10.Ionescu Ion este un contribuabil persoana fizica , platind impozit pe venitul din salarii.Nemultumit de calitatae
serviciilor publice oferite de stat , el solicita rambursarae impozitului platit in anul 2007, considerand ca suma platita
nu este echivalenta cu serviciile publice de care a beneficiat.Este aceasta solicitare intemeiata ?argumentati.
Raspuns:
-nu este intemeiata solicitarea;
-caracterul obligatoriu al impozitului;plata acestuia catre bugetul statului nu presupune o contraprestatie directa si
imediata in favoarae contribuabilului.

2
11. Societatea comerciala X SRL vireaza in luna aprilie 2008 suma de 120 lei reprezentand impozit pe veniturile din
salarii pt. Salariata sa Andreescu Andreea
Identificati subiectul si obiectul impozitului in acest caz.

Raspuns:
-subiect- Andreescu A.
-obiect-venitul din salarii
12. Marimea impozitelor datorate de fiecare persoana trebuie sa fie certa ,nu arbitrara ,iar termenele,modalitatea si
locul de plata sa fie stabilite fara echivoc pentru a fi cunoscute si respectate de fiecare platitor.
Acesta este enuntul carui principiu al impunerii formulat de Adam Smith?

Raspuns:-certitudinea impunerii

13 Ce reprezinta stopajul la sursa?Exemplificati.


Raspuns- retinerea de catre platitorul de venit a impozitului aferent venitului realizat de catre contribuabil, in vederea
virarii acestuia in contul bugetar corespunzator.
Exemple:
-impozit pe salarii,impozit pe venitul nerezidentilor etc

!14. Se dau urmatoarele cote progresive simple

Transa de venit (lei) Cota (%)


Pana la 1500 lei 10%
1501-2500 lei 15%
2501-4000 lei 25%
Peste 4000 lei 30%
Pe baza cotelor progresive simple de mai sus construiti tabelul cotelor progresive compuse.

Transa de venit cota cota progr.compuse impozit

Pana la 1500 10% 150 lei


1501-2500 lei 15% 150 lei +15% pt. ce dep. 1500 300 lei = 150+15%*(2500(max)-1500(min))
2501-4000 lei 25% 300 lei +25%pt. ce dep. 2500 675 lei=300+25%*(4000-2500)
peste 4000 lei 30% 675 lei + 30% pt. ce dep.4000 ……

15.Impozitul pe venitul din transferul propriet. imobiliare din patrim. Personal se calculeaza, in situatia in care
imobilul a fost instrainat intr-o pertioada mai mica de 3 ani de la dobandire, pe baza urmatoarelor cote: Transa de
venit cota

Pana la 200.000 lei 3%


Peste 200.000 lei 6.000 lei + 2% pt. Ceea ce depaseste 200.000 lei

Precizati ce tip de cote de impunere sunt acestea.?


Raspuns:- cote progresive compuse.

16. Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16% asupra profitului impozabil.Ce fel de tip de cota
de impunere este aceasta?
Raspuns – cota procentuala fixa .

17.Contribuabilul X realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m.si unul de


3.500 u.m.,care se impoziteaza separat dupa urmatoarele cote de impunere :

3
Transa de venit Cota
(u.m.) (%)
Pana la 1.500 u.m. 10%
1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul X.


Raspuns-

Impunerea venitului de 1000 um=1000 x 10%=100 um


Impunerea venitului de 3500um=300 +(3500-2500) x25%=550um (max-min)
Impozit total=100 + 550 =650 um

18.Contribuabilul Y realizeaza doua venituri impozitale,unul de 1.000 u.m. si unul de


3.500 u.m.,care se impoziteaza global dupa urmatoarele cote de impunere :

Transa de venit Cota


(u.m.) (%)
Pana la 1.500 u.m. 10%
1.501.-2.500 u.m. 150 u.m.+15% pentru ceea ce depaseste 1.500 u.m.
2.501.-4.000 u.m. 300 u.m.+25% pentru ceea ce depaseste 2.500 u.m.
Peste 4.000 u.m. 675 u.m.+30% pentru ceea ce depaseste 4.000 u.m.

Determinati suma totala a impozitului platit de contribuabilul Y.

Raspuns

Venitul global=1000+3500=4500 um
Impozit global=675 +(4500-4000) x30%=825 um

19. O societate comercială supusă impozitului pe profit realizează în primul semestru al anului 2008 venituri totale în
sumă de 50.000 lei din care 40.000 lei sunt venituri realizate din activitatea unui bar de noapte. Suma
totală a cheltuielilor deductibile efectuate de agentul economic este de 35.000 lei, dintre care 28.000 lei
sunt aferenti activitatii de bar de noapte.Determinaţi cuantumul impozitului pe profit aferent semestrului
I .Stiind că agentul economic a constituit şi plătit la sfârşitul primului trimestru al anului 2008 impozit pe
profit în sumă de 4.000 lei determinaţi cât este cuantumul impozitului pe profit de plată aferent trimestrului
II 2008.
Rãspuns:
Pas 1. Identificarea veniturilor şi cheltuielilor aferente fiecărui tip de activităţi
Pentru bar de noapte:
Venituri = 40.000 lei
Cheltuieli = 28.000 lei
Pentru celelalte activităţi
Venituri = 50.000 – 40.000 = 10.000 lei
Cheltuieli = 35.000 – 28.000 = 7.000 lei
Pas 2. Determinarea impozitului pe profit aferent activităţii de bar de noapte(art.18CF)
Pentru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maximă dintre:
- 16% xProfitul impozabil din aceasta activitate sau
- 5% xTotal venituri din aceasta activitate .
Astfel, vom calcula impozitul pe profit în ambele moduri, urmând să decidem ulterior care este suma de plată.
Cu cota de 16%: Impozit = 16% x (40.000 ven– 28.000ch) = 1.920 lei
Cu cota de 5%: Impozit = 5%x 40.000 = 2.000 lei
Impozitul pe profit datorat pentru semestrul I din activitatea barului de noapte = 2.000 lei
Pas 3. Determinarea impozitului pe profit aferent celorlalte activităţi
Pentru celelalte activităţi impozitul pe profit se determină prin aplicarea cotei de 16% la profitul impozabil.
Impozitul pe profit datorat pentru semestrul II pentru alte activităţi = 16% * (10.000 – 7.000) = 480 lei
Pas 4. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul I
4
Impozit datorat = Impozit bar + Impozit alte act. = 2.000 + 480 = 2.480 lei
Pas 5. Determinarea impozitului pe profit de plată aferent trimestrului II
Impozit pe profit plătit în trimestrul I = 4.000 lei
Impozit pe profit datorat cumulat de la începutul anului pentru semestrul I = 2.480 lei.
Societatea are de recuperat impozit pe profit în sumă de 4.000 – 2.480 = 1.520 lei

20 O organizaţie non-profit realizează următoarele venituri în anul 2008:


- venituri din cotizaţiile membrilor = 5000 lei
- venituri din donaţii şi sponsorizări = 15.000 lei
- venituri din finanţări nerambursabile de la Uniunea Europeană = 30.000 lei
- venituri din activităţi comerciale = 10.000 lei
Corespunzător acestor venituri ea realizează următoarele cheltuieli:
- cheltuieli aferente activităţii non-profit = 48.000 lei;
- cheltuieli aferente activităţii comerciale = 7000 lei
Determinaţi impozitul pe profit datorat de această organizaţie non-profit pentru activităţile desfăşurate în cursul
anului 2008, dacă cursul de schimb este 3,65 lei/euro.
Rãspuns:
Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile
a.Pentru veniturile din cotizaţiile membrilor, donaţii şi sponsorizări şi finanţări nerambursabile de la Uniunea
Europeană organizaţia non-profit este scutită de plata impozitului pe profit.
b.Organizaţiile non-profit sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile din activităţi economice ce nu depăşesc
15.000 euro, dar nu mai mult de 10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit.
Deci, limita veniturilor scutite ,din activităţi economice, este minimul dintre : 15.000 euro şi 10% din celelalte
venituri scutite de la plata impozitului pe profit,respectiv:
15.000 euro = 15.000 x3.65 = 54.750 lei
10% (5000 + 15000 + 30000) = 5.000 lei
- veniturile din activităţi economice sunt scutite în limita a 5.000 lei, pentru restul de 5000 lei datorându-se impozit pe
profit.

Pas 2. Determinarea profitului impozabil


Organizaţia non-profit va datora impozit pentru partea din profit care corespunde cuantumului veniturilor impozabile.
Profitul activităţilor economice = Veconomice – Ch.economice = 10.000 – 7000 = 3000 lei.
Profitul aferent veniturilor impozabile = 3000 x (5000/10000) = 1500 lei
Pas 3. Determinarea impozitului pe profit
Impozit pe profit = 16% x 1500 = 240 lei

21 Se dau următoarele tipuri de cheltuieli:


- cheltuieli pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;
- cheltuielile de protocol;
- cheltuielile cu provizioane;
- cheltuielile cu impozitul pe profit;
- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române;
- cheltuieli de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;
- cheltuieli cu achiziţionarea ambalajelor;
- cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;
- cheltuieli cu mărfurile vândute;
- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.
Clasificaţi aceste cheltuieli în categoriile:
a) cheltuieli deductibile;
b) cheltuieli cu deductibilitate limitată;
c) cheltuieli nedeductibile
din punctul de vedere al impozitului pe profit.
Rãspuns:
Conform Codului Fiscal, art. 21, cheltuielile de mai sus se clasifică astfel:
a) Cheltuieli deductibile:
- cheltuieli pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;
- cheltuieli de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei;
- cheltuieli cu achiziţionarea ambalajelor;

5
- cheltuieli cu mărfurile vândute;
b) Cheltuieli cu deductibilitate limitată:
- cheltuielile de protocol;
- cheltuielile cu provizioane;
- cheltuieli reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori;
c) Cheltuieli nedeductibile:
- cheltuielile cu impozitul pe profit;
- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române;
- cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

22. O societate comercială realizează următoarele venituri şi cheltuieli aferente trimestrului I 2008:
- venituri din vânzarea mărfurilor: 50.000 . lei;
- venituri din prestări servicii: 20.000 . lei;
- venituri din dividende primite de la o societate comercială română = 1.000 lei;
- cheltuieli cu mărfurile vândute: 30.000 lei;
- cheltuieli cu serviciile de la terţi: 10.000 lei;
- cheltuieli de protocol: 1.000 lei;
- cheltuieli salariale: 2.000 lei
- cheltuieli cu amenzile datorate autorităţilor române: 3.000 lei
- cheltuieli cu tichetele de masă: 800 . lei, din care 200 lei peste limita legală
Determinaţi impozitul pe profit datorat de societatea comercială.
Rãspuns:
Pas 1. Determinarea veniturilor impozabile
Venituri impozabile = Venituri din vânzarea mărfurilor + venituri din prestări servicii =
= 50.000 + 20.000 = 70.000 lei
Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile
- cheltuielile cu mărfurile vândute sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 30.000 lei
- cheltuielile cu serviciile de la terţi sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 10.000 lei
- cheltuielile cu protocolul sunt deductibile limitat
Limita = 2% x (Venituri impozabile – Cheltuieli aferente veniturilor impozabile altele
decât cele cu impozitul pe profit şi protocolul)
= 2% x (70.000 ven– 30.000ch mf– 10.000 serv– 2.000salarii – 3.000amenzi – 800tichete) = 24.200 lei x 2%= 484 lei
şi chelt neded = 516 lei.(1000- 484)
- cheltuielile salariale sunt integral deductibile Chelt. Ded. = 2.000 mil. lei
- cheltuielile cu amenzile sunt integral nedeductibile Chelt. Neded. = 3.000 mil. lei
- cheltuielile cu tichetele de masă sunt deductibile în limita prevederilor legale
Chelt. Ded. = 600 mil. lei şi Chelt. Neded. = 200 mil. lei.
Total cheltuieli deductibile = 30.000mf + 10.000serv + 484prot + 2.000sal + 600tichete = 43.084 lei
Pas 3. Determinarea profitului impozabil
Profit impozabil = 70.000 – 43.084 = 26.916 lei
Pas 4. Determinarea impozitului pe profit
Impozitul pe profit = 26.916x 16% = 4.307 lei.

23. O societate comercială realizează în anul 2008 venituri totale impozabile în valoare de 10.000 lei şi cheltuieli
deductibile totale în valoare de 8.000 lei. Separat de aceste cheltuieli societatea înregistrează cheltuieli cu dobânzile
aferente împrumuturilor de la bănci în sumă de 1.200 lei. Valoarea capitalului propriu este de 125.000 lei la începutul
anului şi 150.000 lei la sfârşitul anului. Valoarea împrumuturilor petermen lung este de 400.000 lei la începutul
anului şi 300.000 lei. la sfârsitul anului. Determinaţi valoarea impozitului pe profit de plată aferent anului 2008.
Rãspuns:
((((((Cap.propriu: inc.an: 125.000 Sf.an: 150.000
=> media k pr=(125.000+150.000)/2=137.500
Val.imprum.term.lung: inc.an:400.000; sf.an: 300.000
=> media cap.imprum =(400.000+300.000)/2=350.000
=> grad de indatorare: = media cap impr/media k pr = 350.000/137.500= 2.54
Ch neded sunt raportate pana in anul in care grd ind scade sub 3 ))))))
Pas 1. Determinarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile
Cheltuielile cu dobânzile aferente împrumuturilor de la bănci autorizate de BNR sunt integral deductibile.
Pas 2. Determinarea profitului impozabil

6
Profit impozabil = 10.000 – 8.000 – 1.200 = 800 lei
Pas 3. Determinarea impozitului pe profit
Impozit pe profit = 16% x 800 = 128 lei corect

24. O societate comercială a realizat cumulat de la începutul anului pe primele şase luni ale anului 2008 venituri totale
impozabile în valoare de 40.000 lei, din care cifra de afaceri reprezintă 38.000 lei şi cheltuieli totale în valoare de
30.000 lei, din care 600 lei cheltuieli cu impozitul pe profit. Separat de aceste cheltuieli, în luna mai societatea a
acordat o sponsorizare în valoare de 250 lei. Determinaţi care este suma impozitului pe profit pe care societatea
trebuie s-o plătească la 25 iulie 2008, ştiind că impozitul pe profit constituit pentru primul trimestru a fost plătit la
termenul legal.
Rãspuns:
Pas 1. Determinarea profitului impozabil aferent primelor şase luni ale anului.
Venituri impozabile = 40.000 lei
Cheltuieli deductibile = 30.000 – 600 imp /pr= 29.400 lei sau ( 30250-850)
Profit impozabil = 40.000 – 29.400 = 10.600 lei
Pas 2. Determinarea impozitului pe profit datorat pentru semestrul II
Impozit pe profit datorat = 16% x 10.600 = 1.696 lei
Cheltuielile cu sponsorizarea pot fi deduse din impozitul pe profit în limita a 3‰ din cifra de afaceri şi nu depaseste
mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.(in rest sunt nedeductibile)
3‰ x CA = 3‰ x 38.000 = 114 lei
20% x Impozit = 20% x 1.696 = 339,2 lei
din impozitul datorat putem deduce cheltuieli cu sponsorizarea în sumă de 114 lei (minimul dintre 114 si 339,2)
Impozit pe profit datorat = 1696 – 114 = 1.582 lei

Pas 3. determinarea impozitului pe profit de plată


Impozit pe profit de plată = Impozit pe profit datorat - Impozit pe profit plătit = 1.582 – 600 = 982 lei

25. La sfârşitul anului 2007 o societate comercială pe acţiuni înregistrează un profit net în valoare de 200.000
lei.Acţionarii societăţii sunt: o persoană fizică română ce deţine 30% din capitalul social şi o persoană juridică
română ce deţine din anul 2001 70% din capitalul social. În condiţiile în care societatea practică o rată de distribuire a
dividendelor de 50% determinaţi:
a) valoarea totală şi pe beneficiari a dividendului brut;
b) impozitul pe dividende;
c) valoarea dividendului net pe beneficiari;
d) până la ce dată trebuie plătit impozitul pe dividende.
Rãspuns:
a) Dividend brut = 200.000 x 50% = 100.000 lei-repartizat actionarilor
- persoana fizică = 100.000 x 30% = 30.000 lei;
- persoana juridică 100.000 x 70% = 70.000 lei;
b) Impozitul pe dividende
- persoana fizică = 30.000 x 16% = 4.800 lei (Cod fiscal, art. 67, alin 1);
- persoana juridică = 0; (Dividendele sunt scutite de impozit, conform, art. 36, alin 4, Cod Fiscal);
c) Dividendul net
- persoana fizică = 30.000 – 4.800 = 25.200 lei;
- persoana juridică = 70.000 – 0 = 70.000 lei;
d) Impozitul pe dividende va fi plătit în anul 2008, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se
plăteşte dividendul ori de câte ori acţionarii decid ridicarea dividendelor, pentru impozitul aferent acestora, dar nu mai
târziu de 31 decembrie 2008 (Cod fiscal, art. 67, alin 1-pt. divid. distribuit actionrilor, dar neridicat).

26. La data de 31 decembrie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat
următorii indicatori economico-finanicari:
Capital social subscris şi vărsat ............................................................1.000 lei
Venituri totale şi impozabile ...............................................................70.000 lei
Cheltuieli totale şi deductibile fiscal ...................................................60.000 lei

Să se constituie rezerva legală conform limitei maxime de deductibilitate admise de legislaţia în vigoare, în condiţiile
în care AGA a hotărât constituirea integrală a rezervei legale.
Rãspuns: 200 lei

7
Metodologia de calcul:
Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)......................................................10.000 lei
Suma maximă admisă a rezervei legale ....................................................200 lei
10.000 lei x 5% = 500 lei rez legala</= 5%*(profit brut contabil + ch cu imp pe pr –ven neimp+ch af ven neimp)
1.000 lei x 20% = 200 lei Limita maxima a rezervei legale este de 5% din capitalul social varsat
500 lei > 200 lei
Rezultă suma maximă admisă de 200 lei

27. La data de 31 decembrie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit (16%) a înregistrat
următorii indicatori economico-financiari:
Capital social subscris şi vărsat ............................................................1.000 lei
Venituri totale şi impozabile ...............................................................70.000 lei
Cheltuieli totale şi deductibile fiscal ...................................................60.000 lei
Societatea se afla in primul an de activitate
Sa se calculeze impozitul pe profit annual in conditiile in care AGA a hotarat constituirea rezervei la nivelul maxim
de deductibilitate admisa.

Rãspuns: 1568 lei


I. Determinarea sumei maxime admise a rezervei legale
Profit brut (70.000 lei – 60.000 lei)......................................................10.000 lei
Suma maximă admisă a rezervei legale ....................................................200 lei
10.000 lei x 5% = 500 lei
1.000 lei x 20% = 200 lei
10.000 lei x 5% = 500 lei rez legala</= 5%*(profit brut contabil + ch cu imp pe pr –ven neimp+ch af ven neimp)
1.000 lei x 20% = 200 lei Limita maxima a rezervei legale este de 5% din capitalul social varsat
500 lei > 200 lei
Rezultă suma maximă admisă de 200 lei
II. Determinarea impozitului pe profit anual
Profit impozabil (10.000 - 200)...........................................................9.800 lei
Impozit pe profit anual (9.800 x 16%)...................................................1.568 lei
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 22 (1) a şi art. 19 (1)

28. O societate care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor
sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exerciţiului N a înregistrat următorii indicatori economico-financiari:
Venituri totale şi impozabile ...............................................................10.000 lei
Cheltuieli totale şi deductibile fiscal .....................................................6.000 lei
Să se calculeze impozitul pe profit aferent exerciţiului N.
Rãspuns: 640 lei
Metodologia de calcul:
Profit impozabil (10.000 lei – 6.000 lei)..................................................4.000 lei
Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:
(4.000 x 16% = 640 lei)
Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activităţi:
(10.000 x 5% = 500 lei)
Determinarea impozitului pe profit datorat ................................................640 lei
(640 lei > 500 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 18

29. O societate care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor,cazinourilor
sau pariurilor sportive, la data de 31 decembrie a exerciţiului N a înregistrat următorii indicatori
economico-financiari:
Venituri totale şi impozabile ...............................................................10.000 lei
Cheltuieli totale şi deductibile fiscal .....................................................7.500 lei
Să se calculeze impozitul pe profit aferent exerciţiului N.
Rãspuns: 500 lei
Metodologia de calcul:

8
Profit impozabil (10.000 lei – 7.500 lei)..................................................2.500 lei
Impozitul pe profit prin aplicarea cotei de 16%:
(2.500 x 16% = 400 lei)
Determinarea impozitului de 5% aplicat veniturilor realizate din aceste activităţi:
(10.000 x 5% = 500 lei)
Determinarea impozitului pe profit datorat ................................................500 lei
(500 lei < 400 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 18

30. La data de 31 martie a exerciţiului N o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% a înregistrat
următorii indicatori economico-financiari:
Venituri totale.......................................................................................14.000 lei
din care
- dividende primite de la o persoană
juridică română ......................................................................................2.000 lei
Cheltuieli totale.......................................................................................10.000 lei
Din care
- majorări şi penalităţi de întârziere
pentru neplata la termen a TVA .....................................................100 lei
Să se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trim. I.
Rãspuns: 336 lei
Metodologia de calcul:
Profit contabil (14.000 lei – 10.000 lei)...................................................4.000 lei
Profit impozabil (4.000 lei – 2.000 lei + 100 lei).....................................2.100 lei
Impozitul pe profit (2.100 lei x 16%) .........................................................336 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 (1)

31. La o societate comercială s-au înregistrat următorii indicatori economico-financiari:


Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol ...............................................................................200 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol ...............................................................................200 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit ..............................................................340 lei
Să se calculeze cheltuielile de protocol deductibile maxim admise, ştiind că societatea este plătitoare de impozit
pe profit şi neplătitoare de TVA.
Rãspuns: 70,8 lei
Metodologia de calcul:
Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ................. 3.540 lei
(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)=3.540 lei
Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei) .....................................70,8 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a).

32. La data de 30 iunie a exerciţiului N, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% şi de TVA 19% a
înregistrat următorii indicatori economico-financiari:
Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol (băuturi alcoolice şi produse din tutun,suma exclusiv tva)
……………………………………………………………................200 lei

9
- cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I..................................................340 lei
Să se determine impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim II, ştiind ca totalul
cheltuielilor include şi TVA-ul nedeductibil aferent produselor de protocol.
Rãspuns: 561 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie,
221 lei impozit pe profit aferent trim II
Metodologia de calcul:
I. Determinarea cheltuielilor de protocol deductibile
Total venituri impozabile .......................................................................10.000 lei
Total cheltuieli ........................................................................................7.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ................. 3.540 lei
(10.000 lei – 7.000 lei + 200 lei + 340 lei)
Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 3.540 lei) .....................................70,8 lei
II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile
Cheltuieli de protocol nedeductibile (200 lei – 70,8 lei) ...........................129,2 lei
TVA nedeductibilă aferentă cheltuielilor de protocol ..................................38 lei
(200 lei x 19% = 38 lei)
Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I......................................................340 lei
Cheltuieli nedeductibile Total......................................................................507,2 lei
III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie
Profit contabil (10.000 lei – 7.000 lei) .......................................................3.000 lei
Profit impozabil (3.000 lei + 507,2 lei) ......................................................3.507,2 lei
Impozit pe profit cumulat la 30 iunie (16% x 3.507,2 lei)..............................561 lei
IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.
Impozit pe profit aferent Trim II. ..................................................................221 lei
(561 lei – 340 lei = 221 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a )şi art. 145 (5) b).

33. La 30 iunie, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% prezintă următoarea situaţie financiară:
Venituri totale impozabile .......................................................................700.000 lei
Cheltuieli totale .......................................................................................600.000 lei
din care
- cheltuieli de protocol.................................................................................12.000 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I........................................10.000 lei
- cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări
pentru neplata la termen a TVA ....................................................................2.000 lei
Să se determine limita maximă de deductibilitate a cheltuielilor de protocol admisă la 30 iunie.
Rãspuns: 2.440 lei
Metodologia de calcul:
Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei) .......................................................100.000 lei
Baza de calcul a limitei cheltuielilor de protocol deductibile ...........................122.000 lei
(100.000 lei + 12.000 lei + 10.000 lei)
Cheltuieli de protocol deductibile (2% x 122.000 lei) ..........................................2.440 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a).

