Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

DEPARTAMENTUL FINANȚE ȘI BĂNCI

TRIBOI NARCISA

Lucrul individual

la disciplina BAZELE CONTABILITĂŢII

STUDIU DE CAZ

Conducător ştiinţific: Zaharco S., dr.conf.univ.

Autorul : Triboi Narcisa, grupa FB1902

Chişinău - 2019
DESCRIEREA STUDIULUI DE CAZ ŞI SARCINILE FORMULATE

Entitatea economică SRL “Modeco Prim”desfășoară activitatea de producere şi vînzare a


franzelelor. În luna octombrie a anului curent, conform facturilor fiscale s-au înregistrat
următoarele intrări:

1. S-a procurat cuptorul „Tunel” în valoare de 18 000,00 lei (inclusiv TVA). Serviciile
pentru transportarea utilajului constituie 1 000,00 lei, fără TVA. Utilajul a fost descărcat
de către angajaţii entităţii, cărora li s-a calculat salariul în sumă de 800,00 lei. Costuri
aferente punerii în funcțiune: salariul muncitorilor care au participat la instalare – 600,00
lei; serviciile secției auxiliare – 300,00 lei.
2. S-a procurat materie primă:
- la 02.10.201__ aprovizionare de la furnizori cu achitare ulterioară – 300 kg, preţul de 12,40
lei/kg;
- la 06.10.201__ aprovizionare de la o entitate asociată – 500 kg, preţul de 12,50 lei/kg;
- la 13.10.201__ aprovizionare prin intermediul titularului de avans cu acordarea avansului –
1000 kg, preţul de 13,30 lei/kg;
- la 19.10.201__ aprovizionare de la furnizor cu achitare din contul avansului acordat – 600
kg, preţul de 12,60 lei/kg;
- la 27.10.201__ aprovizionarea de la furnizori cu achitare ulterioară – 800 kg, preţul de
12,20 lei/kg;
- la 30.10.201__ aprovizionare prin intermediul titularului de avans fără acordarea
avansului -700 kg, preţul de 12,90 lei/kg.

III. Pe parcursul trimestrului IV a anului curent s-au înregistrat următoarele mișcări aferente
elementelor patrimoniale:
1. S-a dat în exploatare cuptorul ”Tunel” în luna octombrie și s-a stabilit durata de utilizare 5
ani, valoarea reziduală – 800,00 lei. În conformitate cu politicile contabile entitatea calculează
amortizarea unei imobilizări, începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii în
exploatare, utilizând metoda liniară de calcul a amortizării.
2. S-a consumat la 02.11.201__ materie primă pentru fabricarea franzelelor – 4 000
kg. Politicile contabile prevăd evaluarea ieșirilor de materie primă la valoarea contabilă care se
determină prin aplicarea metodei costului mediu ponderat după fiecare intrare.

3. S-a calculat salariile:

1. muncitorilor care fabrică produse – 30 100,00 lei;


2. administratorului secției de producție – 18 000,00 lei;
3. personalului administrativ al entității – 42 500,00 lei;
4. vînzătorilor – 15 600,00 lei.

4. S-a acceptat factura pentru energia electrică consumată pentru:

a. scopuri tehnologce – 3 900,00 lei;


b. necesitățile generale ale secției de producție – 2 750,00 lei;
c. iluminarea oficiului – 1 808,00 lei;
d. iluminarea magazinului – 2 100,00 lei.

5. S-a acceptat factura prezentată de către SA”Respect” pentru paza:

a. secției de producție – 1 430,00 lei;


b. oficiul entității – 750,00 lei;
c. magazinului – 990,00 lei.

6. Consum haine speciale utilizate în secția de producție – 1300,00 lei.

7. S-au vândut franzele contra numerar prin magazinul propriu 145 900,00 lei (fără TVA).

8. S-a înregistrat vânzarea calculatorului la preț de 8 500,00 lei, cu plata ulterioară. Cost de
intrare – 6 800,00 lei; amortizarea acumulată – 900,00 lei.

9. S-a efectuat inventarierea și s-a stabilit: plusuri de instrumente – 670,00 lei; lipsuri de numerar
– 60 lei, care au fost reținute din salariul casierului.

