Sunteți pe pagina 1din 421

Legendele suo busmele romnilor

Petre Ispirescu
1. Aleodor imprut
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL. EI ujunsese Iu crunLe(e, I nu
se nvrednIcIse u uveu I eI mcur un copII. Se Lopeu d-u-n
pIcIoureIe, bIeLuI mpruL, s uIb I eI, cu Lo(I oumenII,
mcur o sLurpILur de IecIor, dur n deerL.
Cund, LocmuI, Iu vreme de bLrune(e, IuL c se ndur
norocuI I cu dunsuI I dobundI un drug de copIIu, de s-I
vezI I s nu-I muI uI(I. mpruLuI I puse numeIe AIeodor.
Cund Iu u-I boLezu, mpruLuI udun RsrIL I Apus,
MIuzzI I MIuznoupLe, cu s se veseIeusc de veseIIu IuI.
TreI zIIe I LreI nop(I (Inur peLrecerIIe I se cIeIuIr I se
bucurur, de o LInur mInLe cuL LrIr.
BIuLuI de ce creLeu, d-uIu se Iceu muI IsLe( I muI
IscusIL. Nu muI Lrecu muIL I IuL c mpruLuI ujunse Iu
murgIneu groupeI. Cund Iu Iu ceusuI mor(II, eI Iu copIIuI
pe genuncII I-I zIse:
- DruguI LuLeI, IuL c Dumnezeu m cIeum. SunL n
cIIpu de u-mI du obLescuI sIurIL. Eu vz c Lu uI s ujungI
om mure. $I cIIur morL, ouseIe meIe se vor bucuru n
mormunL de IsprvIIe LuIe. Asupru curmuIreI mpr(IeI n-
um nImIc s-(I zIc, IIIndc Lu, cu IscusIn(u Lu, LIu c uI s-o
ducI bIne. Un Iucru numuI um s-(I spuI: VezI Lu munLeIe
uceIu de coIo, s nu Le duc pcuLeIe s vunezI p-ucoIo, c
esLe nevoIe de cup. AceI munLe esLe moIu IuI JumLuLe-
de-om-cIure-pe-jumLuLe-de-Iepure-cIIop: I cIne cuIc
pe moIu IuI, nu scup nepedepsIL.
AcesLeu zIcund, csc guru de LreI orI I-I deLe suIIeLuI.
Se duse I eI cu LouL suIIureu de pe pmunL, de pure c n-u
IosL de cund Iumeu I pmunLuI.
I jeIIr uI sI, I jeIIr boIerII, I jeIIr I poporuI; n ceIe
de pe urm LrebuIr s-I ngroupe.
AIeodor, dup ce se urc n scuunuI LLune-su, deI
copIIundru, puse (uru Iu cuIe cu I un om muLur. TouL
Iumeu eru muI(umIL de domnIreu su, I oumenII se IIeuu
c Ie-u IosL duL de sus cu s LrIusc n zIIeIe IuI.
Adeseu Ieeu AIeodor Iu vunLoure cu s-I peLreuc ceus-
urIIe ce-I prIsoseu de Iu LrebIIe mpr(IeI. EI (Ineu mInLe
ce-I spusese LLune-su I se sIIeu s-I pzeusc cuvInLeIe cu
sIIn(enIe.
nLr-o zI, nu LIu cum Icu, dus IIInd pe gundurI, I
uIunec de cIc pe pmunLuI pocILuIuI de om. N-upuc s
Iuc zece, douzecI de puI, I IuL cse pomenI cu dunsuI
dInuInLeu IuI.
Acum nu-I eru IuI penLru c Lrecuse pe pmunLuI omuIuI
ceIuI sIuL I scurbos, cI I eru cIud cum de s cuIce vorbu
LuLIuI su ce-I spusese cu gruI de mourLe.
PocILunIu pmunLuIuI I zIse:
- To(I neIegIuI(II ce-mI cuIc IoLuruI cud n robIu meu.
- MuI nLuI LrebuIe s LII, I rspunse AIeodor, c dIn
nebgure de seum I Ir de voIu meu um cIcuL pe
coprInsuI Lu, I n-um nIcI un gund ru usupr-(I.
- Eu Le socoLeum muI uILIeI; dur vz c uI de gund s-(I
cerI IerLcIune de Iu mIne cu Lo(I IrIcoII.
- Bu s m Iereusc Dumnezeu! Eu (I-um spus curuLuI
udevr, I ducu vreI IupL, uIege-(I: n sbII s ne LIem, n
buzdugune s ne IovIm, orI n IupL s ne IupLm.
- NIcI unu, nIcI uILu. CI, cu s scupI de pedeups uIL cIIp
nu e, decuL s Le ducI s-mI uducI pe IuLu IuI Verde
mpruL.
AIeodor voI s se codeusc ourecum, bu c LrebuIIe
mpr(IeI nu-I IurL s Iuc o cILorIe uu de Iung, bu c
n-ure cIuz, bu c unu, bu c uILu; dur uI! unde vreu s
LIe pocILuI de LouLe usLeu! EI o (Ineu unu, s-I uduc pe IuLu
IuI Verde mpruL, ducu vreu s scupe de ponosuI de
LuIIur, de cIcLor de drepLurIIe uILuIu, I s rmuIe cu suI-
IeLuI n ouse.
AIeodor se LIu vInovuL. DeI Ir voIu IuI, dur LIu c u
IcuL un pcuL de u cIcuL pe moIu sIuLuIuI. MuI LIu Iur
c de omuI drucuIuI, s duI I s scupI. S n-uI nIcI n cIIn,
nIcI n munec cu dunsuI. gduI n ceIe dIn urm s-I
Iuc sIujbu cu cure-I nsrcInu.
JumLuLe-de-om-cIure-pe-jumLuLe-de-Iepure-cIIop
LIu c, deourece AIeodor I-u IgduIL, upoI ure s-I (Ie
cuvunLuI, cu unuI ce eru om de omenIe, I-I zIse:
- Pus cu Dumnezeu, I s-(I ujuLe s vII cu Izbund
bun.
AIeodor pIec. $I cum mergeu eI gundIndu-se I
rzgundIndu-se cum s-I mpIIneusc surcInu muI bIne,
ccI I dduse cuvunLuI, se pomenI pe murgIneu unuI
eIeLeu I o LIuc se zbLeu de mourLe pe uscuL.
Cum o vzu, eI se duse s o Iu s-I uIIne Ioumeu cu
dunsu.
$LIucu I zIse:
- Nu m omor, L-rumos; cI muI bIne d-mI drumuI
n up, c muIL bIne (I-oI prInde cund cu gunduI n-I gundI.
AIeodor o uscuIL I o deLe n up. ALuncI LIucu I muI
zIse:
- |Ine ucesL soIzIor, I cund veI gundI Iu mIne, eu voI II
Iu LIne.
IcuI pIec muI nuInLe I se LoL mIru de o usLIeI de
nLumpIure.
Cund, Iuc se nLuIneLe cu un corb ce uveu o urIp rupL.
$I voInd s vuneze corbuI, eI I zIse:
- L-rumos, L-rumos, decuL s-(I ncurcI suIIeLuI cu
mIne, muI bIne uI Iuce s-mI IegI urIpu, cu muIL bIne (I-oI
prInde.
AIeodor I uscuIL, ccI eru bIuL vILeuz I de Lreub, I I
Ieg urIpu. Cund eru s pIece, corbuI I zIse:
- |Ine penI(u usLu, voInIcuIe, I cund veI gundI Iu mIne,
eu voI II Iu LIne.
u penI(u AIeodor, I-I cL de drum. Dur nu Icu cu
Iu o suL de puI I IuL c deLe pesLe un Lune. Cund se
gLeu u-I sLrIvI cu pIcIoruI, LuneIe zIse:
- Cru(-mI vIu(u, AIeodor mpruL, I eu Le voI munLuI pe
LIne de Iu mourLe. |Ine ucesL puIuIe( dIn urIpIouru meu, I
cund veI gundI Iu mIne, eu voI II Iu LIne.
AuzInd AIeodor uneIe cu ucesLeu, I c I zIse I pre
nume, oduL rIdIc pIcIoruI I Is pe Lune s se duc n
voIu IuI.
$I mergund nuInLe, cuIe de nu LIu cuLe zIIe, deLe de puI-
uLurIIe IuI Verde mpruL. Cum ujunse ucI, se puse Iu
pourL I uLepL cu dour de vu venI cInevu s-I nLrebe ce
cuuL.
SLeLe o zI, sLeLe dou; I cu s vIe cInevu s-I nLrebe ce
voIeLe, bu. Cund Iu n zIuu d-u LreIu, Verde mpruL
cIem sIujILorII I Ie deLe o gur de or pomenI-o.
- Cum se pouLe, Ie zIse eI, s sLeu omuI LreI zIIe Iu pourLu
meu I s nu meurg nImenI s-I cerceLeze? PenLru usLu v
pILesc eu sImbrIe? PenLru usLu v um eu Iu mIne pe
procopseuI?
SIujILorII ddeuu dIn coI( n coI( I nu LIuu ce s
rspunz. n ceIe de pe urm, cIem pe AIeodor I-I duse
nuInLeu mpruLuIuI.
- Ce vreI, IIcuIe, I zIse mpruLuI, I ce uLep(I Iu pourLu
cur(IIor meIe?
- Ce s voI, mrILe mpruLe, I rspunse eI, IuL sunL
LrImIs s-(I cer IuLu.
- BIne, bIeLe. Dur muI nLuI LrebuIe s Iucem IegLur,
ccI uu esLe obIceIuI Iu curLeu meu. AI voIe s Le uscunzI
unde veI voI, n LreI zIIe d-u runduI. Duc IIe-meu Le vu gsI,
cupuI (I se vu LIu I se vu pune n puruI ce u muI rmus, dIn
o suL, Ir cup. ur de nu Le vu gsI, uLuncI cu cInsLe
mprLeusc o veI Iuu de Iu mIne.
- Am ndejde Iu Dumnezeu, mrILe mpruLe, c nu m
vu Isu s pIeI. PuruIuI I vom puLeu du I uILcevu, nu LoL cup
de om. S Iucem IegLuru.
- Au?
- Au.
Se puser I Icur IegLuru; scrIser curLe I o nLrIr.
VIInd IuLu de Iu(, se nvoIr cu u douuzI eI s se uscunz
cum vu LI muI bIne. ur ducu se nvoIr, eI rmuse nLr-un
neusLumpr ce-I cIInuIu muI cumpIIL decuL mourLeu. EI se
gundeu I se rzgundeu cum s se uscunz muI bIne. VezI c
eru vorbu de cupuI IuI, Iur nu de uILcevu. $I LoL mergund
pe gundurI I LoL pInuInd, IuL c-I uduse umInLe de
LIuc. Scouse soIzuI, se uILu I gundI Iu sLpunu IuI; cund
IuL, mre, c LIucu I venIse I-I zIse:
- Ce poILeLI de Iu mIne, L-rumos?
- Ce s poILesc? uc, Iuc, ce mI s-u nLumpIuL. Nu LII Lu
cevu s m nve(I ce s Iuc?
- u nu Le muI ngrIju. us pe mIne.
$I nduL, IovInd dIn coud, Icu pe AIeodor un1 cosceI
I I uscunse pe IunduI mrII, prInLre ceIIuI(I cosceI.
Cund se scuI IuLu I Iu ocIeunuI I se uIL cu eI n LouLe
pr(IIe. Nu-I vzu. De unde ceIIuI(I curI venIse s o ceur n
csLorIe se uscundeuu prIn pIvnI(I, pre dup cuse, pre
dup cuLe o Ir de puIe, suu prIn vreo cuI prsIL,
AIeodor se uscunse usLIeI, ncuL IuLu InLr Iu grIje c u s IIe
bIruIL. Ce-I venI eI, se uIL cu ocIeunuI I n mure, I I zrI
pe IunduI mrII, prInLre cosceI. PusmILe, ocIeunuI eI eru
nzdrvun.
- eI d-ucoIo, Io(omunuIe, I zIse eu ruzund. Ce mI Le-uI
posmgIL uu? DIn cocogeumILe omuI Le-uI IcuL un cosuc
I mI Le-uI uscuns n IunduI mrII.
N-uvu ncoLro I LrebuI s Ius.
Eu I zIse mpruLuIuI:
- MI se pure, LuL, c IIcuI sLu mI-u venIL de Iuc. $I
muIL e nurIIu I drgIu. CIIur de I-oI uIIu pun Iu u LreIu
our, s-I Ier(I, LuL, c nu e prosL cu ceIIuI(I. BoIuI IuI I
uruL u II cevu muI deosebIL.
- Vom vedeu, I rspunse mpruLuI.
A douu zI, ce-I venI IuI, se gundI Iu corb. AcesLu Iu
numuIdecuL nuInLeu IuI, I-I zIse:
- Ce muI vreI, sLpune?
- u uIL-Le, neIcuII(, ce mI s-u nLumpIuL; nu LII Lu cevu
s m nve(I?
- S cercm.
$I IovIndu-I cu urIpu, I Icu un puI de corb I I vur nLr-
un sLoI de corbI ce se urcuse pun Iu vunLuI LurbuL.
Cum se scuI IuLu, I Iu ocIeunuI I IurI I cL prIn
LouLe IocurIIe. Nu e. CuuL-I pe pmunL, nu e. CuuL-I prIn
upe I prIn mrI, nu e. Se Iu de gundurI IuLu. Cund, cLre
nmIezI, ce-I venI eI, se uIL I n sus. $I zLIndu-I n sIuvu
ceruIuI prInLre sLoIuI de corbI, ncepu u-I Iuce cu degeLuI,
I-I zIse:
- GIIdI, gIIdI, LuIIuruIe ce eLI! D-Le jos d-ucoIo, omuIe,
ce mI Le-uI IcuL uu pILcouce de pusre? NIcI n ruI nu
scupI de mIne!
Se deLe jos, c n-uveu ce Iuce. mpruLuI ncepu u se mIn-
unu I eI de IsLe(Imeu IuI AIeodor I-I pIec urecIeu Iu
rugcIuneu IIIceI suIe.
ns, IIIndc IegLuru eru cu s se uscunz pun de LreI
orI, mpruLuI zIse:
- D-u mInune, Iu s vedem unde ure s se muI uscunz?!
A LreIu zI, dIs-de-dImIneu(, se gundI Iu Lune. AcesLu
venI nLr-un suIIeL. Dup ce I spuse ce voIeLe, LuneIe
zIse:
- us pe mIne, I de Le-oI gsI, eu uIcI sunL.
I Icu o IIndIn I-I uscunse cIIur n coudu IeLeI, Ir s
sIm( eu.
ScuIundu-se IuLu I Iuund ocIeunuI, I cuL LouL zIuu,
I, cu s deu de dunsuI, nIcI cuL. Eu se du de ceusuI mor(II,
ccI I sIm(eu, I se urLu eI u II p-ucI prIn preujm, dur de
vzuL nu-I vedeu. CL cu ocIeunuI prIn mure, pre pmunL,
prIn vzduI, dur nu-I vzu nIcIrI. CLre seur, obosIL de
uLuLu cuLure, sLrIg:
- CI Iu uruL-Le oduL. Te sImL c eLI p-ucI pe-uproupe,
dur nu Le vz. Tu m-uI bIruIL, u Lu s IIu.
Ducu uuzI eI c esLe bIruIL, se deLe bInIor jos dIn coudu
eI I se urL. mpruLuI n-uvu nIcI eI ce muI zIce, I I deLe
IuLu. Cund pIecur, I peLrecu cu mure cInsLe I uIuI, pun
uIur dIn mpr(Iu IuI.
Pe drum, eI sLLur s Iuc popus. $I dup ce mbucur
cuLe cevu, eI puse cupuI n pouIu eI I udormI. uLu de
mpruL, LoL uILundu-se Iu eI, I se scurgeu ocIII dup
Irumuse(eu I dup boIuI IuI. nImu I deLe bruncI I eu nu
se puLu oprI, cI I sruL. AIeodor, cum se deLepL, I Lruse
o puIm de uuzI cuInII n GIurgIu. Eu pIunse I I zIse:
- ! AIeodor drug, dur greu puIm muI uI!
- Te-um pImuIL penLru IupLu ce uI IcuL; ccI eu nu Le-
um IuuL penLru mIne, cI penLru ceIu ce m-u LrmIs pe mIne.
- ApoI bIne, Ir(Ioure, de ce nu mI-uI spus uu de ucus;
ccI uLuncI LIum I eu ce s Iuc; dur Ius, nIcI ucum nu e
LImpuI LrecuL.
PornInd I de uIcI, ujunser cu snLuLe Iu JumLuLe-
de-om-cIure-pe-jumLuLe-de-Iepure-cIIop.
- uL, m-um ncIInuL cu sIujbu, zIse AIeodor, I voI s
pIece.
uLu, cund vzu pe uceu Iuzm, se cuLremur de scurb I
nu voIu s rmuIe Iu dunsuI o duL cu cupuI.
SIuLuI se deLe pe Iung IuL I ncepu s-o IIngueusc cu
vorbe mIerIoILoure I s se Iu cu bIneIe pe Iung dunsu.
Dur IuLu I zIse:
- PIeI de dInuInLeu meu, suLuno, c Le LrImIL Iu mum-Lu,
uduI, cure Le-u vrsuL pe Iu(u pmunLuIuI.
SIu(enIu de neom se Lopeu de drugosLeu IeLeI, se Iungeu
cu burLu pe pmunL I umbIu cu oeIe, cu momeIe s
ndupIece pre IuL u-I Iuu de brbuL.
Dur, uI! IerILu-I-u sunLuIe(uI s se upropIe de dunsu!
CcI I (Ineu (InLuIL n Ioc cu ocIII cuL de coIo. DIn suLun,
dIn Iuzm, I dIn spurccIune nu-I muI scoLeu.
- PIeI, necuruLuIe, de pe Iu(u pmunLuIuI, s scupe Iumeu
de o cIum I de o IoIer cu LIne.
MuI sLruI ce muI sLruI, I ducu se vzu nIrunLuL pun
nLr-uLuL, Iuzmu pIesnI de necuz, cum de s IIe eI ocruL uLuL
de muIL de o cuLr de muIere.
ALuncI AIeodor nLInse coprInsuI su I pesLe moIu IuI
JumLuLe-de-om-cIure-pe-jumLuLe-de-Iepure-cIIop, Iu
de so(Ie pe IuLu IuI Verde mpruL I se nLourse Iu
mpr(Iu IuI.
Cund I vzur uIde gIouLeIe venInd LeuIr, uILurI cu o
so(Iour de-I rudeu I sLeIeIe de Irumous, I prIImIr cu
mure bucurIe; I, urcundu-se dIn nou n scuunuI
mpr(IeI, domnI I LrI n IerIcIre, pun se IsLovIr.
ur eu ncIecuI p-o eu I v-o spuseI dumneuvousLr
uu.
. Biutol cel bobos i ghigor{ol
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un bIuL. EI, de Iu nuLereu IuI, se pomenIse
bubos. Ce n-u IcuL eI cu s se cure(e de bube? dur n
deerL. BIe(II Iu joc I IeLeIe Iu Ior I IuIduIu I IugIuu de
dunsuI cu de o Iepr.
$I IIIndc n-uveu ncoLro, I eI, bIeL, I ngII(eu umuruI,
I rbdu. NIcI Lu joc, nIcI Lu veseIIe, nIcI Lu dezmIerdure. Se
uILu cu jInd Iu ceIIuI(I bIe(I I IIcI, cum unII se ncuruu
jucundu-se, cum uI(II se zbenguIuu cu IeLeIe, I rumneu Iu
dunII.
n LouLe zIIeIe se duceu eI Iu un pu( de uduceu up penLru
cus. DrumuI ns I eru pe Iu curLeu mprLeusc. nLr-o
zI, cund scouse up vzu n cIuLur un gIIgor(. BucurIu IuI,
c o s uIb n zIuu uceeu Iegum muI deosebIL. Cund, ce
s vezI d-Lu? peLeIe ncepu s-I vorbeusc:
- IcuIe, urunc-m Iur n pu(, I nu-(I Iuce pcuL cu
mIne, c muIL bIne (I-oI prInde I eu vroduL.
BIuLuI se mInun de usLu; cum de s vorbeusc un
peLe? SIm(I eI c LrebuIe s IIe ucI Iu mIjIoc cevu
nzdrvun I-I deLe drumuI n pu(.
uLu mpruLuIuI nu voIu cu nIcI un cIIp s se mrILe. Ce
nu Icu bIeLuI LuL-su, ce nu drese cu s-I deu IuLu Iu cusu
eI, dur cu s-o ndupIece, bu. EI nu-I du InImu s-I Iege
cupuI cu nIcI unuI dIn pe(ILorII ce veneuu s o ceur, deI
Lo(I eruu mpru(I I III de mpru(I.
BIuLuI ceI bubos ns de cuLe orI Lreceu cu coIu Iu up I
eu eru Iu IereusLr, vedeu c I LoL rude. EI nIcI s se gundeu
c penLru dunsuI se puneu Iu IereusLr, I c I pundeu pun
ce Lreceu, cI socoLeu c uu esLe eu de IeIuI eI cu zumbeLuI
pe buze. PusmILe IuLu mpruLuIuI, orI c cunoscuse c eI
o s IIe un om Irumos, orI c o Lrgeu u(u cu spre ursILuI eI.
AzI uu, muIne uu, pun ce, nLr-o zI, I cIem de vorbI
cu eI. S se prpdeusc bIuLuI de ruIne cund vzu c pe
dunsuI I cIeum! Se Icu rou cu sIecIu, se zpcI pun
nLr-uLuLu de nu LIu deocumduL s zIc nIcI dou boube
IegnuLe. ALuL de muIL se IusLucIse eI.
ApoI, (IIndu-I IIreu I Iuundu-I InImu n dIn(I, deLe
nILe rspunsurI de merse IeLeI LocmuI Iu InIm.
VezI c I vorbu IuI cu I u IeLeI eru vorb cu IIpIcI, druguI
neIcIII; IeLeI I LucuIu InImu nu-I LucuIu, dur IuI LIu c-I
LucuIu de sLu s-I Ius uIur dIn pIepL. $I dInLr-uceI mInuL,
nu LIu ce Iceu eI, nu LIu ce dregeu, c se pomeneu, Ir
voIu IuI, Lrecund pe Iu curLeu mprLeusc, Iu uu, numuI
cu s Lreuc.
EI I uILuse de peLe. Acum I uduse umInLe de dunsuI,
I ducundu-se Iu pu( nLr-o zI, se uIL nunLru I zIse:
- PeLe, peLIor, gIIgor(uIe drug, mI-uI zIs c uI s-mI
prInzI bIne oduL, oduL; rogu-Le, scup-m de bubeIe usLeu
urIcIouse I mpu(ILe.
N-upuc s sIureusc vorbu bIne, I ce s vezI dum-
neuLu? oduL I czu bubeIe, I rmuse curuL I IumInuL, cu
un puI de brud.
Cund I-u vzuL IuLu de mpruL uu mundru I Irumos, nu
s-u muI puLuL oprI, I I-u sruLuL. VezI c InImu I du bruncI
cLre dunsuI, I se bucur, nevoIe mure, c pusese ocIII pe
un uu boboc de IIcu.
Eu Irumous de pIcu, eI Irumos cu un bujor, vzu c sunL
numuI bunI de u se Iuu n csLorIe, I ducundu-se Iu
mpruLuI, LuLI su, I zIse:
- TuL, eu mI-um gsIL IogodnIcuI. Nu LIu ducu (Ie (I
pIuce orI bu, dur mIe mI sIuruIe InImu dup dunsuI.
- Cum se pouLe s-mI IucI Lu usL ruIne, IuLu meu?
Unde uI muI uuzIL Lu cu o IuL de mpruL s Iu de brbuL
pe un IIuIer-vunL, goIun I Ir nIcI un cpLuI?
- TuL, pouLe s IIe sruc, pouLe s IIe goIun, cum zIcI d-
Lu, dur esLe om de omenIe, deLepL I upoI mIe mI pIuce.
Eu um s LrIesc cu eI. Pe eI mI zIce InImu s-I Iuu. Ducu
nu veI voI s m nso(esc cu eI, s LII cu IoLrure c pe uI-
LuI nu Iuu, o duL cu cupuI.
Ducu vzu LuLI IeLeI, mpruLuI, c IIe-su pusese pIcIoruI
n prug I nu voIu nIcI n rupLuI cupuIuI s Iu pe uILuI de
brbuL, mI I-u IuuL bInIor pe umundoI, I-u bguL nLr-o bu-
LIe I I-u duL pe gurI.
EI ncepur u se bocI I u pIunge de mI (I se rupeu
rruncIII. EI, bIeL, nevInovuL, p(eu necuzuI dup urmu
IeLeI mpruLuIuI, ccI eI nIcI nu-I bLuse cupuI, bu nIcI c
vIsu c o s Iu de nevusL pe IuLu mpruLuIuI.
Vzund ns c cu boceIu nu o scouLe Iu nIcI un cpLuI,
se ruIn sIngur de sIne, cum de s se uruLe eI, cruce de
voInIc, uu pu(In Iu InIm cund se nLumpI de cuz n ne-
voIe, I ncepu u se gundI, cu ce ur Iuce s scupe de prIme-
jdIe.
Cund, oduL I venI n gund gIIgor(uI.
- !... zIse, gIIgor(uIe drgu(, ucum s Le vd! MI-uI duL
dovezI de nzdrvnIu Lu. $LIu c po(I muILe. Scup-m de
nevoIu n cure um czuL.
AbIu I IeI dIn gur vorbu ceu dIn urm, I, ce s vezI
dumneuLu? dInLr-o pcLous de buLIe, unde mI se Icu un
puIuL, de nIcI mpruLuI, LuLI IeLeI, nu uveu uu puIuL boguL
I mpodobIL cu de LouLe Irumuse(IIe IumeI. ALuLu numuI,
c buLIu ujunsese Iu mure, I ucesL puIuL ucoIo se nIIIn(.
MuI gundI o duL bIuLuI ceI bubos Iu gIIgor( I dorI cu
puIuLuI s se sLrmuLe nLr-o pdure.
DorIn(u IuI se mpIInI numuL cuL Le LergI Iu ocII.
Dur uu puIuL mIesLru nIcI c s-u muI vzuL, mre. TouLe
IucruoureIe dInLr-nsuI eru puse Iu runduIuIu Ior I LouLe
mI vorbeuu cu nILe nzdrvune.
EI ucoIo uu IcuL nunLu. u( Iu nunL uu IosL: IIureIe
pdurII, copucII ceI mre(I, IIorIceIeIe ceIe Irumouse,
pusrIIe vzduIuIuI I sLeIeIe ceruIuI mpreun cu sunLu
Iun.
TrIuu ucoIo eI cu n sunuI mumeI Ior. Unde s uuzI Iu
dunII ceurL! IerILu sunLuIe(uI s vezI Iu dunII neunIre.
CcI dIuvoIuI vrujbeI nu cuLezu s-I vure coudu nLre eI.
$I uu peLrecund eI, csLorIu Ior Iu bInecuvunLuL cu un
copIIu, ce se nscu mpILouL cu un pIepL de uur. Mum-
su, IuLu mpruLuIuI, cum I vzu uu, se sperIe, I I I puse
gund ru.
Dur IIInd roduI punLeceIuI su, I Iu mII s-I Iuc de
peLrecunIe. Se duse decI de-I puse nLr-un pom nuIL I I
npusLI ucoIo.
VenInd ursILoureIe, eIe ursI pe copII c vu ujunge om
mure; c vu rIdIcu LuIpInu dIn cure IeIse m-su, Iu mure
mrIre; c Irunu I-o vu uduce o pusre; c vu nLumpInu un
zubruc bun de Iu uI IrnILoureI suIe, dIn cure vu scpu cu
Iu( curuL; upoI c vu II pov(uIL de o uIL pusre.
$I n udevr, cIIur de u douu zI ncepu u venI un vuILur n
LouLe zIIeIe, I u-I uduce de muncure.
n vremeu uceusLu, mpruLuI, LuLI IeLeI, pIecuse n
vunLoure cu o muI(Ime de curLenI, sIujILorI I vunLorI. $I
vuneuz IcI, vuneuz coIeu, se deprLuse de oumenII sI, pe
nebguLe n seum. Cum, cum, eI se rLcI, rmuInd numuI
cu credInceruI su. E! ce Le IucI Lu ucum? ccI seuru se
upropIe, I Ioc de repuus nu esLe, I cus de gzduIL nIcI
pomeneuI.
ToL bujbuInd eI prIn umurg, deLe pesLe puIuLurIIe
bIuLuIuI ceIuI bubos. Cum ujunser, descIecur, I voInd
s Iege cpsLruI cuIuIuI de propLeuuu por(II, uceusLu I
nIrunL, zIcundu-Ie:
- De, m negIIobIIor, du ce, uIcI Iegu(I voI cuII? IocuI cuII-
or esLe Iu grujd.
mpruLuI rmuse sLuIpIL de mIrure. $I upoI I venI I cu
ruIne cum eI, mpruLuI, s IIe musLruL de o propLeu.
$I, LoL sLrungund pumnII I dIn(II de necuz, se pIImbu de
coIo pun coIo pe dInuInLeu por(II, cu s se muI rcoreusc
nI(eI I s-I usLumpere necuzuI.
BubosuI vzu de pe IereusLr c LoL umbI pe dInuInLeu
por(II nILe oumenI, Iucru ce nu muI vzuse eI de cund In-
Lruse n buLIe, cobor scuru puIuLuIuI I venI Iu pourL de
poILI pe uceLI cILorI nunLru I-I ospL cu pe nILe ou-
menI de omenIe I rLcI(I.
SLpunII puIuLuIuI cunoscur pe mpruLuI, dur eI nu-I
cunoscuser pe dunII, vezI c nIcI nu-I Lrsneu IuI prIn cup
cu eI s muI LrIusc.
mpruLuI nIcI n-uveu vreme s se mInuneze de ceeu ce
vzu n uceIe puIuLurI. N-upucu s prIveusc cu bgure de
seum Iu IucrurIIe ce mergeuu sIngure I-I Iceuu sIujbu, I
sLu s uscuILe Iu uILeIe curI vorbeuu I se mbrbLuu unu pe
uILu Iu Iucru. Musu se puse n IInILe I cu bun runduIuI.
TouLe I uveuu vLuIuI Ior: LucumurIIe meseI, LrncnIIe
de Iu bucLrIe, uLernuLurIIe, mLurIIe de cus I de curLe,
grujdurIIe, curLeu, LouLe eruu cu runduIeIIIe Ior.
Dup ce ospL cu un mpruL, u douu zI pIecur
vunLorII ceI rLcI(I. GsInd o poLec cure I scouse Iu
IumInI, de unde cunoscur drumuI, mpruLuI pIec Iu
curLeu IuI cu IoLrure desvurIL u pune gonucI curI s uIIe
uIe cuI eruu puIuLurIIe uceIeu dIn coprInsuI mpr(IeI suIe,
I despre cure nImenI nu-I povesLIse nImIc. EI uveu de gund
cu s poruneusc muI upoI s I-I uduc IuI ucoIo.
VuILuruI urmu u IrnI copIIuuI IepduL de m-su I pus
n copucI, cureIe creLeu repede cu o IIoure, pun ce nLr-o
zI se (Inu vuILurouIcu dup dunsuI s vuz unde LoL vIne eI.
Cund prIvI ceeu ce Iceu, I zburII peneIe de pe dunsu I
puse gund ru copIIuIuI. Eu se uscunse I sLeLe ucoIo pun
ce pIec vuILuruI.
Cum se duse eI, vuILurouIcu venI Iu copII I cu pIIscuI
ncepu u cIocnI n pIepLuI copIIuIuI, cu s-I mnunce
rruncIII. PIepLuI IIInd Lure, penLru c eru, cum zIseI, de
uur, nu-I puLu spurge uu Iesne. CopIIuI, cum sIm(I cIoc-
nILurIIe vuILurouIceI, nLInse munuI(eIe, purc I-ur II
nv(uL cInevu, upuc pe vuILurouIc de guL, I sLrunse, I
sLrunse, pun ce o sugrum I czu jos mourL.
ALuncI I copIIuI, coborundu-se dIn copucI, o upuc
ruznu pe cump. n cuIe se nLuInI cu un cocor. Cum I vzu,
se mprIeLenI cu eI. CocoruI dund pesLe o uu bunLuLe I
Irumuse(e de copII, nu se muI ndur u se dezIIpI de dunsuI,
I LrIuu mpreun n cuIbuI IuI. GsInd o curLe pe unde
coIIndu cocoruI, o uduse bIuLuIuI, I ucesLu nv( s
cILeusc I s scrIe.
Dup ce se muI mrI bIuLuI, cocoruI I nv( u Iuce o
IunLre, cu cure se pIImbu pe up. EI Iuu oumenI cu dunsuI
n IunLre, cu cure se nv(u Iu munuL. MuI LurzIu eI I I
nLrecu Iu meLeuguI de u munu IunLreu I I pIImb I pe
dunII.
PIImbundu-se eI uu pe up, u zrIL puIuLurIIe LuLIuI su.
A cerceLuL ce eru uceeu I u uIIuL c ucoIo LrIeLe o perecIe
de oumenI. EI s-u dus s Iuc cunoLIn( cu dunII. AcoIo,
dIn unu, dIn uILu, se dur n vorb I despre copII, I uII c
eI esLe copIIuI Ior.
Dup uceusLu prIn(II I rugur s rmuIe cu dunII. EI nu
voI, vezI c ursILu IuI I Lrgeu n uIL purLe.
Se puse n IunLre I IeI Iu Iume. AcI ducu ujunse, deLe
pesLe puIuLurIIe mpruLuIuI, LuLI m-sII.
Cum I vzu mpruLuI, nu LIu ce purc I zIceu s Iu n
nume de bIne pe ucesL june. ur IuI, Ir s LIe de ce, I
LucuIu InImu de bucurIe. VezI c, mre, sungeIe up nu se
Iuce, I rubedenIu Iu rubedenIe Lruge cu ucuI Iu mugneL.
EI InLr n sIujb Iu mpruLuI. $I IsprvIIe ce uduse
mpr(IeI prIn IscusIn(u IuI Icu pe mpruL s uIb pe
ucesL Lunr muI de uproupe uI su.
IInd LoL pe Iung mpruLuI, I vzund udeseu pe IuLu
mpruLuIuI, ccI dup surgIIunIreu IeLeI ceIeI murI
dobundIse mpruLuI uIL IuL, I bLu gundurIIe s se
nLInz pun Iu dunsu I nu greI, ccI I eu pusese ocIII pe
dunsuI. nLr-o zI se ncumese u-I Iuce cu musLu(u, dur cum
cu sIIuI; eu se uIL guIe Iu dunsuI. AzI uu, muIne uu,
pun ce nLr-o zI merser umundoI nuInLeu mpruLuIuI,
ddur n genuncII, mrLurIsIr c sunL ndrgI(I, I se
rugur de mpruLuI s-I csLoreusc.
mpruLuI, cureIe LIu de puLurumu ceIeI dInLuI IeLe, nu se
mpoLrIvI nIcI o cIrL de LImp, cI LIInd I pe bIuL deLepL I
uger Iu mInLe, puse de Ie Icu un puI de nunL de LIu c s-u
dus pomInu.
ApoI IIInd I bLrun, se cobor dIn scuunuI mpr(IeI I I
urcur pe dunII, curI domnIr cu omenIe cuLe zIIe uvur.
$I ncIecuI p-o eu eLc.
. Buluorol cel co upte cupete
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL nLr-o (ur un buIuur mure, nevoIe de cup. EI
uveu upLe cupeLe, LrIu nLr-o group, I se Irneu numuI
cu oumenI. Cund Ieeu eI Iu muncure, LouL Iumeu Iugeu, se
ncIIdeu n cuse I sLu uscuns pun ce-I poLoIeu Ioumeu
cu vreun drume( pe cure I Lrgeu u(u Iu mourLe. To(I ou-
menII IocuIuI se LunguIuu de ruLuLeu I de IrIcu buIuuruIuI.
RugcIunI I cuLe n Iun I n soure se Icuser, cu s scupe
Dumnezeu pe bIuLu omenIre de ucesL nes(Ios buIuur, dur
n deerL.
eI de IeI de IermecLorI Iuser uduI, ns rmuser
ruInu(I cu vrujeIe Ior cu LoL.
n ceIe dIn urm, ducu vzu mpruLuI c LouLe sunL n
deerL, IoLr cu s deu pe IIIcu IuI de so(Ie I jumLuLe
mpr(Iu su uceIuI voInIc, cure vu scpu (uru de uceusL ur-
gIe, I deLe n LIre Iu LouL Iumeu IoLrureu su.
ur dup ce se duse vesLeu n (ur, muI muI(I voInIcI se
vorbIr s meurg mpreun Iu pund I s munLuIusc (uru
de un uu buIuur nIrIcouL. EI se n(eIeser nLre dunII cu
s Iuc un Ioc Iu murgIneu ceL(II, cure eru muI upropIuL
de IocuI unde LrIu buIuuruI, I n cure ceLuLe eru I scuunuI
mpr(IeI, I ucoIo s sLeu s prIvegIeze pe rund cuLe unuI,
unuI, pe cund ceIIuI(I s se odIIneusc; I cu nu cumvu ceIu
ce ur II de pund s dourm I s vIe buIuuruI s-I mnunce
d-u guLu, Icur IegLur cu ceIu cure vu Isu s se sLIng Io-
cuI s IIe omoruL, drepL pedeups ducu vu dormI cund ur
LrebuI s IIe deLepL.
Cu uceLI voInIcI se nLovrI I un om verde, puI de
romun, LII coIeu, cure uuzIse de IgduIn(u mpruLuIuI I
venIse s-I ncerce I eI norocuI.
PornIr, decI, cu Lo(II, I uIeser un Ioc uproupe de
group I se puser Iu pund.
PundIr o zI, pundIr dou, pundIr muI muILe zIIe, I nu
se nLumpI nImIc. ur cund Iu nLr-unu dIn zIIe, cum dup
usIIn(ILuI soureIuI, pe cund eru de rund vILeuzuI nosLru s
pundeusc, IeI buIuuruI dIn group I se ndrepL cLre
voInIcII curI dormeuu pe Iung Ioc.
VILeuzuIuI cure prIvegIeu, I se Icuse InImu cuL un
purIce, dur, mbrbLundu-se, se repezI, I unde se
urunc, mre, usupru buIuuruIuI cu subIu gouI n mun, I
se IupL cu dunsuI, pun I venI bIne I IurL! I LuIe un cup,
IurL! I-I muI LIe unuI, I uu cuLe unuI, cuLe unuI pun I
LIe use cupeLe.
BuIuuruI se zvurcoIeu de durere I pIesneu dIn coud, de
Le Iuu IIorI de spuIm, vILeuzuI nosLru ns se IupLu de
mourLe I obosIse, Iur LovurII sI dormeuu duI.
Duc vzu eI c LovurII sI nu se deLeupL, I puse
LouLe puLerIIe, se muI urunc o duL usupru grozuvuIuI bu-
Iuur I-I LIe I cupuI ce-I muI rmsese. ALuncI un sunge
negru Ius dIn eu, IIur spurcuL, I curse, I curse, pun ce
sLInse I Ioc I LoL.
Acum ce s Iuc vILeuzuI nosLru, cu s nu gseusc IocuI
sLIns, cund s-or deLepLu LovurII IuI, ccI IegLuru Ior eru
cu s omoure pe uceIu cure vu Isu s se sLIng IocuI. S-
upuc muI nLuI I scouse IImbIIe dIn cupeLeIe buIuuruIuI, Ie
bg n sun I IuLe, cum puLu, se suI nLr-un copucI nuIL, I
se uIL n LouLe pr(IIe, cu de vu vedeu undevu vro zure de
IumIn, s se duc I s ceur nI(eI Ioc, cu s u(u(e I eI pe uI
Ior ce se sLInsese.
CL nLr-o purLe I nLr-uILu I nu vzu nIcIrI IumIn. Se
muI uIL o duL cu mure bgure de seum I zrI nLr-o
deprLure nespus o scIInLeIe ce ubIu IIcreu. ALuncI se
deLe jos I o pornI nLr-ucoIo.
Se duse, se duse, pun ce deLe de o pdure, n cure
nLuInI pe MurgII, I pe cure I oprI pe Ioc, cu s muI
nLurzIe noupLeu. Merse dup uceeu muI depurLe I deLe
pesLe MIuznoupLe, I LrebuI s o Iege I pe dunsu cu s nu
deu pesLe MurgII. Ce s Iuc, cum s dreug cu s
IzbuLeusc? O rug s-I ujuLe u Iuu un copucI n spInure,
cure, zIceu eI, I LIuse de Iu rdcIn; o nv( eI s se puIe
cu spuLeIe s mpIng, pe cund eI LoL cu spuLeIe Iu copucI de
ceeuIuIL purLe vu Lruge cu muInIIe, cu s-I pIce n spInure I
s-I Iu s se duc Iu Lreubu IuI.
MIuznoupLe, de mII I de rugcIuneu ce-I Icu, se puse
cu spuLeIe Iu copucIuI cure I-I urL vILeuzuI I, pe cund
mpIngeu, eI o Ieg de copucI cobz, I pornI nuInLe, c n-
uveu vreme de pIerduL.
Nu Icu muIL cuIe I nLuInI pe ZorII, dur IuI ZorII nu
preu I du meII u sLu muIL de vorb, ccI, zIceu eI, se duce
dup MIuznoupLe, pe cure o Iuuse n goun. cu ce Icu
I-I puse I pe dunsuI Iu bun runduIuI, cu I pe ceIIuI(I doI,
dur cu muI mure bLuIe de cup. ApoI pIec nuInLe I se
duse pun ce ujunse Iu o peLer mure, n cure zrIse IocuI.
AcI deLe pesLe uILe nevoI. n peLer ucoIo LrIuu nILe
oumenI urIuI curII uveuu numuI cuLe un ocII n IrunLe.
Ceru Ioc de Iu dunII, dur eI, n Ioc de Ioc, puser munu pe
dunsuI I-I Iegur. Dup uceeu uezur I un cuzun pe Ioc cu
up I se gLeuu s-I IIurb cu s-I mnunce.
Dur LocmuI cund eru s-I urunce n cIdure, un zgomoL
se uuzI nu depurLe de peLeru uceeu, Lo(I IeIr, I Isur pe
un bLrun de uI Ior cu s Iuc usL Lreub.
Cum se vzu vILeuzuI nosLru sIngur numuI cu uncIIuuI,
I puse gund ru. UncIIuuI I dezIeg cu s-I buge n cuzun,
dur voInIcuI nduL puse munu pe un LcIune I-I uzvurII
drepL n ocIIuI bLrunuIuI, I orbI, I upoI Ir s-I deu
rguz u zIce nIcI curc! I puse o pIedIc I-I Icu vunL n
cuzun.
u IocuI dup cure venIse, o upuc Iu snLousu, I
scp cu Iu( curuL.
Ajungund Iu ZorII, I deLe drumuI. Dup uceeu o LuII Iu
Iug I IugI pun ce ujunse Iu MIuznoupLe, o dezIeg I pe
dunsu, I upoI se duse I Iu MurgII pe cure I LrImIse s-I
vuz de Lreub.
Cund ujunse Iu LovurII sI, eI LoL muI dormeuu. Nu
ncepuse, vezI, nc u se urLu uIbuI zIIeI, uLuL de Iung Iu
noupLeu, IIIndc voInIcuI I oprIse cursuI, I uu uvu LImp
desLuI s coIInde dup IocuI cure I LrebuIu.
N-upuc s u(u(e IocuI bIne I LovurII sI, deLepLundu-
se, zIser:
- Dur Iung noupLe Iu usLu, mI vere.
- ung du, verIcuIe, rspunse vILeuzuI.
$I se umIIu dIn IouIe cu s uprInz IocuI.
EI se scuIur, upoI ncepur u se-nLInde I u cscu, dur
se cuLremurur cund vzur numIIu de IIgIIoun Iung
dunII I un Iuc de sunge cuL pe coIo. ZguIr ocIII I cu mure
mIrure bgur de seum c cupeLeIe buIuuruIuI IIpsesc, Iur
vILeuzuI nu Ie spuse nImIc dIn ceIe ce p(Ise, de Leum s
nu InLre ur nLre dunII, I se nLourser cu Lo(II n oru.
Cund ujunser n ceLuLe, LouL Iumeu se veseIeu cu mIc cu
mure de ucIdereu buIuuruIuI, du Iuud sIunLuIuI c Lrecuse
noupLeu uIu Iung, muI ujunser o duL Iur Iu zIu I rIdIcu
pun n nuILuI ceruIuI pe munLuILoruI Ior.
VILeuzuI nosLru, cure vzuse I eI IIpsu cupeLeIor, nu se
IrmunLu deIoc cu IIreu, IIIndc se LIu curuL Iu InIm, I
pornI cLre curLeu mprLeusc, cu s vuz ce s-o uIege cu
cupeLeIe Ir IImbI, ccI eI n(eIesese c uIcI LrebuIe s se
jouce vreo drcIe.
PusmILe, bucLuruI mpruLuIuI, un (Igun negru I buz-
uL, se dusese d-u mInune s vuz ce muI uIu, buIu, pe Iu
IIcII ce sLuu Iu pund. $I ducu deLe pesLe dunII dormInd
I pesLe dIIunIu spurcuL Ir rsuIIure, eI se urunc cu
suLuruI de Iu bucLrIe I-I LIe cupeLeIe. ApoI merse Iu
mpruLuI cu cupeLeIe I I Ie urL, IIIndu-se c eI u IcuL
Izbundu.
ur mpruLuI ducu vzu c se nI(Ieuz bucLuruI
cur(II cu Izbund, Icu o mus mure, cu s-I Iogodeusc cu
IIe-su, I pusese n gund s Iuc o nunL, unde s cIeme pe
Lo(I mpru(II.
|IgunuI urLu Iu LouL Iumeu IuIneIe suIe pe cure Ie
umpIuse de sunge, cu s IIe crezuL.
Cund ujunse vILeuzuI nosLru Iu puIuL, mpruLuI cu voIe
bun edeu Iu mus, Iur cIoropInu sLu n cupuI meseI pe
upLe perne.
Cum ujunse Iu mpruL, I zIse voInIcuI:
- PreunI(uLe mpruLe, um uuzIL c ourecIne s-ur II
IuduL cLre mrIu-Lu c eI ur II ucIs pe buIuur. Nu e
udevruL, mrIu-Lu, eu sunL uceIu cure I-um omoruL.
- MIn(I, mojIcuIe, sLrIg (IgunuI ngumIuL, I porunceu
sIujILorIIor s-I deu uIur.
mpruLuI, cure nu preu credeu s II IcuL (IgunuI usL
voInIcIe, zIse:
- Cu ce po(I dovedI zIseIe LuIe, voInIcuIe?
- ZIseIe meIe, rspunse vILeuzuI, se poL dovedI preu bIne,
poruncI(I numuI cu muI nLuI s se cuuLe ducu cupeLeIe bu-
IuuruIuI, cure sLuu coIeu Iu IveuI, uu I IImbIIe Ior.
- S cuuLe, s cuuLe, zIse buInI(u.
EI ns o cum bguse pe munIc, dur se preIceu c nu-I
pus.
ALuncI cuLur I Iu nIcI unuI dIn cupeLe nu gsIr IImb,
Iur mesenII nmrmurIr, ccI nu LIuu ce vu s zIc usLu.
|IgunuI, cure o sIecIIse de LoL, I cure se cIu de ce n-u
cuLuL cupeLeIe n gur, muI nuInLe de u Ie uduce Iu
mpruLuI, sLrIg:
- Du(I-I uIur c e un smInLIL I nu LIe ce vorbeLe.
mpruLuI ns zIse:
- Tu, voInIcuIe, vu s zIc ne duI s n(eIegem c uceIu u
omoruL pe buIuur cure vu urLu IImbIIe.
- ugI d-ucoIo, mpruLe, zIse (IgunuI cure Lremuru cu
vurgu I se-ngIbenIse cu ceuru, nu vezI c cuIIcuI sLu esLe
un deucIIuL, cure u venIL uIcI s ne umgeusc?
- CIne umgeLe, rspunse voInIcuI IInILIL, s-I Iu ped-
eupsu.
EI ncepu upoI u scouLe IImbIIe dIn sun I u Ie urLu Iu
LouL udunureu, I de cuLe orI urLu o IImb de uLuLeu orI
cdeu I cuLe o pern de sub (Igun, pun ce, n ceIe dIn
urm, czu I eI de pe scuun, uLuL de Lure se sperIuse dII-
unIu.
Dup uceeu voInIcuI nosLru spuse LouLe cuLe u p(IL, I
cum u IcuL de u (InuL noupLeu uLuL de muIL LImp.
Nu-I LrebuI mpruLuIuI s se gundeusc muIL I s vuz
c voInIcuI cure vorbeu uveu drepLuLe, I cum eru de
supruL pe (Igun, penLru mIeIIu I mIncIunu IuI ceu
neruInuL, poruncI I numuIdecuL se uduse doI cuI
nenv(u(I I doI sucI de nucI, Ieg pe (Igun de coudeIe cuII-
or I sucII de nucI I Ie deLe drumuI.
EI o Iuur Iu Iug prIn smurcurI, I unde cdeu nucu,
cdeu I buc(Icu, pun ce s-u prpdIL I (Igun I LoL.
n urm pregLIndu-se IucrurIIe, dup cuLevu zIIe Icu
nunL mure, I Iu romunuuI nosLru pe IuLu mpruLuIuI
de so(Ie, I (Inu veseIIe mure I nemuIpomenIL muI muILe
spLmunI, puIndu-I I n scuunuI mpr(IeI, Iur IuLu
Icrm I muI(umI IuI Dumnezeu c u scpuL-o de sIu(enIu
pmunLuIuI, de IurupInu spurcuL.
Erum I eu p-ucoIo I dedeum ujuLor Iu nunL, unde
crum up cu cIuruI, Iur Iu sIurILuI nun(eI uduser un co
de prune uscuLe s urunce n uIe gurI cscuLe.
ncIecuI p-o eu eLc.
q. Brouscu {estous ceu Iermecut
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL, I eI uveu LreI IecIorI. Cund Ie-u
venIL I Ior vremeu de nsurLoure, Ie-u zIs mpruLuI:
- DrugII meI copII, v-u(I IcuL murI; merge(I de v cuLu(I
ursILeIe, cu s InLru(I I voI n runduI oumenIIor.
- VorbeIe LuIe, LuL, sunL penLru noI cu o Icoun Iu cure ne
ncIInm, rspunser copIII I, dup ce I sruLur munu,
se gLIr, cure muI de cure, s pIece muI curund.
IuI ceI mure se mbrc cu IuIneIe ce Ie uveu eI muI
bune, Iu ousLe cu dunsuI I bneL de ujuns.
Mergund spre rsrIL, ujunse Iu curLeu unuI mpruL cure
uveu o IuL, sIngur Iu prIn(I. O pe(I de Iu LuLI eI,
mpruLuI, I nvoIuIu se I Icu.
Asemeneu I ceI mIjIocIu, dup ce se dIcIIsI I eI cum
LIu muI bIne, pIec I eI nspre upus. Ajunse I eI Iu curLeu
unuI uIL mpruL, cureIe usemeneu uveu o IuL. cur
vorbu, I IuLe, IuLe, se IogodI I eI cu dunsu.
Pe IIuI ceI muI mIc, ns, nu-I Lrgeu InImu u pIecu n
pe(IL. Dur n-uvu ce-I Iuce cupuIuI, ccI LuL-su I LrImILeu
nLrunu s cuuLe u se cpLuI I eI. u I dunsuI nILe
IuIne, numuI s nu zIc nescIne c nu s-u gLIL, I de
cIeILuIuI ce pe up nu curge, I pIec I eI, LII, cum n
doruI IeIII.
Dur unde s se duc? NIcI eI, Iuc, nu LIu. MIcu I eI
pIcIoureIe u Iene, unuI dup uILuI nuInLeu IuI, numuI s
zIc c umbI, upuc pe o crure ce nLuInI n cuIe, I merse
pe eu, Ir s-I deu seumu unde se duce. Cund, ce s vezI
d-Lu? PoLecu pe cure upucuse, I scouse drepL Iu un eIeLeu
mure. n cuIe vzu o nuIu Iung de uIun pe cure o Iu, uu
de IIorIIe mruIuI, Ir s LIe ce ure s Iuc cu dunsu.
Ajungund pe murgIneu eIeLeuIuI, se uez I eI ucoIo jos,
I, prIvInd cu nedomIrIre, Iu uu numuI cu s zIc I eI c
Iuce cevu, bIceu cu nuIuuu prIn up, I Iceu Iuz cum sure
sLropII de up, cund o Ioveu. ApoI ncepu u cugeLu. EI vedeu
c IIecure sLrop de up, cund pIc nupoI Iu muLc, se Iuce
cuLe un urmeun (cerc) mpregIuruI IuI, I de ce merge se
mreLe, pun ce InLr IurI n sunuI muLceI de unde u
IeIL, Ir muI pe urm s se cunousc nIcI IocuI unde u
pIcuL sLropuI, nIcI nLIndereu urmeunuIuI dIn gIuruI IuI, cI
LoLuI rmuneu cu muI-nuInLe, udIc Iu(u upeI IucIe cu o
ogIInd.
EI eru dus cu gundurIIe. Se uILu I nu muI vedeu, LoL du
cu nuIuuu n up, I nu LIu ce Iceu. Nu muI sIm(eu duc
esLe, orI nu muI esLe. Cund, IuL c o brousc (esLous IeIse
pe IucIuI upeI, I se uILu guIe Iu dunsuI. Unde Ioveu eI cu
nuIuuu, I unde se descIIdeu LuIuzurIIe cure nconjuru
vurIuI nuIeIeI, ucoIo, (uL! I dunsu, I ocIII de Iu dunsuI nu
I-I muI Iuu.
Se uILu Iu dunsuI purc s-I sourb cu prIvIreu. Dur eI nu
vedeu, nu uuzeu. ALuLu eru de dus cu mIn(IIe.
n ceIe dIn urm, cum, cum, bg de seum c o brousc
(esLous se (Ine dup vurIuI nuIeIeI IuI. Se uIL I eI Iu
dunsu, I purc I zIceu InImu cevu, dur nu prIcepu nImIc.
Cund se LrezI bIne dIn cugeLrIIe IuI, vzu c soureIe d
n usIIn(IL. Se scuI bInIor, Ir s-I pese de cevu, I se
duse ucus.
A douu zI IurI uu Icu, Ir s-I pIesneusc prIn cup
cevu, I Ir s-I muI uduc umInLe c pIecuse n pe(IL.
A LreIu zI, cum se scuI, pIec IursI Iu murgIneu
eIeLeuIuI. PusmILe I Lrgeu u(u Iu ursILu IuI.
$I cum sLu eI ucoIo I se jucu cu nuIuuu n up, Iur
brouscu (esLous I LoL sreu pe dInuInLe I se uILu Iu dunsuI
cu dor, I uduse umInLe, Iu urmu urmeIor, c eI eru pIecuL
n pe(IL, I c Iru(II IuI eruu u se nLource u douu zI cu Iogod-
nIceIe Ior.
TocmuI cund voI s se scouIe I s pIece spre u merge s-
I ncerce I eI norocuI, IuL c brouscu muI (unI o duL, Iur
eI I urunc ocIII Iu dunsu muI cu bgure de seum. Se uIL
drepL n ocIII brouLeI, I sIm(I un nu LIu ce, coIeu Iu
InImIour, pure c I sgeLuse cevu. $ezu IurI jos. Ar II
voIL s pIece, dur purc I pIronIse cInevu IocuIuI. MuI voI
eI s Iuc cevu cumvu, uu cu s se deprLeze, dur n
deerL. PIcIoureIe nu se muI mIcur, cu I cund ur II IosL
buLucILe.
Se mIr de usL IuncezeuI. $I, muI uruncundu-I
cuLLuru Iu brousc, vzu ocIII eI, pure c sLrIuceu de un
Ioc ce sIm(eu c I uLInge. ALuncI I Iu InImu n dIn(I I
sLrIg:
- AsLu s IIe IogodnIcu meu.
- (I IourLe muI(umesc, druguI meu IubIL, I rspunse
uLuncI brouscu. CuvunLuI Lu u sIrumuL LouLe IurmeceIe ce
m (Ineuu nIn(uIL. Tu eLI ursILuI InImII meIe. Pe LIne Le
voI urmu pun voI uveu vIu( n mIne.
Se sperIe ourecum, IIuI de mpruL, cund uuzI pe brousc
vorbInd.
Ar II rupL-o d-u Iugu, dur gruIuI eI eru duIce I vIersuI cu
IIpIcI ce uveu I Icu s-I rmuIe LIpIIe IIpILe de IocuI unde
sLu.
Brouscu se deLe de LreI orI pesLe cup I se Icu o zun
gIngue, I pIpund, I Irumous; cum nu se muI uIIu sub
soure. I veneu IIcuIuI, de drug, s o sourb nLr-o IIngur
de up. Dur se oprI, I nu Icu nIcI o mIcure, cu s nu su-
pere orI s ndrLnIceusc pe zunu u venI dup eI, ccI
sIm(I c, de ucI nuInLe, Ir dunsu nu vu puLeu LrI.
Se puser Iu vorb, I nIcI eI nu LIuu ce vorbesc. AcI
ncepeuu unu, ucI Isuu uILu, pun ce se pomenIr c umur-
gIse. $I IIIndc u douu zI eru s vIe Iru(II cu IogodnIceIe Ior,
spuse zuneI c se duce s nLIIn(eze I eI pe LLune-su c u
s-I uduc I eI IogodnIcu.
Brouscu InLr IurI n eIeLeu, Iur dunsuI pIec Iu curLeu
mprLeusc. Mergeu eI, dur purc-I LoL opreu cInevu n
cuIe. se preu c-I Lruge cInevu de Iu spuLe de IuIne. EI se
LoL nLorceu de se uILu nupoI. Nu vedeu nImIc, ns eI I LoL
nLorceu cupuI I se uILu. Noroc c I se scurLuse cuIeu I
ujunse ucus, ccI, de (Ineu drumuI muI Iung, Le mIr de nu
rmuneu cu guLuI sLrumb, de uLuLu uILuL nupoI.
Duc ujunse I gsI pe Lo(I uI Ior udunu(I Iu LuLI su,
ncepu s Ie povesLeusc IreLenIu ceIor ce I se nLumpIuse.
Cund ujunse s Ie spuIe c u zIs brouLeI: "Tu s III Iogod-
nIcu meu", Lo(I se umIIur de rus deoduL I ncepu u-I cum
Iuu pesLe pIcIor cu vorbe n doI perI I cu gIume nesruLe.
Vru eI s Ie spuIe cIne u IosL brouscu, dur nu-I deLer
rguz, ccI I Iuuu vorbu dIn gur, I-I cum dedeuu n
LrbceuI cu gruIurI cure muI de cure pcIILoure.
Ducu vzu, Lcu dIn gur I ngII(I ruIneu ce-I Icur
Iru(II nuInLeu LuLIuI su. Se gundI eI: "Acum o mIe de
vorbe un bun nu Iuce. us, I zIse eI, s vedem c cIne
rude muI Iu urm, rude muI cu IoIos".
A douu zI IIecure IIcu zbur Iu IogodnIcu su. ur
mpruLuI puse de mpodobI puIuLuI I ceLuLeu cuL se puLu
muI Irumos, cu s-I prIImeusc nurorIIe. OumenII umbIuu
ceLe, ceLe prIn ceLuLe, cu n zI de srbLoure, osLuII se
gLIr cu de uIuI, pun I copIII se veseIeuu de veseIIu
mpruLuIuI.
VenIr unuI dup uILuI IecIorII ceI muI murI uI
mpruLuIuI cu IogodnIceIe Ior. Ce e drepL, I eIe eruu Iru-
mouse, IuIneIe pure c Ie eruu LurnuLe pe dunseIe. Iecure
I udusese zesLre nsemnuL: robI, cuI, cru(e IerecuLe; I Ie
prIImIse mpruLuI cum se cuvIne mpru(IIor I IIIIor de
mpru(I.
EI, ducu se udunur Iu un Ioc, uduser vorbu IurI de-
spre brouscu IruLeIuI Ior ceIuI muI mIc, I ncepur
mpreun cu IogodnIceIe Ior u grI despre dunsuI cum n
dodII.
I (Inur de ru LuLI Ior, ccI de, orIce s-ur zIce, IIu I eru
I I mIc, I I dureu Iu InIm cund I Iuuu n rus, dur LouLe
Iur n deerL, ccI, deI nu muI vorbeu de ru uIeveu n
Iu(u mpruLuIuI, pe dIn dos, ns, I bLeuu mendreIe,
cum voIuu, I dedeuu couLe de rudeuu, I cIIur se vorbIr,
umundoI Iru(II cu IogodnIceIe Ior, s Iuc pe IruLeIe Ior muI
mIc de rus I ocur, cund vu venI cu brouscu (esLous
nuInLeu mpruLuIuI.
IuI ceI mIc uI mpruLuIuI ducu se duse I eI s-I uduc
IogodnIcu, brouscu ceu (esLous IeI dIn eIeLeu Iu dunsuI,
se deLe de LreI orI pesLe cup I se Iucu om cu Lo(I oumenII.
VorbIr ce vorbIr, upoI IIuI mpruLuIuI I zIse s se
gLeusc s meurg. ALuncI eu I rspunse:
- DruguI meu IogodnIc, LrebuIe s LII c I eu sunL IuL
de mpruL, I nc IuL de mpruL mure, I uvuL, I puLer-
nIc. Dur bIesLemuLeIe de Iurmece ne-u ucoperIL puIuLurIIe
cu upu uceusLu murdur, mpr(Iu ne-u IosL rpIL-o
dumunII, I pe mIne m-u IcuL precum m-uI vzuL.
VorbeIe eI mIerouse, vIersuI eI pIcuL, de pure c Le un-
geu Iu InIm, nu uILcevu, zpcIse ourecum pe bIeLuI IecIor
de mpruL, dur, (IIndu-I IIreu I nepIerzundu-I
cumpLuI, eI I muI zIse:
- us usLeu ucum. OduL duc Le-um uIes, Lu eLI u meu,
IIoncneusc Iumeu ce vu vreu. GLeLe-Le, (I zIc, I uIdem,
c ne uLeupL LuLI, cu Iru(II I cu cumnuLeIe meIe.
- u noI esLe obIceIuI, udog zunu, cu nuInLe de u merge
Iu cununIe, s ne mbIem.
- Ne vom mbIu Iu puIuLurIIe LuLIuI meu, rspunse eI.
- De ce s muI Iucem p-ucoIo LevuLur? S ne mbIem
ucI.
$I Icund un semn cu munu, upu eIeLeuIuI se Lruse nLr-o
purLe I nLr-uILu, I n IocuI IuI se vzur nILe puIuLurI,
sLrIucILoure de podoube, ncuL Iu soure Le puLeuI uILu, dur
Iu dunseIe bu. AuruI cu cure eruu poIeI(I sLuIpII I cIubuceIe
de pe Iung sLreuIn IIcreu de-(I Iuu ocIII.
Zunu Iu de mun pe IIuI mpruLuIuI I InLr n puIuL.
VezI c eI rmsese cu ocIII bIeojdI(I, cu unuI ce nIcI
dunsuI, deI eru IecIor de mpruL, nu muI vzuse use-
meneu scumpeLurI.
$I IIInd guLu bIIe I upu ncropIL numuI cu IupLeIe cund
I muIge de Iu ouIe, InLrur IIecure n cuLe o buIe I se
mbIur.
IuI mpruLuIuI nu cuLezu s cuIce purdoseuIu bII I pe
veIIn(eIe ceIe de mure pre( ce eruu uLernuLe prIn puIuL, de
mII su nu Ie sLrIce Irumuse(eu.
BuIu eru purdosIL cu LoL IeIuI de murmur IusLruIL I
udus dIn meLeug uu, ncuL ncIIpuIu IeI de IeI de IIorI,
de psrI I cuLe nugode LouLe. Apu cIuruIu dIn (eve uurILe
I o Iuu cu nsLrupe I cu cue de uur. $LergureIe eruu de
mLuse I n (esLur cu IIr de ceI muI bun I cu
mrgrILure.
Dup ce IeIr dIn buIe I se mbrcur, Lrecur prIn
grdIn, unde mIrosuI IIorIIor I mbLu.
Zunu poruncI I Lruse Iu scur o cru( IerecuL n uur, cu
puLru LeIegurI de muncuu Ioc. Cru(u eru mpodobIL cu
pIeLre nesLemuLe de scIIpeuu n Iu(u soureIuI cu cIne LIe ce
Iucru mure. EI se urcur. Cum se puse eI Iung dunsu, un
IuceuIr se uez pe IrunLeu eI, I uu sLrIuceu de orbeu pe
ceI ce se uILuu usupru dunIIor.
AmundoI eruu mbrcu(I cu nILe IuIne scumpe I IourLe
Irumouse. CuII pornIr. Dur zburuu de purc n-uLIngeuu
pmunLuI, Iur nu c mergeuu. nLr-o cIIp ujunser Iu
mpruLuI, LuLI bIuLuIuI, cureIe I uLepLu I se cIudeu de
uLuLu nLurzIere.
Cund I vzur, Lo(I n(eIeser c uceusLu eru IemeIe de pe
uILe LrumurI, I Iudu pe IIuI de mpruL penLru o uu
nImerIL I neuLepLuL uIegere. ru(II ceI muI murI o
muIcIr, vzund uLuLu Irumuse(e I uLuLu bog(Ie. MuI mure
sLrIucIre I gIngIe cu uceusLu nu se muI vzuse sub soure
I pe Iu dunII pun uLuncI. ncepur u-I du couLe, u-I venI
n cunoLIn( I u se cI de rusuI ce Icuser de IruLeIe Ior.
mpruLuI nu muI puLu de bucurIe, cund vzu c IIuI su
ceI muI mIc I uduce n cus mInuneu mInunIIor. Zunu se
purL cu mure buncuvIIn(, I vorbI usLIeI ncuL robI LouLe
InImIIe. Ouspe(II nu-I muI Iuuu ocIII de Iu dunsu I urecI-
IIe Ior nu muI uscuILuu uILe vorbe, decuL vorbeIe eI, c muIL
eruu cu IIpIcI.
III ceI murI uI mpruLuIuI pov(uIr pe IogodnIceIe Ior
cu s Iuc I eIe LoL ce vu vedeu pe zunu c Iuce, I Iu
cununIe I Iu mus.
mpruLuI I mpIInI poILu InImeI IuI. EI dorIse, vezI, s-
I cunune Lo(I copIII nLr-o zI, I uu I Icu.
Eru veseI mpruLuI penLru uceusLu, cuL un Iucru mure.
Dup ce se cununur IIII mpruLuIuI cu IogodnIceIe ce-I
uIeseser IIecure, se prInser n Ior I jucur, cu Iu nunLu
unuI mpruL. CeIIuI(I jucuu, nu jucuu, dur zunu cund jucu,
preu c n-uLInge pmunLuI. umeu prIveu I I se umpIeu
InImu de mundrIe, ccI IIuI ceI mIc uI mpruLuIuI Ior ud-
usese o uu zun s o domneusc. OumenII se Iuuu Iu
prInsoure c nIcI n cer nu se gseu o muI mure Irumuse(e
cu ceeu ce uveuu eI dInuInLeu ocIIIor Ior.
nLre ucesLeu venI seuru, I se puse o mus d-uIeu
mprLeLIIe. mprejuruI meseI mprLeLI, o muI(Ime de
uILe mese eruu puse penLru boIerIme, penLru negusLorIme
I penLru prosLIme. Se puser Iu mus.
NurorIIe ceIe murI uIe mpruLuIuI (Ineuu ocIII (InL Iu
zunu s vuz ce Iuce eu cu s Iuc I eIe, dup povu(u so(IIor
Ior.
Zunu, dIn IIecure IeI de bucuLe ce se uduceu Iu mus, Iuu
cuLe nI(eIe I bgu n sun. Asemeneu Icur I cumnuLeIe eI.
Muncur I se veseIIr cuL Ie ceru InImu.
Cund se scuIur de Iu mus, zunu se duse Iu mpruLuI so-
cru, I sruL munu, I muI(umI, I, sco(und dIn sun, de un-
de bguse bucuLeIe, un mnuncII de IIorI bIne-mIrosILoure,
I-I deLe cu semn de IubIre IIusc.
OduL se umpIu IocuI de un mIros uu de Irumos I
sLreIn, cum nu muI mIrosIse oumenII IocuIuI uceIuIu.
ALuncI Lo(I nLr-o gIsuIre sLrIgur: "S ne LrIusc doumnu
I mprLeusu nousLr", Iur eu, Ir u se mundrI, se Lruse
dIn nuInLeu mpruLuIuI cu LoLuI smerIL I se uez Iung
so(IoruI eI.
n cuIeu eI, ncepu u curge de prInLre ncre(ILurIIe IuIneI
suIe mrgrILure, de umpIu IocuI; Iur mesenII, cu bunI, cu
proLI, se pIecur I Ie udunur.
Ducundu-se I nurorIIe ceIe muI murI uIe mpruLuIuI s-
I muI(umeusc, I sruLur I eIe munu. Cund voIr ns u
scouLe I eIe dIn sun ce puseser n LImpuI meseI, bgur de
seum c IuIneIe Ior sunL murdure I LerIeIILe de bucuLe,
ncuL nu muI semnu u IuIne puse pe om, cI u uILe dIIunII,
I se Icu un rus de mIIu Ior n LouL nunLu, ncuL pIecur
umIIILe n cmrIIe Ior cu s se scIImbe, IIIndc nu muI eru
cIIp u muI sLu uu ngIuLe Iu nunL.
ALuncI muI(Imeu, cu mIc, cu mure, I mpruLuI
mpreun cu dunsu, sLrIgur nLr-un gruI, c uceLI so(I s-I
domneusc de ucI nuInLe. mpruLuI se cobor dIn scuun, I
se urc IIuI ceI mIc cu so(Iu su.
AceusL mprLeus cu rosLuI eI ceI bIujIn, cu purLureu
ceu cumpLuL, se Icu de o IubIr pun I cumnuLeIe eI.
ur IIuI mpruLuIuI, cu ugerImeu mIn(II IuI, cu
n(eIepcIuneu ceu IIreusc I cu pove(eIe mprLeseI, so(Iu
IuI, domnI n puce, n IInILe I n veseIIe LouL vIu(u IuI.
Erum I eu p-ucoIo. $I IIIndc um dobundIL I eu un os de
ros, mI-um pus n gund s v povesLesc, boIerI d-vousLr,
IucrurI cure, de s-ur crede, m-ur du de mIncIun; I
ncIecuI p-o eu eLc.
g. Cei trei Iru{i impru{i
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un bIeL om sruc. EI uveu IemeIe I LreI
copIIuI. ucru bIeLuI om de du pe bruncI, zI I noupLe, orIce
I pe unde gseu, I dou n LeI nu puLeu Iegu I eI. BIe(II
copIIuI eruu muI muIL IImunzI decuL sLuI.
nLr-o dImIneu(, pIecund Iu pdure cu s uduc cevu
uscLureIe penLru cus, vzu nLr-un copucI un cuIb de
pusre, cum nu muI vzuse eI pun uLuncI. Se mIr nI(eI,
upoI purc-I du cInevu gIes, vru s LIe cu ce IeI de pusre
s IIe uceeu ce se udposLeu n usLIeI de cuIb. I Iepd
cuIevrII, I scuIp n puIme I se ug( de copucI cu s se
urce n eI. nceL, nceL, eI se suI pun Iu cuIb, se uIL nLr-
nsuI; pusreu nu eru; cund, ce s vuz? un ou cu de gIn.
Au de Irumos eru ouI I IucIos, IucIos, ncuL purc-I eru
mII s puIe munu pe dunsuI. n ceIe dIn urm, I Iu I-I
bg n sun. Dup ce se deLe jos, cuIese cuLevu uscLurI,
Icu o surcIn mIc, Iu Iu spInure I pIec cu dunsu ucus.
CopIII, cund vzur ouI, sreuu de bucurIe. Se mIr I Ie-
meIu IuI, ccI nIcI eu nu muI vzuse un usLIeI de ou. Nu
LIuu cum s umbIe muI bInIor cu dunsuI, cu s nu-I scupe
jos s se spurg. UnuI zIceu cu s-I couc n spuz I s
mnunce Lo(I dInLr-nsuI; uILuI zIceu cu s-I IIurb; uILuI
zIceu cu s-I psLreze.
MuncILoruI ns zIse c muI bIne ur II s se duc cu eI n
Lurg s-I deu pe bunI, c LoL I-u pIerduL eI zIuu de munc, I
cu ce vu prInde pe dunsuI s Iu nI(eI mIuI.
To(I gsIr cu cuIe c uu esLe muI bIne s Iuc.
Se duse decI cu ouI n Lurg. Se uez I bIeLuI muncILor n
rund cu IemeIIe ce vIndeuu ou.
UmbIuu oumenII de coIo pun coIo I cumpruu mereu Iu
ou; dur Iu eI nIcI unuI nu veneu. Se mIru cum de nu-I
nLreub I pe dunsuI nImeneu de ouI IuI. n ceIe muI de pe
urm, Iuc un negu(Lor cIIubur c vIne I Iu dunsuI.
- De vunzure uI ouI sLu, prIeLene? I zIse.
- De vunzure, jupune.
- Ce ceI pe dunsuI?
- PI, ce-I vreu s-mI duI, jupune.
- S-(I duu o pung de bunI.
- u Ius, jupune, nu-(I muI buLe joc de mIne, zIse eI I se
uILu n uIL purLe, crezund c rude de eI penLru c venIse Iu
Lurg numuI cu un ou.
- Bu nIcI rus, nIcI nImIc, ncepu u zIce negu(LoruI ceI
cIIubur. uL dou pungI: nu crez s-(I deu uILuI muI muIL.
$I scouse pungIIe cu bunI, I Ie puse n mun, Iu ouI I
pIec.
BIeLuI om rmuse nIemnIL n Ioc, uILundu-se dup
negu(Lor cum se duceu. NIcI c-I veneu mcur s creuz
ocIIIor. $I upoI unde se muI uuzIse cu un ou s se vunz cu
dou pungI de bunI.
Cund se deLepL dIn zpceuIu IuI, pIpI pungIIe s vuz
nu e vrun vIs; upoI vru s uIerge dup negu(Lor s-I
nLrebe de n-u IcuL vro greeuI. Dur Iu pe negu(Lor de
unde nu e. EI I cuLuse de drum veseI c cumpruse uu
ou.
Ducu vzu I vzu, descIIse I eI pungIIe, se uIL n eIe,
dur oduL I Iuur de ocII bunII ce eru ucoIo. ApoI Ie
sLrunse Iu Ioc, Ie bg n sun I pIec s-I cumpere mer-
Inde. UmpIu un suc cu de ceIe de LrebuIn(e I o Iu cLre
cus. Se LoL Lemeu I se LoL uILu n LouLe pr(IIe s nu cure
cumvu s vIe cInevu s-I Iu pungIIe.
Cund ujunse ucus, LrunLI sucuI jos I zIse:
- uL nevusL, ce mInune IcuI eu cu ouI Iu poznu; vezI
Lu?
- Vz. Dur ce e n sucuI Iu mureIe?
- EI! dur ce nu e, uIu nLreub-m; mIuI, IusoIe,
pusLrum, peLe sruL, ceup, urdeI, usLuroI.
- $I unde Ie ducI?
- u uuzI: unde Ie duc! ucus, I, (Ie I copIIIor, unde s Ie
duc?
- Ce vorbeLI, brbuLe, orI uI cpIuL usLzI? VezI, m, c (I
Ie-o II duL cInevu s Ie ducI uIureu I Lu, LIInd IIpsu de
ucus, L-eI II rLcIL cu eIe ncouce. Cund uI muI IcuL Lu
usL comedIe s vII ucus cu merInde cuL muncu Lu pe zece
zIIe?
- PI bIne, Iu, nevusL, nu-(I spuseI c comedIu usLu o
Icu ouI Iu poznu, de-I gsII eu uzI n pdure?
- Ce spuI, brbuLe? uLuL u IcuL ouI Iu, cuL uI duL Lu pe
LouLe usLeu?
- HeI! dur cund I muI vedeu I p-usLeu, s vedem ce o
s muI zIcI!
ALuncI scouse pungIIe I rsLurn bunII n puL.
emeIu rmuse nmrmurIL cu ocIII (InL Iu bunI.
CopIII curII pun uLuncI rscoIeu prIn suc I nI(u cu
dIn(II cund dIn unu, cund dIn uILu, cum uuzIr zornILuI
bunIIor, uIerguu de Iu suc Iu bunI I de Iu bunI Iu suc. EI nu
se puLeuu sLuru vzund uLuLu beIug n cusu Ior.
- BrbuLe, muI zIse IemeIu, dur usLu nu e Iucru curuL.
ALu(Iu bunI penLru un ou de gIn!
$I pIpIu bunII s vuz, nu cure cumvu sunL nIscuI Ier-
mece, orI uILcevu?
- De gIn, de negIn, uILe, I-um vzuL cu dou pungI de
bunI, cum I vezI cu ocIII verzI. ApoI orI c eI u IcuL uLuLu,
orI c negusLoruI Iu cure I-um vunduL n-u IosL om curuL, eu
nu LIu. ALuLu LIu numuI c LrebuIe s muI(umIm IuI Dum-
nezeu c ne-u nvrednIcIL s vedem I noI o duL cu ocIII ce
esLe beIug n cusu nousLr. Acum vezI de rosLeLe de mus,
s muncm I s ne veseIIm.
Au I Icur. TouL zIuu nLr-o veseIIe o duser.
A douu zI, se scuI de dImIneu(, se gLI I pIec Iu
munc. Nu LIu ns cum Icu eI, nu LIu cum drese, c se
pomenI IurI n pdure. NIcI eI nu LIu cum venIse ucoIo;
LIu numuI c eI Iu munc pIecuse.
Ducu vzu uu, cL copucIuI, se suI n eI I muI gsI un
ou.
Se duse cu eI n Lurg I muI Iu nc dou pungI cu bunI
LoL de Iu uceI negusLor.
PusmILe ouIe usLeu eruu de dIumunL, cure Iceuu de zece
orI uLuL cuL I du IuI pe eIe negusLoruI.
EI ns eru bun bucuros c Iuu I uLuL; ccI scp de
srcIe eI I cu Lo(I uI IuI.
Cumpr de usL duL IuIne penLru copII, ccI eruu goI.
MuI Iu nILe uneILe I dIcIIsurI de uIe IuI penLru munc I
penLru cus, ccI nu credeu c o s IIe n LouLe zIIeIe PuLe,
s LoL gseusc Iu ou d-usLeu scumpeIe.
CuLevu zIIe d-u runduI se muI duse eI n pdure I LoL
gseu cuLe un ou. Se Icu ns muI nzuros n Lurg, (Inu muI
Iu pre( I cu mIrure vzu c scouLe cuLe puLru pungI de bunI
n Ioc de dou.
ApoI ducu vzu c uu merge Lreubu, I Icu o cscIour,
I muI nduIcI I eI LruIuI I-I deLe copIII Iu duscI cu s
nve(e curLe.
nLr-unu dIn zIIe, ducundu-se muI de dImIneu( s-I Iu
merLIcuI, deLe pesLe pusreu uIe cuI ou Ie Iuu eI. SLu pe
cuIb. Au Irumuse(e de pusre nu muI vzuse, nIcI muI
uuzIse. nduL I LrsnI prIn cup c ur II bIne s o duc ucus
Iu dunsuI. O I Iu bInIor I cu mure bucurIe uduse Iu bor-
deIuI IuI pe sLpunu ouIor.
ApoI, ducundu-se n Lurg, poruncI o coIIvIe IourLe
Irumous I IourLe mure, n cure coIIvIe I uez gInu I o
ngrIjeu cu pe copIII IuI.
Cu cIIpuI ucesLu scp I de drumuI de LouLe zIIeIe prIn
pdure I de suILuI n copucI.
GInu I ouu n LouLe zIIeIe cuLe un ou, n coIIvIe.
mbog(Indu-se eI, gonI srcIu dIn suLuI IuI. ceu bIne
Iu LoL suLuI. AjuLu pe orIce nevoIu; cumpru vucI Iu LouLe
vduveIe; ocroLeu pe Lo(I copIII srmunI.
OmuI eru nes(Ios. CI cuL ure, LoL ur vreu s muI uIb.
MuncILoruI, dup ce vzu c ure desLuI, ncepu u Iuce
nego(. $I IIIndc nego(uI, cund merge bIne, de IIreu IuI esLe
s se nLInz cu pecIngeneu, deLe gIIes muncILoruIuI s
cILoreusc prIn (rI sLrIne dup nego(.
PornI dur nLr-o cILorIe deprLuL pesLe mrI I (rI.
nLr-o zI, cund IIpseu I nevusLu IuI d-ucus, copIII InLrur
n coIIvIe cu s se jouce cu gInu. Jucundu-se eI ucoIo, unuI
dIn eI rIdIc urIpu gIneI I vede c esLe cevu scrIs ucoIo:
- S Le vz, nene, zIse ceI mIjIocIu cLre ceI muI mure dIn
Iru(I, po(I Lu s cILeLI ce zIce uIcI?
- Bu nIcI boub, rspunse eI. AsLeu purc nu sunL sIove
de cure ne uruL duscIuI.
- S mergem s cIemm pe duscI, s ne spuIe eI ce zIce
uceIe sIove, zIse ceI muI mIc dIn Iru(I.
- BIne zIcI Lu, rspunser umundoI, Iru(II muI murI, s
mergem, s mergem.
$I nLr-un suIIeL ujunser Iu duscI, I spuser I-I rugur
s vIe s cILeusc, cu s LIe I eI ce zIce uceIe sIove de sub
urIpu gIneI, pe cure o psLreuz n coIIvIe LuL-uI Ior.
DuscIuI deocumduL nu voI s creuz ceeu ce-I spuneuu
copIII; dur dup ce-I ncredIn(ur, se IoLr s vIe nLr-o
dour, muI muIL de IuLuruI Ior, decuL penLru vro Ispruv.
Cund vzu uceIe sIove I Ie cILI, duscIuI rmuse
nmrmurIL I, InLrundu-I grgunII n cup, I I puse gund
ru gIneI.
CopIIIor ns Ie zIse c uceIeu ce II se preuu u II sIove eru
un IIeuc I c nu nsemnu nImIc.
Ce Icu duscIuI, ce drese, se deLe pe Iung mumu
copIIIor I, cu oeIe, cu momeIe, I InLr pe sub pIeIe I se
ndI cu dunsu.
BIuLu IemeIe, sIub cu LouLe IemeIIe, se pIunIsI
duscIuIuI.
nLr-unu dIn zIIe, dup ce I scouser ocIII, duscIuI
uILundu-se Iu eu cu ocII guIeI I cu gIugIuIeII, I zIse:
- Ce muIL u poILI s mnunc o pusre cu LIne Iu mus.
- MuIne e srbLoure, rspunse IemeIu, voI LrImILe s
cumpere o pusre bun I grus I o voI gLI dup poILu In-
ImIoureI dumILuIe.
- Ducu ur II vorbu despre psrI de cure se gseLe Iu
LouL Iumeu, nu (I-u II muI spus dumILuIe, ccI um I eu
desLuIe n curLe, sIuv DomnuIuI!
DuscIuI bLeu euuu s prIceup Iupu. emeII I deLe un
IIer urs prIn InIm.
- E, upoI ce IeI de pusre uI voI dumneuLu? I nLreb Ie-
meIu.
- Cevu uu, deosebIL, rspunse duscIuI. $I cu s nu muI
ocoIIm, (I-oI spune romuneLe, pe Ieuu: um poIL s-(I
mnunc IrIpL gInu uIu u Lu dIn coIIvIe.
- VuI de mIne, duscIe; dur cum u Iuce eu unu cu usLu?
Ce vu zIce brbuLu-meu cund s-o nLource?
- OrIce vu zIce, Iucu, Lu s-I spuI c u murIL. $I upoI nu
prIcep Iu ce s muI (Ine(I o gIn, cure I uu e desLuI de
bLrun I cure pesLe curund negreIL c LoL ure s mour.
- OrIIcum, duscIe, LoL nu-mI vIne s Iuc unu cu usLu, cu
s nu se umrusc brbuLu-meu.
- ALuLu Lrecere n-um I eu Iu dumneuLu? muI zIse
duscIuI. AsLu mI dovedeLe c nu m IubeLI. mI pure ru
c um ndrgIL cu uLuLu Ioc pe o nesIm(ILoure. Eu penLru
drugosLeu Lu u II duL prIn Ioc I prIn up, cu s-(I Iuc voIIe,
I Lu penLru mIne uLuLu Iucru s nu IucI. S LII dur c de
uzI ncoIo n-uI s m muI vezI; m duc s m nec.
BIuLu muIere ncepuse u sIm(I I eu de dunsuI; upoI, de
IrIc cu s nu-I Iuc seum sIngur penLru drugosLeu eI, se
ndupIec I IgduI duscIuIuI c-I vu du gInu s-o
mnunce IrIpL, sIngur, sIngureI, dup cum doreu.
Cum uuzI duscIuI de unu cu uceusLu, I zIse c ucum s-u
ncredIn(uL c I eu I IubeLe. ApoI puse Iu cuIe cu gInu s-o
gLeusc bucLreusu IuI.
A douu zI, dup ce poruncI bucLreseI s nu Iepede
nImIc dIn uIe gIneI, nIcI dIn mrunLuIe, cI s-o IrIg uu
nLreug-nLreguII(, se duse Iu bIserIc, unde venI I Ie-
meIu cu copIII.
BucLreusu Icu nLocmuI precum I poruncIse sLpunu-
su, ns pe cund eru uproupe s IIe IrIpL gInu desvurIL,
copIII se nLourser de Iu bIserIc, deI nu se IsprvIse
sIujbu, ccI II se Icuse Ioume, I se rugur de bucLreus
s Ie deu cevu s mnunce.
Cu uLuLu gIngIe se rugur copIII, ncuL bucLreseI I se
Icu mII de dunII; Ie deLe cuLe un codru de puIne I, pe
Iung uceusLu, ceIuI mure I deLe cupuI gIneI, ceIuI mIjIocIu
pIpoLu, I ceIuI muI mIc InImu, socoLInd c ucesLeu sunL
IucrurI de nImIc.
CopIII muncur repede I se duser IurI Iu bIserIc.
DuscIuI, cure sLLuse cu pe gIImpI Iu bIserIc, cum IeI,
venI numuIdecuL s se puIe Iu mus. NumuI gundIndu-se Iu
gIn, I Isu guru up. Dur se supr cuL un Iucru mure
cund vzu c I se uduse gInu Ir cup, Ir pIpoL I Ir
InIm. Se cLrnI de cIud I de necuz duscIuI, ncuL p-ucI,
p-ucI eru s'nebuneusc.
ALuncI rcnI cu un Ieu Iu bucLreus, nLrebund-o cum u
IcuL de I-u cIcuL poruncu.
BIuLu bucLreus spuse IucruI cum se nLumpIuse,
zIcundu-I c nu credeu s se Iuc uLuLu LevuLur penLru
nImIcuI sLu de mrunLuIe.
Vzu c nu muI ure ncoLro I se sLpunI, gusL cuLe cevu
dIn mus, se scuI IourLe umruL I se IoLr s pourLe
sumbeLeIe copIIIor.
emeIu, de unde se uLepLu s vuz pe duscI muI(umIL
penLru c se jerLIIse s-I Iuc pIcereu, rmuse uImIL
uuzIndu-I c esLe uLuLu de muInIL. Se duse dur pe Iung
dunsuI I cu IeI de IeI de vorbe duIcI voI s-I nveseIeusc.
ur eI, cure nu-I Iuu de Ioc gunduI de Iu gIn, I zIse:
- AI voIL s-mI dovedeLI c-(I sunL drug cund Le-uI
ndupIecuL I uI duL gInu s-o LuIe I s o IrIg. Cu s m
ncredIn(ez cu desvurIre c m IubeLI, um s Le puI nc
Iu o ncercure. Un Iucru um s-(I muI cer.
- Spune, spune muI curund, suIIeLuI meu, numuI s se
pouL. Eu ns sunL guLu I Iu mourLe s merg penLru d-Lu, I
rspunse IemeIu.
- TrebuIe s uIegI unu dIn dou: orI s III cu copIII LI, orI
s III cu mIne. $I IuL de ce: sunL duscI de uLu(Iu murI de
unI, I nu mI s-u muI nLumpIuL cu vreun coIur pun ucum
s-mI II IcuL ruIneu ce mI-u IcuL copIII LI. TouL Iumeu
LIe c pe copIII LI I um muI de uproupe decuL pe ceIIuI(I;
eu m sIIesc cu eI s-I nv( cuLe n Iun I n soure, IIIndc
um voIL s-I scoL cIrucI uI meI; I eI, ce s vezI? us c Iuc
mIeIII I umbI cu dezmeLIcII pe uII(I, de s-u IuuL Iumeu de
gundurI cu eI, dur uzI, s Ius eI dIn bIserIc, s vIe s
mnunce I upoI s se nLourc n bIserIc cIeIeLInd dIn
gur! Cu ce obruz s muI Ies eu n Iume? CIne o s-I muI
deu copIII Iu couIu meu? $I decuL s-mI Ius nume ru, muI
bIne s mor; ccI ce gIsuIeLe o zIcLoure: decuL s Ius
omuIuI nume ru, muI bIne ocIII dIn cup.
- Ce sLuI, duscIe, de vorbeLI? ApoI Iu mIne nu Le muI
gundeLI? Nu e pcuL de Dumnezeu s pIerdem noI nILe
copIIuI uu de drgIuI I curu(I cu mrgrILuruI? Cum se
pouLe unu cu usLu, cu eu s-mI pIerz copIIuII? GundeLe-Le,
drgu(uI suIIeLuIuI meu, c sunL copIII meI.
- OrI eI, orI eu, rspunse eI.
- BIne, ce o s zIc brbuLuI meu cund s-o nLource?
umeu m vu omor cu pIeLre, cund vu uuzI unu cu usLu.
DuscIuI vzu c u cum scrunLIL-o I o nLourse pe IouIu
uIIuIL.
- Eu nu zIc s-I omorum, cI s-I LrImILem deocumduL Iu
un uIL oru; s zIcI c I-uI LrImIs penLru nv(Lur. Nu muI
poL, m n(eIegI? s sLeu cu mIne uIcI; ccI nu voI s-mI zIc
Iumeu c sunL duscI d-Iu, LercIeu, bercIeu, LreI IeI
perecIeu.
Cu guru zIceu eI uneIe cu ucesLeu, dur n cupuI IuI cIoceu
uILe gundurI spurcuLe.
- EI bIne, ducu esLe uu, m nvoIesc; dur cum s Iucem?
nLreb IemeIu.
- ourLe Iesne, rspunse duscIuI; Iu noupLe s-I
ncIIdem nLr-o muguzIe I muIne, n IupLuI zIIeI, I Iuu eu
nLr-o cru( I I-oI duce s-I uez Iu un prIeLen uI meu.
GunduI duscIuIuI eru s Iu pe copII, s-I duc n pdure
I ucoIo s-I spInLece pe cuLe unuI, unuI, I s Ie scou( dIn-
Lr-nII cupuI, pIpoLu I InImu gIneI I s Ie ngII( eI.
Dur norocuI nu-I sIujI nIcI de usL duL.
CopIII Iur coprInI de IrIc cund se vzur ncIII n
muguzIe. ncepur s pIung. CeI mIjIocIu ns zIse:
- ru(IIor, uscuILu(I-m pe mIne, c vu II bIne de noI Lo(I.
$LI(I de ce ne-u ncIIs duscIuI uIcI cu voIu mumeI?
- De ce nLrebur ceIIuI(I.
- DuscIuI u spus mIncIunI c nu nsemnu nImIc sIoveIe
de subL urIpu gIneI. $I d-uIu u sLruIL eI pe Iung mumu de
u LIuL gInu I s-o mnunce eI, cu s se mpIIneusc Iu
dunsuI prorocIu dIn uceIe sIove. Dur n-u vruL Dumnezeu
cu dunsuI.
- AdevruL s IIe, muI nLrebur Iru(II, c nsemnu cevu
uceIe sIove?
- MuI e vorb! rspunse eI. uc s v-o spuI eu ucum.
SIoveIe uceIeu zIceuu c: cIne vu muncu cupuI gIneI, vu
ujunge mpruL.
- Eu mpruL?! zIse ceI mure, cure muncuse cupuI.
- Au, rspunse IruLeIe ceI mIjIocIu. CeI ce vu muncu In-
Imu gIneI, de cuLe orI se vu cuIcu, se vu pune Iu cupuI IuI o
pung cu bneL, unde o vu gsI cund se vu scuIu.
- MIe s mI se nLumpIe usLu? nLreb ceI mIc, cure
muncuse InImu.
- |Ie, I rspunse IruLeIe ceI mIjIocIu. ur ceI ce vu
muncu pIpoLu gIneI se vu Iuce nzdrvun.
- D-uIu LII Lu nzdrvnIIIe usLeu, sLrIgur Iru(II ceI mure
I ceI mIc deoduL.
- D-uIu, Iru(IIor, Ie rspunse mIjIocIuI. Acum, cu s
scpm de uIcI, LrebuIe s ne punem LouLe puLerIIe s
sLrIcm IereusLru muguzIeI LIu I s IugIm, ccI dImonuI
de duscI ure de gund s ne Iu n revrsuLuI zIorIIor, s ne
duc n pdure I s ne omoure.
Se puser cu Lo(II, sIrumur IereusLru I IugIr. Merser,
merser, LouL noupLeu. Cund se IumInu de zIu, ujunser
Iu un Ioc unde se descIIdeu LreI drumurI. AcI sLeLe s se
odIIneusc. Se IoLrur s upuce IIecure pe cuLe un drum
I s se duc unde I-o IumInu Dumnezeu. Se mbr(Iur,
se sruLur, I Iuur zIuu bun unuI de Iu uILuI cu IucrmIIe
n ocII I se despr(Ir.
Merser eI LouL zIuu, cund nde seur Iru(II ceI murI se
nLuInIr Iur. PusmILe drumurIIe pe cure upucuser eI se
nLruneuu ucoIo. ALuncI nzdrvunuI zIse:
- Pesemne c Dumnezeu vreu s IIm LoL mpreun, ducu
eI ne-u udus ucI. Audur s nu ne despr(Im n LouL vIu(u
nousLr. MuI-nuInLe de ucI esLe un oru mure. AcoIo u mur-
IL mpruLuI I muIne se uIege uILuI: ceI uIes uI s III Lu.
- u Ius vorbu uIu ncoIo, mI IruLe, I nu m muI Iuce s-
mI InLre grgunI n cup. MuI bIne zI: uI s mergem s
cuLm cevu de Iucru, c burLu, uuzI, cIc n-um muncuL de
IerI I cere, srmunu.
Mergund eI, ujunser Iu oruuI cure eru nuInLeu Ior. AcI
nLuInIr un bLrun pe cure I rugur s-I ndrepLeze Iu vrun
Iun, unde s muIe noupLeu. BLrunuI Ie spuse c IunurIIe
gem de Iume cure u venIL s IIe Iu( Iu uIegereu
mpruLuIuI, cure se vu Iuce muIne, cu nu vu gsI nIcI un Ioc
de mus I I Iu Iu dunsuI ucus, unde Ie deLe de muncure I
un puL de odIIn.
A douu zI de dImIneu( se scouI cu Lo(II, se spuI, se
scuLur I pIeuc cu bLrunuI uIur dIn oru pe o cumpIe
nLIns, cu s vuz I eI cum se uIeg mpru(II Iu ceLuLeu
uceeu.
BLrunuI Ie spuse c uIegereu se Iuce uu: dregLorII ceI
murI Iu un porumbeI uIb nevInovuL, I ncurc cu cordeIe
IourLe Irumouse cu LoL IeIuI de Ie(e, I urunc n sus, I pe
cIne s-o Isu porumbeIuI, p-uceIu I Iuce mpruLuI Ior.
Pe IocuI IoLruL se udunuse, nc pun u nu se Iuce zIu,
uLuLu Iume, cuL Irunz I Iurb, de nu se muI puLeu mIcu;
I bLrunuI cu copIII ubIu gsIr I eI un coI(Ior Iu o purLe
de unde s se pouL uILu I eI. N-upucur s se ueze bIne I
uuzIr un suneL de bucIum. ALuncI se Icu o Lcere de se
uuzeu muscu zburnuInd. TouL Iumeu (Ineu ocIII (InL n
sus.
Aruncudu-se porumbeIuI n vzduI, ucesLu ocoII pe
dusupru IumII I venI de se puse drepL pe cupuI bIuLuIuI
ceIuI mure.
III de mpru(I I de boIerI, curI venIser cu gund d-u II
uIeI, ncepur u sLrIgu c nu se pouLe, e greeuI, nu e bun
de mpruL, I uILeIe, I cerur cu s se Iuc o u douu
ncercure.
Se nI( dur porumbeIuI de u douu our; I de usL
duL, Ir nIcI un ocoI, venI I se puse drepL pe cupuI
bIuLuIuI. nc o duL sLrIgur IIII boIerIIor c nu se pouLe,
nu se pouLe, I cerur u LreIu cercure. ur pe bIuL I bgur
nLr-un suc I-I duser depurLe de Iume.
u u LreIu nI(ure, porumbeIuI, dup ce IuIIuI pu(In pe
dusupru IocuIuI pe unde sLu bIuLuI muI-nuInLe, I Iu
zboruI I se duse de se puse drepL pe suc.
ALuncI LouL Iumeu sLrIg nLr-o unIre c ucesLu esLe
mpruLuI Ior. I scouser dur dIn suc I-I duser de-I
uezur pe Lron, n suneLuI bucIumeIor, uI surIeIor I uI
sLrIgrIIor de bucurIe uIe muI(ImeI udunuLe.
mpruLuI ceI nou, cum se vzu nLronuL, muI nLuI IoLr
cu IruLe-su nzdrvunuI I bLrunuI ce-I gzduIse s IIe
neIIpsI(I de Iung dunsuI. $I cu ujuLoruI IuI IruLe-su ncepu
u curmuI mpr(Iu cu n(eIepcIune I drepLuLe. Nu Lrecu
muIL I vesLeu se duse n LouLe (InuLurIIe I n mpr(IIIe
vecInIIor despre numeIe Ior; Iur supuII Ior ncepur u-I
numI: ceI doI Iru(I mpru(I cu mInLe I drep(I.
Cund uuzI duscIuI de Iugu copIIIor, Lurb de munIe: ccI
eru un zcu de n-uveu murgInI. Vru s-I Iuc seum sIn-
gur, dur n-uvu curuj. Vzund ns c norocuI I sL
mpoLrIv, se poLoII ourecum I se upuc Iur de dscIIu
IuI.
Dup o bun bucuL de LImp IuL c soseLe I LuLI
copIIIor dIn cILorIu ceu Iung ce Icuse. Adusese cu
dunsuI bog(II dup bog(II. Cund uII de Iugu copIIIor, cuL
p-ucI eru s-I vIe ru, dur se sLpunI. CerceL n dreupLu I
n sLungu, I I se spuse LouL IsLorIu cum s-u nLumpIuL.
ALuncI eI IoLr s ceur drepLuLe penLru necInsLeu ce I-u
IcuL so(Iu IuI I penLru ruI ce I-u prIcInuIL procIeLuI de
duscI.
Merse decI pe Iu LouLe dregLorIIIe I Iu sLrgnIL prIn
judec(I muI muI(I unI, Ir s-I dobundeusc drepLuLeu
poLrIvIL cu mrImeu vIneI ceIor vInovu(I.
AIIund I despre numeIe ceI IuInIc uI ceIor doI Iru(I
mpru(I, negu(LoruI I Iu IemeIu I pe duscI I se duse
s-I judece eI.
MuI-nuInLe ns de u ujunge eI ucoIo, IruLeIe mpruLuIuI,
nzdrvunuI, sIm(Ind c ure s vIe LuL-su Iu judecuL,
spuse Ir(Ine-su, mpruLuI, I umundoI se cIIbzuIr cu s
Iuc o prIImIre cu unuI prInLe bun ce Ie eru.
Cund venIr mprIcInu(II Iu nI(Iure, IeI nuInLe IruLeIe
mpruLuIuI I prIImI pe negusLor Iu scur, Iur cund I duse
nuInLeu mpruLuIuI, ucesLu se scuI de pe Lron I I-u
nLumpInuL cu vorbe bune I supuse.
NegusLoruI se mInun de uLuLu cInsLe ce I se Icu I nu
LIu ce s muI zIc; se uILu n LouLe pr(IIe I nu prIcepeu
nImIc dIn ceIe ce se Iceuu.
EI cuLu cund Iu mpruLuI, cund Iu IruLeIe mpruLuIuI,
se mInunu n sIne, dur nu cuLez s zIc nImIc.
nLrund n cmur I duscIuI cu IemeIu, sLLur cu
LrsnI(I de Dumnezeu. VezI c se LIuu vInovu(I de mourLe.
Dup ce se uez mpruLuI pe Lron, judecuLu ncepu.
Negu(LoruI I spuse psuI I zIce c I pune ndejdeu
n n(eIepcIuneu mprLeusc I uLeupL s IoLrusc
mpruLuI cum I vu IumInu Dumnezeu.
DuscIuI o muIcIse de LoL, Iur IemeIu ndrug I eu
cuLevu vorbe, uruncund LouL vInu n spInureu duscIuIuI.
ALuncI mpruLuI nLreb pe negusLor c: ducu I vu
vedeu copIII, I-ur cunouLe eI?
- MuI e vorb? rspunse negu(LoruI.
EI se uILu Iu umundoI mpru(II I nu muI cuLez s zIc
nIcI bIeuu.
- NoI sunLem, rspunse mpruLuI.
u ucesLe cuvInLe, IemeIu I duscIuI o sIIecIIr de LoL I
Lremuruu cu vurgu. ur negu(LoruI, creLeu InImu nLr-
nsuI de bucurIe c-I gsIse copIII.
mpruLuI zIse c de cund eI esLe mpruL, uu prIcIn
greu nu muI judecuse. HoLr dur cu Lo(I s cuz n genun-
cII I s rouge pe Dumnezeu s Ie uruLe drepLuLeu IuI.
Au I Icur.
Pe cund nc se ruguu, deoduL, duscIuI I IemeIu se
Icur sLune de pIuLr.
mpruLuI poruncI s puIe usLu sLune de pIuLr de o purLe
I de uILu Iu scuru puIuLuIuI. ur negusLoruI rmuse Iu cur-
Leu mprLeusc.

n vremeu uceusLu, IruLeIe ceI mIc, dup ce se despr(I de


Iru(II sI, se duse, se duse, cu cuvunLuI dIn povesLe ce d-ucI
ncoIo se gLeLe, I ujunse Iu oruuI unde I scosese drumuI
pe cure upucuse eI.
AcoIo ducu sosI, Lruse Iu guzd Iu un om uI IuI Dumnezeu.
De cuLe orI se cuIcu, de uLuLeu orI gseu cuLe o pung cu
guIbenI Iu cpLuIuI su cund se scuIu.
Ceru de Iu guzd pe cInevu cure s-I uruLe IucrurIIe ceIe
muI nsemnuLe. Dup ce ocoII crucI I curmezI LoL oruuI,
vzund LoL ce eru vrednIc de vzuL, ujunse Iu murgIne I
ucoIo eru un osLrov. ur ducu vru u LI ce eru ucoIo, cIuzu
se IerI d-u-I spune.
Seuru nLreb pe guzd I uceusLu I zIse:
- S nu cure cumvu s Le muLe urpeIe de InIm s Le
ducI ucoIo, c e sLIngere de LIne.
- PenLru ce? nLreb IIcIundruI.
- PenLru c ucoIo ude o mIusLr I orIcIne merge Iu
dunsu se nLource cupIu. $I upoI nImenI nu pouLe s meurg
s o vuz, pun ce nu o du dou pungI de bunI.
- AsLu esLe LoL? MuIne m duc s o vz, zIse eI; bunI um
desLuI, precum vezI.
NIcI rugcIunIIe guzdeI, nIcI IrIcu de cpIure nu I-u puLuL
oprI de u merge s vuz pe uceu mIusLr.
Se duse decI, ddu dou pungI de bunI I InLr n osLrov.
AcoIo umbI cuLvu LImp, cu un IuIdumuc, pe dInuIur, cu
dour mIusLru vu IeI Iu IereusLru puIuLuIuI s o vuz. Eu
IeI, eI o vzu I upoI se nLourse. A douu zI se duse Iur, u
LreIu zI Iur I LoL usLIeI cuLevu zIIe d-u runduI. De ce o
vedeu, d-uIu doreu s o muI vuz.
MIusLru bg de seum c eI veneu nLr-unu de cuLevu
zIIe. "TrebuIe s uIb muI(I bunI", se gundI eu.
ur ducu LrImIse de-I cIem, I zIse:
- Mure sLure LrebuIe s uI Lu, LInere, de o rIsIpeLI uu. N-
um vzuL pun ucum pe nImenI cure s vIe Iu mIne n os-
Lrov de uLuLeu orI unu dup uILu.
- Du, mure I nesIurIL, rspunse IIcIundruI cu
mundrIe, cu I puLereu cu cure o Iuc.
Cum uuzI mIusLru usLe vorbe, I puse gund ru. Se Iu
decI pe Iung dunsuI cu opLeIe cu momeIe, vIcIenIndu-I cu
s-I uIIe puLereu.
IcIundruI se pIerdeu de doruI eI cund o vzu
dezmIerdundu-I cu nILe cuvInLe muI duIcI decuL mIereu. Se
neI I I spuse.
ALuncI eu I deLe cevu de bu, Iur eI deLe dInLr-nsuI uIur
InImu gIneI. Eu o Iu, upoI I deLe pe beLe dIn osLrov.
Cund se dezmeLIcI eI I se vzu pIrpIrIcosuc, goIneI I
gonIL, cugeL: "Ducu nu (I-oI Iuce-o eu, upoI s LII c nIcI
drucuI nu (I-o muI Iuce".
Se duse Iu guzd I povesLI ce I se nLumpIuse.
- Nu (I-um spus eu, srucuI de mIne, s nu Le ducI ucoIo?
Ce o s Le IucI ucum?
- M voI duce n Iume, I ce vu vreu Dumnezeu cu mIne.
A douu zI pIec I, Lrecund prInLr-o pdure, ujunse Iu
murgIneu unuI ruu. AcoIo deLe o coIIb de pescur. I
cIIorIu mu(eIe de Ioume I Iu nevoIL s se ubuL.
PescuruI prIImI s rmun Iu dunsuI s nve(e pescuILuI.
nLr-unu dIn zIIe, pescuruI zIse IIcIundruIuI:
- uL eu m duc Iu Lurg cu couI sLu de peLe. Pun unu
uILu, Iu I Lu IuIuI Iu, I vezI d-eI puLeu s prInzI vro Iu(
de peLe cu s uvem de Iegum penLru uzI I muIne.
- us' pe mIne, rspunse IIcIundru.
PescuruI pIec. ur bIuLuI InLr cu pIusu n gurI. BLu
n sus, bLu n jos I peLe s prInz, cuLuI decuL.
TocmuI eru s se Iuse de pescuIL, cund vzu o mreun.
Mreunu IugI, eI dup eu, pun I venI bIne I, uruncund
pIusu, o ncuIcI nLr-nsu I o Lruse Iu murgIne.
Vzu eI c mreunu eru cuL s Ie ujung pe dou zIIe. Se
bucur n InImu su c Icuse o Lreub cumsecude.
Se puse decI de o cur( de soIzI; o spInLec, I scouse
mrunLuIeIe. Cund n Ioc de Iup(I, ce s vezI? cevu ce nu
semnu u nImIc. u eI uceI cevu, I spI, I rmuse un IeI
de cov(eu mILILIc de pIuLr.
- Bun esLe I usLu, zIse eI, s um cu ce beu up.
$I nduL I Iu oIeuc de up cu dunsu s beu. Cund s-o
duc Iu gur, eu eru pIIn cu guIbenI. Se mIr de usL
nLumpIure. RsLurn bunII n pouI I muI Iu o duL up
cu s beu. Cund s uduc Iu gur, se Icu Iur bunI.
- Acum, uIde Iu zunu meu mIusLr, zIse eI.
s I pIus, I peLe, I coIIb I nLr-un suIIeL uIerg Iu
guzdu IuI dIn oru. I spuse despre norocuI ce duse pesLe eI
I ncepu u se gLI s meurg Iu osLrov.
Guzdu se sIII n LouLe cIIpurIIe s-I opreusc de Iu uceusL
oLrure u su. u pesLe puLIn(. I Lrgeu u(u Iu reIe. Pun
unu uILu, umpIu guzdeI dou LocILorI cu bunI. ApoI Iu cu
dunsuI cov(Icu de pIuLr I dou pungI pIIne, I se duse Iu
osLrov.
Cum I vzu mIusLru, I cunoscu. n(eIese eu c LrebuIe
s II duL eI cu munu n Ioc, I-I cIem Iu dunsu.
AcoIo, cu preIcLurI, cu murgIIoIII I cu vIcIenII I Icu
de spuse cum ure uLuLu sLure. $I IIIndc IIcIundruI I
pIerduse cupuI cum ujunse Iung dunsu, se Is s IIe
mugIIsIL, I mIusLru I Lerse I cov(Icu. Cum se Icu
sLpun I pe ucesL Iucru, poruncI sIugIIor suIe s-I
IuIduIusc cu p-o ggu( I I gonI cu ruIne dIn osLrov.
Cund se vzu IurI duL uIur I nIrunLuL, nu se puLu
usLumpru de necuz, cum de s nu se (Ie eI, cu s nu IIe I
buLjocorIL, I cu bunII Iuu(I.
PIec Iur Iu guzd I-I spuse LouL IreLenIu.
Guzdu I pov(uI s Iu pe seumu IuI o LocILoure de bunI
dIn cure I Isuse s se upuce I eI de cevu I s nu muI
umbIe cu un pIerde-vur dup Icre verzI.
Eu nu voI, I pIec n Iume.
- Ce mI-o du Dumnezeu, zIse eI.
Merse, merse, prIn cumpII cu InImu pIIn de Ioc penLru
mIusLru IuI, Lrecu prIn pdurI, I nu se puLeu mpcu cu
gunduI c n-o s-I muI pouL vedeu odoruI. n ceIe dIn
urm, czu de obId I de muInIre. SLund eI uu I
zbLundu-se cu gundurIIe, bg de seum c p-ucoIo p-
uproupe curgeu o up. Se duse s se scuIde cu s se muI
rcoreusc.
ToL scIdundu-se, vzu de ceeu purLe u ruuIuI nILe
smocIInI. I uduse umInLe c nu muncuse de dou zIIe I
se duse s Iuc o gusLrIc cu nI(eIe smocIIne. Munc ce
munc, dur ncepu u sIm(I c dIn ce n ce se scIImb. Un-
de dIn om ce eru, se pomenI deoduL mgur.
AIL nevoIe ucum. Cum s se nLourc n ceLuLe? Pe Iung
ceIeIuILe LouLe, ucum ure s IIe I prIgonIL. UmbIund n sus
I n jos pe murgIneu pdureI, I eru IrIc s InLre nunLru
pdureI, cu s nu-I upuce vro IIur sIbuLec; se Lemeu Iur
s Ius muI Iu IumIn, cu s nu-I prInz vrun om, s-I puIe
Iu vro munc ce n-ur puLeu-o duce. Ce s Iuc? Se cInu I
se vIcreu, de-I pIungeuI de mII. TouL zIuu umbI
rLcInd cu InImu cuL un purIce de IrIc. ImunzI Iur.
CuLund cuLe cevu de muncure, deLe pesLe nILe rocove. Se
upuc s mnunce, ccI eru IIInIL de Ioume.
CuL p-ucI eru s mour de bucurIe cund vzu c nceL,
nceL, se scIImb I se Icu Iur om.
SLLu n Ioc I se crucI I eI de usL mInune. ApoI deoduL
zIce:
- Acum eLI u meu! SLI, mI Lu, c (I-o Iuc eu (Ie pe pIeIe,
IemeIe Ir de InIm ce mI-uI IosL!
Se upuc I umpIu sunuI de rocove. ApoI Icu un
couIe(, cum puLu, dIn nuIeIe de rIcIIL, I cuIese nLr-nsuI
smocIIne, de cure muncuse I eI.
Dup ce se nLourse Iu guzdu IuI dIn ceLuLe, I spuse c
ucum s-u mpIInIL.
AuzInd ns de IuImu ceIor doI mpru(I n(eIep(I, I deLe
un IIer urs prIn InIm, I-I puse n gund u merge Iu dunII
s vuz, oure n-or II Iru(II IuI?
Dur pun s se porneusc cLre dunII, se muI duse o
duL Iu osLrov, cu couIe(uI de smocIIne pe mun, I ncepu
u sLrIgu Iu smocIIne, pe Iu pourLu puIuLuIuI. MIusLru,
uuzIndu-I, LrImIse s-I cIeme. Cum I vzu, I cunoscu.
Crezund c I n smocIIneIe IuI esLe uscuns vrun Iurmec
numuI bun penLru dunsu, poruncI de-I cumpr couI cu
LoLuI. EI Iu bunII I se Iceu u se muI pIImbu prIn osLrov.
MIusLru se puse Iu mus. Cund Iu sIurILuI meseI, dup
ce muncur mpreun cu uI Ior smocIIne, se Icur mgurI.
Hu( n sus, Iu( n jos. Bu c o II unu, bu c o II uILu, nIm-
Ic. Rmuser mgurI cu Lo(I mgurII.
ALuncI IIcIundruI, prInzundu-I, Ie puse cuLe un
cpsLru n cup, I Ieg unuI de uILuI I I duse cu dunsuI,
dup ce Iu cov(Icu I o bg n sun; ccI InImu gIneI o
muncuse mIusLru.
Se duse cu curduI de mgurI Iu guzdu IuI.
- Acum s LII c m duc nLr-uIe meIe, zIse eI guzdeI;
bunI uI desLuI, osLrovuI I puIuLurIIe sunL uIe LuIe. RmuI
snLos.
- S ne vedem snLoI, rspunse guzdu, I s uuzIm de
bIne. Dur cu Lurmu uIu de mgurI ce uI s IucI? u-(I un ur-
guL, cure s vuz de eI.
Au I Icu. TocmI un urguL I pornI s meurg Iu Iru(II
IuI, cu uIuIuI dup dunsuI.
Pe cund mergeu, IruLeIe nzdrvun spune mpruLuIuI
LouLe ceIe nLumpIuLe IruLeIuI Ior ceIuI muI mIc, I se
pregLIr s-I prIImeusc cu cInsLe.
Cund ujunse Iu murgIneu ceL(II unde domneu mpruLuI,
se mIr c gsI pe IruLeIe su ceI mIjIocIu cure I uLepLu.
AcesLu I povesLI LouL nLumpIureu cu mumu Ior I u
duscIuIuI, I cum I pedepsIse Dumnezeu.
PIunse IruLeIe ceI mIc de osundu dumnezeIusc ce czuse
pesLe mumu Ior, upoI merse de se nI(I mpruLuIuI.
Cum se vzur, se cunoscur I se mbr(Iur.
ApoI ceru de Iu mpruLuI s-I deu un grujd curuL unde
s-I puIe mgurII, pe cure sIngur I ngrIjeu.
Trecu ce Lrecu I nIcI pomeneuI nu eru cu s Iuc pe
mgurI s se scIImbe IurI n oumenI.
nLr-o zI, Iu mus, cund vzu c IruLe-su ceI mIc esLe cu
voIe bun, mpruLuI I zIse:
- EI, ce uI de gund cu mgurII LI; desLuI I-uI pedepsIL,
IurL-I. S nu socoLeLI c nu LIu LoL ce uI p(IL. Dur esLe
desLuI. MuI cu seum ccI LIu c se LopeLe InImu n LIne
de doruI eI.
- Adevr uI grIL, I rspunse IruLeIe ceI mIc. PenLru
IuLuruI Lu Iuc LoL.
TrImIse de uduse mgurII ucoIo; Ie deLe de muncur
rocove I nduL se Icur Iur oumenI.
To(I ceI de Iu( rmuser nmrmurI(I cund vzur usLu
mInune. ApoI ocIII LuLuIor se u(InLIr Iu mIusLru I
mrLurIsIr c uu Irumuse(e de muIere nIcI c-uu muI
vzuL, I nIcI c se muI pouLe uIIu n LouL Iumeu.
Eu uLuncI ncepu u zIce:
- MuI nLuI muI(umesc mpruLuIuI c s-u nduIouL de
sLureu ceu prousL I LIcIous n cure ujunsesem I u sLruIL
de ne-u IcuL oumenI Iu Ioc.
ApoI, uILundu-se Iu IruLeIe mpruLuIuI ceI mIc, I zIse:
- NumuI Lu mI-uI venIL de Iuc pe Iumeu usLu; ducu
voIeLI, sunL guLu u Le Iuu de brbuL. urL-m penLru
neujunsurIIe ce (I-um IcuL.
- ApoI eu ce umbIum, pcuLeIe meIe, cund LoL veneum pe
Iu LIne, I Lu (I-uI bLuL joc de mIne. Ie c I eu mI-um scos
dIn cupeLe. SunL guLu I eu u Le Iuu de so(Ie, muI cu seum
ucum, c nu mI-u muI rmus Iu InIm nIcI o zceuI.
Se pregLIr I Icur o nunL d-uIeu mprLeLIIe.
EI nu se muI duser de ucoIo. Rmuser cuLeLreI Iru(II Iu
un Ioc.
TrebIIe mpr(IeI mergeuu gILun.
ocuILorII upucuu I eI de Iu uceLI LreI Iru(I cund
drepLuLe, cund pove(e bune I cund ujuLorurI de bunI; I n
LouL Iumeu se duse vesLeu despre eI, croru II se zIceu: u
ceI LreI Iru(I mpru(I.
ncIecuI p-o eu eLc.
6. Cele doosprezece Iete de imprut i
pulutol cel Iermecut
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un IIcIundru srmun de prIn(I. EI urg(eu
pe Iu unII I pe Iu uI(II cu s-I cuLIge Irunu vIe(II. $I IIIndc
uveu duruI de u II cur(eI, Lo(I IIcII dIn suL I pIzmuIuu.
CeIIuI(I urgu(I cunuser pe dunsuI I-I LoL Iuuu pesLe pI-
cIor, Iur eI nu Iuu umInLe Iu IIecrIIIe Ior I-I cuLu de
Lreubu IuI. Cund se udunuu seuru I burIeuu verzI I uscuLe,
eI se Iceu c nu n(eIege vorbeIe uruncuLe n poIIdu IuI; se
urLu prosLnuc. penLru uceusLu eI I porocIeuu zIcundu-I
cscunduI suLuIuI.
SLpunII unde sIujeu eI eruu IourLe muI(umI(I de dunsuI
I se bLeuu cure de cure s-I upuce. Cund Lreceu prIn suL,
IeLeIe I duu couLe I se uILuu Iu dunsuI pe subL sprIncene.
$I ce e drepL c uveuu Iu ce se uILu. EI eru curuL Iu Iu( I
cIIpe; cIIcu IuI neugr, cu punu corbuIuI IIuLuru cu o
coum pe grumujII IuI uIbI cu zpudu; musLcIouru ubIu
mIjeu, de purc eru o umbr pe buzu IuI ceu de sus; dur
upoI ocIII? Aveu nILe ocII, neIcuII(, de bguse pe LouLe
IeLeIe n bouIe.
Cund eru Iu udpuLuI vucIIor, IeLeIe cure de cure se
nLreceu s-I deu prIcIn de vorb; dur eI nu bgu pe nI-
menI n seum; se Iceu cu nu prIcepe ce vor eIe. PenLru
uceusLu eIe cu s uruLe c nu Ie pus de nebgureu IuI de
seum, nLre eIe, I porocIeuu cu numeIe de L-rumos uI
suLuIuI. $I de unde s nu IIe uu!
EI nu se uILu nIcI n dreupLu, nIcI n sLungu, mergeu cu vI-
LeIe Iu pune I Lreubu Ieeu dIn munu IuI muI cu usupru
decuL dIn uIe ceIorIuI(I urgu(I.
