Sunteți pe pagina 1din 8

Lucrarea practica numarul 3

EGALITATI CONTABILE
Se va intocmi un bilant initial cu 10-15 elemente in Activ si 10-15 elemente in Pasiv, se vor
enunta 8 operatiuni economico-financiare care sa corespunda celor 8 egalitati contabile, se vor
inregistra in Registrul Jurnal forma didactica (mai intai se va descompune bilantul initial in conturi)
dupa care se va intocmi registrul Carte Mare pentru toate conturile utilizate (pentru fiecare
operatiune inregistrata in Registrul Jurnal se va face analiza contabila, specificand si egalitatea
contabila care-i corespunde)
Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01.01.2011
Activ
Pasiv
Nr.
Denumirea elementului
Suma
Nr.
Denumirea elementului
crt.
crt.
1 Terenuri si amenajari terenuri
7.000 1 Capital subscris varsat
2 Constructii
80.000 2 Rezerve legale
3 Instalatii tehnice, mijloace de transport,
22.000 3 Rezultatul reportat (profit)
animale si plantatii
4 Mobilier, aparatura birotica, echipamente
15.000 4 Amortizari privind imobilizarile corporale
de protectie a valoeilor umane si
materiale si alte active corporale
5 Materiale consumabile
2.000 5 Furnizori
6 Materiale de natura obiectelor de inventar
1.500 6 Efecte de platit
7 Marfuri
155.500 7 Personal salarii datorate
8 Ambalaje
1.000 8 Drepturi de personal neridicate
9 Clienti
40.000 9 Asigurari sociale
10 Efecte de primit de la clienti
4.500 10 Ajutor de somaj
11 Furnizori-debitori
5.000 11 T.V.A. de plata
12 Avansuri acordate personalului
1.500 12 Impozit pe profit (venit)
13 Debitori diversi
3.000 13 Impozit pe venituri de natura salariilor
14 Conturi la banci in lei
10.000 14 Fonduri speciale taxe si varsaminte
asimilate
15 Casa in lei
2.000 15 Creditori diversi
TOTAL ACTIV

350.000

TOTAL PASIV

Operatiunea economica nr.1


Societatea inregistreaza incasarea in numerar a unui debit in suma de 1000 RON.
*conturile care intra in functiune: 5311,
461
*caracterul conturilor
Activ
Activ
*sensul modificari
+
D
C
Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 5311Casa in lei cu 1.000RON este egala cu
reducerea consemnata in creditul contului pe Activ 461 Debitori diversi cu 1.000RON
+A =-A
+x - x
Operatiunea economica nr.2
La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea constructiilor cu 5.000RON.
*conturile care intra in functiune: 212,
105
*caracterul conturilor
Activ
Pasiv
*sensul modificari
+
+
D
C
Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 212Constructii cu 5.000RON este egala cu sporirea
consemnata in debitul contului pe Pasiv 105 Rezerve din reevaluare cu 5.000RON
1

Suma
95.000
30.000
75.000
21.500
75.000
9.000
8.000
2.500
4.700
300
8.000
16.000
1.500
500
3.000
350.000

