Sunteți pe pagina 1din 8

Lucrarea practica numarul 4

CONTURI SINTETICE SI CONTURI ANALITICE


Sa se ilustreze legatura dintre contul sintetic 345-Produse finite si conturile analitice
subordonate acestuia in cazul unei societati comerciale X. Se precizeaza ca acest cont sintetic se
desfasoara pe 5 conturi analitice iar in cursul perioadei de gestiune curente (luna decembrie) au loc
5 operatiuni economice in care sunt implicate aceste conturi. Dupa analiza si inregistrarea
operatiunilor in jurnal, sa se intocmeasca :
a) fisa contului sintetic
b) fisele conturilor analitice
c) balanta de verificare analitica a contului sintetic.
La inceputul lunii decembrie contul 345-Produse finite prezinta urmatoarea situatie :
Nr. Denumire Simbol cont analitic

Unitate de

Cantitate
de
Cost unitar

Cost total

Crt. produs
1
A

345.01

masura
Buc.

2.500

5.500

13.750.000

345.02

Kg

2.000

4.000

8.000.000

345.03

Buc.

1.000

3.250

3.250.000

345.04

Buc.

800

5.000

4.000.000

345.05

Kg

2.100

2.000

4.200.000

Total

33.200.000

In cursul lunii decembrie au loc urmatoarele operatiuni:


1) Se receptioneaza conform bonului de predare nr. 57 din 3 decembrie produse finite
obtinute din productia proprie, evaluate la cost de productie prestabilit astfel :
Produsul A 1.200 buc. a 5.500 lei bucata = 6.600.000 lei
Produsul D 550 buc. a 5.000 lei bucata = 2.750.000 lei
Produsul E 1.150 Kg a 2.000 lei Kg = 2.300.000 lei
TOTAL = 11.650.000 lei

2) Conform facturii nr. 25 din 7 decembrie se livreaza clientului M produse finite conform
urmatoarelor situatii :
Produsul A 2.000 buc. a 7.000 lei buc. (pret de vanzare) = 14.000.000 lei
Produsul B 1.300 Kg. a 5.800 lei Kg. (pret de vanzare) = 7.540.000 lei
Produsul D - 550 buc. a 5.800 lei buc. (pret de vanzare) = 3.190.000 lei
TOTAL = 24.730.000
3) Se aduc cu dispozitia de livrare nr. 34 din 12 decembrie produse finite aflate temporar in
custodia unui tert astfel :
Produsul C 600 buc. a 3.250 lei buc. = 1.950.000 lei
Produsul D 350 buc. a 5.000 lei buc. = 1.750.000 lei
TOTAL = 3.700.000 lei
4) Cu ocazia inventarierii magaziei de produse finite, se constata conform listelor de
inventariere intocmite la 20 decembrie urmatoarele lipsuri imputabile de produse finite :
Produsul B 25 Kg. a 5.600 lei Kg. (pret de imputare) = 140.000 lei
Produsul C 30 buc. a 4.550 lei buc. (pret de imputare) = 136.500 lei
Produsul E 20 Kg. a 4.000 lei Kg. (pret de imputare) = 80.000 lei
TOTAL = 356.500 lei
5) Se transfera cu bonul de transfer nr.12 din 24 decembrie magazinului propriu de desfacere
urmatoarele produse finite :
Produsul A 1.000 buc. a 5.500 lei buc. = 5.500.000 lei
Produsul C 580 buc. a 3.250 lei buc. = 1.885.000 lei
Produsul D 400 buc. a 5.000 lei buc. = 2.000.000 lei
Produsul E 1.600 Kg. a 2.000 lei Kg. = 3.200.000 lei
TOTAL = 12.585.000 lei

3 dec
1.

345 = 711

11.650.000

11.650.000

29.181.400

24.730.000

345.01 = 6.600.000
345.04 = 2.750.000
345.05 = 2.300.000
Obtinut produse din productie
proprie
7 dec
2a.