Nu LIu ce Iceu eI, ce dregeu, c vucIIe pe curI Ie pLeu
eI eruu muI Irumouse decuL uIe ceIorIuI(I urgu(I. EIe ddeuu
muI muIL IupLe decuL ceIe uIe uILor urgu(I, IIIndc pe unde Ie
duceu eI puneu eru muI cu gusL I muI ndesLuILoure. Pe
unde cIcu pIcIoruI IuI se cunoLeu, IIIndc I IerburIIe se
nveseIeuu.
PusmILe se nscuse n ceus bun I eru ursIL s ujung
cevu. Dur eI nIcI Iubur n-uveu de usLu I nIcI gund n-uveu
s se mundreusc, IIInd nu LIu ce-I esLe uscuns n cursuI
vremIIor. CI smerIL, precum I Isuse pe eI Dumnezeu, I
vedeu de uIe suIe, Ir s se uLIng cu cuvunLuI suu n orI-
curevu IeI, de uI(II suu de uI uILoru. $I LocmuI penLru uceusLu
IIcII I ceIIuI(I urgu(I I ponosIuIu.
nLr-o zI de prImvur, osLenIL IIInd LoL umbIund dup
vucI, se deLe Iu umbru unuI copucI mure I sLuIos I udormI;
I I uIesese, vezI, Ioc penLru uu cevu. Eru o vuIceu
mpodobIL cu IeI de IeI de IIorIceIe, LouLe nIIorILe, de
preu c d gIes omuIuI s Lreuc prInLre eIe. Cevu muI cuL
coIo un puruIu, u cruI oburIe veneu dInLr-un IpoL de up
ce Ieeu dIn cousLu unuI deIuIe(, erpuIu prInLre brusLurI I
uILe buruIenI pe unde I Icuse Ioc, I susuruI upeI purc Le
ndemnu Iu somn. CopucIuI subL cure se udumbrIse eru
mre( I purc se IupLu cu s ujung Iu nuorI. PrInLre crcIIe
IuI nLInse se gIugIuIeuu pusreIeIe I-I Iceuu cuIburI:
numuI uscuILund cInevu cIrIpIrIIe Ior se uprIndeu nLr-nsuI
IocuI drugosLeI. DesIuI IrunzeIor suIe Iceu o umbr, de
purc rumneuI Iu eu. Bug seum, nu eru uu cscund
IIcuI ucesLu, I pe nedrepL I uLurnuu de coud ucesL
ponos ceIIuI(I urgu(I dIn suL. Cum puse cupuI jos I udormI.
N-upucuse s dourm, cu de cund ncepuI s v
povesLesc, I o duL srI drepL n sus.
VIsuse un vIs IourLe Irumos I se deLepLuse.
VIsuse c unde venIse Iu dunsuI, mre, o zun muI
Irumous decuL LouLe zuneIe dIn cer I de pre pmunL, I-I
zIsese s se duc Iu curLeu mpruLuIuI IocuIuI uceIuIu, c
ucoIo ure s se procopseusc.
Cund se deLepL, I zIse: "M, cu ce s IIe usLu?" I
ncepu u se pune pe gundurI; LouL zIuIIcu I muncIr
gundurIIe I nu se domIreu de Ioc, de Ioc cu ce s
nsemneze un usemeneu vIs. EI nu n(eIegeu c sLeuuu sub
cure se nscuse veneu s-I sIujeusc.
A douu zI, mergund IurI cu vILeIe Iu pscuL, ubLu dIn
drum I deLe IurI pe Iu copucIuI cu prIcInu, I IurI se
cuIc Iu LuIpInu IuI, I IurI vIs uceIuI vIs.
ScuIundu-se, I zIse: "M, sLu nu e Iucru curuL", I
IurI LouL zIuIIcu Iu dus pe gundurI.
A LreIu zI cu dInudInsuI Icu s-I IIe drumuI pe Iu uceIuI
copucI sub cure se cuIc, I vIs uceIuI vIs; bu nc de usL
duL zunu I umenIn( cu bouI I cu LouLe LIcIoIIIe
omeneLI, duc nu s-o duce.
ALuncI I eI, duc se scuI I venI ucus cu vucIIe I Ie
bg n cour, se nI(Ie Iu sLpunu-su I-I zIse:
- SLpune, pe mIne m buLe gundurIIe s m duc n Iume
s-mI cuuL norocuI. DesLuI um urg(IL, I pun ucum nu vz
nIcI un semn cu s poL I eu sILu cevu. bIne I-mI d so-
coLeuIu.
- Du penLru ce, bIeLe, s IeI de Iu mIne? Au dour nu Le
muI(umeLI de sImbrIu ce-(I duu? Au muncure n-uI
desLuI? u, muI bIne ezI Iu mIne, I eu voI cLu s-(I duu o
IuL bun dIn suL, cu nI(Ic zesLrIcIc, s Le muI ujuL I eu cu
ce m-o Isu InImu, s-(I IucI I Lu rosL uIcI cu Lo(I megIuII,
nu muI IoInrI prIn u Iume, cu s nu ujungI Ir nIcI un
cpLuI, cu vuI de Iume.
- Bu, de muI(umIL, sunL muI(umIL de d-Lu, sLpune;
muncure um desLuI, nu poL s munII pe Dumnezeu; dur
uu mI-u venIL mIe, s m duc n Iume, I nu voI rmuneu
penLru nu LIu ce.
Duc vzu sLpun-su c esLe pesLe pouLe u-I Iuce s
rmuIe, I deLe ce brumu muI uveu s Iu, I eI pIec, Iuundu-
I zIuu bun de Iu sLpun.
Ducundu-se de Iu suLuI su, IIcuI ujunse drepL Iu curLeu
mprLeusc I se bg urguL Iu grdInu mpruLuIuI.
GrdInuruI Iu bun-bucuros s-I prIImeusc, cund I vzu
uu cur(eI, ccI dobundIse pun uLuncI cuLevu boburnuce
de Iu IeLeIe mpruLuIuI c bug urgu(I LoL ce esLe muI
urucIos I muI scurbos n omenIre.
Cur(eI, cur(eI, dur IuIneIe de pe dunsuI eruu Imouse,
deI! ce s zIcI, cu de mcur. GrdInuruI puse de-I mbIe, I
prImenI I-I deLe de mbrc nILe IuIne cure s muI se-
mene u urguL Iu grdInu mprLeusc. $I cum eru de po-
LrIvIL IcuL Iu boIuI IuI, I edesu bIne cu IuIneIe ce mbrc.
Pe Iung ceIeIuILe LrebI grdInreLI, sIujbu IuI de
cpeLenIe Iu cu s Iuc n IIecure zI cuLe dousprezece
mnuncIIuIe(e de IIorI, I n IIecure dImIneu( s Ie deu Iu
ceIe dousprezece domnI(e, IeLe uIe mpruLuIuI, cund vor
IeI dIn cus spre u se prImbIu prIn grdIn.
AcesLe domnI(e eruu ursILe s nu se pouL mrILu pun
nu vu gsI cInevu cure s Ie gIIceusc IegLuru ursILeI Ior I
s Iuc pe vreunu dIn eIe cu s Iubeusc pe cInevu. UrsILeIe
Ior Ie druIse cu puLImu jocuIuI. Eruu nebune dup joc I
pe IIecure noupLe rupeuu cuLe o perecIe de condurI de
mLuse uIb, dn(uInd.
NImenI nu LIu unde merg eIe noupLeu de jouc.
mpruLuI se Iuuse de gundurI cu uLuLu cIeILuIuI pe con-
durII IeLeIor suIe I penLru InImu Ior de gIeu(, de cure nu
se puLeu IIpI nIcI un june dIn ceI ce venIser n pe(IL.
PenLru uceusLu eI duse sIur n (uru IuI I n (rIIe sLreIne,
precum cu s se LIe c cIne se vu gsI s-I spuIe ce Iuc
IeLeIe IuI noupLeu de rup IIecure cuLe o perecIe de condurI,
pouLe s-I uIeug pe cure I vu pIuce dIn eIe, I eI I-o vu du
IuI de so(Ie.
EI LIu c Ie (Ine pe LouLe ncIIse Iu un Ioc, nLr-o cmur
dIn puIuLuI su, ncuIuLe I zvoruLe cu nou uI de IIer I
cu nou IucLe murI. Dur nImenI nu LIu ce Iuc eIe noupLeu
de II se rup ncI(mInLeIe, ccI nImenI nu Ie vzuser pun
uLuncI IeInd dIn cus, ccI nu puLeuu.
PusmILe, Ior Ie eru IcuL cu uu s-I peLreuc vremeu n
LouL vIu(u Ior. Au Ie eru orundu.
Cum se uuzI de uceusL IoLrure u mpruLuIuI, ncepu u
curge Iu pe(ILorI; bu IecIorI de domnI I de mpru(I, bu Ie-
cIorI de boIerI murI, pun I IecIorI de boIerI muI mIcI. $I
cure cum veneu se puneu de pund Iu uu domnI(eIor cuLe o
noupLe. mpruLuI uLepLu cu mure nerbdure n IIecure
dImIneu( cu s-I uduc cuLe vreo vesLe bun; dur n Ioc de
uceusLu, I se spuneu c junII ce se puneuu de pund seuru
nu se muI gsesc dImIneu(u. Nu se LIu ce se Iuc. NIcI de
urm mcur nu II se muI dedeu.
Unsprezece IIcI o p(Ise pun ucum. CeIIuI(I curI muI
eruu, ncepuser u se codI; nu muI voIr s sLeu de pund.
Se IIpseuu de u Iuu de nevesLe nILe IeLe penLru cure se
rpune uLu(I LInerI.
$I usLIeI, unuI cuLe unuI, se crur pe Iu cuseIe Ior de Iu
curLeu ucesLuI mpruL, I-I Isur IeLeIe n pIuLu DomnuIuI;
ccI nImenI nu muI voIu s-I pIurz suIIeLuI penLru un cup
de muIere.
nsuI mpruLuI Iu coprIns de spuIm, cum de s pIur
uu junII ce voIuu s-I pundeusc IeLeIe, I nu muI cuLezu s
ndemne pe nImenI.
mpruLuI eru nevoIL s cumpere mereu pe IIecure zI cuLe
dousprezece perecII de condurI, I InLruse Iu grIje c o s-
I mbLruneusc IeLeIe n vuLr I o s mpIeLeusc cosI(u
uIb, Ir s puIe pIrosLrIIIe n cup.
ArguLuI de Iu grdInrIe I mpIIneu sIujbu cum LIu eI n
Iegeu IuI. $I domnI(eIe eruu muI(umILe de mnucIeIe de
IIorI ce II Ie du urguLuI, I grdInuruI de IucruI IuI.
EI, cund du IIorIIe domnI(eIor, nIcI nu-I rIdIcu ocIII
usupru Ior; dur cund du IIorIIe IeLeI ceIeI mIcI, nu LIu de
ce, c se roeu cu un bujor, I-I LucuIu InImu, de sLu s-I sur
dIn pIepL uIur.
uLu bg de seum uceusLu, ns crezu c IIcuI esLe
ruInos I d-uIu se Iuce uu de rou cund vIne nuInLeu Ior.
AzI uu, muIne uu, eI vedeu c nu e de nusuI IuI o uu
buc(Ic. Dur ce-I IucI InImeI? Eu I du bruncI I IuI, buL-o
pusLIu! I ur II voIL s se puIe I eI Iu pund, I upoI se
gundeu I Iu p(unIIIe ceIor ce pzIse nuInLeu IuI.
uLu ceu mIc se greI nLr-o zI I spuse surorIIor cum ur-
guLuI cure Ie du IIorI se roeLe cu o sIecI cund vIne
nuInLeu Ior I cum esLe de cur(eI. Cum uuzI IuLu ceu muI
mure usLIeI de cuvInLe c Iese dIn guru suroreI suIe ceIeI
muI mIcI, unde ncepu s o dojeneusc cu nILe vorbe cum
IuLoure n rus, cum de numuI s se gundeusc eu u scouLe
uu vorbe bIunde penLru un urguL, ccI usLu ur semnu c
InImu eI esLe pornIL u se pIunIsI cuIvu.
BIuLuIuI I zIceu InImu s se uruLe Iu mpruLuI cu cere-
reu de u pundI I eI, dur s Ism c-I cunoLeu IunguI nu-
suIuI, s Ism c nu1 uILuse p(enIIIe uLuLor IIcI ce
pIerIser, IuI I eru s nu-I pIurz sIujbu I s rmuIe cu
buzeIe umIIuLe. ApoI unde puI d-Lu gunduI ce-I munceu
grouznIc, c de vu II gonIL de Iu curLeu mprLeusc, n-ure
s muI vuz pe IeLeIe mpruLuIuI, ccI dundu-Ie IIorI n
IIecure dImIneu(, orIcuL se IerI de vreo puLIm, LoLuI
gIgIIIe I Irumuse(IIe IeLeIor de mpruL, I muI cu seum
cuLLuru ceu bIujIn u IeLeI ceIeI mIcI, I udemenIse pun
nLr-uLuL, ncuL, se socoLeu eI, c ducu nu vu muI uLInge n
IIecure dImIneu( cu degeLeIe suIe muInIIe ceIe uIbe cu o
couI de IurLIe, cu pIeIeu mouIe cu puIuI, uIe IeLeIor de
mpruL, nu vu muI puLeu LrI.
ZIuu, noupLeu, I munceuu ucesLe gundurI I nu LIu cum
s Iuc s-I mpIIneusc poILu InImeI, Ir de cure, sIm(eu
eI, c nu vu puLeu s muI LrIusc.
nLr-unu dIn nop(I, udormInd eI cu gunduI (InL Iu
dorIn(u ce-I cIInuIu de-I rodeu bIerIIe InImeI, vzu n vIs
Iur pe zunu dIn vuIceuuu ceu cu IIorI unde I se urLuse
odInIour.
Eu I zIse:
- S Le ducI n ungIIuI grdIneI ceI despre rsrIL; ucoIo
veI gsI doI puI de duIIn, unuI cIreIu I uILuI LrunduIIrIu;
uILurI de dunII veI vedeu o spIIg de uur, o nsLrup LoL
de uur I un Lergur de mLuse. S IeI uceLI puI de duIIn,
s-I puI n dou gIIvece Irumouse, s-I supI cu spIIgu ceu
de uur, s-I uzI cu nsLrupu ceu de uur, s-I LergI bInIor cu
LerguruI ceI de mLuse I s-I ngrIjeLI cu pe IumInu
ocIIIor LI. Cund vor creLe I se vor Iuce cu de un sLuL de
om, orIce veI cere de Iu dunII (I se vu IzbundI LocmuI pe
LocmuI.
ZIse I pIerI cu o nIuc, Ir s upuce urguLuI
grdInuruIuI s-I muI(umeusc burIm.
NIcI nu se dezmeLIcIse bIne dIn uIuIuIu somnuIuI, nIcI nu
se Lerse Iu ocII mcur, I deLe Iugu n ungIIuI grdIneI ceI
despre rsrIL I rmuse nuc de bucurIe, cund vzu n
IIIn( LouLe ceIe ce I spusese zunu n somn. Acum se Lerse
I eI Iu ocII, se pIpI s vuz nu cure cumvu dourme nc I
uIeveu s IIe oure ceeu ce vedeu? Dup ce se ncredIn( c
nu esLe nIuc, de noupLe, puse munu I Iu duIInII.
I ngrIjI cum LIu eI muI bIne, I spu udeseu cu spIIgu
ce gsIse eI ucoIo, I ud cu nsLrupu, I Lerse cu LerguruI
I, ce s muI IungIm vorbu? I ngrIjI cu pe IumInu ocIIIor
IuI, LocmuI precum I poruncIse zunu.
DuIInII creLeuu I se mpuLernIceuu cu prIn mInune. Nu
Lrecu muIL I se Icur murI. rumuse(e cu Iu uceLI duIInI
nIcI c s-u muI vzuL.
Cund ujunser cu d-un sLuL de om, eI venI Iu dunII nLr-
unu dIn zIIe I zIse unuIu precum I nv(use zunu:
- DuIIne, DuIIne,
Cu spIug de uur spuLu-Le-um,
Cu nsLrup de uur uduLu-Le-um,
Cu Lergur de mLuse Lersu-Le-um,
D-mI duruI d-u m Iuce, orIcund voI voI eu,
S nu IIu vzuL de nImenI.
EI rmuse buImcIL de mIrure, cund n cIIpu uceeuI
cIIur vzu cum se nIIIn(euz un boboc de IIoure, cum
creLe de se mreLe I cum se descIIde o IIoure uu de
Irumous, de nu puLeuI s Le opreLI cu s nu o mIroI. EI
puse munu de o rupse, o Iu I o bg n sun; vezI c uu I
nv(use zunu.
Seuru cund domnI(eIe InLrur n cmuru Ior ceu ncuIuL
I zvoruL cu nou IucLe murI, cu s se cuIce, eI se IurIe
bInIor pe Iung eIe I InLrur mpreun. EI Ie vedeu pe eIe
ce Iuc, dur eIe nu-I vedeuu pe dunsuI. EI Ie vzu c n Ioc
s se dezbruce spre u merge Iu cuIcure, eIe ncepur u se
pIepLnu, u se mbrcu cu IuIne scumpe I u se gLI de
duc.
EI se mIru de ceIe ce vedeu I IoLr cu s se (Ie dup
dunseIe cu dInudInsuI s vuz pe unde uu s Ius eIe, unde
uu s se duc I ce uu s Iuc.
Cund deoduL, IuLu ceu muI mure zIse surorIIor suIe:
- GuLu sunLe(I, IeLeIor?
- GuLu sunLem, rspunser eIe.
ALuncI ceu mure dIn surorI bLu cu pIcIoruI n pmunL, I
deoduL se descIIse n dou duumeuuu cuseI. EIe se
coborur prIn uceu descIIzLur I merser, pun se
ujunser Iu o grdIn grduIL cu zId de urum.
Cund Iur s InLre, IuLu ceu mure bLu dIn pIcIor IurI I
por(IIe ceIe de o(eI uIe grdIneI se descIIser. nLrund,
bIuLuI cIc pe rocIIu IeLeI ceIeI mIcI.
AceusLu, nLorcundu-se repede, nu vzu pe nImenI; I,
cIemundu-I surorIIe, Ie zIse:
- SurorIIor, bnuIesc c s-u IuuL cInevu dup mIne, c
uILe, sIm(II c m-u cIcuL ourecIne pe rocIIe.
SurorIIe se uILur n LouLe pr(IIe I nevzund nIcI eIe pe
nImenI, I rspunse:
- Nu III uu bnuILoure, soro; cIne s IIe ucI, orI s se Iu
dup noI. NIcI pusre mIusLr nu pouLe rzbI pun unde
sunLem noI ucum. u vezI muI bIne, s nu se II upucuL ro-
cIIu Lu de vreun mrcIne I, cum eLI Lu IrIcous, (I s-o II
pruL c Le-u cIcuL neLIne pe rocIIe. Nu II uu de uurIc!
Eu Lcu. BIuLuI se (Ineu dup dunseIe.
Trecur prInLr-o pdure cu IrunzeIe de urgInL, Lrecur
prIn uILu cu IoIIe de uur, Lrecur prIn uIL pdure cu Irun-
zeIe numuI dIumunLurI I pIeLre nesLImuLe, curI scIIpeuu
de-(I Iuuu ocIII, I ujunser Iu un eIeLeu mure.
n mIjIocuI uceIuI eIeLeu se rIdIcu un dumbuIe( I pe
dunsuI nILe puIuLurI cum nu muI vzuse eI pun uLuncI.
PuIuLurIIe mpruLuIuI rmseser jos de LoL pe Iung
ucesLeu, cure sLrIuceuu de Iu soure Le puLeuI uILu, dur Iu
dunseIe bu. $I uu de cu meLeug eruu IcuLe, ncuL cund Le
urcuI n eIe (I se preu c Le coborI, I cund Le dedeuI jos dIn
eIe (I se preu c Le urcI.
Dousprezece IunLrIoure cu vusIuI muIu(I numuI n IIr
de ceI bun Ie uLepLuu Iu murgIne. Cum ujunser, se puser
IIecure n cuLe unu I pIecur. ArguLuI se puse n IunLreu
IeLeI ceIeI mIcI.
unLrIIe pornIr I mergeuu n rund cu cocorII. NumuI
IunLreu IeLeI ceIeI muI mIcI rmuneu muI n urm. VusIuuI
se mIru cum de esLe muI greu decuL uILduL I Lrgeu dIn
rspuLerI Iu vusIe cu s ujung pe ceIeIuILe.
Cum IeIr Iu ceIIuIL muI uI eIeLeuIuI, se uuzI o muzIc,
cure, vrund, nevrund, Le Iceu s dn(uIeLI. eLeIe se
repezIr cu IuIgeruI, InLr n puIuL I se puser pe joc cu
IIcII curI Ie pundIser, I jucur I jucur pun ce II se
spurser condurII.
BIuLuI se (Inu mereu dup eIe. nLrund I eI n puIuL, ce-I
vzur ocIII? Cmuru de joc mure I Iurg de ubIu puLeuI
s-I zreLI cpLuIuI. Eu eru mpodobIL numuI cu uur, cu
pIeLre nesLemuLe I cu IcIII de jur mprejur ce urdeuu n
nILe sIenIce de uur curuL, muI murI decuL omuI. Pre(II uI-
bI cu IupLeIe sLrIuceuu de-(I Iuuu ocIII, I cu dungI de uur,
mpodobILe cu zumIIrurI I rubInurI de IIcreuu cu IocuI.
ArguLuI se puse nLr-un coI( I prIveu Iu LouLe mInunIIe
usLeu. $I uveu I Iu ce prIvI, ccI vedeu ucoIo IucrurI de curI
nu-I muI vzuser ocIII. Dur unde Iu pomunu uIu cu s sLeu
Iu un Ioc? Sreu I eI LonLoroIuI de coIo pun coIo, Ir s
vreu; ccI nu eru cIIp s sLeu Iu un Ioc Ir u sILu, cund
cunLu muzIcu uIu. Pun I sIenIceIe I meseIe I IvI(eIe dIn
cus sILuu.
$I nIcI pomeneuI mcur nu esLe cu s-I ncIIpuIusc
cInevu Irumuse(eu cunLrIIor I u muzIcII uceIeIu; orgune,
IIuIere, cIILrI, uIuLe, bucIume, cImpouIe I uILe muILe d-
uIde usLeu cunLuu nLr-o unIre de rmuneuu mur( ceI muI
bunI muzIcun(I dIn Iume.
D-upoI IeLeIe1? Trgeuu cu Ioc Iu nILe IorI, bLuLu,
bruuI, cu Iu uu corLuIuI, de unuI sIngur, pIpru I cuLe joc-
urI LouLe, de puLeuI s-(I rupI bojocII jucund.
$I jucur I jucur, pun despre zIu. Cund, deoduL,
nceLund muzIcu de u muI cunLu, IeI cu dIn pmunL o mus
ncrcuL cu de LouLe bunL(IIe, I ce esLe pe Iume, I ce nu
esLe. Se puser cu Lo(II Iu mus I muncur I se cIeIuIr cuL
Ie poILIr InImu.
ArguLuI de Iu grdInrIe edeu n coI(uI IuI unde se
uezuse I prIveu, Isundu-I guru up.
u mus Ie sIujeu nILe urupI, mbrcu(I n nILe IuIne
IourLe scump mpodobILe.
Dup ce se scuIur de Iu mus, prInser u se nLource
ucus.
Se nLourser IurI pe unde uu IosL venIL. BIuLuI se
(Ineu dup dunseIe, cu drucuI dup cIugr.
Cund Iur u Lrece prIn grdInu cu IrunzeIe de urgInL, ce-I
deLe urguLuIuI prIn gund, c numuI rupse o rmurIc dInLr-
un copucI.
Un IreumL puLernIc se Icu uLuncI n LouL pdureu, cu
de o IurLun ce vIne nLruLuL usupru copucIIor; I LoLuI
nIcI o Irunz mcur nu se mIcu dIn Ioc, bu nIcI mcur nu
se cILIn cu de o udIere de vunL burIm.
eLeIe rsrIr.
- Ce s IIe usLu, IeIcuII(? zIser.
- Ce s IIe? rspunse ceu muI mure dIn surorI. uc,
psrIcu ce-I ure cuIbuI n LurnuI bIserIcII dIn puIuLurIIe
LuLIuI nosLru LrebuIe s II LrecuL prIn Irunze; ccI numuI eu
pouLe s rzbuL pe uIcI.
eLeIe Lrecur I ujunser n puIuLuI unde eruu ncuIuLe,
LoL pe unde IeIser.
A douu zI, urguLuI de Iu grdInrIe, cund deLe
mnuncIIurIIe de IIorI IeLeIor mpruLuIuI, uscunse cu
meLeug rmurIcu rupL n mnuncIIuI IeLeI ceIeI mIcI.
DomnI(u se mIr cund I prIImI mnuncIIuI de IIorI, se
uIL cum cu mII Iu urguL I nu-I puLeu du seum cum de s
ujung uceu rmurIc nLre IIorIIe ce prIImIse.
A douu seur, IurI uu o peLrecur. BIuLuI, IurI pe
IurI, se (Inuse dup dunseIe, cu deosebIre numuI c rupse
o rmurIc dIn copucII ceI cu IrunzeIe de uur, pe cure o
puse IurI nLre IIorIIe ce deLe u douu zI domnI(eI ceIeI
mIcI.
uLu ceu muI mure, IurI cu cuvInLe IInILILoure, uIIn
IrIcu surorIIor eI cund se uuzI IreumLuI ce se Icu n
pdureu de unde urguLuI rupse rmurIcu.
Cund u douu zI domnI(u ceu mIc prIImI IIorIIe cu
rmurIcu uscuns nLre eIe, I deLe un IIer urs prIn InIm.
Eu cuL vreme cu prIIej I, preIcundu-se c vreu s se
prImbIe, IeI presLe zI prIn grdIn I, nLuInInd pe urguL Iu
o coLILur u grdIneI, I oprI I-I zIse:
- De unde uI uvuL Lu rmurIcu ce mI-uI pus-o n
mnuncIIuI de IIorI?
- De unde o LIe preu bIne mrIu-Lu.
- Cure vu s zIc, Lu Le-uI (InuL dup noI, I LII unde
mergem noI noupLeu.
- Cum uu mrIu-Lu.
- Cum uI IcuL de u venIL dup noI de nIcI unu dInLre
surorI nu Le-u vzuL?
- Pe IurI.
- Nu o pung de bunI, I s nu sco(I nIcI o vorb despre
prImbIureu nousLr de noupLeu.
- Eu nu-mI vunz Lcereu, mrIu-Lu.
- Duc voI uuzI ns c uI crucnIL cevu, voI pune s-(I LuIe
cupuI.
ZIse eu vorbeIe usLeu uspre dIn gur, dur dIn InIm
uILcevu cugeLu. E I se preu c ucesL urguL dIn ce n ce se
Iuce muI cur(eI.
A LreIu noupLe cund se duse dup dunseIe, LoL pe IurI,
rupse o rumur dIn pdureu cu copucII ceI cure uveuu IoIIe
de dIumunL, I IurI se Icu IreumL prInLre Irunze, I
IurI suroru ceu muI mure uIIn IrIcu surorIIor ceIor mIcI
cu cuvInLe IInILILoure. DomnI(u ns ceu mIc, nu LIu de
ce, dur n InImu eI se sLrecur o bucurIe uscuns.
n zIuu urmLoure, cund gsI rmurIcu de dIumunL n
mnuncIIuI de IIorI, cL cum pe subL uscuns Iu urguL I-I
gsI c nu se preu deosebeLe de IIII de domnI I de
mpru(I. ALuL I se pru de drgIu.
ArguLuI I dunsuI cL usupru domnI(eI cu ocII guIeI,
dur LoL pe IurI, I o vzu c se LuIburuse ourecum, se Icu
ns c nu prIcepe nImIc I-I cL de Lreub.
SurorIIe domnI(eI deLer pesLe dunII vorbInd I ruser
de dunsu I Iuur cu cuvInLeIe cum pesLe pIcIor. uLu ceu
mIc Lcu I ngII(I ruIneu. Nu se puLeu eu mIru dIn desLuI
cum u IcuL urguLuI de Ie-u descoperIL. EI, vezI, I InLruse n
cup c ucesL IIcu nu pouLe s IIe om prosL, deourece
dovedIse IucrurI ce nIcI mIesLreIe nu Ie LIuu.
$I upoI, udevruI vorbInd, boIuI IuI ceI IuInIc, cIIpuI IuI
ceI bIne poLrIvIL I bIujIn I urLu cuL de coIo u nu II de urguL
prosL. Pe Iung ucesLeu, I nI(Iureu, I LoLuI nLr-nsuI
uveu pe vIno-ncouce.
Dup ce InLrur n cus IeLeIe, domnI(u ceu mIc Ie spuse
c urguLuI de Iu grdInrIe LIu LoL ce Iuc eIe noupLeu.
ALuncI se udunur Iu sIuL I pInuIr cu s-I Iuc I pe
dunsuI s-I pIurz InImu I sIm(IrIIe, cum Icuser I cu
ceIIuI(I LInerI.
IcIundruI ns se IurI I de usL duL de InLr n
cmuru IeLeIor, cu s uscuILe Iu sIuLuI Ior.
Pure c-I spusese urIcIuI Iu urecIe c ure s se peLreuc
nLre eIe cevu penLru dunsuI.
Acum, dup ce LIu LoLuI, dur LoLuI ce LrebuIu s LIe, se
duse Iu duIInII IuI I zIse cLre ceI LrunduIIrIu:
- DuIIne, DuIIne,
Cu spIug de uur spuLu-Le-um,
Cu nsLrup de uur uduLu-Le-um,
Cu Lergur de mLuse Lersu-Le-um,
D-mI mInLe I procopseuI de IIu de domn I mpruL!
Cu I de Iu rund, un boboc de IIoure ncoI(I, crescu I se
descIIse o IIoure mInunuL. EI Iu IIoureu I o bg n sun.
OduL czur de pe Iu(u IuI ursLurIIe de soure I I rmuse
cIIpuI curuL I IumInuL, cu I cund uLuncI I Icuse m-su.
SIm(I c n creIerII IuI se peLrece un ce de cure nu-I puLeu
du seumu. Dur vzu c ncepe u judecu uILIeI de cum ju-
decu eI pun ucum. PusmILe se uscu(Ise Iu mInLe. $I
LoLdeoduL se pomenI mbrcuL cu nILe IuIne cu uIe IIIIor
de mpru(I I de domnI.
ALuncI se duse Iu mpruLuI I ceru I dunsuI s-I
pzeusc IeLeIe, nLr-o noupLe.
mpruLuIuI I se Iucu mII de LInere(eIe IuI I-I sILuI s-
I cuuLe muI bIne de Lreub, decuL s se rpuIe. EI sLruI.
mpruLuI prIImI. AcesLu nIcI c bnuIu mcur u II urguLuI
de Iu grdInrIe; uu de muIL se scIImbuse.
Cund I urL IeLeIor I Ie spuse mpruLuI ce voIeLe, nIcI
eIe, vezI, nu-I cunoscur. NumuI ceu mIc, IIInd cu cuIuI Iu
InIm, I cunoscu I ncepu u LunjI de drugosLe.
NoupLeu urmLoure, cund pIecur eIe Iu joc, I Iuur I pe
dunsuI. EI LIu ce I se pregLeLe, dur se IerI cu de ouIu
mIuIuIuI s nu deu n cIupc.
Ajunser Iu puIuLuI vrjIL, jucur pun despre zIu, upoI
se puser Iu mus. se uduse I IuI buLuru dIn cure buse
Lo(I curI venIser nuInLeu IuI, buLur cure LrebuIu s-I Iuc
u-I pIerde mIn(IIe I sIm(Ireu, buLur cure s-I pIurz I
pe dunsuI cu pe ceIIuI(I.
ALuncI unde I nLourse nILe ocII IcrmoI I pIInI de
IocuI drugosLeI ce-I mIsLuIu, I zIse cu gruI duIos domnI(eI
ceIeI mIcI:
- VezI Lu? Iuc eu m pIerz penLru drugosLeu Lu, ducu uI
uu InIm de gIeu(.
- Nu, n-um InIm de gIeu(, IocuI drugosLeI LuIe mI-u
ncIzIL-o, rspunse eu. Nu beu. MuI bIne voI s IIu
grdInreus cu LIne, decuL IuL de mpruL.
Cum uuzI uu, eI urunc buLuru Iu spuLe, I muI upropI-
Indu-se de dunsu, I muI zIse:
- S nu-(I IIe Leum, mrIu-Lu, c grdInreus nu uI s III
o duL cu cupuI.
To(I ceI de Iu( uuzIr vorbeIe Ior. PuLereu IurmecuIuI se
zdrobI I Lo(I cu LoLuI se pomenIr n puIuLurIIe
mpruLuIuI. PuIuLuI ceI IermecuL pIerI cu o nIuc, cu I
cum n-ur II muI IosL pe Iumeu usLu.
Cund I vzur mpruLuI, ncremenI de uImIre cu
umundou muInIIe pe burb. IcuI, IosLuI urguL Iu
grdInrIe, I povesLI LouL IreLenIu nop(IIor. mpruLuI
deLe pe IuLu ceu mIc dup IIcIundruI ceI Irumos I
drgsLos. ApoI se nI(Iur I ceIeIuILe IeLe cu cuLe unuI
dIn IIII de mpru(I I de domnI pe cure I-I uIesese.
mpruLuI se ndupIec I Ie deLe pe IIecure Iu cusu Ior. $I se
Icu o bucurIe mure n LouLe pr(IIe, cure bucurIe de ur II o
suL de gurI, nu unu cu u meu, n-ur puLeu-o spune.
nuInLe de u se cununu, IuLu ceu mIc nLreb pe Iogod-
nIcuI eI cu ce puLere Icu eI de Ie descoperI uscunsurIIe
IupLeIor Ior I IegLuru IurmecuIuI ce Ie (Ineuu nIn(uILe. EI
spuse. ur eu, cu s nu IIe brbuLu-su muI presus decuL
eu, cI s IIe deopoLrIv om cu Lo(I oumenII, se duse de LIe
duIInII I-I bg n Ioc.
ApoI se cununur I LrIr o vIu( IerIcIL, cum se LrIeLe
pe Iumeu nousLr usLu bI(uLu, pun ce se IsLovIr Lo(I cu
LoLuI, n uduncI bLrune(e.
ur eu ncIecuI p-o eu eLc.
,. Cele trei rodii uorite
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL, I uveu un IecIor; ucesLu, ezund
Iu IereusLr, vede o bub bLrun, cure veneu cu LIvgu s Iu
up de Iu IunLun. Ce-I vIne IuI, Iu o pIuLr I uruncund-o
cLre IunLun, nemereLe drepL n LIvg, I uceusLu se
spurge; bubu, cure sIm(Ise de unde venIse pIuLru I uunc
ocIII Iu IereusLru mpruLuIuI I vede pe IIuI de mpruL
Icund Iuz; uLuncI bubu zIse:
- Pun nu veI gsI ceIe LreI rodII uurILe, s nu Le nsorI,
druguI mumII; I se nLourse ucus LrIsL I Ir LIvg I Ir
up.
IuI de mpruL, uuzInd ucesL bIesLem, sLLu, I dup ce
se gundI muIL LImp Iu rodIIIe uurILe, se uprInse dorIn(u n eI
de u Ie vedeu I de u Ie uveu; decI se duse Iu LuL-su I-I
zIse:
- TuL, s-mI IucI LreI rundurI de IuIne de IIer, ccI um s
Iuc o cILorIe mure.
$I LouL sIIIn(u ce puse mpruLuI u oprI pe IIuI su de Iu
uceusLu, Iu n zudur.
Ducu vzu I vzu c nu-I pouLe oprI, poruncI I
numuIdecuL I se I Icu IuIneIe; dup ce Ie Iu, IIuI
mpruLuIuI ncIec I pIec.
Un un de zIIe Lrecuse de cund cILoreu; ujunsese prIn
pusLIeL(I neIocuILe de oumenI, I LoL rLcInd n sus I n
jos, dou rundurI de IuIne se rupser I Ie Iepduse.
NeLIInd ce s Iuc, IoLr u muI merge cuLvu, I ducu nu vu
puLeu descoperI nImIc, s se nLourc.
AbIu muI Icu cu(Ivu puI I IuL c zrI o coIIb. Se repezI
nLr-ucoIo IuLe cu sgeuLu I nduL I ujunse. Cund, o
mLu sIIusLr, cum I vzu, I I zIse:
- Du bIne, IIcuIe, cum uI ujuns p-uIcI pe unde nu se
vede pusre cu urIpIoure, dur ncmILe om cu pIcIoure?
- Mum, zIse IIuI de mpruL, cuuL ceIe LreI rodII uurILe;
nu LII d-Lu ncoLro se poL uIIu?
- Nu LIu, druguI mumII, nIcI n-um uuzIL pun ucum de
uu mInune, dur pouLe soru-meu s LIe, cure ude pu(In
muI depurLe de uIcI; de uI curuj s muI mergI, po(I s o
nLrebI pe dunsu.
N-uLepL s-I zIc de dou orI, I o LuII nLr-ucoIo repede
I merse, I merse, cuIe Iung neumbIuL, pun ce deLe de o
uIL coIIb, de unde usemeneu IeI o mLu sIIusLr, I
muI bLrun, I muI scoIIcIL, cure I eu I zIse:
- Cum uI ujuns p-uIcI, om cu pIcIoure, pe unde unde nu
vIne nIcI pusrI cu urIpIoure?
- Mum, zIse IIuI mpruLuIuI, cuuL ceIe LreI rodII uurILe,
I dorIn(u de u Ie uveu m-u udus p-uIcI, nu LII d-Lu ncoLro
se uII?
u uuzIreu ucesLor vorbe, bLrunu ncepu s pIung, upoI
I rspunse:
- Am uvuL I eu un IecIor, cure uuzIse despre uceIe
bIesLemuLe rodII, I cure, LoL umbIund dup eIe, nLr-unu
dIn zIIe se nLourse cIIop I n ceIe dIn urm I rupse I
cupuI penLru eIe; ducu u II LIuL uLuncI, druguI mumII, cum
s Ie gseusc cInevu Ir prImejdIe, nu-mI pIerdeum
copIIuuI.
Cum uuzI IIcuI nosLru, ncepu u se rugu s-I spuIe cum
s Iuc s Ie Iu, Iur bLrunu I pov(uI cum s umbIe I cum
s se pourLe, I ducu vu IzbuLI, I-u juruL pe LInere(eIe IuI cu
s se nLourc LoL pe ucoIo, cu s-I uruLe I eI uceIe rodII,
dup cure s-u prpdIL IIuI su.
Dup ce I-u IgduIL c se vu nLource, I-u muI(umIL pen-
Lru sIuLurIIe ceIe bune ce u prIImIL de Iu dunsu, I cu o
nIuc pIerI dInuInLeu eI, cund, dup o cILorIe nc d-o
spLmun I muI bIne, vzu un buIuur cu o buz n cer I
cu uILu n pmunL. nduL ce ujunse Iu dunsuI I zIse:
- Bun zIuu, IruLe, I Lrecu nuInLe.
ur buIuuruI I rspunse:
- Noroc bun, IruLe.
Ajunse upoI Iu o IunLun, mucegIL I pIIn de nmoI: eI
se upuc nduL de cur(I I prImenI upu dIn IunLun I-I
cuL de drum pun deLe de nILe por(I ncuIuLe, pIIne de
pruI I de pIunjenI; cur(I uceI pIunjenI, scuLur pruIuI,
deLe pourLu de pereLe I Lrecu nuInLe. n drumuI su
nLuInI o bruLreus cure Lergeu un cupLor cu (u(eIe suIe;
cum o vzu, I deLe bun zIuu, I LIndu-I o bucuL dIn
IuInu su, I zIse:
-|Ine usLu, IeIcuII(, de Lerge cupLoruI.
ur eu, Iuund-o, I muI(umI.
u spuLeIe cupLoruIuI, IIuI mpruLuIuI vzu o grdIn cu
un ruI, n cure se rLcI cuLvu LImp.
n ceIe de pe urm vzu ceIe LreI rodII cum uLurnu de o
cruc n pom; I Icu curuj, scouse cu(ILuuI I LIe
crcuII(u de cure eruu uLurnuLe, I o LuII d-u Iugu nupoI.
N-upuc s Iuc zece puI I LouL grdInu ncepu s (Ipe
I s cIeme n ujuLor pe bruLreus, por(IIe, IunLunu I pe
buIuur.
- Bu uIu-I vorb, rspunse bruLreusu, c de cund sunL
urgIsIL u sLu ucI, nu s-u nduruL nImenI s vIe u m scuLI de
ursLuru de LouLe zIIeIe.
- C uIL gund n-um, rspunser por(IIe, c de cund sun-
Lem IcuLe, n-u venIL nImenI s ne muI scuLure, s ne
descIIz, de n(eIenIsem uu.
- Bu s ne IerLu(I, zIce IunLunu, c de cund sunL IcuL,
mun de om n-u venIL s-mI cure(e upeIe, ncuL ujunsesem
u m mpu(I.
- Bu c cIIur, rspunse I buIuuruI, c de cund sunL
osundIL u sLu cu guru cscuL I cu ocIII sLIcII(I Iu sLeIe, nI-
menI nu mI-u duL mcur o bun zIuu, I s-mI zIc IruLe.
AcesL om ne-u scpuL de urgIu ce eru pe noI, I ne vom
cuLu de Lreub.
IuI mpruLuIuI, cure Icuse nLocmuI cum I nv(use
bLrunu, se nLourse pe Iu dunsu I dup ce-I muI(umI I-I
deLe I eI cuLe cevu, pIec s se nLourc Iu mpr(Iu LuLIuI
su.
Pe drum, ce-I venI IuI, vzund c nu muI pouLe rbdu,
scouse cu(ILuuI I LIe unu dIn rodII, cu s gusLe I s se
ncredIn(eze de bunLuLeu Ior. Cund, ce s vezI? DeoduL
Iese dIn rodIe o IuL, cu o zun de Irumous, I nduL
ncepu u sLrIgu cu gIus munguIos:
- Ap, up, c mor.
nLourse IIuI mpruLuIuI ocIII n LouLe pr(IIe s vuz
up; dur geubu, up nu eru, Iur IuLu czu I murI; p-ucI
eru s cuz I eI, dur se (Inu.
ToL mergund eI, nu puLu s (Ie pun s nu gusLe dInLr-o
rodIe I scouse cu(ILuuI de LIe nc unu; deoduL, Iese I
dInLr-nsu o IuL cu o zun, I moure cu I ceu dInLuI, IIIndc
n-uvu up s-I deu.
MuInIL de cIuduLu nLumpIure, mergeu cLre mpr(Iu
LuLIuI su cu rodIu cure I muI rmsese, I se uILu Iu dunsu
cu Iu un cIre copL; I merse pun ujunse Iu o cumpIe
Irumous pe unde ncepu u cunouLe urme de oumenI. AIcI
I muI venI InImu Iu Ioc, I se puse jos s se odIIneusc
nI(eI. GunduI IuI nu se Iuu de Iu rodII I de Iu IeLeIe ceIe Iru-
mouse ce murIser; I LoL gundIndu-se se uprInse n eI
dorIn(u de u gusLu dIn rodIu pe cure o muI uveu, ncuL
nemuIpuLundu-se (Ine, oLr s o LuIe I pe uceusLu, dur
Lemundu-se s nu I se nLumpIe cu I cu ceIeIuILe, cuL o
IunLun, Iu up n ccIuI, I ucoIo, Iu umbru unuI copucI
mure, LIe I rodIu cure I muI rmsese, cund ce s vezI?
unde IeI o IuL cu soureIe de Irumous, I cu pruI de uur.
- Ap! up! sLrIg eu.
$I eI I deLe de bu I o sLropI cu up, I uu scp IuLu cu
vIu(.
IuI mpruLuIuI I du LurcouIe, I se LoL mInunu de
Irumuse(eu I de gIngIu eI. ApoI o Iu de mun I I zIse:
- So(Ie s-mI III I eu prIImI.
EI nu voI s o duc pe jos ucus Iu LuL-su, cu s nu
osLeneusc, IIIndc o vedeu c eru pu(InLIc Iu Lrup ncuL ur
II buL-o nLr-un puIur de up, I uu de sub(IrIc de purc
eru Lrus prIn IneI.
EI o pov(uI s se urce n pomuI de Iung IunLun, I I
zIse s-I uLepLe ucoIo pun se vu nLource de Iu LuLI su cu
cur mprLeLI I cu cIre(I, cu s o Iu, IIIndc eI cunos-
cuse IocurIIe c nu muI esLe uu depurLe.
uLu ceu Irumous zIse copucIuIuI s se Iuse jos, I eI se
Is, upoI se puse n eI I se rIdIc. IuI mpruLuIuI rmuse
cu guru cscuL uILundu-se Iu eu I Iu mInuneu cum de se
Isuse I se rIdIcuse copucIuI, upoI, rupund-o d-u Iugu, s Le
pzeLI, purIeo, c I sIuruIu cIcuIeIe de IuLe ce se duceu.
Nu Lrecu muIL de cund se duse IIuI de mpruL, I o IuL
de (Igun venI s Iu up dIn IunLun, dur cund vzu cIIpuI
cure sLrIuceu n up, crezu c e uI eI, I, sprgund uIcIoruI,
se nLourse Iugu Iu mum-su:
- Nu m muI duc Iu up, zIse eu, o Irumuse(e cu u meu nu
uduce up.
- Du-Le Iu up, urupIno, ce LoL spuI usLIeI de IIeucurI, I
zIse m-su, urLundu-I coceunuI mLureI.
Eu se duse I Iur se nLourse, cu I nLuI, Ir Ispruv I
LoL cu usLIeI de vorbe.
M-su n(eIese c ucoIo nu e Iucru curuL I I deLe un uc
vrjIL s-I (Ie n pr, I o nv( ce s Iuc cu eI Iu
nLumpIure de ur du pesLe cInevu p-ucoIo, I o LrImIse Iur.
|Iguncu, cum ujunse Iu IunLun, cL n sus I vzu de
unde veneu n IunLun uceI cIIp ngeresc.
- SuIe-m I pe mIne ucoIo, rogu-Le, zIse (Iguncu,
uILundu-se guIe cLre zunu Irumuse(IIor.
ur IuLu cu pruI de uur zIse copucIuIuI de se Is, Iu pe
(Igunc cu s-I (Ie de uruL, I copucIuI se rIdIc Iu Ioc.
SLund eIe Iu vorb, (Iguncu se IInguI I rug pe IuL, cu
de voIeLe s dourm nI(eI, s puIe cupuI n pouIu eI, I eu I
vu cuLu n cup.
uLu se ndupIec I se puse cu cupuI n pouIu (IgunceI, I,
cund eru s o Iure somnuI, (Iguncu I nIIpse ucuI oLrvIL n
cup, Iur IuLu se Icu o psrIc cu LoLuI I cu LoLuI de uur,
I ncepu u zburu de coIo pun coIo, pun crcIIe pomuIuI.
ALuncI (Iguncu zIse:
- AI! IuL de IeIe ce mI-uI IosL, cum mI-uI scpuL, eu so-
coLeum c dormI, dur, IIe, Lu n-o s-mI scupI, (I vIu eu (Ie
de Iuc.
Nu Lrecu muILe zIIe I Iucu I IIuI de mpruL cu ousLe I
cIre(I I cu cur mprLeLI venI cu s-o rIdIce; Iur
(Iguncu, cum I vzu, I zIse:
- Du bIne, mpruLe m-uI IsuL s Le uLepL uLuLu, ncuL
soureIe mI-u urs Ie(Iouru I vunLuI mI-u bLuL perIoruI.
mpruLuI, cum o vzu, rmuse Iu ndoIuI I nu-I veneu
s creuz c eu esLe zunu pe cure o Isuse eI ucoIo.
Dur, dup vorbeIe ce-I zIse, pure c ur II crezuL, I decI
se ndupIec I o Iu.
Nu LIu cum, nu LIu ce IeI, dur purc-I spuneu InImu c
n-o s IIe eu; n sIurIL, ducu nu vzu pe uILcInevu, pIec cu
eu, I nu LIu cum s Iuc s nu creuz LuL-su c spunsese
mIncIunI.
Cund ujunse Iu curLeu mprLeusc, Ie IeI mpruLuI
nuInLe, I rmuse nmrmurIL cund vzu n Ioc de zunu
Irumuse(eIor, cu Iu(u cu soureIe I cu pruI de uur, pe o
urupIn neugr cu IunduI cIdreI. $I mcur c IIuI su I
ncredIn(u c soureIe I ursese Ie(Iouru I vunLuI I bLuse
perIoruI, mpruLuIuI LoL nu-I veneu s creuz. ns n-uvu
ce Iuce; de bIne, de ru I puse nLr-o purLe u puIuLuIuI I LoL
umunu cununIIIe.
D-u douu zI cIIur, n grdInu mprLeusc, n LouLe
dImIne(IIe, veneu o psrIc I cunLu cu dor de-(I rupeu In-
Imu; upoI sLrIgu cuL I Iuu guru:
- GrdInur! Dourme mpruLuI?
- Dourme, I rspundeu grdInuruI.
- S dourm somn duIce I muI duIce, de pe cpLuI s s-
urIdIce, udogu psrIcu. Dur cIorouIcu de mprLeus
dourme?
- Dourme, I rspundeu.
- S dourm somnuI de urgIe, de ucum pun-n vecIe.
$I pe cure pom se puneu de cunLu, pe Ioc se I uscu.
GrdInuruI spuse mpruLuIuI LouL IreLenIu cu pusreu
I cum se usuc pomII pe cure se puneu eu de cunLu.
mpruLuI se Iu de gundurI.
MuI Lo(I pomII dIn grdIn se uscur n cuLevu zIIe, muI
rmsese unuI. ALuncI mpruLuI poruncI s pun pe
IIecure crcuII( cuLe un Iu(, I uu se I Icu; Iur u douu zI,
n revrsuL de zorI, venI Iu mpruLuI cu pusreu de uur cure
dedese n Iu(. mpruLuI poruncI de-I Icu o coIIvIe cu LoLuI
I cu LoLuI de uur, puse pusreu n eu I, de druguI eI, o
(Ineu pe IereusLru IuI.
|Iguncu, cum uuzI de IsLorIu cu pusreu, I Lrecu un IIer
urs prIn InIm. Se Icu boInuv, mILuI pe Lo(I vrucII curI
spuser mpruLuIuI c pun nu vu LIu pusreu de uur I s
deu mprLeseI s mnunce dIn eu, nu se vu nsnLoI.
PIIn de scurb mpruLuI nu se puLeu nvoI Iu usLu, dur,
dup rugcIuneu IIuIuI su, o deLe; rmuse ns
nemunguIuL I dIn ce n ce uru muI muIL pe (Igunc.
uur, decI, pusreu I o LIuser, o IIerser I o duse
mprLeseI; Iur eu, dup ce se preIcu c se
nsnLoeLe, ncepu u se gLI de cununIe.
DIn sungeIe psreIeI crescu Iu IereusLru mpruLuIuI un
brud nuIL I Irumos, I eru o mInune cum de nLr-o noupLe
crescuse uu de mure I IuInIc. mpruLuI cIem pre
grdInur I-I poruncI s uIb ceu muI mureI ngrIjIre de uceI
pom. ur (Iguncu, cum uuzI, n-uvu odIIn I-I puse gund
ru. PrIcepuse, drcouIcu, c nc nu scpuse cu LoLuI I cu
LoLuI de prImejdIe.
Se Icu Iur boInuv, mILuI Iur pe vrucI, curI spuser
mpruLuIuI c pun nu vu LIu bruduI s-I IIurb I cu upu
uceeu s-I Iuc buIe, nu vu Lrece mprLeseI.
mpruLuI se supr pun Iu suIIeL, vzund c IogodnIcu
IIuIuI su e pIuz reu, IIIndc de cund u venIL eu, n-u uvuL
purLe de nIcI un Iucru ce I-u IosL IuI drug.
s s LuIe I bruduI cu s nu muI uIb nIcI un cuvunL u-I
muI supru cInevu cu cevu, I se IoLr cu de ucI nuInLe s
nu muI Iuc pe voIu nImnuI, ducu ur muI du pesLe cevu
cure s-I pIuc.
Pe cund LIu bruduI, Iu cure LouL Iumeu se uILu cu jInd, o
bLrun cereLoure se oprI I eu s prIveusc Iung ceuIuIL
Iume, I cund vru s pIece, Iu cu dunsu o surceu ce czuse
de Iu o (undr u bruduIuI I o duse ucus. Bg ns de
seum c eru un uc nIIpL n surceu; eu I scouse; I IIIndc
surceuuu eru ourecum mrIcIc I IuL o Icu cupuc Iu ouIu
cure o uveu I eu dup suIIeLuI eI.
A douu zI pIec n prosLeuI cu LoLduunu; dur cund se
nLourse ucus, rmuse ncremenIL vzund coIIbu
mLuruL I dereLecuL de-(I eru drug InImu s prIveLI.
Nu n(eIegeu bubu ce mInune s IIe usLu, udIc cIne s II
venIL s-I Iuc eI usLIeI de bIne.
CuLevu zIIe urm LoL usLIeI; n sIurIL IoLr s
pundeusc, dour vu du pesLe ceI ce-I dereLec I-I pune
LouLe uIeu Iu runduIuIu Ior pun coIIb I uu I Icu. nLr-o zI
dup ce pIec, eu se uscunse I, uILundu-se pe IurI, pe
crpLuru uII, vzu cum dIn cupucuI ouIeI srI o IuL muI
uIb decuL neuuu I cu pruI de uur.
- CIne eLI, mum, zIse eu, de mI IucI usLIeI de bIne?
- O IuL Ir LrILe, zIse eu; ducu m prImeLI s ez Iu d-
Lu, muIL bIne (I-oI Iuce I eu dumILuIe.
Se nvoIr I rmuse; bu nc bubu se mundreu, c uu
IuL nIcI n cusu mpru(IIor nu se gseu, Irumous I
vrednIc.
Bubu mergeu mereu n prosLeuI, cum nv(use eu, dur
nLr-o zI I zIse IuLu s-I cumpere dIn Lurg punz I mLuse
roIe I verde; bubu, bIeL, dIn puruIeIe ce udunuse dIn
cerIL, I cumpr.
uLu I cusu LouL IsLorIu pe dou sunguIII; I dup ce Ie
IsprvI, zIse bubeI s se duc cu dunseIe Iu mpruLuI, I
cund vu II pe Lron uILureu cu IIuI su, sunguIIu cusuL cu
verde s o pun pe genucIII mpruLuIuI; Iur ceu cusuL
cu rou pe uI IIuIuI su.
Bubu uscuIL I se duse; dur osLuII n-o Isu s InLre.
ALuncI eu Icu zgomoL, I mpruLuI poruncI s o Iuse u In-
Lru. Eu, cum InLr, Icu cum I zIsese IuLu, I IeI cu s
uLepLe s vuz Ispruvu.
Cum vzur sunguIIIIe, mpruLuI I IIu-su n(eIeser
LoLuI. PoruncI s cIeme pe IogodnIcu mpruLuIuI I-I zIse:
- PenLru c o s Le IucI mprLeus, LrebuIe s Le deprIn-
zI u I judecu pe IemeI, cund judecLorII nu se domIresc Iu
cuLe un Iucru. AsLzI nI s-u urLuL cu pIungere o IemeIe,
cure zIse c, uvund un coco de soI, cu mure cIeILuIuI u
uIerguL prIn (rI de u cumpruL I o gIn, uIjdereu de soI;
c vecInu eI nu s-u muI(umIL c I-u omoruL gInu, dur I-u
IuruL I cocouI I I-u duL Iu o gIn d-uIe eI, I uu cere
drepLuLe. Ce zIcI despre uceusLu?
- ZIc, rspunse buInI(u, dup ce se gundI pu(In, c Ie-
meIu cure u omoruL gInu I u IuruL cocouI, cu mourLe s se
omoure, I cocouI s se nLourc sLpunuIuI mpreun cu
gInu osundILeI I cu ouIe ce vu II IcuL.
- BIne uI judecuL, rspunse mpruLuI. Eu sunL IemeIu cu
cocouI, I Lu eLI cure I-uI IuruL; gLeLe-Le Iu osundu cure
Lu nsu(I uI gsIL-o cu cuIe.
|Iguncu ncepu u pIunge, u se rugu, u se jeII, dur LouLe
Iur degeubu. O deLe pe munu osLuIIor cure Ir mII I
rspILIr neIegIuIreu ce Icuse.
Dup uceusLu se duser cu Lo(II Iu cusu bubeI, I IIuI de
mpruL cu LuL-su nuInLe rIdIcur pe IuL cu LouL cIn-
sLeu; I dup ce o uduse Iu puIuL, nduL I I cununur, I
mure veseIIe Iu n LouL mpr(Iu LreI zIIe d-u runduI, pen-
Lru c s-u gsIL vIe I nevLmuL IuLu cu pruI de uur, dup
cure uLuLu u umbIuL IIuI de mpruL, I Lo(I cu LoLuI oropseu
pe (Igunc cund s-u uuzIL IsLorIu neIegIuIrIIor suIe.
ncIecuI p-o eu eLc.
S. Ciobnuol cel iste{ suo {orlouiele
blendei
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL I o mprLeus. AmundoI eruu
oumenI de Lreub I IrumoI. EI se Iubeuu, nevoIe mure!
Dur eruu LoL muInI(I I umru(I c nu Iceuu copII. TouLe
IeucurIIe ce Iuuse mprLeusu de pe Iu vrucI I vrjILoure
nu-I IoIosIse nLru nImIc.
mpruLuI I mprLeusu se puser pe posL I pe
rugcIune, cu gund cu dour I vu uscuILu Dumnezeu I Ie vu
du I Ior un copII. Dup Lrecere de cuLevu zIIe, nLr-unu dIn
serI, cund peLrecur eI o purLe dIn noupLe rugundu-se muI
IIerbInLe, se cuIcur I muI LurzIu. Cum puse cupuI pe
perIn, udormIr nduL, purc-I IovIse cInevu cu mucIeu
n cup. Nu Lrecu muIL I mprLeusu deLe un (IpL,
rsrInd dIn somn.
- Du ce uI, drugu meu mprLeus, zIse mpruLuI, de (IpI
uu de grozuv?
- Ce s um, mrILe mpruLe, Iuc um vzuL un vIs Irumos
I mInunuL. AscuIL, c voI s (I-I povesLesc:
Se Iceu c erum nLr-o grdIn, Irumous, Irumous,
cum n-um muI vzuL. Eruu nILe pomI nuI(I, sLuIoI I bIne
poLrIvI(I de preu c eruu scrII, I uezu(I n Lrumb pe
drumuI pe cure mergeum. n dreupLu I n sLungu eru o
pdure LoL cu de usLIeI de pomI de (I pIceu s-I prIveLI.
ToL mergund I mInunundu-m, m-um pomenIL cLre mIj-
IocuI grdIneI. AIcI eru, ce s-(I spuI? Irumuse(eu de pe
Iume. NILe crrI sucILe I coLILe, ucoperILe cu un IeI de
Iurb mrun(Ic, de preu c eruu nILe covoure uLernuLe.
DIn Ioc n Ioc I muI cuL coIeu, se Iceu c eruu uezuLe
nILe sLuIIurI, uneIe roLunde I cu IIorI, uILeIe IunguIe(e I
cu pomIorI, Iur uILeIe IcuLe cu nILe uscunzLorI. IorI cu
IeI de IeI de Ie(e I cu un mIros de Le mbLu. M rLcIsem
cscund guru n LouLe pr(IIe, uILundu-m Iu poumeIe cu
cure eruu ncrcu(I pomII I uscuILund Iu mIIIe de psreIe
ce cunLuu pe rmureIe I Ir u se sIII de mIne.
MuI cLre mIjIocuI grdIneI se Iceu c eru o IunLun de
murmur uIb cu IupLeIe, I upu curgeu pe de o suL de
pr(I, IImpede cu vIouru I rece cu gIeu(u.
ToL umbIund ncou I ncoIo, nesLurundu-m de
prIvIreu IIorIIor I de mIros, uuz un gIus cu de prIvIgIeLoure
cure LoL zIceu: "cIne m-o muncu, rmune greu!" SLuu n Ioc,
cuuL s vz de unde vIne gIusuI, I mI se preu c Iese dIn
mIjIocuI unuI sLuIuIe( de pomIorI, muI IrumoI decuL
ceIIuI(I pe cure I vzusem pun ucI. M Iuu I eu dup gIus
-o pIec nLr-ucoIo. Cund, ce s vezI? sLuIuIe(uI se Iceu c
eru nconjuruL de nILe Iurb verde, sub(IrIc I nuIL de-mI
veneu pun muI sus de genuncII: IIrIceIuI de Iurb I IIor-
IcIcu; usLIeI ncuL nu Le nduruI s cuIcI pesLe eIe. $I cund
udIu vunLuI, se cuIcuu I se rIdIcuu de preu c sunL nILe
vuIurI de up. Eu, pu, pu, bInIor, m Iereum s nu sLrIc u
Irumuse(e de Iurb I IIorI, I ujung pun Iu sLuIuIe(. AcoIo,
n mIjIocuI unor pomIorI, eru unuI cevu muI nILIceI, pure
c de dInudIns eru IcuL uu, cu s-I vuz orIcIne o Lrece. Pe
rumurIIe IuI sLu nILe merIoure mIcI I p-o purLe rumene,
de preu c eruu prjILe. SLuu I uscuIL. EIe se Iceu c mIe
mI vorbeuu, ccI nu muI nceLuu de u LoL zIce: "cIne m-o
muncu, rmune greu".
Eu n-um muI puLuL s m opresc. M nLInz pesLe ceIIuI(I
pomIorI, Iuu un merIor d-uIeu, I bug n gur s-I
mnunc, dur, cund s m nLorc, duu nLr-un gIImpe. Au
de m-u sgeLuL pusLIuI de gIImpe, ncuL um (IpuL I m-um
deLepLuL.
- rumos vIs uI vIsuL, zIse mpruLuI; dur I Lure uI (IpuL,
ncuL m-um sperIuL.
Nu Lrecu muIL dup usLu I mprLeusu sIm(I c u IosL
IuuL n punLece. Dup nou IunI, nscu o IuL cu o zun. Bu-
curIu I veseIIIIe (Inur Iu curLeu mprLeusc muI muILe
zIIe. uLu de ce creLeu, d-uIu se Iceu muI Irumous.
mpruLuI I mprLeusu se uILu Iu dunsu cu Iu soure.
Dup ce muI crescu, se vzu c IuLu esLe IsLeu( I
cumInLe. I pIceu s Ius pe cump s se jouce, s udune IIo-
rIceIe, s uIerge dup IIuLureI I s se scuIde n puruIuuI ce
curgeu pe Iu spuLeIe grdIneI mprLeLI I cure eru
IImpede cu IucrImu.
Dducu bguse de seum c IeLeI, pe Iung uIeIuILe, I
pIceu s uscuILe I Iu vIersuI ce scoLeu dIn IIuIer un
cIobnu cure uveu cuLevu mIeIe I Ie pLeu dIncoIo de
puruIu. nLr-unu dIn zIIe IuLu mpruLuIuI merse cu
dduc-su Iu cump I, neuuzInd IIuIeruI, crezu c sunL sIn-
gure, se dezbrcur I se scIdur. CIobnuuI dormeu Iu
rdcInu unuI copucI I mIeIeIe se rLcIser pe cumpIe.
Cund, un (un(ur I n(ep uu de Lure, ncuL I deLepL.
DeLepLundu-se eI, Iuc IuLu mpruLuIuI c Ieeu dIn up.
Rmuse uImIL de ceeu ce vzu.
Dup ce se duse IuLu mpruLuIuI cu dduc-su, I cuL
I eI mIeIeIe I se duse I eI nLr-uIe suIe.
Pun ucI, cunLuse eI nu cunLuse; dur dup usLu I puse
I eI puLerIIe I zIceu dIn IIuIer nILe doIne de Le udormeu.
Vzund dducu c IeLeI I pIceu preu muIL s uscuILe Iu
IIuIer, nu zIse nImnuI nImIc, dur se IerI de u muI venI cu
IuLu pe ucoIo.
CIobnuuI, un IIcIundru cIIpe I Lrus cu pun IneI,
ducu vzu c nu muI vIne IuLu pe ucoIo, I Iu I eI Iumeu n
cup, I se duse n uIL purLe, Iu un oru, de se bg urguL Iu
vILe.
mpruLuI I mprLeusu se Lopeu dup IuLu Ior, vzund-
o c de ce merge se Iuce muI Irumous I muI cu mInLe.
Cund ujunse de mrILuL, mpruLuI zIse mprLeseI:
- mprLeusu meu IubIL, IuLu nousLr s-u IcuL mure;
ucum s-I cuLm un brbuL dInLre IIII de mpru(I, LoL uu
de Irumos I de cu mInLe cu I dunsu.
- uLu nousLr vu Iuu de brbuL pe uceIu, zIse
mprLeusu, cure I vu gIIcI semneIe ce ure pe Lrup; uILIeI
nu o mrIL, Doumne IereLe.
mpruLuI uscuIL de vorbeIe mprLeseI I deLe sIur n
(ur I pe Iu LouLe mpr(IIIe, precum cu s se LIe c
orIcIne vu gIIcI semneIe ce ure IuLu mpruLuIuI pe Lrup,
uceIuIu I-o vu du de so(Ie.
Cund se uuzI de usL IoLrure mprLeusc, se Icu
mure vuIv nLre mpru(I I oumenII IocuIuI, I Lo(I cu LoLuI
se scuIur s meurg Iu curLeu mprLeusc s-I cerce
norocuI.
ur ducu uuzI I cIobnuuI, I ceru sImbrIu de Iu
sLpunu-su, I muI vundu I ce brumu de (ouIe muI uveu,
I cumpr un cuI de uLuL pe cuL I ujunsese bunI I IuIne
de prImeneuI, I Iu cevu merInde I pIec I eI.
Cum se vzu Iu cump, descIec I, cu ocIII nmuIu(I n
IucrmI, Icu o rugcIune Iu Dumnezeu s-I IIe de ujuLor n
cILorIe I s Izbundeusc, upoI ncIec dIn nou I pornI
cu voIe bun.
$I uu, uIde, uIde, merse pun nser I se puse u se
odIInI. Cund, ce s vezI d-Lu? unde veneu o ceuL de III de
mpru(I I de boIerI murI, mbrcu(I numuI n IIr I pe
nILe urmsurI de muncuu Ioc. Se preu c nu-I muI ncupe
IocuI. EI, bIeL, se deLe muI Iu o purLe. MuI vzuse eI cuI
bunI, neIu(I I nIrunu(I Irumos; muI vzuse I III LInerI de
boIerI mbrcu(I cu IuIne scumpe, uuzIse c unII dInLr-nII
sunL IImbu(I, dezmIerdu(I, IuLorI n rus I nIumuru(I, de
nu Ie ujunge cInevu cu sLrmurureu Iu nus, dur cu I uceLIu,
bu, bu, bu!
Truse I eI ucI spre u muncu pesLe noupLe. Puser decI de
Ie Icu un Ioc mure de preu c uu s IrIg un bou, se
puser pe Iung dunsuI I, dup ce cInur, ncepur u vorbI
verzI I uscuLe; muI muILe reIe decuL bune. Nu Ie scpuse
nImIc pe Iume de cure s nu se uIege. SLuu LoInI(I pe nILe
rogojInI pe dusupru croru eruu uLernuLe nILe veIIn(e Iuc-
ruLe cu meLeug.
NoupLeu eru Irumous. PIc de nour nu se vedeu. DIn
cund n cund greIerII I prIgorIIIe Le Iceuu s-(I muI uducI
umInLe c LrIeLI pe Iume. Un vunLIceI udIu, ncuL de ubIu I
sIm(euI c vIne s-(I munguIe obrujII. CIobunuI se Icuse
mILILeI Iung un mrcIne nIIorIL, pe Iung cure pLeu
cuIuI su, I se pusese pe gundurI. Se uILu pe cer Iu drumuI
robIIor, vedeu cum se mIcu curuI, IuLu cure duce upu n
donI(e pe cobIII(e. Se mIru de ruzeIe ce Ieeu dIn IuceuIr, I
cuLu cu mure dorIn( s cunousc cure dIn cundeIeIe
uLurnuLe n cer ur II uceeu u IeLeI mpruLuIuI cu s se
ncIIne Iu eu.
Pe cund eru cuIunduL n gundIre, IIII de mpru(I I de
boIerI bgur de seum c muI eru cInevu. I nLrebur I
uIIur c merge I eI Iu ceLuLeu mprLeusc unde mergeuu
I eI. $I IIIndc vzur c eI nu Ie du prIcIn de vorb,
ncepur eI s-I vorbeusc I s-I cum Iu pesLe pIcIor.
- uL, zIse unuI dIn eI, nc un pe(ILor penLru IuLu ceu
Irumous u mpruLuIuI.
- sLu negreIL c ure s-I gIIceusc semneIe, zIse uILuI.
- Du bIne ure s uz IeLeI mpruLuIuI cu sL L-
rumos, grI un uI LreIIeu.
CIobunuI Lceu I ngII(eu; uscuILu I eI Iu vorbeIe Ior ceIe
nesruLe I necumpLuLe.
Duc vzur I vzur c eI nu rspunde nIcI un cuvIn(eI,
merser Iu dunsuI I nLre uILeIe I zIser:
- ALu(I III de domnI I de mpru(I uu IosL I nImenI n-uu
puLuL gIIcI semneIe IeLeI mpruLuIuI, I LocmuI dumneuLu,
prIeLene, o s Le gseLI muI IIroscos?
- OmuI esLe duLor s-I cerce norocuI o duL, de dou,
muIL de LreI orI, zIse cIobunuI, I uceIu cure Iuce uu esLe om
cu mInLe. CeI ce ns umbI mereu cercund, esLe un
nesbuIL cruIu LrebuIe s-I IIpseusc vreo doug. Eu nu
uduc nImnuI nIcI o suprure. Nu m ncumeL IurI c o
s gIIcesc cevu. Dur-ur Dumnezeu ns s upuce unuI dIn
dumneuvousLr o uu buc(Ic bun, IIIndc vI se cuvIne.
ecIorII de boIerI nu puLur mIsLuI vorbeIe cIobnuuIuI.
I puser n gund s I-o couc I se cuIcur.
A douu zI cIobnuuI se scuI de dImIneu(, I spI Iu(u
Iu o IunLun, I Icu rugcIuneu, ncIec pe mur(ougu IuI
I LreI, LreI, mergeu sIngur. ecIorII de boIerI I de mpru(I
se scuIur LurzIu, se muI zbenguIr I upoI pIecur I eI; I
ujunser de pe urm I I I nLrecur. $I de usL duL se
uIegur de dunsuI I-I cLuu ceurLu cu Iumunureu.
CIobnuuI Lcu dIn gur I I cuL de drum. EI LIu c
cIne Luce merge n puce.
Seuru IecIorII de mpru(I I de domnI muser n mur-
gIneu uneI pdurI. Cund, LocmuI LurzIu, IeI! ujunse I
cIobnuuI, osLenIL cu vuI de eI; se puse I eI Iu o purLe, Icu
un Iocor, ngrIjI de cuI, upoI cIn I se cuIc. ecIorII de
boIerI, neusLumpru(I cum eruu, voIr s-I ruz de eI.
ALepLur pun udormI cIobnuuI, muI u(u(ur IocuI, I
Iuur pIrIu I I-o uruncur pe Ioc. ur unuI dIn eI,
deLepLundu-I I zIse:
- HeI, prIeLene, (I-u czuL bIeundu pe Ioc, scouI-Le de o
Iu, c se urde.
- us-o s urz, rspunse eI, I-I cL de somn.
Dup ce se cuIcur I boIerII, curII ruser pun se (Inur
cu muInIIe de InIm, udormIr I eI.
CIobnuuI se scuI I eI, Ie Iu LouLe urmeIe, suII(e, sge(I,
urcurI, puIoe, I Ie puse pe Ioc. Dup ce se urser de
rmuser numuI IIureIe, I ucesLeu se Icuser roII, IIInd
ncInse de Ioc, I scuI, pe cund eI rscoIeu juruLecuI cu o
(undr de Iemn, zIcundu-Ie:
- u scuIu(I, boIerI, de vede(I (urIouIeIe bIendeI.
Cund se scuIur boIerII I vzur uLuLeu IIure urse, nu Ie
veneu u crede ocIIIor. Se duser s-I Iu urmeIe de unde Ie
ug(user, dur Iu-Ie de unde nu e.
Vzur n ceIe dIn urm c sunL pcII(I, se cLrnIr de
munIe, ns ngII(Ir gIucu.
CIobnuuI eru guLu de pIecure, IIIndc LocmuI se ngunu
zIuu cu noupLeu, ncIec I o Iu Iu snLousu; vezI c se
cum I Lemeu s nu pu( cevu dIn munu boIerIIor.
BoIerII IurI I ujunser de pe urm I I nLrecur,
bLundu-I joc de dunsuI, cund eruu pun drepLuI IuI. Seuru
IurI LurzIu sosI I cIobnuuI Iu IocuI unde se uezuser eI
s conceusc.
Cum ujunse, se Lruse Iu o purLe cu I n zIuu LrecuL,
ngrIjI de cuI, upoI cIn I se cuIc.
ocuI unde muser eI noupLeu uceusLu eru uproupe de o
IcovILe nomoIous. BoIerII, cum vzur c cIobnuuI u
udormIL, I Iuur cuIuI I I nnomoIIr n IcovILe. ApoI
deLepLundu-I, I zIser:
- HeI, prIeLene, scouI c (I s-u nnomoIIL mur(ougu I nu
muI pouLe IeI.
CIobnuuI LIu c-I prIponIse cuIuI bIne; n(eIese c Lre-
buIe s IIe vreo drcIe ucI Iu mIjIoc, I rspunse:
- CIne drucuI u pus-o s se nnomoIeusc? Ius-o c vu IeI
eu de vu voI.
Ruser I de usL duL boIerII cu IucrmI, upoI se cuIcur.
Dup ce udormIr, se scouI I cIobnuuI, Ie Iu
urmsurII, Ie jupouIe pIeIIe pIcIoureIor de Iu copILe n sus I
Ie Ieug cu LeI cevu muI sus de genucII, Ie pune cuLe un
pro(up n gur cu s sLeu cu dIn(II runjI(I I I bg n nomoI
pe Iung cuIuI IuI. ApoI se duse s deLepLe pe IIII de boIerI:
- ScuIu(I, boIerI, de vede(I mInune: urmsurII dv., vzund
mur(ougu meu nnomoIIL n IcovILe, I-uu sumes
ndrugII I s-uu dus cu s-o scou( dIn noroI. PenLru uceusLu
rud, rud, uILe, de s se prpdeusc.
Cund uuzIr boIerII de unu cu usLu, se Lemur s nu Ie II
jucuL IurI vrun rengII, I de unde s nu IIe uu, se scuIur,
I cund vzur cum I-u poLIcIIL cIobnuuI, se Iuur cu
muInIIe de pr.
N-uvur ce zIce. Cu LouLe, unuI dIn eI, cure eru I muI
seme(, se oLr s se (Ie de cupuI cIobnuuIuI, s nu-I Iuse
s se sIIn(eusc.
CIobnuuI ns I scouse cuIuI dIn nomoI I, n
nvImeuI se sLrecur bInIor, I pe IcI (I-e drumuI;
pIec I I Is cu buzeIe umIIuLe, cu bru(eIe ncrucIuLe I
IIuIerund u pugub.
BoIeruI ceI seme( I neruInuL se Iu dup dunsuI, I
ujunse, I LoL cu oeIe cu momeIe mbIu pe Iung eI. Dup
ce sosI Iu ceLuLeu mprLeusc, cIobunuI se nI(Ie I eI Iu
mpruLuI cu s gIIceusc semneIe IeLeI; dur boIeruI nu se
dezIIpeu de Iung dunsuI, nIcI cuL uI du n cremene.
mpruLuI ducu vzu pe cIobun, dIcIIsIL, spI(eI, cu
(ouIeIe curuLe pe dunsuI I cu musLcIouru mIjInd, I pIcu
I IuI; muI uIes c eru I mundru I sLu nIIpL nuInLeu IuI I
cu coruj, I prIImI decI s vIe s gIIceusc.
nI(Iundu-se nuInLeu sIuLuIuI mprLesc, unde se uIIu
I mpruLuI cu mprLeusu I cu IuLu Ior, eI, dup ce I
urunc ocIII cu un urpe Iu IuL, zIse:
- PreumrILe mpruLe I mprLeus, IuLu mrIIIor
vousLre ure soureIe n pIepL, Iunu n spuLe I doI IuceIerI n
ceI doI umerI.
- Au erum s zIc I eu, rspunse de Iu spuLeIe cIobunuIuI
boIeruI ceI neruInuL.
TouL Iumeu rmuse uImIL cund uuzI semneIe ce
spusese cIobunuI I mrLurIsIreu mpruLuIuI c uu esLe;
de unde pun ucI se uuzIr, zIcundu-se de unII, uI(II:
- Bu, c IuLu ur II cocouL.
- Bu, c ur II cIIoup.
- Bu, c ur uveu vreun semn de msIIn, cIreu, courn
orI de uILe poume pe cure mprLeusu, IIInd greu cu IuLu, ur
II poILIL Iu vreunu dInLr-nseIe, I c ur II IuruL-o spre u-I
poLoII poILu. C, dup ce ur II muncuL poumu, n IocuI unde
u pus munu muI nLuI pe LrupuI eI, n uceIuI Ioc s-u IcuL
semnuI poumeI pe LrupuI IeLeI. C uceI semn ur II n cuLure
orI n cuLure Ioc.
UnII, bu, c unu. AI(II, bu, c uILu.
mpruLuI I mprLeusu se uIIu nLr-o mure
ncurcLur. Nu LIu pe cure s uIeug dIn doI. UnII dIn
sIuLuI mpr(IeI zIceu s uIeug pe IIuI de boIer mure,
IIIndc eI zIsese c LocmuI uu eru s spuIe I eI. AI(II zIceu
s uIeug pe cIobun, IIIndc eI gIIcIse ceI nLuI semneIe
IeLeI. mpruLuI Is cu s-I uIeug IuLu pe cIne vu voI,
muIne de dImIneu(, LoL de Iu( cu sIuLuI. s udec IeLeI
LImpuI s se gundeusc pun u douu zI.
Pun uLuncI, mpruLuI poruncI s-I omeneusc pe
umundoI cu pe nILe mosuIIrI murI I s-I gzduIusc n puI-
uLurIIe mprLeLI. e pregLIr o cmur cu dou puLurI
n cure s muIe pesLe noupLe.
Pun u nu nseru, cIobunuI se IurIe de IIuI de boIer I se
duse de-I cumpr nILe IIorIceIe-boube.
nLorcundu-se, I nLreb IIuI de boIer:
- Dur unde IuseI, prIeLene?
- M duseI de-mI cumpruI un cu(ILu, rspunse eI.
- Ce s IucI cu eI?
- mI LrebuIe.
Cum uuzI uu IIuI de boIer, se duse de-I cumpr I eI
un cu(ILu.
Dup ce se nLourse, cInu IIInd guLu, se puser de cInur,
upoI merser s se cuIce.
Cmuru n cure InLrur eru uu de mundru mpodobIL,
ncuL bIeLuI cIobun se mIru cum o s cuIce eI pe veIIn(eIe I
scour(eIe uIeu scumpeIe ce eruu uLernuLe pe jos. EI se cIudI
I muI muIL cund vzu pe IIuI de boIer mure c InLr I cuIc
Ir mII pesLe dunseIe, cu I cum ur II IosL cIne LIe ce
zdren(e.
Pre(II eruu uIbI cu IupLeIe I cu nILe vrgI de uur. u
IeresLre eruu nILe perdeIe de mLuse d-uIu bun I grous,
nLInse pe nILe drugI de uur. Pe Iung pre(I, nILe IuvI(e I
o mus de Iemn mIrosILor, IucruLe cu meLeug.
PuLurIIe eru de o purLe I de uILu uIe cmrII I cu un IeI
de orunIsL dusupru, numuI de mLsrIe d-uIu bunu,
nmuIuLe n IIr, uezuLe pe puLru sLuIpI Iucru(I cu meIcuI I
cu nILe dungI de uur. ALernuLuI eru de nILe punz uIb cu
zpudu I sub(Ire de s-o spurgI cu IImbu. PerInu de cup eru
mbrcuL cu punz de borungIc de ceu muI uIeus.
CIobunuI InLr cu sIIuI. AbIu cIcu, cu s nu sLrIce
veIIn(eIe. Se puse bInIor n puL cu s nu se moLoLoIeusc
uIbILurIIe. ur IIuI de boIer, cum InLr, se urunc pe un
puL, purc-ur II IosL Iu dunsuI ucus, I se LoInI.
Dup ce se sLInse IumInureu, cIobunuI ncepu u ron(I Iu
IIorIceIe prIn nLunerIc. Cum uuzI IecIoruI de boIer, nLreb
dIn puLuI su:
- Du' ce IucI Lu ucoIo, prIeLene?
- uc, ce s Iuc; mI-um LIuL nusuI I I mnunc, penLru
uceeu mI-um cumpruL cu(ILuuI.
nduL I IecIoruI de boIer I scouse cu(ILuuI, I LIe nu-
suI, I ncepu u ron(I I eI, crezund c usLu LrebuIe s IIe
cevu. Nu-I venI IuI s creud c o usemeneu IupL n-o
nsemneze vreo Izbund Iu norocuI pe cure ndjduIu s
puIe munu.
I dureu de duruL; dur rbdu n pIeIe cu un druc, pun o
vedeu cum o s-o scou( Iu cuIe.
MuI LurzIu Iur uude pe cIobun ron(Ind.
- Dur ce muI IucI Lu ucoIo, prIeLene?
- Ce s Iuc? uc mI-um LIuL urecIIIe I Ie mnunc.
nduL I Ie LIe I IecIoruI de boIer I ncepu u ron(I I
dunsuI, cu s nu rmuIe muI pe jos decuL cIobunuI.
TouL noupLeu nu s-u puLuL odIInI de durere. Se
zvurcoIeu cu IIpILoureu cund I duI sure. Dur I eru ruIne s
(Ipe orI s geum.
CIobunuI udormI I Lruse un puI de somn pun u douu zI,
de s se duc vesLeu.
Cund se scuIur, Iur poILI(I nuInLeu sIuLuIuI mprLesc
cu s-I uIeug IuLu un mIre; cund coIo, ce s vuz? ecIoruI
de boIer sIuL, cIonL I pIIn de sunge cu un sLurv, pe cure I
deLer uIur cu pe un mur(uIoI I becIsnIc.
ApoI poruncI s scIImbe IuIneIe cIobunuIuI, I I Iu de-I
duse Iu bIserIc, unde I cunun cu IuLu. S Ism c
veseIIIIe (Inur muIL vreme; dur bgund de seum
mpruLuI c gInere-su nu e prosL, cI c dIn ce n ce
IscusIn(u IuI se uscuLe, I puse s judece cuLevu prIcInI dIn
ceIe muI greIe. GInereIe mpruLuIuI eru dIn IIreu IuI om
drepL, bIund I cu IrIcu IuI Dumnezeu. SIuLuI mpr(IeI
rmuse cu guru cscuL cund uuzI IoLrurIIe ceIe drepLe ce
duse eI. ALuncI mpruLuI, mundru c I-u LrImIs Dumnezeu
un uu gInere uger Iu mInLe, se cobor de pe scuunuI
mpr(IeI, IIIndc eru I bLrun I puse pe gInere-su
mpruL n IocuI IuI, cure, de vu II LrInd, mprLeLe I uzI.
ur eu:
'Ncclecci p-un mcrccine,
Sc m-csculte oriicine.
q. Copiii vdovoloi i ieporele, volpeu,
lopol i orsol
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un om. EI uveu o IuL I un bIuL. $I rmuInd
vduv de mumu copIIIor, I ndemn urIcIuI s se nsoure u
douu our. NevesLe-seI I sLu uceLI copIIuI cu sureu n ocII.
Nu eru dImIneu(, nu eru seur, nu eru cIIp IsuL de Iu
Dumnezeu s nu-I umrusc. Cund I cIomgeu, cund I
cIcIeu I cund I du LuLuIor rIIor gonIndu-I.
CopIII, bIeL, cu copIII, nu LIuu ce s Iuc, ce s dreug, cu
s umbIe dup pIucuI eI, dur n deerL. Nu muI uveuu zI
uIb, ccI eu se (Ineu mereu de curu Ior. nLr-o zI, eu zIse
brbuLuIuI eI:
- M brbuLe, de nu (I-eI Iuu copIII s-I ducI undevu n
pusLIeLuLe, cu s-I prpdeLI, eu puIne cu sure de pe un
LuIer cu LIne nu muI mnunc.
- Du bIne, Iu nevusL, cum s prpdesc eu uu bunLuLe
de copIIuI? $I unde s-I duc?
- Nu LIu eu d-uIde usLeu. S IucI ce zIc eu, orI muI muILe
nu.
Ce eru s Iuc bIeLuI om? S nu o uscuILe, I eru c I se
rIsIpeLe cusu I I pIerde rosLuI. S o uscuILe, I eru mII de
copII. Dup ce-I muI cIocmnI muIereu o Loun, puse n
gund s-I Iuc voIu, ccI IImbu(Iu nevesLeI I scouse uIur
dIn (u(unI.
Se scuI, decI, de dImIneu(, I Iu copIII I pIecur
mpreun cu vorbu c merge Iu Iemne. uLu, cu unu ce eru
I muI mure decuL bIuLuI, Iu n or( vro doI pumnI de
mIuI I presr pe drum, pun n pdure, AcI ducu
ujunser, LuLI Ior Ie Icu IocuI, upoI Ie zIse:
- uL, copII, v-um IcuL IocuI; sLu(I uIcI I v ncIzI(I, c
eu m duc Iu, cuL coIeu, s LuI nI(eIe Iemne, I cund m voI
nLource um s v uduc mere.
- BIne, LLu(, rspunser copIII, numuI s nu zboveLI
muIL, ccI ne esLe IrIc sIngurI.
- I(I pe puce dIn purLeu usLu.
ZIse I pIec. EI se oprI Iu o deprLure cuL uruncI cu o
zburLur de (undr, I se suI nLr-un copucI I Ieg un
cpLuI de scundur de vurIuI copucIuIuI. De cuLe orI bLeu
vunLuI scunduru se Ioveu, Iur copIII zIceuu:
- AuzI, LuLu LuIe Iemne.
EI ns se nLourse Iu nevusL, I I spuse ceeu ce Icuse.
uru duc se Icu seur, puser musu I muncur. MuI
rmuIndu-Ie nILe IrmILurI, I zIse nevusLu:
- Unde or II copIII LI, brbuLe? Ar puLeu s mnunce I eI
ceeu ce ne-u rmus.
- uL-ne ucI I noI, IuL-ne ucI.
$I IeIr de dup couI bordeIuIuI I muncur.
Dup ce se scuI LuLI copIIIor, vILregu nLreb pe copII
cum u nemerIL de s-uu nLors. ur IuLu I povesLI LoL ce
Icuse, I cum se uscunseser dup co, ducu ujunser
ucus, de IrIc s nu-I buL.
PusmILe eI se Iuuse dup duru de mIuI ce o presruse
IuLu, cund merser n pdure.
MuI Lrecu, ce muI Lrecu, I sLrIgouIcu de vILreg Iur se
(Inu de curu brbuLuIuI su cu s-I prpdeusc copIII.
$I neuvund ce-I Iuce cupuIuI, LuLI I Iu copIII I pIec
cu dunII IurI n pdure.
uLu voI s Iu I de usL duL mIuI, dur nu muI gsI; se
duse Iu vuLr s Iu cenu, dur vILregu o IovI cu vLruIuI
pesLe mun.
Ajungund n pdure, LuLI Ior Ie Icu IocuI, I I Is ucoIo
cu s se duc s LuIe Iemne. $I s-u cum muI dus, I dus u
IosL, ccI pe Iu dunII nu se muI nLourse.
ALepLur ce uLepLur, I ducu vzur copIII c LuLI Ior
nu se muI nLource, o Iuur I eI nspre purLeu ncoLro se
duse eI, cu s-I cuuLe. $I negsIndu-I orbcIr I eI prIn
pdure pun n seur. BIuLuI, muI mIc IIInd, ncepu s
scunceusc de osLeneuI I de Ioume. uLu se vIcreu I eu
c nu LIu ce s-I deu de muncure I unde s se ucIuIeze.
UmbIuu ce umbIuu, I IurI se nLorceuu Iu IocuI unde I
Isuse LuLI Ior. BIuLuI scunceu mereu, c eru rupL de
osLeneuI. AmurguI duse pesLe dunII nemuncu(I I
neodIInI(I.
ALuncI IuLu, cu s mpuce pe copII, s-I Iuc u udormI cu
gunduI Iu muncure I s nu muI pIung, bg n spuzu Io-
cuIuI o buIIg de vuc ce gsI pe-ucoIo, prIn pdure, I zIse
IruLeIuI su ceIuI muI mIc:
- TucI cu dudu, bIe(eIuI dudeI, c uILe um pus LurLu n
Ioc s se couc. Pun uLuncI pune cupuI IcI n pouIu dudeI I
Lruge un somnuIe( bun.
BIuLuI crezu pe soru-su I Lcu. nLr-ucesLeu IuL c se
pomenese cu un uncIIu.
- Bun vremeu, nepo(IIor, Ie zIse.
- MuI(umIm dumILuIe, moIcuIe, I rspunde IuLu.
- Dur ce uve(I ucoIo n Ioc?
- Ce s uvem, LuL mouIe, Iucu um pus o buIIg de vuc
cu s mpuc copIIuI sLu, cure esLe rupL de osLeneuI I
pocuILIL de Ioume.
$I dup ce muI ezu nI(eI, zIse mouI s o scouL dIn
spuz c s-o II copL. uLu se supuse; dur cum cu ndoIuI.
Cund ce s vede(I d-vousLr? scouse o puIne uIb cu Iu(u IuI
Dumnezeu.
PusmILe mouI uceIu eru cIIur Dumnezeu, Ir ns s
LIe IuLu cevu despre usLu.
Vzund IuLu o usLIeI de mInune se spImunL. VezI c LIu
ce pusese eu ucoIo, I ucum Iucu ce scouse.
Se puser cu Lo(II I muncur. Muncuu mereu I puIneu
nu se muI sIureu.
ApoI mouI Iu o vI( de pr dIn cupuI IeLeI, Icu Iu(urI I
un urcuIe( I, dundu-Ie bIuLuIuI, Ie zIse:
- Acum uve(I puIne. Cu usLeu prInde(I psreIe cu s uve(I
ce muncu.
- MuI(umIm, LuL mouIe, muI(umIm, rspunser
umundoI deoduL.
ApoI mouI nv( pe bIuL cum s se nLrebuIn(eze cu
Iu(urIIe I cu urcuI, I Is ucoIo I eI se Icu nevzuL.
De ucI nuInLe bIuLuI umbIu prIn pdure I prIndeu
psrI; Iur soru-su Ie gLeu I uveuu de muncure.
EI se Icuser murI I II se uruse u muI munu prIn scor-
burI I prIn I(IurI. Ar II voIL s uIb I eI un Iocor s puIe
cupuI pe cpLuI.
UmbIund bIuLuI n vunuL, nLr-unu dIn zIIe nLuInI un Ie-
pure. EI nLInse urcuI s-I sgeLeze. Dur IepureIe I zIse:
- Nu m sgeLu, voInIcuIe, c (I-oI du un puI de uI meu
cureIe (I vu II de mure IoIos.
BIuLuI uscuIL pe Iepure I I Iu puIuI. Merse muI
nuInLe I se nLuInI cu vuIpeu. Eu I zIse cu I IepureIe, I I
Iu un puI. MuI merse ce merse, I nLuInIndu-se cu IupuI,
I Iu I IuI un puI, ccI I uscuILuse I nu-I sgeLuse. Ase-
meneu Icu ducu se nLuInI cu ursuI.
Acum bIuLuI uveu puLru IIure, pe cure Ie numeu c(eIuII
IuI. Se nLourse, decI, Iu soru-su, cu c(eIuII dup dunsuI I
ngrIjeu de eI cu de un Iucru mure.
OduL, ce-I venI IeLII n gund, zIse IruLeIuI su:
- Urc-Le, IeIc, nLr-un copucI mure I de uIL n LouLe
pr(IIe, dour de veI vedeu cevu uu cure s semene u suL.
CcI II se ucrIse LoL umbIund ncouce I ncoIo prIn
pdure cu nILe IuIdumucI, urgIsI(I de Dumnezeu.
$I se suI bIuLuI I-I nLreb soru-su:
- VezI, cevu, IeIc?
- Nu vz nImIc, decuL, uILe, n purLeu usLu ncou drepL
nuInLe, mI se uIIceLe uIbInd cevu; dur nu LIu ce esLe c
nu mI s-uIege, IIInd preu depurLe.
- UILe-Le bIne, I muI zIse IuLu I s (II mInLe ncoLro esLe,
I d-Le jos s mergem drepL ucoIo.
Dup ce merser o zI, Iur se suI nLr-un pom nuIL, se
uIL nLr-ucoIo I vzu bIne c sunL cuse. $I duc I nLreb
IuLu, eI spuse ceeu ce vzu.
$I pIecur I merse voInIceLe pun ce ujunser drepL
ucoIo. Cund coIo, ce s vuz? nILe puIuLurI cu de domn: eru
sIIuIn(u unuI zmeu; InLrur, dur nu vzur pe nImenI.
ALuncI se pune IuLu I scuLur, I dereLIc, I uez LouLe
IucruoureIe pe Iu IocurIIe Ior; upoI gLI bucuLe I se puse Iu
mus I munc cu IruLe-su. ApoI se uscunser nLr-o
cmur.
Seuru, Iuc-Le c vIne I zmeuI. Vzu eI c nu esLe LouLe
Lubr cum Isuse, I ncepu u zIce:
- CIne mI-u IcuL sL bIne s-I Iuc I eu IuI.
EI IeIr de unde eruu uscunI, I IuLu I rspunse:
- Eu um scuLuruL I um dereLIcuL.
$I uu bIne ce-I pru zmeuIuI, cuL nu se pouLe spune.
Puser musu, muncur cu Lo(II I se cuIcur. A douu zI
bIuLuI I Iu c(eII I pIec Iu vunuL, c uu eru Lreubu IuI.
Asemeneu Icu I zmeuI. Seuru cund se nLourser, gsIr
muncrIc I IIerLurIc guLu. Se puser de mbucur I se
veseIIr.
AzI uu, muIne uu, Lreceu zIIeIe cu pcuLeIe de IuLe.
De cuLvu vreme zmeuI se nLorceu de Iu vunLoure
nuInLeu bIuLuIuI. Se deduIcIse, vezI, Iu vorb cu IuLu. $I
dIn vorb n vorb, ncepu u mI-(I sIm(I zmeuI c I cum
LucuIe InImu cund se d pe Iung IuL, orI cund uceusLu I
zumbeLe I I spune cevu gogIeze. EI prIcepu, Io(omunuI,
de ce nu-I muI Lruge InImu s meurg Iu vunuL, I cLu IeI de
IeI de prIcInI cu s rmuIe ucus.
$I LoL usLIeI pun ce se ndrgosLI cu IuLu cum se cude.
BIuLuI I cLu de Lreubu IuI I nu bgu de seum c zmeuI
ncepuse u umbIu cu oLIu. EI LIu o drepLuLe, I ncoIo puce
bun. ZmeuIuI I IeLeI ncepu u II se preu c bIuLuI Ie LoL
sLu n cuIe. Ce Iceuu, ce dregeuu, II se preu c LoL de eI se
mpIedIc. Dur eI, srucuI, nIcI nu vedeu, nIcI nu uuzeu. EI
nu Iuu umInLe Iu oupLeIe Ior, nu se uILu Iu LerLIpurIIe I Iu
rengIIurIIe ce-I LoL jucu: bu c u venIL preu LurzIu I, cu s
nu Lreuc bucuLeIe dIn IIerL, eI muncuser muI nuInLe, I IuI
I du, Le mIr ce; bu c u venIL preu devreme I s muI
uLepLe pun s se puIe musu; bu c unu, bu c uILu, cund se
supru soru-su pe c(eII IuI, cund zmeuI I cLu cIIoru, I
muILe d-uIde usLeu, I de LouLe.
nLr-o zI zmeuI se vorbI cu soru bIuLuIuI cu s-I omoure,
I s se scupe de eI. ZmeuI voIu s se duc n pdure dup
dunsuI I s-I mnunce.
- Nu Le duce, vuI de mIne, I zIse eu, c Le Iuce mIcI
Irume cuInII IuI.
- ApoI cum s Iucem dur?
- us c puI eu Iu cuIe, I pe urm (I spuI eu ce s IucI.
$I usLIeI IIInd IrILenIu, soru bIuLuIuI ncepu s se
mIIogeusc pe Iung IruLe-su, c I esLe uruL sIngur ucus.
PenLru uceusLu I rug cu s-I Iuse c(eII s-I (Ie de uruL.
DeocumduL IruLe-su nu voI, ccI se nv(use cu eI. Dur
dup muI muILe rugcIunI, I se Icu mII de soru-su, I-I
Is c(eII cu s-I (Ie de uruL.
PIecund eI Iu vunuL Ir c(eII IuI, soru-su I Iu, I bg
nLr-o vgun de munLe, I puse mpreun cu zmeuI un
boIovun mure Iu guru vguneI. ApoI zmeuI se Iu dup
dunsuI n pdure.
Vzund eI pe zmeu de depurLe c vIne necjIL I LrcnIL
dup dunsuI, se suI nLr-un copucI. Cum ujunse, zmeuI I
zIse:
- D-Le jos, vrjmuuIe, c um s Le mnunc.
- De muncuL, m veI muncu; dur pun unu uILu, d-mI
rguz s cunL un cunLeceI de cund erum LInereI, rspunse
bIuLuI.
- EI, uIde, IuLuruI (I-e mure. Dur cunL muI curund, c
n-um vreme de pIerduL.
EI cunL:
Uu! N-uude,
N-u vede,
Nu greuI pmunLuIuI,
$I uoruI vunLuIuI,
C(eIuII meI,
C v pIere sLpunuI.
- EI ucum d-Le jos s Le mnunc, zIse zmeuI.
- MuI sLuI nI(eI, rspunse bIuLuI, s muI cunL un
cunLeceI, I nu opIncu usLu de o roude pun uLuncI.
EI cunL uceIuI cunLec. $I cu s muI cunLe un cunLec, I
deLe nc o opInc.
Vzund c nu se sImLe nImIc, eI I deLe I ccIuIu s o
rouz pun ce vu cunLu I u puLru our.
Ce s vezI d-Lu? Cund u sLrIguL nLuI, u uuzIL IepureIe, I
zIse:
- AuzI(I, Iru(IIor, se prpdeLe sLpunuI nosLru.
- TucI, urecII de curp, I zIse vuIpeu I-I Lruse o puIm,
Lu s gundeLI sLpunuIuI nosLru uu?
Cund u sLrIguL u douu our, u uuzIL vuIpeu. ZIcund eu ce
zIse I IepureIe, IupuI I-u Lrus o puIm I I-u rspuns
nLocmuI cum Icuse vuIpeu IepureIuI.
Cund u sLrIguL u LreIu our, u uuzIL IupuI. $I zIcund I eI
ceeu ce zIsese vuIpeu, ursuI I Lruse o puIm I IuI I I
nIrunL de ce s gundeusc sLpunuIuI uu ru.
Dur cund u sLrIguL u puLru our, uuzI I ursuI. epureIe
ncepu s se Iu(uIusc c pe nedrepL u IosL nIrunLuL.
- us c ne-om judecu pe urm, zIse ursuI, ucum s v
vedem Iu Iucru. Pune(I munu Lo(I cu LoLuI s dm boIovunuI
Iu o purLe I s mergem nLr-un suIIeL s ne scpm
sLpunuI de Iu pIeIre.
Puse IepureIe umruI, dur nu se cunoscu nImIc. Puse I
vuIpeu, I pure c ncepu s se cunousc ourecum c se
mIcu boIovunuI. Puse I IupuI umruI I cIeLIn; Iur cund
puse, mre, ursuI, umruI IuI, se deLe boIovunuI d-u rosLo-
goIuI, I ursuI pesLe eI. $I IeIr cu Lo(II uIur. ApoI se
sILuIr u merge cu vunLuI; Iur nu cu gunduI ccI se
prpdesc.
BIuLuI duc vzu c nu vIn c(eIuII IuI, LocmuI ncepuse
u se du jos, ccI zmeuI I nLe(Ise cu mbIuIu. Cund, unde
mI veneu, mre, c(eIuII, I mI veneu cu vurLejuI dus de
IurLun, I nLr-o cIIp ujunser drepL ucoIo. BIuLuIuI I
venI InImu Iu Ioc, ccI o cum sIecIIse.
ur zmeuI, ducu I vzu I eI se Icu un buLeun purIIL.
Cum ujunser c(eIuII, I zIser:
- Ce porunceLI, sLpune?
- Vede(I voI buLeunuI Iu purIIL?
- I vedem.
- S mI-I Iuce(I IurLu, purLu; s mI-I scuLuru(I, s mI-I
sIuIu(I, LoL LrupuI s-I muncu(I, dour InImu I IIcu(II s-I
Isu(I, c-mI LrebuIe mIe.
Unde mI se puse, cInsLI(I boIerI, I c(eIuI pe buLeunuI
ceI purIIL I unde mI (I-I IrLnIr de nu se uIese nIcI pruIuI
de dunsuI. nLr-o cIIpeuI de ocII nu muI rmuse de dunsuI
decuL InImu I IIcu(II.
$I dundu-se jos dIn copucI, bIuLuI Icu o IrIgure, puse
InImu I IIcu(II zmeuIuI nLr-nsu, I o Iu d-u spInure. ApoI
se nLourse ucus cu c(eIuI cu LoL.
Ducu ujunse ucus, deLe IrIgureu soru-seI s o puIe Iu Ioc
cu s se IrIg crnurIIe. Dup ce ncepu u se prpII, bIuLuI
Iu IrIgureu dIn munu soru-seI, cresL IrIpLuru pe de LouLe
pr(IIe I I deLe sure muIL. $I puInd-o IurI Iu Ioc o Is
s se IrIg pun ce eru cu musLuI nLr-nsu. ApoI Iuund Ir-
Igureu n mun, zIse soru-seI:
- UIL-Le, soro, Iu mIne, ccI de cund Le cunosc, eu nu (I-
um vzuL ocIIorII.
Eu se uIL Iu dunsuI. ur eI I deLe cu IrIgureu pesLe ocII,
de o orbI. $I I zIse:
- Soru-meu! s pIungI pun veI umpIeu cu IucrmIIe LuIe
nou bu(I, Iu ceu d-u nouu voI venI I eu s-(I ujuL, I numuI
uLuncI s-(I vIe ocIII Iu Ioc.
O Is ucoIo s-I Ispeusc pcuLeIe; Iur eI pIec cu
c(eIuII sI, cunLund dIn cuvuI. $I se duse, I se duse, pun
ce IeI dIn codruI uceIu nprusnIcuI. MuI merse ce muI
merse I deLe de un suL. $I nseLond, se duse Iu o cus I
ceru nI(Ic up. Bubu, sLpunu cuseI, I zIse:
- N-um, druguI mumeI, up; ccI Iu noI se uII numuI o
IunLun. n eu esLe sIuuI unuI buIuur mure; I eI Ius s Iu
up numuI pe ceI ceI I druIesc cuLe un cup de om.
- Ad-o vudru, rspunse eI, s m duc eu s uduc up.
EI Iu vudru I se duse Iu IunLun. u up I bu, I ud-
use bubeI vudru pIIn. Cum o vzu bubu o bu LouL, ccI
eru IrIpL de seLe. Eu I rug s-I muI uduc unu, I ducu I
uduse, o bu I pe uceeu.
- Dumnezeu s prIImeusc, I s Le noroceusc, druguI
mumeI IIcIu! I muI zIse bubu. $I uILusem gusLuI upeI de
cund n-um muI buL. Nu muI rmsese suIIeL n mIne. P-
ucI, p-ucI, eru s m sIuresc de seLe. MuI udu-mI unu, I s
o gseLI pe Iumeu ceuIuIL.
IcuI se duse s muI uduc o vudr. Cund ce s vuz?
u guru IunLuneI o IuL Irumous de s-o sorbI nLr-o
brduc I gIngu mbrcuL, pIungeu cu IucrmIIe cuL pum-
nuI.
- De ce pIungI I Le LunguIeLI, IuL mure, o nLreb eI?
- Cum n-uI pIunge I cum nu m-uI LunguI, cund mI
uLepL mourLeu dIn cIIp n cIIp?
- Du de ce s morI, suruL?
- ApoI d-Lu nu LII c uIcI n IunLun esLe un buIuur mure
de urpe cure bunLuIe omenIreu?
- Am uuzIL de uu cevu; dur nIcI nu LIu, nIcI n-um
vzuL; ccI eu sunL de pe uILe moII, I numuI ucum um
ujuns uIcI. Dur Lu de ce s sLuI uIcI s Le mnunce bu-
IuuruI? Au dour n-uI prIn(I?
- Bu um I prIn(I I LoL. ns Iu noI esLe obIceIuI cu
IIecure s deu cuLe un cup de om ucesLuI nes(Ios buIuur, cu
s-I Iuse s Iu up de Iu IunLun, ccI numuI usL IunLun
esLe n coprInsuI ucesLu; I ucum esLe runduI nosLru s dm
om penLru muncure ucesLeI jIvIne. $I LuLu numuI pe mIne
m ure; eI m-u udus cu s-I Iuc runduI I LuLu esLe
mpruLuI IocuIuI ucesLuIu.
uI I se Icu mII de dunsu I I zIse:
- Nu Le Leme, IeLIco, de nImenI, ccI sunL I eu pe uIcI.
ELI cu mIne.
- Cu(I voInIcI cu d-uIde LIne, I nc I muI cIIpeI, I muI
(un(oI decuL LIne, muI rpuse usL IIur bIesLemuL.
- S m bIzuI I eu; I de m-o rpune I pe mIne, uLuLu juI
n cIupercI, ccI n-ure cIne s pIung dup mIne, udur
dour de c(eIuII meI, ducu m vor Isu I eI s m
prpdesc.
- Du-Le, voInIcuIe, de-(I scup mcur vIu(u Lu, ccI sLund
uIcI, umundoI, pIerIm.
- Ce semne ure buIuuruI cund Iese uIur?
- ncepe u urIu IunLunu.
- BIne. u cuuL-mI Lu muI bIne nI(eI n cup I, cund veI
uuzI urIeLuI s m scoII, de voI II udormIL; dur nu cure
cumvu s umbII n LoIbu meu cu sge(IIe.
$I puse cupuI n pouIu IeLeI, I nduL udormI, cu I cund
I-ur II IovIL cInevu cu mucIeu secureI n cup.
uLu nu se puLu (Ine I umbI Iu uneILeIe IuI I-I perdu o
sge(Ic de cure puneu eI n urcuIe(uI IuI. $I uuzInd IunLunu
c ncepe u urIu, eu se Lemu de u-I scuIu, cu s n-o
dojeneusc c I-u cIcuL vorbu. $I unde ncepu u pIunge cu
Ioc I cu purjoI, de (I se rupeu InImu de mIIu eI. $I pIcund o
IucrIm de uIe eI pe obruzuI IuI, eI o duL srI drepL n sus,
zIcund:
- Ce Iu oure uceeu ce pIc pe obruzuI meu c m-u IrIpL n
IIcu(I?
- ucrmIIe meIe, I rspunse IuLu. A ncepuL s urIe
pu(uI.
ALuncI IIcuI I Iu urcuIe(uI n mun. $I ducundu-se Iu
guru IunLuneI, oduL rcnI:
- eI muI curund uIur, IIur spurcuL!
- Ce uI cu mIne, voInIcuIe, rspunse urpeIe, c Le IsuI s
IeI up cuL voII.
- eI, dIIunIe uruL, cu mIne s Le Iup(I.
- Eu n-um nImIc cu LIne, du-Le nLr-uIe LuIe I d-mI puce
s-mI IpLuIesc LreburIIe meIe, dup nvoIuIu ce um eu cu
oumenII IocuIuI ucesLuIu, I dup cum m-u IsuL pe mIne
Dumnezeu.
ALuncI bIuLuI nIcI unu, nIcI dou, nLInse urcuI I
zburund sgeuLu, Iu o IImb buIuuruIuI; ccI uveu nou
IImbI uceu jIgunIe. $I IeInd urpeIe se Iu Iu IupL cu
dunsuI. I jucu IImbIIe n gur cu IuIgeruI I Ie uruncu
usupru bIuLuIuI, de s-I prpdeusc. ur eI muI Lruse o
sgeuL, I-I muI Iu o IImb, I nc unu, I Iur unu, pun
ce I sgeL opL IImbI. Cund s puIe I u nouu sgeuL, Iu-o
de unde nu e. Se repezI IuLe I Iu IeLII dIn cup un uc, I
puse Iu urc, I cu eI Iu I IImbu u nouu u buIuuruIuI. $I
curse dIn IIur nILe sunge negru I moIoruL I cu o
duIoure de-(I eru scurb. Se muI zvurcoII ce se muI zvurcoII
dIIunIu, I rmuse bumben.
$I cerund buLIsLu de Iu IuL, Ieg IImbIIe nLr-nsu I pIec
cunLund dIn cuvuI, cu c(eII dup dunsuI.
I sLrIg IuLu, I cIem, I ducu vzu c nu se nLource, se
uIL cu jInd dup dunsuI. ApoI se puse de Iznouv pe pIuns.
Vzund LuLI IeLeI c se nLurzIe LImpuI, I crezund c bu-
IuuruI I vu II muncuL IuLu, LrImIse un (Igun cu vudru s
uduc up. |IgunuI IIInd Iu bucLrIe, uveu un cu(IL mure Iu
bruu.
Ducu ujunse Iu IunLun, se sperIe, buInI(u, vzund IuLu
vIe nevLmuL, Iur pe buIuur morL nLr-un bILuc de
sunge cuL pe coIo de mure. ApoI vIIndu-I nI(eI n IIre, I
ncredIn(undu-se c urpeIe e morL, ce-I du IuI drucuI n
gund, c-I scouse cu(ILuI dIn Leuc I ncepu u mI-(I cresLu
pe urpe I crucI I curmezI, pun ce I Icu cIop(I,
cIop(I, I se umpIu de sunge de sus pun jos. Au pIIn, cu
un purIugIu de Iu zuIunu, se nLourse Iugu Iu mpruLuI I
spuse c u IcuL o Izbund mure, c omoruse, udIc, pe
urpeIe ce-I bunLuI mpr(Iu I-I scpuse I IuLu de Iu
mourLe.
mpruLuIuI nu preu I veneu s creuz spuseIe (IgunuIuI,
dur dup ce-I uduse IuLu I o vzu, crezu.
uLu spuse c uILuI I-u omoruL, dur (IgunuI sLrIgu n guru
mure c eI u IcuL uceu vILejIe I cereu s-I deu IuLu de so(Ie,
ccI uu zIsese mpruLuI, c cIne I-o scpu IuLu de Iu
mourLe, u IuI so(Ie s IIe.
uLu nu vreu nIcI n rupLuI cupuIuI s Iu pe (Igun de
brbuL. ALuncI se uIL prIn buLIu ro(II nspre purLeu n cure
pIecuse voInIcuI cu c(eIuII IuI I-I vzu, I-I urL I LuLIuI
su.
mpruLuI LrImIse numuIdecuL dup dunsuI oIcurI, I
ujunse I-I rugur s se nLourc c voIeLe mpruLuI s-I
vuz I s-I vorbeusc.
EI se muI mpoLrIvI nI(eI. Dur, duc vzu c-I nLe(esc cu
rugcIunIIe, se ndupIec I se nLourse.
Cum I vzu mpruLuI, I zIse:
- IcuIe, Lu mI-uI scpuL IuLu de Iu mourLe?
- Eu, mpruLe.
- MInLe, mpruLe, zIse I (IgunuI.
- PuLere-uI Lu, voInIcuIe, s ne dovedeLI, c Lu eLI uceIu
ce u ucIs IIuru spurcuL?
- ImbIIe cIIur uIe dIIunII ur puLeu s mrLurIseusc,
rspunse eI.
ALuncI scouse buLIsLu I-I urL IImbIIe.
- AceusLu esLe buLIsLu meu, LuL, I zIse I IuLu. Eu I-um
duL-o de u pus IImbIIe nLr-nsu.
|IgunuI o sIecIIse. EI rmuse cu LrsnIL dIn cer, cund
vzu IImbIIe.
mpruLuI LrImIse de uduse cp(unu buIuuruIuI. $I
cuLund vzur Lo(I ceI de Iu( c eu n-uveu IImbI.
mpruLuI IoLr cu pe IuL s o Iu de so(Ie voInIcuI
cureIe u ucIs buIuuruI, Iur pe (Igun poruncI de-I Ieg de
coudeIe u doI cuI nenv(u(I, I dundu-Ie drumuI I-u rupL n
dou.
ApoI Icu o nunL d-uIeu nIrIcouLeIe. Au nunL -uu
veseIIe muI rur.
ur eI ducu se vzu n bIne, I uduse umInLe I de
pcLousu de soru-su. Nu Lrecu muIL de Iu cununIe, I se
duse cu c(eII dup dunsuI s o cuuLe I s o munLuIusc I
pe dunsu. O gsI decI pIungundu-I pcuLeIe. UmpIuse opL
bu(I de IucrImI. EI I ujuL Iu buLIu u nouu I o umpIu I pe
uceusLu. ApoI spIundu-se eu pe obruz I pe ocII cu
umesLecLuru uceusLu de IucrImI, I venI vzuI.
Eu ns LoL cu gunduI drucuIuI. Cum se Icu cu IumInI I
zIse:
- ruLe, esLe muIL LImp de cund nu (I-um muI cuLuL n
cup. Pune cupuI IcI n pouIu dudeI, I muI Lruge un
somnIor, cu s ne muI uducem umInLe dIn copIIrIe.
- C bIne zIcI, soro. u s muI uILm necuzurIIe.
$I puse cupuI I udormI. Soru-su uLuncI I nIIpse un os
dIn ouseIe zmeuIuI dup urecII, I nduL murI IruLeIe su.
ApoI Iuundu-I LrupuI, I bg nLr-un buLoI, I nIund bIne
I I deLe pe gurI.
C(eII cum sIm(Ir c II s-u rpus sLpunuI, se puser pe
un cIIIomun de-(I veneu s-(I IeI Iumeu n cup. ur IupuI
ncepu u uIergu cu nusuI n vunL n LouLe pr(IIe pun I deLe
de urm. $I se Iuur cu Lo(II dup dunsuI pe murgIneu
gurIeI pun I deLe upu muI (Iu) muI. UrsuI se u(Ineu mereu,
pun I venI bIne, se repezI n up, Iu buLoIuI n bru(e, IeI
cu dunsuI Iu uscuL I LrunLIndu-I o duL, se spurse. Scouser
LrupuI sLpunuIuI Ior dIn buLoI I ncepur s-I pIung.
SLund eI ucoIo I pIungund, IuL c vIne o co(oIun I LoL
jucund I Iu(uInd dIn coud, zIceu:
- Cu(u, cu(u! s prInde(I o co(oIun Iuur, dur nu pe
mIne, cI uILu cu mIne; s-I rupe(I guLu n dou, I s pIcu(I
LreI pIcLurI de sunge pesLe morLcIuneu ce o pIunge(I, I vu
nvIu.
Dur vuIpeu ceu IreuL I rspunse:
- Ce zIcI, Lu, ce zIcI? Iu d-Le muI ncouce I muI spune o
duL, c n-uuz bIne.
Co(oIunu se deLe muI uproupe I LoL jucu. $I cund eru s
muI zIc nc o duL, Iu(! pune vuIpeu gIIuru pe dunsu I o
prInde.
$I rupundu-I guLuI, pIc LreI pIcLurI de sunge pesLe
sLpunuI Ior I nvIe.
- OI! Doumne! greu somn muI dormII, zIse eI.
- PuLeuI Lu s dormI muIL I bIne, ducu nu erum noI.
EI spuse c nu LIe ce ure de I doure dup urecIe.
UrsuI se uIL, I vzund osuI zmeuIuI, puse guru I supse
runu pun ce IeI osuI, upoI ncepu u IInge, I IInse, I IInse,
pun ce se ncIIse I se vIndec. Se spI pe ocII, I
Iuundu-I cuvuIuI pIec cu c(eIuII dup dunsuI I ujunse
Iu so(Iouru IuI cure I uLepLu cu InImu srIL.
TrImIse sIujILorI mprLeLI de uduse pe soru-su. $I
udunund pe judecLorII ceI murI, LoL boIerI dIn doIsprezece,
merse de se jeIuI, I ceru s Iuc judecuL dreupL nLre eI I
soru-su. BoIerII gsIr cu cuIe cu eu cu mourLe s se
omoure. ur mpruLuI se cobor uLuncI dIn scuunuI
mpr(IeI I puse pe gInere-su, IIIndc vzu I eI ucum c
eru vILeuz, drepL I mIIos cu un mpruL bun.
ur eu ncIecuI eLc.
1o. Cotomun nzdrvuno
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL o perecIe de oumenI. EI n-uveuu copII. nLr-
o zI, IIInd cu voIe bun, zIse brbuLuI cLre IemeIe:
- Soro, de Iu mIIu IuI Dumnezeu noI n-uvem copII. S
mergem pe cump I ce vom gsI, uceeu s ne IIe copII.
- BIne zIcI dumneuLu, IruLe. Au s Iucem, ducu usLIeI uI
gsIL dumneuLu cu cuIe.
VezI c eI LrIuu bIne I nevusLu nu Ieeu dIn cuvunLuI
brbuLuIuI nIcI cuL negru subL ungIIe.
cur o uzIm, Iuur I nI(Ic Iegum, Ie puser Iu
LruIsL I pIecur.
AIde-uIde, mergund povesLeuu I rudeuu I cu ocIII n
LouLe pr(IIe cuLuu.
Cund, IuL c deLe pesLe un pIsoI, jIgrIL I urduros; I
Iuur I I uduser ucus. I ngrIjIr I I crescur cu pe
copIIuI Ior. De ce Lreceu, d-uIu se Iceu muI Irumos, pun ce
se Icu un coLomun numuI de drug s prIveLI Iu eI.
Nu muI puLeu de bucurIe oumenII, ccI uveuu I eI I pe
ce pune ocIII n cusu Ior, cund se scuIuu dImIneu(u. MuI-
nuInLe cusu II se preu pusLIe.
CoLomunuI eru un pIsIc cumInLe. $ourecI nu se muI
sLveuu prIn cusu uceeu. Cund edeuu cusnIcII Iu Iucru,
Iurnu, n nop(I d-uIeu IungIIe I spuneuu Iu snouve I Iu gII-
cILorI, coLoIuI sLu Iung dunII I Lorceu. Cund sLpunu cuseI
Iceu Iu cIorup, pIsoIuI se jucu cu gIemuI. Dur nu-I
ncurcu, Iereusc Dumnezeu. Cum Iceu eI, cum dregeu, se
jucu uu de IrumueI, ncuL gIemuI nIcI nu se desIuru,
nIcI nu se ncurcu. CuLeoduL I Iuu n Ibu(eIe IuI de
dInuInLe, (IIndu-I cu un om, I se LrunLeu cu eI pe spuLe, uIL
duL I Iceu s se deu d-u rosLogoIuI, IovIndu-I cu cuLe o
Iub I se repezeu dup dunsuI cu dup ourecI.
Cund sLpunuI cuseI se jucu cu dunsuI, IerIL-u sunLuI s-I
zgurIe, pure c-I pIIIse gIeureIe. Cund I munguIu,
cunoLeu eI c I IubeLe, I se nLorceu I eI cu Ibu(eIe I
munguIu pe sLpunu-su, dur LoL cu gIeureIe uscunse, o
munguIere IIn cu mLuseu.
