Sunteți pe pagina 1din 6

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

PROIECT : Studiu de caz privind


acordarea unui credit
Disciplina : CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR
DE CREDIT

anul III, sem.I

2020
CREDITUL EXPRESSO
BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE

1. Tipul creditului solicitat

Domnul Victor Daniel, domiciliat pe strada Oituz, nr. 12, bl. A4. Sc.B, apt.4, dorește
de la Banca BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE, un credit (cu asigurare) de nevoi
personale in valoare de 7.600 lei (RON) contractat pe o durata de 1 an (12 luni).

Veniturile din acest credit se vor incasa (la cerea clientului) din contul clientului
deschis anterior la Banca BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE. Pentru aceasta
domnul Popescu va deschide in prealabil un cont la Banca BRD (pentru care va plăti un
comision).

Valoarea dobânzii creditului ‘Expresso’ este de 7.4% iar valoarea dobânzii anuale
efective (DAE) este de 22,82%, cu o rata lunara a creditului de 691,03 lei (RON), suma
totala de plătit (costul total al creditului) este de 8.506,02 lei (RON). Costul asigurării
este inclus in costul total al creditului și este de 0,09% / lună. Variația indicelui de
referința, precum si fluctuația veniturilor pot sa influențeze posibilitatea de a plați ratele
la credit sau suma totala de plata.

2. Acte necesare

Pentru accesarea acestui credit, clientul trebuie sa prezinte la banca următoarele


acte:

a) Acte identitate(solicitant, soț/soție/codebitori),


b) Cerere de credit, depusa la sediul băncii sau online;

Daca se realizează (de către client) venituri care (care conform legii nu sunt
raportate la ANAF), clientul este rugat sa solicite in unitățile băncii informații despre
documentația de venit necesara.

c) Acord de consultare si prelucrare a informațiilor din bazele de date ANAF (ridicat,


completat si depus de către client, la sediul băncii);

3. Condițiile de obținere a creditului


Pentru ca acest client sa obțină creditul solicitat, trebuie sa:

- să posede venituri care au caracter permanent (salarii, pensii, chirii, dividende,


alte venituri recurente): clientul are un salariu de 4.500 lei/luna;

- să nu posede restante active sau debite neachitate la scadenta: clientul nu are;


- să se încadreze din punct de vedere al scoring-ului băncii: clientul se
încadrează;

-vârsta de maxim 65 de ani la sfârșitul perioadei de creditare (mai puțin daca are
venituri din pensii unde vârsta este de maxim 70 de ani la sfârșitul perioadei de
creditare): clientul are vârsta de 50 ani.

- sa ai cetățenie romana.

4. Alte costuri
a) Comision de analiza dosar de credit: 200 lei;
b) Comision de rambursare (pentru creditele cu dobânda fixa):

- 1% din creditul rambursat anticipat, daca intre data rambursării si data încetării
contractului e mai mult de un an

- 0,5% din creditul rambursat anticipat daca intre data rambursării si data
încetării contractului nu e mai mult de 1 an;

c) comision de administrare lunară a contului : 4,2 / lună;

5. Analiza si aprobarea băncii:

In urma analizei dosarului clientului Victor Daniel, banca i-a probat acordarea
creditului solicitat.

6. Condițiile de rambursare (scadențarul)


7. Înregistrările contabile ale tuturor tranzacțiilor(clientului Apostol Daniel)
implicate de acest credit

1) Clientul Victor Daniel depune in contul sau (deschis anterior la BRD), suma
de 300 lei, suma din care va plății comisionul de analiza a dosarului pentru
acordarea creditului Expresso in valoare de 200 lei.

101.1(A+D) =2511.Apostol D. (P+C) | 300 lei


„casa in lei” „conturi curente”

2) Clientul Victor Daniel solicita prin cererea nr. 125 din 08.01.2020 (depusa la
dosarul de credit nr. 125 din 08.01.2020) un credit de consum (in lei) pentru
nevoi personale in valoare de 7.600 lei. Banca va retine un comision (din
contul său curent) de analiza a dosarului, in valoare de 200 lei.

2511.Apostol D. (P-D) = 7029 (P+C) | 200 lei


„conturi curente” „comisioane”

3) Pe baza analizei dosarului de creditare nr. 125 din 08.01.2020 BRD, decide
acordarea creditului solicitat. In acest moment banca înregistrează in
evidenta sa extrabalanțieră următoarele:

a) angajamentul băncii (in favoarea clientului Victor Daniel) de a acorda


acestuia creditul solicitat si aprobat:

903(A+D) = 999 (P+C) | 7.600 lei


„angajamente „contrapartida”
in favoarea clientului”

b) garanția clientului oferita băncii, pentru suma de 7.600 lei:

999 (P-D) = 914 (P-C) | 7.600 lei


„contrapartida” „garanții primite
de la clientela”

4) Banca virează in contul clientului Victor Daniel suma de 7.600 lei


reprezentâtnd creditul aprobat. Concomitent se reduce si angajamentul băncii
către client relativ la acest credit:

a) virarea sumei aprobate:

20311 (A+D) = 2511. Victor Daniel. (P+C) | 7.600 lei


„credite de consum „conturi curente”
pentru nevoi personale”

b) reducerea angajamentului băncii către client relativ la acest credit:


999 (P-D) = 903 (A-C) | 7.600 lei
„contrapartida” „angajamente in favoarea clientelei”

5) Banca înregistrează in contabilitate dobânda calculata și neajunsă la


scadență aferentă creditului contractat (conform scadențarului), pentru luna 1:

20371 (A+D) = 70214 (P+C) | 84,42 lei

„creanțe atașate” „dobânzi de la creditele

de consum si vânzări in rate”

6) La scadența primei dobânzi, clientul Victor Daniel. depune la banca rata


lunara si dobânda aferenta primei luni, si avem următoarele înregistrări
contabile:

înregistrarea încasării ratei si dobânzii aferente

2511.Victor D. (P-D) = % | 691,03 lei


„conturi curente” 20311 (A-C) | 595,57 lei
„credite de consum
pentru nevoi personale”
20371 (A-C) „creanțe atașate” | 84,42 lei

7) A doua luna banca a constatat ca clientul Victor Daniel nu a rambursat (la


scadenta) rata si dobânda aferenta acestei luni (conform scadențarului). In
acest caz banca înregistrează sumele respective ca restante, astfel:
a) Înregistrarea ratei restante:

2811 (A+D) = 20311 (A-C) | 690,49 lei


„active financiare „credite de consum
restante” ptr. nevoi personale”

b) Înregistrarea dobânzii aferente ca restanța:

28171 (A+D) = 20371 (A-C) | 77,81 lei

„creanțe atașate” „creanțe atașate”

8) La jumătatea lunii a doua, clientul Victor Daniel, rambursează rata si dobânda


aferenta restante, si se înregistrează in contabilitate:

2511. Victor Daniel. (P-D) = % | 690,49 lei


„conturi curente” 2811 (A-C) | 602,18 lei

„active restante”
28171 (A-C) | 77,81 lei

„creanțe atașate”

Bibliografie :

[1] https://www.brd.ro/persoane-fizice/credite/credite-personale/creditul-expresso#

[2] Ordinul B.N.R. nr. 27 / 2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme
cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

(Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din


30 decembrie 2010) (Text în vigoare începând cu data de 1
ianuarie 2012)

[3] Ordinul BNR nr.8/2017 privind modificarea şi completarea Reglementărilor


contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară,
aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României
nr.27/2010 (în vigoare de la 1 ian. 2018)