Sunteți pe pagina 1din 10

CONŢINUT

PLAN AFACERI

Află ce elemente diferențiatorii trebuie să


includă un plan de afaceri pentru a-i spori
șansele de finanțare
Care este esenţa afacerii ? Ce și cum anume va genera bani şi profit ?
Ex: Detaliaţi activitatea aferentă codului CAEN pe care accesaţi programul, factorii pe care îi consideraţi
relevanţi pentru afacerea dvs. (ex: localizare, auto-evaluarea tehnologiei pe care o veţi utiliza, experienţa
anterioară a întreprinzătorului etc.).
Se va preciza modul în care întreprinderea îşi utilizează resursele de muncă, materiale şi băneşti pentru
realizarea obiectivelor propuse.
1. viziunea întreprinderii, reprezentarea a ceea ce se doreşte a fi organizaţia în viitor;
2. identificarea misiunii întreprinderii;
3. examinarea perspectivelor pentru viitor în contextul obiectivelor pe termen lung.

Care sunt „punctele tari” care te determină să crezi că vei avea succes?
(completati campurile relevante pentru afacerea dvs)
1. cunoştinţe tehnologice (exp cu echipamentele)

2. cunoştinţe de management şi marketing (daca am fost in pozitie de conducere, sef sectie,


coordonator, team-leader, )

3. cunoştinţe de piaţă (cunosc sau nu piata. Daca „da” spuneti cateva cuvinte despre aceasta)
4. pregătire în domeniu (studii, certificari, cursuri)

5. experienţa în domeniu (ca angajat al unor firme din domeniu)

6. locaţia proiectului (avantajele locatiei)

7. capital (resurse materiale, financiare)

8. relaţii (conexiuni din diverse activitati desfasurate pana in prezent relevante pentru afacere)
9. capacitate de muncă (resurse umane)

10. flexibilitate (modul de interactiune cu clientii, contact)

În această secţiune faceţi analiza swot a afacerii dumneavoastră.


(minim 3 caracteristrici la fiecare)
Puncte tari: (punctele forte ale companiei, ale asociatilor companiei)

Puncte slabe: (punctele slabe ale companiei, ale asociatilor companiei)

Oportunitati (oportunitati ce tin de mediul extern al companiei – targuri, concursuri, concurenta):


Amenintari (amenintari ce tin de mediul extern al companiei- concurenta, legi, etc):

Activităţi necesare implementarii proiectului (activitati de la achizitionarea echipamentelor pana la


recrutare sau promovare activitate si produse)

Descrierea proiectului de investiţii


Precizaţi în ce constă proiectul (pe ce se vor cheltui banii primiti prin proiect):
- înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii
- dezvoltarea portofoliului de produse/servicii
- modernizarea/retehnologizarea)
- care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia
o achiziţie/modernizare/amenajare spaţiu
o asigurare utilităţi
o achiziţie echipamente specifice activităţii

Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi


Locul implementarii proiectului (doar localitatea):
Asigurarea utilităţilor necesare
Branşamentelor existente, branşamente necesare şi estimarea costurilor aferente):

Branşamente necesare şi estimarea costurilor aferente

În cazul în care activitatea aferentă proiectului se va derula într-un spaţiu închiriat precizaţi principalii
parametrii estimati:
Suprafata inchiriata (estimativ)

Perioada inchiriere

Valoare chirie

Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei


Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră in raport cu cele oferite
de concurenţă).

Avantaje:

Dezavantaje:
Produsul / serviciu nou
Descrierea exactă a produsului/serviciilor:
- în cazul produselor finite prezentaţi pe scurt o descriere fizică, caracteristici tehnice,
performanţe, utilităţi, căror nevoi răspund, etc.
- în cazul serviciilor, descrieţi trăsăturile caracteristice ale acestora, în aşa fel încât să se înţeleagă la
ce servesc serviciile prestate de dvs.
- în cazul comerţului, precizaţi grupele de produse ce le veţi vinde şi aria de valorificare, dacă
vânzarea este cu amănuntul sau cu ridicata şi dacă veţi furniza servicii specifice (post vânzare,
transport, garanţie, reparaţii etc);

Segmentul de piaţă

Definiţi piaţa dumneavoastră:


- prezentaţi caracteristicile specifice ale segmentului dumneavoastră de piaţă
- căror nevoi se adresează:
o alimentaţie
o vestimentaţie
o electro-casnice
o birotică
o turism etc.
Localizarea pieţei dumneavoastră:
- se va preciza amplasarea pieţei
o locală
o regională
o naţională
o internaţională etc.
- mărimea acesteia
o nr. de clienţi potenţiali
o mărime d.p.v.d. fizic şi valoric
- care este distanţa până la principalii clienţi
- care este modalitatea de distribuţie a produselor/serviciilor

Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.:


- cerere zilnică
- anuală
- de sezon
- evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă

Concurenţi potenţiali
Prezentaţi concurenţii pe grupe de produse/servicii si caracteristicile pe care le cunoaşteţi ale
acestora:

Grupă produse/servicii oferite Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea


pieţei

Produs/serviciu 1

Produs/serviciu 2

Produs/serviciu 3

Strategia de comercializare
- Politica produsului
Descrieţi modul de prezentare a produsului/serviciului:

- Politica de distribuţie
Menţionaţi care sunt canalele dumneavoastră de distribuţie:
- vânzări directe
- cu ridicata
- intermediari
- prin agenţi
- la comandă, etc.

- Activităţi de promovare a vânzărilor


Prezentaţi metodele de promovare ce se vor utiliza (modul in care va faceti cunoscut pe piata pe care
veti activa)
- publicitate online
- lansare oficială
- pliante
- broşuri

JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII POIECTULUI


Beneficiile aduse de finanţare şi modul în care finanţarea va încerca să soluţioneze problemele
beneficiarului

Ce aduce finanţarea în plus faţă de situaţia deja existentă

De ce este necesară finanţarea .