Pe Iung ucesLeu, eru uu de cumInLe, ncuL cusnIcII I Isu
s ngrIjeusc de puI I s Ie deu de muncure; Iur
coLomunuI nIcI nu se gundeu s se deu Iu eI. EI nu eru de
ceI ce I bug boLuI prIn LouLe vuseIe. CuL despre ouIu cu
smunLun, nIcI pomeneuI nu eru s-I II prIns vroduL Iu eu,
orI s deu cu pruLIu prIn buc(eIeIe de IrIpLur de pe
grLur. Eru un mu(oI cum nu esLe uILuI n zIuu de uzI.
Nu muIL dup uceusLu, IemeIu se sIm(I ngreunuL.
ALuncI s II vzuL bucurIe pe cusnIcI, ncuL nu-I (Ineu
pmunLuI. ur cund Iu Iu Iucere, nscu un copIIu grus I
Irumos I snLos.
Crescu copIIuI I se Icu mure. Nu se despr(eu de pIsoI
nIcI cuL uI du n cremene. AmundoI se jucuu, umundoI
muncuu Iu mus, umundoI se cuIcuu.
PrIn(IIor copIIuIuI nIcI nu Ie Lreceu prIn mInLe s
oropseusc pe coLomun. Bu nc I ngrIjeu cu I pe copIIuI
Ior, IIIndc - zIceuu eI - u InLruL cu noroc n cusu Ior, esLe
ugurIIu, udIc dobundIse un copIIu.
De Iu o vreme ncouce, ns, vzur c duu ndrL. Unde
pun ucI eru bIIuguI n cusu Ior, ucum ujunser negusLorI
greI cu IuIguI pe up, cum se zIce. Cu LouLe ucesLeu,
perecIeu de oumenI nIcI nu se gundeu u curLI mpoLrIvu IuI
Dumnezeu. Eu eru muI(umIL c dobundIse copII, I uIL
nImIc.
MuI Lrecu ce Lrecu I umundoI bLrunII dur orLuI popII,
rmuInd n urmu Ior cusu Louc I o srcIe IucIe.
CopIIuI se uIese cu coLomunuI. Dup ce vzu c nu muI
ure de nIcI uneIe, I nIcI prIn(I, se puse pe un pIuns de-(I
eru muI mure juIeu de dunsuI. ALuncI coLomunuI I zIse:
- SLpune, nu Le credeum uu sIub de nger. ELI cu mIne.
Nu Le nLrIsLu uu de muIL. Precum prIn(II LI u ngrIjIL de
mIne, uu I eu sunL duLor s ngrIjesc de LIne. $I precum Lu
nu m-uI dezIIpIL de Iung LIne, nIcI cuL uI cIIpI dIn ocII, uu
I eu nu m voI dezIIpI de LIne pun ce nu Le-oI cpLuI I
nu Le-oI vedeu om n runduI oumenIIor.
PusmILe coLomunuI eru nzdrvun. BIuLuI ns
rmuse cu ocIII bIeojdI(I Iu dunsuI, cund I uuzI vorbInd.
PIecur umundoI. CoLomunuI nuInLe, bIuLuI dup
dunsuI. Ajungund nLr-o pdure, gsIr o scorbur mure I
I-o uIeser de IocuIn(.
CoLomunuI Icu un cuIcu sLpunuIuI su ucoIo numuI
dIn IuIgI de pusrI, de se cuIundu n puI cund se cuIcu. I
uduceu de muncure I de buL. I (Ineu de uruL spuIndu-I IeI
de IeI de busme I de snouve.
EI I spuneu ce vu s zIc cunLuLuI greIerIIor, ce
nsemneuz srILuru IocusLeIor prIn Iurb. I Iceu s
n(eIeug c drugosLeu nLre Iru(I esLe nesIurIL cu upu
IunLuneI ce curgeu p-uproupe de IocuIn(u Ior. Cund se
pIImbuu umundoI prIn cuLe un IumInI dIn pdure orI
Ieeuu Iu cump, I urLu LouLe IIorIceIeIe I I Ie spuneu pre
nume. CopIIuI nu se domIreu de ce cocorII umbI nIruI(I
Lrumb, de ce runduneIe se duc I vIn, de ce prIvIgIeLorIIe
cunL uu de Irumos; Iur cIuIurezII, Le upuc rcorI de
grouz cund I uuzI. $I coLomunuI I spuneu pe urL LouLe
I-I Iceu s prIceup c uIcI, pe pmunL, LouLe sunL cu
runduIuIu Ior.
Scorburu o (Ineu uu de curuL, ncuL (I-eru mII s cuIcI
pe ucoIo.
NIcI c se sLveu vreo goung mcur pe Iu eI pe ucoIo.
CoLomunuI nu Isu pe bIuL s puIe munu pe nImIc. TouLe
eI Ie Iceu.
BIuLuI se Icuse IIcu de nsuruL. $I-I zIse pIsoIuI:
- SLpune, ucum (I-u venIL vremeu s Le nsorI.
- BIne, s m nsor, rspunse IIcIuuI; dur eu n-um de
nIcI uneIe. SunL goIun precum m vezI: suIu I ccIuI.
- De usLu nu Le ngrIjI, c esLe de mIne ngrIjIL de muI-
nuILe. Tu numuI s IucI ce (I-oI zIce eu. De uzI nuInLe s LII
c Le numeLI MLIuz mpruL.
Nu Lrecu muIL dup ucesLu I coLomunuI se duse u cuLu
IuL, s-I nsoure sLpunuI. Se vede c eI o ocIIse, ccI se
duse drepL cu pe o cIrIpIe Iu puIuLurIIe unuI boIer mure.
Cum ujunse Iu pourL, se deLe de LreI orI pesLe cup I se Icu
om.
ur ducu deLe ocII cu boIeruI, eI zIse:
- BoIeruIe, sLpunuI meu, MLIuz mpruL, mergund Iu
vunLoure, nu nLuIneu decuL psreIe mILILeIe.
Nu eru vunuL
VrednIc de-mpruL.
EI Lreceu nuInLe, Isundu-Ie s-I vuz de ououre.
- $I ce LrebuIn( um eu, oure, s LIu ducu sLpunuI Lu,
MLIuz mpruL, n-uveu noroc Iu vunuL?
- S-(I LuI cuvunLuI cu mIere, boIeruIe; dur duc veI voI
s m uscuI(I pun n sIurIL, veI uIIu c soIIu meu ure s-(I
uduc veseIIe.
- EI bIne, vorbeLe cuL veI voI, Le uscuIL. Dur nu LIu de
ce, bug de seum c n gruIurIIe LuIe esLe cevu mIerIoIL.
- PrerI, cInsLILe boIeruIe. Precum vremeu ncIIs
zmIsIeLe vIsurI spImunLouse, uu pouLe c voI II uvund I
eu perI rI, I Le neuI prerIIe.
- BIne, bIne; sIuruLe, precum uI ncepuL.
- $I uu, IumInuLe boIeruIe, cum (I spuneum, sLpunuI
meu nu bgu n seum poIdIcuI de vunuL ce-I LoL Ieeu
nuInLe. RzbLu pdureu prIn LouLe coI(urIIe, dur preu c
se vorbIse LouLe IIgIIonIIe cu s nu muI Ius de prIn
cuIcuurIIe Ior. ScurbIL de prosLIu IIureIor sIbuLIce, ce sLuu
pILuIuLe, sLpunuI meu IoLr s se nLourc ucus. Cund,
deoduL, pe pIscuI unuI munLIceI ce se rIdIcu seme( dIn
rrILeu pdurII, zrI o cprIour sprInLen, cu ocIII bIujInI.
u de ujuns o uILLur, ccI I rpI InImu. SLpunuI meu,
MLIuz mpruL, se Iu dup dunsu. CprIouru IugI, eI dup
dunsu. Dur eu, muI IuLe de pIcIor, I Is pe urm I venI
de se uscunse n cuIcuuI sLu. ur pe mIne m LrImIse s-I
cuuL InImu, I s-I duu n mun pe Io(omunu de cprIour.
PenLru uceusLu um venIL Iu d-Lu, I Le rog s-mI duI ujuLor
cu s m nLorc cu Ispruv bun.
- MI, du' cuIendroI mI-uI muI IosL! SLpunuI Lu,
MLIuz mpruL, muIL LrebuIe s II cuLuL pun s
gseusc un pucII cu LIne...
- De mIne zI ce veI poILI, boIeruIe; dur s nu cuzI n
IspIL s Le uLIngI de mpruLuI, sLpunuI meu, c, uILe, se
Iuce Iucru drucuIuI.
- NIcI c m-um gundIL Iu unu cu usLu. Dur mpruLuI,
vunLoruI Lu, s vIe s-I cuuLe cprIouru.
$I IIIndc vorbu vorb uduce, coLomunuI I boIeruI
sLLur Iu LuIIus I se n(eIeser Iu cuvInLe. EI IoLrur cu s
vIe MLIuz mpruL s deu ocII cu IuLu boIeruIuI.
nLorcundu-se coLomunuI Iu sLpunuI su, I spuse cum
u IzbuLIL n soIIu IuI I puser Iu cuIe cu n srbLoureu
vIILoure s meurg mpreun.
BIuLuI nu puLeu domIrI cum de s meurg eI uu
goIone(. ur coLomunuI nu-I du rguz s se gundeusc Iu
d-uIde-usLeu, cI I Iu cu vorbu pe depurLe I cu un cusur
sup(Ire I Iceu s prIceup c ure s IIe IerIcIL.
Trecur zIIeIe cu zIuu de IerI I venI srbLoureu
uLepLuL.
CoLomunuI Iu pe sLpunuI su I pIec cu eI n pe(IL.
Merser ce merser I, ujungund nLr-o pdure, uproupe de
puIuLurIIe boIeruIuI ceIuI cu IuLu, se oprIr. BIuLuI rmuse
udumbrIL nLr-un crunguIe( verde, ccI eru goI pIsLoI. ur
coLomunuI o rupse d-u Iugu spre curLeu boIeruIuI ceIuI
mure. Cum ujunse, ncepu u sLrIgu cuL I Iuu guru:
- SrI(I, srI(I! cu ne-u jeIuIL Io(II.
To(I cu LoLuI IeIr s vuz ce s-u nLumpIuL. CoLomunuI,
ubIu rsuIIund I cu spuIm n Iu(, zIse boIeruIuI:
- Du' bIne, boIeruIe, n coprInsuI dumILuIe se pouLe cu
zIuu-n umIuzu mure s ne cuIce Io(II?
- Unde? Cum? Ce s-u nLumpIuL? nLreb boIeruI.
- Ce s IIe? uc LocmuI cund veneum cu MLIuz
mpruL, sLpunuI meu, s-(I vedem IuLu, o ceuL de IuIducI
puse munu pe noI, u jIuIL pe sLpunu-meu pun Iu cmue,
Iur eu m sLrecuruI, I pe IcI mI-e drumuI, uIerguI nLr-un
suIIeL s-(I duu de vesLe I s cer ujuLor de Iu d-Lu. AbIu,
uILe, um scpuL cu zIIeIe.
- Bre! sLrIg boIeruI. Cum se pouLe unu cu usLu, cu s
jeIuIusc Io(II, p-uproupe de puIuLurIIe meIe, pe MLIuzuI
Lu mpruL? S sur cu mIc cu mure nLr-ujuLor!
- Acum esLe de prIsos, boIeruIe. TuIIurII uu IuuL-o Iu
snLousu. MuI bIne d-mI un rund de IuIne, cu s duc
sLpunuIuI meu I s pouL venI pun uIcI. CuL penLru
LIIurI, III pe puce, c vu LI eI ce s Iuc penLru dunII.
u IuIneIe ce-I deLe boIeruI I se nLourse Iu sLpunuI
su. Dup ce I mbrc I-I nv( cum s se pourLe Iu
boIeruI, pIec cu dunsuI.
Ajungund, I IeI boIeruI nuInLe I-I prIImI cu LouL cIn-
sLeu.
Cund Iur n cus, MLIuz mpruL se LoL uILu pe
dunsuI. OumenII cuseI ncepur s opoIusc I s-I deu
couLe, zIcund: orI c esLe preu IuduI ucesL MLIuz
mpruL, suu c esLe prosL.
CoLomunuI, bgund de seum, zIse boIeruIuI:
- M rog s nu-(I IIe cu suprure, dur sLpunuI meu n-u
purLuL pun ucum uu IuIne prousLe.
NumuIdecuL boIeruI poruncI s-I uduc uILeIe, muIuLe
numuI n IIr. Pun unu uILu, coLomunuI se deLe pe Iung
sLpunuI su, I pe IurI I deLe gIIoId I-I opLI Iu urecIe cu
s se (Ie s nu se LoL uILe pe dunsuI uu cu proLII I cu mojI-
cII.
Dup ce se mbrc cu IuIneIe ceIe bune, eI se (Inu bIne
I nu se muI uIL usupru IuI; upoI InLrur n vorb I se
IsprvI Lreubu cu bIne.
$I nIcI c se puLeu uILIeI. CcI gInereIe, deI eru MLIuz
mpruL, dur boIuI IuI ceI mre(, cIIpuI ceI bIne IcuL I
uIb cu zpudu, LruporuI IuI ceI Lrus cu prIn IneI I nuIL cu
un brud, Iceu muI muIL decuL LouL mpr(Iu I decuL
LouL boIerIu.
Dup ce se IoLr zIuu de cununIe, pIec. Pun uLuncI bI-
eLuI IIcu se IrmunLu cu gunduI ce o su Iuc eI I unde o
s-I duc mIreusu.
CoLomunuI nu-I ddu rspus s se muI gundeusc, cI cu
IeI de IeI de gIume I snouve I Iuru gundurIIe I-I nveseIeu.
Cund Iu zIuu IoLruL penLru cununIe, se duser IurI
umundoI. BoIeruI rmuse ncremenIL. De unde se uLepLu
s vIe cu ousLe I cu mrIre cu un mpruL, m rog, I vzu
vIInd cu un cIoIIIngur, I ncepu u se ndoI I u se codI s
deu IuLu dup dunsuI.
CoLomunuI mIrosI nduL cum cum merge IreLenIu I
Iu pe boIer d-opurLe, zIcundu-I:
- BoIeruIe, s nu-(I IIe puruxIn unde ne vezI c um venIL
numuI umundoI. ucu, Iucu, Iucu, cum mergeu Lreubu: curg
IoIIe de zesLre cu pIouIu Iu prIn(II IuI MLIuz mpruL.
ur eI nu voIeLe nIcI n rupLuI cupuIuI s Iu pe uILu, Ir
decuL pe IuLu dumILuIe. PrIn(II se mpoLrIvesc Iu unu cu
usLu. Eu ns I-um ndemnuL I-I ndemn mereu s Le uIb
de socru. VezI c LIu eu ce LIu. Cus cu u dumILuIe I
cInsLIL, I IuduL, nu se muI gseLe pe Iume; I IIcu cu
MLIuz mpruL bu, bu, bu, muI rur. ApoI cus ce o s (Ie
usL precIe ure s IIe Ir seumn. PenLru uceusLu I
sLpunuI meu, uscuILundu-m, s-u IoLruL s o Iu Ir voIu
prIn(IIor I s se Lrug Iu moIIIe IuI, s LrIusc ucoIo cu
un boIer mure.
- rumos cuvInLezI Lu, dur eu LIu c bInecuvunLureu
prIn(IIor nLreLe cuseIe IIIIor.
- Dur muI esLe I uIL povesLe, rspunse I coLomunuI.
Cu sIuLu n vuLr cusu ujunge s IIe cu uu prIn pod I cu
IeresLreIe pe sub puL. MuI bIne:
S munceLI
$I s LrIeLI,
$I ce-(I pIuce s IubeLI.
- Cum uI drepLuLe, Lu. Dur m buLe gundurIIe s muI
umunm nunLu.
- Ie I uu. Nu m mpoLrIvesc. Eu ns Le sILuIesc s
nu pIerzI dIn mun un gIuvuer cu ucesLu ce (I-I LrImILe
Dumnezeu. NorocuI cund pIc omuIuI, uLuncI s LIe s-I
upuce I s-I psLreze.
- EI, uIde, de! uIde. M-uI bIruIL cu IImbu(Iu Lu.
TouLe IIInd guLu, se cununur I Icur o nunL, de se
duse vesLeu n upLe suLe.
TreI zIIe I LreI nop(I (Inur veseIIIIe. A puLru zI LrebuIu s
meurg cu nunLu Iu moIIIe IuI MLIuz mpruL.
AcesLu se pIerduse cu LoLuI. Nu LIu ce s Iuc; nu LIu
nIcI ce muI vorbeLe de ruIne.
CoLomunuI se deLe pe Iung dunsuI I I zIse:
- |Ine-(I IIreu, omuIe, nu II copII! Am ngrIjIL eu de LouLe.
|Ie s nu-(I pese de nImIc. S LucI dIn gur I s Le IuI s Le
duc unde oI zIce eu.
MuI venI nI(eI InImu Iu Ioc IuI MLIuz mpruL, cund
uuzI gruIurIIe coLomunuIuI. Nu se puLeu domIrI ns cum
vu Iuce eI I Iu ce moII I vu duce.
TouLe se puser Iu cuIe. TouLe eruu pregLILe penLru pIe-
cure. GInereIe I mIreusu se urcur n cru( I pornIr.
CoLomunuI ns o upuc nuInLe I zIse vIzILIIIor s se (Ie
pe urmu IuI, c eI I vu cIuzI.
Au Icur. Apucur pe cumpII unde mII de IIorIceIe
mpodobeu pmunLuI. VunLuI ubIu udIu I cILInu uureI
IrunzeIe pomIIor ce se uIIu IcI I coIo n cuIeu Ior. BroLceII
orcIuu n deprLure. DIn cund n cund cucuI cunLu purLeu
dreupL. PsrIIe cIrIpeuu; Iur prIvIgIeLorIIe prIn
crunguIe(e nIIorILe Lrgeu nILe geumpuruIe de-(I Iuu uuzuI.
CoLomunuI mergeu nuInLe I uu de IuLe, ncuL cru(eIe
nu se puLeuu (Ine de dunsuI. AcI pIereu cu o nIuc, ucI se
nvurLeu nupoI I Iceu semn pe unde s upuce.
PusmILe, cIuzInd, eI Iceu dresurIIe nuInLe. nLuInInd
cIrezIIe de vILe uIe unor zmeI, eI spuse vcurIIor ce s zIc,
cund I vor nLrebu cInevu uIe cuI sunL cIrezIIe, c de unde
nu, pIeIreu cupuIuI ce vu cdeu pesLe dunII de Iu Dum-
nezeu vu II grouznIc. nLuInInd LurmeIe, spuse uIjdereu
cIobunIIor ce s zIc I eI, ccI de unde nu, Mumu-pdureI
I vu cIInuI bgundu-Ie muInIIe n cIdureu cu jruLIc, pun
vor murI, I suIIeLeIe Ior vor ujunge Iu muncI nesIurILe.
BIe(II oumenI, de spuIm, I LIInd c guru nu-I (Ine cIIr-
Ie, spuse ceIor ce I nLrebur, precum I nv(use
coLomunuI, cureIe eru n cIIp de om.
Ajungund cru(eIe, oumenII mIreseI nLrebur pe vcurI,
cund vzur sumedenIu de cIrezI:
- AIe cuI sunL cIrezIIe usLeu, IurLu(IIor?
- AIe cuI s IIe? rspunser vcurII, Iuc uIe IuI MLIuz
mpruL.
Se mInunur Lo(I de bog(IIIe ucesLuI mpruL. Mergund
muI-nuInLe, deLe de nILe Lurme de oI. $I uLuLeu de muILe
eruu, ncuL nu Ie puLeu coprInde cu ocIII. nLrebund:
- AIe cuI sunL usLe Lurme, prIeLenIIor?
CIobunII rspunser:
- EI, Doumne! AIe cuI s IIe? AIe IuI MLIuz mpruL
sunL I nc usLeu nu-s nImIc!
Cund uuzIr unu cu uceusLu, Lo(I se IovIr cu munu pesLe
IuIc. EI nu muI puLur s-I sLpuneusc mIrureu I IerI-
cIreu pe mIreus c u duL pesLe un brubL uu de june,
Irumos I boguL.
ur MLIuz mpruL Lceu muIc I nmrmurIL de ceIe
ce vedeu. Auzeu I I se preu c vIseuz, Iur nu c sunL
uIeveu ceIe ce se urLuu ocIIIor IuI.
CoLomunuI se mundreu I se IIeu cu bog(IIIe
sLpunuIuI su. Cund, Iur nu se muI vzu. Nu se LIu ce se
Icu. Pure c InLruse n pmunL.
EI ns deLe o repezILur nuInLe. $I ujungund Iu puI-
uLurIIe zmeIIor, pe uIe cror moII eruu, Ie zIse cu gruI
ngrozIL:
- ugI(I, zmeIIor, I v uscunde(I, cc IuL c vIne IIe,
PIIe, s v poLopeusc, s v purjoIeusc, I dup eI uce-
IIenderu, s v Iu suIIengIeru.
RcorI de grouz coprInse pe zmeI cund uuzIr pe
neuLepLuLe o vesLe uu de prImejdIous. Nu LIu ncoLro s
se deu d-opurLe pun vu Lrece ucesL purjoI ce Ie spuneu
coLomunuI.
AcesLu se preIcu u Ie II prIeLen I u Ie du sIuLurI bune.
VorbeIe IuI uLuLu I ume(Ise, ncuL de spuIm pure c Ie Iu-
use punzu de pe ocII I se pIerduser cu LoLuI.
ALuncI Ie zIse cu grbIre I cu o preIcuL grIje:
- VenI(I, venI(I muI IuLe ncou, s v uscunz eu n Iru
usLu de puIe dIn bLLur.
BIe(II zmeI uLuLu se sperIuser, ncuL nu muI LIuu ce Iuce.
Se Isur s-I Iu I s-I uscunz.
CoLomunuI I bg n Iru de puIe, I I deLe Ioc. nduL
vpuIu se urc pun Iu cer, Iur bIe(II zmeI (Ipuu de usLur-
Ime n puru IocuIuI, de s Ie pIungI de mII. |Ipur ce
(Ipur, dur o duL cu IocuI II se sLInse I Ior gIscIoruI I se
Icur scrum.
ALuncI Iucu I nunLu InLru pe pourLu puIuLuIuI. SIugIIe
spuser I eIe dup cum Ie nv(use coLomunuI, c puI-
uLurIIe usLeu sunL pe moIIIe IuI MLIuz mpruL.
Cund InLrur n puIuL, ce s vezI dumneuLu? Bog(Iu de
pe Iume eru ucoIo. Pre(II numuI n uur poIeI(I. PurdoseuIu
eru de cIeLur, Iur nvIILoureu eru de ucIouIe I de pIumb.
Se muI mInunur o Loun oumenII ce nso(Ir pe mIreusu.
Dup ce se uezur LInerII, oumenII se nLourser Iu boIer
I-I povesLIr LoL ce vzur. BoIeruI nu se cI c I-u duL IuLu
IuI MLIuz mpruL. ur ucesLu se mIru de unde I pun
unde s-I vIe IuI uceu bog(Ie. TrIr n puce I n veseIIe
perecIeu nunLIL I or II LrInd I usLzI, de n-or II murIL.
ur eu ncIecuI p-o eu eLc.
11. It-Iromos cel rtcit
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL o precIe de oumenI, muncILorI, de! cum d
Dumnezeu. TouL ndejdeu Ior eru nLr-o Iup cu cure se
Irneuu. $I ur II voIL I eI s uIb un copIIu, dur Iu pesLe
pouLe. CerceLur n dreupLu I n sLungu, cu s uIIe nIscuIvu
IeucurI cure s Ie desIuc IcuLuI sLrpIcIuneI Ior, dur, uI!
purc nLuIneu LoL surzI I mu(I. NImenI nu LIu s-I nve(e
cevu.
MuI umbIur eI ce umbIur I, Iu urmu urmeIor, uIIur
despre un vrjILor meLer cureIe ncIegu I upeIe. CreLInuI
se duse I Iu dunsuI, I spuse psuI IuI I I ceru IeucurI.
VrjILoruI n-uLepL muIL rug I, dup ce se nvoIr, I
deLe un mr.
- DIn ucesL mr, zIse eI, s mnunce numuI so(Iu du-
mILuIe. Dur bug de seum s n-upuce dIn eI nIcI o IpLur
cu vIu( de pe Iumeu usLu.
- CuL despre uIu, n-uI grIje, rspunse omuI. us pe
mIne; nu mI-uI duL mIe n mun mruI? Acum s III odII-
nIL.
uund mruI, omuI nu se muI gundeu dur decuL Iu bu-
curIu ce o s sIm( eI I nevusLu cund s-or vedeu
mpresuru(I de copII. $I cu gundurIIe usLeu ujunse ucus I
deLe mruI nevesLe-seI, cu s-I mnunce, Ir s-I muI
spuIe uILcevu.
Eu prIImI mruI cu bucurIe. $I dup ce pIec brbuLuI n
LrebIIe suIe, se uez pe pruguI ueI, cur(I mruI I-I
munc. epouru IeIse I eu dIn grujd, I venI Iu sLpun-su,
c eru nv(uL Iu LruIsLu cu grun(e. NegsInd nImIc de
ron(IL, Iu I eu cojIIe de mr, pe cure Ie Iepduse sLpun-
su I Ie munc cu muIL poIL, cu pe nILe LruIunduIe.
Nu Lrecu muIL I uLuL sLpunu, cuL I Iepouru se sIm(Ir u
II IuuL n punLece. $I dup nou IunI IemeIu nscu un
copIIu de drguIe(; Iur Iepunu un munzuIe( gIngu.
ndoIL Iu bucurIu omuIuI cund se vzu I cu copII, I cu
munz. $I IIIndc ucesLu se nscuse oduL cu IIuI su, IoLr
cu nImenI s nu ncuIece pe dunsuI, Ir numuI IIu-su,
cund s-o Iuce mure.
BoLezur copIIuI I ngrIjIr de dunsuI, m rog, cu unuI Iu
prIn(I. CopIIuI crescu I se Icu mure. Cund eru d-un un,
purc eru de cIncI; Iur cund Iu de cIncI, purc eru de cInc-
Isprezece, I de ce creLeu, d-uIu se Iceu muI Irumos I muI
drgIu.
DurmILe de nv(uL? nv(u cu neuI(II pe Iumeu usLu
uIb. N-upucu s uuz de Iu duscI cevu, c eI nv(u muI
dIn udunc decuL duscIuI. $I usLIeI ujunsese de povesLe.
UnII zIceu c LIu curLe pun n gIezne, uI(II zIceu c pun n
genuncII, Iur uI(II, pun n bruu. De m-ur II nLrebuL pe
mIne, eu Ie-u II spus c LIu curLe pun n guL. Dur IIIndc
nImenI nu m-u nLrebuL, Iuc Luc I eu dIn gur cu un peLe,
I nu muI zIc nImnuI nIcI pIs!
AsLIeI IIInd, nLr-unu dIn zIIe ce-I vIne drcosuIuI de
copIIu, c numuI ncIec pe munzuI IuI, I mI (I-I deLe
cIcuIe; Iur munzuI, cureIe I dunsuI crescuse de se Icuse
un curInu zburduInIc de n-uveu usLumpr, o rupse d-u Iu-
gu cu bIuL cu LoL, I duI uu IosL pun n zIuu de usLzI.
Cund prInser de vesLe prIn(II c bIuLuI nu e, cuuL-I n
sus, cuuL-I n jos, nu e; bu muI n dreupLu, bu muI n
sLungu, de Ioc! MuI cerceLur pe IcI, muI cerceLur pe dIn-
coucI, uI! nIcI pomeneuI nu eru de eI! TocmuI LurzIu IeI!
uIIur de Iu nILe drume(I c uu vzuL un bIe(undru cIure
pe deeIuLe pe un cIueI, cure se duceu cu vunLuI. EI zIceuu
c n-upucur s se uILe dup dunsuI, cu de cund se upucuse
s Ie spuIe, I pIerI dIn ocIII Ior cu o nIuc, cu I cund n-ur
muI II IosL.
I pIunser prIn(II pun cund se IsLovIr I dunII, I
ocIII dIn IucrmI nu I-I muI uscur; dur n deerL, c IIuI
Ior nu se muI nLourse.
PusmILe eI, ducu s-uu IsuL zburdInIcIeI Ior I s-uu
vzuL Iu cump, nu s-uu muI gundIL n urm, cI uu nLIns Iu
drum zbenguIndu-se I ncurcundu-se, pun ce, cund
bgur de seum, ujunsese pe nILe LrumurI necunoscuLe.
AcI sLLur s se muI odIIneusc. $I, voInd s se
nLourc, eI se rLcIser. Nu muI LIuu nIcI pe unde
venIser, nIcI pe unde s se nLourc. ALuncI bIuLuI ncepu
s pIung I s doreusc de prIn(I.
MuI cu seum cund s-u vzuL sIngur, sIngureI, eI cure nu
eru IeIL dIn cusu prIn(IIor, ncepu s-I Iu nILe rcorI de
nu LIu ce vu s zIc usLu.
CuIuI, ducu vzu uu, ncepu s-I mbuneze, bu c o s
Iuc cuLure Iucru, bu c ceuIuIL. Pun unu uILu, I cLur
un cuIcu unde s muIe pesLe noupLe. Se odIInIr I
dormIr sub ucopermunLuI ceruIuI.
A douu zI, nIcI Lu mus, nIcI Lu cus, bIuLuI ncepu IurI
s pIung I s voIusc s se nLourc Iu prIn(I. CLur s-I
gseusc urmeIe pe unde venIser; dur nu gsIr nIcI
pIcuIe( de urm. Ducu vzu I vzu, cuIuI zIse:
- SLpune, um IcuL o greeuI cure nu se muI pouLe
nLource. D-mI voIe s m duc s cuuL vreun mIjIoc cu s
ne cpLuIm.
- AsLu nu se pouLe, oduL cu cupuI, rspunse bIuLuI.
Dup ce um ujuns pe usLe LrumurI neumbIuLe, prIn
pusLIeL(I Ir IocuILorI, s m IuI I Lu? SIngur nu poL sLu,
uILe, nIcI oIecu(.
- ncInge-Le cu IruuI meu, I, cund ve vedeu vro nevoIe,
scuLur-I I nLr-o cIIp sunL Iu LIne. Eu m duc s cuuL pe
unde s IeIm Iu Iume, I cum s ne cIIvernIsIm.
CuIuI, vede(I d-vousLr, eru nzdrvun.
Cu mure unevoIn( se dezIIpI cuIuI de sLpunuI su.
UmbI ce umbI I se nLourse numuIdecuL. EI vunLuruse
vzduIuI I cuLreIeruse pmunLuI pun nu upucuse s I se
urusc bIuLuIuI; I nLorcundu-se spuse bIuLuIuI c I-u
gsIL un Ioc unde s se buge urguL. I I nv( ce s Iuc I
cum s dreug cu s urg(eusc cu IoIos.
ncIec bIuLuI cuIuI, cund uuzI c ure s-I gseusc un-
de s se cpLuIusc, I pornI cu vunLuI, precum I venIse.
Ajungund Iu nILe zune, Icu precum I nv(use cuIuI.
CeIe LreI zune, ccI LreI eruu eIe, se cum codeuu s-I
prIImeusc; Iur ducu sLruI, se rug I se IgduI c o s IIe
IurnIc I credIncIos, eIe I prIImIr.
Aezundu-se eI ucoIo Iu zune, bIuLuI se puse cu LouL In-
Imu pe munc I, cund eru cevu de IcuL muI greu suu muI
unevoIos, I cIemu cuIuI I I du ujuLor.
CuIuI, cureIe nu LIu de unde uIIuse LuIneIe zuneIor, vezI
c nu eru eI de IIorIIe mruIuI nzdrvun, spuse bIuLuIuI
s IIe cu mure bgure de seum c n buIu zuneIor, nLr-un
LImp IoLruL, ure s curg uur, I uLuncI s upuce eI
nuInLeu zuneIor s se scuIde. I muI spuse s ocIeusc prIn
poII(IIe cu IuIne uIe zuneIor, cund I vu pune s dereLece,
nILe nucI pe cure Ie uveu zuneIe I Ie ngrIjeu cu pe ocIII Ior
dIn cup.
BIuLuI Icu nLocmuI precum I nv(use cuIuI.
nLr-o zI cund zuneIe se dusese Iu vunLoure, Ir grIje,
bIuLuI uuzI n buIu zuneIor un susur de up muI rsunLor
decuL uIL duL. Temundu-se, eI cIem cuIuI, cure venI nLr-
o cIIpeuI de ocII. EI, cum vzu ceIe ce se peLrec n buIe,
puse pe bIuL de se dezbrc nduL I I mpInse n buIe de
se mbIe. Cund IeI d-ucoIo, ce s vede(I d-vousLr, cInsLI(I
boIerI? PruI I se Icuse cu LoLuI de uur, I-I crescuse de
bLeu puIpeIe, ncuL nu Le nduruI s-(I IeI ocIII de Iu eI.
$I Iuund I nucIIe, pe curI Ie ocIIse eI, ncIec I pe IcI (I-
e drumuI!
Cum pI pruguI por(II ncepu cuseIe u (Ipu de ur II
deLepLuL I pe mor(I dIn group. AuzInd zuneIe (IpLuI se
nLourser ucus numuI cuL uI zIce meI. EIe vzur c
IIpseLe urguLuI de ucus, spIcILuru ce muI rmsese n
buIu unde se mbIuse urguLuI I nucIIe ce IIpseuu; nu muI
zbovIr, cI se Iuur dup dunsuI. CuL p-ucI s puIe zuneIe
munu pe eI. $I IugI, zuneIe dup dunII; eI IugI! zuneIe dup
dunII. Ducu vzu I vzu cuIuI prImejdIu, nLInse pusuI Iu
drum I ncepu u zburu cu gunduI, pun ce, LocmuI cund eru
zuneIe s-I prInz, eI Lrecur de pe LrumuI Ior I se oprIr.
PuLereu zuneIor pun ucI eru. ur ducu vzur eIe c Ie
Lrecu oLureIe, ncepur cu bIneIe u se rugu de eI cu s-I LuIe
pruI s II-I deu Ior; dur bIuLuI Ie Iceu cu buz! EIe se
rugur cu burIm nucIIe cu IuIne s Ie deu. BIuLuI Ie urL
coILucuI. ALuncI zuneIe se rugur cu ncuIIeu s Ie urLe
pruI, s se bucure I eIe de vedereu IuI. ALuncI bIuLuI I
rsIIr pruI, ncIec I zbur cu bIdIvIuI IuI.
ZuneIe se uILur cu jInd Iu dunsuI I nemuIuvund ce Iuce,
se nLourser ucus I vorbIr nLre eIe cu s nu muI buge
urguL sLreIn Iu curLeu Ior, cuL or LrI eIe.
Dup ce ujunse pe moIu unuI mpruL mure, cuIuI nv(
pe bIuL ce s Iuc. EI uscuIL I se duse de se bg urguL Iu
grdInuruI mpruLuIuI. Pun u nu se nvoI cu grdInuruI,
eI I puse o bIc de vuc n cup, n cure I uscunse pruI
ceI de uur.
GrdInuruI I nv( cum s Iuc bruzde, s semene IIorI,
s Ie rsdeusc I s Ie ngrIjeusc. $I I Iuuse Iu ocII, ccI
eru spIrL, LII, coIeu, cum LrebuIe omuIuI, mun dreupL, nu
uILcevu. ToLuI sIugIIe dIn curLeu mprLeusc I numIr
cIeIe. $I, cIeIe n sus, cIeIe n jos, pun ce I rmuse
numeIe CIeIe.
GrdInuruI mprLesc mbLrunIse Iu curLeu
mpruLuIuI. EI eru om desLoInIc, cu IrIcu IuI Dumnezeu I
cInsLIL. SIujbu IuI de cpeLenIe eru s duc n LouL
dImIneu(u cuLe un mnuncII de IIorI Iu ceIe LreI IeLe cure Ie
uveu mpruLuI.
mboInvIndu-se grdInuruI nLr-unu dIn zIIe, cIem pe
urguLuI su I I spuse s uIeug dIn IIorIIe ceIe muI Iru-
mouse uLuLeu cuLe s-I ujung u Iuce LreI IegLurI de IIorI I
s Ie duc IeLeIor mpruLuIuI.
CIeIeuI se duse de cuIese IIorI I Icu LreI IegLurI, unu
muI mure, uILu mIjIocIe I uILu muI mIc. Pe ceu muI mure,
cure eru uIcLuIL dIn IIorI ce ncepuse u se Lrece I ubIu muI
mIrosInde, o deLe IeLeI mpruLuIuI ceu muI mure. egLuru
mIjIocIe cu IIorI ce eruu LocmuI n IIoure o deLe IeLeI ceIe
mIjIocII; Iur IegLuru ceu muI mIc ce uveu IIorI numuI bo-
bouce, curI ucum se descIIdeuu, o deLe IeLeI ceIeI mIcI.
Cum deLe IIorIIe, o LuII d-u Iugu, I se upuc de Iucru prIn
grdIn.
eLeIe se mIrur de uceusLu, I cu LouLeIe se duser Iu
mpruLuI I-I urLur IIorIIe. mpruLuI cIem pe grdInur
s-I spuIe ce noIm s uIb IIorIIe ce LrImIsese IeLeIor suIe.
GrdInuruI se sperIe cund uuzI c uu boInuv esLe cIemuL
Iu mpruLuI.
ur ducu se duse, cu InImu Lremurund, I uuzI de Iu
mpruLuI IreLenIu cu IIorIIe, eI se dezvInov(I I spuse c,
boInuv IIInd n uceu zI, LrImIsese pe urguL s duc IIorIIe.
CIemund I pe CIeIe, eI, ducu venI, se upropIe cu sIIuI
I rspunse:
- S LrI(I, IumInuLe mpruLe, nLru muI(I unI! Cund um
cuIes IIorIIe I um IcuL uceIe mnuncIIurI, n-um uvuL nIcI
un gund ru, murLor mI-e Dumnezeu! cI um duL IIecreIu
dIn domnI(e IIorI ce Ie uruL cure cum esLe.
- $I cum uI cuLezuL, Lu, un cIeIe cu LIne, s IucI unu cu
usLu?
- ALuLu m-u LIuL cupuI I m-u dus mInLeu, IumInuLe
mpruLe, uLuLu um IcuL. MrIu Lu judec I I ce e cu drep-
LuI.
mpruLuI rmuse pe gundurI. EI, deI s-u nLrIsLuL, dur
muI muIL s-u bucuruL c I uduse umInLe ceeu ce LrebuIu s
Iuc eI cu un prInLe.
ApoI LrImIse o pung cu bunI urguLuIuI. AcesLu se duse
I-I deLe grdInuruIuI, sub cuvunL c eI nu LIe ce s Iuc cu
eI, cu unuI ce ure de LouLe de uI sLpunu-su.
Nu Lrecu muIL I, vIInd o srbLoure, mpruLuI cu Lo(I
curLenII I bLrunII mpr(IeI merse Iu bIserIc. nLre
bLrunII I credIncerII cur(II eru I grdInuruI. NumuI IuLu
ceu mIc rmuse ucus.
ArguLuI, vzundu-se sIngur, descInse IruuI de pe Iung
sIne, scouse dInLr-o nuc nILe IuIne de urum, dIn ceIe Iu-
uLe de Iu zune, se gLI bIne, InLr n grdIn, sun IruuI I
venI cuIuI neIuL, dur nenIrunuL I, punundu-I IruuI n cup,
urguLuI ncIec I prInse u-I ncurcu cuIuI prIn grdIn.
ereusLru IeLeI de mpruL ceIeI mIcI du n grdIn I eu
vzu LoL ce se peLrecu.
Dup ce sLrIc grdInu, urguLuI se duse cu IuIgeruI Iu
bIserIc, deLe cuIuI n munu unuI om ce sLu uIur, cu s I-I
(Ie, I eI InLr n bIserIc. AcI merse nIIpL Iu mIr, se pIoconI
n dreupLu, se pIoconI n sLungu I IeI uIur.
To(I ceI dIn bIserIc se mIrur de dunsuI. Pun I
mpruLuI zIceu c nIcI eI nu muI vzuse uu voInIc Irumos.
ArguLuI de Iu grdInrIe, cum IeI dIn bIserIc, ncIec I
nLr-un suIIeL ujunse Iu grdInu mprLeusc I descIec
I poruncI cuIuIuI s Iuc Iu Ioc LoL ceeu ce sLrIcuse. CuIuI se
puse I numuIdecuL ndrepL grdInu I o Icu I muI
Irumous de cum Iusese.
uLu mpruLuIuI ceu mIc vedeu de Iu IereusLr I Lceu.
Cund se nLourse de Iu bIserIc, surorIIe ceIe muI murI zIse
ceIeI muI mIcI:
- Ce ru uI IcuL de n-uI venIL I Lu Iu bIserIc, c u venIL
un Lunr mbrcuL uu I uu, u IcuL uu I uu, I
numuIdecuL u pIecuL, de uu rmus Lo(I cu ocIII dup eI.
uLu ceu mIc uscuILu I Lceu.
Dur grdInuruI, cund InLr n grdIn, sLLu n Ioc I se
mIr. ApoI I ncIIpuI eI c pouLe d-uIu I se pure grdInu
muI Irumous, unde nu InLruse de muIL nLr-nsu.
PesLe cuLvu LImp venI IurI o srbLoure I mpruLuI se
duse Iu bIserIc IurI cu LouL curLeu IuI. De usL duL IuLu
ceu mIc se Icu boInuv nLr-udIns, rmuse ucus I se
puse Iu IereusLr.
ArguLuI de uI grdInrIe scouse de usL duL nILe IuIne
de urgInL, scuLur IruuI I ncIec pe cuI, cureIe venIse cuL
uI cIIpI. $I IurI ncurcundu-I prIn grdIn, o sLrIc I muI
ru decuL nLuIu our I IurI merse Iu bIserIc, Icu cu I
de-IuIL rund I se nLourse ucus, poruncI cuIuIuI s dreug
grdInu, cureIe o Icu nc o duL muI Irumous decuL eru.
uLu mpruLuIuI ceu mIc prIveu de Iu IereusLr I Lceu.
I spuser surorIIe, I spuse mum-su, I spuse LuL-su de
LunruI ceI mundru ce venIse Iu bIserIc I despre cure nI-
menI nu LIu de unde eru.
Eu uscuILu I Lceu.
MuI Lrecu ce Lrecu I IurI, nLr-o srbLoure mure,
mpruLuI merse Iu bIserIc cu Lo(I sIeLnIcII sI I cu Lo(I
curLenII LInerI I bLrunI. $I de usL duL IuLu ceu mIc u
mpruLuIuI se preIcu c esLe boInuv I rmuse ucus.
nLre curLenII mpruLuIuI curI merser Iu bIserIc eru I
grdInuruI, IIInd bLrun, credIncIos I vecII sIujbu uI
mpruLuIuI.
ArguLuI ceI cIeIe ducu se vzu sIngur, scuLur IruuI I-I
cIem cuIuI. De usL duL scouse dIn gouceu de nuc
runduI de IuIne ceI de uur, se gLI Irumos, nIrun cuIuI ce
venIse numuI neIuL, I Is pruI de uur pe spuLe,
ncIec, I ncurc cuIuI prIn grdIn, pe cure o sLrIc de
LoL, I upoI se duse cu I de-IuIL rund Iu bIserIc, merse Iu
mIr, se pIoconI n dreupLu I n sLungu I IeI.
nLorcundu-se ucus, poruncI cuIuIuI de Icu grdInu de
LreI orI muI Irumous decuL eru.
uLu mpruLuIuI I vzu I cund IeI, I cund se nLourse,
I ceeu ce Icu, dur Lceu.
Cund se nLourser de Iu bIserIc, mpruLuI I Lo(I cu LoL-
uI spuser IeLeI ceIeI mIcI u mpruLuIuI mInuneu ce
vzuser.
- Ducu n-uI IosL I Lu Iu bIserIc, I zIser, s II vzuL cum
u venI uceI L-rumos sLreIn, cu pruI de uur, ce mundru
eru cund s-u upIecuL n dreupLu I n sLungu Iu Lo(I ceI dIn
bIserIc I cum u IeIL upoI, Ir s buge pe nImenI n
seum.
uLu mpruLuIuI se Iceu c uscuIL, dur Lceu nLr-nsu
I rudeu nIunduL. VezI c LIu eu ce LIu.
GrdInuruI, ducu se nLourse de Iu bIserIc I vzu
Irumuse(eu uIu de grdIn ce Icuse cuIuI urguLuIuI, se LoL
Irecu Iu ocII I nu-I veneu de Ioc s creuz. AsLu s IIe
grdInu, orI bu? I credeu c u rLcIL prIn uIL grdIn. Nu
o muI cunoLeu. $I, vzund pe urguL, I nLreb despre uceu
scIImbure; Iur urguLuI I cereu IerLcIune, spuInd c eI u
IcuL ceeu ce nv(use de Iu sLpunu-su.
DurmILe cund vzu mpruLuI? Scouse I deLe o pung
de bunI grdInuruIuI, penLru c-I Icuse o grdIn, de nu se
muI gseu cu usLu Iu nIcI un mpruL.
$I muI Lrecund ce muI Lrecu, mpruLuI I uduse umInLe
de ceIe LreI mnuncIIurI de IIorI. ALuncI se vorbI cu
mprLeusu cum s Iuc s-I deu IeLeIe Iu cuseIe Ior.
Cum se uII de uceusL IoLrure mprLeusc, ncepu u
venI pe(ILorI de pe Iu IeI de IeI de mpru(I. eLeIe, udec
ceu mure I ceu mIjIocIe, I uIeser cuLe un IecIor de
mpruL I se duser dup brbu(II Ior.
uLu ns ceu mIc nu voIu s se mrILe cu nIcI un cIIp.
Bu s-I deu pe IecIoruI cuLruI mpruL, bu pe uI cuLruI;
uI! eu zIceu c nu-I pIuce nIcI unuI. Ce s Iuc bIeLuI
mpruL? Se sILuI cu boIerII I gsIr cu cuIe s sLeu IuLu
nLr-un prIdvor, cu un mr de uur n mun, s Lreuc Lo(I
IIII de mpru(I I de boIerI pe dInuInLeu eI, I, pe cure I vu
pIceu, s-I Ioveusc cu mruI.
Au I Icur.
Trecur IIII de mpru(I curII venIser n pe(IL, dur cu s
Ioveusc pe vreunuI bu.
Trecur I IIII de boIerI murI uI mpr(IeI, dur cu s
Ioveusc pe vreunuI, nIcI gund n-uvu.
n ceIe muI de pe urm Lrecur Lo(I LInerII bunI I rI dIn
mpr(Ie, I dIn boIernuI I dIn prosLIme, I nIcI nu nu se
uIL Iu dunII IuLu ce sLu cu mruI n mun. Trecund I ur-
guLuI de Iu grdInrIe, dIn nLumpIure, pe ucoIo, IuLu I IovI
cu mruI drepL n cup.
III de mpru(I I de boIerI rmuser cu bLu(I de Dum-
nezeu, cund vzur unu cu uceusLu.
mpruLuI zIse c LrebuIe s IIe o greeuI, I poILI pe IIII
de mpru(I I de boIerI s muI Lreuc o duL.
Trecur Lo(I cu LoLuI, I nu IovI pe nImenI; zIse I
cIeIeuIuI s Lreuc, I de usL duL LoL pe eI I IovI.
mpruLuI nu se puLeu nvoI cu s Iu IIe-su de brbuL un
uu om prosL I poILI pe LouL udunureu s muI Lreuc o
duL, ccI, negreIL, LrebuIe s IIe o greeuI u IeLeI.
Trecur I u LreIu our, I LoL pe urguLuI ceI cIeIe I IovI
cu mruI IuLu mpruLuIuI.
ALuncI mpruLuI, neuvund ncoLro, deLe de brbuL IIe-seI
pe urguL, dur I I oropsI, gonIndu-I de Iu cusu IuI.
EI se duser de Iu Iu(u mpruLuIuI, cure I oropsIse, cu
IucrmIIe n ocII I cu InImu smerIL, I-I uIeser Ioc de
LruI un bordeI n cure (Inuse mpruLuI nILe bIvoII. ApoI
uducundu-I umInLe IuLu mpruLuIuI de ceeu ce Icuse n
grdIn, I ndemn s-I cIeme cuIuI.
ArguLuI, gInereIe mpruLuIuI, Icu precum I zIsese
so(Iu, cIem cuIuI I-I poruncI s-I Iuc nILe puIuLurI sub
pmunL, Ir seumn pe Iume. CuIuI nu nLurzIe I Ie Icu
nILe puIuLurI nIrIcouLe. Nu se gseu Iu mpruLuI n cus
ce se gseu n puIuLurIIe Ior. $I bog(II, I scumpeLurI, I LoL
ce uI poILIL se gseu Iu dunII.
$I muI Lrecund cuLunIc vreme Iu mIjIoc, se pomenI
mpruLuI cu vesLe de Iu un uIL mpruL s Ius Iu rzboI.
mpruLuI cIem n ujuLor pe gInerII sI, IecIorII de
mpru(I, curII I venIr I se Iuduu cu IsprvIIe ce uu s
Iuc.
Cund venI vremeu u merge Iu rzboI, IuL c se nI(Ie Iu
mpruLuI I urguLuI, gInere uI su, I ceru s-I Iu I pe
dunsuI Iu rzboI, c pouLe vu LIu I eI vrun vrjmu.
mpruLuI I gInerII ceI murI I nIrunLur, zIcund s-I
Iuse n puce, s nu-I muI pourLe I IuI grIju p-ucoIo. EI sLruI
I mpruLuI se ndupIec I poruncI s-I deu I IuI o
mur(oug de cuI I o rugIn de puIo.
ArguLuI ncIec voIos I pornI nuInLeu oLIIor. Cund
ujunse Iu o IcovILe pe unde LrebuIu s Lreuc, eI nnomoII
cuIuI I ncepu s-I buL cu s Ius de ucoIo, dur n deerL.
Ajungundu-I mpruLuI cu gInerII ceI murI I cu LouL
ousLeu, Lrecu pe Iung dunsuI cILInund dIn cup, Iur osLuII
I dedeuu couLe I rudeuu.
Dup ce Lrecur I se deprLur de nu se muI vzur, ur-
guLuI scuLur IruuI, I IuL c nduL I-I sosI cuIuI. I spuse
ce uveu de gund s Iuc I ceru povu(. CuIuI I nv( ce s
Iuc, cund vu II dInuInLeu vrjmuuIuI. Dup ce Iu n cup
ce-I nv( cuIuI, ncIec I pornI I eI.
Ajungund Iu rzboI I vzund pe uI sI ncIeru(I cu
vrjmuII, LocmuI cund uceLIu eruu s dovedeusc pe so-
cru-su I pe cumnu(II sI, unde mI se rIdIc de LreI
sLunjenI pe dusupru oLIIor I zbur drepL Iu mpruLuI so-
cru-su, I LIe degeLuI cu IneIuI I-I Iu cu sIne. ApoI se
Is usupru vrjmuuIuI I LIu n curne vIe cu nemI-
IosLIvIre, nLocmuI cu un muncILor vrednIc cund Lruge cu
cousu nemIIuIL.
ur cund I nLe(eu vrjmuuI, cuIuI se urcu cu IuIgeruI n
sus I se (Ineu bIne de coumu IuI. ApoI cund se Isu n jos,
LIu cum LIu eI n Iegeu IuI s LuIe. Au, vezI, I nv(use
cuIuI.
De LreI orI se urcuse n sus, cund nvIIse vrjmuuI
usupru IuI, I de LreI orI se Isuse cu un vurLej usupru ousLeI
vrjmeLI. u IIecure duL cdeuu d-u sLungu I d-u
dreupLu IuI cu grmudu I Iceu uII(I, uII(I pe unde mergeu.
n muI pu(In cu de cund m upucuI s v povesLesc, mor-
mune de mor(I se vedeu pe unde Lrecuse eI.
Au spuIm grozuv bg eI n InImIIe vrjmuuIuI, ncuL
prInse u IugI, Iur eI u-I gonI I u-I LIu cu pe nILe vILe.
mpruLuI socru rmuse nmrmurIL cund vzu uLuLu
vrednIcIe. Dup Iugu vrjmuuIuI, eI sLLu IocuIuI I
muI(umI IuI Dumnezeu c Ie-u LrImes pe ngeruI su de I-u
scpuL dIn munu dumunuIuI, cure vreu s-I pIurz, I muI
muILe nu.
ArguLuI, gInereIe mpruLuIuI, dup ce-I munLuI, se
nLourse nuInLeu IuI, deLe drumuI cuIuIuI su, ncIec Iur
pe mur(ougu ce-I duse mpruLuI I se cIInuIu u IeI dIn
nomoI.
mpruLuI se nLorceu cu voIe bun de Iu ousLe I dund
pesLe dunsuI nnomoIIL nc n noroI, poruncI Iu vro doI
osLuI de-I scouse d-ucoIo.
$I ujungund ucus, gInereIe mpruLuIuI ceI cIeIe spuse
nevesLe-seI ce Icu. Eu se bucuru dIn LouL InImu.
TouL ousLeu vorbeu de ngeruI DomnuIuI cure Ie dduse
uLuLu ujuLor I-I semuIu cu sLrInuI cure venIse Iu bIserIc.
nsuI mpruLuI bnuIu uceusLu, I ur II dorIL cu s-I muI
nLuIneusc o duL, s-I muI(umeusc. Dur Iu-I de unde nu
e.
MuI Lrecund ce muI Lrecu, mpruLuI ujunse de orbI. To(I
vrucII se udunur I-I ddur IeucurI, dur nIcI uneIe dIn
buruIeneIe Ior nu-I dur nde bIne. VrjILoureIe puser up
Iu sLeIe I-I uduser I-I descunLur, LoL ns ce puneu Iu
ocII muI ru I Iceu, dur muI bIne de Ioc. n ceIe dIn urm
un cILILor de sLeIe I vrucI mure Iu udus cu muIL cIeILuIuI
dIn (rI sLreIne, I ucesLu spuse c pun cund mpruLuI nu
vu uveu IupLe de pusre de pesLe upu ordunuIuI cu cure s
se ung Iu ocII, nu-I vu venI vzuI.
ALuncI puse mpruLuI oumenI s sLrIge prIn LouL
mpr(Iu c cIne se vu gsI s uduc IupLe de pusre de
presLe upu ordunuIuI, uceIu I LIe cu bun ncredIn(ure c
vu dobundI cuI mprLesc I jumLuLe mpr(Iu. Dur
sLrIgur de surdu, ccI nu se gsI nImenI cureIe s se
nsrcIneze cu uceusL sIujb.
GInerII mpruLuIuI ceI murI, ducu vzur uu, se Iegur
c eI vor uduce IupLeIe LrebuIncIos I ncIecur pe cuI bunI
mprLeLI, Iuur cu dunII sIujILorI I bunI. UmbIur eI,
cLur I nu puLur uIIu ce cLuu. n ceIe dIn urm deLe
pesLe un neILor, cureIe Ie deLe IupLe cu LoL IupLeIe I Ie
Iuur o muI(Ime de bunI. EI se nLourse cu bucurIe Iu cusu
socruIuI Ior.
n uceeuI vreme I gInereIe mpruLuIuI, urguLuI, pIec
dup IupLe de pusere. EI scuLur IruuI I nduL I venI bId-
IvIuI IuI. I spuse ce voIu, I cuIuI I rspunse:
- Ce e muI Iesne, sLpune; ccI ucoIo IocuIesc I eu.
ncIec I pornI. Dup ce ujunse, Iu IupLe de pusere de
presLe ruuI ordunuIuI I n cuLevu zIIe se nLourse ucus,
cum LoL oduL cu cumnu(II sI.
AceLIu merser Iu mpruLuI, I uduser IupLe de uI Ior,
cu cure deLe pe Iu ocII mpruLuI I rmuse cu nLuI, orb cu
Lo(I orbII. Nu-I IoIosI nImIc. Merse I urguLuI I-I uduse I eI
IupLe, dur udevruL IupLe de pusere de presLe ruuI ord-
unuIuI. mpruLuI nu preu voIu s deu pe Iu ocII. Dup
sLruIn(u mprLeseI I u sIeLnIcIIor, se ndupIec I se un-
se. Cum puse Iu ocII IupLe de ucesLu, bg de seum c
vede cu prIn sIL. MuI deLe o duL, vzu cu prIn cIur; cund
se unse I u LreIu our, vzu IumInuL cu Lo(I oumenII.
mpruLuI IerL pe urguL de IupLu IuI de muI-nuInLe.
GInereIe su ceI mIc, ducu vzu uu, rug I eI pe mpruLuI
s vIe s Ie vuz IocuIn(u. mpruLuI se ndupIec I merse.
Cund ujunse ucoIo, ce s-I vuz ocIII? Ce nu eru n puI-
uLurIIe IuI eru n IocuIn(u gInereIuI su ceI muI mIc.
Vzund mIrureu de cure eru coprIns mpruLuI, gInereIe
su ceI muI mIc se ncumeL I zIse:
- Eu sunL, mrILe mpruLe, ceI ce um venIL de LreI orI n
bIserIc.
mpruLuI urunc (InL ocIII Iu eI.
- Eu sunL ceI ce (I-um IcuL grdInu ceu Irumous.
mpruLuI purc nu-I veneu s creuz spuseIor IuI.
- Eu sunL, muI zIse, ceI ce v-um scpuL n rzboI dIn
munu neIegIuI(IIor ce se scuIuser s Le rpuIe.
mpruLuI rmuse sLuIpIL de mIrure. ApoI, muI vIIndu-I
n IIre, I zIse:
- Cum po(I dovedI zIseIe LuIe?
ALuncI gInereIe su ceI mIc IeI uIur, scuLur IruuI,
scouse IuIneIe de uur dIn gouceu de nuc unde Ie psLru,
se gLI Irumos, I Is pruI pe spuLe, ncIec pe cuI I,
urLund mpruLuIuI degeLuI cu IneIuI, zIse:
- uL, mrILe mpruLe, dovezIIe zIseIor meIe.
$I ncepu u ncurcu cuIuI prIn curLeu mpruLuIuI. PruI
su ceI de uur I IuIneIe cu cure eru mbrcuL sLrIuceu cu
soureIe.
mpruLuI, uILundu-se Iu dunsuI, LoL puneu munu Iu ocII,
Icundu-I umbr. VezI c se Lemeu s nu orbeusc nc o
duL.
EI Iud pe IIe-su penLru c-I uIesese un usemeneu
brbuL.
- $I uI II puLuL oure crede d-Lu, LuL, rspunse IuLu ceu
mIc, c u II puLuL s-mI uIeg de brbuL pe unuI cure s
Iuc LuLIuI meu, mpruL, ruIne n Iume?
ALuncI mpruLuI, I bLrun IIInd, se cobor dIn scuunuI
mpr(IeI, pe cure se urc gInereIe su ceI mIc. $I
mpr(Ir n puce I n IInILe pun ce LrIr.
ur eu ncIecuI p-o eu eLc.
1. It-Iromos co prol de uor
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL nLr-o pusLIe mure un pusLnIc, I peLreceu
sIngur sIngureI. VecInII sI eruu IIureIe pdurIIor. $I uu eru
de bun Iu Dumnezeu, ncuL LouLe dobILouceIe I se ncIInuu,
cund se nLuIneuu cu dunsuI.
nLr-unu dIn zIIe se duse pusLnIcuI pe murgIneu gurIeI,
cure curgeu pe-uproupe de coIIbu IuI, I IuL vzu c vIne pe
up un sIcrIu smoIIL I ncIeIL bIne, I uuzI un orcIL de
copII IeInd dInLr-nsuI.
SLLu pu(In de cugeL I, dup ce Icu rugcIune, InLr n
up I Lruse cu o prjIn sIcrIuuI Iu murgIne. Cund
descIIse, ce s vuz n eI? Un copIIu cu de vro dou IunI; I
scouse dIn sIcrIu I cum I Iu n bru(e Lcu.
AcesL copII uveu un buIer uLurnuL de guL. $I, duc I Iu,
vzu c nLr-nsuI eru o scrIsoure, o ceLI I uII c copIIuI de
Iu( esLe IepduL de o IuL mure de mpruL, cure uIunecuse
I eu n vuIurIIe IumeI I, cure, de IrIcu prIn(IIor, Iepd
copIIuI, I puse n secrIu I-I duse drumuI pe gurI,
Isundu-I n LIreu IuI Dumnezeu.
PusLnIcuI voIu dIn LouL InImu s creusc pruncuI ce-I
LrImIsese Dumnezeu, dur cund se gundI c n-ure cu ce s-I
Irneusc I podIdI un pIuns de nu se muI puLeu sIurI.
Czu n genuncIe I se rug IuI Dumnezeu, I o! mInune!
deoduL rsrI, mre, dInLr-un coI( uI cIIIIeI suIe o vI(, I
numuIdecuL crescu I se nI(, pun Iu sLreuInu cuseI.
PusLnIcuI cuL Iu dunsu I vzu sLrugurI, unII cop(I, uI(II
purguI(I, uI(II ugurId I uI(II LocmuI n IIoure; nduL Iu I
deLe copIIuIuI, I vzund c-I mnunc, se bucur dIn LoL
suIIeLuI IuI I muI(umI IuI Dumnezeu. Cu sLrugurI crescu
copIIuI pun ce ncepu s mnunce I cuLe uILcevu.
ur ducu se muI mrI copIIuI, pusLnIcuI se upuc I-I
nv( s cILeusc, s udune rdcInI cu s se Irneusc I
s umbIe Iu vunuL.
Dur nLr-o zI cIem pusLnIcuI pe copII I-I zIse:
- LuI meu, sIm( c sIbesc dIn ce n ce; sunL bLrun,
precum m vezI, uII dur c de uzI n LreI zIIe m duc pe
Iumeu ceuIuIL. Eu nu sunL LuLI Lu ceI udevruL, cI Le-um
prIns pe gurI, unde eruI duL I pus nLr-un sIcrIu de
mum-Lu, cu s nu se dovedeusc IupLu su ceu de ruIne,
IIIndc eru IuL de mpruL.
Duc voI udormI somnuI ceI de vecI, cure o s-I cunoLI
cund veI vedeu c LoL LrupuI meu ure s IIe rece cu gIIu(u,
umor(IL I (eupn, s bugI de seum c o s vIn un Ieu. S
nu Le sperII, druguI LuLeI, IeuI mI vu Iuce groupu, I Lu veI
Lruge pmunL pesLe mIne; de moLenIre n-um ce s-(I Ius
decuL un Iruu de cuI. Dup ce veI rmuneu sIngur, s Le suI
n pod, s IeI IruuI, s-I scuLurI, I nduL vu venI un cuI I Le
vu nv(u ce s IucI.
Dup cum zIsese bLrunuI uu se I nLumpI.
A LreIu zI pusLnIcuI, Iuundu-I rmus bun de Iu IIuI su
ceI de suIIeL, se cuIc I udormI somnuI ceI Iung.
ApoI nduL venI un Ieu grouznIc, nevoIe mure! I venI
rcnInd, cum vzu pe bLrun morL, I sp groupu cu
gIIureIe, Iur IIuI I ngrop I rmuse ucoIo LreI zIIe I LreI
nop(I pIungund Iu mormunL.
ApoI Ioumeu I deLe n LIre c eI vIuz nc; se scuI de
pre mormunL cu InImu zdrobIL de durere I de nLrIsLure,
se duse Iu vI(, I cu mure muInIre vzu c se uscuse;
uLuncI I uduse umInLe de vorbeIe bLrunuIuI I se suI n
pod, unde gsI IruuI; I scuLur I IuL c venI un oImuIeun
urIpuL I, sLund nuInLe-I, zIse:
- Ce porunceLI, sLpune?
CopIIuI spuse cuIuIuI dIn cuvunL n cuvunL LouL IrILenIu
cu mourLeu bLrunuIuI I udog:
- uL-m uIceu sIngur. Dumnezeu mI-u IuuL pe LuLI ce-
mI dedese, rmuI Lu cu mIne, dur s mergem nLr-uIL
purLe, unde s ne Iucem o coIIb: uIcI, Iung-ucesL
mormunL, nu LIu de ce, dur mI LoL vIne s pIung.
- Nu uu, sLpune, I rspunse cuIuI, noI o s ne ducem s
IocuIm unde sunL muI(I oumenI cu dumneuLu.
- Cum? nLreb bIuLuI, sunL muI(I oumenI cu mIne I cu
LuLu? $I o s LrIm cu dunII?
- NegreIL, I rspunse cuIuI.
- ALuncI, ducu e uu, muI nLreb copIIuI, de ce nu vIn eI
pe Iu noI?
- EI nu vIn, I muI zIse cuIuI, IIIndc n-uu ce cuLu p-ucI,
LrebuIe s mergem noI Iu dunII.
- S mergem, rspunse copIIuI cu bucurIe.
ur ducu I spuse c LrebuIe s IIe mbrcuL, IIIndc
ceIIuI(I oumenI nu mbI uu goI, bIuLuI rmuse cum pe
gundurI; I cuIuI I zIse s buge munu n urecIeu IuI ceu
sLung I dup ce bg munu scouse nILe IuIne pe cure Ie
mbrc, cIudIndu-se c nu LIu cum s Ie nLrebuIn(eze;
cuIuI I nv(, I upoI copIIuI ncIec pe dunsuI I pornI.
Dup ce ujunse n oruuI ceI muI de uproupe I se vzu
nLru muI(Imeu uIu de oumenI, IurnIcund n sus I n jos, se
cum spImunL copIIuI de uLuLu zgomoL, I mbIu LoL cu
IrIc, mIrundu-se de Irumuse(eu cuseIor I de LoL ce vedeu;
bg ns de seum c IIecure Iucru-I ure runduIuIu su.
Dur cuIuI, mbrbLundu-I, I zIse:
- VezI, sLpune, uIcI LouLe sunL cu urLuI Ior; de uceeu Lre-
buIe s LII s-(I IucI I Lu un cpLuI.
$I, dup ce ezu ucoIo cuLevu zIIe, muI dedundu-se cu
Iumeu I muI obInuIndu-se u LrI n IuIeLuI ce nbueLe
orueIe, pIec Iuundu-I cuIuI cu sIne I se duse, I se duse,
pun ce ujunse pe LrumuI unor zune.
Ajungund Iu zune, curI eruu n numr de LreI, cuL s se
buge urguL Iu dunseIe; uu I sILuI cuIuI s Iuc.
ZuneIe deoucumduL nu preu voIuu s-I Iu n sIujb, dur
se ndupIecur Iu rugcIunIIe IuI I-I prIImIr.
CuIuI udeseu veneu pe Iu domnuI su, I nLr-o zI I zIse s
buge de seum, cum c n unu dIn cuse zuneIe uveuu o buIe,
c uceu buIe, Iu cu(Ivu unI, nLr-o zI IoLruL, curge uur, I
cIne se scuId nLuI uceIuIu I se Iuce pruI de uur.
I muI spuse s vuz c nLr-unuI dIn LronurIIe cuseI
zuneIe uveuu o IegLur cu LreI rundurI de IuIne, pe cure Ie
psLruu cu ngrIjIre.
BIuLuI bg Iu cup LouLe zIseIe cuIuIuI I, de cuLe orI uveu
cuLe cevu greu de IcuL, cIemu cuIuI I-I du ujuLor.
ZuneIe I duse voIe s mbIe prIn LouLe cuseIe, s
dereLece, s scuLure, s mLure, dur numuI n cmuru cu
buIe s nu InLre. ns eI cund IIpseuu eIe d-ucus InLru I Iuu
umInLe Iu LouLe cuLe I zIceu cuIuI. OcII I IegLuru cu
IuIneIe puse cu ngrIjIre nLr-un Lron.
nLr-o zI zuneIe pIecur Iu o srbLoure, Iu uILe zune I
uvur grIje s porunceusc urguLuIuI, cu n mInuLu ce vu
uuzI zgomoL n cmru(u cu buIu, s rup o IndrII dIn
sLreuInu cuseI, cu s deu de LIre I s se nLourc de
degrub, IIIndc eIe LIuu c e uproupe s nceup u curge
uceusL up de uur.
IuI pusLnIcuIuI pundeu I cund vzu mInuneu usLu
cIem numuIdecuL pe cuI. CuIuI I zIse s se scuIde; I eI uu
Icu.
eInd dIn buIe, eI Iu IegLuru cu IuIneIe, I o pornI Iu
snLousu cIure pe cuIuI IuI ceI cu urIpI, cu cure zburu cu
vunLuI I se duceu cu gunduI. Cum cIc pesLe pruguI por(II,
ncepu cuseIe, curLeu I grdInu u se cuLremuru I u urIu uu
de grouznIc, ncuL se uuzI pun Iu zune I zuneIe nduL se
nLourser ucus.
Ducu vzur c urguLuI IIpseLe I IuIneIe nu sunL Iu IocuI
Ior, se Iuur dup dunsuI; I-I urmrIr dIn Ioc n Ioc pun
ce, cund eru s puIe munu pe dunsuI, eI Lrecu IoLureIe Ior,
I upoI sLLu.
Cum I vzu zuneIe scpuL, se cLrnIr de necuz, c nu
puLur s-I prInz. ALuncI eIe I zIser:
- AI! IecIor de IeIe ce mI-uI IosL, cum de ne umgII?
AruL-ne, mcur, s-(I vedem pruI.
$I rsIIrundu-I pruI pe spInure, eIe se uILuu cu jInd Iu
dunsuI, I II se scurgeuu ocIII. ApoI zIser:
- Au pr Irumos nIcI noI n-um muI vzuL! II snLos,
dur ncuI I bunLuLe de ne d IuIneIe!
EI ns nu voI, cI Ie oprI I Ie Iu n IocuI sImbrIeI ce uveu
s Iu de Iu zune.
De ucI se duse nLr-un oru, I puse o bIc de cIrvI n
cup, I merse de se rug de grdInuruI mpruLuIuI cu s-I
prIImeusc urguL Iu grdInu mprLeusc. GrdInuruI nu
preu voIu s-I uscuILe, dur dup muIL rugcIune I prIImI,
I puse s Iucreze Iu pmunL, s cure up, s ude IIorIIe, I
nv( s cure(e pomII de omIzI I bruzdeIe de buruIenI.
L-rumos Iuu n cup LoL ce-I nv(u grdInuruI, sLpunuI
su.
mpruLuI uveu LreI IeLe: I uu muIL grIje I duse LrebIIe
mpr(IeI, ncuL uILuse de IeLe c LrebuIe s Ie mrILe.
nLr-unu dIn zIIe, IuLu ceu muI mure se vorbI cu surorIIe
eI cu s duc IIecure cuLe un pepene uIes de dunsu Iu musu
mpruLuIuI.
Dup ce mpruLuI se puse Iu mus, venIr I IeLeIe I ud-
use IIecure cuLe un pepene pe LIpsII de uur I I puser
dInuInLeu mpruLuIuI.
mpruLuI se mIr de uceusL IupL I cIem sIuLuI
mpr(IeI s-I gIIceusc ce pIId s IIe usLu.
Adunundu-se sIuLuI, LIur pepenII I, dup ce vzur c
unuI se cum Lrecuse, uI doIIeu eru LocmuI bun de muncuL I
uI LreIIeu duse n copL, zIse:
- mpruLe, s LrIeLI muI(I unI; pIIdu usLu nsemneuz
vursLu IeLeIor mrIeI LuIe, I c u sosIL LImpuI cu s Ie duI Iu
cusu Ior.
ALuncI mpruLuI IoLr s Ie mrILe. DeLe, decI, sIur n
(ur de uceusL IoLrure I cIIur de u douu zI ncepur u
venI pe(ILorI de Iu cuLure I de Iu cuLure IecIor de mpruL.
ur dup ce IuLu ceu muI mure I uIese mIre pre un IIu
de mpruL, cure-I pru muI Irumos, se Icu mure nunL
mprLeusc. $I dup ce se sIurI veseIIIIe, pIecur
mpruLuI cu LouL curLeu cu s peLreuc pre IIIc-su pun
Iu IoLureIe mpr(IeI suIe. NumuI IIIcu mpruLuIuI ceu
muI mIc rmuse ucus.
L-rumos, urguLuI de Iu grdIn, vzund c I
grdInuruI se dusese cu uIuIuI, cIem cuIuI, ncIec, se
mbrc cu un rund de IuIne dIn ceIe IuuLe de Iu zune, pe
cure eru cumpuI cu IIorIIe I, dup ce-I Is pruI su de
uur pe spuLe, ncepu u uIergu prIn grdIn n LouLe pr(IIe,
Ir s II bguL de seum c IIIcu mpruLuIuI I vede de pe
IereusLr, ccI oduIu eI du n grdIn.
CuIuI cu L-rumos sLrIc LouL grdInu I, cund vzu c
veseIIu IuI Icuse pugub, descIIc, se mbrc cu IuIneIe
suIe de urguL I ncepu u drege ceeu ce se sLrIcuse.
Cund venI ucus grdInuruI I vzu sLrIccIuneu ce se
Icuse, se Iu de gundurI; ncepu u cerLu pe urguL de ce n-u
ngrIjIL de grdIn, I eru uLuL de supruL, cuL p-ucI eru s-I
I buL.
Dur IIIcu mpruLuIuI, cure prIveu de Iu IereusLr LouLe
ucesLe, ceru grdInuruIuI s-I LrImIL nILe IIorI.
GrdInuruI Icu ce Icu I udun de prIn coI(urI cuLevu
IIorIceIe, Ie Ieg I Ie LrImIse mprLeseI ceIeI mIcI. Eu,
ducu prIImI IIorIIe, I deLe un pumn de bunI I-I LrImIse
rspuns s IerLe pe bIeLuI urguL, c nu esLe eI de vIn.
ALuncI grdInuruI, veseI de un dur uu de Irumos, I
puse LouLe sIIIn(eIe, I n LreI spLmunI Icu grdInu Iu Ioc,
cu I cum nu s-ur II nLumpIuL nImIc nLr-nsu.
Nu muIL dup uceusLu, IuLu mpruLuIuI ceu mIjIocIe I
uIese I eu un IecIor de mpruL, I-I Iu de brbuL. VeseIIIIe
(Inur cu I Iu sor-su ceu mure; Iur Iu sIurILuI veseIIIIor o
peLrecu I pe dunsu mpruLuI pun Iu IoLureIe mpr(IeI
suIe. uLu ceu mIc u mpruLuIuI nu se duse, cI rmuse
ucus, preIcundu-se de usL duL c esLe boInuv.
ArguLuI grdIneI, cum se vzu Iur sIngur, vru s se
veseIeusc I eI cu Lo(I sIujILorII cur(eI; ns, IIIndc eI nu se
puLeu veseII decuL cu bIdIvIuI su, I cIem cuIuI, se
mbrc cu uILe IuIne: ceru cu sLeIeIe, I Is pruI pe
spuLe, I cIc LouL grdInu.
Cund bg de seum c Iur Irumuse LoLuI, se mbrc
cu IuIneIe suIe ceIe prousLe, I bocIndu-se ncepu s dreug
ceeu ce sLrIcuse.
Cu I deuIL rund, grdInuruI voInd s-I curpeusc, Iu oprIL
de IuLu ceu muI mIc u mpruLuIuI, cure ceruse IIorI,
LrImI(undu-I I doI pumnI de bunI, I vorb s nu se uLIng
de urguL, neIIInd eI vInovuL. GrdInuruI se puse Iur pe
munc I ddu grdInu guLu n puLru spLmunI.
mpruLuI Icuse o vunLoure mure I, IIIndc scpuse de
o mure prImejdIe, rIdIc un cIIoc n pdureu uceeu, I
cIemuse, cu s serbeze munLuIreu su, pre Lo(I boIerII I
sIujILorII cur(eI Iu o mus nIrIcouL ce pregLIse ucoIo.
To(I curLenII se duser Iu cIemureu mpruLuIuI, numuI
IIIcu su rmuse.
L-rumos, vzundu-se Iur sIngur, cIem cuIuI I
voInd s se veseIeusc I dunsuI, mbrc IuIneIe: cu
soureIe n pIepL, Iunu n spuLe I doI IuceIerI n umerI, I
Is pruI de uur pe spuLe, ncIec cuIuI I-I ncurc prIn
grdIn.
ALuL se sLrIcuse grdInu, ncuL nu muI eru cIIp de u o
drege. ur ducu vzu uceusLu eI, ncepu u se LunguI, se
mbrc IuLe cu IuIneIe IuI ceIe de urguL, I nu LIu de unde
s nceup meremeLuI.
MunIu grdInuruIuI Lrecu orIce IoLure, cund venI I vzu
uceu mure prpdenIe. Dur cund voI s-I deu pe IoI penLru
c nu ngrIjIse de grdIn, IIIcu mpruLuIuI I ceru IIorI, de
Iu IereusLr.
GrdInuruI du dIn coI( n coI( I nu LIu ce s Iuc; n ceIe
muI de pe urm, cL I muI gsI vreo dou IIorIceIe cure
ubIu scpuse de copILeIe cuIuIuI cu urIpI, I Ie LrImIse, I IuLu
de mpruL I poruncI s IerLe pe bIeLuI urguL, penLru cure I
I ddu LreI pumnI de guIbenI.
Se upuc de croI dIn nou, I n use spLmunI ubIu puLu
Iuce cevu cure s muI semene u grdIn, Iur urguLuIuI I
IgduI o sunL de bLuIe, sor' cu mourLeu, de s-o muI
nLumpIu unu cu usLu, I s IIe I gonIL.
mpruLuI se Iuuse de gundurI vzund pe IIIc-su LoL
LrIsL. Eu ucum nu muI voIu s Ius uIur nIcI dIn cus.
HoLr dur s o mrILe I ncepu u-I spune de cuLure I
cuLure IIu de mpruL. Eu nu voIu s uud de nIcI unuI.
ur ducu vzu uu mpruLuI, udun Iur sIuLuI I boIerII
I I nLreb ce s Iuc? UnuI dIn boIerI I zIse s Iuc un
IoIor cu pourLu pe dedesubL, pe unde s Lreuc Lo(I IIII de
mpruL I de boIerI, I pe cure-I vu uIege IuLu, s-I Ioveusc
cu un mr de uur ce-I vu (Ine n mun,I dup uceIu s-o
deu mpruLuI.
Au se I Icu. Se deLe sIur n (ur c esLe IoLrureu
mpruLuIuI s se udune mIc I mure I s Lreuc pe sub
pourL.
To(I Lrecur, dur nu IovI nIcI pe unuI. MuI(I credeu c
IuLu n-ur voI s se mrILe. ns un boIer bLrun, LrecuL I
prIn cIur I prIn durmon, d-Iu cure uuzIse, vzuse I p(Ise
muILe, zIse s Lreuc I oumenII cur(II; Lrecu I grdInuruI,
I bucLuruI ceI mure I vLuIuI, I sIugIIe, I vIzILIII, I Lo(I
runduII, dur geubu, IuLu nu IovI nIcI pe unuI.
Se Icu nLrebure ducu n-u muI rmus cInevu neLrecuL, I
se uII c u muI rmus un prpdIL de urguL de Iu
grdInrIe, cIeIe I dosdIL de n-ure seumn pe Iume.
- S Lreuc I ucesLu, zIse mpruLuI.
ALuncI cIem I pe urguLuI ceI cIeIe I-I zIse s Lreuc I
dunsuI, dur eI nu cuLezu; upoI cum cu curuIuI, cum cu sIIu,
Iu nevoIL s Lreuc I, ducu Lrecu, IuLu I IovI cu mruI.
ArguLuI ncepu u (Ipu I u IugI, (Inundu-se cu muInIIe de
cup zIcund c I-u spurL cupuI.
mpruLuI, cum vzu ceIe nLumpIuLe, zIse:
- AsLu nu se pouLe! esLe o greeuI! IuLu meu nu e de
crezuL s II uIes LocmuI pe cIeIeuI sLu.
Nu puLeu, vezI, s se nvoIusc mpruLuI u du pe IIe-su
dup urguL, deI I IovIse IuLu cu mruI.
ALuncI puse de u douu our s Lreuc Iumeu I de u douu
our IIIc-su IovI cu mruI n cup pe cIeIe, cure IurI IugI
(Inundu-se cu muInIIe de cup I (Ipund.
mpruLuI, pIIn de muInIre, Iur I Iu vorbu nupoI, I
puse de u LreIu our s Lreuc LouL Iumeu.
Ducu vzu I vzu mpruLuI c I d-u LreIu our LoL pe
cIeIe I IovI IuLu, s-u pIecuL Iu sIuLuI mpr(IeI, I I-u duL
IuI pe IIIc-su.
NunLu se Icu cum pe uscuns, I mpruLuI upoI I oropsI
pe umundoI, I nu muI voI s LIe I s uuz de dunII; uLuLu
numuI c de sII, de mII, I prIImI s IocuIusc n curLeu
puIuLuIuI.
Un bordeI nLr-un coI( uI cur(II II se deLe spre IocuIn(,
Iur urguLuI se Icu sucugIuI cur(II.
TouLe sIugIIe mpruLuIuI rudeuu de dunsuI I LouLe
murdrIIIe Ie uruncu pe bordeIuI IuI. nunLru ns cuIuI ceI
cu urIpI Ie udusese Irumuse(IIe IumII; nu eru n puIuLurIIe
mpruLuIuI ceeu ce eru n bordeIuI IuI.
III de mpruL, curII venIser n pe(IL Iu IIIcu ceu mIc, se
mbuInur de ruIneu ce p(Ise, penLru c IIIcu mpruLuIuI
uIesese pe cIeIe I se nvoIr nLre dunII cu s porneusc
ousLe mure mpoLrIvu IuI.
mpruLuI sIm(I mure durere cund uuzI IoLrureu vec-
InIIor sI, ns, ce s Iuc? se pregLI de rzboI, I nIcI c
uveu ncoLro.
AmundoI gInerII mpruLuIuI se scuIur cu ousLe I venIr
n ujuLoruI socruIuI Ior. L-rumos LrImIse I eI pe so(Iu su
cu s rouge pe mpruLuI u-I du voIe s meurg I eI Iu
bLuIe.
- Du-Le dInuInLeu meu, nesocoLILo; IIIndc, IuL, dIn prI-
cInu Lu mI se Lurbur IInILeu; nu muI voI s v vz n ocIII
meI, nemernIcIIor ce sunLe(I.
Dur, dup muI muILe rugcIunI, se ndupIec, I poruncI
s-I Iuse s cure I eI mcur up penLru oLIre.
Se pregLIr I pornIr.
L-rumos, cu IuIneIe IuI prousLe I cIure pe o
mur(oug cIIoup, pIec nuInLe. OLIreu I ujunse nLr-o
mIuLIn unde I se nomoIIse Iupu I unde se munceu cu s o
scou(, Lrugund-o cund de coud, cund de cup, cund de pI-
cIoure.
Ruser oLIreu I mpruLuI cu gInerII ceI muI murI uI sI
I Lrecur nuInLe.
Dup ce ns nu se muI vzur dunII, L-rumos
scouse Iupu dIn noroI, I cIem cuIuI su, se mbrc cu
IuIneIe cumpuI cu IIorIIe I pornI Iu cumpuI bLIIeI, ujunse
I se suI nLr-un munLe upropIuL, cu s vuz cure purLe esLe
muI Lure.
OLIIe ducu ujunse, se IovIr, Iur L-rumos, vzund c
ousLeu vrjmu esLe muI mure Iu numr I muI Lure, se
rpezI dIn vurIuI munLeIuI usupru eI I cu un vurLej se
nvurLeju prIn mIjIocuI eI cu puIouI n mun, I LIu n
dreupLu I n sLungu, pe orIcIne nLuIneu.
Au spuIm deLe Iu(euIu, sLrIucIreu IuIneIor I zboruI
cuIuIuI su, ncuL ousLeu I Lo(I cu LoLuI o rupser d-u Iugu
upucund drumuI IIecure ncoLro vedeu cu ocIII,
mprLIIndu-se cu puII de poLurnIcIe.
ur mpruLuI dup ce vzu mInuneu, muI(umI IuI Dum-
nezeu c I-u LrImIs pe ngeruI su de I-u scpuL dIn munu
vrjmuuIuI, I se nLourse veseI ucus.
Pe drum nLuInI IurI pe L-rumos, preIcuL n urguL,
muncInd s-I scou( Iupu dIn noroI; I cum eru cu voIe
bun, mpruLuI zIse Iu cu(Ivu:
- Duce(I-v de scouLe(I I pe nevoIuuI uceIu dIn noroI.
N-upucur s se ueze bIne, I venI vesLe Iu mpruLuI c
vrjmuII IuI cu oLIre I muI mure s-uu rIdIcuL usupru IuI.
Se gLI dur I eI de rzboI I pIec s-o nLuIneusc. L-
rumos Iur se rug s-I Iuse I pe dunsuI s meurg, I Iur
Iu IuIduIL.
Dur ducu dobundI voIe, pornI Iur cu Iupu IuI. u I de
usL duL de rus I de bLuIe de joc, cund I-u vzuL oLIreu c
Iur se nnomoIIse I nu puLeu s-I scou( Iupu dIn noroI
de IeI, de IeI.
I Isur nupoI dur eI ujunse I ucum muI nuInLe Iu IocuI
de IupL, preIcuL n L-rumos, cIure pe cuIuI cu urIpI, I
mbrcuL n IuIneIe IuI ceIe cu ceruI cu sLeIeIe.
OLIIe deLer n Lumpene I n surIe I se IovIr, Iur L-
rumos, ducu vzu c vrjmuII sunL muI puLernIcI, se re-
pezI dIn munLe I-I puse pe goun.
mpruLuI se nLourse Iur veseI, muI(umInd IuI Dum-
nezeu de ujuLoruI ce I-u duL, I Iur poruncI osLuIIor s
scou( dIn noroI pe nevoIuuI de sucugIu. ur eI eru mpcuL
cu cugeLuI su I se bucuru n uscunsuI suIIeLuIuI su de
IzbundeIe suIe.
mpruLuI de muInI pun n IunduI InImeI suIe cund uuzI
c vrjmuII se rIdIc de u LreIu our cu ousLe I muI mure I
c u ujuns Iu IoLureIe mpr(IeI suIe cuL Irunz I Iurb;
un pIuns I npdI, de s Iereusc Dumnezeu! I pIunse, I
pIunse, pun ce sIm(I c-I sIbesc vederIIe. ApoI I sLrunse
I dunsuI LouL ousLeu I pornI Iu bLIIe cu ndejde n
Dumnezeu.
L-rumos pornI I eI LoL pe o(opInu IuI.
ur dup ce Lrecu LouL ousLeu Icund Iuz de dunsuI cum
se munceu cu s-I scou( Iupu dIn noroI, se mbrc cu
IuIneIe ceIe cu soureIe n pIepL, Iunu n spuLe I doI IuceIerI
n umerI, I Is pruI de uur pe spuLe, ncIec cuIuI I
nLr-un mInuL Iu IurI pe munLe, unde uLepLu s vuz ce
s-o nLumpIu.
Se nLuInIr oLIIe, se IovIr dIn muI muILe pr(I I se
LIuu unII pre uI(II Ir de cru(ure, uLuLu eruu de
nverunu(I osLuII. ur cund Iu cLre seur, cund vzu c
oLIreu vrjmue eru s Iu n goun pre u mpruLuIuI, unde
se repezI oduL L-rumos dIn munLe cu un IuIger; I un-
de LrsnI n mIjIocuI Ior, ncuL se ngrozIr de nu muI LIuu
ce Iuc. SLrIucIreu IuIneIor IuI L-rumos pun nLr-uLuLu
orbIse I zpcIse pe vrjmu de nu muI LIuu oLIIe unde se
uII. L-rumos Ioveu cu puIu de zvunLu, n LouLe pr(IIe.
Grouzu InLruse n InImIIe proLIvnIcIIor I I LuIburuse de I
uILuser de bLIIe, cI cLuu cum s se munLuIusc cu vIu(.
O Iuur Iu snLousu curI ncoLro vedeu cu ocIII dund
nvuI unII presLe uI(II de-I rupeuu guLurIIe. L-rumos
ns I goneu I-I seceru cu puIu cu pe buruIeneIe ceIe reIe.
mpruLuI I vzu sungeruL Iu mun, Iu cure se cresLuse
nsuI, I I deLe nIrumu su cu s se Iege. ApoI se nLourse
ucus IzbvI(I de prImejdIe.
Cund venIr, gsIr Iur pe L-rumos n noroI cu Iupu,
I IurI poruncI de I scouse.
$I sosInd ucus mpruLuI czu Iu bouI de ocII I orbI.
To(I vrucII I Lo(I IIIosoIII curII cILeuu pe sLeIe Iur uduI, I
nImenI nu puLur s-I deu nIcI un ujuLor. nLr-unu dIn zIIe,
scuIundu-se dIn somn mpruLuI, spuse c u vzuL n vIs un
bLrun cure I-u zIs c ducu se vu spIu Iu ocII I ducu vu beu
IupLe de cupr roIe sIbuLIc vu dobundI vederIIe.
AuzInd usLIeI gInerII sI, pornIr cu Lo(II, ceI doI muI
murI sIngurI, Ir s Iu I pe ceI mIc, I Ir u voI s-I Iuse
mcur u merge mpreun cu dunII. ur L-rumos
cIem cuIuI I merse cu dunsuI prIn smurcurI, gsI cupre
roII sIbuLIce, Ie muIse I cund se nLorceu, se mbrc n
IuIne de cIobun I IeI nuInLeu cumnu(IIor sI cu o donI(
pIIn cu IupLe de oI. EI I nLrebur ce IupLe ure ucoIo, Iur eI
Ie rspunse, preIcundu-se c nu-I cunouLe, c duce IupLe
de cupr roIe Iu mpruLuI cure vIsuse c-I vu venI vedere
ducu vu du cu uceI IupLe pe Iu ocII. ALuncI eI se ncercur u-
I cumpru IupLeIe; dur cIobunuI Ie rspunse c IupLeIe nu-I
d pe bunI cI c, ducu voIesc s uIb IupLe de cupr roIe, s
se zIc c sunL robII IuI, I s rubde cu s Ie pun peceLeu IuI
pe spInureu Ior, mcur c eI uu s se duc I s nu muI deu
pe Iu dunsuI.
CeI doI gInerI se socoLIr c eI penLru c sunL mpru(I I
gInerI de mpruL n-o s Ie pese nImIc, se Isur, decI, de Ie
puse peceLeu IuI n spInure, I upoI Iuur IupLeIe I-I
uduser vorbInd nLre dunII pe drum: "De se vu ncercu,
neroduI, s ne zIc cevu, I Iucem nebun, I LoL noI vom II
muI crezu(I decuL dunsuI".
Se nLourser Iu mpruLuI, I deLer IupLeIe, se unse Iu
ocII I bu, dur nu-I ujuL nImIc. Dup uceeu venI I IIIcu
ceu mIc Iu mpruLuI I-I zIse:
- TuL, IuL Iu I ucesL IupLe, pe cure I uduse brbuLuI
meu, unge-Le I cu dunsuI, uu Le rog.
- Ce Iucru bun u IcuL nLruI de brbuLuI Lu, rspunse
mpruLuI, cu s Iuc I ucum cevu de Ispruv? N-u puLuL
Iuce nImIc gInerII meI ceIIuI(I, curI m-uu ujuLuL uu de muIL
n rzbouIe, I LocmuI eI, nLunguI, o s-mI pouL ujuLu? $I
upoI nu v-um zIs c n-uve(I voIe u v muI urLu nuInLeu
Ie(eI meIe? Cum uI cuLezuL s cuIcI poruncu meu?
- M supuI Iu orIce pedeups veI bInevoI s-mI duI, LuL,
numuI unge-Le, uu Le rog, I cu ucesL IupLe ce (I-I uduce
umIIILuI Lu rob.
mpruLuI ducu vzu c uLuL de muIL se roug IIIcu-su se
ndupIec I Iu IupLeIe ce-I udusese, I upoI se unse cu
dunsuI Iu ocII o zI, se unse I u douu zI, I cu mureu su mIr-
ure sIm(I c pure c ncepuse u zrI cu prIn sIL; I ducu se
muI unse I u LreIu zI, vzu cum vede Lo(I oumenII cu ocIII
IumInu(I I IImpezI.
Dup ce se nsnLoI, deLe o mus mure Iu Lo(I boIerII I
sIeLnIcII mpr(IeI, I dup rugcIuneu Ior prIImI I pe L-
rumos seuz n coudu meseI.
Pe cund se veseIeuu mesenII I se cIeIuIuu, se scuI L-
rumos I, rugundu-se de IerLure, nLreb:
- MrILe mpruLe, robII poL edeu cu sLpunII Ior Iu
mus?
- Nu, nIcIdecum, rspunse mpruLuI.
- ApoI ducu esLe uu, I IIIndc Iumeu Le LIe de om drepL,
I-mI I mIe drepLuLe, I scouI pe ceI doI ouspe(I curII ed
d-u dreupLu I d-u sLungu mrIeI LuIe, ccI eI sunL robII meI;
I cu s m crezI, pune s-I cuuLe I veI vedeu c sunL
nsemnu(I cu peceLeu meu n spInure.
Cum uuzIr gInerII mpruLuIuI, o bgur pe munec I
mrLurIsIr c uu esLe; nduL Iur nevoI(I u se scuIu de Iu
mus I u sLu n pIcIoure.
ur cLr sIurILuI meseI, L-rumos scouse nIrumu
cure I-u IosL duL-o mpruLuI Iu bLIIe.
- Cum ujunse nIrumu meu n muInIIe LuIe, nLreb
mpruLuI? Eu um duL-o ngeruIuI DomnuIuI cure ne-u
ujuLuL Iu rzboI.
- Bu nu, mrILe mpruLe, mIe mI-uI duL-o.
- ApoI ducu esLe uu, Lu eLI uceIu cure ne-uI ujuLuL?
- Eu, mrILe mpruLe.
- Nu se pouLe, uduose IuLe mpruLuI, I ducu veI s Le
crez, uruL-Le uu cum eru uLuncI uceIu cruIu um duL
nIrumu.
ALuncI eI se scuI de Iu mus, se duse de se mbrc cu
IuIneIe ceIe cu soureIe n pIepL, Iunu n spuLe I doI IuceIerI
n umerI, I Is pruI pe spuLe I se nI(I mpruLuIuI I
Iu LouL udunureu.
Cum I vzur mesenII, nduL se rdIcur I se
mInunur; L-rumos eru uLuLu de mundru I sLrIucILor,
ncuL Iu soure Le puLeuI uILu, dur Iu eI bu.
mpruLuI, dup ce Iud pe IIIc-su penLru uIegereu su
ceu bun, se deLe jos dIn scuunuI mpr(IeI I rIdIc n eI
pre gInereIe su, L-rumos; Iur eI, ceu dInLuI Lreub ce
Icu, Iu de u du drumuI dIn robIe cumnu(IIor sI, I n LouL
mpr(Iu se Icu bucurIe mure. Erum I eu p-ucoIo, I Iu
musu mprLeusc:
Ccrcm mereu lc tctrc, lemne cu jricrec,
Ducecm eu lc mcsc, lume cu ccldcrec,
PenLru cure cpLuI:
Un ncpcstroc de ciorbc
-o scntc de cociorbc
Pentru cei ce-s lunc torbc,
$I ncIecuI p-o eu I v-o spuseI d-vousLr uu.
$I muI ncIecuI p-o IIngur scurL, s-o duI pe Iu nusuI cuI
n-uscuIL.
1. It-Iromos co curtu de sticl
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un om, cruIu I se uruse cu deerLcIunIIe
ceL(IIor I se Icuse sIIusLru. VezI c vzuse eI c LoL nu e
nImIc de Iumeu usLu ourb I d-uIu se dusese n sIIsLrIe.
AcoIo eI uvu vecInI IIureIe pdurIIor, I uu de bun eru eI Iu
Dumnezeu, ncuL LouLe dobILouceIe I se ncIInuu I I
IIngeuu pIcIoureIe cund se nLuIneuu cu dunsuI.
nLr-unu dIn zIIe, ducundu-Ie eI Iu murgIneu ruuIuI, ce
curgeu prIn pdureu uceeu, cu s se speIe, vzu un sIcrIneI,
ncIeIuL I smoIIL bIne, c vIne pe up I se opreLe de mur-
gIneu unde sLu eI, I nduL uuzI c orcIeLe cevu cu un
copIIu.
SLLu pu(In I cugeL eI, cu ce s IIe usLu? Dur dup ce se
rug pu(In, cu s se deprLeze de eI IspILu suLuneI, ducu
IspIL ur II, I dup ce vzu c orcILuI se nLe(eLe, necum
s pIur dInuInLeu IuI, prInse u scouLe sIcrIuuI Iu murgIne.
$I, descIIzundu-I, gsI nLr-nsuI un copII mIc cu de dou
spLmunI. Cum I Iu n bru(e, copIIuI Lcu.
ALuncI sIIusLruI muI(umI IuI Dumnezeu c I-u LrImIs su-
IIeL de om cu cure s-I muI peLreuc uruLuI n bungeLuI Iu
de codru.
De guLuI copIIuIuI gsI un buIer n cure cILI pusLnIcuI c
uceI copII esLe IIu uI uneI IeLe de mpruL.
De crescuL, ur II voIL pusLnIcuI s-I creusc, dur nevoIu
eru cu ce s-I Irneusc. ALuncI pIecundu-I genuncIII se
rug DomnuIuI cu cIdur, I nduL rsrI cu dIn pmunL
dIn Iurb verde un smocIIn mure, cu roudeIe, uneIe n
mugur, uILeIe n IIoure, uILeIe n purg, Iur uILeIe coupLe I
numuI bune de muncuL. DeLe copIIuIuI zeum sLours dIn o
smocIIn, I munc copIIuuI, de se mInun I sIIusLruI.
Au I crescu eI ucoIo, pun se Icu mrIceI, ncepu u
umbIu I u muncu I cuLe uILcevu ce-I du sIIusLruI.
Dup ce se muI mrI, nv( pusLnIcuI pe IIuI su de su-
IIeL s cILeusc, I s-I udune rdcInI I uILe verde(urI
penLru Irun. $I uu peLreceuu eI ucoIo n LIIn, Ir s-I
supere cInevu, bLrunuI nv(und pe copII LoL ceeu ce LIu eI
despre Iume I uIe IumII, copIIuI uscuILund I bgund Iu cup
LoL ce-I nv(u LuL-su ceI duL IuI de sus.
Trecu uu cu(Ivu unI. Cund, nLr-unu dIn zIIe bLrunuI
spuse IIuIuI su c o s se duc Iu Dumnezeu.
- S nu Le sperII, druguI meu, c ure s vIe un Ieu grouzn-
Ic s-mI supe groupu, I Lu s m bugI nLr-nsu I s m
ucoperI cu pmunL. ApoI s Le suI n poduI coIIbeI meIe I
s IeI d-ucoIo IruuI ce veI gsI I s-I scuLurI.
nc vorbInd, pusLnIcuI se cuIc I udormI somnuI ceI de
vecI. BIuLuI pIunse cu Ioc, vzundu-se sIngur. ApoI IuL,
nene, c IeuI ceI grouznIc veneu rcnInd. se Icu bIuLuIuI
pruI mcIuc n cup de IrIc, dur, uducundu-I umInLe de
vorbeIe bLrunuIuI, se IInILI I prIvI cum sp groupu, n
cure eI puse pe LuL-su, I I ucoperI cu pmunL. Dup ce
bIuLuI Icu precum I zIsese bLrunuI, IeuI se duse n
Lreubu IuI I nu se muI nLourse pe ucoIo.
BIuLuI rmunund sIngur, rLcIndu-se prIn desIurIIe
pdureI, pIungeu I se LunguIu de (I se rupeu rruncIII de
mIIu IuI. $I, uducundu-I umInLe de cuvInLeIe bLrunuIuI,
LuLIuI su, se suI n poduI coIIbeI, gsI IruuI, I Iu I se
deLe jos cu eI.
Am uILuL s v spuI. Dup mourLeu bLrunuIuI, smocIIn-
uI se usc de LoL, nemuIrmuInd decuL un buLeun purIIL,
sLund nIIpL n pmunL.
Ducu se deLe jos cu IruuI, bIuLuI I scuLur I, IuL c, se
urL un urmsur cu use urIpI I zIce:
- Ce porunceLI, sLpune?
- Ce s poruncesc? rspunse bIuLuI, Iu s sLuI cu mIne,
uIcI, c mI-e uruL sIngur.
- Bu nu, sLpune, d-Lu s mergI Iu Iume, s IucI ce (I-oI
zIce eu, c vu II muIL muI bIne de d-Lu.
Se mIr bIuLuI de spuseIe cuIuIuI. VezI c eI nu LIu nIm-
Ic de uIe IumII. Se muI mIr o Loun cund I spuse c LrebuIe
s IIe mbrcuL. $I, dup povu(u cuIuIuI, bg munu n ure-
cIIu IuI ceu sLung I scouse nILe IuIne, cu cure se
mbrc.
$I ncIecund, I duse cuIuI Iu un oru I Lruse Iu un Iun.
Se mIr eI de LoL ce vedeu I Iuu umInLe Iu LoL ce Iceu
ceIIuI(I oumenI.
ur dup ce Lrecu cuLevu zIIe, n cure bIuLuI se muI de-
prInse cu Iumeu, cuIuI I zIse c LrebuIe s-I Iuc I dunsuI
un cpLuI. PenLru uceusLu I zIse s se Iege Iu ocII I
ncIecund zbur cu dunsuI, cu vunLuI, ducundu-se nLr-un
dumb I se oprI ucoIo. ApoI I zIse:
- SLpune, descuIec, I cu IruuI n mun, upIeuc-Le I Iu
de pe jos ce (I-o du de mun I umpIe-(I sunurIIe.
- Au orbeLe, ce nuIbu o s upuc? MuI bIne ur II s m
dezIeg Iu ocII, rspunse bIuLuI.
- S nu IucI unu cu usLu, vuI de mIne! c n cIIpu ce veI
descIIde ocIII, cu mourLe veI murI, I zIse cuIuI.
BIuLuI uscuIL. DescIec, dur IruuI dIn mun nu-I Is.
Se pIec jos I cu ceuIuIL mun Iuu pe nepIpILe LoL ce puLu
upucu, I umpIu sunurIIe, ncIec I pornI nupoI.
Acus ducu ujunse I se dezIeg Iu ocII, ce crede(I c mI-
(I vzu, boIerI dumneuvousLr? numuI pIeLre nesLemuLe,
unu muI Irumous decuL uILu, unu muI mure decuL uILu. EI
nu LIu ce sunL uIeu, se jucu cu dunseIe cu copIII cu
pIeLrIceIeIe. CuIuI ns I nv( ce s Iuc cu eIe.
u numuI cuLevu I se duse pe Iu negu(LorI de Ie
scIImb pe bunI. PILI Iu Iun, I cumpr ceIe ce I eru de
LrebuIn( I-I muI I rmuse.
Acum cuIuI I nv( ce s muI Iuc. I nv( s uIeug
vro cuLevu pIeLre dIn ceIe muI murI I muI Irumouse I s Ie
duc n dur Iu mpruLuI IocuIuI uceIuIu.
$I eI Icu uu.
ur ducu se duse Iu mpruLuI cu duruI I vzu c I
prIImeLe mpruLuI cu mure cInsLe I uLuL I pre(uIeLe
duruI, eI spuse c muI ure nc muILe.
Se sperIe I mpruLuI de uLuLu bog(Ie ce vzu Iu bIuL I-
I Iu n nume de bIne.
Nu eru (urmonIe Iu curLe, unde s nu IIe I eI cIemuL. Nu
eru purudIe orI vrun uIuI suu serbure, cu s nu IIe I eI
ucoIo.
AzI uu, muIne uu, eI Icu cunoLIn( cu Lo(I IIII de
domnI I de boIerI I nv( de Iu dunII, Iu numuI uu
uuzInd I vzund, LouLe obIceIurIIe: cum s munuIusc
subIu orI puIouI, cum s rsuceusc buzdugunuI, cum s
nLInz urcuI I s ocIeusc, bu nc I I nLrecu, c eru
deLepL bIuLuI, IscusIL I numuI spIrIL, cu un romun verde
cu bruduI I mundru cu sLejuruI.
TouLe bune. NumuI de un Iucru nu-I puLeu du eI seum.
C de ce udec mpruLuI eru LoL LrIsL I Lunjeu IIreu nLr-
nsuI. nLr-unu dIn zIIe nu LIu cum I venI IuI bIne I prInse
u-I nLrebu:
- mpruLe, zIse eI, LouLe bunL(IIe de pe Iume uI, Lo(I (I
se ncIIn cu Iu un mure mpruL, ce uI Iu suIIeLuI Lu de
eLI LoL Ir cIeI I muInIL?
- EI, druguI meu, ce s um? u nILe pcuLe de Iu Dum-
nezeu um uvuL s Lrug pe Iumeu usLu I ucum m-uu ujuns.
Aveum o IuL I doI bIe(I I purLe de eI n-um uvuL. Un
spurcuL de zmeu mI-u IuruL IuLu I nu poL du cu munu de
urmu eI, deIoc, deIoc. Dou oLIrI um LrImIs, mpreun cu
IIII meI I Lo(I cu LoLuI s-uu prpdIL. NevusLu meu,
mprLeusu, s-u sIurIL de doruI copIIIor I eu nu e depurLe
pun s m duc s m mpreun cu dunsu, c uILe, sIm( c
sIbesc dIn zI n zI, I nu-mI muI d InImu s m veseIesc.
BIuLuI Lcu I-I pru ru c uduse vorbu despre IucrurI
uLuL de muInILoure suIIeLuIuI mprLesc.
Duc se nLourse ucus Iu dunsuI, spuse cuIuIuI ceIe ce
uII, I-I nLreb, c nu e cIIp u scouLe pe IuL dIn munu
zmeIIor?
CuIuI I rspunse:
- Ce nu se pouLe pe Iumeu usLu? ns cu s scupI pe IuL
dIn munu zmeuIuI, cum greu Iucru esLe dIn prIcInu
zgrIpsorouIcII de m-su, c esLe I vrjILoure de ngIIu(
upeIe.
ALuLu Iu desLuI bIuLuIuI s uIIe. EI nu voI s LIe greu
negreu, I se duse drepL Iu mpruLuI.
MuI uduse vorbu nc o duL despre copIII IuI ceI
pIerdu(I, cerceL muI cu d-umnunLuI despre dunII, upoI
zIse:
- M voI duce s (I-I uduc eu, mrILe mpruLe.
- ugI d-ucoIo, voInIce, I rspunse mpruLuI. Nu-(I muI
pIerde LInere(eIe n deerL. N-u puLuL Iuce nImIc novucuI
meu, n-u puLuL Iuce nImIc urupuI meu, dur ncmILe Lu,
un copII necercuL n uIe rzboIuIuI. NovucuI uveu duruI de
cuIcu Iu pmunL o ousLe nLreug, de se Iceu o movII
nuIL cuL eru eu de mure, cund uduceu o duL munu de o du
Iu spuLe I upoI eI se puneu de edeu d-usupru movIIeI. Ar-
upuI meu uveu duruI de u ngII(I o oLIre cuL de mure, cund
sorbeu o duL, I upoI o du uIur cu I mIsLuIL. $I LoLuI eI
s-uu rpus ducundu-se cu IIII meI Iu rzboI.
- VoI cercu I eu, mrILe mpruLe, duc-mI veI du voIe.
- Du-Le, bIeLe, ducu Le Lruge u(u Iu mourLe.
$I Iuundu-I zIuu bun de Iu mpruLuI, voInIcuI se duse
Iu cuIuI su I-I spuse LoL ce uuzIse de Iu mpruLuI, I LoL
ceeu ce IoLruse eI s Iuc.
- S mergem, rspunse cuIuI, ns cu cugeLuI LoL Iu Dum-
nezeu, I eI nu ne vu Isu s pIerIm.
VezI c nu LIu de ce, dur voInIcuI sIm(I c purc IuLu
mpruLuIuI s IIe scrIsu IuI, I purc nu muI uveu odIIn n
ouse.
Se pregLI I pornI. $I merse, I merse, I merse, zI de
vur pun-n seur, cu cuvunLuI dIn povesLe, cure d-ucI
ncoIo muI Irumos esLe, pun ce uu ujuns Iu o poIun verde
I dezmIerdLoure. AcI ducu sLLur n popus, prInse u se
sILuI cu cuIuI, ce I cum s Iuc, Iur cuIuI, cu un
nzdrvun ce eru eI, I spuse cum s upuce IucrurIIe cu s
meurg Iu Izbund, Iu dor de copII bIund.
$I muI merse ce muI merse I ujunse Iu puIuLurIIe
zmeouIceI. AcesLe puIuLurI eruu cu LoLuI I cu LoLuI de sLIcI,
I sLrIuceu de Iu soure Le puLeuI uILu, dur Iu dunseIe bu.
Pun u nu InLru n cur(IIe puIuLuIuI sLLur I spIonur, cu
s LIe cum sLuu IucrurIIe n uceusL curLe. TreI zIIe I LreI
nop(I umbIur prIn preujmu puIuLurIIor I muI IspILInd,
uIIur c zmeouIcu cu zmeuI nu eruu ucus.
ALuncI L-rumos cIure InLr n puIuLurI I se oprI
drepL Iu scur. uLu, cum I vzu, IeI uIur. VorbI cu L-
rumos d-u-n-cIureIe I se n(eIeser Iu cuvInLe. uLu,
vzund c ure u Iuce cu un vILeuz, InLr n cmur, Iu cu
dunsu o gresIe, o busmu cu cIenur pe murgIne I o perIe,
IeI repede dIn cus, se puse pe cuIuI IuI L-rumos I o
Iuur Iu snLousu.
Cum pIr pruguI por(II, ncepur cur(IIe I puIuLurIIe u
IuI, de se Iereusc Dumnezeu! $I uuzInd zmeouIcu de un-
de eru dus, nLr-o cIIp se nLourse ucus. AcI ducu sosI I
vzu c IuLu esLe rpIL, se Iu dup dunII I goneLe-I, I
goneLe-I, pun ce, cund eru s puIe munu pe eI, IuLu urunc
perIu nuInLeu zmeouIceI I nduL se Icu o pdure mure I
deus, de nu puLeu puI de pusre s rzbuL prInLr-nsu.
ZmeouIcu Icu ce Icu, rouse Iu copucI, c(rundu-se dIn
cruc n cruc I sLrecurundu-se prIn desII, pun ce Lrecu
dIncoIo I s Le (II dup dunII!
CuIuI zburu cu vunLuI, dur zmeouIcu veneu dup dunII
cu gunduI. Cund s puIe munu pe dunII, IuLu urunc n
urmu eI busmuuu. OduL se Icu o upu mure, mure de d-
ubIu I se vedeu murgIneu I de jur mprejur nconjuruL de
Ioc. ZmeouIcu se Icu IunLre I punLe I Lrecu. DeLe prIn Ioc
I prIn up, I dup dunII! LoL dup dunII, I dIn goun
nu-I sIbeu!
N-upucuse cuIuI s se deprLeze o bucuL de Ioc muI de
Doumne-ujuL I IuL c zmeouIcu Iur I ujunse.
ALuncI IuLu urunc d-u-nIugu I gresIu. OduL se Icu
nLre dunII I zmeouIc un munLe, numuI I numuI de
pIuLr.
ZmeouIcu crpu de necuz I nu muI vedeu nuInLeu
ocIIIor de cLrnIL ce eru. ncepu u se suI pe munLe, dur
uI! unde eru pomunu uIu, cu s se pouL urcu? MunLeIe eru
drepL I pIuLru IusLruIL, m rog, cu o gresIe ce eru eu. N-
uveu unde pune pIcIoruI, cu s se sprIjIneusc. Cund se uL-
Ingeu de cuLe un coI( de pIuLr, crnurIIe I sungeru, ccI eru
uu de uscu(IL de LIu cu brIcIuI.
n ceIe de pe urm, muI c(rundu-se dIn sLeI n sLeI, muI
d-u bueIe, cu o IIpILoure Icu pe drucuI n puLru I se urc
d-usupru munLeIuI. L-rumos sLu n pouIe cu urcuI n
mun. ZmeouIcu cum se vzu n vurIuI munLeIuI, rsuII o
Loun I, nvurLejIndu-se Iu vuIe, se Isu cu o IurLun.
L-rumos, cum vzu unu cu usLu, nsLrun IuLe urcuI,
puse sgeuLu I o Iu Iu cLure. Cund I venI bIne, deLe dru-
muI urcuIuI I o sgeL drepL n ocII. ZmeouIcu o duL deLe
un (IpL de se cuLremur munLeIe I numuI Iuc veneu d-u
rosLogoIuI, gemund. Cund ujunse jos, se Icu moLoLoI de
durere. L-rumos, cu buzdugunuI n mun, se upropIe de
dunsu, I muI deLe vro cuLevu IovILurI d-uIeu ndesuLeIe c
nu murIse nc.
ALuLu muI upuc s zIc zmeouIcu:
- M-uI muncuL IrIpL! IecIor de IeIe ce mI-uI IosL.
Csc guru de LreI orI I cund I IeI suIIeLuI dIn ouse, se
rspundI o duIoure de nu puLeu nImenI s sLeu Iung
dunsu. ALuL de spurcuL ce eru, dIIunIu!
L-rumos I IuLu de mpruL nu muI puLeuu de bucurIe.
EI voIr s se nLourc ucus Iu mpruLuI, cureIe I uLepLu
cu mure nerbdure.
Dur cuIuI Ie rspunse:
- O! o! cIne se prIpeLe, se purIeLe. TrebuIe nLuI s
omorum pe zmeu, IIuI zmeouIceI, ccI pun vu II ucesLu d-
usupru pmunLuIuI, puce de eI nu ve(I uveu. ApoI s scuIm
dIn mormunL pe IIII de mpruL I ousLeu ce I-u prpdIL
zmeouIcu cu IurmeceIe suIe, I uu, cu LoL uvuLuI zmeIIor, s
ne nLourcem ucus.
L-rumos prInse voIos u se IupLu cu zmeuI, I pornI dIn
nou Iu puIuLurIIe zmeouIceI.
ZmeuI uLepLu nurmuL s vuz ce Izbund Icuse m-su.
Cund ns vzu pe L-rumos vIInd cu un voInIc cu IuLu
Iung dunsuI pe cuI, I se LIe muInIIe I pIcIoureIe. P-ucI, p-
ucI eru s se pIurz zmeuI de prere de ru, c se rpusese
mum-su. Dur mbrbLundu-se, sLLu IocuIuI, cu s se Iu
Iu IupL cu L-rumos.
AcesLu uLuLu I uLepLu. VezI c I nv(use cuIuI cum s
meurg Iu IupL I cum s Iuc.
Se upucur decI Iu LrunL. $I IupLe-se, I IupLe-se, zI de
vur pun-n seur, I cu s se dovedeusc unuI pe uILuI, nIcI
c se pomeneu.
Vzund L-rumos c I upuc noupLeu, oduL se opInLI
dIn LouLe puLerIIe, rIdIc n sus pe zmeu I, uducundu-I, I
bg n pmunL pun n guL I, (Inundu-I ucoIo sub pIcIor I
cu subIu gouI n mun rIdIcuL d-usupru IuI, I nLreb de-
spre Iru(II IeLeI I despre oLIIe LrImIse.
ZmeuI crezund c o s-I IerLe de Iu mourLe ducu I-o
spune, rspunse:
- MovIIeIe de pmunL ce uI nLuInIL pun uIcI sunL Iru(II
IeLeI mpruLuIuI I oLIIe IuI. HrIsouveIe IegLureI Ior sunL
puse nLr-o cuLIe de urgInL I psLruL pe poII(u de dup
sob dIn cmuru mumeI; cIne Ie vu Iuu I Ie vu cILI d-usupru
uceIor movIIe, cu s desIuc IcuLuI Ior, IegLuru vrujeIor se
vu dezIegu I Lo(I vor nvIu cu I cum n-ur II IosL Iegu(I de
cund pmunLuI.
ALuLu LrebuIu IuI L-rumos s LIe. I reLez cupuI I I
Is ucoIo corbIIor s-I mnunce.
$I, InLrund n puIuLurIIe zmeouIceI, IuLu, cure ocIIse cuLIu
cu prIcInu, se duse drepL cu pe cIrIpIe, puse munu I o Iu.
Cund coIo ce s vuz? cuLe movIIe eru uLuLeu I IrIsouve.
Acum uIL nevoIe. Cum s gIIceusc IrIsouveIe movIIeI-
or. Se IoLrur s meurg Iu cuLe unu dIn eIe I s cILeusc
LouLe IrIsouveIe de IegLur, pun vu du pesLe uceIu uI
movIIeI uceIeIu.
TocmuI ucum I venI I L-rumos de ucus. EI bguse
de seum c ucesLe movIII(e de pmunL grmdIL se
cuLremuruu cund Lreceu pe Iung dunseIe, dur nu-I puLeu
du seum cu ce s IIe.
$I, nLorcundu-se, sLeLe Iu ceu dInLuI movIII( ce nLuInI,
ceLI un IrIsov, ceLI uILuI, nImIc! muI cILI nc unuI I nc
unuI, pusmILe ucesLu eru IrIsovuI prIn cure se Ieguse
vrujeIe movIII(eI de Iu( c, numuI, mre, unde ncepu
movIIu s se cuLremure I upoI s se Iegene, de preu c
vreu s se dezgrdIneze de pmunL I n ceIe dIn urm
pIerI, I n Iocu-I rmuse un Lunr IecIor de mpruL, vIu
nevLmuL.
AcesLu, cum descIIse ocIII, se uIL mprejur, I zIse:
- OI! soru-meu, dur greu somn dormII!
- Greu, IruLeIe meu, I uI muI II dormIL Lu muIL I bIne de
nu veneu omuI ucesLu, LrImIs de Dumnezeu, s ne scupe de
Iu robIe.
ALuncI, nLorcundu-se cLre L-rumos, I zIse:
- OrIcIne veI II, IruLe s ne III.
- ruLe pun Iu mourLe, rspunse L-rumos.
$I, mbr(Iundu-se, pornIr I pe Iu ceIeIuILe movIIe I Iu
LouLe LoL uu Icur. nvIe pe ceIIuIL IruLe, pe novuc, pe ur-
up cu LouLe oLIIe Ior.
$I se Icu o bucurIe mure nLre dunII de nu se pouLe
spune. BIeLuI L-rumos umbIu dIn mun n mun, ccI
Lo(I voIuu s-I mbr(Ieze de muI(umIre.
$I, nLorcundu-se dIn nou Iu puIuLurIIe zmeouIceI, pIesnI
de puLru pr(I uIe cur(IIor cu un bIcI, ce eru dup u n cuI,
cure se Icu un mr de uur; L-rumos I Iu I I bg n
sun. ApoI eI, mpreun cu IuLu, se puser n curuLu
zmeouIceI cure eru numuI I numuI de sLIcI, cu cuI cu LoL
de sLIcI, I se nLourse Iu mpruLuI cu uIuI mure.
Cund venIr oIcurII I spuser mpruLuIuI c I se nLorc
Lo(I IIII IuI nupoI cu oLI cu LoL, p-ucI, p-ucI eru s se pIurz
de bucurIe. I (Inu ns IIreu I Ie IeI nuInLe, cuIe d-o zI.
DurmILe cund se vzur! Nu LIu bIeLuI mpruL pe cure
s mbr(Ieze muI nLuI. $I cund mbr(Iu pe cuLe vrunuI,
purc nu-I muI veneu s se dezIIpeusc de dunsuI.
nLrund n oruuI mprLesc, uIuIuI se orunduI usLIeI:
nLuI veneu pedesLrImeu, upoI cuIuI IuI L-rumos, dup
cure eru L-rumos cu IuLu mpruLuIuI n curuLu
zmeouIceI ceu de sLIcI, de o purLe I de uILu IIII mpruLuIuI
cIrI I upoI cIrImeu, n cup cu novucuI I cu urupuI.
GIouLeIe se mbuIzeu I du unuI pesLe uILuI, cure muI de
cure s vuz pe munLuILoruI IIIIor mpruLuIuI I Lo(I cu un
gIus sLrIguu c eI s Ie IIe mpruL.
Dup ce se cunun L-rumos cu IuLu mpruLuIuI,
ucesLu, IIInd I bLrun, se cobor dIn scuunuI mpr(IeI, I
se urc L-rumos.
$I domnIr n puce I n IInILe, Iudu(I de popor, pun n
zIuu de usLzI, de n-or II murIL.
ur eu ncIecuI p-o eu eLc.
1q. Iutu co pieze rele
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL. EI uveu doIsprezece IecIorI.
