Sunteți pe pagina 1din 12

ISSN–L 2343 – 8460

Prietenii
Contabilității
BAZELE CONTABILITĂȚII
Ediție 2019

Nr. 27 / 01 Iulie 2019

P C
Abonamente aici: Publicație de excelență
www.taxare.ro în contabilitate

Tel: 0765.216.760; 0723.530.139 www.itva.ro Cuprins


Motto:
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

De ce trebuie să respecți un
contabil?
❖ Contabilul este un prieten tăcut, ce
preia din greutatea stresului fiscal
obligația ta. O preia, o poartă, iar ție
îți transferă doar strictul necesar.
❖ Un contabil găsește o soluție astăzi
pentru ca afacerea ta să funcționeze
și mâine, chiar dacă tu poate nici nu
știi despre acest fapt.
❖ Un contabil este acel mic geniu al
cifrelor neînțelese, al unor simboluri
ce par să combată matematica, iar
din munca lui rezultă alte cifre
minunate cu care tu poți să continui
viața.
Adrian Bența

2 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Cuprins
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

I. Contabilitatea specifică unei tranzacții: monografie sau studiu


de caz practic
➢ Monografie contabilă aplicabilă pentru acordarea unui avans
de trezorerie prin transfer pe un card bancar. Studiu de caz
plăți efectuate cu acest card.

II...Analiza unei reglementări legale: efectul asupra


contribuabilului
➢ Analiza situațiiilor în care pierdem documentele financiar-
contabile sau acestea sunt distruse. Cum procedăm din
punct de vedere contabil?

III. Speța săptămânii


➢ Aspecte fiscal și contabile pentru decontarea cheltuielilor
unei deplasări externe a unui salariat.

IV. Subiecte de interes actual din activitatea financiar contabilă


➢ Prevederi din legislația muncii – verificarea aptitudinilor
persoanei care solicită angajarea și perioada de probă.

VI. Adresa cabinetului/echipa redacțională.

3 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul I – Contabilitatea specifică unei tranzacții:
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

monografie sau studiu de caz practic

❖ Monografie contabilă aplicabilă pentru acordarea unui avans


de trezorerie prin transfer pe un card bancar. Studiu de caz plăți
efectuate cu acest card.

Societatea ASCENSOARE CU OGLINZI SRL este persoană juridică


română, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind societățile,
neînregistrată în scopuri de TVA, ce aplică reglementările contabile
conforme cu directivele europene adoptate prin OMFP nr.
1802/2014 privind contabilitatea. Aceasta are ca obiect de
activitate montarea de ascensoare în blocuri, precum şi
întreținerea și reparaţia acestora când se defectează. Societatea îşi
deschide la începutul lunii iunie 2019, un cont bancar, la care banca
îi oferă ca şi produs suplimentar un card, prin intermediul căruia
sunt efectuate următoarele operaţii:

a) ridicări de numerar;
b) plăţi către comercianţii dotaţi cu POS.

Societatea predă acest card unui salariat, ce are în atribuţii


efectuarea de aprovizionări cu piese de schimb şi materiale
necesare reparaţiilor. În luna iunie 2019, societatea alimentează din
casierie în bancă suma de 1.000 lei, ce va fi utilizată de către
salariat. Acesta achiziționează piese de schimb în valoare de 800 lei
și consumabile (șuruburi, piulițe etc), în sumă de 200 lei, furnizori
pe care îi achită prin cardul bancar. Ce monografie contabilă este
aplicabilă?

4 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Pentru elaborarea unei monografii contabile, avem în vedere
prevederile OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea, cu
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

modificări ulterioare. În esenţă, utilizarea acestui card conduce la


operaţii aferente utilizării unui cont bancar curent. Din acelaşi
cont curent se fac ridicări de numerar, se achită diverşi furnizori şi
se acordă avansuri de trezorerie. Documentul principal privind
evidenţa operaţiilor bancare este extrasul de cont aferent
operaţiilor de card.

Monografie contabilă:
Înregistrarea în contabilitate a sumei depuse din casierie în cont:
✓ 581 “Viramente interne” = 5311 “Casa în lei” cu suma de
1.000 lei
✓ 5121 “Conturi la bănci în lei – analitic cont card” = 581
“Viramente interne” cu suma de 1.000 lei.
Acordarea avansului de trezorerie către salariat prin intermediul
cardului bancar:
✓ 542 ”Avansuri de trezorerie” = 5121 “Conturi la bănci în lei –
analitic cont card” cu suma de 1.000 lei.
Achiziţie de piese de schimb și a materialelor consumabile:
✓ 3024 „Piese de schimb” = 401 “Furnizori” cu suma de 800 lei
✓ 3028 ”Alte materiale consumabile” = 401 ”Furnizori” cu suma
de 200 lei.
Decontarea sumelor plătite de salariat:
✓ 401 “Furnizori” = 542 “Avansuri de trezorerie” cu suma de
1.000 lei.

