Sunteți pe pagina 1din 12

CERINȚE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN II

FISCALITATE

Conditii generale de promovabilitate:

 Simpla existenta a caietului de practica nu garanteaza promovabilitatea stagiarului.

 Stagiarul trebuie sa intocmeasca corect caietul de practica. Toate spetele trebuie rezolvate,
precizandu-se articolul/articolele din Codul fiscal la care se incadreaza fiecare speta.

 Stagiarul trebuie să facă dovada elaborarii propriului caiet de practica. In acest sens, trebuie
sa cunoască în detaliu continutul acestuia si sa faca o prezentare coerenta si legata a modului
in care a raspuns cerintelor.

 Stagiarul nu trebuie sa aiba dificultati in a identifica in caietul de practica documentele,


registrele, declaratiile si informatiile care sa ateste raspunsurile la cerinte.

 Stagiarul trebuie sa cunoasca si sa faca distinctia intre documente fiscale, registre fiscale,
declaratii fiscale, declaratii informative si declaratii recapitulative.

 Stagiarul trebuie sa cunoasca si sa faca distinctie intre modul de calcul al cifrei de afaceri din
punct de vedere contabil conform O.M.F.P. 1802/2014 si cifra de afaceri din punct de vedere
fiscal, care se ia in calcul la calculul plafonului pentru inregistrarea in scopuri de TVA
conform art. 310 din Codul fiscal, plafonului perioadei fiscale in materie de TVA, conform
art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, si a plafonului pentru TVA la incasare, conform art. 282
alin. (3) lit. a) din Codul fiscal.

 Caietul va fi prezentat in dosar de plastic cu o referentiere riguroasa a rezolvarilor.

 Se va printa fata-verso.

 Nu se accepta partile incluse in caiet si care nu pot fi prezentate corespunzator de stagiar (de
exemplu, cazurile de preluare a informatiilor din alte surse de tip ”copy-paste”).

CERINTE

Pentru contribuabilii prezentați mai jos realizați calculul obligațiior fiscale, prezentând
raționamentul profesional în baza căruia le-aţi stabilit, termenele de plată, obligațiile declarative
și termenele de depunere ale declaraţiilor.
Pentru fiecare contribuabil în parte (Societatea ALFA SRL, Eugen Dinu – profesie
liberală de avocat) atașați declarațiile fiscale, declaratiile recapitulative si declaratiile
informative, registrele fiscale si documentele centralizatoare. In ceea ce priveste declarațiie
fiscale, declaratiile recapitulative si declaratiile informative, daca acelasi formular se depune la
scadente diferite, atasati un singur formular completat pentru o scadenta, si doar mentionati cand
trebuie depus pentru celelalte scadente. In cazul ALFA SRL se vor atasa formularele completate
o singura data pentru situatia cand este platitor de impozit pe venit si o singură dată cand este

1
plătitor de impozit pe profit. Documentele justificative primare vor fi atasate doar pentru
exemplificare (unul pentru fiecare tip special de tranzactie).
Sa se identifice articolele din Codul fiscal la care se incadreaza fiecare speta pentru
fiecare contribuabil in parte.
In elaborarea caietului veti pleca de la o balanta de verificare proprie la 31 decembrie
2018.

1. SOCIETATEA ALFA SRL

 Forma de organizare: societate cu răspundere limitată (SRL)


 Număr asociați: 2 persoane fizice
 Obiect de activitate principal: comerț
 Capital social:
o Asociat 1: 20.000 lei, reprezentând 25% din capitalul social;
o Asociat 2: 60.000 lei, reprezentând 75% din capitalul social,
 Sediul social: București (un depozit închiriat)
 Inființare: octombrie 2018

Alte informații:
 Societatea aplică impozitul pe venitul microîntreprindererilor în 2019, având la 31.12.2018
venituri realizate care constituie baza impozabila prevazuta la art. 53 din Cod Fiscal în sumă
de ...... lei (la alegerea stagiarului).
 Societatea nu are salariați pe 1 ianuarie 2019.
 Societatea nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317.
 Societatea vinde produse atât altor societăți (librării, magazine specializate, etc), cât și
populației.
 Peste tot unde nu se precizează tipul produselor vândute sau cumpărate, vom presupune că
sunt produse pentru care se aplica cota standard de TVA, atunci când TVA este aplicabilă.
 Societatea a realizat cifra de afaceri in anul 2018 de 130.000 lei conform art. 310 din Codul
fiscal.
 Cursuri valutare ce se vor utiliza:

Oct.201 Sep.201
Month Dec.2018 Nov.2018 Aug.2018 Jul.2018 Jun.2018 May.2018 Apr.2018 Mar.2018 Feb.2018 Jan.2018
8 8
EUR 4.653 4.661 4.6651 4.6466 4.6437 4.6502 4.6611 4.6387 4.6565 4.6605 4.6555 4.65
GBP 5.1804 5.293 5.2845 5.2007 5.1772 5.2424 5.3041 5.2858 5.3373 5.2794 5.2694 5.2636
USD 4.0868 4.1028 4.0609 3.9848 4.0189 3.981 3.9911 3.9239 3.7912 3.7784 3.7675 3.8121

ASPECTE DE PROCEDURĂ FISCALĂ

Documentaţi următoarele acţiuni realizate pentru o societate:

 Se înregistrează punctul de lucru la ANAF – fără salariați.