34. La 30 iunie, o societate comercială plătitoare de impozit pe profit 16% şi TVA 19% prezintă următoarea situaţie
financiară:
Venituri totale impozabile .......................................................................700.000 lei
Cheltuieli totale .......................................................................................600.000 lei
Din care
- cheltuieli de protocol.................................................................................12.000 lei
- cheltuieli cu impozitul pe profit aferent Trim. I.........................................10.000 lei
- cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări
pentru neplata la termen a TVA ....................................................................2.000 lei
Să se calculeze impozitul pe profit cumulat la 30 iunie, din care impozitul pe profit aferent trim II, ştiind că totalul
cheltuielilor include şi cheltuielile cu TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile.
Rãspuns: 19.740 lei impozit pe profit cumulat la 30 iunie
9.740 lei impozit pe profit aferent trim II
I. Determinarea limitei maxime de deductibilitate a cheltuielilor de protocol

10
Profit contabil (700.000 lei – 600.000 lei) .......................................................100.000 lei
Baza de calcul a chelt.de protocol ded.= 700.000-600.000+12.000+
+ 10.000= 122.000 => limita maxima de deductibilitate a chelt.de protocol =
= 122.000 x 2% = 2.440
II. Determinarea cheltuielilor nedeductibile
=> ch.prot.neded.=12.000-2.440 == 9.560 => TVA af.ch.prot.neded=9.560 x 19% = 1.816,4
Cheltuieli cu TVA colectată aferentă cheltuielilor de protocol nedeductibile.....1816,4 lei
(9560 lei x 19% = 1816,4 lei) (635neded.=4426)
Cheltuieli cu impozitul pe profit Trim. I...........................................................10.000 lei
Cheltuieli reprezentând majorări de întârziere şi penalizări
pentru neplata la termen a TVA .........................................................................2.000 lei
Cheltuieli nedeductibile Total............................................................................23.376,4 lei
III. Determinarea impozitului pe profit cumulat la 30 iunie
Profit impozabil = 700.000 – 600.000+9.560+1.816,4+ 10.000+
+ 2.000 = 123.376,4 sau
Profit impozabil (100.000 lei + 23.376,4 lei) ..................................................123.376,4 lei
=>Impozit pe profit cumulat (123.376,4 lei x 16%)..............................................19.740 lei
IV. Determinarea impozitului pe profit aferent Trim II.
Impozit pe profit aferent Trim II. ............................................................................9.740 lei
(19.740 lei – 10.000 lei = 9.740 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (3) a) şi (4) a) şi HG 44/2004 privind
Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VI TVA,
pct. 6 (11) şi (12).
35. O societate commercială a obţinut cumlat, de la începutul anului până la data de 31 decembrie 2007, un profit
impozabil de 750.000 lei, conform calculelor finalizate în luna aprilie 2008. În cursul anului s-a plătit un profit
impozabil astfel:
Impozit pe profit trim. I .................................36.000 lei
Impozit pe profit trim. II.................................40.000 lei
Impozit pe profit trim. III................................12.000 lei
Să se determine impozitul pe profit care trebuie virat bugetului de stat până la data de 25 ianuarie, aferent trim IV,
urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la data de 15 aprilie a anului următor şi
care va fi diferenţa de plată pentru acel an.
Rãspuns: 12.000 lei impozit pe profit pentru trim. IV
20.000 lei diferenta de platã pentru anul 2007
Metodologia de calcul:
I. Determinarea impozitului pe profit Trim. IV
Impozit pe profit pentru Trim. IV .............................................................12.000 lei
(sumă egală cu impozitul pe Trim. III)
II. Determinarea impozitului pe profit anual
Profit impozabil......................... .............................................................750.000 lei
Impozit pe profit anual (750.000 lei x 16%)........................................... 120.000 lei
III. Determinarea diferenţei de plată pentru anul 2007
Impozit pe profit plătit până la data de 25 ianuarie ..................................100.000 lei
(36.000 lei + 40.000 lei + 12.000 lei + 12.000 lei)
Diferenţa de plată pentru anul 2007 ...........................................................20.000 lei
(120.000 lei – 100.000 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 (10) şi art. 35 (1).
(10)Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) plătesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul
calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fiscal, urmând ca plata finală a impozitului pe profit
pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la
art. 35 alin. (1).
Art. 35: Depunerea declaraţiilor de impozit pe profit
(1)Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 15 aprilie
inclusiv a anului următor.

36. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:


- lei -
1 ianuarie 2007 31 martie 2007

11
Capital propriu 100.000 120.000
Capital împrumutat 110.000 90.000
Cheltuieli cu dobânzile aferente
unui împrumut de la o bancă
românească autorizată de BNR 0 40.000
Venituri din dobânzi 0 22.000
Celelate venituri impozabile 0 150.000
Să se calculeze nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie 2008.
Rãspuns: Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile adicã sunt în sumã de 40.000 lei.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (4).
Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000
Cap.imprumutat mediu = (110.000+90.000)/2= 100.000
Grad de indatorare = Cap.imprumutat mediu/Cap.propriu mediu = 100.000/110.000=0,91 => chelt.cu dobanzile sunt
integral deductibile = 40.000 (1)Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de
îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu trei
37. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:
- lei -
lei 1 ianuarie 2008 31 martie 2008
Capital propriu 100.000 120.000
Capital împrumutat 110.000 150.000
Cheltuieli cu dobânzile aferente
unui împrumut de la un acţionar
al societăţii comerciale 0 60.000
Venituri din dobânzi 0 22.000
Celelate venituri impozabile 0 170.000
Să se calculeze nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la data de 31 martie 2008. Rata dobânzii la care sa
contractat împrumutul de la acţionar este inferioară ratei dobânzii de referinţă stabilite de BNR.
Rãspuns: Cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile în sumã de 60.000 lei.
Metodologia de calcul:
I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile
Cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile ..................................................... 60.000 lei
(se încadrează în limita dată de nivelul ratei dobânzii de referinţă stabilite de BNR)

II. Determinarea gradului de îndatorare a capitalului Cap.propriu mediu = (100.000+120.000)/2 = 110.000


Cap.imprumutat mediu = (110.000+150.000)/2= 130.000
GR. Trim I = 110.000 +150.000= 1.18
100.000 +120.000
III. Determinarea cheltuielilor cu dobânzile deductibile în trim I
Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................60.000 lei
(grad îndatorare < 3)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (5) şi art. 23 (1)
(5)În cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, cu excepţia celor prevăzute la alin.
(1)Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este mai
mic sau egal cu trei.
38. La data de 31 martie 2008, la o societate comercială avem următoarea situaţie:
- lei -
1 ianuarie 2008 31 martie 2008
Cheltuieli cu dobânzile aferente
unui împrumut de la un acţionar 0 70.000
Venituri din dobânzi 0 30.000
Celelate venituri impozabile 0 220.000
Să se determine nivelul deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile la 31 martie 2008, în cazul în care gradul de
îndatorare al capitalului este pozitiv dar mai mic ca 3 şi în cazul în care gradul de îndatorare a capitalului este
pozitiv dar mai mare ca trei. Dacă pentru împrumutul contractat s-ar fi plătit dobânzi calculate cu rata de referinţă
aBNR, volumul acestora pentru trim. I ar fi fost 50.000 lei.
Rãspuns: Grad de îndatorare Cheltuieli deductibile cu dobânzile
la 31 martie 2008

12
<3 50.000 lei
>3 0lei
Metodologia de calcul:
I. Determinarea nivelului cheltuielilor cu dobânzile posibil deductibile
Cheltuieli cu dobânzile posibil deductibile ....................................................... 50.000 lei
(numai cele care se încadrează în limita dată de nivelul ratei dobânzii de referinţă stabilite de BNR ar fi posbil
deductibile. Restul de 10.000 sunt integral nedeductibile).
II. Determinarea cheltuielilor cu dobânzile deductibile în trim I în funcţie de gradul de îndatorare a capitalului
Caz I. Grad de îndatorare < 3
Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................50.000 lei
(Cheltuielile cu dobânzile posibil de dedus vor fi integral deductibile în trim I)
Caz II. Grad de îndatorare > 3
Cheltuieli cu dobânzile deductibile în trim I. ....................................................0 lei
(Cheltuielile cu dobânzile posibil de dedus vor fi integral nedeductibile în trim I si se vor reporta până când
gradulde îndatorare va fi mai mic decât 3). (2)În condiţiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste trei,
cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se
reportează în perioada următoare, în condiţiile alin. (1), până la deductibilitatea integrală a acestora.
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 23 (1), (2) şi (5)
39. O societate achiziţionează, pe data de 15 decembrie 2007 un utilaj. Valoarea contabilă de intrare este de 56.000 lei,
durata normală de utilizare 5 ani.
În condiţiile aplicării pentru calculul amortizării fiscale a metodei de amortizare accelerată, care este mărimea
amortizării fiscale în anul 2009? La calculul amortizării accelerate se va utiliza cota maximă de amortizare admisă.
.Rãspuns: 7000 lei
Metodologia de calcul:
Amortizarea accelerată în primul an de funcţionare (2008)...............................28.000 lei
(56.000 lei x 50%)
Amortizarea în al doilea an de funcţionare (2009)...............................................7.000 lei
(28.000 lei : 4 ani = 7.000 lei/an)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 .

40. La data de 01 martie 2007, o societate achiziţionează o clădire pentru extinderea activităţii. Valoarea contabilă
de intrare este de 2.000.000 lei, durata normală de utilizare 40 ani.
Să se calculeze amortizarea fiscală pentru anul 2007.
Rãspuns: 37.500 lei
Metodologia de calcul:
Amortizarea fiscală anuală pe baza metodei liniare............................................50.000 lei
(2.000.000 lei : 40 ani)
Amortizarea fiscală în anul 2007..........................................................................37.500 lei
(50.000 lei x 9/12 =37.500 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 (6), (7), (11).

41. Un contribuabil achiziţionează, în data de 03 Octombrie 2007 un brevet de invenţie pe care îl utilizeaza începând
cu data de 10 Octombrie 2007. Valoarea de facturare a brevetului de invenţie este de 145.775 lei, din care TVA 23.275
lei. Durata normală de utilizare este de 3 ani, iar contribuabilul aplică regimul de amortizare liniară.
Să se determine amortizarea fiscală aferentă lunii noiembrie 2007.
Rãspuns: 3.402,77 lei
Metodologia de calcul:
Valoarea contabilă de intrare (145.775 lei – 23.275 lei) ...............................122.500 lei
Amrtizarea fiscală lunară ..................................................................................3.402,77 lei
(122.500 lei : 36 luni = 3402,77 lei)
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 (6), (7), (11).

42. Se înregistrează o lipsă de materiale auxiliare din gestiune în valoare de 1.000 lei. AGA hotărăşte descărcarea
gestiunii fără a emite decizie de imputare. Materialele nu au fost asigurate.
Care este tratatmentul fiscal din punct de vedere al TVA şi al impozitului pe profit pentru această situaţie?
Rãspuns:
Tratatment din punct de vedere al TVA

13
Constatarea existenţei de bunuri lipsă în gestiune se consideră livrare către sine, pentru care societatea trebuie să
colecteze TVA , se va colecta TVA în sumă de 1000 x 19% = 190 lei. Acest TVA colectat este cheltuială a societăţii.
Cheltuiala cu stocul constatat lipsă în gestiune, precum şi cu TVA aferent este deductibilă fiscal numai dacă stocul a
fost asigurat, în limita asigurării. Cum stocul nu a fost asigurat, atât cheltuiala cu stocul, cât şi TVA colectată
aferentă stocului vor fi cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 (4) lit. c, art. 128 (4), art. 155 (2) şi HG
44/2004 privind Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
Titlul VI TVA, pct. 70 (1) şi (2).

43. O societate comercială plătitoare de impozit pe profit, a încheiat in cursul trim.1un contract de leasing operaţional
în calitate de utilizator de leasing pentru un utilaj şi a înregistrat următoarele cheltuieli pe cumulat:
Cheltuieli privind mărfurile ………………………………………….. 100.000 lei
Cheltuieli cu salariile …………………………………………………...20.000 lei
Cheltuieli cu amortizarea bunului luat în leasing ………………………..1.000 lei
Cheltuieli cu serviciile bancare ……………………………………………500 lei
Una din aceste cheltuieli nu a fost înregistrată corespunzător operaţiunii economice realizate de societate.
Să se indice grupa de cheltuieli incorect înregistrată şi cine trebuia să le înregistreze, precum şi regimul fiscal al
acesteia la calculul profitului impozabil.
Rãspuns:
Cheltuielile cu amortizarea obiectului de leasing sunt incorrect înregistrate la utilizator deoarece societatea a încheiat
un contract de leasing operaţional. Aceste cheltuieli cu amortizarea obiectului de leasing se înregistrează de către
locator şi sunt cheltuieli deductibile fiscal la calculul profitului impozabil.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 25
44. În cursul anului 2008, după aprobarea bilanţului contabil aferent anului 2007, la o societate comercială avem
următoarea situaţie:
Profit net de repartizat sub formă de dividende ............................................ 300.000 lei
Capital social subscris şi vărsat .......................................................................30.000 lei
Din care: Asociat „A”/Persoană juridică română ............................................25.000 lei
Asociat „B”/Persoană fizică română .............................................. ...5.000 lei
Asociatul „A” deţine părţile sociale începând cu anul 2000.
Să se determine suma dividendelor ce trebuie încasate de către fiecare asociat şi a impozitului pe dividende reţinut de
societatea comercială.
Rãspuns:
I. Determinarea ponderii părţilor sociale în total capital - >30.000 lei = 100%
Asociat „A” 25.000 lei : 30.000 lei = 83,33%
Asociat „B” 5.000 lei : 30.000 lei = 16,67%

II. Repartizarea profitului net sub formă de dividende


Asociat „A” 300.000 lei x 83,33% = 249.990 lei
Asociat „B” 300.000 lei x 16,67% = 50.010 lei
300.000 lei x 100% = 300.000 lei
III. Determinarea impozitului pe dividend datorat
Asociat „A” 249.990 lei x 0% = 0 lei >> PJ
Asociat „B” 50.010 lei x 16% = 8.001,6 lei = 8.002 lei >> PF
TOTAL = 8.002
IV. Suma dividendelor de încasat de către asociaţi
Asociat „A” 249.990 lei -0 = 249.990 lei
Asociat „B” 50.010 lei – 8002 = 42.008 lei
Dividende de încasat Impozit pe dividende
Asociat „A” 249.990 lei 0 lei
Asociat „B” 42.008 lei 8.002 lei
TOTAL 291.998 lei 8.002 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 (1), (2), (4) şi art. 67 (1).

45. În cursul anului 2008, după aprobarea bilanţului contabil aferent anului 2007, la o societate comercială avem
următoarea situaţie:
Profit net de repartizat sub formă de dividende ............................................ 200.000 lei

14
Capital social subscris şi vărsat .......................................................................40.000 lei
Din care: Asociat „A”/Persoană fizică română ...............................................25.000 lei
Asociat „B”/Persoană fizică română ............................................. 15.000 lei
Să se determine suma dividendelor ce trebuie încasate de către fiecare asociat şi a impozitului pe dividende reţinut de
societatea comercială.

I. Determinarea ponderii părţilor sociale în total capital


Asociat „A” 25.000 lei : 40.000 lei = 62,50%
Asociat „B” 15.000 lei : 40.000 lei = 37,50%
40.000 lei = 100%
II. Repartizarea profitului net sub formă de dividende
Asociat „A” 200.000 lei x 62,50% = 125.000 lei
Asociat „B” 200.000 lei x 37,50% = 75.000 lei
200.000 lei x 100% = 200.000 lei
III. Determinarea impozitului pe dividend datorat
Asociat „A” 125.000 lei x 16% = 20.000 lei >>> PF
Asociat „B” 75.000 lei x 16% = 12.000 lei>>> PF
TOTAL = 32.000 lei
IV. Suma dividendelor de încasat de către asociaţi
Asociat „A” 125.000 lei -20.000 = 105.000 lei
Asociat „B” 75.000 lei – 12.000 = 63.000 lei
TOTAL =168.000 lei
Rãspuns: Dividende de încasat Impozit pe dividende
Asociat „A” 105.000 lei 20.000 lei
Asociat „B” 63.000 lei 12.000 lei
TOTAL: 168.000 lei 32.000 lei

Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 67 (1).


46. În categoria contribuabililor impozitului pe profit intră şi persoanele juridice române. Descrieţi categoriile de
persoane juridice române ce datorează impozit pe profit, precum şi sfera de cuprindere a impozitului datorat de
aceste persoane.
Raspuns
În categoria persoanelor juridiceROMANE plătitoare de impozit pe profit se cuprind: companiile naţionale, societăţile
naţionale, regiile autonome, indiferent de subordonare, societăţile comerciale, indiferent de forma juridică de
organizare şi de forma de proprietate, inclusiv cele cu participare cu capital străin sau cu capital integral străin,
societăţile agricole şi alte forme de asociere agricolă cu personalitate juridică, organizaţiile cooperatiste, instituţiile
financiare şi instituţiile de credit, fundaţiile, asociaţiile, organizaţiile, precum şi orice altă entitate care are statutul legal
de persoană juridică constituită potrivit legislaţiei române.
Aceste persoane datorează impozit asupra profitului impozabil obţinut din orice sursă, atât din România, cât şi din
străinătate.
47. În categoria contribuabililor impozitului pe profit intră şi persoanele juridice străine. Descrieţi activităţile şi
profitul impozabil pentru care aceste societăţi datorează impozitul pe profit.
Raspuns
Persoanele juridice străine intră sub incidenţa impozitului pe profit în următoarele situaţii:
- persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România,
pentru profitului impozabil atribuibil sediului permanent;
- persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o
asociere fără personalitate juridică, asupra părţii din profitul impozabil al asocierii atribuibile fiecărei
personae;
- persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în
România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, asupra
profitului impozabil aferent acestor venituri.

48. În ce condiţii asociaţiile de proprietari sunt scutite de impozitul pe profit pentru veniturile realizate?
Raspuns
Asociaţiile de proprietari constituite ca persoane juridice şi asociaţiile de locatari recunoscute ca asociaţii de
proprietari, potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sunt scutite de

15
impozit pe profit pentru veniturile obţinute din activităţi economice, care sunt sau urmează a fi utilizate pentru
îmbunătăţirea utilităţilor şi a eficienţei clădirii, pentru întreţinerea şi repararea proprietăţii comune.
49. Organizaţiile non-profit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului
peprofit, în anumite condiţii, pentru veniturile realizate din activităţi economice. Care sunt aceste condiţii?
Raspuns
Organizaţiile nonprofit, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit
pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal,
dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

50.Sa se prezinte formula generala de calcul a impozitului pe profit

IP=(Ven.din orice sursa-Chelt.aferente ven-Ven. neimp.+Chelt. neded.)xK%*

*K%=16%-regula generala
=art.38Cod. fiscal-exceptii, cote diferite

Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul
realizării de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile
nedeductibile.

51. Să se determine impozitul pe profit datorat de o organizaţie non-profit pentru anul 2008, dacă se cunosc
următoarele date despre venituri şi cheltuieli:
- venituri din serbări, conferinţe, tombole 24.000 lei;
- venituri din cotizaţii 3.000 lei;
- donaţii în bani şi bunuri primite prin sponsorizare 9.000 lei;
- venituri obţinute din reclamă şi publicitate 25.000 lei;
- venituri din activităţi economice 7.000 lei;
- cheltuielile totale aferente anului 2007 sunt în sumă de 5.000 lei, din care cheltuielile efectuate pentru realizarea de
venituri din activitati economice sunt în sumă de 2000 lei.
Cursul de schimb mediu anual este de 1 euro = 3,3 lei.
echiv.15000 euro = 15000 x 3,3 = 49500 lei
10% x (24000 + 3000+ 9000 +25000) = 6100 lei
=> veniturile din activităţile ec. neimpozabile sunt de 6100 lei, deci veniturile imp. sunt de 7000 - 6100 = 900 lei.
Profit impozabil = (7000ven.ec. – 2000ch.ec.) x 900ven.impozab./7000ven.ec. = 643 lei
Impozit = 643 x 16% = 103 lei.

52. Ce condiţii cumulative trebuie să îndeplinească imobilizarea corporală pentru a reprezenta un mijloc fix
amortizabil din punctul de vedere al codului fiscal?
Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporală care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este deţinut şi utilizat în producţia, livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau în
scopuri administrative;
b) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului (1800 lei);
c) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.
Pentru imobilizările corporale care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, lot sau set,la
determinarea amortizării se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set. Pentru componentele care intră în
structura unui activ corporal, a căror durată normală de utilizare diferă de cea a activului rezultat, amortizarea se
determină pentru fiecare componentă în parte.

53. Prezentaţi regulile generale pe baza cărora se poate stabili regimul de amortizare (liniar, degresiv sau accelerat) în
cazul mijloacelor fixe.
Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform următoarelor reguli:
a) în cazul construcţiilor, se aplică metoda de amortizare liniară;
b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al maşinilor, uneltelor şi instalaţiilor, precum şi pentru computere şi
echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau
accelerată;
c) în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniară sau
degresivă.

16
54. Cum se calculează amortizarea fiscală prin fiecare din cele 3 metode de amortizare (liniară, degresivă şi
accelerată)?
În cazul metodei de amortizare liniară, amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotei de amortizare liniară la valoarea
de intrare a mijlocului fix amortizabil. Cota de amortizare liniară se calculează raportând numărul 100 la durata
normală de utilizare a mijlocului fix.
În cazul metodei de amortizare degresivă, amortizarea se calculează prin multiplicarea cotelor de amortizareliniară cu
unul dintre coeficienţii următori:
a) 1,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 2 şi 5 ani;
b) 2,0, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este între 5 şi 10 ani;
c) 2,5, dacă durata normală de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.
Cotele de amortizare determinate de aplică la valoarea rămasă de amortizat la finalul fiecărui an de amortizare până în
momentul în care amortizarea anuală determinată în sistem regresiv devine mai mică decât raportul între valoarea
rămasă de amortizat şi numărul de ani rămaşi de amortizat, moment în care amortizarea anuală devine egală cu
raportul menţionat anterior.
În cazul metodei de amortizare accelerată, amortizarea se calculează după cum urmează:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăşi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix;
b) pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii rămase de amortizare a mijlocului
fix la durata normală de utilizare rămasă a acestuia.

55. Începând cu anul 2007 ce condiţii trebuie îndeplinite pentru ca dividendele primite de o persoană juridică română,
societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru să fie neimpozabile?
Sunt neimpozabile dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-
un stat membru, dacă persoana juridică română întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1. plăteşte impozit pe profit, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;
2. deţine minimum 15% din capitalul social al persoanei juridice dintr-un stat membru de la care primeşte dividendele,
respectiv minimum 10%, începând cu 1 ianuarie 2009;
3. la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă prevăzută la pct. 2, pe o perioadă neîntreruptă
de cel puţin 2 ani.

56. Daţi 3 exemple de cheltuieli deductibile la determinarea profitului impozabil, indiferent de nivelul lor.
Se vor alege 3 tipuri de cheltuieli din cele enumerate mai jos: ALEGE 3 DIN CELE DE MAI JOS
a) cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor, pe durata de viaţă stabilită de către contribuabil;
b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protecţia muncii şi cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor
de muncă şi a bolilor profesionale;
c) cheltuielile reprezentând contribuţiile pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit legii, şi
cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;
d) cheltuielile de reclamă şi publicitate efectuate în scopul popularizării firmei, produselor sau serviciilor, în baza unui
contract scris, precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se
includ în categoria cheltuielilor de reclamă şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul unor
campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi demonstraţii la punctele de vânzare, precum şi alte
bunuri şi servicii acordate cu scopul stimulării vânzărilor;
e) cheltuielile de transport şi cazare în ţară şi în străinătate, efectuate de către salariaţi şi administratori;
f) contribuţia la rezerva mutuală de garantare a casei centrale a cooperativelor de credit;
g) taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile obligatorii, reglementate de actele normative în vigoare, precum şi
contribuţiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă;
h) cheltuielile pentru formarea şi perfecţionarea profesională a personalului angajat;
i) cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţele existente sau noi, participarea la târguri şi
expoziţii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;
j) cheltuielile de cercetare, precum şi cheltuielile de dezvoltare care nu îndeplinesc condiţiile de a fi recunoscute ca
imobilizări necorporale din punct de vedere contabil;
k) cheltuielile pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, întreţinerea şi
perfecţionarea sistemelor de management al calităţii, obţinerea atestării conform cu standardele de calitate;
l) cheltuielile pentru protejarea mediului şi conservarea resurselor;
m) taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale
şi organizaţiile patronale;
57. Care este limita de deductibilitate a cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţiilor în România
şi/sau în străinătate?

17
Suma cheltuielilor cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate este
deductibilă în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice.
58. Care este, din punctul de vedere al impozitului pe profit, regimul fiscal al cheltuielilor cu sponsorizarea?
Cheltuielile cu sponsorizarea sunt cheltuieli nedeductibile fiscal.
Ele se scad din impozitul pe profit datorat în limita minimului dintre următoarele
1. 3o/00 din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
59. Ce regim fiscal au provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor?
Sunt deductibile fiscal.
60. Ce dobânzi şi diferenţe de curs valutar nu intră sub incidenţa gradulului de îndatorare în ceea ce priveşte
deductibilitatea din punctul de vedere al impozitului pe profit?
Dobânzile şi pierderile din diferenţe de curs valutar, în legătură cu împrumuturile obţinute direct sau indirect de la
bănci internaţionale de dezvoltare şi organizaţii similare, şi cele care sunt garantate de stat, cele aferente
împrumuturilor obţinute de la instituţiile de credit române sau străine, instituţiile financiare nebancare, de la
persoanele juridice care acordă credite potrivit legii, precum şi cele obţinute în baza obligaţiunilor admise la
tranzacţionare pe o piaţă reglementată nu intră sub incidenţa gradului de îndatorare.
61. Cum se determină gradul de îndatorare în vederea stabilirii dacă cheltuielile cu dobânzile sunt deductibile sau nu?
Gradul de îndatorare se calculează ca raport între media capitalului împrumutatcu termen de rambursare mai mare de
un an şi media capitalului propriu. Pentru calculul acestor medii se folosesc valorile existente la începutul anului şi la
sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit.

