Sunteți pe pagina 1din 28

CONFORT ECONOMII ACAS~

ACAS~:
CONFORT {I SIGURAN}~
C~T~LINA IOANCEA

ISBN: 978-973-0-13759-0

BUCURE{TI
2012
SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Sumar
Echipa redac]ional`

Custom Publisher
Carmen Ionescu
e-mail:
Prefa]ă
carmen.ionescu@ringier.ro

SGR Custom Publishing Capitolul 1 – Confort


C`t`lina D`n`il` 1.1 Izola]ia casei
1.2 Alegerea sistemului de \ncălzire
Redactor coordonator • Centrala termică
C`t`lina Ioancea • Caloriferele
• |nc`lzirea \n pardoseală
Art director
C`t`lin Andrei
1.3 Surse de energie regenerabil`. Sisteme solare
1.4 Calculul necesarului de căldură
Tu contezi cu adevărat
F
Foto elicitări, ai ales să citeşti un e-book util ţie şi familiei tale \n preajma sărbătorilor de iarnă! Este
Shutterstock un proiect special, dezvoltat de Ringier Magazines, cu sprijinul furnizorului de gaze naturale
Capitolul 2 – Economii GDF SUEZ Energy România, pentru toţi cei care sunt interesaţi de confort.
Redac]ie 2.1 Materiale utilizate \n izola]ia casei
Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6, 2.2 Instala]ii economice de \ncălzire La GDF SUEZ Energy România credem că a te simţi bine \n locuința ta este primul pas către confort: toate
sector 2, Bucure[ti 2.3 Idei practice pentru economia de energie \n locuin]ă eforturile noastre se \ndreaptă \n acest sens, prin serviciile şi ofertele pe care le dezvoltăm. De aceea
Tel. (4021) 209.33.34 2.3.1 Bucătărie am ales să fim alături de tine acum, \n perioada sărbătorilor, cu un e-book care să te ghideze \n alegerea
Fax (4021) 203.56.31 2.3.2 Baie celor mai bune soluții pentru trasformarea casei tale \n căminul mult visat. Acceptă provocarea noastră
2.3.3 Dormitoare și \nvață, chiar de azi, ce \nseamnă să trăiești \n siguranță, \n confort și echilibru, \n acel loc minunat pe
e-book realizat de Ringier Magazines 2.3.4 Living care-l numești, simplu, acasă.
cu sprijinul 2.3.5 Mansardă
www.gdfsuez.ro 2.3.6 Holuri [i terase |ntâmpină cu bucurie şi căldură sărbătorile, alături de familie, de prieteni și de
GDF SUEZ Energy România!
Capitolul 3 – Acas` Bucureşti, noiembrie-decembrie 2012
3.1 Achizi]ionarea unei locuin]e noi
www.gdfsuez.ro
3.1.1 Locuin]a la bloc: avantaje [i dezavantaje
3.1.2 Casa: avantaje [i dezavantaje
Not`: Textele [i ilustra]iile apar]in 3.2 Verificarea instala]iilor de gaze naturale [i \ncălzire
Ringier Magazines SRL
[i nu reflectă, \n mod necesar,
opinia GDF SUEZ Energy România Concluzie

2 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 3


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Izolația casei
C
onfortul are un \nțeles diferit pentru fiecare dintre noi: dorința de confort. Deciziile pe care le luăm \n prezent – și care
\n timp ce pentru unii poate \nsemna un design de interi- sunt determinate \n principal de factori economici – vor avea o
or ales după \ndelungi căutări, pentru alții poate echiva-
la cu o casă compartimentată a[a cum au visat dintotdeauna.
influență covârșitoare asupra gradului de confort de care vom
beneficia \n viitor.
Riscurile

|
Dac` pentru unele persoane confortul este dat de proximitatea Vorbind despre o investiție pe termen lung, ideea de con- n absența unui standard care să funcționeze la fel de efi- tru că, fiind casantă, suprafața respectivă se va deteriora mult
față de cele mai importante puncte de interes – transport, școli, fort este strâns legată de tot ceea ce presupune planurile de cient \n toate cazurile, izolația termică poate fi realizat` mai repede. Avantajele sunt de natură economică, o astfel de lu-
centre comerciale sau culturale etc. – pentru altele \nseamnă construcție sau de reabilitare, pornind de la consultarea cu \n mai multe feluri: aceasta se poate efectua fie la interior, crare fiind mai accesibilă ca preț față de cea realizată la exterior.
tocmai evitarea aglomerărilor urbane. specialiștii \n domeniu, care s` ne ajute s` lu`m deciziile cele mai fie la exterior, fie optând pentru o combinație \ntre cele două. |n ceea ce privește casele pe pământ, majoritatea firmelor de
|n ceea ce privește construcția unei case, alegerea unei locuințe bune, continuând cu alegerea materialelor potrivite propriilor |n cazul locuințelor din lemn, de tip cabană, de pildă, izolația se va construcții preferă o izolație exterioară, pornindu-se de la prin-
sau \mbunătățirea celei existente, și acestea se bazează tot pe nevoi și \ncheind, implicit, prin găsirea celor mai eficiente soluții. realiza la interior, unul dintre motive fiind că fațada trebuie să-și cipiul că trebuie protejată porțiunea care intră \ntâi \n contact
păstreze aspectul natural. Ideal ar fi ca izolația s` se aplice doar cu frigul sau umezeala. Indiferent că vorbim despre izolația ter-
Beneficiile izolației termice pe pereții care intră \n contact direct cu exteriorul, lucru valabil mică realizat` la interior sau la exterior, nicio lucrare nu poate

U
și \n cazul locuințelor la bloc, \ns` nu \ntotdeauna acest lucru este fi realizată fără s` lu`m \n calcul și efectuarea unui sistem de
nul dintre cele mai dezbătute subiecte, când vine vor- aici. Izolația protejează și prelungește perioada de exploatare
respectat. Unul dintre dezavantajele unei astfel de izolări este ventilație, care asigură o circulare optimă a aerului. Fără o astfel
ba despre locuință, este izolația. Fie că ne referim la a clădirilor (care, \n plus, mai ales \n cazul blocurilor reabilitate,
faptul că, prin aplicarea tipului de izolație – de exemplu, cu plăci de ventilație, izolația va favoriza păstrarea și \ncălzirea vaporilor
hidroizolație, la izolația termică sau la cea fonică, su- au un aspect mai plăcut) și asigură un mediu sănătos, prin re-
de polistiren sau vată minerală, suprafața camerei va fi diminua- de aer, care vor determina apariția și \nmulțirea bacteriilor sau
biectul stârnește \n permanență discuții aprinse, determinate \n ducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Execuția corectă nu
tă. |n plus, pereții izolați nu vor mai putea fi folosiți ca suport, pen- a mucegaiului.
principal de două mari aspecte: pe de o parte, alegerea materi- presupune doar manopera, ci pornește de la o analiză a tipului
alelor potrivite, iar pe de altă parte, calitatea lucrării executate.
O lucrare realizată corect echivalează cu facturi scăzute la ener-
de locuință – apartament la bloc, casă –, a materialelor din care
aceasta este realizată, a mediului \n care aceasta se află, a nevo-
De [tiut:
|n prezent, nicio tranzacție imobiliară – cumpărare sau \nchiriere – nu ar trebui s` se realizeze \n absența Certificatului de
gie – o consecință directă a eficientizării consumului de energie, ilor celor care vor locui acolo. Tocmai de aceea este important
performanță energetică a locuinței. Acesta va atesta clasa energetică a clădirii \n care se \ncadrează locuința: de la A la G, unde A
precum și cu un confort termic optim, indiferent dacă termo- ca decizia \n privința izolației, raportată la costuri și posibilități,
\nseamnă eficiență energetică ridicată, adică facturi la energie reduse.
metrul este pe plus sau pe minus. Iar avantajele nu se opresc să fie făcută alături de o persoană specializată \n acest domeniu.

4 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 5


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Centrala termic`
Centralele termice convenționale

C
entralele termice convenționale, pe gaz, domină, \n pre-
zent, piața sistemelor de \ncălzire, având avantajul de a
fi cele mai accesibile variante, fie că vorbim despre in-
stalarea sau \ntreținerea lor. Sunt extrem de fiabile, putându-se
adapta tuturor tipurilor de spații, de la apartament la bloc pân`
la casă. Atunci când vrem să \nlocuim o centrală care nu mai
poate fi reparată, \nsă nu vrem să alegem o tehnologie nouă,
care poate presupune și alte investiții, cea mai bună soluție este
să achizi]ionăm o centrală care să funcționeze pe aceleași prin-
cipii ca cea precedentă.

Centralele \n condensare

U
nul dintre cele mai importante avantaje ale cen- pre un surplus de energie pe care centralele convenționale \l
tralelor termice \n condensare este consumul pierd. Condensul apare dacă apa din instalație pe retur este

Alegerea
mai mic de gaze față de centralele convenționale, de 50˚-55˚ C, astfel că o persoană care locuiește la bloc
\nsă acesta se produce doar atunci când centrala este ra- și vrea să aleagă o centrală termică \n condensare va trebui să
cordată la un sistem de \ncălzire prin pardoseală sau la radi- \nlocuiască și radiatoarele/caloriferele cu unele mult mai mari,
atoare cu suprafață mare de schimb. Ce presupune tehno- astfel \ncât centrala să funcționeze la capacitate maximă. Emisii-
logia care stă la baza unor astfel de centrale? Pornind de la le scăzute de noxe, consumul redus de energie electrică și com-

sistemului de \nc`lzire proprietatea apei de a condensa și de a ceda temperatură,


acest sistem condensează gazele de evacuare, iar apa gene-
rată de condens ajunge din nou \n radiatoare. Este vorba des-
patibilitatea cu instalațiile solare reprezintă alte câteva atuuri ale
unui astfel de sistem.

L Centralele cu combustibil solid


a fel ca \n cazul izolației termice, despre care am vorbit mai gie sunt disponibile \n capitolul despre Sursele regenerabile de
devreme, alegerea sistemului de \ncălzire potrivit locuinței energie [i instalațiile solare)? Răspunzând acestor \ntrebări și

C
necesită o analiză minuțioasă, \n urma căreia vom afla \n ce apelând la persoane specializate \n acest domeniu, vom reuși onstituie și ele o variantă, atunci când vrem să alegem
măsură oferta existentă pe piață corespunde cu nevoile pe care să clarificăm care sunt, de fapt, nevoile noastre și, \n funcție de un sistem termic prietenos cu mediul \nconjurător \ntr-un
le avem \n acest moment, dar și cu planurile noastre viitoare de toate aceste criterii (și altele, diferite de la caz la caz), vom găsi loc pe care \nsă nu-l frecventăm atât de des, cum ar fi o
consum. Ne dorim un sistem de \ncălzire pentru un apartament la soluția potrivită fiecăruia dintre noi. Pe piață există numeroase casă de vacanță, de pildă. Printre atuurile unor astfel de centrale
bloc, o casă sau o vilă de vacanță? Este vorba despre o locuință variante pentru sistemele de \ncălzire – fie că ne referim la ac- se numără și faptul că reprezintă valori scăzute ale emisiilor de
de dimensiuni reduse sau dimpotrivă, despre una extinsă? Din ce tualizări ale variantelor convenționale – care sunt atractive prin noxe, bifează la capitolul economii de combustibil, dar și la cel al
materiale este construită? Cum a fost realizată izolația? Locuința costurile mai reduse, fie că avem \n vedere tehnologii și modele resurselor financiare.
este amplasată \ntr-o zonă urbană, \n apropierea unui oraș, sau avansate. Acestea din urmă sunt bazate pe două elemente foar-
\ntr-o zonă \n construcție? Câte persoane vor locui acolo? Care te importante, care țin cont de resursele limitate ale tipurilor de Centralele electrice

S
este bugetul disponibil \n momentul de față? Pe termen lung, cât energie convenționale pe care le folosim \n prezent și de efectele unt o opțiune pentru casele de vacanță, unde nu este ne-
suntem dispuși să cheltuim pe plata facturilor? Cât de important nocive pe care acestea le au, adică se bazează pe un consum voie de o \ncălzire permanent`, sau pentru zonele \n care
este pentru noi să protejăm mediul, prin alegerea unor soluții efi- mai mic de combustibil și pe protejarea mediului \nconjurător. \nc` nu există o sursă de gaze. Avantajul unor astfel de
ciente, dar care, inițial, presupun costuri de instalare (mai multe Depinde doar de noi să facem alegerea corectă, care să ne asigu- centrale este faptul că investiția inițială este redusă. Pe termen
informații despre valorificarea resurselor regenerabile de ener- re, \n anii care urmează, confortul pe care ni-l dorim. lung \nsă aceasta este o modalitate mai scumpă de \ncălzire.

6 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 7


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Pompele de c`ldură
Consultare, instalare, verificare,
P
rincipiul pompei de c`ldură se bazează pe temperatu-

finanțare - ExpertGaz
ra din interiorul solului care rămâne relativ constantă
\n comparație cu temperatura exterioară. Aceasta
utilizează până la 80% din energia geotermală, cei 20% fiind
reprezentați de energia electrică. Pompa de căldură poate fi o

P
soluție eficientă atunci când locuința nu dispune de gaz metan
rin programul ExpertGaz, recomandat de GDF SUEZ Energy România, se oferă un acces rapid la realizarea lucrărilor de
\nsă la fel ca centrala termică \n condensație, funcționează optim
instalare a centralei termice, la echipamente de \ncălzire eficiente, la consultanță de specialitate, precum și la pachete de
atunci când este racordată la un sistem de \ncălzire \n pardo-
finanțare avantajoase. Proiectul ExpertGaz se bazează pe un proces de selecţie a celor mai competente firme de instalaţii
seală.
din ţară, cu autorizaţii pentru execuţia lucrărilor de proiectare şi execuţie \n domeniul gazelor naturale, fie că este vorba despre

Radiatoarele lucrări clasice sau de ultimă generație.

