Sunteți pe pagina 1din 13

TEMA nr.

2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

Exemplificai pentru societatea luat n studiu prin diverse exemple urmtoarele cerine:
EX. 2. Determinarea costului de achiziie privind stocurile aprovizionate la intern (se va avea n vedere i modul de nregistrare n contabilitatea financiar); EX. 3. Evaluarea stocurilor i recunoaterea acestora n situaiile financiare anuale; EX. 4. Evidenierea costului de achiziie al stocurilor achiziionate de la furnizor extern (se vor lua exemple att pentru operaiunile de import ct i pentru achiziii intracomunitare, avndu-se in vedere i modul de nregistrare n contabilitatea financiar); EX. 5. Evidenierea costului de achiziie inndu-se cont de reducerile comerciale (se va lua i un exemplu n care se va determina elementele unei facturi de achiziie i valoarea total a unei facturi, cu reflectarea acestor operaiuni n cele dou contabiliti, la client i la furnizor); EX. 6. Determinarea costului de producie al stocurilor (costul prelucrrii) la intrarea n gestiune (avndu-se n vedere trei situaii privind capacitatea real de producie, pentru a se formula concluziile corespunztoare).

EX.2 Determinarea costului de achiziie privind stocurile aprovizionate la intern


Societatea SC ForDesign SRL, cu sediul in Suceava, str. George Enescu nr.46, J33/123/1998, RO 10308572, avand ca obiect de activitate secundar productia si montajul de profile din polistiren, cumpr trei categorii de materii prime i angajeaz un transportator care sa le aduca de la furnizor . La receptie persoana abilitata are la dispozitie doua facturi, una de la furnizorul de marfa si alta de la furnizorul de servicii de transport in valoare de 2.500 lei . Pentru repartizarea cheltuielilor de transport pe cele trei categorii de marfa cumparata, folosim ca si criteriu de repartizare valoarea la prt de cumparare. Receptia stocurilor cumparate se face cu nota de receptie si constatare diferente. Marfurile achizitionate : Nr crt 1 2 3 Denumire marfa Polistiren C1 Profil pwp Plinta isa total Unitatea masura Metru liniar buc Metru liniar de cantitate 1.000 200 90 Pret unitar 25 102,5 58 Valoare 25.000 20.500 5.220 50.720

TEMA nr.2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

Determinarea costului de achizitie pentru cele trei tipuri de marfa aprovizionata: Nr crt Denumire marfa 1 2 3 Polistiren C1 Profil pwp Plinta isa total Valoare pret cumparare 25.000 20.500 5.220 50.720 la Cheltuieli de transport cantitate de repartizate 25.000x(2.500/50.720) 1.000 20.500x(2.500/50.720) 200 5.220x(2.500/50.720) 90 2.500 Cost achizitie total 1.232,25 1.010,45 257,29 2.499,99 de Cost achizitie unitar 1,232 5,052 2,86 de

Operatiuni financiare: Se inregistreaza achizitia de marfa de la furnizor conform facturii nr1. % = 401furnizori 62.892,8 25.000 20.500 5.220 12.172,8 = 401furnizori 3.100 2.500 600 = = 5121conturi la banci in lei 5121conturi la banci in lei 62.892,8 3.100 301.01 materii prime 301.02 materii prime 301.03 materii prime 4426tva deductibila Se inregistreaza factura pentru transportul marfii, nr.2 % 4426tva deductibila Se inregistreaza plata facturilor de achizitie si de transport conform extrasului de cont 401furnizori 401furnizori 628alte cheltuieli cu seviciile executate de terti

Furnizor:

SC ABC SRL

Seria si numarul:

SV 1231

Cumparator:

SC FORDESIGN SRL

TEMA nr.2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

C.U.I/C.I.F: Sediul:

RO 201010 PIATRA NEAMT

Nr.Reg.Com.:

J33/123/1998 RO 10308572 str. George Enescu nr.46


SUCEAVA SUCEAVA RO14RZBR0000060012340000 RZBR SUCEAVA

Factura fiscala

C.U.I Sediu:

Judet: Contul: Banca:

NEAMT RO40RNCB0000123456781234 BCR NEAMT Nr.Facturii: Data(ziua,luna,anul) Nr. aviz insotirea marfi: (daca este cazul) COTA TVA : 24% Cantitatea 3 1000 200 90 1231 20.04.2010