Capit.impr.01 01+capit.impr.31.12
Grad indatorare=---------------------------------------------------
Capit.propiu 01 01+ capit.propriu 31.12

62. Un agent economic obţine în anul 2008 un profit impozabil dintr-un bar de noapte în valoare de 1.000 lei.
Veniturile aferente barului de noapte sunt de 9.000 lei. Să se determine impozitul pe profit datorat.
Impozitul în cazul barurilor de noapte este 16% din profitul impozabil, dar nu mai puţin de 5% din veniturile din astfel
de activitati.
16% x 1000 = 160 lei
5% x 9000 = 450 lei
În acest caz impozitul este 450 lei.

63. Să se calculeze amortizarea anuală a unui mijloc fix amortizabil prin utilizarea regimului de amortizare degresivă
prevăzut la art 24, alin 8 din Codul fiscal. Se cunosc următoarele date:
- valoarea de intrare 35.000 lei;
- durata normală de funcţionare conform catalogului 10 ani;
- cota anuală de amortizare liniară = 100/10 = 10%;
- cota anuală de amortizare degresivă este 10% x 2 = 20 %.

Anul Valoare la Amortizare 2 Valoare ramasa de Valorea ramasa


inceputul anului 1 amortizat3=1-2 Durata ramasa
1 35000 35000 x 20%=7000 28000 3111=28000/9
2 28000 28000 x 20%=5600 22400 2800=22400/8
3 22400 22400 x 20%=4480 17920 2560
4 17920 17920 x 20%=3584 14336 2389
5 14336 14336 x20%=2867.2 11468.80 2293.76
6 11468.80 11468.8 /5 =2293.76 9175.04 2293.76
7 2293.76 2293.76
8 2293.76 2293.76
9 2293.76 2293.76
10 2293.76 2293.76

64. Care este regimul fiscal al pierderilor în cazul impozitului pe profit?

18
Raspuns
Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obţinute în
următorii 5 ani consecutivi (7 ani incepand cu 01 01 2009). Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea
înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul
înregistrării acestora.
Pierderea fiscală înregistrată de contribuabilii care îşi încetează existenţa prin divizare sau fuziune nu se recuperează
de către contribuabilii nou-înfiinţaţi sau de către cei care preiau patrimoniul societăţii absorbite, după caz.
În cazul persoanelor juridice străine, pierderea se recuperază luându-se în considerare numai veniturile şi cheltuielile
atribuibile sediului permanent în România.
Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa
regulilor de recuperare a pierderii de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului.
Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani.

65. Contrbuabilii au obligaţia de a plăti impozitul pe profit la anumite termene şi a depune declaraţii de impozit
peprofit. Se cere să se menţioneze pentru anul 2007 termenele la care se face plata, ca regulă şi pe categorii de
contribuabili, precum şi ce fel de declaraţii de impozit pe profit se depun şi la ce date?
Raspuns
Contribuabilii, societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor,
persoane juridice străine, au obligaţia de a plăti impozit pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial
(scadenţa este data de 25, inclusiv, a primei luni a trimestrului următor). Termenul până la care se efectuează plata
impozitului anual (impozitul anual – plăţile anticipate) este termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe
profit (15 aprilie).
Celelalte societăţi comerciale au obligaţia de a declara (declaraţia 100) şi plăti impozitul pe profit trimestrial, până
la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Contribuabilii au
obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 15 aprilie inclusiv a anului următor.
Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 15 februarie
inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

Contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură
au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui
pentru care se calculează impozitul.

66.Cine sunt considerati contribuabili in cazul impozitului. pe profit?


Raspuns-art.13 L571-privind Codul fiscal.
Sunt contribuabili în cazul impozitului pe profit:
a) persoanele juridice române;
b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România;
c) persoanele juridice străine şi persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activitate în România într-o
asociere fără personalitate juridică;
d) persoanele juridice străine care realizează venituri din/sau în legătură cu proprietăţi imobiliare situate în
România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română;
e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile realizate atât în
România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoana
fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.

67.Care este cota de impunere a profitului in 2008?


Raspuns-16% cu exceptia preved. Art.38-L571/2003Cod fiscal

68.Care este regimul fiscal din punct de vedere al impozitului pe profit in cazul rezervei legale?
Raspuns- -art.22(1) lit a)-L571/2003

Rezerva legală este deductibilă în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea
impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri
neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat sau din
patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare. În cazul în care aceasta este utilizată pentru
acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la
calculul profitului impozabil. Prin excepţie, rezerva constituită de persoanele juridice care furnizează

19
utilităţi societăţilor comerciale care se restructurează, se reorganizează sau se privatizează poate fi folosită pentru
acoperirea pierderilor de valoare a pachetului de acţiuni obţinut în urma procedurii de conversie a creanţelor, iar
sumele destinate reconstituirii ulterioare a acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

69.Cum se determina impozitul pe dividende datorat de un actionar persoana juridica , daca plata dividendelor se face
in anul fiscal 2008?
Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 10% asupra dividendului brut plătit către o
persoană juridică română.
Nu se datorează impozit în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice
române, dacă beneficiarul dividendelor deţine minimum 15%, respectiv 10%, începând cu anul 2009, din titlurile de
participare ale acesteia la data plăţii dividendelor, pe o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora.

70 .Societatea Alfa SRL , societate de expertiza contabila platitoare de impozit pe profit,achita in anul 2008 o cotizatie
obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei.
Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit ;-1 euro=3.6 lei.

Raspuns:

Deductibila neplafonat conform art.21(2) lit.g )Cod fiscal si pct.30 N. Metod. Aprob. Prin HG.44/2004
Art.21(2) lit.g) : sunt cheltuieli deductibile “taxele de inscriere , cotizatiile si contributiile obligatorii, reglementate
de actele normative in vigoare , precum si contributiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de
munca”

71. Societatea ALFA SRL,societate de expertiza contabila,platitoare de impozit pe profit,achita in anul 2008 o
cotizatie obligatorie catre CECCAR in valoare de 16.000 lei.De asemenea,ea se inscrie in Asociatia Internationala de
Fiscalitate,o organizatie non-profit avand ca scop cercetarea in domeniul fiscal,pentru care achita o cotizatie in anul
2008 de 18.000 lei.

Determinati suma deductibila la calculul impozitului pe profit aferenta acestor cheltuieli,stiind ca pentru cursul de
schimb se foloseste valoarea 1 euro=3.6lei.

Raspuns

-suma de 16.000 lei –este deductibila integral-a se vedea raspunsul la problema 70 cf. Prevederilor art.21(2) lit.g) CF
si pct. 30N Met.
-contributia la Asociatia Internationla de fiscalitate este deductibila in limita echivalentului in lei a 4.000 euro anual
cf. Art.21(4) lit. s) din L571/2003 Cod fiscal, respectiv: 4000x3.6 lei/euro=14.400 lei;-diferenta de 3.600 lei(18.000-
14.400) fiind nedeductibila.
Total cotizatii deductibile =16.000 lei +14.400 lei=30.400 lei.

Art 21(40 lit s)- sunt cheltuieli nedeductibile -“cheltuielile cu taxele si cotizatiile catre organizatiile
neguvernamentale sau asociatii profesionale care au legatura cu activitatea desfasurata de contribuabili si care
depasesc echivalentul in lei a 4000 euro annual, altele decat cele prevazute la alin.2 lit g )si m)”
72. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei si cheltuieli totale de 175.000 lei. In
cadrul acestor cheltuieli s-a inclus o suma de 20.000 lei reprezentand asigurari de pensii facultative suportate de
angajator pentru cei 10 angajati ai sai in anul 2008, respectiv 2.000 lei pe angajat.
Determinati suma deductibila a cheltuielilor cu asigurarile de pensii facultative, stiind ca pentru cursul de schimb se
foloseste valoarea de 1 euro= 3.6 lei.
Raspuns:
Sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate, in numele unui angajat, la schemele de pensii facultative, in limita unei
sume reprezentand echivalentul in lei a 200 euro intr-un an fiscal pentru fiecare participant;
Suma deductibila = 200 euro*3.6 lei*10 salariati=7.200 lei

73. O societate comerciala a realizat in anul 2008 venituri totale de 250.000 lei, reprezentand cifra de afaceri, si
cheltuieli totale de 175.000 lei. In cadrul acestor cheltuieli sunt incluse si urmatoarele:

20
- suma de 3.300 lei reprezentand tichete de cresa acordate salariatilor;
-suma de 10.000 lei reprezentand o bursa privata acordata unui student;
- suma de 75.000 lei reprezentand cheltuieli cu salariile personalului;
- suma de 5.000 lei reprezentand impozit pe profit declarat si platit aferent anului 2008, restul fiind cheltuieli
deductibile.
Determinati impozitul pe profit aferent anului 2008, precum si diferenta de impozit de plata sau de recuperat.
Raspuns:
Cheltuieli sociale deductibile cu cresa : 2%*fd salarii 75.000 lei= 1.500 lei ded>>> (3.300-1.500) = >1800 neded
cheltuiala nedeductibila cu tichetele de cresa;
pt bursa >> imp pe pr : 3%0 din CA= 250.000 lei *3/1000= 750 lei
20% din I/Pr datorat = 20%*5.000 lei=1.000 lei
Profit contabil = 250.000-175.000= 75.000 lei
Profit impozabil = 75.000 +1.800+10.000+5.000= 91.800 lei
I/P = 91.800*16%=14.688 lei
I/P de plata = 14.688 – 5.000 – 750 = 8.938 lei
i/p platit bursa privata

74. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.000 lei, amortizat in suma de 20.000 lei.
La data de 15 mai 2008, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente
suma de 7.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa
neamortizata a mijlocului fix.
Raspuns:
val neamortizata = 25000-20000 = 5000
tot ce consuma cu casarea se inreg pe ch si anume 6588 nu 602 /641
6588 = 301/421/401
Tot ce se obtine din casare se inreg la venituri
3024 = 7588 7000
Plusul inregistrat se trateaza ca o amortizare suplimentara
6811 = 281 5000 lei
281 = 213 (scaderea din gestiune) 25000
Deoarce plusul din casare depaseste ch af partii neamortizate ac din urma este deductib la calc imp pe pr Deasemenea
venitul obt in urma valorificarii este impozabil la calc imp pe pr

75. O societate comerciala detine un mijloc fix cu o valoare de intrarede 25.000 lei, amortizat in suma de 20.000 lei.
La data de 15 mai 2008, societatea caseaza bunul, obtinand in urma valorificarii prin vanzare a partilor componente
suma de 2.000 lei. Comentati deductibilitatea la calculul profitului impozabil a cheltuielilor cu valoarea ramasa
neamortizata a mijlocului fix.
Raspuns:

deoarece plusul din casare nu acopera decat partial suma neamortiz a mijl. fix 2000 lei dif neacoperita 5000-2000 =
3000 va fi tratata ca si ch neded la calc imp pe pr

76. O societate comerciala a inregistrat in cursul anului 2008 o suma de 2.500 lei reprezentand cheltuieli cu repararea
unui autovehicul, neavand insa contract incheiat pentru aceasta prestare de servicii. La un control asupra impozitului
pe profit aceasta suma s-a considerat ca fiind nedeductibila intrucat reprezinta o prestare de servicii de care
contribuabilul a beneficiat fara a detine contract de presatri servicii, desi s-a constatat ca acest serviciu a fost necesar si
existau toate documentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat. Decizia luata in urma
controlului este corecta? Explicati.
Raspuns:
Decizia luata in urma controlului nu pare corecta deoarece cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente
autoturismelor, pentru a fi deductibile fiscal trebuie justificate cu documente legale. Daca in speta existau toate
ducumentele justificative care sa demonstreze ca serviciul a fost efectiv prestat si s-a constatat ca acest serviciu a fost
necesar, consideram ca suma de 2.500 lei trebuia considerata cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil.

77. SC ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit, a efectuat in anul 2008 plati de redevente catre o persoana juridica
nerezidenta. Conform contractului incheiat intre parti suma de plata era de 10.000 lei. Beneficiarul redeventei nu a
acceptat retinerea din aceasta suma a impozitului pe veniturile nerezidentilor , a carui cota este de 10%, astfel ca SC

21
ALFA SRL a calculat ea impozitul, considerand suma de 10.000 lei ca fiind suma neta de impozit, si l-a inregistrat in
cheltuielile sale.
Determinati suma impozitului calculat de SC ALFA SRL pentru redeventele platite nerezidentului si comentati
deductibilitatea acesteia la calculul impozitului pe profit.
Raspuns:
-impozit pt venituri realizate de nerezidenti : 10000x10% = 1000 =>impozitul este cu retinere la sursa
-daca impozitul nu a fost retinut =>cheltuiala nedeductibila pt. SC ALFA SRL

78 .C ALFA SRL, platitoare de impozit pe profit , a efectuat in 2008 urmatoarele


plati de impozit pe profit:
-tr.1= 2000 lei,
-tr.2 =2500 lei,
-tr.3 = 900 lei,
Determinati suma de plata reprezentand impozitul pe profit aferent tr.4 stiind ca ALFA SRL nu finalizeaza pana la
data de 15 02 2008 inchiderea exercitiuilui financiar/2007.
Raspuns=900 lei
Raspuns:
Pentru trimestrul IV SC ALFA SRL va plati impozit pe profit la nivelul tr.III de 900 lei pina la data de 25 ian.
an urmator si va depune declaratia 100 cu impozit pe profit la niv.tr.III, urmănd ca regularizarea platilor şi
plata să se efectueze pana la data de 15 aprilie 2008, data pana la care va depune si Declaratia privind impoztul
pe profit 101.

79.Care este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit(101)?

Raspuns - 15 aprilie a anului urmator-art.35 L571/2003.


- Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15
februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.
- Contribuabilii societati comerciale ,prevazuti la alin. (1) lit. b), care definitiveaza pana la data de 15
februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, depun declaratia anuala de impozit pe profit si platesc
impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator.
- Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) care plătesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul
calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fiscal, urmând ca plata finală a impozitului pe profit
pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit in 15 aprilie
2008
- Persoanele juridice care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa depuna, prin exceptie de la
prevederile art. 35 alin. (1), declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pana la data
depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.

MICROINTREPRINDERI
80. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor realizează următoarea situaţie a veniturilor
desprinsă din balanţa lunii martie 2008:
Tip venit Valoare cumulatã de la
începutul anului (lei)
Venituri din vânzarea mărfurilor 10.000
Venituri din producţia de imobilizări corporale 2.000
Venituri din cedarea activelor fixe 7.000
Venituri din provizioane 500
Venituri din dobânzi 50
Venituri din diferenţe de curs valutar 70
Venituri din despăgubiri acordate de societ.de asig.
pentru pagubele la activele corporale proprii 200

În luna februarie societatea comercială achiziţionează şi pune în funcţiune o casă de marcat în valoare de 500 lei.
Determinaţi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trim. I 2008.
Rãspuns:
Veniturile supuse impozitului pe veniturile microîntreprinderilor = Venituri din vânzarea mărfurilor + Venituri din
cedarea activelor fixe + Venituri din dobânzi + Venituri din diferenţe de curs valutar = 10.000 + 7.000 + 50 + 70 =
17.120 lei

22
Din veniturile supuse impozitului pe venit putem scădea valoarea casei de marcat.
Impozit pe venit = 2,5%x (17.120 – 500) = 2,5%x16.620 = 416 lei
SE SCADE CA SI CH DOAR CASA DE MARCAT

81. Trei societăţi comerciale prezintă următoarea situaţie la 31.12.2006:


Indicator Societatea A Societatea B Societatea C
Obiectul
de activitate Comerţ cu articole de Jocuri de noroc Prest. Serv. coafură
imbracaminte
Tip capital soc. Integral Privat Integral privat Integral privat
Venituri (lei) 250.000 300.000 480.000
Număr salariaţi 10 4 5

Ştiind că la 31 decembrie 2006 cursul leu/euro a fost de 3,3817 lei/euro care din societăţile de mai sus se pot încadra
pentru anul 2007 la categoria plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, având în vedere că nici una
dintre ele nu a mai fost încadrată în această categorie
Răspuns:CF art.104.5 si 103.b si c
Nici una dintre societăţile de mai sus nu se poate încadra în categoria microîntreprinderilor în 2007,
deoarece:
- societatea A are 10 salariaţi, condiţia impusă de lege limitând numărul de salariaţi la 9 (Cod Fiscal, art.
103, lit. b);
- societatea B activează în domeniul jocurilor de noroc, domeniu în care nu se pot înfiinţa
microîntreprinderi(Cod Fiscal, art. 104, alin 5, lit. c);
- societatea C a realizat venituri peste 100.000 euro/an, condiţia impusă de lege limitând valoarea
veniturilor la 100.000 euro pe an (Cod Fiscal, art. 103, lit. c).

82. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 venituri impozabile
în valoare de 200.000 lei şi cheltuieli totale de 150.000 lei.
Să se calculeze impozitul pe venit.
Rãspuns: 5.000 lei
Metodologia de calcul:
Determinarea impozitului pe venit ............................................................. 4.000 lei
(200.000 lei x 2,5% = 5.000 lei)
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 107 şi 108.
Drept ch se scade doar casa de marcat
83. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 venituri totale
impozabile în valoare de 18.000 În cursul lunii februarie achiziţionează şi pune în funcţiune o casă de marcat fiscală în
valoare de 1.500 lei.
Să se calculeze impozitul pe venit aferent trim I 2008.
Rãspuns:413 lei
Metodologia de calcul:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 16.500 lei
(18.000 lei – 1.500 lei = 16.500 lei)
Determinarea impozitului pe venit .................................................................. 330 lei
(16.500 lei x 2.5% = 413 lei)
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 107 şi 108.

84. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor a înregistrat în trim I 2008 următoarele
venituri:
Venituri din vânzarea produselor finite ................................................... 12.000 lei
Venituri din dobânzi ..................................................................................... 200 lei
Venituri din variaţia stocurilor ....................................................................1.000 lei
Venituri din producţia de impobilizări
corporale şi necorporale ................................................................................ 700 lei
Să se determine impozitul pe venit.
Rãspuns: 305 lei
Metodologia de calcul:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 12.200 lei

23
(12.000 lei + 2.000 lei = 12.200 lei)
Determinarea impozitului pe venit .................................................................. 244 lei
(12.200 lei x 2.5% = 305 lei)
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 107 şi 108.

85. O societate plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor achiziţionează şi pune în funcţiune în cursul
lunii februarie 2008 o casă de marcat fiscală în valoare de 1.400 lei. Balanţa la 31 martie 2008 înregistrează
următoarele venituri:
Venituri din comercializarea mărfurilor ................................................... 10.000 lei
Venituri din dobânzi ..................................................................................... 100 lei
Venituri din provizioane................................................................................ 200 lei
Să se determine impozitul pe venit.
Rãspuns: 218 lei
Metodologia de calcul:
Determinarea bazei de calcul pentru impozitul pe venit ............................. 8.700 lei
(10.000 lei + 100 lei – 1.400 lei = 8.700 lei)
Determinarea impozitului pe venit .................................................................. 174 lei
(8.700 lei x 2,5% = 218 lei)
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 107 şi 108.

86.In cazul caror persoane juridice legiuitorul permite optarea pentru plata impozitului pe venitul
microintreprinderilor?

Raspuns:
-art.103 si 104 din L571/2003 privind Codul fiscal
Pot opta pentru impozitarea cu impozitul pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice române care
îndeplinesc cumulative următoarele condiţii: a) realizează venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în
proporţie de peste 50% din veniturile
totale;
b) are de la 1 până la 9 salariaţi inclusiv;
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro;
d) capitalul social al persoanei juridice este deţinut de persoane, altele decât statul, autorităţile locale şi instituţiile
publice.
Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de prezentul titlu persoanele juridice române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor
juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, pariurilor sportive, cazinourilor;
d) au capitalul social deţinut de un acţionar sau asociat persoană juridică cu peste 250 de angajaţi

87. Care este cota de impunere pentru anul fiscal 2008 in cazul platitorilor de impozit pe veniturile
microintreprinderilor?
Raspuns: 2.5% -cf. Art.107 din L571/2003 Cod fiscal

88. Cum se determina baza impozabila aferenta impozitului pe venitul microintreprinderilor?


Raspuns: -cf.art.108 L571/2003 Cod fiscal
Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie veniturile din orice sursă, din care se
scad:
a) veniturile din variaţia stocurilor; 711
b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale; 72
c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru
finanţarea investiţiilor; 74
d) veniturile din provizioane; 781 786
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor(AMENZILOR) 7581 şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu
au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;
f) veniturile realizate din despăgubiri, de la societăţile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale
proprii.7588

24
În cazul în care o microîntreprindere achiziţionează case de marcat, valoarea de achiziţie a acestora se deduce din baza
impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcţiune, potrivit legii
89. Care este cursul de schimb care trebuie folosit pentru a transforma veniturile din lei in euro in scopul verificarii, pe
parcursul anului, a conditiei de a avea venituri anuale sub 100.000 euro care trebuie indeplinita de platitorii de impozit
pe veniturile microintreprinderilor?
Răspuns: Art. 1391: Cursul de schimb valutar
(2)Dacă elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaţiuni, alta decât importul de bunuri, se
exprimă în valută, cursul de schimb care se aplică este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naţională a
României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, din data la care intervine
exigibilitatea taxei pentru operaţiunea în cauză.

90. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri
din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2008:

lei, valori lunare


Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie
Venituri 75.000 59.000 85.000 65.000 75.000 56.000
Cheltuieli 50.000 45.000 35.000 50.000 45.000 25.000

Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost :

lei/euro, in ultima zi a lunii


Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie
Curs de 3.7246 3.6548 3.7202 3.6531 3.6755 3.6505
schimb

Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.6102 lei/euro, precizati daca
societatea isi poate mentine statutul de platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor in primul semestru al
anului 2008.
Răspuns:
Ven ian = 75000/3.7246 = 20136 euro
Ven feb = 59.000/3.6548 = 16143 euro
.........ven iunie => ca total ven_> 100 000 euro limita microintrep
Nu isi mai poate mentine statutul de microintrepr incepand cu trim 2 Impozitul pe profit datorat de contribuabil,
începând cu trimestrul în care s-a depăşit limita , reprezintă diferenţa dintre impozitul pe profit calculat de la începutul
anului fiscal până la sfârşitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul
anului respectiv.

91. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri
din prestari servicii reparatii auto, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor si cheltuielilor lunare in anul 2008:

lei, valori lunare


Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie
Venituri 75.000 59.000 85.000 65.000 75.000 56.000
Cheltuieli 50.000 45.000 35.000 50.000 45.000 25.000

Se stie ca evolutia cursului de schimb leu/euro inregistrat in ultima zi a lunii a fost :

lei/euro, in ultima zi a lunii


Luna Ianuarie feb martie aprilie mai iunie
Curs de 3.7246 3.6548 3.7202 3.6531 3.6755 3.6505
schimb

Stiind ca valoarea cursului de schimb leu/euro din ultima zi a anului 2007 a fost de 3.6102 lei/euro, precizati suma
impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008 ( impozit pe profit sau
impozit pe veniturile microintreprinderilor)
Răspuns:
25
Impoz trim 1 = 2.5% * (>>) = 5475
Impoz trim 2 = 16%* (TOTAL ven 6 luni - TOTAL ch 6 luni) *16 % - = 26400
691 = 4411 26400
692 = 4412 5450 lei

92. O societate comerciala care are ca obiect principal de activitate “ activitati de consultanta pentru afaceri si
management” poate fi platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor?
Răspuns:
Da, daca veniturile realizate din activitatea principala “ activitati de consultanta pentru afaceri si management” sunt in
proportie de sub 50% din veniturile toatle.

93. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri
din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul
2008 :
lei, valori cumulate de la inceputul anului

Luna ian feb martie aprilie mai iunie


Venituri din 15.000 35.000 50.000(ian+feb+real_in_martie 77.000 107.000 115.000
prestari serv. )
Venituri din 5.000 10.000 11.000 15.000 20.000 25.000
consultanta

Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008
( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)
Răspuns:
In toate lunile, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale.
Rezulta ca plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Total venituri trim. I =61.000 lei
Impozit = 2.5%*61000 =1525 lei
Total venituri trim. II = 359.000 lei
Impozit tr II = 2.5%*(140.000-61000)= 1.975 lei
TOTAL IMP TRIM 1+2 = 3500 LEI

94. O societate comerciala, inregistrata ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, obtinand venituri
din prestari servicii reparatii auto si consultanta pentru afaceri, inregistreaza urmatoarele valori ale veniturilor in anul
2008 :
lei, valori cumulate de la inceputul anului

Luna ian feb martie aprilie mai iunie


Venituri din 15.000 35.000 50.000 77.000 107.000 115.000
prestari
servicii
Venituri din 5.000 10.000 11.000 35.000 110.000 135.000
consultanta
Cheltuieli 10.000 15.000 33.000 45.000 55.000 85.000
deductibile

Precizati suma impozitului pe care trebuie sa il plateasca societatea pentru primele 2 trimestre ale anului 2008
( impozit pe profit sau impozit pe veniturile microintreprinderilor)
Răspuns:
In trim.I, societatea realizeaza venituri din prestari servicii in proportie de peste 50% din veniturile totale. Rezulta ca
plateste impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Total venituri trim. I = 61.000 lei
Impozit = 2.5%*61000 =1525 lei
Total venituri prestari servicii trim II = 115.000 lei
26
Total venituri consultanta trim. II – 135.000 lei
>>> ca in trim II realizeaza venituri din consultanta in proportie de peste 50% din veniturile totale.
Prin exceptie de la prevederile art. 109 alin. (2) si (3), daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere realizeaza
venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale
este de peste 50% inclusiv, aceasta va plati impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la
inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urmatoare de prevederile prezentului titlu.
Calculul si plata impozitului pe profit se efectueaza incepand cu trimestrul in care s-a depasit oricare dintre limitele
prevazute in acest articol, fara a se datora majorari de intarziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad
platile reprezentand impozitul pe veniturile microintreprinderilor efectuate in cursul anului fiscal.
Total venituri cumulate trim I+II = 115.000+135.000=250.000 lei
Total cheltuieli deductibile trim.I+II = 85.000 lei
Rezultat fiscal = 250.000-85.000=165.000 lei
I/P semestru I = 165.000*16% = 26.400 lei
I/P de platit pt. trim. II = 26400 -1525 = 24.875 lei

95. O societate comerciala se infiinteaza in anul 2007 ca platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.
Exercitiul financiar al anului 2007 inregistreaza o pierdere de 2.000 lei. In 2008 trece la regimul de platitoare de
impozit pe profit.
Poate societatea sa-si recupereze, in scopul calcularii impozitului pe profit pe anul 2008, pierderea inregistrata in anul
2007?
Răspuns:

Nu , soc nu isi poate recupera pierderea in scopul calc impoz pe profit deoarece este vorba de o pierdere contabila care
nu intra in calculul rezultatului fiscal in 2008 NU poate fi recuperata pierderea din perioada cand societatea a fost
microantreprindere.
Cod Fiscal art.26 alin 4. : Contribuabilii care au fost plătitori de impozit pe venit şi care anterior ( inainte de a fi
micro.) au realizat pierdere fiscală intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) de la data la care au revenit la sistemul
de impozitare reglementat de prezentul titlu. Această pierdere se recuperează pe perioada cuprinsă între data
înregistrării pierderii fiscale şi limita celor 5 ani.
Cod Fiscal art.26 alin. (1) : Pierderea anuală, stabilită prin declaraţia de impozit pe profit, se recuperează din
profiturile impozabile obţinute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua în ordinea
înregistrării acestora, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare din anul
înregistrării acestora.

96. Pana cand sunt obligati contribuabilii sa depuna optiunea de platitori de impozit pe veniturile
microintreprinderilor in situatia in care indeplinesc conditiile si nu au mai fost niciodata platitori de impozit pe
veniturile microintreprinderilor?
Răspuns:art. 104 alin.6si2
- Opţiunea se exercită până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui in care indeplinesc conditiile de
microintreprindere si opteaza pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
(O persoană juridică română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe venitul microîntreprinderilor,
începând cu primul an fiscal, dacă condiţiile prevăzute la art. 103 lit. a) şi d) sunt îndeplinite la data înregistrării la
registrul comerţului şi condiţia prevăzută la art. 103 lit. b) este îndeplinită în termen de 60 de zile inclusiv de la data
înregistrării la registrul comerţului.)

97. Precizati care sunt cheltuielile care pot fi scazute din baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile
microintreprinderilor.
Răspuns: art. 108 alin.2 CF
In cazul in care o microintreprindere achizitioneaza case de marcat, valoarea de achizitie a acestora se deduce din baza
impozabila, in conformitate cu documentul justificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune, potrivit legii.

98. Precizati 3 tipuri de venituri care nu intra in baza impozabila in scopul calcularii impozitului pe veniturile
microintreprinderilor.
Răspuns: art. 108 alin.1 CF – se enumereaza 3 categ. din urmatoarele
Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se
scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale;

27
c) veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru
finantarea investitiilor;
d) veniturile din provizioane;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli
deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;
f) veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale
proprii.

99. Din veniturile enumerate mai jos selectaţi-le pe cele impozabile în anul 2008, în sensul impozitului pe venit:
a) venituri din dividende;
b) veniturile din pensii pentru invalizi de război;
c) indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă;
d) sumele primite sub formă de sponsorizare;
e) indemnizaţia pentru creşterea copilului;
f) indemnizaţia lunară a asociatului unic;
g) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică;
h) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
i) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
j) venituri din jocuri de noroc.
Rãspuns:
Conform prevederilor Titlului III din Codul Fiscal, sunt venituri impozabile în sensul impozitului pe venit
următoarele:
a) venituri din dividende;
c) indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă;
f) indemnizaţia lunară a asociatului unic;
g) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică;
h) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
i) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
j) venituri din jocuri de noroc.

100. O salariată a unei societăţi comerciale obţine la locul de muncă de bază ,pe baza unui contract de munca cu timp
normal,următoarele venituri, în luna martie 2008:
- salariu de bază = 1.000 lei;
- spor de vechime = 15%; (neinclus în salariul de bază)
- 20 tichete de masă în valoare de 7.88 lei/tichet. = 157.6
- un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei.
Salariata are în întreţinere un copil minor şi pe mama sa care nu obţine venituri şi este proprietara unui teren agricol în
suprafaţă de 5.000 mp
Determinaţi venitul net din salarii, impozitul pe salarii aferent lunii martie, şi drepturile salariale incasate de angajata,
cunoscandu-se ca procentele de contributii sociale suportate de salariati sunt: CAS-9.5%, CASS-6.5%,somaj 0.5%, iar
luna martie 2008 a avut 21 zile lucratoare pe care salariata le-a lucrat integral(deducerea se rotunjeste in sus la 10
lei..?)

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea venitului brut din salarii
Salariul de bază face parte integral din venitul brut=1000 lei
Sporul de vechime = 15% x 1.000 = 150 lei face parte integral din venitul brut
Valoarea tichetelor de masă este neimpozabilă în limita a unui tichet pe zi lucrătoare. Cum luna martie 2008 a avut 21
zile lucrătoare, valoare tichetelor de masă nu se include în venitul brut.
Cadoul primit cu ocazia zilei de 8 martie este neimpozabil în limita a 150 lei. Deci se va include în venitul brut suma
de 100 lei
Venitul brut din salarii = 1000 + 150 + 100 = 1250 lei
Pas 2. Determinarea contribuţiilor obligatorii
CAS = 1250x 9,5% = 119 lei
CASS = 1250x 6,5% = 81
SOMAJ = 1250 x 0.5% = 6 lei
Pas 3. Determinarea venitului net din salarii
Venit net = Venit brut – Contribuţii obligatorii = 1250-119-81-6=1044lei

28
Pas 4. Determinarea deducerii personale
Deducerea personală se stabileşte în funcţie de numărul de persoane considerate în întreţinere:
- copilul minor este întotdeauna considerat în întreţinere;
- mama contribuabilei este şi ea considerată în întreţinere şi nu obţine venituri, iar suprafaţa de teren deţinută este de
doar 5.000 mp. Ea n-ar fi fost considerată persoană în întreţinere dacă suprafaţa de teren deţinută depăşea 10.000 mp
în zonele colinare şi de şes sau 20.000 mp în zonele montane.
Deducerea personala = 450lei(Vezi OMFP 1016/18 07 2005,venit brut intre 1223 –1266 lei si cu 2 pers. in intretinere)
Pas 5. Determinarea venitului impozabil
Venitul impozabil = Venit net – Deducere personala = 1044-450 = 594 lei
Pas 6. Determinarea impozitului pe venitul din salarii
Impozit = 16% x644 = 95 lei
Pas 7. Determinarea drepturilor salariale primite de angajată în luna martie 2008
În luna martie salariata primeşte:
- un salariu net în numerar în valoare de 1000 + 150+100– 119cas-81cass-somaj -95imp =949 lei;
- 20 de tichete de masă în valoare totală de: 20x7.88 = 157.60 lei
-un cadou cu ocazia zilei de 8 martie în valoare de 250 lei fiind doar 150 lei neimpozabil (250-100 cuprins in venitul
brut)

101. O persoană fizică obţine la locul de muncă de bază un venit net lunar de 1.500 lei şi la un loc de muncă unde are
un contract individual de muncă cu timp parţial un venit net lunar de 950 lei. Persoana fizică lucrează la locul de
muncă de bază în perioada ianuarie – septembrie 2008, iar la celălalt loc de muncă în perioada februarie – iunie 2008.
Ştiind că persoana fizică are în întreţinere o persoană şi deducerea personal lunară aferentă este de 210, determinaţi :
a) impozitul lunar pe veniturile din salarii plătit de persoana fizică;
b) impozitul total plătit în cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii;
c) venitul net anual impozabil aferent veniturilor din salarii

Rãspuns:
a) Determinarea venitului lunar pe veniturile din salarii
Pentru locul de muncă de bază:
Venit impozabil = Venit net – Deducerea personala = 1500 – 210 = 1290 lei
Impozitul lunar = 16% x Venit Impozabil = 16% x1350 = 206 lei
Pentru celălalt loc de muncă:
Venit impozabil = Venit net = 950 lei
Impozitul lunar = 16% * Venit Impozabil = 16% x 950 = 152 lei
b) Determinarea impozitului total plătit în cursul anului 2008 pentru veniturile din salarii:
Impozit total plătit în cursul anului 2008: 206x 9 + 152x5 =1944+760=2704 lei
c) Conform Codului Fiscal art. 57 beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final.
Ven net annual impoz = 9 luni*(1500 – 210) + 5luni * 950 (venit impozabil) = 16360 lei

102. Pentru care dintre veniturile de mai jos,obtinute in anul 2008 de o persoana fizica română cu domiciliul în
România, este aceasta obligată să depună declaraţie privind venitul realizat?
a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
d) venituri din salarii;
d) venituri nete determinate pe bază de norme de venit.
Rãspuns:
Pentru veniturile obtinute in anul 2008 nu s-a aprobat inca formularistica specifica impozitului pe venit.??)
Pentru anul 2007, dintre veniturile enumerate, trebuie depusă declaraţie specială privind veniturile realizate,
pentru:
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

103. O persoană fizică desfăşoară activităţi de servicii de sonorizare muzicală şi optează pentru impunerea în sistem
real. Ea estimează că în anul 2008 va realiza următoarele VENITURI:
- venituri din prestarea serviciilor de sonorizare: 70.000 lei
- venituri din dobânzi aferente disponibilităţilor din conturile la vedere prin care se deruleaza incasarile si platile
aferente
activitatii economice desfasurate: 500 lei

29
- venituri din sponsorizări: 3000 lei
În aceeaşi perioadă, ea estimează că va realiza următoarele CHELTUIELI:
- cheltuieli cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar: 20000 lei
- cheltuieli cu chiria spaţiului unde îşi are sediul: 12000 lei
- cheltuieli cu salariile: 18000 lei
- cheltuieli privind amenzile datorate autorităţilor române: 1500 lei
- cheltuieli de protocol: 1000 lei
Persoana fizica estimeaza ca la 1 iunie 2008 va contracta un împrumut în sumă de 30000. lei, rambursabil integral
peste 12 luni, de la o altă persoană fizică, la o rată a dobânzii de 20% pe an. Rata dobânzii de referinţă stabilită de
BNR este de 15% pe an
Determinaţi impozitul plătit sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe venit în cursul anului la
scadenţele legale.
Rãspuns:
Pas 1. Determinarea venitului brut
Venitul brut = venituri din prestarea serviciilor + venituri din dobânzi = 70000 + 500 = 70500 lei
Pas 2. Determinarea cheltuielilor deductibile
Deductibilitatea CHELTUIELILOR
- cheltuielile cu achiziţionarea de materiale consumabile şi obiecte de inventar sunt integral deductibile
Ch. Ded. = 20000 lei
- cheltuielile cu chiria spaţiului sunt integral deductibile Ch. Ded. = 12000 lei
- cheltuielile cu salariile sunt integral deductibile Ch. Ded. = 18000 lei
- cheltuielile privind amenzile datorate autorităţilor române sunt integral nedeductibile Ch. Neded. =1500 lei
- cheltuielile cu dobânzile la împrumuturile contractate de la alte persoane fizice sunt deductibile în limita ratei
dobânzii de referinţă a BNR.
Valoarea dobânzii lunare = 30.000 IMPR x 20% RATA DOB x (1/12) = 500 lei
Valoarea dobânzii conform ratei de referinţă a BNR: 30.000x 15% x (1/12) = 375 lei
persoana fizică îşi va putea deduce o cheltuială cu dobânda lunară de 375 lei.
Numărul de luni de plată a dobânzii = 7(iunie-dec) Ch. Ded. = 7x375 = 2625 lei
Ch Neded = 7x (500 – 375) = 875 lei
- cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată diferenţei dintre venitul brut şi
cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, protocol şi cotizaţiile plătite la
asociaţiile profesionale
Limita deduct= 2% x (70500 – 20.000– 12.000 – 18.000 – 2625 )== 2%x17.875 =358 lei
Ch. Neded. Protocol = 1000 – 358 = 642 lei
Total cheltuieli deductibile = 20.000 + 12.000chir + 18.000sal+ 2625 dob ded + 358 protoc ded=
= 52983 lei
Pas 3. Determinarea venitului net
Venit net = Venit brut – Cheltuieli deductibile = 70500 – 52983 = 17517 lei
Pas 4. Determinarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe venit
Impozit pe venit estimat = 17517x 16% = 2803 lei
La 15 martie 2008: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75 lei
La 15 iunie 2008: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75 lei
La 15 septembrie 2008: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75 lei.
La 15 decembrie 2008: plăţile anticipate în contul impozitului pe venit = 2803 / 4 = 700,75 lei.

104. O persoană fizică realizează în cursul anului 2008 următoarele venituri din drepturi de autor:
Luna Tipul de venit Suma (lei)
Iunie 2008 Opere literare 2000
Septembrie 2008 Opere monumentale 5000
Octombrie 2008 Opere literare 1000
Determinaţi venitul net anual impozabil aferent drepturilor de proprietate intelectuală aferente anului 2008 şi impozitul
sub formă de plăţi anticipate în contul impozitului pe venit plătit în cursul anului, ştiind că contribuabilul a fost pe
parcursul întregului an angajat la o societate comercială cu contract individual de muncă cu timp întreg.
Rãspuns:
Pas 1. Determinarea venitului brut anual pe tipuri de venituri
Venit brut din opere literare = 2000 + 1000 = 3000 lei
Venit brut din opere monumentale = 5000 lei
Pas 2. Determinarea cheltuielilor forfetare pe tipuri de venituri

30
Pentru veniturile din opere literare cota de cheltuieli forfetare este de 40% Cheltuielile forfetare pentru operele
literare sunt egale cu 3000 x 40% = 1200 lei
Pentru veniturile din opere monumentale cota de cheltuieli forfetare este de 50% Cheltuielile forfetare pentru operele
monumentale sunt egale cu 5000 x 50% = 2500 lei
Pas 3. Determinarea venitului net pe tipuri de venituri
Venitul net = Venit brut – Cheltuieli forfetare – Contribuţii sociale obligatorii
Cum persoana fizică a realizat pe tot parcursul anului şi venituri din salarii, ea nu mai plăteşte nici un fel de
contribuţii sociale pentru venitul obţinut din drepturi de proprietate intelectuală
Venit net = Venit brut – Cheltuieli forfetare
Venit net pentru operele literare = 3000– 1200 = 1800 lei
Venit net pentru operele monumentale = 5000 – 2500 = 2500 lei
Pas 4. Determinarea venitului net anual impozabil
Venitul net anual impozabil = 1800 + 2500 = 4300 lei
Pas 5. Determinarea impozitului sub formă de plăţi anticipate
În luna iunie 2008: Impozit = 2000 ven opere literare x 10% = 200 lei

În luna septembrie 2008: Impozit = 5000 ven op monumentale x 10% = 500 lei
În luna octombrie 2008: Impozit = 1000 ven op literare x 10% = 100 lei
Legislaţie aplicabilă: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 50;52

105. Studiul de caz:


Persoană angajată cu contract individual de muncă cu timp normal;
Venit lunar brut din salarii la fct.de bază (de încadrare)................1.000 lei;
Deducere personală (are o persoană în întreţinere) ....................... .....350 lei;
Cota de asigurări sociale indiv.pt.cond. norm.de muncă .....................9.5%;
Cota de asig. Soc. de sanat. Suport de angajat…………………………6.5%
Cota de contrib. salariati la fd. Somaj………………………………….0.5%
Sa se calculeze impozitul pe venitul din salarii
Rãspuns: 78lei
Venit lunar brut .....................................................................................1.000 lei
Contribuţia la asigurări sociale (9,5% x 1.000 lei).....................................95 lei
Contribuţia la fondul de şomaj (0.5% x 1.000 lei).......................................5 lei
Contribuţia la asigurări sociale de sănătate (6,5% x 1.000 lei)...................65 lei
Total contribuţii obligatorii ......................................................................165 lei =(95 lei + 5 lei + 65 lei)
Venit net.....................................................................................................835lei= (1.000 lei – 165lei)
Deducere personală ...................................................................................350 lei
Venit bază de calcul ................................................................................. 485 lei
Impozit pe venitul din salarii (16% x 485 lei)..............................................78 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 56 şi 57

106.Studiu de caz:
Persoană angajată cu contract individual de muncă;
Venitu lunar brut din salarii la funcţia de bază (de încadrare)................1.000 lei;
CAS indiv.pt.cond. norm.de muncă .......................................................9.5%;
CASS………………………………………………………………………6.5%
CONTRIB LA fd.somaj………………………….…………….………… 0.5%
Cotizaţia sindicală .......................................................................................10 lei;
Contribuţii la fondurile de pensii facultative ..............................................30 lei.
(contribuţia la nivelul anului nu depăşeşte echivalentul în lei a 200 euro)
Să se calculeze impozitul pe venitul din salarii.
Rãspuns: 71 lei

Venit lunar brut ............................................................................................1.000 lei


Contribuţia la asigurări sociale (9,5% x 1.000 lei)............................................95 lei
Contribuţia la fondul de şomaj (0.5%x1.000 lei)................................................5 lei
Contribuţia la asigurări sociale de sănătate (6,5% x 1.000 lei).........................65 lei
Total contribuţii obligatorii ...........................................................................165lei =(95 lei + 10 lei + 65 lei)

31
Venit net.............................................................................................................835 lei = (1.000 lei – 170 lei)

Deducere personală ...........................................................................................350 lei


Cotizaţia sindicală ...............................................................................................10 lei
Contribuţii la fondurile de pensii facultative ......................................................30 lei
Deducere personală şi contribuţii facultative – total .........................................390 lei
(350 lei + 10 lei + 30 lei)
Venit bază de calcul ........................................................................................ .445lei
(835lei – 390 lei)
Impozit pe venitul din salarii (16% x 445lei)..........................................................71 lei
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 56 şi 57

107.Studiu de caz:
Persoană ce desfăşoară activităţi în baza unui contract încheiat conform Codului Civil
Venitul brut obţinut...................................................................................2.000 lei;
La închierea contractului persoana nu şi-a exercitat opţiunea de impozitare a venitului brut .Să se determine impozitul
pe venit reţinut la sursă de plătitorul de venit.
Raspuns;-nu s-a retinut la sursa nici un impozit, persoana neexercitandu-si optiunea pt. impozitarea prin retinere la
sursa
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 78 şi 79

108. O persoană fizică a obţinut în luna martie 2008, în baza unui contract privind cesiunea unor drepturi de
proprietate intelectuală, venituri în valoare de 2.000 lei. Stabiliţi valoarea impozitului ce trebuie virat statului de către
plătitorul de venit în luna aprilie şi suma netă încasată de persoana fizică.
Raspuns
Impozit = 10% x 2.000 = 200 lei.
Venit net = 2.000 – 200 = 1.800 lei.
109. Cine sunt consideraţi contribuabili în cazul impozitului pe venit?
Contribuabili:
a) persoanele fizice rezidente;
b) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în
România;
c) persoanele fizice nerezidente care desfăşoară activităţi dependente în România;
110. Care este sfera de cuprindere în cazul impozitului pe venit pentru veniturile realizate de persoanele fizice
rezidente române, cu domiciliul în România?
Impozitul pe venit în cazul persoanelor fizice rezidente române, cu domiciliul în România se aplică asupra veniturilor
obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.

111. Care sunt condiţiile ce trebuie îndeplinite de o persoană pentru a fi considerată în întreţinere din punctul de
vedere al deducerii personale ce se acordă salariaţiilor?
Raspuns:
Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale
soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc
250 lei lunar.
Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere:
a) persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 mp în zonele colinare şi de şes şi
de peste 20.000 m2 în zonele montane;
b) persoanele fizice care obţin venituri din cultivarea şi din valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere,
în solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, din cultivarea şi din valorificarea arbuştilor, plantelor
decorative şi ciupercilor, precum şi din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole, indiferent
de suprafaţă.
Art.56 alin 4)-7) din L571/2003 Cod fisacal

112. Potrivit legislaţiei cu privire la impozitul pe veniturile persoanelor fizice care sunt categoriile de venituri pentru
care se depune anual Declaraţia specială privind veniturile realizate (Formularul 200)?
Raspuns:

32
Declaraţia se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din: activităţi independente
(activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor, din
activităţi agricole şi din transferul titlurilor de valoare.

113 O pers fizica ….Venituri la norma de venit - taximetrie


Raspuns:
Norma de venit (anuală) :75000 => 75000/12=6250/luna
Contribuţia la asig. de sănătate 6,5% (lunar) : ( 75000:12)x6,5%=406,25/luna =>406/luna
- in cazul impozitării cu normă pe venit , nu conteaza venitul efectiv realizat şi cheltuielile ci doar norma anuală
care se impoziteaza cu 16%.
Impozit pe venit anual satbilit confor normei de venit : 75000x16%= 12000
Impozit pe venit plati anticipate trimestrial : 12000:4=3000

114 O pers fizica ….Norma / an 75000 , ven in 2008n sunt 200000 iar c 90000 lei .Venituri din taximetrie- norma
de venit
Nu au importanta veniturile si chelt. realizate.
Impozit pe venit anual stabilit conform normei de venit : 75000x16%= 12000
Impozit pe venit de plata trimestrial : 12000:4=3000
termenele la care se achita impozitul pe venit este : 15.03.2008, 15.06.2008, 15.09.2008, 15.12.2008

115 O pers fizica ......Taxi ..Certif medical Ref. Reducerea normei de venit pe perioada concediului medical de 3
luni.
Norma se reduce proportional cu timpul nelucrat dovedit cu acte.
Corectarea normei pt perioada concediului medical : 75000:12=6250/luna
6250*3=18750( reducere din norma ) 75000-18750=56250 norma corectat
Impozit pe venit anual stabilit conform normei reduse cu perioada nelucrata : 56250x16%=9000

116. O pers fizica ... ACTIVIT COMERCIALA .ch cu cot izatie 2000 lei...
Determin limita de deductibilit a ch de protocol.
Raspuns:
Cod Fiscal art.48.6 Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele
decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol,
cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale.
- cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul
Cheltuielile de protocol deductibile : (135000-89000)x2%= 920 => cheltuielile de protocol nedeductibil : 10000-
920=9080

117 O pf obt ven ..... Determinati limita d ded a CH DE SPONSORIZARE


Raspuns:
Cod Fiscal art.48.5.a : Cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private,
efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata la fel ca si ptr. Protocol.
Cheltuielile de sponsorizare deductibile : (135000-89000)x5%= 2300
Cheltuielile de sponsorizare nedeductibile : 10000-2300=7700

118 O pf obt ven dintr-o activitate com det ven net in sist real ch cu cotiz la ASOCIATIA COMERCIANTILOR
ROMANI . = 2000, protocol 10000 lei. ..... DETERMINATI VENITUL NET
Raspuns:
Cod Fiscal art.48.6 Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât
cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la
asociaţiile profesionale.
- cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 2% din baza de calcul
- cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul

cotizatia deductibila: (135000-89000)x2%= 920 => cotizatia nedeductibila : 2000-920=1080


cheltuielile de protocol deductibil : 920 => cheltuielile de protocol nedeductibil : 10000-920=9080
Venit impozabil : 135000-89000 ch mf – 920 cotiz ACR – 920 protocol=44160
Impozit pe venit: 44160x16%=7065,6
Venit net : 44160-7065,6=37094,4

33
119 = cu problema de la 118 dar se calc. Chelt cu sponsorizarea de 5% la venitul brut
Raspuns:
- cotizatia deductibila: (135000-89000) x 2%= 920 => cotizatia nedeductibila : 2000-920=1080
- cheltuielile de sponsorizare deductibile : (135000-89000) x 5%= 2300 => cheltuielile de sponsorizare
nedeductibile : 10000-2300=7700
Venit impozabil : 135000-89000 – 920 - 2300=42780
Impozit pe venit : 42780x16%=6844,8
Venit net : 42780-6844,8=35935,2

120 O pf activitate com , contabilitate in partia simpla ...Det impoz pe venit final datorat pt nul 2007
Raspuns:
- cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în
limita unei cote de 5% din baza de calcul
Baza de calcul se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de
sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol, cotizaţiile plătite la asociaţiile
profesionale.( art. 48.6CF)

Baza de calcul pt sponsorizare: 120000ven vz -(80000ch mf +5600 personal )= 34400


cheltuielile cu burse private deductibile: 34400baza de calcul x 5%=1720
=> cheltuielile cu burse private nedeductibile:4800-1720=3080
Venit anual impozabil: 120000-(80000+5600+1720)=32680
Impozit final : 32680x16%= 5228,8
Impozit de plata : 5228.8-1500(platit anticipat)=3728.8