A
|n cadrul programului există trei pachete, fiecare cu specificul său: Pachetul \ncălzire, Pachetul servicii tehnice și Pachetul finanțare.
legerea centralei termice nu poate fi făcută independent Spre deosebire de caloriferele din fontă, cele din aluminiu sunt
de alegerea radiatoarelor sau a altor sisteme de \ncăl- ușoare și au design plăcut. Rezistă foarte bine la temperaturi
zire. Așa cum am văzut mai devreme, o centrală termi- maxime și au puteri termice mari pe metru liniar, \n schimb nu Pachetul \ncălzire:
că convențională funcționează bine cu radiatoare, \n timp ce o sunt atât de eficiente \n timp, ca cele din fontă (care au o durată fiecare persoană va primi consiliere \n vederea obținerii celor mai bune soluții adaptate \ncălzirii individuale. De exemplu, persoanele
centrală \n condensare presupune instalarea unui sistem de \n- de viață foarte mare), trebuie dezaerate mai des, iar după circa care optează pentru o variantă de \ncălzire pe bază de gaze naturale trebuie să se deconecteze de la sistemul de \ncălzire comun
călzire \n pardoseală sau, eventual, a unor radiatoare mai mari. 15 ani de folosire trebuie schimbate. și nu pot face acest lucru decât apelând la persoanele autorizate, pe care le pot găsi \n cadrul acestui program.
Clasicele calorifere din fontă sunt cele mai eficiente, datorită pu- Caloriferele din oțel sunt cele mai populare, datorită prețului
terii termice specifice mari pe metru pătrat de radiator, mențin accesibil, au o durată de funcționare \ntre 5 și 10 ani, iar tempe-
căldura mult timp după \nchiderea centralei, prin urmare asi- ratura maximă poate ajunge până la 100° Celsius.
gură confortul termic de care avem nevoie. Au o rezistență \n- Caloriferele trebuie folosite la randamentul lor maxim. |n capi- Pachetul servicii tehnice:
delungată \n timp, \n schimb, se \ncălzesc mai greu, sunt foarte tolul Economii sunt disponibile câteva sfaturi utile, astfel \ncât să serviciile vor fi asigurate prin intermediul Pachetului servicii tehnice care furnizează și programe de verificări tehnice periodice ale
grele, deci dificil de manevrat, și nici nu bifează la capitolul esteti- profităm la maximum de sistemul de \ncălzire instalat. centralelor termice, prezentate pe larg \n capitolul Acasă – Verificarea instalațiilor de \ncălzire.
că. |n plus, costurile de \nlocuire sunt destul de ridicate.

|nc`lzirea \n pardoseal` Pachetul finanțare:


P
rivită cu reticență o bună perioadă de timp, \ncălzi- cât aceasta se va simți la fel \n toată camera. Acest lucru
dacă investiția presupune un efort financiar considerabil, \n Pachetul finanțare există două variante de acces la finanțări complete,
rea \n pardoseală \ncepe să capete o vizibilitate tot determină dispariția curenților de aer care, \n cazul radia-
\n condiții avantajoase.
mai mare și \n România, \n condițiile \n care noile toarelor, de exemplu, antrenează particulele de praf \n aer.
sisteme termice – cum este, de exemplu, centrala termi- Consumul de căldură este redus, \n comparație cu sisteme-
că \n condensare – se pliază pe un astfel de tipar de \ncălzi- le tradiționale, ceea ce determină și facturi mai mici la \n- Avantaje ExpertGaz
re. Dincolo de materialele utilizate, instalarea unui astfel de c`lzire. Spațiul camerei, \n lipsa radiatoarelor, va fi mai mare.
sistem joacă un rol-cheie \n asigurarea confortului viitor. |n prezent, există dou` tipuri de \ncălzire \n pardo- centrale termice de calitate;
Care sunt avantajele unui astfel de sistem? |n primul rând, seală: electrică și cu agent termic, ambele asigurând un echili-
căldura este distribuită uniform pe toată suprafața, astfel \n- bru \ntre investiția inițial`, consum, rezistență \n timp și confort. lucrări de instalaţie rapide;

De [tiut: pachete complete de servicii termice;


O atenție deosebită trebuie acordată felului \n care este realizată lucrarea. Calitatea execuției lucrării este foarte importantă, pentru
c`, spre deosebire de radiatoare, \n cazul sistemului de \nc`lzire \n pardoseal`, serviciile de mentenan]` se realizeaz` mai greu.
preţuri mici şi finanţare pentru echipamente.
G`si]i mai multe informa]ii despre programul ExpertGaz pe www.gdfsuez.ro

8 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 9


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Energia solară
|
n ceea ce privește energia solară, fie că vorbim despre rea producătorilor de energie solară. Și \n cazul României s-a
China, America, țările din Uniunea Europeană sau Noua \ncercat adoptarea unor soluții care să \ncurajeze și să susțină
Zeelandă, peste tot se caută soluții tehnologice din cele producția de energie solară. |n 2010 a fost demarat programul
mai inovatoare, care să capteze și să transforme energia so- de finanțare nerambursabilă „Casa verde“, privind instalarea
lară cât mai ușor și mai eficient, iar planurile sunt dintre cele sistemelor de \ncălzire care utilizează energie regenerabilă – fie
mai ambițioase. |n China, spre exemplu, se dorește ca pes- că vorbim despre \nlocuirea sau completarea sistemelor clasice
te 10 ani combustibilii nefosili să asigure 15% din energie, \n de \ncălzire, \nsă \n 2012 acesta a fost sistat din lipsă de fonduri.
comparație cu 8%, procentul actual, iar \n Uniunea Europeană 1
revista Oxygen, nr. 2/2012, p. 39
s-a fixat drept țintă pentru anul 2020 obținerea a minimum
20% din necesarul energetic UE din resurse regenerabile1.
Nici România nu stă departe de promisiuni și, conform site-
ului ziare.com, reprezentanții statului și-au luat angajamentul,
\n fața Comisiei Europene, că ]ara noastr` va folosi, până \n
2020, energie din surse regenerabile \n procent de 24%.
Datorită profilului său energetic complex, România pare să fie
favorizată din acest punct de vedere, clasându-se pe locul 14
\n lume la capitolul potențial de investiții \n domeniul tuturor
energiilor regenerabile. Vârfurile de lance ale Europei sunt re-
prezentate de Germania și Spania, care sunt cele mai avansate

Surse de energie
\n dezvoltarea și utilizarea energiei solare. Strategia \n această
direcție a fost gândită \n două etape: pe de o parte, s-au făcut
investiții \n dezvoltarea energiilor solare și, pe de altă parte,

regenerabile s-a implementat un sistem de subvenții publice pentru stimula-

Beneficii
N
u este o noutate că nevoia de energie crește de la an coperire recentă și nici nu sunt valorificate \n mod egal. Dintre

F
la an. Este firesc să se \ntâmple așa, având \n vedere acestea, energia eoliană a cunoscut o amploare considerabilă, olosită pentru a genera energie electrică sau pentru a până la 5.000 de euro (\n cazul unor sisteme superioare, care
amploarea dezvoltărilor tehnologice din ultimul secol. specialiștii \n domeniu susținând că potențialul tehnic mondial al \ncălzi un spațiu de locuit, energia solară are multiple prev`d doar amplasarea panourilor pe acoperiș - tiraj forțat).
Dincolo de numeroasele beneficii, aceste dezvoltări au și efecte energiei eoliene ar putea să asigure de cinci ori mai multă ener- avantaje, \nsă, având la bază un fenomen natural, aceas- Când vorbim despre instalațiile solare, trebuie să avem \n vede-
mai puțin dorite, printre care și faptul că resursele de energie gie decât este consumată acum. |n România, energia eoliană joa- ta nu poate fi controlată. Deși inepuizabilă și ușor de produs, re că există două tipuri: termice și fotovoltaice. Cele fotovoltaice
convenționale, pe care ne-am obișnuit să le exploatăm la maxi- că un rol important, dovadă fiind parcurile eoliene construite aici. energia solară nu este constantă \n niciun loc de pe Pământ, produc energie electrică, iar cele termice ajută la economisirea
mum, \ncep să devină din ce \n ce mai reduse. |n căutarea unor Cele mai recente cifre indică faptul că producția de energie eoli- deci nu poate fi folosită decât pe o perioadă limitată de timp. gazului \n proporție de 75% pe an. Se pot realiza combinații
surse alternative de energie, care să compenseze consumul ană a urcat la 1200 de megawați, o cifră apropiată de producția |n plus, este influențată și de schimbările de climă, astfel că \ntre cele două sisteme care pot determina reducerea cheltuieli-
ridicat, se apelează, din ce \n ce mai des, la varianta exploatării celor două reactoare de la Cernavodă. Tot mai multe companii atunci când există zile ploioase sau \nnorate, potențialul de lor până la pragul minim, de 0, așa cum se pot realiza combinații
resurselor naturale, regenerabile, deci inepuizabile, cunoscute investesc \n construirea unor astfel de parcuri eoliene (cum va fi, captare al energiei solare scade. Acestea sunt variabilele pe \ntre sisteme termice care au la bază energii neregenerabile
sub denumirea de „tehnologii verzi“. Energia eoliană, a apelor, de exemplu, și cel din comuna Gemenele, județul Brăila, al com- care companiile producătoare de echipamente le iau \n calcul, \n și sisteme pe bază de energie solară. Există și alte soluții efi-
solară, energia geotermală sau de biomasă se \nscriu \n această paniei GDF SUEZ Energy România), care vor contribui, astfel, și \ncercarea de a găsi soluții cât mai eficiente, care, \nsă, ajung ciente – boilerul solar, sistemele de iluminat solare, perdele so-
categorie, iar eficacitatea lor este incontestabilă, având \n vedere la dezvoltarea economică a zonei. O altă resursă inepuizabilă de la costuri ridicate. |n România, prețul unui astfel de sistem lare – care se bazează pe energia solară și care nu au costuri
că pot servi, printre altele, la generarea curentului electric sau energie este cea solară, iar \ncercările de captare constituie o pornește de la 1.000 de euro (\n cazul \n care panourile și boi- atât de ridicate. |n capitolul Economii sunt prezentate mai multe
la producerea apei calde. Energiile regenerabile nu sunt o des- provocare pentru cei din domeniu. lerul sunt amplasate pe acoperiș – tiraj natural) și poate ajunge informații despre acestea.

10 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 11


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Avantaje [i dezavantaje
este nelimitată;

nu este poluantă;

captarea și concentrarea necesită investiții foarte mari, prin urmare și utilizarea este scumpă;

este intermitentă, depinzând de factori precum poziționarea pe glob, alternanța zi/noapte,


nebulozitate, anotimp etc.

Solu]ii inovatoare
Lumină pentru comunități rurale africane
Peste 450.000 de persoane din comunitățile rurale africane au aibă acces la electricitate. Energia electrică generată de panou-
acces la electricitate datorită energiei solare. Fundația Rurală rile solare le permite copiilor să citească seara, să asculte radio,
pentru Energie, o organizație olandeză non-profit, a ajutat peste să se uite la televizor, iar un bec oferă mult mai multă lumină
450.000 de persoane din regiunea sub-sahariană a Africii să decât lampa cu cherosen. (www.ziare.com)

Sistemele pe bază de energie solară |nc`rcarea telefonului mobil

S
Wysips, o companie de origine franceză, a descoperit teh- tă luminii solare, \n numai 6 ore. Procedeul nu este costisitor
istemele cu panouri solare pot fi folosite fie numai pentru Panourile solare termice. Sunt cele care transformă energia
nologia prin care ecranul telefonului mobil sau al smart- (prețul peliculei este de 1 euro), iar invenția companiei franceze
producerea apei calde menajere, fie contribuind la ne- solară \n energie termică. Un rol important \n instalația de ener-
phone-ului poate fi \ncărcat de la soare, cu ajutorul unei pelicu- a fost deja premiată la Concursul de inventică de la Orlando,
cesarul de \ncălzire. Dintre acestea, cele mai populare gie solară este jucat de stabilirea numărului necesar de panouri,
le fotovoltaice. Pelicula fotovoltaică poate fi integrată \n ecranul Florida, la categoria „Aplicații verzi \n gestionarea energiei”.
sisteme de captare a energiei solare sunt cele care oferă un \nclinația acestora (există panouri solare plane și \nclinate), felul \n
telefonului și permite \ncărcarea completă a bateriilor, datori- (www.green-report.ro)
aport de căldură \n \ncălzirea apei calde menajere. Pe perioada care acoperișul este \ncărcat și modul \n care se fixează panourile.
verii, acestea pot acoperi necesarul de căldură pentru apă, \nsă Panourile fotovoltaice. |n cadrul „sistemelor PV“ se \nscriu
este indicat să se realizeze o combinație \ntre acest sistem și cel dispozitivele care, pe baza unor materiale semiconductoa- Avionul cu impuls solar
clasic, utilizat de obicei \n casă. Montarea unui astfel de sistem re, convertesc lumina soarelui \n putere utilizabilă sub formă Avionul Solar Impulse este primul avion propulsat doar de ener- bateriile solare (care cântăresc circa 500 kg). Aripile sunt aco-
este simplă, iar scopul este de a acoperi cheltuielile \ncălzirii apei de energie electrică. Cu ajutorul unui invertor solar, acest gia solară. A fost construit de aeronautul și medicul elvețian perite cu 12.000 de celule fotovoltaice care alimentează patru
cu 60-70% pe an. O instalație solară este alcătuită din unul sau curent va putea fi utilizat pentru funcționarea aparatelor elec- Bertrand Piccard, are o avengură a aripilor de 64 de metri, motoare electrice cu puterea de 10 cai putere fiecare.
mai multe panouri solare (colectoare solare), cărora li se adau- trice, pentru \ncălzirea apei, \nc`rcarea bateriilor solare etc. cântărește peste o tonă și jumătate, și este propulsat doar de (www.adevarul.ro)
gă componetele de racord la instalația sanitară, de prindere \n
acoperiș, unul sau două boilere, o pompă de recirculare, ele- Pe lângă instalațiile solare, există mai multe modalități de cap-
mente electronice (controller). |n cazul \n care alegeți un sistem tare și conservare a energiei solare, \n funcție de felul \n care Tren de mare viteză european
solar gândit să funcționeze și pentru \ncălzirea apei, și pentru organizați casa. Spre exemplu, acest lucru se poate face direct,
\ncălzirea termică a \ncăperii, este foarte important să ști]i dacă folosim ferestre de dimensiuni mari, amplasate \ntr-o Primul tren din Europa alimentat cu energie produsă de pano- cu 16.000 de panouri solare pe o suprafață de 50.000 metri
să dimensionați corect sistemul, astfel \ncât acesta să poată cameră orientată către sud, dar și indirect: razele soarelui pă- uri solare a fost trenul internațional de mare viteză de pe ruta pătrați. Instalația solară produce 3.300 de MW pe oră. Proiec-
acoperi până la 30% din necesarul de \ncălzire și până la 80% trund prin fereastră și \ncălzesc un perete construit din materia- Paris-Amsterdam. Energia sa provine de la panourile solare tul, denumit „Enfinity”, a implicat costuri de 15,6 milioane de euro
din cel de apă caldă, iar pentru aceasta trebuie să discutați cu le cu capacitate de absorbție a căldurii, iar acesta o răspândește instalate pe tunelul care acoperă calea ferată. Tunelul, lung de și reduce emisiile de CO2 cu 2.400 de tone pe an.
specialiștii \n domeniu. \n cameră. 3,5 kilometri, situat lângă Antwerp, nordul Belgiei, este acoperit (www.ziare.com)

12 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 13


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Calculul necesarului de căldură este unul foarte laborios, care se realizează conform unui standard/STAS cunoscut sub denumirea
de SR1907 și care ține cont de o serie de criterii foarte importante, ce țin, printre altele, și de:

zona climatică a zonei \n care este amplasat blocul/casa


(este una \n care curenții de aer sunt foarte puternici?);

izolația camerei: avem o cameră parțial izolată, complet, deloc?;

dimensiunea și suprafața camerei;

câți pereți exteriori există;

suprafața din perete ocupată de geamuri;

pierderile de căldură (prin pereți, holuri, ferestre, acoperiș etc.).

|
n momentul \n care vrem să construim o casă, pentru acor-
darea avizului de construcție, avem nevoie și de un proiect de
instalație de \ncălzire care se calculează pe baza acestui STAS,
\n care temperaturile optime pentru camere de locuit și holuri

Calculul
sunt de 20 grade, băi și dușuri – 22 grade, bucătării – 18 grade.
Pentru că aceste temperaturi nu pot satisface gradul de confort
al fiecăruia dintre noi, \n condițiile \n care „cald“ poate \nsem-
na de la 22 de grade \n sus, se preferă calculul necesarului de

necesarului de căldură
căldură pe bază de indici, indici stabiliți de specialiști pe baza
proiectelor anterioare.

N
u putem alege nici centrala termică, nici radiatoarele interioară fără variații. Când camerele sunt supra\ncălzite sau

D
sau alte sisteme de \ncălzire fără a afla care este ne- prea reci, \nseamnă că bilanțul termic al \ncăperii nu este cel acă pentru o clădire izolată termic putem considera 50
cesarul de căldură pentru casa \n care vom locui. Iar potrivit, căldura cedată de sistemul ales pentru \ncălzirea ca- W/m3 drept indicele necesarului de \ncălzire, pentru a
pentru afla necesarul, trebuie s` \n]elegem cum func]ioneaz` sei fiind mai mare sau mai mică decât necesarul de căldură al folosi acest indice, trebuie să calculăm \ntâi volumul
sistemele pe care le alegem. Corpurile de \ncălzire dintr-o \ncăperii. De aceea, este util un calcul al necesarului de căldură casei (adică suprafața casei \nmulțită cu \nălțimea) și apoi să-l
\ncăpere trebuie să cedeze un debit de căldură care să aco- potrivit \n \ncăperea respectivă, astfel \ncât toate elementele \nmulțim cu indicele respectiv.
pere pierderile de căldură, pentru a menține o temperatură instalației să fie alese \n funcție de aceeași sarcină termică.