Cund se puneu Iu mus, copIII sLuu mprejuru-I cunun
depIIn. EI eru LoLduunu cu voIe-bun, IIIndc vedeu c Lre-
bIIe I merg sLrun.
mpru(II, vecInII IuI, ruvneu Iu LruIuI IuI ceI LIcnIL. VezI
c I eI eru bun Iu InIm, I nu se supru nLru nImIc pe
popor, I nu usupreu pe vduv, nIcI pe sIrImun.
Adec, de! nImenI nu LIu ce vIerme I rodeu Iu InIm I
pe dunsuI. Ar II dorIL, boIerI d-vousLr, s uIb I o IuL bur-
Im, Iu uLu(Iu IecIorI.
$I muI unu, I muI uILu, deLe Dumnezeu n ceIe dIn urm
de I se mpIInI I uceusL poIL u InImeI: nevusLu IuI,
mprLeusu, rmuse greu I pesLe nou IunI Icu o IuL,
Irumous, de seumn pe Iume n-uveu.
De unde se uLepLu ucum mpruLuI cu s IIe pe depIIn
IerIcIL, uI! unde? Iucu se udeverI I Iu dunsuI, cu Iu LouL
Iumeu usLu pcLousu, povesLeu cunLecuIuI:
n lume ncscut,
Nimeni n-c stctut
A ji jericit
Cu desctcrit.
ncepu u-I LunjI LrebIIe mpr(IeI. ncepu udec u du
ndrL. Bu cuLure mpruL I umenIn( c voIeLe s se
scouIe cu rzboI usupru IuI, ducu nu o Iuce cuLure Iucru; bu,
cuLure mpruL cere cuLure Iucru; bu, supuII IuI vor s Iuc
rzmIrI(; bu, vILeIe de pe moIIIe IuI u cIcuL IoLureIe uILeI
mpr(II I sunL IuuLe de prIpus; bu, c mourLeu u duL n
eIe, I cuLe neujunsurI LouLe se (Ineuu Iun(, de ujunsese bI-
eLuI mpruL n sup de Iemn.
Se sIIeu bIeLuI mpruL, cu Lo(I ceI doIsprezece III uI sI,
s Iuc puce, s IIe nLre oumenI bun nvoIre, s opreusc
reIeIe ce-I bunLuIuu, dur geubu, pugubeIe curgeuu gurI.
n ceIe muI de pe urm cIem un ceLILor de sLeIe s-I
spuIe ce e prIcInu de-I merg IucrurIIe unupodu I nu pouLe
s deu nuInLe.
Ducu venI IIIosoIuI, I puse Iu sLeIe, I u douu zI I zIse s
buge de seum n LreI zIIe d-u runduI cum I dorm copIII.
Trecund ceIe LreI zIIe IIIosoIuI venI dIn nou.
mpruLuI I spuse c bIe(II dormeuu cure cu muInIIe
dusupru cupuIuI, cure nLr-o purLe, cure cu muInIIe pe
pIepL, I cure pe spuLe I cu muInIIe pe Iung dunII, Iur IuLu
dourme pe bruncI, orI sLruns IcuL gIem, suu cu muInIIe
nLre genucII.
- AceusLu esLe pIuzu reuou u mpr(IeI LuIe, rspunse
IIIosoIuI; de nu o veI deprLu dIn cus, nu se vu uIege nIcI
pruIuI de d-Lu I de copIII dumILuIe.
mpruLuI bguse I eI de seum c se cum udevereuu
zIseIe IIIosoIuIuI, c de cund, udec, dobundIse IuLu, d-
uLuncI I eI d ndrL. Dur nu LIu ce s Iuc, cum s
scupe de prpd pe ceI doIsprezece copII.
BIeLuI mpruL! $I ucesLu I eru copII. N-ur II vruL, vezI, s
pIur nIcI unuI. n ceIe dIn urm se Is dup povu(u IIIoso-
IIIor. EI zIceuu c muI bIne esLe s pIur unuI I s scupe
doIsprezece, decuL Lo(I s ujung cu vuI de eI I de rusuI Iu-
mII.
Se ndoIu mpruLuI, se ndoIu mprLeusu s Iuc o uu
IupL, dur nLe(I(I de LouLe reIeIe ce-I npdeu dIn LouLe
pr(IIe, se ndupIecur Iu sIuLurIIe ceIor muI uproupe de
dunII, I se IoLrur n ceIe dIn urm s Iuc o jerLI decuL
LrIsprezece.
VorbI decI mpruLuI cu credIncIosuI su cum s Iuc. S
zIc udec c vreu s meurg Iu vunuL, s Iu I pe IuL cu
dunsuI, muI cu seur c LoL zIceu eu c-I pIuce s vuz cum
merg oumenII Iu vunuL, I s o Iuse ucoIo n pdure. AceusLu
ns Ir s LIe eu.
se rupeu rruncIII mpruLuIuI de muInIre penLru
rpunereu IIIceI suIe, se muInI mprLeusu pun n IunduI
suIIeLuIuI eI cund I uezu merInde n co, sub cure puse
prImeneII, I cuLevu gIuvuIerIcuIe d-uIe eI.
Cund Iu cru(u guLu, puse couI cu merInde, un urcIor cu
up, I se urcur I eI, udec IuLu I cu credInceruI
mpruLuIuI. PornIr I ujunser nLr-o pdure mure. n
urmu Ior ucus se boceu mpruLuI, mprLeusu I Iru(II
IeLeI, de-(I veneu s-(I IeI Iumeu n cup.
Ducu ujunser n pdure, sLeLe cru(u muI d-o purLe Iu o
poLec, Iuur cu dunII couI I urcIoruI, I pIecur prIn
pdure dup vunuL. SLund Iu un coInIc, IuLu se deLe s
cuIeug nILe IIorIceIe, s-I Iuc un mnuncII; Iur credIn-
ceruI mpruLuIuI umbIu ruznu prIn pdure dup psreIe,
I, nceL, nceL se deprL o bucuL bun, ujunse Iu cru(,
se puse nLr-nsu I pe IcI (I-e drumuI.
Cund bg de seum IuLu mpruLuIuI, credInceruI nu e.
Ddu cIIoL, sLrIg, (Ip, dur nImenI nu-I rspuns. Ce s
Iuc eu? ur ducu vzu c d nde seur, IuLu se urc nLr-
un copucI, se uIL nLr-o purLe, se uILu nLr-uILu, nu cure
cumvu vede vro coIIb cevu. Nu e. Se muI nLourse de se
muI uIL I n uILe pr(I I zrI, LocmuI ce! nLr-o deprLure
IIcrInd o IumIn cu o sLeIu(. ALuncI se deLe jos I cu couI
nLr-o mun, Iur cu urcIoruI de up nLr-uILu, Luru dup
dunsu, merse drepL Iu IumInu ce zrIse.
AcI ducu ujunse, deLe pesLe o coIIb, n cure urdeu un
opuI( n cIob. BLu Iu ue I-I descIIse. AcoIo edeu o
bLrun cereLoure. uLu se rug cu s o udposLeusc I pe
dunsu. Srucu o prIImI; dur I spuse c n-ure ce s-I deu de
muncure IIIndc LoL uvuLuI eI esLe o gIn, un c(eI I o
pIsIc.
uLu scouse dIn co I deLe I bLruneI.
A douu zI cund se scuIur, bLrunu ncepu s se vuIeLe c
I-u murIL gInu pe cuIb. Eu se pIungeu ucum c ure s
mour de Ioume, deourece cu ouoruI ce Iuu de Iu gIn pe
IIecure zI se Irneu eu.
BIuLu IuL de mpruL I deLe o gIuvuIerIcu d-uIe eI, cu s-
I cumpere o uIL gIn cu cure s se Irneusc.
Bubu cum cu muruIuI, cum de voIe, cum de nevoIe,
prIImI duruI IeLeI I Lcu.
A douu noupLe I murI c(eIuuI. ALuncI eu zIse:
- uLu meu, s-(I IeI uIe LreI IuIoure I s Le ducI dIn cusu
meu, c de cund uI venIL Lu, pugubeIe se (In Iun(. C(eIuI
sLu nu I-u II duL nu LIu pe ce, IIIndc mI pzeu coIIbu, I-
I um de uLu(Iu murI de unI.
- us, mmuour, nu Le supru, (I duu eu cu ce s-(I
cumperI uILuI, bu nc s-(I muI I rmuIe.
$I scouse de-I muI deLe o gIuvuIerIcu.
A LreIu zI gsIr I pIsIcu mourL.
- S Le ducI, IeLIco, dIn cusu meu, zIse bubu I ndrL s
nu Le muI nLorcI. Te vz u II IuL de oumenI, Le vz c uI
scuIe, dur IIps de uu bog(II. MuI bIne eu cu srcIu meu
I s LrIesc n LIcn. De cund uI venIL Lu, beIeIe mI-uu LIuL
InImu. Du-Le, druguI mumeI, I Iu mpreun cu LIne LoL ce uI
udus n cusu meu I bun I ru.
uLu n-uvu ncoLro, I cL s pIece dIn coIIbu bubeI.
nuInLe ns de-u pIecu, se dezbrc de IuIneIe suIe ceIe
bune I ceru de Iu bub nILe zdren(e d-uIe eI. Bubu cu s
scupe de dunsu, cuL pe dup perne, pe sub puL, pe cuIme,
I-I deLe nILe (ouIe de puse pe dunsu, numuI s se duc dIn
cusu eI.
HuIneIe ce Ie Is IuLu, bubu Ie scouse1 dIn cus I Ie deLe
n ceIuruI ce uveu Iung coIIbu eI.
$I uu IuLu, mbrcuL n IuIne de cereLoure, pIec dIn
cusu bubeI I ncepu u orbcI prIn bungeLuI ceIu de
pdure, c dour' d-o gsI vro poLec cure s o scou( Iu
Iume.
$I LoL mergund uu, deLe pesLe o sLun de oI. AcoIo nu
gsI pe nImenI, ccI sLpunII eruu LreI LovuroI, curII se
duceuu cuLeLreI cu oIIe. AcI ducu ujunse, IuLu mpruLuIuI se
puse de mLur coIIbu, runduI IIecure Iucru Iu IocoruI IuI,
Icu IocuI I uLurn cIdruu n crcune. Pun unu, uILu,
muI spI vuseIe, precum I vedreIe I IurduIeIe n cure
udunuu cIobunII IupLeIe. ApoI se uscunse.
VenInd cIobunII I vzund LouLe usLeu, se mIrur. Se
uILur ncouce I ncoIo, dur nu vzur pe nImenI. ALuncI
zIser:
- CIne ne-u IcuL sL bIne, de vu II bIuL, IruLe s ne IIe,
Iur de vu II IuL, sor s ne IIe.
uLu mpruLuIuI uLuncI se urL. Eu se rug s o
prImeusc u IocuI cu dunII ccI eru o nenorocIL I n-uveu
unde s se udposLeusc, nIcI s-I pIece cupuI.
CIobunII o prImIr I I spuser ce ure s Iuc. Seuru cund
venIr gsIr IurI LouLe guLu, I de muncrIc I IurduIeIe,
n cure Iceuu brunz, curuLe, I LouLe bune Iu sLun.
ns unuI dIn LovuroI se pIunse c nu LIe ce uu oIIe de
Lunjesc de uzI-dImIneu(; pusmILe duse bouIu n eIe,
cpILuser orI nu LIu ce II se nLumpIuse.
A douu zI se pIunse uILuI c u duL vrsuLuI n oI, I nu LIe
cuLe vor scpu.
A LreIu uILuI venI cu nu LIu ce brum de oI. EI spuse c
voInd u Lrece pesLe o punLe, pe unde Lreceu n LouLe zIIeIe
cu oIIe, de usL duL nu LIe cum I Icu nIuc o ouIe I
srI n ruu, dup dunsu uILu, dup usLu uILu, pun ce se
npusLIr oIIe I srIr muI LouLe n ruu. Se sIII bIeLuI
cIobun s Ie opreusc, dur uI! pe drucu s-I opreLI? cund
InLr spuImu n oI, degIubu LouL muncu; ubIu scpuse vro
cuLevu oI, cu cure venI ucus.
Se Iuur de gundurI bIe(II cIobunI, cum de n ceIe LreI zIIe
de cund venIse IuLu uIu Iu sLunu Ior s deu eI pesLe o uu
pugub. EI vzur c suruLu Ior LrebuIe s IIe pIuz reu, I
c u czuL cu o pucosLe pesLe dunII. ALuncI se vorbIr cu s
o goneusc de Iu dunII, I I zIser:
- SuruL, cum uI venIL, s Le ducI de Iu noI unde mIIu
DomnuIuI Le vu pov(uI. NoI nu Le muI puLem (Ine. Tu uI
InLruL n coIIbu nousLr cu srcIu. Pugubu ce um ncercuL
n ucesLe LreI zIIe de cund eLu Lu Iu noI, nIcI n zece unI nu
o vom puLeu pune Iu Ioc.
uLu n-uvu ce zIce. Vzu I eu c uu esLe. Se scuI dur I
cerundu-I IerLcIune de ruI ce Ie Icuse Ir voIu eI, pIec
nLr-o dour, Iu, uu pesLe cump unde o vor duce-o ocIII. $I
mergund eu cu InImu pIIn de obId I cu IucrmIIe IrouIe,
zrI nLr-o deprLure mure nILe puIuLurI. nLInse pusuI I se
duse nLr-ucoIo cu s nu nsereze pe drum. AcoIo edeu o
urpouIc boguL.
Se rug de sIugIIe puIuLuIuI s o prIImeusc. ArpouIcu,
cure o vzuse de sus cund InLr pe pourL, poruncI s o
uduc nuInLeu eI. Cum o vzu, o cunoscu, I puse de o
mbIe Irumos, o mbrc cu nILe IuIne curuLe I o Iu pe
Iung dunsu.
$I uu, nLr-o zI urpouIcu o puse s-I cuuLe n cup, ccI,
zIce-se c urupII cuL de curu(I s IIe, LoL se gsesc
condrn(eI n cupuI Ior: penLru c Ie e pruI mbucsIL,
pusIos I des, nevoIe mure! uLu mpruLuIuI vzund n
cupuI urpouIceI, ce nu muI vzuse de cund o Icuse m-su,
I se Icu scurb I I venI s scuIpe.
Se uIL n dreupLu, se uIL n sLungu, I nu-I deLe de ocII
decuL scumpeLurI, pe cure I Iu mII s scuIpe. S se duc
cevu muI ncoIo, nu puLeu, ccI urpouIcu udormIse cu
cupuI n pouIu eI. Se upuc I eu de scuIp n Iu(eIe
urpouIceI.
ArpouIcu, cu drucu, sIm(I I o duL se scuI. Eu se uIL
cu mII Iu IuL, I I zIse:
- S nu Le LIu cIne eLI, uI vedeu Lu ce uI p(I dIn munu
meu. Dur uu, Le IerL. S Le gLeLI c mergem Iu un Ioc. ZI
s prInz cuII Iu cru(.
Pun se gLIr eIe, cru(u Lruse Iu scur. Se deLer jos I
se puser n cru(. ArpouIcu spuse vIzILIuIuI unde s
meurg. Pe drum ns nv( I pe IuL ce s Iuc ucoIo un-
de merg.
AbIu sIurI de vorbIL urpouIcu I ujunser n curLeu unuI
puIuL cu mII de mII de cmrI. Cum se dur jos dIn cru(,
urpouIcu merse Iu o cmur unde eruu doI oumenI: unuI
Lunr I grus, edeu nLr-un puL de uur rsLurnuL I se jucu
cu dou gIeme de mLuse; uILuI moneug umbIu de coIo
pun coIo I usLumpr nu muI uveu. EI se cocouse de
munc, eru Lren(ros I sIub I pIpernIcIL de credeuI c esLe
uIL uIu, nu IIIn( de om. PusmILe, LunruI eru norocuI
IeLeI, Iur bLrunuI norocuI urpouIceI.
Cum vzu IuLu pe Lunr, jucundu-se cu gIemeIe de
mLuse, o duL se repezI Iu dunsuI, dup cum o nv(use
urpouIcu, I smuIse gIemeIe dIn mun, I pe IcI (I-e dru-
muI! eI Iugu, se suI n cru(, vIzILIuI deLe bIce cuIIor I nu
sLLur decuL LocmuI ucus.
CeIu, greoI I moLoLoI cum eru eI, pun s se scouIe, pun
s Ius uIur, pun s se Iu dup dunsu, rmuse cu buzeIe
umIIuLe, c n-o muI puLu ujunge I, nLorcundu-se cru(u,
Iu pe urpouIc I o duse I pe dunsu ucus.
TocmuI uLuncI mpruLuI IocuIuI uceIuIu se IoLruse s
se nsoure, c eru IoILeI. ogodnIcu I ceruse s-I Iuc o
IuIn de mLsrIe IourLe scump. cu ce Icu mpruLuI,
gsI o usemeneu mLsrIe I o duse Iu croILor. Dur ce-I
IucI necuzuIuI, c mLsrIu nu ujungeu. I muI LrebuIu un
peLec. Puse mpruLuI s-I cuuLe peLecuI, dur usemeneu
mLsrIe nu se muI gsI n LouL mpr(Iu.
EI! cum rmune cu IuInu mIreseI? Ducu n-o Iuce-o dup
urLuI eI, IogodnIcu nu o prIImeLe; duc n-o gsI peLecuI
ce-I LrebuIu, rmune IuInu neIsprvIL. $I uceusLu nu se
puLeu, udIc s rmuIe nunLu dInLr-un IIeuc de nImIc.
MuI pusese mpruLuI oumenI de cerceLur I uII c Iu
urpouIcu cuLure se gseLe un peLec de mLsrIe uIdomu
ceIeIu ce cuLu mpruLuI, I LocmuI uLuL cuL I LrebuIu.
PusmILe n gIemeIe IuuLe de IuLu mpruLuIuI de Iu
norocuI eI ceI Iene se uIIu uceI peLec de mLsrIe.
TrImIse mpruLuI oumenI s-I cumpere. ArpouIcu Ie
spuse c peLecuI I d ceIuIu ce I vu du uLu(I guIbenI curI s
Lrug Iu cumpn cuL I mLsrIu. Puse, decI, nLr-un LuIer
uI cumpeneI peLecuI de mLsrIe I nduL bru(uI
cumpeneI cu peLecuI se Is jos. Puse I guIbenI n ceIIuIL
LuIer, dur eI rmuse sus. MuI puse, muI puse I Iur muI
puse, dur cumpnu nu se Isu n jos, puser oumenII
mpruLuIuI Lo(I bunII ce uvur Iu dunII, cumpnu sLu LoL
sus.
ALuncI se duser de spuser mpruLuIuI. Se mIr
mpruLuI de nLumpIureu uceusLu. TrImIse cu(Ivu sucI cu
guIbenI, dur LrImIII se nLourser I spuser c dIuvoII(u
de cumpn nu vreu s se Iuse n jos de Ioc, de Ioc. ALuncI
mpruLuI Iu cu dunsuI nc c(Ivu sucI cu guIbenI I se
duse sIngur, cu s vuz cu ocIII IuI usL mInune, ccI uILIeI
nu-I veneu s creuz.
Ajungund I InLrund n cus Iu urpouIc, vzu pe IuLu
mpruLuIuI, ceeu pe cure o gonIse LuLI su mpruLuI cu p-
o pIuz reu, I-I rmuse Iu InIm. VezI c nu eru uruL; uveu
nurI, uveu pe vIno-ncouce, cum se zIce, uveu nv(Lur, m
rog, ducu eru IuL de mpruL; dur Iusese seuc de noroc.
Vzu I mpruLuI cumpnu. Bru(uI cu LuIeruI n cure
eruu puI bunII sLu n sus! Puse un suc cu guIbenI de cure I
udusese, I cu s se Iuse cumpnu n jos, bu. MuI puse unuI,
bu nc unuI, cumpnu Iubur n-uveu. Puse Lo(I sucII,
cumpnu pure c eru pro(pIL ucoIo sus. ALuncI ce-I venI
mpruLuIuI, se suI I eI deusupru bunIIor, cum cu necuz, I
o duL bru(uI cu LuIeruI n cure eru puI bunII se Is n jos
I sLLu drepL Iu IInIe, LocmuI pe LocmuI cu ceIu n cure eru
peLecuI de mLuse, venI udec Iu cumpn dreupL.
- Cure vu s zIc, peLecuI sLu de mLuse se pouLe
cumpru numuI cu mIne, zIse mpruLuI, cure n(eIesese eI
noImu ucesLeI cumpene, cu un mpruL ce eru eI ucoIo.
- Cum uu, mpruLe, rspunse urpouIcu.
- ApoI ducu esLe uu, mIe mI-ur II voIu s sLrIc Iogodnu cu
nzurousu uIu de IuL cu cure sunL n vorb, cund u LI c
sLpunu mLsrIeI LIu m-ur vreu.
- Cum socoLeLI d-Lu c n-ur vreu eu, rspunse IurI
urpouIcu, cund d-Lu vezI bIne c nsuI peLecuI de
mLsrIe uI cuI esLe eI Le vreu.
$I uu se Icu vorbu I upoI nunLu, nu dup muIL vreme,
cu mure veseIIe I drugosLe.
DurmILe LuLI, mumu I Iru(II IeLeI cund uuzIr de unu
cu usLu, ce bucurIe gundI(I c n-uvur
1g. Iutu de imprut i Iiol vdovei
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL IourLe boguL I puLernIc. AcesL
mpruL uveu un IecIor I o IuL. nLumpIundu-se s-I
mour IecIoruI, I ngrop cu mure cInsLe I uIuI cu pe un
mpruL. Cund Iu u duce morLuI Iu bIserIc, IuLu
mpruLuIuI ceru u merge I dunsu s-I peLreuc. Au de
pzIL eru IuLu uceusLu de LuL-su, ncuL pun uLuncI nIcI
soureIe nu-I vzuse Ie(Iouru, nIcI vunLuI nu-I bLuse
prIoruI. Eu se mbrc n negru I-I Is pruI despIeLIL
(pe) spuLe, I uu merse de peLrecu pe IruLe-su Iu group.
$I uu gLIL I edeu I muI bIne decuL uILmInLerI. CcI, nu e
vorbu eu eru IourLe Irumous. CrInII I vIoreIeIe rmseser
pe jos I nIcI Iu degeLuI ceI mIc uI eI nu Ie puneu.
Cund o vzu uu de gIngu I de pIpund, rmuse cu
ocIII zguI(I Iu dunsu. $I uu de pu(InLIc I drgIue muI
eru, ncuL s-o sorbI nLr-un puIur cu up. umeu uILuse I
morL I LoL uILundu-se Iu dunsu. ALuncI venI un vunLIor IIn
I uor, de-I resIIr pIeLeIe; Iur eu sIm(I c un IIor rece I se
sLrecour prIn InIm.
Cum, cum, ngropur morLuI I LouL Iumeu se nLourse
ucus.
ToL pe uLuncI n ceLuLeu uceeu se uIIu o vduv sruc. Eu
uveu un IIu. EI eru de Lreub, smerIL I sIIIcIos cu o IuL
mure. To(I IecIorII de boIerI uveuu pIzm pe dunsuI I-I
puseser gund ru. Nu-I gseu ns nIcI o prIcIn, cu s
puIe munu pe dunsuI. IuI vduveI nLrecuse pe Lo(I boIerII
I mpru(II Iu boI I Iu sLuL. EI eru urLos nevoIe mure. AI II
pus ocIII pe dunsuI d-ur II IosL nLr-o mIe. $-upoI eru duIce
Iu cuvunLure. Curgeu gruIuI dIn guru IuI cu mIereu. Nu se
muI sLuru cInevu de dunsuI uscuILundu-I.
De Iu mourLeu IruLeIuI su, IuLu nu se preu sIm(eu bIne.
Bu c-o II unu, bu c-o II uILu, bu c-o II deocII, bu c-o II
sgeLLur, I LouLe descunLLoreseIe I vrucII nu-I puLur
du de Ieuc.
M-su bg de seum c IIe-su eru nsrcInuL. n zudur
se juru IuLu c nu LIe Iu suIIeLuI eI nImIc cu prIIun. CIne
s o creuz? BurLu o du de goI. Eu ns nu spuneu mIncIunI,
se pomenIse I eu uu. D-upoI cund uII LuL-su c IIe-su
ure s IIe mum, Ir s II pus pIrosLrIIIe pe cup? se Icu
Ioc I purjoI. Nu muI uscuIL nIcI rugcIunI, nIcI nImIc. A se
dezvInov(I nuInLeu IuI nu eru cu puLIn(. PoruncI decI cu
numuIdecuL s se udune SIuLuI mpr(IeI n LuIn, cu s
oLrusc pedeupsu ce s-ur cuvenI IIe-seI penLru o uu neIe-
gIuIre I cu s se speIe ruIneu ce udusese eu pruIuI
crun(IL uI LuLIuI su.
SIuLuI mpr(IeI gsI cu cuIe c spre u se spIu o uu
grozuv necInsLe, IuLu cu mourLe s se omoure. UnII zIceuu
cu s se urz de vIe. AI(II cu s-I scou( ocIII I s se
goneusc n pusLIeL(I spre u II muncuL de IIure sIbuLIce.
AI(II Iur zIceuu cu s I se Iege o pIuLr de guL I s se deu pe
Dunre.
TocmuI pe uLuncI, dIn pcuLe, IuL c I IecIoruI vduveI
Lreceu pe ucoIo n Lreubu IuI. Cum I vzur boIerII,
numuIdecuL se nvoIr, I IoLrureu Iu guLu, cum ce, udIc,
s Iuc cu IuLu mpruLuIuI.
To(I Iur nLr-o gIsuIre cu IuLu s se deu pIerzrII. ns
cu unu ce esLe IuL de mpruL, I cu unu ce LrebuIe s II
svurIL neIegIuIreu cu un om, cureIe I uceIu LrebuIe s
pIur, uceI om s IIe IIuI vduveI, deourece IuLu nu vreu s
spuIe pe udevruLuI neIegIuIL, I penLru c SIuLuI mpr(IeI
nu pouLe s-I gIIceusc. Cum IoLrur, uu I Icur.
mpruLuI poruncI, I numuIdecuL se uduse un boIoboc
mure; puse de-I smoII I, bgund nLr-nsuI pe IuLu de
mpruL cu IIuI vduveI, poruncI de nIund boIobocuI
bIne, I I deLe pe Dunre.
Pe cund ns dogurII nIunduu boIobocuI, unu dIn
roubeIe IeLeI de mpruL, muI mIIous Iu InIm, se sLrecur
prIn cuIubuIuc I Ie deLe pe sub uscuns o copuIe de mere,
dou uzIme I un IedeIe cu up. Noroc c nu o vzu nI-
menI.
Se duse buLoIuI pe Dunre LreI zIIe I LreI nop(I, Ir u se
oprI undevu. MerIndeu dIn buLoI se IsprvIse. BIuLu IuL I
pIungeu nevInov(Iu cu nILe gruIurI de-(I rupeu bIerIIe
InImeI, Iur bIeLuI bIuL, I eI nevInovuL cu I dunsu, o
munguIu I nu o Isu s-I pIurz ndejdeu de Iu Dumnezeu.
Cund, ce s vezI dumneuLu? A puLru zI, dIs-de-dImIneu(,
boIobocuI se IoveLe de un buLeun I se spurge. PusmILe
boIobocuI ujunsese Iu murgIne, udus IIInd de LuIuzurIIe
DunrII, I-I cIocnI de buLeunuI pe cure LoL upu I duse Iu
murgIne.
eIr decI Iu uscuL dosdI(II de eI, I dur muI(umIr IuI
Dumnezeu c Ie-u scpuL zIIeIe, I-I Icur s muI vuz o
duL IumInu.
Apucur pe o poLec I InLrur nLr-un bungeL de pdure.
AcI o Iuur upoI pe o purLIe, I merse, I merse, pun ce
vzu c se descIIde o poIenI(. n usL poIenI( deLe de
nILe cuse IourLe Irumouse, bLLuru croru eru cumpuI cu
IIorIIe. TouLe IucrurIIe n uceusL cus eruu cu urL. NImIc
nu IIpseu. TouLe cuLruIuseIe I uveuu vLuIuI Ior I nImIc nu
eru nerosLIL. Cund voIuI cevu, eru desLuI numuI s
porunceLI I nduL se Iceu. AcI eru n udevr: pune-Le
mus, rIdIc-Le mus.
Trecur muI(I unI de Iu uceusL nLumpIure. mpruLuI I
uILuse de IIIcu su. uLu de mpruL I IIuI vduveI se
nvoIser I se nso(Iser. NIcI unuI dIn umundoI nu s-u cIL
muI n urm penLru uceusLu. VezI c eI n vIu(u IuI nu uIun-
ecuse pun uLuncI, eru curuL, cum I Icuse m-su; I pe IuLu
mpruLuIuI o gsIse ucus. CopIIuI cu cure eru nsrcInuL
IuLu cund o gonI LuL-su se nscu, I se Icuse un bIuL de
s nu Le ndurI de eI. ur eI peLrecund bIne, I uILuser de
necuzurIIe ceIe LrecuLe. PuLereu IuI Dumnezeu I ocroLeu I-
I Iereu de reIe. ALuLu numuI c p-ucoIo nu se vedeu nIcI puI
de om. Purc-ur II IosL Iu sIurILuI pmunLuIuI.
nLr-unu dIn zIIe, mpruLuI, LuLI IeLeI, pIec Iu
vunLoure. EI se ncumese u rzbI muI nunLru pdureI
decuL uIL duL. $I, dIn vunuL n vunuL, eI se rLcI. OrbcI
n sus, cuL n jos I pesLe poLecu pe cure s Ius Iu IumIn
nu puLeu s deu. Se Iuuse de gundurI. Cund, Iuc d n
poIenI(u cu cuseIe. Vzu I cuseIe. EI se mInun cund vzu
uu cus Irumous nLr-o usLIeI de sIbLIcIme de pdure.
De voIe, de nevoIe, LrebuI s se duc ucoIo, ccI ocIII nu-I
duse n geun de nu LIu cuL LImp.
MuI nLuI I LrImIse sIugu cure nu se despr(Ise de
dunsuI nIcI cuL uI scpru. EI se nLourse I spuse
mpruLuIuI c esLe prIImIL u gzduI ucoIo cu drug InIm.
nLrund mpruLuI, I LrImIse sIugu Iu bucLrIe s-I IrIg
dou poLurnIcII dIn ceIe ce vunuse eI. Dup ce uez
poLurnIcIIIe n IrIgure I Ie puse Iu Ioc, ucoIo Ie uIL: ccI ce
vzu I uuzI I buImcIse.
TouLe IucruoureIe vorbeuu n cusu uceeu, pun I ouIeIe
I vLruIuI.
u vuLru uceeu eruu dou ouIe puse Iu Ioc. AcesLe ouIe se
cerLuu. SIugu mpruLuIuI uuzI cu urecIIIe suIe cum se
cIorovIuu ucesLe ouIe.
- buzuLo, d-Le Iu o purLe c Lu uI IIerL desLuI.
- Bu, d-Le Lu muI Iu o purLe, scurLo ce eLI, c uu IIerL I
mu(eIe dIn LIne.
$I cscund guru Iu dunseIe, sIugu uIL I poLurnIcIe I LoL.
Cund se deLepL sIugu mpruLuIuI, IrIpLuru se Icuse
scrum.
Se boceu bIeL I se LunguIu de-I pIungeuI de mII.
uLu mpruLuIuI I IInILI spuIndu-I c o s rouge pe
mpruLuI s-I IerLe penLru uceusL greeuI.
ApoI LrImIse I poILI pe mpruLuI n cusu ceu mure. AcI,
sLund de vorb, sLpunuI cuseI poruncI s se puIe musu.
Rmuse mpruLuI sLuIpIL cund vzu musu vIInd sIngur,
LuIereIe, IIngurIIe I ceIeIuILe LucumurI cu vLuII Ior I Ie
uezuu cureI pre unde. VenIr bucuLeIe I muncur. Dup
ce sIurIr de muncuL edeuu Iu vorb, cund n Ioc de u se
sLrunge musu, vzur c IIngurIIe ncep u sILu pe mus.
VLuIuI Ie suduIu, dur eIe nu uscuILuu de cuvunLuI IuI.
mpruLuI nu bg de seum, ccI vorbeu cu IIuI guzdeI, un
copIIundru dezgIe(uL I sILos, de Le Lrgeu InImu s sLuI cu
dunsuI de vorb.
ALuncI guzdu, cu s Iuc puce, zIse:
- Nu se pouLe cu mpruLuI s II IcuL o usemeneu IupL.
- C n-ure Iu cIne uILuI s IIe, rspunse vLuIuI IIngurIIor.
TrebuIe s-I cuLm.
- Nu muI LrncnI, I muI zIse guzdu. AIde, rIdIc musu I
Le cur de ucI.
AuzInd mpruLuI ceIe ce se vorbIr, ceru s IIe cuLuL, cu
s-I Ius dIn bnuIuI, ccI eI nu se LIu vInovuL.
ALuncI, Lrgundu-I ncI(mInLeu, I czu IInguru pe cure
o cuLuu dIn cIzmu mpruLuIuI.
PusmILe guzdu se vorbIse cu vLuIuI IIngurIIor cu s-I jo-
uce rengIIuI sLu.
mpruLuI se Icu cu sIecIu de rou de ruIneu ce p(I I
zIse ncuIcIndu-se de cIud:
- AruL-(I, Doumne, mInuneu Lu! Nu LIu Iu suIIeLuI meu
de nIcI un IurL. N-um bguL eu IInguru n cIzm.
- Cum nu LII dumneuLu, zIse I guzdu, despre IIngur,
usemeneu nu LIu nIcI eu pun n zIuu de uzI cu cIne um
IcuL copIIuuI sLu.
ALuncI, cunoscundu-se, se mbr(Iur I se IerLur unuI
pe uILuI.
uLu de mpruL muI(umI upoI mpruLuIuI c I-u duL
Dumnezeu n gund de u pus n boIoboc mpreun cu dunsu
pe juneIe cu cure eu s-u nso(IL muI pe urm; ccI eI s-u
ndrgosLIL de dunsu, u IubIL-o I u ngrIjIL-o cu pe o so(Ie
credIncIous.
mpruLuI nu LIu cum s-o muI munguIe, cunoscundu-I
nevInov(Iu. ud I pe so(uI eI penLru bunu su purLure de
grIje, I cu Lo(II mpreun se nLourser Iu scuunuI
mpr(IeI, dund mrIre IuI Dumnezeu c nevInov(Iu u
IeIL dusupru cu unLuI de Iemn.
ur eu ncIecuI p-o eu eLc.
16. Iutu mooloi ceu co minte
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un om bLrun cure uveu o IuL mure, de se
dusese vesLeu n Iume de vrednIcIu eI. MoneuguI
(uncIIuuI) se csLorI de u douu our cu o bub, cure uveu
I eu o IuL mure.
Bubu, ns, puneu pe IuLu uncIIuuIuI Iu LouLe greuL(IIe
cuseI; Iur IuLu eI se cIocIse de edere.
BIuLu IuLu uncIIuuIuI Lorceu, (eseu, Iceu puIne, mLuru
I scuLuru Ir s zIc nIcI pIs! dur bubu puneu purLe IeLeI
suIe, I puru Iu uncIIu pe IIIcu IuI I o LoL ocru.
Nu eru zIuII( IsuL de Dumnezeu s nu se cerLe cu eI, cu
s-I goneusc copIIu, I-I zIceu:
- Ducu nu-(I veI duce IuLu de uIcI, puIne I sure pe un
LuIer cu LIne nu muI mnunc.
BIeLuI om se cum codeu; dur bubu nLr-o noupLe Lurn
up pe vuLr I sLInse IocuI ce-I nvIIse IuLu uncIIuuIuI de
cu seur.
A douu zI, dIs-de-dImIneu(, se scouI IuLu s Iuc IocuI,
IIIndc LoL pe cu cdeu pcuLeIe; dur Ioc nu muI gsI n
vuLr.
ALuncI, de IrIc s nu o ocrusc mum-su ceu vILreg, se
urc pe bordeI, se uIL n LouLe pr(IIe, dour vu vedeu
ncoLrovu vreo zur de Ioc, cu s se duc s ceur mcur un
crbune; dur nu se vzu nIcIrI ceeu ce cuLu eu. Cund,
LocmuI cund eru s se deu jos, zrI spre rsrIL ubIu IIcrInd
o mILILIc vuIvoLuIe; se cobor de pe ucoperI I o Iu nLr-
ucoIo.
Se duse, se duse I Iu Ioc nu muI ujunse; dur n drumuI
eI nLuInI o grdIn prgInIL, cure o sLrIg zIcundu-I:
- uL mure, IuL mure! vIno de-mI cur( pomII ce mI-
uu muI rmus de omIzI; I, cund L-eI nLource, (I-oI du
poume coupLe s mnuncI.
Se upuc IuLu de Iucru numuIdecuL I cum IsprvI, nduL
pIec.
MuI ncoIo deLe pesLe un pu(, cure I sLrIg:
- uL mure, IuL mure! vIno de m sIeIeLe, c (I-oI du
up rece, s Le rcoreLI cund L-eI nLource.
DuLu sIeI pu(uI I pIec nuInLe.
Merse ce merse I deLe pesLe un cupLor, cure-I sLrIg I
ucesLu:
- uL mure, IuL mure! vIno de m IIpeLe I m Lerge
de cenue, I, cund L-eI nLource, (I voI du uzIm cuId.
uLu IIpI I Lerse cupLoruI I-I cuL de drum.
MuI merse nI(eI I deLe pesLe o cscIour, I bLu Iu
pourL.
- CIne e ucoIo? I zIse dInunLru; ducu e om bun s InLre,
ducu nu, s nu vIe, ccI um o c(eIue cu dIn(II de IIer I cu
mseIeIe de o(eI, I-I Iuce mIcI IrumI.
- Om bun, rspunse IuLu.
Dup ce InLr, IIIndu-I IrIc de mum-su vILreg s nu o
buL duc se vu nLource ucus, penLru c nLurzIuse, nLreb
ducu nu cumvu ure LrebuIn( de o sIujnIc. SunLu VInereu,
cure IocuIu nunLru I cure prIImI pe IuL, I rspunse c
ure LrebuIn( de o usemeneu IuL; eu rmuse ucoIo.
MuI nLuI I spuse c Lreubu ce ure s Iuc dImIneu(u esLe
s deu de muncure puIIor ce-I uveu n curLe, ns muncureu
s IIe nIcI cuId, nIcI rece; upoI s scuLure I s dereLIce pun
cus. ur muIcu SunLu VInereu pIec Iu bIserIc. uLu Icu
LoL, precum I poruncIse.
Cund venI ucus, SunLu VInereu nLreb de puII eI, curII
eruu buIuurI, erpI, nevsLuIcI, cIuIurezI, opurIe, npurcI
I guLerI, cum Ie-u duL muncureu, I Lo(I rspunser c n-u
IosL bguL de seum ducu u IIpsIL eu de ucus; uu de bIne
uu IosL cuLu(I.
nLr n cus muIcu SunLu VInerI I vzu LouLe IucrurIIe
uezuLe Iu IocuI Ior I rmuse IourLe muI(umIL.
Dup cuLvu LImp, zIse IuLu:
- MuIc SunL VInere, mI s-u IcuL dor de prIn(I, I bIne
I-mI d voIe s m duc.
- Du-Le, IuLu meu; dur muI-nuInLe cuuL-mI n cup, I s
vezI c o s curg o up pe dInuInLeu cuseI I o s uduc IeI
de IeI de cuLII, de LronurI I de IzI; pe cure dIn eIe (I veI
uIege, uceeu s IIe sImbrIu Lu.
Se uezur I nduL vzu curgund upu de cure-I spusese,
I pe dunsu venI nILe IzI I LronurI preu Irumouse.
uLu se gundI c, ducu vu Iuu o Iud d-uIe IrumouseIe,
sIujbu eI nu Iceu uLuLu, I muI uLepL pun muI vzu c
venu o cuLIe mIc I necIopIIL; uLuncI eu zIse:
- MuIc SunL VInere, IuL c mI-um uIes Iucru pe cuL
Iuce sIujbu meu.
- u-I, IuLu meu, ducu n-uI voIL s-(I uIegI uILcevu muI
Irumos, I du-Le cu Dumnezeu.
uLu uncIIuuIuI I Iu zIuu bun, pIec cu cuLIu Iu
sup(Iour I, nLorcundu-se pe Iu cupLor, cpL o uzIm
cuId, I Lrecund pe Iu pu(, bu up rece de se rcorI; Iur
cund ujuse Iu grdIn, munc poume coupLe.
uLu ujunse ucus I gsI pe LuL-su zdrobIL Iu InIm de
muInIre; I spuse LoL ce u IcuL I descIIse cuLIu. Dur ce s
vuz nunLru? MrgrILure, pIeLre nesLemuLe, mrgeIe, Ie
numuI cu IIuLurI de uur I cuLren(e de mLuse.
Bubu I IIIc-su pIzmuIu pe IuLu mouIuI; Iur IuI I
creLeu InImu de bucurIe.
Bubu LrImIse I eu pe IIe-su, s Iuc ce Icuse IuLu
uncIIuuIuI. Se duse, se duse I IuLu bubeI, I ujunse Iu
grdInu cure o cIem I pe dunsu cu s o cure(e; dur eu
rspunse:
- Du' ce! nebun sunL eu s-mI zgurII muInIIe prIn LIne?
O Is I pornI muI depurLe, sosI pun Iu pu(, I ducu o
cIem pu(uI, eu I rspunse I IuI:
- Du' ce! um muncuL Iuur cu s m osLenesc eu cu LIne
pun s Le sIeIesc?
$I pIec muI depurLe I se duse pun ce deLe I pesLe
cupLor, cure o sLrIg cu I pe IuLu uncIIuuIuI; eu I zIse I
IuI:
- Du! ce-um vzuL s-mI murdresc munuI(eIe I s m
vur pun LIne?
$I pIec nuInLe, pun ce ujunse I eu LoL Iu SunLu
VInereu.
AcoIo Iu nLrebuL cu I IuLu uncIIuuIuI I prIImIL n
sIujb, upoI muIcu SunLu VInereu I zIse I eI s Iuc ceeu ce
zIsese I IeLeI moneuguIuI, I pIec Iu bIserIc.
Cund venI SunLu VInereu ucus, LouLe IIgIIouneIe, cu
guLurIIe nLInse, se pIunser c II s-uu oprIL guLIejurIIe;
InLr n cus I vzu o urububur de nu-I muI du nImenI de
cpLuI.
n ceIe dIn urm, zIse IuLu ceu Ienee:
- MuIc SunL VInere, mI s-u IcuL dor de prIn(I, d-mI
drepLuI meu, ccI mI s-u uruL ucI, s m duc ucus.
- Du-Le, IuLu meu, rspunse SunLu VInereu, dur muI
uLeupL nI(eIu, c o s Lreuc o up dInuInLeu porLI(eI,
uducund IeI de IeI de IucrurI; pe cure (I-o pIceu cu s-o IeI,
uIege; Iur pun uLuncI s-mI cuu(I n cup.
N-upuc s puIe muInIIe n cupuI eI I se repezI de Iu de
pe gurI Iudu ceu muI mure I muI Irumous ce vzu. SunLu
VInere I zIse:
- Deourece (I-uI uIes usL Iud, Iu-o; dur s nu o descIIzI
pun ucus; I cund o veI descIIde, s III numuI cu mum-
Lu sIngur n cus, cu s nu vuz nImenI ce e nLr-nsu.
uLu Iu Iudu I pIec.
Cund se nLourse pe Iu cupLor, vzu uzIme cuIde, se cerc
s Iu I nu puLu; eu nu muI puLeu rbdu de Ioume. Pe Iu pu(
Lrecu cu jInd, c nu-I deLe mcur o pIcLur de up, cu s se
rcoreusc; Iur cund Lrecu pe Iu grdIn, I Isu guru up I
nu puLu nIcI s se umbreusc pu(In de urI(u soureIuI.
Ajungund ucus obIduL de osLeneuI I IImund, n-uvu
rbdure, cI cIem pe mum-su Iu o purLe I-I zIse s Iuc pe
uncIIu I pe IIe-su s Ius uIur.
Cum rmuse sIngureIe, descIIse Iudu; dur ce IeI d-
ucoIo? buIuurI, erpI, I cuLe IIgIIonI LouLe, croru Ie ursese
guLIejurIIe cund Ie duse de muncure; I nduL Ie sIuIur I
Ie muncur.
ToL suLuI se spImunL de nLumpIureu usLu; I IIecure om
bg de seum c usLu vIne de Iu rspILIreu dumnezeIusc.
uLu moneuguIuI ns se csLorI cu un IIcu dIn ceI muI
IrumoI uI suLuIuI, cure o ceru de Iu LuL-su I o Iu de
so(Ie.
Mure veseIIe se Icu n suL Iu nunLu Ior, I LrIesc n IerI-
cIre pun n zIuu de uzI. CIne nu crede s Iuc bIne s se
uILe mprejur, I vu vedeu muILe de ucesLe cuse.
ur eu ncIecuI p-o eu eLc.
1,. Iutu srucoloi ceu isteu{
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un om I o IemeIe. EI eruu uLuL de srucI,
ncuL n-uveuu dup ce beu up. NIcI Lu cus, nIcI Lu mus,
nImIc, nImIc, dur nImIc n-uveuu dup suIIeLuI Ior.
Munceu bIeLuI om de dImIneu(u pun seuru LurzIu, uILurI
cu muIereu, de-I Lreceuu ndueIeIe, I cu s deu I eI n
spor, bu.
Se (Ineu, vezI, norocuI dup dunII cu puIbereu dup
cuInI, cum se zIce.
UmbIuu cu Lrbu(eIe de coIo pun coIo, I cu s se
sLuLornIceusc I eI Iu un Ioc, nu gseuu. CcI cIne eru s-I
prIImeusc pe eI, doI cuIIcI, cu IeuoLu de copII dup dunII?!
AdIc uILusem s v spuI. Aveuu uceLI oumenI o spuz
de copII. DIn uceLI copII, ceI muI murI eruu numuI IeLe,
Iur bIe(II eruu mrun(eI I sLuu Iung dunII cu uIceIueIe.
S nu v II dus Dumnezeu vroduL s II(I Iu( cund veneu
omuI de Iu munc, c v-u(I II IuuL cumpII. eeuu Lo(I uIur
nuInLeu IuI, jIgrI(I I IrLnI(I, cu nILe neLo(I, sub(IruLIcI
I pI(IgIu(I, m rog, IeInu(I de Ioume, I Lbruu pe bIeLuI
om cu guru: LuL, mI-e Ioume, LuL, mor de Ioume.
TuLI Ior se zpceu I nu LIu cLre cure s se nLourc
muI nLuI I Ie du LouL ugonIseuIu IuI dInLr-o zI. Dur de
unde s Ie ujung ce brum Ie uduceu eI? AbIu puneuu p-o
mseu.
BIeLuI LuL' su I bIuL m-su de muILe orI se cuIcuu
nemuncu(I. I se rupeu InImu de mII dur n-uveuu ncoLro.
$I cu s-I IInILeusc copIII, eI Ie IgduIu c u douu zI ure
s Ie uduc muI muIL. AsLIeI, muI cu oeIe, muI cu momeIe,
udormeuu I bIe(II copII, cu ndejde c u douu zI ure s IIe
muI bIne.
DInLre Lo(I copIII, IuLu ceu muI mure eru muI LcuL I
muI cu judecuL. Eu rmuneu cu surorIIe I Iru(II ceI muI
mIcI cund se duceuu prIn(II Iu munc, vedeu de dunII, I
muLruIuIu I I pov(uIu s IIe muI cu rbdure, muI
ngduILorI, cu s nu se umrusc pun nLr-uLuL prIn(II.
Dur, buLe Lobu Iu urecIeu surduIuI. Adec, de! Ce s zIcI?
Ar II IosL I eI, pouLe, muI ngduILorI, I muI cu rbdure,
dur burLu Ie du gIIes I I Iceu de muILe orI s IIe
nen(eIegLorI.
nLr-ucesLeu, boIeruIuI pe moIu cruIu se uIIu uceLI ou-
menI, cuI urgIsI(I de Dumnezeu, I se Icu mII de eI I,
nLr-o zI, cund venI s se rouge penLru sIu, eI I zIse:
- OmuIe, Le vz IurnIc, munceLI de Le speLeLI, I dou
n LeI Le vz c nu po(I Iegu. uL, eu m ndur I-(I duu un
peLec de Ioc, s IIe de vecI uI Lu. Du-Le de-(I uIege peLecuI
ce-(I vu pIceu I upuc-Le numuIdecuL s-(I IucI un bordeI.
- BogduprosLe, cucoune, I Dumnezeu s prIImeusc. De
unde duI s Izvorusc, rspunse bIeLuI om.
Se duse de-I uIese un peLec de Ioc I pun n seur
groupu penLru bordeI o I deLe guLu.
NepurLeu IuI. Cum se brodI cu IocuI ce-I uIesese s IIe
uILurI cu uI unuI (run boguL I mundru de nu-I ujungeu
cInevu cu prjInu Iu nus.
PesLe noupLe, nu LIu cum se Icu, nu LIu cum se drese,
c o vIL d-uIe boguLuIuI czu n group I murI.
A douu zI de dImIneu(, boguLuI, vzundu-I vILu mourL,
srI cu guru mure usupru srucuIuI, I Iu de pIepL I cu eI
Luru se duse Iu curLeu boIeruIuI, s Ie Iuc judecuL.
BoIeruI se mIr cund I vzu I-I nLreb ce cuuL?
|runuI ceI boguL zIse:
- BoIeruIe, ucesL prpdIL de om, veneLIc n suLuI nosLru,
n-ur muI uveu purLe de eI! dup ce (I-uI IcuL pomun de I-
uI duL un peLec de Ioc, eI LocmuI Iung mIne I-u uIes s-I
Iuc bordeI! Unu Iu mun. Bug de seum c, dup ce e
sruc, upoI e I cu nusuI pe sus. AI doIIeu, groupu ce I-u
IcuL penLru bordeI, dup ce c e mure IourLe, upoI n-u uvuL
grIje s o ucopere pesLe noupLe cu cevu, numuI cu s-mI
Iuc mIe pugub, I mI-u czuL o vIL nLr-nsu de I-u rupL
jungIIeLuru. Judec d-Lu ucum, nu e duLor s mI-o
pILeusc? EI zIce c n-ure cu ce. $I ce-mI pus mIe de usLu?
- BoIeruIe, rspunse I srucuI umIIIL I cu IucrmIIe n
ocII cuL pumnuI. BoIeruIe, n-um ce zIce, omour-m,
spunzur-m, n-um ce Iuce ducu u duL pcuLuI pesLe mIne.
Au esLe cum zIce bogLuuI meu vecIn. $I IIIndc IuI Dum-
nezeu I pIuce drepLuI, drepL s-(I spuI ce e drepL: um spuL
group, I o group mure, cu s ncup bordeIuI pe Lo(I uI
meI, dur nIcI c m-um gundIL cu s-I uduc pugub. $I nIcI
n-u IosL Iu suIIeLuI meu cugeLuI de mundrIe, ccI n-uveum
pe ce m mundrI, cund mI-um uIes Ioc Iung d-IuI. Acum
IumIneze-v Dumnezeu, boIeruIe, I judecu(I dup
drepLuLe.
BoIeruI sLu n cumpn. Nu LIu cuI s deu drepLuLe.
Vedeu eI c srucuI u czuL n pcuLe, dur Ir voIe. Dup
ce se gundI eI nI(eI, zIse:
- Bre, oumenI bunI! Eu um s v Iuc LreI nLrebrI; cIne Ie
vu dezIegu muI bIne, u uceIuIu s IIe drepLuLeu. V duu
rguz de LreI zIIe, gundI(I-v. Dup LreI zIIe s venI(I I s-
mI gIIcI(I nLrebrIIe. |Ine(I mInLe bIne. nLuIu nLrebure
sun uu:
Ce esLe muI grus n Iume?
A douu:
Ce esLe muI bun?
$I u LreIu:
Ce uIeurg muI IuLe?
AIde, duce(I-v ucum. Dur s muI LI(I unu: ducu nIcI
unuI dIn voI nu vu gIIcI vreunu dIn nLrebrIIe meIe, s LI(I
c unde v sLuu pIcIoureIe o s v sLeu I cupeLeIe.
AmundoI mprIcInu(II se nLourser Iu cuseIe Ior.
BogLuuI, Iudundu-se c eI ure s gIIceusc, IIInc ce
Iucru pouLe II muI uor decuL u spune c porcuI su dIn
ogrud esLe muI grus, deourece sL sInInu pe dunsuI de o
puIm; Iur srucuI pIungeu de poLopeu pmunLuI,
gundIndu-se cu ce o s spuIe eI.
Ducu ujunser IIecure Iu uI sI, bogLuuI eru veseI c ure
s-I cuLIge prIcInu, Iur srucuI se puse pe gundurI I LoL
oILu. CopIII se udunur pe Iung dunsuI, se uILu, dur nu
cuLezuu s-I nLrebe cevu. ncepur I eI u pIunge; I se Icu
ucoIo Iu dunII o pIungere I o jeIunIe de Le Iuuu IIorI de
mII.
NumuI IuLu ceu muI mure I Iu InImu n dIn(I I-I
nLreb ce ure de esLe uu de LrIsL?
- Ce s um, IuLu meu? uc pcuLe de Iu Dumnezeu.
BoIeruI ne-u nduLoruL s-I gIIcIm nILe nLrebrI pe curI
nIcI oumenII ceI procopsI(I nu I Ie-ur puLeu spune, necum
un srmun prosL cu mIne.
- CI spune-ne I nou, c dour d-om puLeu s-(I dm
vrun ujuLor.
- Cu ce ujuLor u(I puLeu voI s-mI du(I, voI cure nu LI(I
nc nIcI cum se mnunc mmIIgu.
- Te mIr, LuL, Iu ce um puLeu II bunI I noI. $I upoI ce
sLrIc ducu ne veI spune I nou?
ALuncI srucuI zIse:
- uc, Iuc, Iuc ce ne-u zIs boIeruI s gIIcIm; ccI de un-
de nu, ne vu sLu cupuI unde ne sLuu LIpIIe.
uLu ceu mure se puse pe gundurI I, dup ce muI cugeL
eu ce muI cugeL, se upropIe de LuL-su I I zIse:
- u Ius, LuL, nu muI II uu de muInIL. Nu ne Ius Dum-
nezeu pe noI s pIerIm. Cund Le veI duce Iu boIeruI s-I duI
rspuns, (I-oI spune I eu cevu. $I pouLe c vu du Dum-
nezeu s scupI cu Iu( curuL dInuInLeu IuI.
SrucuI pru u se munguIu ourecum; dur numuI InImu
IuI LIu. Nu voIu, vezI, s-I muI muIneusc I copIII.
n dImIneu(u cund Iu u se nI(Iu Iu boIeruI cu s-I
gIIceusc nLrebrIIe, IIe-su I spuse cu ce s rspunz.
SrucuI se urLu u II muI(umIL, dur se ndoIu.
Se nI(I nuInLeu boIeruIuI. BogLuuI, mundru I cu
pIepLuI descIIs; srucuI umIIIL I sLruns Iu pIepL de sLu s-I
crupe sumunuI ceI zdren(uIL de pe dunsuI.
BoIeruI nLreb pe bogLu:
- EI, bude, ce esLe muI grus pe Iumeu usLu?
BogLuuI rspunse cu coruj:
- ApoI de, cucoune, ce s IIe muI grus decuL porcuI meu
dIn ogrud, cure ure grsImeu pe eI de o puIm de grous.
- MIncIunI spuI, rspunse boIeruI.
$I nLrebund I pe srucuI, eI rspunse cu sIIuI:
- ApoI de, cucoune, eu zIc cu mInLeu meu u prousL c
pmunLuI s IIe muI grus pe Iumeu usLu, c eI ne d LouLe
bunL(IIe pe curI Ie uvem.
- Au esLe, rspunse boIeruI.
Acum zIse bogLuuIuI Iur:
- Ce uIeurg muI IuLe pe Iumeu usLu?
- ArmsuruI meu, cucoune, rspunse bogLuuI, c
uIeurg pesLe vI I deuIurI, cund I duu drumuI, de nu-I
vezI copILeIe.
- ApoI de, cucoune, cupuI meu nu m duce uu depurLe,
Ir decuL duu cu socoLeuI c nImIc nu uIeurg uu de IuLe
cu gunduI, rspunse I srucuI.
- Tu uI drepLuLe. CeIu uIureuz.
n ceIe dIn urm, muI nLreb o duL pe bogLu:
- Ce esLe muI bun pe Iumeu usLu?
- NImIc nu esLe muI bun pe Iumeu usLu, mIIosLIve
sLpune, rspunse eI, cu judecuLu ceu dreupL u mrIeI LuIe.
- Eu, boIeruIe, cu prosLIu meu m duce gunduI s crez c
nImIc nu e muI bun pe Iumeu usLu cu Dumnezeu, cure ne
suIere pe Iume cu LouLe ruL(IIe nousLre.
- AdevruL, uu esLe, zIse boIeruI.
$I, nLorcundu-se cLre bogLu, udog:
- eI uIur, (run vIcIeun I mojIc ce eLI, suu puI ucum
de-(I Lruge Iu LIpI uLuLu cuL nu po(I duce.
BogLuuI IeI cu coudu nLre pIcIoure.
$I cIemund muI uproupe pe sruc, I nLreb cu un gruI
bIujIn:
- Spune-mI, bre, omuIe, cIne Le-u nv(uL pe LIne s
rspunzI uu de poLrIvIL, ccI dIn cupuI Lu Iu secu nu crez
s II IeIL uu cuvInLe n(eIepLe.
BIeLuI sruc se cum codeu. Nu-I veneu s spuIe drepL, de
Leum s nu p(eusc cevu. Dur ducu se vzu ncoI(IL,
spuse LoL udevruI precum eru.
ALuncI boIeruI, mIrundu-se n sIne de IscusIn(u IeLeI
srucuIuI, I poruncI cu u douu zI s vIe cu IuLu Iu curLeu
boIereusc. Eu s IIe nIcI mbrcuL, nIcI dezbrcuL, nIcI
cIure, nIcI pe jos, nIcI pe drum, nIcI pe Iung drum.
Cum uuzI srucuI uneIe cu ucesLeu, ncepu u se bocI I u
se vIcru, de nu-(I veneu s-I muI uuzI, I se nLourse Iu uI
sI.
uLu ceu mure, cund uuzI ceIe ce I spuse:
- Nu Le Leme, LLuc, I zIse eu, c-I vIu eu IuI de Iuc!
NumuI s-mI cuu(I dou mu(e.
Cum se Icu dImIneu(, IuLu urunc pe dunsu un voIog
(pIus), Iu mu(eIe Iu sub(IorI, ncIec pe un (up I pIec Iu
curLeu boIereusc.
Mergund usLIeI pe drum, eu nu eru nIcI cIure, nIcI pe
jos, ccI I du de pmunL cund un pIcIor, cund uILuI, (upuI
IIInd pILIc; umbIu nI pe drum, nI pe Iung drum, ccI (upuI
nu (Ineu drumuI drepL. AcI Lreceu pe Iung cuLe un gurd s
upuce cuLe vrun IsLur de Iu vrun pomIor; ucI Lreceu de
ceuIuIL purLe. Nu eru nIcI mbrcuL, nIcI dezbrcuL cu
voIoguI uruncuL pe dunsu.
$I uu, cu cIIu cu vuI, ujunse Iu curLeu boIereusc. Cund o
vzur boIeruI I oumenII cur(II, venInd uu, ncremenIr.
BoIeruI, vezI, nu voIu s se deu rmus, I poruncI s deu
drumuI Iu doI zvozI ce-I (Ineu Iu curLe n Iun(. AceLIu, cum
vzur uIuIuI cu cure veneu IuLu srucuIuI, se repezIr Iu
dunsu, dur eu deLe drumuI nduL mu(eIor I zvozII se
Iuur dup dunseIe, Iur IuLu srucuIuI ujunse Iu scuru
boIereusc uu precum I poruncIse boIeruI.
Vzund I uceusL IscusIn( u IeLeI, boIeruI n-uvu ncoLro
I Iu nevoIL s-o prIImeusc. ALuncI poruncI s o IereduIusc
(s o mbIeze), o mbrc cu nILe IuIne cu de mIreus I
IoLr s o deu dup un IecIor ce-I uveu boIeruI pe Iung
dunsuI, cure I sIujeu cu credIn(.
Dup ce o vzu boIeruI cur(IL I IercIezuIL cu o
mIreus, I cum uveu I eu pe vIno-ncouce, I se pru muI
Irumous de cum eru uLuncI; ce-I ubLu IuI, c poILI s o
uIb eI de nevusL, muI cu seum c eru burIuc, I se
cunun cu dunsu. MuI-nuInLe de u se cununu, boIeruI zIse
dunseI:
- Eu Le Iuu de so(Ie; dur s LII c Lu n-uI voIe s judecI
nIcIoduL Ir de mIne.
Eu prIImI.
Dup ce Lrecu cuL Lrecu de Iu cununIu Ior, boIeruI se duse
o duL n Lreubu IuI pe moIe. n IIpsu IuI venIr doI (runI
cu o prIgonIre Iu curLe. AIIund c boIeruI nu esLe ucus, I
vzund pe cuconI(u nLr-un cerduc, eI ncepur s se
jeIuIusc Iu dunsu. Eu uscuILu I Lceu.
UnuI zIse:
- Aveum s m duc pun n cuLure Ioc, ns o rouL de Iu
cru( mI se sLrIcuse. Nu-mI puLeum nImu Iupu Iu cru(u
cu LreI rouLe, muI cu seum c eru u ILu. ALuncI m-um
ruguL de vecInuI meu, sLu cure e de Iu(, s-mI mprumuLe
eI o rouL. EI, ce e drepL, useur mI-u mprumuLuL rouLu ce
I-um ceruL, cu gund cu uzI pun n zIu s m duc Iu Lreubu
meu. Cund, ce s vede(I, cInsLI(I boIerI? AsL-noupLe mI-u
ILuL Iupu un munz.
|runuI ceI cu rouLu I LIe cuvunLuI I zIse I eI:
- Nu-I crede(I, cucoun, s v (Ie Dumnezeu! RouLu meu
u ILuL munzuI.
Cucounu uscuILu dIn cerduc I Lceu.
|runII uLepLur ce muI uLepLur I, ducu vzur c cu-
counu nu Ie Iuce nIcI o judecuL, nLrebur:
- Du' unde-I dus boIeruI, cucoun?
- u, s-u dus, rspunse eu, s vuz un Iuc de mIuI ce-I
uvem pe murgIneu unuI Iuz, c n LouLe nop(IIe Ies brouLeIe
dInLr-nsuI I mnunc mIuIuI.
|runII se uILur Iung I pIecur. Ajungund Iu pourLu
ogrzII boIereLI, eI ncepur u se nLrebu unuI pe uILuI:
- Cu ce IeI de vorb Iu uIu u cucouneI, m, neu sLu?
Cum se pouLe brouLeIe s mnunce mIuIuI?
Ce se sILuIr eI, ce vorbIr, c numuI se nLourser s
nLrebe pe cucoun ce vorb Iu uIu.
Ducu venIr dInuInLeu cerducuIuI Iur, prInser u
nLrebu:
- Du' bIne, cucoun, cu ce s IIe vorbu ce ne-uI spus-o?
PouLe-se cu brouLeIe s mnunce mIuIuI?
- Nu LIu ducu brouLeIe pouLe s mnunce mIuI, uu bu,
rspunse cucounu; dur LIu c rouLu nu pouLe s IeLe
munjI.
TocmuI uLunceu I venIr I (runII de ucus. Acum
n(eIeser IrILenIu vorbeI cucouneI, se mIrur de uLuLu
n(eIepcIune I se mpcur cum LIur eI muI bIne.
VIInd I boIeruI ucus, nLreb:
- CIne u muI IosL p-uIcI n IIpsu meu? Ce s-u muI peLre-
cuL?
- Ce s IIe? rspunse eu. ucu, Iucu cIne u venIL I Iuc ce
s-u nLumpIuL cu eI, I ce Ie-um zIs eu.
BoIeruI, cum uuzI, I zIse:
- IIndc uI cIcuL IgduIuIu I uI judecuL Ir mIne, nu
muI puLem LrI umundoI. u-(I ce poILeLI de Iu mIne I ce-(I
esLe muI drug n cusu meu, I s Le ducI Iu LuL-Lu ucus.
Cucounu zIse:
- VorbeIe LuIe, brbuLe, sunL sIInLe penLru mIne, penLru
c de uceeu brbuLuI esLe brbuL. Nu sunL vInovuL nLru
nImIc, ccI n-um judecuL pe uceI jeIuILorI, cI Ie-um spus
numuI unde esLe sLpunuI Ior. Dur ducu d-Lu gseLI cu cuIe
s m goneLI, eu m supun Ir s curLesc I-(I muI(umesc
nc dIn uduncuI suIIeLuIuI penLru bunLuLeu ce uI de u m
Isu s-mI uIes ce mI-e muI drug dIn cusu dumILuIe. Un
Iucru Le muI rog: IIIndc m goneLI, Ius-m s m muI
veseIesc o duL I eu n cusu domnuIuI meu I brbuL. D o
mus I cIeum pe prIeLenII noLrI I cunoscu(I s peLre-
cem mpreun I s ne cIeIuIm penLru ceu dIn urm our.
BoIeruI se ndupIec I poruncI de Icu o mus d-uIeu
nIrIcouLeIe, unde cIem prIeLenII I pe ceI muI de
uproupe uI Ior. $ezur, se nveseIIr I se cIeIuIr cuL Ie
cerur InImu. Cucounu ns LoL ndesu puIureIe boIeruIuI I
eI LoL beu. $I(-I) muI deLe unuI, I nc unuI, pun I Icu
cuc. Se mbL boIeruI de se cocIIse LurL. ALuncI I cu-
counu I Iu IrumueI Iu spInure, Ir s muI sIm( boIeruI
cevu I-I duse Iu LuL-su ucus, unde I puse pe cupLor de
dormI pun se LrezI.
A douu zI, cund se deLepL, boIeruI, vzundu-se n usLIeI
de IuI, nLreb unde se uII.
Cucounu I rspunse:
- u LuLu ucus. Cund m-uI gonIL de Iu d-Lu, mI-uI duL voIe
s Iuu dIn cusu dumILuIe ce mI-o II muI drug. Aceeu um I
IcuL. NImIc nu mI-u IosL muI drug decuL brbuLuI. Nu crez
s m (II de ru penLru c mI I-um IuuL.
Cund uuzI boIeruI usemeneu vorbe cu noIm, se gundI ce
se gundI, upoI rspunse:
- AIdem, nevusL, ucus, I s LrIm cu n sun de ruI;
ucum prIcep eu ce odor de IemeI um dobundIL.
$I m-um suIL pe o eu
$I um spus-o uu.
M-um suIL pe o rouL
$I um spus-o LouL.
1S. Ginreusu
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL I o mprLeus. n csLorIu
Ior eI uu LrIL cu Iru(II, I numuI o IuL uu IosL IcuL. Cu I
mum-su, uceusL IuL, dIn nuLere, eru cu o sLeu n IrunLe.
MurInd mprLeusu, u IsuL cu suIIeLuI Iu ceusuI mor(II eI
I cu jurmunL cu mpruLuI, so(uI eI, s nu vduveusc, cI
s Iu de so(Ie pe uceeu Iu cure se vu poLrIvI conduruI eI.
mpruLuI o Iubeu, nevoIe mure. $I nIcI n rupLuI cupuIuI
nu voIu s se nsoure de u douu our. Un un nLreg,
nLreguIe( o pIunse dup nmormunLureu eI.
SIuLuI mpr(IeI, LIInd IoLrureu mprLeseI, IsuL cu
gruI de mourLe, se LoL (Ineu de curu mpruLuIuI cu s se
nsoure, I muI muILe nu. EI se LoL mpoLrIveu cu IeI de IeI
de cuvInLe.
Ducu vzu I vzu c scpure nu esLe, se Is I eI dup
sIuLuI muI-murIIor mpr(IeI. DeLe conduruI rposuLeI
mprLese I doI LrImII uI SIuLuIuI mprLesc rzbLu (rI
I ceL(I, cuLund Iu cIne s-ur poLrIvI conduruI. Nu Lrecu
muIL I se nLourser precum se duser, Ir nIcI o Ispruv.
PusmILe, conduruI nu se poLrIvI Iu nIcI o IuL de mpruL,
Iu nIcI o cucoun, Iu nIcI o jupuneus, Iu nIcI o (runc, bu
cIIur Iu nIcI o roub. mpruLuI nu muI puLeu de bucurIe de
uceusL nLumpIure.
ConduruI sLu d-u purureu pe mus n cmuru
mpruLuIuI. OrIcIne voIu s-I ncerce uveu LouL voIu.
nLr-unu dIn zIIe cund mpruLuI (Ineu sIuL cu boIerII ceI
murI penLru LrebIIe mpr(IeI, Iuc I IIe-su c vIne I se
jucu I se zbenguIu p-ucoIo prIn cmur. Trecund I pe
Iung mus I vzund conduruI, I Iu I I ncuI(; cund, ce s
vede(I d-vousLr, cInsLI(I boIerI, purc Iusese d-ucoIo.
ncepu u uIergu Iur dup jucrII, cu un copII ce eru. Eu Iu-
use conduruI Ir s LIe uI cuI esLe I penLru ce sL pe
mus. Cund vzur boIerII unu cu uceusLu, rmuser
nmrmurI(I de uImIre.
Ce s Iuc eI? HoLrureu mprLeseI eru ImurIL. S nu
vduveusc mpruLuI dup prIsLvIreu eI, cI s Iu pe uceeu
Iu cure se vu poLrIvI conduruI eI. S Iuse pe mpruLuI s
vduveusc penLru c nu s-u poLrIvIL conduruI Iu nIcI o
muIere, cIcu jurmunLuI mprLeseI de Iu ceusuI mor(II
suIe; s sIIeusc pe mpruLuI s Iu de so(Ie pe IIe-su, se
Lemeu de Dumnezeu. Ce s Iuc dur?
Dup muILe cIIbzuIrI, SIuLuI mpr(IeI gsI cu cuIe c
mpruLuI n-ur pcLuI de ur Iuu de so(Ie pe IIe-su, IIIndc
uu Isuse cu suIIeLuI mprLeusu I penLru c Dumnezeu
cIIur orunduIse uu, deourece Iu nImenI de pe Iume nu se
poLrIvIse conduruI rposuLeI.
NumuIdecuL muI-murII (rII zIser IeLeI s se gLeusc de
nunL.
Acum uIL nevoIe. NIcI IuLu nu voIu s Iu pe LuL-su de
so(. Eu zIse:
- Unde u(I muI uuzIL, boIerI dumneuvousLr, buLjocur cu
uceusLu, s Iu LuLI de so(Ie pe IIe-su.
- Nu Le supru, domnI(, I nu III uu (un(o. Are s
curg muIL up pe gurI pun s-ujungI u cunouLe LuIneIe
mpr(IeI cu noI. $I upoI, rposuLu muIcu mpr(IeI LuIe,
ceu uLuL de vesLIL n Iume de cumInLe, u IsuL cu suIIeLuI cu
mpruLuI, LuLI Lu, s nu vduveusc, cI s se nsoure cu
uceeu Iu cure se vu poLrIvI pe pIcIor conduruI eI.
- CuLu(I, muI zIse IuLu, I gsI(I pe vreuunu Iu cure s se
poLrIveusc conduruI mumeI pe pIcIoruI eI.
- Am rzbLuL, rspunser boIerII, mpr(II I ceL(I,
LurgurI I cLune, um ncercuL I Iu bun I Iu ru, Iu LInere I
Iu bLrune, Iu IemeI de neum I Iu de ceIe prousLe, pun I Iu
roube, I Iu nImenI nu s-u poLrIvIL. Dumnezeu ne-u urLuL
pe uceeu pe cure mpruLuI nosLru LrebuIe s o Iu de so(Ie.
Vzund IuLu c n-ure ncoLro, ceru LImp de LreI zIIe n
cure s se gundeusc I upoI s-I deu rspunsuI.
$I Lrecund n cmuru eI, se puse pe un pIuns, de s Le
Iereusc Dumnezeu; vrsu nILe IucrmI cuL pumnuI I
suspInu de s-I spurg pIepLuI. PIunse ce pIunse, dur vzu
c de Iu pIuns nu cuLIg nImIc. Se duse decI Iu dducu-su,
I spuse ceIe nLumpIuLe I I ceru sIuL.
Dducu, dup ce se gundI I se rzgundI, I zIse s ceur u
I se Iuce LreI rundurI de IuIne: unuI de uur, uILuI de
mrgrILur I uI LreIIeu de dIumunLe, I s spuIe c dup
uceeu se vu gLI.
Cerereu eI se ndepIInI LocmuI pe LocmuI.
n vremeu uceusLu, dducu I pregLI LouLe ceIe LrebuIn-
cIouse spre Iug.
Cund I uduse IuIneIe, I muI zIse o duL s se gLeusc de
nunL. uLu rspunse c esLe guLu. BoIerII rmuser
muI(umI(I, uuzInd rspunsuI IeLeI; eI crezur c n ceIe dIn
urm eu u cunoscuL c LrebuIe s se supuIe SIuLuIuI
mpr(IeI.
Seuru, I uduse I dducu ceIe spre Iug. I bg IuIneIe
ceIe Irumouse ce Ie cpLuse n desugI, se mbrc cu o
pIeIe de mgur pe cure I-o udusese dducu I IugI.
AscuILu(I, boIerI, cuvunLuI dIn povesLe;
CcI d-ucI nuInLe muI Irumos mI esLe.
ugInd IuLu mpruLuIuI de Iu curLeu LLune-su, upuc
pe cI dosnIce, pe crrI neumbIuLe de pIcIor de om. Eu se
IerI cu s nu o vuz nImenI, I IugI I IugI, pun ce IeI dIn
mpr(Iu LuLIuI su. Trecund IoLuruI, I muI venI nI(Ic
InIm. Unde pun ucI umbIu cu mourLeu n sun, ucum se
muI IInILI oIecu(. Merse ce merse, I ujungund Iu curLeu
mpruLuIuI IocuIuI uceIuIu, se puse Iu pourL cu cIIp
umIIIL I smerIL. ur ducu IeI bucLreusu I o vzu, I se
Icu mII de dunsu I ndupIecundu-se de rugcIunIIe eI, o
prImI nunLru. Spuse I mprLeseI c o IuL srmun I
nenorocIL u nzuIL Iu curLeu mprLeusc I o rug cu s o
prIImeusc s IIe gInreusu cur(II.
mprLeusu se nduIoI cund uuzI c o sIrImun
nevoIu cere udposL de Iu dunsu I poruncI cu s o puIe
ngrIjILoure de gInI; dur eu, bucLreusu, s rspunz de
dunsu.
IInd sub uscuILureu bucLreseI, IuLu de mpruL se sIIeu
n LouLe cIIpurIIe s-I IIe pe pIuc. Unde s se udune eu cu
ceIeIuILe sIugI dIn curLe? Unde s scou( eu un cuvIn(eI de
pur suu de zuzunIe? Unde s cuIce eu cuvunLuI bucLreseI
I s se umesLece n cerLurIIe I becIsnIcIIIe ceIorIuI(I? erIL-
u Dumnezeu! Eu ngrIjeu de psrIIe dIn curLeu
mprLeusc, cu de uIe dunseI; dup ce descIIdeu coLe(eIe,
I Ie du de muncure, upoI Ie cuIbreu, puneu cIoLIIe I
vedeu de puI, muI cu mII decuL cIoLIIe. Muncureu I upu,
muI cu seum, nu Ie IIpseu nIcIoduL.
ur ducu Isprveu Lreubu cu gInIIe, veneu pe Iung
bucLreus I-I du I eI ujuLor. To(I sIujbuII cur(II o Iuuu
n nume de bIne, vzundu-I vrednIcIu, I Lo(I uveuu mII de
eu. Se dusese vesLeu pun Iu mprLeusu de IrnIcIu, de
brb(Iu I de cur(enIu de InIm u gInreseI. mprLeusu
ceru s I se nI(Ieze cu s o vuz I dunsu. SmerenIu,
nevInov(Iu I sIIuIu ce bg de seum mprLeusu Iu
gInreus I pIcu. Eu poruncI bucLreseI s o Iu muI de
uproupe, spre u nu cdeu n gurIIe burIILorIIor.
Nu Lrecu muIL I mpruLuI cu mprLeusu I cu IIuI Ior
Iur poILI(I Iu nunL Iu un uIL mpruL. EI se duser. n zIuu
uceeu se ceru I gInreusu de Iu bucLreus cu rugcIune
cu s o Iuse s se duc I eu prIn ceLuLe, s se muI rsuIIe
pu(InLeI. BucLreusu I deLe voIe. GInreusu se mbrc
cu IuIneIe de uur I zIcund: "umIn nuInLe, nLunerIc
nupoI, nImenI s nu m vuz ce voI Iuce", se duse cu vunLuI
I, ujungund Iu nunL, se prInse n Ior LocmuI Iung IIuI
mpruLuIuI. AcesLu cum o vzu, I czu Lronc! Iu InIm. Se
ndrgosLI dup dunsu, vuI de Iume! EI o nLreb u cuI IuL
esLe, I de unde. Eu I spuse uILe gogIeze. ur eI LoL vorbInd
cu dunsu, I Iu un IneI I nu muI voI s I-I deu.
Cund Iu nde seur, eu, cu grIje, Iur zIse vorbeIe ce
zIsese Iu venIre, I pIerI cu o nIuc dIn mIjIocuI IoreI.
BucLreusu o cerL c preu zbovIse. Eu I ceru IerLure I
se IgduI c uIL duL nu vu muI Iuce uu. IuI mpruLuIuI
nu muI puLeu de InIm reu, c-I scpuse uu buc(Ic bun.
Dup nI(eI LImp, ucesL mpruL Iu IurI poILIL Iu o nunL
de mpruL. IuI mpruLuIuI se duse I eI cu LuL-su I cu
mum-su.
GInreusu se ceru I eu de Iu bucLreus. $I cpLund
voIe se duse, cu I nLuI, mbrcundu-se n IuIneIe cu
mrgrILure. Se prInse n Ior, IurI Iung IIuI
mpruLuIuI. Pun seuru nu juc cu uILuI, decuL numuI I
numuI cu dunsuI. Cund deLe n umurg, cu I de Iu rund, eu
pIerI.
S se prpdeusc IIuI mpruLuIuI de prere de ru c o
pIerduse. Nu-I muI ncpeu IocuI. O cuLu prIn LouLe
pr(IIe, dur Iu-o de unde nu e!
Se nLourse dur cu InImu zdrobIL. Un IeI de IuncezeuI
I coprInse.
GInreusu, nduL ce se nLourse ucus, IuLe, IuLe, se
mbrc IurI cu pIeIeu de mgur, I cuLu de gInI cu voIe
bun I LoL cunLund.
MuI Lrecu ce muI Lrecu, I IurI Iu cIemuL mpruLuI Iu o
nunL u uILuI mpruL. EI se duse IurI cu IIuI su.
Se ceru I gInreusu n zIuu uceeu. Dur bucLreusu nu
muI voIu s-I deu drumuI. AbIu, ubIu, dup muILe
rugcIunI, I cu IgduIn(u de u nu se muI cere nIcIoduL,
se ndupIec bucLreusu u-I du voIe. Se mbrc decI n
IuIneIe suIe ceIe cu dIumunLe, I zIcund vorbeIe ceIe ce o
uscundeuu de Iu ocIII oumenIIor, eu se duse I se prInse n
Ior IurI Iung IIuI mpruLuIuI. AcesLu, cum o vzu, I
venI InImu Iu Ioc, IIIndc IuLu cum nLurzIuse. IuI
mpruLuIuI jucu ce jucu, I LoL se uILu Iu dunsu, purc o LoL
pIerdeu dIn ocII. $I n udevr uveu I ce vedeu. Au de bIne
I edeu gLIL, de preu c esLe o zun. ScIIpeu dIumunLeIe
de pe dunsu de Iuuu ocIII ceIor ce se uILuu Iu dunsu. IuI
mpruLuIuI eru mundru nevoIe mure! IIIndc zunu numuI
cu dunsuI juc cuL (Inu Ioru. $I unde se roLeu pe Iung
dunsu I se ngumIu cu un curcun.
ur cund Iu u du nde seur, gInreusu pIerI IurI cu o
nIuc. Cund vzu IIuI mpruLuIuI c zunu IIpseLe, uLuLu I
Iu. Czu Iu greu bouI. PusmILe prInsese IIpIcI. Se uduser
Lo(I vrucII, LouLe bubeIe I Lo(I cILILorII de sLeIe; rmuser
ns ruInu(I, ccI n-uvur ce-I Iuce. ALuncI IIuI mpruLuIuI
spuse m-sII c pun n-or gsI pe IuLu Iu cure se vu poLrIvI
IneIuI ce-I deLe eI, nu se vu Iuce bIne. Mum-su rug pe
mpruLuI s uscuILe rugcIuneu IIuIuI Ior. ur mpruLuI
poruncI s umbIe nILe boIerI dIn cus n cus s ncerce In-
eIuI, I Iu ce IuL orI muIere se vu poLrIvI, s o uduc cu cIn-
sLe Iu curLeu mprLeusc.
UmbIur boIerII I rzbLur LouLe coI(uIe(eIe, I cu s se
poLrIveusc IneIuI Iu cInevu, bu. Se nLourser decI cum s-
uu IosL dus. S se deu IIuI mpruLuIuI de ceusuI mor(II, de
cIud, cund uuzI unu cu uceusLu! n ceIe muI de pe urm
poruncI s se cerceLeze I prIn curLeu mprLeusc. CIem
de Iu( pe LouLe muIerIIe, sIujnIcIIe I roubeIe. TouLe se
grbIr u venI. ncerc IneIuI I Iu nIcI unu nu se poLrIvI.
PusmILe pe gInreusu o uILuser Lo(I cu LoLuI.
BucLreusu I uduse umInLe I spuse mprLeseI de
dunsu.
- S vIe I eu, s vIe I eu, rspunse mprLeusu.
O uduser cu nepus n mus, ccI eI nu-I preu eru voIu
s se deu Iu IveuI mbrcuL n pIeIeu de mgur. Dur cIne
o uscuIL! Cum o vzur sIugIIe, se umIIur de rus. Eu, cu
cupuI pIecuL I pIIn de ruIne de buLjocuru LuLuIor sIujILor-
IIor, venI I cu sIIuI se upropIe. Cum I puse IneIuI, purc
Iu de ucoIo; I de unde s nu IIe uu!
Cum uuzI IIuI mpruLuIuI c s-u poLrIvIL IneIuI, oduL
rsrI cu dIn somn. PoruncI de o uduse n Iu(u mpruLuIuI.
AcesLuIu nu preu I veneu u crede c IIu-su s II czuL Iu
bouI penLru o uu neLrebnIc, I cuL p-ucI eru s-I
oropseusc.
IuI mpruLuIuI I mum-su czur cu rugcIune Iu
gInreusu cu s se Iuc cum eru Iu nunL. Dup muI muILe
LgduIrI, se ndupIec I, ducundu-se n cocIoubu eI, se
mbrc I upoI venI sus, mbrcuL I Irumous cu o zun.
mpruLuI bIeojdI ocIII Iu dunsu I rmuse muIL LImp uImIL
de Irumuse(eu eI. Vzu I eI ucum c bun buc(Ic I
uIesese IIuI IuI. ALuncI mpruLuI I scouse sLemu dIn cup I
o puse n cupuI IIuIuI su; LoL uu Icu I mprLeusu,
puInd sLemu su n cupuI gInreseI.
IuI mpruLuIuI o duL srI dIn puL. Pure c nu muI
Iusese boInuv de cund Iumeu.
ALuncI gInreusu, dup sLruIn(u LuLuIor, I spuse LouL
IsLorIu. NunLu se IoLr I mpruLuI, LuLI gInreseI, Iu I
eI poILIL. AcesLu cund vzu pe IIe-su Iu cununIe, rmuse cu
LrsnIL de Dumnezeu. EI o credeu pIerIL, socoLInd c-I
Icuse seum sIngur. ApoI se veseIIr veseIIe
mprLeusc, I LrIr cuL LrIeLe Iumeu, bucurundu-se n
puce de LouLe IerIcIrIIe pmunLeLI.
ncIecuI p-o eu eLc.
1q. George cel viteuz
A IosL oduL cu nIcIoduL.
A IosL oduL un mpruL I o mprLeus. Zece unI uu
vIe(uIL eI n csLorIe I nu puLur Iuce I eI mcur o
sLurpILur de copII. n ceIe de pe urm, mpruLuI poruncI
mprLeseI so(IeI IuI, c duc nLr-un un de zIIe de ucI
nuInLe nu-I vu Iuce un copII, s LIe c puIne I sure pe un
LuIer cu dunsuI nu vu muI muncu.
Ducu uuzI uu mprLeusu, muIL se muInI n suIIeLuI eI,
ccI LrIuu bIne. Se puse I eu dur u cere sIuLurI de Iu vrucI
I vrjILorI, de Iu moue I descunLLoure. u LoL IeIuI de
IeucurI. Cund, nLr-o noupLe, ce vzu se spImunL. Se Iceu
c umbI pe o cumpIe verde I Irumous. Pe ucoIo LouLe
IIrIceIeIe de Iurb eruu nso(ILe, I dou cuLe dou se
ncovoIuu unu cLre uILu I preu c se sruL. Pun I IIu-
LureII umbIuu LoL doI cuLe doI. VIsu I LoLuI credeu c esLe
uIeveu ceeu ce vede. Nu se bucur muIL de prIveIILeu ceu
Irumous, I IuL c un buIuur, buIu drucuIuI, veneu, mre,
spre dunsu cu un vurLej. PusmILe, eI goneu o porumbI(;
uceusLu, Lremurund cu vurgu, IugI n sus, IugI n jos, I,
vzund c n-ure scpure de vrjmuu IIur sIbuLec, se re-
pezI I se uscunse n sunuI mprLeseI. BuIuuruI, vzund
unu cu uceusLu, se repezI I eI usupru mprLeseI. Dur
mprLeusu deLe un (IpeL I se deLepL. I srIse InImu de
IrIc I-I Lremuruu LouLe crnurIIe. P-ucI, p-ucI eru s I
IeIne. Spuse mpruLuIuI pocILunIu de vIs, I rmuse I eI
nmrmurIL de grouz. A douu zI se sIm(I ngreunuL I
pesLe nou IunI de zIIe nscu o bunLuLe de copIIu de
drguIe(.
BucurIu ce Iu Iu curLeu mpruLuIuI nu se pouLe spune. Se
IoLrur s boLeze pruncuI.
Pe uLuncI se boLezuu copIII nLr-o IunLun sub un munLe.
$I IIIndc de cuLvu LImp se IvIse nILe LuIIurI pe uceI munLe,
curI pundeuu pe ceI ce veneuu s-I boLeze copIII I-I
omoru, sLrunIc porunc deLe mpruLuI cu s puIe ousLe
mprejuruI IunLuneI, s pzeusc I s upere pruncuI, cund
vu II s se Iveusc LIIurII.
Nu se muI(umI cu uLuL, cI muI poruncI mpruLuI de
scrIse pe nILe pIeLre scumpe cuLe o sIov; dup uceeu
nIr pIeLreIe I uIcLuI numeIe copIIuIuI. AcesL Ir de
pIeLre nesLemuLe I Ieg de guLuI copIIuIuI.
AsLIeI pregLI(I, pIec mpruLuI cu mprLeusu s-I
boLeze copIIuI, Iuund cu dunII I muI muI(I osLuI cIre(I
I nurmu(I.
Ajungund Iu pouIeIe munLeIuI, Ie IeIr nuInLe LuIIurII, I
nIcI unu, nIcI uILu, ncepur u du vurLos. mpruLuI LrImIse
pe mprLeusu s boLeze pruncuI, ccI eI vu sLu s deu
pIepL cu LIIurII, pun se vu nLource eu. mprLeusu se
supuse porunceI I pIec. Cund s se nLourc de Iu boLez,
venI pun Iu un Ioc; ucI, sLund I numuIuuzInd zngnILuI
urmeIor I zgomoLuI IupLeI, I deLe un IIer urs n InIm.
ALuncI, nemuIcuLezund s meurg nuInLe, se nLourse
nupoI I uscunse copIIuI dup IunLun, nLr-un sLuI de
IIorI. PusmILe LuIIurII rzbIse ousLeu mprLeusc I o
rpusese pe dunsu.
mprLeusu pIec sIngur Iu mpruLuI. Pe drum, cund
ujunse Iu IocuI de IupL, vzu un bILu de sunge I uILurI
o group mure unde eruu ngropu(I oumenII mprLeLI.
ncIIse ocIII s nu vuz uceu grouz I pornI nuInLe, cund
deoduL se pomeneLe cu doI LuIIurI c pun munu pe
dunsu.
Dup ce Ie spune cIne esLe, LuIIurII o duse Iu cpILunuI
Ior. AcesLu, cum o uuzI cIne esLe, Ir judecuL, Ir nImIc,
poruncI s o buge nLr-o peLer prsIL I s I se deu cuLe
un sIerL de puIne I cuLe o cun de up pe zI, pun ce s-o
prpdI ucoIo.
CopIIuI rmsese n sLuIuI de IIorI. Dumnezeu,
purLundu-I de grIje, nu Isu nImIc ru s se upropIe de
dunsuI, cure puLeu s-I vuLume.
PrIn preujmu IocuIuI uceIuIu LrIu un pusLnIc nLr-o
vgun de munLe. AceI pusLnIc uveu o cupr I eI, dup
suIIeLuI IuI. Eu veneu LoLdeuunu, spre u se udpu, Iu upeIe
ceIe IImpezI uIe IunLuneI. nLr-unu dIn zIIe, pscund pe IcI
pe coIeu, se upropIe de sLuIuI cu IIorI. Cum deLe de copII, se
puse Iung dunsuI, ncepu s-I IIng I s-I upropIe ugeruI
de gurI(u copIIuuIuI. AcesLu, cum sIm(I, ncepu s sug I
supse pun ce se sLur bIne, I uu dor prInse cupru de
copII, ncuL o Iun de zIIe nu se deprL de Iung dunsuI.
CIugruI, vzund c nu-I muI vIne cupru, ncepu s-o
cuuLe, I cuuL-o n sus, cuuL-o n jos, cupru nIcIrI. I Iuuse
ndejdeu de Iu dunsu, cund nLr-o zI se pomeneLe cu eu.
PusLnIcuI o vzu, ncepu s-o munguIe:
- Cupru-LuLI! cupru-LuLI! voInd s puIe munu pe dunsu.
Dur uI! unde e pomunu uIu?
Cupru, (uL! n dreupLu, (uL! n sLungu, se deprLu mereu.
CIugruI dup dunsu. Duc vzu c nu pouLe pune munu
pe eu, se nLourse n cIIIIouru IuI, Icu o sLrucIIn cu Lru(e
I ncepu u se Iuu pe Iung dunsu cu bIneIe, LoL sLrIgund-o I
munguInd-o:
- Cupru-LuLI! Cupru-LuLI!
Dur nIcI uu nu IzbundI; ccI cupru nIcI nu voIu s se uILe
Iu sLrucIInu IuI cu Lru(e, cI LoL nuInLe Lrgeu s se duc.
PusLnIcuI se Iu dup dunsu, d-u mInune, s vuz unde se
duce. Cupru, nIcI unu, nIcI uILu, merse drepL, cu pe cIrIpIe,
Iu sLuIuI cu IIorI, unde eru copIIuI, I se puse Iung dunsuI,
dundu-I s sug.
CIugruI InLr dup dunsu I, cund o vzu, sLLu IocuIuI,
Lemundu-se s nu IIe vreo nIuc. Se ncIIn, Icu
rugcIuneu cu s-I upere Dumnezeu de reIe I s pIur
nIucu dInuInLeu IuI. AI! unde? ce nIuc s pIur? CcI
ceeu ce vedeu eI eru uIeveu un copII Irumos cu un ngeru.
Dup ce se ncredIn( c nu eru cevu necuruL, bu nc un
copII boLezuL, de mII cLre omenIre I Iu, I duse Iu
cIIIIouru IuI I-I puse n pLuceunuI su. Cupru srI I eu I
se uez Iung copIIu. Vzund usL mInune, cIugruI o
Is de-I deLe (u( pun ce se sLur, upo Iu copIIuI, I
desI, I spI I-I prImenI cu nILe rupLurI de IuIne de
uIe suIe. EI cILI mrgeIeIe de Iu guLuI copIIuIuI I uII c se
numeLe George I c esLe IecIor de mpruL.
Dup ce se muI mrI, cIugruI I nv( s cILeusc I s
scrIe. PIunse George I cIugruI, cund murI cupru, de nu II
se zvunL IucrImIIe de Iu ocII muIL vreme. O ngropur cu
pe oumenI. George se LunguI muI cu Ioc de pIerdereu eI. EI
LIu bIne c nu-I Icuse cupru, dur o cInsLeu cu pe o mum,
cu pe unu ce-I IrnIse I-I crescuse.
Nu Lrecu muIL vreme, I IuL c murI I cIugruI. I
ngrop George I pe ucesLu, cu LouL evIuvIu. ApoI, dup ce
muI pIunse I se muI LunguI o Loun, se IoLr s Ius Iu
Iume; ccI nu-I muI pIceuu IocurIIe uceIeu, unde murIse
m-su I prInLeIe su ceI duIovnIcesc.
Apuc I eI pe crureu ce o vzu muI uproupe I se Is pe
dunsu u-I scouLe orIunde vu voI eu, dup ce-I ncIeIbr
un rund de IuIne cu de urs, uIcLuILe dIn nILe pIeI de vuIpe
ce gsI n poduI cIIIIoureI, unde ezuse eI cu pusLnIcuI.
Merse ce merse pe uceu poLec, pun ce vzu c copucII
ncep u se rrI, upoI se cobor n nILe cumpII cu IeI de IeI
de buruIenI. MuI merse o bucuL de Ioc I InLr nLr-o ceL-
uLe.
Se ume(I I se IusLucI cund se vzu ncongIuruL de o
muI(Ime de Iume, I-I usurzIse zgomoLuI ce se Iceu n uceI
oru. Mergeu, I nIcI eI nu LIu unde se duce. Dup ce-I
venI n sIm(IrI dIn ume(euI, I (Inu IIreu I, Iuundu-I In-
Imu n dIn(I, ncepu u umbIu, uILundu-se prIn LouLe
prvIIIIe I mIrundu-se de LouLe ceIeu ce vedeu. Se (Ineu
Iumeu dup dunsuI cu dup urs. PusmILe unde eru
mbrcuL cu neoumenII. Duc coIInd o mure purLe dIn
oru, ujunse Iu o IIerrIe, I ucoIo, vzund I buzdugune,
InLr I ceru s-I deu I IuI o subIe I un buzdugun.
- AIege-(I de cure poILeLI, I rspunse negusLoruI.
Dup ce uIese un sbIoI ce de ubIu oumenII ceIIuI(I I
(Ineu n mun I un buzdugun nprusnIc, voI s pIece.
- PILeLe nLuI, bIe(u, I upoI s pIecI.
- Ce vu s zIc uceeu s pILesc? nLreb dunsuI.
- ucu s ne LocmIm, I s-mI duI bunI cu cuL ne-om nvoI.
- Ce esLe uceeu bunI? muI nLreb eI.
NegusLoruI, vzund c ure u Iuce cu ursuI dIn pdure, I
descIIse cupuI I-I Icu s prIceup cum merg IucrurIIe
prIn orue.
Se mIr George deocumduL de LouLe nugodeIe ce-I LoL
povesLeu negusLoruI; upoI, ducu vzu c n-ure ncoLro, ceru
s sIujeusc IIeruruIuI penLru subIe I buzdugun.
Se nvoIr, decI, cu penLru ucesLe IucrurI s sIujeusc un
un I uu se bg ucenIc.
scusIn(u IuI George ujunsese de povesLe: unde uI(II nu
puLeuu Iuce uneIe IucrrI de IIerrIe nIcI n LreI unI, eI nLr-
o jumLuLe de un Iucru cu o cuII vecIe. BurosuI ceI mure
pe cureIe nIcI LreI oumenI nu-I puLeu rIdIcu, eI se jucu cu
dunsuI. $I Lo(I se Lemeuu de eI.
Ducu I mpIInI unuI, se muI bg pe un un, cu s-I deu
IIer I crbunI s-I Iureusc eI o subIe I un buzdugun,
dup poILu InImII suIe. mpIInIndu-se I ucesL un, sLpunuI
poruncI s-I deu IIer I crbunI. CuIIu ceu muI mure,
Lemundu-se s nu-I Iu IocuI, I pusese gund ru I cuLu
cum s Iuc s-I prpdeusc.
I spuse, decI, c IIer esLe desLuI, dur nu sunL crbunI de
ujuns, cI s se duc Iu pdureu neugr s-I Iuc, ccI de
ucoIo uduc I eI. AceusLu nu eru udevruL. AcoIo, Iu pdureu
neugr, se IscodIse o scorpIe cure omoru pe orIcIne mergeu
n uceu pdure, I de uceeu I LrImILeu pre dunsuI ucoIo, cu
s se prpdeusc.
George nu LIu de uneIe cu ucesLeu. EI eru cu InImu
curuL I Ir I(rnIcIe. I uIese dIn prvIIu sLpunuIuI
su o subIe rmus de Iu NovucI, pe cure o psLru n
prvIIe cu pe un odor dIn vecIIme, Iu nILe burdue murI
penLru crbunI, IcuLe dIn dou pIeI de bIvoI I pIec s-I
Iuc crbunI n pdureu neugr. Merse ce merse I,
ujungund Iu un suL, nLreb c ncoLro se uII pdureu
neugr. Cum uuzIr sLenII, ncepur s-I Iuc cruce I s-
I scuIpe n sun de IrIc. ApoI I spuser LouL IreLenIu cu
scorpIu.
George Ie LIe cuvunLuI I Ie zIse:
- Duc nu voI(I u-mI spune, nceLu(I cu usLIeI de purus-
covenII ce n-uu seumn.
OumenII, duc I vzur uLuL de n(esLuL, I urLur dru-
muI I-I Isur s se duc unde I vu duce orundu IuI.
Ajungund Iu pdure, LIe cu subIu o mure muI(Ime de co-
pucI, dIn curI Icu o grmud de nu-I puLeu du nImenI de
seum I I puse Ioc.
SLund pe Iung Ioc, sIm(I c un ourecure Iucru, un IeI de
sorbILur I Lrgeu I I LoL mIcu dIn Ioc; se nLourse; cund,
ce s vezI? unde veneu, mre, verIcuIe, usupru IuI
nbdIousu de scorpIe, I LoL sugeu vzduIuI, cu s Lrug
nLr-nsu I pe bIeLuI George. AcesLu, cum vzu ce pIcInL I
se pregLeLe, nIIpse subIu n pmunL, se propLI nLr-nsu I
rmuse necIInLIL. AsLIeI uLepLu eI I prIvegIeu s vuz ce
ure s I se nLumpIe. ScorpIu, cum venI, deLe cu coudu I rI-
sIpI IocuI, upoI se repezI usupru IuI George cu s-I sourb
pre eI. VoInIcu(uI de George unde smucI oduL subIu dIn
pmunL I, muI IuLe decuL uI gundI, o uduse I LIe n dou
scorpIu.
ApoI se Iu dup dunsu, cure Iugeu cLre scorburu unde
vIe(uIu, I, ujungund-o, I LIe cupuI. ALuLu sunge moIoruL
curse dIn spurccIuneu de scorpIe, ncuL se uIcLuI o buIL.
Cund eru s se nLourc nLr-uIe suIe, deoduL uuzI un
gruI duIce cure I vorbeu I-I zIceu pre nume.
Cund se uIL, ce s vuz? o psrIc drguIIc I
IrumuIc sLu pre o rumur I-I zIceu:
- GeorgI( ceI vILeuz, spre muI(umIre c mI-uI scpuL pe
uI meI de Iu pIeIreu ucesLeI scorpII necuruLe, cure n Lo(I
unII mI sorbeu puII, Le sILuIesc s Le scuIzI n sungeIe
ucesLeI IIur bIesLemuLe I nIcI un ru nu se vu muI uLInge
de LIne n LouL vIu(u Lu, I s nu muI uI IrIc de nImenI,
uIur de Dumnezeu.
VoInIcuI de George Icu precum I nv( psrIcu; cund
IeI dIn scIdLoure, psrIcu vzu pe spInureu IuI George
IIpIL o Irunz de copucI I-I zIse:
- George, (I-u muI rmus un Iocor pe LrupuI Lu supus Iu
meLeIne; dur, duc Le veI pzI bIne, Iubur s n-uIbI.
ApoI voInIcuI, punund cupuI scorpIeI nLr-un burduI, I
n ceIIuIL crbunII ce Icuse, se nLourse Iu prvIIu
sLpunuIuI su, I Iu IIeruI penLru cure muncIse un un I
se puse u-I IurI o subIe I un buzdugun. Dup ce Ie
IsprvI, I ncerc subIu, dund cu dunsu nLr-un drug de
IIer, I se rupse n dou; o Iepd I, Iuund buzdugunuI, I
urunc n sIuvu ceruIuI, I cund czu jos se LurLI; I Iepd I
pe ucesLu.
Acum ce s Iuc? SLu n Ioc I IIuIeru u pugub. ToL
gundIndu-se, I uduse umInLe u II vzuL, n codruI unde u
crescuL eI, un IIer gros nIIpL n pmunL. Se duse LocmuI
ucoIo. Cund se upuc s-I scouL, ce s vezI? IIeruI nu eru
nIIpL, cI eru o vun dIn mun(I. Se upuc de eI, I Lruse, I
smucI, I rsucI, pun ce, rupund vunu, o smuIse I o Iu Iu
spInure cu un voInIc ce eru, se nLourse Iu prvIIe I IzbuLI
u-I Iuce o subIe I un buzdugun curI s-I IIe LovurI
nedespr(I(I.
Dup uceeu se duse cu LovurII sI Iu IunLunu boLezuIuI
I Ie boLez, punund sbIeI numeIe de BuImuL ujuLLoruI
meu, I buzdugunuIuI OmoruLoruI vrjmuIIor meI; upoI se
nLourse IurI Iu prvIIe cu s-I Iu zIuu bun, IIIndc voIu
s pIece s-I cuuLe prIn(II.
Cund se nLourse Iu prvIIe, gsI pe Lo(I mor(I buLenI.
PusmILe eI, n IIpsu IuI, cuLur n burduIuI su, I deLe
pesLe cupuI scorpIeI. Cu(I o vzur, Lo(I murIr. Ducu vzu
uu, I pru ru; dur n-uvu ce Iuce.
eI pe pourL uIur I pIec. Pe drum se nLuInI cu un
ucenIc cureIe nu Iusese ucoIo cund umbIuse cIIIIe n
burduIuI IuI George. AcesLu, cum I vzu, se duse Iu dunsuI
s-I Iu zIuu bun.
- Du unde Le ducI, nene George?
- ucu, unde oI vedeu cu ocIII I m vu IumInu Dum-
nezeu.
- u-m I pe mIne cu d-Lu, neu George, se rug ucenIcuI.
- us-m n puce, c n-um eu sIngur unde s-mI pIec
cupuI, durmILe s-mI Iuu I IIcIeuuu dup mIne!
PIecund George I mergund sIngur, sIngureI, se ubLu
nLr-un coInIc s Iuc un popus, cund IuL I bIuLuI cu cure
ucenIcIse c vIne I se ueuz Iung dunsuI. PusmILe, se Iu-
use dup eI I, cuL coIeu, I urmrI pun I ujunse.
- Dur usLu, m? I zIse George.
- uL-m I eu, rspunse ucenIcuI. Ce? ducu n-uI vruL s
m IeI, socoLeLI c eu n-um puLuL s m (In de dumneuLu?
Dup ce ruse nI(eI George I, Icundu-I-se mII de dru-
gosLeu ce-I urLu bIuLuI, se ndupIec s-I Iu, zIcundu-I:
- Ducu esLe uu, Lovur s-mI III.
ApoI IungI pusuI Iu drum, I uIde, uIde, LreI zIIe I LreI
nop(I merser pun ujunse Iu o pdure mure. AcoIo sLLur
s se muI odIIneusc I s I mbuce cuLe cevu. Pe cund
sLuu eI ucoIo, uuzIr o guI(Lur de porc I LoLdeoduL I
vzur un porc mIsLre( mure, IugInd, I un vunLor
uIergund dup dunsuI cIure, Iur dup vunLor se Iuuse un
uIL porc I muI nprusnIc. VunLoruI nLInse urcuI I, cund
zbur sgeuLu, prvII IIuru sIbuLIc dIn guru creIu
guIguIu sungeIe cu dInLr-o sucu.
ALuncI IIuru de Iu urm, unde se repezI o duL I dInLr-o
srILur Iu Iung cuIuI de vunLor, cruIu I I vrs mu(eIe,
sIuIIndu-I burLu cu coI(II IuI ceI grozuvI. VunLoruI czu
mormun de pe cuI I, pe cund porcuI ceI mIsLre( umbIu s-I
Iuc mIcI buc(I, George ceI voInIc srI de ucoIo de unde
eru I, muI IuLe decuL gunduI, Iu Iung vunLoruI ceI
nenorocIL, cu subIu gouI n mun. DInLr-o IovILur Icu n
dou spurcuLu IIur.
n muI pu(In de o cIIp de ocII, venIr I ceIIuI(I LovurI
uI vunLoruIuI, curI rmuser nmrmurI(I de grouz pen-
Lru ceIe ce eru s se nLumpIe.
AceLI oumenI eruu dIn mpr(Iu LLune-su. EI cu Lo(II
muI(umIr IuI George penLru IzbvIreu domnuIuI Ior. ApoI
se puser Iu mus I Lruser un cIeI, de s se duc pomInu,
de bucurIe. $I IIIndc eru cuId, se dezbrcur de IuIneIe de
pe deusupru, rmuInd muI uorI. ALuncI, unuI dIn mesenI
zrI mrgeIeIe de Iu guLuI IuI George. Se deLe pe Iung
dunsuI bInIor, I cILI numeIe I-I cunoscu.
SpuInd I ceIorIuI(I mInuneu dumnezeIusc, cum se de-
scoperI mpruLuI Ior, vunLoruI ceI cu prIcInu venI Iung
dunsuI I-I zIse:
- MuI(I unI s LrIeLI, doumne I uI nosLru sLpunILor! $I
s LII c mpruLuI IocuIuI ucesLuIu u rposuL n DomnuI I
eu, sIugu nevrednIc u domnuIuI meu, I (In IocuI, pun se
vu gsI moLenILoruI su ceI pIerduL de Iu boLez. Adunureu
bLrunIIor m-u nsrcInuL cu uceusLu. Acum muI(umesc
DomnuIuI penLru ceIe ce mI s-uu nLumpIuL, c mI Le LrIm-
Ise Dumnezeu de m scpuI de Iu mourLe, ccI cunoscuI n
LIne pe IIuI uceIuI bun mpruL cure ne-u curmuIL omeneLe
uLuLu mure de unI.
George, cure cscuse guru I bIeojdIse ocIII Iu ceIe ce
spuneu vunLoruI, zIse:
- Dur de unde LI(I voI, oumenI bunI, c eu sunL IIuI
mpruLuIuI despre cure mI vorbI(I?
- MrgeIeIe de Iu guLuI Lu ne-uu spus. S IIe IuduL
numeIe DomnuIuI c um duL pesLe LIne, I de uzI nuInLe Lu
s ne curmuIeLI.
To(I mesenII se scuIur I I se ncIInur cu Iu un mpruL.
George pIec cu dunII I cu bIuLuI cu cure ucenIcIse eI,
I se duse Iu puIuLurIIe mpr(IeI.
SIur se deLe n (ur de uceusL IerIcIL nLumpIure. $I
uIergu poporImeu dIn LouLe pr(IIe, cu mIc cu mure, s vuz
pe uceIu cureIe morL u IosL I u nvIuL, pIerduL I s-u uIIuL,
Iudund numeIe DomnuIuI.
ur ducu s-u uezuL George n scuunuI LLune-su,
ncepu u pune IucrurIIe Iu cuIe, cum s meurg bIne LrebIIe.
BIuLuI cu cure ucenIcIse George ujunse s IIe munu
dreupL u mpruLuIuI, uLuL se cIopII I se sup(Ie n pu(In
vreme.
CerceLund nouI mpruL n dreupLu I n sLungu, de cum
s-u nLumpIuL pIerdereu IuI, uII IreLenIu prIcIneI dIn IIr
pun n u(, cum udIc s-u bLuL LuL-su cu LuIIurII, cum
uceLIu I-uu nIrunL ousLeu I cum mpruLuI cu uI sI, dund
dosuI, n-u muI LIuL nImIc nIcI despre dunsuI, nIcI despre
mumu su, I cum mpruLuI u IosL coprIns de muInIre I de
obId pun Iu mourLeu su, I cum u murIL nemunguIuL,
nemuIuIIund nImIcu despre dunII.
ALuncI eI uIcLuI o ceuL de oumenI LoL unuI I unuI I
pornI Iu IunLunu boLezuIuI, cu s sLurpeusc codruI de uceI
LuIIurI. Dur pun unu, uILu, cu s nu I se nLumpIe cevu ru
m-seI, socoLI muI nemerIL s poILeusc pe cpILunuI
LuIIurIIor prInLr-o curLe scrIs cu s deu drumuI
mprLeseI.
$I scrIse curLe. ur ducu vzu c oLenII IuI se cum co-
desc, prImI cerereu bIeLuIuI cu cure ucenIcIse eI, I-I LrIm-
Ise pe dunsuI.
AcesLu duc pIec, ujungund n codruI unde eru IunLunu
boLezuIuI, se pomenI nconjuruL de doIsprezece IuIducI,
curI I puser munu pe dunsuI. AceLIu cIIbzuIuu cu ce
mourLe s-I omoure; dur dup ce uuzIr c merge cu curLe
Iu cpILunuI Ior, I duser Iu dunsuI I uLepLur s vuz ce
Ie porunceLe eI.
CpILunuI ruse, dup ce cILI scrIsoureu. $I scrIse I eI
curLe n cure zIceu mpruLuIuI c ducu I e voIu s muI IIe
cu vIu(, s sLeu IocuIuI, Iur ducu I s-u uruL de u muI LrI, s
vIe s se buL c-I uLeupL; I m-seI nu-I vu du drumuI
pun nu se vu IsLovI de LoL n ncIIsoureu unde esLe bguL.
AceusL osund zIceu eI c I se cuvIne penLru nIrunLureu ce
I-u IcuL ourecund n LInere(e, neprImIndu-I u-I II so(, cund
u ceruL-o de Iu prIn(II eI, Iucru penLru cure s-u I IcuL eI
IuIduc.
Pun s vIe cu rspunsuI, cpILunuI de IuIducI puse de
LIe un curcun, I IrIpse I-I LrImIse mprLeseI, zIcundu-I
s mnunce ceu muI de pe urm muncure bun, ccI eI ure
s se IupLe cu IIuI eI, mpruLuI, pe cure Ir dour I pouLe
ure s-I omoure. AcesLu esLe, zIceu eI, pomunu ce Iuce IIuIuI
eI, ccI dup ce vu pIerI, nu vu muI uveu cIne s-I Iuc
pomun.
mprLeusu, cum uuzI c LrIeLe IIuI eI I c esLe
mpruL Iu mpr(Iu LLune-su, nIcI c se uLInse de curc-
un, cI LrImIse rspuns cpILunuIuI de LuIIurI c eu, cum u
LrIL douzecI I puLru de unI numuI cu puIne I up, vu LrI
I de ucI nuInLe, pun ce Dumnezeu, cure cunouLe LouLe us-
cunsurIIe InImeI I LIe nevInov(Iu eI, o vu munLuI de
ucesLe muncI de curI nu esLe vrednIc.
George se cLrnI de munIe cund vzu necuvIIncIousu
purLure u IuIducuIuI I poILIreu ceu vrednIc de rus ce-I
Iceu.
ALuncI pornI cu ceuLu IuI ceu uIeus I se oLrur cu nIcI
n rupLuI cupuIuI s nu se nLourc ucus Ir m-su, pen-
Lru cure se bucuru, uuzInd c nc LrIeLe.
ToL uLuncI, cpILunuI de LuIIurI I udun ceuLu nLr-o
cuI sub nILe drmLurI de zIdurI ce se uIIuu n munLeIe
uceIu I unde eru IocuIn(u Ior, I se puse u cInu. Pe cund eI
beuu I se veseIeuu, vorbInd verzI I uscuLe I bLundu-I
jos de scrIseIe mpruLuIuI I de rspunsuI mprLeseI, o
duL se despIc zIduI I se IvI o umbr, cure puse pe mus
dou IumunrI uprInse de pIuLr, o curLe I o cIeIe. ApoI
umbru se Icu nevzuL. TuIIurII rmuser cu scrII pe
preLe I Lcur muIc. Se puLeu uuzI muscu zburnuInd,
uLuLu IInILe I Lcere se Icu.
CpILunuI Iu curLeu, I rupse peceLeu, o descIIse I cILI:
"IruI neIegIuIrIIor LuIe s-u sIurIL. GIusuI nenorocI(IIor
pe cure Ir mII I-uI jerLIIL s-u uuzIL Iu cer. SungeIe ceI
nevInovuL ce uLuLu mure de LImp uI vrsuL cere rspILIre.
ELI bIesLemuL. n uscunzLoureu ce esLe n coI( Iu dreupLu,
I pe cure Lu n-uI LIuL-o, esLe o ucIour pe cure o vesI de-
scoperI cuLund-o cu unu dIn ucesLe IumunrI. u cIeIu ce (I
s-u pus pe mus I o descIIde. n uceusL uscunzLoure veI
gsI nILe IuIne I podoube de mprLeus, pe curI Ie veI
du nenorocILeI mprLese, mumu IuI George, s se
mbruce cu eIe. Eu Le vu IerLu penLru LrudeIe I cIInurIIe ce
I-uI prIcInuIL de sunL ucum douzecI I puLru de unI. n
ceIIuIL sIpe(eI veI gsI o pIeIe de urs I un Iun( cu cure pIeIe
Le veI mbrcu Lu, ccI urs uI s rmuI pun (I veI IspI
pcuLeIe. mprLeusu Le vu duce de Iun( I Le vu du n munu
mpruLuIuI. $I s nu cuLezI u Iuce n uIL cIIp, ccI munIu
ceruIuI vu cdeu pesLe LIne I muI ngrozILoure".
u cILIreu ucesLeI scrIsorI, cpILunuI rmuse cu IovIL de
LrsneL. $I neuvund ncoLro, scouse LouLe uvu(IIIe ce
udunuse de cund LuIIreu I Ie Icu dousprezece pr(I,
deopoLrIv, pe curI Ie mpr(I Iu ceI doIsprezece LovurI uI
sI. AceLIu, dup ce-I Iuur zIuu bun de Iu cpILunuI Ior,
se mprLIur cu puII de poLurnIcIe, cureI pre unde.
ur eI, cpILunuI, descIIse sIpe(eIeIe I uII LouLe ceIeu,
nLocmuI precum I zIceu curLeu. u IuIneIe I podoubeIe
de mprLeus I Ie deLe mumeI IuI George, cu s se
mbruce cu eIe. AceusLu prImI bucuros, ccI IuIneIe de pe
dunsu se IrLnIser, se mucezIser I se puLrezIser,
rmuInd muI gouI. ApoI I ceru IerLcIune penLru reIeIe
ce-I Icuse eI, pe cure IerLcIune o I dobundI, IIIndc
mprLeusu uveu o InIm IourLe bun.
Dup ce cpILunuI de LuIIurI se mbrc n pIeIeu de urs,
cure se IIpI de LrupuI su cu I cund ur II IosL de ucoIo,
mprLeusu I Iu de Iun( I se ndrepL cLre scuunuI IIuIuI
su.
Pe drum se nLuInI cu George, cure veneu, mre, cu un
Ieu, I cIure pe un oImuIeun sIreup de muncu Ioc. George
eru cu subIu IuI, ce o (Ineu gouI n mun. Mum-su, cum I
vzu, I cunoscu, ccI eru IeIL LuL-su, I se ncIIn IuI cu
unuI mpruL.
George se deLe jos de pe cuI I mbr(Iuse pe
mprLeusu cu pre mumu IuI, dup ce uII cIne esLe.
Mum-su I spuse cum Dumnezeu, cunoscundu-I
nevInov(Iu, u IzbvIL-o preIcund n urs pe prIgonILoruI eI.
ApoI deLe pe urs de Iun( n munu mpruLuIuI. AcesLu se
nduIoI de osundu IuI I-I deLe drumuI, zIcundu-I:
- DesLuI (I esLe (Ie urgIu dumnezeIusc. Du-Le I cuL de-
(I IspeLe pcuLeIe.
UrsuI nLr-o cIIp de ocII se Icu nevzuL, InLrund n
codru.
ur mpruLuI, cu mum-su, cu credIncIosuI I cu osLuII
sI se nLourser Iu scuunuI mpr(IeI, muI(umInd IuI
Dumnezeu penLru LouLe urLrIIe IuI.
$I domnIr n puce I n IInILe pun ce, vrund Dum-
nezeu, I-u muLuL dIn Iumeu uceusLu.
ur nLumpIrIIe Ior uu rmus de povesLe I vor rmuneu
n veucuI veucuIuI.
ncIecuI p-o eu eLc.
o. Greoceuno
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL un mpruL I se numeu mpruLuI Rou. EI eru
IourLe muInIL c, n zIIeIe IuI, nILe zmeI Iuruser soureIe I
Iunu de pe cer.
TrmIse decI oumenI prIn LouLe (rIIe I rvue prIn
orue, cu s deu de LIre LuLuror c orIcIne se vu gsI s
scou( soureIe I Iunu de Iu zmeI, uceIu vu Iuu pe IIIe-su de
nevusL I nc jumLuLe dIn mpr(Iu IuI, Iur cIne vu
umbIu I nu vu IzbundI nImIc, uceIu s LIe c I se vu LIu
cupuI.
MuI(I voInIcI se poLrIcIIser seme(Indu-se cu uurIn(
c vu scouLe Iu cupL o usemeneu nsrcInure; I cund Iu
Lreub, Iu( n sus, Iu( n jos, du dIn coI( n coI( I nu LIu de
unde s-o nceup I unde s-o sIureusc, vezI c nu LouLe
muLeIe Iuc mIere. mpruLuI ns se (Inu de cuvunL.
Pe vremeu uceeu, se uIIu un vILeuz pre nume Greuceunu.
AuzInd I eI de IgduIn(u mprLeusc, ce se gundI, ce se
rzgundI, c numuI I Iu InImu n dIn(I, ncumeLundu-se
pe ujuLoruI IuI Dumnezeu I pe voInIcIu su, I pIec I eI Iu
mpruLuI s se ncIIne cu sIujbu. Pe drum se nLuInI cu doI
oumenI pe curI sIujILorII mprLeLI I duceu Iu mpruLuI
cu s-I LuIe, penLru c IugIser de Iu o bLIIe ce o uvusese
mpruLuI ucesLu cu nILe gudIne. EI eruu LrILI, bIe(II ou-
menI, dur Greuceunu I munguIe cu nILe vorbe uu de
duIcI, ncuL Ie muI venI nI(Ic InIm, c eru I meLer Iu
cuvunL Greuceunu nosLru.
EI I puse ndejdeu n nLumpIureu uceusLu I I zIse:
"mI voI ncercu norocuI. De voI IzbuLI s ndupIec pe
mpruLuI u IerLu pe uceLI oumenI de Iu mourLe, m voI
ncumeLu s m nsrcInez I cu ceuIuIL Lreub; Iur de nu,
snLuLe bun! M voI duce de unde um venIL. AsLu s IIe
n norocuI meu; nIcIoduL nu sLrIc cInevu s Iuc o
ncercure".
$I usLIeI, poILorIndu-I uneIe cu ucesLeu, uIde, uIde,
ujunge Iu curLeu mprLeusc.
nI(Iundu-se Iu mpruLuI, uLuLeu I povesLI, uu cuvInLe
bune I duIcI scouse I uLuLu meLeug puse n vorbIreu su,
ncuL I mpruLuI crezu c pe nedrepL ur II s omoure pe
uceI oumenI; c muI de IoIos I-ur II IuI s uIb doI supuI
muI muIL, I c muI mure vu II vuzu IuI n Iume de s-ur urLu
mIIosLIv cLre popor.