+A =+P
+x + x
Operatiunea economica nr.3
Se inregistreaza plata in numerar a unui drept salarial neridicat, in suma de 500 RON
*conturile care intra in functiune: 5311,
426
*caracterul conturilor
Activ
Pasiv
*sensul modificari
C
D
Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 426 Drepturi de personal neridicate cu 500 RON
este egala cu reducerea consemnata in creditul contului de Activ 5311Casa in lei cu 500 RON.
-P =-A
-x - x
Operatiunea economica nr.4
Se emite un efect comerical in valoare de 1.500 RON pentru un furnizor de materiale.
*conturile care intra in functiune: 401,
403
*caracterul conturilor
Pasiv
Pasiv
*sensul modificari
+
D
C
Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 401Furnizori cu 1.500 RON este egala cu sporirea
consemnata in creditul contului de Pasiv 403 Efecte de platit cu 1.500 RON.
+P =-P
+x - x
Operatiunea economica nr.5
Conform extrasului de cont se incaseaza suma de 4.000 RON din care 3.500 RON reprezentand
contravaloarea unei creante fata de un client si diferenta de 500 RON reprezentand suma necuvenita ce
urmeaza a se restitui.
*conturile care intra in functiune: 5121,
4111
462
*caracterul conturilor
Activ
Activ
Pasiv
*sensul modificari
+
+
D
C
C
Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 5121 Conturi la banci in lei cu 3.500 RON este egala
cu reducerea consemnata din debitul contului pe Activ 4111 Clienti cu 3.500RON si sporirea de 500
RON consemnata in creditul contului de Pasiv 462 Creditori diversi.
+ A =[ - A + P
+X
- x+x
Operatiunea economica nr.6
In urma unei hotarari judecatoresti se inregistreaza recuperarea unui debit in suma de 2.000RON astfel
se incaseaza numerar suma de 1.500RON si se achita contravaloarea taxelor inregistrate si neachitate in
suma de 500RON
*conturile care intra in functiune: 401,
5311
461
*caracterul conturilor
Pasiv
Activ
Activ
*sensul modificari
+
D
D
C
Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 401Furnizori cu 500 RON si sporirea din debitul
contului pe Activ 5311Casa in leicu 1.500 RON este egala cu reducerea consemnata in creditul contului
de Activ 461 Debitori diversi cu suma de 2.000RON
+ A- P] = -A
+x- x
-X
Operatiunea economica nr.7
Societatea decide majorarea capitalului social cu 25.000 RON, si anume 15.000RON din Rezerve
legale si 10.000 RON prin emisiune de actiuni noi.
*conturile care intra in functiune: 1011,
1061
456
*caracterul conturilor
Pasiv
Pasiv
Activ
*sensul modificari
+
+
2

C
D
D
Sporirea inregistrata in debitul contului de Activ 456Decontari cu actionarii (asociatii) privind
capitalul cu 10.000RON si reducerea din debitul contului pe Pasiv 1061 Rezerve legale cu 15.000RON
este egala cu sporirea de 25.000RON consemnata in creditul contului de Pasiv 1011 Capital subscris
nevarsat.
+ A- P] = + P
+x- x
+X
Operatiunea economica nr.8
Se eminte un efect de plata in suma 1.500 RON pentru un furnizor a carui factura totala este de
2.500RON, diferenta de 1.000RON fiind achitata in avans .
*conturile care intra in functiune: 401,
409
403
*caracterul conturilor
Pasiv
Activ
Pasiv
*sensul modificari
+
+
D
C
C
Reducerea inregistrata in debitul contului de Pasiv 401Furnizori cu 2.500 RON este egala cu
reducerea consemnata in creditul contului pe Activ 409Furnizori debitoricu 1.000 RON si sporirea
creditului contului de Pasiv 403 Efecte de platit cu suma de 1.500RON
- P =[ - A + P
-X
- x+x
Se inregistreaza in Registrul Jurnal descompunerea bilantului initial si operatiunile
economice inregistrate

Registrul-Jurnal
1.

%
2111

891
Bilant de deschidere

350.000
7.000

Terenuri

212

80.000

Constructii

213

22.000

Instalatii tehnice, mijloace de transport,


animale si plantatii

214

15.000

Mobilier,aparatura birotica, echipamente de


protectie a valorilor materiale si umane si alte
active corporale

302

2.000

Materiale consumabile

303

1.500

Materiale de natura obiectelor de inventar

371
Marfuri

155.500

381
Ambalajei

1.000

4111

40.000

Clienti

413

4.500

Efecte de primit de la clienti

409

5.000

Furnizri debitori

425

1.500

Avansuri acordate personalului

461
Debitori diversi

3.000

5121
Conturi la banci in lei

10.000

5311
Casa in lei

2.000

Inregistrat descompunerea activului


in conturi

891

1012

350.000
95.000

Capital subscris varsat

1061

30.000

Rezerve legale

121

75.000

Rezultatul reportat (profit)