Puterea termic`
A
șa cum am văzut mai devreme, \n alegerea centralei ter- \n condensare) sau puterea termică. Dacă despre primele am De [tiut:
mice trebuie să ținem cont de mai multe aspecte, cum ar vorbit deja mai devreme, \n ceea ce privește puterea termică, Spre exemplu, pentru o casă cu două etaje și mansardă, cu un volum al suprafeței de 551 de m3, reiese 27 KW, așadar, alegem o
fi: tipul combustibilului folosit, felul \n care sunt evacuate aceasta este stabilită \n funcție de necesarul de căldură, care centrală care are o asemenea putere termică. Dacă nu există o centrală termică la puterea dorită de noi, vom opta pentru una cu o
gazele de ardere sau cum sunt refolosite (\n cazul centralelor constituie baza de dimensionare a \ntregii instalații de \ncălzire. putere superioară. După putere, există centrale termice de 24 kW, 28 kW, 30 kW, 35-37 kW, 40-45 kW și 60-65kW.

14 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 15


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Economia
resurselor de energie Pe cont propriu

M
ăsurile pe care trebuie să le luăm cât de re- diverse să ne dorim s` economisim tot mai mult` energie.

A
i putea să-ți imaginezi cum va arăta lumea peste 50 gia ar putea fi stocată. George Friedman susține că această pede se rezumă la o simplă frază: reduce- Protejarea Terrei este sau ar trebui să fie un aspect foar-
sau 100 de ani – cum va arăta harta lumii, cum se va metodă ar putea constitui o soluție palpabilă când vine vorba rea emisiilor de bioxid de carbon și a gaze- te important \n viețile fiecăruia dintre noi, \nsă un alt element
schimba clima, ce tehnologii noi vor mai apărea, ce se despre găsirea unor metode eficiente de reducere a emisiilor lor care \mpiedică suprafața Pământului să respire. hotărâtor este și cel de natură financiară. Sumele tot mai mari
va schimba \n bine, dar mai ales ce se va schimba \n rău? Este de gaze, \n contextul \n care, din toate direcțiile, primim aver- Dar oare este atât de simplu, \n condițiile \n care consumul este ale facturilor au echivalat și echivalează cu nevoia tot mai
un exercițiu care ne-ar putea ajuta să conștientizăm \n ce mă- tismente referitoare la efectele nefavorabile, care devin tot mai diferit peste tot \n lume, unde nevoile sunt complet diferite? Fap- acută de a găsi cele mai rapide, accesibile și eficiente soluții
sură comportamentul nostru de acum ar putea influența sau vizibile, ale consumului din ce \n ce mai crescut de carburanți. tul că Uniunea Europeană a stabilit angajamente clare \n ceea de economisire a energiei, \n contextul \n care resursele
nu cursul lumii, dar oare ne-ar putea ajuta să găsim și soluții Este suficient să analizăm cifrele referitoare la concentrația ce privește reducerea consumului de gaze cu efect de seră nu de carburanți devin din ce \n ce mai reduse și mai… scumpe.
potrivite pentru evitarea sau stoparea unor efecte de nedorit? de dioxid de carbon și de alte gaze de seră din atmos- \nseamnă, automat, că toate celelalte state ale lumii sunt dispu- Despre astfel de soluții vom vorbi \n cele ce urmează, pornind
|n cartea „The Next 100 Years“ („Următorii 100 de ani – Pre- feră, să observăm procentele fluctuante ale natalității se la asemenea măsuri. Și astfel ne \nvârtim \ntr-un cerc vicios de la aspectele concrete ale alegerii tipului de izolație pentru
viziuni pentru secolul XXI“), George Friedman – un cunoscut și mortalității (și mai ales cauzele acesteia) sau s` aparent fără soluție. Iar veștile nedorite nu se opresc aici: un casă, până la modalități eficiente de a economisi energie chiar
politolog american, fondator și director general al Institutului de urm`rim, chiar \n jurul nostru, felul \n care mediul raport al Agenției Internaționale pentru Energie (EIA) arată, de \n propriile locuin]e. Nu este vorba despre sisteme sofisticate
analize geopolitice și militare Stratfor oferă o astfel de soluție, \nconjurător se transformă, pe zi ce trece, și asta nu datorită exemplu, că \n ciuda dezvoltării tot mai asidue a tehnologiei de care necesită investiții foarte mari, ci despre o reorganizare
când vine vorba despre economisirea resurselor de energie. alternanței anotimpurilor. Modul \n care alegem să influențăm prelucrare a energiilor regenerabile, combustibilii fosili vor ră- a obiceiurilor de consum pe care le-am moștenit sau ni le-am
El atrage atenția asupra faptului că \n ciuda cercetărilor nu- mediul este cel \n care mediul ne influențează pe noi. Este o mâne, \n continuare, principala sursă de energie la nivel mondial. format fără să ne gândim că ar putea avea consecințe nefaste
meroase care vizează găsirea și exploatarea resurselor de relație care funcționează \n ambele sensuri, cu avantaje și deza- Dacă pe plan mondial, se caută soluții tot mai variate pen- asupra mediului \nconjurător. Este o provocare la o viață mai ac-
energie, nu s-a acordat o atenție sporită felului \n care ener- vantaje de ambele părți. tru salvarea Planetei, \n ceea ce ne privește, avem motive tivă, sănătoasă și benefică nu doar pentru noi, ci și pentru ceilalți.

16 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 17


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Polistirenul extrudat (XPS)

A
re o structură cu „pori \nchiși“, ceea ce \nseamnă că exteriorul nu este necesar. Polistirenul extrudat se folosește \n
permeabilitatea la vapori este aproape nulă. Princi- mod special la izolarea fundațiilor, a acoperișurilor, a soclurilor
palul atu al polistirenului extrudat este c` nu permite și a teraselor inversate, dar nu pe pereți, pentru că, \n acest
p`trunderea apei spre interior, impermeabilitatea acestuia fi- caz, izolația nu permite difuzia vaporilor, creând astfel con-
ind superioară polistirenului expandat. Tocmai această calitate dens și mucegai. Așadar, rezistă foarte bine la umezeală, la \n-
determină folosirea lui \n alte arii, \n care schimbul de aer cu gheț/dezgheț, dar și la agenți chimici ca: baze, acizi, alcool etc.

Costuri: Izolarea cu polistiren expandat este cea mai accesibilă metodă „clasică“ de izolare, \nsă prețurile diferă \n funcție de
producător, de grosimea panoului de polistiren, de densitatea (gradul de etanșare a acesteia - EPS) și de conductivitatea termică.
Spre exemplu, un pachet de 2,5 m pătrați de polistiren expandat, de 10 cm și EPS 70 va costa \n jur de 35 lei, \n timp ce un pachet
de polistiren expandat de 10 cm și EPS 150 poate fi achizi]ionat la circa 76 lei. Polistirenul extrudat este mai scump, un bax cu plăci
de polistiren de 10 cm având un preț de circa 135 lei.

Materiale utilizate \n Vata minerală

izolația casei V
ata minerală de sticlă și cea bazaltică funcționează rol izolator fonic, blocând foarte bine zgomotele din exterior.
pe principiul captării aerului \n goluri, pentru a redu- |n plus, este rezistentă la acumularea umezelii sau a condensului,
ce conductivitatea termică de la o suprafață la alta. și are și o rezistență crescută \n timp. |n ceea ce privește mon-
Tehnologia de realizare se bazează pe \nglobarea unui volum tarea acesteia, spre deosebire de izolația cu polistiren, \n cazul
foarte mare de aer \ntre fibrele continue de material, aer care celei cu vată minerală este necesară și realizarea unei structuri,
este \mpiedicat să circule liber. Alături de cea mai importantă ca- fie ea metalic` sau de lemn, care s` sus]in` buc`]ile de vat`
Materialele clasice litate, aceea de termoizolant, vata minerală are un foarte mare mineral` decupate.

O
casă izolată perfect nu se rezumă doar la alegerea mucegaiul, așadar, pentru a se asigura o atmosferă interioară
celui mai gros tip de material izolator sau a celui mai optimă. |n România, \n ceea ce privește izolația termică, predo-
etanș sistem de geamuri termoizolante (Despre siste- mină preferința pentru combinația dintre polistiren, ca material
mele termopan performante găsi]i mai multe informații \n ca- termoizolant pentru pereții exteriori, și tâmplăria etanșă cu
pitolul „Idei practice pentru economia de energie \n locuință“). geam termopan. Dincolo de beneficiile acestui tip de izolație,
O izolație de calitate presupune [i alte aspecte, ca de prețul redus, comparativ cu alte forme de izolație inovatoare,
exemplu ventilația aerului, care trebuie s` se realize- dar costisitoare, este cel care dictează, cel mai adesea, alegerea
ze \n permanență, pentru a se evita umiditatea, condensul, unei astfel de variante.

Polistirenul expandat (EPS)
E
ste unul dintre cele mai populare materiale utilizate nu etaje, precum și pentru termoizolarea mansardei. Polistirenul
doar pentru izolația clădirilor, ci și pentru fabricarea di- \ncetinește transferul vaporilor din interior spre exterior și,
verselor ambalaje, caserole, pahare, datorită capacității \n ciuda opiniei sus]inute de sceptici, a fost dovedit că, montat
sale termoizolatoare. Panourile de polistiren au grosimi \ntre 1 corespunzător și fiind asigurată o ventilație corespunzătoa-
și 20 de cm, cele mai utilizate \n izolația pereților exteriori fi-
ind cele de 10 cm. Important este ca atunci când achizi]ionați
re, acesta nu permite apariția și dezvoltarea mucegaiului.
Spre deosebire de polistirenul extrudat (care nu este indicat
Vata minerală de sticlă

C
astfel de panouri să verificați și valorile conductivității termi- \n cazul izolației fațadelor), cel expandat are stabilitate ter- omparativ cu alte materiale folosite \n construc]ii, izolația suprafe]e mai dificil de acoperit, are o structură stabilă \n timp
ce, având \n vedere că, pentru aceeași grosime, acestea pot mică, păstrându-şi dimensiunile și la temperaturile mari, din din vată minerală de sticlă are o serie de avantaje: are și este rezistentă la \mbătrânire. De asemenea, asigură o bună
să difere. Polistirenul expandat se folosește \n special pentru timpul verii. Polistirenul extrudat este afectat de căldura ex- o conductibilitate termică foarte scăzută, este rezisten- ventilație, nu reține apa și nici nu favorizează dezvoltarea mi-
termoizolarea fațadelor, a planșeelor de pod sau a celor dintre cesivă și de razele ultraviolete care determină deform`ri. tă la acumularea umezelii sau condensului, este util` [i pentru croorganismelor.

18 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 19


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Vata mineral` bazaltică De ce să alegem izolația cu materiale naturale?

S
pre deosebire de vata minerală de sticlă, vata mine- cată, de asemenea și rezistența la temperaturi extrem de
ral` bazaltică are mai multe \ntrebuințări, putând fi crescute, \n plus conferă o protecție fonică foarte bună. asigură o izolație foarte bună, indiferent că stăm la casă sau la un apartament;
folosită și atunci când vrem să izolăm acoperișurile Este important ca vata minerală să fie biodegradabilă
tip terasă sau pardoselile. Eficiența energetică este ridi- și să nu provoace alergii. păstrează gradul de umiditate naturală a camerei la un nivel stabil, absorbind umezeala și eliberând-o
când aerul din \ncăpere devine uscat;
Costuri: Mai ridicate comparativ cu polistirenul, prețurile vatei minerale diferă \n funcție de fiecare dintre caracteristice enumerate
asigură o izolație fonică foarte bună;
mai devreme. Cu toate acestea, specialiștii \n construc]ii sus]in că o izolație care are la bază vata minerală este superioară celei pe
bază de polistiren.
poate fi decupată \n orice formă sau dimensiune, astfel \ncât să izoleze optim și spații dificil de
acoperit;
Termosistemele este foarte rezistentă \n timp și nu necesită \ngrijiri speciale;

A
lături de materialul de bază folosit \n izolație există o aveți siguranța compatibilității unor materiale precum mortarul
serie de alte elemente importante: mortarul adeziv (pen- adeziv, grundul și tencuiala decorativă. Pe de alt` parte, achi- izolația naturală este realizată \n totalitate din resurse regenerabile, eficiente din punct de vedere
tru lipirea pl`cilor de polistiren), dibluri rozet` (pentru zi]ionarea produselor de la furnizori diferiți poate avea, la final, energetic și prietenoase cu mediul \nconjurător. Având la baz` materiale reciclate, mediul ambiant se
polistiren), plasă din fibre de sticlă \nglobată \n mortarul ade- costuri mai mici. Important este să vă asigurați că produsele \ncarcă foarte puțin la fabricarea unei astfel de izola]ii, \n comparație cu celelalte materiale izolatoare.
ziv, grund (care face legătura \ntre stratul de mortar adeziv cumpărate se potrivesc \ntre ele. Spre exemplu, tencuiala de-
armat și tencuiala decorativă), tencuiala decorativă, profiluri corativă este de mai multe feluri, fiecare fel având nevoie de un
din aluminiu, dibluri etc. Acestea pot fi achizi]ionate \n pachete alt tip de amorsă care, la rândul ei, trebuie să se potrivească cu
complete oferite de firmele producătoare/importatoare sau pot mortatul adeziv. Care ar fi riscurile unei incompatibilități \ntre Costurile unei astfel de variante de izolație sunt mai ridicate decât cele ale metodelor tradiționale de izolație și variază, \n funcție
fi cumpărate separat, după o schemă realizată pe cont propriu. materiale? |n timp, pot apărea fisuri și poate scădea gradul de de tipul de izolație ales și de dimensiune. Orientativ, acestea pornesc de la 5 Euro/metru².
Avantajul achiziționării unui termosistem complet este faptul că protecție și izolare termică.

{tia]i c`...
• Cine ar fi zis că materialul pe care bunicii și străbunicii obișnuiau să-l pregătească, cunoscut sub denumirea de chirpici, \ncepe să
capete o vizibilitate tot mai mare \n lume, dar mai ales \n Europa de Vest și America de Nord, unde curentele ecologiste sunt atât
de puternice? Realizate dintr-un amestec de lut, paie, bălegar și apă care este lăsat apoi să se usuce, chirpiciul este un bun termo-
izolator atât pe timp de vară, cât și iarna. Avantajele unei astfel de construcții sunt prețul accesibil, faptul că este realizată dintr-un
material 100% natural, este rezistentă la cutremure, precum și ușor de \ntreținut și de reparat. E drept, \nsă, lucrările de reparații
vor mai dese față de alte materiale de construcție, \ntrucât aceasta nu rezistă la umezeală, ploile puternice și zăpezile slăbindu-i
structura, \n timp. Conform normelor, o astfel de casă rezistă \n jur de 20 de ani, \nsă \n practică s-a demonstrat că poate rezista și
până la 70 de ani, cu lucrările de \ntreținere de rigoare. |n plus, \n prezent există posibilitatea combinării unor astfel de materiale cu
o structură de rezistență solidă, pentru o stabilitate și longevitate cât mai mari.