Nu muI puLur oumenII de bucurIe cund uuzIr c
Greuceunu u mgIIsIL pe mpruLuI pun nLr-uLuLu, ncuL I-
u IcuL s-I IerLe. MuI(umIr IuI Greuceunu dIn LouL InImu
I I IgduIr c LouL vIu(u Ior se vor rugu IuI Dumnezeu
penLru dunsuI cu s meurg dIn Izbund n Izbund, ceeu ce
I Icur.
AceusL Izbund o Iu drepL semn bun, I Greuceunu,
mergund u douu our Iu mpruLuI, grI cu cuvInLeIe IuI
mIerouse ceIe urmLoure:
- MrILe doumne, s LrIeLI nLru muI(I unI pe IumInuLuI
scuunuI ucesLeI mpr(II. MuI(I voInIcI s-uu IeguL cLre
mrIu Lu s scouL de Iu zmeI soureIe I Iunu pe cure Ie-u
IrpIL de pe cer, I sLIu c cu mourLe uu murIL, IIIndc n-uu
puLuL s-I ndepIIneusc IegmInLeIe ce uu IcuL cLre
mrIu Lu. $I eu, mrILe doumne, cugeL u m duce nLru
cuLureu ucesLor LuIIurI de zmeI, I mI-ur II voIu s-mI
ncerc I eu norocuI, dour-dour vu du Dumnezeu s ujun-
gem u puLeu pedepsI pe uceI bIesLemu(I de zmeI, penLru
nesocoLILu Ior ndrzneuI. Dur III-mI mIIosLIv I mun de
ujuLor.
- DruguI meu Greucene, rspunse mpruLuI, nu poL s
scIImb nIcI o IoL, nIcI o cIrL dIn IoLrureu meu. $I
uceusLu nu penLru uILcevu, cI numuI I numuI penLru c voI-
esc s IIu drepL. PoruncIIe meIe voI s IIe unu penLru LouL
mpr(Iu meu; Iu mIne prLInIre nu esLe scrIs.
Vzund sLuLornIcu IoLrure u mpruLuIuI I drepLuLeu
ceIor vorovILe de dunsuI, Greuceunu cuvunL cu gIus
voInIcesc:
- Ie, mrILe mpruLe, cIIur de u LI c voI pIerI, LoL nu
m voI Isu pun nu voI duce Iu cupL bun surcInu ce mI
Iuu de bun-voIu meu.
Se nvoIr, I presLe cuLevu zIIe I pIec, dup ce puse Iu
cuIe LoL ce gsI c e bIne s Iuc, cu s scupe cu Iu(u curuL
dIn uceusL nLreprIndere.
Greuceunu Iu cu dunsuI I pe IruLeIe su I merse,
merse, merse cuIe Iung, deprLuL, pun ce ujunse Iu
uuruI-pmunLuIuI, cu cure eru IruLe de cruce. AcesL Iuur,
IIInd ceI muI mure meLer de pe pmunL, eru I nzdrvun.
AIcI se oprIr I poposIr. TreI zIIe I LreI nop(I uu sLuL
ncIII nLr-o cmur Greuceunu cu uuruI-pmunLuIuI I
se sILuIr.
$I, dup ce se odIInIr cuLevu zIIe I muI pInuIr ceeu ce
eru de IcuL, Greuceunu I IruLe-su o Iuur Iu drum.
nduL dup pIecureu GreuceunuIuI, uuruI-pmunLuIuI
se upuc I Icu cIIpuI IuI Greuceunu numuI I numuI dIn
IIer, upoI poruncI s urz cunI(u zIuu I noupLeu I s (In
cIIpuI ucesLu Ir curmure n Ioc.
ur Greuceunu I IruLe-su merser cuIe Iung, I muI
Iung, pun ce II se Icu cuIeu crucI; uIcI se oprIr, se
uezur pe Iurb I Icur o gusLrIc dIn merIndeIe ce muI
uveuu, I upoI se despr(Ir, dup ce se mbr(Iur, I
pIunser cu nILe copII.
MuI nuInLe d-u se despr(I, I mpr(Ir cuLe o busmu I
se n(eIeser zIcund: "ALuncI cund busmuIeIe vor II rupLe pe
murgInI, s muI Lrug ndejde unuI de uILuI c se vor muI
nLuInI; Iur cund busmuIeIe vor II rupLe n mIjIoc, s se LIe
c unuI dIn eI esLe pIerIL". MuI nIIpse I un cu(IL n pmunL
I zIser: "AceIu dIn noI, cure s-ur nLource muI nLuI I vu
gsI cu(ILuI rugInIL s nu muI uLepLe pe ceIIuIL, IIIndc
uceusLu nsemneuz c u murIL". ApoI Greuceunu upuc Iu
dreupLu I IruLe-su Iu sLungu.
ruLeIe GreuceunuIuI, umbIund muI muIL vreme n sec,
se nLourse Iu IocuI de despr(Ire I, gsInd cu(ILuI curuL, se
puse u-I uLepLu ucoIo cu bucurIe, c vzuse soureIe I Iunu
Iu IocuI Ior pe cer.
ur Greuceunu se duse, se duse pe o poLec cure-I
scouse LocmuI Iu cuseIe zmeIIor, uezuLe unde-I n(rcuse
drucuI copIII. Duc ujunse uIcI, Greuceunu se deLe de LreI
orI pesLe cup I se Icu un porumbeI. VezI c eI uscuILuse
nzdrvnIIIe ce-I nv(use uuruI-pmunLuIuI. cundu-se
porumbeI, Greuceunu zbur I se puse pe un pom cure eru
LocmuI n Iu(u cuseIor.
ALuncI, IeInd IuLu de zmeu ceu mure I, uILundu-se, se
nLourse repede I cIem pe mum-su I pe sor-su ceu
mIc, cu s vIn s vuz mInuneu.
uLu ceu mIc zIse:
- MIcuII( I surIour, pusreu usLu gIngu nu mI se
pure ogurIIe penLru cusu nousLr. OcIII eI nu seumn u de
pusre, cI muI muIL seumn u II ocIII IuI Greuceunu ceI de
uur. Pun ucumu ne-u IosL I nou! D-uIcI nuInLe numuI
Dumnezeu s-I Iuc mII de noI I d-uI noLrI.
PusmILe uveuu zmeII cunoLIn( de vILejIu IuI
Greuceunu.
ApoI InLrur cuLeLreIe zmeouIceIe n cus I se puser Iu
sIuL.
Greuceunu numuIdecuL se deLe IurI de LreI orI presLe
cup I se Icu o musc I InLr n cmuru zmeIIor. AcoIo se
uscunse nLr-o crpLur de grInd de Iu LuvunuI cuseI I
uscuIL Iu sIuLuI Ior. Dup ce Iu n cup LoL ce uuzI, IeI
uIur I se duse pe drumuI ce duceu Iu Codru Verde I ucoIo
se uscunse subL un pod.
Cum se vede Lreubu, dIn ceIe ce uuzIse, LIu ucum c
zmeII se duseser Iu vunuL n Codru Verde I uveuu s se
nLourc unuI de cu seur, uILuI Iu mIezuI nop(II I LurLoruI
ceI mure despre zIu.
ALepLund Greuceunu ucoIo, IuL mre, c zmeuI ceI muI
mIc se nLorceu I, ujungund cuIuI Iu murgIneu poduIuI, un-
de sIorI o duL I srI nupoI de upLe puI. Dur zmeuI,
munIIndu-se, zIse:
- AI, muncu-o-ur IupII curneu cuIuIuI! Pe Iumeu usLu nu
mI-e IrIc de nImenI, numuI de Greuceunu de Aur; dur I
pe uceIu c-o IovILur I voI cuIcu Iu pmunL.
Greuceunu, uuzInd, IeI pe pod I sLrIg:
- VIno, zmeuIe vILeuz, n sbII s ne LIem, suu n IupL s
ne IupLm.
- Bu n IupL, c e muI dreupL.
Se upropIur unuI de uILuI I se Iuur Iu LrunL.
Aduse zmeuI pe Greuceunu I-I bg n pmunL pun n
genucII. Aduse I Greuceunu pe zmeu I-I bg n pmunL
pun n guL I-I LIe cupuI. ApoI, dup ce urunc IeuI
zmeuIuI I uI cuIuIuI sub pod, se puse s se odIIneusc.
Cund, n puLereu nop(II, venI I IruLeIe ceI mure uI zmeu-
IuI, I cuIuI IuI srI de upLesprezece puI nupoI. EI zIse cu
I IruLe-su, Iur Greuceunu I rspunse I IuI cu I ceIuI
dInLuI.
eInd de sub pod, se Iu Iu LrunL I cu ucesL zmeu.
$I unde mI-uduse, nene, zmeuI pe Greuceunu I-I bg n
pmunL pun Iu bruu. Dur Greuceunu, srInd repede, un-
de mI-uduse I eI pe zmeu o duL, mI-I LrunLI I-I bg n
pmunL pun n guL I-I LIe cupuI cu puIouI. Aruncundu-I
I morLcIuneu ucesLuIu I u cuIuIuI su sub pod, se puse
IurI de se odIInI.
Cund despre zorI, unde veneu, mre, veneu LuL-uI
zmeIIor, cu un LurLor, |de| cLrnIL ce eru, I cund ujunse Iu
cupuI poduIuI, srI cuIuI IuI upLezecI I upLe de puI
nupoI. Se necjI zmeuI de uceusL nLumpIure cuL un Iucru
mure, I unde rcnI:
- AI, muncure-ur IupII curneu cuIuIuI; c pe Iumeu usLu
nu mI-e IrIc de nImeneu, dour de Greuceunu de Aur; I
nc I pe ucesLu numuI s-I Iuu Iu ocII cu sgeuLu I I voI
cuIcu Iu pmunL.
ALuncI, IeInd I Greuceunu de sub pod, I zIse:
- DeI! zmeuIe vILeuz, vIno s ne buLem, n sbII s ne
LIem, n suII(I s ne IovIm, orI n IupL s ne IupLm.
SosI zmeuI I se Iuur Iu bLuIe: n sbII se bLur ce se
bLur I se rupser sbIIIe; n suII(I se IovIr ce se IovIr I
se rupser suII(IIe; upoI se Iuur Iu IupL: se zguduIuu unuI
pre uILuI de se cuLremuru pmunLuI; I sLrunse zmeuI pe
Greuceunu o duL, dur ucesLu, bgund de seum ce ure de
gund zmeuI, se umII I se ncord n vIne I nu p(I nImIc,
upoI Greuceunu sLrunse o duL pe zmeu, LocmuI cund eI nu
se uLepLu, de-I puruI ouseIe.
Au IupL nIcI c s-u muI vzuL. $I se IupLur, I se
IupLur, pun ce ujunse vremeu Iu nmIezI, I osLenIr.
ALuncI Lrecu pe dusupru Ior un corb cureIe se Iegnu prIn
vzduI I cuLu Iu IupLu Ior. $I vzundu-I, zmeuI I zIse:
- CorbuIe, corbuIe, pusre cernIL, udu-mI Lu mIe un cIoc
de up I-(I voI du de muncure un voInIc cu cuIuI IuI cu LoL.
ZIse I Greuceunu:
- CorbuIe, corbuIe, mIe s-mI uducI un cIoc de up duIce,
ccI eu (I-oI du de muncure LreI IeurI de zmeu I LreI de cuI.
AuzInd corbuI ucesLe cuvInLe, uduse IuI Greuceunu un
cIoc de up duIce I I usLumpr seLeu; ccI nseLouser,
nevoIe mure. ALuncI Greuceunu muI prInse Iu suIIeL, I,
mpuLernIcIndu-se, unde rIdIc, nene, o duL pe zmeu, I
LrunLIndu-mI-I I bg n pmunL pun n guL I-I puse pI-
cIoruI pe cup, (Inundu-I uu. ApoI I zIse:
- Spune-mI, zmeuIe spurcuL, unde uI uscuns Lu soureIe I
Iunu, ccI uzI nu muI uI scpure dIn munu meu.
Se codeu zmeuI, ngunu verzI I uscuLe, dur Greuceunu I
muI zIse:
- Spune-mI-veI orI nu, eu LoL Ie voI gsI, I nc I cupuI
reLezu-(I-I-voI.
ALuncI zmeuI, LoL muI ndjduIndu-se u scpu cu vIu(
ducu I vu spune, zIse:
- n Codru Verde esLe o cuI. AcoIo nunLru sunL
ncIIse. CIeIu esLe degeLuI meu ceI mIc de Iu munu
dreupL.
Cum uuzI Greuceunu uneIe cu ucesLeu, I reLez cupuI,
upoI I LIe degeLuI I-I Iu Iu sIne.
DeLe corbuIuI, dup IgduIuI, LouLe sLurvurIIe, I,
ducundu-se Greuceunu Iu cuIu dIn Codru Verde, descIIse
uu cu degeLuI zmeuIuI I gsI ucoIo soureIe I Iunu. u n
munu dreupL soureIe I n ceu sLung Iunu, Ie urunc pe
cer I se bucur cu bucurIe mure.
OumenII, cund vzur IurI soureIe I Iunu pe cer, se
veseIIr I Iudur pe Dumnezeu c u duL uLuLu LrIe IuI
Greuceunu de u IzbundIL mpoLrIvu mpIeII(u(IIor vrjmuI
uI omenIrII.
ur eI, muI(umIL c u scos Iu bun cupL sIujbu, o Iu Iu
drum, nLorcundu-se nupoI.
GsInd pe IruLe-su Iu semnuI de nLroIocure, se
mbr(Iur I, cumprund doI cuI ce mergeuu cu sgeuLu
de IuLe, nLInser pusuI Iu drum cu s se nLourc Iu
mpruLuI.
n cuIe, deLe pesLe un pr pIIn de pere de uur. ruLeIe
GreuceunuIuI zIse c ur II bIne s muI poposeusc pu(In Iu
umbru ucesLuI pr, cu s muI rsuIIe I cuII, Iur pun unu,
uILu s cuIeug I cuLevu pere, spre u-I muI momI Ioumeu.
Greuceunu, cure uuzIse pe zmeouIce ce pInuIser, se nvoI
u se odIInI; dur nu Is pe IruLe-su s cuIeug pere, cI
zIse c Ie vu cuIege eI. ALuncI Lruse puIouI I IovI pruI Iu
rdcIn. Cund, ce s vezI d-Lu? unde ncepu u curge nILe
sunge I venIn scurbos I un gIus se uuzI dIn pom, zIcund:
- M muncuI IrIpL, Greucene, precum uI muncuL I pre
brbuLuI meu.
$I nImIc nu muI rmuse dIn uceI pr, decuL pruI I
cenue; Iur IruLe-su ncremenI de mIrure, neLIInd ce
sunL LouLe ucesLeu.
Dup ce pIecur I merser ce merser, deLer presLe o
grdIn IourLe Irumous cu IIorI I cu IIuLureI I cu up
IImpede I rece.
ruLeIe GreuceunuIuI zIse:
- S ne oprIm uIcI nI(eI, cu s ne muI odIInIm cIorII.
ur noI s bem nI(Ic up rece I s cuIegem IIorI.
- Au s Iucem, IruLe, rspunse Greuceunu, duc uceusL
grdIn vu II sdIL de muInI omeneLI I duc uceI Izvor vu
II IsuL de Dumnezeu.
ApoI, Lrgund puIouI, IovI n LuIpInu uneI IIorI cure se
preu muI Irumous I o cuIc Iu pmunL; dup uceeu
mpunse I n IunduI IunLuneI I u murgInIIor eI, dur n Ioc
de up ncepu u cIocoLI un sunge moIoruL, cu I dIn LuIpInu
IIorII, I umpIu vzduIuI de un mIros gre(os. PruI I (run
rmuse I dIn IuLu ceu muI mure de zmeu, ccI eu se Icuse
grdIn I Izvor cu s nvenIneze pe Greuceunu I s-I
omoure.
$I scpund I d-uceusL pucosLe, ncIecur I pIecur Iu
drum, repede cu vunLuI; cund ce s vezI d-Lu? Unde se Iu-
use dup dunII scorpIu de mum u zmeouIceIor cu o IuIc
n cer I cu uILu n pmunL cu s ngII( pe Greuceunu I
muI muILe nu; I uveu de ce s IIe cLrnIL I umruL: cc
nu muI uveu nIcI so(, nIcI IeLe, nIcI gInerI.
Greuceunu sIm(Ind c s-u IuuL dup dunII zmeouIcu ceu
bLrun, zIse Ir(In-su:
- u Le uIL, IruLe, nupoI I spune-mI ce vezI.
- Ce s vz, IruLe, I rspunse eI, IuL un nor vIne dup
noI cu un vurLej.
ALuncI deLe bIce cuIIor curI mergeuu repede cu vunLuI I
IIn cu gunduI; dur Greuceunu muI zIse o duL IruLeIuI su
s se uILe n urm. AcesLu I spuse c se upropIe noruI cu o
IIcruIe; upoI, muI Icund un vunL cuIIor, ujunser Iu
uuruI-pmunLuIuI.
AcI, cum descIecur, se ncIIse n IurILe. Pe urmu Ior
Iucu I zmeouIcu. De-I ujungeu, I prpdeu! NIcI oscIor nu
muI rmuneu dIn eI. Acum ns n-uveu ce Ie muI Iuce.
O nLourse ns Iu IreLIIc: rug pe Greuceunu s Iuc o
guur n preLe cu mcur s-I vuz n Iu(. Greuceunu se
preIcu c se ndupIec I Icu o guur n preLe. Dur
uuruI-pmunLuIuI se u(Ineu cu cIIpuI IuI Greuceunu ceI
de IIer, ce ursese n Ioc de sreu scunLeI dIn eI. Cund
zmeouIcu puse guru Iu sprLur cu s sourb pe Greuceunu,
uuruI-pmunLuIuI I bg n gur cIIpuI de IIer rou cu Io-
cuI I I-I vur pe guL. Eu, ngIIor(! ngII(I I pe Ioc I crp.
Nu Lrecu muIL I sLurvuI zmeouIceI se preIcu nLr-un
munLe de IIer I usLIeI scpur I de dunsu.
uuruI-pmunLuIuI descIIse uu IurILeI, IeI uIur I se
veseIIr LreI zIIe I LreI nop(I de uu mure Izbund. EI muI
cu seum eru nebun de bucurIe penLru munLeIe de IIer.
ALuncI poruncI cIIIIor s Iuc IuI Greuceunu o cru( cu
LreI cuI cu LoLuI I cu LoLuI de IIer. Dup ce Iur guLu, suII
usupru Ior I Ie deLe duI de vIu(.
uundu-I zIuu bun de Iu IruLe-su de cruce, uuruI-
pmunLuIuI, Greuceunu se urc n Lrsur cu IruLe-su ceI
bun I pornI Iu Rou-mpruL cu s-I prIImeusc rspIuLu.
Merse, merse, pun ce II se nIurcI cuIeu. AcI se oprIr I
poposIr. ApoI, Greuceunu desprInse de Iu cru( un cuI I-
I deLe IruLeIuI su, cu s duc mpruLuIuI Rou vesLeu ceu
bun u sosIrII IuI Greuceunu cu Izbundu svurIL; Iur eI
rmuse muI n urm. nuInLund eI uIene, rsLurnuL n
cru(, Lrecu pre Iung un dIuvoI cIIop cureIe (Ineu cuIeu
drume(IIor cu s Ie Iuc neujunsurI. AcesLuIu I Iu IrIc s
deu pIepL cu Greuceunu, dur, cu s nu scupe nIcI eI neuLIns
de ruLuLeu IuI ceu drceusc, I scouse cuIuI dIn cupuI osIeI
de dIndrL I-I urunc depurLe n urm.
ApoI LoL eI zIse GreuceunuIuI:
- MI, verIcuIe, (I-uI pIerduL cuIuI, du-Le de (I-I cuuL.
Greuceunu srInd dIn cru(, I uIL ucoIo puIouI, dIn
greeuI. ur cund eI I cuLu cuIuI, dIuvoIuI I Iur
puIouI, upoI, uezundu-se n murgIneu drumuIuI, se deLe
de LreI orI pesLe cup I se scIImb nLr-o sLun de pIuLr.
Puse Greuceunu cuIuI Iu cupuI osIeI, I n(epenI bIne, se
urc n cru(, I pe IcI (I-e drumuI! Nu bg ns de seum
c puIouI I IIpseLe.
AscuILu(I ucum I v mInunu(I, boIerI d-vousLr, de
p(unIu bIeLuIuI Greuceunu. Un mungosIL de sIeLnIc d-uI
mpruLuIuI Rou se IugduIse dIuvoIuIuI, duc I vu Iuce s
Iu eI pe IuLu mpruLuIuI. Bu nc I roduI csLorIeI suIe I
ncIInuse ucesLuI necuruL. mpIeII(uLuI LIu c Greuceunu,
Ir puIo, eru I eI om cu Lo(I oumenII. PuLereu IuI n puIo
eru; Ir puIo eru necunoscuL. I Iur puIouI I-I deLe be-
cIsnIcuIuI de sIeLnIc.
AcesLu se nI(I Iu mpruLuI I I ceru IuLu, zIcund c eI
esLe ceI cu Izbundu ceu mure.
mpruLuI I crezu, vzundu-I I puIouI, I ncepuser u
pune Iu cuIe ceIe spre cununIe. Pe cund se pregLeu Iu
curLe, penLru nunLIreu IIIceI mpruLuIuI cu voInIcuI ceI
mIncInos ce zIceu c u scos soureIe I Iunu de Iu zmeI, vIne
I IruLeIe GreuceunuIuI cu vesLeu c Greuceunu ure s
soseusc n curund.
SIeLnIcuI ceI puIuvuLIc, cum uuzI de unu cu uceusLu,
merse Iu mpruLuI I zIse c uceIu esLe un umgILor I Lre-
buIe pus Iu ncIIsoure. mpruLuI I uscuIL. ur sIeLnIcuI
umbIu d-u-ncuLeIeu, zorInd s se Iuc muI curund nunLu, cu
gund c, duc se vu cununu oduL cu IuLu mpruLuIuI, upoI
pouLe s vIn o suL de GreucenI, c n-ure ce-I muI Iuce,
Iucru IIInd sIurIL.
mpruLuIuI ns nu-I preu pIcu zoruI ce du sIeLnIcuI
penLru nunL, I muI LrgI IucrurIIe.
Nu Lrecu muIL I IuL c soseLe I Greuceunu I,
nI(Iundu-se Iu mpruLuI, ucesLu nu LIu nLre cure s
uIeug.
Credeu c ucesLu s IIe Greuceunu, dur nu-I puLeu du
seum de cum puIouI IuI Greuceunu se uII n munu sIeL-
nIcuIuI. ALuncI bg de seum I Greuceunu c-I IIpseLe
puIouI I LocmuI ucum I venI n mInLe penLru ce nu vzuse
eI sLunu de pIuLr decuL dup ce-I gsIse cuIuI de Iu osIe I
se nLorceu Iu cru( cu dunsuI. PrIcepu eI c nu e Iucru
curuL.
- mpruLe preuIumInuLe, zIse eI, LouL Iumeu LIe c eLI
om drepL. Te rog s-mI IucI I mIe drepLuLe. MuIL uI
uLepLuL, muI uLeupL, rogu-Le nc pu(In I veI vedeu cu
ocIII udevruIuI.
PrIImI mpruLuI u muI uLepLu pun ce s se nLourc
Greuceunu. AcesLu se puse IurI n cru(u IuI cu cuI cu LoL
de IIer I nLr-un suIIeL merse, pun ce ujunse Iu sLunu de
pIuLr, ucoIo unde NecuruLuI I scosese cuIuI de Iu cru(.
- IIn( neLrebnIc I pgubILoure omenIrII, zIse eI, d-
mI puIouI ce mI-uI IuruL, ccI de unde nu, pruIuI nu se
uIege de LIne.
PIuLru nIcI c se cIInLI dIn Ioc mcur.
ALuncI Greuceunu se deLe de LreI orI pesLe cup, se Icu
buzdugun cu LoLuI I cu LoLuI de o(eI, I unde ncepu, nene,
u IovI n sLun de se cuLremuru pmunLuI. De cuLe orI du,
de uLuLeu orI cdeu cuLe o zburLur dIn pIuLr. $I IovI ce
IovI pun ce I sIrum vurIuI. ApoI deoduL ncepu sLunu
de pIuLr u Lremuru I u cere IerLcIune. ur buzdugunuI,
de ce du, d-uIu I nLe(eu IovILurIIe, I deLe, I deLe, pn o
Icu puIbere. Cund nu muI Iu n pIcIoure nImIc dIn sLunu
de pIuLr, cL prIn puIbereu ce muI rmsese, I-I gsI
Greuceunu puIouI ce-I Iuruse SuLunu.
I Iu I, Ir nIcI o cIIp de odIIn, venI I se nI(I
IurI Iu mpruLuI.
- SunL guLu, mrILe mpruLe, zIse eI, s-urL orIcuI ce
pouLe osuI IuI Greuceunu. S vIn uceI sIeLnIc neruInuL
cure u voIL s Le umgeusc, spre u ne n(eIege Iu cuvInLe.
mpruLuI I cIem.
AcesLu, duc venI I vzu pe Greuceunu cu sprInceunu
ncrunLuL, ncepu s Lremure I-I ceru IerLcIune,
spunund cum czuse n muInIIe IuI puIouI IuI Greuceunu.
Dup rugcIuneu IuI Greuceunu, dobundI IerLure I de Iu
mpruLuI, dur ucesLu I poruncI s pIur dIn mpr(Iu IuI.
ApoI scouse pe IruLeIe GreuceunuIuI de Iu ncIIsoure I se
Icu o nunL d-uIeu mprLeLIIe, I se ncInse nILe veseIII
cure (Inur LreI spLmunI...
$I eu ncIecuI p-o eu, I v povesLI d-vousLr uu.
1. Ho{o imprut
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL mure I puLernIc. AbIu Iu vremeu
crunLe(eI dobundI I eI un copII. BucurIu IuI Iu nespus
cund se vzu I eI LuL, I LouL mpr(Iu IuI Iu veseI
dInpreun cu dunsuI, ccI ucesL mpruL eru bun, drepL I
LemLor de Dumnezeu. PenLru uceusLu, eI Icu muIL bIne
poporuIuI su. $I Lo(I nLr-un gund I nLr-o gIsuIre deLe
mrIre DomnuIuI c s-u nduruL u Ie du un moLeun uI
mpr(IeI.
AcesL mpruL puse de gund cu pe IIuI su s-I deu s
nve(e LouLe meserIIIe I LouL procopseuIu crLururIIor.
IuI mpruLuIuI creLeu nLr-o Iun cuL uI(II nLr-un un.
Cund Iu de opL unI, preu c esLe de opLsprezece.
Ducu vzu uu, LuL-su, mpruLuI, I deLe Iu curLe; dup
ce nv( IIIosoIIu I cILIreu pe sLeIe, de Iu ceI muI IscusI(I
duscII, I deLe Iu ceI muI meLer vrucI, de nv( I
meLeuguI IeucurIIor.
Vzund LuL-su, mpruLuI, c IIu-su ure (Inere de
mInLe grozuv I Iu n cup uor ceIe ce I se uruL, se umpIu
de muI(umIre suIIeLeusc, ccI Dumnezeu I duse un copII
LocmuI dup gunduI su.
nv(und eI LouL curLeu, mpruLuI u ncepuL u LrImILe pe
IIu-su dIn ceLuLe n ceLuLe s nve(e LouLe meserIIIe. Cum
uuzeu c n cuLure ceLuLe esLe cuLe vrun meLer muI dIbucI
I c uceu meserIe nu se uII pe Iu dunsuI, nduL I LrImILeu
s nve(e I uceu meserIe.
AsLIeI umbI IIuI mpruLuIuI dIn (ur n (ur, cu I un
prIbeug, pun ce nv( LouLe meserIIIe de pre pmunL. $I
nLorcundu-se Iu puIuLurIIe LuLIuI su, socoLeu c ucum s-u
sIurIL; ure s se sLrung de pre drumurI.
De bucurIe c ure un IIu uu de procopsIL I de IscusIL,
LuLI su Icu o mus mure, unde cIem pe Lo(I mpru(II,
vecInII IuI, cu s Ie uruLe IIuI su procopseuIu.
nsuI IIuI mpruLuIuI poruncI Iu bucLurI I Ie urL
cum s Iuc bucuLeIe. MesenII nu LIuu cum s muI Iuude
gusLuI ucesLor bucuLe. Cund, IuL c vIne I IIuI mpruLuIuI
Iu mus. Se cIeIuIr, decI, I LII, vorbu IuIu, vorbu vorb
uduce. ncepur mpru(II u-I povesLI despre judec(IIe I
drepL(IIe ce Icuse IIecure n mpr(Iu su. nLre uILeIe, un-
uI spuse c se vu cI cuL vu LrI eI, penLru c u osundIL pe un
om drepL, nvInov(IL IIInd c ur II IuruL nILe IucrurI, pe
cund uILuI u IosL Io(uI, precum se dovedI muI n urm.
Cum uuzI mpruLuI cure dedese osp(uI, se nLourse
cLre IIuI su I zIse:
- $LIu c, ducu un mpruL voIeLe s IIe drepL I udevruL
sLpunILor supuIIor sI, LrebuIe s LIe LouLe meserIIIe, cu
s cunousc prIn nsuI ocIII sI psurIIe IIecruIu. De
uceeu, ILuI meu, Le-um duL s nve(I LouLe meLeugurIIe.
Nu mI-u venIL n gund c I Io(Iu esLe un meLeug. AceusLu
(I rmune s muI nve(I, dup cure Le veI Iuce un mpruL
cu SoIomon mpruL I cum uILuI nu vu muI II pe Iume.
- I! LuL, rspunse IIuI de mpruL, cureIe se ruIn I se
roIse cu o sIecI, cum de m osundeLI usLIeI cu pe un
vInovuL de codru?
$I scuIundu-se de Iu mus, se duse unde se duse eI, I se
nLourse numuIdecuL, pesLe uLepLureu LuLuIor, cu o sIug u
IuI credIncIous, uducund nILe scundurI, sLIngIII, drugI,
odgoune I punze. Cu ucesLe se upuc, ujuLuL de sIugu IuI,
de cIdI un IeI de IoIor.
GLIndu-se IoIoruI, se urc nLr-nsuI I, nvurLInd nILe
uruburI I nILe vurLejurI Iu nILe meLeugurI ce uveu
ucesL IoIor, ncepu u pIuLI n vunL I, pe cund se LoL urcu, eI
I Iu zIuu bun de Iu Lo(I ceI de Iu(, curI rmseser cu
gurIIe cscuLe I cu ocIII bIeojdI(I Iu dunsuI. Mum-su cuL
p-ucI eru s-I vIe ru de InIm reu; dur I (Inu IIreu.
Dup ce I pIerdur dIn ocII, mesenII se scuIur I se
mprLIur cu puII de poLurnIcIe, nemuIvoInd u udogu
muInIreu mpruLuIuI, cure se vedeu de pe Iu( c eru preu
mure.
IuI mpruLuIuI, dup ce cILorI cuLvu LImp prIn
vzduI, prInse u se cobor. Ce s vezI dumneuLu? Orundu I
duse u se Isu LocmuI dInuInLeu uneI cocIoube de bordeI
srccIos.
Eru seuru. BLu Iu ue. CeI dInunLru, o perecIe de ou-
menI jIgrI(I, nLreb:
- CIne e ucoIo?
- Om bun, Ie rspunse IIuI de mpruL. DescIIde(I, c
sunL un cILor.
I descIIser. Cund InLr n bordeI, eI bg de seum c
muIereu uruncuse cevu sub puL.
- Dur ce vunL Le uduce pe Iu noI?
- SunL sLreIn. Acum um sosIL dIn uILe mpr(II. Rogu-v
s m gzduI(I.
- Bucuros, cu ce vom puLeu.
- ourLe v muI(umesc, Ie muI zIse eI. Nu v vu II de-
geubu. Dur de ce v sLIngIIrI(I dIn Iucru? ucru(I, nu v
oprI(I penLru mIne. Am bguL de seum c Iceu(I cevu
cund um venIL!
MuIereu vru s ndruge cuLevu mIncIunI. Dur brbuLuI I
Iu dIn gur I zIse:
- S-(I spunem drepL. DumneuLu eLI ouspeLeIe nosLru, I
crez c nu ne veI du pe munu sLpunIreI. Eu sunL Io(.
MeserIu ucesLu nu muI ure cuLure, de cund mpruLuI u
pus nILe sIujbuI uI drucuIuI de sLrunIcI I de usprI penLru
unII cu noI. AbIu ne muI (Inem zIIeIe, cu cuLe o gIn suu
uIL pusre ce puLem s cIordIm de pe IcI, de coIo. $I
LocmuI jumuIeu o gusc nevusL-meu cund uI venIL d-Lu.
- TocmuI ce cuLum I eu. Dumnezeu m-u udus Iu voI.
ScouLe(I guscu de sub puL I Iuce-v-(I meLeuguI. De uzI
ncoIo sunL uI vosLru. M bug ucenIc Iu d-Lu s m nve(I
ucesL meLeug.
$I pun jumuII I gLI guscu, IIuI mpruLuIuI IeI uIur,
I sLrunse IoIoruI, desIcundu-I dIn LouLe ncIeIeLurIIe, I-
I puse bIne, unde s nu deu nImenI pesLe dunsuI.
Se puser, decI, Iu mus I se cIeIuIr, pun ce cocoII
ncepur u vesLI c vIne uIbu n suL.
A douu zI se n(eIeseser eI Iu cuvInLe, I IIuI de mpruL
rmuse sub uscuILureu Io(uIuI, cu s nve(e meLeuguI de
Iu dunsuI.
- ToL meLeuguI esLe, zIse Io(uI nLr-unu dIn zIIe, s
cIordeLI, Ir s Le prInz cInevu; s buzunreLI I pe
drucuI, Ir s Le vuz nIcI puI de om suu uIL gudIn; s n-
upuce s cuz I Lu s gseLI; orIce (I s-o preu c nu esLe
pus bIne de uILuI, Lu s IeI I s psLrezI; murgIIoIIu,
vIcIeuguI, ndrzneuIu, IsLe(Imeu, oLIu I cu LoL neumuI
Ior, s IIe uneILeIe LuIe.
IuI de mpruL uscuILu I bgu Iu cup.
Dup Lrecere de LImp, n cure IIuI mpruLuIuI se
ndeIeLnIcIse Iu meLeuguI Io(IeI, vzund eI c IucrurIIe I
merg sLrun, zIse:
- MeLere, cund uI de gund s m sco(I cuII?
- Cund mI-oI Iuru Ipungeuuu de pe mIne.
Dup ce muI Lrecu, merser nLr-o zI Iu vunuL. AcoIo n
pdure, sLund s Iuc popus, se LoInIr IIecure pe ce uveu,
Iu umbr de copucI I Iu rcoure, cu s-I uromeze ourecum.
Ho(uI I uLernuse Ipungeuuu.
DeoduL Io(uI uuzI mIercILuI unuI Iepure, cu I cund I
upucuse oguruI. Se scuI, se uIL prIn prejur, I nu vede
nImIc. So(uI su, IIuI mpruLuIuI, udormIse, I-I du nILe
sIorIeII de preu c mun porcII. Se cuIc IurI.
Nu ezu muIL, I LocmuI cund eru s-I Iure I pe eI som-
nuI, uuzI nc o duL uceIuI mIercIL I cu LoLuI p-uproupe.
OduL srI drepL n sus.
- Ce nuIbu, LrebuIe s IIe cevu. M repez s vz ce drucov-
enIe s IIe uceeu.
$I IIInd un crunguIe( nLr-o deprLure cuL uruncI cu pI-
uLru, se duse nLr-ucoIo, de unde I se pru IuI c vIne
mIercILuI IepureIuI.
Pe cund se duceu Io(uI, IIuI mpruLuIuI se scouI
bInIor, I pu! pu! I Iu Ipungeuuu IrumueI, o ndoIeLe I
o uscunde nLr-o scorbur de copucI I IurI se cuIc.
AcesLeu Ie Icu eI muI IuLe decuL uI gundI.
Ho(uI, ducu vzu c nu esLe nImIc n crung, deLe LuLuIor
rIIor I Iepure I LoL, I se nLourse s se odIIneusc. Cund,
Iu Ipungeuuu de unde nu e. Se uIL prIn prejur, I nIcI o
IrunzuII( mcur nu se mIcu. IuI mpruLuIuI IorcIu de
socoLeuI c o s deLepLe I pe mor(I.
BIeLuI Io( rmuse cu IovIL de LrsneL. SIm(I c uIL n-ure
cIne s-I II jucuL rengIIuI ucesLu, decuL ucenIcuI IuI.
Se sucI, se nvurLI, deLe LurcouIe prejmeLeIor; Ipungeuuu
nu e. n ceIe de pe urm, dup ce I necuse necuzuI, se
duse s-I deLepLe ucenIcuI.
AcesLu dormeu morL. I zguduI, I scuLur, cu de cund
ncepuI s v povesLesc I ubIu, ubIu se deLepL.
Somnoros cum eru, I LoL Irecundu-se Iu ocII, ncepu s
se jeIuIusc c n-ure purLe s dourm I eI mcur un somn,
I c dIn prIcInu usLu o s se duc de Iu un usemeneu
sLpun, cre nu-I d rguz cuL ur uromI cInevu.
Ho(uI vzu c ucenIcuI IuI ure s-I nLreuc, I zIse:
- u Ius usLIeI de vorbe, cI d-mI Ipungeuuu, c ucum eLI
cuII, uI scpuL de ucenIcIe.
Cund uuzI IIuI mpruLuIuI de uneIe cu ucesLeu, se duse
nLr-un suIIeL de-I uduse Ipungeuuu, I Iegur umundoI
LovrIe pe bIne I pe ru.
ncepuse u mIcu bInIor Iu meserIu Ior, de cund se
Icur LovurI. VezI c IIuI mpruLuIuI eru muI uger de
mun, muI IsLe( I muI ndrzne(.
nLr-unu dIn zIIe, IecIoruI de mpruL se duse Iu vunuL, Iu
uu cum n doruI IeIII, IIIndc n-uveu uIL Lreub. UmbIund
eI prIn pdure, oduL uude un groIIL de porc p-uproupe de
dunsuI; cuL I, muI IuLe decuL uI gundI, Iu I ucoIo. Cund,
ce s-I vuz ocIII? Un mIsLre( cuL LouLe zIIeIe de mure
prvIIse pe un IIcu Lunr Iu Iu(, I se sIIeu u-I descurcu
coI(II dIn urcuI IIcuIuI spre u-I sIuIu.
IuI mpruLuIuI I scouse cu(ILuI de vunLoure I, cu un
curuj nemuIuuzIL, se repede usupru mIsLre(uIuI, I nIIge
cu(ILuI drepL n ocII I I d Lumbu pesLe cup, I muI d vro
dou IovILurI bune n cup I-I Ius morL ucoIo IocuIuI.
cu ce Icu I uduse nI(Ic up n ccIuI, sLropI pe
IIcuI cure IeInuse, I I muI nvIor.
AcesLu, cund se deLepL I vzu pe IzbvILoruI su, zIse:
- Cere-mI orIcuL veI voI I-(I voI du, penLru uceusL Iucere
de bIne.
- BunI uu I (IgunII, I rspunse IIuI de mpruL, dur cIn-
sLe nu. S nu socoLeLI c penLru bunI um IcuL ce um IcuL
eu ucum penLru LIne.
Se ruIn ourecum IIcuI cu prIcInu; dur muI prInzund
IImb, I spuse IrILenIu, cum venIse n vunLoure cu muI
muI(I LovuroI, cum zrIse mIsLre(uI I se Iuuse dup
dunsuI, I cum nu-I IovIse bIne, I eI se npusLIse usupru IuI
I-I prvIIse de eru s-I LrImI( pe Iumeu ceuIuIL.
PusmILe I ucesLu eru IIu de mpruL, I nc IIuI
mpruLuIuI IocuIuI uceIuIu.
Se mprIeLenIr I se duser Iu puIuLurIIe mprLeLI.
mpruLuI nu LIu cum s muI(umeusc sLreInuIuI c I-u
scpuL copIIuI de Iu mourLe. I deLe voIe cu s vIe n puIuL
orIcund vu voI, IIIndc eI nu prIImI nIcI o uIL rspILIre.
SLreInuI IIu de mpruL, de cuLe orI mergeu Iu mpruLuI,
de uLuLeu orI eI cerceLu I bgu de seum Iu LoL ce eru pe
ucoIo.
Dup cuLvu vreme, eI zIse oduL LovurouIuI su:
- Tovuroe, mI s-u uruL cu borIIu, s Iucem I noI o
Io(Ie cure s se muI sIm(.
- Ce vreI s Iucem?
- ucu, s muI mergem I pe Iu Iuznuuu mprLeusc, c
dour n-o II Ioc.
- Du ce sLuI d-Lu de vorbeLI, omuIe? D-upoI ucoIo, uoIeo!
ce de pzILorI muI sunL!
- NoI s mergem pe unde nu sunL pzILorI.
Se IoLrur, I nLr-o noupLe I pIecur. EI I Iuur I un-
eILeIe LrebuIncIouse. $I IIIndc IIuI de mpruL LIu LouLe
meLeugurIIe, eI cunoLeu I zIdrIu. Se upuc I, numuI
dIn dou cuzmuIe, scuse cuLevu crmIzI, cuL puLeu omuI s
InLre. AceusLu pe de Iu uII(, pre unde nu pzeu nImenI. EI
InLr, umpIu dou ccIuII cu guIbenI I IeI. ApoI poLrIvI
crmIzIIe Iu Ioc, cu s nu se cunousc pe unde uu InLruL.
Nu se pouLe spune bucurIe ce uvur cund se vzur cu
uLuLu ccIu de bunI. VenIr ucus I dormIr, cu I cund
usLuroI nu muncuse I gurIIe nu Ie mIroseuu.
A douu zI mure vuIv se Icu n oru cunsd se uII c s-u
spurL vIsLerIu mpruLuIuI. To(I se mInunuu I se cruceuu,
nedomIrIndu-se pe unde s II InLruL LuIIurII.
Nu muI pu(In I mpruLuI InLr Iu cIIbzuIrI, cum ur Iuce
s prInz pe uceLI Io(I cuLezLorI.
IuI mpruLuIuI, ceI ce Icuse bosmuuu, se duse cu LoL-
duunu pe Iu mpruLuI, se Icu I eI c se mIr de uLuLu
cuLezure, I zIse:
- CeI ce u IcuL o usemeneu Io(Ie ndrzneu( nu se pouLe
s muI vIe mcur nc o duL.
mpruLuI IocuIuI puse LoL IeIuI de puznIcI Iu vIsLerIu IuI
I uLepLu.
Ho(II, dup cuLevu zIIe, cund se muI poLoII vuIvu, venIr
IurI, IIIndc se deduIcIser cu cuIuI Iu Lru(e, scouse
crmIzIIe I IIuI mpruLuIuI zIse LovurouIuI su:
- De runduI LrecuL um InLruL eu; ucum InLr Lu. Au mI se
pure c cere drepLuLeu.
TovurouI n-uvu ce zIce, ccI uu eru. nLr decI n Iuznu
I, IIInd muI Iucom, Iu cu(I guIbenI puLu eI duce I-I uduse
LovurouIuI Iu guur. AcesLu I prIImI. Cund s Ius I eI,
Iu! n sus, Iu(! n jos, se sIm(I c esLe prIns n Iu(, I c nu
pouLe IeI. IuI mpruLuIuI n-uveu LImp de pIerduL, ce s
Iuc? Se upuc I eI de-I LIe cupuI, I Iu cu dunsuI I p-uIcI
(I-e drumuI.
Dur cund ujunse ucus? uoIeo! Unde eru Dumnezeu s
vuz boceLeIe I vuIeLeIe muIerII, cund I urL cupuI
brbuLuIuI eI? |Ipu de socoLeuI c o pune n (eup.
IuI mpruLuIuI I puse munu Iu gur I-I zIse:
-SL! c ne-um LopIL. S nu Le uuz cInevu, c nu e bIne de
noI.
$I dup ce I spuse LouL IreLenIu prIcInII, o mpc
spuIndu-I c-I Ius eI Lo(I bunII ce uu IuruL, I I muI IgduI
c-I vu uduce I LrupuI brbuLuIuI, cu s-I ngroupe cu ou-
menII I cu LouL runduIuIu.
ur ducu se Icu zIu, sIujILorII mprLeLI gsIr LrupuI
Ir cup I-I duser Iu mpruLuI.
AcesLu se du de ceusuI mor(II I muI muILe nu, cum de s
nu prInz pe LuIIur vIu, nevLmuL.
IuI mpruLuIuI se duse I eI pe Iu puIuL I, uuzInd ceIe
ce se pInuIuu, se pregLI I eI u-I (Ine IgduIuIu ce duse
nevesLeI LovurouIuI su.
SILuInd ceI doIsprezece boIerI, socoLIr cu mInLeu Ior c
LuIIurII LrebuIe s IIe ceI pu(In doI; c ceI vIu esLe pesLe
pouLe s nu vIe u Iuu I LrupuI morLuIuI. GsIr, decI, cu
cuIe u pune LrupuI ceI Ir cup n mIjIocuI pIe(eI, pe o
scIeI cu LreI LrepLe, I de jur-mprejur sIujILorI
mprLeLI, curI s pzeusc LouL noupLeu.
Au I Icur.
IuI mpruLuIuI, Io(uI, se duse I eI de cumpr o
mur(oug de cuI rpcIugos I bubos, I sIub, de eru numuI
pIeIeu I osuI, muI cumpr o odoroug de cru( I un buL-
oI de rucIIu. $I dup ce ncrc cru(u, nIm Iu dunsu
rubIu IuI de cuI I o pornI nspre IocuI unde eru pus LrupuI
morLuIuI spre vedere.
P-ucI prIn prejur eru o uII( noroIous. P-ucoIo uvu poIL
eI u Lrece. Cund, ce s vede(I dumneuvousLr, cInsLI(I
boIerI? Unde mI se nnomoII u o(opIn de cuI, de nu muI
puLeu nIcI pIcIoureIe s I Ie mILe, necum s muI Lurusc I
cru(uI cu buLoIuI de rucIIu. HI! n sus, I(! n jos; s se
mILe dIn Ioc cuIuI, bu.
$I unde mI-(I ncepu u Iuce o gIgIe, de credeuI c s-u
uprIns LurguI.
CpeLenIu pzILorIIor LrImIse pe unuI s vuz ce pucosLe
u muI duL pesLe nevoIuuI Iu de om, cureIe ure de gund s
scouIe LoL oruuI n guru IuI.
Vzundu-I pzILoruI cum se nevoIu u-I scouLe cuIuI I
cru(u dIn noroI, I se Icu mII de eI.
IuI mpruLuIuI, cum I vzu, I zIse:
- Du-Le, neIcuII(, de muI udo vro cu(Ivu oumenI de-mI
ujuLu(I s Ies dIn ucesL noroI, I v voI cInsLI cu pe nILe ou-
menI de Lreub.
nduL venIr muI muI(I pzILorI, I Iuur I cuI, I
LeIegu(, I buLoI I LoL, pe sus, de-I scouser dIn gIoduI un-
de se nomoIIse.
EI nu LIu cum s Ie muI(umeusc muI bIne; I IrmunLu
muInIIe de bucurIe I prInse u du cep buLoIuIuI. e deLe de
bu cuL poILIr, I duse I ceIor ce rmseser de puz pe
Iung LrupuI morLuIuI ceI Ir cup.
Nu Lrecu muIL I Lo(I pzILorII Iur coprInI de un somn
sor cu mourLeu. Unde mI muI sIorIu voInIcII noLrI de
puznIcI, de pure c eru cIne LIe ce mure Lurm de rumLorI.
PusmILe rucIIuI dIn buLoI eru cu uIIon.
IuI mpruLuIuI, cum I vzu IungI(I I LrunLI(I cu cIne
LIe ce bIende, se upuc de-I dezbrc de IuIneIe Ior I I
mbrc n IuIne cIugreLI. ApoI, Iuund LrupuI morLuIuI,
se duse n Lreubu IuI.
Cund vzu IemeIu LrupuI, Iur ncepu u se bocI. EI Iur I
puse munu Iu gur I o oprI de u Iuce zgomoL, ccI, de se vu
uIIu, nu vu II bIne de eI. Eu Lcu dup ce vzu c nu e
gIum, I prIImI I ceu muI mure purLe dIn sumu IuruL. n
cIIur uceeuI noupLe, eI se puser I ngropur morLuI.
Cund se deLepLur pzILorII I se vzur mbrcu(I n
IuIne cIugreLI, nu puLeuu crede ceIor ce II |se| uruL. Se
muI Irecur Iu ocII, se muI uILur, I vzur c uu esLe. CeI
ce se deLepLuse muI nLuI se duse Iu LovurouI de Iung
dunsuI I, ncepund u-I ngIIoIdI, I zIse:
- Mo cIugru, mo cIugru, cu cu(I Lu ucI?
- Dur Lu, cIugre, ce cuu(I? I rspunse.
ALuncI Lo(I deoduL ncepur u rcnI unuI Iu uILuI:
- Ce cuu(I ucI, cIugre? urLundu-se cu degeLuI.
$I se Icu o LuIburure I o rscouI nLre dunII, de nu-I
puLeu du nImenI de cpLuI. EI! LocmuI LurzIu se
dezmeLIcIr I se domIrIr c omuI cu rucIIuI de
usL-noupLe n-u IosL Iucru curuL.
Dur cund mI vzur c LrupuI IIpseLe? uLuncI, uLuncI;
unde mI ncepur o ceurL I o IIIuIe nLre dunII, de-(I
veneu s-(I IeI cumpII. Se nvInov(euu cu drucII unII pe
uI(II.
- Bu c Lu eLI de prIcIn.
- Bu c Lu ne-uI IcuL s bem rucIIu.
- Bu c Lu ne-uI ndemnuL s ne ducem s-I ujuLm.
- Bu c Lu uI IosL ceI dInLuI cure uI buL.
TouLe eruu cum eruu. Dur cum I cund s-uu cIugrIL eI?
$I cum s se nI(Ieze eI Iu mpruLuI?
N-uvu ncoLro. Au se duser.
mpruLuI se Iu cu umundou muInIIe de burb cund
vzu c vIne Iu dunsuI o ceuL de cIugrI. EI nu LIu, vezI,
cIne sunL I ce vreuu.
Cund uII c sunL puznIcII IuI, unde mI-I umII un rus d-
uIeu cu IucrmI, I ruse pun ce se sLrumb.
PuznIcII, bIeL, deLer n genucII I-I cerur IerLure. EI
spuser LouL IrILenIu.
I IerL mpruLuI de vro osund, cIIpuI; dur InLr Iu
muI mure grIje. EI se Lemeu cu nu curecumvu ucesL Io( uLuL
de IscusIL s nu-I Iu I domnIu. Nu muI cIem SIuLuI
mpr(IeI, IIIndc ncepuse u-I cum bnuI I pe dunsuI, cI
I IrmunLu cugeLuI, cu ce ur Iuce s puIe munu pe Io(,
spre u-I Iuce de peLrecunIe.
HoLr dur, eI cu mInLeu IuI, cu s Iscodeusc I pe murI
I pe mIcI, s IspILeusc I prIn boIerIme I prIn prosLIme,
cu dour, dour vu ujunge s puIe munu pe un uu LuIIur
vesLIL cure I pusese pe uu gundurI negre.
PenLru uceusLu puse s se gLeusc un osp( nIrIcouL, Iu
cure poILI numuI boIerIme neuoe. u ucesL osp( Iu poILIL,
Ir dour I pouLe, I IIuI de mpruL ceI sLreIn.
u zIuu IoLruL se udunur Lo(I ouspe(II. VeseIIIIe se
nLInser pun noupLeu LurzIu. CcI, dup ce se scuIur de
Iu mus, se puser pe joc. $I Lruge-I Iu dun(urI, Iu IorI, Iu
bruurI pun ce, cund se deLepLur, ujunseser pe Iu
cunLuLuI cocoIIor de mIezuI nop(II.
Cund s se spurg udunureu, mpruLuI venI Iu mIjIoc I
zIse cu gruI cum poruncILor:
- BoIerI dumneuvousLr, noupLeu esLe nuInLuL, I cu s
nu se nLumpIe cuIvu vreo meLeuIn de Iu nIscuIvu duIurI
necuruLe, orI IcLorI de reIe, eu um gsIL cu cuIe n mInLeu
meu s mune(I ucI pun Iu zIu. Cmuru esLe mure; v
ncupe pe Lo(I. AILurI de ucI esLe cmuru IIIceI meIe. I(I
Ir grIje I v repuuzu(I de osLeneIIIe dun(uIuI I sILrIIor
dIn usL noupLe. DomnuI s prIvegIeze usupru vousLr u
LuLuIor.
Au zIse mpruLuI, I uu LrebuIu s se Iuc. C Iur, c
mur, puce; zIsu mpruLuIuI nu se puLeu deszIce.
- VuI de mIne, LuL, cum s m cuIc eu cu uu descuIuL,
uILurI cu cmuru unde ure s dourm uLu(Iu brbu(I
sLreInI? zIse IuLu LuLIuI su.
- Nu numuI uLuL, IuLu meu, dur nc s III cu Iumunureu
sLIns I s uI Iu ndemun nI(eI muc de Iumunure. De vu
venI cInevu Iu LIne, Lu s-I munguI cu munu pe obruz,
rugundu-I s muI sLeu; I munguIndu-I s-I munjeLI nI(eI
cu muc de Iumunure, I uceusLu, drugu meu copII, cu uLuL
muI muIL LrebuIe s o IucI, cu cuL eu esLe penLru munLuIreu
mpr(IeI.
PusmILe mpruLuI umbIu s prInz pe Io( prIn vIcIenIe.
AsLu Iu cIemureu boIerIIor Iu osp(. CcI, I zIceu
mpruLuI, de vu II dInLre boIerI un usemeneu om IsLe(, Lre-
buIe s IIe I ndrzne(. De nu vu II dInLre boIerI, upoI, LoL
cu LerLIpurI, prIn Lugmu prosLImeI s-I cuuL.
HoLrureu mpruLuIuI se puse n Iucrure nLocmuI. Se
cuIcur Lo(I cu LoLuI I udormIr. NumuI pIeoupeIe IeLeI de
mpruL nu puLur du n gene, cuLuI de cuL.
IuI de mpruL ceI Io(, nIcI eI nu udormI mcur cuL uI du
n cremene. EI I LoL rsuceu musLu(u I se ncumeLeu,
duce-se-vu, or bu? ur cund Iu cum dup mIezuI nop(II,
cund I upeIe dorm, se scuI bInIor, se uIL pe Iu so(II sI,
curII Lo(I dormeuu bumbenI, I pu! Lrecu n cmuru IeLeI de
mpruL, o sruL I se nLourse upoI s se cuIce I eI.
uLu mpruLuIuI I Icu dresurIIe cum o nv(use LuLI
su, mpruLuI.
Ho(uI, pun u nu se cuIcu, se duse Iu donI( s beu nI(Ic
up, ccI I eru seLe. UILundu-se n donI(, eI vzu c pe
obruzuI IuI dIn sLungu sunL nILe peLe negre. n cmuru un-
de dormeuu ouspe(II mpruLuIuI Iumunureu urse LouL
noupLeu.
- E! uu mI (I-u IosL povesLeu? zIse eI nceLIor, sLuI mI,
dur, s-(I urL eu cu cIne uI de u Iuce.
$I cu InImu LucuInd, I umbIund muI uor decuL o pIsIc
cund pundeLe Iu ourecI, Iu muc de Iumunure I munjI pe
Lo(I ouspe(II curI dormeuu, pe obruz Iu IeI cu munjILuru IuI
de pe Iu(, upoI se cuIc I eI.
mpruLuI se scuI muI de dImIneu( decuL Lo(I. $I n
revrsuL de zorI vIne prIn cmuru unde dormeuu ouspe(II,
spre u se uILu Iu dunII, nu curecumvu esLe vreunuI dIn eI
munjIL dup cum I pov(uIse IuLu.
Cund coIo, ce s-I vuz ocIII? To(I eruu munjI(I. SperIuL,
se duse nLr-un suIIeL n cmuru unde dormeu IIe-su; I cu
gruI neIInILIL zIse IIe-seI:
- BIne, IruLe drug, Lo(I Le-uu sruLuL?
- Bu nu, LuL, unuI numuI u venIL, pe cure I-um munjIL,
dup cum mI-uI poruncIL dumneuLu.
- $I-I cunoLI?
- Bu nu, ccI eru nLunerec.
mpruLuI I muc buzeIe. ApoI poruncI pzILorIIor s
nu Iuse pe nIcI unuI dIn ouspe(I cure ur voI s pIece.
Dup ce se Iucu zIu bIne, venI mpruLuI IurI n mIj-
IocuI ouspe(IIor I zIse cu gIus mure:
- BoIerI dumneuvousLr, Io(uI cure u LuIburuL o (ur prIn
IscusIn(u, mIesLrIu I IsLe(Imeu IuI, I cure mI-u rpIL
odIInu suIIeLuIuI meu, se uII n mIjIocuI domnIeI vousLre,
I I rog s se deu pe1 Iu(; pe IgduIuIu meu de mpruL c
nu-I voI Iuce nImIc.
To(I boIerII ncepur u-I scuLuru IuIneIe I u se Iepdu
cu de suLunu de o usLIeI de npusLe, zIcund:
- DepurLe de noI o usLIeI de bnuIuI. NoI nu LIm Iu suI-
IeLuI nosLru nIcI o IupL neomenous s II svurIL, nIcI cu
LIIn(, nIcI cu neLIIn(.
- Acum nu esLe vorb nIcI ce ocur, nIcI de pedeups.
ToLuI esLe s se deu pe Iu(, I m jur pe vIuI Dumnezeu I
pe sLemu meu de mpruL c nu numuI nu-I voI Iuce nImIc
ru, dur I voI du pe IuLu meu dup dunsuI.
ALuncI IeI n Iu( sLreInuI IIu de mpruL I zIse:
- Eu sunL.
Pru muIL bIne mpruLuIuI cund I vzu. ur eI I ceru
voIe s Ius uIur, I se jur pe cuvunLuI IuI de cruce de
voInIc c se vu nLource nuInLe de numIezI.
mpruLuI crezu I-I deLe voIe. EI se nLourse, cu muI
muI(I oumenI nsxnu(I cu buc(eIeIe IoIoruIuI su. $I
ucoIo de Iu( cu Lo(II, uez IIecure IemnIor Iu mbucLuru
IuI I cIdI IoIoruI dIn nou. ApoI, vIInd nuInLeu
mpruLuIuI, I sruL munu, I ceru cu so(Iu IuI, IuLu
mpruLuIuI, s se urce cu dunsuI n IoIor, cu de ucoIo s
mrLurIseusc cIne esLe I ce u IcuL.
mpruLuI prIImI.
Cum se suIr n IoIor, IIuI mpruLuIuI prInse u nLource
vurLejeIe; I, pe cund IoIoruI ncepu u se suI n sIuv I u
pIuLI n uer, eI zIse cu gruI ImurIL:
- S LI(I c sunL IIu de mpruL, c mI-u IosL duL s-mI
Iur nevusLu, ceeu ce I IcuI, I c ucum m duc Iu mpr(Iu
LuLIuI meu.
AsLIeI vorbInd, IoIoruI se urcu mereu pun cund se
pIerdu dIn ocIII LuLuIor, ce rmuser cu gurIIe cscuLe
uILundu-se Iu dunsuI.
ur ducu se cobor Iu puIuLurIIe LuLIuI su I-I urL
curLeu de meLer de Io(Ie, precum I nevusLu ce-I uduse
LoL prIn IurLIug, se nveseII LuLI su I, coborundu-se dIn
scuun, nI( pe IIuI su, zIcund:
- $LIu ucum c ure s se duc pomInu de domnIu IIuIuI
meu pesLe (ur. $LIu c popoureIe uu s LIe I eIe ucum ce
esLe drepLuLeu, ccI u II bun domnILor I drepL, LrebuIe s
LII LoLuI.
Dup ce se nscun, LrImIse soI Iu socruI su cu curLe
prIn cure I spuneu c s-u urcuL n scuunuI LLune-su, I
muIL se bucur uceI mpruL de norocuI ce duse pesLe IIe-
su.
ur eu ncIecuI p-o eu I v-o spuseI dumneuvosLr uu.
. Ileunu Simziunu
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL. AceI mpruL mure I puLernIc
bLuse pe Lo(I mpru(II de prInpregIuruI IuI I-I supusese,
ncuL I nLInsese IoLureIe mpr(IeI suIe pe unde u
n(rcuL drucuI copIII, I Lo(I mpru(II ceI bLu(I eru
nduLoru(I u-I du cuLe un IIu d-uI sI cu s-I sIujeusc cuLe
zece unI.
u murgIneu mpr(IeI IuI muI eru un uIL mpruL cureIe,
cuL u IosL Lunr, nu se Isuse s-I buL; cund cdeu cuLe un
purjoI usupru (reI suIe, eI se Iceu IunLre I punLe I-I
scpu (uru de nevoIe; Iur dup ce-ujunse Iu bLrune(e, se
supusese I eI mpruLuIuI ceIuI mure I Lure, IIIndc n-uveu
ncoLro. EI nu LIu cum s Iuc, cum s dreug, cu s
mpIIneusc voIu uceIuI mpruL de u-I LrImILe pe unuI dIn
IIII sI, cu s-I sIujeusc: IIIndc n-uveu bIe(I, cI numuI LreI
IeLe. DInLr-uceusLu eI sLu pe gundurI. GrIju IuI ceu mure eru
cu s nu creuz uceI mpruL c eI esLe zucu I se
ndrLnIceLe u-I LrImILe vreun IIu, dIn cure prIcIn s vIn
s-I Iu mpr(Iu, Iur eI cu IeLeIe IuI s mour n LIcIoIe,
n srcIe I cu ruIne.
Vzund IeLeIe pe LuL-su LoL supruL, se Iuuser I eIe de
gundurI I nu LIuu ce voIe s-I Iuc cu s-I muI
nveseIeusc. Duc vzur I vzur c nImIc nu-I esLe pe
pIuc, IuLu ceu mure I Iu InImu n dIn(I I-I nLreb nLr-o
zI Iu mus, c de ce esLe supruL:
- Au purLureu nousLr nu-(I pIuce? I zIse eu. Au supuII
mrIeI LuIe sunL rI I ur(goI de-(I prIcInuIesc uLuLu
muInIre? Spune I nou, LuL, cIne esLe vIperu uceeu cure
nu-(I d puce I-(I oLrveLe bLrune(eIe, I ne IgduIm
cIIur u ne jerLII duc uceusLu vu puLeu s-(I uIIne ourecum
muInIrIIe: ccI numuI Lu, LuL, eLI munguIereu nousLr,
dup cum preu bIne LII; Iur noI nIcIoduL n-um IeIL dIn
cuvunLuI Lu.
- De usLu, uu esLe; n-um u m pIunge de nImIc. Nu mI-
u(I cIcuL poruncu nIcIoduL. Dur voI, drugeIe meIe, nu
puLe(I s-mI uIInu(I durereu cure-mI pLrunde suIIeLuI. VoI
sunLe(I IeLe, I numuI un bIuL m-ur scouLe dIn nevoIu n
cure m uIIu.
- Eu nu n(eIeg, zIse IuLu ceu mure, de ce uscunzI de noI
IzvoruI muInIrIIor LuIe, LuL; spune, c eu, IuL, sunL guLu u-
mI du vIu(u penLru LIne.
- Ce s LI(I voI Iuce, drugeIe meIe! De cund sunLe(I pe
Iumeu usLu uIb, voI u(I mbIuL cu Iurcu, cu ucuI, cu
rzboIuI: LI(I Lource, couse, (ese. NumuI un vILeuz m
pouLe munLuI, cure s LIe s rsuceusc buzdugunuI, s
munuIusc subIu cu vurLuLe I s cIreusc cu un zmeu-
puruIeu.
- OrIcum, LuL, spune-ne I nou, c dour nu s-o Iuce
guur n cer, duc vom LI I noI ce Iucru Le umruLe.
Duc vzu mpruLuI c-I nLe(esc IeLeIe cu rugcIunIIe,
zIse:
- uL, copIIeIe meIe de ce sunL LoL LrIsL. VoI LI(I c nI-
menI nu s-u puLuL uLInge de mpr(Iu meu, cuL um IosL
Lunr, Ir s-I cupeLe uIugeuuu I Ir s se duc ruInuL
de unde u venIL. Acum purduInIceIe de bLrune(e mI-uu
secuL LouL vurLuLeu; bru(uI meu e sIbnogIL, nu muI pouLe
s nvurLeusc puIouI de s se cuLremure vrjmuuI.
$oImuIeunuI meu, penLru cure p-ucI-p-ucI eru s-mI pIerz
vIu(u pun I-um dobundIL, u mbLrunIL I eI; esLe un
rpcIugos, ubIu I LuruIe I eI vIu(u de uzI pe muIne.
AILduL ubIu m urLum nuInLeu vrjmuuIuI I, s Le (II,
purIeo! I sIuruIu cIcuIeIe dInuInLeu Ie(II meIe; dur uzI, ce
s v muI spuI? voI LI(I c m-um supus ceIuI muI mure I
muI Lure mpruL de pe Iu(u pmunLuIuI. ns Iu dunsuI esLe
obIceIuI cu Lo(I supuII mpr(IeI s-I LrmIL cuLe un IIu,
s-I sIujeusc zece unI, I eu v um numuI pe voI.
- M duc eu, LuL, zIse IuLu ceu mure, I m voI sIII dIn
LouLe puLerIIe meIe s Le muI(umesc.
- M Lem s nu Le nLorcI Ir nIcI o Ispruv. CIne LIe ce
ncurcLur veI Iuce p-ucoIo, de s nu-I muI deu nImenI de
cpLuI, cuL Iu!
- ToL ce LIu, LuL, I m IgduIesc, esLe c nu Le-oI du de
ruIne.
- Duc esLe uu, pregLeLe-Le I Le du.
Cund uuzI IuLu c LuL-su I d voIe s meurg, nu muI
puLeu de bucurIe. Puneu Iu cuIe LoL penLru drum; I se
nLorceu numuI nLr-un cIcuI, cund porunceu I uezu
IucrurIIe de cILorIe. I uIese cuIuI ceI muI de IrunLe dIn
grujdurIIe mprLeLI, IuIneIe ceIe muI mundre I muI
boguLe I merInde cu s-I ujung un un de zIIe.
Dup ce LuL-su o vzu guLu de pIecure, I deLe pove(eIe
prInLeLI de cum s se pourLe, cum s Iuc cu s nu se de-
scopere c e IuL. O nv( LoL ce LrebuIu s LIe un vILeuz
cure merge Iu o uu sIujb nuIL, I cum s se Iereusc de
burIeII I cIeveLe, cu s nu IIe uruL I nebguL n seum de
ceIIuI(I III de mpruL. ApoI I zIse:
- Pus cu Dumnezeu, IIIcu meu, I udu-(I umInLe de
nv(LurIIe meIe.
uLu IeI dIn curLe cu IuIgeruI; n-o muI (Ineu pmunLuI de
bucurIe; nLr-o cIIp nu se muI vzu. $I ducu n-ur II sLuL muI
ncoIo s-I uLepLe boIerII I curIe cu merInde, ucesLeu s-
ur II pIerduL, IIIndc nu puLeuu s se (In dup dunsu.
mpruLuI I IeI pe de uIL purLe nuInLe, muI Iu mur-
gIneu mpr(IeI, Ir s LIe eu; uez nduL un pod de
urum, se Icu un Iup I se uscunse sub pod. Cund eru s
Lreuc IIIc-su, deoduL IeI de subL uceI pod, cu dIn(II
runjI(I I cIn(nInd de Le Iuu grouzu; se uILu drepL Iu dunsu
cu nILe ocII curI sLrIuceu cu dou IcIII, I se repezI Iu eu
cu s o sIuIe. uLu, cure ngIe(use sungeIe n eu de IrIc, I
pIerduse cumpLuI I, duc cuIuI nu Iceu o srILur Iu o
purLe, IupuI nIIgeu gIeureIe nLr-nsu; eu o Iu Iu snLousu
nupoI. TuL-su, cure se nLorsese nuInLeu eI, IeI s o
nLumpIne, I-I zIse:
- Nu-(I spuneum eu, IuLu meu, c nu LouLe muLeIe Iuc
mIere?
- Au esLe, LuL, dur eu n-um LIuL c, ducundu-m s
sIujesc unuI mpruL, um s m IupL I cu IIure sIbuLIce I
LurbuLe.
- Ducu uu esLe, zIse mpruLuI, ezI ucus de-(I vezI de
Iuse I mosoure, I Dumnezeu s uIb mII de mIne, cu s
nu m Iuse u murI ruInuL.
Nu Lrecu muIL I se ceru I IuLu ceu mIjIocIe s se duc I
dunsu; I se Iegu c eu I vu pune puLerIIe cum s-I
sIureusc cu bIne sIujbu ce Iuu usupr-I.
Dup muILe rugcIunI I IgduIeII, se ndupIec LuL-
su I o Is I pe dunsu s se duc; dur p(I I eu cu soru-
su ceu mure, I nLumpInund-o LuL-su, cund se nLorceu, I
zIse:
- EI, IuLu meu, nu (I-um spus eu c nu se mnunc LoL
ceeu ce zbour?
- AdevruL esLe, LuL, uu mI-uI zIs: dur preu eru grozuv
uceI Iup. Unde descIIsese o gur mure de se m mbuce
dInLr-o duL, I unde se uILu cu nILe ocII dIn curI purc
Ieeuu nILe sge(I de m sgeLuu Iu InIm!
- $ezI ucus dur, I rspunse mpruLuI, de vezI de coudu
mLureI I de zurzuvuLurIIe de Iu bucLrIe.
MuI Lrecu ce muI Lrecu, I IuL c I IuLu ceu mIc zIse
LuLIuI su, nLr-o zI, cund edeuu Iu mus:
- TuL, Ius-m I pe mIne s Iuc o cercure: Ius-m,
rogu-Le, s m duc I eu s-mI ncerc norocuI.
- Deourece surorIIe LuIe ceIe muI murI n-uu puLuL-o
scouLe Iu cpLuI, m mIr cum (I muI vIne s vorbeLI de
LIne, cure nu LII nIcI cum se mnunc mmIIgu.
$I se cercu n LoL IeIuI s-I LuIe poILu de pIecure, dur n zu-
dur.
- PenLru drugosLeu Lu, LuL, muI zIse eu, voI Iuce pe drucuI
n puLru, numuI s IzbuLesc; ns duc Dumnezeu mI vu
sLu mpoLrIv, m voI nLource IurI Iu LIne, I Ir s m
ruInez.
Se muI mpoLrIvI LuL-su, se muI codI; dur IIIe-su I
bIruI cu rugcIunIIe. u urm de LoL, zIse mpruLuI:
- Duc esLe uu, IuL (I duu I (Ie voIe, s vedem ce
procopseuI uI s-mI IucI. Ce-u muI rude s Le vz
nLorcundu-Le cu nusuI n jos!
- VeI rude, LuL, cum uI rus I de surorIIe meIe, Ir cu
LouLe usLeu s Ie scuz cInsLeu.
uLu mpruLuIuI, duc vzu c LuL-su I deLe voIe, se
gundI muI nLuI pe cure dIn boIerII muI bLrunI s Iu de
pov(uILor. $I pun unu-uILu, eu I uduse umInLe de vILejIIIe
LuLIuI su dIn LInere(e I de cuIuI su. Se duse decI Iu grujd
cu s-I uIeug I eu un cuI. Se uIL Iu unuI, se uIL Iu uILuI,
se uIL Iu Lo(I cuII dIn grujdurI, I de nIcI unuI nu I se prIn-
deuu ocIII, deI eruu urmsurII I cuII ceI muI bunI dIn
LouL mpr(Iu. n ceIe muI de pe urm deLe I pesLe cuIuI
LuLIuI su dIn LInere(e, rpcIugos, bubos I zcund pe
cousLe. Cum I vzu, se uILu Iu eI cu mII I purc nu se
nduru s se deprLeze de dunsuI.
CuIuI, duc vzu uu, I zIse:
Se vede c penLru IubIreu ce uI cLre mpruLuI, sLpun,
Le uI(I uu de guIe Iu mIne. Ce puI de voInIc eru n
LInere(eIe IuI! MuILe IzbunzI um muI IcuL noI umundoI!
Dur de cund um mbLrunIL, nIcI pe mIne n-u muI
ncIecuL uILuI. $I ducu m vezI uu de jIgrIL, esLe c n-ure
cIne s m Irneusc cu eI. AsLzI, uILe, de m-ur ngrIjI
cInevu cum s-mI prIIusc mIe, n zece zIIe m-u Iuce de nu
m-u du pe zece cu d-uIde LIu.
ALuncI, IuLu zIse:
- $I cum LrebuIe s Le ngrIjeusc?
- S m speIe n LouLe zIIeIe cu up nencepuL, s-mI deu
orzuI IIerL n IupLe duIce cu s-I poL roude, I pe IIecure zI o
bunI( de jruLec.
- Cund u LI c-mI veI II de ujuLor s sIuresc ce um pus
de gund, muI-muI c u Iuce uu precum zIcI Lu!
- SLpun, zIse cuIuI, I cercureu usLu I nu Le veI cI.
CuIuI eru nzdrvun.
uLu mpruLuIuI ngrIjI de cuI LocmuI precum I zIse eI.
u u zeceu zI, unde se scuLur oduL cuIuI, I se Icu
Irumos, grus cu un pepene I sprInLen cu o cprIour. ApoI,
uILundu-se veseI Iu IuLu mpruLuIuI, zIse:
- S-(I deu Dumnezeu noroc I Izbund, sLpunu meu, c
m-uI ngrIjIL I m-uI IcuL s muI IIu oduL pe Iume cum
doreum. Spune-mI Lu cure esLe psuI Lu, I porunceLe-mI
ce LrebuIe s Iuc.
- Eu voI s merg Iu mpruLuI ceI mure I Lure, vecInuI
nosLru, cu s-I sIujesc, I-mI LrebuIe pe cInevu cure s m
pov(uIusc. Spune-mI pe cure dIn boIerI s uIeg?
- Ducu veI merge cu mIne, I zIse cuIuI, Iubur s n-uI; nu-
(I LrebuIe pe nImenI. Te voI sIujI, cum um sIujIL I pe LuL-
Lu. NumuI s m-uscuI(I.
- Duc esLe uu, de uzI n LreI zIIe pIecm.
- $I cIIur ucum ducu porunceLI, I rspunse cuIuI.
uLu mpruLuIuI, cum uuzI uceusLu, puse LouLe uIeu Iu
cuIe penLru drum. I Iu nILe IuIne curuLe, dur Ir
podoube, nI(eIe merInde I cevu bunI de cIeILuIuI, ncIec
cuIuI I, venInd nuInLeu LuLIuI su, I zIse:
- RmuI cu Dumnezeu, LuL, I s Le gsesc snLos!
- CuIe bun, IuLu meu, I zIse LuL-su. TouLe cu LouLe,
numuI pove(eIe ce (I-um duL s nu Ie uI(I nIcIoduL. $I Iu
orIce nevoIe mInLeu Lu s IIe pIronIL Iu Dumnezeu, de un-
de ne vIne LoL bIneIe I LoL ujuLoruI.
Dup ce se IgduI c uu vu Iuce, IuLu pornI.
Cu I ceIeIuILe IeLe, LuL-su deLe pe de uIL purLe I-I IeI
nuInLe, uez IurI poduI de urum I uLepLu ucoIo.
Pe drum, cuIuI spuse IeLeI cu ce LerLIpurI mbI LuL-su
s-I ncerce brb(Iu, I o pov(uI ce s Iuc cu s scupe cu
Iu(u curuL. Ajungund Iu pod, unde se npusLI usupru eI un
Iup cu nILe ocII Lurbu(I I zguI(I de bgu IIorI n ouse, cu o
gur mure I cu o IImb cu de dIIunIe LurbuL, cu coI(II
runjI(I I cIn(nInd de pure c nu muncuse de o Iun de
zIIe; I cund s nIIg gIIureIe suIe ceIe sIuIILoure, IuLu deLe
cIcuIe cuIuIuI, I unde se rpezI usupru IupuIuI cu puIouI
n mun de s-I Iuc mIcI IrumI I, ducu nu se du n ILurI
IupuI, n dou I Iceu cu puIouI; ccI eu nu gIumeu,
IIIndc-I pusese credIn(u n Dumnezeu, I doreu cu vrund-
nevrund s mpIIneusc sIujbu ce I-o Iuuse usupr.
Eu Lrecu poduI mundr cu un voInIc. TuL-su se mIr de
vILejIu eI I, dund pe de uIL purLe, IeI muIL nuInLeu eI,
uez un pod de urgInL, se Icu un Ieu I ucoIo o uLepLu.
CuIuI spuse IeLeI pesLe ce o s deu I o nv( cum s Iuc
s scupe I de usL IspIL. Cum ujunse IuLu Iu poduI de ur-
gInL, unde I IeI IeuI nuInLe cu guru cscuL, de s o
mbuce cu cuI cu LoL, cu nILe coI(I cu ceI de IIIde I cu
nILe gIIure cu secerIIe I rcneu de se cuLremuruu codrII,
I cumpIeIe vuIuu de-(I Iuu uuzuI. NumuI uILundu-se cInevu
Iu cupuI IuI ceI cuL bunI(u I Iu coumu uIu ce sLu rdIcuL n
sus I zburIIL, ur II ngIe(uL de IrIc. Dur IuLu
mpruLuIuI, mbrbLuL de cuI, se npusLI oduL
nLr-nsuI cu subIu gouI n mun, ncuL ducu nu Iugeu IeuI
sub pod, n puLru I Iceu. ALuncI Lrecu poduI, muI(umInd
IuI Dumnezeu I neLIInd ce o muI uLepLu.
uLu mpruLuIuI, cure nu IeIse dIn cus de cund o
Icuse m-su, se mIru I sLu n Ioc uImIL, vzund
Irumuse(IIe cumpuIuI. AcI I veneu s descuIece cu s udune
cuLe un mnuncII de IIorI dIn muI(Imeu uIu ce ucopereu
vIIe I deuIurIIe, IIorI de curI nu muI vzuse eu; ucI I veneu
s se deu Iu umbr sub cuLe un copucI nuIL I sLuIos, n cure
mIIIe de puserI cunLuu IeI de IeI de cunLece, uu de duIouse,
de eruu n sLure s Le udourm; I ucI n urm s se duc Iu
cuLe un IpoL de up IImpede cu IucrImu ce Izvoru dIn cuLe
un coI( de pIuLr dIn cousLeIe deuIurIIor; susuruI ucesLor Iz-
voure o Iceu s se uILe guIe Iu eIe I-I pIceu s Ie vuz
curgereu Ior ceu erpuIL ce uIunecu pe pmunL,
ncungIuruLe de muI(Ime de IIorIceIe I verdeu( de
prImvur. Dur Iu LouLe usLeu cuIuI o mbrbLu I-I du
gIes s meurg nuInLe I s-I cuLe de drum. EI I spuneu
c voInIcII nu se uIL Iu d-uIde usLeu, decuL dup ce duc Lre-
bIIe Iu cupL bun. I muI spuse c ure s muI deu de o curs
pe cure I-o nLIndeu LuL-su, I o I nv( cum s Iuc s
Ius I de usL duL bIruILoure.
uLu uscuILu cu LouLe urecIIIe I Icu precum o nv(
cuIuI, IIIndc vzu eu c LouLe nv(LurIIe IuI I Iese nde
bIne, I dIn cuvunLuI IuI nu se ubLeu.
TuL-su, cu I de Iu rund, deLe pe de uIL purLe I-I IeI
nuInLe, uez un pod de uur, se Icu un buIuur mure cu
dousprezece cupeLe I se uscunse sub uceI pod.
Cund Iu cu s Lreuc IuLu pe ucoIo, unde I IeI nuInLe bu-
IuuruI pIesnInd dIn coud I ncoIcIndu-se; dIn gurIIe IuI
Ieeu vpuIe de Ioc, I IImbIIe I jucuu cu nILe sge(I
urzLoure; cum I vzu IuLu c esLe uu de grozuv, nILe
rcorI o upucur I I se Icu pruI mcIuc de IrIc. CuIuI
ducu sIm(I c IuLu se pIerde cu IIreu, o mbrbL IurI I-I
uduse umInLe ce o nv(use s Iuc; Iur IuLu mpruLuIuI,
dup ce muI prInse nI(Ic InIm, sLrunse IruuI cuIuIuI cu
munu sLung, I deLe cIcuIe I, cu puIouI n dreupLu, se re-
pezI usupru uceIuI buIuur.
Un ceus (Inu IupLu. CuIuI o poLrIveu cum s vIn LoL cum
Iu o purLe cu s-I reLeze vreun cup; dur vrjmuuI se pzeu
I eI desLuI de bIne. n ceIe muI de pe urm, IzbuLI IuLu s
rneusc pe buIuur. ALuncI, dundu-se eI de LreI orI pesLe
cup, se Icu om.
eLeI nu-I veneu s creuz ocIIIor cund vzu pe LuL-su
nuInLeu eI; Iur eI, Iuund-o n bru(e I sruLund-o pe
IrunLe, I zIse:
- Vz c Lu eLI voInIc, IuLu meu, I bIne uI IcuL de (I-uI
IuuL cuIuI sLu, ccI Ir dunsuI Le-uI II nLors I Lu cu I sur-
orIIe LuIe. Am bun ndejde s IsprveLI cu bIne sIujbu cu
cure Le-uI nsrcInuL de bunvoIe. NumuI udu-(I umInLe de
pove(eIe meIe I s nu IeI dIn cuvunLuI cuIuIuI ce (I-uI uIes.
S ne vedem snLoI!
- S Le uuz Dumnezeu, LuL, I rspunse IuLu, I s Le
gsesc snLos.
ApoI, sruLund munu LuLIuI su, se despr(Ir.
Dup ce merse cuIe Iung, deprLuL, ujunse Iu nILe
mun(I murI I nuI(I. nLre mun(I nLuInI doI zmeI ce se
IupLuu de nou unI I nu puLeuu s se dovedeusc unuI pe
uILuI. upLu eru pe mourLe orI pe vIu(. Cum o vzur eI,
crezund c esLe un voInIc, unuI I zIse:
- L-rumos, L-rumos, vIno de LuIe pe sL dumun uI
meu, c (I-oI cdeu I eu vreoduL bun Iu cevu.
ur ceIIuIL zIse I eI:
- L-rumos, L-rumos, vIno de m scup pe mIne de
IdoIuI sLu de vrjmu, I-(I voI du un LeIegur Ir spIIn,
cure se numeLe GuIben-de-soure.
uLu nLreb pe cuI, pe cure dIn umundoI s scupe; Iur
cuIuI I zIse s scupe pe ceI ce-I IgduIse s-I deu pe GuI-
ben-de-soure, c esLe un cuI muI IurnIc decuL dunsuI, II-
Indu-I IruLe muI Lunr. ALuncI unde se repezI IuLu Iu zmeuI
ceIIuIL cu puIouI, I dInLr-o IovILur I Icu n dou buc(I!
ZmeuI, ducu se vzu scpuL, mbr(I pe munLuILoruI
su I-I muI(umI, upoI merser ucus Iu dunsuI cu s deu IuI
L-rumos pe GuIben-de-soure, dup cum se IgduIse.
Mumu zmeuIuI nu muI puLeu de bucurIe cund vzu pe IIu-
su LeuIr I nu muI LIu ce s Iuc cu s muI(umeusc IuI
L-rumos c-I scpuse copIIuI de Iu mourLe.
uLu mpruLuIuI urL dorIn(u ce ure de u se odIInI de
osLeneuIu drumuIuI ce Icuse. I dur o cmur I o Isur
sIngur. Eu, preIcundu-se c voIeLe s ngrIjeusc de cuI,
I nLreb ducu ure s I se nLumpIe cevu; I cuIuI I spuse ce
ure s Iuc.
Mumu zmeuIuI precepu c ucI Iu mIjIoc se jouc vreo
drcIe. Eu spuse IIuIuI su c voInIcuI ce-I scpuse de
prImejdIe LrebuIe s IIe IuL I c o usemeneu IuL vILeuz
ur II numuI bun s o Iu eI de so(Ie. IuI su zIceu c o duL
cu cupuI nu puLeu eI crede unu cu usLu, IIIndc nu se puLeu
cu o mun IemeIusc s rsuceusc puIouI uu de bIne cum
Iceu L-rumos. ALuncI mumu zmeuIuI zIse c ure s Iuc
cercure. PenLru uceusLu puse seuru Iu cupuI IIecruIu dIn eI
cuLe un mnuncII de IIorI: Iu cure se vor veLejI IIorIIe,
uceIu esLe brbuL, I Iu cure vu rmuneu verzI, esLe IemeIe.
uLu mpruLuIuI, dup povu(u cuIuIuI, s-u scuIuL pesLe
noupLe cum despre zIu, cund somnuI esLe muI duIce, I
pu, pu, n vurIuI degeLeIor, InLr n cmuru zmeuIuI, I
puse mnuncIIuI su de IIorI, Iu pe uI IuI I, punundu-I Iu
cupuI puLuIuI su, se cuIc I dormI dus.
DImIneu(u, cum se scuI zmeouIcu, se duse nLr-un suIIeL
Iu IIuI su I vzu IIorIIe veLede. Dup ce se scuI I IuLu
mpruLuIuI, merse I Iu dunsu I, vzund c I uIe eI se
vesLejIse, LoL nu crezu c esLe voInIc. Eu zIceu IIuIuI su c
nu se puLeu s IIe brbuL, IIIndc vorbu I curgeu dIn gur
cu mIereu, boIuI I eru uu de gIngu, ncuL (I veneu s o beI
nLr-o brdcu( de up, perIoruI sup(Ire I sLuIos I cdeu
pe umerI, n unde, Iu(u-I ure pe vIno-ncouce; ocIII Iu
murII, IrumoI I vIoI de Le bug n bouIe, mnuI(u uIu
mIcu( I pIcIoruuI cu de zun, I n sIurIL LoLuI nu puLeu
s IIe decuL de IuL, mcur c se uscundeu sub (ouIeIe ceIe
voInIceLI. ApoI IoLrur s muI Iuc o ncercure.
Dup ce-I dur bun dImIneu(u, dup obIceI, zmeuI Iu
pe IuL I merser n grdIn. AcI, zmeuI I urL LouLe Ie-
IurIIe de IIorI ce uveu, I o mbIu I pe dunsu s Ie mIrouse.
uLu mpruLuIuI I uduse umInLe de pove(eIe cuIuIuI I,
cunoscund vIcIenIu, zIse cum rsLIL c de ce I-u udus n
grdIn de dImIneu( cu pe o IemeIe s-I Iuude IIorIIe cu
nILe vorbe secI, pe cund ur II LrebuIL s meurg muI nLuI Iu
grujdurI s vuz cum se ngrIjeLe p-ucoIo de cuI.
AuzInd ucesLeu, zmeuI spuse m-seI, dur eu nIcI ucum
nu puLeu s creuz c esLe bIuL. n ceIe muI de pe urm,
zmeouIcu se vorbI cu IIuI su s muI Iuc o-ncercure; zIse
IIuIuI su s duc pe L-rumos n cmuru cu urmeIe, s-I
mbIe s-I uIeug cevu de ucoIo I, de vu uIege vreo urm
dIn ceIe mpodobILe cu nesLImuLe, s LIe de bun-seum c
eu esLe IuL.
Dup prunz, zmeuI duse pe L-rumos n cmuru cu
urmeIe. AcI eruu runduILe cu meLeug LoL IeIuI de urme:
uneIe mpodobILe cu nesLImuLe, uILeIe numuI uu, Ir
podoube. uLu mpruLuIuI, dup ce se uIL I cerceL muI
LouLe urmeIe, I uIese o subIe cum rugInIL, dur cu IIeruI
ce se ncovoIu de se Iceu covrIg. ApoI spuse zmeuIuI I
mumeI suIe c u douu zI vreu s pIece.
Cund uuzI mumu zmeuIuI ce IeI de urm I uIese, se du
de ceusuI mor(II c nu puLeu descoperI udevruI. Eu spuse
IIuIuI su c, deI pure c esLe bIuL dup upucLurIIe IuI,
dur esLe IuL, I nc de ceIe muI preIcuLe.
Duc vzu c n-ure ncoLro, merser Iu grujd I-I deder
pe GuIben-de-soure. $I dup ce-I Iu rmus bun, IuLu
mpruLuIuI I cL de drum.
nc pe cuIe IIInd I sIIInd s ujung, cuIuI zIse IeLeI:
- SLpun, pun ucum m-uI uscuILuL Iu orIce (I-um zIs, I
LouLe (I-uu mers bIne. AscuIL-m I de usL duL I nu veI
greI. Eu sunL bLrun de ucI nuInLe; I mI-e s nu poL-
Icnesc. u pe IruLe-meu GuIben-de-soure I I cILorIu muI
depurLe cu eI. ncrede-Le IuI cum Le-uI ncrezuL n mIne I
nu Le veI cI. EI esLe muI Lunr decuL mIne I muI sprInLen,
I Le vu nv(u cu I mIne ce s IucI Iu vreme de nevoIe.
- EsLe udevruL c um IzbuLIL orI de cuLe orI Le-um us-
cuILuL. $I ducu n-u LI cuL uI IosL de credIncIos LuLIuI meu,
de usL duL nu Le-u uscuILu. M voI ncrede ns IruLeIuI
Lu cu I (Ie, dup ce-mI vu dovedI c-mI vreu bIneIe.
- ncrede-Le, sLpun, zIse GuIben-de-soure, ccI voI II
mundru s ncuIece pe mIne o vILeuz cu LIne, I upoI m
voI sIII cu s nu muI sIm(I IIpsu IruLeIuI meu, IIIndc voI s-I
scuLesc I pe dunsuI, srmunuI, c e bLrun, de necuzurIIe I
prImejdIIIe cILorIeI ce veI s IucI, penLru c, LrebuIe s
LII, pesLe muILe nevoI uI s duI I muILe prImejdII uI s
nLuIneLI. Dur cu vrereu IuI Dumnezeu I de m veI us-
cuILu, pe LouLe uI s Ie bIruIeLI I s Ie sco(I Iu cupL bun.
uLu mpruLuIuI ncIec upoI pe GuIben-de-soure I se
despr(I de cuIuI eI, IcrImund. Merser, merser, cuIe
Iung, deprLuL, cund IuLu mpruLuIuI zrI o cosI( de uur.
OprI cuIuI I-I nLreb duc esLe bIne s o Iu, orI s-o Iuse
IocuIuI. CuIuI I rspunse:
- De o veI Iuu, Le veI cI; de nu o veI Iuu, IurI Le veI cI;
dur muI bIne esLe s o IeI.
uLu o Iu, o bg n sun I pIec nuInLe.
Trecur deuIurI, Lrecur mun(I I vI, Isur n urm
pdurI dese I verzI, cumpII cu IIorI de curI nu muI vzuse
IuLu, Izvoure cu upe IImpezI I recI, I ujunser Iu curLeu
mpruLuIuI ceIuI mure I Lure.
CeIIuI(I III de mpru(I curI sIujeuu ucoIo I IeIr nuInLe
I o nLumpInur. EI nu se puLeuu dezIIpI de dunsu, ccI I
vorbu-I I Iu(u I eruu cu IIpIcI.
A douu zI se nI(I Iu mpruLuI I spuse penLru ce u
venIL. mpruLuI nu muI puLeu de bucurIe c-I sosIse uu
voInIc cIIpe I drgIu. I pIceuu preu muIL rspunsurIIe
ce prImeu Iu nLrebrIIe IuI, se vedeu cuL de coIo c vorbeu
cu n(eIepcIune I supunere. Vzund mpruLuI un Lunr
uu de cu mInLe, prInse drugosLe de eI I-I Iu pe Iung
dunsuI.
uLu de mpruL nu se puLu mprIeLenI cu Lo(I ceIIuI(I III
de mpru(I, IIIndc ceI muI muI(I eruu nzuroI, LembeII I
deucIeu(I; Iur eI prInseser pIzm pe dunsu penLru
uceusLu; I, penLru c vzuse c mpruLuI o Iuu n nume de
bIne, I purLuu sumbeLeIe.
nLr-unu dIn zIIe eu I gLI bucuLe sIngur I edeu Iu
mus, cund doI dIn ceIIuI(I III de mpru(I venIr s o vuz.
$ezur decI cu Lo(I I muncur. ALuL de muIL pIcur ucesL-
or III de mpru(I bucuLeIe, ncuL I IIngeuu I degeLeIe
cund muncuu. O Iudur penLru meLeuguI de u Iuce bu-
cuLeIe I zIser c de cund sunL eI, nu muI muncuser uu
bucuLe bune.
Cum se nLuInIr uceLIu cu ceIIuI(I III de mpru(I, Ie
spuser c uu IosL Iu mus Iu IIuI de mpruL venIL de
curund, c uu muncuL cum nIcI mpruLuI nu mnunc I c
bucuLeIe uu IosL gLILe de dunsuI.
ALuncI Lo(I IIII de mpru(I se uIegur de dunsu s Ie
gLeusc nLr-o zI eu bucuLeIe. $I IuL c LocmuI n zIuu
uceeu bucLurII cur(II se mbLuser, suu nu LIu ce
Icuser, c nIcI IocuI nu eru IcuL pe vuLr. $I uu, ruguL
IIInd cu sLruIn(, se upuc I eu de gLI nILe bucuLe
nIrIcouLe. Cund Ie uduse pe mus Iu mpruLuI, ucesLu nu
se puLeu sLuru muncund. ur duc cIem pe bucLur I-I
dede porunc c LoL usLIeI de bucuLe s-I gLeusc, eI spuse
cIne u gLIL n zIuu uceeu. mpruLuI rmuse pe gundurI.
ApoI venIr I ceIIuI(I III de mpru(I I spuse mpruLuIuI
c IIuI mpruLuIuI de curund venIL s-ur II IuduL Iu un cIeI
ce uu IcuL cu Lo(II, c LIe unde esLe Ieunu SImzIunu,
cosI( de uur, cumpuI nverzeLe, IIorIIe-nIIoreLe, I c ure
o cosI( dIn cosI(u eI. Cum uuzI mpruLuI uceusLu, poruncI
s-I cIeme I nduL I zIse:
- Tu uI LIuL de Ieunu SImzIunu I mIe nu mI-uI spus
nImIc, mcur c (I-um urLuL drugosLe I Le-um cInsLIL muI
muIL decuL pe ceIIuI(I.
Dup ce ceru I vzu cosI(u de pr, I zIse:
- Porunc mprLeusc s LII c uI s-mI uducI pe
sLpunu ucesLeI cosI(e; ccI de nu, unde-(I sLuu LuIpeIe (I vu
sLu I cupuI.
BIuLu IuL de mpruL se cerc s zIc I eu cevu, dur
mpruLuI I LI cuvunLuI. ApoI se duse de spuse cuIuIuI
ceIe ce se nLumpIur. CuIuI I zIse:
- Nu Le sperIu, sLpun. AsL-noupLe cIIur IruLe-meu mI-
u udus rspuns c pe sLpunu cosI(eI u IuruL-o un zmeu; c
eu nu voIeLe nIcI n rupLuI cupuIuI s-I Iubeusc pun nu-I
vu uduce IergIeIIu eI de Iepe; I c zmeuI I buLe cupuI
cum s-I mpIIneusc dorIn(u. Eu esLe ucum n smurcurIIe
mrIIor. Du-Le Iu mpruLuI s-(I deu douzecI de corbII, I
Iu murI de ceu muI Irumous de pune nLr-nseIe.
uLu de mpruL nu uLepL s-I zIc de dou orI, I se
duse drepL Iu mpruLuI:
- S LrIeLI, IumInuLe mpruLe, I s-(I IIe Iu(u cInsLIL.
Am venIL s-(I spun c sIujbu cu cure m-uI nsrcInuL o voI
mpIInI-o, ducu-mI veI du douzecI de corbII I bunI cu s
cumpr murIu ceu muI Irumous I muI scump cu s pun
nLr-nseIe.
- S se Iuc uu precum zIcI Lu, numuI s-mI uducI pe
Ieunu SImzIunu, I rspunse mpruLuI.
Cum se gLIr corbIIIe, Ie ncrcur cu murI I IuLu de
mpruL mpreun cu GuIben-de-soure InLr n ceu muI
Irumous I pIecur. NIcI vunLurI, nIcI vuIurIIe mrII nu
puLur s Ie sLeu mpoLrIv I, dup o cILorIe de cuLevu
spLmunI, ujunser Iu smurcurIIe mrIIor. AcoIo sLLur.
uLu mpruLuIuI I cu GuIben-de-soure IeIr Iu uscuL I
mbIuu pe (rmurI; ns cund IeIr, Iuur dIn corubIe o
precIe de condurI cusu(I numuI cu IIr I mpodobI(I cu
pIeLre nesLemuLe. ToL mbIund pe ucI, zrIr nILe puIuLurI
curI se nvurLeuu dup soure, I o Iuur nLr-ucoIo. n cuIe
se nLuInIr cu LreI roube de uIe zmeuIuI, curI pzeuu pe
Ieunu SImzIunu. Cum vzur eIe condurII, II se scurgeuu
ocIII dup dunII; Iur IuLu mpruLuIuI Ie spuse c esLe un
negu(Lor cure u rLcIL drumuI pe mure.
nLorcundu-se roubeIe, spuse doumneI Ior ceIe ce
vzuser; Iur eu zrIse de pe IereusLr pe negu(LoruI; de
cum I ocII, ncepu s-I LucuIe InImu, Ir s LIe de ce; I
eru bun bucurous de u puLeu s scupe de zmeu, muI cu
seum c nu eru uLuncI ucoIo, IIIndc-I LrmIsese cu s-I
uduc IergIeIIu eI cu IepeIe.
Dup ce uscuIL ceIe ce-I spuse roubeIe, se duse Iu
negu(Lor, cure uLepLu Iu pourL, cu s vuz I eu condurII;
dur dup ce uuzI de Iu negu(Lor c ure n corubIe murI I
muI scump I muI Irumous, se ndupIec de rugcIunIIe
negu(LoruIuI I poILI s meurg s-I vuz murIu; ujungund
Iu corubIe I LoL uIegund Iu murI, nu bguse de seum c
IopLurII deprLuser corubIu de Iu uscuL, I dund Dum-
nezeu un vunL bun, corbIIIe mergeuu cu sgeuLu; cund se
pomenI n mIjIocuI mrII, Ieunu SImzIunu se preIcu c-I
pure ru I prInse u cerLu pe negu(Lor c o neIuse, Iur-n
suIIeLuI eI rugu pe Dumnezeu s-I ujuLe u scpu de Iuzmu
de zmeu.
Ajunser cu norocIre Iu (rm, cund, ce s vezI! drcouIcu
de mumu zmeuIuI, cum uuzI de Iu roube c pe Ieunu
SImzIunu o Iuruse un negu(Lor I Iugeu cu dunsu cu
corbIIIe, se Iu dup eI; I ujungund Iu (rm, o vzur ven-
Ind dup dunII cu o IeouIc, cu o IuIc n cer I unu n
pmunL I uruncund vpuIe dIn guru eI cu dInLr-un cupLor.
Cum o vzu Ieunu SImzIunu, n(eIese c e zgrIp(urouIcu
de mum u zmeuIuI, spuse negu(LoruI, cu cure eru cIure
pe GuIben-de-soure, I ncepu u pIunge cu Ioc.
uLu mpruLuIuI nLreb pe GuIben-de-soure ce s Iuc,
c o dogoreLe vpuIu ce Iese dIn guru zmeouIceI, Iur GuI-
ben-de-soure I rspunse:
- Bug munu n urecIeu meu ceu sLung, de scouLe gresIu
ce esLe ucoIo, I o urunc nupoI.
Au Icu IuLu mpruLuIuI. ApoI o Iuur IuLe Iu pIcIor, pe
cund n urmu Ior se nI( deoduL un munLe de pIuLr cure
uLIngeu ceruI.
Mumu zmeuIuI Icu ce Icu I Lrecu munLeIe, c(rundu-
se dIn coI( n coI(, I, s Le (II dup dunII! Vzund Ieunu
SImzIunu c Iur eru s-I ujung, spuse negu(LoruIuI; Iur
ucesLu, dup ce se n(eIese cu cuIuI, scouse dIn urecIeu IuI
ceu dreupL o perIe I o urunc nupoI. nduL se Icu o
pdure mure I deus, de nu puLeu s Lreuc prIn eu nIcI
puI de IIur.
Mumu zmeuIuI rouse dIn copucI, se ug( de rumure, srI
dIn vurI n vurI, se sLrecur, I LoL dup dunII, uIergund cu
un vurLej! Duc vzur c I de usL duL mbI s-I ujung,
IuLu mpruLuIuI nLreb Iur pe cuI ce s Iuc, I ucesLu I
zIse s Iu IneIuI de Iogodn ce se uII n degeLuI IeuneI
SImzIuneI I s-I urunce nupoI. Cum urunc IneIuI, se Icu
un zId de cremene pun Iu cer.
Mumu zmeuIuI, ducu vzu c nu se pouLe urcu pe dunsuI
I s Lreuc dIncoIo, nIcI s rouz dIn ucesL zId, nu muI
puLeu de cIud, I cum eru de cLrnIL I umruL, se urc
I ujunse cu guru Iu guuru ce Isuse IneIuI s rmun, I
suII vpuIe dIn guru eI ceu spurcuL cuIe de LreI ceusurI cu
s-I ujung I s-I purjoIeusc, dur eI se uezur jos Iu
rdcInu zIduIuI I nu Ie psu nImIc de IocuI zmeouIceI.
ZmeouIcu suII ce suII I duc vzu c nu pouLe s-I
prpdeusc, nIcI s pun munu pe dunII, pIesnI IIereu
nLr-nsu de necuz, czu I crp cu necuruLuI; Iur eI
uLepLur pun s mour bIne, upoI negu(LoruI bg de-
geLuI n guuru IneIuIuI, dup cum I nv(use GuIben-
de-soure, I zIduI pIerI cu I cum n-ur muI II IosL I-I rmuse
IneIuI n degeL. Dup ce se uILur Iu sLurvuI zmeouIceI I
Icur Iuz de dunsuI, I Isur corbIIor I pornIr muI de-
purLe I merser I merser, pun ce ujunse Iu curLeu
mprLeusc.
Ajungund, se nI(I Iu mpruLuI; ucesLu prIImI cu
muIL cInsLe pe Ieunu SImzIunu. EI nu muI puLeu de bu-
curIe, I se ndrgosLI de dunsu de cum o vzu. ur Ieunu
SImzIunu se cInu I se nLrIsLu n suIIeLuI eI c n-uveu
LrILe. Cum se pouLe, zIceu eu, s ujung pe muInIIe unoru
I uILoru, pe curI nu puLeu s-I vuz de uru(I ce-I eruu. n-
Imu I ocIII eI eru LoL Iu LuI-rumos cure o scpuse dIn
munu zmeuIuI.
Cund ns o sIII mpruLuI cu s se cunune cu eI, eu I
zIse:
- umInuLe mpruLe, s-(I sLpuneLI mpr(Iu cu noro-
cIre; dur eu nu m poL mrILu pun nu mI s-o uduce
IergIeIIu de Iepe, cu urmsuruI eI cu LoL.
AuzInd usLIeI mpruLuI, cIem nduL pe IuLu de
mpruL I-I zIse:
- S Le ducI s-mI uducI IergIeIIu de Iepe, cu urmsuruI
eI cu LoL, u IubIeLeI meIe; ccI de nu, unde-(I sLuu pI-
cIoureIe, (I vu sLu I cupuI!
- PreumrILe mpruLe! m-uI nsrcInuL cu o sIujb cure
ubIu um svurIL-o, IIIndu-mI cupuI n joc. AI Iu curLeu
mrIeI-LuIe uLu(I vILejI III de mpru(I; I IIIndc Lo(I Le (In
de om drepL I cu IrIcu IuI Dumnezeu, eu socoLesc c ur II
cu drepLuI cu s duI Iu uILuI uceusL sIujb. Ce m LIu eu
Iuce, I de unde s-(I uduc eu IergIeIIu ce-mI porunceLI?
- Nu LIu eu. DIn pmunL, dIn Iurb verde, s Le ducI s-
mI uducI IergIeIIu, I s nu ndrzneLI u muI zIce nIcI o
vorb mcur.
ALuncI IuLu mpruLuIuI se ncIIn I IeI. Eu se duse de
spuse IuI GuIben-de-soure ceeu ce I se poruncIse. ur cuIuI
I rspunse:
- Du-Le de cuuL nou pIeI de bIvoI, s Ie cLrneLI I s
Ie uezI bIne pe mIne. Nu Le Leme, c, cu ujuLoruI IuI Dum-
nezeu, veI scouLe-o Iu cpLuI bun I sIujbu cu cure Le-u
mpovruL mpruLuI. Dur LrebuIe s LII c cu umur ure
s-I vIn I IuI, Iu urmu urmeIor, penLru IupLeIe suIe.
uLu mpruLuIuI Icu precum I zIsese cuIuI I pornIr
umundoI. Dup o cuIe Iung I greu, ujunser pe LrumuI
unde pLeuu IepeIe. AcoIo se nLuInI cu zmeuI cure Iuruse
pe Ieunu SImzIunu, rLcInd cu un bezmeLIc I neLIInd
cum s Iuc cu s uduc IergIeIIu. I spuse c Ieunu nu
muI esLe u IuI I c m-su crpuse de necuz, penLru c nu
puLuse s-I scupe de Iu rpILor pe IubILu IuI.
AuzInd zmeuI uceusLu, se Icu Ioc I pur de munIe, se
Lurbur de necuz I nu muI vedeu nuInLeu ocIIIor. ApoI,
dup ce n(eIese c ure u Iuce LocmuI cu rpILoruI IubILeI
suIe, I pIerdu cumpLuI de suprure I umrcIune; I
rcnInd cu un Ieu, se Iu Iu IupL cu IuLu mpruLuIuI, cure
I (Ineu IIreu I pe cure o mbrbLu cuIuI. Pe IuLu
mpruLuIuI o Iereu cuIuI de IovILurIIe zmeuIuI; ccI, cund
vedeu c rdIc subIu s deu, oduL se rdIcu muI sus decuL
zmeuI, I eI du n vunL; Iur cund uduceu IuLu puIouI, cuIuI
se Isu rpede usupru cuIuIuI zmeuIuI I eu du n curne vIe.
Dup ce se IupLur de credeuI c u s se scuIunde pmunLuI
subL eI, nu LIu cum I venI bIne IeLeI mpruLuIuI, uduse
puIouI cum pIezI I-I reLez cupuI. ApoI, Isundu-I sLurvuI
cIorIIor I co(oIenIIor, se duser pun ujunser Iu IocuI un-
de se uIIu IergIeIIu.
AcI, cuIuI zIse IeLeI de mpruL s se urce eu nLr-un pom
ce eru ucoIo, I s prIveusc Iu IupLu Ior. Dup ce se urc
IuLu n pom, necIez GuIben-de-soure de LreI orI I LouL
IergIeIIu de Iepe se udun mprejuruI IuI. ApoI deoduL se
urL I urmsuruI IepeIor, pIIn de spune I sIorInd de
munIe. $I vzund pe GuIben-de-soure n mIjIocuI IepeIor,
se rpezI Iu dunsuI cu Lurbure I se ncInse o IupL s Le
Iereusc Dumnezeu! Cund se du urmsuruI Iu GuIben-
de-soure, mucu dIn pIeIIe de bIvoI; Iur cund se du ucesLu
Iu urmsur, mucu dIn curne vIe, I se bLur, I se bLur
pun ce urmsuruI, sIuIuL, IrLnIL de sus pun jos I pIIn
de sunge, Iu rzbIL I bIruIL; Iur GuIben-de-soure scpuse
LeuIr, IIIndc se IrLnIse pIeIIe de bIvoI. ALuncI se deLe
IuLu jos dIn pom, ncIec I Iuur IergIeIIu, munund-o de
dInupoI; Iur urmsuruI ubIu se Luru dup dunsu.
Dup ce bg IergIeIIu n curLeu mpruLuIuI, se duse
de-I nLIIn(. ALuncI IeI Ieunu SImzIunu I Ie cIem pe
nume. ArmsuruI, cum I uuzI gIusuI, nduL se scuLur I se
Icu cu nLuI, Ir s se cunousc semn de rune pe eI.
Ieunu SImzIunu zIse mpruLuIuI s pun pe cInevu s-I
muIg IepeIe, cu s se mbIeze umundoI. Dur cIne puLeu s
se upropIe de eIe? c uzvurIeuu dIn copILe dezvunLu unde
Ioveuu. Ducu nImenI nu puLu, mpruLuI poruncI IurI
IeLeI de mpruL s Ie muIg.
uLu mpruLuIuI, cu InImu zdrobIL de muInIre I obId
c LoL pe dunsu o puneu Iu IucrurIIe ceIe muI greIe, I IIInd
curuL n cugeLuI eI, se rug IuI Dumnezeu cu credIn( cu
s o ujuLe s sIureusc cu bIne I sIujbu uceusLu. $I unde
ncepu o pIouIe d-uIeu de preu c Lourn cu gIeuLu, I
nduL ujunse upu pun Iu genuncIIIe IepeIor, upoI deLe un
ngIe( de nu se muI puLeuu mIcu dIn Ioc. Vzund mInuneu
uceusLu, IuLu mpruLuIuI muI nLuI muI(umI IuI Dumnezeu
penLru ujuLoruI ce-I deLe, upoI se puse de muIse IepeIe.
mpruLuI se Lopeu de drugosLe penLru Ieunu SImzIunu
I se uILu Iu dunsu cu Iu un cIre copL; dur eu nIcI nu-I bgu
n seum, cI LoL du, zI dup zI, cu IeI de IeI de vorbe, u se
cununu. n ceIe de pe urm, I zIse:
- Vz, IumInuLe mpruLe, c LoL ce um ceruL mI s-u
mpIInIL. Un Iucru ne muI LrebuIe, I upoI s LII c ne vom
cununu.
- PorumbI(u meu, I rspunse mpruLuI, mpr(Iu meu
I eu sunLem supuI uscuILLorI uI poruncIIor LuIe. Cere ce
muI uI de ceruL cu un ceus muI curund, c IuL m sIuresc
de drugosLe penLru LIne. Am ujuns cu un nuc, vIsez
deLepL, nu muI LIu ce Iuc, cund m uIL Iu ocIII LI ceI
IrumoI I LunjILorI.
-Ducu esLe uu, muI zIse Ieunu SImzIunu, s-mI uducI vu-
suI cu boLez cure se psLreuz nLr-o bIserIcu( de pesLe upu
ordunuIuI, I uLuncI ne vom cununu.
Cum uuzI mpruLuI uceusLu, cIem IurI pe IuLu
mpruLuIuI I-I poruncI s Iuc ce o Iuce I cum vu LI eu,
s-I uduc ceeu ce poruncIse Ieunu SImzIunu.
uLu de mpruL cum uuzI, se duse de spuse IuI GuIben-
de-soure, I eI I rspunse:
- AceusLu esLe ceu dIn urm I muI greu sIujb ce muI uI
s IucI. AIbI ns ndejde n Dumnezeu, sLpun, ccI I
mpruLuIuI I s-u mpIInIL.
Se gLIr I pIecur.
CuIuI LIu de LouLe usLeu, ccI nu eru eI nzdrvun de
IIorIIe mruIuI.
EI spuse IeLeI mpruLuIuI zIcund:
- AceI vus cu boLez se uII pe o mus n mIjIocuI uneI
bIserIcu(e I-I pzesc nILe cIugrI(e. EIe nu dorm nIcI zI,
nIcI noupLe. DIn cund n cund ns un pusLnIc vIne pe Iu eIe
de Ie pov(uIeLe ceIe sIInLe penLru DomnuI. Cund sunL Iu
uscuILure de Ie nvu( pusLnIcuI, rmune numuI unu de
pund. De um puLeu nemerI Iu vremeu uceeu, LocmuI bIne
ur II; de nu, cIne LIe cuL uvem u zbvI, ccI uILIeI nu e
cIIp.
Se duser decI, Lrecur upu ordunuIuI I ujunser Iu uceu
bIserIcu(. Noroc c LocmuI uLuncI sosIse pusLnIcuI I
cIemuse pe LouLe cIugrI(eIe Iu uscuILure. NumuI unu
rmsese de puz; I uceusLu, obosIL IIInd de edereu
ndeIunguL, o prInse somnuI. Cu s nu se nLumpIe ns
cIne LIe ce, eu se cuIc pe pruguI ueI, cu gund c n-o s
pouL nImenI InLru Ir s sIm( eu.
GuIben-de-soure pov(uI pe IuLu de mpruL cum s Iuc
s pun munu pe vusuI cu boLez. uLu se duse bInIor, se
sLrecur pe Iung zId I, pu-pu, n vurIuI degeLeIor, pun
Iu u. AcI oduL srI cu o pIsIc de uure pesLe prug, de
nIcI nu uLInse pe cIugrI(u pe cure o Iuruse somnuI; I,
punund munu pe vus, IeI cum u InLruL, ncIec pe cuI I pe
IcI (I-e drumuI!
CIugrI(u sIm(I, srI n sus I, vzund c IIpseLe vusuI,
ncepu u se bocI de (I se rupeu rruncIII de mII. nduL se
udunur cIugrI(eIe I se vIcreuu de IocuI ce Ie ujunsese.
PusLnIcuI, duc vzu c s-u spIuL pe muInI de vusuI cu
boLez, cL cLre IuLu de mpruL cum zburu cu GuIben-
de-soure I, rdIcund muInIIe n sus I ngenuncIInd, o
bIesLem zIcund:
- Doumne, Doumne sIInLe! I cu neIegIuILuI cure u cuLez-
uL s pun munu IuI pungrIL pe sIunLuI vus cu boLez s se
Iuc muIere, de vu II brbuL; Iur de vu II muIere, s se Iuc
brbuL!
$I nduL rugcIuneu pusLnIcuIuI se uscuIL. uLu
mpruLuIuI se Icu un IIcu de-(I eru drug Iumeu s Le
uI(I Iu eI.
Cum ujunse Iu mpruLuI, se mIr I nu LIu ce s creuz
ocIIIor sI, bgund de seum c se scIImbuse; IuI I se preu
c nu muI esLe cum eru Iu pIecure, cI c ucum e muI cIIpos
I muI seme(. Cum deLe vusuI, zIse:
- MrILe mpruLe, (I-um Icu sIujbeIe cu curI m-uI
nsrcInuL. SocoLesc c ucum um sIurIL. II IerIcIL I
domneLe cu puce cuL mIIu DomnuIuI vu voI!
- SunL muI(umIL de sIujbeIe LuIe, zIse mpruLuI; s LII c
dup mourLeu meu Lu uI s Le urcI pe scuunuI mpr(IeI
meIe, IIIndc eu n-um moLenILor pun ucum. ur ducu
Dumnezeu mI vu du un IIu, Lu veI II munu IuI ceu dreupL.
To(I sIeLnIcII I IIII de mpruL eruu de Iu( cund u zIs
mpruLuI vorbeIe ucesLeu.
Ieunu SImzIunu, duc vzu c I se mpIInI I usL voIn(,
se IoLr s-I rzbune usupru mpruLuIuI, penLru c LrIm-
Ise LoL pe LuI eI rumos Iu LouLe sIujbeIe ceIe greIe, curI
puLeuu s-I rpun; ccI eu credeu c nsuI mpruLuI se vu
duce s-I uduc vusuI cu boLez, IIIndc eI puLeu muI Iesne s-
o Iuc, de vreme ce Lo(I se supuneuu Iu poruncu IuI.
Eu poruncI s ncIzeusc buIu I mpreun cu mpruLuI
s se mbIeze n IupLeIe IepeIor eI. Dup ce InLr n buIe,
poruncI s-I uduc urmsuruI cu s suIIe uer rcoros. $I
ducu venI, urmsuruI suII cu o nur nspre dunsu rcoure,
Iur cu uIL nur nspre mpruLuI uer nIocuL, ncuL IIerse I
mu(eIe dInLr-nsuI, I rmuse morL pe Ioc.
Mure vuIv se Icu n mpr(Ie cund se uuzI de mourLeu
mpruLuIuI ceIuI mure I Lure; Lo(I dIn LouLe pr(IIe se
udunur I-I Icur o nmormunLure d-uIe mprLeLIIe.
Dup ucesLeu, zIse Ieunu SImzIunu LuIuI-rumos:
- Tu m-uI udus uIcI, Lu mI-uI udus IergIeIIu, Lu uI omoruL
pe zmeuI cure m Iuruse, Lu mI-uI udus vusuI cu boLez, Lu
s-mI III brbuL. AIdem s ne mbIem I s ne cununm.
- Eu Le voI Iuu, duc Lu m uIegI, rspunse L-rumos;
dur s LII c n cusu nousLr voI cu s cunLe cocouI, Iur
nu gInu.
Se nvoIr I InLrur n buIe. Ieunu cIem urmsuruI eI
cu s ncropeusc IupLeIe n cure se vor mbIu. CIem I
mpruLuI ceI nou pe GuIben-de-soure. $I usLIeI umundoI
cuII se nLreceuu cure de cure s Iuc buIu muI poLrIvIL de
cuId sLpunuIuI su, I muI nImerIL de ncropIL.
Dup ce s-uu mbIuL, u douu zI s-uu I cununuL. ApoI s-
uu urcuL n scuunuI mpr(IeI. TreI spLmunI (Inur
veseIIIIe, I LouL Iumeu se bucuru c Ie-u duL Dumnezeu un
mpruL uu de vILeuz, cure Icuse uLuLeu IsprvI.
ur eI domnI cu drepLuLe I cu IrIcu IuI Dumnezeu,
ocroLInd pe srucI I neusuprInd pe nImenI, I domnesc I
n zIuu de usLzI de n-or II murIL.
Erum I eu p-ucoIo I cscum guru pe dInuIur, pe Iu
LouLe srbrIIe, ccI nIcI pomeneuI nu eru s IIu I eu
poILIL, I upoI se LIe c nepoILILuI scuun n-ure.
ncIecuI p-o eu I v-o spuseI d-vousLr uu.
. nir-te mrgrituri
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un IecIor de boIer mure, I dup ce
cuLreIeruse (rIIe, rzbLund prIn LouLe ungIIurIIe, se
nLorceu Iu moIu su. $I Lrecund prInLr-o cunepILe, vzu
LreI IeLe ce munceuu Iu cunep. EI I cuLu de drum n
Lreubu IuI, Ir s Iu umInLe Iu ceIe ce LoL spuneuu IeLeIe.
Cund ujunse Iu urecIIIe IuI nILe vorbe ce-I LrezI, ccI eru
dus pe gundurI. Se nLourse Iu IeLe I Ie nLreb:
- Ce u(I zIs, IeLeIor?
- De m-ur Iuu pe mIne IecIoruI Iu de boIer ce Lrece p-ucI,
eu I-u mbrcu curLeu cu un Ius, zIsese IuLu ceu muI mure.
- De m-ur Iuu pe mIne IecIoruI Iu de boIer ce Lrece p-ucI,
eu I-u sLuru curLeu cu o pIL, zIsese IuLu ceu mIjIocIe.
- De m-ur Iuu pe mIne IecIoruI Iu de boIer ce Lrece p-ucI,
eu I-u Iuce doI Ie(I-IogoIe(I cu LoLuI I cu LoLuI de uur,
zIsese IuLu ceu mIc.
Dup ce I spuseser IeLeIe ce zIseser, eI sLLu de se so-
coLI gundIndu-se: m, cu ce s IIe usLu? ApoI dup ce se muI
rzgundI, zIse IeLeI ceIeI mIcI:
- eLIco, mIe mI pIcu vorbeIe LuIe muI muIL decuL uIe
surorIIor LuIe. Duc vreI s mergI cu mIne, eu Le Iuu de
so(Ie, numuI s-(I (II cuvunLuI.
