Sunteți pe pagina 1din 7

Monografie contabila marfuri cu amanuntul Aplicatia I. a) Pe data de 25.01.2011 se cumpara marfuri in valoare de 5000 lei , TVA 24%.

. Cota de adaos comercial este de 30%. Pe baza NIR ( nota de receptie) se intocmeste nota contabila de aprovizionare cu marfa. 371 = % 401 378 4428 4426 = 401 8060 5000 1500 1560 1200 lei lei lei lei lei

( 5000 x 30% ) ( 5000 + 1500 ) x 24 / 100 ( 5000 x 24 /100 )

b) Se cumpara marfuri in valoare de 5000 de lei, TVA 24%. Marfurile se vand la valoarea cu amanuntul de 8060 lei. 371 = % 401 378 4428 4426 = 401 8060 5000 1500 1560 1200 lei lei lei ( 8060 5000 1560 ) lei ( 8060 x 24 / 124 ) lei ( 5000 x 24 /100 )

In data de 28.01.2011 se vand marfuri in valoare de 1000 lei care se incaseaza in numerar. Pe baza raportului Z zilnic emis de casa de marcat se intocmeste monetarul la sfarsitul zilei. Sa se efectueze descarcarea de gestiune aferenta marfii vandute: 1. metoda prin care se ia in calcul total sume ( cont 378, 371 ), dar coeficientul K aferent contului 378 se aplica la soldul contului 371. 2. metoda prin care se ia in calcul total sume ( cont 371, 378 ) din care se scade total sume al contului 4428, iar coeficientul K se aplica la rulajul creditor al contului 707. Recomand prima metoda. 1. Aplicarea primei metode:

K 378

TSC 378 TSD 371

x 100

K 378 x S FD 371 = S FC 378

T SC 378 reprezinta totalul sumelor creditoare al contului 378 adica soldul initial creditor la 1 ianuarie N si rulajele cumulate creditoare; T SD 371 reprezinta totalul sumelor debitoare al contului 371; S FD 371 reprezinta soldul final debitor al contului 371;

S FC 378 reprezinta soldul final creditor al contului 378. Se inregistreaza in contabilitate incasarea din vanzarea marfurilor prin casierie(in numerar) si descarcarea de gestiune, adica dererminarea costului de vanzare al marfurilor (cont 607). TVA este inclus in valoarea de vanzare a marfurilor. 5311 = % 707 4427 % = 371 607 378 4428 1000 lei 806,45 lei 193,55 lei

( 1000 x 24/124 )

1000 lei 620,34 lei ( 1000 186,11 193,55 ) 186,11 lei 193,55 lei

Rulajul debitor al contului 4428 se preia din rulajul creditor al contului 4427. Urmeaza sa aflam rulajul debitor al contului 378 cu ajutorul coeficientului K si prin diferenta sa stabilim costul marfurilor vandute ( cont 607 ). K 378

TSC 378 TSD 371

x 100 =

1500 x 100 = 18,6104 % 8060

K 378 x soldul final debitor 371 = soldul final creditor 378 18,6104 % x 7060 = 1313,89 lei Astfel, am aflat soldul final creditor aferent contului 378 ( 1313,89 lei ) si prin diferenta din fisa de cont stabilesc de fapt rulajul debitor al contului 378 pe care il trec in nota contabila de descarcare de gestiune. S IC 378 + R C 378 R D 378 = S FC 378 Din formula precedenta cunoastem soldul final creditor al contului 378, rulajul creditor al contului 378 din nota contabila de intrare, solduri initiale nu avem => trebuie sa calculam R D 378 . R D 378 = S IC 378 + R C 378 - S FC 378 R D 378 = 0+1500-1313,89 = 186,11 lei aceasta suma o trec in rulajul debitor al contului 378 si in nota contabila de descarcare de gestiune de la sfarsitul lunii.

Conturile se prezinta astfel:

Debit R D ian S FD ian

371 8060 7060 1000

Credit R C ian

Debit R D ian

4428 193,55

Credit 1560 R C ian 1366,45 S FC ian

Debit R D ian

378 186,11

Credit 1500 R C ian 1313,89 S FC ian

2. Aplicarea celei de a doua metode


S IC 378 + RC 378

K 378 =

(S

ID 371

+ RD 371 ) (S IC 4428 + RC 4428 )

x 100

K 378 =

1500 0 + 1500 x 100 = x 100 = 23,07692 % (0 + 8060) (0 + 1560) 6500

Acest coeficient K 378 de 23,07692 % se inmulteste de aceasta data cu rulajul creditor al contului 707 aferent vanzarilor de marfuri. K 378 x R C 707 = R D 378 R D 378 = 23,07692 % x 806,45 = 186,11 lei Prin cele doua metode s-au obtinut aceleasi rezultate. Mod de verificare daca am aplicat corect metoda: Sold final debitor ian 371 x 24 / 124 = Sold final creditor ian 4428 7060 x 24 / 124 = 1366,45 lei Intrucat am avut o singura cota de adaos comercial ar trebui ca aceeasi cota de 30% de adaos comercial sa fie reflectata in soldul final creditor al contului 378.