Materialele ecologice • O altă sursă ecologică este reprezentată de baloții de paie, folosiți pentru construirea și, implicit, izolarea caselor. |n România a
căpătat de curând vizibilitate, prin realizarea a două proiecte – unul particular – și unul al Asociației Eco Habitat, o asociație non-

A
cestea sunt \n permanen]` \n centrul atenției la târgu- vat` de lemn sau deșeurile din lemn reprezint` o alternativ` guvernamentală. O astfel de casă, spun reprezentanții asociației \ntr-un interviu acordat publicației „România liberă“ este de trei ori
rile de profil de la noi [i din str`in`tate, unde soluțiile căutată de susținătorii ecologiei, dar nu numai de ei. |n plus, ast- mai eficientă decât o casă obișnuită, iar \ntr-un ciclu normal de viață, de 30 de ani, costurile pentru energie se reduc cu până la 75%.
de izolație ecologice reprezintă o provocare con- fel de tipuri de izolație nu sunt o noutate. Dacă \n Statele Unite, Casa se realizează pe o structură din lemn – pereţii, pe care urmează să se monteze baloţii de paie. Pe aceştia se pune/stropeşte
stantă \n rândul producătorilor de materiale termoizolante. izolația cu plăci de celuloză există \ncă din anii ’50, la fel ca \n Ca- amorsa sau baloţii sunt \n prealabil \nmuiaţi \n această amorsă, care este de fapt un lapte de argilă. După uscare, se aplică grundul
Izolația pe bază de lână, fibre de celuloză (fulgii de celu- nada sau Țările Scandinave, cea cu plăci de lână este o practică (tencuiala de bază), pe ambele feţe ale peretelui format, sistemul fiind astfel \nchis. Pentru faza finală, finisajul este \n două straturi,
loz` sunt cea mai r`spândit` metod` ecologic` de izola- obișnuită \n țări precum Germania. Cânepa se folosește, și ea, tencuiala inferioară fiind cu rumeguş. decorativă, profiluri din aluminiu, dibluri etc.
]ie datorit` fiabilit`]ii crescute), cânepă, plută, perlită vulcanică, de o bun` perioad`, \n Franța.

20 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 21


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Centrala electric`
Așa cum am precizat anterior, instalarea unei centrale ter-
mice nu presupune o investiție foarte mare la \nceput.
Montarea se realizeaz` rapid, re]eaua de alimen-
tare cu curent electric fiind mult mai dezvoltat`, \n compa-
ra]ie cu cea de gaze. |n plus, spre deosebire de alte sis-
teme de \nc`lzire, nu va necesita spa]ii suplimentare de
depozitare. Dezavantajul centralelor termice este dat de costu-
rile consumului care ajung s` fie foarte ridicate \n lunile de iarnă.

Orice sistem am alege, acesta funcționează optim doar atunci


când locuin]a – indiferent că este vorba despre apartamentul de
la bloc sau cas` – este izolată termic corespunzător. De altfel,
aceasta este și cea mai bună variantă, atunci când resursele
financiare sunt limitate: este indicat să investim \ntr-o izolație
termică de calitate, astfel \ncât consumul ridicat de căldură să
fie echilibrat prin scăderea pierderilor de căldură.

Instalații economice Geamul termoizolant

de \ncălzire
Termoizolația exterioară presupune, acolo unde nu există, și menținând-o \n interiorul acesteia, \n loc de a o lăsa să se piardă
\nlocuirea ferestrelor vechi cu unele noi, din materiale termoi- prin ferestre. |n acelaşi timp, permite căldurii şi luminii solare
zolante. Geamul izolant termic (cunoscut și sub denumirea de să treacă prin geam, să \ncălzească interiorul casei şi, astfel,
Low – E) are un strat de acoperire metalic transparent care re- să contribuie la eficienţa energetică a ferestrelor. Printre alte
flectă căldura emis` de radiatoare și de corpurile din \ncăpere, avantaje ale acestora se numără și:

|
n capitolul destinat alegerii sistemului de \ncălzire, am enu- Când ne gândim la economii, ne referim la economiile de resur- Economie la plata facturilor, prin pierderile reduse de căldură;
merat câteva dintre avantajele și dezavantajele principalelor se pe care le putem face alegând cele mai performante sisteme
sisteme de \ncălzire utilizate \n România. Când vine vorba de \ncălzire sau la cele mai accesibile variante, din punct de ve- Contribuie la acumularea de căldură solară;
despre economii, trebuie să facem \ntâi de toate o distincție dere financiar, pe care le-am putea avea, \n func]ie de specificul
\ntre tipurile de economie asupra cărora vrem să ne axăm. propriei locuin]e. Protejarea mediului – nevoia redusă de \ncălzire ajută la economisirea de energie şi
protecţia mediului;
Instalațiile termice cu gaze naturale
Sunt cel mai frecvent folosite \n Romania, având \n vedere pre]ul centrale termice cu tiraj natural, cu tiraj forțat (pentru aparta- |ncăperi mai confortabile – izolarea termică \mbunătăţită \nseamnă mai puţine locuri
mai sc`zut al gazelor naturale, \n comparație cu alți combustibili mentele de bloc), centrale \n condensare etc., iar prețurile diferă reci şi curen]i de aer lângă ferestre şi uşi;
(lichizi sau solizi) sau cu alte surse de energie (energia elec- \n funcție de firma produc`toare, tehnologia folosită, cantitatea
tric`). |n func]ie de modalitatea de evacuare a gazelor, există [i prețurile accesoriilor adiacente. Mai puţin condens – suprafaţa interioară a geamului este mai caldă, astfel reduce
condensul la interior;
Centrala termică pe lemne Are și rol de izolator fonic.
Este preferată datorită tipului de combustibil accesibil, și care une, sisteme de siguran]` etc. |n plus, ne trebuie o camer` tehnic`, o
nici nu este scump, referindu-ne aici la lemn, bricheți, peleți sau cameră de depozitare a combustibilului, ceea ce face ca aceast` Calitatea geamului termoizolant este influen]at` de o serie de ]iului dintre foile de geam etc. Tocmai de aceea, \n momentul \n
rumeguș. |n schimb, investi]ia ini]ial`, ca resurse financiare [i timp, variant` s` nu fie o solu]ie la \ndemâna tuturor, dar util` când nu factori, printre care [i tipul de sticl` folosit, grosimea stratului care alege]i tipul de geamuri, este indicat s` c`uta]i mai multe
este mare: e nevoie de cazan, pompe de circula]ie, vase de expansi- exist` alte surse de combustibil. gazos, mediul de gaz utilizat, cât de bun` a fost etan[area spa- p`reri avizate.

22 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 23


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Geamurile și ușile din termopan


Sunt o necesitate \n prezent, ]inând cont de faptul c`, atât \n cazul vor ține departe poluarea fonică. Investiția poate fi semnificativă la
izola]iei pentru o cl`dire \n construc]ie, cât [i atunci când vrem s` \nceput, \n func]ie de performan]ele geamurilor pe care le alegem,
izol`m locuin]a \n care tr`im deja de ceva timp, aceasta nu poa- \nsă acestea joac` un rol foarte important \n reducerea cos-
te fi realizat` f`r` \nlocuirea geamurilor obi[nuite cu geamurile turilor de \ncălzire și răcire din timpul anului, a[a c` facturile
termopan. Acestea au numeroase beneficii, \ns` printre cele mai sc`zute vor amortiza, \n timp, cheltuielile. Despre tehnologia
importante se num`r` faptul c` vor păstra căldura din locuință și folosit` − \n capitolul Economii.

Electrocasnice din clasa A+, A++, A+++


Asta \nseamnă că veți alege dintre acele aparaturi electrocas- preferat, pentru mediul \nconjurător (unde A+++ este clasa cea
nice care au inscripționată pe etichetă clasa energetică din care mai eficientă din punct de vedere energetic, iar D reprezintă cea
fac parte, cea mai bună variantă pentru dumneavoastră și, de mai ineficientă energetic).

Idei practice
buc`t`rie Mobilierul nu trebuie să blocheze sursele de căldură
N
icio negociere nu trebuie să aibă loc pe stomacul gol, pe măsură. Dacă tocmai v-ați mutat la casă nouă, recent con-
spune o vorbă, și nici nu pare să fie mai eficient` decât struită, aveți avantajul de a decora și utila nu doar \n funcție de De multe ori, se \ntâmplă să nu luăm \n considerare poziționarea \n spatele unor corpuri de mobilier solide, ignorând faptul că \n
o „pipa păcii“ sub forma unei gustări pregătite \n casă, noile trenduri din industria designului interior, ci și după noua surselor de căldură, cum sunt caloriferele, și să le ascundem acest fel vom risipi o sursă importantă de energie.
\n propria bucătărie. Bucătăria nu mai este doar locul unde se și atât de necesara „modă“ a economiei de energie. Dacă, \n
gătește și se mănâncă – de altfel, nu puțini sunt cei care pre- schimb, vă gândiți că e momentul pentru a o reamenaja, este
feră să servească masa de seară \n living – cu toate acestea, indicat să țineți cont de cele câteva idei care vă vor ajuta să Mai puțină apă?
continuă să fie „piesa de rezistență“ a oricărei locuințe. |n ciuda economisiți nu doar spațiu și timp, ci și să salvați energie. Poate v-ați pus deja această problemă sau poate că nu v-ați reparația. Orice robinet stricat care picură consumă \n jur de 17
orelor petrecute \n somptuosul, relaxantul, practicul living, tot \n Nu vă imaginați că sunt lucruri greu de realizat sau că acum nu gândit până acum la cantitatea de apă care se duce pe lângă litri \n decursul a 24 de ore. Cele mai economice robinete sunt
bucătărie ne adunăm pentru a stabili detalii importante din vie- este momentul potrivit pentru ele. Veți vedea că sunt activități noi atunci când spălăm vesela sau alimentele. Dacă vă intere- cele cu senzor, care scad consumul chiar cu 70%. Folosite inițial
]ile noastre, [i tot \n bucătărie copiii ne \mpărtășesc cele mai de bun-simț, care vă vor ajuta să vă organizați mai bine viața, sează reducerea consumului de apă, puteți \ncepe cu aplicarea, \n spațiile publice, unde economia de apă era o necesitate, robi-
importante secrete ale lor... Bucătăria este acel loc \n care, pen- facturile, fără a influența \n vreun fel gradul de confort pe care la robinet, a unui dispozitiv care introduce \n jetul de apă bule de netele cu senzori au \nceput să fie utilizate și \n spațiile domesti-
tru câteva minute sau ore, cât membrii familiei se adună laolaltă ni-l dorim, fiecare dintre noi. Pentru că bucătăria este locul \n aer (robinetele cu sită – aerator). Nu veți resimți nicio schim- ce. Reducerea consumului de apă, igiena sporită – pentru că nu
pentru a sta de vorb`, problemele par să dispară cu totul. care resursele de energie și apă sunt cele mai exploatate, am bare \n ceea ce privește debitul apei, \nsă consumul acesteia mai trebuie să deschidem/\nchidem niciun robinet și temperatu-
Tocmai pentru că bucătăria reprezint` un loc atât de special adunat cea mai bogată listă cu alternative la felul \n care erați ar putea să scadă până la 20%. Și \ncă un sfat: \n momentul ra constantă – care poate fi reglată la montarea robinetului sunt
pentru fiecare dintre noi, și amenajarea acesteia trebuie să fie obișnuiți să vă „mișcați“ \n bucătărie. \n care descoperiți că robinetul a \nceput să picure, nu amânați câteva dintre avantajele acestui dispozitiv.

24 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 25


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Mașina de spălat vase Sp`latul tradi]ional al vaselor


Este o soluție de luat \n considerare \n momentul \n care aveți o Atunci când aveți de spălat vase foarte murdare, nu vă chinuiți Când gătiți, cum gătiți?
familie numeroasă și vase de spălat pe măsură. Printre plusurile să le curățați minute \n șir, sub jetul continuu de apă. Pentru Sunt atât de multe stiluri de a găti, \ncât, dacă vreți, puteți să
pe care le presupune un astfel de dispozitiv se numără faptul a evita astfel de pierderi de apă, dar și efortul de a le cur`- faceți chiar și o amuzantă clasificare. Am \ntâlnit, până acum,
că, folosită la capacitate maximă, va consuma cantități mult mai ]a, lăsați-le la \nmuiat \ntr-un vas mai mare cu apă, sau chiar bucătarii-artiști, \n urma cărora rămân specialități surprinză-
mici de apă și detergenți, comparativ cu spălatul manual. De ase- \n chiuveta plin` cu ap`, eventual de seara până dimineața. toare, dar și foarte multe resturi de mâncare \mprăștiate pe
menea, tot timpul pe care \l petreceați spălând și clătind vasele Curățarea va deveni astfel mult mai ușoară și, la fel de impor- suprafața de lucru, există bucătarii-riguroși, care porționează
murdare poate fi acum fructificat \n moduri mult mai plăcute. tant, mai economică. cantitățile ingredientelor și lucrează atât de ordonat, \ncât la fi-
nal, nu are cum să iasă decât o mâncare… ca la carte, și există și
bucătarii de mijloc, care știu exact când și cum să improvizeze.
Nu știu \n ce categorie vă \ncadrați, \nsă cu siguranță toți bucă-
tarii, profesioniști sau amatori, ar trebui să țină cont că există
multe modalități prin care se poate economisi energie.

La cumpărături, mergeți pregătiți cu câteva sacoșe din pânză, pentru că \n acest fel nu veți mai fi constrânși să achiziționați
mereu pungi din plastic pe care, oricum, le veți arunca.

Cumpărați alimentele la vrac, pentru a mai reduce din ambalajele din plastic. Când \ncepeți să gătiți, stabiliți de la \nceput tot ce
aveți de scos din frigider, astfel \ncât să deschideți ușa acestuia cât mai rar posibil.

Obișnuiți-vă să folosiți oalele sub presiune, acestea ajung să economisească 50% din energia folosită \n varianta clasică a gătitu-
lui (fără a mai pune la socoteală că mâncarea gătită astfel păstrează intacte proprietățile nutritive ale alimentelor).

Utilizaţi robinete care permit reglarea temperaturii. Setând robinetele la o anumită temperatură, veţi evita pierderile de căldură
şi, implicit, de energie, care ar fi irosite de fiecare dată când \ncercaţi să găsiţi temperatura potrivită.

Frigiderul Asigurați-vă că flăcara de la aragaz nu va depăși zona centrală a oalei. O flacără mai mare decât cea necesară nu va influența
timpul de fierbere, iar căldura nu face decât să se risipească.
Interdicția depozitării alimentelor calde \n frigider nu sumul de energie cu până la 30%. Acest lucru nu mai este
are legătură cu deteriorarea acestuia, cât mai ales cu \nsă necesar dacă ai un frigider cu opțiunea Frost Free. De Atunci când gătiţi, utilizaţi la bucătărie un termostat care indică temperatura de fierbere. Astfel, consumul de gaze se va opri
surplusul de energie de care frigiderul ar avea nevoie asemenea, la amplasarea frigiderului \n bucătărie, asigurați-vă automat odată cu terminarea preparării specialităţilor preferate.
pentru a răci alimentele respective. Dezghețatul conge- că \ntre acesta și perete există o distanță de câțiva centimetri,
latorului ar trebui să devină o obișnuință, pentru că un astfel \ncât el să nu se supra\ncălzească. Verificați, la un anumit |n timpul coacerii, folosi]i ușa cuptorului doar când este absolut necesar. |n momentul \n care deschide]i ușa cuptorului foarte
congelator \n care există cinci mm de gheață va crește con- interval de timp, garnitura frigiderului și cât de bine etanșează. des, pentru a verifica stadiul mâncării, are loc o pierdere de căldură care nu poate fi compensată decât printr-un nou consum
de energie. O altă regulă importantă este să opriți cuptorul cu câteva minute \nainte ca mâncarea să fie gata, având \n vedere c`
Aragazul acesta păstrează \n continuare temperatura ridicată mai mult timp.

Folosi]i-l pentru gătit, și nu pentru \ncălzit casa! Dacă ave]i variantele lor „aduse la zi“, [i aragazuri speciale, cu zone de g`tit Vara, avem un obicei cât se poate de prost. Obișnuim să lăsăm apa să curgă cât mai mult, pentru a ajunge la o temperatură cât
probleme cu \ncălzirea locuinței, este indicat să v` orienta]i, pe care se \nc`lzesc mult mai repede, ajutându-ne, \n acest fel, s` mai scăzută. Pentru a profita de apa pierdută, cel mai bine ar fi să o strângem \n sticle de plastic, pe care să le depozităm fie pe
termen lung, c`tre un sistem de termoficare corespunzător, economisim timp [i energie. Timerul ar trebuie s` fie un instru- balcon, fie \ntr-un spa]iu special amenajat pentru ele. Același lucru este valabil și pe timp de iarnă, când așteptăm ca apa să se
pe care să-l verifica]i și să-l \ntreține]i constant. |n ceea ce ment indispensabil care v` va scuti de prea desele verific`ri ale \ncălzească. Putem profita de apa care curge pentru a o folosi la udatul plantelor, spre exemplu.
prive[te tipurile de aragazuri, exist` \n prezent, pe lâng` cla- stadiului \n care este mâncarea. Pentru a v` u[ura munca, (gata
sicele aragazuri, fie ele pe baz` de gaz sau curent electric, cu cu aplec`rile [i accident`rile!) alege]i plite [i cuptoare separate. La chiuvetă, alegeți o sită pentru scurgere de calitate, care să prevină \nfundarea scurgerii sau poluarea mediului \nconjurător.