 Se va întocmi documentația necesară pentru angajare – pentru un salariat (CV, carte de
identitate, certificat medical, document de studii, contractul de muncă, fișa postului,
stabilirea criteriilor de evaluare a activitatii profesionale a salariaților). ATENTIE la

2
GDPR! Acoperiţi datele personale de pe documentele anterior menţionate dacă prezentaţi
copii după documente reale.
 Se înregistrează punctul de lucru cu mai mult de 5 salariați la ANAF, când este cazul.
 Se va prezenta procedura de modificare a vectorului fiscal în urma angajării primului
salariat.
 Se trece de la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la impozitul pe profit în
vectorul fiscal. Se vor intocmi documentele si declaratiile necesare. Se va mentiona data de
la care va deveni platitor de impozit pe profit.
 Se vor prezenta demersurile necesare pentru înregistrarea în scopuri de TVA prin depasirea
de plafon. Se va mentiona data de la care va fi inregistrata in scopuri de TVA.
 Se vor prezenta demersurile necesare pentru a aplica sistemul TVA la incasare la data la
care va fi inregistrat in scopuri de TVA.
 Se vor prezenta demersurile necesare pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare
din cauza depasirii plafonului, dacă este necesar. Se va mentiona data de la care nu va mai
aplica TVA la incasare.

OPERATIUNI REALIZATE DE SOCIETATE

TRIMESTRUL 1. 2019
Operațiuni derulate în luna ianuarie
 Livrează produse de 600.000 lei către societăți din România, înregistrate în scopuri de TVA în
România.
 Se emite o factura de avans de 20.000 lei pentru livrarea ulterioara a unor marfuri.
 Achiziționează mărfuri în valoare de 220.000 lei (preț ce nu include TVA) de la o societate
înregistrată în scopuri de TVA în România.
 Achiziționează un echipament de producţie la prețul de 25.000 lei (preț ce nu include TVA) de
la o societate înregistrată în scopuri de TVA în România. Durata de viaţă utilă este de 10 ani.
Metoda de amortizare folosită – liniară.
 Primește factura de chirie de 1.000 de lei/luna (preț ce nu include TVA). Proprietarul nu a
optat pentru taxarea chiriei cu TVA.
 Primește o factură, pentru mărfurile achiziționate și achitate în decembrie 2018, în valoare de
150.000 lei (preț ce nu include TVA).
 Efectuează o sponsorizare in valoare de 20.000 lei pentru sustinerea unei asociatii care se afla
în Registrul entitatilor/unităţilor de cult publicat de ANAF pe site-ul propriu.
 Plătește facturile de utilități primite in cursul lunii în valoarea totală de 2.000 lei (preț ce nu
include TVA). Facturile vin pe numele proprietarului în luna ianuarie, apoi contractul este trecut
pe numele societăţii.
 Pe 1 ianuarie angajează primele două persoane care își vor desfășura activitatea la punctul de
lucru:
o primul salariat (Alina) este cu normă intreagă, functia de baza, salariu de baza 24.000 lei,
spor de conducere 1.000 lei, abonament telefonic scop personal 51 lei/lună, combustibil
in valoare de 150 lei din care 100 lei in scop personal (entitatea urmeaza sa recupere cei
151 lei de la salariat), 2 copii minori in intretinere, tichete de masa cu valoarea nominala
de 15 lei in functie de nr de zile lucrate in luna;

3
o cel de al doilea salariat (Bogdan) este angajat cu normă parțială de 4 ore/zi, salariu de
baza 2.700 lei, 5 zile (lucratoare) concediu fara plata, 6 persoane in intretinere, tichete de
masa cu valoarea nominala de 15 lei in functie de nr de zile lucrate in luna. Salariatul nu
mai are alte contracte de munca incheiate la alti angajatori.
 Achiziționeaza un utilaj în valoare de 60.000 lei (pret final), de la un furnizor neplătitor de
TVA. Durata de viaţă utilă este de 10 ani. Metoda de amortizare folosită – accelerată.
 Achizitioneaza drepturi de autor de la o persoana fizica romana pe baza de contract in valoare
bruta de 20.000 lei. Se achita integral drepturile de autor.