Cota adaos com. =

S FC 378 Val.marf .aflate in stoc fara TVA

x 100 =

S FC 378 S FD 371 S FC 4428 S FC 378

x 100 =

1313,89 1313,89 x 100 = x 100 = 30% 7060 1366,45 1313,89 4379,66

Aplicatia II. O societate comerciala are urmatoarea situatie: S ID 371 la 01 ianuarie anul N = 7060 lei R D 371 in luna ianuarie anul N = 8060 lei R C 371 in luna ianuarie anul N = 1000 lei S IC 378 la 01 ianuarie anul N = 1313,89 lei R C 378 in luna ianuarie anul N = 1500 lei R D 378 in luna ianuarie anul N = 186,11 lei S IC 4428 la 01 ianuarie anul N = 1366,45 lei R C 4428 in luna ianuarie anul N = 1560 lei R D 4428 in luna ianuarie anul N = 193,55 lei R C 707 in luna ianuarie anul N = 806,45 lei In cursul lunii februarie anul N firma se aprovizioneaza cu marfuri in valoare de 5000 lei, TVA 24%, cota de adaos 30%. 371 = % 401 378 4428 4426 = 401 8060 5000 1500 1560 1200 lei lei lei lei lei

( 5000 x 30% ) ( 5000 + 1500 ) x 24 / 100 ( 5000 x 24 /100 )

Se incaseaza in numerar marfuri in valoare de 8000 lei ( TVA inclus). 5311 = % 707 4427 8000 lei 6451,61 lei 1548,39 lei

( 8000 1548,39) ( 8000 x 24/124)

Sa se efectueze descarcarea de gestiune ( calculul costului marfurilor vandute cont 607 ).

1. Metoda 1 de determinare a coeficientului K Atentie: Rulajul din ianuarie + rulajul din februarie reprezinta rulajul cumulat, astfel ca in total sume avem de fapt rulajele cumulate + soldurile initiale. K 378

TSC 378 TSD 371

x 100 =

S IC 378 ian + RC 378 ian + RC 378 feb S ID 371ian + R D 371ian + RD 371 feb

x 100 =

1313,89 + 1500 + 1500 x 100= = 7060 + 8060 + 8060

4313,89 x 100 = 18,61039 % 23180

K 378 x S FD 371 feb = S FC 378 feb S FC 378 feb = 18,61039 % x 14180 = 2638,95 lei Aflam acum R D378 feb R D 378 feb = S IC 378 feb + R C 378 feb - S FC 378 feb = 2627,78 + 1500 2638,95 = 1488,83 lei Debit S ID ian R D ian S FD ian R D feb R cumulat D ian+feb S FD feb 371 7060 8060 14120 8060 16120 14180 Credit 1000 R C ian

8000 R C feb 9000 R cumulat C ian+feb

In creditul contului 371 este valoarea din incasari in numerar ( 8000 lei ) adica ce avem in debitul contului 5311. Debit R D ian 378 186,11 Credit 1313,89 S IC ian 1500 R C ian 2627,78 S FC ian 1500 R C feb 3000 R cumulat C ian+feb 2638,95 S FC feb

R D feb 1488,83 R cumulat D ian+feb 1674,94

Debit R D ian R D feb 1548,39

4428 1366,45 193,55 1560 2732,90 1560

Credit S IC ian R C ian S FC ian R C feb

R cumulat D ian+feb 1741,94

3120 2744,51

R cumulat C ian+feb S FC feb

Verificare sold 4428 14180 x 24 / 124 = 2744,51 lei Se inregistreaza descarcarea de gestiune in luna februarie: % = 371 607 378 4428 8000 lei 4962,78 lei 1488,83 lei 1548,39 lei

( 8000 1488,83 1548,39 )

Metoda 2 de determinare a coeficientului K K 378 =

(S

ID 371

+ RD 371 ) (S IC 4428 + RC 4428 )

S IC 378 + RC 378

x 100

Rulajele din formula sunt rulaje cumulate ( in cazul nostru ian + feb ).
S IC 378 ian + RC 378 ian + RC 378 feb

K 378 =

(S

ID 371 ian

+ R D 371ian + R D 371 feb ) (S IC 4428 ian + RC 4428 ian + RC 4428 feb )

x 100

K 378 =

4313,89 1313,89 + 1500 + 1500 x 100 = x 100 = (7060 + 8060 + 8060) (1366,45 + 1560 + 1560) 23180 4486,45 4313,89 = x 100 = 23,07689 % 18693,55

Se observa ca acest coeficient K 378 nu este la fel in cazul celor doua metode, deoarece formula este diferita, dar in final rulajul debitor al contului 378 trebuie sa fie la fel. In cele doua metode, baza de calcul la care se aplica K 378 este diferita de asemenea. Acum se inmulteste K 378 = 23,07689 % cu rulajul creditor din luna februarie al contului 707. K 378 x R C feb 707 = R D feb 378 R D feb 378 = 23,07689 % x 6451,61 = 1488,83 lei Avand in vedere ca si in luna februarie am practicat o cota de adaos comercial de 30%, ar trebui ca marfurile aflate in sold sa aiba aceeasi cota de adaos. Pentru verificarea cotei de adaos comercial ne folosim de urmatoarea formula:

Cota adaos com. =

S FC

feb 378

Val.marf .aflate in stoc fara TVA

x 100 =

S FC feb 378 S FD feb 371 S FC feb 4428 S FC feb 378

x 100=

2638,95 2638,95 x 100 = x 100 = 30% 14180 2744,51 2638,95 8796,54

Daca am practica cote diferite de adaos comercial, aceasta cota de adaos ar reflecta cota medie de adaos comercial, intrucat marfurile cu amanuntul se inregistreaza global-valoric. In practica se folosesc cote diferite de adaos comercial, dar am luat exemplul numai cu cota de 30% ca sa demonstram calculul corect al cotei medii de adaos comercial si ca cele doua metode duc la un cost cu cheltuiala identic, de asemenea si descarcarea contului de diferente de pret la marfuri este la fel ( debitul contului 378 reprezentand adaosul comercial aferent marfurilor vandute ).