Sunteți pe pagina 1din 14

MONOGRAFIE CONTABILA LA S.C. PRIMASOFT S.R.L. Perioada de referinta luna iunie 2012 S.C. PRIMASOFT S.R.L.

. este o societate care se ocupa de comertul cu amanuntul a calculatoarelor, echipamentelor periferice si soft, infiintata in anul 2012, de catre Popescu Ioan, ca firma independenta cu capital integral privat. Politica societatii in abordarea domeniului de activitate reflecta doua preocupari majore ale fondatorilor sai: grija deosebita in intelegerea si analizarea necesitatilor fiecarui beneficiar in parte, astfel incat serviciile oferite sa satisfaca si chiar sa intreaca exigentele clientului; obtinerea de performante in activitatea profesionala prin stimularea creativitatii si promovarea dezideratelor rapiditate-economie-calitate ca parametri ai rentabilitatii si eficientei in toate etapele procesului constructiv. Societatea comerciala aplica Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor publice nr. 306/2002. Contabilitatea analitica a stocurilor este organizata dup metoda cantitativ-valorica. Societatea aplica un procent de 10% pentru vanzarea marfurilor. Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna iunie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea urmtoarelor etape: 1 a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OP-uri). b) intocmirea documentelor centralizatoare jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumparari jurnalul, pentru vanzari). c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi care constituie Cartea Mare. d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati. SITUATIA SOLDURILOR LA 31.05.2012 Sold la 31.05 .2012 D 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL 1012 1061 371 401 4111 5121 5311 Capital subscris varsat Rezerve legale Marfuri Furnizori Clienti Conturi la banci in lei Casa in lei 8.000,00 5.000,00 22.000,00 13.809,40 4.000,00 47.809,40 C 22.809,40 20.000,00

Nr. crt.

Simbol cont

Denumire cont

47.809,40

Potrivit codului de clasificare al activitatilor, codul CAEN, societatea are inregistrate urmatoarele activitati: 4741 comertul cu amanuntul a calculatoarelor, echipamentelor periferice si soft; 4742 comertul cu amanuntul a echipamentelor de telecomunicatii; 6190 alte activitati de telecomunicatii;

6201 activitati de realizare a software la comanda; 6202 consultanta in domeniul tehnologiei informatiei.

Societatea are un singur actionar, care indeplineste si functia de administrator. Societatea are un capital social de 1000 lei, divizat in 100 de parti sociale cu valoare nominala de 10 lei, capital subscris si varsat la data constituirii sale. Societatea are 2 salariati care au contracte de munca individuale pe durata nedeterminata. Societatea aplica un adaos commercial de 10% pentru vanzarea de marfuri. Operatiile economice care fac obiectul inregistrarii in contabilitate sunt limitate la nivelul unei luni calendaristice, respectiv luna iunie a anului curent. Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea urmtoarelor etape: 2 a) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; note de receptie si constatare de diferente; bonuri de consum; registru de casa; OP-uri). b) intocmirea documentelor centralizatoare jurnale auxiliare (jurnalul pentru cumparari jurnalul, pentru vanzari). c) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi care constituie Cartea Mare. d) intocmirea balantei de verificare cu patru serii de egalitati. In luna iunie, perioada de referinta pentru aceasta monografie, au loc urmatoarele operatiuni economice: 1.Societatea achizitioneaza marfuri de la furnizorii: Romstal Impex SRL, UltraPro Computers, Tehno Grup Est SRL; operatiile economice sunt reflectate in contabilitate astfel: -cresc stocurile de marfuri, ct.371Marfuri, ct de activ ce se debiteaza -creste TVA aferent cumpararilor, ct.4426TVA deductibil, ct de activ ce se debiteaza -creste datoria fata de furnizorii de marfuri, ct 401Furnizori, ct de pasiv ce se crediteaza -pe baza facturii si a marfii receptionate se intocmeste NIR si NC. Adaosul commercial (10%) aferent marfurilor intrate si TVA neexigibila, se inregistreaza in contabilitate astfel: -creste valoarea stocurilor de marfuri, ct.371Marfuri, ct de activ ce se debiteaza -creste adaosul commercial, ct.378Diferenta prt la marfuri, ct de pasiv ce se crediteaza -creste TVA neexigibil, ct.4428TVA neexigibil, ct de pasiv ce se crediteaza. 2.Societatea vinde marfuri urmatorilor clienti: Vest Grup SRL, Teen Store SRL, Volum Plan Arhitect SRL, operatiile economice fiind reflecta in contabilitate obtinerea de venituri din vanzarea marfurilor, deci: -cresc activele circulante in decontare, ct.4111Clienti, ct activ ce se debiteaza -cresc veniturile din exploatare, ct.707venit din vanzare marfuri, ct de pasiv ce se crediteaza -creste TVA aferenta marfii, ct.4227TVA colectata, ct de pasiv ce se crediteaza 2