Operațiuni derulate în luna februarie


 Livrează mărfuri în valoare de 90.000 lei fără factură, doar în baza avizului de expediţie, către
societăți din România, înregistrate în scopuri de TVA în România.
 Achiziționează mărfuri în valoare de 38.000 lei (TVA inclus) de la o societate înregistrată în
scopuri de TVA în România. Societatea aplica TVA la incasare.
 Achiziționează și pune în funcțiune o casă de marcat în valoare de 3.000 lei (preț ce nu
include TVA) de la o societate înregistrată în scopuri de TVA în România.
 Salariata cu normă întreagă (Alina) intră in concediu medical pentru 3 zile în timpul lunii. In
ultimele 12 luni a avut fix acelaşi salariu brut de 15.000 lei făr niciun alt tip de beneficiu.
 Angajează încă 4 persoane la punctul de lucru:
o Cel de al treilea salariat (Cornel) cu normă 1 ora/zi și salariu de baza 4.000 lei – salariu
stabilit in regie, retinere de 1/3 din salariu net = 935 lei (credit bancar – hotarare
judecatoreasca definitiva);
o Cel de al patrulea salariat (Dorin) paznic, norma 8 ore/zi, functia de baza – Salariatul este
angajat cu salariul minim brut pe economie pentru persoane fără studii superioare, spor
de munca de noapte de 25% din salariul realizat, 1 copil major in intretinere.
o Cel de al cincilea angajat (Elena) norma 2 ore/zi – salariu stabilit in acord – 7 lei/buc
ambalata – a ambalat 322 buc in luna februarie 2019, contribuie la un fond de pensii
facultativ cu 120 lei/luna (contributia e retinuta din salariu si virati de angajator).
o Cel de al saselea angajat (Florina) norma 8 ore/zi, functia de baza, – salariu de baza
15.000 lei, 2 copii minori în întreţinere, primeste 20 tichete cadou de ziua ei a cate 50
lei/tichet.
 Angajează la sediul societății o persoana (Gheorghe) cu normă intreagă, fără persoane în
întreținere, cu salariul de incadrare 4.500 lei/luna.
 Achită contravaloarea serviciilor de marketing catre o societate din Germania in valoare de
1.000 euro, servicii prestate pe teritoriul Romaniei. Societatea din Germania nu prezinta un
certificat de rezidenta fiscala.

Operațiuni derulate în luna martie


 Livrează cu factura mărfuri în valoare de 200.000 lei către societăți din România,
neînregistrate în scopuri de TVA în România.
 Se regularizeaza avansul de 20.000 lei facturat in luna ianuarie 2019, se livreaza marfurile cu
un preţ de 500 de lei mai mare decât cel stabilit iniţial si se emite factura finala. Clientul acceptă
diferenţa de preţ.
 Emite factura pentru livrarea de marfuri fara factura din februarie in valoare de 90.000 lei
(preț ce nu include TVA).

4
 Achiziționează mărfuri în valoare de 150.000 lei, taxă vamală 15%, accize 30%, de la o
societate din Mexic. Marfurile sunt transportate din Peru la Bucuresti. Cheltuieli de transport
intern 1.000 lei, facturate de un furnizor înregistrat în România în scop de TVA
 Livrează cu factură mărfuri în valoarea de 80.000 lei către o societate din Bulgaria,
înregistrată în scopuri de TVA în Bulgaria. Marfurile sunt transportate de la Craiova la Ruse.
 Se acordă fiecărui salariat, ca urmare a rezultatelor obținute, produse comercializate de
societate. Costul de achizitie al produselor acordate salariaților este de 300 de lei. Societatea
vinde produsele cu un adaos comercial de 20%.
 Fiecare doamnă care este angajata în societate vor primi de 8 martie 250 de lei.
 Un asociat primeste drept dividende, stocuri în valoare de 10.000 lei (preţ de vânzare) şi
8.000 lei cost.
 Emite factura in avans pentru marfuri in valoare de 100.000 lei ce vor fi livrate in aprilie
2019.
 Elena negociază o schimbare de salarizare: nu va mai fi plătită în acord ci cu 3.500 lei pe lună
la care se adaugă al treisprezecelea salariu, de plată integral în decembrie. Valoarea celui de-al
treisprezecelea salariu este convenită la 3,000 lei.
 Un asociat al societatii pleaca in vacanta in Dubai iar societatea ii achita vacanta in valoare de
2.500 dolari SUA.