26 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 27


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Rezervorul toaletei
Tehnologia este \ntr-o permanent` dezvoltare, astfel c`, de
la an la an, apar variante \mbun`t`]ite. Spre exemplu, majori-
tatea bazinelor noi de toaletă eliberează o cantitate mai mică
de apă, adică \n jur de 8 litri de apă la fiecare folosire, compa-
rativ cu modelele mai vechi, care utilizează \ntre 9 și 12 litri.
O altă variantă este să folosiți un rezervor cu două butoane,
care să vă ajute să controlați cantitatea de apă folosită. Dacă
\nsă nu este momentul pentru astfel de schimbări, aceasta poa-
te fi „păcălită“ foarte ușor. Este suficient să punem o greutate
sub forma unei sticle cu apă \n rezervor, \n așa fel \ncât să nu
deranjeze mecanismul de funcționare, iar consumul de apă se
va reduce. E drept, nu semnificativ, \nsă suficient cât să nu consi-
derăm că facem risipă de apă.

Apa consumată dimineața


Somnoro[i [i dornici de doar câteva minute suplimentare de
somn, intr`m \n baie [i primul lucru pe care \l facem este s` des-
chidem robinetul de ap` cald`, chiar dac` nu \ncepem imediat

Idei practice s` o utiliz`m. De[i spălatul pe dinți, pe față, pe corp, bărbieritul


sunt activități care nu presupun folosirea apei \ncontinuu, ne-am

baie
obi[nuit să o l`s`m s` curgă \n ne[tire. Este important s` \n-
v`]`m s` gestionăm corect cantitățile de apă necesare: să o
oprim atunci când nu o folosim și să o folosim din nou \n momen-
tul \n care trebuie să ne clătim. Nimic mai simplu!

Nelipsitul du[
B
aia este locul care ne amintește că, dincolo de provo- faza de construcție, asigurați-vă că veți avea un geam de ae-
cările de zi cu zi și de constanta preocupare pentru risire, indiferent cât de mic va fi el. Lucrul acesta vă va scuti, Nimic nu se compar` cu un du[ revigorant, la sfâr[itul unei zile
ceilalți, există și momente care ne aparțin doar nouă, \n pe viitor, de o serie de probleme legate de aerisirea spațiului. pline de activit`]i! |n timp ce variantele mai vechi de dușuri nece-
care trebuie să avem grijă de noi, de corpul nostru și de starea Dacă, \nsă, acest geam nu există, este util — și veți vedea sitau multă apă pentru a ajungea la presiunea potrivită, [i astfel
noastră de sănătate. Este un spațiu utilizat de mai multe per- acest lucru \n cele ce urmează —, să folosiți aparate de dezu- momentul relaxant al serii ajunge s` ne creeze o stare de dis-
soane, tocmai de aceea \n decorul ales, fiecare dintre acestea midificare. De asemenea, \n momentul \n care alegeți corpurile confort, tot a[teptând, modelele din prezent au la bază o tehno-
trebuie să se regăsească. |n multe locuințe, \n special cele de de mobilier, asigurați-vă că acestea sunt tratate cu substanțe logie \mbun`t`]it`, care permite cre[terea presiunii apei fără \n-
la bloc, baia ocupă un spațiu nedrept de redus, comparativ cu care asigură rezistența la umezeală, altfel veți fi nevoiți să le s` a m`ri cantitatea acesteia. Așa că, dacă nu ați investit \ncă \n
celelalte camere. Dimensiunea mică impune și constrângeri schimbați mai repede decât ați fi crezut. Transformați spațiile \nlocuirea capurilor sau a instalațiilor de duș, acum este cel mai
când vine vorba despre amenajare, pentru că nu \ntotdeau- libere \n spații de depozitare și, dacă aveți mai mult loc \ntr-o bun moment să faceți acest lucru.
na ideile noastre de decorare corespund cu suprafața care debara pe hol, aproape de baie, sau poate la bucătărie, mutați
trebuie să le cuprindă pe toate. Poate tocmai din acest motiv, mașina de spălat acolo. Alături de bucătărie, baia este locul \n
decorarea unei băi și dotarea acesteia \n mod optim reprezin- care resursele de energie electrică și cele de apă sunt exploa- {tia]i c`...
tă un adevărat efort de imaginație, creativitate și spirit practic, tate la maximum, uneori chiar fără să ne dăm seama. Dar dacă
Deși populația lumii a crescut (și crește \n continuare) exponențial \n ultimele secole, resursele de apă au rămas aceleași. Astfel, noi
astfel \ncât baia să aibă un decor elegant, să pară spațioasă și vom lua măsurile potrivite, vom putea face economii, atât finan-
avem acum la dispoziție aceeași cantitate de apă pe care o aveau și primii homo sapiens – 1.460 petatone (1 petaton` = 1015 tone).
să fie utilată cu tot ceea ce trebuie. Dacă locuința este \ncă \n ciare, cât și de energie.

28 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 29


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Detectoarele de mișcare
Senzorii de mi[care sau de prezen]` sunt o solu]ie atât
de ingenioas` [i de practic`, care cu siguran]` v` va aju-
ta la reducerea energiei, dar [i la economisirea timpului.
Peste tot \n casă, nu doar la baie, este indicat să folosi]i
astfel de dispozitive u[or de instalat [i cu un aspect foar-
te discret. |n felul acesta, v` va fi mult mai u[or s` economi-
si]i energie [i v` va dezv`]a de un obicei nepl`cut, de a uita
lumina aprinsă. A[adar, iluminatul cu senzori de mișcare
reprezintă o soluție pentru eficientizarea consumului de ener-
gie electrică, dar [i pentru sporirea confortului de zi cu zi.
Senzorii de mișcare se pot utiliza atât pentru iluminatul exterior,
astfel c` nu va mai trebui s` c`uta]i, pe \ntuneric sau cu lanterne,
cea mai apropiat` surs` de lumin`, dar, bine\n]eles și pentru cel
interior. Holurile [i b`ile sunt locurile cele mai indicate pentru
folosirea unui astfel de sistem, \n interior, iar grădina, terasa sau
intrarea \n casă, pentru exterior. Alegând dispozitive pe baz` de
lumin` LED, ve]i fi siguri c` a]i ales nu doar o variant` eficient`,
dar [i o solu]ie rezistent` \n timp.

Duș sau baie? Dezumidificatoarele


O cadă plină cu apă [i spum`, o lumin` discret`, o linie melodic` Obișnuiți-vă să faceți dușuri, \n loc de clasica baie \n cadă, dintr- Nu este niciodat` pl`cut s` observ`m pe pere]ii din camere, din
atât de duioas` \n fundal [i toate preocup`rile de zi cu zi amâna- un simplu motiv: consumul redus de apă. La un duș se consumă baie sau de pe balcon apari]ia igrasiei sau a petelor de muce-
te cu câteva ore – este una dintre cele mai simple [i des \ntâlnite \n jur de 30-40 litri de apă, \n timp ce la o cadă plină 150-200 gai. Exist` numeroase substan]e, spray-uri care pot fi folosite,
modalit`]i de r`sf`], care nu d` gre[ aproape niciodat`. Exist` o litri. Momentul b`ii \n cad` poate fi transformat \ntr-un ritual de \ns` exist` [i varianta dezumidificatoarelor. Aceste dispozitive
excep]ie, atunci când momentul nostru de r`sf`] se transform` sfâr[it de s`pt`mân`, când avem mai mult timp la dispozi]ie [i sunt potrivite \n astfel de spații unde ventilația aerului nu se face
\ntr-o rutin` zilnic`, pl`cut` corpului, \ns` nu [i bugetului nostru. mai mult` nevoie de astfel de clipe de r`sf`]. \ntotdeauna corespunz`tor, sunt u[or de instalat [i de manevrat,
dintr-o camer` \n alta. |n baie, folosirea apei calde produce
cantități mari de vapori, care cresc atunci când baia este folosită
Abonamentul la energie electric` și ca loc de uscare a rufelor. Un aparat de dezumidificare va
aspira aerul printr-un ventilator puternic, dup` care este trecut
Alegeți tipul de abonament care se potrivește cel mai bine ne-
printr-un sistem de evaporare, f`r` a-i modifica temperatura.
voilor dumneavoastră, astfel \ncât să știți că plătiți pentru ceea
Există aparate care funcționează și ca umidificatoare, astfel că,
ce consumați. Există abonamente cu prețuri unice, atunci când
atunci când umiditatea este prea sc`zut`, aparatul pornește \n
consumul de energie electric` este ridicat, dar și abonamen-
modul de umidificare, iar când umiditatea este prea scăzută,
te cu tarife diferențiate \n funcție de orele din zi și din noapte.
este activată funcția opusă.
Alegând aceste din urmă abonamente, puteți folosi mașina de
spălat seara, când tariful (dacă vorbim despre un abonament cu
tarif diferențiat, \n funcție de ora din zi) este mai mic. Umpleți-o {tia]i c`...
la capacitate maximă și setați o temperatură mai mică de spăla- Atunci când vre]i s` renun]a]i la un dispozitiv electrocasnic, dar nu [ti]i ce s` face]i cu el, interesa]i-v` de programele sau campaniile
re. Tehnologiile din prezent au arătat că hainele pot fi curățate la de colectare [i reciclare a electronicelor [i electrocasnicelor uzate. |n acest fel ve]i contribui la protejarea mediului \nconjur`tor.
fel de bine și folosind apă rece.

30 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 31


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Caloriferele
Aici, mai mult poate ca \n bucătărie, amplasarea calori-
ferelor trebuie să fie făcută cu atenție, pentru a profita
de beneficiile acestora la maximum, fără \nsă a avea un
consum suplimentar de energie. Asta \nseamnă că radia-
toarele nu trebuie acoperite cu perdele sau draperii, sau
mascate cu plăci de diverse tipuri, mărimi și greutăți, con-
struite și amplasate acolo pentru a susține alte obiecte.
Verificați caloriferele \n fiecare zi și, dacă observați că \n partea
de sus acestea rămân reci, \nseamnă că este momentul să le
curăţaţi, pentru a avea parte de toată căldura degajată.

Pe avarie
Dacă plecaţi de acasă mai puţin de două zile pe timpul iernii,
fixaţi temperatura la limita de avarie. Iar dacă lipsiţi mai mult de
două zile, fixaţi caloriferele la o temperatură mai scăzută.

Geamuri mai mari


Alegeți geamuri de dimensiuni mai mari pentru a beneficia mai joacă un rol important, având \n vedere că prin geamurile prost

Idei practice mult timp de lumina naturală. Alegerea și montarea acestora montate și izolate se poate pierde căldură.

dormitor
Auto shut down
Nu puțini sunt cei care adorm lăsând \n func]iune televizorul, ra- tor persoane le este recomandată funcția de Auto shut down și
dioul, computerul, fie că s-au uitat la un film și au adormit, fie că sleep, care va permite dispozitivelor să se stingă după o anumi-
au vrut să adoarm` ascultând muzica preferată. Tuturor aces- tă perioadă setată chiar de utilizator.

S
tatisticile arată că, la nivel mondial, tulburările de simple de organizare. Dormitorul este considerat, pentru cei
somn afectează calitatea vieții pentru 45% din popu- mai mulți dintre noi, cea mai relaxantă cameră, tocmai de ace- Reciclează bateriile
lația lumii. Este adevărat că aceste cifre și afecțiuni nu ea relaxarea presupune alegerea celor mai confortabile și utile
De câte ori nu vi s-a \ntâmplat să aruncați bateriile folosite, adică cu 75% mai puțină energie primară decât
sunt influențate \n totalitate de felul \n care este amenajat piese de mobilier. Obișnuim să ne \ncărcăm camerele cu sisteme
pentru că nu mai aveați loc de ele? Reciclarea bateriilor ajută extracția și rafinarea metalelor \n stare naturală; pentru
spațiul dedicat somnului. Cu toate acestea, faptul că lăsăm tele- audio din cele mai performante, să alegem televizoare de ultimă
la economisirea resurselor, pentru că se recuperează metale zinc, proporția de energie necesară pentru reciclare raportată
vizoarele \n func]iune chiar și după ce am adormit sau că lumi- generație care să ocupe un perete \ntreg, uitând că, \n dormitor,
valoroase ca nichelul, cobaltul si argintul. Utilizarea metalelor la energia necesară extracției resurselor primare este de ordi-
nile care ne atenționează de prezența anumitor produse aflate mult mai importante sunt aspecte precum temperatura camerei,
reciclate din baterii necesită un consum mai mic de energie. nul 2,2 la 8, conform colectarebaterii.ro
\n starea de stand-by sunt \n raza noastră vizuală, toate aces- felul \n care așezăm mobila, astfel \ncât să nu blocheze sursele
Folosirea cadmiului și a nichelului reciclat necesit` 46%,
tea ne pot influența felul \n care reușim să ne odihnim. Putem de \ncălzire, dar mai ales, proveniența luminii, toate acestea ne
\mbunătăți confortul personal prin respectarea câtorva indicații vor ajuta să avem parte de odihnă de calitate.
{tia]i c`...
Televizoarele cu LED Tot mai multe asociații \ncearcă să atragă atenția asupra consumului ridicat de energie. |n acest sens, sunt organizate evenimente
care să-i sensibilizeze pe utilizatorii de energie electrică față de problema emisiilor de dioxid de carbon la producerea energiei elec-
Nu ne vom referi aici la calitatea culorilor existente \n cazul unor a dimensiunilor obiectului (comparați un monitor cu tub și un mo-
trice. Un astfel de eveniment este și Ora Pământului (\n engleză Earth Hour), un eveniment internațional organizat \n ultima sâmbătă
astfel de monitoare și ecrane, cât la faptul că noile tehnologii nitor LCD cu LED), dar și de reducere a consumului de energie.
a lunii martie, din fiecare an. Ora Pământului constă \n stingerea luminii și oprirea aparatelor electrocasnice neesențiale timp de o
(precum este cea cu LED – Light-emitting diode) sunt \n căutarea |n cazul ecranelor LCD cu LED se menționează un consum de
oră, \n mod voluntar, atât de către consumatorii individuali, cât și de către instituții și unități economice.
a tot mai multe variante de \mbunătățire a imaginii, de mic[orare două ori mai mic față de ecranele cu tehnologii mai vechi.

32 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 33


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Temperatura
Fiecare dintre noi se simte confortabil la o anumit` tempera- temperaturile recomandate de speciali[tii \n domeniu, care pre-
tur`, astfel c` unii prefer` grade mai pu]ine la termometru, \n cizeaz` c` temperaturile optime sunt de 19-20° C \n sufragerie,
timp ce al]ii au nevoie de temperaturi ridicate pentru a avea 17-18° C \n dormitoare şi 22° C \n baie. Un singur grad \n plus
confortul dorit. Cu toate acestea, este bine s` ]ine]i cont [i de poate să crească consumul de energie cu 7 %.