121.O PF autorizata desf activitate com pt care ven net se det in sist real , ... contabilitate simpla....Det DIF
DEIMPOZIT DE PLATA / DE RECUP PT INTREG ANUL 2007
Raspuns:
Baza de calcul : 120000VEN VZ MF-(80000MF +5600CH PERSONAL)= 34400
cheltuielile cu burse private deductibile: 34400x5%=1720
=> cheltuielile cu burse private nedeductibile:4800-1720=3080
Venit anual impozabil: 120000-(80000+5600+1720)=32680
impozit final : 32680x16%= 5228,8
diferenta de impozit : 5228.8-1500=3728,8

122 O PF desf actvitate in baza UNEI CONVENTII .....DET IMP PE VENIT retinut de SC X IN 2008 PT 10
LUNI LA SAL BRUT DE 1200
Raspuns:
Baza de impozitare : Venitul brut obţinut : 1200x10=12000
Impozitul pe venit :16% x12.000 =1920 lei

122. O persoană fizica ce desfăşoară activităţi în baza unuei conventii încheiate conf. Cod. Civil
Venitul brut lunar obţinut....................................................................... 1.200lei;
La închierea conventiei persona a optat pentru impozitarea venitului brut.Determinati impozitul pe venit reţinut de
societatea X SRL in 2008 daca venitul brut lunar realizat este in suma de 1200 lei si contractul s-a desfasurat pe o
perioada de 10 luni din anul 2008.
Raspuns;

1200 lei x10 luni x 16%=1920 lei


Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 78 şi 79

123 O pers fizica este angajat ala o sc cu ctr ind de mca cu timp normal.Pe baza ac obt % ven in aprilie 2008
Sal de baza 2500 , indemnizatie conducere 10%, tichete Paste 150 lei , stimulent in natura 10 kg carne pret f tva 10
lei/kg, indemnizatie deplasare interes serviciu 100 lei
Pers are 1 copil in grija– referitor impozitare avantaje. Determinati venitul brut .
Raspuns:
CF art.55:

34
- Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce
desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent
de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile
pentru incapacitate temporară de muncă.
- Cadourile oferite de angajatori în beneficiul copiilor minori ai angajaţilor, cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie,
Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de
8 martie sunt neimpozabile, în măsura în care valoarea cadoului oferit fiecărei persoane, cu orice ocazie din cele de
mai sus, nu depăşeşte 150 lei
-daca societatea considera TVA aferent carnii nedeductibil, atunci:
Venitul brut impozabil : 2500+(2500x10% ind conducere) +(10kg carne x10lei/kg) = 2850
-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci:
Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +(10x10x1,19 )=2869

124 O pers fizica este ang la o sc cu sal baza = 2500, indemniz conducere 10%, tichete cadou Paste 150 lei10 nkg de
carne a 10 lei/kg,indemniz deplasare interes de serv 100 lei
Determinati deducerea personala
Raspuns: ORDIN nr. 1016/2005 privind deducerile – se acorda pentru venituri<3000 lei
-daca societatea considera TVA aferent carnii nedeductibil, atunci:
Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10=2850 < 3000 lei, =>beneficiaza de deducere pentru el si copil adica
350 lei deducere pers de baza
-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci:
Venitul brut impozabil : 2500+2500x10% +10x10x1,19=2869< 3000 lei

125 O pers fizica este ang la o sc cu sal baza = 2500, indemniz conducere 10%, tichete cadou Paste 150 lei10 nkg de
carne a 10 lei/kg,indemniz deplasare interes de serv 100 lei
Det impozitul pe venit af sal obt de pf avand date CAS 9.5%, CASS 6.5%, SOMAJ 0.5%
Raspuns:
-daca societatea considera TVA aferent carnii nedeductibil, atunci:
Venitul brut : 2500+2500x10%indemn conduc +(10kg carnex10LEI/KG)=2850
CAS :2850x9,5%=271
CASS : 2850x6,5%=185
Somaj : 2850x0,5%=14
Venit net : 2850-271-185-14=2380
deducere personala : deducerea personala : 350 pina la 1000 lei, peste 1000 lei= 350*[1-(2869-1000/2000] =26 VBL
Venit net impozabil : 2380 – 26 DED =2354
impozit : 2354 *16%= 377
Salariu net : 2380 - 377=2003
-daca societatea considera stimulentul material cu tot cu TVA, atunci
Venitul brut : 2500+2500x10% +10x10x1,19=2869
CAS :2869x9,5%=272,55 =>273
CASS : 2869x6,5%=186,48 => 186
Somaj : 2869x0,5%=14,34 => 14
Venit net : 2869-273-186-14=2396
deducere personala : deducerea personala :350*[1-(2869-1000)/2000]=23
Venit net impozabil : 2369-23=2373
impozit : 2373x16%=380
Salariu net :2396-380=2016

126 O pers fizica incheie un ctr de inchiriere a unui apartam la 01 ian 2008 cu 2500lei/luna La 31 12 2008 care
chiriasul face modernizari de 10000 lei Det IMPOZITUL SUB FORMA DE PLATI ANTICIPATE cer va fi achitat
sub forma de Venit din cedarea folosintei bunurilor
Raspuns:
CF art.62 Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură şi
se stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal,
indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei.

35
Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din
fiecare trimestru, respectiv 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 decembrie se calclleaza fara a lua in calcul
modernizarea.
 Venit estimat : 2500x12=30.000/luna
 Venit impozabil estimat: 30.000 - 25%(chelt.forfetare)=30000-7500=22500
 Impozit estimat anual: 22500 x 16%=3600
 impozit estimat platit : 3600 : 4=900 lei /trimestru

127 O pers fizica incheie un ctr de inchiriere a unui apartam la 01 ian 2008 cu 2500lei/luna La 31 12 2008 care
chiriasul face modernizari de 10000 lei Det IMPOZITUL SUB FORMA DE PLATI ANTICIPATE cer va fi achitat
sub forma de Venit din cedarea folosintei bunurilor
Determinarea imp final af ven din cedareab folosintei bunurilor
Raspuns:
CF art.62 Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură şi
se stabileşte pe baza chiriei sau a arendei prevăzute în contractul încheiat între părţi pentru fiecare an fiscal,
indiferent de momentul încasării chiriei sau arendei.
Sumele reprezentând plăţi anticipate se achită în 4 rate egale, până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din
fiecare Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina
proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

 Venit realizat : 2500x12 +10000=40000


 Venit impozabil: 40000-25% (chelt. forfetare)= 30000
 Impozit anual : 30000x16%=4800

128 O pers fizica incheie un ctr de inchiriere a unui apartam la 01 ian 2008 cu 2500lei/luna La 31 12 2008 care
chiriasul face modernizari de 10000 lei Det IMPOZITUL SUB FORMA DE PLATI ANTICIPATE cer va fi achitat
sub forma de Venit din cedarea folosintei bunurilor
Determinarea diferentei de impozit de plata / RECUP AFER LUI 2008
Raspuns:
1 ) Venit estimat : 2500x12=30.000/luna
 Venit impozabil estimat: 30.000 - 25%(chelt.forfetare)=30000-7500=22500
 Impozit estimat anual: 22500 x 16%=3600
2 )Venit realizat : 2500x12 +10000MODERNIZAREA =40000
Venit impozabil: 40000-25% (chelt. forfetare)= 30000
Impozit anual : 30000x16%=4800

diferenta de plata : 4800-3600=1200

129 O pers fizica incheie in 2008 6 contr de inchirere a unor imob astfel
1) Ctr 1 chirie 1200 lei/luna
2) Ctr 2 chirie 1700 lei /luna
3) Ctr 3 chirie 1600 lei / luna
4) Ctr 4 chirie 2000 lei/luna
5) Ctr 5 chirie 1900 lei /luna
Met de det a venitului net ?
Raspuns:
( persoanele fizice care anul trecut au obtinut venituri din cedarea folosintei bunurilor si care la data de 31 decembrie
2007 aveau in derulare un numar mai mare de 5 contracte de inchiriere sau subinchiriere sunt impozitate incepand cu
1 ianuarie 2008 potrivit regulilor aferente veniturilor obtinute din activitati independente, si nu conform procedurilor
aplicate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor.)
(Daca persoana fizica detine pana la 5 contracte de inchiriere, venitul si impozitul se determina pe fiecare
sursa( contract)
Din venitul realizat la fiecare sursa se scad cheltuieli forfetare de 25%)
In problema se dau 6 contracte de inchiriere. Se considera ca persoana fizica realizeaza venituri din ctivitati
independente si atunci se determina venitul impozabil prin contabilizarea veniturilor si cheltuielilor in partida
simpla onform OMEF 1040/2004. Contribuabilii trebuiau sa declare pina la data de 15 ian . 2008 veniturile
estimate pe declaratia estimativa 220.
36
130 O pf obt in 2008 % ve brute din dobanzi : 1000 lei ct crt , 2000 la dep de 3 ani contit in 30.10.2007, si 500 la
obligat municipale
Raspuns:
CF art. 65 Veniturile din dobânzi realizate începând cu data de 1 ianuarie 2007 la depozitele la vedere/conturile
curente sunt neimpozabile.
- Sunt neimpozabile următoarele venituri din dobânzi:
a) venituri din dobânzi la depozitele la vedere/conturile curente;
b) venituri din dobânzi aferente titlurilor de stat şi obligaţiunilor municipale;
c) venituri sub forma dobânzilor bonificate la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea
şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ .
- Veniturile sub formă de dobânzi pentru: depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite,
contractele civile încheiate, începând cu data de 1 ianuarie 2007, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora
=> se impoziteaza doar 2000 : 2000 x 16%=320
DOAR DEP LA VEDERE SUNT NEIMP , CELE LA TERMEN SUNT IMP CU 16%

131 O pers fiz obt in 2008 % ven brute din DIVIDENDE : 1000 lei de la SC ALFA SA SI 2000 lei de la BETA SA
Det imp/ven din INVESTITII care i se va retine pf ?
Raspuns:
impozit pe dividende : 1000x16%=160 la SC Alfa
2000 *16%=320 la SC Beta
Total 480 lei

132 Cine are obl virarii la stat a imp pe ven din dobanzi obt de pf ?
Raspuns : CF art. 67.2
În situaţia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate în baza contractelor civile,
impozitul se calculează, se reţine şi se virează de către plătitorii de astfel de venituri în momentul plăţii dobânzii.
Impozitul astfel reţinut reprezintă impozit final pe venit pentru care contribuabilii nu sunt obligaţi să depună
declaraţie de venit la organul fiscal competent.

133. O persoana fizica detine ca locuinta de domiciliu un apartament in mediul urban intr-un bloc cu 4 etaje si 15
apartamente, construit in anul 1940, cu o suprafata desfasurata de 95 mp. Valoarea impozabila a cladirii este de 669
lei/mp, iar coeficientul de corectie pozitiva determinat pe baza rangului localitatii si zonei din cadrul localitatii este de
2.40.
Determinati impozitul pe cladire care trebuie platit de persoana fizica in contul anului 2008.
Raspuns:
-CF art 251,252 CF
-Valoarea impozabila a cladirii : 95 mp*669=63.555
-Reducere 0.1 a coef. de corectie ( apartament in bloc cu 4 etaje si 15 ap.) : 2.4-0.1=2.30
-Calculam valoarea impozabila a cladirii dupa aplicarea coef. de corectie :63555*2.30=146.176,5
- Constructie mai veche de 50 ani >> reducere 20% => 146176.5*0.8=116.941,20
- Impozitul pe cladire= valoarea impozabila *cota de impozit :116941.2*0.1%=116.94 =117

133. O persoană fizică deţine ca locuinţă de domiciliu un aprtament în mediul urban într-un bloc cu 4 etaje şi 15
apartamente construit în anul 1940 cu o suprafaţă desfăşurată de 95 mp. Valoarea impozabilă a clădirii este de 669
lei/mp, iar coeficientul de corecţie pozitivă determinat pe baza rangului localităţii şi zonei din cadrul localităţii este
2,40. Determinaţi impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de persoana fizică în contul anului 2008.
Rãspuns:
Pas 1. Determinarea suprafeţei construite desfăşurate
Suprafaţa construită desfăşurată = 95 mp
Pas 2. Determinarea valorii impozabile iniţiale
Valoare impozabilă iniţială =95 mp x 669 lei/mp = 63.555 lei
Pas 3. Determinarea coeficientului de corecţie
Conform tabelului coeficientul de corecţie = 2,40
Cum apartamentul este într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente coeficientul de corecţie se diminuează
cu 0,10 coeficientul de corecţie = 2,40 – 0,10 = 2,30
Pas 4. Determinarea valorii impozabile după aplicarea coeficientului de corecţie
Valoare impozabilă după aplicarea coeficientului de corecţie = 63.555x 2,30 = 146.176,50 lei

37
Pas 5. Determinarea reducerii datorate anului terminării
Blocul are o vechime de peste 50 de ani la data de 01 ianuarie 2008 persoana fizică va beneficia de reducerea valorii
impozabile cu 20%
Pas 6. Determinarea valorii impozabile după aplicarea reducerii datorată anului terminării
Valoarea impozabilă după aplicarea reducerii datorată anului terminării = 146.176,50 - 146.176,50x 20% = 116.941,20
lei.
Pas 7. Determinarea majorării datorate suprafeţelor mari
Suprafaţa construită nu depăşeşte 150 mp, deci nu se va aplica majorare datorită suprafeşei mari.
Pas 8. Determinarea valorii impozabile finale
Valoarea impozabilă finală = 116.941,20 lei.
Pas 9. Determinarea impozitului de plată
Impozit = 0,1% x 116.941,20 = 117 lei

134. O persoană fizică deţine ca locuinţă de domiciliu o casă în Bucureşti cu valoare impozabilă de 669 lei/mp şi
suprafaţă utilă de 80 mp, construită în anul 2005. La 15 aprilie 2008 persoana fizică mai achiziţionează tot în
Bucureşti, un apartament într-un bloc cu 2 etaje şi 5 apartamente cu o suprafaţă desfăşurată de 50 mp, valoare
impozabilă 669 lei/mp, construit în anul 2006. Începând cu 01 iulie 2008 persoana fizică dă spre închiriere noul
apartament, pentru care încheie un contract de închiriere pe 3 ani. Coeficientul de corecţie este 2,60.
Determinaţi impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de persoana fizică separat pentru casă şi apartament.
Rãspuns:
a)pentru casa
Pas 1. Determinarea suprafeţei desfăşurate
Suprafaţa desfăşurată construită = 80 mp supr utila x 1,2 = 96 mp
Pas 2. Determinarea valorii impozabile
Valoarea impozabilă = 96 x 669 = 64.224 lei
Pas 3. Aplicarea coeficientului de corecţie
Valoarea impozabilă = 64.224 x 2,60 = 166.982,4 lei
Pas 4. Aplicarea reducerii datorate anului terminării
Pentru că vechimea casei este de numai 2 ani persoana fizică nu va beneficia de reducerea valorii impozabile datorită
anului terminării
Pas 5. Aplicarea majorării datorate suprafeţelor mari
Deoarece suprafaţa construită nu depăşeşte 150 mp, nu se va aplica majorare datorită suprafeţei mari.
Pas 6. Determinarea impozitului anual
Impozit anual = 166.982,4 x 0,1% = 167 lei
Pas 7. Determinarea impozitului de plată
Impozitul de plată = impozitul anual = 167 lei
b)pentru apartament
Pas 1. Determinarea suprafeţei desfăşurate
Suprafaţa desfăşurată construită = 50 mp
Pas 2. Determinarea valorii impozabile
Valoarea impozabilă = 50x 669 = 33.450 lei
Pas 3. Aplicarea coeficientului de corecţie
Valoarea impozabilă = 33.450 x 2,60 = 86.970 lei
Pas 4. Aplicarea reducerii datorate anului terminării
Pentru că vechimea apartamentului este de numai 2 ani persoana fizică nu va beneficia de reducerea valorii impozabile
datorită anului terminării
Pas 5. Aplicarea majorării datorate suprafeţelor mari
Deoarece suprafaţa construită nu depăşeşte 150 mp, nu se va aplica majorare datorită suprafeţei mari.
Pas 6. Determinarea impozitului anual
Impozit anual = 86.970 x 0,1% = 86,97 lei
Pas 7. Determinarea impozitului de plată
Pentru apartament se va plăti impozitul numai pentru perioada mai-decembrie, adică pentru 8 luni. Însă pentru cel de-
al doilea imobil valoarea impozitului se majorează cu 15%, întrucât este prima clădire în afara celei de domiciliu.
Majorarea nu se va aplica în lunile în care imobilul a fost dat spre închiriere Majorarea se aplică pentru perioada
mai-iunie , impozitul de plată = [86,97x 2/12 x 15%(86,97x 2/12 )] + 86,97 x 6/12 = 16,67 + 43,49 = 60,16 =60 lei.
Doua luni benef de 15% marire a imp
Impozit total casa+ apartam = 167+ 60 = 227 lei

38
135. O societate comercială are înregistrată în contabilitate o clădire cu o valoare de inventar de 800.000 lei,amortizată
integral. Cota de impozit stabilită prin hotărâre a Consiliului Local este de 0,5%.
Determinaţi impozitul pe clădiri ce trebuie plătit de respectiva societate comercială.
Rãspuns:
Pas 1. Determinarea valorii impozabile
Valoarea impozabilă este dată de valoarea de intrarea a clădirii. În cazul clădirilor amortizate integral, valoarea
impozabilă se reduce cu 15% (Cod fiscal, art. 253, alin 4)
Valoarea impozabilă = 800.000 x (100% - 15%) = 680.000 lei
Pas 2. Determinarea impozitului pe clădiri
Impozitul = 0,5% x 680.000 = 3.400 lei

136. O instituţie de învăţământ preuniversitar deţine un teren în intravilan destinat construcţiilor în suprafaţă de 500
mp, din care 100 mp sunt ocupaţi de o clădire. Valoarea impozabilă a terenului este de 6148 lei/ha. Determinaţi
impozitul pe teren datorat bugetului local.
Rãspuns:
Terenurile aparţinând instituţiilor de învăţământ preuniversitar sunt scutite de la plata impozitului pe teren
(Cod fiscal, art. 257, lit. d) pentru acest teren nu se datorează impozit.

137. Care sunt bonificaţiile ce pot fi acordate pentru plata impozitului pe teren?
Rãspuns:
Conform legii se poate acorda o bonificaţie pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an
de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv a anului respectiv de până la 10%, cu condiţia ca ea să fie
stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local. (Cod fiscal, art. 260, alin. 2).

138. O persoană fizică deţine un autoturism cu o capacitate cilindrică de 2400 cm3. Valoarea impozitului asupra
mijloacelor de transport este de 9 lei/200 cm3. Ştiind că persoana fizică a achiziţionat automobilul pe data de 18
februarie 2008 determinaţi cuantumul impozitului asupra mijloacelor de transport de plată către bugetul local pentru
anul 2008.
Rãspuns:
Pas 1. Determinarea bazei impozabile
Baza impozabilă = 2400/200 = 12 fracţiuni de 200cm3
Pas 2. Determinarea impozitului pentru întreg anul
Impozitul asupra mijloacelor de transport = 9 x 12 = 108 lei
Pas 3. Determinarea impozitului de plată la buget
Număr luni în care autoturismul a fost deţinut = 10
Taxa asupra mijloacelor de transport de plată = 108x 10/12 = 90 lei

139.O persoana fizica detine in proprietate intr-un oras,in anul fiscal 2008,un apartament situat intr-un imobil cu doua
etaje,fiecare etaj cu doua apartamente,construit in anul 1990,cu peretii din beton armat,cu instalatii de
apa,canalizare,electrice si de incalzire,in suprafata construita desfasurata de 57 m 2 .Localitatea unde se afla imobilul a
fost incadrata la rangul II,zona D,cu un coeficient de corectie de 2,10.
Stabiliti impozitul pe cladire datorat de proprietarul apartamentului pentru anul 2008,stiind ca valoarea impozabila
unitara a fost stabilita de consiliul local la 669 lei/m 2,iar plata impozitului se face integral pana la data de 31 martie
2008(prin hotararea consiliului local,pentru plata anticipata a impozitului pe cladiri se acorda bonificatia maxima
prevazuta in Codul fiscal,de 10%).

Rezolvare:
Impozit annual=57x669x2.1x0.1%=80 lei
Bonificatie=80 x10%= 8 lei
Impozit de plata=80-8=72 lei.

140. În anul fiscal 2008 o persoană fizică deţine în proprietate un autoturism înmatriculat în România, cu o capacitate
cilindrică de 1895cm3. Calculaţi impozitul pe mijloacele de transport datorat de proprietar ştiind că valoarea
impozitului unitar este stabilită de consiliul local la 15 lei/200 cm3 sau fracţiune de capacitate, iar plata
impozitului se face integral până pe 31 martie 2008 (prin hotărârea onsiliului local, pentru plata anticipată a
impozitului pe clădiri se acordă bonificaţia maximă prevăzută în Codul fiscal, de 10%).
Rezolvare:
Nr unităţi de 200 cm3 = 1895/200 = 9.475

39
Impozit anual = 9.475 x 15 = 142.12 lei
Bonificaţie = 142.12 x 10% = 14.12 lei
Impozit de plată = 142.12 – 14.12 = 127.9 lei

141. Cine datorează impozitul pe clădiri, respective taxa pe clădiri?


Raspuns:
Impozitul pe clădiri este datorat de proprietarii clădirilor.
Taxa pe clădiri este datorată de persoanele juridice care au concesionate, închiriate, primite sau luate în folosinţă
clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale.

142. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul în care proprietarul este o persoană fizică ce deţine în proprietate
doar o clădire?
Raspuns:
În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea
impozabilă a clădirii.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a
acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2 (ajustată cu un
coeficient de corecţie în funcţie de rangul localităţii şi zona în cadrul localităţii). În cazul unui apartament amplasat
într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.
Valoarea impozabilă a clădirii,se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1ianuarie a
anului fiscal de referinţă.
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a
acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită
desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

143. Cum se calculează impozitul pe clădiri în cazul unei persoane juridice?


În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de
inventar a clădirii.
Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă între 0,25% şi 1,50%inclusiv. În cazul
unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se
stabileşte de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucureşti între 5% şi 10% şi se aplică la valoarea de
inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima
reevaluare.
În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se
reduce cu 15%.

144. Care este scadenţa de plată a impozitului pe clădiri?


Raspuns:
31 martie şi 30 septembrie

145. Cine sunt contribuabilii impozitului pe teren, respectiv taxa pe teren?


Raspuns:
Contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora.
Taxa pe teren este datorată de persoanele care au concesionate, închiriate, primite sau luate în folosinţă clădiri
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale.

146. Cum se fundamentează impozitul pe teren, pentru un teren situat în intravilan, la altă categorie de folosinţă decât
teren pentru construcţii?
Raspuns:
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu
impozitul unitar, iar acest rezultat se înmulţeşte cu un coeficient de corecţie.

147. Care sunt contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport?


Persoanele care deţin în proprietate un mijloc de transport datorează impozitul asupra mijloacelor de transport.

40
În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia,
impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

148. Cum se stabileşte cuantumul taxei asupra mijloacelor de transport în cazul autovehiculelor?
Raspuns:
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea
numărului de unităţi de 200 de cm3 sau fracţiuni din acestea (determinate prin împărţirea capacităţii cilindice la 200,
iar rezultatul rotunjit la întreg prin adăugare) cu impozitul unitar.

149. O persoana fizica detine ca prima locuinta , in afara celei de domiciliu, o proprietate in mediul urban, avand o
suprafata utila de 60 mp, iar valoarea impozabila unitara de 669 lei/mp. La subsol, cladirea are o pivnita nelocuibila,
proprietatea contribuabilului, cu o suprafata utila de 8 mp. Cladirea a fost construita in anul 1950, fiind achizitionata
de contribuabil la data de 25 ianuarie 2008. Coeficientul de corectie pozitiva a valorii impozabile este de 2.6, iar
apartamentul este situat intr-o cladire cu 3 niveluri si 9 apartamente.
Determinati impozitul pe cladiri de plata in 2008 pentru aceasta proprietate a contribuabilului.
Raspuns: Consideram ca suprafata utila= suprafata desfasurata.( Daca nu cunoaste suprafata desfasurata,
aceasta se determina prin inmultirea suprafetei utile cu un coieficient de 1.2)
Stabilire suprafata impozabila: 60+8= 68 mp
Impozit cladire:68*669*0,1%*2,6=118,28 =118
Majorat cu 15%- este o cladire in afara celei de locuit:118+15%=118+17,7=136
Reducere cu 20%- vechime mai mare de 50 ani: 136-20%(136)=136-27=109 lei/an
Impozit aferent 11 luni( achizitionata in 25 ian): 109*11/12=99,91=100 lei

??? coef nu se reduce cu 0.1 din 2.6


150. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o clădire cu o suprafata construita desfasurata
de 200 mp, avand o valoare contabila ( de inventar) de 75.000 lei recuperata integral pe calea amortizarii. Cota de
impozit pe cladiri stabilita de consiliul local a fost de 1%.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica.
Raspuns:
la amortizare integrala >Reducere valoare impozabila cu 15% => 75.000 - 11250=63.750 <= val. impozabila
Impozit = 63.750*1%=637.5 lei>> 638 lei impozit pe cladire anual

151. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata
de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2002 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri
stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.
Raspuns:
Daca cladirile sunt reeval in ultimii 3 ani se aplica cota minima de impunere in caz contrar s aplica cota 2 sau
maxim daca nu a reevaluat adica pana la 20% prin hot Consiliului local
150.000*10%(majorare)=15.000 lei

152. O societate comerciala cu sediul in Bucuresti detine in proprietate o cladire cu o suprafata construita desfasurata
de 200 mp. Cladirea a fost reevaluata ultima data in anul 2007 la o valoare de 150.000 lei. Cota de impozit pe cladiri
stabilita de catre consiliul local a fost de 1% pentru cladirile reevaluate si de 10% pentru cladirile nereevaluate.
Sa se determine impozitul pe cladire anual datorat de persoana juridica in anul 2008.
Raspuns:
Daca cladirile sunt reeval in ultimii 3 ani se aplica cota intre 0.5 -1.5 % cate 0.5 pe an
150.000*1%=1.500 lei

153. O persoana fizica detine incepand cu luna decembrie 2007 un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1820 cmc.
Determinati impozitul pe mijloacele de transport aferent anului 2008 in conditiile in care impozitul unitar este de 60
lei/ 200 cmc.
Raspuns:
1820/200= 9.1 => 10 fractiuni
10*60=600 lei
154. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2620 cmc, achizitionat la data de 20 mai
2008. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.