$I cum s nu II voIL IuLu; ccI eru un brud de IIcu,
cIIpe I drgIu, nu gIum.
uLu se roI Iu Iu( cu un bujor; upoI, dup ce muI sLLu
nI(eI Iu cIIbzuIrI, nLInse munu I I zIse:
- AI, s IIe bIne. Duc Lu veI II orunduI meu, nu scup eu
de LIne, nIcI Lu de mIne, mcur de s-ur pune nu LIu cIne I
crucI I curmezI.
ecIoruI de boIer Iu IuLu I se duse cu dunsu Iu moIIIe
IuI. AcoIo uveu eI nILe puIuLurI cum nu muI vzuse eu. Se
cununur, Icund o nunL de se dusese vesLeu n upLe (rI,
I Icur LoL ce LrebuIu penLru rosLuI csLorIeI Ior.
Nu Lrecu muIL I IuLu rmuse greu I eu cu LouL Iumeu.
Cund uuzI IecIoruI de boIer unu cu usLu, nu muI puLu de bu-
curIe, I poruncI numuIdecuL s-I Iuc un Ieugn numuI de
mLuse, n cure s-I puIe copIII.
ecIoruI de boIer, cund I uduse ucus nevusLu, I deLe,
penLru LrebuIn(eIe eI, o IuL u uneI buInI(e de (Igunc ce-I
(Ineu zIIeIe prIn curLeu boIeruIuI cu ce se nduruu sLpunII.
ProcIeLu de cIour cum vzu IuLu, I puse gund ru.
Cund sosI ceusuI nuLereI, IIuI de boIer nu eru ucus, cI
dus nLr-uIe suIe. Doumnu cuseI LrImIse pe (Igunc s uduc
o mou. Eu uduse pe mum-su. AceusLu, cum venI, I zIse:
- MIIosLIvu nousLr doumn, muncu-(I-uI ocIIorII, Iu
noI p-ucI esLe obIceI cu doumneIe cund ure s nusc, s se
suIe n pod I mouu s sLeu cu cIuruI Iu uu poduIuI I uu
s Iuc.
Doumnu I rspunse:
- BIne, bunIco; duc uu v esLe obIceIuI p-ucI, uu s
Iucem.
Eu, bIeL, nevInovuL cum eru, nIcI prIn gund nu-I pIesneu
c nLru uceusLu eru o vIcIenIe dIn ceIe muI spurcuLe. Eu se
LIu curuL Iu InIm. cuse LuLuIor bIne. Nu se uLepLu,
decI, cu cInevu s uIb mcur o umbr de cugeLe pungrILe
penLru dunsu.
Eu crezu. $I suIndu-se n pod, Icu, cum zIsese, doI Ie(I-
IogoIe(I cu LoLuIuI, LoLuIuI de uur, n cIuruI pe cure I (Ineu
(Iguncu Iu guru poduIuI. Cum vzu copIIuII uu de IrumoI,
guperI(u de cIour, ce s Iuc cu s ponoseusc pe doumnu
su? Se duse numuIdecuL I ngrop copIIuII n bIIguruI de
Iu grujd, I Iuund doI c(eI de Iu o c(eu ce ILuse de curund,
I urL doumneI suIe, zIcundu-I:
- uL, sLpun, ce IcuI dumneuLu.
- Cum se pouLe unu cu usLu? I rspunse doumnu.
$I punguru de cIour ncepu u se cIorovoI cu doumnu su.
Bu, c-o II; bu, c n-o II.
nLre ucesLeu IuL c sosI I IIuI de boIer. |Iguncu I IeI
nuInLe, I urLundu-I cIuruI cu c(eII, I zIse:
- uL ce prIcopseuI (I Icu nevusLu ce (I-uI uIes. BIne c
(I-u duL Dumnezeu n gund s-I uducI o credIncIous cu
mIne, cure s IIe pe Iung dunsu, ccI uILmInLerI, cIne LIe
cum eru s Le mbrobodeusc I s-I ruz de dumneuLu.
Se munIe IIuI de boIer cund vzu o usLIeI de buLjocur, I
cu s o pedepseusc, Iu de so(Ie pe (Igunc, Iur pe IosLu
IuI nevusL o Icu sIujnIc.
BIuLu IemeIe vzu bIne nedrepLuLeu ce I se Icu: dur
neuvund ncoLro, Lcu I rbd cu ndejdeu n Dumnezeu
c-I vu revrsu mIIu IuI usupru eI, I vu du oduL, oduL, Iu
IveuI nevInov(Iu su.
$I muI Lrecund cuLvu vreme, IuL, mre, c rsrI dIn
bIIguruI unde Iuseser ngropu(I copIII doI merI. Couju
ucesLor merI eru suIIuL cu uur, de Iuceu cu zIuu, cund
noupLeu eru nLunerIc bezn. EI creLeuu nLr-o zI cu nLr-
un un, I dup pu(In se Icur murI.
|Iguncu, cure LIu bIesLem(Iu ce Icuse, se Lemu, vzund
Irumuse(eu merIIor, I zIse brbuLuIuI eI, LuLI copIIIor
rpuI de dunsu:
- M, mIe mI-u venIL uu s Le ndemn u LIu merII Iu ce
cresc Iung grujd, I dIn eI s IucI, dIn doI, dou scundurI Iu
puL, c LoL ne IIpsesc cuLevu scundurI.
- BIne, Iu, rspunse IIuI de boIer, cum s LIem noI u
mundre(e de merI? Nu, vezI, Lu, c sunL de povesLe? CIne
muI ure usemeneu merI?
- Ie, mIe mI-u venIL uu, cu s-I LuI; c Lu de nu-I veI LIu,
eu nu muI mnunc puIne I sure cu LIne pe un LuIer.
$I nepuLundu-se coLorosI de dunsu, IIuI de boIer puse de
LIe merII I Icu dInLr-nII scundurI, Ie puse Iu puL I se
cuIcur pe dunseIe.
PesLe noupLe (Iguncu uuzI cum vorbeu scundurIIe.
- Dudo, zIceu unu, ccI copIII eru un bIuL I o IuL, dudo,
zIse bIuLuI, greu (I-e (Ie?
- Greu, rspunse IuLu, ccI esLe pgunu pe mIne. Dur (Ie,
greu (I esLe?
- MIe nu-mI esLe greu, zIse bIuLuI, c esLe LuLu pe mIne.
Cum prIcepu (Iguncu c vorbeIe scundurIIor o vor duce Iu
pIerzure, de Ie vu uuzI IIuI de boIer, nu muI deLe nIcI pIc de
somn n geneIe eI pun dImIneu(.
- BrbuLe, I zIse bIesLemuLu de cIoropIn, cum se IumIn
de zIu, s LuI scundurIIe uIeu de Ie-um pus IerI Iu puL; ccI
um vIsuL nILe vIse uruLe usL noupLe.
- BIne, Iu, I rspunse eI, cum s LIem uIe scundurI uu
de Irumouse?
- Eu nu LIu; Lu duc nu Ie veI LIu, eu m duc I m duu
de rup.
Cu s scupe de curu eI, IIuI de boIer puse de LIe
scundurIIe, Icundu-Ie (ndrI mrunLe. ur spurcuLu
usLup LouLe gureIeIe cuseI I puse scundurIIe pe Ioc de
urser. ToLuI dou scunLeIoure se sLrecur pe co I pIcur
n grdIn. n IocuI unde czur uceIe scunLeI, rsrI nduL
dou sLebIe de busuIoc. BoIeruI uveu un mIeIueI ce creLeu
I eI prIn curLeu IuI; ucesLu scpund n grdIn, munc bu-
suIocuI, I nduL I se uurI Iunu. $I uu de Irumos se Icu
mIeIuI, ncuL nu se muI gseu pe Iume un uILuI uu de
Irumos cu ucesLu.
Crpu IIereu nLr-nsu de necuz cund vzu mIeIuI; ccI
(Iguncu prIcepu c ucesLu nu eru Iucru curuL penLru dunsu.
$I dup ce muI Lrecu cuLInIc vreme, zIse brbuLuIuI eI,
cund I vzu cum cu voIe bun:
- Cum u muI muncu curne dIn mIeIuI Iu uI nosLru!
- NIcI s Le gundeLI Iu unu cu usLu, c mIe mI-esLe drug,
I rspunse IIuI de boIer.
Vzu (Iguncu c de usL duL nu I se prInde vorbu, o
nLourse Iu vIcIenIe.
Se Icu boInuv. O spLmun ncIeIuL I cIInuI
brbuLuI cu gemeLeIe eI. &nLr-o noupLe se Icu c rsure
dIn somn; I duc o nLrebu brbuLu-su, c ce I s-u
nLumpIuL, eu I rspunse:
- Am vIsuL c unde venIse o descunLLoreus I unde mI
zIceu c duc voI s m Iuc snLous, s cer de Iu LIne s LuI
mIeIuI Iu uI nosLru I s-I mnunc drobuI.
- ugI d-ucoIo, nevusL, I rspunse eI, ce sLuI Lu de
vorbeLI? Unde s-u muI vzuL pe Iume un mIeI uu de
Irumos? Cum s-I LIem? MuI bIne s uducem pe Lo(I vrucII
s-(I deu IeucurI cure s Le Iuc snLous.
- eucuI meu sLu esLe, I muI zIse eu. Ducu nu vreI s LuI
mIeIuI, n(eIeg c Lu vreI s mor eu.
$I, neuvund ncoLro, IIuI de boIer puse de LIe mIeIuI I-I
deLe Iu bucLrIe s-I gLeusc.
GuperI(u se duse nduL n bucLrIe I puse Iu cuIe ce s
se Iuc cu mIeIuI, cu s nu muI rmuIe nImIc dIn eI. TrImIse
mu(eIe Iu puruu, cu o credIncIous d-uIe eI, cu s Ie speIe,
dup ce numr pun I ceI muI mIc m(Ior, I-I spuse c
vu pILI cu cupuI eI de vu pIerde vreun crumpeI dIn eIe.
CredIncIousu buInI(eI, spIundu-Ie Iu puruu, nu LIu cum
Icu I rupse un cpLuI. De IrIc, I deLe pe gurI.
Dup uceeu se nLourse ucus, uduse LouLe mu(eIe I Ie
deLe IurI Iu numr.
A douu zI ducundu-se IosLu so(Ie u boIeruIuI Iu puruu cu
coIu s uduc up, se uIL Iu vuIe pe ruu I vzu ucoIo pe un
dumb doI copIIuI, jucundu-se cu dou mere de uur, de
Iuceu pmunLuI, I rmuse ucoIo pun seuru uILundu-se cu
jInd Iu dunII, ccI eI I du n gund c pouLe s IIe copIII
dunseI.
nLorcundu-se ucus, o Iu spurcuLu de cIorouIc Iu bLI.
Dur eu zIse:
- Nu m muI buLe, sLpun, c ce-mI vzur ocIII, o
spLmun s Le LoL uI(I, I LoL nu Le ndesLuIezI.
Ducu uuzI uu, se duse I cIorouIcu, I n udevr c I eu se
uILuse ucoIo prIvInd Iu copIIuI. $I cum I-ur uduce umInLe
oure u se deprLu, cund vedeu uu Irumuse(e nemuIuuzIL?
Se jucuu copIII I se zbenguIuu, de-(I eru drug Iumeu s
prIveLI Iu dunII.
n(epenIse mpIeII(uLu, zguIndu-se cu ocIII ucoIo. $I ven-
Ind mumu copIIIIor I LrezInd-o dIn buImceuIu n cure
czuse:
- VezI, sLpun, nu-(I spuneum eu c nu Le po(I ndesLuIu
de o uu Irumuse(e, de Le-uI uILu nu LIu cuL?
ProcIeLu Ie puse gund ru, I LoL pInuIu, cum ur Iuce cu
s-I rpuIe.
nLr-ucesLeu veneu Iume dup Iume de se uILu Iu dunII.
DIn Lo(I prIvILorII o bub bLrun, muI prIcepuL, dorInd I
eu s-I uIb de Ie(I uI eI, ducundu-se ucus, uduse cu dunsu
o Iurc mIc I un LoIegeI. Cu ucesLeu se duse n murgIneu
ruuIuI I, urLundu-Ie ucesLe uneILe, I sLrIg cu un gruI
duIos.
Cum vzur copIII ucesLe IucrurI, oduL se repezIr Iu
dunseIe; I IuLu puse munu pe Iurc, Iur bIuLuI pe LoIug.
uundu-I bubu cu sIne, I mbrc cu nILe zdren(e I I
duse ucus Iu dunsu.
Nu Lrecu muIL dup uceusLu, I boIeruI Icu cIuc,
udunund pe Lo(I copIII I IeLeIe dIn suL cu s nIre
mrgrILure. Se duse I bubu cu copIII eI.
AcoIo, Iu ezLoure, unde se sLrunser Lo(I de vorbeu Iu
verzI I uscuLe, spuInd Iu gIume I Iu gIIcILorI, sLu I IecIoruI
de boIer.
EI se nLumpIuse n uceu zI s IIe cu voIe bun, I zIse:
- $LI(I ce? copII! DecuL s IIecrI(I Iu gIume I Iu cuLe nu-
gode LouLe, muI bIne spune(I-v IIecure busmuI su.
To(I nLr-o gIsuIre prIImIr de bun cugeLureu boIeruIuI.
$I spuseser unII, unu; uI(II, uILu; pun ce venI I runduI
copIIIor bubeI, cu s-I spuIe I eI busmuI Ior. Dur eI
sIIIcIoI, cum I Isuse pe eI Dumnezeu, rspunser:
- ApoI, de, boIeruIe, noI ce s spunem? c nu LIm nIcI un
busm.
- De! nu v muI IundosI(I ucum. Spune(I I voI, Iu, ce v-(I
prIcepe.
ALuncI bIuLuI ncepu:
- "A IosL oduL LreI IeLe curI munceuu n cunepILe, nIr-
Le mrgrILurI; I Lrecund p-ucoIo un IecIor de boIer mure,
nIr-Le mrgrILurI.
uLu ceu muI mure zIse: De m-ur Iuu pe mIne de so(Ie
IecIoruI Iu de boIer, eu I-u mbrcu curLeu cu un Ius.
nIr-Le mrgrILurI.
uLu ceu mIjIocIe zIse: De m-ur Iuu pe mIne de so(Ie Ie-
cIoruI Iu de boIer ce Lrece p-ucI, eu I-u sLuru curLeu cu o
pIL. nIr-Le mrgrILurI.
uLu ceu muI mIc zIse I eu: De m-ur Iuu pe mIne de
so(Ie IecIoruI Iu de boIer, eu I-u Iuce doI Ie(I-IogoIe(I cu
LoLuI I cu LoLuI de uur. nIr-Le mrgrILurI.
ecIoruI de boIer Iu de so(Ie pe IuLu ceu muI mIc I,
ducu o duse ucus, I deLe spre sIujb pe IuLu uneI (Igunce."
AIurIsILu de (Igunc cum uuzI ncepuLuI uneI usLIeI de
busm prInse u zIce:
Un tcciune,
-un ccrbune,
Tcci, bciete, nu mci spune.
ur boIeruI zIse I eI:
Un ccrbune,
-un tcciune,
Spune, bciete, spune.
BIuLuI ncepu IurI:
- "MuI Lrecu ce muI Lrecu I so(Iu boIeruIuI rmuse greu.
Cund Iu Iu ceusuI nuLerII, boIeruI nu eru ucus. So(Iu IuI
LrImIse pe (Igunc s-I uduc o mou; I eu uduse pe m-
su. nIr-Le mrgrILurI.
BuInI(u de m-su ducu venI zIse c pe Iu dunII p-ucoIeu
esLe obIceIuI cu doumneIe cund nusc s se suIe n pod I
mouu s sLeu Iu uu poduIuI cu cIuruI. Doumnu crezu. Se
urc n pod I nscu doI Ie(I-IogoIe(I cu LoLuIuI, LoLuIuI de
uur. nIr-Le mrgrILurI.
CIorouIcu cum vzu mInuneu usLu, se duse de ngrop
copIIuII n bIIguruI de Iu grujd, I puse n cIur doI c(eI
ILu(I de curund, pe cure I urL boIeruIuI, spuIndu-I c
usLIeI de odrusIe I-u nscuL so(Iu. nIr-Le mrgrILurI.
BoIeruI se munIe pe so(Iu su, I o pedepsI, Icund-o
sIujnIcu (IgunceI, Iur pe (Igunc o Iu de so(Ie. DIn bIIgur
crescu doI merI cu couju de uur. |Iguncu, cum I vzu, se
(Inu de curu boIeruIuI cu s-I LuIe I s-I Iuc scundurI de
puL. PesLe noupLe cund se scuIur, scunduru de sub boIer
zIse: Dudo, greu (I-e (Ie? Greu, c esLe pgunu pe mIne,
dur (Ie greu (I-e? MIe nu-mI esLe greu, c esLe LuLu pe
mIne. nIr-Le mrgrILurI.
|Iguncu Iur srI cu vorbu:
Un tcciune,
-un ccrbune,
Tcci, bciete, nu mci spune.
Dur boIeruI srI, I zIse I eI:
Un tcciune,
-un ccrbune,
Spune, bciete, spune.
BIuLuI ncepu:
- "ALuncI buInI(u, cure uuzIse ce vorbIse scundurIIe,
sLruI cu dInudInsuI Iu brbuL-su, pun ce LIe scundurIIe.
Eu Ie Icu (ndrI I Ie puse pe Ioc. Dou scunLeIoure srIr
pe co I czur n grdIn. DIn ucesLe scunLeIoure, rsrIr
dou sLebIe de busuIoc. BoIeruI uveu un mIeIueI; eI scp
n grdIn I munc dIn ucesL busuIoc. nduL I se uurI Iunu.
nIr-Le mrgrILurI.
Cum vzu cIoropInu I uceusL mInune, se preIcu c e
boInuv I ceru de Iu brbuLu-su s-I LuIe mIeIuI, c se vu
nsnLoI de vu muncu dIn eI. AcesLu se mpoLrIvI. Eu
sLruI. $I cu s scupe de guru-muru, c nu-I muI Lceu
IIeouncu, puse de-I LIe. nIr-Le mrgrILurI.
|Iguncu LrImIse pe o credIncIous u eI cu mu(eIe mIeIuIuI
s Ie speIe Iu ruu; I cu s nu IIpseusc nIcI un m(Ior, I Ie
deLe pe numr. CredIncIousu spIundu-Ie, se rupse un
crumpeIu I-I deLe pe ruu. EI se oprI pe un prund, I noI
IeIrm de ucoIo. nIr-Le mrgrILurI."
$I, o mInune! MrgrILuruI se nIru de Iu sIne, Ir cu
copIII s II pus munu pe dunsuI.
AIurIsILu de (Igunc LoL mereu Ie zIceu, ccI vedeu eu un-
de ure s ujung Lreubu:
Un tcciune,
-un ccrbune,
Tcci, bciete, nu mci spune.
BoIeruI ns, cruIu purc I se rcoreu InImu cund uuzeu
spuseIe bIuLuIuI, I du gIes, zIcundu-I:
Un tcciune.
-un ccrbune,
Spune, bciete, spune.
- "De ucoIo ne Iu o bub I ne duse Iu cusu eI, unde ne
creLe cu pe copIII eI. BoIeruI, sLpunuI ucesLeI moII, Icu o
ezLoure, I venIrm I noI, I IucL-ne, LeIerI cum ne-u
nscuL muIcu. nIr-Le mrgrILurI."
To(I ceI de Iu( rmseser cu ocIII bIeojdI(I Iu copIIuI
cure-I spuneu busmuI, I purc nu Ie veneu u crede ceIor ce
Ie uuzeu urecIIIe.
ALuncI bIuLuI I sIurI busmuI zIcund:
- $I ducu nu crede(I, uILu(I-v I v ncredIn(u(I.
$I deoduL se dezbrcur de zdren(eIe ceIe murdure, I
rmuser sLrIucInd de nu puLeu nImeneu s (Ie ocIII Iu eI.
TuLI Ior ns numuIdecuL se repezI, I Iuundu-I n bru(e
vzu c se IIpesc de InImu IuI, I uLuncI I cunoscu c sunL
III uI sI. $I vIInd I mumu Ior, cure pIunsese de dunII cu
IucrmIIe cuL pumnuI, I mbr(I I dunsu. $I pIunser de
bucurIe c I muI udun Dumnezeu Iu un Ioc pre Lo(I I se
veseIIr veseIIe ngereusc.
ALuncI boIeruI, umruL de umgIreu I neIcIuneu
(IgunceI, poruncI I uduse dIn IergIeIIe doI urmsurI
nenv(u(I. ApoI Ieg pe (Igunc de coudeIe cuIIor,
mpreun cu un suc de nucI, I Ie deLe drumuI s se duc n
Iume, I unde cdeu nucu, cdeu I buc(Icu, pun ce nu se
muI uIese nIcI pruIuI de dunsu.
ur eu ncIecuI p-o u eLc.
q. LoceuIrol de zio i loceuIrol de
noupte
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL I o mprLeus; eI nu Iceuu
copII; umbIuse pe Iu Lo(I vrucII I vrjILorII, pe Iu LouLe
bubeIe I cILILorI de sLeIe, I Lo(I rmuser de ruIne, ccI n-
uvur ce Ie Iuce. n ceIe dIn urm se puser pe posLurI, pe
rugcIunI I mIIosLenII; cund, nLr-o noupLe, Dumnezeu
vzund ruvnu Ior, se urL mprLeseI n vIs I-I zIse:
- RugcIuneu vousLr um uuzIL-o I veI Iuce un copII cum
nu se vu muI uIIu pe Iu(u pmunLuIuI. MuIne s se duc
mpruLuI, brbuLuI Lu, cu undI(u Iu gurI, I peLeIe ce vu
prInde s-I gLeLI cu munu Lu I s-I muncu(I.
Nu se Icuse nc bIne zIu I mprLeusu se duse Iu
mpruLuI I-I scuI zIcundu-I:
- mpruLe! scouI c-u sosIL uIbu n suL.
- Dur usLu, rspunse mpruLuI, ce uI usLzI s m scoII
uu de noupLe; nu cure cumvu vrjmuII uu cIcuL IoLureIe
mpr(IeI meIe?
- DIn mIIu IuI Dumnezeu, de nIcI uneIe cu usLeu n-um
uuzIL; dur um vIsuL Iucu ce...
$I-I spuse vIsuI.
mpruLuI cum uuzI, srI dIn uLernuL, se mbrc, Iu
undI(u I se duse Iu puruu guIuInd. Arunc undI(u I nu Lre-
cu muIL, I vzu pIuLu undI(II mIcundu-se. Truse undI(u:
cund, ce s vezI? un peLe mure, cu LoLuI I cu LoLuI dIn uur.
Dour c nu-I czu IeIn de bucurIe. DurmILe cund I vzu
mprLeusu? Eu Iu I muI oIeoIeo.
GLI mprLeusu sIngur cu munu eI peLeIe I muncur.
Eu nduL se sIm(I nsrcInuL.
Roubu cure rIdIc musu vzu pe LuIeruI mprLeseI un os
de peLe I o bLu gundurIIe s sug uceI os, cu s LIe I eu
gusLuI bucuLeIor gLILe de mprLeusu.
Cum supse osuI, se sIm(I I eu nsrcInuL.
Dup nou IunI nscu mprLeusu, zIuu, un copII
Irumos, Irumos, cu un ngeru. PesLe noupLe nscu I roubu
un copII, uIdomu cu uI mprLeseI, ncuL nu uveuu deose-
bIre unuI de uILuI. Cum eru copIIuI mprLeseI eru I uI
roubeI. Semnuu, cum se zIce, cu dou pIcLurI de up.
IuIuI de mpruL I s-u duL numeIe de BusuIoc, Iur IIuIuI
de rob, SImInoc.
Crescund mpreun I Icundu-se murI, I-u duL Iu curLe,
I nv(uu nLr-o zI cuL nv(u uI(I copII nLr-un un. Cund se
jucuu eI n grdIn, mprLeusu se uILu cu drug Iu dunII de
pe IereusLr.
Se Icur murI. EI semnuu uLuL de muIL, ncuL nu
cunoLeu nImenI cure esLe IIu de mpruL I cure de rob.
BoIuI Ior eru mundru, umundoI uveuu pe vIno-ncouce,
vorbu Ior, eru vorb cu IIpIcI I umundoI eruu voInIcI, ne-
voIe mure.
nLr-o zI se IoLrur s meurg Iu vunLoure.
mprLeusu se LoL cIudeu cum s-I cunousc pe IIuI su:
IIIndc I Ie(eIe I mbrcmIn(IIe IIInd Iu IeI, de muILe orI
nu puLeu s deosebeusc pe unuI dIn uILuI. Se gundI s Iuc
IIuIuI su un semn. I cIem I, preIcundu-se c I cuuL n
cup, I nnod dou vI(e de pr, Ir s LIe eI.
ApoI pIecur Iu vunLoure.
AIergur zburduLIcI prIn cumpIIIe nverzILe I se zben-
guIuu cu mIeIueII; cuIeser Iu IIorIceIe, se udur de rou,
prIvIr IIuLurII cum sILuu I sreuu dIn IIoure n IIoure,
cum uIbIneIe cuIegeuu ceuru I udunuu mIereu, I se
desILur IourLe muIL. ApoI merser Iu IunLun, bur up
de se rcorIr I prIveuu cu nesu(Iu cum se Ius ceruI n
deprLure pe pmunL, I ur II dorIL s meurg pun Iu
sIurILuI pmunLuIuI, s vuz ceruI dIn upropIere, suu
mcur pun vor du de IocurIIe uceIeu unde pmunLuI esLe
cu pIILIu.
ApoI InLrur n pdure. Cund vzur Irumuse(IIe
pdurIIor, rmuser cu gurIIe cscuLe. VezI c eI nu muI
vzuser d-uIde usLeu de cund I Icuse m-su. Cund bLeu
vunLuI I se mIcu IrunzeIe, uscuILu Iu IuuILuI Ior I II se
preu c mprLeusu umbI Lurund dup sIne rocIIu ceu
de mLuse; upoI se uezur pe Iurbu Iruged, Iu umbru unuI
copucI mure. AcI se puser u cugeLu I u sILuI cum s
nceup vunLoureu. EI, nIcI unu, nIcI uILu, voIuu s vuneze
LoL IIgIIonI sIbuLIce.
PsreIeIe, curI uIerguu mprejuruI Ior I se puneuu pe
crcIIe copucIuIuI, nIcI nu Ie bguu eI n seum; Ior, Ie eru
mII s-I puIe mInLeu cu eIe; dur Ie pIceu s Ie uscuILe
cIrIpInd. PsreIeIe purc bguser I eIe de seum unu cu
uceusLu, I nu se sIIuu, bu nc cunLuu de se sprgeuu; Iur
prIvIgIeLorIIe Lrgeuu Iu geumpuruIe numuI dIn gue, cu s
IIe muI duIce cunLureu Ior. $I uu, sLund eI ucI I sILuIndu-
se, pe IIuI mpruLuIuI I upuc o moIIcIune de nu puLeu sLu
n sus I I Is cupuI n pouIu IuI SImInoc, rugundu-I s-I
cuuLe nI(eI n cup, pun vu uromI eI.
Dup ce I cuL ce-I cuL, SImInoc se oprI I zIse:
- Ce esLe usLu dIn cupuI Lu, IruLe BusuIoc?
- Ce s IIe? $LIu eu de ce m nLrebI, IruLe SImInoc?
- ucu vz, rspunse SImInoc, c dou vI(e de pr n
cupuI Lu sunL nnoduLe.
- Cum se pouLe? zIse BusuIoc.
AceusLu supr uLuL de muIL pe BusuIoc, ncuL se IoLr
s pIece n Iume.
- ruLe SImInoc, zIse BusuIoc, eu m duc n Iume IIIndc
nu poL s prIcep de ce mumu mI-u nnoduL pruI cund mI-u
cuLuL n cup.
- MI IruLe BusuIoc, I rspunse SImInoc, vIno-(I n IIre I
nu muI Iuce unu cu usLu. CcI ducu mprLeusu (I-u nnoduL
pruI, nu crez s o II IcuL cu vreun gund ru.
BusuIoc ns u rmus nesLrmuLuL n IoLrureu su I,
cund I-u IuuL rmus bun de Iu SImInoc, I-u zIs:
- Nu, IruLe SImInoc, buLIsLu usLu. Cund veI vedeu pe
dunsu LreI pIcLurI de sunge, s LII c sunL morL.
- S-(I ujuLe Dumnezeu, IruLe BusuIoc, s nImereLI cu
bIne; dur eu nc o duL Le rog, penLru drugosLeu meu, s
rmuI, s nu muI prIbegeLI pun Iume.
- PesLe pouLe, rspunse BusuIoc.
ApoI se mbr(Iur I BusuIoc pIec; Iur SImInoc
rmuse de se uILu guIe dup dunsuI pun I pIerdu dIn
ocII.
SImInoc se nLourse ucus I povesLI prIn(IIor LouLe ceIe
ce se nLumpIuse.
mprLeusu nu muI puLeu de InIm reu. I Irungeu
muInIIe I pIungeu, de s Iereusc Dumnezeu. Dur n-uvu
ce-I Iuce cupuIuI, I se munguIu ourecum vzund pe SIm-
Inoc.
Dup cuLvu LImp, ucesLu scouse buLIsLu, se uIL Iu dunsu
I vzu LerI pIcLurI de sunge. ALuncI zIse:
- ! u murIL Ir(IoruI meu. M duc s-I cuuL.
$I Iuundu-I merInde, pIec dup dunsuI s-I cuuLe. Tre-
cu prIn orue I suLe, sLrbLu cumpIIIe I codrII, merse,
merse, pun ce ujunse Iu o csu(. AcoIo nLuInI pe o
bLrun I nLreb de IruLeIe su. BLrunu I spuse c se
Icuse gInere uI mpruLuIuI dIn uceu purLe de Ioc.
Ajungund Iu puIuLurIIe mpruLuIuI uceIuIu, cm I vzu
IIe-su, socoLI c e brbuLu-su, I uIerg nLru nLumpInureu
IuI. EI zIse:
- Eu sunL IruLeIe brbuLuIuI Lu; um uuzIL c u pIerIL dIn
Iume, I um venIL s uIIu de cpLuIuI su.
- Eu nu crez unu cu usLu, zIse IIIcu de mpruL. Tu eLI
brbuLuI meu, I nu LIu de ce Le preIucI uu ucum. Au
dour credIn(u meu u IosL pus Iu cercure I eu Le-um
umgIL?
- NIcI uneIe dIn ucesLeu nu esLe. CI eu (I spuI n cugeL
curuL, nu sunL eu brbuLuI Lu.
Eu nu voIu s creuz cu nIcI un cIIp.
ALuncI eI zIse:
- Dumnezeu s-I uruLe drepLuLeu. Pe cIne nu vu II drepL
dIn umundoI, s-I cresLeze subIu cure sL n cuI.
$I nduL subIu srI I cresL pe IuL Iu degeL, I uLuncI
crezu I eu. ApoI gzduI dup cum se cuveneu pe SImInoc.
A douu zI eI uII c BusuIoc se dusese Iu vunLoure I nu
se muI nLourse. ncIec decI I eI pe un cuI, Iu ogurI I
pIec dup IruLe-su, n purLeu IocuIuI pe unde se dusese
ucesLu. Merse ce merse I ujunse n pdure; ucoIo se nLuInI
cu Mumu-pdurII.
Cum o vzu, se Iu dup dunsu, I d-I goun. Eu Iugeu,
eI dup dunsu, pun ce Mumu-pdurII vzund c n-ure
ncoLro, se suI nLr-un copucI nuIL I ucoIo scp.
SImInoc descIec I eI, prIponI cuIuI, Icu IocuI, scouse
merIndeIe I ncepu s mnunce Iung Ioc, uruncund I og-
urIIor cuLe cevu.
- AoIeo! cum mI-e IrIg, zIse Mumu-purII, mI cIn(nesc
dIn(II.
- D-Le jos, I rspunse SImInoc, de Le ncIzeLe Iu Ioc.
- MI-e IrIc de cuInI, zIse eu.
- Nu Le Leme, c nu-(I Iuc nImIc.
- Ducu veI s-mI IucI bIne, muI zIse eu, nu o vI( dIn
cosI( I Ieug-(I cuInII.
EI puse vI(u de cosI( pe Ioc.
- UI! ce greu mIrouse, zIse Mumu-pdurII, cosI(u ce (I-um
duL-o I pe cure Lu uI pus-o pe Ioc.
- AI Le cur de uIcI, I rspunse SImInoc, I nu muI spune
Iu nImIcurI. ucu unuI dIn ogurI u duL cu coudu prIn Ioc, s-u
purIIL nI(eI I d-uIu mIrouse greu. Ducu (I-e IrIg, d-Le jos I
vIno de Le ncIzeLe; ducu nu, Luc-(I IIeouncu I m Ius n
puce, nu m LoL supru.
ALuncI eu crezu, se deLe jos I, uILurundu-se de Ioc, zIse:
- MI-e Ioume.
- Ce s-(I duu s mnuncI? ucu Iu ce-(I pIuce dIn ceeu ce
um dInuInLe.
- Eu voI s Le mnunc pe LIne, zIse Mumu-pdurII,
gLeLe-Le!
- Bu Le voI muncu eu pe LIne, rspunse SImInoc I usmu(I
cuInII Iu dunsu cu s o sIuIe.
- SLI, zIse Mumu-pdurII, opreLe cuInII s nu m sIuIe,
c (I-oI du pe IruLe-Lu, cu cuI I cu ogurI cu LoL.
SImInoc oprI cuInII; uLuncI Mumu-PdurII IcnI de vro
LreI orI I deLe uIur dInLr-nsu pe BusuIoc, cuIuI I ogurII;
Iur SImInoc I usmu(I ogurII I o Icur mIcI IrumI.
DeLepLundu-se BusuIoc, se mIr cum de vede pe SImInoc
ucI I-I zIse:
- BIne uI venIL snLos, IruLe, dur muIL um dormIL.
- PuLeuI Lu s dormI muIL I bIne, ducu nu erum eu.
ApoI I spuse LouL IrILenIu de Iu despr(Ireu Ior pun
ucum.
BusuIoc bnuInd pe SImInoc c s-o II ndrgosLIL cu Ie-
meIu IuI, nu voI s-I creuz cund ucesLu I mrLurIsI
udevruI, spuIndu-I c nIcI prIn gund nu I-u LrecuL unu cu
usLu vreoduL. EI se Icu durz, ncepund u-I Leme nevusLu.
$I uu puIndu-I gund ru, se nvoI cu SImInoc cu s se Iege
Iu ocII, eI I pe cuII Ior, upoI s ncuIece, s Ie deu drumuI,
I unde I-o scouLe s-I scouL.
Au Icur. Cund BusuIoc, uuzInd un geumL, oprI cuIuI,
se dezIeg Iu ocII, se uIL, I SImInoc nIcIrI. PusmILe eI
czuse nLr-o IunLun I necundu-se, n-u muI IeIL d-ucoIo.
BusuIoc se nLourse ucus, I IspILI nevusLu, I eu spuse
cu I SImInoc. ApoI cu s se ncredIn(eze I muI bIne de
udevr, zIse I eI subIeI s sur dIn cuI I s cresLeze pe ceI
vInovuL. SubIu srI I-I cresL pe dunsuI Iu degeLuI ceI mure.
Se LunguI eI, se jeII, pIunse cu umur c pIerduse pe SIm-
Inoc; se cI c se preu Iu(Ise, dur LouLe Iur n deerL, c n-
uvu ce-I muI Iuce. ALuncI, pIIn de obId I de durere, nIcI eI
nu muI voI u LrI Ir IruLe-su, cI Iegundu-se IurI Iu ocII,
precum I pe cuI, ncIec I-I deLe drumuI n pdureu n
cure pIerIse IruLeIe su. AIerg cuIuI ce uIerg, I, buIdubuc!
deLe n IunLunu n cure czuse I SImInoc, I ucoIo I sIurI
zIIeIe I BusuIoc, I de uLunceu u rsrIL IuceuIruI de zIu,
IIuI mpruLuIuI, BusuIoc, I IuceuIruI de noupLe, IIuI
roubeI, SImInoc.
ur eu ncIecuI p-o eu eLc.
g. Lopol cel nzdrvun i It-Iromos
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL I o mprLeus. EI uveuu LreI
copII. MuI uveuu pe Iung puIuLurIIe Ior o grdIn IourLe
Irumous. $I uLuL de drug I eru IIorIIe ucesLuI mpruL,
ncuL nsuI cu muIL Lrugere de InIm Ie pIIveu I ngrIjeu
de grdIn. n IunduI ucesLeI grdInI crescuse un mr cu
LoLuI I cu LoLuI de uur. mpruLuI nu muI puLeu de bucurIe
c n grdInu su se uII un uu pom cum nu se gseu n
LouL Iumeu. Se LoL nLorceu pe Iung dunsuI I se LoL uILu
pe de LouLe pr(IIe Iu eI, de I se scurgeuu ocIII. Cund, nLr-o
zI, vzu c pomuI nmugureLe, nIIoreLe, se scuLur IIorIIe
I roudeIe se uruL: upoI spre seur d n purguIuI. I
zumbeu musLu(u mpruLuIuI I I Isu guru up, cund se
gundeu c u douu zI o s uIb Iu musu su mere de uur, Iucru
ce nu se uuzIse pun uLuncI.
A douu zI nu se IumInuse bIne de zIu, I mpruLuI eru
n grdIn cu s vuz mereIe ceIe uurILe I s-I mpuce
nesu(IuI ce uveu de u se uILu Iu dunseIe. Dur rmuse cu
IeIL dIn mIn(I, cund, n Ioc de mere coupLe uurII, vzu c
pomuI nmugurIse dIn nou, Iur mereIe nIcIrI. nc IIInd
ucoIo, vzu cum nIIoreLe pomuI, cum I cude IIorIIe I cum
roudeIe se uruL IurI.
ALuncI I muI venI InImu Iu Ioc I se muI(umI u uLepLu
pun u douu zI. n zIuu urmLoure, Iu mereIe de unde nu e.
S-u supruL mpruLuI, nevoIe mure, I poruncI cu puznIcI
s se uILe s prInz pe Io(I. Dur uI! unde e pomunu uIu!
PomuI nIIoreu n IIecure zI, se scuLuruu IIorIIe, roduI
creLeu I seuru du n purg. NoupLeu se coceu. OurecIne
veneu uLuncI I Ie Iuu, Ir s prInz de vesLe oumenII
mpruLuIuI. Pure c eru un Iucru IcuL: uceI cInevu cure
Iuu mereIe I bLeu joc I de mpruLuI I de Lo(I puznIcII
IuI. AcesL mpruL ucum nu-I muI eru c nu pouLe uveu
mere uurILe Iu musu IuI, cIudu ceu muI mure eru c nIcI
purgu ucesLuI pom nu o vzuse mcur. AceusLu I nLrIsL
pun nLr-uLuLu ncuL p-ucI p-ucI eru s se scoboure dIn
scuunuI mpr(IeI I s-I deu ceIuI ce se vu Iegu u prInde pe
Io(.
III ucesLuI mpruL, pusmILe c-I sIm(Ir gunduI ccI
venIr nuInLeu IuI I-I rugur s-I Iuse u pundI I eI. Mure
Iu bucurIu mpruLuIuI cund uuzI dIn guru IIuIuI su ceIuI
muI mure IegLuru ce Iceu de u pune munu pe Io(. e deLe,
decI, voIe, I eI se puser pe Iucru. PundI n zIuu dInLuI IIuI
ceI mure; dur p(I ruIneu ce p(Ise I ceIIuI(I pundurI dIn
nuInLeu IuI.
A douu zI pundI I ceI mIjIocIu; dur nIcI eI nu Iu muI
breuz, cI se nLourse Iu LuLI su cu nusuI n jos.
EI spuser c pun Iu mIezuI nop(II o duc cum o duc,
dur c dupu uceeu nu se poL (Ine pe pIcIoure de pIroLeuIu
ce-I upuc I cud nLr-un somn udunc, I nu muI LIu nImIc.
IuI ceI muI mIc uscuILu I Lceu. ApoI, dup ce sIurI de
spus Iru(II ceI muI murI ce II se nLumpIuse, se ceru I eI de
Iu LuL-su cu s-I Iuse s pundeusc I eI. CuL de LrIsL eru
LuL-su penLru c nu se gseu nIcI un voInIc cure s-I
prInz pe Io(II mereIor ruse cund I uuzI. ur dup muILe
rugcIunI se ndupIec. ALuncI IIuI ceI muI mIc se pregLI
de pund.
Cum venI seuru, I Iu LoIbu cu sge(IIe, urcuI I puIouI,
I se duse n grdIn, I uIese un Ioc sInguruLIc I deprLuL
de orIce pom I de zIdurI, usLIeI cu s n-uIb de ce se
rezemu. Se IoLr u sLu n pIcIoure pe un LruncII de pom
LIuL, usLIeI ncuL cund I-ur venI somn I ur mo(I, s cuz
jos I s se deLepLe. Au Icu, I dup ce czu de vro dou
orI, I se sperIe somnuI I rmuse Lreuz I nebunLuIL de
pIroLeuI.
Cund, coIeu despre zIu, cund somnuI e muI duIce, uuzI
un IuIIuIL cu de un sLoI de puserI c se upropIe.
Truse cu urecIeu I sIm(I c cInevu jumuIeLe pomuI de
mere. Scouse o sgeuL dIn LoIb, o uez Iu urc I, Lruc!
Lruse o sgeuL I nu se Icu nIcI o mIcure. Truc! muI Lruse
unu I IurI nImIc. Cund Lruse cu u LreIu, IuIIuILuI se uuzI
dIn nou I eI prIcepu c sLoIuI de psrI LrebuIe s II zburuL.
Se upropI de mruI de uur I vzu c Io(uI n-uvusese LImp
u Iuu LouLe mereIe. uuse ce Iuuse, dur LoL muI rmsese.
SLund eI ucoIo, I se pru c vede IucInd cevu pe jos. Se pIec
I rIdIc uceI cevu ce Iuceu. Cund, ce s vezI d-Lu? dou
pene cu LoLuI I cu LoLuI de uur.
Cum se Icu de zIu, cuIese cuLevu mere, Ie puse pe o LIp-
sIe de uur, I cu peneIe Iu ccIuI se duse de Ie nI(I
LuLIuI su.
mpruLuI, vzund mereIe, muI-muI eru s-I Ius dIn
mIn(I, de bucurIe; dur I (Inu IIreu. Puse de sLrIg prIn
LouL ceLuLeu c IIuI su ceI mIc u IzbuLIL s uduc mere I
s se uIIe c Io(uI esLe o pusre.
L-rumos zIse LuLIuI su s-I deu voIe ucum s cuuLe
I pe Io(. TuLI su nu muI voIu s LIe de Io(, deourece I-u
ujuLuL Dumnezeu s vuz mereIe ceIe uLuL de muIL dorILe.
Dur IIuI ceI mIc uI mpruLuIuI nu se Is numuI pe
uceeu, cI sLruI pun ce mpruLuI I deLe voIe s meurg u
cuLu I pe Io(. Se gLI de drum; Iur cund Iu u pIecu, I
scouse peneIe ceIe de uur de Iu ccIuI I Ie deLe
mprLeseI mumu IuI, cu s Ie pourLe eu pun s-o nLource
eI.
u IuIne de prImeneuI I bunI de cIeILuIuI, I uLurn
LoIbu cu sge(IIe Iu spuLe, puIouI Iu coupsu sLung I, cu ur-
cuI nLr-o mun I cu uILu de guLuI credIncIosuIuI su, pornI
Iu drum. $I uIde, I uIde, merse cuIe Iung deprLuL, pun
ce ujunse n pusLIeLuLe. AcI Icu popus I sILuIndu-se cu
robuI su ceI credIncIos, gsI cu cuIe s upuce spre rsrIL.
MuI cILorInd eI o bucuL bun, ujunse Iu o pdure deus
I sLuIous. PrIn bungeLuI sLu de pdure mergund eI pe
dIbuILeIe, ccI uILIeI eru pesLe pouLe, zrIr n deprLure un
Iup grouznIc de mure I cu IrunLeu de urum. nduL se I
gLIr de uprure. Cund Iur uproupe de Iup de o bLuIe de
sgeuL puse L-rumos urcuI Iu ocII.
Vzund IupuI unu cu uceusLu, sLrIg:
- SLI, L-rumos, nu m sgeLu, c muIL bIne (I-oI
prInde vreoduL.
L-rumos I uscuIL I Is urcuI n jos. ApropIIndu-se
IupuI I nLrebundu-I unde merge I ce cuuL prIn usLIeI de
pdurI nesLrbLuLe de pIcIor de om, L-rumos I spuse
LouL nLumpIureu cu mereIe dIn grdInu LuLIuI su, I c
ucum merge s cuuLe pe Io(.
upuI I spuse c Io(uI eru mpruLuI psrIIor. C eI
cund veneu u Iuru mereIe, udunu pusrIIe ceIe muI ugere Iu
zbor I cu eIe n sLoI veneu de Ie cuIegeu. C uceu pusre se
uII Iu mpr(Iu de Iu murgIneu ucesLeI pdurI. I muI
spuse c LouL megIeIu se vuIeL de IurLurIIe ce Iuce eu
poumeIor de prIn grdInI, I Ie urL drumuI ceI muI
upropIuL I muI IesnIcIos. ApoI, dundu-I un merIor Irumos
Iu vedere, I muI zIse:
- |Ine, L-rumos, ucesL merIor. Cund veI uveu
LrebuIn( de mIne vreoduL, s Le uI(I Iu eI, s gundeLI Iu
mIne I eu nduL voI II ucoIo.
L-rumos prIImI merIoruI I-I bg n sun, upoI,
Iuundu-I rmus bun, pornI cu credIncIosuI su I,
sLrbLund desIurIIe pdureI, ujunse Iu ceLuLeu n cure se
uIIu uceu pusre.
CerceL prIn ceLuLe I se spuse c mpruLuI IocuIuI
uceIuIu o (Ine nLr-o coIIvIe de uur n grdInu su.
AceusLu I Iu de ujuns u LI.
DeLe cuLevu LurcouIe cur(II mprLeLI I Iu umInLe Iu
LouLe umnunLurIIe ce ncongIuru curLeu. Cum se Icu
seur, venI cu credIncIosuI su I se pILuI Iu un coI(,
uLepLund ucoIo pun se IInILIr Lo(I ceI dIn curLe. ApoI
credIncIosuI IuI puIndu-se pIu, L-rumos se urc pe
dunsuI; d-ucI pe coumu zIduIuI, I srI n grdIn. Cund
puse munu pe coIIvIe, o duL (Ip pusreu I, cuL uI zIce meI,
se vzu ncongIuruL de o muI(Ime de puserI, curI muI mIcI,
curI muI murI, (Ipund pre IImbu Ior. $I uLuLu Iurm Icur,
ncuL se deLepLur Lo(I sIujILorII mprLeLI. $I vIInd n
grdIn, gsIr pe L-rumos cu coIIvIu n mun I
pusrIIe dundu-se Iu eI s-I sIuIe, Iur eI uprundu-se.
Puser sIujILorII munu pe eI I-I duser Iu mpruLuI,
cureIe I dunsuI se scuIuse s vuz ce se nLumpIuse.
Cum I vzu mpruLuI, I I cunoscu; upoI prInse u-I zIce:
- mI pure ru, L-rumos, de uceusL nLumpIure. De uI
II venIL cu bIneIe, suu cu rugcIunI, s-mI cerI pusreu,
pouLe m-u II ndupIecuL cu s (I-o duu de bunvoIu meu;
dur ucum, prIns cu munu n suc, cum se zIce, dup duL-
IneIe nousLre cu mourLe LrebuIe s morI. $I numeIe (I vu
rmuneu pungrIL cu ponosuI de LuIIur.
- AceusL pusre, IumInuLe mpruLe, rspunse L-
rumos, ne-u jeIuIL de muI muILe orI mereIe de uur dIn
pomuI ce ure LLune-meu n grdInu su, I de uceeu um ven-
IL s puI munu pe Io(.
- PouLe s IIe udevruL ceeu ce spuI Lu, L-rumos, dur
Iu noI, mpoLrIvu duLIneIor nousLre eu n-um nIcI o puLere.
NumuI o sIujb nsemnuL IcuL mpr(IeI nousLre Le
pouLe scpu I de ponos I de mourLe.
- Spune ce sIujb s-(I Iuc, I m voI ncumeLe.
- De veI IzbuLI s-mI uducI Iupu ceu sIreup ce esLe Iu cur-
Leu mpruLuIuI meu vecIn, veI scpu cu Iu( curuL, I-(I
voI du pusreu cu coIIvIu.
L-rumos prIImI. $I cIIur n uceu zI I pIec cu credIn-
cIosuI su rob.
Ajungund Iu curLeu mpruLuIuI vecIn, Iu cunoLIn( de
Iup I de mprejmuIreu cur(II. ApoI, cum venI seuru, se
uez cu credIncIosuI IuI Iu un coI( de curLe, unde I se pru
u II un Ioc de purIeuz.
EI vzuse Iupu cum o pIImbu doI sIujILorI, I se mInun
de Irumuse(eu eI. Eu eru uIb, uveu cpsLruI uurIL I
mpodobIL cu pIeLre nesLemuLe, de IumInu cu soureIe.
Pe Iu mIez de noupLe, cund somnuI esLe muI duIce, L-
rumos zIse credIncIosuIuI su de se puse pIu, Iur eI se
urc pe dunsuI, upoI pe zId I srI n curLeu mpruLuIuI.
Merse pe dIbuILeIe I n vurIuI degeLeIor, pun ce ujunse Iu
grujd; I, descIIzund uu, puse munu pe cpsLru I Lrgeu
Iupu dup dunsuI. Cum ujunse Iupu Iu uu grujduIuI, unde
nIncIez o duL de IuuI vzduIuI I urI LouL curLeu I
puIuLurIIe. nduL srIr Lo(I cu LoLuI, puser munu pe L-
rumos I-I duser Iu mpruLuI, cureIe I eI se scuIuse.
AcesLu, cum vzu pe L-rumos I I cunoscu.
I nIrunL penLru IupLu ceu mIeIeusc ce eru s
svureusc, I-I spuse c duLIneIe (reI suIe d mor(II pe
IurI, I c mpoLrIvu uceIor duLIne eI n-ure nIcI o puLere.
L-rumos I spuse drepL LouL IreLenIu cu mereIe, cu
pusreu I cu ceIe ce I zIsese s Iuc mpruLuI, vecInuI su.
ALuncI mpruLuI I zIse:
- De veI puLeu, L-rumos, s-mI uducI pe Zunu CrIusu,
pouLe c voI IzbuLI s scupI de mourLe I s-(I rmuIe
numeIe nepLuL.
L-rumos se ncumese I, Iuund pe credIcIosuI su cu
sIne, pIec. Pe drum I uduse umInLe de merIor. I scouse
dIn sun, se uIL Iu dunsuI I se gundI Iu Iup. $I cuL Le-uI
Lerge Iu ocII, IupuI Iu ucI.
- Ce poILeLI, L-rumos? I zIse.
- Ce s poILesc, I rspunse eI. ucu, Iucu, Iuc ce mI s-u
nLumpIuL. Cum s Iuc eu ucum s m nLorc cu Ispruv
bun?
- De usLu (I esLe? us' pe mIne, c Lreubu esLe cu I
sIurIL.
$I pornIr cuLeILreI spre Zunu CrIus, Icur popus
nLr-o pdure de unde se vedeu puIuLurIIe ceIe sLrIucILe uIe
zuneI. Se nvoIr cu L-rumos I cu credIncIosuI su s
uLepLe Iu LuIpInu unuI copuc bLrun, pun s-o nLource
IupuI.
$I mundre puIuLurI muI uveu zunu, mre. nsuI IupuI se
mIr de Irumuse(eu I de runduIuIu ceu bun ce eru p-
ucoIo. Cum ujunse, Icu ce Icu I se IurI n grdIn.
Ce s vezI d-Lu? NIcI un pom nu muI eru verde. e czuse
Irunzu, I crcIIe, I rmureIeIe, de eruu cu despuIu(I. Pe
jos, IrunzeIe czuLe eruu IcuLe scrum de usccIune. NumuI
un sLuI de LrunduIIrI muI eru nIrunzIL I pIIn de bobocI,
unII n IIoure I uI(II descIII. Cu s ujung pun Iu dunsuI,
IupuI LrebuI s meurg n vurIuI degeLeIor cu s nu IuIe
IrunzeLuI ceI uscuL, I se uscunse n uceI crunguIe( nIIorIL.
SLund eI ucoIo I pundInd, IuL c Iese Zunu CrIus dIn puI-
uLurI, nso(IL de douzecI I puLru de roube, cu s se
pIImbe prIn grdIn.
Cund o vzu IupuI, p-ucI, p-cI eru s uILe penLru ce venIse
I s se deu de goI; dur se sLpunI. CcI eru uu de
Irumous, cuL nu s-u muI vzuL I nu se vu muI vedeu pe
Iu(u pmunLuIuI. Aveu un pr, nene, cu LoLuI I cu LoLuI de
uur. CosI(eIe eI IungI I sLuIouse, de-I bLeu puIpeIe. Cund
se uILu Iu cInevu cu ocIII eI ceIu murII I negrI cu mureIe, I
bgu n bouIe; uveu nILe spruncene bIne urcuILe, de pure c
eruu scrIse, I o pIeII( muI uIb cu spumu IupLeIuI.
Dup ce deLe cuLevu LurcouIe prIn grdIn cu roubeIe
dup dunsu, venI sI Iu sLuIuI de LrunduIIr s rup cuLevu
IIorI. Cund IupuI, cure eru uscuns n crung, oduL se repezI,
o Iu n bru(e I pe IcI (I-u IosL drumuI. ur roubeIe, de
spuIm, se mprLIur cu puII de poLurnIcIe. nLr-un suIIeL
uIerg IupuI I o deLe IeInuL n bru(eIe IuI L-rumos.
AcesLu, cum o vzu, se pIerdu cu IIreu; dur IupuI I uduse
umInLe c e voInIc, I-I venI n sIne. MuI(I mpru(I voIse
s o Iure dur se rpuser.
L-rumos prInsese mII de eu, I nu-I muI veneu u o du
uILuIu.
Zunu CrIus, dup ce se deLepL dIn IeIn I se vzu n
bru(eIe IuI L-rumos, prInse u-I zIce:
- Duc Lu eLI IupuI cure m-u IuruL, u Lu s IIu.
L-rumos I rspunse:
- A meu s III, nedespr(IL pun Iu mourLe.
ApoI se n(eIeser Iu cuvInLe, I spuse IIecure IrILenIu Is-
LorIeI suIe.
Vzund IupuI drugosLeu ce se ncInsese nLre eI zIse:
- su(I pe mIne, c LouLe Ie nLocmesc eu dup vrereu
vousLr.
$I pIecur u se nLource de unde venIser.
Pe drum, IupuI se deLe de LreI orI pesLe cup, I se Icu
nLocmuI cu Zunu CrIus. PusmILe IupuI eru nzdrvun.
Se vorbIr eI, cu credIncIosuI IuI L-rumos s sLeu cu
Zunu CrIus Iu LuIpInu unuI copucI mure dIn pdure, pun
se vu nLource L-rumos cu Iupu sIreup.
Ajungund Iu mpruLuI ceI cu Iupu, L-rumos I deLe
pre preIcuLu Zunu CrIus. Cum o vzu mpruLuI, I se
muI InImu I prInse un dor de dunsu, de nu se pouLe
povesLI.
mpruLuI I zIse:
- VrednIcIu Lu, L-rumos, Le-u scpuL I de ocur I de
mourLe. Acum Le I rspILesc penLru uceusLu, dundu-(I n
dur Iupu.
Cum puse munu pe Iup I pe cpsLruI ceI mInunuL, L-
rumos o Iu Iu snLousu I, puInd Zunu CrIus cIure pe
Iup, pornI cu dunsu I Lrecu IoLureIe uceIeI mpr(II.
mpruLuI udun numuIdecuL pe sIeLnIcII sI I purcese
Iu bIserIc cu s se cunune cu Zunu CrIus. Cund Iu Iu uu
bIserIceI, preIcuLu Zun se deLe de LreI orI pesLe cup I se
Icu IurI Iup, cureIe, cIn(nInd dIn coI(I, I urL dIn(II
runjInd cLre curLenII mpruLuIuI. AceLIu, cum vzur,
deoduL ngIe(ur de IrIc. ApoI, dup ce se muI
dezmeLIcIr, se Iuur dup dunsuI cu cIIoLe I cu uIdeo.
Dur IupuI, s Le (II, purIeo! IungI pusuI IupeLe, se duse,
duIu(, de nu muI deLe cu munu de dunsuI. $I ujungund pe
L-rumos I pe uI sI, merse cu dunII. Cund Iu uproupe
de curLeu mpruLuIuI ceI cu pusreu, Icur cu I Iu ceIIuIL
mpruL. upuI, scIImbuL n Iup sIreup, Iu dus Iu
mpruLuI cureIe, vzund Iupu, nu se muI LIu de bucurIe.
Dup ce prIImI cu muIL omenIe pe L-rumos,
mpruLuI ucesLu I zIse:
- AI scpuL, L-rumos, I de ponos I de mourLe. ur
eu mI voI (Ineu cuvunLuI mprLesc, I muI(umIreu meu
vu II purureu cu LIne.
PoruncI, I numuIdecuL I se deLe pusreu, cu coIIvIu eI cu
LoL. $I prIImInd-o L-rumos, I Iu zIuu bun I pIec.
Ajungund n pdure unde Isuse pe Zunu CrIus, Iupu I
pe credIncIosuI IuI, pornIr mpreun cLre mpr(Iu
LuLIuI su.
mpruLuI ceI ce prIImIse Iupu poruncI s Ius LouL
ousLeu IuI I muI-murII mpr(IeI suIe Iu cump, unde voIu
s II se uruLe cIure pe Iupu ceu uLuL de vesLIL.
Cund I vzur osLuII, Lo(I cu Lo(II sLrIgur:
- S LrIeLI, mpruLe, c uI dobundIL un usLIeI de odor!
S-(I LrIusc I Iupu, cure Le Iuce s Le ur(I uu de mre(!
$I n udevr, veneu, nene, Iupu cu mpruLuI pe dunsu, de
nu-I du pIcIoureIe de pmunL, cI purc-ur II zburuL.
Se Iuur Iu nLrecere. Dur nIcI pomeneuI nu eru cu s se
upropIe cInevu de uceusL Iup, ccI pe Lo(I I Isu n urm.
Cund Iu Iu o deprLure bun, oduL sLLu Iupu, LrunLI pe
mpruL, se deLe de LreI orI pesLe cup I se Icu IurI Iup, I
o rupse d-u Iugu, I IugI, I IugI, pun ujunse pe L-
rumos.
Cund Iur u se despr(I, IupuI zIse IuI L-rumos:
- uL, de usL duL (I s-u mpIInIL LouLe poILeIe. PzeLe-
Le n vIu(u Lu u nu muI poILI IucrurI pesLe puLereu Lu, ccI nu
veI p(I bIne.
ApoI se despr(Ir, ducundu-se IIecure nLr-uIe suIe.
Ajungund Iu mpr(Iu LuLIuI su I uuzInd c vIne IIuI
su ceI mIc, I IeI nuInLe cu mure, cu mIc, cu s-I
prIImeusc, dup cum I se cuveneu.
Mure Iu bucurIu obLeusc cund I vzur cu so(Iour
cum nu se muI gseu pe Iu(u pmunLuIuI, I cu odoure cu
nu s-u muI pomenIL.
Cum ujunse, poruncI L-rumos I Icu un grujd
mIesLrIL penLru Iup; Iur coIIvIu cu pusreu o puse n
pIImuruI despre grdIn.
ApoI LuL-su puse de se Icu pregLIrIIe de nunL. $I
dup cuLevu zIIe se cunun L-rumos cu Zunu CrIus,
nLInse mus mure penLru bun I penLru ru, I (Inur
veseIIIIe LreI zIe I LreI nop(I ncIeIuLe.
Dup cure LrIr n IerIcIre, IIIndc L-rumos nu muI
uveu ce poILI. $I or II LrInd I usLzI, de n-or II murIL.
ur eu ncIecuI p-o eu eLc.
6. Nomui co vitele se scoute srciu
din cus
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un (run I-I cIemu Neugoe. AcesL (run eru
om voInIc I IurnIc. Nu-I psu IuI de nu LIu cIne de ur II
IosL. VezI c-I cLu de muncuII(u IuI, I pILeu dujdIu, se
uveu bIne cu Lo(I dIn suL, I cum Iceu eI, ce dregeu eI, se
cIIvernIseu omuI cu s-I ujung ugonIseuIu munceI suIe
penLru muIL vreme.
I venI vremeu de nsurLoure, I cu LoL creLInuI, I Icu
I eI runduI. Ce s vezI d-Lu? O duL cu nevusLu se sLrecur
n cusu IuI I srcIu. Eu gsIse un Lron vecII, urgIsIL nLr-
un coI( dIn bordeIuI NeuguIuI, Iu cure nImenI nu Iuu
umInLe, I ucoIo, pe dunsuI, SrcIu I Icuse cuIcuuI. SLu
greceLe pe Lron cuL e zIuIIcu I nopLIcIcu de mure, I dIn Ioc
s se mILe, bu. PusmILe LronuI eru goI, nu muI puneu ou-
menII nLr-nsuI nImIc, uLuL eru de vecII I de odorogIL.
BIeLuI Neugoe vzu c ncepe u du ndrL; IucrurIIe nu-I
muI mergeuu sLrun cu muI nuInLe; se Iu de gundurI,
IIIndc eI se LIu c munceLe I muI I decuL nuInLe, I de
Iu o vreme ncou, dou n LeI nu puLeu Iegu. Se speLIse bI-
eLuI om muncInd, I s suILe I eI cevu, Le-uI! cuLuI de cuL!
IerILu sunLuI!
Bu pun nLr-uLuLu ujunsese, ncuL s-I mpIng pcuLeIe
s se gundeusc cu s-I Iuc seumu sIngur, vezI c drucuI
n-ure de Iucru, eI nu Iuce bIserIcI orI pu(urI pe Iu rspunLII.
Se zbLeu, bIeLuI om, cu mInLeu I cu LrupuI, I purc eru
un IcuL, mergeu dIn pugub n pugub, de ujunsese n
sup de Iemn.
ToL suLuI I Iuuse Iu ocII; I vedeu Iucrund cund Iu uIde
neIcu BurcII, cund Iu uIeII orI Iu IrunLuII suLuIuI, cund Iu
LuIcu popu. ToLduunu gseu eI de Iucru; Iu Lo(I munceu I Iu
Lo(I sporeu IucruI IuI.
Cund ns munceu I penLru dunsuI, muncu nu-I du n
spor. De veneu upu mure, urLurIIe IuI Ie necu. Ducu vrun
prpd de Iu nIscuIvu IIgIIoune, orI de Iu cIorI cdeu pesLe
semnLurIIe megIuIIor, uIe IuI eru sLInse cu desvurIre;
de bLeu pIuLru IoIdeIe, upoI pe uIe IuI Ie umesLecu cu
pmunLuI, de nu se muI uIegeu nIcI pruIuI de dunseIe; bu
uneorI porumbuI se LcIunu, bu IcusLe, bu poLop, bu LouLe
reIeIe numuI pe cupuI IuI cdeu.
SLenII, megIuII IuI, puser munu cu Lo(II de muI muILe
orI s-I deu cuLe vrun ujuLor, s-I Iuc cuLe vro cIuc, dur
LouLe n deerL, c nu-I Ieeu nde bIne nImIc, n ceIe dIn
urm I vecInII I LoL suLuI I prsIr. To(I cu LoLuI zIceu c
uu I-u IosL orundu I credeuu c LrebuIe s II czuL usupru
cupuIuI IuI vrun bIesLem de Iu Dumnezeu.
Ajunsese omuI s-I urusc zIIeIe. $I uu suIIeLuI umruL,
ezund nLr-o dumInec cu IuIeuuu n gur I gundIndu-se
cum s-I curme vIu(u, cu unuI ce I se uruse cu srcIu, IuL
c vIne so(Iu IuI I I spuse c pesLe pu(In ure s IIe LuL.
EI, rIdIcundu-I ocIII Iu so(Iu IuI, I se pru c vede o
sIu(enIe de IIIn( sLund greceLe pre LronuI ceI vecII I
nenLrebuIn(uL. Se Irec Iu ocII, se muI uIL o duL, I ce s
vuz? O sIrIjIL de IIgIIouIe, muI uruL decuL cIumu, cu bur-
bu udus de preu c sL s o upuce de nus, cu ocIII numuI
scovurIIIIe, pruI I sLu n cup de purc ur II IosL pus cu
Iurcu, muInIIe eI rscIILoure gouIe, cocouL I cucuIuL, de
seumn pe Iume nu muI uveu.
Cund vzu eI o uu nemeLenIe spurcuL sLund cu o cobe
reu n cusu IuI I pe LronuI IuI, un urpe rece I Lrecu prIn
sun. EI ns I (Inu IIreu, I merse drepL Iu eu, nLrebund-o:
- CIne eLI Lu, I ce cuu(I uIcI?
- Eu sunL SrcIu, rspunse eu, I um venIL nepoILIL.
- eI uIur dIn cusu meu!
- O! o! sLI c preu Le prIpeLI, voInIcuIe, I rspunse
SrcIu runjInd Iu dunsuI cu buLjocur. Cu s sco(I srcIu
dIn cus, LrebuIe s uI ce pune n IocuI eI.
$I, runjInd nc o duL, I urL nILe coI(I, de cure s-ur II
sperIuL I drucuI.
BIeLuI om Lcu I ngII(I gIucu. CugeLuI c ure s IIe
LuL, vorbu c LrebuIe s uIb ce pune n IocuI SrcIeI, I
muL gunduI.
EI voIu s goneusc SrcIu dIn cusu IuI, ccI nu puLeu
mIsLuI nIrunLureu ce I-o Icuse eu, I upoI nu se nduru s-
I Iuse odrusIu pe muInIIe ceIe bIesLemuLe uIe SrcIeI.
DIn nou se puse pe munc, munc jIdoveusc, se zvurIeu
omuI I n dreupLu I n sLungu, noupLeu o Iceu zI, du I dIn
muInI I dIn pIcIoure, cum se zIce, I IoIos nIcI cuL negru
subL ungIIe. NevoIIe I npdeu dIn LouLe pr(IIe I eI nu
muI LIu ce s Iuc. De cuLe orI InLru n cus, de uLuLeu orI I
sIrIjILu de SrcIe I runjeu n bLuIe de joc.
nLr-unu dIn zIIe, IuL c I nevesLeI I ubLuse s Iuc I
nscu un doIoIun de copII, snLos I voInIc cu LuL-su.
Acum ce s Iuc eI? PuruIe n-uveu, de mour nIcIcuL s
orbeusc un ourece, cevu (ouIe, orI vrun dIcIIs n cusu IuI,
LuI! NImIc, dur nImIc n-uveu de ce prInde ocIIuI Iu eI.
Cum s-o scou( Iu cpLuI? Ar II voIL I eI, de! s-I boLeze
copIIuI cu vrun nu muI de Doumne ujuL, s Iuc I eI o cu-
meLrIe. Dur cu ce? SLu bIeLuI om cu muInIIe ncrucIuLe, se
uILu n cer I n pmunL I nu LIu Iu cIne s cuLe guru. $I de
IeIuI IuI IIInd om cInsLIL, nu voIu s umgeusc pe nImenI
cu mIncIunu. EI LIu unu I bun: cund o zIce du, s IIe du;
cund o zIce nu, upoI nu.
EI cunoLeu de muIL pe un cIobun cIIubur. Dur nu eru
n suL. Cund, IuL c se pomeneLe c-I cIeum cInevu s-I
cInsLeusc. AcoIo ce s-I vuz ocIII? PrIeLenuI IuI suIu oIIe
n munLe. Prereu IuI de bIne nu se pouLe spune. I rug s
se cumeLreusc I cIobunuI prImI cu bucurIe s-I boLeze
pruncuI. PurLeu IuI s LrIusc bIne! Se puser LouLe Iu cuIe
cum e bIne.
u boLez cIobunuI druI IInuIuI su o ouIe ILLoure.
ALuLu I LrebuI. Cund Iu s pIece, mocunuI zIse:
- CumeLre, LoL n-uI Lu unde (Ine oI(u, Ius-o n Lurm Iu
mIne, I mI (I-oI ngrIjI-o cu I pe uIe meIe.
- BIne, cumeLre, rspunse Neugoe, s IIe precum zIcI Lu.
EI eru bun bucuros c-I Iu beIeuuu dIn bLLur, deourece
n-uveu eI ce s mnunce, dur ncmILe s muI deu I oII.
MocunuI se duse cu oIIe. OmuI se puse Iur pe munc,
dur muncu IuI d-ubIu uduceu cu ce brumu s-I (Ie zIIeIe.
Cum um zIce munceu n sec.
Dup cuLvu vreme se pomeneLe cu un urguL de Iu sLunu
mocunuIuI.
- NeIc, m-u LrImes sLpunu-meu cu Iunu usLu Iu dum-
neuLu.
- E, I ce s Iuc eu cu dunsu?
- ApoI, s vezI d-Lu, sLpunu-meu u pus de I-u Luns
oI(eIe I u Luns I ouIu IInuIuI su. AceusLu esLe Iunu eI I u
LrImIs-o cuI se cuvIne.
- ourLe muI(umIm de bunLuLe. S spuI cumLruIuI
muIL snLuLe I s uuzIm de bIne.
$I, Iuund Iunu dIn munu urguLuIuI, InLr n cus, merse
drepL cLre SrcIe I, cu gruI (un(os, I zIse:
- D-Le SrcIe, Iu o purLe, c um s puI Iunu usLu ucoIo.
SrcIu nu se nduru, neIcuII(, s Ius dIn cuIcuuI ce I-
I Icuse ucoIo.
RunjI eu I de usL duL, dur I deLe runjILuI prIn pIeIe,
ccI voInIcuI unde uduse oduL Iunu I buI! o IovI dup
ceuI de eru s-I muLe IImbu I o rsLurn jos de pe Lron.
SrcIu rmuse IocuIuI unde czuse cu vuI de eu.
OuIu IInuIuI ILuse un mIeI; ucesLu, dup ce se muI mrI,
I mI(uI I pe dunsuI cu pe mIeII ceIIuI(I I I LrImIse mI(eIe
ucus.
|runuI, I muI curujos, InLr n cus, I merse IurI
drepL Iu SrcIe:
- D-Le, runjIL-o, muI Iu o purLe, c um s puI mI(eIe usLeu
ucoIeu.
$I IIIndc SrcIu LoL cum nLurzIu, o IovI o duL cu mI(eIe
de-I merse IuIgII, I o deLe pesLe cup, muI cLre u.
Pe Loumn se pomeneLe cu un uIL urguL c-I uduce un
burdueI de brunz.
- BucIuI de Iu sLun, zIse eI, u udunuL IupLeIe de Iu ouIu
IInuIuI, I-u IcuL brunz I I-um udus ucus.
- Spune cumLruIuI, rspunse Neugoe, c IInuI d-suIe I
sruL muInIIe I s ne vedem snLoI.
ApoI se nLourse repede n cus I ndrepLundu-se cLre
SrcIe, I zIse:
- D-Le, SrcIe, Iu o purLe, c um s puI burduIuI sLu n
IocuI Lu.
- Du unde s muI m duu? rspunse SrcIu.
- eI uIur, duc n-uI Ioc, I Le du n o(eIeI puLeI vrunuI
vunLor c ucoIo (I-e IocuI.
- Bu uIu-u vorb! muI pune-(I poILu n cuI.
$I IovInd-o cu burduIuI n cup, o Icu moLoLoI dup u.
BIeLuI Neugoe Iu nevoIL s peLreuc nc o Iurn nLreug
cu SrcIu pe vuLr.
n vuru vIILoure, mIeIuI de Iu ouIu IInuIuI se Icuse mure.
Acum I uduse dou Iune.
|runuI InLr cu umundou n mun I buInInd I
rzbuInInd pe SrcIe, o poILI s Ius uIur cu nepus n
mus. SrcIu, duc vzuI zoruI, deLe dosuI pe u uIur, I
s Le (II, purIeo, I sIuruIu cIcuIeIe IugInd, pun ce se duse
s-I cIoceusc ouIe n o(eIeIe puLIIor vunLorIIor.
$I d-uLuncI u rmus de vunLorII sunL srucI; IIIndc-I
pIerd vremeu prIn coI(II de pIuLr, prIn mrcInI, umbIund
LouL zIuu pun s mpuLe I eI cuLe vro bubuc de nu LIu
cure psrIc.
Neugoe ncepu u buLe n pInLenI de bucurIe, c se
coLorosIse de srcIe. Acum pe ce puneu munu, puneu I
Dumnezeu mIIu. TouLe I mergeuu nde bIne. ncepu I eI u
Iegu guru punzeI. Muncu IuI se vedeu cum mergeu nuInLe I
uveu purLe de eu. Ce s muI spunem muILe? n scurL
vreme ujunse IrunLu uI suLuIuI, dup IrnIcIu IuI, cu
vILIoure, cu pIuguIe( I cu LouLe dIcIIsurIIe unuI om cu
purLe IsuL de Iu Dumnezeu.
VezI c numuI cu vILeIe se scouLe srcIu dIn cus uIur.
,. Pusreu miustr
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL evIuvIos I bun. EI uveu LreI Ie-
cIorI. Pe Iung muILe bunL(I ce Icuse oumenIIor dIn
mpr(Iu IuI, u rIdIcuL I o monusLIre de cure s se duc
pomInu. A mpodobIL-o cu uur, cu pIeLre nesLemuLe I cu
LoL ceeu ce meLerII dIn uceu (ur uu socoLIL muI scump I
muI Irumos. O muI(Ime de sLuIpI de murmur I poIeI(I
eruu prIn bIserIc I pe dInuInLeu eI. ZugrveIeIe ceIe muI
pre(Iouse, poIIcundre de urgInL suIIuLe cu uur, cundeIe de
urgInLuI ceI muI bun I murI cuL donI(u, cr(IIe ceIe muI
uIese eruu zesLreu monusLIrII uceIeIu. Cu cuL se bucuru
mpruLuI de Irumuse(eu eI, cu uLuL se nLrIsLu c nu puLeu
s o svureusc pe depIIn, ccI LurnuI se surpu.
"Cum se pouLe, zIse mpruLuI, s nu poL sIurI usL sunL
bIserIc? uL um cIeILuIL LouL sLureu, I eu nu esLe nc
LurnosIL."
$I deLe sIur n (ur cu orIce meLer se vu gsI cure s
pouL s-I rIdIce LurnuI, s LIe c vu dobundI de Iu dunsuI
murI dururI I boIerIe. Pe Iung ucesLeu, porunc deLe cu n
LouLe bIserIcIIe s se Iuc rugcIunI I prIvegIerI, cu s se
ndure mIIosLIvuI Dumnezeu u-I LrImeLe un meLer bun.
ur u LreIu noupLe vIs mpruLuI c ducu vu uduce
cInevu pusreu mIusLr de pe LrumuI ceIIuIL I s-I ueze
cuIbuI n Lurn, se vu puLeu Iuce monusLIreu desvurIL.
Spuse IIIIor ucesL vIs, Iur eI se nLreceuu cure de cure s
pIece muI-nuInLe, I s se ncIIne cu sIujbu Iu LuL-su
mpruLuI. ALuncI mpruLuI Ie zIse:
- Eu vz, Ie(II meI, c Lo(I uve(I dorIn( de u v Iuce duL-
orIu cLre Dumnezeu; ns nu v puLe(I duce Lo(I deoduL.
Acum s se duc IIuI meu ceI muI mure; I ducu nu vu puLeu
eI s IzbuLeusc, s se duc uILuI, I LoL uu pe rund, pun
cund Dumnezeu I vu urLu mIIu IuI cLre noI.
CopIII Lcur I se supuser; Iur IecIoruI ceI mure uI
mpruLuIuI se gLI de drum. Merse ce merse I ducu Lrecu
de IoLureIe LuLIuI su, sLeLe s conceusc nLr-o
dumbruv Irumous. Dup ce Icu IocuI, sLu ucoIo pun s
se gLeusc muncureu, cund vzu deoduL nuInLeu IuI un
vuIpoI cure I rug s-I Iege oguruI, s-I deu I IuI un codru
de puIne, un puIur de vIn I s-I Iuse s se ncIzeusc I eI
Iu I Ioc. IuI mpruLuIuI, n Ioc s uscuILe rugcIuneu,
deLe drumuI oguruIuI, cure se Iu dup dunsuI. ALuncI
vuIpoIuI Icu un semn usupru IuI I I scIImb n sLun de
pIuLr.
Vzund mpruLuI c IIuI su ceI mure nu se muI nLource
uscuIL rugcIuneu IIuIuI ceIuI mIjIocIu, I I deLe voIe s
meurg I dunsuI. AcesLu, dup ce se gLI I I Iu merInde
de drum, pornI I dunsuI. u IocuI unde se mpIeLrIse IruLe-
su, p(I cu dunsuI; IIIndc nu voI s deu uscuILure
rugcIunIIor ce-I udusese vuIpoIuI, cI voIu s-I prInz cu s-
I Iu pIeIeu.
mpruLuI se puse pe gundurI vzund c dup uLuLu mure
de LImp nu se muI nLourse IIII sI nIcI cu pusreu mIusLr,
nIcI Ir dunsu, cund IIuI ceI muI mIc I zIse:
- TuL, IuL esLe ucum desLuI LImp de cund Iru(II meI ceI
murI uu pIecuL s uduc pusreu mIusLr I nu s-uu muI
nLors nIcI cu Ispruv, nIcI Ir Ispruv.
S-mI duI bunI de cIeILuIuI
$I IuIne de prImeneuI,
cu s-mI cerc I eu norocuI. $I de voI IzbuLI, Le veI bu-
curu, LuL, c (I se mpIIneLe dorIn(u, Iur de nu, eu nu voI
suIerI nIcI o umIIIn(.
- ru(II LI ceI murI, zIse mpruLuI, dup cum se vede, n-
uu puLuL s Iuc nImIc spre u uduce uceu pusre mIusLr,
bu pouLe s-I II rpus cupeLeIe, deourece sunL duI de uLuLu
LImp I nu se muI nLource nIcI unuI. Eu sunL bLrun de ucI
nuInLe; ducu veI IIpsI I Lu, cIne s-mI deu ujuLor Iu
greuL(IIe mpr(IeI, I ducu voI murI, cIne s se suIe pe
scuunuI meu, ducu nu Lu, IIuI meu? RmuI ucI, druguI LuLeI,
nu Le muI duce.
- DomnIu Lu, LuL, LII preu bIne c n-um IeIL dIn porun-
cIIe mpr(IeI LuIe nIcI cuL negru sub ungIIe; I ducu ucum
cuLez u sLruI n rugcIuneu meu, esLe numuI c voIesc,
duc-u puLeu, s mpIInesc o dorIn( cure nu d odIIn suI-
IeLuIuI mrIeI LuIe, dorIn( pe cure Le sIIeLI de muI(I unI I
cu murI cIeILuIeII s o mpIIneLI.
Dup muILe rugcIunI I sLruIn(, mpruLuI se
ndupIec I-I deLe voIe. I uIese cuIuI ce-I pIcu dIn gruj-
duI mprLesc, un ogur s-I uIb de Lovur, I Iu mer-
Inde de ujuns I pIec.
Dup Lrecere de ourecure LImp, sosIr umundoI IIII ceI
muI murI uI mpruLuIuI, uducund cu sIne-Ie pusreu
mIusLr I o roub pe cure o Icur gInreus. TouL
Iumeu se mIru de Irumuse(eu uceIeI pusrI, cure eru cu mII
de mII de vopseII, peneIe eI sLrIuceuu cu ogIIndu Iu soure;
Iur LurnuI bIserIcII nu se muI surp; pusreu se uez n uceI
Lurn cu cuIbuI eI. Un Iucru se bg de seum; pusreu se
preu u II muL, ccI nu du nIcI un vIers, I Lo(I cu(I o vedeu
o cIneu cum de o uu pusre Irumous I mundr s nu
uIb vIers, penLru cure I mpruLuI, cu LouL bucurIu ce
uveu penLru bIserIc I LurnuI eI, se muIneu c pusreu nu-I
cunLu.
ocuILorII ncepuser u uILu de IIuI mpruLuIuI ceI mIc:
uLuLu de muIL bucurIe uveuu eI c II se udusese pusreu
mIusLr, ceeu ce oprIse LurnuI de u se surpu, I usLIeI
bIserIcu se puLuse Iuce cu desvurIre; numuI mpruLuI se
muIneu n suIIeLuI su c nu esLe Iu( I IIuI su ceI mIc
cure s se mprLeusc de bucurIu poporuIuI su; cund
nLr-unu dIn zIIe venI gInreusu I-I zIse:
- MrILe mpruLe, s-(I IIe Iu(u IumInuL, LouL ceLuLeu se
mInuneuz de vIersuI pusrII mIesLre; un cIobun, cum u
InLruL uzI de dImIneu( n bIserIc, pusreu u ncepuL s
cunLe de s se spurg, I esLe uu de veseI, ncuL pure c nu
o ncupe IocuI. AsLu esLe u douu our de cund, cum InLr
uceI cIobun n bIserIc, pusreu nu muI conLeneLe de u
cunLu; cum Iese eI, eu Luce.
- S se uduc uceI cIobun nuInLeu meu cIIur ucum.
- MrIu Lu, dup cum se vede, cIobunuI esLe sLrIn, ccI
nImenI nu-I cunouLe. III mrIeI LuIe, precum mI s-u spus,
ur II pus puznIcI s-I prInz.
- TucI! zIse mpruLuI, nu vorbI de IIII meI, ccI nu (I se
cuvIne (Ie s Le uLIngI de eI.
mpruLuI puse I eI cu(Ivu sIujbuI s pundeusc pe sub
uscuns I, cum vu vedeu pe cIobunuI cure, cund vu InLru n
bIserIc, pusreu vu cunLu, s pun munu pe dunsuI I s-I
uduc nuInLeu IuI.
Nu s-u muI(umIL pe uLuL, cI I nsuI s-u dus Iu bIserIc n
srbLoureu ceu muI upropIuL cu s uuz cu urecIIIe suIe
cunLecuI ceI mInunuL uI pusreI, I s vuz cu ocIII sI pe
uceI psLor Lunr; I, de n-ur II IosL de Iu(, s-ur II nLumpIuL
o IupL cruncen nLre sIujILorII sI I oumenII puI de IIII
IuI, curII voIuu cu dInudInsuI s pun munu pe cIobun.
ALuncI poruncI mpruLuI s uduc pe uceI psLor cu
omenIe Iu puIuLuI su, penLru c nu LIu ce sIm(I mpruLuI
n InIm cund I vzu uu de Lunr, bIund, smerIL I cu boIuI
de voInIc.
Dup ce IeI de Iu bIserIc, mpruLuI se duse drepL Iu
puIuL, penLru c InImu I zIceu c LrebuIe s IIe cevu de
cIobunuI uceIu. Cum I vzu mpruLuI, I zIse:
- u spune-mI, IIcuIe, dIn ce purLe de Ioc eLI? AI
prIn(I, I cum s-u nLumpIuL de uI venIL p-ucI?
- sLorIu meu, IumInuLe mpruLe, esLe Iung. PrIn(I um,
usemeneu I Iru(I. Cu s-(I povesLesc cum um venIL p-uIcI I
dIn ce purLe de Ioc sunL, mI LrebuIe muI muIL LImp. Dur
ducu voIn(u mrIeI LuIe esLe s LII, sunL guLu u m supune.
CIIur muIne pun n zIu voI venI Iu mrIu Lu penLru
uceusLu. Acum esLe LurzIu.
- BIne, voInIce; muIne n revrsuL de zIorI Le uLepL.
A douu zI dIs-de-dImIneu(, cIobunuI venI I uLepL
poruncu mpruLuIuI; Iur mpruLuI, cum uuzI c u venIL
psLoruI cu prIcInu, I cIem nuInLeu IuI.
- u spune-mI, IIcuIe, ce esLe cuuzu de cunL pusreu
mIusLr, cum puI Lu pIcIoruI n bIserIc, I Luce, ducu IeI?
- Cu s LII uceusLu I uILeIe, IumInuLe mpruLe, Ius-m
s-(I povesLesc LouL IsLorIu meu.
- uc Le uscuIL, povesLeLe-mI LoL ce veI voI.
ALuncI cIobunuI ncepu:
- Am LuL I Iru(I. Am pIecuL dIn cusu prInLeusc cu s
Iuc o IupL cure s veseIeusc pe LuLu, ccI eI eru LrIsL c nu
puLeu s-I mpIIneusc dorIn(u. Dup o cILorIe de cuLevu
zIIe, um ujuns Iu o cumpIe Irumous, de unde de descIIdeu
muI muILe drumurI. AcoIo um voIL s concesc. MI-um
IcuL un Iocor bun, um scos merIndeIe ce uveum I, cund
eru s m puI Iu mus, m Lrezesc cu un vuIpoI Iung mIne.
Nu LIu nIcI de unde, nIcI pe unde venI, c eu nu I-um
vzuL. Pure c IeI dIn pmunL.
" bIne, m rog, mI zIse, I Ius-m s m ncIzesc I
eu Iu IocuI Lu, c uILe, Lremur de-mI cIn(nesc dIn(II n
gur. D-mI I o bucuL de puIne I un puIur de vIn s-mI
poLoIesc u Ioume I seLe cure m cIInuIesc. $I cu s mnunc
n IInILe I s m poL ncIzI Ir IrIc, Ieug-(I oguruI."
"Preu bIne, I zIseI, poILIm de Le ncIzeLe; IuL merInde-
LeIe meIe, I pIoscu meu, mnunc I beu cuL veI poILI."
ApoI um IeguL oguruI I um ezuL umundoI Iung Ioc,
povesLInd. DIn unu dIn uILu, I spuseI unde m duc; bu nc
I I ruguI ducu LIe cevu s-mI spuIe cum s Iuc, cum s
dreg, s-mI mpIInesc sIujbu cu cure m-um nsrcInuL de
bun-voIu meu.
"CuL penLru usLu, mI zIse vuIpoIuI, III pe puce. MuIne de
dImIneu( pIecm umundoI, I ducu nu Le-uI Iuce eu s
IzbuLeLI, s nu-mI muI zIcI pe nume."
$ezurm Iu Ioc, ne ospLurm cu nILe prIeLenI; upoI
vuIpoIuI I Iu noupLe bun I pIerI cu o nIuc. M
cIudeum n mIne cum de s nu-I vz ncoLro u upucuL, I LoL
IrmunLundu-mI mInLeu s LIu cum u venIL I cum s-u dus
Ir s bug de seum, um udormIL.
Cund u venIL u douu zI n IupLuI zIIeI, m-u gsIL
mInunundu-m de nILe sLune de pIuLr ce ncIIpuIuu doI
oumenI, doI cuI I doI ogurI. De cum I vzuI, ne gLIrm de
duc.
VuIpoIuI, se deLe de LreI orI pesLe cup I se Icu un voIn-
Ic, LII coIeu, cum (I-e drug s Le uI(I Iu eI. Pe cuIe mI spuse
c IocuI unde um mus noupLeu LrecuL eru moIu IuI, c esLe
nsuruL, c ure copII, c eI eru bIesLemuL s pourLe corpuI de
vuIpoI pun cund un om vu uveu mII de eI, I vu prIImI s
se ncIzeusc cu dunsuI Iu un Ioc, I vu du un codru de
puIne I un puIur cu vIn; c eu um IosL uceI om, c ucum
esLe dezIeguL de bIesLem I c de uceeu vu merge cu mIne, I
nu m vu Isu sIngur pun ce nu voI ujunge Iu Izbund.
mI pru bIne de usL nLumpIure, I uu noI merserm,
zI de vur
pun-n seur,
I ujunserm Iu o poIun, unde muserm pesLe noupLe.
TovuruI meu de cILorIe mI spuse c u douu zI uvem s
Lrecem pe IoLuruI unor zmeI, c ucoIo credeu eI c voI gsI
ceeu ce cuLum.
A douu zI um nuInLuL pe moIu zmeIIor, duL LoL cum cu
Leum, cund, pe Iu cIIndII, um ujuns Iu puIuLurIIe zmeIIor.
Mundre(e ce um vzuL ucoIo nu se pouLe povesLI. GrdInu
cu IeI de IeI de IIorI I de pomI; cuseIe nvIILe cu urgInL
cure sLrIuceu Iu soure cu ogIIndu, pre(II eru mpodobI(I cu
cIIpurI I IIorI spuLe, Iur cIubuceIe eruu poIeILe; IunLunI
cure uruncuu up n sus. Avurm purLe c zmeII nu eruu
ucus cund um ujuns ucoIo. urm nLumpInu(I n pruguI
por(II de o IuL Irumous, Irumous, de pure c eru IcuL
dIn zuIr, cure ne zIse s nu cIcm n curLe, n IIpsu
zmeIIor, c nu e bIne de noI; upoI Icrm de bucurIe c u
muI vzuL oumenI de pe LrumuI de unde u IuruL-o zmeII.
nLrebund-o despre IucruI ce cuLum, ne-u spus c se uII
Iu uI(I zmeI, rude uIe zmeIIor pe moIu croru erum.
"Duce(I-v, ne zIse eu, c cu ujuLoruI IuI Dumnezeu,
ndjduIesc s IzbundI(I, I nLorcundu-v, Iuu(I-m I pe
mIne."
Dup ce ne nv( cum s Iucem s InLrm n curLeu
zmeIIor I cum s Iucrm, m jur pe ce um muI scump pe
Iume, pe LuLu, cu s nu o Ius Iu zmeI, cI s o Iuu; Iur noI ne-
um dus. Ce e drepL, I mIe mI pIcu IuLu, de cum o vzuI.
$I ujungund Iu IoLuruI ceIorIuI(I zmeI, um sLuL de ne-um
odIInIL. ur n revrsuL de zIorI, um pornIL pe LrumuI
zmeIIor, I um ujuns cum uproupe de nmIezI Iu puIuLurIIe
Ior, cure eruu I muI Irumouse decuL uIe ceIor dInLuI. Cum
um descIecuL, m-um dus Iu grujd, Iur LovuruI meu s-u
nLors nupoI; IIIndc uu ne nv(use IuLu.
CuII eruu Iu IesIe. UnuI dIn eI u nLors cupuI I s-u uILuL Iu
mIne. Eu I-um IrecuL Iu ocII, I-um Lrus de urecII, I-um
sumu(uL I I-um pus IruuI n cup. ApoI ncIecund,
d-u-ncIureIe um IuuL coIIvIu cu pusreu mIusLr cure eru
n prIdvor.
- Tu uI IuuL pusreu mIusLr? zIse mpruLuI; Lu eLI IIuI
meu pe cure LouL Iumeu I (Ine de pIerduL?
- Au, LuL.
$I dup ce sruL munu mpruLuIuI, I rug s
porunceusc u se uduce de Iu( gInreusu.
Ducu venI gInreusu, cIobunuI zIse:
- AsLu esLe IuLu de cure (I spuseI.
- Cum se pouLe? rspunse mpruLuI. Dur cum u ujuns
gInreus?
- AsLu (I-o vu spune eu; ccI eu nu LIu. $I uu cum zIseI,
ncepu eI u povesLI, dup ce nI(uI coIIvIu I o IuuI Iu
snLous cu bIdIvIuI IuuL de Iu zmeI, ncepur s nIncIeze
cuII ceIIuI(I I s Iuc un zgomoL de (I se Iceu pruI
mcIuc; Iur eu mI (Ineum IIreu. Unde se Iuur zmeII
dup mIne, I IugI, I IugI, pun ce ujunseI Iu LovuruI cure
m uLepLu Iu IoLur; I ducu nu eru eI, puneuu zmeII munu
pe mIne I cIne LIe ce se uIegeu de cupuI meu. TovuruI
meu ns nLInse munu I rcnI o duL Iu dunII: sLu(I! ur
eI pure c Iur de pIuLr de cund Iumeu; nIcI un pus nu muI
Icur nuInLe. Dup ce m Iu n bru(e I m sruL, se
mIr I eI de Irumuse(eu pusreI. ZmeII ns umbIu cu
oeIe, cu momeIe, s-mI Iu pusreu, IgduIndu-mI cuLe n
Iun I n soure; ducu vzur c nu m pouLe ndupIecu, m
rugu cu burIm cuIuI s II-I duu; n sIurIL, vzuI eu c nu e
bIne s-I Ius LocmuI de LoL muInI(I, Ie-um duL cuIuI, I eu
um pIecuL cu LovuruI meu I cu pusreu; Iur zmeIIor II se
scurgeuu ocIII dup dunsu.
Ajungund Iu puIuLurIIe ceIorIuI(I zmeI, IuLu ne uLepLu n
pourL; pIesnI de LreI orI cu un bIcI I LoL puIuLuI se Icu un
mr, pe cure eu I Iu; Iur eu o nI(uI de mIjIoc I pe IcI (I-
e drumuI.
AoIeu! dur zmeII cund sIm(Ir! unde veneuu cu o IuIc
n cer I cu unu n pmunL, I unde rcneuu de-(I ngIe(u
sungeIe n vIne. Eu mI IcuI curugI, deLeI pInLenI cuIuIuI I
mpreun cu LovuruI meu Iugeum cu vunLuI; zmeII ns
veneuu cu gunduI. Ducu vzu LovuruI meu uu I c nu
esLe cIIp u scpu cu Iu( curuL, se oprI n Ioc, umenIn(
usupru Ior I se Icur sLune de pIuLr. ur noI ne
urmurm cILorIu venInd pun IurI n cumpIu de unde
pIecusem, udIc pe moIu vuIpoIuIuI. Dup ce ne-um odII-
nIL I um duL muI(umIL DomnuIuI c um LermInuL cu bIne
usL Lreub, I-um nLrebuL ce nsemnu uceIe sLune de pIuLr.
ALuncI eI mI zIse:
"De veI LI, Le veI cI; de nu veI LI, IurI Le veI cI."
"Spune-mI, Le rog", I zIseI.
"AceLIu sunL Iru(II LI, mI rspunse. EI, n Ioc s Iuc cu
LIne, s prIImeusc cu drugosLe rugcIuneu meu, usmu(ur
ogurII dup mIne, ceeu ce mI preIungI scurbosuI bIesLem
de u purLu IeuI vuIpoIuIuI; Iur eu I mpIeLrII".
"PenLru drugosLeu meu, rogu-Le, I zIseI eu, I penLru prI-
eLenIu ce um IeguL, I-I Iur oumenI cum uu IosL."
"MuIL mI-e drug prIeLenIu Lu, rspunse eI, I de uceeu IIe
dup voIu Lu; dur o s Le cIeLI."
$I nLr-un mInuL nu LIu ce Icu dIn mun, c deoduL
pIeLreIe uceIe se scuLurur I Iru(II meI rmuser n mIrure
vzundu-se Iu( cu noI.
Ne Iuurm zIuu bun de Iu LovuruI meu I pIecurm s
ne nLourcem ucus.
PusmILe, Iru(II meI mI coceu LurLu.
"ruLe, mI zIser eI, dup ce cILorIrm cuLvu, um obos-
IL de uLuLu drum; cIduru esLe mure; uIde IcI Iu un eIeLeu
pe cure I LIm noI, s bem cuLe nI(Ic up, s ne rcorIm."
Am uscuILuL I um mers. Bu ceI mure, bu I ceI mIjIo-
cIu; Iur cund eru s beuu I eu, cum erum pus pe bruncI pe
murgIneu eIeLeuIuI cu s ujung cu guru Iu up, cum
Icuser I eI, m LrezII cu o usLurIme grozuv Iu umundou
pIcIoureIe; cund s m nLorc s vz ce esLe prIcInu, nu m
muI puLuI scuIu n pIcIoure; mI Ie LIuser Iru(II meI, I-I
cLuu de drum, Ir u muI uscuILu Iu rugcIunIIe I vuIeLeIe
meIe.
TreI zIIe I LreI nop(I um mus ucoIo prInprejuruI
eIeLeuIuI. CuIuI eu, bIeL, cund vedeu c vIne cuLe un buIuur
Iu mIne, m Iuu cu dIn(II de pe Iu spuLe, de IuIne, I Iugeu
ncoLro vedeu cu ocIII, I uzvurIeu dIn pIcIoure de nu se
puLeu upropIu de noI nIcI o IIur sIbuLIc.
n sIurIL u puLru zI um duL pesLe un orb cure orbcIu I
eI pe dIbuILe.
"CIne esLe ucoIo?" nLrebuI eu.
"Un bIeL nepuLIncIos", rspunse eI.
$I dup ce mI spuse cum Iru(II I-u scos ocIII, dIn pIzm,
I-um povesLIL I eu cum mI-u LIuL Iru(II pIcIoureIe. ALuncI
eI mI zIse:
"$LII ce? AIde s ne prIndem Iru(I de cruce. Eu um pI-
cIoure, Lu uI ocII; s Le porL n spInure. Eu s umbIu penLru
LIne; Lu s vezI penLru mIne. Eu LIu c p-ucI prIn
vecInLuLe esLe o scorpIe mure. Cu sungeIe eI se pouLe vIn-
decu orIce bouI ur II".
M-um nvoIL cu dunsuI Iu uceusLu I um mers pun um
duL de IocuIn(u scorpIeI. Eu nu eru ucus. OrbuI m uez
dup ue I mI zIse cu s duu cu subIu s o LuI, cum vu In-
Lru; Iur eI se uscunse dup sob. Nu uLepLurm muIL I
IuL scorpIu veneu supruL, IIIndc sIm(Ise c-I cIcuse
cInevu cusu. Cum o vzuI, InImu se Icuse cuL un purIce n
mIne, Iur cund InLr pe u, uLepLuI pun s-mI vIe bIne,
I unde dedeI o duL cu seLe, ncuL dInLr-o IovILur I LIuI
cuLeLreIe cupeLeIe.
M unseI numuIdecuL cu sungeIe eI cuId, I cum uLInseI
pIcIoureIe Iu Ioc, se IIpIr de purc Iusese ucoIo de cund
Iumeu. UnseI I pe orb, I I venI vederIIe cu muI-nuInLe.
Dup ce muI(umIrm IuI Dumnezeu, pIecurm IIecure Iu
uIe nousLre.
N-um voIL s vIu d-u drepLuI ucus, cI um socoLIL muI
bIne s m bug cIobun I s Ius cu Dumnezeu s uduc
IucrurIIe uu ncuL s se dovedeusc vInovuLuI. Nu m-um
neIuL n credIn(u meu, c IuL puLereu IuI mure esLe I ju-
decuLu IuI dreupL.
- Spune I Lu, zIse mpruLuI gInreseI, cum de uI ujuns
gInreus I roub?
- Dup ce u LIuL pIcIoureIe IruLeIuI ceIuI mIc, IIII ceI murI
uI mpr(IeI LuIe m Iuur unuI pe mIne I uILuI pusreu
mIusLr. Eu pIungeum de m Lopeum, c m despr(eu de
IIuI ceI mIc uI mrIeI LuIe, pe cure mI eru drug s-I prIvesc,
IIIndc-I vzusem c e un puI de romunu. EI m sIIIr s
m Iubesc cu unuI dIn eI, mI IgduI c m vu Iuu de so(Ie
cum voI ujunge Iu curLeu mprLeusc. Dup ce m-um
mpoLrIvIL Iu LouLe sIIuIrIIe ce umundoI voIuu s-mI Iuc,
um prIImIL muI bIne s IIu roub I gInreus Iu curLeu
mpr(IeI LuIe, decuL s m duc uIureu, IIIndc LIum c
Dumnezeu nu vu Isu s se prpdeusc uceIu cure u
umbIuL cu drepLuLeu n sun, I ucum, muI(umesc IuI Dum-
nezeu c mI-u urLuL cum IupLu bun nu moure nIcIoduL.
- Po(I Lu s-mI dovedeLI, nLreb mpruLuI, c Lu eLI
uceu IuL I nu uILu?
- AcesL mr, zIse eu, pe cure I scouse dIn sun, pouLe s
ncredIn(eze pe orIIcIne c eu sunL. III d-LuIe ceI muI murI
n-uu LIuL de dunsuI, c mI I-ur II IuuL, I nu m-u muI II
nLuInIL cu dunsuI.
ALuncI, IeInd uIur, pIesnI dInLr-o bIcIuc de LreI orI
usupru mruIuI I unde se rIdIc nILe puIuLurI, ncuL n
LouL mpr(Iu nu se gseu uILeIe cu uceIeu.
mpruLuI rmuse I eI n mIrure. $I voInd u srbLorI
venIreu IIuIuI ceIuI mIc, ucesLu zIse:
- TuL, nuInLe de u muI(umI IuI Dumnezeu c m-um
nLors snLos, s mergem cuLeILreI Iru(II nuInLeu IuI Iu
judecuL.
mpruLuI n-uvu ce zIce. Se uduser Iru(II nuInLeu
mpruLuIuI, curII deLer n genuncII I cerur IerLure de Iu
IruLeIe ceI muI mIc. EI Ie zIse:
- Ducu Dumnezeu v vu IerLu, IerLu(I s II(I I de Iu mIne.
Neuvund ncoLro, se duser nuInLeu bIserIcII I puser
LreI uIeIe deprLuLe deopoLrIv unuI de uILuI. nLrur IIecure
cu pIcIoureIe n cuLe unuI, I uruncur cu pruLIu n sus cuLe
o pIuLr; pIeLreIe Iru(IIor ceIor murI se nLourser I IovIr
pe IIecure n cup cu uu LrIe, ncuL rmuser mor(I. PIuLru
ns u IIuIuI ceIuI mIc de mpruL czu dInuInLeu IuI.
umeu se udunse de se uILu Iu usL judecuL
dumnezeIusc, Iur mpruLuI, dup ce Icu nunL I-I
nso(I copIIuI cu gInreusu, se cobor de pe Lron I puse pe
IIuI su n Iocu-I, cure, ducu o II LrInd, mpr(eLe I pun
uzI.
Erum I eu Iu( Iu uceIe nLumpIrI, pe cure Ie povesLesc
ucum ceIor ce m uscuIL.
S. Poveste {rneusc
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL. EI uveu LreI IecIorI. Cund Iu Iu
ceusuI mor(II, I cIem IecIorII I Ie zIse:
- e(II meI, sunL cu suIIeLuI Iu gur, precum m vede(I;
un Iucru numuI v ceI: n ceIe LreI nop(I dup
nmormunLureu meu, s-mI pzI(I mormunLuI, cuLe unuI
dIn voI.
Cum uuzI IgduIuIu dIn guru IecIorIIor sI, csc guru
I-I deLe suIIeLuI.
GLIre se Icu de ngropcIune, m rog, cu Iu mourLeu
unuI mpruL, I cu mure uIuI I juIe Iu pus Iu odIInu de
vecI.
ecIorI, curII LIuu ce gIsuIe LuLI Ior cund I IeI suIIeLuI,
se puse de puz n noupLeu dInLuI IecIoruI ceI muI mure uI
mpruLuIuI.
PundI eI ce pundI, I n puLereu nop(II, pe cund I upeIe
dormeuu, se pomenI IIuI de mpruL cu un ourecIne c vIne
I vreu s dezgroupe pe morL. NIcI c e de gundIL u-I II IsuL
IecIoruI de mpruL s Iuc uu o neIegIuIre, Ir decuL se
Iu cu dunsuI Iu IupL. $I IupLe-se, I IupLe-se, pun ce,
cund ncepu s cunLe cocoII, uceI cInevu pIerI cu o nIuc.
A douu noupLe, IecIoruI de mpruL ceI mIjIocIu p(I cu I
ceI mure.
Cund se nLuInIr eI, se vorbIr s spuIe IruLeIuI Ior ceIuI
mIc, p(unIu Ior I s-I mbIe u prIImI cu unuI dIn eI, pe
cureIe I vu uIege eI, s-I nso(eusc n noupLeu cund vu uveu
s pzeusc dunsuI, de Leum, cu s nu se rpuIe, cu unuI ce
eru muI Lunr.
Dur IecIoruI ceI mIc uI mpruLuIuI nIcI nu voI s uscuILe
de uneIe cu ucesLeu, cI zIse:
- Duce-m-voI sIngur, ccI LrebuIe s II LIuL LuLu ce zIce,
cund ne-u poruncIL s pzIm cuLe unuI sIngur.
$I usLIeI, cum venI seuru, se duse Iu IocuI de pund. $I
deourece LIu ce-I uLeupL, eI I Iu cu dunsuI urmeIe I se
gLI bIne de IupL. Pe Iu mIezuI nop(II se pomenI I eI cu
cInevu c vIne. Vru eI s nLrebuIn(eze urmeIe; dur unde I
ddu Iu pus; ccI eI se urL cu o vedenIe IeInd cu dIn
pmunL, I se Iuur Iu LrunL. upLu Iu cruncen, ccI duIuI
necuruL, duI necuruL eru ceI ce veneu s dezgroupe pe
mpruL, I pusese LouLe puLerIIe cu s dovedeusc pe IIuI
ceI muI mIc uI mpruLuIuI. VezI c duIuI LIu c de nu vu
puLeu nIcI n u LreIu seur s IzbuLeusc, upoI LrebuIu s-I
muLe gunduI; nu muI puLeu udec s-I dezgroupe, nIcI Iu
umIn. Ie ns c I bIuLuI nu se Is muI pe jos. $I cum
spuseI, se IupLur pe cupeLe; dur IupL nu gIum. Curgeu
sudorIIe de pe IIuI mpruLuIuI IrouIe, I nu se du neLezuIuI
nIcIcuL. upLu (Inu, I o IupL de mourLe, pun despre
cunLLorI. Cum se uuzI cocouI, duIuI pIerI cu o nIuc,
dur I bIuLuI czu jos de osLenIL. De muI (Ineu IupLu,
numuI cuL uI u(u(u un Ioc, s-ur II muIuL, I cIne LIe ce se
nLumpIu. Cum czu IIuI de mpruL pe mormunLuI LLune-
su, ucoIo I udormI. ALuL eru de rupL de oboseuI.
Cund se deLepL, ce s vede(I d-vousLr? SoureIe
rsrIse de muIL I se urcuse cu de LreI suII(e. Ce s Iuc eI?
S se nLourc ucus zIuu-n umIuzu mure, s Lreuc prIn
oru uu nurmuL de sus pun jos, I eru ruIne; s rmuIe
ucoIo, nu se puLeu.
Ce-I venI IuI n gund, c numuI o Iu ruru, ruru, cLre o
pdure ce eru p-ucoIo p-uproupe, cu s-I peLreuc zIuu cu
vunuLuI, I muI cLre seur s se nLourc ucus. $I uu,
mergund eI prIn pdureu uceeu, I upuc gundurIIe. EI
cugeL, cu ce s IIe prIcInu de Ie-u zIs LuL-su s-I pzeusc
mormunLuI n LreI serI d-u runduI.
$I mergund uu, Ir s LIe nIcI eI unde merge, I cu
gundurIIe duse, se pomenI c pIerde poLecu I nu muI LIe
unde merge. D n sus, d n jos, drumuI nu-I muI gseu.
MuI se nLourse n dreupLu, muI Iu sLungu, uI! n Ioc s Ius
Iu IumIn, eI s rLceu I muI muIL. DIbuInd prIn codru, I
cerceLund s deu pesLe poLec, IeI Iu un IumInI, I ucoIo n
mIjIocuI IumInIuIuI zreLe un Ioc mure I pe Ioc o
crcLI(, dIn cure Ieeu un IeI de gIus, dur Ir s LIe eI cu
ce s IIe.
SLeLe IocuIuI, I muI uscuIL. AuzI cu I nLuI. Se muI uIL
o duL, dur nu vzu pe nImenI. Ce s Iuc? S se duc
ucoIo, nu-I du meII, c nu LIu cu ce drcovenIe o II uIu.
ALuncI nLInse I eI urcuI, deLe drumuI sge(II I Lrunc! IovI
drepL n cupucuI crcLI(eI, I I deLe jos.
nLr-uceeuI cIIpeuI, LouL pdureu ncepu u IuI, de-(I
Iuu uuzuI, I deoduL se urL nuInLeu IuI upLe zmeI, I
nconjour, pune munu pe eI, I sILuIesc cum s-I
pedepseusc, penLru ce s deu eI drumuI AgeruIuI
pmunLuIuI, pe cureIe eI I-u IosL ncIIs n crcLI(u uceeu.
UnuI zIceu s-I LuIe. AILuI s-I spunzure. AILuI s-I
jupouIe de vIu. AI(II n IeI de IeI de cIIpurI s-I cIInuIusc
pun I-o omor. ur ceI muI bLrun dInLre dunII zIse s-I
Iuse cu vIu(, ccI cIne LIe Iu ce Ie-o II I eI bun, pouLe c vu
IzbuLI eI s Iure pe IuLu unuI mpruL dup cure umbIuu eI
s o rpeusc, I nu puLeuu.
uLu uceusLu se uIIu ncIIs de LuL-su nLr-o cus, uIe
crII uI eruu ncIIse. TuL-su o duL pe un o Isu descuIuL,
I uLuncI, Iu o u sLu de puz un coco, I Iu ceuIuIL eru un
cIopo(eI; I nu puLeu nImenI s se upropIe, ccI cum puneu
cInevu pIcIoruI pe prug, orI cIopo(eIuI se Lrgeu, orI cocouI
cunLu.
IuI de mpruL se IgduI c vu cercu I eI. $I uu I
Isuser zmeII vIu. EI se duse bInIor, I pun u nu pune pI-
cIoruI pe prug, nLInse munu Ir s-I sIm( nIcI mIesLreIe,
upuc cocouI de guL I I-I rsucI, de nu muI zIse nIcI pIs!
upoI descIIse uu nceLIor, Lrecu Iu ceuIuIL u, Iur
cIopo(eIuI I se nLourse de spuse zmeIIor s InLre unuI cuLe
unuI, c eI I uLeupL Iu u, pe dInunLru.
ZmeII I uscuILur, orbI(I de IcomIu ce uveuu eI s puIe
munu pe IuL. $I upoI, de! de zmeI, zmeI; de voInIcI, voInIcI;
dur se vede c eruu cum nLIIe(I, de uscuILur Iu guru
bIuLuIuI s InLre dup dunsuI cuLe unuI, unuI; ccI IIuI ceI
mIc uI mpruLuIuI sLu ucoIo nunLru cu puIouI n mun,
Ir s LIe zmeII, I cum InLruu, eI IurL! Ie Iuu cupuI I I
Lrgeu cu LoLuI n cumer. cu unuIu, Icu Iu doI, pun Iu
uI useIeu. DrucuI de zmeu ceI d-uI upLeIeu, pesemne c eI
nu eru LocmuI uLuL de nLIIeLe, ccI purc-I spuse drucuI Iu
urecIe ce prpd II se gLeLe ucoIo nunLru c nu-I venI
s InLre I IugI.
BIuLuI uu de nceL I uor Iucruse, ncuL IuLu nu sIm(I
nImIc. Eu dormeu dus n puL, Ir s Iub vreun Iubur.
ALuncI I eI se upropIe de IuL - I, drepLuI IuI Dumnezeu!
nIcI c muI vzuse pun uLuncI uu Irumuse(e - I Iu IneIuI
ce uveu n degeLuI ceI mIc I murumu de pe Iu(. Cu ucesLe
dou IucrurI se nLourse eI ucus Iu Iru(II sI, Ir s Ie
spuIe cevu, dIn ceIe ce I s-uu nLumpIuL.
TuLu-I IeLeI, mpruLuI, cureIe LIu c umbI nILe zmeI
s-I rpeusc copIIu, nu muI puLu de bucurIe cund I vzu
mceIrI(I. $I cu socoLeuI c de ucI nuInLe IuLu I vu II
scpuL, puse s se sLrIge prIn LouLe rspunLIIIe ceL(IIor
dIn Iume c cIne vu II uceI vILeuz cure u rpus pe zmeI, s se
nI(Ieze cu s-I deu IuLu dup dunsuI, I jumLuLe
mpr(Iu.
Nu Lrecu muIL I IuL c vIne Iu mpruL un (Igun uruL I
buzuL, I negru, cIum nu uILcevu, I spuse c eI u omoruL
pe zmeI. $I cu s ncredIn(eze pe mpruLuI de spuseIe IuI,
I urL cu mundrIe suLuruI pIIn de sunge I IuIneIe sLro-
pILe. EI I umpIuse suLuruI I IuIneIe cu sungeIe unuI cuI uI
su, sLLu de bLrun I pIIn de LecneIes, cu cure nu muI uveu
ce Iuce, I-I ucIsese cu s-I Iu pIeIeu.
mpruLuIuI nu-I preu veneu Iu socoLeuI s uIb gInere
pe un (Igun, dur IIIndc upucuse de-I dedese cuvunLuI,
voIu ucum cu s I-I (Ie. $I pun s se Iuc Iogodnu, poILI pe
(Igun Iu o mus pe cure o ddu mpruLuI penLru munLuIreu
IIe-seI de zmeI. |IgunuI edeu Iu mus pe upLe perne I d-u
dreupLu mpruLuIuI.
Pe cund muncuu eI ucoIo I se cIeIuIuu, IuL c vIne I Ie-
cIoruI mpruLuIuI ceI cu Izbundu, I d-ubIu, d-ubIu, IzbuLI
s InLre cu s vorbeusc mpruLuIuI.
nLrund Iu musu mprLeusc, IIuI mpruLuIuI ncepu s
Iuude pe ceI ce Icuse Izbundu, I s IereLIseusc pe
mpruL penLru scpureu IIe-seI de Iu reIe.
- Eu um omoruL pe zmeI, zIse (IgunuI IuduI, IuduI. Ce
socoLeLI Lu, bIeLe, cuL m-um muI IupLuL!
- Au o II, verIcune, dur mIe pure c LoL nu-mI vIne u
crede cu Lu s II IcuL o uu Ispruv.
- Ce sLu(I de muI uscuILu(I Iu burIeIe mojIcuIuI sLu?
sIujILorI! du(I-I uIur!
- O! o! voInIcuIe, muI nceL, muI nceL, Le-uI preu grbIL;
nu e de nusuI Lu o usemeneu buc(Ic! Cu s Le credem c
Lu uI IcuL o uu vILejIe, uruL-ne vrun semn cure s ne
scouL dIn bnuIuI.
- Dur muI semn cu suLuruI I IuIneIe meIe ceIe sLropILe
cu sunge, ce muI poILeLI?
- CeI cure u IcuL o usemeneu vILejIe nu crez eu s II IosL
eI uu de uureI, ncuL s nu II IuuL vreun semn, cu cure s-
I dovedeusc IupLu.
- Ce muI uLepLu(I, sIujILorI? Du(I uIur pe smInLILuI sLu
cureIe vIne s ne sLrIce cIeIuI.
- u, muI sLuI oIecu(, I zIse uLuncI I mpruLuI, cureIe
uscuILuse cum nu se n(eIegeuu eI Iu cuvInLe. Cum cum duI
Lu s se n(eIeug, purc ur venI Iu procIImen.
- Eu socoLesc, mrILe mpruLe, c ceI cure u IcuL o use-
meneu vILejIe, nu crez s se II cuIcuL pe urecIeu uIu I s II
sLuL numu uu cu degeLuI n gur, dup ce u ucIs pe zmeI I
s-u vzuL sLpun pe cmuru unde dormeu mprLeusu, Lre-
buIe s II IuuL eI vrun semn cu cure s deu Iu IveuI vILejIu
IuI.
Pe cund vorbeu IecIoruI mpruLuIuI, perneIe sreu unu
cuLe unu de sub (Igun. Pesemne c se LoL sucuIu pe scuun de
neusLumpr I de IrIc penLru mIeIIu ce Icu.
ur IIuI de mpruL, nc vorbInd, scouse mrumu I In-
eIuI ce Iuuse IeLeI dIn degeL.
- AoIeo! usLeu sunL uIe meIe, zIse I IuLu, I mI-u pIerIL n
nvImeuIu cu omoruI zmeIIor.
- N-u pIerIL, domnI(, I rspunse IIuI de mpruL, eu (I
Ie-um IuuL, dup ce um ucIs use zmeI I mI pure ru c
mI-u scpuL I ceI de-uI upLeIeu.
ALuncI mpruLuI rsuII de bucurIe c u scpuL cu Iu(
curuL pe IIe-su de o nso(Ire ce nu-I veneu Iu socoLeuI de
Ioc, de Ioc.
$I nIrunLund pe (Igun, dup cum I se I cdeu, poruncI
de uduse doI urmsurI nenv(u(I. eg pe (Igun de coudeIe
cuIIor I mpreun cu dunsuI I un suc de nucI. ApoI deLe
drumuI urmsurIIor de se duser n Iume I unde cdeu
nucu, cdeu I buc(Icu dIn (Igun, pun ce nu se uIese nIcI
pruIuI de eI.
ApoI se Icu gLIre de nunL penLru IecIoruI de mpruL
ceI vILeuz cu IuLu ceu Irumous cu o zun. $I gLIndu-se, I
zIuu de muIL sosInd, pornIr cu Lo(II Iu bIserIc. umeu
dup Iume se Iuuser dup dunII s-I peLreuc Iu bIserIc.
mpruLuI I mprLeusu, mIrII I rudeIe Ior eruu n cru(e
IerecuLe numuI n uur.
Cund Iur uproupe I muI uveuu numuI cu(Ivu puI s
Iuc pun Iu bIserIc oduL se uuzI o vujIILur grouznIc, I
numuI IuL c zmeuI d-uI upLeIeu d nvuI pesLe dunII.
OduL pIesnI dInLr-un bIcI, I LouLe cru(eIe se Icur sLune
de pIuLr, Ir numuI mpruLuI I mIrII scpur. Pe
mIreus o nI( zmeuI de mIjIoc, o rpeLe dInLre uI sI, se
nI( I se Icu nevzuL cu IuL cu LoL.
To(I rmuser buImcI(I de spuIm. ur gInereIe se
supr muI cu usupru decuL Lo(I. I mucu muInIIe de
suprure cum de n-u puLuL eI s puIe munu I pe ucesL
bIesLemuL de zmeu s-I omoure, ccI IuL ucum ce neujuns
I Icu.
Ce s Iuc ucum? r IogodnIcu IuI nu puLeu s rmuIe;
s se duc s o cuuLe; dur unde? Se IrmunLu, bIeLuI I nu
LIu cum s-o nImereusc muI bIne. n ceIe dIn urm se
IoLr, cu, orIce o II, s IIe, eI s se duc s-I cuuLe scrIsu.
Se cerc bIeLuI LuLI IeLeI s-I opreusc, cu s nu se
rpuIe I dunsuI n deerL; dur geubu, nu Iu cu puLIn( u-I
oprI; I-o pusese eI n cup, I cLu s se duc. I Iu decI
nI(eIe merInde cu dunsuI I pIec.
eInd Iu cumpIe, Iu drumuI d-u IunguI I uIde, uIde, Lre-
cu pdurI I vI, Lrecu pusLIurI, dumbrvI, mun(I I vIceIe
pun ce ujunse Iu un codru mure, mure Ir cpLuI.
OrbcInd eI p-ucoIo prIn desI, deLe de o poIun. AcoIo n
poIun edeu cInevu Iu Ioc. TocmuI I eI I IsprvIse mer-
IndeIe I se duse drepL Iu omuI ce edeu Iu Ioc. AceIu cum I
vzu, I cunoscu I ncepu s-I muI(umeusc c I-u scos dIn
gIIureIe zmeuIuI. PusmILe eru AgeruI pmunLuIuI. AcoIo
LrIu eI.
SLLur eI ce sLLur de vorb, se nLrebur de uIe
snL(II, I spuser psurIIe, I upoI IecIoruI de mpruL
zIse:
- Acum m duc s-mI cuuL IogodnIcu pe cure mI-u rpIL-o
zmeuI. Nu LII Lu, verIcuIe, ncoLro vu II ezund spurcuLuI?
- Cum greu Iucru esLe ce vreI Lu. $I eu Le-u sILuI muI
bIne s-(I cuu(I de Lreub I s IuI Iu nuIbu I zmeu I LoL, c
pouLe s-(I rpuIe vIu(u.
- Se vede c Lu nu n(eIegI, I rspunse voInIcuI, c Ir
de IogodnIcu meu nu muI poL LrI, sunL IoLruL u m duce
dup dunsu I dIncoIo de Iumeu usLu, I orI voI IzbuLI s-mI
Iuu so(Iu, orI mI voI Irunge I eu jungIeLuru umbIund dup
dunsu.