Sarcini:

1. În baza informației prezentate în studiul de caz (p. I și II), se cere:


a. identificați modul de formare a costului de intrare a activului;
b. calculați costul de intrare a cuptorului;
c. înregistrați în contabilitatea SRL “Modeco Prim” operațiile economice cu
privire la procurarea cuptorului și materiei prime;
d. calculați soldul final al contului contabil 211 ”Materiale”, cunoscând că stocul
inițial la 01 octombrie 201_ constituie 500 kg la preţul de 12 lei/kg.
2. Înregistrați operațiile economice ce au avut loc în trimestru IV a anului curent conform
informației din p. III a studiului de caz.
3. Calculați costul efectiv total și unitar de producție al franzelelor, știind că cantitatea de
producție obținută este 28 400 franzele și înregistrați în conturile contabile operațiile
economice aferente evidenții costurilor de producție.
4. Contabilizați veniturile și cheltuielile recunoscute în trimestrul IV a anului de gestiune în
baza informațiilor prezentate în studiul de caz.
5. Argumentați modul de determinare a rezultatului financiar pe tipuri de activități
al entității SRL “Modeco Prim” și modul de prezentare a informației cu privire la poziția
financiară în Situațiile financiare.
REZOLVARE :

1. a. Costul de intrare al activului este format pe baza prețului achitat nemijlocit pentru
procurare, la el fiind adăugate și celelalte cheltuieli legate de punerea în funcțiune a
utilajului achiziționat : trasportarea utilajului , salariile muncitorilor, precum și serviciile
secției auxiliare :
- Valoarea utilajului achiziționat de la funizori – 15000 lei
- Cheltuielile efectuate de serviciile pentru transportarea utilajului – 1000 lei
- Calculul salariilor angajaților cuvenite pentru descărcarea utilajului – 800 lei
- CAS, PAM aferente salariilor calculate anterior -180lei
- Calculul salariilor muncitorilor cuvenite pentru instalarea utilajului – 600 lei
- CAS, PAM aferente salariilor calculate anterior -135 lei
- Serviciile secției auxiliare – 300 lei

b. Costul de intrare al activului (cuptorului) se formează prin însumarea acestor valori ,


respectiv costul de intrare al cuptorului = 15000 + 1000 + 800 +180 + 600 + 135 + 300
= 18015 lei.

c.
 Operațiile economice privind procurarea cuptorului :

1) Înregistrarea valorii utilajului achiziționat de la furnizori (fără TVA) :


Dt 121 Ct 521 - 15000 lei
2) Reflectarea TVA aferentă utilajului achiziționat:
Dt 534 Ct 521 - 3000 lei
3) Înregistrarea cheltuielilor efectuate de serviciile pentru transportarea utilajului (fără
TVA) : Dt 121 Ct 544 - 1000 lei
4) Reflectarea TVA aferentă cheltuielilor efectuate de serviciile pentru trasportarea
utilajului : Dt 534 Ct 544 - 200 lei
5) Calculul salariilor angajaților cuvenite pentru descărcarea utilajului :
Dt 121 Ct 531 - 800 lei
6) Calculul CAS și PAM aferente salariilor calculate : Dt 121 Ct 533 - 180 lei
7) Calculul salariilor muncitorilor cuvenite pentru instalarea utilajului :
Dt 121 Ct 531 - 600 lei
8) Calculul CAS și PAM aferente salariilor calculate anterior : Dt 121 Ct 533 - 135 lei
9)Reflectarea serviciilor secției auxiliare utilizate pentru punerea în funcțiune a utilajului:
Dt 121 Ct 812 - 300 lei
10) Achitarea datoriei față de furnizor : Dt 521 Ct 242 - 18000 lei
11) Achitarea datoriei față de organizația de transport : Dt 544 Ct 242 - 1200 lei
12) Punerea în funcțiune a cuptorului “Tunel” : Dt 123 Ct 121 - 18015 lei

 Operațiile economice cu privire la procurarea materiei prime


1) Aprovizionarea de la furnizori cu achitarea ulterioară : Dt 211 Ct 521 - 3720 lei
2) Aprovizionarea de la o entitate asociată : Dt 211 Ct 522 – 6250 lei
3) Aprovizionarea prin intermediul titularului de avans cu acordarea avansului :
Dt 211 Ct 226 - 13300 lei
4) Aprovizionarea de la furnizor cu achitarea din contul avansului acordat :
Dt 211 Ct 224 - 7560 lei
5) Aprovizionarea de la furnizori cu achitarea ulterioară : Dt 211 Ct 521 - 9760 lei
6) Aprovizionarea prin intermediul titularului de avans fără acordarea avansului :
Dt 211 Ct 532 - 9030 lei

d.
 Soldul final al contului 211 „Materiale”

Dt 211 „Materiale” Ct
Si = 6000
1) 3720
2)6250
3)13300
4) 7560
5)9760
6)9030
Rdt = 49620 Rct = 0
Sf = 55620