-se intocmeste factura catre clienti si nc Are loc si descarcarea din gestiune a marfurilor vandute, operatia fiind reflectata astfel: -scad stocurile de marfuri, ct.371Marfuri, ct de activ ce se crediteaza -cresc cheltuielile de exploatare cu costul de achizitie al marfurilor vandute, ct.607Cheltuieli privind marfurile, ct activ ce se debiteaza -scade adaosul commercial aferent marfurilor vandute, ct.378Diferente de prt la marfuri, ct de pasiv ce se debiteaza. 3.Pe baza necesarului de materiale consumabile, se achizitioneaza rechizite, operatie reflectata in contabilitate astfel: -cresc stocurile de consumabile, ct.302Materiale consumabile, ct activ ce se debiteaza -creste TVA deductibil, ct.4426 TVA deductibila, ct de activ ce se debiteaza -creste datoria fata de furnizorii de marfa, ct 401Furnizori, ct de pasiv ce se crediteaza -pe baza facturii si a marfii receptionate se intomeste NIR, bon de consum si NC. 4.Avand in vedere necesitatea informatizarii activitatii societatii, se intocmeste referat pentru achizitionarea unui calculator, se va inregistra in contabilitate ca obiect de inventar, astfel: -creste valoarea obiectelor de inventar, ct.303Materiale de natura oi, ct activ ce se debiteaza -creste TVA deductibil, ct.4426, ct de activ ce se debiteaza -creste datoria fata de furnizori, ct.401Furnizori, ct de pasiv ce se crediteaza -se inctomeste in baza facturii PV de dare in folosinta obiecte de inventar si NC. 5.Societatea inregistreaza in contabilitate si facturi de la furnizorii de servicii: Electrica SA, Vodafone, Imobexpert: -cresc cheltuielile privind energia si apa, ct.605, ct de activ ce se debiteaza -cresc cheltuielile cu redeventele, locatiile de gestiune, ct.612, ct de activ ce se debiteaza -cresc cheltuielile postale sit axe de telecomunicatii, ct.626, ct de activ ce se debiteaza -creste TVA deductibil, ct.4426, ct de activ ce se debiteaza -creste datoria fata de furnizorii de servicii, ct.401, ct de pasiv ce se crediteaza. 6. Plata prin banca catre furnizorii de marfuri si servicii se reflecta in contabilitate astfel: 401=5121 -scad activele circulante de trezorerie, ct 5121Conturi la banci in lei, ct de activ si se crediteaza -scad datoriile fata de furnizorii de marfuri si servicii, ct 401Furnizori, ct de pasiv si se debiteaza Incasarea prin banca de la clienti pentru marfuri si prestari servicii 5121=4111 -cresc activele circulante de trezorerie, ct.5121, ct de activ si se debiteaza 3