411 = %
clienti

701 venituri din

4.451.400

vanzare prod.fin.
4427 TVA colectat

411 701 4427


+

D C

Livrat produse unui client


7 dec
2b.

711 = 345 prod.finite

18.950.000

18.950.000

3.700.000

3.700.000

venituri din prod. stocata


345.01 = 2.000*5.500 = 11.000.000
345.02 = 1.300*4.000 = 5.200.000
345.04 = 550*5.000 = 2.750.000
Descarcat gestiune pt. produsele
vandute
12 dec
3.

345 = 354 prod.aflate la


prod.finite

terti

345.03 = 1.950.000
345.04 = 1.750.000
Adus produse din custodia unui tert
20 dec
4a.

4282 758 4427

4282 = %

420.670

alte creante

758 alte venituri din

in legatura

exploatare

cu personalul

4427 TVA colectata

Stabilit valoarea imputatiei pt. lipsa

356.500

64.170

constatata.
20 dec
4b.

711 = 345 prod.finite

237.500

237.500

12.585.000

12.585.000

venituri din prod.stocata


345.02 = 25*4.000 = 100.000
345.03 = 30*3.250 = 97.500
345.05 = 20*2.000 = 20.000
Descarcat gestiunea pt. produsele
constatate lipsa
24 dec
5.

371 = 345
marfuri
345.01 = 5.500.000
345.03 = 1.885.000
345.04 = 2.000.000
345.05 = 3.200.000
Transferat produse magazinului

propriu de desfacere

345 Produse finite


DEBIT

CREDIT

Data

P.
Explicatia

Sume

Data

P.

J.

Explicatia
Partiale

Totale

Sume

J.

Partiale

Totale

Descarcat gesti12 01

Sold initial

33.200.000 12 07 une pt. produse 1 18.950.000


vandute
Descarcat gesti-

Obtinut produ-

12 03 se din productia 1 11.650.000 44.850.000 12 20 une pt. produse 1


proprie
Adus produse
din custodia
12 12 unui tert

18.950.000

237.500

19.187.500

12.585.000

31.772.500

constatate lipsa
Transferat prod.
1

mgazinului pro- 1
3.700.000

48.550.000 12 24 priu de desface-

Rulaj debitor

15.350.000

re
Rulaj creditor

31.772.500

Total sume

48.550.000

Total sume

31.772.500

Deditoare

creditoare
12 31 Sold final debi-

16.777.500

tor

345.01 Produsul A
DEBIT
Data
L

CREDIT
Descrierea

Cant.

Operatiei

(buc.)

12 01

Cost
Unitar

Sold initial

2.500

5.500

Data
Total

Descrierea

Cant.

operatiei

(buc.)

13.750.000 12 07 Livrat produse

Obtinut produ-

unui client
Transferat prod.

se din productia

magazinului pro-

12 03 proprie

Cost
Unitar

Total

2.000

5.500

11.000.000

1.200

5.500

6.600.000

12 24 priu de desface- 1.000

5.500

5.500.000

Rulaj debitor

1.200

5.500

6.600.000

re
Rulaj creditor

3.000

5.500

16.500.000

Total sume

3.700

5.500

20.350.000

Total sume

3.000

5.500

16.500.000

creditoare
Sold final debi-

700

5.500

3.850.000

Debitoare

tor

345.02 Produsul B
DEBIT

CREDIT

Data
L

Descrierea

Cant.

Operatiei

(Kg.)

12 01

Sold initial

2.000

Cost

Data

Unitar

Total

4.000

8.000.000

Descrierea

Cant.

operatiei

(Kg.)

Cost
Unitar

Total

1.300

4.000

5.200.000

25

4.000

100.000

Rulaj creditor

1.325

4.000

5.300.000

Total sume

1.325

4.000

5.300.000

675

4.000

2.700.000

12 07 Livrat produse
unui client
Descarcat gesti12 20 une pt. produse
constatate lipsa

Rulaj debitor
Total sume

2.000

4.000

8.000.000

Debitoare

creditoare
Sold final debitor

345.03 Produsul C
DEBIT
Data
L

CREDIT
Descrierea

Cant.