2. În continuare vom înregistra operațiile economice aferente trimestrului IV a anului


curent conform informației din p. III a studiului de caz.
 Operațiunile economice ce au avut loc în trimestrul IV al anului curent :
 1
1) Determinăm valoarea amortizabilă, care se determină ca diferența dintre costul de
intrare al cuptorului și valoare reziduală. Astfel, valoarea amortizabilă= 18015 – 800 =
17215 lei.
2) Norma amortizării : 100 % / 5 ani = 20 %.
3) Amortizarea anuală : 17215 * 20% = 3 443 lei.
4) Amortizarea lunară : 3443 / 12 luni = 286,92 lei.

Perioada Costul de Amortizarea Amortizarea Valoarea


intrare anuală acumulată contabilă
A 1 2 3 4 (1-3)
I 18 015 3 443 3 443 14 572
II 18 015 3 443 6 886 11 129
III 18 015 3 443 10 329 7 686
IV 18 015 3 443 13 772 4 243
V 18 015 3 443 17 215 800

Vc = Ci – A ac.
 Darea în exploatare a cuptorului „Tunel” : Dt 811 Ct 123 - 18015 lei
 Calcularea amortizării anuale a cuptorului : Dt 821 Ct 123 - 3443 lei
 Casarea amortizării calculate anterior : Dt 124 Ct 123 - 3443 lei

 2
Data Intrări Ieșiri Stoc
Q P V Q P Q V P V
01.10 500 12 6000
02.10 300 12.40 3720 800 12.15 9720
06.10 500 12.50 6250 1300 12.28 15964
13.10 1000 13.30 13300 2300 12.72 29256
19.10 600 12.60 7560 2900 12.69 36801
27.10 800 12.20 9760 3700 12.58 46546
30.10 700 12.90 9030 4400 12.63 55572
02.11 4000 12.63 50520 400 12.63 5052
31.11 3900 x 49620 4000 x 50520 400 12.63 5052
Total

CMP (02.10) = (6000+3720) / (500+300) =12.15 lei


CMP (06.10) = (9720+6250) / (800+500) = 12.28 lei
CMP (13.10) = (15964+13300) / (1300+1000) = 12.72 lei
CMP (19.10) = (29256+7560) / (2300+600) = 12.69 lei
CMP (27.10) = (36801+9760) / (2900+800) = 12.58 lei
CMP (30.10) = (46546+9030) / (3700+700) = 12,63 lei
Qn (stoc) = Q inițial + Q intrat – Q ieșit = 500 + 3900 – 4000 = 400 kg.

 Reflectarea consumului de materiale pentru fabricarea franzelelor :


Dt 811 Ct211 –50520 lei

 3.
1)Calculul salariilor muncitorilor cuvenite pentru fabricarea produselor:
Dt 811 Ct 531 - 30100 lei
2)Calculul CAS și PAM aferente salariilor calculate: Dt 811 Ct 533 – 6 772,50 lei
3) Calculul salariului administratorului secției de producție : Dt 821 Ct 531 – 18 000 lei
4) Calculul CAS și PAM aferente salariului calculat : Dt 821 Ct 533 - 4 050 lei
5) Calculul salariilor personalului administrativ al entității : Dt 713 Ct 531 - 42 500 lei
6) Calculul CAS și PAM aferente salariiilor calculate anterior : Dt 713 Ct 533 – 9 562.50 lei
7) Calculul salariilor vânzătorilor : Dt 712 Ct 531 - 15 600 lei
8) Calculul CAS și PAM aferente salariilor calculate : Dt 712 Ct 533 - 3 510 lei

 4.
1) Acceptarea spre achitare a facturii pentru energia electrică consumată în scopuri tehnologice :
Dt 811 Ct 544 - 3900 lei
2) Acceptarea spre achitare a facturii pentru energia electrică consumată pentru nevoile generale
ale secției de producție : Dt 821 Ct 544 - 2750 lei
3)Acceptarea spre achitare a facturii pentru energia electrică consumată pentru iluminarea
oficiului:
Dt 713 Ct 544 - 1808 lei
4) Acceptarea spre achitare a facturii pentru energia electrică consumată pentru iluminarea
magazinului : Dt 712 Ct 544 - 2100 lei

 5. Acceptarea spre achitare a facturii pentru paza :


- secției de producție : Dt 821 Ct 544 - 1430 lei
- oficiului entității : Dt 713 Ct 544 - 750 lei
- magazinului : Dt 712 Ct 544 - 990 lei