-scad datoriile fata de terti, ct.4111Clienti, ct de activ si se crediteaza 7.La sfarsitul lunii iunie, se inregistreaza datoriile fata de personal pentru salariile cuvenite si includerea in cheltuielile perioadei: -cresc cheltuielile de exploatare, ct.641chelt.cu sal.pers, ct de activ ce se debiteaza -cresc datoriile fata de personal, ct.421personal-salarii datorate, ct de pasiv ce se crediteaza -se intocmeste NC Se intocmeste centralizatorul de salarii, unde sunt mentionate efectuarea retinerilor din salarii(impozit pe salarii 16%, cas 10,5%,casanatate 5,5%, somaj 0,5%: -scad datoriile fa de personal cu valoarea reinerilor efectuate, ct421pers sal datorate, ct de pasiv se debiteaza; -cresc datoriile unitii, corespunztor reinerilor efectuate, fa de bugetul statului, bugetul asigurrilor sociale i casa de asigurri de sntate, fondul de omaj, alte persoane fizice i juridice, ct.4312Contributia personalului la asig soc, ct de pasiv se crediteaza; ct.4314contrb ang pt asig sanat, ct pasiv se crediteaza; 444impozit pe salarii ct de pasiv se crediteaza; ct 4372contrib. la somaj ct de pasiv se crediteaza; La sfritul lunii, prin aplicarea cotelor procentuale legale asupra fondului de salarii se calculeaz i nregistreaz: - contribuia unitii la asigurrile sociale (20,8%), contribuia unitii la asigurrile sociale de sntate (5,2%), contribuia unitii la fondul de omaj (0,5%), contribuia unitii pt. accidente boli profesionale (dup codul CAEN), fond sanatate 0,85%, fond garantate 0,25%. 8.Tot la sfarsitul lunii are loc si regularizarea TVA aferenta lunii iunie si stabilirea TVA de plata (TVA colectata) -creste TVA plata, ct 4423, ct pasiv se crediteaza -scade TVA deductibila, ct 4426, ct de activ se crediteaza -scade TVA colectata, ct 4427, ct de pasiv se debiteaza. 9.Se inchide ct de contul de cheltuieli, adica se trece soldul debiitor al contului de cheltuieli asupra ct de profit si pierdere -scad chelt perioadei, ct 121ct de profit si pierdere, ct de pasiv si se debiteaza -scad rezultatele perioadei prin preluarea cheltuielilor, ct din grupa 6, ct de activ si se crediteaza. 10.Se inchide ct de venituri: -scad veniturile perioadei prin inchiderea conturilor corespunzatoare, ct.121, ct de pasiv si se crediteaza -cresc rezultatele perioadei prin preluarea veniturilor vanzare marfa, ct.707, ct de pasiv si se debiteaza -cresc rezultatele perioadei prin preluare venituri din servicii, ct.704, ct de pasiv si se debiteaza
Operaiile economice care au loc in luna iunie sunt urmatoarele: Operatia 1 Pe 1 iunie se primeste factura de marfa nr. 17326 in valoare de 316,20 lei, T.V.A.24% inclus. Analiza contabila:

Operatia 1.1. 1.Continut economic : -cresc stocurile de marfuri -creste TVA aferenta cumpararilor -creste datoria fata de furnizorul de marfa 2. Bilant : A+X+X=P+X 3.Conturi SIMBOL Marfuri 371 TVA deductibila 4426 Furnizori 401 4.Formula contabila : % = 401 371 4426

A /P A+X A+X P+X 316,20 255,00 61,20

D/C D D C

Suma 255 61,20 316,20

Operatia 1.2. Se inregistreaza adaosul comercial (10%) aferent marfurillor intrate in gestiune si TVA neexigibila. Analiza contabila : 1.Continut economic :Operatia presupune inchiderea marjei comerciantului in pretul de inregistrare a marfurilor -creste valoarea stocurilor de marfuri -creste adaosul comercial -creste TVA neexigibila 2. Bilant : A+X=P+X 3.Conturi SIMBOL A /P D/C Suma Marfuri 371 A+X D 92,82 TVA neexigibila 4428 P+X C 67,32 Diferenta pret la marfuri 378 P+X C 25,50 4.Formula contabila : 371 = % 92,82 4428 67,32 378 25,50 Operatia 2 Pe data de 1 iunie vinde marfa conform facturii nr. 692/01.06.2012 in valoare de 1646,35 lei, T.V.A. 24% inclus. Analiza contabila: Operatia 2.1. 1.Continut economic se refera la obtinerea de venituri din vanzarea marfurilor catre clienti -cresc activele circulante in decontare (creante in raport cu clientii) -cresc veniturile din exploatare -creste TVA aferenta marfa 2. Bilant : A+X=P+X+X 3.Conturi SIMBOL A /P D/C Clienti 4111.1 A+X D venit din vanzarea marfurilor 707 P+X C TVA colectata 4427 P+X C 4.Formula contabila : 4111 = % 1646,35 707 1327,7 4427 318,65 Operatia 2.2. a) CONINUT ECONOMIC: Operaia se refer la descrcarea gestiunii de mrfuri: - scad stocurile de mrfuri; - scade adaosul comercial aferent mrfurilor vndute; - cresc cheltuielile de exploatare cu costul de achiziie al mrfurilor vndute (1195 lei) b) BILAN: A + x - x = P - x c) CONTURI: +x(A) ,,Cheltuieli privind mrfurile - x(P) ,,Diferene de pre la mrfuri - x(A) ,,Mrfuri d)FORMULA CONTABIL: 378 607 Operatia 3 % = 371 607 378 371 1327,7 132,7 1195 D D C