Foarte important: când salariatul ridică sume de bani fără a


justifica utilizarea acestora, se va înregistra un sold debitor al
contului 542 „Avansuri de trezorerie”, chiar dacă persoana este de
bună credinţă şi utilizează suma în interesul societăţii.

5 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul II – Analiza unei reglementări legale: efectul asupra
contribuabilului
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

❖ Analiza situațiiilor în care pierdem documentele financiar-


contabile sau acestea sunt distruse. Cum procedăm din punct de
vedere contabil?

Deșii nu este o situație plăcută, în viața de zi cu zi ne întâlnim cu


situații în care documentele financiar contabile sunt pierdute sau
distruse. În materialul de astăzi analizăm procedura care trebuie
urmărită pentru reconstituirea acestora. Actul normativ cu
incidență este dat de OMFP nr. 2634/2015 privind documentele
financiar-contabile.

După cum se cunoaște, pentru a putea fi înregistrate în


contabilitate, operaţiunile economico-financiare trebuie să fie
justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite.

Orice persoană care constată pierderea, sustragerea sau


distrugerea unor documente justificative sau contabile are obligaţia
să aducă la cunoştinţă, în scris, în termen de 24 de ore de la
constatare, conducătorului entităţii, administratorului situaţia
constatată. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea
sesizării, conducătorul entităţii dispune încheierea unui proces-
verbal care să cuprindă:

• datele de identificare a documentelor dispărute;


• numele şi prenumele persoanei responsabile cu păstrarea
documentelor;
• data şi împrejurările în care s-a constatat lipsa documentelor
respective.

6 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Reconstituirea documentelor se face pe baza unui "dosar de
reconstituire", care trebuie să conţină următoarele elemente:
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

a) sesizarea scrisă a persoanei care a constatat dispariţia


documentelor;
b) procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau
distrugerii;
c) dovada sesizării organelor de urmărire penală sau dovada
sancţionării disciplinare a persoanei vinovate, după caz;
d) dispoziţia scrisă a conducătorului entităţii pentru reconstituirea
documentelor;
e) o copie a documentelor reconstituite.

Ordinul precizează că în condiţiile în care documentul pierdut,


sustras sau distrus a fost întocmit de către entitate într-un singur
exemplar, reconstituirea acestuia se face urmând aceleaşi
proceduri prin care a fost întocmit documentul original,
menţionându-se în antetul documentului că este reconstituit, şi stă
la baza înregistrărilor în contabilitate.

Notă: documentele reconstituite vor purta în mod obligatoriu şi


vizibil menţiunea "DUPLICAT", cu specificarea numărului şi a datei
dispoziţiei pe baza căreia s-a făcut reconstituirea.

Foarte important: procedura de reconstituire în cazul pierderii,


sustragerii sau distrugerii documentelor financiar-contabile se va
finaliza în termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar, în
caz de forţă majoră, în termen de 90 de zile de la constatarea
încetării acesteia.

În cazul găsirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se


anulează pe baza unui proces-verbal şi se păstrează împreună cu
procesul-verbal, în dosarul de reconstituire.

7 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul III – Speța săptămânii

❖ Aspecte fiscal și contabile pentru decontarea cheltuielilor


Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

unei deplasări externe a unui salariat.

➢ Societatea TRANSPORT AUTO RAPIDE SRL este persoană


juridică română, înființată conform Legii nr. 31/1990 privind
societățile, înregistrată în scopuri de TVA și plătitoare de impozit pe
profit. Aceasta aplică reglementările contabile conforme cu
directivele europene adoptate prin OMFP nr. 1802/2014 privind
contabilitatea și are ca obiect de activitate transportul de bunuri
din România în alte state membre. În luna iunie 2019, un salariat al
societății se deplsează în Bulgaria, în scopul efectuării un transport
de marfă la un client din această ţară. Pe parcursul delegaţiei,
salariatul efectuează următoarele cheltuieli:
- achită taxa de rovignetă la intrare în Bulgaria;
- alimentează cu combustibil;
- achită taxă de autostradă.
Ce tratament contabil și fiscal este aplicabil, ţinând cont şi de faptul
că salariatul primeşte şi diurna pentru zilele în care se află în
deplasare? Care este cursul de schimb ce va fi utilizat pentru
înregistrarea în contabilitate a documentelor aferente deplasării?

➢ Din punctul de vedere al cursului de schimb la care se


înregistrează decontul de cheltuieli, se poate utiliza fie cursul de
schimb de la data efectuării fiecărei operaţiuni, fie cursul de schimb
de la data decontului, conform pct. 306 din OMFP nr. 1802/2014
privind contabilitatea, după cum urmează: „(1) Sumele în numerar,
puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării
unor plăţi în favoarea entităţii, se înregistrează distinct în
contabilitate (contul 542 "Avansuri de trezorerie", respectiv contul
461 "Debitori diverşi", în cazul terţilor).