ALuncI AgeruI pmunLuIuI vzund uu, I spuse c zmeuI
nu esLe LocmuI, LocmuI de LemuL, dur mum-su, c e I
vrjILoure de n-ure cpLuI, I pe eu LrebuIe s-o omoure muI
nLuI. ApoI I ndrepL pe unde s meurg cu s ujung Iu
cuseIe zmeouIceI I ce s Iuc cu s puIe munu pe odoruI ce
cuLu eI.
ALuLu voI s LIe IecIoruI de mpruL I dup ce prIImI de
Iu AgeruI pmunLuIuI cuLe cevu de uIe gureI, pornI I se
duse, I se duse, pun ce ujunse Iu IoLureIe zmeIIor. $I cu s
nu ne pIerdem vremeu degeubu nIrund greuL(IIe ce
nLumpIn bIeLuI IecIor de mpruL n cuIe, s v spuI cum u
ujuns I cum I-u IzbundIL.
AcI duc ujunse, Icu LocmuI cum I nv(use AgeruI
pmunLuIuI.
DrcouIcu de mum u zmeuIuI dormeu numuI Iu nmIezI
cund soureIe sL n crucI. $I cund venI IIuI mpruLuIuI, I
sLLu Iu pourL, eu LocmuI udormIse, cLundu-I n cup sIujn-
Icu su. AceusL sIujnIc, I eu LoL rpIL eru I vI( de boIer.
SLund eI ucoIo I uILundu-se Iu coLoroun(u de bub cum I
cuLu n cup, IuLu uceusLu I zrI. EI I Icu semn. uLu puse
bInIor cupuI bubeI pe o pern, I venI numuIdecuL Iu Ie-
cIoruI de mpruL s vuz ce voIeLe.
$I dup ce se n(eIeser Iu cuvInLe, IuLu I bg nLr-o
cmur I ucoIo I nv( cum s Iuc, dup ce eI I IgduI
c o vu scpu I pe dunsu de robIu zmeouIceI.
- Bubu cIoun(u, mumu zmeuIuI, zIse eu, ure duruI s nu
mour cuL vu II cudu (LocILoureu) ce sL IcI dup u. n eu
sunL o muI(Ime de suIIeLe, I cund s-ur nLumpIu s o rpuIe
cInevu, eu d Iugu I sourbe dIn suIIeLeIe ncIIse n cud, I
cuLIg puLere I vIu( dIn nou.
IuI mpruLuIuI pun s se scouIe bubu, se upuc de
ngrop cudu n pIvnI(.
Dup ce se deLepL bubu I uuzI c nescIne u venIL I
vreu s se nLuIneusc cu dunsu, se duse numuIdecuL n
cmuru unde o uLepLu IIuI mpruLuIuI; vezI c ucoIo voIu
s vorbeusc eu cu ceI ce veneuu Iu dunsu.
AoIeo! eru s uIL u v spune c n curLeu zmeouIceI eru de
jur-mprejur purI nIIp(I n pmunL, I n IIecure pur cuLe un
cup de om dIn ceI ce I Lrgeu u(u Iu mourLe I I mpIngeuu
pcuLeIe s-I cuIce IoLureIe. NumuI unuI muI rmsese Ir
de cup, I uceIu sLrIgu bubeI: cup! cup!
Nu e vorb, IIuI mpruLuIuI o cum bguse pe munec de
IrIc, dur mbrbLuL de IuLu, sIujnIcu bubeI, I Iu InImu
n dIn(I zIcund: "veI muI cpLu I Lu cup Iu moII I verzI,
orI Iu puLeIe cuIIor".
VIInd bubu Iu dunsuI, ncepu s-I vorbeusc cu nILe
gruIurI mIerouse I udemenILoure, de ur II supus pe nu LIu
ce voInIc de ur II IosL. IuI mpruLuIuI LIu Iu ce s se
uLepLe, I sLu I eI guLu de IupL. nc vorbInd, bubu se
Iceu c nu LIu ce cuLu prIn cus, I Iuund nILe I(e ce eruu
ug(uLe nLr-un cuI, Ie puse pe dunsu. OduL se scIImb
nLr-o cuLun (oLeun), cu subIu gouI n mun. ALuncI I
IIuI mpruLuIuI, Ir u muI zbovI nIcI o cIIp, I muI IuLe
decuL uI gundI, scouse puIouI I I LIe cupuI, reLezundu-I
de nou orI. VezI c uu I nv(use IuLu.
AIurIsILu de bub uu cu cupuI reLezuL sreu prIn cus de
coIo pun coIo, cuLund cudu cu suIIeLeIe, cu s Ie sourb, I
ducu n-o gsI, czu jos I crp.
Dup uceeu IuLu dIn cus u bubeI urL voInIcuIuI IIu de
mpruL cuIeu ce duceu Iu cuseIe zmeuIuI, I I nv( ce s
Iuc I ucoIo.
$I, ujungund Iu IocuIn(u zmeuIuI, merse Ir IrIc drepL
Iu cmuru unde edeu IogodnIcu su, czI zmeuI se duceu Iu
vunuL, de unde se nLorceu LocmuI seuru.
uLu de mpruL, cum I vzu, nu muI puLu de bucurIe.
Pun unu uILu, eI o rug s nLrebe pe zmeu n ce I sL
puLereu, Iur IIuI de mpruL se nLourse Iu curLeu bubeI I
muse ucoIo pesLe noupLe.
VenInd zmeuI ucus, IuLu I nLreb unde I sL puLereu?
EI I Lruse o puIm cu Iu UrIu(I. Eu, preIcundu-se u pIunge
I u II boInuv, zmeuI se cI c s-u Iu(IL I I spuse o
mIncIun:
- PuLereu meu, zIse eI, sL n sLuIpuI por(II.
A douu zI spuse IuI L-rumos, I eI nu crezu. uLu,
preIcundu-se muInIL c nu LIe n ce I sL puLereu, p(I
ns cu I runduI LrecuL, upoI zmeuI I spuse nc o
mIncIun.
Ducu vzu I vzu c IIuI de mpruL nu crede, vezI c LIu
eI ce LIu, eu se Icu boInuv. Cund venI zmeuI u LreIu zI de
Iu vunuL, gsI pe IuL n puL. Se duse eI s-o nLrebe ce ure, I
eu I rspunse:
- Am czuL Iu puL de nLrIsLure, penLru c Lu LInuIeLI de
mIne n ce sL puLereu Lu.
ZmeuI Lruse IeLeI I de usL duL o cuIcuvur de uuzI
cuInII n GIurgIu. ALuncI eu se preIcu uu de boInuv, ncuL
zmeuI crezu c o s deu munu cu mourLeu. $I cIndu-se de
ceeu ce Icuse, I voInd s-o munguIe, I spuse drepL:
- PuLereu meu, zIse eI, sL nLr-o scrouI cure se LvIeLe
cuL e zIuIIcu nLr-o IcovILe de IupLe duIce. Aceu IcovILe
nu esLe LocmuI depurLe de ucI. n scrouI esLe un Iepure, n
Iepure o prepeII(, I n prepeII( sunL LreI vIermI. AceLIu
sunL puLereu meu.
ALuLu voI I IuLu s LIe.
Cum se Icu zIu I zmeuI se duse Iu vunuL, IuL cI vIne I
IIuI de mpruL s cerceLeze despre ceIe ce uIIuse IuLu de Iu
zmeu, ccI doruI de u-I vedeu cu un ceus muI nuInLe Iogod-
nIcu ucus, nu-I du rguz s zboveusc muI muIL. uLu I
spuse LoL ce uII, dIn IIr pun n u(; Iur eI pIec
numuIdecuL. De mII de sII, Iu eI I nI(eIe merInde ce-I
duse IuLu; dur IuI nu-I urdeu de muncure.
Merse, merse, I Iur merse. MerIndeIe se sIurI. EI
merse voInIceLe pun ce nde seur ujunse IIInIL de Ioume,
I seLos, de s Iereusc Dumnezeu, nLr-un codru, unde
deLe de o coIIb. nLr nunLru I gsI un om orb ce-I
muncu mmIIgu( cu IupLe duIce. Se upropIe I eI bInIor:
Ir s prInz de vesLe orbuI, I munc pun ce-I momI
Ioumeu ourecum. OrbuI bg de seum c preu se sIureLe
curund Iegumu de pe mus. Se mIr. EI LIu c de uILduL I
eru de-ujuns muncureu; de usLduL ns nu se sLuruse.
n(eIese eI c LrebuIe s se jouce vreo drcIe Iu mIjIoc.
ALuncI nLreb:
- CIne esLe de-mI ujuL Iu muncure? De esLe om bun, IIe
bInevenIL, Iur de esLe om ru, s se deprLeze, c nu vu II
bIne de eI.
- Om bun, moIcuIe; sunL cILor, I pun unu uILu, u voI
s gsesc cevu de Iucru.
UncIIuuI ceI orb prIImI bucuros s InLre Iu dunsuI n
sIujb. I puse s-I duc LumuII(u de oI Iu pune; dur uvu
grIj u-I spune s nu cure cumvu s Lreuc pesLe IoLureIe
moIeI IuI, pe IocuI scrouIeI dIn IcovILu de IupLe duIce, c
vu II vuI de cupuI IuI, I vu pIerde I oIIe.
IuI mpruLuIuI se IgduI c vu uscuILu de cuvunLuI or-
buIuI; dur cIIur n zIuu dInLuI Lrecu, I oIIe, pscur Iurbu
ceu mure I mouIe cu mLuseu ce se uIIu pe moIu scrouIeI
cu nesu(. Cund venI seuru ucus, IupLeIe ce deLer oIIe Iu
de-ujuns penLru umundoI, I nc rmuse. OrbuI se mInun
I zIse IIe-seI s se Iu dup dunsuI u douu zI I s vuz d-u
mInune ce Iuce urguLuI.
Cum pIec cu oIIe urguLuI n dImIneu(u urmLoure, IuLu
Icu precum I zIsese LuL-su. EI se duse drepL, cu pe cIrI-
pIe, LocmuI pe moIu scrouIeI cu oIIe Iu pune. uLu se
sperIe, dur se pILI I Lcu dIn gur, s vuz ce se vu
nLumpIu.
Ce s vede(I d-vousLr? Unde venI scrouIu cu o IuIc n
cer I cu unu n pmunL, I nvuI Iu urguLuI orbuIuI s-I
sIuIe, I muI muILe nu. IuI mpruLuIuI sLu (un(o cu
puIouI n mun, I se Iuur Iu IupL; I IupLe-se, I IupLe-se,
pun ce umundoI obosIr de ubIu se mIcuu.
ALuncI zIse scrouIu:
- Duc-ur II cInevu s-mI deu nI(eI IsLur de LresLIe I un
cIob de IupLe dIn IcovILeu meu de IupLe duIce, (I-u urLu
eu cum s cuLezI u-mI cIcu IoLureIe.
- Duc-ur II cInevu s-mI deu I mIe un coIuc s-mbuc, I o
brduc de up de Izvor s beuu, (I-u urLu I eu (Ie cIne
sunL eu, zIse I IIuI mpruLuIuI.
Cund, Iuc IuLu uncIIuuIuI ceIuI orb, cure prIveu Iu IupLu
Ior, c vIne I d IIuIuI de mpruL s mbuce coIucuI ce I-I
Iuuse eu, cu s uIb ce muncu Iu pund, I Iugu se repezI de-
I uduse I o brduc de up de Iu Izvor. IcuI munc I
bu, I prInzund puLere, rsLurn pe scrouI, se puse cIure
pe dunsu, I-I LIe cupuI.
ApoI o spInLec I ngrIjI s nu scupe IepureIe. Puse
munu pe dunsuI I spInLecund I IepureIe, prInse prepeII(u.
$I sco(und dIn rruncIII prepeII(eI ceI LreI vIermI, I bg n
sun dup ce Ie sucI nI(eI guLurIIe.
nLorcundu-se Iu uncIIu, I Iu zIuu bun de Iu orb I de
Iu IuL, spuIndu-Ie c n curund vu uIIu despre dunsuI, I
nLr-un suIIeL se nLourse Iu curLeu zmeuIuI.
AcI ducu ujunse I scIImb vesLmInLeIe, se Icu doILor,
I ncepu u sLrIgu:
- eucurI de vunzure, IeucurI!
ZmeuI cu uuzI, LrImIse de-I cIem, c IuI nu-I preu eru
bIne. De cuLevu zIIe, gIneu uu IuncezInd. Nu-I eru Lo(I boII
ucus, vezI bIne, c puLereu IuI se uIIu ucum n sunuI IIuIuI
de mpruL. Se mboInvIse.
Duc venI IIuI mpruLuIuI I I nLreb zmeuI de pouLe
s-I Iuc snLos, preIcuLuI doILor I spuse c se vu
nsnLou, duc se vu scIdu n IupLe de Iepe. ZmeuI
poruncI numuIdecuL I I se Icu o buIe dIn IupLeIe IepeIor
IuI, pe cure Ie pusese dunsuI de Ie muIse. Cund InLr n buIe
zmeuI, IIuI mpruLuIuI muI rsucI o Loun guLurIIe vIermII-
or; Iur zmeuI oduL srI n sus, zIcund:
- Acum mI-e bIne cu I cund erum Iu sunuI mumeI.
$I dund doILoruIuI dururI scumpe, I poILI Iu mus. VezI
c zmeuI nu cunoLeu cIne eru doILoruI. OspLundu-se I
sLund eI Iu LuIIus, IIuI mpruLuIuI nLreb pe zmeu:
- De ce Lreub sunL bIceIe uIeu ce Ie (II uLurnuLe IIecure n
cuIuI su pe preLeIe dIn Iund?
- Cu unuI, rspunse zmeuI, duc voI pIesnI o duL, LouLe
LurmeIe meIe se Iuc o nuc. Duc voI pIesnI cu uI doIIeu,
LouLe coprInsurIIe meIe se Iuc un mr. ur cu uI LreIIeu bIcI
cund pIesnesc Iu spuLeIe orIcruI Iucru, I scIImb n sLun
de pIuLr I cund pIesnesc cu eI n Iu(, se desIuce IcuLuI, I
vIne Iu udevruLu IuI IIIn( IucruI mpIeLrIL.
Cum uII despre usLu IIuI mpruLuIuI, IeI uIur I sucI
de LoL guLurIIe vIermIIor Iur zmeuI crp nduL.
ApoI Iu bIceIe, pIesnI cu unuI I LouLe LurmeIe I cIrezIIe
zmeuIuI Ie Icu o nuc, pe cure o bg n sun; I pIesnInd
cu uILuI, LouLe coprInsurIIe zmeuIuI se scIImbur nLr-un
mr, pe cure IurI I bg n sun. $I Iundu-I IogodnIcu, se
duse Iu orb, dur nu-I muI gsI, ccI murIse; Iu decI cu
dunsuI pe IuL; I mergund Iu cur(IIe bubeI, Iu I pe IuLu ce
sIujeu zmeouIceI I se nLourse cu LouLeIe ucus Iu mpruLuI
socruI IuI.
$I mergund n Iu(u cureIor I cuIIor cure rmseser
sLune de pIuLr, de cund rpIse zmeuI pe IuLu mpruLuIuI,
pIesnI de LreI orI n Iu(u Ior I se Icur Iu Ioc cum eruu n
zIuu cund merseser Iu cununIe eI I Lo(I ceI de prIn cru(e.
CeIe dou IeLe ce Ie udusese cu sIne IIuI de mpruL Ie
deLe de nevesLe Iru(IIor IuI.
$I se Icu o nunL nIrIcouL, d-uIeu mprLeLIIe, cum
seumn nu muI uvu pe Iu(u pmunLuIuI, I se Icu o veseIIe
de o (Inur mInLe cuL LrIr IocuILorII uceIeI mpr(II.
Am IosL I eu ucoIo I um vzuL LouLe cIeIurIIe, ccI de n-
u II IosL, de unde u II LIuL eu s v povesLesc.
O IIngur scurL pe Iu nusuI cuI n-uscuIL.
q. Prsleu cel voinic i merele de uor
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
Eru oduL un mpruL puLernIc I mure I uveu pe Iung
puIuLurIIe suIe o grdIn Irumous, boguL de IIorI I
meLeugIL nevoIe mure! Au grdIn nu se muI vzuse
pun uLuncI, p-ucoIo. n IunduI grdIneI uveu I un mr
cure Iceu mere de uur I, de cund I uveu eI, nu puLuse s
mnunce dIn pom mere coupLe, ccI, dup ce Ie vedeu
nIIorInd, crescund I purguIndu-se, veneu ourecIne
noupLeu I Ie Iuru, LocmuI cund eruu s se couc. To(I puzn-
IcII dIn LouL mpr(Iu I ceI muI uIeI osLuI, pe cure I
pusese mpruLuI s pundeusc, n-uu puLuL s prInz pe
Io(I. n ceIe muI de pe urm, venI IIuI ceI muI mure uI
mpruLuIuI I-I zIse:
- TuL, um crescuL n puIuLurIIe LuIe, m-um pIImbuL prIn
usL grdIn de uLuLeu orI I um vzuL roude IourLe Iru-
mouse n pomuI dIn IunduI grdIneI, dur n-um puLuL gusLu
nIcIoduL dIn eIe; ucum u duL n copL, d-mI voIe cu nop(IIe
usLeu s pzesc nsumI, I m prInz c voI pune munu pe
uceI LuIIur cure ne jeIuIeLe.
- DruguI meu, zIse LuL-su, uLu(Iu oumenI voInIcI uu
pzIL I n-uu IcuL nIcI o Ispruv. Doresc preu muIL s vz Iu
musu meu mcur un mr dIn ucesL pom cure m-u (InuL
uLuLu sum de bunI I de uceeu, IuL, m ndupIec I Le Ius
cu s pundeLI, mcur c nu-mI vIne u crede c o s
IzbuLeLI.
ALuncI IIuI mpruLuIuI se puse Iu pund o spLmun
nLreug: noupLeu pundeu I zIuu se odIIneu; Iur cund Iu
nLr-o dImIneu(, se nLourse LrIsL Iu LuL-su I-I spuse cum
prIvegIeuse pun Iu mIezuI nop(II, cum muI pe urm I
upucuse o pIroLeuI de nu se muI puLeu (Ineu pe pIcIoure,
cum, muI LurzIu, somnuI I copIeI I czu cu un morL, Ir
s se pouL deLepLu decuL LocmuI cund soureIe eru rdIcuL
de dou suII(e, I uLunceu vzu c mereIe IIpsesc.
NepoILIL Iu muInIreu LuLIuI su, cund uuzI spuIndu-
I-se usL nLumpIure.
De sII de mII, Iu nevoIL u muI uLepLu nc un un, cu s
Iuc I voIu IIuIuI su ceIuI mIjIocIu, cure cereu cu sLruIn(
de Iu LuL-su cu s-I Iuse I pe dunsuI s pundeusc, I se
Iegu c eI vu prInde pe Io(II cure I Iceu uLuLu nLrIsLure.
TImpuI venI, mereIe ncepur u se purguI; uLuncI IIuI su
ceI mIjIocIu pzI I eI; dur p(I cu I IruLe-su ceI mure.
TuL-su, dezndjduIL, pusese n gund s-I LuIe; dur IIuI
su ceI mIc, PrusIeu, venI cu rugcIune cLre LuL-su, I-I
zIse:
- TuL, uLu(Iu unI I-uI (InuL, uI suIerIL uLuLeu necuzurI
dup urmu ucesLuI pom, muI Ius-I, rogu-Le, I unuI ucesLu,
s-mI ncerc I eu norocuI.
- ugI d-ucI, nesocoLILuIe, zIse mpruLuI. ru(II LI ceI
muI murI, uLu(I I uLu(I oumenI voInIcI I deprInI cu nevoIIe
n-uu puLuL Iuce nImIc, I LocmuI Lu, un mucos cu LIne, o s
IzbuLeusc? N-uuzI Lu ce prpsLII spun Iru(II LI? AIcI Lre-
buIe s IIe cevu vrjI.
- Eu nu m ncumeL, zIse PrusIeu, u prInde pe Io(I, cI zIc
c o ncercure de voI Iuce I eu, nu pouLe s-(I uduc nIcI un
ru.
mpruLuI se ndupIec I muI Is pomuI neLIuL nc un
un.
SosI prImvuru: pomuI nIIorI muI Irumos I Ieg muI
muIL decuL uILduL. mpruLuI se veseII de Irumuse(eu
IIorIIor I de muI(Imeu roudeIor suIe, dur cund se gundeu
c nIcI n unuI ucesLu n-o s uIb purLe de mereIe IuI ceIe
uurILe, se cIu c I-u IsuL neLIuL.
PrusIeu se duceu udeseu prIn grdIn, du ocoI mruIuI I
LoL pInuIu. n sIurIL, mereIe ncepur u se purguI. ALuncI
IIuI ceI muI mIc uI mpruLuIuI zIse:
- TuL, IuL u sosIL LImpuI; m duc s pundesc I eu.
- Du-Le, zIse mpruLuI; dur negreIL c I Lu uI s Le
nLorcI ruInuL cu I Iru(II LI ceI muI murI.
- PenLru mIne n-ure s IIe uu mure ruIne, zIse eI;
IIIndc nu numuI c sunL muI mIc, dur nIcI nu m Ieg cu s
prInz pe LuIIurI, cI numuI o cercure s Iuc.
Cum venI seuru, se duse, I Iu cr(I de ceLIL, dou
(epue, urcuI I LoIbu cu sge(IIe. I uIese un Ioc de pund
nLr-un coI( pe Iung pom, bLu (epueIe n pmunL I se
puse nLre eIe, uu cum s-I vIn unuI dInuInLe I uILuI Iu
spuLe cu, ducu I vu venI somn I ur mo(I, s se Ioveusc cu
burbu n ceI de dInuInLeu IuI I ducu ur du cupuI pe spuLe, s
se Ioveusc cu ceuIu n ceI de dInupoI.
AsLIeI pundI pun cund, nLr-unu dIn nop(I, cum dup
mIezuI nop(II, sIm(I c-I uLInge nceLIor boureu zIorIIor
cure I mbLu cu mIrosuI su ceI pIcuL, o pIroLeuI
moIeILoure se uIeg de ocIII IuI; dur IovILurIIe ce suIerI
vrund s mo(Iusc I deLepLur, I rmuse prIvegIInd
pun cund, pe Iu revrsuL de zIorI, un uor IuuIL se uuzI
prIn grdIn. ALuncI, cu ocIII (InL Iu pom, Iu urcuI I sLu
guLu; IuuILuI se uuzI muI Lure I un ourecIne se upropIe de
pom I se upuc de rumurIIe IuI; uLuncI eI deLe o sgeuL,
deLe dou I, cund deLe cu u LreIu, un geumL IeI de Iung
pom I upoI o Lcere de mourLe se Icu; Iur eI, cum se
IumIn pu(In, cuIese cuLevu mere dIn pom, Ie puse pe o LIp-
sIe de uur I Ie duse Iu LuLI su.
NIcIoduL n-u sIm(IL mpruLuI muI mure bucurIe decuL
cund u vzuL Iu musu su mereIe de uur dIn cure nu gusLuse
nIcIoduL.
- Acum, zIse PrusIeu, s cuLm I pe Io(.
Dur mpruLuI, muI(umIL c pIpIse mereIe ceIe uurILe,
nu muI voIu s LIe de Io(I. IuI su ns nu se Isu cu unu
cu dou, cI, urLund mpruLuIuI duru de sunge ce Isuse pe
pmunL runu ce Icuse Io(uIuI, I spuse c se duse s-I
cuuLe I s-I uduc mpruLuIuI cIIur dIn guur de urpe. $I
cIIur de u douu zI vorbI cu Iru(II IuI cu s meurg mpreun
pe urmu Io(uIuI I s-I prInz.
ru(II sI prInser pIzm pe eI penLru c Iusese muI vred-
nIc decuL dunII I cuLuu prIIej cu s-I pIurz; de uceeu I
voIr bucuros s meurg. EI se pregLIr I pornIr.
Se Iuur, decI, dup duru sungeIuI I merse, merse, pun
ce IeIr Iu pusLIeLuLe, de ucoIo muI merse oIeuc pun ce
deLe de o prpusLIe, unde se I pIerdu duru. OcoIIr
mpregIuruI prpusLIeI I vzur c duru de sunge nu muI
nuInLu. ALuncI prIcepur eI c n prpusLIu uceeu LrebuIe s
IocuIusc IuruI mereIor.
Dur cum s se Iuse nunLru? PoruncIr numuIdecuL
vurLeje I IunII grouse, I nduL se I gLIr. e uezur, I
se Is IruLeIe ceI mure.
- Dur, zIse eI, cund voI scuLuru IrungIIu, s m scouLe(I
uIur.
Au I Icur. Dup IruLeIe ceI mure se cobor ceI mIjIo-
cIu I Icu I eI cu ceI dInLuI, uLuLu numuI c se Is cevu
muI n jos.
- Acum e runduI meu s m Ius n prpusLIe, zIse PrusIeu,
vzund c Iru(II ceI murI se codesc; cund voI mIcu
IrungIIu, voI muI muIL s m Isu(I n jos; I dup ce ve(I
vedeu c IrungIIu nu se muI duce Iu vuIe, s pune(I puznIcI,
s pzeusc I, cund vu vedeu c IrungIIu se mIc de
IoveLe murgInIIe groupeI, s o Lruge(I uIur.
Se Is I ceI muI mIc dIn Iru(I I, de ce mIcu IrungIIu d-
uIu I Isu muI jos, I-I Isur, I-I Isur, pun ce vzur c
IrungIIu nu muI sLu nLIns, cum esLe cund ure cevu uLurnuL
de cupLuI eI.
ALuncI Iru(II (Inur sIuL I zIser:
- S uLepLm pun ce vom vedeu ducu Iuce vreo Izbund,
I uLuncI orI bIne orI ru de vu Iuce, s-I pIerdem, cu s ne
cur(Im de unuI cu dunsuI cure ne Iuce de ruIne.
PrusIeu ujunse pe LrumuI ceIIuIL, se uIL cu sIIuI n
LouLe pr(IIe, I cu mure mIrure vzu LouLe IucrurIIe scIIm-
buLe; pmunLuI, IIorIIe, copucII, IIgIIonI uILIeI IpLuILe eruu
p-ucoIo. DeocumduL I cum Iu IrIc, dur, mbrbLundu-
se, upuc pe un drum I merse pun deLe de nILe puIuLurI
cu LoLuI I cu LoLuI de urum.
Nevzund nIcI puI de om pe cure s-I nLrebe cuLe cevu,
InLr n puIuL, cu s vuz cIne IocuIu ucoIo. n pruguI ueI I
nLumpIn o IuL IrumuIc, cure zIse:
- MuI(umesc IuI Dumnezeu c ujunseI s muI vz om de
pe LrumuI nosLru. Cum uI ujuns uIce, IruLe, I nLreb eu;
uIcI esLe moIu u LreI Iru(I zmeI, cure ne-u rpIL de Iu
prIn(II noLrI, I sunLem LreI surorI I IeLe de mpruL de
pe LrumuI de unde eLI Lu.
ALuncI eI povesLI n scurL LouL IsLorIu cu mereIe, cum u
rnIL pe Io( I cum u venIL dup duru sungeIuI pun Iu
groupu pe unde s-u IsuL n jos Iu eu. I o nLreb ce IeI de
oumenI sunL zmeII uceIu I duc sunL voInIcI.
Eu I spuse upoI c IIecure dIn zmeI I-u uIes cuLe unu dIn
eIe I Ie LoL sIIeLe s-I Iu de brbu(I, Iur eIe se LoL
mpoLrIvesc cu IeI de IeI de vorbe, cerundu-Ie cuLe n Iun
I n soure, I eI se Iuc IunLre I punLe de Ie mpIInesc LouLe
voIIe.
- EI sunL n udevr voInIcI, udog eu, ns cu vrereu IuI
Dumnezeu pouLe I veI bIruI. Dur pun unu uILu uscunde-
Le, vuI de mIne! undevu, s nu deu zmeuI pesLe LIne n cusu
IuI, c e nbdIos I se Iuce Ieu-puruIeu. Acum e LImpuI
cund ure s vIn Iu prunz, I ure obIceI de urunc buz-
dugunuI cuIe de un conuc I IoveLe n u, n mus I se
pune n cuI.
N-upuc s Isprveusc vorbu, I se uuzI cevu c uIer,
c IoveLe n u, n mus, I buzdugunuI se urL I se
uez n cuI. Dur PrusIeu Iu buzdugunuI, I uzvurII nupoI
muI depurLe decuL I uzvurIIse zmeuI; I, cund eru prIn drep-
LuI IuI, I uLInse pe umere.
ZmeuI, sperIuL, sLLu n Ioc, se uIL dup buzdugun, se
duse de-I Iu I se nLourse ucus. Cund eru Iu pourL,
ncepu s sLrIge:
- Hum! Ium! uIcI mIrouse u curne de om de pe LrumuI
ceIIuIL; I, vzund pe IIuI de mpruL ce-I IeIse nuInLe, I
zIse: Ce vunL Le-u udus pe uIcI, omuIe, cu s-(I rmuIe
ouseIe pe uIL Lrum?
- Am venIL cu s prInz pe IurII mereIor de uur uIe LuLIuI
meu.
- NoI sunLem, I zIse zmeuI; cum vreI s ne buLem? n
buzdugune s ne IovIm, n sbII s ne LIem, orI n IupL s
ne IupLm?
- Bu n IupL, c e muI dreupL, rspunse PrusIeu.
ALuncI se upucur Iu LrunL, I se IupLur I se IupLur,
pun cund zmeuI bg pe PrusIeu n pmunL pun Iu
gIezne; Iur PrusIeu se opInLI o duL, uduse pe zmeu I,
LrunLIndu-I, I bg n pmunL pun n genuncII I-I I LIe
cupuI.
uLu, cu ocIII pIInI de IucrmI, I muI(umI c u scpuL-o
de zmeu, I-I rug s-I IIe mII I de surorIIe eI.
Dup ce se odIInI vreo dou zIIe, pornI, dup povu(u
IeLeI, Iu sor-su ceu mIjIocIe cure uveu puIuLurIIe de urgInL.
AcoIo, cu I Iu ceu mure, Iu prIImIL cu bucurIe; IuLu I
rug s se uscunz; Iur eI nu voI; cI, cund venI buzdugunuI
s se ueze n cuI, pe cure I uruncuse zmeuI eI cuIe de dou
conuce, eI I urunc muIL muI ndrL, IzbInd I pe zmeu n
cup; Iur zmeuI venI LurburuL, se IupL cu PrusIeu cu I
IruLe-su ceI mure, I rmuse I eI morL.
uLu, dup ce I muI(umI, I pov(uI cum s Iuc cu s
scupe dIn robIe I pe soru Ior ceu muI mIc.
- DeI e muI puLernIc, zIse IuLu, decuL Iru(II IuI pe cure I-
uI omoruL, dur cu ujuLoruI IuI Dumnezeu I muI uIes c e I
cum boInuv dIn IovILuru ce I-uI duL cu sgeuLu cund u vruL
s Iure mereIe, ndjduIesc c-I veI venI de Iuc.
O spLmun nLreug se desILur mpreun cu
umundou IeLeIe, I PrusIeu odIInIndu-se de osLeneIIIe ce
ncercuse, pornI I cLre zmeuI de uI LreIIeu.
Vzund puIuLurIIe de uur n cure IocuIu zmeuI ceI mIc,
rmuse cum pe gundurI, dur, Iuundu-I InImu n dIn(I,
InLr nunLru.
Cum I vzu, IuLu I rug cu pe Dumnezeu s o scupe de
zmeu, cure, zIceu, eu e oLruL cu, nduL ce se vu Iuce
snLos bIne, s o sIIeusc orIcum s se nso(eusc cu
dunsuI.
AbIu IsprvIse vorbu I buzdugunuI, IzbInd n u I n
mus, se puse n cuI. PrusIeu nLreb ce puLere ure zmeuI I
I spuse c urunc buzdugunuI cuIe de LreI conuce; uLuncI eI
urunc I muI depurLe, IovIndu-I n pIepL.
ZmeuI, LurbuL de munIe, se nLourse numuIdecuL ucus.
- CIne esLe uceIu cure-u cuLezuL s cuIce IoLureIe meIe I
s InLre n cusu meu?
- Eu sunL, zIse PrusIeu.
- Duc eLI Lu, I rspunse zmeuI, um s Le pedepsesc um-
ur penLu nesocoLIn(u Lu. Cum uI vruL, venIL-uI; dur nu Le
veI muI duce cum veI voI.
- Cu ujuLoruI IuI Dumnezeu, I rspunse PrusIeu, um eu
uc I de cojocuI Lu.
ALuncI se nvoIr s se Iu Iu IupL dreupL,
i se luptcrc
i se luptcrc,
zi de tcrc
pcnc secrc,
Iur cund Iu pe Iu nmIez, se Icur umundoI dou IocurI
I uu se bLeuu; un corb ns Ie LoL du ocoI, croncnInd.
Vzundu-I, zmeuI I zIse:
- CorbuIe, corbuIe! Iu seu n ungIIIIe LuIe I pune pesLe
mIne, c-(I voI du sLurvuI sLu (Ie.
-CorbuIe, corbuIe! I zIse I PrusIeu, duc veI pune pesLe
mIne seu, eu (I voI du LreI sLurvurI.
- Unde d Dumnezeu s cuz o usemeneu LIII pesLe
mIne! MI-u sLuru sIuuI nLreg.
- Adevr grIeLe guru meu, I rspunse PrusIeu.
CorbuI, Ir u muI nLurzIu, uduse n ungIIIIe suIe seu,
puse pesLe vILeuzuI PrusIeu, I prInse muI muIL puLere.
CLre seur zIse zmeuI cLre IuLu de mpruL, cure prIveu
Iu dunII cum se IupLuu, dup ce se Icuser Iur oumenI:
- rumuIcu meu, d-mI nI(Ic up s m rcoresc, I-(I
IgduIesc s ne cununm cIIur muIne.
- rumuIcu meu, I zIse I PrusIeu, d-mI mIe up, I-(I
IgduIesc s Le duc pe LrumuI nosLru I ucoIo s ne
cununm.
- S-(I uuz Dumnezeu vorbu, voInIce, I s-(I
mpIIneusc gunduI! I rspunse eu.
uLu de mpruL deLe up IuI PrusIeu de bu I prInse muI
muIL puLere; uLuncI sLrunse pe zmeu n bru(e, I rIdIc n
sus I, cund I Is jos, I bg pun n genuncII n pmunL;
se opInLI I zmeuI, rIdIc I eI n sus pe PrusIeu I, Isundu-I
jos, I bg pun n bruu; puIndu-I LouLe puLerIIe, PrusIeu
muI sLrunse o duL pe zmeu de-I puruI ouseIe I, uducundu-
I, I LrunLI uu de grozuv, de I bg pun n guL n pmunL
I-I I LIe cupuI; Iur IeLeIe, de bucurIe, se udunur
mpregIuruI IuI, I Iuuu n bru(e, I sruLuu I I zIser:
- De uzI nuInLe IruLe s ne III.
I spuser upoI c IIecure dIn puIuLurIIe zmeIIor ure cuLe
un bIcI, cu cure IoveLe n ceIe puLru coI(urI uIe Ior I se Iuc
nILe mere. Au Icur, I IIecure dIn IeLe uvur cuLe un
mr. Se pregLIr, decI, s se nLourc pe LrumuI nosLru.
Ajungund Iu group, cIeLen IrungIIu de se IovI de LouLe
mrgInIIe groupeI. PuznIcII de sus prIcepur c LrebuIe s
Lrug IrungIIu. Se puser Iu vurLejurI I scouser pe IuLu ceu
mure cu mruI eI de urum.
Eu, cum ujunse sus, urL un rveI ce-I duse PrusIeu, n
cure scrIu c ure s Iu de brbuL pe IruLe-su ceI muI mure.
BucurIu IeLeI Iu nespus cund se vzu Iur pe Iumeu un-
de se nscuse.
sur dIn nou IrungIIu I scouse I pe IuLu ceu mIjIocIe,
cu mruI eI ceI de urgInL I cu o uIL scrIsoure, n cure o
IoLru PrusIeu de so(Ie IruLeIuI ceIuI mIjIocIu.
MuI Isur IrungIIu I scouse I pe IuLu ceu mIc: uceusLu
eru IogodnIcu IuI PrusIeu; ns mruI eI ceI de uur nu-I
deLe, cI I (Inu Iu sIne.
EI sIm(Ise de muI-nuInLe c Iru(II sI I pourL sumbeLeIe
I, cund se muI Is IrungIIu cu s-I rIdIce I pe eI, dunsuI
Ieg o pIuLr I puse ccIuIu deusupru eI, cu s-I cerce; Iur
Iru(II duc vzur ccIuIu, socoLInd c esLe IruLeIe Ioc ceI
mIc, sIbIr vurLejIIe I deLe drumuI IrungIIeI, cure se Is
n jos cu mure Iu(euI, ceeu ce Icu pe Iru(I s creuz c
PrusIeu s-u prpdIL.
uur, decI, IeLeIe, Ie duser Iu mpruLuI, I spuser cu
preIcuL muInIre c IruLeIe Ior s-u prpdIL, I se
cununur cu IeLeIe, dup cum runduIse PrusIeu. ur ceu
mIc nu voIu cu nIcI un cIIp s se mrILe, nIcI s Iu pe uILuI.
PrusIeu, cure edeu dopurLe, vzu pIuLru cure czuse cu
zgomoL, muI(umI IuI Dumnezeu c I-u scpuL zIIeIe I se
gundeu ce s Iuc cu s Ius uIur. Pre cund se gundeu I se
pIungeu dunsuI, uuzI un (IpL I o vIeLure cure I mpIu In-
Imu de juIe; se uIL mpregIur I vzu un buIuur cure se
ncoIcIse pe un copucI I se urcu s mnunce nILe puI de
zgrIpsor. Scouse puIouI PrusIeu, se repezI Iu buIuur I
numuIdecuL I Icu n buc(eIe.
PuII, cum vzur, I muI(umIr I-I zIser:
- VIno ncou, omuIe vILeuz, s Le uscundem uIcI, c, de Le
vu vedeu mumu nousLr, Le ngIILe de bucurIe.
Truser o pun de Iu unuI dIn puI I-I uscunser n eu.
Cund venI zgrIpsorouIcu I vzu grmudu uIu mure de
buc(eIe de buIuur, nLreb pe puI, cIne Ie-u IcuL sL bIne?
- Mum, zIser eI, esLe un om de pe LrumuI ceIIuIL I u
upucuL ncou spre rsrIL.
- M duc, Ie zIse eu, s-I muI(umesc.
Eu pornI cu vunLuI nspre purLeu ncoLro I spusese puII
c u upucuL omuI. Dup cuLevu mInuLe, se nLourse:
- Spune(I-mI drepL, Ie zIse, ncoLro s-u dus.
- Spre upus, mum.
$I nLr-o bucuL de vreme, cu de cund ncepuI s v
povesLesc, sLrbLu ceIe puLru pr(I uIe LrumuIuI de jos I
se nLourse cu deerL. Eu ceru cu numuIdecuL s-I spuIe. n
ceIe muI de pe urm, I zIser puII:
- Duc (I I-om urLu, mum, ne IgduIeLI c nu-I veI
Iuce nImIc?
- V IgduIesc, drugII meI.
ALuncI eI I scouser dIn pun I I urLur; Iur eu, de bu-
curIe, I sLrunse n bru(e I cuL p-ucI eru s-I ngII(, duc
nu I-ur II ucoperIL puII.
- Ce bIne vreI s-(I Iuc I eu, penLru c mI-uI scpuL puII
de mourLe?
- S m sco(I pe LrumuI ceIIuIL, rspunse PrusIeu.
- Greu Iucru mI-uI ceruL, I zIse zgrIpsorouIcu; dur pen-
Lru c (Ie (I sunL duLoure munLuIreu puIIor meI, m
nvoIesc Iu usLu. PregLeLe 1oo ocu de curne IcuL
buc(eIe de cuLe o ocu unu, I 1oo puInI.
cu ce Icu PrusIeu, gLI puInIIe I curneu I Ie duse Iu
guru groupeI. ZgrIpsorouIcu zIse:
- Pune-Le dusupru meu cu merInde cu LoL I, de cuLe orI
oI nLource cupuI, s-mI duI cuLe o puIne I cuLe o bucuL de
curne.
Se uezur I pornIr, dundu-I, de cuLe orI cereu, puIne I
curne. Cund eru uproupe, uproupe s Ius deusupru,
pusreu urIu muI nLourse cupuI s-I muI deu demuncure;
dur curneu se sIurIse. ALuncI PrusIeu, Ir s-I pIurd
cumpLuI, Lruse puIouI I-I LIe o bucuL de curne mouIe
dIn coupsu pIcIoruIuI de sus I o deLe zgrIpsorouIceI.
Dup ce ujunser deusupru I vzu c PrusIeu nu puLeu
s mbIe, I zIse zgrIpsorouIcu:
- Duc nu eru bIneIe ce mI-uI IcuL I rugcIuneu puIIor
meI, muI c Le muncum. Eu um sIm(IL c curneu cure mI-uI
duL n urm eru muI duIce decuL ceu de muI nuInLe, I n-um
ngII(IL-o; ru uI IcuL de mI-uI duL-o.
ApoI o deLe uIur dInLr-nsu, I-o puse Iu Ioc, o unse cu
scuIpuL de uI su, I se IIpI. ALuncI se mbr(Iur, I
muI(umIr unuI uILeIu, I se despr(Ir; eu se duse n
prpusLIu de unde IeIser I PrusIeu pIec cLre mpr(Iu
LuLIuI su.
PIecund cLre oruuI n cure IocuIu prIn(II I Iru(II sI,
mbrcuL IIInd n IuIne prousLe (rneLI, nLuInI nILe
drume(I I uII de Iu dunII c Iru(II IuI uu IuuL de so(II pe
IeLeIe cure Ie-u LrImIs eI, dup cum Ie IoLruse nsuI, c
prIn(II IuI eruu IourLe muInI(I de pIeIreu IIuIuI Ior ceIuI
muI mIc, c IuLu ceu mIc e mbrcuL n negru I-I jeIeLe I
c nu voIeLe u se mrILu nIcI n rupLuI cupuIuI, mcur c u
pe(IL-o muI muI(I III de mpruL; c ucum, n ceIe dIn urm,
Iru(II IuI I-u udus un gInere preu Irumos I c o sIIesc cu
Lo(II s-I Iu I c nu se LIe de vu puLeu scpu.
PrusIeu, uuzInd de LouLe ucesLeu, nu pu(In s-u nLrIsLuL n
suIIeLuI IuI I, cu InImu nIrunL, u InLruL n oru. MuI
cerceLund n sus I n jos, uII c IuLu u zIs mpruLuIuI c,
duc voIeLe s o mrILe cu LunruI cure I-I uduser, s
porunceusc u-I Iuce I u-I uduce Iu odoure o Iurc cu
cuIeruI I IusuI cu LoLuI de uur I s Lourc sIngur, IIIndc
uu I Icuse I zmeuI I usLu I pIceu muIL. MuI uII c
mpruLuI cIemuse pe sLurosLeu de urgInLurI I-I poruncIse
zIcundu-I: "uL, de uzI n LreI spLmunI s-mI duI guLu
Iurcu cure o cere IuLu meu ceu mIc; c de unde nu, unde-(I
sLuu pIcIoureIe, (I vu sLu I cupuI"; I bIeLuI urgInLur se
nLourse ucus LrIsL I pIungund.
ALuncI PrusIeu se duse de se bg ucenIc Iu urgInLur.
PrusIeu, LoL vzund pe sLpunu-su vILundu-se IIIndc
nu IzbuLIse u Iuce Iurcu dup porunceuI, I zIse:
- SLpune, Le vz LrIsL c nu po(I s IucI Iurcu ce (I-u
poruncIL mpruLuI, IuL, muI sunL LreI zIIe pun s se
mpIIneusc sorocuI ce (I-u duL; Ius-m pe mIne s o Iuc.
ArgInLuruI I gonI, zIcundu-I:
- ALu(I meLerI murI n-uu puLuL s o Iuc, I LocmuI un
Lren(eros cu LIne s o Iuc?
- Duc nu-(I voI du Iurcu de uzI n LreI zIIe, rspunse
PrusIeu, s-mI IucI ce veI voI.
ALuncI se nvoIr u-I du o oduIe s Iucreze numuI PrusIeu
sIngur, I pe IIecure noupLe s-I deu cuLe o LrIsLu( de
uIune I cuLe un puIur de vIn bun.
ArgInLuruI I duceu grIju, IIIndc, uscuILund pe Iu ue, n-
uuzeu uIL decuL cum sprgeu Iu uIune pe nIcovuI! ur cund
Iu u LreIu zI, eI IeI dIs-de-dImIneu( dIn oduIe cu Iurcu pe
Luv, pe cure o scosese dIn mruI zmeuIuI, ce eru Iu dunsuI,
I o deLe urgInLuruIuI cu s o duc IeLeI mpruLuIuI.
ArgInLuruI nu muI puLeu de bucurIe, I-I Icu un rund de
IuIne; Iur pe Iu nmIez, cund venIse sIujILorII mpruLuIuI
cu s-I cIeIe Iu puIuL, eI se duse I I deLe Iurcu cure Lorceu
sIngur.
Dup ce mpruLuI se mInun de Irumuse(eu eI, deLe ur-
gInLuruIuI doI sucI de bunI.
uLu, cum vzu Iurcu, I Lrecu un IIer urs prIn InIm; eu
cunoscu Iurcu I prIcepu c PrusIeu ceI vILeuz LrebuIe s II
IeIL deusupru pmunLuIuI. ALuncI zIse mpruLuIuI:
- TuL, cIne u IcuL Iurcu pouLe s-mI Iuc nc un Iucru
pe cure mI I-u udus Iu odoure zmeuI.
ur mpruLuI cIem nduL pe urgInLur I-I poruncI s-I
Iuc o cIoc cu puI cu LoLuI I cu LoLuI de uur, I-I deLe sor-
oc de LreI spLmunI, I ducu nu I-o Iuce-o, unde I sL pI-
cIoureIe I vu sLu I cupuI.
ArgInLuruI, cu I de-IuIL rund, se nLourse ucus LrIsL;
despre(uI cu I nLuIu our pe PrusIeu, cure I nLrebuse I de
usL duL; Iur ducu se n(eIeser Iu cuvInLe, se nvoIr I
IucruI se I svurI cu bIne.
Cund vzu urgInLuruI cIocu cIoncnInd I puII pIuInd, cu
LoLuI I cu LoLuI de uur I cIuguIInd meI LoL de uur, n(eIese
c LrebuIe s IIe Iucru mIesLru.
ArgInLuruI Iu cIocu, o duse Iu mpruLuI, Iur
mpruLuI, dup ce se mInun ndesLuI de Irumuse(eu I
gIngIu Ior, o duse IeLeI I-I zIse:
- uL, (I s-uu mpIInIL LouLe voIIe; ucum, IuLu meu, s Le
gLeLI de nunL.
- TuL, I muI zIse IuLu, cIne u IcuL usLe dou IucrurI Lre-
buIe s uIb I mruI de uur uI zmeuIuI; porunceLe, rogu-
Le, urgInLuruIuI s uduc pe meLeruI cure Ie-u IcuL.
PrImIInd poruncu usLu, urgInLuruI se nI(I mpruLuIuI
rugundu-I s-I IerLe I zIcundu-I:
- Cum o s uduc nuInLeu mrIeI-LuIe pe meLer, IIIndc
esLe un om prosL I Lren(ros I nu esLe vrednIc s vuz Iu-
mInuLu Iu( u mrIeI LuIe.
mpruLuI poruncI s-I uduc orIcum ur II.
ALuncI urgInLuruI, dup ce puse de spI pe PrusIeu I-I
cur(I, I mbrc n nILe IuIne noI I-I duse Iu mpruLuI;
Iur mpruLuI I nI(I IeLeI.
Cum I vzu IuLu, I I cunoscu. Eu nu puLu s-I (Ie
IucrmIIe cure o podIdIser, de bucurIe mure ce uvu, I zIse
mpruLuIuI:
- TuL, ucesLu esLe vILeuzuI cure ne-u scpuL dIn munu
zmeIIor.
$I, dund n genuncIe, I sruL muInIIe I pe Iu( I pe
dos.
uundu-I seumu bIne mpruLuI, I cunoscu I dunsuI,
mcur c IourLe muIL se scIImbuse. I mbr(I I-I sruL
de suLe de orI. Dur eI LgduIu.
n ceIe muI dIn urm, InImu IuI nduIoIL de rugcIunIIe
LuLIuI su, uIe mumeI suIe I uIe IeLeI cure rmsese n ge-
nuncIe rugundu-I mrLurIsI c n udevr eI esLe IIuI Ior ceI
muI mIc.
PrusIeu Ie povesLI upoI LouL IsLorIu su, Ie spuse I cum u
IeIL dusupru pmunLuIuI I Ie urL I mruI de uur uI
zmeuIuI.
ALuncI mpruLuI, supruL, cIem pe IecIorII IuI ceI muI
murI; dur eI, cum vzur pe PrusIeu, o sIecIIr. ur
mpruLuI nLreb pe PrusIeu cum s-I pedepseusc.
VILeuzuI nosLru zIse:
- TuL, eu I IerL I pedeupsu s o Iu de Iu Dumnezeu. NoI
vom IeI Iu scuru puIuLuIuI I vom uruncu IIecure cuLe o
sgeuL n sus I Dumnezeu, ducu vom II cInevu greI(I, ne
vu pedepsI.
Au Icur. eIr cuLe LreI Iru(II n curLe, dInuInLeu puIuL-
uIuI, uruncur sge(IIe n sus I, cund czur, uIe Iru(IIor
ceIor muI murI Ie czur drepL n creLeLuI cupuIuI I-I
omorur, dur u ceIuI muI mIc I czu dInuInLe.
ur duc ngropur pe Iru(II ceI muI murI, Icur nunL
mure I PrusIeu Iu pe IuLu ceu mIc. TouL mpr(Iu s-u
bucuruL c Ie-u udus Dumnezeu snLos pe IIuI ceI muI mIc
uI mpruLuIuI I se mundreu, IIIndu-se, de vILejIIIe ce
Icuse eI; Iur dup mourLeu LLune-su se suI eI n scuunuI
mpr(IeI, I mpr(I n puce de uLuncI I pun n zIuu de
usLzI, de or II LrInd.
TrecuI I eu pe ucoIo I sLLuI de m veseIII Iu nunL, de
unde IuuI
D bucctc de bctoc,
-un picior de iepure chiop,
I ncIecuI p-o eu, I v-o spuseI dumneuvousLr uu.
o. Tinere{e Ir btrne{e i viu{ Ir
de mourte
A IosL oduL cu nIcIoduL; c de n-ur II, nu s-ur muI povesLI;
de cund Iceu pIoporuI pere I rcIILu mIcuneIe; de cund
se bLeuu urII n coude; de cund se Iuuu de guL IupII cu
mIeII de se sruLuu, nIr(Indu-se; de cund se poLcoveu
purIceIe Iu un pIcIor cu nouzecI I nou de ocu de IIer I s-
uruncu n sIuvu ceruIuI de ne uduceu poveLI;
De ccnd se scric muscc pe pcrete,
Mci mincinos cine nu crede.
A IosL oduL un mpruL mure I o mprLeus, umundoI
LInerI I IrumoI, I, voInd s uIb copII, u IcuL de muI
muILe orI LoL ce LrebuIu s Iuc penLru uceusLu; u mbIuL pe
Iu vrucI I IIIosoII, cu s cuuLe Iu sLeIe I s Ie gIIceusc ducu
or s Iuc copII; dur n zudur. n sIurIL, uuzInd mpruLuI
c esLe Iu un suL, uproupe, un uncIIu dIbucI, u LrImIs s-I
cIeme; dur eI rspunse LrImIIIor c: cIne ure LrebuIn(, s
vIe Iu dunsuI. S-uu scuIuL decI mpruLuI I mprLeusu I,
Iuund cu dunII vro cu(Ivu boIerI murI, osLuI I sIujILorI, s-
uu dus Iu uncIIu ucus. UncIIuuI, cum I-u vzuL de de-
purLe, u IeIL s-I nLumpIne I LoLoduL Ie-u zIs:
- BIne u(I venIL snLoI; dur ce mbII, mpruLe, s uIII?
DorIn(u ce uI o s-(I uduc nLrIsLure.
- Eu nu um venIL s Le nLreb usLu, zIse mpruLuI, cI,
ducu uI cevu IeucurI cure s ne Iuc s uvem copII, s-mI
duI.
- Am, rspunse uncIIuuI; dur numuI un copII o s Iuce(I.
EI o s IIe L-rumos I drgsLos, I purLe n-o s uve(I de
eI. uund mpruLuI I mprLeusu IeucurIIe, s-uu nLors
veseII Iu puIuL I pesLe cuLevu zIIe mprLeusu s-u sIm(IL
nsrcInuL. TouL mpr(Iu I LouL curLeu I Lo(I sIujILorII
s-uu veseIIL de uceusL nLumpIure.
MuI-nuInLe de u venI ceusuI nuLerII, copIIuI se puse pe
un pIuns, de n-u puLuL nIcI un vrucI s-I mpuce. ALuncI
mpruLuI u ncepuL s-I IgduIusc LouLe bunurIIe dIn
Iume, dur nIcI uu n-u IosL cu puLIn( s-I Iuc s Luc.
- TucI, druguI LuLeI, zIce mpruLuI, c (I-oI du mpr(Iu
cuLure suu cuLure; LucI, IIuIe, c (I-oI du so(Ie pe cuLure suu
cuLure IuL de mpruL, I uILe muILe d-uIde usLeu; n sIurIL,
duc vzu I vzu c nu Luce, I muI zIse: LucI, ILuI meu, c
(I-oI du TInere(e Ir bLrune(e I vIu( Ir de mourLe.
ALuncI, copIIuI Lcu I se nscu; Iur sIujILorII deLer n
LImpIne I n surIe I n LouL mpr(Iu se (Inu veseIIe mure
o spLmun nLreug.
De ce creLeu copIIuI, d-uceeu se Iceu muI IsLe( I muI
ndrzne(. I deLer pe Iu coII I IIIosoII, I LouLe
nv(LurIIe pe cure uI(I copII Ie nv(u nLr-un un, eI Ie
nv(u nLr-o Iun, usLIeI ncuL mpruLuI mureu I nvIu de
bucurIe. TouL mpr(Iu se IIeu c o s uIb un mpruL
n(eIepL I procopsIL cu SoIomon mpruL. De Iu o vreme
ncouce ns, nu LIu ce uveu, c eru LoL guIe, LrIsL I dus pe
gundurI. ur cund Iuse nLr-o zI, LocmuI cund copIIuI
mpIIneu cIncIsprezece unI I mpruLuI se uIIu Iu mus cu
Lo(I boIerII I sIujbuII mpr(IeI I se cIeIuIuu, se scuI
L-rumos I zIse:
- TuL, u venIL vremeu s-mI duI ceeu ce mI-uI IgduIL Iu
nuLere.
AuzInd uceusLu, mpruLuI s-u nLrIsLuL IourLe I I-u zIs:
- Dur bIne, IIuIe, de unde poL eu s-(I duu un usLIeI de
Iucru nemuIuuzIL? $I duc (I-um IgduIL uLuncI, u IosL
numuI cu s Le mpuc.
- Ducu Lu, LuL, nu po(I s-mI duI, upoI sunL nevoIL s
cuLreIer LouL Iumeu pun ce voI gsI IgduIn(u penLru
cure m-um nscuL.
ALuncI Lo(I boIerII I mpruLuI deLer n genucII, cu
rugcIune s nu prseusc mpr(Iu; IIIndc, zIceuu
boIerII:
- TuLI Lu de ucI nuInLe e bLrun, I o s Le rIdIcm pe
LIne n scuun, I uvem s-(I uducem ceu muI Irumous
mprLeus de sub soure de so(Ie.
Dur n-u IosL puLIn( s-I nLourc dIn IoLrureu su,
rmunund sLuLornIc cu o pIuLr n vorbeIe IuI; Iur LuL-su,
duc vzu I vzu, I deLe voIe I puse Iu cuIe s-I gLeusc
de drum merInde I LoL ce-I LrebuIu.
ApoI, L-rumos se duse n grujdurIIe mprLeLI unde
eruu ceI muI IrumoI urmsurI dIn LouL mpr(Iu, cu s-I
uIeug unuI; dur, cum puneu munu I upucu pe cuLe unuI de
coud, I LrunLeu, I usLIeI Lo(I cuII czur. n sIurIL, LocmuI
cund eru s Ius, I muI urunc ocIII o duL prIn grujd I,
zrInd nLr-un coI( un cuI rpcIugos I bubos I sIub, se
duse I Iu dunsuI; Iur cund puse munu pe coudu IuI, eI I
nLourse cupuI I zIse:
- Ce porunceLI, sLpune? MuI(umesc IuI Dumnezeu c
mI-u ujuLuL s ujung cu s muI puIe munu pe mIne un voIn-
Ic.
$I n(epenIndu-I pIcIoureIe, rmuse drepL cu Iumunureu.
ALuncI L-rumos I spuse ce uveu de gund s Iuc I cuIuI
I zIse:
- Cu s ujungI Iu dorIn(u Lu, LrebuIe s cerI de Iu LuL-Lu
puIouI, suII(u, urcuI, LoIbu cu sge(IIe I IuIneIe ce Ie purLu
eI cund eru IIcu; Iur pe mIne s m ngrIjeLI cu nsu(I
munu Lu use spLmunI I orzuI s mI-I duI IIerL n IupLe.
Cerund mpruLuIuI IucrurIIe ce-I pov(uIse cuIuI, eI u
cIemuL pre vLuIuI cur(II I I-u duL porunc cu s-I descIIz
LouLe LronurIIe cu IuIne spre u-I uIege IIuI su pe uceIeu
cure I vu pIceu. L-rumos, dup ce rscoII LreI zIIe I
LreI nop(I, gsI n sIurIL, n IunduI unuI Lron vecII, urmeIe
I IuIneIe LuLune-su de cund eru IIcu, dur IourLe rugIn-
ILe. Se upuc nsuI cu munu IuI s Ie cure(e de rugIn I,
dup use spLmunI, IzbuLI u Iuce s Iuceusc urmeIe cu
ogIIndu. ToLoduL ngrIjI I de cuI, precum I zIsese eI.
DesLuI munc uvu; dur IIe, c IzbuLI.
Cund uuzI cuIuI de Iu L-rumos c IuIneIe I urmeIe
sunL bIne cur(uLe I pregLILe, oduL se scuLur I eI, I
LouLe bubeIe I rpcIugu czur de pe dunsuI I rmuse
nLocmuI cum I ILuse m-su, un cuI grus, Lrupe I cu
puLru urIpI; vzundu-I L-rumos usLIeI, I zIse:
- De uzI n LreI zIIe pIecm.
- S LrIeLI, sLpune; sunL guLu cIIur uzI, de porunceLI,
I rspunse cuIuI.
A LreIu zI de dImIneu(, LouL curLeu I LouL mpr(Iu
eru pIIn de juIe. L-rumos, mbrcuL cu un vILeuz, cu
puIouI n mun, cIure pe cuIuI ce-I uIesese, I Iu zIuu
bun de Iu mpruLuI, de Iu mprLeusu, de Iu Lo(I boIerII
ceI murI I ceI mIcI, de Iu osLuI I de Iu Lo(I sIujILorII cur(II,
curII, cu IucrmIIe n ocII, I ruguu s se Iuse de u Iuce
cILorIu uceusLu, cu nu cure cumvu s meurg Iu pIeIreu
cupuIuI su; dur eI, dund pInLenI cuIuIuI, IeI pe pourL cu
vunLuI, I dup dunsuI curIe cu merInde, cu bunI I vreo
dou suLe de osLuI, pe cure-I orunduIse mpruLuI cu s-I
nso(eusc.
Dup ce Lrecu uIur de mpr(Iu LuLIuI su I ujunse n
pusLIeLuLe, L-rumos I mpr(I LouL uvu(Iu pe Iu osLuI
I, Iuundu-I zIuu bun, I LrImIse nupoI, oprIndu-I penLru
dunsuI merInde numuI cuL u puLuL duce cuIuI. $I upucund
cuIeu cLre rsrIL, s-u dus, s-u dus, s-u dus, LreI zIIe I LreI
nop(I, pun ce ujunse Iu o cumpIe nLIns, unde eru o
muI(Ime de ouse de oumenI.
SLund s se odIIneusc, I zIse cuIuI:
- S LII, sLpune, c uIcI sunLem pe moIu uneI
GIeonouIe, cure e uLuL de reu, ncuL nImenI nu cuIc pe
moIu eI, Ir s IIe omoruL. A IosL I eu IemeIe cu LouLe Ie-
meIIe, dur bIesLemuI prIn(IIor pe cure nu-I uscuILu, cI I LoL
necjeu, u IcuL-o s IIe GIeonouIe; n cIIpu uceusLu esLe cu
copIII eI, dur muIne, n pdureu ce o vezI, o s-o nLuInIm
venInd s Le prpdeusc; e grozuv de mure; dur s nu Le
sperII, cI s III guLu cu urcuI cu s o sgeLezI, Iur puIouI I
suII(u s Ie (II Iu ndemun, cu s Le sIujeLI cu dunseIe cund
vu II de LrebuIn(.
Se deLer spre odIIn; dur pundeu cund unuI, cund uILuI.
A douu zI, cund se revrsu zIorIIe, eI se pregLeuu s
Lreuc pdureu. L-rumos neI I nIrun cuIuI, I
cIIngu o sLrunse muI muIL decuL uIL duL, I pornI; cund,
uuzI o cIocnILur grouznIc. ALuncI cuIuI I zIse:
- |Ine-Le, sLpune, guLu, c IuL se upropIe GIeonouIu.
$I cund veneu eu, nene, doboru copucII: uu de IuLe
mergeu; Iur cuIuI se urc cu vunLuI pun cum deusupru eI I
L-rumos I Iu un pIcIor cu sgeuLu I, cund eru guLu u o
IovI cu u douu sgeuL, sLrIg eu:
- SLI, L-rumos, c nu-(I Iuc nImIc!
$I vzund c nu o crede, I deLe nscrIs cu sungeIe su.
- S-(I LrIusc cuIuI, L-rumos, I muI zIse eu, cu un
nzdrvun ce esLe, ccI de nu eru eI, Le muncum IrIpL; ucum
ns m-uI muncuL Lu pe mIne; s LII c pun uzI nIcI un
murILor n-u cuLezuL s cuIce IoLureIe meIe pun uIceu;
cu(Ivu nebunI curII s-uu ncumes u o Iuce d-ubIu uu ujuns
pun n cumpIu unde uI vzuL ouseIe ceIe muILe.
Se duser ucus Iu dunsu, unde GIeonouIu ospL pe L-
rumos I-I omenI cu pe un cILor. Dur pe cund se uIIuu Iu
mus I se cIeIuIuu, Iur GIeonouIu gemeu de durere,
deoduL eI I scouse pIcIoruI pe cure I psLru n LruIsL, I-I
puse Iu Ioc I nduL se vIndec. GIeonouIu, de bucurIe,
(Inu mus LreI zIIe d-u runduI I rug pe L-rumos s-I
uIeug de so(Ie pe unu dIn ceIe LreI IeLe ce uveu, Irumouse
cu nILe zune; eI ns nu voI, cI I spuse curuL ce cuLu;
uLuncI eu I zIse:
- Cu cuIuI cure I uI I cu vILejIu Lu, crez c uI s IzbuLeLI.
Dup LreI zIIe, se pregLIr de drum I pornI. Merse L-
rumos, merse I Iur merse, cuIe Iung I muI Iung; dur
cund Iu de Lrecu pesLe IoLureIe GIeonouIeI, deLe de o
cumpIe Irumous, pe de o purLe cu Iurbu nIIorIL, Iur pe de
uIL purLe purIIL. ALuncI eI nLreb pe cuI:
- De ce esLe Iurbu purIIL?
$I cuIuI I rspunse:
- AIcI sunLem pe moIu uneI ScorpII, sor cu GIeonouIu;
de reIe ce sunL, nu poL s LrIusc Iu un Ioc; bIesLemuI
prIn(IIor Ie-u ujuns, I d-uIu s-uu IcuL IIgIIoI, uu precum
Ie vezI; vrjmIu Ior e grouznIc, nevoIe de cup, vor s-I
rpeusc unu de Iu uILu pmunL; cund ScorpIu esLe necjIL
ru, vurs Ioc I smouI; se vede c u uvuL vreo ceurL cu
sor-su I, vIInd s-o goneusc de pe LrumuI eI, u purIIL Iur-
bu pe unde u LrecuL; eu esLe muI reu decuL sor-su I ure LreI
cupeLe. S ne odIInIm pu(In, sLpune, I muIne dIs-
de-dImIneu( s IIm guLu.
A douu zI se pregLIr, cu I cund ujunsese Iu GIeonouIu,
I pornIr. Cund, uuzIr un urIeL I o vujIeLur, cum nu muI
uuzIser eI pun uLuncI!
- II guLu, sLpune, c IuL se upropIe zgrIpsorouIcu de
ScorpIe.
ScorpIu, cu o IuIc n cer I cu uILu n pmunL I vrsund
IIcrI, se upropIu cu vunLuI de IuLe; Iur cuIuI se urc re-
pede cu sgeuLu pun cum deusupru I se Is usupru eI
cum pe deopurLe. L-rumos o sgeL I I zbur un cup;
cund eru s-I muI Iu un cup, ScorpIu se rug cu IucrmI cu
s o IerLe, c nu-I Iuce nImIc I, cu s-I ncredIn(eze, I deLe
nscrIs cu sungeIe eI. ScorpIu ospL pe L-rumos I muI
I decuL GIeonouIu; Iur eI I deLe I dunseI nupoI cupuI ce
I-I Iuuse cu sgeuLu, cureIe se IIpI nduL cum I puse Iu Ioc,
I dup LreI zIIe pIecur muI depurLe.
Trecund I pesLe IoLureIe ScorpIeI, se duser, se duser
I Iur se muI duser, pun ce ujunser Iu un cump numuI
de IIorI I unde eru numuI prImvur; IIecure IIoure eru cu
deosebIre de mundr I cu un mIros duIce, de Le mbLu;
Lrgeu un vunLIor cure ubIu udIu. AIceu sLLur eI s se
odIIneusc, Iur cuIuI I zIse:
- Trecurm cum Lrecurm pun ucI, sLpune; muI uvem
un Iop: uvem s dm pesLe o prImejdIe mure; I ducu ne-o
ujuLu Dumnezeu s scpm I de dunsu, upoI sunLem
voInIcI. MuI-nuInLe de ucI esLe puIuLuI unde IocuIeLe
TInere(e Ir bLrune(e I vIu( Ir de mourLe. AceusL
cus esLe ncongIuruL cu o pdure deus I nuIL, unde
sLuu LouLe IIureIe ceIe muI sIbuLIce dIn Iume; zIuu I
noupLeu pzesc cu neudormIre I sunL muILe IourLe; cu
dunseIe nu esLe cIIp de u Le buLe; I cu s Lrecem prIn
pdure e pesLe pouLe; noI ns s ne sIIIm, duc-om puLeu,
s srIm pe dusupru.
Dup ce se odIInIr vreo dou zIIe, se pregLIr IurI;
uLuncI cuIuI, (Inundu-I rsuIIureu, zIse:
- SLpune, sLrunge cIIngu cuL po(I de muIL, I ncIecund,
s Le (II bIne I n scrI, I de coumu meu; pIcIoureIe s Ie (II
IIpILe pe Iung sup(Iouru meu, cu s nu m zLIcneLI n
zboruI meu.
Se urc, Icu prob, I nLr-un mInuL Iu uproupe de
pdure.
- SLpune, muI zIse cuIuI, ucum e LImpuI cund se d de
muncure IIurIor pdureI I sunL udunLe LouLe n curLe; s
Lrecem.
- S Lrecem, rspunse L-rumos, I Dumnezeu s se
ndure de noI.
Se urcur n sus I vzur puIuLuI sLrIucInd usLIeI, de Iu
soure Le puLeuI uILu, dur Iu dunsuI bu. Trecur pe dusupru
pdurII I, LocmuI cund eruu s se Iuse n jos Iu scuru puIuL-
uIuI, d-ubIu, d-ubIu uLInse cu pIcIoruI vurIuI unuI copucI I
doduL LouL pdureu se puse n mIcure; urIuu dobILo-
uceIe, de (I se Iceu pruI mcIuc pe cup. Se grbIr de se
Isur n jos; I de nu eru doumnu puIuLuIuI uIur, dund de
muncure puIIor eI (ccI uu numeu eu IIgIIonIIe dIn
pdure), I prpdeu negreIL.
MuI muIL de bucurIe c uu venIL, I scp eu; ccI nu muI
vzuse pun uLuncI suIIeL de om pe Iu dunsu. OprI pe dob-
ILouce, Ie mbIunzI I Ie LrImIse Iu IocuI Ior. SLpunu eru o
zun nuIL, sup(IrIc I drgIu I Irumous, nevoIe mure!
Cum o vzu L-rumos, rmuse ncremenIL. Dur eu,
uILundu-se cu mII Iu dunsuI, I zIse:
- BIne uI venIL, L-rumos! Ce cuu(I pe uIcI?
- CuLm, zIse eI, TInere(e Ir bLrune(e I vIu( Ir de
mourLe.
- Duc cuLu(I ceeu ce zIseI, ucI esLe.
ALuncI descIIc I InLr n puIuL. AcoIo gsI nc dou Ie-
meI, unu cu uILu de LInere; eruu surorIIe ceIe muI murI. EI
ncepu s muI(umeusc zuneI penLru c I-u scpuL de
prImejdIe; Iur eIe, de bucurIe, gLIr o cIn pIcuL I
numuI n vuse de uur. CuIuIuI I deLe drumuI s pusc pe
unde vu voI dunsuI; pe urm I Icur cunoscu(I LuLuror
IIgIIouneIor, de puLeuu mbIu n LIIn prIn pdure.
emeIIe I rugur s IocuIusc de ucI nuInLe cu dunseIe,
ccI zIceuu c II se uruse, ezund LoL sIngureIe; Iur eI nu
uLepL s-I muI zIc o duL, cI prIImI cu LouL muI(umIreu,
cu unuI ce uceeu I cuLu.
nceL, nceL, se deprInser unII cu uI(II, I spuse IsLorIu I
ce p(I pun s ujung Iu dunseIe, I nu dup muIL vreme
se I nso(I cu IuLu ceu muI mIc. u nso(Ireu Ior, sLpuneIe
cuseI I deLer voIe s meurg prIn LouLe IocurIIe de prIm-
prejur, pe unde vu voI; numuI pe o vuIe, pe cure I-o I
urLur, I zIser s nu meurg, ccI nu vu vI bIne de eI; I-I
I spuser c uceu vuIe se numeu VuIeu PIungerII.
PeLrecu ucoIo vreme uILuL, Ir u prInde de vesLe,
IIIndc rmsese LoL uu de Lunr, cu I cund venIse. Treceu
prIn pdure, Ir s-I dour mcur cupuI. Se desILu n puI-
uLurIIe ceIe uurILe, LrIu n puce I n IInILe cu so(Iu I cum-
nuLeIe suIe, se bucuru de Irumuse(eu IIorIIor I de duIceu(u
I cur(enIu ueruIuI, cu un IerIcIL. eeu udeseu Iu
vunLoure; dur, nLr-o zI, se Iu dup un Iepure, deLe o
sgeuL, deLe dou I nu-I nImerI; supruL, uIerg dup eI I
deLe I cu u LreIu sgeuL, cu cure I nemerI; dur neIerI-
cILuI, n nvImeuI, nu bguse de seum c, uIergund
dup Iepure, Lrecuse n VuIeu PIungerII.
uund IepurIIe, se nLorceu ucus; cund, ce s vezI d-Lu?
deoduL I upuc un dor de LuL-su I de mum-su. Nu
cuLez s spuIe IemeIIor mIesLre; dur eIe I cunoscur
dup nLrIsLureu I neodIInu ce vedeu nLr-nsuI.
- AI LrecuL, neIerIcILuIe, n VuIeu PIungerII! I zIser eIe,
cu LoLuI sperIuLe.
- Am LrecuL, drugeIe meIe, Ir cu s II voIL s Iuc usL
negIIobIe; I ucum m Lopesc d-u-n pIcIoureIe de doruI
prIn(IIor meI, ns I de voI nu m ndur cu s v prsesc.
SunL de muI muILe zIIe cu voI I n-um s m pIung de nIcI o
muInIre. M voI duce dur s-mI muI vz o duL prIn(II I
upoI m-oI nLource, cu s nu m muI duc nIcIoduL.
- Nu ne prsI, IubILuIe; prIn(II LI nu muI LrIesc de
suLe de unI, I cIIur Lu, ducundu-Le, ne Lemem c nu Le veI
muI nLource; rmuI cu noI; ccI ne zIce gunduI c veI pIerI.
TouLe rugcIunIIe ceIor LreI IemeI, precum I uIe cuIuIuI,
n-u IosL n sLure s-I poLoIeusc doruI prIn(IIor, cure-I uscu
pe d-u-nLreguI. n ceIe muI de pe urm, cuIuI I zIse:
- Ducu nu vreI s m uscuI(I, sLpune, orIce (I se vu
nLumpIu, s LII c numuI Lu eLI de vIn. Am s-(I spuI o
vorb, I ducu veI prIImI LocmeuIu meu, Le duc nupoI.
- PrImesc, zIse eI cu LouL muI(umIreu, spune-o!
- Cum vom ujunge Iu puIuLuI LuLIuI Lu, s Le Ius jos I eu
s m nLorc, de veI voI s rmuI mcur un ceus.
- Au s IIe, zIse eI.
Se pregLIr de pIecure, se mbr(Iur cu IemeIeIe I,
dup ce-I Iuur zIuu bun unuI de Iu uILuI, pornI, Isundu-
Ie suspInund I cu IucrmIIe n ocII. Ajunser n IocurIIe
unde eru moIu ScorpIeI; ucoIo gsIr orue; pdurIIe se
scIImbuser n cumpII; nLreb pre unII I pre uI(II despre
ScorpIe I IocuIn(u eI; dur I rspunser c bunII Ior
uuzIser de Iu sLrbunII Ior povesLIndu-se de usemeneu
IIeucurI.
- Cum se pouLe unu cu usLu? Ie zIceu L-rumos, muI
uIuILIerI um LrecuL pe uIcI; I spuneu LoL ce LIu.
ocuILorII rudeu de dunsuI, cu de unuI ce uIureuz suu
vIseuz deLepL, Iur eI, supruL, pIec nuInLe, Ir u bgu
de seum c burbu I pruI I uIbIse.
Ajungund Iu moIu GIeonouIeI, Icu nLrebrI cu I Iu
moIu ScorpIeI, I prImI usemeneu rspunsurI. Nu se puLeu
domIrI eI: cum de n cuLevu zIIe s-uu scIImbuL usLIeI Io-
curIIe? $I IurI supruL, pIec cu burbu uIb pun Iu bruu,
sIm(Ind c I cum Lremuruu pIcIoureIe, I ujunse Iu
mpr(Iu LLune-su. AIcI uI(I oumenI, uILe orue, I ceIe
vecII eruu scIImbuLe de nu Ie muI cunoLeu. n ceIe muI de
pe urm, ujunse Iu puIuLurIIe n curI se nscuse. Cum se
deLe jos, cuIuI I sruL munu I I zIse:
- RmuI snLos, c eu m nLorc de unde um pIecuL.
Ducu poILeLI s mergI I d-Lu, ncuIec nduL I uIdem!
- Du-Le snLos, c I eu ndjduIesc s m nLorc pesLe
curund.
CuIuI pIec cu sgeuLu de IuLe.
Vzund puIuLurIIe drmuLe I cu buruIenI crescuLe pe
dunseIe, oILu I, cu IucrmI n ocII, cLu s-I uduc umInLe
cuL eru oduL de IumInuLe usLe puIuLurI I cum I-u peLrecuL
copIIrIu n eIe; ocoII de vreo dou-LeI orI, cerceLund IIecure
cmur, IIecure coI(uIe( ce-I uduceu umInLe ceIe LrecuLe;
grujduI n cure gsIse cuIuI; se pogor upoI n pIvnI(,
gurIIcIuI creIu se usLupuse de drmLurIIe czuLe.
CuLund nLr-o purLe I n uILu, cu burbu uIb pun Iu ge-
nuncII, rIdIcundu-I pIeoupeIe ocIIIor cu muInIIe I ubIu
umbIund, nu gsI decuL un Lron odorogIL; I descIIse, dur
n eI nImIc nu gsI; rIdIc cupucuI cIIcII(eI, I un gIus
sIbnogIL I zIse:
- BIne uI venIL, c de muI nLurzIuI, I eu m prpdeum.
O puIm I Lruse MourLeu IuI, cure se uscuse de se Icuse
curIIg n cIIcII(, I czu morL, I nduL se I Icu (run.
ur eu ncIecuI p-o eu I v spuseI dumneuvousLr uu.
1. {ogoleu, Iiol onchiuoloi i ul
mtoei
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mo I o bub. EI eruu srucI de n-uveuu
dup ce beu upu. Cund mIuI uveuu, n-uveuu sure; cund
uveuu sure I mIuI, n-uveuu Iegum. TrIuu I eI de uzI pe
muIne. EI uveuu LreI copII, Lren(roI I nespIu(I, cu vuI de
eI. CeI muI mIc se vedeu u II muI IsLe( decuL ceI doI muI
murI, dur eru oIog de umundou pIcIoureIe. EI se numeu
|uguIeu.
EI se nvecInuu cu ZmeouIcu pmunLuIuI. AceusL
zmeouIc eru uu de reu, ncuL nImenI dIn vecInII eI n-uveu
puce de dunsu. Eu Ie cIcu moIIIe I Ie Iceu IeI de IeI de
neujunsurI.
u nuLereu IuI |uguIeu, cund u venIL ursILoureIe, s-u
nLumpIuL s IIe p-ucoIo I ZmeouIcu pmunLuIuI. Eu uuzIse
cum I ursIse I, de pIzm, muI n urm, I Iu vIneIe I d-uIu
eru eI oIog.
DIn ucesL prIcIn, I IIInd I srucI, uncIIuuI cu mLuu
I copIII Ior ujunser de rusuI LuLuror megIuIIor dIn suL. De
bIeLuI |uguIeu ns rudeu I cIIur Iru(II IuI.
Dup ce se muI mrIr copIII, |uguIeu zIse nLr-o zI m-
sII, Iu( cu Iru(II sI:
- Mum, um uuzIL c dumneuLu uI un IruLe boguL, cure
IocuIeLe n uIL suL. De ce nu Le ducI Iu dunsuI s cerI o
mur(oug de Iup, pe cure s IeIm I noI Iu vunuL, c mI s-u
uruL cIocInd ucus pe vuLr?
- u nu muI LrncnI I Lu de ucoIo, |uguIeu oIogu, I
zIser Iru(II ruzund, muI bIne mumu nousLr s se duc Iu
uncIIuI s ceur penLru noI doI cuI, ccI noI sunLem vred-
nIcI u ncIecu I descIecu.
|uguIeu ngII(I ruIneu, pIec cupuI n jos I Lcu.
Mumu, LoL mum. Se duse Iu IruLe-su I ceru doI cuI
penLru Iru(II ceI murI I o Iup penLru |uguIeu.
ruLe-su I deLe bucuros, muI cu seum de mII penLru
|uguIeu, cu s pouL umbIu I eI.
Nu muI puLur de bucurIe Iru(II cund Ie uduse m-su cuII.
|uguIeu nu se puLeu munguIu penLru c eru oIog I nu
LIu cum s Iuc s se nzdrveneusc.
Dup cuLevu zIIe |uguIeu zIse c ur dorI s meurg I eI
cu Iru(II IuI Iu vunLoure.
Ruser Iru(II de eI. ApoI ducu se rug I m-su de eI, I
Iuur I pe dunsuI. Se gLIr I pIecur. n pdure se mIruu
Iru(II cum Iuce |uguIeu de nImereLe uu de bIne vunuLuI
pe cure puneu eI ocIII. NIcI o sgeuL nu se duceu n vunL
degeubu. TouLe InLruu n curne.
TreI zIIe I LreI nop(I zbovIr Iu vunLoure.
n u LreIu noupLe, |uguIeu vIs un vIs ce-I pIcu. Se Iceu
c eI eru nLr-o grdIn Irumous, Irumous cu un ruI. EI
edeu ucoIo, nLr-un coI(, LrIsL I muInIL c nu puLeu umbIu,
s se bucure I eI de Irumuse(IIe uceIeI grdInI. PsrIIe
cunLuu de se sprgeuu. runzeIe de pomI IuuIuu de
udIereu vunLuIuI I IIorIIe rspundeuu un mIros de Le
mbLu. Se uILu cu jInd Iu LouLe usLeu, ccI nu puLeu s se
desILeze I eI. ALuncI rIdIcund ocIII n sus, se rug IuI
Dumnezeu s-I Iu vIu(u muI bIne, decuL s LrIusc n uu
LIcIoIe.
Pe cund se Iceu c se roug, deoduL I se urL dInuInLe
o zun uu de Irumous I de bIund, cum nu muI vzuse eI
n vIu(u IuI uu IIIn(. $I se Iceu c-I nLreub, zIcundu-I:
- De ce Le cIneLI bIe(eIe I Le umrLI?
- Cum nu m-u cInu I nu m-u umur, zun u
Irumuse(eIor, se Iceu c zIse eI, IuL sunL oIog, I dIn
uceusL prIcIn um ujuns de buLjocuru LuLuIor bIe(IIor dIn
suL.
- us, druguI meu, nu muI pIunge, c eI nu LIu ce Iuc, se
Iceu c muI zIse zunu. Tu uI s Le LmduIeLI I o s ujungI
mpruL.
- Nu-mI LrebuIe mIe mpr(Ie. Eu u II bun bucuros,
numuI s poL umbIu. Dur usLu n-o s se pouL, ccI, uILe,
purc n-um vIne n pIcIoure.
- Bu o s se pouL, se Iceu c uduose zunu cu vorb
upsuL. Tu uI uvuL vIne; dur (I Ie-u IuuL ZmeouIcu
pmunLuIuI de cund eruI mIc. |Ine cIImIruuI sLu. Cund
veI II ncIns cu eI, ce veI voI, Le IucI, duc L-eI du de LreI orI
pesLe cup. SIIeLe-Le de-(I Iu vIneIe de Iu zmeouIc.
u cIImIruuI; dur cund rIdIc ocIII I voI s-o nLrebe
cIne eru eu, de ure mII de dunsuI, Iu pe zunu de unde nu e!
Purc InLruse n pmunL.
ur eI o duL se deLepL. Se pomenI cu cIImIruuI n
mun.
Se ncInse cu eI, se deLe de LreI orI pesLe cup, gundInd s
se Iuc o pusre, I nduL se Icu. Se deLe Iur de LreI orI
pesLe cup I se Icu om Iu Ioc.
CuL p-ucI s se pIurz de bucurIe, dur se sLpunI. ncInse
cIImIruI pe pIeIe cu s nu se vuz I se IerI d-u spune
Iru(IIor cevu.
PusmILe, zunu uceeu eru ursILoureu IuI ceu bun.
Dup ce se Icu zIu, se nLourser cu Iru(II IuI Iu bor-
deIuI Ior, I uduser muI(Ime de vunuL.
PesLe cuLevu zIIe pIecur Iur. Dund cuII Iu pune, Iru(II
ceI murI zIser IuI |uguIeu s pzeusc eI cuII, ccI dunII
sunL obosI(I.
Cum se cuIcur I udormIr.
|uguIeu prIponII cuII, upoI, dundu-se de LreI orI pesLe
cup, se Icu o uIbIn I pIecu nspre mIuznoupLe ncoLro
edeu ZmeouIcu pmunLuIuI.
Dup ce ujunse ucoIo, zburn! n sus, zburn! n jos, InLr
n cusu zmeouIceI I uscuIL ce vorbeu cu zmeII, gInerII sI,
I cu zmeouIceIe, IeLeIe suIe.
nLre uILeIe, uuzI zIcund zmeouIcu bLrun:
- u vede(I, IeLeIor, muI ude vIneIe uIeu uIe IuI |uguIeu n
cuLIu n cure Ie-um uezuL eu dup sob?
- MuI ude, rspunse zmeouIcu ceu mIc, uzI Ie-um vzuL,
nu muI depurLe.
- ucu, voI o s v duce(I Iu cuseIe vousLre, zIse bLrunu
ceu zburcIL; s LI(I, s v Leme(I de |uguIeu sLu, uIurIs-
ILuI; ccI I mIe mI-e IrIc de dunsuI, mcur c I-um IuuL
vIneIe.
ToL de Iu dunseIe muI uuzI |uguIeu c pesLe cuLevu zIIe
ure s se Iuc nunLu zmeouIceI ceIeI mIcI, I penLru veseIIIIe
de nunL LrebuIndu-Ie vunuL, zgrIpsorouIcu scoIuIcIL
mpr(I pe IIecure dIn gInerI pe unde s vuneze.
I Iu desLuI penLru usL duL c uuzIse I uLuL.
Cund se nLourse Iu Iru(II sI, ncepuse u InLru uIbu n suL.
- ScuIu(I, Iru(IIor, Ie zIse eI, c IuL ne-u IuuL zIuu de pe
urm.
- De ce ne-uI IsuL s dormIm uLuL de muIL? I zIser
Iru(II, dojenIndu-I.
EI Lcu dIn gur.
Se scuIur eI I pIecur dup vunuL, upoI se nLourser
ucus.
|uguIeu ucum se cuIcu uIur n LouLe nop(IIe, I LoL
pInuIu cum s Iuc s-I Iu vIneIe. EI se duceu mereu pe Iu
zmeouIc, Ir s LIe cInevu, I pundeu vreme cu prIIej
cund s-I vIe bIne s-I Iu vIneIe.
nLr-o seur se Icu musc, InLr pe co n cmuru unde
eru cuLIu cu vIneIe, pe cund zmeouIcu nu eru ucus; ucI ducu
InLr se Icu om, Iu vIneIe dIn cuLIe I Ie puse Iu pIcIoureIe
IuI. Cum Ie puse, se IIpI, purc Iusese ucoIo de cund Iumeu.
Se Icu Iur musc I pIec ucus.
A douu zI, noupLeu, LrebuIu s meurg zmeII Iu vunuL
penLru nunL.
|uguIeu se duse muI nLuI n cuIeu zmeuIuI ceIuI muI
mure. Cund se upropIe de eI, cuIuI zmeuIuI ncepu u sIorI;
dur zmeuI I zIse:
- De! cuI de puruIeu, c dour nu vu II udus cIouru os-
cIoruI I vunLuI perIoruI IuI |uguIeu pe uIcI, ccI vIneIe IuI
sunL Iu soucr-meu dup sob.
- De unde LII Lu uu bIne? I zIse |uguIeu. D-Le jos s ne
vedem I s ne IupLm.
ZmeuI, cum I vzu, ngIe( sungeIe nLr-nsuI. Se
upucur Iu IupL n buzdugune, dur |uguIeu cum uduse
buzdugunuI su I IovI pe zmeu, I Iu mIruI, upoI I LIe
cupuI, I Iu cuIuI sI urmeIe I pIec nuInLeu zmeuIuI ceIuI
mIjIocIu. Asemeneu I Icu I IuI. ApoI pIec nuInLeu zmeu-
IuI ceIuI mIc.
Dup ce se nLuInI cu zmeuI ceI mIc, se Iu Iu IupL I cu
dunsuI. Se bLur nLuI n buzdugune, buzduguneIe se
sIrumur; se IupLur cu suII(eIe, ucesLeu se rupser; se
upucur upoI n sbII, u zmeuIuI se Irunse. Dup uceeu se
Iuur Iu IupL dreupL, se IupLur ce se IupLur I,
nIrungund pe zmeu, I LIe I IuI cupuI. I Iu I IuI urmeIe
I cuIuI I pIec ucus cu dunseIe.
Cund ujunse se crpu de zIu; Ieg cuII I puse bIne
urmeIe zmeIIor.
ApoI scuI pe Iru(I s meurg Iu vunuL. Cund vzur Iru(II
cuII se mInunur. I nLrebur, dur eI nu voI s Ie spuIe
nImIc, zIcund c nu LIe.
ncIecur Iru(II pe cuII zmeIIor I pornIr. |uguIeu ns
ncIec pe cuIuI zmeuIuI ceIuI mIc, ccI eru muI vunjos.
ZmeouIcu, vzund c nLurzIe gInerII, zIse IIIceIor suIe:
- AsLu nu e Iucru curuL. u vede(I vIneIe IuI |uguIeu sunL
eIe unde Ie-um pus eu?
- Bu nIcI cu cuL, I rspunser IeLeIe, dup ce cuLur.
- Brbu(II voLrI LrebuIe s IIe rpuI. |uguIeu u IcuL
poznu. Duce(I-v n pdure pe unde ure u Lrece eI I Iuce(I
precum v-um zIs.
|uguIeu, Lrecund cu Iru(II sI prIn pdure, vzu o vIe cu
sLrugurI. EI sIm(I c usLu nu pouLe s IIe Iucru curuL. Cum
de nu muI vzuse eI usL vIe n pdure?
ruLe-su ceI muI mure vru s Iu un sLrugure. |uguIeu I
oprI. ApoI descIec, scouse puIouI I ncepu u LIu Iu vI(e.
DeoduL ncepu u curge dIn vI(eIe LIuLe nILe sunge negru
cu pcuru. ru(II se mIrur de uceusLu.
ApoI, ncIecund eI, pornIr. Merser ce merser I deLe
pesLe o IIvede cu prunI. |uguIeu nu Ius pe IruLeIe ceI mIj-
IocIu s Iu prune, cI Icu cu I Iu vIe, I dIn prunII LIu(I
curse Iur sunge.
Dup ce meI merse, deLe pesLe o IunLun. EI LIu c prIn
uceu pdure nu eru nIcI o IunLun. Nu Is pe Iru(I, s beu
up. CI Iuund suII(u, n(ep IunduI IunLuneI de muI muILe
orI, I deoduL ncepu u guIguI un sunge moIoruL I cu reu
duIoure. GuIguIu cu dInLr-o vuc.
AcesLeu eruu IeLeIe zmeouIceI, cure voIuu s oLrveusc
pe |uguIeu, IecIoruI mouIuI I uI mLueI.
Mergund eI mpreun, |uguIeu zIse Iru(IIor sI:
- u uILu(I-v, Iru(IIor, de vede(I ce esLe, c nu LIu ce m
dogoreLe.
- Ce s IIe! rspunser Iru(II uILundu-se, Iuc un norIor
rou, vIne dup noI cu vunLuI.
- AIu esLe zmeouIcu bLrun, mI, zIse eI. VIne dup
mIne. VoI mprLIu(I-v cure ncoLro I v duce(I ucus, cu
s nu v uIIu(I n cuIeu eI, ccI v Iuce mIcI IrumI.
Dup ce se despr(Ir, |uguIeu InLr nLr-o peLer s se
udposLeusc pun vu Lrece zmeouIcu. UrgIsILu de
zmeouIc, unde veneu, mre, veneu LurbuL de munIe, Lre-
cu cu IuIgeruI pe Iung peLer I upuc nuInLe, c nu
vedeu cu ocIII de cLrnIL ce eru.
|uguIeu nduL IeI dIn peLer, ncIec I pe IcI (I-e
drumu. O Iu Iu snLousu nupoI spre rsrIL I merse, I
merse, pun ujunse Iu curLeu unuI mpruL cure de
douzecI de unI Iucru un zId nuIL IourLe, ce cdeu nspre
purLeu moIeI zmeouIceI, nIcI eI, vezI nu uveu puce de
dunsu, I LocmuI uLuncI I IsprvIse.
Cum ujunsese ucoIo |uguIeu, spuse mpruLuIuI c
omoruse pe gInerII I pe IeLeIe zmeouIceI. ApoI I zIse s deu
porunc grubnIc Iu Lo(I IIerurII cu s-I Iuc nduL o
mcIuc de IIer mure cu cure s omoure I pe zmeouIcu
bLrun.
mpruLuI prIImI bucuros s Iuc |uguIeu orIce o LI eI
numuI s se scupe de bIesLemuLu de zmeouIc.
|uguIeu puse de Icu o guur n mIjIocuI zIduIuI ceL(II,
upoI poruncI I se uduse o grmud de buc(I de Iemne,
croru Ie deLe Ioc n mIjIocuI ceL(II; n uceI Ioc puse
mcIucu de IIer cu s urz s se Iuc roIe.
ZmeouIcu, dup ce uIerg nLr-o purLe I nLr-uILu I nu
gsI pe |uguIeu, mIroI eu c LrebuIe s IIe Iu mpruLuI ceI
cu zIduI mure. Se nLourse I s Le (II, purIeo! nLr-un suIIeL
ujunse, czund Iung zId de osLeneuI I umrcIune. ApoI
se scuI cum puLu I vru s sur pesLe zId. SrI, ns n sec.
Duc vzu c-I esLe pesLe puLIn( u srI pe dusupru zIduIuI,
se urc pun Iu guuru ce o Iucuse |uguIeu I ncepu u sorbI,
voInd s ngII( LoLuI ce eru n ceLuLe.
mpruLuI I oumenII dIn ceLuLe se preuu u II scrII pe
preLe, uLuL I nmrmurIse IrIcu. |uguIeu nu-I pIerdu
cumpLuI cI, cu mcIucu roIe cu IocuI I (IInd-o de coud,
merse Iu guur. Cund sorbI o duL zmeouIcu, Lruse mcIucu
urs LocmuI n InIm.
O duL rcnI zmeouIcu zIcund:
- M-uI muncuL IrIpL, |uguIeu! I murI pe Ioc.
mpruLuI, boIerII I IocuILorII uceIeI mpr(II
muI(umIr IuI Dumnezeu c I-u scpuL de zmeouIc, de
IeLeIe I de gInerII eI, ccI muILe reIe Ie Iceuu; Iur
munLuILoruIuI Ior I zIser: "|uguIeu vILeuzuI I n(eIepLuI".
Dup uceeu, mpruLuI rIdIc pe |uguIeu Iu mure cInsLe.
|uguIeu LrI ucoIo cuLvu LImp cu n sunuI m-sII. Dur
nILe zuvIsLIoI de boIerI bg n InImu mpruLuIuI IrIcu c
|uguIeu oduL, oduL ure s-I Iu (uru.
Cum uuzI uneIe cu ucesLeu, mpruLuI se gundeu ce
meLeug s Iuc cu s scupe de eI. n sIurIL uscuIL
pove(eIe ceIuI muI pIzmLre( dIn boIerII ceI bLrunI.
TrImIse I cIem pe |uguIeu. EI venI.
- |uguIeu vILeuzuI, zIse mpruLuI, SIuLuI mpr(IeI meIe
u gsIL cu cuIe s Le ducI Iu mpruLuI sLrIrIIor, n pe(IL, s-I
cerI IuLu penLru mIne.
- Ducu SIuLuI mpr(IeI u gsIL cu cuIe, eu sunL guLu s
m supuI, rspunse eI.
- ApoI pe cund IoLrLI zIuu pIecreI?
- Cund ur II dup mIne, I muIne.
I gLIr cr(IIe ce LrebuIu s Ie duc |uguIeu, I deLe bunI
I pornI, dup ce I Iu zIuu bun de Iu mpruL I boIerI,
Iur gIouLeIe I peLrecur pun uIur dIn ceLuLe I se uILur
dup dunsuI pun nu-I muI zrIr.
|uguIeu se duse muI nLuI de se nLuInI cu Iru(II IuI. e
spuse I Ior cum u omoruL pe zmeouIcu ceu bLrun, upoI Ie
Icu cunoscuL I Lreubu cu cure I-u nsrcInuL mpruLuI. e
deLe I Ior nI(eI bunI cu s-I duc prIn(IIor, upoI se
mbr(Iur I pIecur.
ru(II IuI |uguIeu ncepuse u se uILu Iu eI cum
cIIondoru. EI nu se puLeuu nvoI cum de |uguIeu s
ujung s Ie Iuc Ior ruIne. EI muI murI I s rmuIe muI
pe jos decuL eI, cu nILe bobIe(I.
Ducundu-se |uguIeu Iu Lreubu IuI, nLuInI n cuIe pe un
om cure sLrIgu c moure de Ioume. Se upropIe de dunsuI s
vuz ce IeI de om esLe uceIu. Cund, ce s vuz? un om cu
Lo(I oumenII umbIu dup upLe pIugurI ce uru I dIn gur
nu muI Lceu.
- Ce voInIc mure eLI Lu, omuIe, de mnuncI bruzd de
upLe pIugurI I LoL sLrIgI c morI de Ioume? I nLreb
|uguIeu cu p-un prIeLen.
- Eu nu sunL voInIc, rspunse IImunduI, cI voInIc esLe
|uguIeu, IecIoruI mouIuI -uI bubeI, cure u omoruL pe
zmeouIc, pe IeLeIe I pe gInerII eI.
- Eu sunL uceIu, I zIse |uguIeu.
-Ducu eLI Lu, Iu-m I pe mIne cu LIne, c pouLe (I-oI
prInde bIne Iu cevu.
I Iu I pIecur. Dup cuLevu zIIe de cILorIe, deLe pesLe
un uIL om, n guru cruIu curgeu upu de Iu nou IunLunI I
LoL sLrIgu c moure de seLe.
I nLreb I pe ucesLu cu I pe IImund. $I ducu cpL un
rspuns cure semnu cu uI IImunduIuI, I Iu I pe ucesLu
cu sIne, I pIec muI depurLe.
Se duse, se duse I Iur se muI duse. ur cund Iu s
Lreuc nILe mun(I, nLuInI un uIL om, cu dou pIeLre de
mour de pIcIoure, cure sreu dIn munLe n munLe I cund
Iugeu, IepureIe pe spInure neLezeu, I sLrIgu c n-ure Ioc un-
de s Iug.
|uguIeu I nLreb cu I pe ceIIuI(I, Iur omuI rspunse LoL
cu eI. I Iu I pe ucesLu I pornI nuInLe cu Dumnezeu.
n cuIeu Ior muI nLuInI un om cu o musLu( uIb I cu
uILu neugr, mbrcuL cu nou cojouce I sLrIgu c moure de
IrIg, deI eru pe Iu nmIezI I soureIe urdeu cu n Iunu IuI
cupLor.
Dup ce I nLreb I eI voI s meurg cu dunsuI, |uguIeu
I Iu I pe ucesLu, I nuInLe, LoL nuInLe I nupoI nu se uILu.
Merse ce muI merse I, cund Iu pe Iu umurgIL, nLuInI un
om cure se uILu n sus cu un urc n mun. |uguIeu I
nLreb:
- Du' ce IucI ucoIo, omuIe?
- Ce s Iuc, rspunseeI, Iucu un (un(ur u ujuns LocmuI Iu
vunLuI LurbuL I voI s-I dobor d-ucoIo cu sgeuLu meu.
- VoInIc LrebuIe s III, omuIe, I zIse |uguIeu, ducu Lu po(I
s vunezI un (un(ur pe cure noI nu-I vedem.
- Ce ure u Iuce! VoInIc esLe |uguIeu, IIuI mouIuI I uI
bubII, cure u omoruL pe zmeouIcu cu IeLeIe I cu gInerII eI cu
LoL, zIse omuI.
- Eu sunL, rspunse |uguIeu.
- Ducu eLI Lu, Iu-m I pe mIne cu LIne, c pouLe (I-oI
prInde bIne Iu cevu.
Dup ce muI merse ce merse, ujunse n nILe vI IourLe
Irumouse de unde se nLIndeu nILe mun(I mpodobI(I cu
copucI I cu o verdeu( cure desILu InImu, I ucoIo deLe
pesLe un om, cure nu LIu ce LoL bombneu eI dIn gur I
cund umenIn(u cu LoIuguI ce (Ineu n mun, pe duL se Iceu
cuLe o suL de psreIe.
ApoI ducu I nLreb |uguIeu cu ce vILejII Iuce eI mInunIIe
usLeu, eI rspunse c |uguIeu esLe vILeuz cure u IcuL uLuLeu
I uLuLeu voInIcII.
AIIund omuI c vorbeu cu |uguIeu, s-u IuuL I eI dup
dunsuI, cu I ceIIuI(I.
$I merse cu Lo(II, merse, merse cu cuvunLuI dIn povesLe
ce d-ucI nuInLe se gLeLe, I pe unde ujungeu nLrebu de
mpruLuI sLrIrIIor. Pe Iu ceLLI I suLe, pe unde muneuu eI
noupLeu, Lo(I I conceuu I I gzduIuu cund uuzeuu de
numeIe IuI |uguIeu.
ur cund Iu nLr-un u dIn dImIne(I, zrIr LurnurIIe
ceL(II unde IocuIu mpruLuI sLrIrIIor. nLInser pIcIoruI Iu
drum I cund eru nde seur, ujunser I eI Iu por(IIe ceL(II.
A douu zI se scuIur, pe ocII mI se spIur, se mbrcur,
se scuLurur I pe DomnuI Iudur, c Ie-u ujuLuL de uu
ujuns vII, nevLmu(I.
Spuse |uguIeu LovurIIor sI penLru ce u venIL, Iur eI
rspunser c duc mpruLuI nu vu voI s-I deu IuLu de
bun voIe, upoI o vor Iuu-o eI cu nepus n mus, c dour
nu sunL eI de IIorIIe mruIuI cu |uguIeu vILeuzuI.
Dup ce u duL mpruLuIuI cr(IIe ce udusese |uguIeu,
uceI mpruL I zIse:
- SunL guLu u-(I du IuLu, ducu mI veI svurI cu bIne
sIujbeIe cu cure um s Le nsrcInez; Iur de nu, unde (I
sLuu pIcIoureIe (I vu sLu I cupuI. AceusLu s o LII. (I duu
soroc pun muIne s Le gundeLI, ducu Le ncume(I orI bu.
- M ncumL, IumInuLe mpruLe, I rspunse |uguIeu.
PorunceLe.
- Pun muIne dImIneu( s-mI mnuncI nou cupLoure
de puIne, I poruncI mpruLuI.
- S se puIe Iu cuIe coucereu Ior cuL muI curund, rspunse
|uguIeu.
HoLrur cund s vIe s nceup u muncu. Se puser I
puznIcI cure s Iu umInLe.
Pe seur venIr cu Lo(II. ApoI uILundu-se Iu ImunduI,
|uguIeu I zIse:
- S Le vedem, nene ImunduIe.
- us' pe mIne, rspunse ucesLu. uu(I-v cuLe o puIne, cu
s uve(I I voI cevu gusLrIc.
$I ncepund u uruncu cuLe zece puInI n gur I u Ie
ngII(I, sIurI cupLoureIe pun Iu mIezuI nop(II. Purc ur-
uncu dup spuLe. MuI udun I codrIceII ce muI rmseser
de Iu LovurI, I ngII(I I pe uceLIu I ncepu u sLrIgu:
- Mor de Ioume! mor de Ioume!
SLrejurII, cure rmuser cu nILe bosLromengIerI,
uILundu-se cum pIereuu puInIIe, se duser de spuse
mpruLuIuI despre ceIe nLumpIuLe.
Se mInun I mpruLuI. ApoI zIse s-I uduc nou bu(I
de vIn I poruncI IuI |uguIeu s Ie beu pun n zIu.
|uguIeu zIse SeLosuIuI:
- Pe dunseIe, nene SeLos.
- NumuI uLuL? nLreb eI.
Truse cepurIIe Iu cuLevu bu(I doduL, I pe LouLe Ie
ngII(eu de preu c InLr vInuI n pmunL.
Dup ce Ie IsprvI, ncepu I eI u sLrIgu:
- Mor de seLe! mor de seLe!
mpruLuI ncepu u se ngrIjuru cund I spuser sLrejurII
ceIe ce se nLumpIur I ncepu u ncIzI cupLoruI ceI mure
cu nou cur de Iemne.
Dund porunc IuI |uguIeu u InLru n cupLor, eI se uIL Iu
rIgurosuI I-I zIse:
- A venIL I vremeu Lu, nene MusL(Io.
- Cum o s v puI s Iuce(I nI(eIe cuIe, cIn(nIndu-v
dIn(II! rspunse eI.
$I n udevr, cum ujunse Iu cupLor, cureIe eru rou cu
puru IocuIuI, puse munu pe musLu(u IuI ceu uIb, smuIse
cuLevu IIre dInLr-nsu I Ie urunc n cupLor. DeoduL Iu
guru cupLoruIuI se Icu brum. ApoI InLrur n cupLor Lo(I
megIuII IuI |uguIeu cu dunsuI mpreun I ncepur u
sLrIgu c Ie deger.
Cund venI mpruLuI I vzu, se Iu de gundurI cu
|uguIeu sLu nzdrvunu.
$I cerund eI, mpruLuI poruncI de muI uduse nou cur
de Iemne, Ie deLe Ioc, dur purc urdeu pe gIeu(.
mpruLuI uceIu uveu o pu(Irc de IuL sIujILoure, cure se
Iuu n goun cu ogurII.
PoruncI IuI |uguIeu s LrmI( I eI pe cInevu dIn uI sI
cu mpreun cu IuLu s se duc Iu unLunu eIeIor, s uduc
cuLe dou urcIoure de up. Ducu omuI su vu venI nuInLe,
I vu du pe IIe-su; Iur duc sIujILoureu IuI vu venI muI-
nuInLe, s LIe c pe Lo(I megIuII IuI I pune n (eup I pe
dunsuI nLr-unu muI sus decuL pe Lo(I.
|uguIeu prIImI. ApoI uILundu-se Iu so(uI su ceI cu
pIeLreIe de mour de pIcIoure, I zIse:
- Ce zIcI Lu, verIcune, umIIm noI IuLu, orI ne odIInIm n
vurIuI (epeIor?
- S cercm I noI, pouLe c vom Isu IrIgrIIe uIeu pe
seumu mpruLuIuI.
OmuI cu pIeLreIe de pIcIoure I IuLu IugLoure pornIr
mpreun, IIecure cu cuLe dou urcIoure, I uIde, uIde, de
vorb, ujunser Iu unLunu eIeIor.
AcI, IuLu umbI cu mecIerII. $I cum eru I cum nurIIe,
mugIIsI pe omuI cu pIeLreIe de pIcIoure I I ndupIec s se
puIe cu cupuI n pouIu eI, pun s-or muI odIInI nI(eI, I s-I
cuuLe n cup. ToL cuLundu-I n cup, eI udormI. uLu cum I
vzu c udormI bIne, Iu o cp(un de cuI uscuL ce eru
ucoIo uILureu, I puse cupuI bInIor pe dunsu, I vrs
urcIoureIe IuI, Iu p-uIe eI I o pIec Iu snLousu. NIcI dru-
muI eI, nIcI pIcIoureIe eI.
|uguIeu cu uI sI sLu pe o mgur I se uILu nspre IocuI
de unde LrebuIuu s vIe ceI LrImII s uduc up. Cund,
vede pe IuL. Unde veneu, mre, veneu cu vunLuI. OmuI nu
se vedeu, nu se uuzeu. ALuncI zIse sgeLLoruIuI ceIuI
dIbucI:
- u Le uIL, IurLuLe, de vezI ce Iuce megIuuI nosLru.
- Dourme cu sIorILeIe, rspunse ucesLu, cu cupuI pe o
cp(un de cuI morL I uscuL.
Unde nLInde urcuI, ddu drumuI sge(II, I Lrunc! drepL
n cp(unu de cuI IovI, de srI cuL coIo de sub cupuI omu-
IuI. AcesLu oduL srI n sus, I Iu pe IuL de unde nu e.
UmpIu urcIoureIe numuIdecuL. ApoI cu gunduI pornI
srInd cuLe zece conuce doduL; ujunse pe IuL LocmuI Iu
pourLu puIuLuIuI I, Lrecund pe Iung dunsu, I spurse I
urcIoureIe cu pIeLreIe de Iu pIcIoureIe IuI.
Cund duse urcIoureIe sus Iu mpruLuI, ucesLu nLreb:
- Dur IuLu unde u rmus?
- VIne pe urm, I rspunse |uguIeu.
Ajungund I IuLu I mergund I dunsu Iu mpruLuI I
spuse LouL IrILenIu.
mpruLuI LouL noupLeu n-u puLuL s dourm,
IrmunLundu-se de gundurI. A douu zI, unuI dIn sIeLnIcI,
cure LIu psuI mpruLuIuI, venI I-I spuse ce s muI zIc
IuI |uguIeu s muI Iuc. PIcu mpruLuIuI sIuLuI I,
cIemundu-I, I zIse:
- |uguIeo, mI-uI IcuL LoL ce (I-um poruncIL, nc o sIujb
muI cer de Iu LIne I upoI puce.
- PorunceLe muI degrub, mpruLe, ccI pouLe s se su-
pere mpruLuI ce m-u LrImIs de uLuLu zbuv, I uceusLu n-
u voI-o nIcI n rupLuI cupuIuI.
- S-mI IucI s nusc nLr-o noupLe o de IemeI sLerpe!
- Ce muI Lreub! zIse |uguIeu. S se uduc numuIdecuL Iu
Iu(u IocuIuI.
PoruncI mpruLuI de uduse cIncIzecI de IemeI I Ie-u
bguL pe IIecure n cuLe o cmur. |uguIeu rIdIc ocIII cLre
vrjILor I zIse:
- AruL, nv(uLuIe, ce pouLe LoIuguI Lu ceI pIIn de vrjI.
- PuLeu mpruLuI s deu poruncI muI greIe de IcuL;
uceusLu esLe jucrIe, rspunse eI.
$I InLrund n cumrIIe IemeIIor, bombonI Iu IIecure cuLe
cevu dIn gur, I pe IIecure Ie IovI uor cu LoIuguI pe spIn-
ure, upoI IeI. Unu dup uILu eIe nscur pun dImIneu(.
Cund venI mpruLuI u douu zI I uuzI orcILuI copIIIor
de-I mpuIuse urecIIIe, se Iu cu muInIIe de pr I pIec
nduL. Cund s pueusc pruguI por(II de Iu ucesLe cuse, cu
s se duc Iu puIuLuI IuI, vrjILoruI I uLInse I pe dunsuI cu
LoIuguI, I nduL se pomenI cu cu(Ivu bobocI de ru(
mcInd dup dunsuI.
Ruser I mprLeusu I sIeLnIcII cund vzur pe
mpruLuI cu bobocII dup dunsuI.
ur eI se spImunL de pozneIe ce Icuse |uguIeu I,
nemuIcuLezund s-I muI deu vreo porunc, oLr s-I deu
IuLu.
Dup ce se pregLIr LoL ce LrebuIu de drum, |uguIeu Iu
pe IuLu mpruLuIuI I pornI, peLrecundu-I mpruLuI cu
LouL sIIu IuI, cu LrumbI(e I cu bucIume, cu Lobe I cu surIe
pun uIur dIn ceLuLe.
$I Iuundu-I zIuu bun de Iu mpruLuI, |uguIeu I cL
de drum, Isund pe IIecure dIn megIuII sI pe Iu IocurIIe de
pe unde I Iuuse.
Mergund eI, bg de seum c IuLu mpruLuIuI sLrIrIIor
eru LrIsL. ur duc o nLreb cure s IIe prIcInu de sL
LrIsL, eu I rspunse:
- SunL n sLure s-mI Iuc seum sIngur, ducu voI cdeu
n munu mpruLuIuI ceIuI ce Le-u LrImIs pe LIne, I nu m-I
Iuu Lu.
I pIcu IuI |uguIeu vorbeIe usLeu I I merser LocmuI Iu
InIm. N-uveu ns ce Iuce. TrebuIu s se (Ie de cuvunLuI ce
duse ceIuI ce I-u LrImIs.
Pe drum vzu un vuILur. |uguIeu Lruse o sgeuL dIn
LoIb, o uez Iu urc I I Iu Iu ocII. VuILuruI I zIse:
- Nu du, |uguIeu vILeuzu, c muIL bIne (I-oI prInde cund
veI II n nevoIe I Le veI gundI Iu mIne.
|uguIeu I Is I pIec nuInLe. Ajungund nLr-o pdure
mure I nnopLund, u mus ucoIo. cu un Ioc mure I se
puse u se odIInI. Cund IuLu, doduL, sLrIg sperIuL:
- UrsuI!
|uguIeu, de unde edeu I ncepuse u u(IpI Iung Ioc, o
duL srI drepL n sus, puse munu pe urc I pe puIo; cum
vzu ursuI, I Iu Iu cLure cu o sgeuL. UrsuI ns sLLu
IocuIuI I ncepu u sLrIgu:
- Nu m omor, |uguIeu vILeuzuI, cI muI bIne scouLe-mI
sLeupuI ce mI-u InLruL n Iub, c muIL bIne (I-oI prInde I
eu cund veI II vroduL n nevoIe I Le veI gundI Iu mIne.
|uguIeu se oprI, Iur dup ce venI ursuI Iu dunsuI, se
cznI pun ce I scouse sLeupuI, upoI I Ieg Iu bub I ursuI
pIec mormInd de unde u venIL.
A douu zI, pornInd dIs-de-dImIneu(, u mers LouL zIuu.
Cund eru ns pe Iu scpLuLuI soureIuI, ujunse I eI Iu
mpruLuI ce-I LrImIsese. Cum ujunse, I nI(I pe IuLu
mpruLuIuI sLrIrIIor.
mpruLuI, cum vzu pe |uguIeu, InLr n grozIIe mor(II.
EI I credeu pIerIL.
ApoI prIImI cu mure cInsLe pe IuL I-I pregLI penLru
dormIL cmuru unde dormeu m-su. uI |uguIeu I deLe I
Iu o cmur n puIuLurIIe mprLeLI. ApoI spuse
mpruLuIuI LoL ce p(I pun ce I uduse IuLu.
PesLe noupLe, mpruLuI (Inu sIuL. EI zIse sIeLnIcIIor sI:
- Ce socoLI(I, boIerI dumneuvousLr, s Iucem cu |uguIeu
sLu? EI ne-u scpuL de neugu-reuuu uIu de zmeouIc I de
uI sI. Acum nu cure cumvu s-I vIe poIL s I domneusc?
$I uLuncI, ce ne Iucem noI? O s se verse sunge pesLe sunge
I cund, n ceIe de pe urm, LoL eI, pure-mI-se, o s
bIruIusc.
- Nu Le Leme, mpruLe, zIse sIeLnIcuI ceI pIzmLre(, ne
cur(m noI de eI, numuI s porunceLI cuIvu s-I
oLrveusc, orI s-I puIe bIne.
- Ce sLuI dumneuLu de vorbeLI? zIse uIL sIeLnIc; cu oLruv
se rspILeLe ceI ce u IcuL uLuLeu sIujbe I ne-u scpuL de
nevoIu ce eru pe cupuI nosLru?
- AI drepLuLe, rspunse un uI LreIIeu sIeLnIc; eu duu cu
prereu c cInsLe mprLeusc s se deu IuI |uguIeu I s
se ueze n LrebIIe mpr(IeI ceIe muI nuILe, s se rdIce Iu
runguI de boIer dIn doIsprezece.
MuI zIser unII unu, uI(II uILu, dur nIcIcum nu se
n(eIegeuu, dIn prIcInu pIzmLre(uIuI de boIer.
- Eu socoLesc, rspunse mpruLuI LIndu-Ie cuvunLuI, c
ur II cu drepLuI cu eI s Iu de nevusL pe IuLu mpruLuIuI
sLrIrIIor ce o uduse ucum; ccI eI I-u pus vIu(u n prImejdIe
de u udus-o. DeI mI pIuce preu muIL de mI se scurg ocIII
dup o uu buc(Ic gIngu, dur m IIpsesc de un uu
odor I-I Ius pe seum cuI mI I-u udus. ApoI, dup ce I voI
druI mprLeLe penLru sIujbeIe ce u IcuL mIe I IocuILor-
IIor mpr(IeI meIe, s-I poILesc u se duce Iu (uru IuI. AsLIeI
puLem scuLI pe bIuL srcIme de vrsureu de sunge, ccI
nu crez eu cu un vILeuz cu dunsuI s se cerce u se uLInge de
drepLurIIe meIe rmuse de Iu moI, de Iu sLrmoI. NumuI
s nLrebm I pe IuL, ducu vreu s-I Iu de brbuL.
- n(eIep(eLe uI grIL, mpruLe, rspunser ceu muI
mure purLe dIn sIeLnIcI, I judecuLu mrIeI LuIe vu II pIcuL
I IuI Dumnezeu.
A douu zI, mpruLuI cIem pe |uguIeu I pe IuLu de
mpruL n dIvunuI ceI mure, I Ie spuse ce u gsIL cu cuIe
SIuLuI mprLesc.
uLu mpruLuIuI rspunse:
- S-(I deu Dumnezeu unI muI(I, mpruLe, I s
domneLI cu puce. Au mI se pure I mIe u II dup drepLuLe.
Eu nsmI eru s (I-o spuI, ducu n-uI II voIL s cunoLI. Cund
o mpr(Ie ure purLe de un sLpunILor uu de drepL I
neprLInILor, IerIce de noroudeIe dIn mpr(Iu uceeu.
- VzuI I eu, mpruLe, o judecuL dreupL n vIu(u meu,
zIse I |uguIeu. $I IIIndc Lu mI duI IerIcIreu, bru(uI meu
esLe ncIInuL mpr(IeI LuIe. Cund vu cdeu vro pucosLe pe
cupuI noroduIuI Lu, gundeLe-Le c esLe pe Iume un
|uguIeu cure vu II guLu u-I vrsu sungeIe penLru LIne I
penLru (uru Lu.
ApoI |uguIeu, dup ce prIImI I dururI mprLeLI, pesLe
cuLevu zIIe pornI cu IogodnIcu IuI, gunduI IIIndu-I s
meurg u-I muI vedeu prIn(II. $I nLr-ucoIo I pornI.
Cund u pIecuL |uguIeu de Iu curLeu mprLeusc,
mpruLuI cu uI IuI I-u peLrecuL cu cInsLe mprLeusc
pun Iu IoLur. $I despr(Indu-se, I Iuur zIuu bun unII de
Iu uI(II.
uLu I |uguIeu purc zburu, Iur nu mergeu, de bucurIe
c Ie mpIInIse Dumnezeu dorIn(u. $I mergund, ujunser Iu
IocuI de nLuInIre cu Iru(II sI, pe cund soureIe eru n crucI.
Cund vzur Iru(II pe |uguIeu cu o IogodnIc muI
Irumous decuL IIorIIe I muI uIb decuL spumu IupLeIuI, I
puser gund ru. Pun u nu se cuIcu, eI se IurIur de
|uguIeu, se dur muI cuL coIeu I ncepur u pInuI, cum s
Iuc s se scupe de eI.
- NoI ucum o s IIm de rus n suL, pe Iung IruLeIe nosLru,
zIse ceI mIjIocIu.
- S rpunem pe |uguIeu, zIse IruLeIe ceI muI mure. Tu
s-I IeI cuIuI I eu nevusLu.
Cum pInuIr, uu I Icur.
PesLe noupLe se scuIur I cu o mun Lremurund LuIe pe
|uguIeu, I Iu IuLu I cuIuI I o rup d-u Iugu; I IugI, I IugI,
pun ce, cund se crepu de zIu, eru uproupe de suLuI Ior.
uLu unde se puse pe un pIuns de nu o puLur munguIu
cu nIcI un cIIp.
- NoI sunLem n(eIeI, I zIser Iru(II. S LII c Le omorum
I pe LIne, ducu ne veI spune c noI um ucIs pe |uguIeu.
Ajunser Iu prIn(II Ior.
Cund uuzIr prIn(II IuI |uguIeu c u IosL ucIs nLr-o
bLuIe cu nILe zmeI, dup cum I spuser Iru(II, pIungeuu I
IemneIe I pIeLreIe de mIIu Ior. Nu puLeuu eI Iuce s II se
usuce IucrmIIe de Iu ocII, Iereusc Dumnezeu. $I se
LunguIuu I se boceuu, de nu se muI puLeuu usLumpru.
uLu pIungeu I eu, bIeL, nIunduL, ccI nu cuLezu s deu
gruI dIn guru eI.
|uguIeu scpuse cu o scunLeIe de vIu(, ccI Iru(II nu-I
omoruse de LoL. Cund u IosL duL eI cu subIu, Ie-u LremuruL
munu de IrIc I nu I-u reLezuL cupuI. EI, vIIndu-I nI(eI n
sIm(IrI, I nepuLundu-se scuIu, u ncepuL u geme de durere
I urgIe, muI cu seum cund vzu c nu eru Iung dunsuI
nIcI IuLu, nIcI cuIuI.