Suma 1646,35 1327,7 318,65

1195 132,7 1327,7

Pe data de 4 iunie se primeste factura 2310/04.06.2012 cu rechizite, materiale pentru birou in valoare de 685,1 lei, T.V.A. 24% inclusa . Analiza contabila: 1.Continut economic : -cresc stocurile de consumabile -creste datoria fata de furnizorul de marfa 2. Bilant : A+X+X=P+X 3.Conturi SIMBOL A /P D/C Suma Materiale consumabile 302 A+X D 552,5 TVA deductibila 4426 A+X D 132,6 Furnizori 401 P+X C 685,1 4.Formula contabila : % = 401 685,1 302 552,5 4426 132,6 Operatia 4 In data de 4 iunie se vand marfuri, in valoare de 2523,4 lei, T.V.A. 24% inclusa, conform facturii 698/04.06.2012. Analiza contabila: Operatia 4.1. 1.Continut economic se refera la obtinerea de venituri din vanzarea marfurilor catre clienti -cresc activele circulante in decontare (creante in raport cu clientii) -cresc veniturile din exploatare -creste TVA aferenta marfa 2. Bilant : A+X=P+X+X 3.Conturi SIMBOL A /P D/C Clienti 4111 A+X D Venit din vanzarea marfurilor 707 P+X C TVA colectata 4427 P+X C 4.Formula contabila : 4111 = % 2523,4 707 2053 4427 488,4 Operatia 4.2. a) CONINUT ECONOMIC: Operaia se refer la descrcarea gestiunii de mrfuri: - scad stocurile de mrfuri; - scade adaosul comercial aferent mrfurilor vndute; - cresc cheltuielile de exploatare cu costul de achiziie al mrfurilor vndute ( 1831,5 lei). b) BILAN: A+x-x=P-x c) CONTURI: 607 378 % = 371 378 607 371 2035 203,5 1831,5 D D C 1831,5 203,5 2035 +x(A) ,,Cheltuieli privind mrfurile - x(P) ,,Diferene de pre la mrfuri - x(A) ,,Mrfuri d)FORMULA CONTABIL:

Suma 2523,4 2053 488,4

Operatia 5 In data de 4 iunie se incaseaza cu chitanta contravaloarea facturii nr.698/03.06.2012. 5311 Casa in lei = 4111 Clienti 2523,4

Operatia 6 In data de 4 iunie se depune la banca suma de 3.000 lei, conform foii de varsamant cu chitanta: 581 = 5311 3000 Viramente interne Casa in lei Operatia 7 Se inregistreaza in ziua de 5 iunie conform extrasului de cont si ordinului de plata nr. 162/04.06.2012, suma de 3.000 depusa in cont pe data de 4 iunie. 5121 = Conturi la banci in lei 581 Viramente interne 3000

Operatia 8 8.1.Pe data de 8 iunie se vinde marfa conform facturii 702 in valoare de 1104,84 lei, T.V.A. 24% inclus. 1.Continut economic se refera la obtinerea de venituri din vanzarea marfurilor catre clienti -cresc activele circulante in decontare (creante in raport cu clientii) -cresc veniturile din exploatare -creste TVA aferenta marfa 2. Bilant : A+X=P+X+X 3.Conturi SIMBOL A /P D/C Suma Clienti 4111 A+X D 1104,84 Venit din vanzarea marfurilor 707 P+X C 891 TVA colectata 4427 P+X C 213,84 4.Formula contabila : 4111 = % 1104,84 707 891 4427 213,84 8.2.Tot pe data de 8 iunie are loc si descarcarea din gestiune a marfii vandute. a) CONINUT ECONOMIC: Operaia se refer la descrcarea gestiunii de mrfuri: - scad stocurile de mrfuri; - scade adaosul comercial aferent mrfurilor vndute; - cresc cheltuielile de exploatare cu costul de achiziie al mrfurilor vndute ( 801,9 lei). b) BILAN: A+x-x=P-x c) CONTURI: 607 378 % = 371 378 607 371 891 89,1 801,9 D D C 801,9 89,1 891 +x(A) ,,Cheltuieli privind mrfurile - x(P) ,,Diferene de pre la mrfuri - x(A) ,,Mrfuri d)FORMULA CONTABIL:

Operatia 9 In ziua de 10 iunie se achizitioneaza si receptioneaza computerul in valoare totala, conform facturii fiscale nr. 4598, de 2083,20 lei, T.V.A. 24% inclus. % = 401.00012 2083,20 303 Furnizori 1680 Materiale de natura obiectelor de inventar 4426 403,20 T.V.A. deductibila Operatia 10 In data de 11 iunie se achita factura 4598, conform ordinului de plata nr. 164/10.06.2012 si extrasului de cont: 401.00012 = 5121 2083,20 Furnizori Conturi la banci in lei Operatia 11 In data de 12 iunie, conform extrasului de cont se incaseaza de la clienti suma de 2751,19 lei conform facturilor 692/01.06.2012 si 702/08.06.2012. 5121 Conturi la banci in lei = 4111 Clienti 4111.00001 4111.00002 2751,19 1646,35 1104,84

Operatia 12 Se achizitioneaza marfuri pe data de 14 iunie in valoare de 1984 lei, T.V.A. 24% inclus, conform facturii 3610/14.06.2012. % = 401 1984 371 Furnizori 1600 Marfuri 4426 384 T.V.A. deductibila Operatia 13 Se plateste pe 14 iunie factura nr. 3610/14.06.2012 cu OP164/14.06.2012. 401 Furnizori = 5121 Conturi la banci in lei 1984

Operatia 14 Pe data de 14 iunie se primeste factura nr. 7020/14.06.2012 de energie in valoare de 248 lei, T.V.A. 24% inclus. % = 401 248 605 Furnizori 200 Cheltuieli privind energia si apa 4426 48 T.V.A. deductibila Operati 15 Pe data de 15 iunie se primeste factura nr 410/15.06.2012 de chirie in valoare de 1240 lei, T.V.A. 24% inclus. % = 401 1240 612 Furnizori 1000 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune 4426 240 T.V.A. deductibila Operatia 16 In data de 15 iunie se primeste factura nr. 41002/15.06.2012 privind telefonul, in valoare de 3720 lei, T.V.A. 24% inclus. % = 401 3720 626 Furnizori 3000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 4426 720 T.V.A. deductibila Operatia 17 Pe 18 iunie se achita factura 2310/02.06.2012 cu OP nr. 167/17.06.2012. 401 = 5121 Furnizori Conturi la banci in lei

685,1

Operatia 18 Pe 18 iunie are loc plata facturii de marfa 17326/01.06.2012, in valoare totala de 316,20 lei cu OP nr. 168/18.06.2012. 401 = 5121 316,20 Furnizori Conturi la banci Operatia 19 Pe data de 20 iunie se primeste factura nr. 3002/20.06.2012 in valoare de 2480 lei, T.V.A. 24% inclus, pentru un anunt publicitar efectuat prin internet: % = 401 2480 623 Furnizori 2000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate 4426 480 T.V.A. deductibila Operatia 20 Pe 21 iunie societatea primeste factura nr. 10654/21.06.2012 privind combustibilul, in valoare de 12400 lei, T.V.A. 24% inclus. % = 401 12400 6022 Furnizori 10000 Cheltuieli privind combustibilul 4426 2400 T.V.A. deductibila Operatia 21 Pe 25 iunie se incaseaza suma de 20088 lei conform facturii de prestare servicii, nr. 608/30.05.2012, conform extrasului de cont si OP nr. 169/25.06.2012. 5121 = 4111 20088 Conturi la banci in lei Clienti Operatia 22 Pe 26 iunie are loc achitarea facturii 10654/21.06.2012, in valoare de 12400 lei cu OP nr. 170/26.06.2012. 401 = 5121 12400 Furnizori Conturi la banci in lei