TRIMESTRUL 2. 2019
Operațiuni derulate în luna aprilie:
 Contracteaza si incaseaza Granturi Norvegiene in valoare de 30.000 lei. Sumele primite sunt
în legătură cu cheltuieli cu protectia mediului in valoarea de 30.000 lei (fara TVA) pe baza de
contract si facturi, deja efectuate la începutul lunii aprilie.
 Se livreaza marfurile in valoare de 100.000 lei pentru care s-a emis factura in luna martie
2019.
 Achizitioneaza un utilaj din China cu pretul de 10.000 Dolari SUA. Utilajul este transportat
din Hong Kong in Romania – contravaloare transport 1.000 euro. Vama se efectueaza la
Constanta. Taxe vamale 3%. Durata de viaţă utilă este de 10 ani. Metoda de amortizare folosită –
liniară.
 Achizitioneaza pe baza de contract si factura servicii de publicitate de la o societate
inregistrata in scopuri de TVA in Franta in valoare de 3.000 euro. Conform contractului serviciile
sunt prestate efectiv pe teritoriul Spaniei.
 Achită parţial contravaloarea serviciilor de publicitate catre societatea din Franta in valoare de
2.000 euro. Societatea din Franta nu prezinta un certificat de rezidenta fiscala.
 Achiziționează marfuri în valoare de 50.000 euro de la o societate din Grecia, înregistrată în
scopuri de TVA în Grecia. Marfurile sunt transportate de la Atena la Giurgiu. Factura se primeste
in 10 mai. Se acordă un ajutor de deces în valoare de 4.000 de lei celui de-al treilea salariat
(Cornel).
 Achizitioneaza marfuri din Roma de la o societate inregistrata in scopuri de TVA, în Italia, in
valoare de 30.000 euro, marfuri pe care le revinde catre o societate inregistrata in scopuri de
TVA in Perugia, Italia cu pretul de 50.000 euro. Marfurile sunt transportate de la Roma la
Perugia. Societatea noastra din Romania activează ca un cumpărător revânzător.

Operațiuni derulate în luna mai:

5
 Pe 20 mai, societatea din Grecia acordă o reducere comercială de 1.000 de euro reprezentând
un rabat comercial. Mărfurile încă mai sunt în depozit.
 Achiziționează mărfuri în valoare de 180.000 lei (preț ce nu include TVA) de la o societate
înregistrată în scopuri de TVA în România si care aplica TVA la incasare.
 Achiziționează servicii de cazare în Germania, de la un hotel înregistrat în scopuri de TVA în
Germania, în valoare de 50.000 euro.
 Se incheie cu o persoana fizica un contract pentru achizitia unei marci in valoare de 7.000 lei.
 Se plătesc drepturi de proprietate intelectuală unui nerezident, care transmite certificat de
rezidență fiscala din Anglia. Plata se face intr-un cont din Belgia.
 Achizitioneaza mărfuri in valoare de 9.000 lei, inclusiv TVA de la furnizor al carui cod de
TVA este anulat.
 Un salariat (Gheorghe) este trimis în deplasare în afara localității pentru 10 zile, în acest
interval de timp sunt 9 zile lucrătoare, fiind plecat de miercuri până marți. Salariatul primește
diurnă pentru toate cele 10 zile, în valoare de 110 lei/zi, cheltuieli de cazare – 250 lei/zi şi
cheltuieli de transport de 500 de lei.
 Se achizitioneaza un autoturism nou în valoare de 180.000 lei, pret ce nu include TVA, utilizat
excusiv în scopul activității economice, pentru care se întocmesc foi de parcurs. Furnizorul
aplica TVA la incasare. Durata estimată de viaţă este de 6 ani, amortizare liniară.
 Se achizitioneaza un autoturism vechi în valoare de 300.000 lei, pret ce nu include TVA,
utilizat parțial în scopul activității economice (30%), și pentru care nu se întocmesc foi de
parcurs. Societatea decide să nu deducă integral cheltuielile aferente maşinii. Durata estimată
rămasă de viaţă este de 4 ani, amortizare liniară.
 Receptioneaza marfuri fara factura (pe baza de aviz de insotire a marfii) de la o societate
inregistrata in scopuri de TVA, primite în baza avizului de expediţie, in valoare de 6.000 lei (preț
ce nu include TVA).
 Se achita prin banca contravaloare marfurilor receptionate fara factura.
 Primeste o factura pentru un comision de intermediere livrare intracomunitarade bunuri in
valoare de 1.000 euro de la o societate inregistrata in scopuri de TVA in Grecia si rezidenta fiscal
tot in Grecia.
Vinde marfuri in valoare de 3.000 lei catre o societate din China, inregistrata in scopuri de TVA
in Sofia cu pretul de 1.500 euro. Marfurile sunt transportate de la Cluj la Sofia.