41
Determinati impozitul de plata in 2008.
Raspuns:
2620/200= 13.1 => 14 fractiuni s rotunjeste in plus
14*60 =840 lei/an
Persoana datoreaza impozit incepand cu data de 1 iunie 2008=> 7 luni : 840/12=70 lei/luna
70*7=490 lei de plata in 2008,

155. O persoana fizica detine incepand cu 10 aprilie 2008 un teren arabil de 10 hectare in extravilan in zona A.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 36 lei/ ha.
Raspuns:
10 ha*36=360 lei/an => 360/12=30 lei/luna
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 mai 2008 => 8 luni
8*30=240 lei impozit de plata pentru anul 2008, termen de plata 30 septembrie

156. O persoana fizica detine incepand cu 10 iunie 2008 un teren arabil in intravilan de 10 hectare.
Determinati impozitul de plata daca impozitul unitar este de 20 lei/ha, iar coeficientul de corectie este de 3.00.
Raspuns:
imp = suprafata in ha *imp / hectar* coef corectie
10 ha*20*3=600 lei/an
Persoana datoreaza impozit incepand cu 1 iulie 2008 => 6 luni
600:12*6=300 lei de plata pentru anul 2008

157. O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 1897 cmc, achizitionat la data de 20 mai
2007. La 15 iunie 2008 persoana fizica vinde autoturismul. Impozitul unitar este de 60 lei/200 cmc.
Determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:
1897/200=9.49 fractiuni=10 fractiuni
10*60=600 lei impozit anual
600/12=50 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 iunie 2007 => 7 luni : 7*50=350 lei pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la de la 1 iulie 2008 => 6 luni : 6*50=300 lei pt anul 2008

158. O persoana fizica detine o cladire pentru care impozitul anual este de 1.000 lei. Imobilul este singura proprietate a
contribuabilului, fiind si locuinta de domiciliu. Stiind ca imobilul a fost achizitionat la data de 15 februarie 2007 si a
fost vandut la data de 12 noiembrie 2008, determinati impozitul de plata in 2007 si in 2008.
Raspuns:
1000/12= 83.33 lei => 83 lei/luna
Pentru anul 2007, persoana datoreaza impozit de la 1 martie pana la 31 decembrie =>10 luni
83*10=830 lei impozit de plata pentru anul 2007
Pentru anul 2008, persoana datoreaza impozit pana la 1 decembrie 2008 => 11 luni
83*11=913 lei impozit de plata pentru anul 2008

159. O societate comercială înregistrată în scop de TVA realizează în luna mai 2008 următoarele operaţiuni:
- achiziţionează 1.000 kg deşeuri metale neferoase la preţul de 1,5 lei/kg fără TVA;
- achiziţionează 2.000 kg fructe la preţ de 2,0 lei/kg fără TVA;
- livrează 1500 kg fructe la preţul de 2,5 lei/kg fără TVA.
Determinaţi TVA de plată sau de recuperat aferent lunii mai 2008. Toate achiziţiile/livrările se fac pe plan intern de
la/către persoane înregistrate în scop de TVA.
Rãspuns:
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Pentru achiziţia de deşeuri metale neferoase de la o persoană înregistrată în scop de TVA se aplică măsurile de
simplificare, conform Art. 160 Cod fiscal, în sensul că acestea se supun regimului de taxare inversă. Astfel, TVA-ul
aferent acestora se trece şi la TVA deductibil şi la TVA colectat, nefăcându-se însă plăţi între furnizor şi client pentru
acest TVA.
Astfel, TVA deductibil = 1.000des nefer x 1,5x19% + 2.000fructe x 2,0 x 19% = 1.045 lei

Pas 2. Determinarea TVA colectat


TVA colectat = 1.000 x 1,5 x19% + 1500 x 2,5x 19% = 997,5 lei

42
Pas 3. Determinarea TVA de plată sau de recuperat
Cum TVA deductibil > TVA colectat TVA de recuperat = 1.045 – 997,5 =
= 47,5 lei

160. O persoană juridică înregistrată în scop de TVA ce activează în domeniul producţiei de mobilier realizează în
luna iunie 2008 următoarele operaţiuni:
- achiziţii de masă lemnoasă pe picior utilizată ca materie primă 850.000 preţ fără TVA;
- achiziţii de materiale consumabile în valoare de 250.000, preţ fără TVA;
- înregistrează facturi pentru cazarea personalului trimis în delegaţie în valoare de 25.000, fără TVA;
- achiziţionează produse alcoolice şi din tutun destinate activităţii de protocol în valoare de 15.000 fără TVA;
- livrează produse finite (mobilier) în valoare de 1.450.000 lei, preţ cu TVA.
Determinaţi TVA aferent lunii iunie 2008. Ştiind că la sfârşitul lunii mai 2008 societatea raportase TVA de recuperat
în valoare de 2.500 lei, determinaţi care este valoarea TVA pe care societatea o datorează către bugetul statului la
sfârşitul lunii iunie. Toate operaţiunile se desfăşoară pe plan intern, furnizorii şi clienţii fiind persoane înregistrate în
scop de TVA.
Rãspuns:
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Pentru determinarea TVA deductibil vom analiza fiecare tip de achiziţie:
- achiziţiile de masă lemnoasă pe picior generează un TVA deductibil şi un TVA colectat în valoare de 850.000 19%
= 161.500 lei;(vezi art.160-masuri de simplificare)
- achiziţiile de materiale consumabile generează un TVA deductibil de 250.000 x 19% = 47.500 lei;
- prestarea de servicii de cazare se impozitează cu cota de 9%, deci, TVA-ul deductibil generat de aceste facturi va fi
de 25.000x 9% = 2.250 lei;
- pentru achiziţionarea de produse alcoolice şi din tutun destinate activităţii de protocol societatea nu are
dreptul de deducere a TVA ; nu se înregistrează TVA deductibil
Deci, TVAdeductibil = 161.500 + 47.500 + 2.250 = 211.250 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
Pentru determinarea TVA colectat vom analiza fiecare operţiune:
- achiziţiile de masă lemnoasă pe picior generează un TVA deductibil şi un TVA colectat în valoare de
850.000 x 19% = 161.500 lei
- pentru livrarea de produse finite vom aplica cota de TVA recalculată: TVA colectat = 1.450.000 x (19/119) =
231.512,61 lei
Deci, TVAcolectată = 161.500 + 231.512,61 = 393.012,61 lei
Pas 3. Determinarea TVA de plată sau de recuperat aferent lunii iunie 2008
TVA colectat > TVA deductibil TVA de plată = 393.012,61 – 211.250 = 181.762,61 lei
Pas 4. Determinarea TVA de plată la bugetul statului
TVA de plată la buget = 181.762,61 – 2.500 = 179.262,61 lei

161. În luna iulie 2008 o persoană juridică plătitoare de TVA realizează operaţiunile:
- livrări de bunuri pe piaţa internă în valoare de 220.000 fără TVA, TVA 19%;
- prestări de servicii pe piaţa internă scutite cu drept de deducere în valoare de 110.000 lei;
- prestări de servicii pe piaţa internă scutite fără drept de deducere în valoare de 180.000 lei;
- achiziţii de mărfuri în valoare de 100.000 fără TVA, TVA 19%, destinate în întregime operaţiunilor cu
drept de deducere;
- achiziţii de materiale consumabile şi servicii în valoare de 190.000 lei fără TVA, TVA 19%, din care 70%
sunt destinate activităţilor cu drept de deducere şi 30% activităţilor fără drept de deducere.
Determinaţi TVA de plată în luna iulie 2008
Rãspuns:
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Întrucât societatea a ţinut evidenţa aprovizionărilor separat pentru activităţile cu drept de deducere şi pentru activităţile
fără drept de deducere vom lua în calculul TVA-ului deductibil numai acele achiziţii destinate realizării operaţiunilor
cu drept de deducere, nefiind necesară utilizarea pro-ratei.
TVA deductibil = 100.000 x 19% +( 190.000 x 70% x 19%) = 44.270 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
TVA colectat = 220.000x 19% = 41.800 lei
Pas 3. determinarea TVA de plată sau de recuperat aferent lunii iulie 2008
TVA colectat < TVA deductibil TVA de recuperat = 44.270 – 41.800 = 2.470 lei

43
162. În luna august 2008 o societate plătitoare de TVA realizează următoarele operaţiuni:
- exporturi (în afara Comunităţii) în valoare de 400.000 lei;
- livrări de bunuri pe piaţa internă în valoare de 250.000 lei fără TVA, TVA 19%;
- prestări de servicii pe piaţa internă scutite fără drept de deducere în valoare de 200.000 lei;
- achiziţii de materii prime şi materiale consumabile de pe piaţa internă în valoare de 600.000 lei fără TVA,
TVA 19%, destinate realizării activităţilor firmei;.
- beneficiază de prestări servicii de la terţi în valoare de 560.000 lei, preţ cu TVA, TVA 19%(=> achizitie serv)
Determinaţi TVA de plată către bugetul statului în luna august 2008.

Rãspuns:
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Întrucât societatea nu a reflectat separat achiziţiile destinate operaţiunilor cu drept de deducere şi cele destinate
operaţiunilor fără drept de deducere, vom calcula TVA deductibil aferent tuturor achiziţiilor şi apoi, pe baza proratei,
TVA ce poate fi dedus .
TVA deductibil = 600.000achiz mp x 19% + 560.000 x (19/119) = 203.411,77 lei
Pro rata = (livrări cu drept de deducere) / (total livrări) = (400.000 + 250.000) / (400.000 + 250.000 + 200.000) =
650.000 / 850.000 = 76,47%
TVA ce poate fi dedus = 203.411,77 x 76,47% = 155.548,98 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
La export TVA = 0
TVA colectat = 250.000 livr bunuri x 19% = 47.500 lei
Pas 3. Determinarea TVA de plată sau de recuperat
TVA colectat < TVA ce poate fi dedus = TVA de recuperat = 155.548,98 – 47.500 = 108.048,98 lei

163. Agentul economic X achiziţionează de la producătorul Y o cantitate de 1.000 perechi de pantofi la preţul de
producţie de 250 lei / pereche, preţ fără TVA. Producătorul Y decide acordarea unui discount de 10% pentru această
comandă. Agentul economic X aplică un adaos comercial de 30% la preţul de achiziţie al pantofilor după care vinde
800 de perechi agentului economic W şi 200 de perechi agentului economic Z. Întrucât agentul economic W este un
vechi client, X decide să-i acorde un discount de 5% la vânzarea celor 800 perechi de pantofi.
Ştiind că toţi agenţii economici participanţi la circuit sunt înregistraţi în scop de TVA România, iar toate operaţiunile
au loc în România, determinaţi TVA de plată sau de recuperat pentru agentul economic X.
Raspuns:
Pas 1. Determinarea TVA deductibil
Preţ de producţie pantofi = 250 lei / pereche
Discount = 10%
Preţ de achiziţie fără TVA = 250 – 250 x 10% = 225 lei / pereche
TVA deductibil = 225 x 1.000 x 19% = 42.750 lei
Pas 2. Determinarea TVA colectat
Preţ achiziţie = 225 lei / pereche
Adaos comercial = 225x 30% = 67,5 lei / pereche
Preţ vânzare fără TVA = 292,5 lei / pereche
Pentru vânzarea către W: Preţ vânzare = 292,5 lei/pereche
Discount = 5% x 292,5 = 14,63 lei/pereche
Preţ vânzare fără TVA = 277,87 lei / pereche
TVA colectat = 277,87x 800 x19% = 42.236,24 lei
Pentru vânzarea către Z: Preţ vânzare = 292,5 lei / pereche
TVA colectat = 292,5 x 200 x19% = 11.115 lei
TVA colectat = 42.236,24 + 11.115 = 53.351,24 lei . 53.351 lei
Pas 3. Determinarea TVA de plată sau de recuperat
TVA colectat > TVA deductibil TVA de plată = 53.351 – 42.750 = 10.601 lei

164. O societate comercială achiziţionează un mijloc fix pentru care plăteşte un avans de 30% din valoare în luna iulie
2008, urmând ca restul de 70% să fie achitat în luna septembrie, atunci când mijlocul fix îi este livrat. Factura este
făcută pentru întraga valoare în luna iulie 2007. Dacă valoarea mijlocului fix este de 500.000 lei, preţ fără
TVA, determinaţi TVA-ul deductibil aferent lunii iulie 2008.
Rãspuns:
TVA devine exigibilă la data facturii astfel că societatea îşi înregistrează în luna iulie 2008 un TVA deductibil de
500.000x 19% = 95.000 lei.

44
165. O societate comercială achiziţionează în luna martie mărfuri în valoare de 40.000 lei fără TVA pe care le achită
în proporţie de 60% în luna martie şi 40% în luna aprilie. Tot în luna martie ea facturează către clienţi mărfuri în
valoare de 50.000 lei preţ fără TVA pentru care va primi contravaloarea integral în luna aprilie. Determinaţi TVA
de plată sau de recuperat aferent lunii aprilie, ştiind că toate operaţiunile au loc în România, între persoane
înregistrate în scop de TVA în România.
Rãspuns:
TVA devine exigibilă la data livrării sau data facturării. Astfel, TVA-ul aferent achiziţiilor este exigibil în luna martie,
iar TVA-ul aferent livrărilor este exigibil tot în luna martie , pentru luna aprilie societatea nu are de plătit sau de
recuperat, întrucât ea nu a desfăşurat operaţiuni impozabile cu exigibilitate în luna aprilie.

166. În cadrul unei societăţi comerciale înregistrate în scop de TVA în România au loc următoarele operaţiuni în luna
iunie 2008:
- emiterea de facturi în valoare de 30.000 lei fără TVA, cota 19% pentru livrarea de bunuri în România;
- emiterea de facturi în valoare de 10.000 lei fără TVA, cota 19% pentru prestarea de servicii având locul în România;
- achiziţia din România, de la furnizorii interni, de bunuri în valoare de 25.000 lei, cota TVA 19%;
- primirea facturii de 1.500 lei fără TVA privind rata 15 de plată aferentă achiziţionării unui utilaj cu plata în rate de pe
piaţa internă (contractul a fost încheiat în 2006);
- primirea facturii externe referitoare la plata ratei de leasing extern pentru un automobil contractat în luna februarie
2007 prin leasing extern din Franţa, în valoare de 280 euro, inclusiv TVA francez în cotă de 19,6%. Conform
contractului, data de plată este de 15 a fiecărei luni.
Cursul de schimb este 3,3 lei/euro
Determinaţi:
a) TVA deductibil;
b) TVA colectat;
c) TVA de plată sau de recuperat.
Rãspuns:
a) Determinarea TVA deductibil
Pentru bunurile achiziţionate în rate prin contracte încheiate înainte de 31.12.2006, TVA devine exigibilă la
data plăţii fiecărei rate (Cod Fiscal, art. 161, alin (15)).
Pentru operaţiunile leasing extern pentru mijloace de transport, locul prestării este unde este stabilit prestatorul (Cod
Fiscal, art. 133, alin (1)).
TVA deductibil = 25.000 x 19% + 1.500 x 19% = = 5.035 lei
b) Determinarea TVA colectat
TVA colectat = 30.000 x 19% + 10.000x 19% = 7.600 lei
c) Determinarea TVA de plată
TVA de plată = 7.600 – 5.035 = 2.565 lei

167. Selectaţi dintre operaţiunile prezentate mai jos acele operaţiuni pentru care se aplică cota redusă de TVA de9%:
- prestări de servicii medicale;
- livrări de produse ortopedice;
- livrările de organe, de sânge şi de lapte de provenienţă umană;
- livrarea de manuale şcolare;
- activitatea de învăţământ;
- dreptul de intrare la muzee;
- cazarea în cadrul sectorului hotelier;
Rãspuns:
Operaţiunile pentru care se aplică cota redusă de 9% sunt:
- livrări de produse ortopedice;
- livrarea de manuale şcolare;
- dreptul de intrare la muzee;
- cazarea în cadrul sectorului hotelier.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 140, alin 2

168. O societate comercială A produce o cantitate de 2.000 sticle de vin spumos a 0,75 l/sticlă la un preţ de producţie
de 8 lei/sticlă. Societatea A vinde către societatea B cele 2.000 de sticle în luna aprilie 2008. Valoarea accizei specifice
pentru vinul spumos este de 34,05 euro/hl. produs, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro.

45
Determinaţi valoarea accizei şi a TVA aferente lunii aprilie pe care trebuie să le declare societatea B la administraţia
financiară, dacă B nu mai realizează nici o altă operaţiune în luna aprilie 2008.
Rãspuns:
Societatea B este comerciant, nu producător, ca urmare ea nu are obligaţii declarative în ceea ce priveşte accizele.
Pentru determinarea TVA-ului de declarat trebuie să determinăm preţul fără TVA la care B va cumpăra de la A. Acest
preţ = Preţ de producţie + Acciza
Preţ de achiziţie fără TVA = (2.000x 8) + (34,05x 3,3 x 2.000x 0,75 / 100) = 16.000 + 1685,48 = 17.685,48 lei
TVA deductibil = 17.685,48 x 19% = 3.360 lei
Deci societatea trebuie să declare un TVA de recuperat de 3.360 lei.
Sau 8 lei + 0,84 acciza = 8.84 cost pe sticla de 0.75l

169. La inventarierea de la sfârşitul exerciţiului financiar 2007 se constată lipsa unui mijloc fix în valoare de20.000 lei
care a fost amortizat în proporţie de 30%,lipsa nefiind imputabila. Explicaţi tratamentul fiscal din punct de vedere al
TVA.
Rãspuns:
Bunul constatat lipsă în gestiune şi neimputabil este o livrare către sine pentru care societatea comercială trebuie să
colecteze TVA.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 128 (4), art. 155 (2) şi HG 44/2004 privind
Normele de Aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VI -TVA,
pct. 70 (1) şi (2).
Dreptul de ajustare (de deducere) dispare dupa 5 ani
Pot exista 2 situatii :
A) M fix a fost utilizat pe o perioada mai < decat cea stabilita in codul fiscal de bun de capital( 5 sau 20 de ani)
in acest caz societatea fiind obligate sa procedeze la ajustarea dreptului de deducere astfel :\
Tva ded de la achiz / dur prev cf Codului Fiscal (5 sau 20 de ani ) = ajustarea anuala
Pt fiecare din anii ramasi de neutilizare se va colecta TVA afferent
635 = 4427 (ajustare anuala )
Cal si inreg se fac lunar
B) Daca bumul a fost scos din gestiune dupa trecerea celor 5 ani respective 20 nu mai exista implicatii
dpdpv al TVA -ULUI

170. Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor o reducere comercială. Să se determine TVA
aferentă mărfurilor vândute de către furnizor, cunoscând următoarele:
Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei
Rabat 10% acordat mărfurilor vândute.
Rãspuns: =342 lei
Metodologia de calcul:
Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei
Rabat 10% (2.000 lei x 10%) .......................................200 lei
Baza de impozitare TVA...........................................1.800 lei
(2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei)
TVA 19% (1.800 lei x 19%).........................................342 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art.137 (3).

171. Un furnizor acordă clientului său în momentul facturării mărfurilor reduceri comerciale.
Să se calculeze TVA aferentă mărfurilor vândute de către furnizor, cunoscând următoarele:
Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei
Rabat 10% şi remiză 5% acordate mărfurilor vândute.
Rãspuns: 325 lei
Metodologia de calcul:
Preţ de vânzare ..........................................................2.000 lei
-Rabat 10% (2.000 lei x 10%) .......................................(200 lei)
VAL COMERCIALA.....................................................1.800 lei(2.000 lei – 200 lei = 1.800 lei)
-Remiză 5% (1.800 lei x 5%) ..........................................(90 lei)
VAL COMERC NETA …...........................................1.710 lei (1.800 lei – 90 lei = 1.710 lei)
TVA 19% (1.710 lei x 19%).........................................325 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 137 (3).

46
172. Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate.
Să se calculeze TVA datorată în vamă, în condiţiile în care se cunosc următoarele date:
Valoarea în vamă a mărfurilor ....................................100.000 lei;
Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%.
Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă.
Rãspuns: 20.995 lei
Metodologia de calcul:
Valoarea în vamă a mărfurilor ...................................................100.000 lei
Taxă vamală10% (100.000 lei x 10%) ..........................................10.000lei
Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%) ......................................500 lei
Total bază de impozitare TVA.........................................................110.500 lei
TVA 19% (110.500 lei x 19%)...........................................................20995 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 139

173. Se importă din SUA produse finite spre a fi comercializate. Să se calculeze TVA datorată în vamă, în condiţiile în
care se cunosc următoarele date:
Valoarea în vamă a mărfurilor ...................................... 100.000 lei;
Taxe vamale 10%, comision vamal 0,5%, acciza 30%
Importatorul nu beneficiază de certificat de amânare la plata TVA în vamă.
Rãspuns:
Valoarea în vamă a mărfurilor ..........................................................100.000 lei
Taxă vamală10% (100.000 lei x 10%) ................................................10.000 lei
Comision vamal 0,5% (100.000 lei x 0,5%) ............................................500 lei
Total ...................................................................................................110.500 lei
Acciza 30% (110.500 lei x 30%)..........................................................33.150 lei
Total bază de impozitare TVA..........................................................143..650 lei
TVA 19% (143.650 lei x 19%)..............................................................27.294 lei
Legislaţie: Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 139

174. O societate comercială realizează din producţia internă artcole de cristal.


Să se calculeze TVA, cunoscând următoarele date: preţ de livrare, mai puţin accizele, al produselor 20.000 lei, acciza
55%.
Rãspuns: 5.890 lei
Preţ de livrare al produselor ................................................................20.000 lei
Acciza aplicabilă 55% (20.000 lei x 55%)...........................................11.000 lei
Total bază de impozitare TVA.............................................................31.000 lei
TVA 19% (31.000 lei x 19%).................................................................5.890 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 137

175. Să se determine pro-rata cunoscându-se următoarele date:


Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei.
Rãspuns: 67%
Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere................115.000 lei
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere............. 57.500 lei.
Pro-rata. =115.000/(115.000 +57.500)...................................................... 67%
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 147 (6) şi (7).

176. Să se determine TVA de dedus aplicând pro-rata, cunoscând următoarele date:


Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei;
Bunuri şi servicii achiziţionate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi de operaţiuni care
nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei.
Rãspuns: 127 lei

I. Determinarea pro-rata
Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere................115.000 lei

47
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere............. 57.500 lei.
Pro-rata.(115.000/(115.000 +57.000) ..................................................... 67%

II. Determinarea TVA de dedus........................................................................127 lei


190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus
190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibilă
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 147 (6) - (11)

177. Să se determine TVA de plată, cunoscând următoarele date:


Venituri obţinute din operaţiuni taxabile care dau drept de deducere: 115.000 lei;
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere 57.500 lei;
Bunuri şi servicii achiziţionate atât pentru realizarea de operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi de operaţiuni care
nu dau drept de deducere 1.190 lei, din care TVA 190 lei;
Bunuri şi servicii achiziţionate destinate exclusiv realizării de operaţiuni care dau drept de deducere 119.000 lei, din
care TVA 19.000 lei;
Rãspuns: 2.723 lei
Metodologia de calcul:
I. Determinarea pro-rata
Venituri obţinute din operaţiuni care dau drept de deducere................115.000 lei
Venituri obţinute din operaţiuni scutite fără drept de deducere............. 57.500 lei.
Pro-rata.......................................................................................................... 67%
II. Determinarea TVA de dedus...................................................................127 lei
190 lei x 67% = 127 lei TVA de dedus
190 lei x 33% = 63 lei TVA nedeductibilă
III. Determinarea TVA de plată

TVA colectată. (115.000 lei x 19%)............................................................21.850 lei


TVA deductibilă.(19.000 lei + 127 lei )........................................................19.127 lei
TVA de plată (21.850 lei – 19.127 lei = 2.723 lei).........................................2.723 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 147 (6) - (11) şi art. 1471

178. La data de 31 martie 2007 din evidenţele contabile s-au centralizat următoarele date:
TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................3.230 lei
TVA colectată ..................................................................................................7.460 lei
TVA deductibiliă .............................................................................................2.850 lei
Societatea obţine numai venituri din operaţiuni care dau drept de deducere. Să se calculeze TVA care rezultă din
regularizarea datelor la sfârşitul lunii.
Rãspuns: 1.380 lei
Metodologia de calcul:
4427= 7.460 lei
4426= 2.850 lei
 TVA de plată în luna martie 2007 = 4.610 lei
TVA de rambursat (recuperat) din decontul lunii precedente..........................3.230 lei
TVA de plată la 31 martie 2007 : (4.610 lei – 3.230 lei) = 1.380 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 1471

179. Ce tipuri de operaţiuni intră în sfera de aplicare a TVA?


Raspuns:
În sfera de aplicare a Tva în România intră: livrările de bunuri (la intern, intracomunitare, exportul), achiziţiile
intracomunitare, prestările de servicii şi importul.