Opearatia 23 Pe 30 iunie se platesc facturile 7020/14.06.2012, 410/15.06.2012, 41002/15.06.2012 privind energia, chiria si telefonia cu OP nr. 171, 172, 173/30.06.2012. % = 5121 4888 401. energie Conturi la banci in lei 248 401. chirie 1240 401. telefon 3720 Operatia 24 Pe data de 29 iunie societatea realizeaza o prestare de servicii in valoare de 24800, T.V.A. 24% inclus, conform facturii nr. 720/30.06.2012. 4111 = % 24800 Clienti 704 20000 Venituri din lucrari executate si servicii prestate 4427 4800 T.V.A. colectata Societatea are 2 angajati: Popescu Ioan administrator, salariu brut 3500 lei. Dima Danut economist, salariu brut 880 lei, avand in intretinere un copil minor. Fondul de salarii al societatii este de 4380 lei. Operaia nr. 25 Pe 30 iunie are loc inregistrarea cheltuielilor cu salariile. Analiza contabila: a) CONINUT ECONOMIC: Operaia se refer la nregistrarea datoriilor fa de personal pentru salariile cuvenite i la includerea salariilor n cheltuielile perioadei: - cresc cheltuielile de exploatare; - cresc datoriile fa de personal. b) BILAN: A+x=P+x c) CONTURI: 641 421 641 = 421 4380 D C 4380 4380

+x(A) ,,Cheltuieli cu salariile personalului" +x(P) ,,Personal - salarii datorate" d)FORMULA CONTABIL:

Operaia nr. 26 Conform tatelor de plat se nregistreaz reineri din salarii astfel: - impozitul pe salarii (16%): 1.2016 lei; - contribuia personalului la asigurrile sociale (10,5%): 460 lei; - contribuia salariailor la Casa de Asigurri de Sntate (5,5%): 241 lei ; - contribuia la fondul de omaj (0,5%): 22 lei; Analiza contabila: : a) CONINUT ECONOMIC: Operaia se refer la efectuarea de reineri din salarii: - scad datoriile fa de personal cu valoarea reinerilor efectuate; - cresc datoriile unitii, corespunztor reinerilor efectuate, fa de bugetul statului, bugetul asigurrilor sociale i casa de asigurri de sntate, fondul de omaj, alte persoane fizice i juridice; b) BILAN: A =P+x+x+x+xx c) CONTURI: 4312 4314 444 4372 C C C C 460 241 529 22

+x(P) ,,Contribuia personalului la asigurrile sociale" +x(P) ,,Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate. +x(P) ,,Impozitul pe salarii" +x(P) ,,Contribuia personalului la fondul de omaj"

- x (P) ,,Personal-salarii datorate" 421 D 1252 d)FORMULA 421 = % 1252 CONTABIL: 4312 460 4314 241 4372 22 444 529 Operaia nr. 27 Pe baza tatelor de plat, se achit pe 30 iunie, prin casierie salariul cuvenit pentru luna iunie:4380 1252 = 3128 lei Analiza contabila: a) CONINUT ECONOMIC: Operaiunea se refer la decontarea cu personalul pentru

restul de plat aferent salariilor n condiiile neridicrii integrale n termenul legal a sumelor cuvenite: - scad datoriile fa de personal privind salariile; - scad activele circulante de trezorerie sub forma numerarului; - cresc datoriile fa de personal pentru salariile neridicate. c) CONTURI: b) BILAN|: A - x = P x - x(P) ,,Personal - salarii datorate" - x (A) ,,Casa n lei". d)FORMULA CONTABIL: 421 5311 421 = 5311 3128 D C 3128 3128

Operaia nr. 28 La sfritul lunii, prin aplicarea cotelor procentuale legale asupra fondului de salarii (4380 lei) se calculeaz i nregistreaz: - contribuia unitii la asigurrile sociale (20,8%): 911lei (5.1); - contribuia unitii la asigurrile sociale de sntate (5,2%): 228 lei (5.2); - contribuia unitii la fondul de omaj (0,5%): 22 lei (5.3). - Contribuia unitii pt. accidente boli profesionale (dup codul CAEN) 7 lei (5.4) - Fond sanatate 0,85% 37lei (5.5) - Fond garantate 0,25% 11 lei (5.6) Analiza contabila:28.1 a) CONINUT ECONOMIC: Operaiunea se refer la nregistrarea datoriilor unitii fa de bugetul de asigurri sociale n cheltuielile perioadei: - cresc cheltuielile de exploatare; - cresc datoriile unitii fa de bugetul de asigurri sociale:). b) BILAN: A+x=P+x c) CONTURI: +x(A) ,,Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile sociale" 6451 D 911 " +x (P) ,, Contribuia unitii la asigurrile sociale" 4311 C 911 d)FORMULA CONTABIL: 6451 = 4311 911