Judet: Contul: Banca:

Nr. Crt. 0 1 2 3

Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor) 1

U.M. 2 METRU liniar buc Metro liniar

Pretul unitar (fara TVA) - lei 4 25 102.5 58

Valoarea lei 5 (3x4) 25000 20500 5220

Valoarea TVA - lei 6 6000 4920 1252.8

Polistiren C1 Profil pwp Plinta isa

Semnatura si stampila furnizorului Numele delegatului:

Date privind expeditia

Total din care: accize Semnatura de primire

50720

12172.8

Identificat cu B.I./C.I./ Seria: Nr.: Eliberat(a) de:

Mijlocul de transport nr.: Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data: ora: Semnaturi:

Total de plata (col.5 + col.6)

62892.8

TEMA nr.2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

Unitatea : SC FORDESIGN SRL C.F.10308572 Nu ma r doc . 1

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE Nr. Fact ura Avi z inso tire

Da ta Lun a 4

Cod

Cod prim itor

Nr. Contract

Cont

Nr. poz.

Zi 20

An 2010

furn.

Comanda 12

creditor

Subsemnatii , membrii ai comisiei de receptie , am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de cu vagon / auto nr... Documente insotitoare :fact 1231 ,delegat Constatindu-se urmatoarele: .. Subsemnatii , membrii ai comisiei de receptie , am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de Pret livrar e Prim ita 100 0 200 90 129 0.00 fara TVA 25.00 102.5 0 58.00 185.5 0 Pret amanu nt fara TVA 6,000.00 4,920.00 1,252.80 12,172.8 0 62,892.8 0 PRIMIT IN GESTIUNE Data calancea bogdan 21.04.2010 iatcu lucian 21.04.2010

SC ABC SRL IATCU LUCIAN

SC ABC SRL Val. ama nunt fara TV A Pret amanu nt cu TVA

N r. cr t 1 2 3 4

Denumire produs polistiren c1 profil pwp plinta isa

Cod produs 5623 5624 5625

U/ M

Ca ntitate Livrata

Val.livrar e fara TVA 25,000.00 20,500.00 5,220.00

TVA

Val.am anunt cu TVA

m buc m

100 200 90

TOTAL

390.00

50,720.00 TOTAL FAC,

Comisia de receptie Numele si prenumele Semnatura

Semnat ura Numele si prenumele calancea bogdan

Data

21.04. 2010

TEMA nr.2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

EX.3 Evaluarea stocurilor si recunoasterea acestora in situatiile financiare anuale


Evaluarea elementelor de stocuri se realizeaza dupa principii si tehnici distincte in functie de momentul la care se face evaluarea,si anume: 1) la data intrarii in patrimoniu 2) cu ocazia inventarierii 3) la incheierea exercitiului 4) la iesirea din patrimoniu. 1)La data intrarii in patrimoniu,elementele de stocuri se evalueaza si se inregistraza in contabilitate la valoarea de intrare,denumita si valoare contabila,care se stabileste in functie de cum intra ele in patrimoniu:cu titlu gratuit,cu titlu oneros(cost de achizitie),din productie proprie(cost de productie). Evaluarea stocurilor se face la valoarea cea mai mica dintre cost si valoare realizabila neta,conform IAS 2. Exemplul 1 SC ForDesign SRL a achiziionat mrfuri pentru care se consider urmtoarele cheltuieli: - pre de cumprare facturat de furnizor ...........................................................1000 lei - cheltuieli de transport pe parcurs intern............................................................372 lei( inclusiv TVA) - cheltuieli cu verificarea calitii mrfurilor.......................................................100 lei - cheltuieli de manipulare......................................................................50 lei - prim de asigurare pltit unei societi pentru marfa asigurat mpotriva calamitilor..100 lei - diferen de curs valutar rezultat din plata furnizorului extern.........................15 lei ntreprinderea estimeaz c mrfurile vor fi vndute la preul de 2.500 lei., iar n vederea vnzrii vor fi necesare urmtoarele costuri: - costuri cu evaluarea mrfii ...................300 lei - costuri cu pregtirea vnzrii.................250 lei - costuri cu vnzarea efectiv...................150 lei Conform IAS 2 Contabilitatea stocurilor stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea realizabil net. Costul de achiziie = + pre de cumprare + taxe de import i alte taxe (cu excepia celor pe care firma le poate recupera de la autoritile fiscale) + costuri de transport + costuri de manipulare + alte costuri COSTUL DE ACHIZIIE:= 1000+300+50+100+50=1500lei Valoarea realizabil net este preul de vnzare estimat ce ar putea fi obinut pe parcursul desfurrii normale 5