180. Care sunt cotele de TVA în România?


Raspuns:
Cotele de TVA sunt 19% şi 9%. Mai pot exista operaţiuni scutite cu sau fără drept de deducere, precum şi operaţiuni
neimpozabile în România.

181. Când devine exigibilă taxa pe valoarea adăugată în cazul achiziţiilor intracomunitare?
Raspuns:-art.135 ali 2) si3) din codul fiscal

48
-alin.2):”in cazul unei achiziţii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine in cea de-a 15 zi a lunii
urmatoare celei in care a intervenit faptul generator”.
-alin 3):”prin exceptie de la prevederile alin 2,exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii prevazuta in
legislatia altui stat membru la articolul echivalent art.155(1), daca aceasta este emisa inainte de cea de-a 15 zi a
lunii urmatoare faptului generator.
Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare
categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
a) activităţi independente;
b) salarii;
c) cedarea folosinţei bunurilor;
d) investiţii;
e) pensii;
f) activităţi agricole;
………………..LISPSA PANA LA 212 ………………………………………………………………………………..
182 SC ALFA (ROMANIA) VINDE LUI BETA (UNGARIA ) FRUCTE Ce operat treb real de ALFa si
conditiile pt care alfa sa factureze scutit cu drept de deducere ?
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu
transport : Ro------ Hu

SC ALFA din RO => realizeaza Livrare intracomunitara pentru ca bunurile sunt transportate din Ro in Hu
=> , neimpozabil in Ro, scutit cu drept de deducere
Conditii de scutire:- Beta comunica cod de TVA din HU
- bunurile sunt transportate din Ro in Hu

183 transport de la Buzau la Oradea


alfa : pers impozabila, inreg. in scop de tva in ro
Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu dar are un sediu permanent in Oradea
Raspuns: NU este Livrare InterComunitara- se factureaza cu TVA deoarece bunurile nu sunt transportate din
Ro in HU ci sunt transportate la sediul Beta din Oradea. .
Operatiunea ar fi scutita cu drept de deducerea daca bunurile ar fi trnsportate din Ro in Hu si SC Beta
comunica cod de Hu.

184 transport : Ro------ Franta


Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Hu CE TRANSMITE CODUL DE TVA DIN UNGARIA
Nu este corecta factura. Trebuia facuta factura fara TVA deoarece sunt indeplinite conditiile de scutire:
1. bunurile sunt transportate din Ro in Fr.
2. beneficiarul a comunicat cod de TVA din alt STATMEMBRU ( Hu), cu toate ca bunurile au fost
transportate in Franta
In aceasta situatie are loc o Livrare InterComunitara in Ro si o Achizitie intercomunitara in Franta unde SC
Beta din HU va trebui ulterior sa se inregistreze si sa declare Achizitie intercomunitara in Franta .
In cazul livrarii intercom locul livrarii este locul unde incepe transportul si locul Achizitie intercomunitara este
locul unde se termina transportul. Intre SM diferite
Varianta corecta ar fi sa factureze fara TVA cu mentiunea “ scutit cu drept de deducere”
185 care sunt con in care sc gama (portu) a fact cu cond “scutit cu dr de ded “
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia
transport : Portugalia------ RO
Conditiile sunt indeplinite pentru ca SC Gama din Portugalia sa factureze scutit cu drept de deducere catre
SC Alfa din Ro daca :
a. Alfa comunica cod de TVA din RO unde are loc AIC
b. Bunurile sunt transportate din Portugalia in Ro.

186
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia
transport : Portugalia------ RO

49
SC Alfa SRL face o AIC in Ro. Primeste factura fara TVA de la SC Gama din Portugalia unde are loc LIC.
In Ro SC Alfa aplica taxarea inversa 4426=4427, cu 4426 deductibil integral pentru ca bunurile sunt destinate
realizarii de operatiuni taxabile; inregistreaza TVA in Decontul de TVA la rindurile corespunzatoare AIC ( 4
si 14) si depune Declaratia recapitulativa 390.

187
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Portugalia
transport : Portugalia------ RO
In Ro SC ALFA face AIC la care aplica taxarea inversa si o declara in Decont 300 si Declaratia recapitulativa
390. ( Bunurile sunt transportate din Port. in Ro)

188
X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania
transport : RO------ Germania
Operatiunea de livrare din Ro de la SC X, in Germania la SC Z reprezinta LIC, neimpozabila in Ro si factura
se va emite fara TVA, scutit cu drept de deducere, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
- bunurile sunt transportate din Ro in Germ.
- Sc Z a comunicat codul de TVA din Germ.
Daca SC Z nu comunica cod de TVA din Germania dar stim ca exista transport, SC X va emite factura cu TVA
din Ro de 19%, TVA inscris pe factura 1900 ( 10000*19%)

189
Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in RO (aplica reg.special de scutire, CA< 35000 euro,Grupul G4)
Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania
transport : RO------ Germania
SC Alfa SRL- va emite factura fara TVA deoarece nu este inregistrata in scopuri de TVA.
- are cod fiscal fara Ro ( nu este inreg. in scopuri de TVA)

190
Beta SRL Buc.cu cod de TVA vinde televizore catre SC Gama din Franta care este inregistrata si in Ro.
Televizoarele in val. de 200.000 lei sunt transportate din Bucuresti la un depozit al SC Gama din Iasi.
NU are loc o LIC pentru ca bunurile nu sunt transportate in alt SM. Se va face factura cu TVA de 19 % pentru
ca are loc o livrare pe teritoriul Ro. Bunurile sunt puse la dispozitia beneficiarului in Ro. Locul livrarii este in
Ro. Suma TVA inscrisa pe factura 38.000 lei ( 200000*19%)

191
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
BBB: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Franta
transport : RO------ Germania
In Ro are loc o LIC de la sediul SC Alfa din Ro catre BBB care a comunicat cod de TVA din Franta dar
bunurile sunt transportate in Germania.
SC Alfa emite factura fara TVA, scutit cu drept de deducere .
Daca bunurile nu ar fi transportate sau daca BBB nu ar fi comunicat cod de TVA din alt SM atunci
operatiunea ar fi cu TVA si suma TVA inscrisa pe factura ar fi de 38.000 lei ( 200000*19%)

192
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Ro
Alfa : pers neimpozabila=intreprindere mica in HU=>Grupul G4
transport : RO------ HU

50
SC Gama face o livrare din Ro in Hu cu TVA pentru ca beneficiarul din HU nu comunica cod de TVA ( nu
sunt indeplinite conditiile de scutire). Suma TVA inscrisa pe factura 2850lei (15000
+15000x19%=15000+2850TVA)

193
X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Marea Britanie
transport : Marea Britanie------ RO
SC X SRL din Ro trebuie sa comunice SC Z din Marea Britanie codul de inreg. in scopuri de TVA in Ro.
In GB are loc LIC iar in Ro are loc AIC.

194
X : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Z: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Germania
transport : Germania---- RO

SC Z din Germania face factura fara TVA, este LIC in Germania, scutita cu drept de deducere pentru ca sunt
indeplinite cond de scutire : - X comunica cod de Ro
- bunurile sunt transportate din Germ. In Ro.
In Ro are loc AIC , SC X inregistreaza 4426=4427 suma de 6840 lei ( 10000 euro *3,6*19%= 6840)

195.
SC X SRL din RO achizitioneaza piese de la SC XYZ din HU care este inreg. si in Ro
Transportul bunurilor de la Satu Mare ( depozitul SC XYZ din HU) la SC X din Ploiesti.
Are loc o livrare pe teritoriul Ro, cu TVA Ro de 19 %, pentru ca bunurile sunt transportate de la Satu Mare la
Ploiesti
Suma TVA inscrisa pe factura emisa de SC XYZ din Hu este de 3420 lei ( 5000 euro *3,6* 19%)

196
Beta : pers neimpozabila=intreprindere mica in RO, neinreg. in scop de TVA in RO=>Grupul G4 , achizitioneaza
mobilier de 25000 euro
Alfa: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Franta
transport : Franta---- RO

Beta
- intreprindere mica in RO, neinreg. in scop de TVA in RO depaseste plafonul pentr achizitii de 10000euro/an
=>trebuie sa se inreg. in scop de TVA in RO pentru AIC conform art. 153^1 din CF .
- comunica codul de TVA RO la SC Alfa din Franta care va emite factura fara TVA fiind indeplinite conditiile
de scutire de TVA la livrare( comunicare cod beneficiar si transport).
In Ro SC Beta depune Decont special 301 si plateste TVA de 19 % in suma de 17100 lei ( 25000*3.6*19%=
17100).
SC Beta nu poate aplica taxarea inversa pentru ca este inregistrata in scopuri de TVA numai pentru AIC.
Depune si Declaratia recapit. 390

197
Gama : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO, 3 imprimante la expozitie
transport : RO---- Franta---- RO

LA SC Gama are loc un nontransfer fara tranzactie –(LIC neasimilata ) .Bunurile trebuie evidentiate in
registrul nontransferurilor in momentul expeditiei si la intorcere . Nu sunt obligatii declarative din p.d.v al
TVA in Decont si Decl. 390.

51
Daca bunurile nu se intorc non transferul devine transfer( LIC asimilata ).

198
Alfa: se infiinteaza la data de 19.06.2008, intreprindere mica => pers. neimpozabila =>nu plateste TVA
- la 31.12.2008 CA=72000:3,3817 21291,06euro
35000*3.3817=118359 lei / 12 luni
- pe 7 luni : 118359:12*7=69043 lei ( 20416 euro)
20416 euro<21291 euro (69.043lei <72000 lei) care reprezinta CA realizata , rezulta ca a depasit plafonul si
trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in termen de 10 zile de la data depasirii. Devine platitor de TVA cu
data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat in scopuri de TVA .

199
Alfa: 19.06.2008, intreprindere mica => pers. neimpozabila =>nu plateste TVA
31.12.2008 CA=60000:3,3817=17742,56euro => 18000euro pt 7 luni
12luni------X
7luni........18000
X=12x18000/7= 30857,14 =>30857 <35000euro => poate pastra regimul de intreprindere mica

200

Structura de comisionar – Comisionarul, ca persoana impozabila care actioneaza in nume propriu dar in
contul altei persoane, este considerat din punct de vedere al TVA cumparator-revanzator al bunurilor sau
prestarilor de servicii . Intermediarul care actioneaza in calitate de intermediar se considera ca el insisi a livrat
bunurile sau a prestat serviciile ( art. 128.2 si 129.2 din CF).

201
In cazul unei livrari catre sine cf. art. 128 alin.4 din CF, documentul pe baza caruia se colecteaza TVA este
Autofactura
CF art. 1551 : Persoana impozabilă sau persoana juridică neimpozabilă, obligată la plata taxei, trebuie să
autofactureze, până cel mai târziu în a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care ia naştere faptul
generator al taxei,

202
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , servicii transport
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in Polonia
transport : Bucuresti------ Timisoara

Transportul de la Bucuresti la Timisoara are loc pe teritoriul Ro.


Beneficiarul a comunicat codul sau de TVA din Polonia dar bunurile nu sunt transportate in alt SM.
Nu sunt indeplinite conditiile de scutire( cod beneficiar SM si transport in alt SM)
Ca urmare SC Alfa va emite factura cu TVA 19%. 10000*19%=1900 lei TVA inregistrat pe factura.

203
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , transport intracomunitar
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in PL
transport : Bucuresti------ Berlin
SC Alfa face transport intracomunitar cu locul de plecare din Ro si locul de sosire in Berlin ( altSM)
.Operatiunea este scutita de TVA in Ro pentru ca beneficiarul a comunicat un cod valabil de TVA din alt SM
( Polonia) diferit de al prestatorului.
Pe factura SC Alfa va face mentiunea “ scutit cu drept de deucere”

204
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , transport intracomunitar
Teta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO

52
transport : Bucuresti------ Berlin
Este TIC cu locul de plecare in Ro si locul de sosire in Germania.
Operatiunea nu este scutita in Ro pentru ca beneficiarul nu comunica prestatorului un cod valabil de TVA din
alt SM diferit de cel al prestatorului.
SC Teta din Polonia a comunicat cod Ro ca urmare va primi de la SC Alfa SRL factura cu TVA in valoare de
1900 lei (10000*19%)

205
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , consultanta contabila
Gama: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in PL, nu are sediu fix sau permanent in RO
Este serviciu intangibil prestat de SC Alfa SRL din Ro catre o persoana impozabila din Polonia (art.133.2.g).
SC Gama , persoana impozabila, nu trebuie sa comunice codul sau de TVA din SM.
SC Alfa face factura fara TVA, pe factura va face mentiunea scutit cu drept de deducere.

206
Alfa : pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO , consultanta contabila
Gama: pers neimpozabila=intreprinderi mici, nu are sediu fix sau permanent in PL

SC Alfa SRL presteaza servicii intangibile ( art.133.2.g) catre o persoana impozabila din Polonia. Serviciul va fi
facturat fara TVA chiar daca beneficiarul, persoana impozabila din Polonia nu este inregistrata in scopuri de
TVA in Polonia. Pe factura emisa de SC Alfa SRL se face mentiunea “ scutit cu drept de deducere”
neimpozabil in Ro.

207
Alfa : pers neimpozabila, neinreg. in scop de TVA in RO => op. scutite fara drept de deducere
Gama: pers impozabila, stabilita PL, inreg. in scop de TVA in PL, nu are sediu fix sau permanent in RO, consultanta
contabila.
SC Alfa SRL beneficiaza de servicii intangibile prestate de SC Gama din Polonia care este pers.impoz.
inregistrata in scopuri de TVA in Polonia. Locul prestarii in cazul serviciilor intangibile este in Ro. unde
beneficiarul SC Alfa este stabilit. SC Alfa primeste factura fara TVA de la prestatorul din Polonia dar va fi
obligata la plata TVA in Ro. SC Alfa SRL depune Decont special 301 si plateste TVA in Ro in suma de 820.8
lei( 1200euro*3.6*19%=820.8 lei)

208
Alfa: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO, inchiriaza cladire
Beta: pers impozabila, inreg. in scop de TVA in RO
Inspectorii nu au procedat corect pentru ca Normele de aplicare a Codului Fiscal, art. 160, prevad ca
depunerea cu intarziere a notificarii nu anuleaza dreptul de deducere la beneficiar daca pe notificare a
mentionat data de la care opteaza pentru plata TVA la inchirieri.

209. Termenele de depunere a declaratiei recapitulative de TVA


Răspuns :
Declaraţia se depune de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, în condiţiile art. 156.4 din Codul
Fiscal, care au efectuat în trimestrul de raportare livrări, achiziţii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau
livrări şi achiziţii în cadrul unei operaţiuni triunghiulare
Declaraţia recapitulativă se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii
trimestrului, la organul fiscal competent. Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, depun
declaraţia recapitulativă numai în trimestrul de raportare în care ia naştere exigibilitatea taxei pentru
livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri, precum şi pentru livrările şi achiziţiile de bunuri în cadrul unei
operaţiuni triunghiulare efectuate.

53
210. Achizitie combustibil in HU- se declara ?
Răspuns :
Nu.pentru ca nu este AIC . In Hu a avut loc o livrare locala cu TVA HU pentru care directorul a primit un bon
sau o factura cu TVA HU care in Ro se inregistreaza pe cheltuieli.

211.
pers fizica, RO, achizitie mijloace de transport din Germania si le revinde.

Persoana fizica care achizitioneaza in scopul revanzarii autoturisme si desfasoara activitati cu caracter de
continuitate devine persoana impozabila. Dupa depasirea plafonului de 35000 euro, persoana fizica ( persoana
impozabila) este obligata sa se inregistreze in scopuri de TVA .

212 Un agent economic importă din America de Sud 10.000 sticle alcool etilic concentraţie 50%, de 0,5 l/sticlă la preţ
extern de 100 euro/sticlă, nefiind plasate în regim suspensiv. Acciza specifică pentru alcool etilic este de 750 euro/hl
alcool pur. Cursul de schimb este 3,3 lei/euro.
Determinaţi valoarea accizei care trebuie plătită în vamă
Răspuns:
Acciza = 750 * 3,3 * [(10.000 * 0,5) / 100] * 50% = 61.875 lei

213. O societate comercială produce în luna mai 2008 2.000 pachete ţigări cu 10 ţigări în pachet. Acciza pentru ţigări
este de 50 euro/1000 ţigări, iar cursul de schimb este de 3,3 lei/euro. Cât este acciza datorată la bugetul de stat pentru
producţia realizată, dacă ţigările sunt eliberate în consum în luna mai 2008?
Rãspuns:
Acciza = 50 x 3,3 x (2.000 x 10)/1.000 =3300 lei

214. Precizaţi produsele pentru care se aplică accize armonizate.


Rãspuns:
Accizele armonizate se datorează pentru:
- bere;
- vinuri;
- băuturi fermentate, altele decât berea şi vinurile;
- produse intermediare;
- alcool etilic;
- tutun prelucrat;
- produse energetice;
- energie electrică.
Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 162

215. Un agent economic importă în 2008 din Rusia 40 bucăţi articole din cristal al un preţ de producător de 50
euro/bucată. Cheltuielile cu transportul extern al acestor produse au fost de 500 euro. Pentru aceste produse taxa
vamală este de 20%, comisionul vamal de 0,5%, iar acciza de 55%. Determinaţi valoarea accizei ce trebuie plătită în
vamă, dacă cursul de schimb este 3,3 lei/euro
Rãspuns:
Valoarea în vamă = 40 x 50 x 3,3 + 500 x 3,3 = 6.600 + 1.650 = 8.250 lei
Taxa vamală = 20% x 8.250 = 1.650 lei
Comisionul vamal = 0,5% x 8.250 = 41,25 lei
Acciza = 55% x (8.250 + 1.650 + 41,25) = 5.468 lei

216. O societate realizează din producţia internă bijuterii din aur, cu excepţia verghetelor. Preţul de livrare, mai puţin
accizele, al produselor este de 8.000 lei. Acciza care se aplică conform Codului Fiscal este de 15%.
Să se determine valoarea de facturare fără TVA a produselor, inclusiv acciza.
Rãspuns: 9.200 lei
Metodologia de calcul:
Baza de impozitare – Preţul de livrare, mai puţin accizele.................................8.000 lei
Acciza aplicabilă (15% x 8.000 lei)....................................................................1.200 lei
Valoarea de facturare fără TVA, inclusiv acciza ........................................... ...9.200 lei

54
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 208

217. Se importă din Canada produse de parfumerie pentru a fi comercializate.


Să se caluleze valoarea accizei în condiţiile în care se cunosc umrătoarele date: Valoarea în vamă 180.000 lei, taxă
vamală 10%, comision vamal 0,5%, acciza 35%.
Rãspuns: 69.615 lei
Valoarea în vamă a produselor ..........................................................180.000 lei
Taxă vamală10% (180.000 lei x 10%) ................................................18.000 lei
Comision vamal 0,5% (180.000 lei x 0,5%) ............................................900 lei
Total ...................................................................................................198.900 lei
Acciza 35% (198.900 lei x 35%)..........................................................69.615 lei
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 208

218. În luna martie 2008 un agent economic producător de bere a înregistrat o producţie de 10.000 hl, cu o
concentraţie alcoolică de 4,5% şi un număr de 6 grade Plato. Stabiliţi acciza datorată de producător ştiind că acciza
unitară este 0,43 euro/ 1 hl grad Plato, iar cursul de schimb din prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2006 este 1 euro =
3,4 lei.
A = 6 x 0,43 x 3,4 x 10000 = 87.720 lei

219. Care este sfera de aplicare a accizelor armonizate în România?


Sfera de aplicare a accizelor armonizate este următoarea::
a) berea;
b) vinurile;
c) băuturile fermentate, altele decât berea şi vinurile;
d) produsele intermediare;
e) alcoolul etilic;
f) tutunul prelucrat;
g) produsele energetice;
h) energia electrică.
Art.162 L571/2003 Cod fisc.

223. Ce document trebuie sa însoţeasca mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv?


Rãspuns:
Documentul administrativ de însoţire.
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 195(2) a).

224. Ce documente trebuie sa insoteasca miscarea intracomunitara a produselor accizabile cu acciza platita?
Rasuns:
Factura, precum si documentele de insotire simplificate, dupa caz
Legea 571/2003, Cod Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, art. 195(2) b),c).

COD PROCEDURA FISCALA

225. Care este organul fiscal competent teritorial pentru administrarea impozitelor şi taxelor datorate de
contribuabili, alţii decât marii contribuabili?
Rãspuns:
Cod de procedura fiscala, republicat in iulie 2007, art. 33, alin 1 : „(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor,
contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenţa revine acelui organ fiscal, judeţean,
local sau al municipiului Bucureşti stabilit prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau al
plătitorului de venit, în cazul impozitelor şi contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă, în condiţiile legii.”
Competenţa de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisă altui organ fiscal cu acordul
contribuabilului şi a primului organ fiscal.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin 1

55
226. În ce condiţii un alt organ fiscal decât cel competent teritorial, potrivit legii, şi anume cel în raza căruia
contribuabilul îşi are domiciliul fiscal, poate prelua competenţa pentru administrarea impozitelor şi taxelor datorate de
respectivul contribuabil?
Rãspuns:
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 33, alin 3, „(3) Pentru administrarea de către organele fiscale din
subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a creanţelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de
sediile secundare ale acestora, competenţa poate fi stabilită în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin.
(1), prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală.”
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin 3

227. Societatea „X” SRL a depus la data de 25 Aprilie 2008 decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent
trimestrului I 2008, solicitând totodată şi rambursarea sumei negative înscrisă în decontul respectiv, de 10.000 lei
Pentru soluţionarea cererii de rambursare, organul fiscal efectuează o inspecţie fiscală pe parcursul căreia decide şi
verificarea impozitului pe salariu
Inspecţia fiscală se finalizează în data de 10 iunie 2008 şi are ca rezultat stabilirea unei diferenţe suplimentare la
impozitul pe salariu faţă de cel datorat şi declarat la 25 ianuarie, de 5.000 lei. Organul fiscal competent emite nota de
compensare a TVA de rambursat cu diferenţa datorată la impozitul pe salariu în data de 20 iunie 2007.
Să se calculeze cuantumul majorărilor de întârziere datorat de contribuabil pentru diferenţa suplemntară de impozit pe
salariu, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns: 730 lei
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1, „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru
fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei
datorate, inclusiv. „Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b „b) pentru compensările din
oficiu, data stingerii este data înregistrării operaţiei de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială, conform
notei de compensare întocmite de către organul competent;”
Perioada pe care se calculează majorările de întârziere: 26 Ianuarie – 20 Iunie 2007
Majorări de întârziere = 5.000 x 146 zile x 0,1% = 730 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 1 şi art. 122, alin 1, lit. b

228. Care este domiciliul fiscal al unui contribuabil persoană fizică?


Rãspuns:
În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege:
a) pentru persoanele fizice, adresa unde îşi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în
care aceasta este diferită de domiciliu;
b) pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul
activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea principală;
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin 1 lit. a şi b

229. Dl. „A”, medic, cu domiciliul în Bucureşti, sectorul 1, are un cabinet individual pentru acordarea de consultaţii
medicale în Bucureşti, sectorul 3, având program în 4 zile din săptămână. Dl. „A” mai deţine un cabinet de consultaţii
medicale şi în oraşul Buftea, judeşul Ilfov, la acesta din urmă având program doar o zi pe săptămână.
Care este domiciliul fiscal al domnului „A”? Explicaţi.
Rãspuns: Bucuresti, Sectorul 3
În cazul creanţelor fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor prin Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, prin domiciliu fiscal se înţelege: pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în
mod independent sau exercită profesii libere, sediul activităţii sau locul unde se desfăşoară efectiv activitatea
principală.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin 1 lit. b

230. Societatea „X” SRL calculează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I 2008 în
sumă de 20.000 lei. Societatea virează la termenul legal – 25 Aprilie 2008 – impozitul datorat. De asemenea, la
termenul din 25 Aprilie 2008 societatea depune Declaraţia 100 la organul fiscal competent, însă omite să înscrie în
această declaraţie impozitul pe microîntreprinderi calculat, în sumă de 20.000 lei.
Care sunt efectele juridice ale plăţii impozitului pe venitul microîntreprinderilor asupra obligaţiei de declarare a
acestuia?