 6. Reflectarea consumului de haine speciale utilizate în secția de producție :


Dt 821 Ct 213 - 1300 lei

 7. Reflectarea valorii franzelelor vindute contra numerar din magazinul propriu (fără TVA)
: Dt 241 Ct 611 - 145 900 lei
Reflectarea TVA aferente franzelelor vîndute : Dt 241 Ct 534 - 29 180 lei (20%)

 8. Reflectarea venitului din vînzarea calculatorului : Dt 234 Ct 621 - 8500 lei


Reflectarea TVA 20 % : Dt 234 Ct 534 - 1700 lei
Reflectarea casării amortizării calculatorului: Dt 124 Ct 123 – 900 lei
Reflectarea valorii contabile a calculatorului : Dt 721 Ct 123 – 5900 lei

 9. Plusuri de instrumente : Dt 213 Ct 612 - 670 lei


Lipsuri de numerar : Dt 714 Ct 241 - 60 lei
Lipsurile de numerar vor fi recuperate de către casier : Dt 226 Ct 612 - 60 lei
Reținerea lipsurilor de numerar din salariul casierului : Dt 531 Ct 226 - 60 lei

-Repartizarea și includerea în costul produselor fabricate a CIP:


Dt 821 Ct
18000 27 530
4050
2750
1430
1300
Rdt = 27 530 Rct = 27 530
Dt 811 Ct
50520
30100
6 772,50
3900
Rdt = 91 292,5 Rct = 91 292,5

- Trecerea coturilor indirecte în costuri directe de producție:


Dt 811 Ct 821 – 27 530 lei
- Reflectarea la sfîrșitul lunii a costului efectiv al produselor fabricate :
Dt 216 Ct 811 - 118 822,50 lei (27 530 + 91 292,5)
Dt 811 Ct
50520 118 822,5
30100
6 772,50
3900
27530
Rdt = 118 822,5 Rct = 118 822,5

3.
 Calculul costului efectiv total și unitar de producție:
Ct = 118 822,50 lei
Cu = 118 822,50 / 28400 franzele = 4.18 lei

4.
 Contabilizarea veniturilor și cheltuielilor obținute în trimestrul IV :

1) Închiderea conturilor de venituri la sfîrșitul anului de gestiune :


-venituri din vînzări – Dt 611 Ct 351 - 145900 lei
- alte venituri din activitatea operațională – Dt 612 Ct 351 - 730 lei
-venituri din operațiuni cu active imobilizate - Dt 621 Ct 351 – 8500 lei

2) Închiderea conturilor de cheltuieli la sfîrșitul anului de gestiune :


- cheltuieli de distribuire - Dt 351 Ct 712 - 22 980 lei
- cheltuieli administrative - Dt 351 Ct 713 - 56745,50 lei
- alte cheltuieli din activitatea operațională - Dt 351 Ct 714 - 60 lei
- cheltuieli cu active imobilizate – Dt 351 Ct 721 – 5 900 lei
5. După ce au fost închise conturile de venituri și cheltuieli , vom determina rezultatul entității pînă
la impozitare. Astfel, vom determina diferența dintre venituri și cheltuieli : Venituri – Cheltuieli =
(145900 +730 +8500) – (2980 + 56745.50 +60+5900) = 69 444,50 lei
După determinarea rezultatului entității (profit) vom reține din această suma impozitul pe venit,
care reprezintă 12 % :
Impozitul pe venit = 12% * 69 444,50 = 8 333,34 lei.
Profitul net al entității constituie 61 111,16 lei (69 44,5 – 8 333,34).
Reflectarea impozitului pe venit al entității în contabilitate se face prin formulele contabile :
Dt 731 Ct 351 - 8 333,34 lei
Reflectarea rezultatului financiar net în cadrul situațiilor financiare ale entității se va reflecta în
felul următor : Dt 351 Ct 333 – 61 111,16 lei
În continuare vom reflecta modul de prezentare a informației cu privire la poziția financiară a
entității în Situațiile Financiare :

Indicatori Cod Perioada de gestiune


rd. Curentă
Venituri din vânzări 010 145900,00
Costul vânzărilor 020 0
Profit brut (pierdere brută) 030 145900,00
Alte venituri din activitatea operațională 040 730,00
Cheltueli de distribuire 050 22980,00
Cheltueli administrative 060 56745.50
Alte cheltueli din activitatea operațională 070 60,00
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) 080 66844,50
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) 090 2600,00
Profit (pierdere) până la impozitare 100 69444,50
Cheltueli privind impozitul pe venit 110 8333,34
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune 120 61111,16