Eco-deco
Pentru c` livingul este o \nc`pere foarte versatil` datorit` spa- \nc`lzire? |n living este indicat s` avem ferestre cât mai mari,
]iului extins, comparativ cu celelalte camere, [i ideile noastre care s` favorizeze p`trunderea c`ldurii solare. Folosi]i cu re-
de a o decora sunt din cele mai variate. De cele mai multe ori, gularitate obloanele, care au un foarte mare poten]ial izolator,
reu[im s` le punem \n aplicare f`r` efort, [i suntem \ncânta]i [i care confer` camerelor un aer primitor. Când alege]i locul \n
de rezultate, dar oare am ]inut cont [i de cele câteva reguli im- care ve]i a[eza canapeaua sau alte corpuri de mobilier, ave]i
portante, care ne ajut` s` valorific`m poten]ialul sistemelor de grij` ca aceasta s` nu blocheze c`ldura radiatoarelor.

Idei practice
living
S Scoateți \ncărcătoarele din priză
pune-mi cum arată livingul/sufrageria și-ți voi povesti format foarte ușor de fiecare dintre noi ori de câte ori simțim ne-
despre familia care locuiește acolo, ar putea suna o vorbă voia, uneori fiind suficientă doar schimbarea poziției mobilierului.
adaptată a celebrului dicton și atât de adevărată \n cazul |n același timp, din punct de vedere al consumului de energie, {tia]i c` \ncărcătoarele pot consuma energie chiar și atunci la urm`toarea re\nc`rcare, f`r` a calcula vreodat` pierderile
de față. Livingul este, aproape \n toate cazurile, cea mai utilizată livingul, alături de bucătărie și baie, este spațiul cu cele mai când sunt decuplate de la aparate, dar sunt lăsate \n conti- de energie care provin din aceast` zon`. Merit` să verificăm
cameră din casă și, la fel ca \n cazul băii, trebuie să fie adaptată multe aparaturi electrocasnice, mari consumatoare de ener- nuare \n priză? Acest lucru este specificat [i \n manualele de dacă televizorul, DVD-ul, home cinema-ul, antena parabolică au
nevoilor și dorințelor tuturor membrilor din familie. Livingul poa- gie: sisteme de home cinema, calculatoare, aparate de aer utilizare ale produselor respective, \ns` adesea este trecut cu LED-ul standby-ului pornit sau oprit. Dacă nu folosiți mai mult
te fi folosit fie pe post de birou, fie ca un cinema propriu, pentru condiționat, lumini speciale, iar lista poate fi completată cu cele vederea. Din lips` de timp sau din comoditate, prefer`m s` timp electronicele, opriți aparatele prin apăsarea butonului (ON/
a vedea emisiuni sau filme, fie ca o prelungire a bucătăriei, unde mai noi gadgeturi. Ceea ce ne dorim este să le valorificăm la l`s`m \nc`rc`toarele \n priz` pentru a le utiliza mult mai u[or OFF) de la \ntrerup`tor sau scoateți-le din priză.
obișnuim să mâncăm (mai ales atunci când zidul despărțitor din- maximum, dar putem face asta fără pierderi inutile de energie?
tre cele două spații nu mai există). Oricum am alege să-l punem
\n valoare, livingul este, \nainte de orice, un spațiu al \ntâlnirii și
Cu siguranță suntem capabili de o astfel de performanță, dacă
ținem cont de regulile generale de economisire de energie: Izolația termică
al adunărilor: familia se adună aici să se relaxeze după masă, amplasarea unor ferestre mari, bine izolate termic, neblocarea Despre izola]ia termic` s-ar putea scrie multe volume groase, lipsa unei izola]ii corespunz`toare. |n cazul \n care nu aveți \ncă
prietenii se strâng aici la o partidă de joc, la un film sau la masă, sistemelor de \ncălzire printr-un aranjament al mobilierului ne- având \n vedere c` joacă unul dintre cele mai importante roluri un sistem termic bine pus la punct, puteți folosi alte elemente
aniversările se sărbătoresc tot aici, iar sărbătorile parcă nu au corespunzător, folosirea produselor pe bază de tehnologii noi, \n construirea unei case, \n reducerea consumului de energie [i de izolație accesibile. Pentru ferestre, de exemplu, puteți utiliza
același farmec dacă nu se trăiesc \n familie, \n jurul bradului din participarea la activități ecologice, care \ncurajează consumul \n protejarea casei. Indiferent de dispozitivele folosite pentru \m- benzi de cauciuc și burete care pot contribui la reducerea con-
sufragerie. Livingul este un spațiu foarte flexibil, putând fi trans- responsabil de energie. bun`t`]irea confortului termic, acesta nu va func]iona optim \n sumului de energie chiar și până la 30%.

34 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 35


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Aparatele de aer condi]ionat


Se știe că aparatele de aer condi]ionat se num`r` printre cele
mai mari consumatoare de energie electrică. Cum sunt situa]ii
\n care acestea ne ajut` s` trecem cu bine peste zilele mult prea
c`lduroase, este indicat s` [tim cum s` le eficientiz`m. Pentru
a economisi energie, nu plasați aparatele de aer condi]ionat \n
zonele expuse la soare – vor consuma cu 5% mai puțină ener-
gie electrică. |n plus, atunci când folosiți aerul condiționat sau
instalația de \ncălzire, \nchideți ușile și geamurile. Al`turi de dis-
pozitivele conven]ionale, exist` [i tehnologii moderne, care ajut`
la reducerea consumului de energie. Acestea au capacitatea de
a controla viteza compresorului, pentru a ajusta r`cirea sau
\nc`lzirea. Când temperatura interioar` ajunge la nivelul dorit,
compresorul continu` s` func]ioneze la vitez` redus`, pentru a
men]ine temperatura dorit`.

Mai multe surse de lumină


Dacă \n trecut schema electrică presupunea ca sursa de lumi-

Folosiți echipamente noi nă principală să provină dintr-un dispozitiv amplasat \n mijlocul


camerei, \n prezent lucrurile s-au mai schimbat, fiind adaptate
Oricât ne-am ata[a de produse care ne amintesc de momente pozitive electrocasnice s-au \ndreptat, \n ultima perioad`, spre preferin]elor [i nevoilor fiec`ruia dintre noi. S` presupunem c`
importante ale vie]ii – primul salariu, prima investi]ie de cas` variante care, pe de o parte, s` aib` beneficii asupra mediului \n- unul dintre membrii familiei obi[nuie[te s` citeasc`, \n fotoliu,
nou`, primul cadou de la persoana iubit` –, cu timpul este ne- conjur`tor, [i pe de alt` parte s` fie cât mai sigure. Aceste ziarul sau s` r`sfoiasc` o revist`, f`r` \ns` a-i deranja pe cei
cesar s` renun]`m la ele, fie pentru c` nu mai func]ioneaz` la variante nu sunt, \ntotdeauna, cele mai accesibile ca pre], \ns` care s-au adunat \n fa]a televizorului. Astfel, va folosi o lamp`
randamentul lor maxim, fie pentru c` variantele noi, \mbun`t`- exist` game de produse adecvate tuturor tipurilor de venit. amplasat` pe peretele din dreptul fotoliului, \n locul clasicei lus-
]ite, prezint` o serie de avantaje care ne ajut` \n economia de A[adar, c`uta]i produsele create pentru a consuma mai puțin` tre din mijlocul camerei. Mai multe surse de lumină, care pot fi
timp, de energie [i de bani. |n \ncercarea de a c`uta tot mai energie electric` [i care s` v` confere un sentiment de sigu- folosite independent una de cealaltă sunt cea mai bun` variant`
multe solu]ii inovatoare, marile companii produc`toare de dis- ran]` nu doar pentru voi, cât mai ales pentru copii. pentru optimizarea confortului [i a energiei. |n cazul \n care casa
este totu[i prev`zut` cu sistemul conven]ional, de care vorbeam
Aerisiți corespunzător mai devreme, iar lustra este prev`zut` cu mai multe bra]e de
iluminat, nu este necesar s` le folosi]i pe toate. Dou` surse,
Una dintre cele mai frecvente nemul]umiri, atunci când era vor- gie. Cel mai indicat moment al zilei pentru a aerisi o locuin]`
amplasate \n unghiuri opuse, sunt suficiente pentru a asigura
ba de sistemele de \nc`lzire, era c`, atunci când venea momen- este diminea]a. L`sa]i geamurile deschise pentru câteva minu-
confortul vizual.
tul aerisirii locuin]ei, toat` c`ldura acumulat` de-a lungul zilei te, apoi, când da]i drumul la c`ldur`, \nchide]i u[ile camerelor.
disp`rea. Nemul]umirea poate fi u[or \nl`turat`, dac` \nv`]`m Seara, trageți draperiile (mai groase), jaluzelele exterioare, iar
cum se realizeaz` corect aerisirea, cu minime pierderi de ener- căldura se va conserva mult mai bine.
Prelungitoarele cu \ntrerupătoare
O regulă care ar trebui s` fie valabilă și pentru celelalte \ncăperi priză sau rămân \n modul stand-by. Avantajul principal al
Termostatele este să ne obișnuim să folosim tot mai des prelungitoarele cu utilizării prelungitorului cu \ntrerupător constă \n faptul că
Termostatele sunt dispozitivele care ne u[ureaz` mun- posibilitatea de a programa s`pt`mânal temperatura optim` \ntrerupătoare, care pot determina o reducere substanțială puteți conecta mai multe aparate la el, pe care [ti]i c` le folo-
ca, atunci când vine vorba despre reglarea unei tempe- \n camer`. Pot fi utilizate atât pentru \nc`lzire, pe circuitul unei a consumului de energie electric`. Cu ajutorul prelungi- si]i, de obicei, \n acela[i timp, și, printr-o simplă apăsare a buto-
raturi constante \n locuin]`. Exist` robine]i de calorifer cu pompe de circulație, la aerul condiționat, cu func]ii speciale, de torului cu \ntrerupător evitați consumul de energie elec- nului, veți economisi energia care este consumat` de aceste apa-
termostat, dar [i termostate electronice, care ne oferă protecție la \ngheț sau setarea perioadei de vacanță. trică a aparatelor care \n mod normal sunt cuplate la rate l`sate \n modul stand-by sau care rămân conectate la priză.

36 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 37


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

U
na dintre cele mai mari probleme \n ceea ce privește
mansarda sau podul este apariția condensului. Pentru a
o preveni, trebuie să asigurăm o ventilare corectă a po-
dului sau a mansardei. |n spațiul de sub acoperiș circulă curenții
de aer, de aceea trebuie să montăm un ventilator \n sistemul
de ventilare, care va accelera procesul de schimbare a aerului
din \ncăpere, mai ales atunci când umiditatea este ridicată. O
ventilație corectă ajută la păstrarea temperaturii și umidității din
pod la un nivel optim pentru \ntregul an. Pe timpul iernii, tempe-
ratura ideală de la mansardă este ca cea de afară, adică rece și
uscată. Iar \n perioada verii este preferabil ca aerul să circule
cât mai mult, astfel \ncât spațiul de sub acoperiș să fie cât mai
răcoros cu putință.

S
pațiul de la mansardă devine cu atât mai fascinant cu cât
aceasta va fi amenajată ca o cameră de locuit. |n cazul \n
care oscilați \ntre a o transforma \n dormitor sau birou,
\ncercați să găsiți o soluție care să le cuprindă pe amândouă.
Totuși, birourile de la mansardă sunt considerate cea mai bună

Idei practice
variantă atunci când nu ave]i suficient spațiu la dispoziție \n ca-
merele de jos. Zonele \n care acoperișul este \nclinat sunt ideale

Mansarda
pentru amplasarea unor birouri de dimensiuni mai mari, care
nu ar fi \ncăput \n altă parte, dar și pentru amenajarea unei
biblioteci voluminoase, pe care să o organiza]i \ntr-un mod cât
mai creativ. Birourile de la mansardă beneficiază, pe tot par-
cursul zilei, de o lumină mult mai puternică, spre deosebire de

A
tunci când stai la casă, nimic nu se compară cu priveliștea mare, cu numeroase posibilități de amenajare. Cea mai frumoa- camerele de la parter.
pe care o vei avea de la nivelul mansardei – asta, bine- să zonă a casei este, totodată, și cea mai predispusă la proble-
\nțeles, \n cazul \n care te afli \ntr-o zonă cu priveliște care me, putând fi afectată foarte serios. Acoperișul este realizat din-

U
să te cucerească. |n timp ce unii preferă sau sunt obligați, din tr-un material mai subțire care vara este supus, \n permanență, n alt aspect pe care trebuie să-l luăm \n considerare
lipsă de spațiu, să folosească podul/mansarda doar ca spațiu de temperaturilor ridicate, iar prin acoperiș au loc cele mai mari atunci când alegem să amenajăm mansarda ca spațiu de
depozitare, pentru alții mansarda devine cel mai cochet și intim pierderi de energie (cam 30% din cantitatea de căldură a casei), locuit este felul \n care alegem și amplasăm ferestrele.
spațiu dintr-o casă. La acest lucru contribuie din plin suprafața atunci când acesta nu este izolat cum trebuie. Acestea, pe cât de mari, pe atât de bine izolate, sunt considerate
Indiferent că va fi sau nu un spațiu de locuit, mansarda tre- capitolul dedicat materialelor utilizate \n izolația casei, pentru surse de economisire a energiei prin aportul de lumină natura-
buie izolată și ventilată corespunzător. Dincolo de energia interiorul acoperișului cea mai eficientă soluție din punct de lă pe care \l atrag, dar și prin cel energetic solar. Atunci când
economisită, izolația va ajuta la prevenirea apariției umeze- vedere termic este izolarea cu vat` minerală sau bazaltică, amenajați sau reamenajați mansarda, optați pentru amplasarea
lii și acumulării mucegaiului, va menține un aer uscat și va peste care se aplică o folie care să prevină formarea vapori- a cât mai multe ferestre sau pentru ferestre cât mai mari. Aces-
crea o atmosferă optimă atât pe timp de vară, cât și iarna. lor, deci a umidității, iar final, se montează plăcile de gips-car- tea vor influența \n mod decisiv modalitatea, dar și cantitatea \n
Pornind de la faptul că acoperișul este mai subțire, \n comparație ton. Cea mai economică variantă de izolație este cea cu plăci care va fi folosită iluminarea artificială \n acest spațiu. |n ceea ce
cu pereții exteriori, trebuie să alegem materiale de calitate de polistiren expandat, iar din punctul de vedere al rezistenței privește iluminarea artificială, este indicat să se realizeze pe fie-
superioară, rezistente la umezeală, care să protejeze ter- la foc, vata minerală este cea mai eficientă. Este clasată la ca- care latură a peretelui, și fiecare corp de iluminat să funcționeze
mic, fonic, dar și \mpotriva incendiilor. Așa cum precizam \n tegoria A1, față de polistiren, care este clasat la categoria C1. independent unul de altul.

38 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 39


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Alternativa
energiei solare
Instalarea unui sistem bazat pe energia solară este, \n momentul turile unei astfel de investiții, avem posibilitatea de a apela la
de față, destul de costisitoare. |n lipsa unei susțineri financiare dispozitive de dimensiuni reduse, care \nsă pot ușura demersul
din partea statului sau a posibilității de a acoperi \n totalitate cos- nostru de a economisi energie. Iată câteva dintre acestea:

Boilerul solar
Idei practice
Nu \ntâmplător bunicii obișnuiau să lase \n curte un butoi mare, consumă mult mai puțină energie electrică. Calculele arată că
plin cu apă ce se \ncălzea de la soare. Majoritatea boilerelor so- facturile care le plăteați pentru \ncălzirea apei vor scădea cu 50

holuri [i terase
lare folosesc căldura de la soare pentru a \ncălzi apa, așadar până la 80% după instalare.