TEMA nr.2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

a activitii mai puin costurile estimate pentru finalizarea bunului i a costurilor necesare vnzrii. VALOAREA REALIZABIL NET = 2500-300-250-150=1800 lei Conform IAS 2, minimul dintre costul stocurilor (costul de achiziie) de 1500 lei i valoarea realizabil net de 1800 lei este de 1500 lei. Aceast valoare va fi valoarea cu care stocurile vor fi recunoscute n situaiile financiare. 2)Evaluarea elementelor de stocuri cu ocazia inventarierii se face la valoarea actuala sau de utilitate a fiecarui element,denumita valoare de inventar,stabilita in functie de utilitatea bunurilor si de pretul pietii. Exemplul 2 In urma inventarului la SC FOR DESIGN SRL ,se cunosc urmatoarele informatii cu privire la marfurile aflate pe stoc: nr.crt produs cost de achizitie (a) lei 1 2 3 total
polistiren c1 profil pwp plinta isa

valoarea realizabila net (b) lei 4500 6200 6300 17000

valoarea cea mai mica intre a si b lei 4500 6000 6300 16800

5000 6000 6500 17500

Datorita aparitiei unor produse similare, la inventar, diferenta de cost de 17500 lei si valoarea la inventar de 16800 lei se va inregistra sub forma unor ajustari pentru deprecierea stocului,cu valoarea de 700 lei. 6814 Cheltuieli de exploatare pentru deprecierea activelor circulante 3)Evaluarea elementelor de stocuri la incheierea exercitiului prin bilantul contabil se face la valoarea de intrare in patrimoniu,respectiv valoarea contabila,pusa de acord cu rezultatele evaluarilor de inventariere. In acest scop,valoarea de intrare sau contabila se compara cu valoarea lor de utilitate stabilita pe baza inventarierii.Astfel: -pentru elementele de stoc care au diferente in plus sunt evaluate la valoarea de intrare.Deci plusul de valoare nu se inregistreaza in contabilitate. -pentru elementele de stocuri care au diferente in minus,in bilant sunt evaluate la valoarea de inventar iar in contabilitate ele se vor inregistra la valoarea lor de intrare,cu precizarea ca pentru deprecieri reversibile se constituie provizioane. (vezi exemplele de la tema I ) = 397Ajustari pentru deprecierea marfurilor 700

TEMA nr.2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

4) Evaluarea elementelor de stocuri la data iesirii din patrimoniu sau darea in consum se face la valoarea lor de intrare.Deoarece nu totdeauna toate elementele de stocuri pot fi urmarite individual,apar doua situatii: -elemente de stocuri identificabile ,atat la intrare in patrimoniu si pe perioada gestiunii,cat si la iesire din stoc, -elemente de stocuri interschimbabile ,adica bunuri care in interiorul fiecarei categorii nu pot fi identificate dupa intrarea lor in gestiune. Potrivit reglementarilor romanesti,la iesirea din patrimoniu bunurile materiale se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea urmatoarelor metode: -metoda costului mediu ponderat -metoda FIFO -metoda LIFO -metoda pretului standard sau prestabilit. In ceea ce priveste stocurile identificabile inregistrarile in contabilitate sunt mai simple.