Operatiei

(buc.)

Cost
Unitar

Data
Total

Descrierea

Cant.

operatiei

(buc.)

Cost
Unitar

Total

30

3.250

97.500

580

3.250

1.885.000

Descarcat gesti12 01 Sold initial

1.000

3.250

3.250.000

12 20 une pt. produse

Adus produse

constatate lipsa
Transferat pro-

din custodia

duse magazi-

12 12 unui tert
Rulaj debitor
Total sume

600

3.250

1.950.000

12 24 nului propriu de

600

3.250

1.950.000

desfacere
Rulaj creditor

610

3.250

1.982.500

1.600

3.250

5.200.000

Total sume

610

3.250

1.982.500

creditoare
Sold final debi-

990

3.250

3.217.500

Debitoare

tor

345.04 Produsul D
DEBIT
Data
L

CREDIT
Descrierea

Cant.

Operatiei

(buc.)

Cost
Unitar

Data
Total

Descrierea

Cant.

operatiei

(buc.)

Cost
Unitar

Total

12 01

Sold initial

800

5.000

4.000.000

12 07 Livrat produse

Obtinut din

unui client
Transferat pro-

productia

duse magazi-

12 03 proprie

550

5.000

2.750.000

12 24 nului propriu de

550

5.000

2.750.000

400

5.000

2.000.000

desfacere
Adus produse
12 12 din custodia
unui tert
Rulaj debitor
Total sume

350

5.000

1.750.000

900

5.000

4.500.000

Rulaj creditor

950

5.000

4.750.000

1.700

5.000

8.500.000

Total sume

950

5.000

4.750.000

creditoare
Sold final

750

5.000

3.750.000

Debitoare

debitor

345.05 Produsul E
DEBIT
Data
L

CREDIT
Descrierea

Cant.

Operatiei

(Kg.)

Cost
Unitar

Data
Total

Descrierea

Cant.

operatiei

(Kg.)

Cost
Unitar

Total

20

2.000

40.000

Descarcat gesti12 01 Sold initial

2.100

2.000

4.200.000

12 20 une pt. produse

Obtinut din

constatate lipsa
Transferat pro-

productia

duse magazi-

12 03 proprie

1.150

2.000

2.300.000

12 24 nului propriu de 1.600

2.000

3.200.000

Rulaj debitor

1.150

2.000

2.300.000

desfacere
Rulaj creditor

1.620

2.000

3.240.000

Total sume

3.250

2.000

6.500.000

Total sume

1.620

2.000

3.240.000

creditoare
Sold final

1.630

2.000

3.260.000

Debitoare

debitor

Balanta de verificare analitica a contului 345 Produse finite


Simbol
cont
corespunzator

Denumirea
pro
dusului
345.01 A
345.02 B

Uni- Cost Sold initial debitor


tate
de
masura

unitar
Cant.

Buc. 5.500 2.500


Kg. 4.000 2.000

Miscari in cursul perioadei


Debitoare
Creditoare

Valoare

Cant.

Valoare

3.750.000
8.000.000

1.200
-

6.600.000
-

Cant.

3.000
1.325

Valoare

16.500.000
5.300.000

Sold final debitor

Cant. Valoare

700 3.850.000
675 2.700.000

345.03 C
345.04 D
345.05 E

Buc. 3.250 1.000


Buc. 5.000 800
Kg. 2.000 2.100
Total

3.250.000
600
4.000.000
900
4.200.000 1.150
33.200.000

1.950.000
610
4.500.000
950
2.300.000 1.620
15.350.000

1.982.500 990 3.217.500


4.750.000 750 3.750.000
3.240.000 1.630 3.260.000
31.772.500
16.777.500