Luminatoare și tuburi solare


Pentru majoritatea locuin]elor, instalarea unui luminator solar r` ferestre. Tuburile solare ofer` lumin` natural`, scutindu-ne
poate fi costisitoare. Exist` \ns` varianta tubului solar – un tub de a consuma energie electric`, sunt accesibile [i nici nu ocup`

C
u toate că holurile sunt ca o carte de vizită a \ntregii lor de energie, este indicat să folosim corpurile de iluminat cu reflectorizant care direc]ioneaz` lumina \n interiorul spa]iilor f`- un spa]iu mai mare decât un corp de iluminat obi[nuit.
locuințe, ele sunt cel mai adesea lăsate pe ultimul loc, senzori de mișcare sau becuri economice, având \n vedere că
atunci când vine vorba despre design, pentru că alte
camere importante ne ocupă \ntreaga noastră atenție. Uneori
aici uităm aproape \ntotdeauna lumina aprinsă.
|nc`rc`toare solare pentru baterii
\ncăpătoare, alteori suficiente cât să poată fi amplasat un dulap Spre deosebire de holuri, terasele se plasează la polul opus, Panourile solare portabile care \ncarc` telefonul, ipod-ul sau lap- s`cule]i sau rucsacuri, sunt perfecte pentru excursii \n aer liber.
pentru \ncălțăminte și un cuier pentru haine, holurile sunt prime- iar creativitatea proprietarilor pare să nu cunoască limite: topul sunt accesorii de nelipsit atunci când nu dispunem, pentru |ntr-adev`r, costurile unor astfel de accesorii sunt ridicate, \ns`
le care povestesc despre felul de-a fi al proprietarilor. Un tabu- aranjamente spectaculoase de flori, mese, scaune, bănci, fotolii, o perioad` limitat`, de surse de energie electric`. Sub form` de ne pot salva din situa]ii extreme.
rete, un buchet de flori așezat pe o măsuță, un tablou pe unul leagăne – sunt atâtea posibilități de a transforma acest spațiu
dintre pereți sau ornamente amplasate din loc \n loc nu ar trebui \ntr-un loc confortabil, \ncât rezultatul va fi cu siguranță pe mă- Luminatoare solare de gr`din`
să lipsească din acest spațiu, pentru a-i oferi, astfel, un plus de sura așteptărilor. |ntr-un decor rafinat se pune un mare accent Acestea sunt probabil cele mai cunoscute [i accesibile produse aleile, foi[oarele sau piscinele. |n plus, acestea se monteaz`
personalitate, dar și acea senzație de „acasă“. |ntrucât multe și pe felul \n care terasa este iluminată. Sursele de iluminare pot solare de pe pia]`, \ntâlnite, \n aranjamente diferite, \n numeroa- foarte u[or, pentru c` nu necesit` utilizarea vreunui cablu, fiind
dintre holuri (mai ales cele ale apartamentelor de la bloc, dar nu fi fixate \n podea sau \n grinzi, iar lumina aleasă \n așa fel \ncât se gr`dini. Sub form` de l`mpi de perete sau spoturi, luminatoa- [i rezistente la temperaturi sc`zute. La scar` larg`, unele ora[e
numai) nu au surse de lumină naturală, este foarte important să să fie difuză, dar puternică. Se preferă iluminarea cu becuri cu rele solare sunt utilizate \n special atunci când vrem s` lumin`m au investit \n felinare solare.
le iluminăm \n așa fel \ncât să creem și iluzia de spațiu. Putem fo- halogen, cu becuri economice sau cu LED-uri, cu atât mai mult
losi spoturi de-a lungul \ntregului hol, pentru o lumină repartizată cu cât, \ncă din 2009, Uniunea Europeană a anunțat restricții cu Ceas de mână
uniform pe toată suprafața, sau aplice care să creeze senzația privire la utilizarea becurilor incandescente, urmând ca acestea Toate brandurile celebre de ceasuri propun [i variante ale ceasu- te ceasuri sunt dotate cu o celulă solară inclusă \n cadran care
de hol foarte lung. Din punctul de vedere al economiei resurse- să fie complet interzise până \n 2015. rile de mân`, care func]ioneaz` pe baz` de energie solar`. Aces- \ncarc` o baterie ce nu va mai trebui schimbat`.

40 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 41


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

|
n momentul \n care vreți să faceți un credit, cereți oferte – vecinii, cartierul. Apoi trebuie analizate documentele de pro-
mai multor bănci și detaliile aferente acestora, adică ce taxe prietate care atestă că nu s-a produs nicio \ncălcare fiscală sau
suplimentare presupun, care este tipul de bodândă. Astfel că respectiva locuință nu a fost oferită drept garanție pentru
de aspecte nu apar \n prezentarea ofertei, a[a \ncât versiuni o investiție.
tentante se pot dovedi a fi mai puțin inspititoare. |n momentul
\n care vizitați o posibilă locuință, cere]i actele respectivului Dacă sunteți \n căutarea unei locuințe recent construite sau \n
imobil pentru a verifica prezentarea agenției imobiliare sau a curs de construire, foarte importante sunt actele pe care dezvol-
proprietarilor. Dacă imobilul ales este o locuință veche, este tatorul vi le va prezenta. De asemenea, este indicat să verificați
foarte important să se știe care este riscul seismic al clădirii, referințele dezvoltatorului respectiv și să aflați, pe cât posibil,
pe de o parte, și prin ce anume se caracterizează vecinătatea care sunt materialele care au fost folosite \n construcția imobilului.

Certificatul energetic
C
ertificatul de performanță energetică a fost introdus ca
document obligatoriu la vânzarea sau cumpărarea unui
imobil, la \nchirierea acestuia, precum și la recepția clădi-
rilor noi, finalizate. Certificatul de performanţă energetică inclu-
de consumul de energie al construcţiei, determinat de către un
auditor energetic, precum şi valori de referinţă care să permită
evaluarea sa. Astfel, \n funcţie de energia consumată pentru
\ncălzirea locuinţei, climatizare, iluminat artificial etc. apartamen-
tul va primi un calificativ de la A la G. Este de la sine \nțeles că un
apartament \ncadrat \n clasa A este ceea ce ne dorim, din punct

Achiziționarea unei
de vedere energetic, \n timp ce un apartament din clasa G ar
trebui evitat, din cauza unui consum foarte ridicat de energie,
ceea ce determină cheltuieli la \ntreţinere foarte mari. Calitatea

locuințe noi
termoizolaţiei clădirii se va reflecta și \n preţul de vânzare al
imobilului sau chiria percepută. Certificatul energetic al clădirii
este valabil zece ani de la data emiterii.

Printre celelalte acte necesare \n vânzarea-cumpărarea unui imobil se numără:

N
u există o variantă mai bună sau mai rea \n ceea ce spațiu \n aer liber sau camere mai mari? Sau poate vrem Dovada intabul`rii imobilului atestă \nscrierea imobilului \n Cartea Funciar`, ceea ce presupune ca locuin]a să aibă
privește locuințele la casă sau apartamentele la bloc, să fim aproape de centru, de școlile copiilor, de mijloacele de cadastru, care se obține de la Judecatorie sau de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliar`, Oficiul de Cadastru
\n schimb există cea mai bună variantă pentru fie- transport \n comun. Desigur, există și variante care să cuprin- și Publicitate Imobiliar`;
care dintre noi. Tocmai de aceea, \n momentul achiziționării dă toate aceste aspecte, \nsă prețurile sunt atât de ridicate,
Certificatul fiscal arată că sunt achitate la zi taxele pentru imobil, c` proprietarul nu este urm`rit de c`tre stat pentru
unei locuințe noi, este important să \nțelegem, cât se poate \ncât nu toți au fondurile necesare pentru o astfel de investiție,
eventuale debite sau amenzi. Se elibereaz` de c`tre Prim`rie, Direc]ia de Impozite [i Taxe;
de clar, ce ne dorim de la respectiva locuință: ne dorim liniște, fie ea [i pe termen lung.

O
Extrasul de carte funciară certifică toate datele de identificare și situația juridică actual` a imobilului: descrierea
dată ce v-ați hotărât asupra tipului de imobil dorit, este să analizați prețurile afișate pe site-urile agențiilor imobiliare, ci
acestuia, numele și prenumele proprietarilor, actele \n baza c`rora aceștia au dobândit proprietatea, sarcinile bunului: ipoteci,
momentul potrivit să porniți la căutări, nu \nainte de a mai degrabă s` apelați la surse din agenții notariale. Acolo se
comandamente, interdicții de \nstrăinare, privilegii etc. Este eliberat de Judecătorie, Biroul de Carte Funciară;
vă \narma cu multă răbdare pentru a discerne la rece realizează tranzacțiile finale, care nu corespund \ntotdeauna cu
datele primite. Astfel, informați-vă asupra prețurilor existente prețurile prezentate de respectivele firme. Ultima chitanță de achitare a energiei electrice;
pe piață la momentul respectiv. Cea mai bună soluție nu este
Adeverința tip de la Asociația de Proprietari, care atestă plata la zi a datoriilor.

42 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 43


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Extra cheltuieli
|
n cazul \n care tranzacția se va face prin intermediul unei
agenții imobiliare, se va negocia comisionul pe care foștii
proprietari \l vor plăti la final agenției. |n plus, la \ncheierea
trazacției, se va plăti un impozit pe respectiva tranzacție, care
variază \n funcție de perioada la care apartamentul a fost dobân-
dit. Pentru proprietățile imobiliare deținute mai puțin de trei ani,
pentru valori de până la 200.000 RON inclusiv, impozitul pe ve-
nit este de 3%; pentru valori mai mari de 200.000 RON, impo-
zitul pe venit este de 6.000 RON + 2% din suma ce dep`[e[te
200.000 RON.

Pentru proprietățile imobiliare deținute o perioadă mai mare


de trei ani, pentru valori de până la 200.000 RON, impozitul
pe venit este de 2%, iar pentru valori mai mari de 200.000
RON, impozitul pe venit este de 4.000 RON + 1% din suma ce
dep`[e[te 200.000 RON.

Amenajarea locuinței
Cum vinzi mai repede casa?
|
n timp ce unele persoane preferă o renovare generală, care camere curate, bucătării și băi impecabile și \mbunătățiri (par-

C
presupune și aceasta cheltuieli suplimentare, alte persoane chet, gresie, geamuri, uși din termopan etc.). Indiferent de felul
asa \n care ați locuit o bună bucată de vreme este mai mare, cu siguranță tranzacția se va realiza mult mai greu.
se rezumă la câteva elemente de decor amplasate strategic. \n care alegeți să prezentați celorlalți apartamentul, este indicat
\ncărcată de multe amintiri, de multe emoții, de momen- Puteți face acest lucru fie pe cont propriu, fie apelând la servi-
Din punctul de vedere al cumpărătorului, acesta este plăcut să urmați câteva reguli care să vă asigure un succes rapid al
te care vă aparțin doar vouă. |nsă, indiferent de cât ciile unei agenții imobiliare care vă va ajuta și \n demersurile
impresionat \n momentul \n care găsește o locuință aerisită, cu tranzacției.
de urgentă este vânzarea sau de motivele care v-au deter- viitoare. |n al doilea rând, nu trebuie să omiteți faptul că vii-
minat să luați această decizie, toate aceste detalii trebuie să toarea tranzacție imobiliar` va presupune o serie de cheltuieli
dispară \n momentul \n care hotărâți să vindeți casa. |nainte suplimentare, care vor diminua veniturile dorite, pornind de la văruiți casa \n culori neutre – alb, bej –, chiar dacă impresia personală este că nuanțele puternice sunt cele care se
de asta, cel mai important lucru pe care trebuie să-l faceți este sume reduse, pentru reamenajare și redecorare, și ajungând potrivesc mai bine \ncăperilor respective;
să apreciați valoarea apartamentului la un preț care să co- la sume care vor reveni agenției imobiliare, notarului etc.
respundă realității imobiliare. |n cazul \n care prețul ales este
\ndreptați colțurile pereților. Acestea se deteriorează cel mai ușor și sunt ușor sesizabile \n momentul vizionării;

Actele tranzacției
reparați instalațiile sanitare și asigurați-vă că \n baie sau \n bucătărie pereții nu sunt crăpați, umflați, nu au urme de
igrasie sau de mucegai. Toți potențialii cumpărători verifică aceste detalii;

verificați starea gresiei și a parchetului și \nlocuiți plăcile crăpate, umflate sau sparte;

C
ele mai importante acte pe care trebuie să le pregătiți pentru cadastru, intabulare și extrasul de carte funciară să
vor fi: actul de proprietate (care atestă modalitatea fie emise la urgență, prețul va de cinci ori mai mare față de \n dormitoare renunțați la obiectele personale (poze cu cei dragi, produse cosmetice), astfel \ncât \ncăperea să de-
prin care a fost dobândită locuința), cadastrul, intabu- cel obișnuit. vină cât mai aerisită. Cu cât personalitatea proprietarilor este resimțită prin decor, cu atât viitorii proprietari se vor
larea, extrasul de carte funciară (care prezintă, printre altele, |n plus, notarul va solicita proprietarului o adeverință de la imagina mai greu \ntr-un astfel de loc;
informații referitoare la descrierea și identificarea imobilului), Asociația de Proprietari, care atestă plata la zi a cheltuielilor
precum și certificatul energetic. Dacă este necesar ca actele de \ntreținere. \n holuri și \n living, pregătiți buchete de flori proaspete și schimbați becurile, astfel \ncât iluminarea să fie de calitate.

44 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 45


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Zonă rezidențială sau blocuri obișnuite?

P
rintre cele mai importante criterii de alegere a unei preferă să aibă o vizibilitate cât mai mare, prin aceasta \
locuințe la bloc se numără zona \n care acesta este nțelegându-se și un grad ridicat de confort. Și nu \n ultimul
amplasat și accesul rapid la mijloacele de transport \n rând, un alt criteriu de alegere este anul \n care blocul este
comun. Un apartament \ntr-o zonă rezidențială ajunge la costuri construit. Un bloc vechi nu \nseamnă o calitate inferioară, așa
ridicate, \nsă și serviciile oferite sunt pe măsură – referindu- cum nici un bloc nou nu \nseamnă o calitate superioară a lucrării.
ne aici la zone create la un nivel optim de calitate și confort. De aceea este foarte important să verificăm, cu ajutorul
La fel de importantă \n decizia cumpărării unui apartament specialiștilor din domeniul construcțiilor, felul \n care lucrarea res-
este poziționarea apartamentului \n clădire. Cele mai cău- pectivă a fost realizată. Prezentarea făcută de agențiile imobili-
tate sunt apartamentele situate către răsărit. Cele situate la are nu are nicio valoare \n condițiile \n care informațiile de acolo
colțul blocului nu sunt atât de populare, \nsă \n contextul unei nu sunt confirmate de specialiști, de reprezentanți ai asociației și
izolări corespunzătoare, pot deveni o opțiune pentru cei care de vecini, care pot fi, \n unele cazuri, surse demne de \ncredere.

|
n zonele mari, cum este Bucureștiul, parcările vor con- le avariate, ceea ce, \n cazul unei locuințe la cas`, se \ntâmplă
stitui \ntotdeauna o problemă. |n plus, nu de puține ori s-a mai rar. Pe de altă parte, acest minus este acoperit \n com-
\ntâmplat ca proprietarii de mașini să-și găsească vehicule- plexele rezidențiale, unde serviciul este, bine\nțeles, plătit.