EX.4. Evidentierea costului de achizitie pentru stocurile achizitionate de la un furnizor extern


a) Import Exemplul 1 SC ForDesign SRL a achizitionat marfuri din import pentru care sunt necesare lucrari de ambalare si etichetare. - Pretul de cumparare facturat de furnizor 1000 lei - Taxele vamale achitate in vama 20lei - Taxa pe valoarea adaugata achitata in vama 240 lei - Cheltuieli de transport pe parcurs intern 100 lei - Cheltuieli de manipulare 50 lei Inainte de vanzarea marfurilor s-a achitat furnizorul extern, inregistrandu-se o diferenta de curs nefavorabila in suma de 30 lei Costul de achizitie = 1000 + 20 + 100 + 50 =1170 lei

Exemplul 2 SC ForDesign SRL a achiziionat 200 de buc de profile pwp de la furnizorul extern la un pre de 125 euro /bax, intr-un bax fiind 50 de profile. Cursul de schimb la data achiziiei este de 4.37 lei . Taxa vamal este de 10%, iar comisionul vamal este de 5%. Pentru a aduce marfa n entitate, SC ForDesign SRL primete de la o alt societate de transport S.C. TARSIN SRL o factur n valoare de 300 lei (din care TVA 24%). Costul de achizitie al unui profil: 7

TEMA nr.2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

(+) Pre de achiziie 4 baxuri x 50 profile bax=125x4x4.37=2185 lei (+) Taxa vamal 2185x 10% =218.5 lei (+) Comision vamal 2185 x 5% =109.25 lei (+) Cheltuieli de transport 300* 100/124= 241.9lei Cost de achiziie total 2185 + 218.5 + 109.25 + 241.9=2754,65 lei Conform IAS 2 costul de achiziie pentru un profil wpr va fi de 2754,65 /200 = 13,77 lei profil Inregistrarea in contabilitate Se inregistreaza achizitia de materii prime 301 materii prime-profil pwp = % 401furnizori 401furnizori 446 alte impozite, taxe si varsaminte asimilate b) Achizitie intracomunitara Exemplul 1 SC ForDesign SRL a achiziionat 200 de buc de profile pwp de la furnizorul extern la un pre de 125 euro /bax, intr-un bax fiind 50 de profile. Cursul de schimb la data achiziiei este de 4.37 lei . Pentru a aduce marfa n unitate, SC ForDesign SRL primete de la o alt societate de transport S.C. TARSIN SRL o factur n valoare de 300 lei (din care TVA 24%). Costul de achizitie al unui profil: (+) Pre de achiziie 4 baxuri x 50 profile bax=125x4x4.37=2185 lei (+) Cheltuieli de transport 300* 100/124= 241.9lei Cost de achiziie total 2185 + 241.9=2426.9 lei Conform IAS 2 costul de achiziie pentru un profil wpr va fi de 2426.9 /200 = 12.13 lei profil Inregistrarea in contabilitate Se inregistreaza achizitia de materii prime 301 materii prime-profil pwp = % 401furnizori 401furnizori 2426.9 2185 241.9 2754.65 2185 241.9 327.75

TEMA nr.2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

Recunoasterea stocurilor in situatiile financiare anuale ale unitatii pentru stocurile cumparate din import SC ForDesign SRL a achiziionat din import mrfuri pentru care se consider urmtoarele cheltuieli: - pre de cumprare facturat de furnizor ...........................................................1000 lei - taxe vamale achitate n vam............................................................................100 lei - comision vamal.................................................................................................2 lei - TVA achitat n vam...........................................................................................40 lei - cheltuieli de transport pe parcurs intern............................................................372 lei( inclusiv TVA) - cheltuieli cu verificarea calitii mrfurilor......................................................100 lei - cheltuieli de manipulare......................................................................50 lei - prim de asigurare pltit unei societi pentru marfa asigurat mpotriva calamitilor..100 lei - diferen de curs valutar rezultat din plata furnizorului extern.........................15 lei ntreprinderea estimeaz c mrfurile vor fi vndute la preul de 2.500 lei., iar n vederea vnzrii vor fi necesare urmtoarele costuri: - costuri cu evaluarea mrfii ....................300 lei - costuri cu pregtirea vnzrii.................250 lei - costuri cu vnzarea efectiv...................150 lei Conform IAS 2 Contabilitatea stocurilor stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea realizabil net. Costul de achiziie = + pre de cumprare + taxe de import i alte taxe (cu excepia celor pe care firma le poate recupera de la autoritile fiscale) + costuri de transport + costuri de manipulare + alte costuri COSTUL DE ACHIZIIE:= 1000+102+300+50+100+50=1602lei Valoarea realizabil net este preul de vnzare estimat ce ar putea fi obinut pe parcursul desfurrii normale a activitii mai puin costurile estimate pentru finalizarea bunului i a costurilor necesare vnzrii. Astfel: VALOAREA REALIZABIL NET = 2500-300-250-150=1800 lei Conform IAS 2, minimul dintre costul stocurilor (costul de achiziie) de 1602 lei i valoarea realizabil net de 1800 lei este de 1602 lei. Aceast valoare va fi valoarea cu care stocurile vor fi recunoscute n situaiile finnciare. Recunoasterea stocurilor in situatiile financiare anuale ale unitatii pentru stocurile cumparate intracomunitar SC ForDesign SRL a achiziionat mrfuri pentru care se consider urmtoarele cheltuieli: - pre de cumprare facturat de furnizor ...........................................................1000 lei - cheltuieli de transport pe parcurs intern............................................................372 lei( inclusiv TVA) - cheltuieli cu verificarea calitii mrfurilor.......................................................100 lei - cheltuieli de manipulare......................................................................50 lei - prim de asigurare pltit unei societi pentru marfa asigurat mpotriva calamitilor..100 lei - diferen de curs valutar rezultat din plata furnizorului extern.........................15 lei ntreprinderea estimeaz c mrfurile vor fi vndute la preul de 2.500 lei., iar n vederea vnzrii vor fi necesare urmtoarele costuri: - costuri cu evaluarea mrfii ...................300 lei 9