8 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


(2) În cazul plăţilor în valută suportate din avansuri de trezorerie,
cheltuielile se recunosc în contabilitate la cursul din data efectuării
operaţiunilor sau la cursul din data decontării avansului.
(3) Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

legii şi nedecontate până la data bilanţului, se evidenţiază în contul


de debitori diverşi (461 "Debitori diverşi") sau creanţe în legătură cu
personalul (4282 "Alte creanţe în legătură cu personalul"), în
funcţie de natura creanţei.”
Practic societatea prin politică contabilă internă, poate să
stabilească una dintre cele două proceduri.

Înregistrări contabile:
a) acordarea avansului:
✓ 542 „Avansuri de trezorerie” = 5314 „Casa în valută”
b) înregistrarea decontului:
✓ 628 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi” = 401
„Furnizori” cu valoarea taxei rovignetă plătită
✓ 6022 „Cheltuieli cu combustibilul” = 401 „Furnizori” cu valoarea
combustibilului
✓ 628 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi” = 401
„Furnizori” cu valoarea taxei de autostradă
✓ 401 „Furnizori” = 542 „Avansuri de trezorerie” cu valoarea
cheltuielilor efectuate
✓ 625 „Cheltuieli cu deplasările” = 542 „Avansuri de trezorerie”
cu valoarea diurnei acordate.

➢ În ceea ce priveşte TVA de la valoarea bonului de combustibil


achitat în alt stat membru, această taxă este o sumă nerecuperabilă
şi va intra în valoarea cheltuielii cu combustibilii, conform art. 8 pct.
6 din OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea. Această cheltuială
urmează aceeaşi limită de deducere a cheltuielii cu combustibilul,
în funcţie de utilizarea mijlocului de transport, conform art. 21 alin.
(4) lit. t) din Codul fiscal.

9 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


Capitolul IV – Subiecte de interes actual din activitatea
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

financiar contabilă

❖ Prevederi din legislația muncii – verificarea aptitudinilor


persoanei care solicită angajarea și perioada de probă.

➢ Conform prevederilor de la art. 29 din Codul muncii, adoptat


prin Legea nr. 53/2003 cu modificări ulterioare, contractul
individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a
aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită
angajarea.

➢ Modalităţile în care urmează să se realizeze această verificare


sunt stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil, în statutul
de personal - profesional sau disciplinar - şi în regulamentul intern.
Informaţiile cerute, sub orice formă, de către angajator persoanei
care solicită angajarea cu ocazia verificării prealabile a aptitudinilor
nu pot avea un alt scop decât acela de a aprecia capacitatea de a
ocupa postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale.

➢ Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care


solicită angajarea de la foştii săi angajatori, dar numai cu privire la
activităţile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu
încunoştinţarea prealabilă a celui în cauză. Încadrarea salariaţilor la
instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face
numai prin concurs sau examen, după caz.

➢ Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la


concurs, în raport cu necesităţile fiecărei unităţi.

10 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post
vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

face prin examen.

Din punctul de vedere al perioadei de probă, art. 31 din Codul


muncii stabilește faptul că pentru verificarea aptitudinilor
salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate
stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice
pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice
pentru funcţiile de conducere.

Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu


handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă
de maximum 30 de zile calendaristice.

Foarte important: pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă,


contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o
notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a
fi necesară motivarea acesteia.

Reținem aspectul că pe durata perioadei de probă salariatul


beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în
legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în
regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni


după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu, urmând ca
la sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul să elibereze în mod
obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial
de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are
sediul.

11 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins


❖ Cum mă abonez?
Revista Prietenii Contabilității – Editie 2019

1) Sunați la numărul 0765 216 760 – Marketing Prietenii


Contabilități și cereți un formular de contract, moment în care
puteți afla mai multe amănunte ce v-ar putea interesa.
2) Descărcați formularul de contract de pe site-ul www.taxare.ro
sau prin click aici!
3) Trimiteți un email la adresa office@taxare.ro prin care solicitați
un formular de contract sau mai multe informații.
4) Transmiteți contractul semnat și ștampilat prin:
➢ E-mail la: office@taxare.ro
➢ Fax: 0311.043.869
➢ Poștă destinatar: Revista Prietenii Contabilității, adresa:
Str. Aleea Posada, nr 8, Bl. 31, scara 2, ap. 19, Sector 5,
București, cod poștal 051414.

❖ Echipa redacțională Prietenii Contabilității

➢ Manager produs: Adrian Bența


➢ Manager Calitate: Mihaela Bența
➢ Consilier contabilitate: Alina Rizea
➢ Consultant afaceri: Horațiu Sasu
➢ Consultant fiscal: Dragoș Pătroi
➢ Director Marketing Ivașcu Roxana

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție la urmatoarele


numere de telefon: 021 776 90 18 sau 0740 031 795

12 Tel: 0765 216 760; 0723.530.139; www.itva.ro Cuprins