Locuința la bloc
S
unt celebre secvențele din filmele americane \n care ve- cul total al cheltuielilor (incluzând aici și transportul), pe peri-
cinii merg să afle mai multe despre noii mutați \n cartier, oada iernii, cel puțin, cel mai probabil va ieși pe plus \n cazul
sub pretextul de a le aduce ceva dulce, la fel de celebre apartamentului, considerând că ambele imobile sunt perfect
precum propriile experiențe cu vecinii de la care \mprumut`m izolate din punct de vedere termic. Amplasarea \n oraș a blo-
sau cărora le oferim câte o cană de... ceva, fie el zahăr, orez, cului face ca toate punctele importante de interes să se afle \n
cafea sau poate o vorbă bună. A locui la bloc \nseamnă a locui vecinătate, astfel că putem ajunge relativ repede la școala co-
alături de oameni pe care, ca și \n cazul familiei, nu i-ai ales tu, ci pilului, la centrul comercial, la serviciu sau \n centrul orașului.
ți-au fost dați. Se leagă prietenii, se creează antipatii, \n funcție
de persoanele pe care le ai alături, iar zgomotele făcute de ve-
Pe de altă parte, spațiul restrâns al unui apartament obișnuit nu
permite desfășurarea a prea multor activități de interior cu cei
Avantaje ale traiului la bloc:
cinul de deasupra, \n \ncercarea de a repara ceva la prima oră mici, ceea ce presupune că orice dorință de mișcare nu poate fi un acces rapid la cele mai importante puncte de interes;
a dimineții sau muzica dată la maximum devin detalii pe care \ndeplinită decât prin deplasarea \ntr-un parc, la un loc de joacă.
\ncercăm să le ignorăm. |ntr-un oraș mare, atât de aglomerat Un alt minus este dat și de faptul că, vorbind tot despre un apar- utilitățile – apa, gazele, internetul – sunt mult mai ușor de instalat aici;
la ore de vârf, traiul la bloc poate fi o soluție prin care putem tament \ntr-un bloc obișnuit, camerele nu sunt foarte mari, ceea
un spațiu mai mic de \ngrijit;
economisi timp, mai ales \n cazul \n care și serviciul se află \n ce \nseamnă că ideile noastre de amenajare este posibil să nu-și
apropierea locuinței. Comparativ cu cel al unei case, un cal- găsească \mplinire \ntr-un astfel de spațiu. cheltuieli mai mici de \ntreținere.

46 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 47


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

tre acestea s-ar număra posibilitatea organizării de La fel, \nsă, \n funcție de zona unde este amplasată casa, se
petreceri fără ca vecinii să bată \n țeavă sau plăce- pune problema folosirii mult mai frecvente a unei mașini și ast-
rea de a asculta o melodie la un sonor mai puternic. fel apar costuri suplimentare, \n condițiile \n care dimineața și
Traiul la casă permite posibilitatea creșterii mai mul- seara se creează ambuteiaje consumatoare de timp, la ieșirea
tor animale de companie \ntr-un mediu natural lor. din oraș.

Locuința la cas` Cumpărăm sau construim?

C
ând vrem să cumpărăm o casă, este indicat să pro-
cedăm \n așa fel \ncât să găsim o variantă potrivită
spune dezvoltatorul, că \ntr-adevăr, construcția casei respectă
normele de siguranță. Investiția \ntr-o casă este una de lun-

N
nouă, fie \ntr-o zonă \n curs de dezvoltare, fie \ntr-una gă durată, de aceea și calitatea trebuie să fie ne\ndoielnică.
icăieri nu e ca acasă“ sau „casă dulce casă“... de ade- și jocuri pentru copii, ceea ce la bloc este imposibil. Liniștea tra-
rezidențială, care să ne ofere acces rapid la facilități precum Am hotărât să construim o casă, pornind de la teren pe care \l
vărul unor astfel de sintagme nu ne \ndoim nicio clipă, iului la casă nu se compară cu zumzetul ne\ntrerupt al străzii și
grădiniță sau școală, centre comerciale, centre financiare etc. |n avem deja? |nseamnă că va rezulta, \ntr-o proporție destul de
„ mai ales atunci când suntem posesorii unor proprietăți al vecinilor. Iar când vine vorba despre activități fizice, la casă
acest fel, vom evita tot ceea ce \nseamn` șantier \n construcții ridicat`, ceea ce ne-am imaginat că va fi, dar la un preț mai mic
„pe pământ“. Dacă \n străinătate \nchirierea apartamentului avem parte de ele din plin. Cheltuielile de \ntreținere, gestionate
[i timp irosit \n a[teptarea finaliz`rii lucr`rilor. Cu toate acestea, decât cel plătit pentru o casă deja construită – fie că realiz`m to-
pe o perioadă foarte lungă de timp este o practică obișnuită, corespunzător, nu le depășesc pe cele de la bloc – \n condițiile
și achizi]ionarea de autorizații care poate fi, uneori, o activitate tul \n regie proprie, fie c` semn`m un contract cu o firmă de con-
\n România se preferă achiziționarea unei locuințe, chiar dacă \n care apa nu se plătește, fiind captată printr-un puț și elimina-
epuizantă atât financiar, cât [i din punct de vedere al timpului struc]ii, prețul/m2 este mai mic comparativ cu o casă cumpărată
asta presupune un efort financiar considerabil. |n contextul tă printr-o stație de epurare, cheltuielile fiind măsurate pe m2.
pierdut. Partea mai puțin plăcută a unei locuin]e deja construite de-a gata. Avem satisfacția lucrului făcut așa cum ni l-am imaginat,
\n care a sta \n chirie, mai ales \n cazul unei familii, nu oferă Casa permite și punerea \n aplicare a unor sisteme de utilizare
este că respectiva casă vine deja cu o arhitectură pe care, cu \n cele mai mici detalii. Reversul medaliei este că acest demers va
siguranța și stabilitatea de care are nevoie – acestea fiind dictate a energiilor regeneratoare, astfel că vara putem avea apă caldă
siguranță, \n anumite părți ale casei am fi gândit-o altfel. Mult ocupa foarte mult timp și foarte multă energie pentru obținerea
de dorințele proprietarului de a vinde, de a se muta \n apar- fără a mai fi necesar consumul de curent sau gaze naturale.
mai important` decât \n cazul blocului este aici siguranța că actelor, autorizațiilor și proiectelor, dar și a găsirii echipei potrivi-
tament etc. –, cea mai bună variantă este achiziționarea unei Vara, diferența de temperatură dintre blocuri și zone-
materialele folosite la construcția imobilului pe care urmează te, care s` corespund` noțiunii voastre legate de profesionalism.
locuințe proprii. |n funcție de zonă și de oraș, traiul la casă poate le de casă este cu ușurință sesizabilă: \n plus, este liniște,
să-l cumpărăm sunt de cea mai bună calitate. Din acest motiv, Dincolo de toate aceste aspecte, fie că e vorba de o vilă, un apar-
avea beneficii de neegalat, \nsă tot ele dictează și dezavantajele. avem parte de un aer mai curat, putem sta afară cât de
este ideal – dacă mutatul la casă nu constituie o urgență – să tament sau o cas` luat` o chirie, locuința trebuie să v` ofere
La capitolul beneficii se \nscriu spațiul mai mare, comparativ cu mult vrem, fără a fi necesară deplasarea \ntr-un parc.
căutăm case \n curs de construcție. |n acest fel, avem posi- ceea ce a]i visat dintotdeauna: siguranță, liniște, relaxare, intimi-
un apartament la bloc, și faptul că există o zonă verde unde Statul la casă oferă libertăți pe care la bloc fie le critic`m,
bilitatea de a verifica, pas cu pas, independent de ceea ce ne tate, căldură [i confort maxim.
poate fi amenajată o terasă, poate fi instalată o bancă, un leagăn când e vorba de ceilalți vecini, fie le amânam, iar prin-

48 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 49


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Casa de la subsol

C
ând vine vorba despre propriile locuințe, suntem dor- de locuit intime și cochete. |n momentul \n care vom hotăr\
nici să valorificăm orice spațiu rămas liber, iar o casă
„pe pământ“ ne oferă numeroase ocazii de acest gen.
Este indicat să luăm \n calcul și aspectul spațiului suplimentar –
cum să profităm de respectivul spațiu, este important să luăm
legătura cu un specialist care ne va ajuta să verificăm și să re-
facem hidroizolația, apoi să montăm o instalație electrică nouă
Verificarea instalațiilor
de la mansardă sau de la subsol – \n momentul \n care oscilăm
\ntre un apartament la bloc sau o casă. Subsolul poate consti-
tui o astfel de zonă „de exploatare“ ce poate fi transformată
(sau să o \nlocuim pe cea veche, dacă aceasta există deja). |n
ceea ce privește alegerea materialelor pentru finisare, este
important să le alegem pe cele adecvate spațiilor umede, care
de gaze naturale și de \ncălzire
P
\n funcție de gusturile și dorințele proprietarilor. Unii preferă să prevină apariția mucegaiului. Pardoseala poate fi, și ea, entru că siguranța ocupă un loc important \n viețile fie- locuim de o bună perioadă de timp, de casa pe care abia am
să folosească spațiul \n mod tradițional: fie ca o cameră de transformată \n funcție de stilul casei. Putem opta pentru aco- căruia dintre noi, trebuie să ne asigur`m c` sistemele achiziționat-o sau de apartamentul \n care tocmai ne-am mutat.
serviciu pentru sistemul de \ncălzire ales, fie pentru a depozita perirea plăcii de beton (atunci când există, iar dacă nu există, de gaze naturale sau cele termice alese sunt \n perfec- Fiecare dintre instalații necesită un anumit tip de verificare, \n
materialele de lucru sau obiectele care nu mai sunt utilizate \n atunci ea trebuie turnată) atât cu pardoseli ceramice, cât și cu tă stare de funcționare, fie că este vorba despre casa \n care funcție de specificul propriu.
mod uzual, fie pentru a păstra conservele pregătite pentru pe- cele din lemn, ambele variante fiind ușor de \ntreținut. Sistemul
rioada iernii. Alții, \n schimb, au o nouă abordare, orientându-
se spre dotarea spațiului cu echipamente sportive sau dispozi-
de \ncălzire poate fi conectat la cel deja existent sau se poate
instala un sistem independent, doar pentru acest spațiu.
Centrala termic`

V
tive pentru home cinema, sau spre amenajarea unor camere erificarea periodică a centralei termice este obliga- un contract de service, este indicat să folosiți acele servicii,
torie, \n lipsa acesteia furnizarea de gaze putând fi \ntrucât aceste firme cunosc cel mai bine tipul centralei sau
Economie de energie prin izolație sistată. Autorizarea funcționării și verificarea tehnică eventualele probleme ce pot apărea \n funcționarea acesteia. La

I
periodică a centralei termice pot fi făcute de orice societa- cumpărarea sau la vânzarea apartamentului, ar trebui să primiți
ndiferent de felul \n care alegeți să utilizați spațiul de la subsol, legătură \ntre subsol și restul casei decât \ntre subsol și exterior.
te autorizată de ISCIR (Inspec]ia de Stat pentru Controlul sau să predați, după caz, și manualul de utilizare a centralei ter-
izolația acestuia este absolut necesară. Se preferă realizarea O izolație corespunzătoare a subsolului ajută la economisirea cu
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instala]iilor de Ri- mice, alături de documentația tehnică și instruc]iunile de utiliza-
unei izolații a pereților, și nu a tavanului, atunci când subsolul până la 30% a costurilor de \ncălzire.
dicat). Dac` aveți garanție de la o societate autorizată sau re/\ntreținere a acesteia.
nu este locuit, pentru că, \ntr-o casă neizolată există o mai mare

50 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 51


SUMAR CONFORT ECONOMII ACAS~ ACAS~: CONFORT {I SIGURAN}~

Instala]iile de gaze naturale


Pentru a vă bucura de confortul pe care vi-l aduce utilizarea instalaţiilor interioare de gazelor naturale, este indicat să aveți \n vedere
următoarele recomandări de siguranţă:

respectaţi instrucţiunile producătorilor echipamentelor de utilizare a gazelor naturale;

nu instalaţi/racordaţi echipamentele de utilizare a gazelor naturale decât pe bază de proiect, cu


respectarea prevederilor legale şi prin intermediul unei firme autorizate de Autoritatea Națională
de Reglementare \n Domeniul Energiei (A.N.R.E);

respectați perioadele de verificare şi revizie a instalaţiilor interioare de utilizare a gazelor naturale


şi realizaţi aceste operaţiuni cu firme autorizate;

nu lăsaţi focul nesupravegheat \n aparatele neautomatizate;

nu obturaţi coşul de fum al sobelor şi grilele de ventilaţie din \ncăperi (\n special \n bucătării);nu dormiţi \n \ncăperi unde se află aparate de utilizare a gazelor naturale (sobe, convectoare, maşini
aragaz) nelegate la coş, fără grilă de ventilaţie, cu focul aprins sau \n care se simte miros de gaze. |n \ncheiere...
V
|n cazul \n care simțiți un miros persistent de gaze, nu intrați \n panic` și \ncercați să respectați, pe cât posibil, următorii pași:
` mulțumim că a]i fost alături de noi până la final asupra a ceea ce suntem dispuși să facem pentru a beneficia
deschideţi imediat toate uşile şi ferestrele pentru a aerisi \ncăperea; și sperăm că informațiile pe care vi le-am pre- din plin de el. Unii \și găsesc confortul \ntr-un apartament de
zentat \n mini-ghidul nostru v-au condus \n zone bloc, alții \l obțin abia atunci când efectele instalației solare
nu aprindeţi şi nu utilizaţi surse de foc – lumânări, chibrituri, brichete; de interes care ar putea constitui, oricând, subiectul montate la casă se fac simțite, unii se simt confortabil doar
unor discuții, pe cât de extinse, pe atât de controversate. alături de cei dragi, iar alții cred \n confortul oferit de cele mai
nu \ncercați să apăsați pe \ntrerupătoare sau să folosiți aparate electrice; De unde pornește această controversă? De la faptul că fie- noi și revoluționare tehnologii.
care dintre noi are propria viziune asupra ideii de confort și
nu folosiţi liftul sau soneria;

părăsiţi clădirea. Nu există variante bune sau rele, există doar cele mai bune
variante pentru fiecare dintre noi.

C
{tia]i c`... onfortul \n care credem noi este cel care se ajuta să economisim timp și resurse. Cel mai adesea ne confrun-
Trebuie să telefonaţi imediat, din exteriorul clădirii, la telefoanele de urgenţă. GDF SUEZ Energy România a pus la dispoziție un bazează pe calitate. Vorbim despre calitatea tăm cu situația \n care serviciile de calitate sunt cele pentru care
număr de telefon exclusiv destinat urgenţelor cauzate de scăpările de gaze naturale: 021.9281 pentru Bucureşti şi Ilfov sau prefix produselor, a serviciilor și a oamenilor cu care trebuie să și plătim cel mai mult. |nsă, așa cum ați văzut deja, există
local 928*. De asemenea, puteţi apela numărul TelVerde 0800 877 778**. lucrăm și care, ne asigură, \n permanență, că lucru- și metode – testate – prin care putem economisi: bani, apă, energie
Pentru că mai multă siguranță \nseamnă mai mult confort, GDF SUEZ Energy România recomandă, \n cazul persoanelor care au rile realizate „ca la carte“ sunt cele care vor dăinui. electrică, energie termică. Sunt resursele de care avem nevoie
optat pentru \ncălzirea pe bază de gaze naturale, ofertele Asigaz de revizii [i verific`ri instala]ii de gaze naturale care presupun: |ndemnul nostru către voi, cei care ne citiți, este de a alege lucrurile pentru a duce traiul de zi cu zi, dar și cele pe cale să se termine
• Garanţia de calitate GDF SUEZ Energy România; și serviciile performante, pentru că acestea sunt cele care ne vor dacă nu suntem dispuși să contribuim la un consum... tot de calitate.
• Peste 250 de specialişti experimentaţi, certificaţi ANRE şi ISCIR;

A
• Flexibilitate: achitarea contravalorii serviciilor Asigaz odată cu factura de gaze naturale, \n peste 13.500 de puncte de plată a pelați la specialiștii \n domeniu atunci când aveți nevoie mai bună variantă, economisiți când este cazul și investiți \n
acesteia, la partenerii comerciali şi bancari ai GDF SUEZ Energy România; de o părere avizată, [i nu doar la experien]ele cunoscu- tehnologii ale viitorului, nu doar pentru confortul personal, ci și
• Servicii suplimentare pentru buna funcţionare a instalaţiei interioare de gaze naturale şi a centralei termice (aceste servicii nu intră ]ilor, analizați \ntre toate ofertele de piață și alegeți cea pentru cel al lumii \n care vor trăi genera]iile viitoare.
\n preţurile standard ale pachetelor Asigaz şi fac obiectul unui deviz separat).
Pe curând!

52 e-book realizat de Ringier Magazines cu sprijinul 53


Un e-book realizat de Ringier Magazines
cu sprijinul