TEMA nr.2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

- costuri cu pregtirea vnzrii.................250 lei - costuri cu vnzarea efectiv...................150 lei Conform IAS 2 Contabilitatea stocurilor stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mic dintre cost i valoarea realizabil net. Costul de achiziie = + pre de cumprare + taxe de import i alte taxe (cu excepia celor pe care firma le poate recupera de la autoritile fiscale) + costuri de transport + costuri de manipulare + alte costuri COSTUL DE ACHIZIIE:= 1000+300+50+100+50=1500lei Valoarea realizabil net este preul de vnzare estimat ce ar putea fi obinut pe parcursul desfurrii normale a activitii mai puin costurile estimate pentru finalizarea bunului i a costurilor necesare vnzrii. VALOAREA REALIZABIL NET = 2500-300-250-150=1800 lei Conform IAS 2, minimul dintre costul stocurilor (costul de achiziie) de 1500 lei i valoarea realizabil net de 1800 lei este de 1500 lei. Aceast valoare va fi valoarea cu care stocurile vor fi recunoscute n situaiile financiare.

EX.5. Evidenierea costului de achiziie inndu-se cont de reducerile comerciale (se va lua i un exemplu n care se va determina elementele unei facturi de achiziie i valoarea
total a unei facturi, cu reflectarea acestor operaiuni n cele dou contabiliti, la client i la furnizor); SC ForDesign SRL a achiziionat mrfuri pentru care se consider urmtoarele cheltuieli: - pre de cumprare facturat de furnizor ...........................................................1000 lei - cheltuieli de transport pe parcurs intern............................................................372 lei( inclusiv TVA) - cheltuieli cu verificarea calitii mrfurilor.......................................................100 lei - cheltuieli de manipulare......................................................................50 lei - prim de asigurare pltit unei societi pentru marfa asigurat mpotriva calamitilor..100 lei - reducere comercial acordat de furnizor...................................................10% (=1000*10%) Costul de achiziie = + pre de cumprare + costuri de transport + costuri de manipulare + alte costuri - reduceri comerciale COSTUL DE ACHIZIIE:= 1000+300+100+50+100-100=1450 lei

10

TEMA nr.2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

La vanzator venitul va fi egal cu pretul de vanzare fara tva obtinut dupa scaderea din pretul de facturare a reducerii gasite pe factura nr crt denumire element unitate de masura cantitate pret unitar valoare tva(24%)

Polistiren METRU 1 C1 liniar 2 Profil pwp buc 3 plinta isa metru liniar total partial 4 reducere 10% total de incasat

1000 200 90

25 102.5 58

25000 20500 5220 50720 45648 56603.52

6000 4920 1252.8 12172.8 10955.52

La cumparator receptia se face pentru fiecare din bunurile de pe factura; costul unitar al fiecarui element cumparat este egal cu pretul din factura din care se scade procentul de reducere nr crt denumire element Polistiren 1 C1 2 Profil pwp 3 plinta isa unitate de masura valoare din factura 25000 20500 5220 50720 valoare dupa reducere (10%) 22500 18450 4698 45648 10955.52 56603.52 cantitate pret unitar dupa reducere 1000 200 90 22.5 92.25 52.2