Analiza contabila: 28.2 a) CONINUT ECONOMIC: Operaia se refer la nregistrarea datoriilor unitii fa de casa de asigurri de sntate i la includerea contribuiei unitii la asigurrile sociale de sntate n cheltuielile perioadei: - cresc cheltuielile de exploatare; - cresc datoriile unitii fa de casa de asigurri de sntate :). b) BILAN: A+x=P+x c) CONTURI: +x(A) ,,Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile sociale de 6453 D 228 sntate " +x (P) ,, Contribuia unitii la asigurrile sociale de sntate " 4313 C 228 d)FORMULA CONTABIL: 6453 = 4313 228

Analiza contabila: 28.3 a) CONINUT ECONOMIC: Operaiunea se refer la nregistrarea datoriilor unitii fa de fondul de omaj i la includerea contribuiei unitii la fondul de omaj n cheltuielile perioadei: - cresc cheltuielile de exploatare; - cresc datoriile unitii privind constituirea fondului de omaj b) BILAN: A+x=P+x c) CONTURI: +x(A) ,,Cheltuieli privind contribuia unitii pentru ajutorul de omaj " +x (P) ,, Contribuia unitii la fondul de omaj" d)FORMULA CONTABIL: 6452 = 4371 22 6452 4371 D C 22 22

Analiza contabila: 28.4 a) CONINUT ECONOMIC: Operaiunea se refer la nregistrarea datoriilor unitii fa de bugetul de asigurri sociale, privind accidentele de munca si boli profesionale n cheltuielile perioadei: - cresc cheltuielile de exploatare; - cresc datoriile unitii fa de bugetul de asigurri sociale:). b) BILAN: A+x=P+x c) CONTURI:

10

+x(A) ,,Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile sociale" " +x (P) ,, Contribuia unitii la asigurrile sociale" (analitic) d)FORMULA CONTABIL: 6451 = 4311.1 7

6451 4311

D C

7 7

Analiza contabila: 28.5 a) CONINUT ECONOMIC: Operaia se refer la nregistrarea datoriilor unitii fa de casa de asigurri de sntate pentru concedii medicale i la includerea contribuiei unitii la asigurrile sociale de sntate pentru concedii medicale, n cheltuielile perioadei: - cresc cheltuielile de exploatare; - cresc datoriile unitii fa de casa de asigurri de sntate : b) BILAN: A+x=P+x c) CONTURI: +x(A) ,,Cheltuieli privind contribuia unitii la asigurrile sociale de 6453 D 37 sntate " +x (P) ,, Contribuia unitii la asigurrile sociale de sntate " (analitic) 4313 C 37 d)FORMULA CONTABIL: 6453 = 4313 37

Analiza contabila: 28.6 a) CONINUT ECONOMIC: Operaiunea se refer la nregistrarea datoriilor unitii fa de fondul de omaj pentru fondul de garantare,i la includerea contribuiei unitii la fondul de omaj n cheltuielile perioadei: - cresc cheltuielile de exploatare; - cresc datoriile unitii privind constituirea fondului de omaj b) BILAN: A+x=P+x c) CONTURI: +x(A) ,,Cheltuieli privind contribuia unitii pentru ajutorul de omaj " +x (P) ,, Contribuia unitii la fondul de omaj" (analitic) d)FORMULA CONTABIL: 6452 = 447 11 6452 447 D C 11 11

Operaia nr. 29 Se pltesc prin banc datoriile fiscale, sociale i alte datorii aferente salariilor astfel: - impozitul pe salarii: 529 lei - contribuia unitii la bugetul asigurrilor sociale: 1893 lei - contribuia unitii la bugetul asigurrilor sociale, pentru accidente de munca: 7 lei, - contribuia angajatorului la Casa de Asigurri Sociale pentru Sntate: 228 lei - contribuia angajatorului la CASS, pentru concediu medical : 37 lei - contribuia personalului la CAS: 460 lei - contribuia angajailor la CASS 241 lei - contribuia unitii la fondul de omaj: 22 lei - contribuia unitii la fondul de omaj, fond garantare: 11 lei - contribuia personalului la fondul de omaj: 22 lei Analiza contabila: a) CONINUT ECONOMIC: Operaiunea se refer la decontarea cu bugetul statului, bugetul asigurrilor sociale, casa de asigurri de sntate, fondul de omaj, alte persoane fizice si juridice: - scad activele circulante de trezorerie; - scad datoriile fa de instituiile statului i alte persoane fizice sau juridice b) BILAN: A - x = P x x x x x x x x x x x c) CONTURI: - x (P) ,, Contribuia unitii la asigurrile sociale" 4311 D - x (P) ,, Contribuia unitii la asigurrile sociale" (analitic - x(P) ,,Contribuia personalului la asigurrile sociale" - x (P) ,, Contribuia unitii la asigurrile sociale de sntate " - x (P) ,, Contribuia unitii la asigurrile sociale de sntate " (analitic) - x (P) ,,Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate. - x (P) ,,Impozitul pe salarii" 4311 4312 4313 4313 4314 444 D D D D D D