Operațiuni derulate în luna iunie:


 Livrează mărfuri în valoare de 300.000 lei către societăți din România, înregistrate în scopuri
de TVA în România.
 Ulterior acordă acestor societăţi o reducere comercială de 10% din preţul de vânzare, reducere
pe care o şi facturează.
 Se achita contravaloarea mărfurilor în valoare de 80.000 lei (preț ce nu include TVA)
achizitionate in luna mai de la o societate înregistrată în scopuri de TVA în România si care
aplica TVA la incasare.
 Se achita integral societatii din Grecia comisionul de intermediere de 1.000 euro. Societatea
prezinta certificat de rezidenta fiscala din Grecia.
 Achizitioneaza o cladire noua (in sensul Codului fiscal) de la o persoana fizica inregistrata in
scopuri de TVA. Preţul plătit – 300,000 lei. Taxe notariale – 20,000 lei. Cheltuieli cu agentul
care a intermediat achiziţia – 5,000 lei. Taxa locala plătită la declararea ROL-ului la DITL –
3,000 lei.

6
 Plateste penalitati contractuale către un client in valoare de 5.000 lei.
 Societatea organizeaza o campanie promotionala. Conform regulamentului campaniei se
acorda prin tragere la sorti premii reprezentand vacante in Grecia astfel: pentru 30 de persoane
vacante in valoare de 900 lei fiecare iar pentru 20 de persoane vacante in valoare de 400 lei
fiecare.
 Se plătesc 500 Lire, intr-un cont bancar din Londra, reprezentând drepturi de proprietate
intelectuală, către o persoanădomiciliată în Franta dar care nu prezinta un certificat de rezidență
fiscală din Franța ci din Ucraina.
 Un furnizor cu codul de TVA anulat in anul 2018 (când s-au făcut tranzacţii cu societatea) își
reia în iune 2019 codul de TVA, și transmite factura de corectie în valoare de 9.000 lei, valoare
ce include TVA.
 Se acordă pentru fiecare copil minor al salariaţilor 350 lei de 1 iunie (Alina şi Florina au câte
2 copii minori în întreţinere) Şi Dorin primeşte pentru copilul său (student în anul 3) un cadou de
ziua copilului în sumă de 200 de lei.
 Achizitioneaza mărfuri de la o societate inregistrata in scupuri de TVA in Grecia cu pretul de
10.000 euro, marfuri care sunt vândute catre o societate inregistrata in scopuri de TVA in Belgia
cu pretul de 15.000 euro. Marfurile sunt transportate din Grecia in Belgia. Societatea noastra din
Romania activează ca un cumpărător revânzător.
 Salariaţii iau masa la restaurant cu clienţii şi aduc bonuri în valoare de 3.000 lei (TVA inclus),
reprezentand protocol. Bonurile sunt achitate integral in numerar. Salariaţii se jură că bacşişul
lăsat a fost de 10% din valoarea consumată.
 Salariata Florina foloseste autoturismul în valoare de 300.000 atât în interes personal, cât și în
scopul desfășurării activității societății în cursul trimestrului. Conform numărului de kilometri
acesta a parcurs lunar 4.000 de km, din care 2.000 sunt efectuați în interes personal.
 Se primesc spre decont bonuri de benzină: pentru autoturismul nou (de la Florina) – 2.000 lei
+ TVA; pentru cel vechi – 4.000 lei + TVA (de la Dorin, agent de vânzare, care a folosit maşina
doar pentru a merge la clienţi, aşa cum reiese din foaia de parcurs),
 Poliţele CASCO sunt de 5.000 lei pentru maşina nouă (condusă de Florina) şi 3.000 lei pentru
maşina veche (condusă de Dorin).

TRIMESTRUL 3. 2019
 Livrează cu factura mărfuri în valoare de 3.500.000 lei către societăți din România,
înregistrate în România. La preţul convenit se acordă o remiză de 20%.
 Acordă un scont financiar unui client în sumă de 10,000 lei (sumă ce nu include TVA).
 Vinde cu factura marfuri in valoare de 5.000 lei catre o societate inregistrata in scopuri de
TVA la Lisabona cu pretul de 2.000 euro. Marfurile sunt transportate de la Craiova la Calafat. Se
emite factura.
 Achiziționează cu factura mărfuri în valoare de 2.200.000 lei (preț ce nu include TVA) de la o
societate înregistrată în scopuri de TVA în România.
 Primeşte un scont financiar de 5% pe o factură şi simultan achită debitul furnizorului (cel
anterior, cu achiziţia iniţială de 2.200.000 lei).
 Constituie ajustari pentru deprecierea activelor circulante in valoare de 200.000 lei. Din
această sumă doar 170.000 lei sunt pierderi estimate de valoare pentru creanţe asupra părţilor
neafiliate şi cu întâziere mai mare de 270 de zile.
 Dividende incasate de la persoane juridice romane 10.000 lei.