METRU liniar buc metru liniar total tva total de plata

Operatiuni la vanzator 4111 clienti = 4427 Operatiuni la cumparator % 301.01materii prime 301.02materii prime 301.03materii prime 4426tva deductibila = 401 furnizor 56603.52 22500 18450 4698 10955.52 % 707venituri din vanzarea marfurilor tva colectata 56603.52 45648 10955.52

11

TEMA nr.2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

EX.6. Determinarea costului de producie al stocurilor


corespunztoare). In costul de productie se includ doua mari categorii de cheltuieli: -cheltuieli directe de productie-se identifica direct pe produsul obtinut -materii prime -materiale consumabile directe -salarii directe

(costul prelucrrii) la intrarea n

gestiune (avndu-se n vedere trei situaii privind capacitatea real de producie, pentru a se formula concluziile

-cheltuieli indirecte de productie-se localizeaza fie la nivelul sectiei , fie la nivelul mai multor tipuri de produse -cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor(amortizari, intretinere, energie, gaz, salarii) -cheltuieli generale ale sectiei(iluminat,incalzire, amortizarea constructiilor din sectie, salariile persoanelor care urmaresc mai multe produse) Exemplu a) La fabricarea in 2010 a 800 metri de profil F s-au efectuat urmatoarele cheltuieli: Cheltuieli directe=800 lei Cheltuieli indirecte=70 lei Cheltuieli fixe=50 lei Cheltuieli variabile=20 lei -cheltuieli generale=60lei -cheltuieli dedesfacere=30lei Capacitatea normala de productie a sectiei pentru acest tip de profil este de 1100 metri. Costul de productie=cheltuieli directe+cheltuieli indirecte Conform IAS 2 Contabilitatea stocurilor, cheltuielile indirecte cuprind regia de producie, fix i variabil. Regia fix de producie (RFP) cuprinde amortizarea, ntreinerea seciilor i utilajelor ,a. Regia variabil include costurile indirecte cu materialele i fora de munc. Alocarea regiei fixe asupra costului de producie se face pe baza capacitii normale de producie. n cazul unei producii sczute sub capacitatea normal, valoarea regiei fixe pe unitatea de produs nu se majoreaz, regia nealocat fiind contabilizat ca o cheltuial a perioadei. Nivelul real al activitatii Costul subactivitatii=cheltuieli fixe x 1=50x(1-800/1100)=13.65
Nivelul normal al activitatii

RFP=regia fixa de productie=13.65 RFI=regia fixa incorporabila in costul stocului=RFT-RFP=50-13.65=36.35 12

TEMA nr.2- evidenierea evalurii elementelor de stocuri la intrarea n gestiune

CPT=costul de productie total=cheltuieli directe+cheltuieli indirect fixe(incorporabile)+cheltuieli indirecte variabile=800+70=870 CPU=costul de productie unitar=CPT/Q ; Q=cantitatea obtinuta CPUa=870lei/800metri=1.08 lei/metru b) Consideram ca se fabrica 1200 metri de profil F RPF=50x(1-1200/1100)= - 4.5 RFI=RFT+4.5=54.5 CPT=870 CPUb=CPT/Q=870/1200=0.72lei/metru c) In cazul In care nivelul real al activitatii este egal cu nivelul normal, costul subactivitatii este 0. d) Pentru cazul in care nivelul real al activitatii este de 600 metri . RFP=50x(1-600/1100)=50x0.46=23 RFI=50-23=27 CPT=870 CPUd=870/600=1.45lei/metru elemente Volumul productiei(Q) Cheltuieli directe Cheltuieli fixe Cheltuieli indirecte Cost de productie unitar 600 800 50 70 1.45 Capacitatea normala de productie=1100 metri 800 1200 800 800 50 50 70 70 1.08 0.72

In concluzie, nivelul costului unitar de productie creste pe masura ce scade nivelul productiei sub nivelul normal si scade cand volumul productiei creste peste capacitatea normal de productie

13