56
Rãspuns:
Obligaţia de a depune declaraţia fiscală se menţine şi în cazul în care a fost efectuată plata obligaţiei fiscale. Astfel,
chiar dacă plata a fost efectuată, nu înseamnă că nu mai există obligaţia de declarare.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 81, alin 3

231. Codul de procedură fiscală prevede obligaţia contribuabilului de a aduce la cunoştinţa organului fiscal orice
modificare ulterioară a datelor din declaraţia de înregistrare fiscală prin depunerea declaraţiei de menţiuni.
În ce termen trebuie depusă declaraţia de menţiuni?
Rãspuns: în termen de 30 de zile de la data producerii modificării
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 77, alin 1

232. Societatea „X” SRL datorează impozit pe profit astfel:


a) Creanţe principale reprezentând impozit pe profit, conform declaraţiei fiscale:
Trimestrul I 2007: 1.000, scadente la 25 aprilie 2007;
Trimestrul II 2007: 1.500, scadente la 25 iulie 2007;
Trimestrul III 2007: 200, scadente la 25 octombrie 2007;
Trimestrul IV 2007: 1.700, scadente la 25 ianuarie 2008.
b) Creanţe rezultate din inspecţia fiscală, cu termen de plată, conform deciziei de impunere comunicată în data de 20
ianuarie 2008:
Diferenţă trimestrul I 2007: =400 lei;
Accesoriu aferent diferenţei de 400 calculat până la 15 ianuarie 2008 (data finalizării controlului):=100 lei;
Diferenţă trimestrul III 2007:= 500 lei;
Accesoriu aferent diferenţei de 800 lei calculat până la 15 ianuarie 2008 (data finalizării controlului):= 60 lei;
Total:
o Principal:= 900 lei;
o Accesoriu: =160.lei
c) Creanţe accesorii stabilite prin decizie pentru neplata la scadenţă a impozitului pe profit:
Comunicată la data de 10 iulie 2007:= 200 lei;
Comunicată la data de 10 ianuarie 2008=: 300 lei.
Societatea efectuează pentru impozitul pe profit o plată de 3.500, la data de 10 martie 2008.
Să se precizeze cum va efectua organul fiscal stingerea obligaţiilor în evidenţa sa fiscală prin aplicarea regulii
privitoare la ordinea de stingere a datoriilor din Codul de procedură fiscală.
Rãspuns:

data Suma dat. Suma acop pl.10.03 Ramas de plata


10.03.08
25.04.07-princip. 1000 1000 0
10.07.07-accces. 200 200 0
25.07.07-princip. 1500 1500 0
25.10.07-princip. 200 200 0
10.01.08-acces. 300 300 0
25.01.08-princip. 1700 1700 0
Total=5960 3500 2460
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 115, alin 2 şi 3

233. Cum se stabileşte vechimea obligaţiilor de plată accesorii în scopul aplicării regulii de stingere a datoriilor?
Rãspuns:
Vechimea obligaţiilor fiscale de plată se stabileşte astfel:
a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;
b) în funcţie de data comunicării, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organele
competente, precum şi pentru obligaţiile fiscale accesorii;
c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale
principale stabilite de contribuabil.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 115, alin 3

234. Care este termenul legal în care organul fiscal trebuie să soluţioneze o cerere a unui contribuabil în cazul în
care pentru aceasta sunt necesare informaţii suplimentare?
Rãspuns:
57
Ca regulă generală, cererile depuse de către contribuabil potrivit Codului de procedură se soluţionează de către
organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare.
În situaţiile în care, pentru soluţionarea cererii, sunt necesare informaţii suplimentare relevante pentru luarea deciziei,
acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării şi data primirii informaţiilor solicitate.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 70, alin 1 şi 2

235. Societatea „X” SRL a stabilit şi declarat la data de 25 Ianuarie 2008 un impozit pe veniturile
microîntreprinderilor aferent trimestrului IV 2007 în sumă de 12.000 lei. Ulterior, societatea constată că a calculat
greşit impozitul, suma corectă a acestuia fiind de 10.000 lei. Ca urmare, societatea îşi exercită dreptul de a corecta
declaraţia şi depune în data de 25 Aprilie 2007 declaraţia rectificativă, dată la care efectuează şi plata sumei de 10.000
de lei în contul impozitului datotorat.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorat ca urmare a neplăţii la scadenţă a impozitului pe
venitul microântreprinderilor aferent trimestrului IV 2007, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de
întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1, „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru
fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei
datorate, inclusiv.”
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 3, „(3) În situaţia în care diferenţele rezultate din
corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se
datorează majorări de întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat
următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
Perioada pe care se calculează majorările de întârziere: 26 Ianuarie – 25 Aprilie 2008
Suma la care se datorează majorările: 10.000
Majorări de întârziere = 10.000 x 90 zile x 0,1% = 900 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 1 şi 2

236. Care este termenul în care debitorii pot solicita organului fiscal corectarea erorilor din documentele de plată a
impozitelor şi taxelor?
Rãspuns: Un an de la data plăţii
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 114, alin

237. Care este termenul în care actul administrativ fiscal este considerat comunicat în cazul comunicării lui prin
publicitate?
Rãspuns: 15 zile de la data afişării anunţului.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 44, alin 3

238. Camera profesionala „C”, persoană juridică de utilitate publică are organizate in structura sa desmembraminte
(sedii secundare) fără personalitate juridică, denumite „filiale”. Parte din aceste desmembrăminte (sedii secundare),
neavând mai mult de 5 salariaţi, nu îndeplinesc condiţia cerută de lege pentru a fi înregistrate ca puncte de lucru
plătitoare de impozit pe venitul din salarii şi, pe cale de consecinţă, de a li se atribui cod de identificare propriu. Aceste
desmembrăminte trebuie însă declarate la organul fiscal, fără a primi cod de identificare propriu.
Cum se declară şi care este organul fiscal competent pentru îndeplinirea obligaţiei de înregistrare în cazul sediilor
secundare care au mai puţin de 5 salariaţi?
Rãspuns:
Declararea se face în termen de 30 de zile de la înfiinţarea sediilor secundare (Cod procedură fiscală) prin
depunerea declaraţiei privind sediile secundare (OMFP 1329/2004). Competenţa teritorială pentru administrarea
acestora revine organului fiscal în a cărui rază teritorială acestea se află situaţie. (Cod procedură fiscală)
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 34 şi art. 74 şi OMFP 1329/2004

239. Până la ce dată poate organul fiscal să efectueze inspecţia fiscală şi, eventual, să modifice prin decizie de
impunere impozitul pe profit aferent trimestrului I 2004? Explicaţi
Rãspuns: 31 decembrie 2009
Baza de impunere s-a constituit în trim I 2004, termenul de prescripţie începe să curgă de la 01 ianuarie 2005, deci
inspecţia se poate efectua până la 31 decembrie 2009.
Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale

58
Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea
dispune altfel.
Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie
a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.
Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care,
potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 23, art. 91 şi art. 98

240. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale generale care începe pe data de 10 Aprilie 2007 şi se
finalizează la data de 30 iunie 2007, dată la care are loc discuţia finală cu contribuabilul asupra constatărilor incluse în
Raportul de inspecţie fiscală.
În cursul discuţiilor, reprezentantul legal al societăţii invocă prescripţia dreptului organului fiscal de a stabili diferenţa
de 50.000 lei aferentă impozitului pe profit pentru trimestrul I 2002, declarat de societate la data de 25 Aprilie 2002.
Invocarea are ca motivare în drept prevederile legale aplicabile conform cărora prescripţia se împlineşte „în termen de
5 ani de la data la care a expirat termenul de depunere a declaraţiei pentru perioada respectivă”.
Cum va proceda organul fiscal? Va emite sau nu decizia de impunere pentru diferenţa de 5.000 lei? Explicaţi.
Rãspuns: DA. Va emite decizia de impunere, întrucât, conform prevederilor legale „Dreptul organului fiscal de a
stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel.
Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie
a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală”.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 91

241. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaraţia 100 privind obligaţiile la bugetul de stat în care
declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeaşi dată societatea depune şi decontul cu sumă negativă de
taxă pe valoarea adăugată în sumă de 50.000 lei, solicitând şi rambursarea.
La data de 30 Aprilie 2008 societatea înregistrează la organul fiscal cererea de compensare a celor două obligaţii
reciproce.
Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, constată că soluţionarea necesită
efectuarea în prealabil a inspecţiei fiscale. Ca urmare, se stabileşte prin decizie emisă la data de 10 iunie 2008, că taxa
pe valoarea adăugată la care este îndreptăţit contribuabilul este de 20.000 lei. La data de 15 iunie 2008 se emite şi nota
de compensare.
Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzătoare acestor acţiuni ale organului fiscal, le acceptă şi
efectuează plata diferenţei de 10.000 lei în data de 24 iunie 2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de societate, în urma soluţionării celor două cereri
depuse la organul fiscal, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Pentru suma de 20.000 lei admisă la compensare majorările se calculează pe perioada 26–30 Aprilie 2008
Pentru suma de 10.000 lei neadmisă la compensare majorările se calculează pe perioada 26 Aprilie – 24 Iunie 2008
Majorări de întârziere = 20.000 x 5 zile x 0,1% + 10.000 x 60 zile x 0,1% = 100 + 600 = 700 lei
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1 şi 2 „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru
fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei
datorate, inclusiv. (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare
scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b „a) pentru compensările la cerere, data stingerii
este data depunerii la organul competent a cererii de compensare;”
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 1 şi 2 şi art. 122, alin 1, lit. b

242. Societatea „X” SRL depune la data de 25 aprilie 2008 declaraţia 100 privind obligaţiile la bugetul de stat în care
declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei. La aceeaşi dată societatea depune şi decontul cu sumă negativă de
taxă pe valoarea adăugată în sumă de 50.000 lei, solicitând şi rambursarea.
La data de 25 Aprilie 2008 societatea înregistrează la organul fiscal cererea de compensare a celor două obligaţii
reciproce.
Organul fiscal, analizând cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, constată că soluţionarea necesită
efectuarea în prealabil a inspecţiei fiscale. Ca urmare, se stabileşte prin decizie emisă la data de 10 iunie 2007, că taxa
pe valoarea adăugată la care este îndreptăţit contribuabilul este de 40.000 lei. La data de 15 iunie 2007 se emite şi nota
de compensare.
Contribuabilul, primind actele administrative fiscale corespunzătoare acestor acţiuni ale organului fiscal, le acceptă.

59
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de societate, în urma soluţionării celor două cereri
depuse la organul fiscal, ştiut fiind că legea prevede un nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Nu se vor calcula majorări de întârziere.
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 120, alin 1 şi 2 „(1) Majorările de întârziere se calculează pentru
fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei
datorate, inclusiv. (2) Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau
modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare
scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv.”
Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b, „a) pentru compensările la cerere, data stingerii
este data depunerii la organul competent a cererii de compensare;”
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 1 şi 2 şi art. 122, alin 1, lit. b

243. Una dintre componentele registrului contribuabililor este vectorul fiscal. La ce se referă informaţia conţinută în
vestorul fiscal al unui contribuabil?
Rãspuns:
Vectorul fiscal cuprinde categoriile de obligaţii fiscale de declarare, potrivit legii.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 78, alin 1 lit. b

244. Societatea „X” SRL depune la data de 25 Aprilie 2008 decontul cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată în
sumă de 40.000 lei, fără a solicita şi rambursarea acestei sume. La aceeaşi dată, societatea mai depune şi declaraţia
privind obligaţiile la bugetul de stat în care declară un impozit pe profit datorat de 30.000 lei, dar pe care nu-l achită.
Poate organul fiscal să efectueze din oficiu compensarea celor două creanţe reciproce?
Rãspuns: NU
Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constată existenţa unor creanţe reciproce, cu
excepţia sumelor negative din deconturile de taxă pe valoarea adăugată fără opţiune de rambursare.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 116, alin 4

245. Care este termenul general de soluţionare a cererilor depuse de contribuabili potrivit Codului de procedură
fiscală?
Rãspuns: 45 de zile de la înregistrare
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 70, alin 1

246. Societatea „X” SA are datorii restante la bugetul de stat, pentru care organele fiscale au pornit executarea silită
prin poprire, atât asupra disponibilităţilor băneşti din conturile bancare, cât şi asupra sumelor pe care alte societăţi le
datorează soicetăţii „X”. Societatea se confruntă cu dificultăţi financiare şi, pe fondul lipsei de disponibilităţi în
conturile bancare, este în imposibilitate de a achita salariile. Pentru depăşirea situaţiei, societatea solicită aplicarea
prevederilor din Codul de procedură fiscală care prevăd următoarele: „(12) În măsura în care este necesar, pentru
achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum şi cele viitoare provenite
din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizării, respectiv de
la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu vor proceda la
decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu vor accepta alte plăţi din
conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, cu excepţia
sumelor necesare plăţii drepturilor salariale.”
Poate organul fiscal să dea curs solicitării societăţii debitoare cu privire la eliberarea de către terţul poprit în favoarea
sa a sumelor necesare plăţii drepturilor salariale? Explicaţi.
Rãspuns: NU.
Terţul poprit nu poate elibera sume în favoarea debitorului, chiar şi numai pentru plata drepturilor salariale ci poate
onora numai documentele de plată emise de debitor în vederea plăţii dreturilor salariale.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 149, alin 12

247. Este permis, conform Codului de procedură fiscală ca plata datoriei fiscale să fie efectuată de altă persoană decât
debitorul?
Rãspuns: DA
Plata obligaţiilor fiscale se efectuează de către debitori, distinct pe fiecare impozit, taxă, contribuţie şi alte sume
datorate bugetului general consolidat, inclusiv majorări de întârziere.
Obligatia poate fi achitata de orice persoana interesata, precum de un coobligat sau de un fidejusor.

60
Obligatia poate fi achitata chiar de o persoana neinteresata; aceasta persoana trebuie insa sa lucreze in numele si
pentru achitarea debitorului, sau de lucreaza in numele ei propriu, sa nu se subroge in drepturile creditorului.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 114, alin 2 şi Cod Civil, Art. 1093

248. Care este, potrivit Codului de procedură fiscală, momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie a
dreptului organului fiscal de a stabili impozite şi taxe şi cât este acest termen?
Rãspuns: „Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în
care legea dispune altfel.
Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie
a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală”.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 91

249. Care este primul act de executare silită în cazul creanţelor fiscale?
Rãspuns: Somaţia
Art. 145 (1) Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 145

250. Care este termenul de depunere a unei contestaţii împotriva unui act de executare silită al organului fiscal?
Rãspuns:
Contestaţia se poate face în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data când:
a) contestatorul a luat cunoştinţă de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somaţiei
sau din altă înştiinţare primită ori, în lipsa acestora, cu ocazia efectuării executării silite sau în alt mod;
b) contestatorul a luat cunoştinţă, potrivit lit. a), de refuzul organului de executare de a îndeplini un act de
executare;
c) cel interesat a luat cunoştinţă, potrivit lit. a), de eliberarea sau distribuirea sumelor pe care le contestă.
Contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului
urmărit poate fi introdusă cel mai târziu în termen de 15 zile după efectuarea executării.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 173, alin. 1 şi 2

251. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra
disponibilităţilor băneşti, băncile nu vor proceda la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea
conturilor debitorilor, şi nu vor accepta alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale
înscrise în adresa de înfiinţare a popririi.
Care sunt sumele exceptate de la aceste dispozitii?
Rãspuns: sumele necesare plăţii drepturilor salariale.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 149, alin 12

252. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate
pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul nu plăteşte ratele.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de
impunere în care stabileşte un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achită acest din urmă debit în data de 27
Octombrie 2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 1: 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei
Pentru plata anticipată 2: 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei
Pentru plata anticipată 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 4.000 x 300 x 0,1% = 1.200 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

61
253. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate
pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul nu plăteşte ratele.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de
impunere în care stabileşte un impozit anual de 2.000 lei. Contribuabilul achită acest din urmă debit în data de 27
Octombrie 2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 1: 1.000 x 291 zile x 0,1% = 291 lei
Pentru plata anticipată 2: 1.000 x 199 zile x 0,1% = 199 lei
Pentru plata anticipată 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

254. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate
pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de
impunere în care stabileşte un impozit anual de 3.000 lei.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 0 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

255. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate
pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de
impunere în care stabileşte un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achită în data de 27 Octombrie 2008,
respectiv în termenul de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală, stabilite de Codul fiscal pentru
achitarea diferenţelor rămase de achitat faţă de plăţile anticipate, întreaga datorie de 2.000 lei.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 1.000 x 300 x 0,1% = 300 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

62
256. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate
pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele două rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de
impunere în care stabileşte un impozit anual de 4.000 lei. Contribuabilul achită datoria în data de 27 Octombrie 2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 3: 1.000 x 107 zile x 0,1% = 107 lei
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 2.000 x 300 x 0,1% = 600 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

257. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate
pentru anul fiscal 2006 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de
impunere în care stabileşte un impozit anual de 5.000 lei. Contribuabilul achită în data de 31 Decembrie 2008,
depăşind astfel cu 100 de zile termenul de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere anuală, stabilite de
Codul fiscal pentru achitarea diferenţelor rămase de achitat faţă de plăţile anticipate, întreaga datorie de 2.000 lei.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 1.000 x 365 x 0,1% + 1.000 x 100 x 0,1% = 365 + 100 = 465 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

258. Contribuabilul „X”, persoană fizică independentă, a primit în data de 05 Martie 2007 decizia de plăţi anticipate
pentru anul fiscal 2007 în care organul fiscal a stabilit următoarele sume de plată:
- 15 martie: 1.000 lei;
- 15 iunie: 1.000 lei;
- 15 septembrie: 1.000 lei;
- 15 decembrie: 1.000 lei;
Contribuabilul plăteşte doar primele trei rate.
După depunerea declaraţiei de venit pe anul 2007, respectiv la data de 15 mai 2008, organul fiscal emite decizia de
impunere în care stabileşte un impozit anual de 0 lei şi un drept la restituire de 2.000 lei.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări calculate în anul 2007:
Pentru plata anticipată 4: 1.000 x 16 zile x 0,1% = 16 lei
Majorări calculate în anul 2008: 0 lei.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120, alin 6

259. Societatea „X” SRL a făcut obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia au fost stabilite sume suplimentare de
plată în cuantum de 50.000 lei. Societatea nu este de acord şi contestă la organul fiscal competent suma de 30.000 lei.
Totodată, societatea se adresează şi instanţei competente de contencios administrativ, solicitând suspendarea executării
deciziei de impunere prin care au fost stabilite diferenţele de plată.

63
Care este suma cauţiunii pe care societatea trebuie să o plătească pentru soluţionarea cererii de suspendare a executării
deciziei?
Rãspuns:
Cauţiunea = 20% din suma contestată = 20% x 30.000 = 6.000 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 215, alin 2

260. În ce condiţii este posibilă suspendarea executării unui act administrativ fiscal?
Rãspuns:
În situaţia în care s-a cerut suspendarea executării actului administrativ fiscal, în temeiul Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune
o cauţiune de până la 20% din cuantumul sumei contestate, iar în cazul cererilor al căror obiect nu este evaluabil în
bani, o cauţiune de până la 2.000 lei.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 215, alin 2

de organele fiscale, numai dacă termenii şi condiţiile acestora au fost respectate de contribuabil” (Cod procedură
fiscală art 42, alin 4) Societatea poate să nu o aplice, contribuabilul fiind însă expus riscului fiscal
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 42, alin 4

261. Care sunt elementele principale pe care trebuie să le cuprindă o contestaţie formulată împotriva unui act
administrativ fiscal?
Rãspuns:
a) datele de identificare a contestatorului;
b) obiectul contestaţiei;
c) motivele de fapt şi de drept;
d) dovezile pe care se întemeiază;
e) semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice.
Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 206, alin. 1

262. Societatea „X” SA, persoană juridică nerezidentă trebuie să execute, în baza unui contract încheiat cu o persoană
juridică română, două porţiuni ale unei autostrăzi. Prima porţiune, ce constituie potrivit Codului fiscal un sediu
permanent, străbate trei judeţe astfel: începe în judeţul A, municipiul Z, trece prin judeţul B şi se sfârşeşte în judeţul C,
municipiul Z. Cea de a doua porţiune, ce constiutie un sediu permanent distinct potrivit Codului fiscal, se află în
întregime pe raza municipiului V din judeţul D.
Care este organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de societatea „X” SA în România.
Explicaţi
Rãspuns:
Pentru sediul permanent 1: municipiul Z, judeţul A
Pentru sediul permenent 2: municipiul V, judeţul D
În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii
permanente, competenţa revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat fiecare sediu permanent. În
cazul în care activitatea unui sediu permanent se desfăşoară pe raza teritorială a mai multor organe fiscale, competenţa
revine acelui organ fiscal în a cărui rază teritorială începe activitatea acelui sediu permanent.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 33, alin. 2

263. Societatea „X” SRL este supusă executării silite pentru obligaţiile fiscale neachitate. În acest scop, ţinând cont de
cuantumul sumelor datorate, organul de executare aplică măsura executării silite mobiliare, sechestrând prin proces
verbal cele cinci mijloace de transport aflate în folosinţa societăţii, între care două sunt deţinute de societate în baza
unor contracte de închiriere încheiate cu asociatul unic.
Este corectă aplicarea măsurii de executare silită? Explicaţi.
Rãspuns: NU.
Sunt supuse executării silite orice bunuri mobile ale debitorului. Cele două maşini ale asociatului nu aparţin societăţii
debitoare, deci nu pot fi sechestrate.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 151, alin. 1

264. Societatea „X” SA face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreia sunt stabilite obligaţii suplimentare de plată
reprezentând impozit pe profit aferent trimestrului I 2008 în cuantum de 10.000 lei. Decizia de impunere prin care

64
organul fiscal stabileşte suma astfel datorată este comunicată societăţii în data de 10 iunie 2008. Societatea achită
debitul la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală şi menţionat în decizie, respectiv 5 iulie 2008.
Să se calculeze cuantumul legal al majorărilor de întârziere datorate de contribuabil ştiut fiind că legea prevede un
nivel al majorărilor de întârziere de 0,1% pe zi.
Rãspuns:
Majorări = 10.000 x 71 x 0,1% = 710 lei
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 120

265. Societatea „X” SRL face obiectul unei inspecţii fiscale în urma căreiansunt stabilite obligaţii fiscale suplimentare
de plată. Societatea formulează şi depune o contestaţie împotriva deciziei de stabilire a obligaţiilor suplimentare de
plată, dar pe care o retrage după două zile. Ulterior, societatea apreciază că există premise pentru soluţionarea
favorabilă a contestaţiei şi doreşte să depună contestaţia reformulată.
Are societatea dreptul de a mai depune contestaţia după ce aceasta a fost retrasă?
Rãspuns: DA.
Prin retragerea contestaţiei nu se pierde dreptul de a se înainta o nouă contestaţie în interiorul termenului
general de depunere a acesteia.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 208, alin. 2

266. Codul de procedură fiscală prevede un termen special pentru depunerea contestaţiei. Care este acest termen şi în
ce situaţii se aplică?
Rãspuns:
Termenul general: 30 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal;
Termenul special: 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal, dacă actul administrativ fiscal nu conţine
elementele obligatorii pe care trebuie să le conţină, potrivit legii.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 207

267.Codul de procedură fiscală reglementează dreptul contribuabililor la o dobândă pentru sumele de restituit sau de
rambursat de la buget, dacă restituirea sau rambursarea nu se face în termenul legal pentru soluţionarea cererilor
contribuabililor, termen stabilit de acelaţi act normativ.
Care este nivelul acestei dobânzi?
Rãspuns:
Dobânda datorată este la nivelul majorării de întârziere, respectiv de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 124

268. Cum se stabileşte vechimea creanţelor fiscale principale rezultate din declaraţiile rectificative în scopul aplicării
regulilor cu privire la ordinea de stingere?
Rãspuns:
În funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 115, alin. 3, lit. c

269. Organul fiscal transmite unui contribuabil decizia de impunere prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire, însă scrisoarea este înapoiată de poştă cu menţiunea „negăsit la domiciliu”. Ca urmare, organul fiscal decide
comunicarea deciziei prin publicitate.
În ce constă comunicarea prin publicitate?
Rãspuns:
Prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele
contribuabilului.
Legislaţie aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 44, alin. 3

270.Care este codul de identificare fiscala pt. persoanele fizice?


Raspuns: Codul numeric personal sau numar de identificare fiscala pt. persoanele care nu detin cod numeric personal
Art.69(1) Og 92/2003-Cod proced. fiscala.

271. Este obligat declararea in Rom a sed secundare din strainatate ale unui contrib cu dom fisc in Rom? Si
daca da, in ce termen?
Rãspuns: Da, este obligat declararea in termen de 30 zile de la înfiinţarea de filiale si sedii secundare- Art 74

65
272. Conform preved legale nedepunerea decl fisc da dreptul org fiscal sa procedeza la stab din oficiu a imp, tx,
contrib si a altor sume dator la bug gen consol. Din ce moment are org fisc dr de stab din oficiu.. in ac sit?
Rãspuns: Stab din oficiu a obligaţiilor fiscale nu se poate face inainte de implinirea unui termen de 15 zile de la
instiintarea contribuabilului prvind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale. Art 83, alin 4

273. In ce termen de la comunicarea somatiei tb stins debit pt ca proced de exec sa nu continue?


Rãspuns: Executarea silita începe prin comunicarea somaţiei. Daca in termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei
nu se stinge debitul, se continua masurile de executare silita. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu
Art 145

274. Impotriva soc Alfa Srl s-a emis o deciz de impun reprez impoz pe prof afer 2007 de 2123000 lei. Care este
org competent la care societ poate introduce contest. Impotriva deciz de impun?
Rãspuns: Constestatia se depune la organul fiscal ( respectiv vamal) al carui act administrativ este atacat si nu este
supusa taxelor de timbru. Contestatia se depune in termen de 30 zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal
sub sanctiunea decăderii. Art 207 alin 1

66