7
 Contracteaza 200.000 lei fonduri nerambursabile UE din care incaseaza 100.000 lei. Cu cei
100.000 lei achizitioneaza o linie de productie care este data imediat in folosinta. TVA-ul este
suportat de catre societate. Linia de productie se amortizeaza contabil in 5 ani.
 Achiziționează pe baza de contract si factura un imobil în valoare de 450.000 lei de la o
societate înregistrată în scopuri de TVA în România. Imobilul este nou.
 Pe baza unui contract de împrumut, se primeşte suma de 100.000 euro de la un cetăţean
canadian pentru 1 an de zile.
 Se achita o dobanda in valoare de 500 euro aferenta unui imprumut obtinut de la o persoana
fizica rezidenta fiscal in Canada. Persoana fizica rezidenta fiscal in Canada dar nu prezinta un
certificat de rezidenta fiscala.
 Achita contravaloarea unei redevente in valoare de 2.000 euro catre o persoana fizica
rezidenta in Ucraina. Persoana fizica nu aduce un certificat de rezidenta fiscala.
 Achiționeaza pe baza de contract si factura un autoturism second hand în vederea revânzarii,
cost de achizitiție 30.000 de la o persoană neimpozabilă, inregistrata in scopuri de TVA.
 Livrează pe baza de contract si factura deseuri de fier către un centru de colectare, obținute
prin sortarea selectivă, în valoare de 3.000 lei
 Societatea organizeaza un intâlnire de socializare cu salariații la Predeal. Costurile aferente
întâlnirii de socializare sunt: cazare 2.000 lei, masă servită 3.000 lei.
 Vinde autorurismul second-hand la pret de vânzare total de 38.000 lei (TVA inclus).
 Are cheltuieli cu amenzile de 5.000 lei.
 Primeste factura pentru marfurile receptionate in luna mai.
 Inregistrează ajustările pentru deprecierea creanțelor pentru o creanță neincasată din
decembrie 2018, cu scadenta depasită cu peste 270 zile. Valoarea creanţei este de 100,000 lei
fără TVA şi TVA-ul aferent este de 19.000 lei.

TRIMESTRUL 4. 2019
 Amenda primita de la Garda de Mediu conform proces verbal, 5.000 lei.
 Trimite în Spania marfă în valoare de 20.000 euro în vederea testării acesteia de un posibil
cumpărător, o societate din Spania, înregistrată în scopuri de TVA în Spania. Marfa nu este
acceptată și este trimisă înapoi în România.
 Efectueaza un mecenat catre o persoana fizica in valoare de 20.000 lei. Plateste prin banca cei
20.000 lei conform contractului de mecenat autentificat la notar.
 Organizeaza o campanie de promovare a societății și a produselor societății. În cadrul
evenimentului sunt invitati atât parteneri, cât și potențiali clienți sau furnizori ai societății. În
cadrul campaniei au participat 30 de persoane și s-au distribuit cadouri pentru fiecare participant
a cărui valoare era de 500 de lei, cost de achizitie fără TVA.
 Se acordă prime fiecărui salariat în valoare de 800 de lei pentru Crăciun.
 Se acordă prime pentru copii MINORI ai salariaților de Craciun în valoare de 250 lei/copil.
 Achizitioneaza un computer in valoare de 7.000 lei fara TVA de la o persoana fizica autorizata
inregistrata in scopuri de TVA si care aplica TVA la incasare.
 Achita prin banca 5.000 lei din contravaloarea computer-ului.
 Societatea identifică stocuri cu miscare lentă, achizitionate în ianuarie, care s-au demodat și
optează să le vandă la 90% din prețul de achiziție.
 Sponsorizeaza, in baza unui contract, o asociatie fara scop lucrativ cu marfuri in valoare de
1.800 lei.
 Incaseaza penalitati contractuale in valoare de 8.000 lei.