911 7 460 228 37 241 529

11

- x (P) ,,Contribuia unitii la fondul de omaj" - x (P) ,, Contribuia unitii la fondul de omaj" (analitic - x (P) ,,Contribuia personalului la fondul de omaj" - x (A) ,,Conturi la bnci n lei" d)FORMULA CONTABIL: %= 5121 2468 4311 4311 4312 4313 4313 4314 4371 447 4372 444 911 7 460 228 37 241 22 11 22 529

4371 4371 4372 5121

D D D C

22 11 46 2468

Operatia 30 Regularizarea TVA: se efectueaza regularizarea lunara a taxei pe valoarea adaugata cunoscand urmatoarele: TVA colectata 4427 = 4869 lei

TVA deductibila 4426 = 951,89 lei TVA de plata 4423 = 3917,11 lei

Analiza contabila: 1.Continutul economic: Operatia se refera la regularizarea TVA aferenta lunii iunie si la stabilirea TVA de plata( TVA colectata) -creste TVA plata -scade TVA deductibila -scade TVA colectata 2.BILANT A-X=P-X+X 3. CONTURI SIMBOL A/P D/C SUMA TVA colectata 4427 P-X D 4869 TVA deductibila 4426 A-X C 951,89 TVA de plata 4423 P+X C 3917,11 3.Formula contabila: 4427= % 4426 4423 4869 951,89 3917,11

Operatia 32 Inchiderea contului de cheltuieli La sfarsitul lunii se inchide contul de cheltuieli utilizate pentru inregistrarea operatiunilor precedente prin transferarea integral a cheltuielilor asupra rezultatului perioadei. Analiza contabila: 1.Continutul economic:Operatiunea se refera la trecerea soldului debitor al conturilor de cheltuieli asupra contului de profit si pierdere -scad cheltuielile perioadei: -scad rezultatele perioadei prin preluarea cheltuielilor 2 BILANT A-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X=P-X 3. CONTURI SIMBOL A/P D/C SUMA PROFIT SI PIERDERE 121 P-X D Chelt.cu materialele consumabile 602 A-X C 552,5 Chelt. Privind combustibilul 6022 A-X C 10000 Chelt. Cu obiecte de inventar 603 A-X C 1680 Cheltuieli cu energia 605 A-X C 200 Cheltuieli cu marfurile 607 A-X C 3867 Chelt. Cu redevente si chirii 612 A-X C 1000 623 A-X C 2000 Chelt. De protocol, reclama 626 A-X C 3000 Chelt. Postale si taxe telecom. Cheltuieli cu salariile personalului 641 A-X C 4380

12

Contributiile unitatii la asigurarile sociale Contributiile unitatii la aj de somaj Contributiile unitatii pt. Asig de sanatate Alte chelt. cu impozitele FORMULA CONTABILA: 121= %

6451 6452 6453 698

A-X A-X A-X A-X

C C C C 28623,5 552,5 10000 1680 200 3867 1000 2000 3000 4380 955 33 228 728

955 33 228 728

602 6022 603 605 607 612 623 626 641 6451 6452 6453 698

Operatia 33 Inchiderea conturilor de venituri. La sfarsitul lunii se inchid conturile de venituri utilizate pt inregistrarea operatiilor prin transferarea integral a veniturilor asupra rezultatului perioadei. Analiza contabila: 1.CONTINUTUL ECONOMIC -scad veniturile perioadei prin inchiderea conturilor corespunzatoare -cresc rezultatele perioadei prin preluarea veniturilor vanzare marfa -cresc rezultatele perioadei prin preluare venituri din servicii 2. BILANT : A=P+X-X-X 3. CONTURI SIMBOL A/P Profit si pierdere 121 P+X Venituri din vanzari marfuri 707 P-X Venituri din vanzare servicii 704 P-X 4.Formula contabila: % = 121 24253,7 707 4253,7 704 20000

D/C C D D

SUMA 24253,7 4253,7 20000

13

14