281

21.500

Amortizari privind imobilizarile corporale

401
Furnizori

75.000

403
Efecte de platit

9.000

421
Personal salarii datorate

8.000

426
Drepturi de personal neridicate

2.500

431
Asigurari sociale

437

4.700

Ajutor de somaj

4423

300

T.V.A. de plata

441

8.000

Impozit pe profit (venit)

444

16.000

Impozit pe venituri de natura salariilor

446

1.500

Fonduri speciale taxe si varsaminte


asimilate

500

462
Creditori diversi

3.000

Inregistrat descompunerea
pasivului in conturi
3

5311

461

Casa in lei

Se inregistreaza incasarea in numerar a unui debit in suma de 1000 RON.


=
212
105
Constructii

La sfarsitul exercitiului financiar are loc reevaluarea constructiilor cu


5.000RON.
=
426
5311

5.000

5.000 +A=+P

500

500 -P=-A

1.500

1.500 +P=-P

Casa in lei

Se inregistreaza plata in numerar a unui drept salarial neridicat, in suma de


500 RON
=
401
403
Furnizori

1.000 +A=-A

Rezerve din reevaluare

Drepturi de personal neridicate

1.000

Debitori diversi

Efecte de platit

Se emite un efect comerical in valoare de 1.500 RON pentru un furnizor de


materiale.
=
%
5121
Conturi la banci in lei

4111

+A=[-A +P

4.000
3.500

Clienti

462
Creditori diversi

Se inregistreaza conform extrasului de cont incasarea sumei de 4.000 RON


din care 3.500 RON reprezentand contravaloarea unei creante fata de un
client si diferenta de 500 RON reprezentand o suma necuvenita
=
%
461
Debitori diversi

500

2.000 +A-P]=-A

5311

1.500

Casa in lei

401

500

Furnizori

In urma unei hotarari judecatoresti se inregistreaza recuperarea unui debit in


suma de 2.000RON astfel se incaseaza numerar suma de 1.500RON si se
achita contravaloarea taxelor inregistrate si neachitate in suma de 500RON
=
%
1011
Capital subscris nevarsat

456

25.000 +A-P]=+P
10.000

Decontari cu actionarii (asociatii) privind


capitalul

15.000

1061
Rezerve legale

Societatea decide majorarea capitalului social cu 25.000 RON, si anume


15.000RON din Rezerve legale si 10.000 RON prin emisiune de actiuni noi.
10
=
401
%

-P=[-A+P

2.500

Furnizori

403

1.500

Efecte de platit

409

1.000

Furnizori debitori

Se inregistreaza eminterea uni efect de plata in suma 1.500 RON pentru un


furnizor a carui factura totala este de 2.500RON, diferenta de 1.000RON
fiind achitata in avans .

TOTAL RULAJE

741.500

741.500

ntocmirea evidenei sistematice


Registrul Cartea Mare
D

1011- Capital subscris nevarsat


- 15.000 [1061]
10.000 [456]
Rd
25.000
Tsd
25.000
Sfc 25.000

D
Rd
Tsd
Sfc 5.000

105-Rezerve din reevaluare


5.000[212]
5.000
5.000

D
Rd
Tsd

121-Rezultatul reportat (profit)


75.000
- - 75.000

C
Sic
Rc
Tsc

Rd
Tsd
Sfc 95.000

C
Sic

Rc
Tsc

Rd
Tsd
Sfc

C
Sic Sid
Rc Rd
Tsc Tsd
5

1012- Capital subscris varsat


- 95.000
-

C
Sic

95.000

Rc
Tsc

1061-Rezerve legale
30.000
[1011] 15.000 15.000 15.000 15.000

C
Sic

2111-Terenuri
4.000
- - 4.000

Rc
Tsc

C
Rc
Tsc

Sfc

75.000

212-Constructii

Sid
Rd
Tsd

4.000

80.000
[105] 5.000
5.000
85.000
85.000

Sid
Rd
Tsd

D
Sid
Rd
Tsd

Rd
Tsd

Rd
Tsd
Sfc

Rc
Tsc
Sfd

213-Instalatii tehnice, mijloace de transport,


animale si plantatii
Sid
22.000
- Rd
- Tsd
22.000
22.000

214-Mobilier,aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
materiale si umane si alte active
corporale
15.000
- - 15.000
15.000

Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd
Sfc

302-Materiale consumabile

2.000
2.000

Sid
2.000

D
Sid

371-Marfuri
155.000
- - 155.000
155.000

401-Furnizori
75.000
[406]3.000
[409]1.000
[461] 500
4.500
4.500 75.000
70.500

409-Furnizri debitori

Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd

C
Sic

D
Sid

Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd

C
Sic

Rc
Tsc

Rd
Tsd
Sfc

D
6

281-Amortizari privind imobilizarile


corporale

21.000

21.000
21.000

303-Materiale de natura obiectelor de


inventar
1.500
- - 1.500
1.500

381-Ambalajei
1.000
- - 1.000
1.000

403-Efecte de platit
9.000
3.000[401]
3.000
12.000

Rc
Tsc
Sfd

Sic
Rc
Tsc

Rc
Tsc
Sfd

C
Sic
Rc
Tsc
Sfd

C
Sic

Rc
Tsc

12.000

4111-Clienti

Sid
Rd
Tsd

D
Sid
Rd
Tsd

D
Sid
Rd
Tsd

4.500
4.500

Sid
1.000[401]
1.000
1.000
3.500

413-Efecte de primit
1.500
- - 1.500
1.500

Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd

Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd
Sfc

40.000
40.000

3.500[5121]
3.500
3.500
36.500

421-Personal salarii datorate


8.000
- - 8.000
8.000

425-Avansuri acordate personalului


5.000
- - 5.000
5.000

Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd
Sfc

426-Drepturi de personal neridicate


2.500
[5311]500 500 500 2.500
2.000

431-Asigurari sociale

437-Ajutor de somaj

Rc
Tsc
Sfd

C
Sic
Rc
Tsc

C
Sic
Rc
Tsc
C

D
Rd
Tsd
Sfc

D
Rd
Tsd
Sfc

Rd
Tsd
Sfc

4.700
4.700

Sic
Rc
Tsc

4.700

441-Impozit pe profit (venit)


16.000
- - 16.000
16.000

444-Impozit pe venituri de natura


salariilor
1.500
- - 1.500
1.500

Rd
Tsd
Sfc

C
Sic

Rc
Tsc

Rd
Tsd
Sfc

Sic
Rc
Tsc

Rd
Tsd
Sfc

300
300

Sic
Rc
Tsc

300

4423-T.V.A. de plata
8.000
- - 8.000
8.000

446-Fonduri speciale taxe si varsaminte


asimilate
500
- - 500
500

C
Sic
Rc
Tsc

C
Sic
Rc
Tsc

D
Sid

456-Decontari cu actionarii (asociatii)


privind capitalul
- [1011]10.000 -

Rd
Tsd

10.000
10.000

10.000

Rd
Tsd
Sfc 3.500

D
Sid
Rd
Tsd

462-Creditori diversi
3.000
- 500[5121]
-

500
3.500

5311-Casa in lei
2.000
[461]2.500 500[426]
2.500 500
4.500 500
4.000

Sic

Sid

Rc
Tsc
Sfd

Rd
Tsd

C
Sic

D
Sid

Rc
Tsc

Rd
Tsd

C
Rc
Tsc
Sfd

461-Debitori diversi
3.000
3.000

[401] 500
[5311]2.500
3.000
3.000

5121-Conturi la banci in lei


1.0000
[411]3.500 [462] 500
4.000 14.000
14.000

Rc
Tsc
Sfd

Rc
Tsc
Sfd