8
 Inregistreaza cheltuieli cu protocolul de 10.000 lei. TVA aferenta achizițiilor de protocol este
de 1.900 lei.
 Plătește facturile de utilități primite in cursul trimestrului în valoarea totală de 6.000 lei (preț
ce nu include TVA).
 Se fura din depozit marfuri in valoare de 7.500 lei. Autorul este necunoscut iar politia
continua cercetarile.
 Se inregistrează pierderea înregistrată la scoaterea din evidență a creantei neincasate din
decembrie 2018, ca urmare a inchiderii procedurii de faliment a debitorului pe baza hotărârii
judecătorești.
 S-a achizitionat de la un restaurant mancare care a livrata la sediul societatii, in valoare de
1.500 lei (TVA inclus). Achizitia este considerata protocol.
 Acorda ajutoare pentru boli grave ale angajatilor in valoare de 1.000 lei.
 Cheltuielile din reevaluarea imobilizărilor corporale inregistrate ca urmare a efectuării unei
reevaluări, sunt de 5.000 lei.
 Achizitioneaza un autoturism second hand in valoare de 15.000 lei de la o societate
inregistrata in scopuri de TVA in Romania. Societatea aplica regimul special pentru bunurile
second hand.
 Vinde autoturismul cu pretul de 20.000 lei. La vanzare aplica regimul special pentru bunurile
second hand.
 Obtine venituri din comisioane obtinute din afara Romaniei 5.000 lei, din care credit fiscal
extern 500 lei.
 Incheie un contract de sponsorizare in decembrie 2019 in valoare de 7.000 lei. Cei 7.000 lei
au fost platiti in anul 2020.
 Se constata la inventar lipsa de marfuri in valoare de 3.500 lei. Lipsa la inventar este
imputabila unui angajat.
 În Decembrie, pe lângă salariul cuvenit, Elena primeşte şi cel de-al treisprezecelea salariu în
sumă de 3,000 de lei.

9
2. CABINET INDIVIDUAL DE AVOCAT EUGEN DINU
 Domiciliul fiscal: Sector 5, București
 Inființare: luna februarie 2019
 Adresa de domiciliu a domnului Eugen Dinu: Predeal, Judetul Brasov

Alte informații:
 Persoana depune declarația unică, estimând un venit net lunar în 2019 de 6.500 lei
 Cabinetul nu este înregistrat în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317.
 Sunt incheiate contracte de comodat pentru un autoturism si pentru sediul desfasurarii
activitatii.
 Cand se inregistreaza in scopuri de TVA opteaza pentru TVA la incasare.
 Se vor prezenta demersurile necesare pentru înregistrarea în scopuri de TVA prin depasirea
de plafon. Se va mentiona data de la care va fi inregistrata in scopuri de TVA.
 Se vor prezenta demersurile necesare pentru înregistrarea ca platitor de TVA la incasare.

Informații suplimentare:
Sediul în care își desfășoară activitatea este in procent de 70% folosit în interes personal și
30% în scopul desfășurării activității.

TRIMESTRUL 1. 2019
Operațiuni derulate în luna februarie.
 Emite facturi pentru servicii juridice prestate in valoare de 90.000 lei.
 Incaseaza prin banca 80.000 lei reprezentand contravaloare serviciilor juridice prestate.
 Bonuri fiscale de combustibilul 2.000 lei, achitate cu cardul cabinetului.
 Achitare in numerar contravaloare factura pentru seviciile de curățenie 300 lei.
 Primeste o amenda de la ANAF in valoare de 300 lei si se intocmeste proces verbal.
 Achiziţie din România a unor icențe pentru software de legislatie 10.000 lei, TVA 19%.
 Achizitioneaza cu factura o mutifunctionala in valoare de 5.000 lei (TVA inclus). Achita
integral in numerar.

Operațiuni derulate în luna martie.


 Emite facturi pentru servicii juridice prestate in valoare de 150.000 lei.
 Emite o factura de avans pentru servicii juridice in valoare de 10.000 lei.
 Incaseaza prin banca 130.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor juridice prestate.
 Bonuri fiscale de combustibilul 4.500 lei (TVA inclus), achitate in numerar.
 Se achita in numerar amenda de la ANAF din luna februarie.
 Achitare in numerar contravaloare factura pentru seviciile de curățenie 500 lei (TVA
inclus).
 Achizitii pentru protocol 10.000 lei. TVA aferenta achizițiilor de protocol este de 1.900
lei. Achita prin banca 5.000 lei.
 Contravaloare transport cu avionul de la Bucuresti la Cluj, 300 lei TVA inclus. Achitare
integral cu cardul. La Cluj are loc un proces al sotiei.
 Contravaloare cazare 1.000 lei (TVA inclus) și masa 2.000 lei (plus TVA) aferente unei
deplasari în Iași pentru un proces al unui client și iși plătește diurnă pentru 5 zile în
valoare de 90 lei/zi.