$I gundIndu-se Iu LrILeu IuI I Iu bIuLu IuL penLru cure
nu LIu ce o s pu( I eu dIn munu Iru(IIor IuI, I uduse
umInLe de vuILur I de urs.
Nu Lrecu muIL I se pomenI cu vuILuruI Iu cupuI IuI. $I pe
cund I spuneu ce p(I, oduL se uuzI prIn pdure gIusuI ur-
suIuI: mor! mor! mor!
Veneu, nene, ursuI, de duduIu pdureu, Lrosneu
uscLurIIe pe unde cIcu I rpIu rumurIIe pe unde Lreceu.
VuILuruI cuL p-ucI eru s-o Iu Iu snLousu, dur ducu vzu
c I ursuI vIne n ujuLoruI IuI |uguIeu, se Is dIn zbor
IurI Iung dunsuI.
AbIu muI puLu |uguIeu s spun I ursuIuI ce p(I. ApoI
cu gruI sLIns ceru nI(Ic up. VuILuruI se repezI Iu IunLun
I-I uduse up n gu. Pun uLuncI zIse ursuIuI s-I pIpIe
runeIe, IIIndc eI nu e curnIc, I s-I ueze LouLe oscIoureIe
Iu IocuI Ior, de vor II zdrobILe.
Cum I uduse up, |uguIeu bu. UrsuI zIse vuILuruIuI:
- Ce vom Iuce ucum I noI penLru bIneIcLoruI nosLru,
cu s nu-I Ism s mour?
- S-mI cuu(I dou cILureIe, rspunse vuILuruI, s mI Ie
IegI de pIcIoure, I m voI duce cu gunduI s uduc IeucurI
penLru |uguIeu de Iu upu ordunuIuI, unde sunL dou
IunLunI cu up vIe I up mourL, ccI I eI ne-u IcuL uLuLu
bIne.
CuL ursuI cILureIeIe, Ie Ieg de pIcIoureIe vuILuruIuI I
ucesLu zbur cu vunLuI nspre upu ordunuIuI I se nLourse
cu gunduI.
UrsuI nu se mIc de Iu cupuI IuI |uguIeu.
Cum venI vuILuruI, Lurn ursuI up mourL pesLe LouLe
runeIe I se ncIeg curneu, Lurn upoI de dou, LreI orI,
up vIe I se vIndec |uguIeu de LouLe meLeIneIe, rmuInd
cum I-u IcuL m-su, snLos I nLreg.
Vzundu-se |uguIeu voInIc cu I muI-nuInLe, muI(umI
vuILuruIuI I ursuIuI, upoI Ie zIse:
- Eu vz c m-u(I IubIL muI muIL decuL Iru(II meI. Nu muI
um nImIc pe Iume ucum. De uzI ncoIo voI LrI cu voI cu
nILe Iru(I.
- PrIImIm bucuroI, rspunse vuILuruI. Dur cum veI
puLeu LrI depurLe de IubILu Lu I de oImuIeunuI Lu?
- Ducu nu esLe cu puLIn(, muI zIse |uguIeu, s...
- S-(I LuI cuvunLuI cu mIere, rspunse ursuI; dur Lre-
buIe s IIe cu puLIn(. VuILuruI se vu duce cu LuIeLur, s
uIIe ce esLe pe Iu Iru(II LI. Eu voI edeu cu LIne I, cund vu II
vreme cu prIIej, veI merge s-(I IeI so(Iu I, de voIeLI, vom
concenI I pe Iru(II LI.
- Bune sunL pove(eIe usLeu, uduuse |uguIeu.
Se duse vuILuruI, uII LouLe nLumpIrIIe I se nLourse de
spuse IuI |uguIeu cu s Iuc ce o Iuce muI curund, ccI pe
IuL o sIIesc Lo(I cu LoLuI s Iu de brbuL pe unuI dIn Iru(I, cu
gund c |uguIeu esLe morL.
Cum uuzI |uguIeu, pornI cu LovurII IuI, vuILuruI I ur-
suI, I pesLe cuLevu zIIe ujunser uproupe de cusu Ior.
ALepLur pun nser I se duser pe-nLunerec1 n curLe.
nLrund n curLe, ursuI ncepu s mormIe. ru(II IeIr
uIur sperIu(I I se Iu dup urs, ursuI coLI I se nLourse
Iung |uguIeu.
nLre ucesLeu, IuLu I Iu urmeIe de unde Ie pusese Iru(II I
nLumpIn pe |uguIeu cu eIe. ur vuILuruI se repezI Iu
cour, unde eru cuIuI IuI |uguIeu cure LoL nIcIezu, I dezIeg
cpsLruI cu cIocuI, I eI venI Iung sLpunu-su.
UrsuI I vuILuruI I Iuur zIuu bun dup ce-I vzur
nurmuL I pIecur zIcundu-I s se pzeusc u nu cdeu n
cupcun.
Dup pIecureu Ior, |uguIeu InLr n cus, Iu prIn(I. EI
nu-I muI cunoLeuu. Dur IuLu, cu IucrmIIe urouIe pe
obruz, Ie povesLI udevruLu IsLorIe u omorureI IuI |uguIeu.
ru(II IuI |uguIeu udunuse pe Lo(I megIuII, zIcund c u
InLruL ursuI n suL. Cund venIr I vzur pe |uguIeu,
rmuser cu bLu(I de Dumnezeu.
CuIuI IuI |uguIeu srI I-I omor pe umundoI cu pI-
cIoureIe, upoI venI Iung sLpunuI IuI ceI udevruL, IcrIm
I I IInse muInIIe.
Cund uuzIr megIuII IupLeIe ceIe procIeLe uIe Iru(IIor IuI,
zIser c urgIu IuI Dumnezeu u czuL pesLe dunII,
omorundu-I cuIuI.
TocmuI IsLorIseu prIn(IIor IuI LoL ce p(Ise n prIbegIu
IuI |uguIeu, cund deoduL se uuzI un zgomoL n curLe.
eIr s vuz ce esLe. Ce gundI(I c mI-uu vzuL?
O ceuL de osLuI. CpeLenIu osLuIIor descIec, se
upropIe I-I ddu nILe cr(I mprLeLI.
mpruLuI sLrIrIIor murIse. AceusL curLe ce-I uduse eru
udIuLu mpruLuIuI. CcI boInuv IIInd pe puLuI mor(II, I-u
IosL nLrebuL sIeLnIcII I gIouLeIe pe cIne Ius mpruL, pen-
Lru c n-uveu uI(I copII.
mpruLuI Ie-u IosL rspuns c muI vrednIc nu cunouLe
pe nImenI decuL pe |ugu- Ieu. ALuncI s-u scrIs udIuLu, s-u
IscIIL de mpruL I de LouL obLeu.
A douu zI, |uguIeu u pornIL Iu mpr(Iu IuI cu so(Iu I
prIn(II sI. Cum ujunse ucoIo, venI LIre c esLe uIes de
mpruL I Iu ceLuLeu ce o scpuse dIn urgIu zmeouIceI, u
IeLeIor I u gInerIIor eI. PusmILe murIse I mpruLuI d-
ucoIo I nIcI eI n-uveu urmuI.
ApoI |uguIeu, unInd umundou mpr(IIIe, se cunun
cu IuLu, IubILu IuI, I Icu o nunL de se duse vesLeu pesLe
LoL pmunLuI I rmuse de povesLIL Iu urmuII urmuIIor
Ior.
$I domnIr pun ce Dumnezeu voI cu eI. ur eu:
ncclecci pe un lemn,
Lc bine sc tc ndemn,
ncclecci pe un coco
Sc tc spui lc mo pe ro.
. Voinicol cel co curteu in mn
nscot
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL o bub I un uncIIu. EI pun Iu vreme de
bLrune(e nu uvur nIcI un copII. Ce nu Icur? Ce nu
dreser? $I cu s uIb I eI mcur o mIur( de copII, nIcI cuL.
Bu merser pe Iu descunLLoure, bu pe Iu meLerI vrjILorI,
bu pe Iu cILILorI de sLeIe I cu s rmuIe bubu greu, nIcI gund
n-uveu.
AjunI Iu vreme de bLrune(e, ncepur u se ngrIjuru.
- Ce ne Iucem noI, bubo, zIse nLr-o zI uncIIuuI, de vom
ujunge nIscuIvu zIIe de nepuLIn( orI de nevoIe? Tu LII c
um IcuL LoL ce mI-u sLuL prIn puLIn(, I cu s ne deu Dum-
nezeu I nou un copIIu, cure s IIe LoIuguI bLrune(eIor
nousLre, nu s-u nduruL.
- De! uncIIu, cIne e de vIn? Tu LII c um umbIuL I
crucI I curmezI pe Iu meLerese, pe Iu vrucI, um IcuL LoL
ce m-uu nv(uL unII I uI(II, I cu s uvem I noI o
munguIere penLru purduInIceIe de bLrune(e, c greIe muI
sunL! u IosL pesLe pouLe.
- u, s upucm noI doI n dou pr(I, s ne ducem unde
ne-o IumInu Dumnezeu, ccI LoL degeubu sLm noI Iu un Ioc
umundoI, dou nevoI.
- S ne desp(Im uncIIu, duc Lu uu gseLI de cuvIIn(.
Dur bIne, cIne s ne ncIIz ocIII n ceusuI ceI de pe
urm?
- C bIne zIcI Lu, bubo; sLI dur; Iu s IeI Lu busmuuu
meu cure um uvuL-o n zIuu de cununIe I eu LerguruI ceI
vrg(eI ce mI-uI udus de zesLre. n LouLe zIIeIe s ne uILm
Iu dunseIe; I cund vom vedeu pe eIe cuLe LreI pIcLurI de
sunge, s ne nLourcem ucus. AcesLu s IIe semnuI c
mourLeu s-u upropIuL de unuI dIn noI.
- Au s Iucem uncIIu.
Cum zIser I Icur. Se gLIr de drum, I Iuur IIecure
desgu(u d-u umerI, n cure bubu puse pe Iund busmuuu
brbuLuIuI eI, Iur uncIIuuI LerguruI ceI vrg(eI uI
nevesLe-seI, I upucur unuI spre rsrIL, Iur uILuI spre
upus.
Nou zIIe I nou nop(I se duser, se duser, I Iur se
duser. nLrebur I pe bun I pe ru, pe mure I pe mIc ce
ur Iuce eI cu s pouL uveu un copII. Ceeu ce Ie spuser s
Iuc eI rspunser c uu LoL IcuL, dur n deerL. EI cuLuu
s Ie spuIe cInevu uILcevu, ce nu LIuu eI, dur nu-I gsIr
omuI.
A zeceu zI scuIundu-se uncIIuuI, IeI uIur s se speIe,
cu s porneusc Iu drum muI depurLe. Cund Iu LerguruI s
se Leurg pe ocII, ce s vuz? TreI pIcLurI de sunge pe
dunsuI.
EI I zIse: "TrebuIe s m nLorc ucus, ccI Dumnezeu
LIe ce vu II p(IL bubu meu."
nLInse uncIIuuI Iu drum. Nu muI cuLu nIcI de
muncure, nIcI de odIIn, I se nLourse ucus cum pIecuse.
- Ce (I s-u nLumpIuL, bubo? zIse eI, cum I vzu
jumLuLeu.
- Ce s mI se nLumpIe, uncIIu? uc eu mI cuLum de
cuIe I nLrebum n dreupLu I n sLungu, rugundu-m de
Lo(I s m nve(e cevu cu s puLem uveu un copII. Dur
nLrebrIIe I rugmIn(IIe meIe Ie Iceum n sec, ccI mI
rceum guru de surdu.
$I LoL mergund nuInLe, um ujuns nLr-o pdure mure,
mure, Ir seumn, I m-um rLcIL prIn bungeLuI uceIeI
pdurI, de nu muI LIum pe unde s Ies Iu oumenI.
Cund, o duL vz nuInLeu meu un mo, IIeo de bLrun,
uILuL de mourLe I de Dumnezeu. Eu I spuI dup ce umbIu
I cum m-um rLcIL. MouI, ncrcuL de zIIe cum eru, se
pune jos, sL de vorb cu mIne I, cu un gruI bIujIn, mI
urL drumuI pe unde s Ies ucus, I mI zIce s m nLorc,
ccI ruvnu nousLr u uscuILuL-o Dumnezeu.
- $I sLu u IosL semnuI de pe LerguruI meu?
- Se vede c usLu.
ALuncI I eI se IoLrur cu s nu se muI despur( I s
rmuIe s-I mnunce umuruI mpreun.
Nu Lrecu muIL dup usLu, I bubu spuse uncIIuuIuI c se
sImLe ngreouL.
AoIeo! Unde eru Dumnezeu s vuz bucurIu uncIIuuIuI
cund uuzI d-o usemeneu vesLe bun!
UmbIu de coIo pun coIo de bucurIe I nu muI LIu pe ce
s puIe munu I ce s Iuc.
$I uu Lrecur zIIeIe unu dup uILu pun Iu nou IunI,
cund bubu, cu ujuLoruI MuIcII DomnuIuI, nscu un doIoIun
de copII, de drguIe(, I cu o curLe n mun.
A LreIu seur cund venIr ursILoureIe, se nLumpI cu
uncIIuuI s IIe deLepL. Pe dunsuI, vezI, nu-I muI prIndeu
somnuI de bucurIe, I de LreI zIIe nu-I muI duse ocIII n
gene, LoL umbIund pe Iung bub cu s-o ngrIjeusc I s-o
cuuLe Iu bouI. D-uIu I cund venIr ursILoureIe, eI nu
dormeu, cI sLu sLurcIL nLr-un coI(, cu I cund ur II IosL MuL-
rucucu, soru doumneI.
Cund ncepur ursILoureIe s urseusc, eI se Icu numuI
urecII I uuzI LoL.
Ceu muI mure dIn ursILoure zIse:
- AcesL copII ure s IIe un L-rumos, I ure s ujung
boguL.
Ceu mIjIocIe zIse:
- Pe ucesL copII, cund vu II eI de doIsprezece unI, ure s-I
rpeusc duIurIIe reIe.
Ceu mIc zIse:
- Ducu vu scpu de duIurIIe reIe, ucesL copII ure s
ujung mpruL.
ALuLu I LrebuI uncIIuuIuI s uuz, cu s-I deu un cu(IL
uscu(IL prIn InIm. EI, vezI, nu se mpcu cu ceeu ce zIsese
ursILoureu d-u douu. O grIje mure I coprInse I, de pe ucum
cIIur, ncepu u pInuI cum s Iuc s-I scupe copIIuuI de
un usemeneu ru.
Pun unu, uILu, copIIuI creLeu, uscuILu pe prIn(I I
curLeu cu cure se nscuse dIn muInI n-o Isu. CeLeu, ceLeu
mereu pe dunsu I nv(u, de se mIru LouL Iumeu de sIIIn(u
I nv(Luru dunsuIuI.
Cund se Icu cu de nou unI, LIu cuLe n Iun I n soure.
EI nsuI ujunsese s IIe o curLe, I Lo(I megIuII veneuu Iu
dunsuI I-I nLrebuu despre psurIIe Ior.
UncIIuuI se bucuru, nu se bucuru de IIuI su, dur bubu
LIu c nu muI puLeu de bucurIe, vzundu-I I Irumos, I cu
uLuLu procopseuI nLr-nsuI. UncIIuuI, vezI, eru cu cuIuI Iu
InIm; LIu eI ce LIu, dur Iu nImenI nu spuneu.
BIuLuI de ce creLeu, d-uIu se Iceu muI Irumos I muI
nv(uL. ToL suLuI I cInsLeu I I uscuILu cu pe cIne LIe cIne;
Iur uncIIuuI, de ce Lreceu LImpuI, d-uIu se nLrIsLu.
Cund eru uproupe de u mpIInI bIuLuI doIsprezece unI,
nu muI puLu uncIIuuI s (Ie, LrebuI s rsuIIe. EI gsI de
cuvIIn( s spuIe I uIor sI ceeu ce eru s se nLumpIe IIuIuI
Ior. $I usLIeI, nLr-o seur, cund sLuu cu Lo(II Iu Ioc I
povesLeuu I verzI I uscuLe, cu s Ie Lreuc LImpuI,
uncIIuuI se upuc de spuse LoL ce uuzIse de Iu ursILoure.
P-ucI, p-ucI eru s mour bubu, mumu bIuLuIuI, de
nLrIsLure, cund uuzI uneIe cu uceIe; srIr ns uncIIuuI I
IIuI su, o sLropIr cu up, I d-ubIu, d-ubIu o muI nvIorur.
ur bIuLuI se puse pe gundurI.
$I muI pInuI eI ce muI pInuI, pun ce, dup cuLevu zIIe,
spuse LuLIuI su ceeu ce IzvodIse eI s Iuc. TuL-su,
cureIe uscuILu Iu guru IuI cu Iu o curLe, se duse numuIdecuL
prIn suL I deLe gur Iu Lo(I megIeII c n seuru cuLure I
cuLure, udec cund eru s mpIIneusc IIu-su doIsprezece
unI, eI s se udune Lo(I cu LoLuI Iu bIserIc, cu s Iuc
rugcIune penLru IIuI su, spre u-I scpu de duIurIIe ceIe
reIe. VorbI I cu mo popu I Lo(I cu LoLuI se IgduIr c vu
mpIInI cerereu uncIIuuIuI. $I uu I Icur.
n seuru uceeu, cund eru bIuLuI uncIIuuIuI s
mpIIneusc doIsprezece unI, Lo(I oumenII dIn suL, brbu(I,
IemeI I copII, mpreun cu mo popu, se udunur Iu
bIserIc penLru rugcIune. $I vIInd mouI cu bubu I cu IIuI
Ior, LoL cu curLeu n mun, megIuII I bgur Iu mIjIoc, I
rugcIunIIe ncepur. Se rugur ce se rugur, cund deoduL
se pomenIr c se umpIe bIserIcu de o ceu( grous. ALuncI
czur cu Lo(II n genuncIe I scouser nILe rugcIunI
IIerbIn(I, de ur II muIuL InImu nu LIu cruI duI ru. Ceu(u
se rIsIpI I eI rmuser LeIerI.
A douu seur, cund eruu Iu rugcIune LoL pe uceu vreme,
unde se pomenIr c se umpIe bIserIcu de ourecI, de IIIIecI
I de buInI(e, I ncepur u cII(I, de coIo pun coIo prIn
bIserIc, u se suI pe oumenI I u-I cIupI de pe unde upucu.
To(I se sperIur, pun I cIIur mo popu. ALuncI bIuLuI
uncIIuuIuI, cu curLeu n mun, czu n genuncII I ncepu
u se rugu cu Ioc. Au Icur I uncIIuuI I mo popu, I Lo(I
megIeII curI se uIIuu n bIserIc. $ourecII I LouLe
IIgIIouneIe uceIeu pIerIr.
A LreIu seur duc se udunur I se puser Iu rug, se
rugur, se rugur, pun ce cLre mIezuI nop(II o duL ncepu
u se cuLremuru bIserIcu I se uuzIr nILe pocneLe I LuneLe,
bubuILurI I duduILurI ngrozILoure, cu de LuneL. Czur I
de usL duL n genuncII, se rugur I de usL duL cu LouL
credIn(u n Dumnezeu. ns, ce s vede(I d-vousLr? LocmuI
n LoIuI rugcIuneI, unde se cobor un cIugr dIn LurnuI
bIserIcII, upuc pe bIuLuI uncIIuuIuI de sub(IorI, I
rpeLe dIn mIjIocuI Ior I se nuI( cu dunsuI n sus. N-
upucur oumenII s buge bIne de seum, I pIerIr dIn ocIII
Ior cu o nIuc. Bu c o II rmus prIn Lurn, bu c o II pe
dup bIserIc, bu c o II pe coIo, bu pe dIncoIo. AI! EI s-u
dus cu cIugruI ce-I rpIse, I dus u IosL.
To(I rmuser cu czu(I dIn cer de spuIm, dur uncIIuuI
I bubu, muI cu usupru. Dup ce se muI usLumprur dIn
spuIm, I dup ce bIserIcu se IInILI, oumenII IeIr I se
duse IIecure nLr-uIe suIe.
IuI uncIIuuIuI, deI rpIL de cIugr, dur curLeu dIn
mun n-o Isu. CILeu mereu I n guru mure; Iur cund Iu de
ujunse pe Iu mIjIocuI cr(II, cIugruI nu-I muI puLeu (Ine.
Vru s-I smuceusc curLeu dIn mun; dur bIuLuI o (Ineu
vurLos. upLundu-se cu bIuLuI prIn vzduI cu s-I Iu
curLeu, cIugruI I scp, I IIuI uncIIuuIuI czu nLr-o
prpusLIe udunc.
Dumnezeu LIe cuL u rmus eI ucoIo, pun s-u dezmeLIcIL
dIn ume(euIu ce-I venI czund. Cund se pomenI, eI eru LoL
cu curLeu n mun. MuI(umI DomnuIuI c I-u scos dIn
munu duIurIIor reIe I c esLe vIu; dur uIL necuz ucum! nu
LIu unde se uII. Se scouI eI d-ucoIo, I o porneLe Iu
drum. $I uIde, I uIde pun ce d-ubIu IeI dIn prpusLIe.
ApoI o Iu nLr-ucoIo unde mIIu DomnuIuI I-o duce. $I
upucund spre soure-scupL, se duse, se duse, zI de vur
pun-n seur, Ir s deu de vrun suL I Ir s vuz puI de
om; I muI mergund ce muI merse, deLe de un copucI I
muse ucoIo. NemuncuL I nebuL nu puLeu s dourm. $I
IupLundu-se cu Ioumeu, cu seLeu I cu nesomnuI, se socoLeu
unde s-ur duce, cu s Ius Iu Iume. A douu zI o upuc IurI
spre soure-scupL, dup cum pInuIu eI, pun ce deLe
pesLe nILe grmezI de cp(unI I ouse de oumenI.
$I upucundu-I nILe rcorI recI de IrIc, ncepu u cILI pe
crLIcIcu IuI, I nILur ourecum grouzu ce sLu guLu s-I
coprInz. I Iu decI InImu n dIn(I I pornI nuInLe; de ce
mergeu muI-nuInLe, d-uceeu grmezIIe de ouse de om se
nmuI(euu. EI se Icu c nu Ie bug de seum, I LoL nuInLe
mergeu, pun ce ujunse Iu un oru mure, dIn cure numuI
drumLurI rmsese. Preu pu(Ine zIdurI muI eruu n pI-
cIoure. $I muI merse ce muI merse, I deLe de nILe puIuLurI
IourLe Irumouse.
AcoIo ducu ujunse, bLu n pourL. EI cugeLu s ceur
cevu demuncure, c nu muncuse nu LIu de cuLe zIIe, I s-I
Iuse s muIe ucoIo, c eru vreme de cund nu se odIInIse cu
Iumeu. Dur nu-I rspunse nImenI.
MuI bLu o duL. Dur cu s rspunz cInevu, bu.
n sIurIL, bLu I u LreIu our; dur nI(eI muI LrIceI. De
usL duL se uuzI un gIus pI(IgIuL dInIunLru c-I nLreb:
- CIne esLe?
EI rspunse c esLe om cu Lo(I oumenII, I cere s-I
gzduIusc.
Ducu I descIIse porLI(u, ce crede(I c mI-(I vzu? O
umbr de om, un bLrun cu burbu pun Iu genuncII, sIub I
pIpIrnIcIL I cocouL de purc muncu numuI vInereu. EI se
crucI cund vzu pe L-rumos, I-I spuse c n-u vzuL om
de cund eru copIIundru. AcesL bLrun eru porLuruI cur(II, I
IsuL ucoIo s pzeusc puIuLuI pun s-o gsI cInevu cure s
desIuc IcuLuI IocuIuI uceIuIu.
Duc InLr L-rumos nunLru, bLrunuI I puse o mus
curuL, I pe mus nILe puIne uIb cu zpudu I nILe
Iegum bun de muncure, ns gLIL Ir muILe
meLeugurI.
BIuLuI mbucu IupeLe, ccI nIcI eI nu muI LIu de cund
nu muncuse. Dup ce munc I se sLur, se puse Iu vorb
cu uncIIuuI.
- BIne LLu(uIe, cu ce s IIe usLu, de n-um nLuInIL eu, cuIe
de uLuLeu zIIe de cund vIu, nIcI un suIIe(eI de om p-uIcI pe Iu
voI, Ir numuI grmezI, grmezI de ouse de oumenI, rIsIp-
ILe coIeu I coIeu? $-upoI I uIcI Iu puIuLurIIe ucesLeu, numuI
pe LIne Le gsesc cu suIIeLuI n ouse, ncoIo purc ur II n
mpr(Iu mor(II?
- EI, LLIoruIe, povesLeu mpr(IeI ucesLeIu esLe mure.
Eu (I-oI spune o cuLInIc dIn eu. S vezI dumneuLu,
nepo(eIu mouIuI, uceusL mpr(Ie u IosL I eu oduL mure
I puLernIc. mpruLuI I mprLeusu IocuIuI n-uveuu
copII. EI, n Ioc s se rouge IuI Dumnezeu cu s Ie deu un
moLenILor, se upucur s umbIe cu Iurmece. UmbIur eI ce
umbIur, I deLe pesLe un IermecLor meLer.
AcesLu nu LIu ce Icu, nu LIu ce drese, c numuI IuL c
mprLeusu rmune greu, I dup nou IunI nscu o IuL
muI Irumous decuL nu LIu cure zun dIn cer. Eu LrIeLe I
ucum. EsLe uLuL de Irumous, ncuL s-o vezI I s n-o uI(I n
LouL vIu(u Lu.
u LreI zIIe cund venIr ursILoureIe, o ursIr cu eu s nu
se pouL mrILu pun ce nu se vu gsI cInevu cure s
peLreuc o noupLe n cmuru eI I s scupe LeuIr. PusmILe
Dumnezeu pedepseu pe copII penLru pcuLuI prIn(IIor. Nu
numuI uLuL, dur ursILoureIe nLInse pedeupsu uceusLu I
usupru mpr(IeI. EIe zIse c dIn zIuu cund vu venI ceI
dInLuI pe(ILor I nu vu IzbuLI s scupe, LouLe orueIe I LouLe
suLeIe s se drume precum Ie-uI vzuL I Lu, I Lo(I oumenII
s puLrezeusc, s Ie rmuIe numuI ouseIe. AceusLu cu s
ngrozeusc pe junI, cu s nu vIe n pe(IL. VezI d-Lu, I
IermecLoruI uceIu cure u IcuL pe mprLeus s nusc Iu
pedepsIL, ccI umbru IuI esLe cure vIne noupLeu de
munceLe I cIInuIeLe pe bIe(II LInerI curII se ncumeL u
rmuneu n cmuru domnI(eI.
MuI(I LInerI s-uu ncumes pun ucum u Iuce cercure, I
Lo(I uu pIerIL.
AuzInd uneIe cu ucesLeu L-rumos, zIse porLuruIuI c
ur dorI s vuz I eI pe IuLu de mpruL.
- ugI d-ucoIo, LLIoruIe, nu-(I muI bgu suIIeLuI n
pcuL. -(I cruce I Le deprLez de IocurIIe ucesLeu, cu s
nu-(I pIerzI vIu(u. PcuL de LInere(IIe LuIe.
"Ie! I zIse bIuLuI, gundIndu-se Iu ceIe ce p(Ise pun
ucum, LoL n-um eu Iu ce muI LrI sIngur prIn pusLIIL(IIe
ucesLeu", I sLruI cu s-I duc n cmuru domnI(eI.
PorLuruI, duc vzu c nu esLe cIIp s-I opreusc de u
merge, I duse Iu IuLu mpruLuIuI. EI, cum se vzur, se I
pIcur. Se vede c eI eruu Icu(I unuI penLru uILuI. $I de
unde s nu IIe uu!
BIuLu IuLu mpruLuIuI ur II dorIL s rmuIe n noupLeu
uceeu bIuLuI n cmuru eI; dur I eru mII de LInere(eIe IuI,
cum de s se prpdeusc o uu bunLuLe de june.
$I mpreun cu porLuruI muI cercur nc o duL s-I Iuc
u nu rmuneu. Dur Iu pesLe pouLe; ccI L-rumos eru de
uceIu curI, cund I pune n gund s Iuc cevu, nIcI drucuI nu
I-o scouLe dIn cup.
$I uu, cum venI seuru, eI se duse cu crLIcIcu IuI n mun
I sLLu n prIvegIere. Ce Icu eI, ce nu Icu, c vzu uIbuI
zIIeI. A douu zI I gsIr LoL cu curLeu n mun I seurbd, I
guIben cu LurLu de ceur, de pure c muncIse cIne LIe Iu ce
IucrurI greIe, I cIne LIe cuLe nop(I, nemuncuL I nebuL.
Se deLepL I IuLu de unde dormeu eu, I cum I vzu n
curne I ouse I zIse:
- Tu s III so(uI meu.
ALuncI o duL, cu dIn senIn, ncepur u nvIu oumenII de
prIn orue I de prIn suLe sIugIIe de prIn curLe, I LouLe cuLe
eruu cu suIIeL, n zIuu cund venI ceI nLuI pe(ILor, ncepu s
mILe I s se scouIe cu dInLr-un somn udunc.
OumenII ncepur Iu IucruI Ior, oLIreu u du n LumpIne I
n surIe, I u venI Iu curLeu mprLeusc s se ncIIne cu
sIujbu. De unde pun ucI eru Lcere, mourLe, ucum Le us-
urzeuu sLrIgLeIe I zgomoLuI ce Iceu muI(Imeu de oumenI
I de urgu(I mergund IIecure Iu IucruI su.
PorLuruI se buImcIse Iu ceIe ce vedeu. Nu LIu ncoLro
s-I nLourc prIvIreu I Iu ce s se uILe muI nLuI.
L-rumos I cu domnI(u IeIr I se urLur Iu Iume.
MuI(Imeu sLrIgu de bucurIe de se uuzeu n cer sLrIgLuI Ior,
I dIn IIecure gur Ieeu vorbeIe: "S ne LrIusc mpruLuI
I mprLeusu nousLr!"
L-rumos, ducu se cunun cu IuLu, se uez n scuunuI
mpr(IeI I-I LocmI oLIIe, boIerImeu I prosLImeu cum
LIu eI n Iegeu IuI. To(I rmuser muI(umI(I de LocmeIeIe
IuI.
$I peLrecur ce peLrecur cu IerIcIre n csLorIu Ior;
cund, nLr-unu dIn zIIe, I uduse umInLe de LuLI su I de
mum-su, I se nLrIsL c nu LIu nImIc de cpLuIuI Ior.
mprLeusu bg de seum nLrIsLureu IuI, I cu unuI ce-I
eru drug IourLe, nu voIu, vezI, s-I vud nIcI o cIIp de ocII
mcur Ir cIeI. PrInse u-I nLrebu. ur duc I spuse, eu I
ndemn s se duc s-I uduc prIn(II, I s LrIusc cu
Lo(II Iu un Ioc cu n sunuI m-sII.
L-rumos usLu I voIu. $I LoLuI nu se nduru s-I Iuse
so(Iu sIngur. $LIu eI, bIeL, ce vu s zIc sIngurLuLeu. Dur
nLe(Indu-I I ncIngundu-I doruI de prIn(I, IoLr s se
duc.
nuInLe ns de u pIecu, mprLeusu, so(Iu IuI, I deLe un
IneI, ce zIceu c I ure de Iu moI, de Iu sLrmoI, I I spuse
c ure puLereu, cund I scouLe dIn degeL, se uIL Iu dunsuI I
doreLe, s se Iuc un puIuL cum seumn pe Iume s nu
uIb. I deLe I pe vIzILIuI cur(II, om vecII, credIncIos I IuLe
Iu sIujb, cure s nu se dezIIpeusc de sLpunuI su, nIcI cuL
uI du n umnur.
Au cpuIL I pregLIL de drum, pIec spre suLuI unde
LrIuu prIn(II IuI, dup ce-I Iu zIuu bun de Iu
mprLeusu, de Iu boIerI I de Iu osLuI. DrumuI I eru s
Lreuc pe Iu mpr(Iu IuI SeIer mpruL, pe Iu (uru zuneIor
I Dumnezeu muI LIe pe unde.
TreI unI I LreI IunI I LreI zIIe (Inu cILorIu pun s
ujung Iu suLuI prIn(IIor IuI. $I Lrecund pe Iu mpr(Iu IuI
SeIer mpruL, I-u nLumpInuL dregLorII cur(II I I-u peLre-
cuL cu drugosLe. $I Lrecund I pe Iu (uru zuneIor, ucesLeu se
nLreceuu cure de cure s-I uruLe muI muIL cInsLe I s-I
peLreuc.
Ducu ujunse Iu suLuI prIn(IIor sI, Lruse buLcu dInuInLeu
bordeIuIuI. TuL-su I m-su nu-I cunoscur. EI ducu vzu
uu, ceru s-I gzduIusc. BLrunII prIImIr, I-I cerur
IerLcIune c nu poL s-I deu muI muIL decuL ceeu ce uu,
udIc bordeIuI Ior. EI se nvoI I muse ucoIo. PesLe noupLe
se scouI, Iese uIur bInIor I, uILundu-se Iu IneI, I urL c
doreLe s se Iuc un puIuL nIrIcouL n IocuI bordeIuIuI
uceIuIu.
N-upuc s Isprveusc bIne de gundIL, I mI se rIdIc,
neIcuII(, nILe puIuLurI mre(e, mpodobILe cu de LouLe
Irumuse(IIe, cu grdInI IuInIce, cu Izvoure IImpezI, de s Le
LoL II uILuL Iu dunseIe I s nu Le suLurI. Dur ncmILe pe
dInunLru? AcI e ucI. CmrIIe, IvI(IIe, uLernuLurIIe,
numuI scumpeLurI.
Cund se deLepLur u douu zI uncIIuuI I cu bubu I se
vzur muIu(I numuI n uur se sperIur. Se Irecuu Iu ocII I
se uILuu n LouLe pr(IIe, I nu Ie veneuu u crede ocIIIor Ior.
I se preuu c vIseuz.
ALuncI InLr L-rumos Iu dunII, I scouse dIn uImIreu
n cure czuser I se descoperI, spuIndu-Ie c eI esLe IIuI
Ior ceI rpIL, I c u ujuns mpruL.
Cund uuzIr de uneIe cu ucesLeu, uncIIuuI I bubu
murIr I nvIur de bucurIe. ApoI I Iuur I I pupur I pe
o purLe I pe uILu: Iur eI Ie sruL muInIIe.
nduL se Icu zvon n suL c uncIIuuI I bubu se
procopsIr Ir LIreu IuI Dumnezeu, I uIergu Iumeu dup
Iume cu s vuz cu ocIII Ior mInuneu.
Ajungund I Iu urecIIIe sLpunuIuI moIeI ucesL zvon, se
duse I eI de vzu puIuLurIIe I rmuse cu ocIII zguI(I. AcesL
om eru pIzmLure( I zcu Iu InIm. Nu voIu, vezI, nIcI n
rupLuI cupuIuI, s-I nLreuc uI(II, nIcI n bog(Ie, nIcI n
procopseuI.
Se duse, decI, ucoIo, s se ncredIn(eze prIn sIne nsuI
de uceusL mInune, I ducu vzu pe L-rumos, ur II poILIL
dumneuIuI s-I gInereusc, IIIndc uveu LreI IeLe.
PoILI pe L-rumos, cu s vIe I eI pe Iu dunsuI p-ucus,
cu s Iege prIeLenIe. L-rumos, cu InImu curuL I Ir
nIcI o vInov(Ie nLr-nsuI, se duse, de! de duLorIe. AcoIo,
ducu I vzur, sLpunuI moIeI uduse vorbu de csLorIe,
I-I spuse c ur II bun bucuros s-I deu pe orIcure vu voI eI
s Iu dIn IeLeIe IuI.
L-rumos Ie spuse curuL c eI esLe nsuruL, I c ure de
gund s se nLourc Iu nevusL pesLe pu(In. Bu nc Ie spuse
I cu ce puLere Icuse puIuLurIIe uIeu IrumouseIe ducu I
nLrebur.
PIzmLure(uI de sLpun uI moIeI pInuI uLuncI cu IeLeIe
suIe, cum s Iuc s Iure IneIuI dIn degeLuI IuI L-rumos.
PenLru uceusLu, nu Lrecu muILe zIIe, I poILIr pe L-
rumos Iu mus Iu dunII cu s se cIeIuIusc I s peLreuc
mpreun, ccI, zIceuu eI, muI uveu-vor zIIe s se muI vuz
uu bu?
L-rumos, Ir s-I pIesneusc prIn cup ce pInuIser
eI, se duse. Dup ce se cIeIuIr muncund I bund cuL Ie
cerur InImu, cund Iur s se scouIe de Iu mus zcuuI de
proprIeLur ceru s Ie muI deu cuLe un puIur s beu, Iu boLu
cuIuIuI, cum se zIce. n puIuruI ce deLe IuI L-rumos,
umesLec, Ir s LIe eI nILe buruIenI udormILoure.
Cum bu, I I Iur AgIIu(. Czu nLr-o umor(euI sor
cu mourLeu. CupuI I bnnIu nLr-o purLe I nLr-uILu, de
purc I rupsese jungIeLuru. I Iuur, decI, bInIor, I
puser nLr-un puL, I ucoIo rmuse pun u douu zI. Pe cund
dormeu eI dus, I scouser IneIuI dIn degeL I I uscunser.
A douu zI ducu se deLepL L-rumos, I Iu ruIne de
ceeu ce Icuse. EI se cIu I se cInu cum de s Iuc eI IupLe
de cure nu muI Icuse n vIu(u IuI, s-I beu udec I
sIm(IrIIe. EI socoLeu, vezI, c u buL cu un nemernIc, I d-
uIu se mbLuse uu.
Cum se deLepL se I duse ucus Ir s buge de seum
c I IIpseLe IneIuI dIn degeL. Acus ducu ujunse, Iu puIuLuI
de unde nu e. PIerIse cu I cund n-ur II muI IosL, Iur n IocuI
IuI gsI IurI bordeIuI prIn(IIor IuI. Se muI cI eI o Loun
de negIIobIu ce Icuse, dur ucumu prInde orbuI, scouLe-I
ocIII, povesLeu IuIu.
Se IoLr dur s se nLourc Iu mpr(Iu IuI, s nu se
muI nLuIneusc cu nILe usemeneu oumenI rI Iu suIIeL. EI
zIse I prIn(IIor IuI s meurg cu dunsuI, s LrIusc cu n
ruI. Dur eI se muI(umIr u Ie rmuneu ouseIe n sLuceunuI
n cure se nscuser, I poILIr IIuIuI Ior o vIu( IIn I Ir
de suprrI dIuvoIeLI.
BIeLuI L-rumos, LrIsL c-I pIerduse IneIuI, LrIsL c
prIn(II sI nu voIesc u merge s LrIusc cu dunsuI, sLu cu
cupuI rezemuL pe mun I se gundeu cum s Iuc cu LouLe
s-I Ius nde bIne. Cund, deoduL, se nI(Ieuz nuInLe-I
vIzILIuI ce-I duse mprLeusu.
- Ce uI, sLpune, de eLI uu LrIsL, Ir s Le munguI?
Au dour prIImIL-uI nIscuIvu LIrI reIe de Iu mpr(Ie?
- Bu LIrI reIe de Iu mpr(Ie n-um prIImIL, druguI meu.
Dur Iuc, Iuc, Iuc ce mI s-u nLumpIuL.
$I-I spuse LoL, dIn IIr pun-n u(.
- u Ius, sLpune, nu Le muI muInI uu penLru uLuLu
Iucru de nImIc.
- Ce sLuI Lu de vorbeLI, omuIe? ApoI de nImIc Iucru IeI Lu
c um pIerduL IneIuI, uu scuI rur? $I de pu(In Iucru
socoLeLI Lu c esLe u m despr(I de prIn(I Ir s muI
ndjduIesc u-I vedeu?
- Bu nu, sLpune; dur Iu s ne n(eIegem Iu cuvInLe.
PrIn(II mpr(IeI LuIe, ducu nu vor s vIe s LrIusc pe
Iung d-Lu, po(I s-I IucI s LrIusc bIne I ucI, Isundu-Ie o
sumuII( bunIcIc de bunI, de cure uI, muI(umIL Domnu-
IuI, desLuI. CuL penLru IneI, upoI mprLeusu doumnu
nousLr u uvuL de grIje I penLru uceusLu. u pIecure, eu mI-
u duL ucesL IneI, cu porunc sLrunIc cu s (I-I duu numuI
uLuncI cund voI vedeu c muInIreu umbI s Le bIruIe. $I
LocmuI ucum mI se pure c e LImpuI. PoILIm!
$I nduL sco(und dIn sun un IneI, cu I ceIIuIL de
Irumos, I-I deLe, muI udogund u zIce c IneIuI ucesLu ure
duruI, cu, uILundu-Le Iu eI I dorInd, nduL se vu nI(Iu
nuInLeu dumILuIe doI urupI, curI vor Iuce orIce Ie veI
poruncI.
TocmuI uLuncI Lreceu p-ucoIo I sLpunuI moIeI, ceI cu
prIcInu, nLr-o cru( cu puLru LeIegurI, mergund n Lreubu
IuI.
L-rumos, cum Iu IneIuI n mun, se uIL Iu eI, I poILI
s Ius ceI doI urupI. nduL se pomenI cu doI urupI negrI cu
IunduI ceuunuIuI, c sLuu dInuInLeu IuI, ugerI I sprInLenI cu
nILe purdoI.
- Ce porunceLI, sLpune? zIser eI.
- S-mI Iuu(I pe cIIr Iu cure Lrece n cru( I s nu-I
sIbI(I pun nu vu scouLe IneIuI ce mI-u Lrus dIn degeL
mIeIeLe.
VezI c eI prIcepuse c be(Iu uIu d-uLunceu nu Iusese
Iucru curuL; dur n-uvusese ce-I Iuce cupuIuI, d-uIu I
Lcuse dIn gur.
Unde mI se repezIr, neIcuIene, I urupI, cu nILe zmeI I
cu nILe IeI puruIeI, de nu-I puLeuI ujunge cu pruLIu! nLr-o
cIIp Iur ucoIo, I unuI upuc cuII de durIogI I mI (I-I oprI
cu pe eI, I uILuI upuc pe pIzmLure(uI de sLpun uI moIeI
de pIepL, I cuL Le-uI Lerge Iu ocII, Iu I duL jos; I unde mI
(I-I ncepur u-I rsucI I u-I bucIIsI nIunduL, de-(I eru muI
mure mIIu de dunsuI.
Duc I cerur urupII IneIuI, eI LgduIu cu un nemernIc.
Se pusese dIuvoIuI cIure pe InImu IuI I nu-I Isu nIcI-
decum s scou( IneIuI Iu IveuI. Dur ce crede(I c urupII
mI-I Isur numuI uu, cu unu, dou? NIcI s v gundI(I.
I Iuur dIn nou Iu LrbceuI. UmbIu prIn muInIIe Ior, de
Iu unuI Iu uILuI, cu o mInge. I muI I(uIr, I muI LrudIr, I
Iuur dIn nou Iu rupungIeIe, I-I muI dur c(euuu, de cre-
deuI c se pIerde prIn muInIIe Ior, I, cu s spuIe, nIcI cuL.
Duc vzur urupII uu, c se ncuInuse I nu vreu s deu
IneIuI, I puser jos, unuI I (Ineu I uILuI scouse un cu(IL de
Iu bruu, I deLe pe musuL, I se Iceu c vreu s-I jupouIe de
vIu.
Vzu Iu c nu e gIum, c-I sLu vIu(u numuI nLr-un IIr
de u(, I cu s scupe de mourLe, spuse c Iu eI esLe IneIuI I-
I scouse de-I deLe urupIIor.
Ar II voIL oumenII IuI, vIzILIuI I urguLuI, s sur s-I
scupe sLpunuI dIn munu urupIIor. Dur cIne se puLeu
upropIu de dunII? NumuI cuLe un bruncI Ie du uceLIu, I se
duceuu pesLe cup, de se scuIuu scIIIozI.
L-rumos prIveu I creLeu curneu pe eI de muI(umIre,
cund vedeu c Ireuc rIdIcIeu becIsnIcuIuI de zcu, dup
cum I se cuveneu.
PrIImIndu-I IneIuI L-rumos, I bg n degeL Iung
ceIIuIL, I se IoLr u se nLource nupoI Iu mpr(Iu su.
DeLe prIn(IIor IuI vro dou, LreI pungI de guIbenI, IIIndc
nu voIr u merge cu dunsuI, se gLI de drum, se urc n
buLc I pornI.
Dur cund se despr(Ir? PIungeu I IemneIe I pIeLreIe
de juIeu uncIIuuIuI I u bubeI. VezI c prIcepur eI c n-
ure s se muI vuz. PouLe c n cer, dur ucI pe pmunL, de
Ieuc!
$I se duse, I se duse L-rumos cuIe Iung deprLuL,
cure de ucI nuInLe se gLeLe, busmu muI Irumos grIeLe,
se duse pun ujunse Iu o poIun Irumous, de murgIneu
creIu curgeu un ruuIe(. AcI I cuL eI Ioc de popus. Ie,
c-I I gsIse, ccI eru o Irumuse(e de nu Le nduruI s Le
deprLezI de dunsu.
IcIeuuu de sLpun uI moIeI, nIcI unu nIcI uILu, voIu cu
dInudInsuI s uIb penLru dunsuI IneIuI IuI L-rumos I
muI muILe nu. Se Iu dup dunsuI, I cugeLu c, muI cu
murgIIoIII, muI cu ouIdu, muI cu preIcLorII, s neIe pe
L-rumos I s-I deu puI de gIoI Iu IneI.
Ducu vzu L-rumos c vreu s poposeusc, se oprI I
eI muI cuL coIeu, dup un mrcInI, I uLepL pun s
udourm.
L-rumos, nIcI c se gundeu Iu nILe usLIeI de mIeIII, eI
nLInse pe pujILe nILe scour(e scumpe ce Ie uveu, se uez
pe dunseIe, munc I se cuIc. VIzILIuI IuI ceI credIncIos
sLLu de puz o bun bucuL de LImp, I ducu vzu c nIcI
upeIe nu se muI mIc, I IIInd I ujuns de osLeneuIu dru-
muIuI, puse I eI cupuI jos I-I Iur somnuI.
Cund vzu c umundoI dorm duI, Iu IeI dIn crung
bInIor, I pu, pu, cu o mu( cund pundeLe Iu ourecI, se
upropIe nceLIor de L-rumos, I Lruge IneIeIe dIn degeL
I p-uIcI (I-e drumuI.
ur ducu se scuI L-rumos I vzu c-I IIpsesc IneIeIe,
crezu c vIzILIuI I Ie-o II IuuL, cu s Ie puIe bIne, de Leum s
nu Ie pIurz dormInd, I-I nLreb. VIzILIuI rspunse c,
Doumne IereLe! nu I Ie-u IuuL eI. Acum n(eIese c vreun
Iur I Ie-u Lers I se nLrIsL, nevoIe mure.
Au supruL, poruncI de nIm cuII Iu buLc I pornI. EI
nu LIu cu cIne s I Ie II IuuL, I n-uveu pe cIne upucu de eIe.
$I mergund eI uu I cIudIndu-se I IrmunLundu-se de
muInIre, se gundeu cu se s rspunz eI mprLeseI, cund
I-o nLrebu de IneIe. Nu-I veneu IuI, vezI, o duL cu cupuI,
s-I creuz neLIne c esLe neIurnIc, moLoLoI I udormIL.
TocmuI pe cund prereu de ru I ujunsese I muI I decuL
pun ucI, eruu Lrecund prInLr-o pdure mure I deus.
DoduL uuzI nILe buIuurI de IuLurI Lrgund dIn vIorI, de
gundeuI c mnunc Ioc, I dIn ce n ce se upropIuu. Nu Lre-
cu muIL I IuL c IuLurII Lrecur pe Iung buLcu IuI L-
rumos, LoL cunLund, I-I deLer bun-zIuu.
L-rumos Ie muI(umI I prInse u-I nLrebu:
- Dur de unde venI(I, bre, oumenI bunI, I unde v
duce(I?
uLurII rspunser:
- Ne ducem s cunLm Iu nunLu mprLeseI LuIe.
- Cum s cunLu(I Iu nunLu mprLeseI meIe? nLreb L-
rumos, cruIu I srI InImu de IrIc.
- ApoI, s vezI dumneuLu. Un mpruL dIn vecInLuLe,
vzund c esLe uLuLu dIusLIm de vreme de cund uI pIecuL I
nu Le-uI muI nLors s-u scuIuL cu ousLe usupru mpr(IeI
LuIe, cu s sIIeusc pe mprLeusu u Iuu de so( pe IIuI su.
mprLeusu s-u mpoLrIvIL IourLe, I de dou orI s-uu IovIL
oLIIe I de dou orI uceI mpruL u IosL bIruILor. n ceIe dIn
urm, nIcI mprLeusu nu muI Lrgeu ndejde c-o s Le
nLorcI. $I de mII, cu s nu se muI prpdeusc orueIe I
suLeIe I uLuLu sumedenIe de ousLe, s-u ndupIecuL u uscuILu
cerereu mpruLuIuI, I muIne Ie esLe nunLu.
- Cum se pouLe unu cu usLu?
- ucu, se pouLe I se preu pouLe. Dur IIIndc Le nLorcI, I
ducu voIeLI s ujungI nuInLeu nun(II, Ius-(I buLcu s vIe
pe urm, I Lu uIde(I cu noI.
L-rumos n-uLepL s-I muI zIc nc o duL. Se deLe
bInIor jos dIn buLc, I pornI cu IuLurII Iu drum. UnuI dIn
IuLurI I Iu n curc, I cund I Icu vunL, se urunc drepL
n sIuvu ceruIuI, I mergeu cu vurLejuI. Ar II voIL eI s
meurg cu gunduI, dur I Iu Leum s nu pIesneusc IIereu
n L-rumos.
OduL ncepu L-rumos s sLrIge:
- SLI, m, s-mI Iur ccIuIu, c mI-u czuL dIn cup.
- Ce sLuI dumneuLu de vorbeLI? us-o ncoIo, Iu nevoIIe,
ccIuIu, c eu ucum o II cuIe de use IunI de depurLe, s
mergI cu pIcIoruI pun ucoIo, unde u czuL eu.
$I muI merse ce muI merse I se coborur Iu scuru puIuLu-
IuI mpr(IeI suIe.
AcI ducu ujunse, mprLeusu I Lo(I boIerII I LouL
ousLeu IeIr nLru nLumpInureu IuI. Dup ce-I dur bun-
gsIL I bun-venIL, I povesLIr cum mpruLuI vecIn s-u scu-
IuL cu rzboI usupru Ior, cum ousLeu IuI u spurL ousLeu
mpr(IeI IuI de dou orI, I cum se gLesc penLru u LreIu
IovIre.
ApoI mprLeusu I spuse c eu u IcuL uceIe
meLeugurI cu IuLurII, cu s-I uduc muI curund, c LIe
cum u pIerduL IneIeIe I ce-u p(IL.
Pe cund vorbeuu nc, Iuc un curIer c se nI(Ieuz
nuInLeu Ior I d mprLeseI IneIeIe cu prIcInu I
mpruLuIuI ccIuIu ce-I czuse dIn cup.
Eu I spuse c doI dIn uceI IuLurI ce u vzuL eI n pdure
u uvuL poruncu: unuI s-I uduc pe dunsuI, I uILuI IneIeIe.
mpruLuI se veseII o Loun; dur eru supruL IourLe cum
de s ndrzneusc vecInuI Ior mpruL s se scouIe cu
rzboI usupru mpr(IeI suIe.
$I uuzInd gIouLeIe de venIreu IuI L-rumos veneuu
drouIe s se scrIe Iu ousLe. Se scuIur, decI, cu mIc cu mure,
I Icu ousLe cu Irunzu I cu Iurbu. L-rumos Ie LocmI I Ie
nv( cum s meurg Iu rzboI. $I-I uscuILuu gIouLeIe, c-I
Iubeuu nevoIe mure. D-upoI boIerII? Nu se Isuu nIcI eI muI
prejos. VezI c I eI eru drepL, ndurLor I vILeuz.
PornInd Iu rzboI cu o sII uu de mure I de grozuv
spurse mpr(Iu vecInuIuI Ior cuLezLor. PrInse n rzboI I
pe uceI mpruL vrjmu, mpreun cu IIuI su, I I uduse
de-I LIur dInuInLeu mprLeseI.
ApoI nLInzund coprInsuI su I usupru uceIeI mpr(II I
muI puInd Iu cuIe LouLe cum s ujung supuII sI s IIe
IerIcI(I, se puse pe LruI, I LrIr veuc de om nesupru(I de
nImenI.
ur eu ncIecuI p-o eu eLc.
. Voinicol cel Ir de tut
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL un mpruL -o mprLeus. EI uveuu numuI o IuL
I o pzeu cu IumInu ocIIIor Ior. Eu n-uveu voIe s Ius nIcI
pun n grdIn Ir dducu eI. AceusLu o (Ineu de uproupe
I n-o scpu dIn vedere nIcI cuL uI du n cremene. uLu, LoL
ezund Iu IereusLr, vedeu pe un june IIuIer-vunL de coIo
pun coIo. nLr-o zI uILundu-se Iu eI, o vzu I eI I, (InLInd
ocIII n ocIII eI, eu sIm(I un IIor, upoI cu o scunLeIe de Ioc o
urse cevu Iu InIm. Se Lruse IuLu de Iu IereusLr I spuse
dduc-seI ce I se nLumpI. ALuncI dducu eI I zIse:
- CI cu IugI I d-Lu de Iu IereusLr! Ce LoL Le zguIeLI I Le
uI(I Iu Lo(I d-uIde LuIe cuInIIor Irunz.
Nu Lrecu muIL I IuLu ncepu u nu se sIm(I bIne. PusmILe
Iuuse n punLece, Ir LIreu IuI Dumnezeu. Spuse dduc-
seI. AceusLu se du de ceusuI mor(II de cIud, cum de s se
nLumpIe unu cu usLu, Ir s LIe IuLu de brbuL. rIcu ce Ie
coprInsese pe umundou eru de nepovesLIL.
- Cu ce o s zIc LuL-Lu ucum cund vu uIIu, se vIeLu
dducu, ce o s-I rspunz eu, cund m vu nLrebu?
- Cum o s m nI(Iez eu ucum nuInLeu LuL-meu cu
bor(uI Iu gur, zIse I IuLu, cund numuI unuI Dumnezeu LIe
cuL sunL de nevInovuL?
$I n udevr c LuL-su eru un om uspru. Nu Ie-ur II Ier-
LuL o duL cu cupuI.
Se duser, decI, I povesLI mprLeseI LouL nLumpIureu,
I se rugur de dunsu, cu s InLre eu Iu mpruLuI cu mIjIo-
cIre de IerLure.
Cund uuzI mprLeusu de ceIe ce se nLumpIuse, se Iu
cu muInIIe de pr. Eu zIceu c esLe pesLe pouLe cu s rmuIe
cInevu nsrcInuL dIn vedere. VezI c eu LIu cum merg
IucrurIIe n Iume. $I Iu o mInune cu uceusLu nIcI c se
uLepLu.
ucrurIIe nu puLeuu rmuneu muIL LImp ucoperILe.
mprLeusu, de sII, de mII, Iu nevoIL u spune
mpruLuIuI LouL IreLenIu.
Cund uuzI mpruLuI de usL npusL, se Icu Ioc munIe.
Rcneu cu un Ieu:
- CIne s IIe uceI neomenIL cureIe mI-u necInsLIL perII ceI
uIbI uI bLrune(eIor meIe? Cu mourLe s se omoure. n IurcI
s-I uLurne. PruI I puIbere s se uIeug de cupuI IuI!
mprLeusu I Iu cu bInIoruI I-I muI domoII oIecu(.
VezI c eI nu puneu crezmunL pe spuseIe IIIcII suIe I uIe
dduceI. EI LIu c usLIeI de nLumpIure nu se muI uuzIse.
Dup ce dojenI cu dojun mprLeusc pe dduc, oropsI
pe IIe-su cu urgIe. PoruncI de Icu o corbIour, puse pe
IuL nLr-nsu, I Iung eu cIncI puInI I un urcIoru cu up,
I I deLe drumuI pe gurI spre u se duce unde mIIu Domnu-
IuI o vu scouLe.
Mergund corbIouru pe up, eu se rugu IuI Dumnezeu cu
zdrobIre de rruncII cu s o scou( Iu IImun bun, cu unuI ce
cunouLe nevInov(Iu eI, I cu pe unu ce nu se LIu Iu suIIe-
LuI eI cu nIcI o prIIun.
CuLevu zIIe se bIbnI eu uu cu vuIurIIe upeIor. n zIuu u
LreIu I venI ceusuI nuLerII, I Icu un doIoIun de copII cu
un ngeru. BIuLu IemeIe! ccI n-uvu eu nIcI un ujuLor
omenesc n zIuu necuzuIuI, decuL suIerIn(eIe eI, I uIInLor
pe Dumnezeu! se munguIu ourecum n suIIeLuI eI c se LIu
nepungrIL.
$I vrund Dumnezeu cu dunsu, corbIouru, nLr-unu dIn
nop(I, se oprI. Eu sIm(I c corubIu nu muI merge; sLu pe Ioc.
Pun Iu zIu, I LucuI InImu de IrIc, neLIInd pe ce (rmurI
se vu II oprIL. Cund se IumIn, vzu c corbIouru poposIse
de murgIneu uneI pdurI. eInd Iu uscuL cu copIIuuI n
bru(e, rLcI ncou I-ncoIo prIn pdure. ApoI se uez n
scorburu unuI copucI mure I gros cu buLIu. AcoIo sLeLe eu
muI muI(I unI, IrnIndu-se cu IerburI I rdcInI, orI cu
roudeIe unor copucI. Eu I creLeu copIIuI cu drug.
Eu Icu dIn rumurIIe unuI copucI un Ieugn n cure I
puneu copIIuI zIuu; Iur noupLeu nu-I deprLu de Iu sunuI eI,
I, penLru scIdLoure, se duceu Iu vuduI de Iu uIbIu unuI
puruIu ce curgeu p-uproupe d-ucoIo. AcopermunL Ie eru
ceruI cu sLeIeIe; Lovur de jucrII copIIuIuI I eru IIorIIe
cumpuIuI, puserIIe ceruIuI, IIuLureII I gungnIIIe.
Dup ce se Icu muI mrIceI, m-su I nv( Iu vunuL I-I
spuneu cu IucrmIIe n ocII cum u IosL eu crescuL I cum
esLe nevoIL s-I creusc pe dunsuI. ur eI uscuILu I bgu
Iu cup LouLe ceIe ce I spuneu m-su.
MuI mrIndu-se eI oIeuc, ncepu u cLu vunuL muI pe de-
purLe de IocuIn(u Ior. ur nLr-unu dIn zIIe zrI un puIuL n
deprLure. EI I uduse umInLe de ceIe ce I spusese m-su
despre puIuLurIIe LuL-su I I se pru c se cum useumn.
DeLe Iugu I spuse m-sII ceeu ce descoperIse. A douu zI
pIec cu m-su de mun I, ujungund Iu uceIe puIuLurI,
mum-su I spuse c uceIeu nu sunL uIe LuLIuI eI; dur c
LoL cum uu sunL I uIe mpru(IIor dIn Iume.
MuI Lrecu ce muI Lrecu I muI mrIndu-se I dunsuI, nLr-
unu dIn zIIe, ducundu-se IurI Iu vunuL, cum, cum, eI se
pomenI IurI dInuInLeu uceIuI puIuL; cu LoroIpunuI Iu spIn-
ure, eI I Iu InImu n dIn(I I InLr n curLe. PusmILe puI-
uLuI uceIu eru uI unor zmeI. IcIundruI nosLru ceI vILeuz,
cureIe nu LIu ce esLe IrIcu, InLr I n puIuL. P-ucI, p-ucI eru
s-I Ius dIn mIn(I de mIrure I s-I pIurz cumpLuI dund
de uLuLeu IucrurI, ce nu muI vzuse eI n vIu(u IuI. Cund, ce
s vezI d-Lu? o duL I IeI nuInLe LreI zmeI. AceLIu eru
sLpunII puIuLuIuI. $I unde se repezIr Iu dunsuI de pure c
s-I Iu n ungIII, I cu gruI rsLIL, dojenIndu-I, I zIser:
- Cum de uI cuLezuL, spurcuLuIe, s ne cuIcI cusu?
VoInIcuI nu zIse nIcI curc! cI, uducund LoroIpunuI, muI
IuLe decuL IuIgeruI, pII pe unuI Iu dreupLu, pe uILuI Iu
sLungu, de nu LIur de unde Ie venI LrsneLuI, I I cuIc Iu
pmunL. $I nIcI c se muI mIcur dIn Ioc, IIIndc I IovIse
cu ndejde.
AI LreIIeu zmeu, vzund cum merge Lreubu, pIerI dInuIn-
Leu IuI cu o nIuc, I se duse de se uscunse n pIvnI(. Vzu
eI c nu pouLe du pIepL cu un usemeneu vILeuz, I se IoLr
u-I purLu sumbeLeIe.
VoInIcuI de romunu, n durdoru IupLeI, nu bg de
seum ce se Icu uI LreIIeu zmeu. ALepL ce uLepL I ducu
vzu c nu muI vIne nImenI, eI se nLourse, Iu pe mum-
su, o duse n uceIe puIuLurI I se uez ucoIo.
UmbIund dIn cmur n cmur, deLe pesLe urmeIe
zmeIIor I se mInun. M-su I spuse c vzuse n cusu
LuLIuI su usemeneu urme, I I urL cum se
nLrebuIn(euz. I prInse bIne, ccI vzu c I merge muI
Iesne Iu vunuL. Acum ncepu u sgeLu Iu cprIoure I Iu
cIuLe, ccI pun ucum vunu numuI psreIe cu Iu(uI, I I eru
cu greu.
Ajunsese cu eI s IIe Lure I mure n pdure. Nu eru cIne
s-I sLeu mpoLrIv. De muILe orI nu veneu cu zIIeIe p-
ucus.
nLr-unu dIn zIIe, zmeuI IeI dIn pIvnI( I venI mIIo-
gIndu-se Iu mumu voInIcuIuI cu s-I Iuc pomun cu eI s-
I prIImeusc Iu curLeu eI, ccI zIceu eI c prIbegeLe nu LIu
de cuL LImp orbcInd prIn uceI bungeL de pdure. Spuse c
un nenorocIL cureIe se rLcIse, umbIund dup vunuL, I du
Iuud DomnuIuI c I-u nvrednIcIL u muI du pesLe IIIn(e de
oumenI.
Eu, bIeL, cure LIu ce esLe necuzuI I IIpsu, I pIec
urecIeu Iu rugcIunIIe ceIe vIcIene uIe zmeuIuI I, Icundu-
I-se mII de nenorocIrIIe IuI, I IgduI c vu vorbI IIuIuI eI
de dunsuI.
Cum venI IIuI su de unde eru dus, eu I spuse LouL
IreLenIu nenorocIreI omuIuI ce nzuIu Iu mIIu Ior, I I rug
s uIb mII de LIcIoIu IuI, ccI, zIceu eu, nu LIm cum ne
vu muI uduce I pe noI Dumnezeu.
VoInIcuIuI I pru bIne de usL nLumpIure, muI cu
seum, gundeu eI, c vu II burIm o sIug n curLe cure s (Ie
de uruL m-sII, n IIpsu IuI, I s-I deu ujuLor n LrebIIe cuseI.
Nu-I cunoscu c esLe zmeu, cund I vzu, uLuL de bIne LIu
procIeLuI u se scIImbu. I spuse ce ure de IcuL I I prImI s
euz Iu curLeu IuI.
MuILeIe IIpsurI, muILeIe necuzurI, muILu muInIre ce
suIerIse mumu vILeuzuIuI I doruI ceI mure de (uru eI, Iur
muI cu seum suIerIn(eIe eI cund se gundeu Iu ruIneu ce
rmsese usupru numeIuI su n cusu prIn(IIor eI, eu IIInd
nevInovuL, o Icu de Iuncezeu I se Lopeu d-u-n pIcIoureIe.
Vzund-o zmeuI uu seurbd I LoL Ir voIe-bun, se
ncumeLuse nLr-unu dIn zIIe, pe cund voInIcuI eru Iu
vunLoure, I o nLreb, dur se preIcu c vorbeLe cu
sIIuI:
- Cum bug de seum, sLpun, nu preu (I-e bIne?
- Nu mI-e bIne, m bIeLe, ccI mI-e dor d-uIde LuLu I d-
uIde mumu, I de (uru meu. VezI c eu sunL IuL de mpruL,
I penLru o npusLe ce u czuL pe cupuI meu prIbegesc de
sunL uLu(I murI de unI.
- Eu LIu un Ieuc penLru bouIu dumILuIe, sLpun; dur n-
ure cIne se duce s-I uduc.
$I I spuse o sumedenIe de mInunI ce Icuse IeucuI ce
zIceu c ur II bun penLru eu.
Cund se nLourse de Iu vunLoure IIuI eI, eu I spuse c
uuzIse de Iu sIugu Ior, cum c de vu muncu mere dIn mruI
rou se vu Iuce snLous.
EI Iu bucuros c uuzIse un Ieuc cure s Iuc pe m-su
snLous, I se IoLr u se duce LocmuI ucoIo s-I uduc
IeucuI. I Iu zIuu bun I pIec.
Dur ncoLro s-upuce? ccI nIcI nu muI uuzIse pun uLuncI
de uu cevu. Apuc I eI nLr-un noroc spre rsrIL I,
mergund prIn desIurIIe pdurII, zrI un puIuL muI Irumos
decuL uceIu n cure edeuu eI. Se duse drepL ucoIo. AcI
IocuIu o zun mIusLr. Cum o vzu, I czu cu drug. Dur
mIusLru, IeIndu-I nuInLe, I prIImI dup cum I se cuven-
eu, I bg n puIuL I I omenI cu pe un ouspe.
DIn unu, dIn uILu, se n(eIeser Iu cuvInLe. VezI c, mre,
uceusLu eru scrIsu IuI. EI nu muI vzuse pun uLuncI uIL cIIp
de muIere, decuL p-uI m-sII. $-upoI eru uLuL de Irumous I
de gIngue, cu o IIoure!
Eu nc uveu Iu ce se uILu Iu eI; ccI eru un brud de
romunu.
EI se uILuse ucoIo Iu dunsu. Cund I uduse umInLe c eI
pIecuse s uduc mume-seI mere de Iu mruI rou, voI s o
zbugIeusc. Dur zunu mIusLr I oprI I-I nLreb unde se
duce.
VoInIcuI I spuse dIn IIr pun n u( LouL IreLenIu. Zunu
prIcepu vIcIenIu zmeuIuI I Lcu. ApoI I ndrepL eu spre
IocuI uceIu cu mruI rou, I-I I nv( cum s Iuc cu s Iu
mereIe.
Dup ce-I Iu zIuu-bun I de Iu mIusLr I-I IgduI c
se vu nLource pe Iu dunsu, pornI; I uIde, uIde, merse cuIe
Iung I muI Iung, pun ce, Lrecund (rI I mrI, ujunse Iu
o grdIn ocoIIL numuI de LrunduIIrI. nLr nunLru I
deLe pesLe mruI rou, cureIe eru sdIL n mIjIocuI grdIneI.
EI cerc u se uILuru de pom, dur pomuI I zIse:
- Nu Le upropIu de mIne, voInIce, c (I veI pIerde vIu(u I
e pcuL de dunsu.
IcIuuI, ce nu LIu de IrIc, I rspunse cum I nv(use
zunu:
- Nu Le Leme, pom oropsIL, c Le voI cur(u de omIzI I de
uscLurI.
$I dup ce-I LIe uscLurIIe I I Iu omIzIIe, cuIese LreI
merIoure cu ceIe dIn ruI I se nLourse nupoI. Ajungund n
pdure, deLe pe Iu zunu. AceusLu cum I vzu, I prIImII cu
bucurIe, I puse nLr-o cmur s se odIIneusc nI(eI, I
pun unu, uILu, I scIImb mereIe I I puse uILeIe n IocuI
Ior. Cund se scuI voInIcuI, se grbI u se nLource Iu m-su
cu sIujbu IcuL. u decI mereIe I pornI.
n vremeu uceusLu, procIeLuI de zmeu se IIngueu pe
Iung mumu bIuLuIuI I, cu IspILe I cu murgIIoIII, umbIu
s o deu n cup s se pIunIseusc IuI. Eu, bIeL, nu LIu unde
buLe dIuvoIuI de zmeu. Nu cunoLeu Iu suIIeLuI eI ce sunL Is-
pILeIe I curseIe drugosLeI, I prIn urmure nu du nus spurc-
uLuIuI s se nLInz. Eu LIu unu I bun: se Lopeu de dor
dup IIuI su, dup prIn(II eI I dup (uru n cure se
nscuse. Cund o cuLuI, eru cu ocIII scIdu(I n IucrmI.
Cum vzu pe IIu-su, sIL de bucurIe. se pru u nvIoru
oIecu(. Munc dIn merIoureIe ce-I uduse, I I se pru
bune.
Dup ce muI Lrecu, eu czu IurI n pIroLeuIu de muI-
nuInLe.
VoInIcuI, vzund c snLuLeu m-seI LunjeLe, nu LIu ce
s-I muI Iuc spre u o muI nveseII. ur drucuI de zmeu uLuL
de IurnIc se urLu n uIe sIujbeI, ncuL n-upucu s Ius bIne
vorbu dIn guru voInIcuIuI, I eI o gIIceu; upoI se Iceu
IunLre I punLe, cu s-I ndepIIneusc voIIe. VoInIcuI bg eI
de seum Lrugereu de InIm ce uveu sIugu spre u-I sIujI cu
credIn(, I nu se cIu de Ioc c I-u prIImIL Iu curLeu su, bu
nc ncepuse u-I prIvI cu ocII bunI.
nLr-unu dIn zIIe, pe cund voInIcuI eru cu voIe-bun,
zmeuI se upropIe de eI I, cu gruI mIIogIL, I zIse:
- SLpune, cunosc IubIreu ce uI penLru mmuII(u d-LuIe.
uncezeuIu de cure pLImeLe, mIe nu-mI preu pIuce. De veI
vreu s m uscuI(I, nu veI greI.
- $LII Lu cevu IeucurI? spune, c Le uscuIL.
- n (uru de unde sunL eu, oumenII pLImuI de usemeneu
bouI Iuc LoL ce se pouLe de uduc up vIe I up mourL de Iu
mun(II ce se buL n cupeLe. AceusL up esLe IeucuI ceI muI
bun. Te vz c eLI un mure vILeuz I um credIn( n suIIeLuI
meu c d-LuIe (I vu II muI uor decuL uILoru u o uduce.
N-upuc s Isprveusc vorbu I vILeuzuI se duse Iu m-
su. IInd ucoIo, eI I zIse:
- Mum, Le vz LoL guIe, I Le pIerzI d-u-n pIcIoureIe.
M duc, mum, s-(I uduc IeucurI. u mun(II ce se buL n
cupeLe esLe up vIe I up mourL. TocmuI ucoIo m voI
duce, s-(I uduc up de uceeu.
- Nu Le duce, druguI mumeI; mIIu DomnuIuI esLe cu noI;
de vu vreu eI s IIu boInuv, mcur orIce IeI de up mI veI
uduce, n deerL vu II. Nu m muI Isu sIngur. DesLuI mI-u
ros rruncIII sIngurLuLeu. MunguIereu meu ucum Lu eLI,
ILuI meu, de voI muI II IIpsIL I de dunsu, voI pIerI.
- II brbuL, mum, (Ine-(I IIreu pun m voI nLource, I
uI s III veseI I snLous cu pIuLru, dup ce veI beu up
vIe.
Nu Iu cu puLIn( u-I (Ine. Se gLI I pIec. n cuIe deLe I
pe Iu zunu mIusLr. DIn unuI, dIn uILu, venI vorbu c se
duce n cILorIe, I-I I spuse unde se duce.
ZumbI zunu cund uuzI I vzu urcIoureIe ce-I duse zmeuI.
Nu zIse ns nImIc cure s-I deu vro bnuIuI, cI I deLe
dou borcune, cu cure s Iu up muI n grub, I I nv(
cum s Iuc. I zIse c LocmuI Iu umIuzI, cund vu II soureIe
n crucI, s nuI(e o prjIn I n vurIuI eI s puIe o
muIrum roIe. Mun(II or cLu Iu eu cu ocIII bIeojdI(I; Iur
eI, pun s-or deLepLu eI dIn buImceuI, s se repeuz IuLe
u Iuu up cu borcuneIe dIn umbeIe IunLune. I pru muIL
bIne voInIcuIuI penLru nv(Luru ce-I deLe. ApoI Iuundu-I
zIuu-bun, pIec. Merse, merse, merse, pun ce, dup o
cILorIe sIIIL, ujunse Iu IocuI cu prIcInu.
cu precum I nv(use zunu; Iur eI, d-u-n cIureIe, se
repezI prInLre mun(I I umpIu borcuneIe. Cund Iu u se
nLource, mun(II prInsese de vesLe c ourecIne u IuuL up
dIn IunLun, I ncepu u se buLe IurI n cupeLe. TocmuI
uLuncI I voInIcuI se nLorceu. $I ducu nu se grbeu u IeI
muI IuLe, ucoIo I prpdeu. Scp ns cu Iu(u curuL.
NumuI coudu cuIuIuI o upuc I ucoIo rmuse de jumLuLe.
De uLuncI, vezI, esLe cuIuI cu coudu jumLuLe de curne I
jumLuLe de pr.
Cund se nLourse ucus, deLe IurI pe Iu zunu. Eu, cu I
de Iu rund, I rug s se deu nI(eI odIIneI; I n uceI LImp I
scIImb upu, puIndu-I uILu n IocuI ceIeI ce udusese eI.
ScuIundu-se dup somn, Iu borcuneIe cu up I venI
ucus.
ALuLu I Iuse m-sII, cu s-I vuz. Nu LIu ce muI Iceu de
bucurIe. I sruLu I p-o purLe I pe uILu. ApoI dup ce bu
dIn upu ce-I uduse, eI I pru c muI prInse nI(eI suIIeL.
Vorb s IIe! Eu nu bgu de seum, vezI, c bucurIu penLru
vedereu IIuIuI su o Iuce s IIe ourecum muI sprInLen.
ZmeuI se du de ceusuI mor(II cund I vzu c s-u nLors cu
Ispruvu IcuL. EI (I) bLuse cupuI muIL I bIne s deu n
cup pe IuLu mpruLuIuI, n IIpsu IIuIuI su, dur LouLe mre-
jeIe IuI rmseser de rus; ccI eu nu deLe n cIupcu n cure
o mpIngeu spurcuLuI. Eu nu-I puLeu du seum de ce LoL
umbI eI pe Iung dunsu cu oeIe, cu momeIe. NIcI c vIsu
despre ce uveu de gund procIeLuI de zmeu.
PusmILe zmeuIuI I eru IrIc s se Iu Iu IupL pe Iu( cu
voInIcuI. CI voIu s-I pIurz prIn vIcIenIe, I upoI s-I buL
joc I de m-su, cu s-I Izbundeusc penLru mourLeu
Iru(IIor sI.
Dur nu-I ujuL Dumnezeu.
VoInIcuI dIn cund n cund mergeu Iu vunLoure, I du I
cuLe o ruIL pe Iu zunu. Nu Lrecu muIL I bg de seum c
m-su nu se ndrepLeuz, cI gIneuz I se LopeLe de pe pI-
cIoure. Se nLrIsLu n InImu IuI cund vedeu c nu-I d nde
bIne I c nu-I pouLe du nIcI un ujuLor.
PucosLeu de zmeu bg de seum c voInIcuI se IrmunL
cu IIreu penLru snLuLeu m-sII, se upropIe de dunsuI nLr-
o zI I-I muI zIse nLr-o dour; ccI se Lemeu spurcuLuI u-I
muI ndemnu. Teumu IuI eru s nu se deLepLe voInIcuI I
s-I gIIceusc cugeLeIe IuI ceIe vIcIene.
- Am uuzIL I eu, sLpune, pe cund erum copII, c oumenII
murI cund sunL pLImuI de IungezeuI I copIII cund boIesc
de bouI cuIneusc se LmduIesc de vu muncu un purceI
de Iu scrouIu de sub pmunL. MI se rupe InImu dIn mIne
cund vz pe bunu meu sLpun cum I se sLInge vIu(u dIn
sIne. Dur nIcI pe d-Lu nu Le ndemn u Le duce, ccI mure
prImejdIe vu cdeu pe cupuI uceIuIu ce se vu cercu u Iuru
purceIuI, de nu vu IzbuLI.
- Nu sporovI muI muIL, I rspunse voInIcuI, eu nu LIu
ce esLe prImejdIe I IrIc.
NumuIdecuL I puse Iu cuIe ceIe de LrebuIn( penLru o
cILorIe muI Iung. M-sII I spuse c se duce Iu vunLoure.
PIec I deLe I pe Iu zun, creIu I spuse ce uveu de gund
s Iuc. EI LIu, vezI, c sIuLurIIe eI I prInsese muIL bIne.
Zunu, dup ce I nv( cum s Iuc s IzbuLeusc, I deLe
un spun, un pIepLene I o perIe, cu s-I IIe de sIujb. EI
pIec I merse, merse, pun ce ujunse Iu o pdure deus I
nLunecous, de ubIu puLeu s rzbeusc. BujbuI eI p-ucoIo
pun ce deLe de gIIzuInu scrouIeI. Cum s se upropIe eI?
CcI gIIzuInu eru ncongIuruL de buLenI I de ruscoLe, de
nu se puLeu uLInge nIcI pusre mIusLr.
VoInIcuI Icu precum I nv(use zunu. Sp un un(
udunc pun ce ujunse sub cuIcuuI scrouIeI. nLr ucoIo I
uLepL pun ce venI scrouIu s se cuIce. PurceII eruu Lo(I n
pr Iu ugeruI scrouIeI I sugeuu. MuI-nuInLe de u rsrI
IuceuIruI porcIIor, cunL Lo(I porcII se deLeupL, udormI(I
IIInd purceII cu (u(u n gur, voInIcuI bg munu bInIor I
upuc un purceI, dur uu de bInIor I upuc I uu de uor I
Lruse, ncuL scp (u(u dIn gur Ir s sIm(. I upuc
numuIdecuL de boL cu s nu guI(e, I p-uIcI (I-e drumuI.
DrucuI de scrouI bg de seum c o (u( I se rceLe. Se
deLepL I vzu c un purceI I IIpseLe. Se Iu dup voInIc.
$I cu LouLe c LeIeguruI voInIcuIuI eru un zmeu de cuI,
scrouIu I ujunse. Cund vzu c ure s-I nIu(e cu coI(II eI,
voInIcuI urunc spunuI. ALuncI unde se Icu un noroI
cIeIos I puLuros, de (I ze scuLuru curneu de pe LIne. CuIuI
Iugeu de du cu burLu de pmunL.
ScrouIu Icu ce Icu, se zvurcoII prIn I noroI I se LrbcI
de nu o muI cunoLeuI, scrouI e, orI ce drucu e. Scp dIn
nomoI I se Iu dup voInIc. nLr-o cIIp I ujunse. Cund
vzu zoruI, voInIcuI urunc pIepLeneIe. $I unde se Icu un
zId nuIL, nuIL, d-u curmezIuI drumuIuI eI, de nu Iu cu
puLIn( s-I sur. ALuncI scrouIu se puse cu coI(II sI I
spurse zIduI, Icund o guur numuI cuL puLeu eu s Lreuc.
$I s Le (II dup dunsuI.
Ducu vzu voInIcuI c scrouIu Iur s-u upropIuL, urunc I
perIu. DeoduL se Icu o pdure nuIL I deus, de nu se
puLeu sLrecuru nIcI puI de pusre. Cum vzu unu cu usLu,
scrouIu se puse I rouse, I rouse Iu copucI, pun ce-I Icu
drum, I dup dunsuI! pun ce, cund Iu u-I ujunge, voInIcuI
InLruse n curLe Iu zunu. AceusLu IeI numuIdecuL, nLInse
munu I sLrIg:
- nupoI, scrouI ruInous, I Leme-Le de urgIu LuLIuI
meu!
Cund I uuzI gIusuI, scrouIu rmuse ncremenIL I pIIn
de ruIne se nLourse. Mergeu I se LoL uILu ndrL; pure c
LoL nu-I veneu u crede ceeu ce vzuse I uuzIse.
Se cuIc I de usL duL nI(eI voInIcuI, cu s se
odIIneusc, Iur zunu I scIImb purceIuI, puIndu-I uILuI n
IocuI IuI. Dup ce se deLepL, se nLorceu Iu m-su cu
voIe-bun, de Ispruvu ce Icuse.
Veneu, nene, cu ccIuIu nLr-o purLe, cu purceIuI n bru(e
I cunLund dIn Irunz.
Cund IuL c se nLuIneLe cu LreI InI. PusmILe eru
VunLuI, CIduru I GeruI. EI I Iu ccIuIu dIn cup, I cu
muIL pIeccIune I zIse:
- Noroc bun s deu Dumnezeu, neu VunLuIe.
- CuIe bun, druguI meu, I rspunse VunLuI.
- Du ce, m, numuI VunLuIuI Le pIoconeLI? I zIse
CIduru. Nu LII Lu oure c eu poL s Ius o zpueuI I o
urIL, de s IIurb mu(eIe dIn LIne?
- Nu-mI pus de nImIc, rspunse voInIcuI, numuI VunLuI
s-mI buL.
- N-uI uuzIL Lu oure de mIne, m, I zIse I GeruI, c eu
um puLere s duu un IrIg I o geruIuI pesLe LIne, de s
ngIe(e mu(eIe n LIne.
- Hubur n-um, rspunde I eI, numuI VunLuI s nu-mI
buL:
$I nceL, nceL, ujunse ucus. Cund I vzu uIde m-su I
uuzI pesLe cuLe prpsLII u duL, murI I nvIe de bucurIe c-I
muI vzu o duL n curne I ouse.
I deLe de munc purceIuI; dur eu mrLurIsI c nu vede
nIcI o uurure.
S nnebuneusc zmeuI de cIud! Vzu eI c nu pouLe
uILIeI s rpuIe pe voInIc, decuL prIn vIcIenIe. CLu decI
vreme cu prIIej cu s-I puIe n Iucrure cugeLuI su ceI neIe-
gIuIL.
nLr-o zI cund voInIcuI se nLorsese de Iu vunuL I eru os-
LenIL pesLe msur, se cuIc n grdIn Iu umbru unor
LrunduIIrI. ZmeuI deLe pesLe dunsuI I-I Icu buc(I, buc(I,
cu puIouI pe cure I purLu LoLduunu uscuns Iu dunsuI. $I cu
s nu buge de seum m-su, puse LouLe buc(eIeIe n
dsugI, Ie uez pe cuI I, dund cuLevu bIce cuIuIuI, I deLe pe
pourL uIur.
CuIuI Iusese uI zuneI. Eu I dedese n dur voInIcuIuI cund
Iu u se duce Iu mruI rou. EI ucum, duc se vzu gonIL,
uIerg drepL Iu sLpun-su. Eu, cum I vzu vIInd Ir
sLpunu-su, prIcepu c LrebuIe s IIe vreo drcIe Iu mIjIoc.
Se deLe jos, I ce vzu se spImunL. u decI desugII, I ud-
use n cus Iu eu I Iu buc(Ic cu buc(Ic, os cu os, I Ie
uez unu Iung uILu, IIecure Iu IocoruI Ior. Dup uceeu
Lurn up mourL pesLe dunseIe. EIe se ncIeg, IIpIndu-se
unu de uILu; pIeIeu se Icu Iu pIILIu, nLrupundu-se. I sLropI
I cu up vIe I se nsuIIe(I; dur muL I surd. ALuncI I deLe
s mnunce un mr de cure udusese eI I I venI gruI. u I
purceIuI scrouIeI de pe sub pmunL I I Icu s-I guI(e Iu
urecII I I venI uuz. ALuncI zIse:
- Dur greu somn dormII, soru-meu.
- Greu, Ir(Ioure; I uI II dormIL cuL Iumeu I pmunLuI,
de nu eruu mIesLrILeIe IucrurI ce Lu uI udus penLru m-Lu;
Iur eu Ie-um oprIL I (I-um pus uILeIe n IocuI Ior.
ALuncI I spuse cIne eru dumunuI cure voIse s-I rpuIe.
$I cu s se ncredIn(eze de udevruI ceIor spuse de dunsu, I
deLe puLere s se Iuc porumbeI I s se duc s vuz cum
zmeuI cIInuIeLe I pe m-su. VoInIcuI se Icu porumbeI I
ujunse nLr-un suIIeL Iu cuseIe unde edeu mum-su.
Cund coIo, ce s vuz? Se Irec Iu ocII cu s se
ncredIn(eze de sunL uIeveu ceIe ce I se nI(Iu, suu
nIucIrI.
ZmeuI, cureIe cu oeIe, cu momeIe nu puLuse du n cup
pe mumu voInIcuIuI I u se pIunIsI IuI, ucum o pusese Iu
cIInurI. O Ieguse cu o IrungIIe de mLuse roIe, o (Ineu
nemuncuL I cu ocIII n soure. EI voIu s o omoure LocmuI
cund voInIcuI ujunse n cIIp de porumbeI. Se deLe de LreI
orI pesLe cup, cum I nv(use zunu, I se Icu om cu subIu
gouI n mun. $I cuL uI zIce meI, Icu mIcI Irume pe ne-
curuLuI de zmeu, buIu drucuIuI. Scp pe mum-su de Iu
cIInurI, I, vIInd zunu, I deLe de bu nI(Ic up vIe. Cum
bu, vzu c se nsuIIe(eLe I se sImLe voIous cu un om
pIIn de snLuLe.
ApoI voInIcuI se nso(I cu zunu, I LrIr cuLe LreI un LruI
pIIn de IerIcIre I de ngduIn( pun Iu uduncI bLrune(e.
ur eu ncIecuI p-o eu eLc.
q. Znu mon{ilor
A IosL oduL eLc.
A IosL oduL un mpruL IourLe vILeuz; LouLe mpr(IIIe
de prInprejuruI mpr(IeI suIe I cereu sIuLurI: uLuLu eru de
drepL I n(eIepL. Cund se Iscu sIud nLre dunII, Iu ucesL
mpruL mergeuu muI nLuI Iu judecuL I, cum zIceu eI, uu
se I Iceu, IIIndc eru judecLor drepL I IubILor de puce.
Cund Iu uproupe de bLrune(e I druI Dumnezeu un IecIor.
Nu se pouLe spune cuL bucurIe sIm(I mpruLuI cund u
vzuL c dobundI un moLenILor. To(I mpru(II vecInI I-uu
LrImIs dururI. EI nu muI pu(In se bucuruu c vecInuI Ior,
cure I ujuLu cu sIuLurI I pove(eIe IuI ceIe de muIL IoIos, u
dobundIL IecIor.
Dup ce se mrI, I puse de nv( curLe. EI eru uu de sII-
ILor, ncuL se mIruu duscIII de dunsuI cum de nvu( uu
repede. Ceeu ce nv(u ceIIuI(I copII nLr-un un, eI nv(u
numuI nLr-o spLmun. Ajunsese s nu muI uIb duscIII
ce s-I deu s nve(e. ur LuL-su scrIse curLe
mprLeusc Iu nILe IIIosoII vesLI(I cu s vIe s IspILeusc
cu nv(LurIIe Ior pe IIuI su.
u curLeu uceIuI mpruL se uIIu pe uLuncI un vunLor
vesLIL; I, pun s vIe IIIosoIII ceI vesLI(I, mpruLuI deLe pe
IIu-su ucesLuI vunLor cu s-I nve(e meLeuguI su.
Dup ce venIr IIIosoIII, nv( I de Iu dunII cuLe n Iun
I n soure. BucurIu LuLIuI su eru uu de mure unde vedeu
c IIu-su ure s IIe procopsIL cu nIcI unuI dIn IIII de
mpru(I, ncuL se uILu Iu dunsuI cu Iu soure. ur eI de ce se
mreu d-uIu se Iceu muI cu mInLe I muI Irumos. n LouL
mpr(Iu IuI I u vecInIIor IuI mpru(I, uIL vorb nu eru
decuL de n(eIepcIuneu I Irumuse(eu ucesLuI IIu de
mpruL.
N-ujunsese s-I rsuceusc musLcIouru I IoIIe de
zesLre curgeuu de Iu IeI de IeI de mpru(I, cure voIuu s-I
deu IeLeIe dup dunsuI, dur eI nu voIu s se nsoure uu de
Lunr.
nLr-unu dIn zIIe mergund Iu vunLoure, vzu o LurLurIc,
cure LoL sreu nuInLeu IuI; IuI I Iu mII s o vuneze; eI
cuLu vunuLurI murI, IIIndc nu se Lemeu de prImejdII; eru
vunLor meLer I vILeuz. n ceIe dIn urm, ducu vzu I
vzu c LoL I sreu n cuIe, nLInse urcuI I deLe cu o
sgeuL. EI se mIr preu muIL cum de nu o puLu omor eI,
cure eru uu de bun vunLor, cI o rnI pu(In n urIp, cure,
uu rnIL, se duse de nu o muI vzu. Cum se duse LurLur-
Icu, sIm(I, nu LIu cum, nu LIu de ce, c I LucuIu InImu.
Dup ce se nLourse ucus, eru LoL cm guIe. mpruLuI
vzund c LunjeLe IIu-su cu snLuLeu, I nLreb ce ure,
Iur eI rspunse c n-ure nImIc.
TurLurIcu uceeu eru Zunu Mun(IIor cure se ndrgosLIse
de Irumuse(eu IuI. EI nu-I veneu Iu socoLeuI s se uruLe IuI
uIeveu, cu s-I deu prIcIn, I d-uIu se Icuse LurLurIc I I
LoL sreu n cuIe. Nu LIu ns cum s Iuc, cum s dreug,
cu s se cunousc cu IIuI mpruLuIuI.
PesLe cuLevu zIIe de Iu nLourcereu IecIoruIuI de mpruL
de Iu vunLoure, o IemeIe sruc venI Iu curLeu
mprLeusc s se buge sIujnIc I, IIIndc LocmuI eru
LrebuIn( de o gInreus, o prImI.
Cur(enIu I bunu ngrIjIre ce du gInIIor I LuLuror
puserIIor de Iu coLe(eIe mprLeLI ujunsese de povesLe.
mprLeusu eru uu de muI(umIL, ncuL n LouLe zIIeIe
spuneu mpruLuIuI cuLe o vorb bun penLru brb(Iu
ucesLeI IemeI LInere, dur sruc. Eu I ncepuse u se gundI
Iu norocIreu bIeLeI IemeI. IuI mpruLuIuI uuzInd uLuLeu
vorbe Irumouse despre gInreus, voI s o vuz I eI. nLr-
o zI, cund mprLeusu se duse s cerceLeze gInIIe I s
vuz de coLe(e, merse I IIuI su cu dunsu.
GInreusu, cum vzu pe IIuI de mpruL, I urunc ocIII
usupr-I cu o cuLLur uu de munguIous I uu de pIIn
de drugosLe, dur cu smerenIe, ncuL IecIoruI de mpruL se
IusLucI ourecum, dur I (Inu IIreu. SIm(I c obrujII I urde,
o sudoure rece I Lrecu, I InImu ncepu s-I LucuIusc, de
preu c o s-I spurg pIepLuI. EI nsuI nu-I puLeu du
seumu cu ce pouLe s IIe IsLorIu usLu. PIec ocIII n jos, nu
zIse nIcI curc, I se nLourse ucus.
TouL curLeu mprLeusc Iuu n nume de bIne pe
uceusL gInreus, penLru vrednIcIu I cur(enIu eI. Eu se
purLu cu LouLe sIugIIe cu buncuvIIn(, I nImenI nu cuLezu
s-I zIc nIcI d-Le muI ncoIo, penLru c eu nu Ie du prIIej
de gIum.
nLr-ucesLeu un IIu uI unuI mpruL vecIn, nsurundu-se,
u IosL poILIL Iu nunL I pe ucesL mpruL cu LouL curLeu IuI.
mpruLuI pIIn de bucurIe merse Iu uceu nunL I Iu cu
dunsuI I pe mprLeus I pe IIuI su.
n zIuu uceeu, cund eru cununIu IIuIuI de mpruL, Iu
nunLu cruIu merse ucesL mpruL cu IecIoruI su,
gInreusu se ceru I eu de Iu vLuI s o Iuse I pe dunsu s
se duc Iu preumbIure. VLuIuI, cum ruzund, I zIse: "Ce-I
LrebuIe cIeIuIuI? TIcIIe de mrgrILur". ApoI o Is. ur
eu, ngII(Ind nIrunLureu, nu zIse nImIc I pIec.
mpruLuI eru veseI pesLe msur vzund c dIn uLu(I Ie-
cIorI de mpru(I I domnI uI su se deosebeu prIn
IsLe(Imeu, boIuI I n(eIepcIuneu IuI. TouLe IeLeIe de
mpruL ur II voIL s jouce Iung eI n Ior. Cund, deoduL,
vIne Iu nunL o IuL mbrcuL n nILe IuIne cum nIcI unu
dIn IeLeIe de mpruL nu uveu.
CosI(eIe eI mpIeLILe cu meLeug I duLe pe spuLe I uL-
Ingeuu puIpeIe I eu eru uu de bIne IcuL, ncuL ocIII Lu-
Luror rmuse Iu dunsu. Eu cum venI, nIcI unu, nIcI uILu, se
prInse Iung IecIoruI de mpruL I numuI Iung dunsuI jucu
pun cLre seur.
VorbIr, ruser, I povesLIr IeI de IeI de IucrurI, dur
cum pe sub mun, IIIndc-I eru ruIne IecIoruIuI de
mpruL s ruz I s vorbeusc uu nuInLeu LLune-su I
upoI Lo(I IIII de mpru(I I duu couLe, ccI bguser de
seum c necunoscuLu LoL Iung eI jucu.
ecIoruI de mpruL nu muI eru uI su. Se mIru nsuI de
scIImbureu ce sIm(eu nLr-nsuI, dur nu cuLezu s spuIe
nImnuI. EI I pusese n gund cu, Iu Ioru dIn urm ce vu
jucu, s nLrebe pe uceusL necunoscuL cIne eru, de unde
veneu, de esLe IuL orI mrILuL, I se gundeu c de n-ur
uveu brbuL s o ceur de nevusL. Cund, pIerI cu o nIuc.
ecIoruI de mpruL rmuse cu un zpcIL. Se nLourse
ucus, dur cu gunduI eru LoL Iu dunsu. TuL-su, vzundu-I
LoL pe gundurI I LrIsL, nu LIu ce s-I muI Iuc s-I
nveseIeusc ourecum. Cund IuL c-I poILesc Iu uIL nunL
de mpruL, unde se I duse cu mprLeusu I cu IIuI su.
Cu I Iu ceuIuIL nunL IecIoruI de mpruL juc cu IuLu
ceu necunoscuL I Irumous, cure venIse I Iu uceusL
nunL I se prInse n Ior Iung dunsuI. Dup muILe
nLrebrI, uII de Iu dunsu c edeu LocmuI nspre purLeu
uceeu, ncoLro eru mpr(Iu LuLIuI su, dour ccI nu-I
zIsese c ude cIIur Iu dunsuI. ALuncI IIuI de mpruL I
IgduI s o duc ucus, ducu eru sIngur, I eu prIImI. ns
LocmuI cund eru s se spurg nunLu, eu pIerI de Iung
dunsuI dIn Ior.
Se nLourser decI ucus mpruLuI I cu uI IuI, ns IIuI
Ior se Lopeu d-u-n-pIcIoureIe I nImenI nu LIu dIn ce
prIcIn. DeI se Icuse vuIv c IecIoruI de mpruL esLe
ndrgosLIL cu o zun, eI ns se upru nuInLeu LuLIuI su
c nu LIe Iu suIIeLuI su nImIc. To(I vrucII I cILILorII de
sLeIe se uduser I nImenI nu LIu s-I gIIceusc ruI de
cure suIer. UnuI dInLr-nII zIse c e Leum s nu
dobundeusc IIpIcI.
nLr-uceusLu mpruLuI Iu poILIL Iu o uIL nunL de
mpruL, unde nu voI s se duc, IIIndc InImu IuI nu eru de
veseIII, cI se ngrIju muI muIL de IIuI su. Dur ducu vzu c
IIuI su uLuLu sLruIeLe, I Icu voIu. AcesLu poruncI Iu nILe
credIncIoI uI sI cu s uIb pregLIL Iu ndemun cuLevu
cuzune cu smouI, s Ie IIurb n zIuu nun(II I cund vu II
nde seur s uLeurn pe drum smouI. Dup ce puse Iu
cuIe LouLe usLeu, se duse Iu nunL.
De cum ncepu Ioru, IuLu ceu Irumous I necunoscuL
venI cu dIn senIn, I Iur se prInse Iung dunsuI.
De usL duL eru gLIL I muI Irumos, uveu nILe IuIne de
Iu soure Le puLeuI uILu, dur Iu dunsu, bu. Jucu IecIoruI de
mpruL I se uILu Iu dunsu cu Iu un cIre copL. $I de usL
duL o nLreb I eu I LoL rspunse cum n doI perI. I
IgduI I ucum c se vu Isu s o duc ucus.
Cund Iu nde seur Iu Ioru ceu muI dIn urm, pIerI cu o
mIusLr de Iung dunsuI.
Nu se pouLe spune cuL de muIL se muInI eI; czu Iu puL I
zceu, Ir s-I pouL ujuLu cInevu. TuL-su ur II duL nu
LIu cuL uceIuIu ce ur II puLuL s-I LmduIusc copIIuI.
Cund IuL credIncIoII IuI venIr cu un condur. MIusLru,
ducu se nomoII n smouI, muI bIne Is conduruI ucoIo
decuL s nLurzIe.
ALuncI |IecIoruI| mpruLuI|uI| LrImIse pe credIncIoII IuI
s umbIe dIn cus n cus, I s puIe pe LouLe IemeIIe s se
ncuI(e cu uceI condur, I Iu cure s-o poLrIvI, uceeu s IIe
so(Iu IuI. TuL-su se nvoI I eI Iu uceusL oLrure. Se
duser decI, credIncIoII IuI, ocoIIr LouL mpr(Iu,
cercur LouLe IemeIIe conduruI, I Iu nIcI unu nu se poLrIvI.
AuzInd IecIoruI de mpruL unu cu uceusLu se mboInvI
I muI ru. ApoI poruncI cu s ncerce I IemeIIe dIn curLeu
mprLeusc. u nIcI unu nu se poLrIvI. Nu muI rmuse
decuL gInreusu, pe cure o uILuser; dur mprLeusu,
uducundu-I umInLe de dunsu, I poruncI s se ncuI(e I eu
cu conduruI. Cund I Lruse Iu cIcuI, pure c Iu de ucoIo. Eru
LurnuL pe pIcIoruI eI. Eu ncepu u se vIcru I u LgduI c
nu eru conduruI eI. ecIoruI de mpruL cum uuzI, poruncI
s I-o uduc, I cum o vzu sLrIg:
- AsLu esLe, mum.
Eu, deI LugduIu, dur nLe(IL de rugcIunIIe
mpruLuIuI, uIe mprLeseI I uIe IIuIuI Ior, n ceIe dIn
urm mrLurIsI c eu esLe sLpunu conduruIuI.
Dup ce I povesLI c esLe zun mIusLr, c I
ndrgosLIse de cund I vzuse Iu vunuL, c eI rnIse o
LurLurIc, I c uceu LurLurIc eru eu, I ducu nu s-u urLuL
IuI uu cum esLe u IosL c, de vu Iuu de brbuL un om de pe
pmunL, LouL puLereu eI pIere. MuI spuse c, spre u-I puLeu
vedeu muI udeseu, InLruse gInreus Iu dunII I c LoL ce
eu Icuse eru numuI penLru drugosLeu IuI.
Dup uceeu IeI Iu scur, bLu de LreI orI n puIme, I IuL
o crucIour, Ir s IIe Lrus de cuI, venI; eu I Iu zesLreu
numuI de scumpeLurI dInLr-nsu, upoI, curgundu-I IrouIe
de IucrmI dIn ocII se nLourse I zIse IecIoruIuI de
mpruL:
- uL, penLru drugosLeu Lu, m Iepd de puLereu meu ceu
mIusLr, numuI I Lu s m IubeLI, precum Le Iubesc I eu.
DeLe drumuI crucIoureI I rmuse Iung IIuI
mpruLuIuI, cureIe n scurL LImp se Icu snLos. ApoI Icu
o nunL d-uIe mprLeLIIe I dup mourLeu LuLIuI su,
rmuser eI n scuunuI mpr(IeI, I domnesc I usLzI
ducu nu vor II murIL.
ncIecuI p-o eu eLc.
g. Znu znelor
A IosL oduL cu nIcIoduL eLc.
A IosL oduL un mpruL mure I puLernIc, I eI uveu LreI
IecIorI. cundu-se murI, mpruLuI se gundI IeI I cIIpurI
cum s Iuc s-I nsoure copIII cu s IIe IerIcI(I. nLr-o
noupLe, nu LIu ce vIs mpruLuI, c u douu zI, de
munecuLe, I cIem copIII I se urc cu dunII n pIImuruI
unuI Lurn ce uveu n grdIn. PoruncI s-I Iu IIecure urcuI
I cuLe o sgeuL.
- Truge(I, copII, cu urcuI, Ie zIse mpruLuI, I unde vu
cdeu sgeuLu IIecruIu, ucoIo I vu II norocuI.
CopIII se supuser Ir u curLI cuLuI de pu(In, ccI eI
eruu ncredIn(u(I c LuLI Ior LIu ce spune. Truser, decI, I
sgeuLu ceIuI muI mure dIn III se nIIpse n cusu unuI
mpruL vecIn; u ceIuI de uI doIIeu se nIIpse n cusu unuI
boIer mure d-uI mpruLuIuI; Iur sgeuLu ceIuI muI mIc se
urc n nuILuI ceruIuI. I se sLrumbuser guLurIIe uILundu-
se dup dunsu, I p-ucI, p-ucI, eru s o pIurz dIn ocII.
Cund, o vzur coborundu-se I se nIIpse nLr-un copucI
nuIL dInLr-o pdure mure.
Se duse IIuI ceI mure, I Iu so(Ie pe IuLu mpruLuIuI
vecIn, I se nLourse cu dunsu Iu LuLI su.
Se duse I ceI mIjIocIu I se nLourse I eI cu o so(Iour
mundr I Irumous.
Se duse I ceI mIc. CuLreIer Iumeu pun ce ujunse Iu
pdureu ceu mure unde se Isuse sgeuLu IuI. BujbuI eI I
orbcI p-ucoIo prIn bungeL, pun ce deLe de copucIuI n
cure se nIIpsese I sgeuLu IuI. AcesL copucI eru nuIL I gros
I bLrun, de cund urzIse Dumnezeu pmunLuI. Se
ncovrIg eI de dunsuI, I se urc pun ce ujunse de se ug(
de o rumur. $I dIn rumur n rumur, cund uLurnuL cu
muInIIe, cund cu pIcIoureIe ncrucIuLe I ncIeLuLe, ujunse
pun n vurI. AcoIo puse munu I-I Iu sgeuLu. Se deLe jos
cu suIIeLuI pIIn de obId I de muInIre, socoLInd c esLe sec
de noroc, ccI, se gundeu eI, cu ce eru s gseusc n uceI
copucI?
Nu-I Iu desLuI c nu-I uIIuse ucoIo pe scrIsu IuI, nu-I Iu
desLuI c Icuse uLuLu cuIe n deerL, se muI pomenI, cund
vru s pIece de Iung copucI, c se ugu( de spInureu IuI o
buInI(. Hu( n sus, Iu( n jos, buInI(u s se duc dIn spIn-
ureu IuI, bu. I nI(use, drcouIcu, cu gIIureIe, cu o guI(
spurcuL, I nu-I sIbeu nIcI cuL uI du n cremene.
MuI se sucI, muI se nvurLI s scupe de pucosLe, I nu Iu
nIcI un cIIp. Ducu vzu I vzu, se IoLr I eI u se duce
ucus cu suxunuuu n spInure I o Iu Iu drum. n cuIe, bg
de seum c uILe use buInI(e se (Ineuu dup dunsuI. Merse
eI, bIeL, cu uIuIuI dup dunsuI, I poLrIvI cu s ujung ucus
noupLeu, spre u nu se Iuce de rusuI drucIIor de copII.
Cum InLr n cmuru unde IocuIu dunsuI n puIuLurIIe
LLune-su, ceIe use buInI(e se uezur cureI pe unde; Iur
ceu d-u upLeu buInI(, cure se ncIeLuse de spInureu IuI, se
uez n puL.
MuI sLLu, bIeLuI IIcu, se muI socoLI, se muI gundI, muI
pInuI, I n ceIe dIn urm gsI cu cuIe s Ie Iuse n puce, s
vuz unde ure s Ius uceusL nLumpIure. MuI cu seum c
ucum se coLorosIse de suxunuuu dIn spInure.
$I cum eru I rupL de osLeneuI de uLuLu cILorIe I de
uLuLu LevuLur ce uvu pe drum, udormI, cum puse cupuI jos,
de purc I-uI II IovIL cu mecIeu n cup.
A douu zI, ce s-I vuz ocIII? ung dunsuI n puL, o zun
uu de Irumous, de umu(eu I nu LIu cIne cund o vedeu;
Iur Iu cupeLeIe puLuIuI Ior use roube, unu muI Irumous
decuL uILu. MuI vzu, nLr-un coI( uI cmreI, upLe pIeI de
buInI(e, uruncuLe unu pesLe uILu.
Se mIr LuL-su, se mIr mum-su de uu Irumuse(e I
gIngIe, ce nu muI vzuser de cund eruu eI.
ZIuu de nunL u IruLeIuI ceIuI muI mure vIInd, se duse I
IIuI ce mIc Iu mpruLuI, ns sIngur, ccI nu puLeu s Iu I
pe zun, mcur c eru s-I IIe IogodnIc. Cund, se pomenI
cu dunsu c se prInde n Ior Iung dunsuI. Nu muI puLeu
de bucurIe, cund o vzu. Se IIeu, nene, cuL un Iucru mure,
ccI uILu cu dunsu nu se gseu n LouL mpr(Iu Ior I u
vecInIIor. To(I nunLuII rmuser cu ocIII bIeojdI(I Iu
dunsu. ur ceIIuI(I III de mpru(I I domnI curI eruu poILI(I
Iu nunL dedeuu LurcouIe roubeIor ce venIse cu zunu, I cure
de cure umbIu s se prInz n Ior Iung dunseIe. $I usLIeI
se veseIIr pun seuru. u mus, zunu se uez Iung IIuI ceI
mIc uI mpruLuIuI. Muncur I se cIeIuIr pun Iu mIezuI
nop(II. ApoI se duser IIecure Iu uIe suIe. IuI ceI mIc uI
mpruLuIuI se duse n cmuru IuI. Zunu dup dunsuI. Se
cuIcur I dormIr cu nILe mpru(I ce eruu eI. Cund se
scuI dImIneu(u I vzu pIeIIe de buInI( LoL ucoIo, I upuc
un cuLremur de scurb, uducundu-I umInLe de ceIe ce
p(Ise de Iu dunseIe.
Se Icu I nunLu IIuIuI de uI doIIeu uI mpruLuIuI. IuI
ceI mIc se duse Iu nunL IurI sIngur, I Iur se pomenI cu
zunu c vIne, I nIcI unu, nIcI uILu, (op! se prInse Iung
dunsuI n Ior. CreLeu InImu nLr-nsuI de bucurIe I de
IuI, muI cu seum cund vedeu pe ceIIuI(I III de mpru(I I
de domnI c Ie Isu guru up Iu Lo(I dup o uu buc(Ic. EI,
vorbu IuIu, n poIIdu cpuneIor, muncuu IoIIe. I scoLeuu
I eI IocuI jucund n Ior cu roubeIe zuneI. Seuru Iur se
puser Iu mus.
IuIuI ceIuI mIc uI mpruLuIuI, ce-I d IuI drucuI n gund,
se scouI de Iu mus, se duce n cmuru IuI, Iu pIeIIe de
buInI( I Ie urunc n Ioc, upoI vIne I se ueuz Iu mus
dIn nou.
O duL se Icu o LuIburure nLre mese. $I IuL de ce. Unu
dIn roube sLrIg:
- SLpun, sunLem n prImejdIe!
AILu zIse:
- SLpun, mIe mI mIrouse u purIIL! EsLe prpdenIe de
noI.
ur eu rspunse:
- Tuc-v guru, LocmuI ucum Iu mus v-u(I gsIL I voI s
vorIbI(I secLurI?
Nu Lrecu ns muIL I muI zIse I u LreIu:
- SLpun! nu e scpure, sunLem vunduLe mIeIeLe.
n uceeuI vreme, I dunsu sLrumb nI(eI dIn nus.
PusmILe I venIse I eI mIros de purIeuIu pIeIIor. $I deoduL
scuIundu-se cu LouLeIe de Iu mus, se Icur upLe porum-
beI. ApoI zunu zIse IIuIuI ceIuI mIc de mpruL:
- AI IosL nerecunoscLor. Cu bIne Le-um gsIL, cu bIne s
rmuI. Pun nu veI IzbuLI s IucI ce n-u IcuL om pe Iume,
s nu duI cu munu de mIne.
Se nI(ur, decI, n sIuvu ceruIuI I nduL pIerIr dIn
ocIII IuI.
n deerL muI rugur mesenII pe IIuI mpruLuIuI s euz
Iu mus, n deerL I ndemnur prIn(II s nu-I muI Iuc
InIm reu, ccI eI rmsese cu ocIII dup porumbeI I nu se
muI puse Iu mus.
A douu zI pun n zIorI pIec s-I gseusc IogodnIcu. EI
sIm(eu bIne ucum c Ir dunsu nu muI puLeu LrI. I Iu
zIuu bun de Iu prIn(I I de Iu Iru(I I o pornI n prIbegIe.
Trecu deuIurI, vI, coInIce, sLrbLu pdurI nLunecuLe I
de pIcIor neumbIuLe, deLe prIn smurcurI I IucovILe, I de
urmu porumbeIIor sI nu puLu du. Se IrmunLu cu IIreu
voInIcuI, cerceLu, cuLu, nLrebu; dur nIcI o Ispruv nu-mI
Iceu. Cu InImu nIrunL, cu suIIeLuI zdrobIL de muInIre, I
cu dogoruI drugosLeI nLr-nsuI, umbIu cu un zmeu I cu un
Ieu puruIeu, dur LouLe n deerL. UneorI I bLeu gundurIIe
s-I Iuc seumu sIngur, s se deu de rup, orI s-I sIrume
cupuI de coI(II de pIuLr de prIn mun(I; dur purc I spun-
eu InImu c oduL, oduL, o s se sIureusc LouLe necuzurIIe
suIe, I deoduL I veneu n sIne, I se puneu dIn nou pe
drum, muI cu IrnIcIe I muI Lure n credIn( c cIne cuuL
cu umrunLuI I cu sLruIn( LrebuIe s gseusc I gunduI
s I-I Izbundeusc.
RupL de oboseuI I de zdruncInure, se deLe nI(eI Iu
umbr nLr-o vuIceu, s se muI odIIneusc oIeuc. $I sLund
eI ucoIo, I Iur somnuI. DeoduL se deLepL, uuzInd o
guruIuI de gruIurI omeneLI, I srI drepL n sus. Ce s vezI
dumneuLu? TreI drucI se cerLuu de Iceuu cIbuc Iu gur. Se
duse Iu dunII cu pIepLuI nuInLe I Ie zIse:
- CeurLu Ir pruIuI, cu nunLu Ir IuLurI.
- Se IovI cu nucu n pereLe I vorbu Lu, Iuc, rspunser eI.
Dur noI nu ne cerLm, cI numuI ne sIdIm.
- $I penLru ce v sIdI(I voI? I nLreb eI; ccI gIgIu ce
Iuce(I voI, morL d-ur II cInevu I LoL I deLepLu(I.
- UILe, uvem de moLenIre, de Iu LuLu, o perecIe de
opIncI, o ccIuI I un bIcI, I nu ne nvoIm nLre noI, cure
ce s Iu dIn eIe.
- $I Iu ce sunL bune buIendreIe pe cure v sIdI(I voI?
- Cund se ncuI( cInevu cu opIncIIe, Lrece mureu cu pe
uscuL. Cund pune ccIuIu n cup, nu-I vede nIcI drucuI,
mcur de I-ur du cu degeLuI n ocII. ur cund vu uveu bI-
cIuI n mun I vu LrosnI usupru vrjmuIIor sI, I
mpIeLreLe.
- Ave(I drepLuLe s v sIdI(I voI, m. CcI unu Ir uILu,
ucesLe buIendre nu Iuc nIcI dou cepe degeruLe. uc ce-mI
zIce mIe gunduI, de ve(I voI s m uscuILu(I, s v Iuc cu
drepLuLe omeneusc.
- Te uscuILm, Le uscuILm, rspunser drucII nLr-o
gIsuIre, spune-ne cum, I vom vedeu.
- Vede(I voI ceI LreI mun(I ce sLuu n Iu(u nousLr? S v
duce(I IIecure n cuLe unuI, I cIne vu venI muI curund, dup
ce v voI Iuce eu semn, uIe IuI s IIe LouLe usLeu.
- C bIne zIcI d-Lu! Au vom Iuce. Bruvo! Iuc ne-um gsIL
omuI cureIe s ne Iuc drepLuLe.
$I nduL o rupser d-u Iugu drucII, LuIInd-o nspre cuLe
un munLe.
Pun unu, uILu, voInIcuI puse opIncIIe n pIcIoure, ccIuIu
n cup I Iu bIcIuI n mun. Cund ujunser drucII n
vurIurIIe mun(IIor I uLepLur s Ie Iuc semnuI, IIuI ceI
mIc uI mpruLuIuI LrsnI de LreI orI cu bIcIuI n Iu(u
IIecruI druc, I I mpIeLrI ucoIo IocuIuI. ApoI o Iu I eI Iu
drum n Lreubu IuI, unde I Lrgeu doruI.
AbIu muI Icu vro zece puI I vzu pe sus un sLoI de
upLe porumbeI. I urmrI dIn ocII pun ce I vzu n ce
purLe de Ioc se Isur. nLr-ucoIo decI I dunsuI I ndrepL
crrIIe penLru cure se osLenIse uLuLu mure de vreme.
Trecu mrI, puruIe I upe murI cu pe uscuL, muI cuLreIer
(rI I pusLIurI, pun ce ujunse Iu un munLe mure, mure, uI
cruI vurI du de norI. AcI vzuse eI c se Isuse porumbeII.
Se puse u se urcu pe dunsuI, I, dIn vgun n vgun,
dIn sLeI de pIuLr n coI(I, dIn rup n rup, c(rundu-se
cund pe mucII, cund pe coume de mun(I, ujunse Iu o
peLer. nLrund ucoIo, rmuse cu IovIL de LrsneL cund
vzu nILe puIuLurI cu de domn I uu de mIesLrIL IucruLe,
cum nu se vd pe pmunLuI nosLru. AcoIo IocuIu IogodnIcu
IuI, zunu zuneIor. Cum o vzu prImbIundu-se prIn grdIn
cu roubeIe dup dunsu, o I cunoscu. Un copIIu de
drguIe( se (Ineu dup zun, uIergu, se zbenguIu prInLre
IIorI, I LoL sLrIgu pe zunu cu s-I uruLe cuLe un IIuLureI.
PusmILe zunu rmsese greu cund zburuse de Iu mus. $I
ucesLu eru copIIuI Ior.
Nu muI puLeu de bucurIe IIuI ceI mIc uI mpruLuIuI. I
veneu s deu Iugu, cu un dezmeLIc, s Iu copIIuuI s-I
sruLe. Dur I Iu seumu, nu cure cumvu s se sperIe. Pe
dunsuI nu-I vedeu nImenI, ccI eru cu ccIuIu n cup.
ncepu u du nde seur, I eI nu LIu cum s se uruLe. n
ceIe dIn urm uuzInd c poILeLe Iu mus pe zunu, se duse
I eI I se uez nLre dunsu I nLre copIIuuI Ior. Aduser
bucuLe. EI muncu cu un Iup IImund, ccI nu muI (Ineu
mInLe de cund nu muncuse eI Iegum IIurL. Zunu se mIru
cum de se sIureLe bucuLeIe uu de IuLe. PoruncI de muI
uduse. Dur I uceIe se IILuIr nLr-o cIIp.
nLre ucesLeu, eI rIdIcundu-I nI(eI ccIuIu dInsLre purLeu
copIIuIuI, ucesLu I zrI I oduL sLrIg:
- UILe LuLu, mum!
- TuL-Lu, druguI meu, nu vu du pesLe noI pun nu vu
svurI o IupL nzdrvun, rspunse m-su.
EI I Lruse IuLe, IuLe, ccIuIu pe ocII I ncepu IurI u
muncu, de preu c se buL IupII Iu guru IuI. Dup ce sIurI I
ucesLe bucuLe, zunu, coprIns de mIrure, poruncI s se muI
uduc, cu s IIe dIn desLuI.
IuI mpruLuIuI se muI urL copIIuuIuI nc o duL,
pIIn de bucurIe c IIuI su I cunoscu.
CopIIuI IurI spuse m-sI; I uceusLu IurI I (Inu de ru,
vezI c nu-I veneu eI u crede s II IcuL brbuLu-su nIscuI
IupLe mInunuLe, prIn cure s pouL ujunge Iu dunsu. Eu LIu
c pe ucoIo nIcI pusre mIusLr nu cuIc. CopIIuI Lcu, ccI
LuL-su I Lrsese ccIuIu pe ocII numuIdecuL.
MuI munc pun ce se IsprvI I ucesLe bucuLe. Muncu,
nene, I nu se muI sLuru. NemuIuvund ce s muI uduc Iu
mus, zunu ncepu u curLI c nu muI rmsese I penLru
roube. Cund IuL copIIuI c sLrIg IurI:
- Mum! zu c esLe LuLu.
- Dur unde esLe, m? ce LoL uIurezI Lu?
- Bu nIcI uIureuI, nIcI nImIc. UILe-I, esLe coIeu Iung
mIne, uILe-I, m Iu n bru(e.
Se sperIe zunu cund uuzI. Dur eI nu o Is pun n ceIe
dIn urm Ir s se uruLe, cu s nu-I vIe cevu ru. $I
Iuundu-I ccIuIu dIn cup, zIse:
- uL-m I eu. Tu n-uI vruL s crezI pe IIuI nosLru cund
(I-u spus c m-u vzuL. Eu n-um LIuL ce s crez cund um
vzuL scurbouseIe uIeu de pIeI, cI um socoLIL c Iuc bIne,
dundu-Ie IocuIuI, cu s v scup pe voI de eIe.
- Au um IosL noI ursI(I s pLImIm, rspunse zunu. us
ucum ceIe LrecuLe uILrII, I spune-mI cum uI IzbuLIL de uI
ujuns pun uIcI.
$I dup ce-I povesLI LouLe nLumpIrIIe, I LoL ce p(I, se
mbr(Iur, sruL copIIuI I rmuse ucoIo cu Lo(I. EI sLruI
de dunsu s Ius Iu Iume, I eu I uscuIL. Se nLourser decI
cu Lo(II Iu mpruLuI, LuLI voInIcuIuI, I ucoIo Icu o nunL
de se duse vesLeu n Iume.
mpruLuI uceIu mbLrunInd, LouL boIerImeu I LoL
poporuI uIeser pe IIuI su ceI muI mIc de mpruL, penLru
c eru romun verde, nLreg Iu mInLe I drepL Iu judecuL; I
LrIr I mpr(Ir n IerIcIre, de Ie rmuse numeIe de po-
menIre n vecII vecIIor.
ur eu ncIecuI p-o eu eLc.