10
 Se plătește prin banca factura de raparații pentru acoperișul clădirii în valoare de 30.000
lei (plus TVA).

TRIMESTRUL 2. 2019
Operațiuni derulate în luna aprilie.
 Incaseaza prin banca 10.000 lei contravaloarea avansului pentru care s-a emis factura in
luna martie.
 Incasare venituri din activitati speculative pe piata financiara de 6.000 lei.
 Presteaza servicii juridice in valoare de 55.000 lei pentru care emite factura.
 Achizitie materiele de birotica papetarie pentru birou in valoare de 3.000 lei (fara TVA)
de la o persoana fizica autorizata inregistrata in scopuri de TVA.
 Factura servicii de curatenie in valoare de 350 lei (TVA inclus).
 Bonuri fiscale de combustibilul 450 lei (TVA inclus) achitate in numerar.
 Plateste in numerar contravaloare drepturi de autor catre o persoana fizica in valoare de
bruta de 5.600 lei

Operațiuni derulate în luna mai.


 Incaseaza prin banca 60.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor juridice prestate.
 Plateste o redeventa in valoare de 1.000 Dolari SUA catre o persoana fizica din India,
persoana fizica furnizeaza un certificat de rezidenta fiscala din India.
 Achitare in numerar 3.000 lei reprezentand contravaloare materiele de birotica papetarie
pentru birou achizitionate in luna aprilie.
 Plata contravaloare autorizatie de mediu pentru functionarea unei fabrici de reciclare
PET-uri.
 Incasare in numerar 5.000 lei reprezentand despagubiri.

Operațiuni derulate în luna iunie.


 Achizitioneaza un laptop (necesar pentru desfasurarea activitatii economice) de la o
persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA in Spania, laptop-ul este transportat de la
Madrid la Bucuresti.
 Primeste o factura pentru servicii de paza la sediul desfasurarii activitatii economice de
3.000 lei (TVA inclus).
 Primeste o factura pentru servicii de arhivare documente in valoare de 6.000 lei (fara
TVA) de la o societate inregistrata ins copuri de TVA – din care achita in numerar 2.000
lei si prin banca 2.500 lei.
 Presteaza servicii juridice in valoare de 300.000 lei (fara TVA) si emite facturi.
 Incaseaza prin banca 295.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor juridice prestate.
 Bonuri fiscale de combustibilul 2.500 lei, achitate cu cardul cabinetului.
 Achita in numerar 2.500 lei reprezentand contravaloarea facturii pentru servicii de paza
din luna iunie.
 Primeste o factura de la avocatul stagiar in valoare de 2.000 lei.
 Plateste prin banca 10.000 lei catre o persoana fizica conform contractului de mecenat
autentificat la notar.
 Proces verbal de amenda de la DITL in valoare de 500 lei. A fost contestat in Instanta.

11
TRIMESTRUL 3. 2019
 Presteaza servicii juridice in valoare de 100.000 lei (fara TVA).
 Bonuri fiscale de combustibilul 26.000 lei, achitate cu cardul cabinetului.
 Plata cotizatia la Baroul Bucuresti 1.000 lei, cu chitanta nr. 245.
 Achizitioneaza un robot de bucatarie cu factura in valoare de 3.000 lei (TVA inclus).
Achita integral prin banca.
 Emite facturi pentru serviciile juridice prestate, in valoare 100.000 lei (fara TVA).
 Incasare 3.000 lei reprezentand dobanda bancara aferenta unui depozit la termen.
 Achita prin banca contravaloarea gradinitei copilului pe anul 2019 in valoare de 10.000
lei.

TRIMESTRUL 4. 2019
 Presteaza servicii juridice in valoare de 120.000 lei (TVA inclus).
 Achita prin banca contravaloarea laptop-ului achizitionat in iunie.
 Plata 3.000 lei reprezentand contributia la fondul de pensii facultative potrivit Legii nr.
204/2006 privind pensiile facultative, platita in scop personal.
 Bonuri fiscale de combustibilul 7.000 lei, achitate cu numerar.
 Proces verbal de amenda de la Directia Antifrauda in valoare de 5.000 lei din care achitati
prin banca 400 lei.
 Plata prin banca 2.000 lei impozit pe venit anticipat conform declaratiei unice depusa in
2019.
 Achizitii pentru protocol 3.000 lei. TVA aferenta achizițiilor de protocol este de 570 lei.
Achitat in numerar 3.570 lei.
 Incaseaza prin banca 100.000 lei reprezentand contravaloarea serviciilor juridice prestate.
 Decizie de impunere de la DITL pentru impozitul pe autoturism 200 lei, din care achitat in
numerar 150 lei.
 Incaseaza 8.000 lei in numerar, in avans de la o persoana fizica contravaloarea unor
servicii juridice ce urmeaza a fi prestate in anul 2020.

NOTA: In rezolvarea caietului folositi rationamentul profesional, justificand in mod


corespunzator alegerea facuta in situatiile in care considerati ca exista tratamente alternative sau
informatii lipsa sau necorelate.

12

S-ar putea să vă placă și